Legal Actua. Bijsluiter bij Ad Rem van juni 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Legal Actua. Bijsluiter bij Ad Rem van juni 2010"

Transcriptie

1 Legal Actua Bijsluiter bij Ad Rem van juni 2010 PROMO Met deze maand onder meer: Kluwer lanceert Jura 2010 Wist u dat legalworld.be Nieuw: Inleiding tot bijzonder strafrecht Nieuwe reeksboeken Pachtwetgeving Artikelsgewijze bespreking Administratieve geldboeten in het sociaal handhavingsrecht. BBP: Algemeen Deel Veertig jaar later. De aangifte van nalatenschap Lokale belastingen en fiscus. Nieuwe edities Handboek fiscale aspecten van vennootschapsherstructureringen Verkeerszakboekje %* op Artikelsgewijze Commentaarwerken

2 Beste lezer Nieuw reeksboek Beste lezer Legal Actua brengt u deze maand opnieuw stuk voor stuk werken die niet mogen ontbreken in uw juridische bibliotheek. Maar we kondigen u vooral met trots de vernieuwde Jura 2010 aan: uw juridische referentiedatabank heeft voortaan een gloednieuwe zoekmotor die veel preciezere zoekresultaten levert en zoeken eenvoudiger maakt. U leest er alles over op Wist u bovendien dat alle interessante en actuele juridische informatie die Legalworld.be biedt gratis is! U hoeft zich enkel maar te registreren. We vatten ook de papieren blikvangers van deze Legal Actua voor u samen: Pachtwetgeving Artikelsgewijze bespreking is een toegankelijke praktijkstudie met rechtspraak van de pachtwetgeving. Een must voor elke vastgoedpracticus! Administratieve geldboeten in het sociaal handhavingsrecht. Het sociaal recht uitgediept geeft een gedetailleerd overzicht van de wet van 1971 betreffende de administratieve geldboeten. Geschikt voor ambtenaar, magistraat én advocaat. Beginselen van het Belgisch Privaatrecht. Algemeen Deel - Veertig jaar later is een volledig nieuwe uitgave. De auteurs geven een inleiding op de verschillende lagen van het in België toepasselijke privaat- én publiekrecht die vandaag onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn. Hét referentiewerk, ideaal voor elke beginnend én ervaren jurist. De volledig herziene editie van Notarieel Fiscaal Recht deel 2 De aangifte van nalatenschap focust op de meest courante situaties in de notarisfiscale praktijk. De schematische structuur van het boek maakt een eenvoudige aangifte van nalatenschap en successieplanning mogelijk voor elke praktijkjurist. Lokale belastingen en fiscus is een praktische handleiding. Is de gemeente bevoegd, welke procedure geldt en wat zegt de rechtspraak? We stellen ook enkele nieuwe edities voor van klassiekers zoals het Handboek fiscale aspecten van vennootschapsherstructureringen ten slotte is een uitgebreide fiscale wegwijzer voor elke mogelijke vennootschapsrechtelijke herstructurering. Evenals de nieuwe uitgave van onze bestseller Verkeerszakboekje Niet te vergeten, ook nieuw is Inleiding tot het bijzonder strafrecht. Dit praktijkboek is een houvast voor advocaten die bijzondere strafprocedures voeren en een uitstekend startpunt voor diepgaand juridisch onderzoek in de materie. Tot slot bieden wij u een niet te missen promo aan op al onze Artikelsgewijze Commentaarwerken. We wensen u veel leesplezier en alvast een zonnige zomer! Het Legal Actua team Pachtwetgeving Artikelsgewijze bespreking Auteur: Prof. Dr. R. Gotzen (Juridisch adviseur boerenbond, docent K.U. Leuven) In de voorliggende praktijkstudie vindt de lezer een artikelsgewijze bespreking van de artikelen 1 t.e.m. 58 Pachtwetgeving. Deze wetgeving heeft een omvangrijk toepassingsgebied en speelt alleen in Vlaanderen voor ongeveer ha landbouwgronden-en gebouwen. De praktizijn die zich bezig houdt met onroerende transacties zal dus onvermijdelijk geconfronteerd worden met deze wet, tenzij hij of zij zich beperkt tot de strikte stadsomgevingen. Het gaat daarenboven om een imperatieve wetgeving, met heel wat valkuilen voor de niet-gespecialiseerde jurist. De voorliggende studie geeft de lezer artikel per artikel een leesbaar overzicht van de verschillende bepalingen. De pachtwet is ontstaan in 1929 en meerdere malen grondig gewijzigd; de laatste aanpassing dateert van Ondertussen zijn wij tweeëntwintig jaar verder en is de rechtspraak behoorlijk geëvolueerd. Al deze elementen brengen met zich mee dat een geactualiseerde commentaar op de pachtwet nu een grote praktische waarde heeft. De correcte status quaestionis van de wet blijft voor de dagelijkse praktijk onmisbaar en zal dit ook blijven. 2 Bestelcode: BP/RNPS-BI10040 ISBN: Omvang: 376 pagina s Abonnement: 90,00 (incl. btw) Eenmalige aankoop: 117,01 (incl. btw) burgerlijk recht go.kluwershop.be/rnps Verbintenissenrecht en bijzondere overeenkomsten

3 Nieuw reeksboek Administratieve geldboeten in het sociaal handhavingsrecht Het sociaal recht uitgediept Auteur: P. Braekmans In Administratieve geldboeten in het sociaal handhavingsrecht geeft de auteur een gedetailleerd overzicht van de huidige procedure van de Wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten. Deze wet is toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten zoals de Arbeidswet, de Feestdagenwet, de Loonbeschermingswet, de Sociale Documentenwet, Deze procedure, waarvan de auteur in zijn inleiding een algemene schets en de evolutie geeft, is bijna vierdecennia van toepassing in het kader van het sociaal handhavingsrecht. Naast een uitvoerige uiteenzetting over het toepassingsgebied van de wet, wordt ook het verloop van de procedure zelf geschetst en dit zowel op het niveau van de bevoegde ambtenaar als van de arbeidsgerechten. Ten slotte wordt ook aandacht besteed aan de sancties bij niet-betaling van de geldboeten. Bestelcode: BP/R_P-BI10060 ISBN: Omvang: 253 pagina s Abonnement: 91,00 (incl. btw) Eenmalige aankoop: 118,30 (incl. btw) go.kluwershop.be/r_p sociaal recht Arbeidsrecht Algemeen Deel Beginselen van Belgisch Privaatrecht Privaat- en publiekrecht in een meerlaagd kader van regelgeving, rechtsvorming en regeltoepassing. Auteurs: W. Van Gerven, S. Lierman 40 Jaar na het eerste Algemeen Deel van de reeks Beginselen van Belgisch Privaatrecht verschijnt de tweede uitgave van het inleidend deel van de Groene reeks. Het is geen her-uitgave: ingevolge de ontwikkeling van ons rechtssysteem kon deze uitgave niet anders dan veel ruimer worden opgevat dan de eerste: 40 jaar geleden was het mogelijk een algemeen deel te schrijven over alleen Belgisch Privaatrecht. Nu, anno 2010, laat de juridische realiteit dit niet meer toe. Het Belgisch recht is een meergelaagd rechtsstelsel geworden: op de problemen die aan de jurist worden voorgelegd, zijn vaak regels van toepassing die tot verschillende rechtsordes behoren. Rechtsorde en territorium vallen niet langer samen. Binnen eenzelfde territorium bestaan regionale (gewesten en gemeenschappen), federale, Europese ( Unie en Verdrag van de Rechten van de Mens), en internationale (Verenigde Naties, Wereldhandelsorganisatie,...) rechtsbepalingen naast elkaar. Deze rechtsordes functioneren op verschillende niveaus en omvatten zowel regels van privaatrechtelijke als van publiekrechtelijke aard. Het onderscheid tussen privaat- en publiekrecht vervaagt daardoor en heeft veel van zijn betekenis verloren. En als beide domeinen in theorie nog kunnen worden onderscheiden, dan zijn ze in de praktijk helemaal niet meer van elkaar te scheiden. Dit algemeen deel kon daarom niet langer, zoals het vorige, alleen maar een inleiding zijn tot Belgisch privaatrecht; het kon niet anders zijn dan een inleiding tot in België toepasselijk privaat- en publiekrecht. Het boek is bestemd om alle actoren op de juridische scène wegwijs te maken in complexe meergelaagde situaties die zich voordoen op wetgevend, uitvoerend en gerechtelijk vlak en waarmee zowel praktijkjuristen als academici worden geconfronteerd. Het wil echter niet alleen een wegwijzer zijn maar ook een doorverwijzer : in (soms lange) voetnoten wordt de lezer vertrouwd gemaakt met - en doorverwezen naar - concrete problemen en aanverwante problematieken. Dit boek is een aanrader voor elke burger die met recht bezig is, erover nadenkt of ermee in aanraking komt: jurist en politicus, rechter en rechtszoekende, geïnteresseerd in theorie en in de praktijk, nieuwsgierige twintiger en ervaren emeritus. Bestelcode: BP/BBP-BI10027 ISBN: Omvang: 606 pagina s Abonnement: 163,00 (incl. btw) Eenmalige aankoop: 211,90 (incl. btw) go.kluwershop.be/bbp Nieuw reeksboek Referentiewerk burgerlijk recht publiek recht 3

4 Nieuw reeksboek Notarieel Fiscaal Recht Deel 2 De aangifte van nalatenschap Auteur: L. Weyts (erenotaris, buitengewoon hoogleraar aan de K.U. Leuven) In deze derde volledig herwerkte editie van het tweede deel van Notarieel Fiscaal Recht wordt het opmaken van een aangifte van nalatenschap behandeld, alsook de bijkomende fiscale formaliteiten of procedures die naar aanleiding van het openvallen van een nalatenschap opduiken. Enkel de materies die het notariaat direct aanbelangen worden bekeken en de meest courante situaties en problemen worden onder de loep genomen. Bijzondere gevallen worden weliswaar in voetnoot aangehaald, met verwijzing naar literatuur of jurisprudentie. Getracht wordt de materie zo te schematiseren, dat een notaris of elk ander jurist op een eenvoudige manier een aangifte van nalatenschap kan opstellen en zijn weg terugvindt in de fiscale procedures die hij nodig heeft wanneer een nalatenschap van een cliënt openvalt. Sinds het rechtsdomein van het successierecht deels gewestelijke materie geworden is, heeft een ware lawine van decreten (Vlaanderen - Wallonië) en ordonnanties (Brussel) gezorgd voor een ongeziene concurrentiestrijd tussen de Gewesten. De nood aan een degelijke successieplanning is voor de burger des te groter geworden en deze derde uitgave gaat daar dan ook dieper op in. Bestelcode: BP/RNOR-BI10009 ISBN: Omvang: 608 pagina s Abonnement: 193,00 (incl. btw) Eenmalige aankoop: 250,91 (incl. btw) go.kluwershop.be/rnor fiscaal recht Nieuw reeksboek Lokale belastingen en fiscus Wegwijs in bevoegdheden en procedures Auteur: Th. Lauwers Advocaat advocatenkantoor Th. Lauwers en Docent Hogeschool Gent Wat moet u doen als u wordt geconfronteerd met een lokale belasting? Moet u eenvoudigweg betalen of loont het niet eerder de moeite na te gaan of u geen gegronde verweermiddelen kunt inroepen. De eerste vraag die u zich dan moet stellen, is of de gemeente wel bevoegd is. Gaat het om een belasting of een andere soort heffing? Kunnen geen bevoegdheidsbeperkingen worden ingeroepen zoals het gelijkheidsbeginsel of het eenjarigheidsbeginsel? Tenslotte moet u uiteraard weten hoe de procedure in elkaar zit en in welke fase van vestiging, invordering of geschillenprocedure u zich bevindt teneinde uw rechten ten volle te kunnen verdedigen. Dit boek geeft u op deze en op vele andere vragen een antwoord gesteund op recente rechtspraak en actuele tendensen. Dit boek mag niet ontbreken in de bibliotheek van elke professioneel die zichzelf respecteert en die met lokale belastingen bezig is. Het is immers een perfecte update van de lokale belastingen. Bij elk item vindt u telkens recente praktijkvoorbeelden. Zo wordt bijvoorbeeld artikel 464 WIB 1992 uitgebreid behandeld en neemt de auteur een duidelijk standpunt in voor aan algemene toepassing en uitgebreide draagwijdte van dit artikel. Bestelcode: BP/6092-BI10001 ISBN: Abonnement: 30,00 (incl. btw) Eenmalige aankoop: 39,00 (incl. btw) go.kluwershop.be/6092 fiscaal recht Voordelen voor nnees Reeksboeken Kiest u voor een nnement op de Reeksboeken, dan ontvangt u automatisch na verschijning elke nieuwe titel in de reeks met een nnementskorting van meer dan 20%. U kan ook eerder verschenen titels in de reeks aankopen aan nnementsprijs. 4

5 Nieuwe editie Handboek fiscale aspecten van vennootschapsherstructureringen Auteurs: W. Vandenberghe, I. vande Velde, J. Verstraelen ( ), I. Van De Woesteyne, K. Vyncke Van ontbinding tot fusie is voortaan Handboek fiscale aspecten van vennootschapsherstructureringen De fiscale fusiewet van 11 december 2008 heeft onze fiscale fusiewetgeving fundamenteel hertekend en dit in een positieve, ondernemingsvriendelijke zin. Niet alleen werd het neutraliteitsregime voor binnenlandse fusie- en splitsingsverrichtingen versoepeld en verruimd; ook werd voor grensoverschrijdende intra-europese verrichtingen voorzien in een gelijkaardig vrijstellingsregime. Deze fundamentele wijziging van de fiscale fusiewetgeving heeft ertoe geleid dat de bestaande fiscale literatuur over dit onderwerp aan een grondige opknapbeurt toe was. Het resultaat dat hier voorligt is dan ook meer dan een opknapbeurt. Het is een alomvattend werk geworden over de fiscale fusiewetgeving, waarin zowel de wetenschappelijk geïnteresseerde lezer als de rechtspracticus zijn gading kan vinden. Dit boek is niet alleen een handleiding voor elkeen die in de praktijk begaan is met bedrijfsherstructureringen; het zal ook een referentiewerk zijn voor meer complexe problemen en vraagstukken op die punten waar de wetgever geen volledige duidelijkheid heeft gebracht. Bestelcode: BP/2023-YB ISBN: Omvang: 255 pagina s Abonnement: 90,00 (incl. btw) Eenmalige aankoop: 117,00 (incl. btw) go.kluwershop.be/2023 jura juranota nota fiscaal recht Directe belastingen Internationaal fiscaal recht Nieuwe editie Nieuw Verkeerszakboekje 2010 Auteurs: W. Van Bosstraeten Het Verkeerszakboekje biedt op heldere wijze een overzicht van alle belangrijke aspecten van het verkeer, de autoverzekering en de schadevergoeding. Het hele verloop, van ongeval tot afhandeling van de schade, wordt accuraat geschetst in dit ene handige boekje. Rechtspractici die niet dagelijks met de materie van het verkeers- en verzekeringsrecht te maken hebben, beschikken met dit zakboekje over een bijzonder handig hulpmiddel, dat onmiddellijk en overal bruikbaar is. Voor de echte roulagisten bevat het boekje heel wat geheugensteuntjes, handige tabellen en adressen. Ieder jaar verschijnt een nieuwe editie. Bestelcode: BP/VKZ-PB ISBN: Omvang: 228 pagina s Abonnement: 62,00 (incl. btw) Eenmalige aankoop: 80,60 (incl. btw) go.kluwershop.be/vkz Inleiding tot het bijzonder strafrecht Auteur: A. De Nauw jura notajura nota PUBLIEK RECHT Verkeersrecht Inleiding tot het bijzonder strafrecht bestudeert de bestanddelen, de straffen en de bijzondere regels van bestraffing van de belangrijkste incrimaties van boek II van het Strafwetboek. Deze leidraad voor studenten is eveneens een betrouwbaar houvast voor juristen die sporadisch met strafdossiers geconfronteerd worden. De auteur geeft een heldere beschrijving van de gangbare interpretatie van de wetsartikels. Daarbij vermijdt hij in te gaan op details. Wie zich verder wilt verdiepen in de juridische finesses vindt honderden verwijzingen naar gezaghebbende handboeken, recente vonnissen en arresten en gespecialiseerde literatuur uit tijdschriften. Lees ook het interview met de auteur: go.legalworld.be/interview-alain-de-nauw Bestelcode: BP/BSTRAFR-BI10001 ISBN: Omvang: 492 pagina s Eenmalige aankoop: 83,00 (incl. btw) Referentiewerk go.kluwershop.be/bstrafr strafrecht & strafvordering 5

6 ARTIKELSGEWIJZE COMMENTAARWERKEN Het concept van de Artikelsgewijze Commentaren is gekend: de auteurs analyseren de wetsartikels tot op het bot. Toepassingsgebied, interpretatieproblemen, voorbeelden en gevolgen worden zorgvuldig op een rijtje gezet en besproken. Per artikel vindt u de naam van de auteur, andere wetsartikelen die in samenhang met het besproken artikel moeten worden gelezen, de datum van de laatste bijwerking, een lijst van de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer met alle nuttige referenties en een commentaar met een grondige synthese van de rechtspraak en rechtsleer, waar nodig voorafgegaan door een korte inhoudstafel. go.kluwershop.be/artcom -15 % * Bestel nu en vermeld zeker de actiecode en ontvang 15 % korting op het basiswerk * burgerlijk recht Bijzondere Overeenkomsten Auteurs: E. Dirix, A. Van Oevelen Bestelcode: BP/OBOT-LL Omvang: 10 ringbanden Update frequentie: 4 supplementen per jaar Prijs basiswerk: 1309,00 (incl. btw) - 15 % * -> 1112,65 Updatekost op jaarbasis: 731,00 (incl. btw) go.kluwershop.be/obot Erfenissen, schenkingen en testamenten Auteurs: M. Coene, J. Du Mongh, N. Geelhand Bestelcode: BP/OESTD-LL Omvang: 4 ringbanden Update frequentie: 2 supplementen per jaar Prijs basiswerk: 518,00 (incl. btw) - 15 % * -> 440,30 Prijs per supplement: 130,00 (incl. btw) go.kluwershop.be/oestd Personen- en familierecht Auteurs: P. Senaeve, F. Swennen, G. Verschelden Bestelcode: BP/OPFT-LL Omvang: 7 ringbanden Update frequentie: 3 supplementen per jaar Prijs basiswerk: 856,00 (incl. btw) - 15 % * -> 727,60 Updatekost op jaarbasis: 541,00 (incl. btw) go.kluwershop.be/opft Voorrechten en Hypotheken Auteurs: E. Dirix, A. Cuypers, M. Tison Bestelcode: BP/OVHD-LL Omvang: 4 ringbanden Update frequentie: 2 of 3 supplementen per jaar Prijs basiswerk: 745,00 (incl. btw) - 15 % * -> 633,25 Prijs per supplement: 101,50 (incl. btw) go.kluwershop.be/ovhd 6 *actie geldig tot en met 30 juli 2010

7 Handels- en Economisch Recht Handels- en economisch recht Vennootschappen en Verenigingen Auteurs: R. Steennot, J. Stuyck, H. Vanhees, E. Wymeersch Auteurs: H. Braeckmans, K. Geens, E. Wymeersch Bestelcode: BP/OHRAT-LL Omvang: 7 ringbanden Update frequentie: 4 supplementen per jaar Bestelcode: BP/OVVT-LL Omvang: 5 ringbanden Update frequentie: 3 supplementen per jaar Prijs basiswerk: 856,00 (incl. btw) - 15 %* -> 727,60 Prijs per supplement: 675,00 (incl. btw) jura juranota nota go.kluwershop.be/ohrat Prijs basiswerk: 631,00 (incl. btw) - 15 %* -> 536,35 Prijs per supplement: 541,00 (incl. btw) jura juranota nota go.kluwershop.be/ovvt Overzicht Financieel Recht Overzicht verzekeringsrecht Auteurs: R. Steennot, J. Stuyck, H. Vanhees, E. Wymeersch Auteurs: H. Cousy, L. Schuermans, C. Van Schoubroeck, G. Jocqué Bestelcode: BP/OHRFD-LL Omvang: 4 ringbanden Bestelcode: BP/OVERD-LL Omvang: 1 ringband Update frequentie: 2 supplementen per jaar Prijs basiswerk: 631,00 (incl. btw) - 15 %* -> 536,35 Prijs per supplement: 194,00 (incl. btw) jura juranota nota go.kluwershop.be/ohrfd Update frequentie: 1 supplement per jaar Prijs basiswerk: 291,00 (incl. btw) - 15 %* -> 247,35 Prijs per supplement: 186,00 (incl. btw) jura juranota nota go.kluwershop.be/overd Gerechtelijk Recht strafrecht & strafvordering Gerechtelijk Recht Strafrecht en strafvordering Auteurs: B. Allemeersch, P. Depuydt, D. Lindemans, S. Raes Auteurs: A. Vandeplas, P. Arnou, S. Van Overbeke, S. Vandromme Bestelcode: BP/OGRT-LL Omvang: 9 ringbanden Update frequentie: 4 supplementen per jaar Bestelcode: BP/OSST-LL Omvang: 5 ringbanden Update frequentie: 3 supplementen per jaar Prijs basiswerk: 1083,00 (incl. btw) - 15 %* -> 920,55 Updatekost op jaarbasis: 707,00 (incl. btw) jura juranota nota go.kluwershop.be/ogrt Prijs basiswerk: 745,00 (incl. btw) - 15 %* -> 633,25 Updatekost op jaarbasis: 583,00 (incl. btw) jura juranota nota go.kluwershop.be/osst Publiek Recht Meer weten over de Artikelsgewijze Commentaarwerken of bestellen? Publiek Procesrecht Auteurs: P. Lemmens, J. Velaers, L. Walleyn Bestelcode: BP/OAPRD-LL Omvang: 3 ringbanden Update frequentie: 2 supplemenent per jaar Prijs basiswerk: 406,00 (incl. btw) - 15 %* -> 345,10 Prijs per supplement: 144,00 (incl. btw) jura juranota nota go.kluwershop.be/oaprd go.kluwershop.be/artcom 7

8 Wist u dat legalworld.be besteedt specifieke aandacht aan: belangrijke juridische gebeurtenissen; nieuwe wetgeving; ontwikkelingen in de rechtspraak; interessante artikels in juridische tijdschriften;... Recent verschenen in de rubriek Hoofdartikels: Te handhaven bepalingen in Europese richtlijnen Grondwettelijk Hof beslecht discussie over gerechtskosten sociaal verzekerden Ik vrees dat het bijzonder strafrecht nog complexer zal worden., door Alain De Nauw... go.legalworld.be/hoofdartikels Wist u dat legalworld.be heel wat praktische juridische tools voor u verzamelt? Zo kunt u onder meer de regels rond juridische verwijzigingen en afkortingen consulteren en doorzoeken. Benieuwd? go.legalworld.be/tools 8

9 Wist u dat u op LegalWorld een overzicht heeft van artikels die recent in de media zijn verschenen met betrekking tot Justitie en de juridische wereld in het algemeen? Recent verschenen in de rubriek Justitie in de media: De Clerck hekelt politieke staking cipiers Vrederechter Roeselare biedt uitweg aan weigerde bijzitters verkiezingen Europarlement wil rechten bundelen in een burgercharter Alles uit de media in één oogopslag? go.legalworld.be/justitie-in-de-media Wist u dat u op legalworld.be de recente bewegingen binnen de juridische wereld kunt volgen? Dankzij legalworld.be mist u niets. go.legalworld.be/juristen-in-beweging Gratis registreren Surf snel naar en registreer u gratis om ons Legalworld E-zine te ontvangen! 9

10 Kluwer stelt voor Jura 2010! Jura In vino veritas Dankzij geavanceerde zoektechnologieën en op basis van feedback van Jura-gebruikers slaagde Kluwer erin om Jura naar een subliem niveau te tillen. Uw voordeel? Jura 2010 werkt voortaan nóg beter en tegelijk eenvoudiger. Ingebouwde intelligentie. Jura 2010 is voorzien van een intelligente zoekmotor die begrijpt wat u bedoelt. Informatie wordt teruggevonden door te zoeken op zowel woorden in de tekst als inhoudelijke verrijkingen, zoals juridische synoniemen, inhoudelijke trefwoorden, onderlinge verbanden. Resultaten worden logisch geordend. Met Jura 2010 gaat u recht naar de essentie. Zoeken wordt kinderspel. Een vereenvoudigd ontwerp zorgt voor een snellere toegang tot de informatie die u nodig heeft. U kan maar hoeft zelf niet meer te navigeren in de complexe informatiestructuur, want Jura kent de weg. Via de zoekbox typt u uw zoekwoorden in. Het intelligent zoeksysteem speurt vervolgens in alle informatiebronnen tegelijk naar relevante resultaten. Zo bespaart u zoektijd en weet u zeker dat u geen enkel detail mist. Toegang tot nog méér informatie. Jura 2010 heeft een interne koppeling naar Jurisquare, een databank met meer dan 100 juridische tijdschriften van verschillende uitgevers. Met een eenvoudige muisklik kan u rechtstreeks vanuit Jura de volledige artikels raadplegen van de tijdschriften waarop u een nnement heeft. Maak snel kennis met Jura 2010 op 10 Jura Recht naar de essentie.

11 Legenda Kalender juridische opleidingen september & oktober 2010 jura nota Losbladig werk Boek jaarboek jurabestuurdersaansprakelijkheid: nota diepgaande juridische analyse en nieuwigheden Edegem, 23/09/2010 van 14 tot uur Actua vennootschapsrecht Reeks Diegem, 5/10/2010 van 14 tot uur Zakboekje Vennootschapsrecht in de praktijk Brussel, 5/10/2010 van 9 tot uur Tijdschrift of Nieuwsbrief Student Online databank Software Vereffening en verdeling van de huwelijksgemeenschap na echtscheiding Diegem, 30/09/2010 van 14 tot uur De managementvennootschap van A(ansprakelijkheid) tot Z(elfstandig statuut) Edegem, 5/10/2010 van 14 tot uur De Luxemburgse vennootschappen Edegem, 7/10/2010 van 14 tot 17.30uur Juridische aspecten van websites Affligem, 12/10/ tot uur Draaiboek vermogensplanning voor jonge en actieve ondernemers Brussel, 12/10/2010 van 14 tot uur Wat zeg ik als jurist tegen de media? Edegem, 12/10/2010 van 14 tot uur Dwaling en bedrog bij koop en verkoop van onroerend goed Edegem, 13/10/2010 van 14 tot uur De impact van het nieuwe Bodemdecreet op een faillissement Affligem, 14/10/2010 van 14 tot uur Ontbinding van vennootschappen Edegem, 19/10/2010 van 9 tot uur Actua faillissement Edegem, 28/10/2010 van 14 tot uur Juridische Zomerprogramma s Ontdek ze op: NIEUW Abonnement Op Jura Notaris Meer info: Tel: Fax: Bent u advocaat? Kijk dan zeker naar het voor u op maat gemaakte opleidingsaanbod gekoppeld aan een vast jaarbudget. Uniek in het op leidingslandschap: 11

12 nota Voordelen voor voor nnees Jaarboeken/ Zakboekjes en/of Wetboeken Opteer voor een nnement op de Jaarboeken*, Zakboekjes of Wetboeken en profiteer van volgende voordelen: Gegarandeerd de meest actuele versie van de markt: u ontvangt automatisch als eerste de nieuwe editie van de publicatie Blijvend voordelig tarief: u ontvangt elke nieuwe editie aan het voordelige nnementstarief. Dit tarief is meer dan 20% goedkoper dan de normale prijs voor een eenmalige aankoop * Jaarboeken verschijnen niet noodzakelijk jaarlijks: omdat Kluwer u de meest actuele informatie wil verlenen is de frequentie van de wijzigende materies bepalend voor de frequentie van uitgave van de jaarboeken. LegalWorld wordt mobiel: m.legalworld.be Altijd en overal toegang tot de berichten van LegalWorld? Voortaan kan het, want LegalWorld gaat mobiel. Wat u nodig hebt is een smartphone met een internet-, wifi- of hot-spotverbinding. Surf snel met uw smartphone naar: m.legalworld.be U wilt méér? Wilt u graag op de hoogte blijven van exclusieve promoties in uw vakgebied? Online demo s bekijken, inhoudsopgaven en tijdschriften doorbladeren? Dat kan. Raadpleeg de Kluwershop via 5 manieren om te bestellen: Stuur ons het antwoordformulier terug Bel gratis: Fax gratis: Stuur een Bestel online: V.U.: Patrick Longé, Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen

13 Ja, ik vervolledig mijn bibliotheek. Online bestellen is makkelijk: Pachtwetgeving Artikelsgewijze bespreking BP/RNPS-BI ex. Abonnement: 90,00 (incl. btw)... ex. Eenmalige aankoop: 117,01 (incl. btw) Administratieve geldboeten in het sociaal BP/R_P-BI10060 handhavingsrecht Het sociaal recht uitgediept... ex. Abonnement: 91,00 (incl. btw)... ex. Eenmalige aankoop: 118,30 (incl. btw) Algemeen Deel 40 jaar later BP/BBP-BI ex. Abonnement: 163,00 (incl. btw)... ex. Eenmalige aankoop: 211,90 (incl. btw) Notarieel Fiscaal Recht Deel 2 BP/RNOR-BI10009 De aangifte van nalatenschap... ex. Abonnement: 193,00 (incl. btw)... ex. Eenmalige aankoop: 250,91 (incl. btw) Lokale belastingen en fiscus BP/6092-BI10001 Wegwijs in bevoegdheden en procedures... ex. Abonnement: 30,00 (incl. btw)... ex. Eenmalige aankoop: 39,00 (incl. btw) Handboek fiscale aspecten van BP/2023-YB vennootschapsherstructureringen... ex. Abonnement: 90,00 (incl. btw)... ex. Eenmalige aankoop: 117,00 (incl. btw) Verkeerszakboekje 2010 BP/VKZ-PB... ex. Abonnement: 62,00 (incl. btw)... ex. Eenmalige aankoop: 80,60 (incl. btw) Inleiding tot het bijzonder strafrecht BP/BSTRAFR-BI ex. Eenmalige aankoop: 83,00 (incl. btw) Bijzondere overeenkomsten BP/OBOT-LL... ex. Basiswerk: 1309,00 (incl btw) -15 % * -> 1112,65 Erfenissen, schenkingen en testamenten BP/OESTD-LL... ex. Basiswerk: 518,00 (incl btw) -15 % * -> 440,30 Personen- en familirecht BP/OPFT-LL... ex. Basiswerk: 856,00 (incl btw) -15 % * -> 727,60 Voorrechten en Hypotheken BP/OVHD-LL... ex. Basiswerk: 745,00 (incl btw) -15 % * -> 633,25 Handels- en economisch recht BP/OHRAT-LL... ex. Basiswerk: 856,00 (incl btw) -15 % * -> 727,60 Overzicht Financieel Recht BP/OHRFD-LL... ex. Basiswerk: 631,00 (incl btw) -15 % * -> 536,35 Vennootschappen en Verenigingen BP/OVVT-LL... ex. Basiswerk: 631,00 (incl btw) -15 % * -> 536,35 Overzicht verzekeringsrecht BP/OVERD-LL... ex. Basiswerk: 291,00 (incl btw) -15 % * -> 247,35 Gerechtelijk Recht BP/OGRT-LL... ex. Basiswerk: 1083,00 (incl btw) -15 % * -> 920,55 Strafrecht en strafvordering BP/OSST-LL... ex. Basiswerk: 745,00 (incl btw) -15 % * -> 633,25 Publiek Procesrecht BP/OAPRD-LL... ex. Basiswerk: 406,00 (incl btw) -15 % * -> 345,10 *actie geldig tot en met 30 juli 2010 Verzendkosten en btw inbegrepen. De prijzen in deze publicatie zijn onder voorbehoud van wijzigingen en mogelijke fouten. De meest actuele prijzen zijn te vinden op Betaal pas na ontvangst factuur. Bestellen via mail, via Kluwershop.be of per telefoon? Vermeld zeker code: Mijn WATERDICHTE GARANTIE: indien ik, om welke reden ook, niet tevreden zou zijn over de bestelde publicatie(s), dan stuur ik ze binnen de 14 dagen na ontvangst terug. Kluwer bezorgt mij dan een creditnota. Zonder discussie, zonder vragen. Stuur mij dus zo snel mogelijk de publicatie(s) die ik hiernaast aankruis. Deze bestelling is onderworpen aan de algemene voorwaarden en de licentievoorwaarden van Wolters Kluwer Belgium nv, die kunnen geraadpleegd worden op of kunnen opgevraagd worden bij Wolters Kluwer Belgium n.v. en waarvan de ondergetekende erkent kennis genomen te hebben en ze te aanvaarden. Kluwer (Wolters Kluwer Belgium n.v.) respecteert uw privacy. Uw gegevens gebruiken we alleen om u op de hoogte te houden van onze uitgaven en activiteiten. Checkt u graag wat er over uzelf in ons bestand zit? Of wilt u dat we uw adres schrappen? Neem dan contact op met Kluwer, Motstraat 30, 2800 Mechelen. Soms geven wij adressen door aan bedrijven of organisaties met interessante informatie voor u. Wilt u dit liever niet? Kruis dan dit vakje aan. Uw klantenreferentie:... BESTELLEN IS MAKKELIJK: bel fax Dhr Mevr Naam & Voornaam Beroep/Functie Bedrijf/Organisatie Juridische Vorm Straat Postcode Tel. Woonplaats Btw Fax Ja, ik wil via op de hoogte blijven van uw promoties, nieuws en activiteiten. Datum Handtekening Nr/bus

14 Port betaald door de bestemmeling onnodig te frankeren KLUWER t.a.v. klantenservice DA Ragheno Business Park Motstraat Mechelen

Legal Actua. Bijsluiter bij De Juristenkrant nr. 211 van 9 juni 2010

Legal Actua. Bijsluiter bij De Juristenkrant nr. 211 van 9 juni 2010 Legal Actua Bijsluiter bij De Juristenkrant nr. 211 van 9 juni 2010 Met deze maand onder meer: Kluwer lanceert Jura 2010: ontdek alles op www.ontdekjura2010.be Nieuwe reeksboeken Pachtwetgeving Artikelsgewijze

Nadere informatie

Legal Actua. Met deze maand onder meer: Thema Gerechtelijk recht Doe-boeken die u door de crisis gidsen

Legal Actua. Met deze maand onder meer: Thema Gerechtelijk recht Doe-boeken die u door de crisis gidsen Legal Actua Bijlage bij De Juristenkrant nr. 185 van 11 maart 2009 Met deze maand onder meer: Thema Gerechtelijk recht Doe-boeken die u door de crisis gidsen Nieuw: Handboek Belgische Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Legal Actua. Bijsluiter bij De Juristenkrant nr. 213 van 15 september 2010

Legal Actua. Bijsluiter bij De Juristenkrant nr. 213 van 15 september 2010 Legal Actua Bijsluiter bij De Juristenkrant nr. 213 van 15 september 2010 Met deze maand onder meer: Nieuwe Reeksboeken De vernieuwde appartementswet van 2 juni 2010 Handboek Milieurecht Verhoudingen in

Nadere informatie

Assuropolis. wijst u de snelste weg

Assuropolis. wijst u de snelste weg Assuropolis wijst u de snelste weg Pijlsnel op bestemming met uw vernieuwde Assuropolis Dankzij geavanceerde zoektechnologieën en op basis van feedback van Assuropolis-gebruikers slaagde Kluwer erin om

Nadere informatie

Uw gids voor overheidsopdrachten

Uw gids voor overheidsopdrachten Uw gids voor overheidsopdrachten Praktisch, volledig en efficiënt Dat zijn de vereisten die u vooropstelt voor de databank die u dagdagelijks gebruikt om informatie op te zoeken m.b.t. overheidsopdrachten.

Nadere informatie

Legal Actua. Bijsluiter bij Ad Rem van april 2010. Met deze maand onder meer: Nu met exclusief voordeel voor Ad Rem lezers!

Legal Actua. Bijsluiter bij Ad Rem van april 2010. Met deze maand onder meer: Nu met exclusief voordeel voor Ad Rem lezers! Legal Actua Bijsluiter bij Ad Rem van april 2010 Met deze maand onder meer: n 10 Nieuwigheden voor u geselecteerd n Ontdek welke meesterlijke voordelen de nieuwe beheerssoftware Kleos ook voor u kan bieden!

Nadere informatie

Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13

Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13 II. HET OBJECTIEVE RECHT... 17 A. HET OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE RECHT... 17 1. Het objectieve

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Inhoudstafel

INHOUDSTAFEL. Inhoudstafel Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 10 I. INLEIDING... 11 II. HET OBJECTIEVE RECHT...15 A. HET OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE RECHT... 15 1. Het objectieve

Nadere informatie

Praktijkboek sociale zekerheid 2014. Voor de onderneming en de sociale adviseur

Praktijkboek sociale zekerheid 2014. Voor de onderneming en de sociale adviseur Praktijkboek sociale zekerheid 2014 Voor de onderneming en de sociale adviseur Praktijkboek sociale zekerheid 2014 Voor de onderneming en de sociale adviseur Johan PUT Editor Gewoon hoogleraar KU Leuven-Instituut

Nadere informatie

Maak een precisiesprong naar juridische kennis.

Maak een precisiesprong naar juridische kennis. Jura, uw virtuele juridische bibliotheek Maak een precisiesprong naar juridische kennis. Snel van start met Jura Jura, uw virtuele juridische bibliotheek Jura Vind uw resultaat Zoeken via de zoekbalk:

Nadere informatie

Legal Actua. Bijsluiter bij Ad Rem van september 2010

Legal Actua. Bijsluiter bij Ad Rem van september 2010 Legal Actua Bijsluiter bij Ad Rem van september 2010 Met deze maand onder meer: Nieuwe Reeksboeken De vernieuwde appartementswet van 2 juni 2010 Handboek Milieurecht Schaderegeling in België Nieuwe edities!

Nadere informatie

Legal Actua. E Ja, ik vervolledig mijn bibliotheek. Voordelen voor abonnees. Online bestellen is makkelijk:

Legal Actua. E Ja, ik vervolledig mijn bibliotheek. Voordelen voor abonnees. Online bestellen is makkelijk: E Ja, ik vervolledig mijn bibliotheek. Schenkingen en legaten van onroerende goederen BP/R_P-BI9057... ex. Abonnement: 81,50 (incl. btw)... ex. Eenmalige aankoop: 105,96 (incl. btw) De 10 geboden van het

Nadere informatie

snel op weg handige functionaliteiten uitgebreide wetsinformatie Tips om Jura beter te gebruiken juridische databank krachtige zoekmotor

snel op weg handige functionaliteiten uitgebreide wetsinformatie Tips om Jura beter te gebruiken juridische databank krachtige zoekmotor snel op weg handige functionaliteiten Jurisquare Tips & tricks ingebouwde intelligentie Jura Videozone Jura suggesties gratis Jura gebruikersopleiding modellen online invullen uitgebreide wetsinformatie

Nadere informatie

e-vzw De praktijkgerichte online databank voor elke vzw

e-vzw De praktijkgerichte online databank voor elke vzw e-vzw De praktijkgerichte online databank voor elke vzw Praktisch, volledig en efficiënt Dat zijn de vereisten die u vooropstelt voor de databank die u dagdagelijks gebruikt in uw vzw. Die vereisten koppelde

Nadere informatie

DAG VAN DE NOTARIS. Antwerpen 25 november 2014. Maarten Bunkens

DAG VAN DE NOTARIS. Antwerpen 25 november 2014. Maarten Bunkens DAG VAN DE NOTARIS Antwerpen 25 november 2014 Maarten Bunkens Jura Notariaat Jura Notariaat Een tweetalige, geïntegreerde juridische website. 2 Jura Notariaat Geïntegreerd Één zoekopdracht alle relevante

Nadere informatie

Legal Actua. Bijsluiter bij Ad Rem van oktober 2009

Legal Actua. Bijsluiter bij Ad Rem van oktober 2009 Legal Actua Bijsluiter bij Ad Rem van oktober 2009 Met deze editie onder meer: Overzicht van het Belgisch administratief recht 2009 Het nieuwe decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-,

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Peter VERSCHELDEN Accountant Moore Stephens Verschelden, Accountants en Belastingconsulenten Bedrijfsrevisor Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

LARCIER THEMA WETBOEKEN

LARCIER THEMA WETBOEKEN tree 1142 accountancy&fisc_deel1.fm Page iii Monday, July 18, 2011 10:43 AM LARCIER THEMA WETBOEKEN Wetboek Accountancy en Fiscaliteit 2011-2012 Boek 1 Grondwet Burgerlijk Recht Vennootschapsrecht Algemene

Nadere informatie

monkey.be Kennisloungen in recordtijd.

monkey.be Kennisloungen in recordtijd. monkey.be Kennisloungen in recordtijd. Razendsnel uw informatie met uw vernieuwde monkey.be Dankzij de geavanceerde zoektechnologie vindt u voortaan eenvoudiger en sneller wat u zoekt. monkey.be is voorzien

Nadere informatie

Rechtskundige bronnen aan de Universiteit Hasselt

Rechtskundige bronnen aan de Universiteit Hasselt Rechtskundige bronnen aan de Universiteit Hasselt Een netwerk van informatie Campus stad Hasselt ebronnen RechtsBibliotheek Limburg (Rechtbank) Provinciale Bibliotheek Limburg CAD Provinciebestuur Vanaf

Nadere informatie

Dimona of de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling

Dimona of de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling Dimona of de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling Philip BRAEKMANS Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Sociale Praktijkstudies nr. 11001 Stof bijgehouden tot 1 oktober

Nadere informatie

Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken

Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken Een vervolging en een beteugeling langs één weg? Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 www.kluwer.be info@kluwer.be

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden:

Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden: Op al onze leveringen zijn de Algemene Voorwaarden van RS Components van toepassing. Zie hiervoor onze catalogus of www.rsonline.nl of www.rsonline.be. Aanbiedingen gelden zolang

Nadere informatie

Knelpunten Verkoop onroerend [vol]

Knelpunten Verkoop onroerend [vol] 24-01-2007 14:04 Pagina 1 Knelpunten Contractenrecht Boek - Knelpunten verkoop onroerend goed Ook al komt de verkoop van onroerend goed in de juridische praktijk haast dagelijks voor, toch is deze overeenkomst

Nadere informatie

Handboek fiscale aspecten van vennootschapsherstructureringen

Handboek fiscale aspecten van vennootschapsherstructureringen Handboek fiscale aspecten van vennootschapsherstructureringen Wim Vandenberghe (editor) Ivo Vande Velde Inge Van De Woesteyne Jozef Verstraelen (1) Kenneth Vyncke tkluwer a Wolters Kluwer business Ragheno

Nadere informatie

Het overheidsbegrip in (theorie en) praktijk

Het overheidsbegrip in (theorie en) praktijk Faculteit Rechtsgeleerdheid Het overheidsbegrip in (theorie en) praktijk woensdag 17 maart 2004 Vakgebied Bestuursrecht U. Gent i.s.m. GANDAIUS Permanente Vorming Het overheidsbegrip (in theorie) en praktijk

Nadere informatie

Kluwers Basiscodex 2011-2012

Kluwers Basiscodex 2011-2012 Kluwers Basiscodex 2011-2012 Kluwers Basiscodex 2011-2012 Dit wetboek is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 1 augustus 2011. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk # 2011 Wolters

Nadere informatie

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1 Inhoudstafel Inhoudstafel WAARSCHUWING................................................ HANDLEIDING.................................................. vii ix DEEL 1 Inleiding....................................................

Nadere informatie

Prospectie naar Nederlandstalige gedrukte publicaties voor de deponering

Prospectie naar Nederlandstalige gedrukte publicaties voor de deponering Prospectie naar Nederlandstalige gedrukte publicaties voor de deponering Ik kom u graag vertellen over onze prospectie naar niet-periodieke gedrukte publicaties boeken zeg maar - voor de hedendaagse collecties

Nadere informatie

stappenplan handige functionaliteiten rechtspraak Raad van State Tips om Mercatus beter te gebruiken krachtige zoekmotor

stappenplan handige functionaliteiten rechtspraak Raad van State Tips om Mercatus beter te gebruiken krachtige zoekmotor stappenplan handige functionaliteiten PPS nieuwsberichten ingebouwde intelligentie gunningscriteria motiveringsplicht erkenning van aannemers evaluatie van offertes rechtspraak Raad van State Mercatus

Nadere informatie

Bouwkroniek Premium is het nieuwe online platform voor een efficiënt beheer van al uw aanbestedingen.

Bouwkroniek Premium is het nieuwe online platform voor een efficiënt beheer van al uw aanbestedingen. Bouwkroniek Premium is het nieuwe online platform voor een efficiënt beheer van al uw aanbestedingen. Inclusief de dagelijkse elektronische alert service Inclusief de 100 % garantie dat u geen enkele aanbesteding

Nadere informatie

Met deze minigids willen we u het onderstaande kort toelichten:

Met deze minigids willen we u het onderstaande kort toelichten: Wat is monkey.be? monkey.be is dé online databank voor Tax & Accountancy professionals met actuele en praktisch toepasbare commentaren, nieuwsberichten, praktische cijfers, adressen en telefoonnummers,

Nadere informatie

Advocaat vennootschapsrecht (Antwerpen en/of Brussel)

Advocaat vennootschapsrecht (Antwerpen en/of Brussel) Advocaat vennootschapsrecht (Antwerpen en/of Brussel) Onze klant Onze klant, Greenille, is een onafhankelijk advocaten-, notaris- en belastingadvieskantoor, gespecialiseerd in de juridische en fiscale

Nadere informatie

SOCIAAL COMPENDIUM SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 2010-2011

SOCIAAL COMPENDIUM SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 2010-2011 SOCIAAL COMPENDIUM SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 2010-2011 met fiscale notities Band 1 Algemeen, toepassingsgebied, administratieve organisatie en financiering (werknemers en zelfstandigen) Socialezekerheidsprestaties

Nadere informatie

PRAKTIJKBOEK OPENBAARHEID VAN BESTUUR

PRAKTIJKBOEK OPENBAARHEID VAN BESTUUR PRAKTIJKBOEK OPENBAARHEID VAN BESTUUR Frankie Schram Gastprofessor faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen en faculteit Rechten Universiteit Antwerpen Gastprofessor Instituut voor de Overheid K.U.Leuven

Nadere informatie

NEW! Nokia 5800 xpressmusic De eerste Nokia-gsm met touchscreen. Connecting People

NEW! Nokia 5800 xpressmusic De eerste Nokia-gsm met touchscreen. Connecting People Connecting People NEW! Nokia 5800 xpressmusic De eerste Nokia-gsm met touchscreen Blader gemakkelijk door het menu met uw vinger of stylus. Surf en e-mail via onze wifihotspots of mobiele breedband. Geniet

Nadere informatie

Bibliotheek UHasselt - Rechten

Bibliotheek UHasselt - Rechten Bibliotheek UHasselt - Rechten Rechtsfaculteit en bibliotheek Een bibliotheek Rechten opstarten is een enorme uitdaging Samenwerking met bestaande instellingen in en buiten Limburg : FOD Justitie Rechtbanken

Nadere informatie

KNELPUNTEN VERKOOP ONROEREND GOED

KNELPUNTEN VERKOOP ONROEREND GOED KNELPUNTEN VERKOOP ONROEREND GOED REEKS KNELPUNTEN CONTRACTENRECHT BERNARD TILLEMAN Gewoon hoogleraar K.U.Leuven/KULAK ALAIN VERBEKE Gewoon Hoogleraar K.U.Leuven & Universiteit Tilburg Advocaat te Brussel

Nadere informatie

Docenten: R. Cassiers, G. Franssens, D. Torfs, Y. Nachtegaele, P. Vandaele, Y. Vanden Bosch, N.N.

Docenten: R. Cassiers, G. Franssens, D. Torfs, Y. Nachtegaele, P. Vandaele, Y. Vanden Bosch, N.N. Juridische vorming Deze module bestaat uit drie onderwijsleeractiviteiten: de onderwijsleeractiviteit Juridische vorming, de onderwijsleeractiviteit Deontologie en de onderwijsleeractiviteit Rechtsmethodologie

Nadere informatie

40 jaar Belgische btw Verleden, heden en toekomst

40 jaar Belgische btw Verleden, heden en toekomst 40 jaar Belgische btw Verleden, heden en toekomst Met bijdragen van: Piet Battiau Isabelle Desmeytere Marc Govers Ine Lejeune Sven Reynders Danny Stas Jeffrey Owens Patrick Wille Ragheno Business Park

Nadere informatie

RECHTSPRAAKFICHES FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

RECHTSPRAAKFICHES FAMILIAAL VERMOGENSRECHT RECHTSPRAAKFICHES FAMILIAAL VERMOGENSRECHT RECHTSPRAAKFICHES FAMILIAAL VERMOGENSRECHT 2 Alain Laurent Verbeke Renate Barbaix Elisabeth Adriaens Elise Goossens Ariadne Van den Broeck (eds.) Rector Roger

Nadere informatie

Uw testament. met een duolegaat? Goed nieuws voor uw erfgenamen én het goede doel. Hoe werkt het? Cijfervoorbeelden Hoe eraan beginnen?

Uw testament. met een duolegaat? Goed nieuws voor uw erfgenamen én het goede doel. Hoe werkt het? Cijfervoorbeelden Hoe eraan beginnen? Uw testament met een duolegaat? Hoe werkt het? Cijfervoorbeelden Hoe eraan beginnen? Goed nieuws voor uw erfgenamen én het goede doel Paraat. Altijd, overal. Wat gebeurt er met uw geld, huis, beleggingen,

Nadere informatie

Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving:

Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving: Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving: Afdeling I: De oorspronkelijke wet van 5 juli 1998 en de diverse wetswijzigingen: Bij wet van 5 juli 1998 2 werd een titel IV toegevoegd aan het Gerechtelijk

Nadere informatie

WONINGKWALITEITSBEWAKING IN HET VLAAMSE GEWEST

WONINGKWALITEITSBEWAKING IN HET VLAAMSE GEWEST WONINGKWALITEITSBEWAKING IN HET VLAAMSE GEWEST ISBN 978 90 4651 951 6 D 2008 2664 421 BP/R_P-BI8054 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Telefoon:

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN BELGISCH PRIVAATRECHT I. Walter VAN GERVEN

BEGINSELEN VAN BELGISCH PRIVAATRECHT I. Walter VAN GERVEN BEGINSELEN VAN BELGISCH PRIVAATRECHT I Walter VAN GERVEN Professor emeritus K.U.Leuven, U.Tilburg, U.Maastricht Gewezen advocaat-generaal Europees Hof van Justitie Lid van de Koninklijke Vlaamse Academie

Nadere informatie

BEVOORRECHTE PARTNER VAN ONDERNEMERS

BEVOORRECHTE PARTNER VAN ONDERNEMERS BEVOORRECHTE PARTNER VAN ONDERNEMERS ONZE AANPAK MAAKT HET VERSCHIL Onze visie maakt het verschil Transparantie op vlak van werking en erelonen Voordelige abonnementsformules Gepersonaliseerd, op maat

Nadere informatie

TOETREDINGSFORMULIER. Instituut voor bedrijfsjuristen

TOETREDINGSFORMULIER. Instituut voor bedrijfsjuristen TOETREDINGSFORMULIER terug te sturen naar het IBJ, Stuiversstraat 8, 1000 Brussel Hierbij wens ik mij kandidaat te stellen als lid van het Instituut voor bedrijfsjuristen GELIEVE IN HOOFDLETTERS TE SCHRIJVEN

Nadere informatie

Hélène Casman. Liber amicorum. Korting voor VUB-alumni, afgestudeerd na 2008

Hélène Casman. Liber amicorum. Korting voor VUB-alumni, afgestudeerd na 2008 Korting voor VUB-alumni, afgestudeerd na 2008 a 99 (normale prijs: a 130) bij bestelling voor 22 maart! Elisabeth Alofs, Koen Byttebier, André Michielsens en Alain-Laurent Verbeke (eds.) In oktober 2013

Nadere informatie

e-privacy in België: werk aan de e-winkel?

e-privacy in België: werk aan de e-winkel? PRIVACY PAPER NR. 1. e-privacy in België: werk aan de e-winkel? De bescherming van de persoonlijke levenssfeer in Belgische websites. Prof. dr. Michel Walrave K.U. Leuven - Communicatiewetenschap Eerste

Nadere informatie

RECHTSORDE LOKAAL Het kantoorbrede contentintegratiesysteem. Het Overleg Februari 2007

RECHTSORDE LOKAAL Het kantoorbrede contentintegratiesysteem. Het Overleg Februari 2007 RECHTSORDE LOKAAL Het kantoorbrede contentintegratiesysteem Het Overleg Februari 2007 Inhoud van de presentatie Introductie C-CONTENT Introductie Rechtsorde Ontwikkelaar en toeleverancier van informatieontsluitingstechnologie

Nadere informatie

Legal Actua. Met onder meer: Thema: Strafrecht Boeken van onze noorderburen Het LegalWorld Congres 2009

Legal Actua. Met onder meer: Thema: Strafrecht Boeken van onze noorderburen Het LegalWorld Congres 2009 Legal Actua Bijsluiter bij Ad Rem van 24 april 2009 Met onder meer: Thema: Strafrecht Boeken van onze noorderburen Het LegalWorld Congres 2009 Nieuw: Het Vlaams Parlement Het regelgevend kader voor de

Nadere informatie

Ontdek onze. abonnementsformules 2016. Ontdek onze. abonnementsformules 2016. www.apb.be. www.apb.be

Ontdek onze. abonnementsformules 2016. Ontdek onze. abonnementsformules 2016. www.apb.be. www.apb.be Ontdek onze abonnementsformules 2016 www.apb.be Ontdek onze abonnementsformules 2016 www.apb.be Basic Bent u op zoek naar beknopte en betrouwbare basisinformatie over de sector van de officina-apotheken?

Nadere informatie

Conceptnota nieuwe regelgeving taaldecreet Commissie Werk en Economie Vlaams Parlement

Conceptnota nieuwe regelgeving taaldecreet Commissie Werk en Economie Vlaams Parlement Conceptnota nieuwe regelgeving taaldecreet Commissie Werk en Economie Vlaams Parlement Enkele beschouwingen vanuit de werking van de Europese interne markt en het Belgisch economisch recht Jules Stuyck

Nadere informatie

Basiswetboek Wegverkeer. Voor de politie

Basiswetboek Wegverkeer. Voor de politie Basiswetboek Wegverkeer Voor de politie Basiswetboek Wegverkeer Voor de politie Dit wetboek is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2011. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk

Nadere informatie

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park Belastingwijzer btw Ragheno Business Park Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 94 571 fax 0800 17 529 www.wolterskluwer.be klant.be@wolterskluwer.com Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk, Ragheno

Nadere informatie

Omgevingsvergunning In de Praktijk Online handleiding vergunningverlening. Slagvaardig aan het werk met Kluwer

Omgevingsvergunning In de Praktijk Online handleiding vergunningverlening. Slagvaardig aan het werk met Kluwer Omgevingsvergunning In de Praktijk Online handleiding vergunningverlening Slagvaardig aan het werk met Kluwer 100% relevant Vanaf 1 januari 2010 zijn alle huidige vergunningen op het gebied van bouwen,

Nadere informatie

Bibliotheek UHasselt - Rechten

Bibliotheek UHasselt - Rechten Bibliotheek UHasselt - Rechten Rechtsfaculteit en bibliotheek Een bibliotheek Rechten opstarten is een enorme uitdaging Samenwerking met bestaande instellingen in en buiten Limburg : FOD Justitie Rechtbanken

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVORMEN, FUSIES EN SPLITSINGEN IN DE SOCIAL PROFIT

SAMENWERKINGSVORMEN, FUSIES EN SPLITSINGEN IN DE SOCIAL PROFIT SAMENWERKINGSVORMEN, FUSIES EN SPLITSINGEN IN DE SOCIAL PROFIT SAMENWERKINGSVORMEN, FUSIES EN SPLITSINGEN IN DE SOCIAL PROFIT Stefaan TUYTTEN Senior consultant social profit SBB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

Algemeen Deel Veertig jaar later

Algemeen Deel Veertig jaar later BEGINSELEN VAN BELGISCH PRIVAATRECHT I Walter VAN GERVEN Professor emeritus K.U.Leuven, U.Tilburg, U.Maastricht Gewezen advocaat-generaal Europees Hof van Justitie Lid van de Koninklijke Vlaamse Academie

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht)

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) Steeds meer worden we in de rechtspraktijk geconfronteerd met internationale echtscheidingen op basis van de volgende elementen:

Nadere informatie

MEMO DELTAWEB. Welkom bij het nieuwe deltaweb! Beste cliënt,

MEMO DELTAWEB. Welkom bij het nieuwe deltaweb! Beste cliënt, MEMO DELTAWEB Welkom bij het nieuwe deltaweb! Beste cliënt, De nieuwe versie is het resultaat van een evolutie, geen revolutie. Al uw gegevens en vertrouwde functionaliteiten bleven immers behouden. De

Nadere informatie

Praktische gids btw-plicht notaris

Praktische gids btw-plicht notaris Praktische gids btw-plicht notaris Patrick WILLE Managing Partner THE VAT HOUSE cvba (Het BTW Huis), VAT House Services nv, VAT Applications nv President VAT Forum cv Docent VUB, Professor Fiscale Hogeschool,

Nadere informatie

Elementaire Rechtspraak

Elementaire Rechtspraak Boekenreeks Elementaire Rechtspraak ER 60 Recente Elementaire Vonnissen en Arresten (2009 2010 2011) Adoptie Dringende en Voorlopige Maatregelen Echtscheiding Erfrecht Geesteszieke Huwelijksvermogensrecht

Nadere informatie

1. Wat is «Europa»? 1.1. Definitie

1. Wat is «Europa»? 1.1. Definitie 1. Wat is «Europa»?...2 1.1. Definitie...2 1.2. Stand van de databank...2 2. Hoe opzoeken?...2 2.1. Opzoeken vanuit intern recht...2 2.2. Opzoeken vanuit de databank «Europa»...3 3. Beschrijving van de

Nadere informatie

Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art.

Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art. 350 HOOFDSTUK 1 Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (art. 231, 3 WIB 1992) AFDELING 1 Begripsomschrijving en situatieschets

Nadere informatie

DE ORDONNANTIE VAN 5 MAART 2009 BETREFFENDE HET BEHEER EN DE SANERING VAN VERONTREINIGDE BODEMS

DE ORDONNANTIE VAN 5 MAART 2009 BETREFFENDE HET BEHEER EN DE SANERING VAN VERONTREINIGDE BODEMS DE ORDONNANTIE VAN 5 MAART 2009 BETREFFENDE HET BEHEER EN DE SANERING VAN VERONTREINIGDE BODEMS Jean-Pierre Janssens Met medewerking van: Saı d El Fadili Marie-Franc oise Lemaître Ann Van Craen Verantwoordelijke

Nadere informatie

1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen

1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen 1. Soorten wetenschappelijke informatiebronnen Wanneer je als student in het hoger onderwijs de opdracht krijgt om te zoeken naar wetenschappelijke informatie heb je de keuze uit verschillende informatiebronnen.

Nadere informatie

BRANDVERZEKERING. Technische en praktische aspecten. door Daniel Demaeseneire. Dit werk is een uittreksel uit Kluwer s Verzekeringshandboek

BRANDVERZEKERING. Technische en praktische aspecten. door Daniel Demaeseneire. Dit werk is een uittreksel uit Kluwer s Verzekeringshandboek BRANDVERZEKERING Technische en praktische aspecten door Daniel Demaeseneire Dit werk is een uittreksel uit Kluwer s Verzekeringshandboek Verantwoordelijke uitgever: Jan Vandenwyngaerden, Ragheno Business

Nadere informatie

Knelpuntboekingen toegelicht De 30 meest gestelde praktijkvragen

Knelpuntboekingen toegelicht De 30 meest gestelde praktijkvragen Knelpuntboekingen toegelicht De 30 meest gestelde praktijkvragen Leen De Boitselier, Irene Timmermans, Peter Verschelden Moore Stephens Verschelden Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen tel.

Nadere informatie

PROCESRECHT (Burgerlijk)

PROCESRECHT (Burgerlijk) { } ELEMENTAIRE RECHTSPRAAK www.elementaire-rechtspraak.be}ak BOEKENREEKS nr. 20 PROCESRECHT (Burgerlijk) Volume II 277 Relevante uitspraken van het Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie, de Hoven van

Nadere informatie

Fictielegaat niet ongrondwettelijk

Fictielegaat niet ongrondwettelijk Fictielegaat niet ongrondwettelijk Alain Nijs Anton van Zantbeek Alain Verbeke 1 259. Op 26 april heeft het Arbitragehof zijn arrest gewezen met betrekking tot een beroep tot vernietiging ingesteld tegen

Nadere informatie

Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas!

Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas! Grondige opleiding vennootschapsbelasting Date: 2009-11-26 Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas! Deze opleiding is een stappenplan naar een praktische kennis van de regels van de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

PLAN UW FINANCIEEL GELUK

PLAN UW FINANCIEEL GELUK PLAN UW FINANCIEEL GELUK "Een vermogen zonder plan, is onvermogen." Plan uw financieel geluk 1 2 Plan uw financieel geluk Verantwoordelijke uitgever : Jan De Paepe, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent. Copyrights

Nadere informatie

LEEGSTAND EN ONBEWOONBAARHEID VAN VASTGOED IN HET VLAAMSE GEWEST

LEEGSTAND EN ONBEWOONBAARHEID VAN VASTGOED IN HET VLAAMSE GEWEST LEEGSTAND EN ONBEWOONBAARHEID VAN VASTGOED IN HET VLAAMSE GEWEST LEEGSTAND EN ONBEWOONBAARHEID VAN VASTGOED IN HET VLAAMSE GEWEST MICHIEL DEWEIRDT BARBARA MAMMARELLA Advocaten bij Monard-D Hulst 2013

Nadere informatie

Zowel op het ogenblik van de gunning van de opdracht, als bij elke betaling zal de aanbestedende overheid de voormelde databank raadplegen.

Zowel op het ogenblik van de gunning van de opdracht, als bij elke betaling zal de aanbestedende overheid de voormelde databank raadplegen. Overheidsopdrachten: hervorming van het systeem van de registratie en van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale en fiscale schulden van de aannemers De registratie van de aannemer op het ogenblik

Nadere informatie

Als werkgever efficiënt geschillen afhandelen. SD Worx begeleidt u tot in de rechtbank

Als werkgever efficiënt geschillen afhandelen. SD Worx begeleidt u tot in de rechtbank Als werkgever efficiënt geschillen afhandelen SD Worx begeleidt u tot in de rechtbank Meer weten? Neem contact op met Legal Consulting Tel.: +32 (0)78 15 90 23 E-mail: legalconsulting@sdworx.com www.sdworx.be/geschillenbegeleiding

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen.

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. Gelet op de grondwet, de artikelen 1, 33, 35, 39 en 134; Gelet

Nadere informatie

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Legal insight, inside Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Het beroep van bedrijfsjurist is relatief jong. De wet die dit beroep erkende en het Instituut voor bedrijfsjuristen

Nadere informatie

Juridische bibliotheek. Basis Instructie Leiden Law Practices Rechten

Juridische bibliotheek. Basis Instructie Leiden Law Practices Rechten Juridische bibliotheek Basis Instructie Leiden Law Practices Rechten 2007-2008 Programma Uitleg over de collectie Hoe vind ik: Een boek/een tijdschrift Een tijdschriftartikel Een kamerstuk Een wettekst

Nadere informatie

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden

GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden GSM- of UMTS-repeaters: vragen en antwoorden V: Mag ik zelf een repeater aanschaffen en installeren bij slechte GSM- of UMTSontvangst? Ik ondervind op bepaalde plaatsen bij mij thuis of in mijn firma slechte

Nadere informatie

www.asser.nl/cursusaanbod-advocatuur

www.asser.nl/cursusaanbod-advocatuur Cursusaanbod Onderhoud Vakbekwaamheid (PO) voor de advocatuur T.M.C. Asser Instituut 6 dec 2013 IPR Familierecht. Echtscheiding en nevenvoorzieningen inzake boedelscheiding en alimentatie gewezen echtgenoten

Nadere informatie

Verwijzen naar digitale bronnen

Verwijzen naar digitale bronnen Verwijzen naar digitale bronnen Aanvulling op de Leidraad voor juridische auteurs 2013 I. Bennigsen mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok 2 februari 2015 1 1 Inleiding In de Leidraad voor juridische auteurs 2013

Nadere informatie

PwC Fiscaal Portaal Gemeenten

PwC Fiscaal Portaal Gemeenten www.pwc.nl PwC Fiscaal Portaal Gemeenten Een schat aan fiscale informatie binnen handbereik PwC Fiscaal Portaal Gemeenten juni 2012 Kostenbesparing Altijd up-to-date Complete modellabeling Brondocumenten

Nadere informatie

Legal Actua. Met deze maand onder meer: Thema Personen-, familie- en familiaal vermogensrecht Bestendige handboeken Vervangingen.

Legal Actua. Met deze maand onder meer: Thema Personen-, familie- en familiaal vermogensrecht Bestendige handboeken Vervangingen. Legal Actua Bijsluiter bij Ad Rem van 26 februari 2009 Met deze maand onder meer: Thema Personen-, familie- en familiaal vermogensrecht Bestendige handboeken Vervangingen.net Nieuw: De professionele aansprakelijkheid

Nadere informatie

Verwijzen naar digitale bronnen

Verwijzen naar digitale bronnen Verwijzen naar digitale bronnen Aanvulling op de Leidraad voor juridische auteurs 2013 I. Bennigsen mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok 27 januari 2014 1 1 Inleiding In de Leidraad voor juridische auteurs 2013

Nadere informatie

DE ONTEIGENINGSVERGOEDING

DE ONTEIGENINGSVERGOEDING DE ONTEIGENINGSVERGOEDING DE ONTEIGENINGSVERGOEDING De positie van derden bij onteigening Editors Robert Palmans Vincent Sagaert Auteurs Carine Boddaert Robert Palmans Bruno Peeters Vincent Sagaert Mathieu

Nadere informatie

Rolnummer 2847. Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T

Rolnummer 2847. Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T Rolnummer 2847 Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 394 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vóór de wijziging ervan bij de

Nadere informatie

Leidraad bij het sjabloon onderzoeksvoorstel Masterscriptie Deel I

Leidraad bij het sjabloon onderzoeksvoorstel Masterscriptie Deel I Leidraad bij het sjabloon onderzoeksvoorstel Masterscriptie Deel I Deze leidraad heeft tot doel om studenten uitleg te geven bij het opmaken van hun onderzoeksvoorstel voor de masterscriptie. Er wordt

Nadere informatie

Classic. Voor elke ondernemer een passend pakket. Uw partij voor snelstart. Krijg snel grip op uw cijfers en start vandaag nog!

Classic. Voor elke ondernemer een passend pakket. Uw partij voor snelstart. Krijg snel grip op uw cijfers en start vandaag nog! pakketten en prijzen Voor elke ondernemer een passend pakket. Classic Uw partij voor snelstart. Krijg snel grip op uw cijfers en start vandaag nog! 2013 SnelStart Inhoud 2 Introductie...3 Onze software...4

Nadere informatie

DE PROCEDUREGIDS. Stappenplan voor civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke geschillen. Frederic Eggermont Saskia Kerkhofs

DE PROCEDUREGIDS. Stappenplan voor civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke geschillen. Frederic Eggermont Saskia Kerkhofs DE PROCEDUREGIDS DE PROCEDUREGIDS Stappenplan voor civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke geschillen Frederic Eggermont Saskia Kerkhofs Antwerpen Cambridge De proceduregids. Stappenplan voor

Nadere informatie

1. HET ERFRECHT VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT EN HET WETTELIJK OF CONVENTIONEEL RECHT VAN TERUG- KEER 2

1. HET ERFRECHT VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT EN HET WETTELIJK OF CONVENTIONEEL RECHT VAN TERUG- KEER 2 HOOFDSTUK 1 DE WISSELWERKING TUSSEN SCHENKINGEN EN UITERSTE WILSBESCHIKKINGEN Annelies Wylleman Hoofddocent Vakgroep Burgerlijk Recht Universiteit Gent Notaris Lise Voet Assistent Vakgroep Burgerlijk Recht

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

WETTELIJKE INFORMATIE

WETTELIJKE INFORMATIE WETTELIJKE INFORMATIE Het Wetboek Economisch Recht legt de verplichting op bepaalde informatie te verstrekken. Wij verzoeken U uitdrukkelijk hiervan kennis te nemen en ook de andere pagina s van deze website

Nadere informatie

Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan!

Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan! EXTERNE PUBLICATIES // 18.07.2015 Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan! Auteurs: Stijn Lamote, Anouck Sandra Meerwaarden verwezenlijkt door

Nadere informatie

ELEMENTAIRE RECHTSPRAAK. www.elementaire-rechtspraak.be}ak BOEKENREEKS. nr. 28. Editie 2015 2012-2013 - 2014

ELEMENTAIRE RECHTSPRAAK. www.elementaire-rechtspraak.be}ak BOEKENREEKS. nr. 28. Editie 2015 2012-2013 - 2014 { } ELEMENTAIRE RECHTSPRAAK www.elementaire-rechtspraak.be}ak BOEKENREEKS nr. 28 STRAFRECHT Editie 2015 2012-2013 - 2014 Arresten van het Grondwettelijk Hof en van het Hof van Cassatie 235 arresten en

Nadere informatie

Exclusieve voordeeladressen voor UNIZO-leden

Exclusieve voordeeladressen voor UNIZO-leden Exclusieve voordeeladressen voor UNIZO-leden Proficiat, u werd UNIZO-lid. Een verstandige keuze want als UNIZO-lid geniet u van heel wat exclusieve diensten en voordelen. We zetten ze hier nog even beknopt

Nadere informatie

Het wijzigende juridische en fiscale kader voor ondernemingen

Het wijzigende juridische en fiscale kader voor ondernemingen Het wijzigende juridische en fiscale kader voor ondernemingen UITNODIGING SEMINARIE SCAFF Refresh your mind at our seminars Sign up now at www.loyensloeffnews.be Surf naar www.loyensloeffnews.be. O p deze

Nadere informatie

Altijd iemand dichtbij

Altijd iemand dichtbij Altijd iemand dichtbij UES030_brochureA5_06.indd 1 27/10/15 17:41 UES030_brochureA5_06.indd 2 27/10/15 17:41 Het mooiste cadeau: altijd iemand dichtbij. Het is voor veel mensen erg herkenbaar: uw ouders,

Nadere informatie

bewaar en koester uw herinneringen... stappenplan fotoprints & fotoposters online te bestellen zonder downloaden van software

bewaar en koester uw herinneringen... stappenplan fotoprints & fotoposters online te bestellen zonder downloaden van software www.fotodc.be Open ma.-vrijd.: 10u00 tot 12u00 13u30 tot 18u00 zaterdag: 9u00 tot 12u00 Gesloten : donderdagvoormiddag, zaterdagnamiddag & zondag bewaar en koester uw herinneringen... stappenplan fotoprints

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 JANUARI 2014 C.12.0463.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0463.N 1. WIBRA BELGIË nv, met zetel te 9140 Temse, Frank Van Dyckelaan 7A, 2. WIBRA HOLDING bv, vennootschap naar Nederlands recht,

Nadere informatie