Legal Actua. Bijsluiter bij Ad Rem van juni 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Legal Actua. Bijsluiter bij Ad Rem van juni 2010"

Transcriptie

1 Legal Actua Bijsluiter bij Ad Rem van juni 2010 PROMO Met deze maand onder meer: Kluwer lanceert Jura 2010 Wist u dat legalworld.be Nieuw: Inleiding tot bijzonder strafrecht Nieuwe reeksboeken Pachtwetgeving Artikelsgewijze bespreking Administratieve geldboeten in het sociaal handhavingsrecht. BBP: Algemeen Deel Veertig jaar later. De aangifte van nalatenschap Lokale belastingen en fiscus. Nieuwe edities Handboek fiscale aspecten van vennootschapsherstructureringen Verkeerszakboekje %* op Artikelsgewijze Commentaarwerken

2 Beste lezer Nieuw reeksboek Beste lezer Legal Actua brengt u deze maand opnieuw stuk voor stuk werken die niet mogen ontbreken in uw juridische bibliotheek. Maar we kondigen u vooral met trots de vernieuwde Jura 2010 aan: uw juridische referentiedatabank heeft voortaan een gloednieuwe zoekmotor die veel preciezere zoekresultaten levert en zoeken eenvoudiger maakt. U leest er alles over op Wist u bovendien dat alle interessante en actuele juridische informatie die Legalworld.be biedt gratis is! U hoeft zich enkel maar te registreren. We vatten ook de papieren blikvangers van deze Legal Actua voor u samen: Pachtwetgeving Artikelsgewijze bespreking is een toegankelijke praktijkstudie met rechtspraak van de pachtwetgeving. Een must voor elke vastgoedpracticus! Administratieve geldboeten in het sociaal handhavingsrecht. Het sociaal recht uitgediept geeft een gedetailleerd overzicht van de wet van 1971 betreffende de administratieve geldboeten. Geschikt voor ambtenaar, magistraat én advocaat. Beginselen van het Belgisch Privaatrecht. Algemeen Deel - Veertig jaar later is een volledig nieuwe uitgave. De auteurs geven een inleiding op de verschillende lagen van het in België toepasselijke privaat- én publiekrecht die vandaag onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn. Hét referentiewerk, ideaal voor elke beginnend én ervaren jurist. De volledig herziene editie van Notarieel Fiscaal Recht deel 2 De aangifte van nalatenschap focust op de meest courante situaties in de notarisfiscale praktijk. De schematische structuur van het boek maakt een eenvoudige aangifte van nalatenschap en successieplanning mogelijk voor elke praktijkjurist. Lokale belastingen en fiscus is een praktische handleiding. Is de gemeente bevoegd, welke procedure geldt en wat zegt de rechtspraak? We stellen ook enkele nieuwe edities voor van klassiekers zoals het Handboek fiscale aspecten van vennootschapsherstructureringen ten slotte is een uitgebreide fiscale wegwijzer voor elke mogelijke vennootschapsrechtelijke herstructurering. Evenals de nieuwe uitgave van onze bestseller Verkeerszakboekje Niet te vergeten, ook nieuw is Inleiding tot het bijzonder strafrecht. Dit praktijkboek is een houvast voor advocaten die bijzondere strafprocedures voeren en een uitstekend startpunt voor diepgaand juridisch onderzoek in de materie. Tot slot bieden wij u een niet te missen promo aan op al onze Artikelsgewijze Commentaarwerken. We wensen u veel leesplezier en alvast een zonnige zomer! Het Legal Actua team Pachtwetgeving Artikelsgewijze bespreking Auteur: Prof. Dr. R. Gotzen (Juridisch adviseur boerenbond, docent K.U. Leuven) In de voorliggende praktijkstudie vindt de lezer een artikelsgewijze bespreking van de artikelen 1 t.e.m. 58 Pachtwetgeving. Deze wetgeving heeft een omvangrijk toepassingsgebied en speelt alleen in Vlaanderen voor ongeveer ha landbouwgronden-en gebouwen. De praktizijn die zich bezig houdt met onroerende transacties zal dus onvermijdelijk geconfronteerd worden met deze wet, tenzij hij of zij zich beperkt tot de strikte stadsomgevingen. Het gaat daarenboven om een imperatieve wetgeving, met heel wat valkuilen voor de niet-gespecialiseerde jurist. De voorliggende studie geeft de lezer artikel per artikel een leesbaar overzicht van de verschillende bepalingen. De pachtwet is ontstaan in 1929 en meerdere malen grondig gewijzigd; de laatste aanpassing dateert van Ondertussen zijn wij tweeëntwintig jaar verder en is de rechtspraak behoorlijk geëvolueerd. Al deze elementen brengen met zich mee dat een geactualiseerde commentaar op de pachtwet nu een grote praktische waarde heeft. De correcte status quaestionis van de wet blijft voor de dagelijkse praktijk onmisbaar en zal dit ook blijven. 2 Bestelcode: BP/RNPS-BI10040 ISBN: Omvang: 376 pagina s Abonnement: 90,00 (incl. btw) Eenmalige aankoop: 117,01 (incl. btw) burgerlijk recht go.kluwershop.be/rnps Verbintenissenrecht en bijzondere overeenkomsten

3 Nieuw reeksboek Administratieve geldboeten in het sociaal handhavingsrecht Het sociaal recht uitgediept Auteur: P. Braekmans In Administratieve geldboeten in het sociaal handhavingsrecht geeft de auteur een gedetailleerd overzicht van de huidige procedure van de Wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten. Deze wet is toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten zoals de Arbeidswet, de Feestdagenwet, de Loonbeschermingswet, de Sociale Documentenwet, Deze procedure, waarvan de auteur in zijn inleiding een algemene schets en de evolutie geeft, is bijna vierdecennia van toepassing in het kader van het sociaal handhavingsrecht. Naast een uitvoerige uiteenzetting over het toepassingsgebied van de wet, wordt ook het verloop van de procedure zelf geschetst en dit zowel op het niveau van de bevoegde ambtenaar als van de arbeidsgerechten. Ten slotte wordt ook aandacht besteed aan de sancties bij niet-betaling van de geldboeten. Bestelcode: BP/R_P-BI10060 ISBN: Omvang: 253 pagina s Abonnement: 91,00 (incl. btw) Eenmalige aankoop: 118,30 (incl. btw) go.kluwershop.be/r_p sociaal recht Arbeidsrecht Algemeen Deel Beginselen van Belgisch Privaatrecht Privaat- en publiekrecht in een meerlaagd kader van regelgeving, rechtsvorming en regeltoepassing. Auteurs: W. Van Gerven, S. Lierman 40 Jaar na het eerste Algemeen Deel van de reeks Beginselen van Belgisch Privaatrecht verschijnt de tweede uitgave van het inleidend deel van de Groene reeks. Het is geen her-uitgave: ingevolge de ontwikkeling van ons rechtssysteem kon deze uitgave niet anders dan veel ruimer worden opgevat dan de eerste: 40 jaar geleden was het mogelijk een algemeen deel te schrijven over alleen Belgisch Privaatrecht. Nu, anno 2010, laat de juridische realiteit dit niet meer toe. Het Belgisch recht is een meergelaagd rechtsstelsel geworden: op de problemen die aan de jurist worden voorgelegd, zijn vaak regels van toepassing die tot verschillende rechtsordes behoren. Rechtsorde en territorium vallen niet langer samen. Binnen eenzelfde territorium bestaan regionale (gewesten en gemeenschappen), federale, Europese ( Unie en Verdrag van de Rechten van de Mens), en internationale (Verenigde Naties, Wereldhandelsorganisatie,...) rechtsbepalingen naast elkaar. Deze rechtsordes functioneren op verschillende niveaus en omvatten zowel regels van privaatrechtelijke als van publiekrechtelijke aard. Het onderscheid tussen privaat- en publiekrecht vervaagt daardoor en heeft veel van zijn betekenis verloren. En als beide domeinen in theorie nog kunnen worden onderscheiden, dan zijn ze in de praktijk helemaal niet meer van elkaar te scheiden. Dit algemeen deel kon daarom niet langer, zoals het vorige, alleen maar een inleiding zijn tot Belgisch privaatrecht; het kon niet anders zijn dan een inleiding tot in België toepasselijk privaat- en publiekrecht. Het boek is bestemd om alle actoren op de juridische scène wegwijs te maken in complexe meergelaagde situaties die zich voordoen op wetgevend, uitvoerend en gerechtelijk vlak en waarmee zowel praktijkjuristen als academici worden geconfronteerd. Het wil echter niet alleen een wegwijzer zijn maar ook een doorverwijzer : in (soms lange) voetnoten wordt de lezer vertrouwd gemaakt met - en doorverwezen naar - concrete problemen en aanverwante problematieken. Dit boek is een aanrader voor elke burger die met recht bezig is, erover nadenkt of ermee in aanraking komt: jurist en politicus, rechter en rechtszoekende, geïnteresseerd in theorie en in de praktijk, nieuwsgierige twintiger en ervaren emeritus. Bestelcode: BP/BBP-BI10027 ISBN: Omvang: 606 pagina s Abonnement: 163,00 (incl. btw) Eenmalige aankoop: 211,90 (incl. btw) go.kluwershop.be/bbp Nieuw reeksboek Referentiewerk burgerlijk recht publiek recht 3

4 Nieuw reeksboek Notarieel Fiscaal Recht Deel 2 De aangifte van nalatenschap Auteur: L. Weyts (erenotaris, buitengewoon hoogleraar aan de K.U. Leuven) In deze derde volledig herwerkte editie van het tweede deel van Notarieel Fiscaal Recht wordt het opmaken van een aangifte van nalatenschap behandeld, alsook de bijkomende fiscale formaliteiten of procedures die naar aanleiding van het openvallen van een nalatenschap opduiken. Enkel de materies die het notariaat direct aanbelangen worden bekeken en de meest courante situaties en problemen worden onder de loep genomen. Bijzondere gevallen worden weliswaar in voetnoot aangehaald, met verwijzing naar literatuur of jurisprudentie. Getracht wordt de materie zo te schematiseren, dat een notaris of elk ander jurist op een eenvoudige manier een aangifte van nalatenschap kan opstellen en zijn weg terugvindt in de fiscale procedures die hij nodig heeft wanneer een nalatenschap van een cliënt openvalt. Sinds het rechtsdomein van het successierecht deels gewestelijke materie geworden is, heeft een ware lawine van decreten (Vlaanderen - Wallonië) en ordonnanties (Brussel) gezorgd voor een ongeziene concurrentiestrijd tussen de Gewesten. De nood aan een degelijke successieplanning is voor de burger des te groter geworden en deze derde uitgave gaat daar dan ook dieper op in. Bestelcode: BP/RNOR-BI10009 ISBN: Omvang: 608 pagina s Abonnement: 193,00 (incl. btw) Eenmalige aankoop: 250,91 (incl. btw) go.kluwershop.be/rnor fiscaal recht Nieuw reeksboek Lokale belastingen en fiscus Wegwijs in bevoegdheden en procedures Auteur: Th. Lauwers Advocaat advocatenkantoor Th. Lauwers en Docent Hogeschool Gent Wat moet u doen als u wordt geconfronteerd met een lokale belasting? Moet u eenvoudigweg betalen of loont het niet eerder de moeite na te gaan of u geen gegronde verweermiddelen kunt inroepen. De eerste vraag die u zich dan moet stellen, is of de gemeente wel bevoegd is. Gaat het om een belasting of een andere soort heffing? Kunnen geen bevoegdheidsbeperkingen worden ingeroepen zoals het gelijkheidsbeginsel of het eenjarigheidsbeginsel? Tenslotte moet u uiteraard weten hoe de procedure in elkaar zit en in welke fase van vestiging, invordering of geschillenprocedure u zich bevindt teneinde uw rechten ten volle te kunnen verdedigen. Dit boek geeft u op deze en op vele andere vragen een antwoord gesteund op recente rechtspraak en actuele tendensen. Dit boek mag niet ontbreken in de bibliotheek van elke professioneel die zichzelf respecteert en die met lokale belastingen bezig is. Het is immers een perfecte update van de lokale belastingen. Bij elk item vindt u telkens recente praktijkvoorbeelden. Zo wordt bijvoorbeeld artikel 464 WIB 1992 uitgebreid behandeld en neemt de auteur een duidelijk standpunt in voor aan algemene toepassing en uitgebreide draagwijdte van dit artikel. Bestelcode: BP/6092-BI10001 ISBN: Abonnement: 30,00 (incl. btw) Eenmalige aankoop: 39,00 (incl. btw) go.kluwershop.be/6092 fiscaal recht Voordelen voor nnees Reeksboeken Kiest u voor een nnement op de Reeksboeken, dan ontvangt u automatisch na verschijning elke nieuwe titel in de reeks met een nnementskorting van meer dan 20%. U kan ook eerder verschenen titels in de reeks aankopen aan nnementsprijs. 4

5 Nieuwe editie Handboek fiscale aspecten van vennootschapsherstructureringen Auteurs: W. Vandenberghe, I. vande Velde, J. Verstraelen ( ), I. Van De Woesteyne, K. Vyncke Van ontbinding tot fusie is voortaan Handboek fiscale aspecten van vennootschapsherstructureringen De fiscale fusiewet van 11 december 2008 heeft onze fiscale fusiewetgeving fundamenteel hertekend en dit in een positieve, ondernemingsvriendelijke zin. Niet alleen werd het neutraliteitsregime voor binnenlandse fusie- en splitsingsverrichtingen versoepeld en verruimd; ook werd voor grensoverschrijdende intra-europese verrichtingen voorzien in een gelijkaardig vrijstellingsregime. Deze fundamentele wijziging van de fiscale fusiewetgeving heeft ertoe geleid dat de bestaande fiscale literatuur over dit onderwerp aan een grondige opknapbeurt toe was. Het resultaat dat hier voorligt is dan ook meer dan een opknapbeurt. Het is een alomvattend werk geworden over de fiscale fusiewetgeving, waarin zowel de wetenschappelijk geïnteresseerde lezer als de rechtspracticus zijn gading kan vinden. Dit boek is niet alleen een handleiding voor elkeen die in de praktijk begaan is met bedrijfsherstructureringen; het zal ook een referentiewerk zijn voor meer complexe problemen en vraagstukken op die punten waar de wetgever geen volledige duidelijkheid heeft gebracht. Bestelcode: BP/2023-YB ISBN: Omvang: 255 pagina s Abonnement: 90,00 (incl. btw) Eenmalige aankoop: 117,00 (incl. btw) go.kluwershop.be/2023 jura juranota nota fiscaal recht Directe belastingen Internationaal fiscaal recht Nieuwe editie Nieuw Verkeerszakboekje 2010 Auteurs: W. Van Bosstraeten Het Verkeerszakboekje biedt op heldere wijze een overzicht van alle belangrijke aspecten van het verkeer, de autoverzekering en de schadevergoeding. Het hele verloop, van ongeval tot afhandeling van de schade, wordt accuraat geschetst in dit ene handige boekje. Rechtspractici die niet dagelijks met de materie van het verkeers- en verzekeringsrecht te maken hebben, beschikken met dit zakboekje over een bijzonder handig hulpmiddel, dat onmiddellijk en overal bruikbaar is. Voor de echte roulagisten bevat het boekje heel wat geheugensteuntjes, handige tabellen en adressen. Ieder jaar verschijnt een nieuwe editie. Bestelcode: BP/VKZ-PB ISBN: Omvang: 228 pagina s Abonnement: 62,00 (incl. btw) Eenmalige aankoop: 80,60 (incl. btw) go.kluwershop.be/vkz Inleiding tot het bijzonder strafrecht Auteur: A. De Nauw jura notajura nota PUBLIEK RECHT Verkeersrecht Inleiding tot het bijzonder strafrecht bestudeert de bestanddelen, de straffen en de bijzondere regels van bestraffing van de belangrijkste incrimaties van boek II van het Strafwetboek. Deze leidraad voor studenten is eveneens een betrouwbaar houvast voor juristen die sporadisch met strafdossiers geconfronteerd worden. De auteur geeft een heldere beschrijving van de gangbare interpretatie van de wetsartikels. Daarbij vermijdt hij in te gaan op details. Wie zich verder wilt verdiepen in de juridische finesses vindt honderden verwijzingen naar gezaghebbende handboeken, recente vonnissen en arresten en gespecialiseerde literatuur uit tijdschriften. Lees ook het interview met de auteur: go.legalworld.be/interview-alain-de-nauw Bestelcode: BP/BSTRAFR-BI10001 ISBN: Omvang: 492 pagina s Eenmalige aankoop: 83,00 (incl. btw) Referentiewerk go.kluwershop.be/bstrafr strafrecht & strafvordering 5

6 ARTIKELSGEWIJZE COMMENTAARWERKEN Het concept van de Artikelsgewijze Commentaren is gekend: de auteurs analyseren de wetsartikels tot op het bot. Toepassingsgebied, interpretatieproblemen, voorbeelden en gevolgen worden zorgvuldig op een rijtje gezet en besproken. Per artikel vindt u de naam van de auteur, andere wetsartikelen die in samenhang met het besproken artikel moeten worden gelezen, de datum van de laatste bijwerking, een lijst van de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer met alle nuttige referenties en een commentaar met een grondige synthese van de rechtspraak en rechtsleer, waar nodig voorafgegaan door een korte inhoudstafel. go.kluwershop.be/artcom -15 % * Bestel nu en vermeld zeker de actiecode en ontvang 15 % korting op het basiswerk * burgerlijk recht Bijzondere Overeenkomsten Auteurs: E. Dirix, A. Van Oevelen Bestelcode: BP/OBOT-LL Omvang: 10 ringbanden Update frequentie: 4 supplementen per jaar Prijs basiswerk: 1309,00 (incl. btw) - 15 % * -> 1112,65 Updatekost op jaarbasis: 731,00 (incl. btw) go.kluwershop.be/obot Erfenissen, schenkingen en testamenten Auteurs: M. Coene, J. Du Mongh, N. Geelhand Bestelcode: BP/OESTD-LL Omvang: 4 ringbanden Update frequentie: 2 supplementen per jaar Prijs basiswerk: 518,00 (incl. btw) - 15 % * -> 440,30 Prijs per supplement: 130,00 (incl. btw) go.kluwershop.be/oestd Personen- en familierecht Auteurs: P. Senaeve, F. Swennen, G. Verschelden Bestelcode: BP/OPFT-LL Omvang: 7 ringbanden Update frequentie: 3 supplementen per jaar Prijs basiswerk: 856,00 (incl. btw) - 15 % * -> 727,60 Updatekost op jaarbasis: 541,00 (incl. btw) go.kluwershop.be/opft Voorrechten en Hypotheken Auteurs: E. Dirix, A. Cuypers, M. Tison Bestelcode: BP/OVHD-LL Omvang: 4 ringbanden Update frequentie: 2 of 3 supplementen per jaar Prijs basiswerk: 745,00 (incl. btw) - 15 % * -> 633,25 Prijs per supplement: 101,50 (incl. btw) go.kluwershop.be/ovhd 6 *actie geldig tot en met 30 juli 2010

7 Handels- en Economisch Recht Handels- en economisch recht Vennootschappen en Verenigingen Auteurs: R. Steennot, J. Stuyck, H. Vanhees, E. Wymeersch Auteurs: H. Braeckmans, K. Geens, E. Wymeersch Bestelcode: BP/OHRAT-LL Omvang: 7 ringbanden Update frequentie: 4 supplementen per jaar Bestelcode: BP/OVVT-LL Omvang: 5 ringbanden Update frequentie: 3 supplementen per jaar Prijs basiswerk: 856,00 (incl. btw) - 15 %* -> 727,60 Prijs per supplement: 675,00 (incl. btw) jura juranota nota go.kluwershop.be/ohrat Prijs basiswerk: 631,00 (incl. btw) - 15 %* -> 536,35 Prijs per supplement: 541,00 (incl. btw) jura juranota nota go.kluwershop.be/ovvt Overzicht Financieel Recht Overzicht verzekeringsrecht Auteurs: R. Steennot, J. Stuyck, H. Vanhees, E. Wymeersch Auteurs: H. Cousy, L. Schuermans, C. Van Schoubroeck, G. Jocqué Bestelcode: BP/OHRFD-LL Omvang: 4 ringbanden Bestelcode: BP/OVERD-LL Omvang: 1 ringband Update frequentie: 2 supplementen per jaar Prijs basiswerk: 631,00 (incl. btw) - 15 %* -> 536,35 Prijs per supplement: 194,00 (incl. btw) jura juranota nota go.kluwershop.be/ohrfd Update frequentie: 1 supplement per jaar Prijs basiswerk: 291,00 (incl. btw) - 15 %* -> 247,35 Prijs per supplement: 186,00 (incl. btw) jura juranota nota go.kluwershop.be/overd Gerechtelijk Recht strafrecht & strafvordering Gerechtelijk Recht Strafrecht en strafvordering Auteurs: B. Allemeersch, P. Depuydt, D. Lindemans, S. Raes Auteurs: A. Vandeplas, P. Arnou, S. Van Overbeke, S. Vandromme Bestelcode: BP/OGRT-LL Omvang: 9 ringbanden Update frequentie: 4 supplementen per jaar Bestelcode: BP/OSST-LL Omvang: 5 ringbanden Update frequentie: 3 supplementen per jaar Prijs basiswerk: 1083,00 (incl. btw) - 15 %* -> 920,55 Updatekost op jaarbasis: 707,00 (incl. btw) jura juranota nota go.kluwershop.be/ogrt Prijs basiswerk: 745,00 (incl. btw) - 15 %* -> 633,25 Updatekost op jaarbasis: 583,00 (incl. btw) jura juranota nota go.kluwershop.be/osst Publiek Recht Meer weten over de Artikelsgewijze Commentaarwerken of bestellen? Publiek Procesrecht Auteurs: P. Lemmens, J. Velaers, L. Walleyn Bestelcode: BP/OAPRD-LL Omvang: 3 ringbanden Update frequentie: 2 supplemenent per jaar Prijs basiswerk: 406,00 (incl. btw) - 15 %* -> 345,10 Prijs per supplement: 144,00 (incl. btw) jura juranota nota go.kluwershop.be/oaprd go.kluwershop.be/artcom 7

8 Wist u dat legalworld.be besteedt specifieke aandacht aan: belangrijke juridische gebeurtenissen; nieuwe wetgeving; ontwikkelingen in de rechtspraak; interessante artikels in juridische tijdschriften;... Recent verschenen in de rubriek Hoofdartikels: Te handhaven bepalingen in Europese richtlijnen Grondwettelijk Hof beslecht discussie over gerechtskosten sociaal verzekerden Ik vrees dat het bijzonder strafrecht nog complexer zal worden., door Alain De Nauw... go.legalworld.be/hoofdartikels Wist u dat legalworld.be heel wat praktische juridische tools voor u verzamelt? Zo kunt u onder meer de regels rond juridische verwijzigingen en afkortingen consulteren en doorzoeken. Benieuwd? go.legalworld.be/tools 8

9 Wist u dat u op LegalWorld een overzicht heeft van artikels die recent in de media zijn verschenen met betrekking tot Justitie en de juridische wereld in het algemeen? Recent verschenen in de rubriek Justitie in de media: De Clerck hekelt politieke staking cipiers Vrederechter Roeselare biedt uitweg aan weigerde bijzitters verkiezingen Europarlement wil rechten bundelen in een burgercharter Alles uit de media in één oogopslag? go.legalworld.be/justitie-in-de-media Wist u dat u op legalworld.be de recente bewegingen binnen de juridische wereld kunt volgen? Dankzij legalworld.be mist u niets. go.legalworld.be/juristen-in-beweging Gratis registreren Surf snel naar en registreer u gratis om ons Legalworld E-zine te ontvangen! 9

10 Kluwer stelt voor Jura 2010! Jura In vino veritas Dankzij geavanceerde zoektechnologieën en op basis van feedback van Jura-gebruikers slaagde Kluwer erin om Jura naar een subliem niveau te tillen. Uw voordeel? Jura 2010 werkt voortaan nóg beter en tegelijk eenvoudiger. Ingebouwde intelligentie. Jura 2010 is voorzien van een intelligente zoekmotor die begrijpt wat u bedoelt. Informatie wordt teruggevonden door te zoeken op zowel woorden in de tekst als inhoudelijke verrijkingen, zoals juridische synoniemen, inhoudelijke trefwoorden, onderlinge verbanden. Resultaten worden logisch geordend. Met Jura 2010 gaat u recht naar de essentie. Zoeken wordt kinderspel. Een vereenvoudigd ontwerp zorgt voor een snellere toegang tot de informatie die u nodig heeft. U kan maar hoeft zelf niet meer te navigeren in de complexe informatiestructuur, want Jura kent de weg. Via de zoekbox typt u uw zoekwoorden in. Het intelligent zoeksysteem speurt vervolgens in alle informatiebronnen tegelijk naar relevante resultaten. Zo bespaart u zoektijd en weet u zeker dat u geen enkel detail mist. Toegang tot nog méér informatie. Jura 2010 heeft een interne koppeling naar Jurisquare, een databank met meer dan 100 juridische tijdschriften van verschillende uitgevers. Met een eenvoudige muisklik kan u rechtstreeks vanuit Jura de volledige artikels raadplegen van de tijdschriften waarop u een nnement heeft. Maak snel kennis met Jura 2010 op 10 Jura Recht naar de essentie.

11 Legenda Kalender juridische opleidingen september & oktober 2010 jura nota Losbladig werk Boek jaarboek jurabestuurdersaansprakelijkheid: nota diepgaande juridische analyse en nieuwigheden Edegem, 23/09/2010 van 14 tot uur Actua vennootschapsrecht Reeks Diegem, 5/10/2010 van 14 tot uur Zakboekje Vennootschapsrecht in de praktijk Brussel, 5/10/2010 van 9 tot uur Tijdschrift of Nieuwsbrief Student Online databank Software Vereffening en verdeling van de huwelijksgemeenschap na echtscheiding Diegem, 30/09/2010 van 14 tot uur De managementvennootschap van A(ansprakelijkheid) tot Z(elfstandig statuut) Edegem, 5/10/2010 van 14 tot uur De Luxemburgse vennootschappen Edegem, 7/10/2010 van 14 tot 17.30uur Juridische aspecten van websites Affligem, 12/10/ tot uur Draaiboek vermogensplanning voor jonge en actieve ondernemers Brussel, 12/10/2010 van 14 tot uur Wat zeg ik als jurist tegen de media? Edegem, 12/10/2010 van 14 tot uur Dwaling en bedrog bij koop en verkoop van onroerend goed Edegem, 13/10/2010 van 14 tot uur De impact van het nieuwe Bodemdecreet op een faillissement Affligem, 14/10/2010 van 14 tot uur Ontbinding van vennootschappen Edegem, 19/10/2010 van 9 tot uur Actua faillissement Edegem, 28/10/2010 van 14 tot uur Juridische Zomerprogramma s Ontdek ze op: NIEUW Abonnement Op Jura Notaris Meer info: Tel: Fax: Bent u advocaat? Kijk dan zeker naar het voor u op maat gemaakte opleidingsaanbod gekoppeld aan een vast jaarbudget. Uniek in het op leidingslandschap: 11

12 nota Voordelen voor voor nnees Jaarboeken/ Zakboekjes en/of Wetboeken Opteer voor een nnement op de Jaarboeken*, Zakboekjes of Wetboeken en profiteer van volgende voordelen: Gegarandeerd de meest actuele versie van de markt: u ontvangt automatisch als eerste de nieuwe editie van de publicatie Blijvend voordelig tarief: u ontvangt elke nieuwe editie aan het voordelige nnementstarief. Dit tarief is meer dan 20% goedkoper dan de normale prijs voor een eenmalige aankoop * Jaarboeken verschijnen niet noodzakelijk jaarlijks: omdat Kluwer u de meest actuele informatie wil verlenen is de frequentie van de wijzigende materies bepalend voor de frequentie van uitgave van de jaarboeken. LegalWorld wordt mobiel: m.legalworld.be Altijd en overal toegang tot de berichten van LegalWorld? Voortaan kan het, want LegalWorld gaat mobiel. Wat u nodig hebt is een smartphone met een internet-, wifi- of hot-spotverbinding. Surf snel met uw smartphone naar: m.legalworld.be U wilt méér? Wilt u graag op de hoogte blijven van exclusieve promoties in uw vakgebied? Online demo s bekijken, inhoudsopgaven en tijdschriften doorbladeren? Dat kan. Raadpleeg de Kluwershop via 5 manieren om te bestellen: Stuur ons het antwoordformulier terug Bel gratis: Fax gratis: Stuur een Bestel online: V.U.: Patrick Longé, Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen

13 Ja, ik vervolledig mijn bibliotheek. Online bestellen is makkelijk: Pachtwetgeving Artikelsgewijze bespreking BP/RNPS-BI ex. Abonnement: 90,00 (incl. btw)... ex. Eenmalige aankoop: 117,01 (incl. btw) Administratieve geldboeten in het sociaal BP/R_P-BI10060 handhavingsrecht Het sociaal recht uitgediept... ex. Abonnement: 91,00 (incl. btw)... ex. Eenmalige aankoop: 118,30 (incl. btw) Algemeen Deel 40 jaar later BP/BBP-BI ex. Abonnement: 163,00 (incl. btw)... ex. Eenmalige aankoop: 211,90 (incl. btw) Notarieel Fiscaal Recht Deel 2 BP/RNOR-BI10009 De aangifte van nalatenschap... ex. Abonnement: 193,00 (incl. btw)... ex. Eenmalige aankoop: 250,91 (incl. btw) Lokale belastingen en fiscus BP/6092-BI10001 Wegwijs in bevoegdheden en procedures... ex. Abonnement: 30,00 (incl. btw)... ex. Eenmalige aankoop: 39,00 (incl. btw) Handboek fiscale aspecten van BP/2023-YB vennootschapsherstructureringen... ex. Abonnement: 90,00 (incl. btw)... ex. Eenmalige aankoop: 117,00 (incl. btw) Verkeerszakboekje 2010 BP/VKZ-PB... ex. Abonnement: 62,00 (incl. btw)... ex. Eenmalige aankoop: 80,60 (incl. btw) Inleiding tot het bijzonder strafrecht BP/BSTRAFR-BI ex. Eenmalige aankoop: 83,00 (incl. btw) Bijzondere overeenkomsten BP/OBOT-LL... ex. Basiswerk: 1309,00 (incl btw) -15 % * -> 1112,65 Erfenissen, schenkingen en testamenten BP/OESTD-LL... ex. Basiswerk: 518,00 (incl btw) -15 % * -> 440,30 Personen- en familirecht BP/OPFT-LL... ex. Basiswerk: 856,00 (incl btw) -15 % * -> 727,60 Voorrechten en Hypotheken BP/OVHD-LL... ex. Basiswerk: 745,00 (incl btw) -15 % * -> 633,25 Handels- en economisch recht BP/OHRAT-LL... ex. Basiswerk: 856,00 (incl btw) -15 % * -> 727,60 Overzicht Financieel Recht BP/OHRFD-LL... ex. Basiswerk: 631,00 (incl btw) -15 % * -> 536,35 Vennootschappen en Verenigingen BP/OVVT-LL... ex. Basiswerk: 631,00 (incl btw) -15 % * -> 536,35 Overzicht verzekeringsrecht BP/OVERD-LL... ex. Basiswerk: 291,00 (incl btw) -15 % * -> 247,35 Gerechtelijk Recht BP/OGRT-LL... ex. Basiswerk: 1083,00 (incl btw) -15 % * -> 920,55 Strafrecht en strafvordering BP/OSST-LL... ex. Basiswerk: 745,00 (incl btw) -15 % * -> 633,25 Publiek Procesrecht BP/OAPRD-LL... ex. Basiswerk: 406,00 (incl btw) -15 % * -> 345,10 *actie geldig tot en met 30 juli 2010 Verzendkosten en btw inbegrepen. De prijzen in deze publicatie zijn onder voorbehoud van wijzigingen en mogelijke fouten. De meest actuele prijzen zijn te vinden op Betaal pas na ontvangst factuur. Bestellen via mail, via Kluwershop.be of per telefoon? Vermeld zeker code: Mijn WATERDICHTE GARANTIE: indien ik, om welke reden ook, niet tevreden zou zijn over de bestelde publicatie(s), dan stuur ik ze binnen de 14 dagen na ontvangst terug. Kluwer bezorgt mij dan een creditnota. Zonder discussie, zonder vragen. Stuur mij dus zo snel mogelijk de publicatie(s) die ik hiernaast aankruis. Deze bestelling is onderworpen aan de algemene voorwaarden en de licentievoorwaarden van Wolters Kluwer Belgium nv, die kunnen geraadpleegd worden op of kunnen opgevraagd worden bij Wolters Kluwer Belgium n.v. en waarvan de ondergetekende erkent kennis genomen te hebben en ze te aanvaarden. Kluwer (Wolters Kluwer Belgium n.v.) respecteert uw privacy. Uw gegevens gebruiken we alleen om u op de hoogte te houden van onze uitgaven en activiteiten. Checkt u graag wat er over uzelf in ons bestand zit? Of wilt u dat we uw adres schrappen? Neem dan contact op met Kluwer, Motstraat 30, 2800 Mechelen. Soms geven wij adressen door aan bedrijven of organisaties met interessante informatie voor u. Wilt u dit liever niet? Kruis dan dit vakje aan. Uw klantenreferentie:... BESTELLEN IS MAKKELIJK: bel fax Dhr Mevr Naam & Voornaam Beroep/Functie Bedrijf/Organisatie Juridische Vorm Straat Postcode Tel. Woonplaats Btw Fax Ja, ik wil via op de hoogte blijven van uw promoties, nieuws en activiteiten. Datum Handtekening Nr/bus

14 Port betaald door de bestemmeling onnodig te frankeren KLUWER t.a.v. klantenservice DA Ragheno Business Park Motstraat Mechelen

Legal Actua. Bijsluiter bij Ad Rem van september 2010

Legal Actua. Bijsluiter bij Ad Rem van september 2010 Legal Actua Bijsluiter bij Ad Rem van september 2010 Met deze maand onder meer: Nieuwe Reeksboeken De vernieuwde appartementswet van 2 juni 2010 Handboek Milieurecht Schaderegeling in België Nieuwe edities!

Nadere informatie

Legal Actua. E Ja, ik vervolledig mijn bibliotheek. Voordelen voor abonnees. Online bestellen is makkelijk:

Legal Actua. E Ja, ik vervolledig mijn bibliotheek. Voordelen voor abonnees. Online bestellen is makkelijk: E Ja, ik vervolledig mijn bibliotheek. Schenkingen en legaten van onroerende goederen BP/R_P-BI9057... ex. Abonnement: 81,50 (incl. btw)... ex. Eenmalige aankoop: 105,96 (incl. btw) De 10 geboden van het

Nadere informatie

bama CAtAlogus 2011 Met e-learning materiaal! > boekhouden, audit en financiering > fiscaliteit > management en economie > bestuurswetenschappen

bama CAtAlogus 2011 Met e-learning materiaal! > boekhouden, audit en financiering > fiscaliteit > management en economie > bestuurswetenschappen bama CAtAlogus 2011 > boekhouden, audit en financiering > fiscaliteit > management en economie Met e-learning materiaal! > bestuurswetenschappen > recht > Verzekeringen > sociale wetenschappen www.intersentia-educatief.be

Nadere informatie

e-vzw De praktijkgerichte online databank voor elke vzw

e-vzw De praktijkgerichte online databank voor elke vzw e-vzw De praktijkgerichte online databank voor elke vzw Praktisch, volledig en efficiënt Dat zijn de vereisten die u vooropstelt voor de databank die u dagdagelijks gebruikt in uw vzw. Die vereisten koppelde

Nadere informatie

en fiscale gevolgen van de als geschenk ontvangen handelsgoederen bij de aankoop van Andere handelsgoederen?

en fiscale gevolgen van de als geschenk ontvangen handelsgoederen bij de aankoop van Andere handelsgoederen? 2011 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Gedaan met de verschillen tussen arbeiders en bedienden vanaf ten laatste 8 juli 2013? PAGINA 3 FAQ: Wat zijn de boekhoudkundige en fiscale gevolgen VAN de

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. De Voorzitter en de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wensen u een uitstekend en succesvol 2004.

IAB-Info. Inhoud. De Voorzitter en de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wensen u een uitstekend en succesvol 2004. Nummer 23 15 28 december 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang De Voorzitter en de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wensen u een uitstekend en succesvol 2004. I.A.B.-mededelingen

Nadere informatie

Particulieren vs. handelaars

Particulieren vs. handelaars News Ondernemers December 2013 Kleine letters, grote impact Algemene voorwaarden in contracten bewijzen hun nut als ze juridisch correct zijn in vrijwel alle sectoren. Ze voorkomen vaak discussies met

Nadere informatie

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof. Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 2 2014 16 e jaargang driemaandelijks JUNI 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 Twin Peaks II: regelgever creëert doolhof Doelstelling consumentenbescherming verdronken in regels

Nadere informatie

KRIS PEETERS: "REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID"

KRIS PEETERS: REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID Momentum 17 e JAARGANG DRIEMAANDELIJKS JUNI 2015 2/2015 KRIS PEETERS: "REGERING PLANT EVALUATIE ASSURMIFID" AFGIFTEKANTOOR GENT X P2A8099 Vertrouw op de kracht van ervaring. Met een grote schat aan kennis

Nadere informatie

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN

Vrijwilligerswer k. wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Vrijwilligerswer k wat kan, mag en moet EEN CONCRETE STAND VAN ZAKEN Colofon Deze handleiding is een uitgave van de Koning Boudewijnstichting. Editor Guido Knops, directeur bij de Koning Boudewijnstichting

Nadere informatie

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische Studie Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische handtekening Toekomstgerichte studie over de potentiële

Nadere informatie

Juridische vaardigheden

Juridische vaardigheden Juridische vaardigheden Prof. mr. C.J. Loonstra Mr. M.M. Mok Noordhoff Uitgevers Groningen / Houten juridische vaardigheden.indb 3 22-11-10 14:01 Ontwerp omslag: G2K Omslagillustratie: istock Eventuele

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Sportmanagement Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK ALGEMEEN Talen Zakelijke en juridische communicatie Je krijgt inzicht in het begrip communicatie. Een aantal basisvaardigheden worden uitgediept

Nadere informatie

BZB-congres 7 november 2014

BZB-congres 7 november 2014 PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 3 2014 16 e jaargang driemaandelijks SEPTEMBER 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 BZB-congres 7 november 2014 Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel Insusoft 2020:

Nadere informatie

Praktische gids voor e-mail marketing

Praktische gids voor e-mail marketing Praktische gids voor e-mail marketing Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Voorbereiding... 4 3. Adressen... 6 4. Het bericht... 9 5. Het verzenden...13 6. De resultaten...15 7. Besluit...16 Copyright Tales PVA20080517a0-TAL

Nadere informatie

Masterproef Analyse van de oorzaken van het beperkte gebruik van e-facturatie door bedrijven in België

Masterproef Analyse van de oorzaken van het beperkte gebruik van e-facturatie door bedrijven in België 2013 2014 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen Masterproef Analyse van de oorzaken van het beperkte gebruik van e-facturatie door bedrijven in België

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

ADVIES GIDS. De factuur. Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak. Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur

ADVIES GIDS. De factuur. Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak. Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur Uitgebreide hoofdstukken BTW en 1 elektronische factuur ADVIES GIDS De factuur Alles over het belangrijkste bedrijfsdocument in uw zaak Lieven Cloots - Kristof Willekens EEN UITGAVE VAN 01 02 03 04 05

Nadere informatie

aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ

aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ aé=âçëíéêáàë=î~å=ééå=éêçåéçìêé=îççê=çé=êéåüíä~åâ téåçó=iéóëëéåë éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=k~å=qlocp ÅçJéêçãçíçê=W mêçñk=çêk=k~çáåé=iv_^boq j~ëíéêéêçéñ=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=î~å= ã~ëíéê=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééåi=

Nadere informatie

De fiscale hel blijft duren

De fiscale hel blijft duren december 2014 Juridische nieuwsbrief: verschijnt driemaandelijks IDEFISC Internationale vereniging met wetenschappelijk doel - Nummer : 89 - Afgiftekantoor: Brussel V - december 2014 - info@idefisc.be

Nadere informatie

Schrijven voor Kluwer

Schrijven voor Kluwer Schrijven voor Kluwer Over Kluwer Kluwer levert vakgerichte informatie aan kritische professionals op uiteenlopende gebieden. Onze klanten behoren tot de top op hun vakgebied: van juristen, fiscalisten,

Nadere informatie

Ministerie van Financiën de Regeringscommissaris Naar een nieuwe fiscale cultuur Vereenvoudiging van de fiscale procedures en de strijd tegen de grote fiscale fraude Actieplan van de Regeringscommissaris

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform

Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Open Data Handleiding Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data met behulp van het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open

Nadere informatie

Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden

Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master

Nadere informatie

Herstructurering van een familiale onderneming in het kader van familiale opvolging

Herstructurering van een familiale onderneming in het kader van familiale opvolging Faculteit Economie & Management Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Master of Science in de handelswetenschappen VERTROUWELIJK Fiscale Kliniek Herstructurering van een familiale

Nadere informatie

Onafhankelijk vakblad voor webwinkeliers Jaargang 1 25 januari 2012. Retouren

Onafhankelijk vakblad voor webwinkeliers Jaargang 1 25 januari 2012. Retouren Checklist Webwinkel Onafhankelijk vakblad voor webwinkeliers Jaargang 1 25 januari 2012 Checklist Opslag Webcare Keurmerken: duurder is niet altijd beter Hoewel veel keurmerken weinig garanties bieden,

Nadere informatie

Oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken Oneerlijke handelspraktijken Bescherming van consumenten en ondernemingen onder de nieuwe regelgeving Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Sectie Burgerlijk Recht Oktober 2010

Nadere informatie

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten Faculteit Rechten A. Engelen J. Crab, Photo

Nadere informatie