Teamleider Room. In de Teamleider Room leert u het beste uit mensen én het beste uit uzelf te halen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Teamleider Room. In de Teamleider Room leert u het beste uit mensen én het beste uit uzelf te halen!"

Transcriptie

1 Teamleider Room Ontwikkelen van krachtig meesterschap! Specifiek voor Teamleiders in het onderwijsveld In de Teamleider Room leert u het beste uit mensen én het beste uit uzelf te halen! CBE HR Room, december 2009, Versie 2.1 CBE Academica, Leadership Development Centre, 2010

2 De Teamleider Room in het kort De Teamleider Room is onderdeel van de CBE Academica en heeft tot doel het gezamenlijk exploreren en realiseren van excellentie in het onderwijs, waarbij uw rol als teamleider in deze ontwikkeling centraal staat. De Teamleider Room hanteert een vijftal focuspunten: Leiderschap in Teams Innovatie en Rendementsverbeteringen Maatschappelijk ondernemen Aansturing van professionals Verandermanagement en kostenbewustzijn Deze vijf focuspunten vormen het fundament van de Teamleider Room en zijn sturend voor de inhoud van het programma. Deze punten zijn gebaseerd op de complexe vraagstukken waarmee u en uw team geconfronteerd worden in de samenleving en binnen uw onderwijsinstelling. Centrale begrippen binnen de Teamleider Room zijn Ondernemerschap, Leiderschap empowerment en Doelmatigheid. In een zevental bijeenkomsten werkt u toe naar een eigen maatwerkaanpak voor uw eigen organisatie en team. De Teamleider Room neemt u mee in actuele thema s, die direct toepasbaar zijn in de praktijk! Redenen om de Teamleider Room te volgen: Maatwerk gericht op het realiseren van gewenste effecten in uw instelling en team (aansluiten bij uw specifieke situatie); Het betreft een select gezelschap; Deskundigen met brede praktijkervaring brengen inzichten in; Interactieve, niet-vrijblijvende werkwijze aan de hand van een uniek didactisch concept (triple loop learning) Frontlinie van ontwikkelingen in het onderwijs U maakt hierbij deel uit van een nieuw en krachtig netwerk. 2

3 De aanleiding Uw werk als Teamleider draait om mensen. Het is uw taak om uw docenten te ontwikkelen tot dienstverlenende professionals en uw team uit te laten groeien tot een groep maatschappelijk georiënteerde, doelgerichte, excellente toppers! In uw werk in de onderwijsinstelling heeft u dagelijks te maken met ad hoc klussen die uw aandacht vragen: problemen met een leerling, vervanging zoeken voor een zieke collega, een overspannen medewerker. Aan de andere kant heeft u de managementtaken die uw aandacht vragen; het vertalen van het schoolplan, de visie en doelstellingen van de organisatie naar het teamplan en teamdoelstellingen, de kwaliteit van het onderwijs bewaken en verbeteren, de gesprekscyclus. Actuele ontwikkelingen en maatschappelijke opinies raken eveneens uw werkgebied: geluiden in de media over beloningsbeleid, de toenemende vraag naar bekwame krachten en professionalisering van het onderwijs. De commissie Rinnooy Kan adviseerde enige tijd geleden over de verbetering van de positie van leraren in het Nederlandse onderwijs. Lerarentekorten zullen met de huidige demografische ontwikkelingen alleen nog maar toenemen. Hoe werft, bindt en boeit u uw toppers? Recent wijdde de Onderwijsraad nog een heel rapport Naar doelmatig onderwijs aan verschillende manieren om het doelmatigheidsbesef binnen scholen te bevorderen, want dat we gaan naar doelmatiger onderwijs staat vast. Ook u denkt vast na over de omslag naar een nieuwe aanpak. Maar hoe kunt u dat realiseren? Wanneer moet u hierin leiden en wanneer volgen? Hoe gaat u om met dagelijkse vraagstukken rondom de Wet BIO, doelmatig onderwijs, onderwijskwaliteit, examenresultaten en hoe haalt u optimaal profijt uit thema s als beoordelen, belonen en de functiemix? Hoe houdt u uw teamleden betrokken, gemotiveerd, competent en optimaal inzetbaar? Hoe zorgt u ervoor dat uw team meer is dan de som der individuen? En hoe balanceert u tussen de wensen en doelstellingen vanuit de top en de behoeften en doelen vanuit uw team? Deze ontwikkelingen en verwachtingen binnen onderwijsland vragen een actuele kijk ten aanzien van bedrijfsvoering en een prominente positionering van de Teamleiders. De uitdaging Scholen gaan om met kostbaar kapitaal. Ze hebben de taak om jongeren zodanige kennis, vaardigheden en attituden bij te brengen dat ze in de maatschappij als volwaardige burgers hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Teamleiders motiveren hun docententeam om betrokken, competent en vitaal hun leerlingen op het burgerschap voor te bereiden. Teamleiders vertalen het beleid van de top naar het team. Ze worden geacht dat zodanig te doen dat medewerkers gemotiveerd blijven en het beleid accepteren. Dat betekent dat ze zowel moeten beschikken over daadkracht, duidelijkheid en ondernemerschap als over sociale vaardigheden als begrip tonen, inlevingsvermogen en actief luisteren. Dat mag gerust a hell of job genoemd worden! 3

4 Excellent meesterschap en rendementsverbeteringen Met de huidige veranderingen in de samenleving en organisatie is er binnen het onderwijsveld sterk behoefte aan Teamleiders met actuele opvattingen, kennis en vaardigheden over Teammanagement en Maatschappelijk Ondernemerschap. CBE heeft zich tot doel gesteld om door middel van de Teamleider Room invulling te geven aan deze behoefte. Deze Room is ontwikkeld voor teamleiders die serieus bezig zijn met de professionalisering van hun onderwijs en team. Binnen de opleiding krijgt u handvatten en tools waarmee u, en daarmee uw team, beter toegerust wordt om ontwikkelingen, maatschappelijke doelen en verwachtingen van de samenleving om te zetten in onderwijsresultaten. In deze leergang helpen wij u concreet vorm te geven aan doelmatige, resultaat verantwoordelijke teams en de optimalisering van de effectiviteit van uw team. Wij stellen u in staat om praktijkervaringen uit te wisselen en uw leerervaringen te delen, zowel met collega s als met excellente professionals met brede praktijkervaring. Effectieve werkwijze Kennis vormt een belangrijk bestandsdeel van de Teamleider Room. Echter, de verwerking ervan is niet een op zichzelf staand geheel; meer kennis moet leiden tot nieuwe en meer effectieve acties en interventies. Daarom draait het in de leergang om professionalisering in de overtreffende trap: persoonlijk meesterschap. Bij persoonlijk meesterschap gaat het om het versterken van uw persoonlijk vermogen tot een nog betere beheersing van uw vak. CBE gaat binnen het leertraject uit van Triple Loop Learning waarbij door middel van het gelijktijdig inzetten van verschillende interventie- en leerstrategieën u zich op verschillende niveaus bewust wordt van het inzetten van uw eigen mogelijkheden en kracht om uiteindelijk uw onderwijs duurzaam en effectief te verbeteren. Door binnen de Teamleider Bouwstenen voor deze werkwijze zijn: Room samen met collega s 1. Het vergroten van kennis over procesgestuurde, excellente teams door te reflecteren en ontwikkelen literatuurstudie en kennisoverdracht tijdens leergang (single loop). ontstaat een triple loop learning proces dat uw 2. Het reflecteren op eigen handelen en functioneren (double loop). vakmanschap vergroot en 3. Het bewust worden van uw eigen identiteit en deze te benutten als een direct resultaten binnen uw transformatieve kracht om het onderwijs duurzaam te verbeteren (triple loop team oplevert! learning). Door nauw aan te sluiten bij de knelpunten en uitdagingen voor uw eigen team en instelling ontstaat een maatwerkaanpak. In de Teamleider Room zult u op basis van een analyse van uw eigen team actiepunten formuleren die zijn afgestemd op uw eigen ambities en context. Aan deze actiepunten blijft u de gehele Room werken. Ter afsluiting van de leergang zult u aan uw eigen leidinggevende(n) een casus/simulatie presenteren. 4

5 Programma-inhoud CBE biedt u een actuele en onderscheidende aanpak waarmee u uw team duurzaam en toekomstgericht kunt ontwikkelen. Wij gaan hierbij uit van intrinsieke hoge verwachtingen en het creëren van kansen voor de toekomst. Centraal hierbij staan de begrippen Ondernemerschap, Leiderschap empowerment en Doelmatigheid. Ondernemerschap Ondernemen is het vermogen iets op te bouwen vanuit het niets. Kansen zien waar anderen juist bedreigingen zien. De know-how hebben om de juiste middelen te genereren en de juiste mensen in te zetten, maar ook risico s nemen en grenzen verleggen. De ondernemende teamleider gaat keuzes maken en beschrijft deze in het teamplan. Het teamplan past binnen de kwaliteitsontwikkeling van scholen. De ondernemende teamleider kan een koers uitzetten, is pro -actief, toont lef, straalt vertrouwen uit, weet van aanpakken, is inspirerend, heeft zelfinzicht, inzicht in communicatie en in individuen en het systeem (team en organisatie). Een ondernemende teamleider kan vormgeven aan samenwerken en samen leren, neemt de leiding, is creatief, ziet kansen, is oplossingsgericht, hanteert verschillende rollen, werkt met heldere contracten en kan veranderingen managen. De training richt zich op het verwerven van kennis en vaardigheden om als teamleider nog effectiever te kunnen functioneren bij de aansturing van het team en de individuele begeleiding van medewerkers. De bijeenkomsten bestaan uit een aangename mix van theorie, praktijk en reflectie. In de onderdelen praktijk en reflectie baseren wij ons op de door u ingebrachte casuïstiek. Zo dragen wij bij aan de optimalisering van implementatiekansen. Doelmatig leiderschap Leidinggeven is meer dan vakkundig onderlegd zijn. Vakmanschap is nodig, maar is dat niet voldoende. Leidinggeven is ook het aantrekken, ontwikkelen en behouden van de juiste medewerkers. Het gaat erom het team te leiden en iedereen in het team de energie te laten mobiliseren, in dezelfde richting te trekken en zijn/haar best te laten doen. Leidinggeven is onder andere een goede houding qua doelstelling, probleemoplossing en communicatie. Het heeft dus betrekking op gedragingen in relatie tot de leden van de groep, gericht op het bereiken van bepaalde doelen. Onverschillig aan welke activiteit leiding wordt gegeven, gaat het altijd om doelbewust, doelgericht en doelmatig handelen. 5

6 Professionaliteit Professionaliteit is onmiskenbaar verbonden aan Maatschappelijk Ondernemen en één van de leidende begrippen binnen het onderwijsveld. Investeren in professionaliteit is essentieel voor de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. In de professionaliteit zijn niet de onderscheiden kennisdomeinen leidend, maar de verantwoordelijkheid voor degenen die van de diensten afhankelijk zijn. Het gaat meer om professionele verantwoordelijkheid dan om professionele autonomie. Professionaliteit is bovendien het enige effectieve antwoord op de overdaad aan regels en bureaucratie. Professionaliteit * kent verschillende gelaagdheden. De eerst laag is de technisch inhoudelijke kennis en expertise. De tweede laag betreft de internalisering van die kennis en expertise in het eigen doen en laten. Het gaat hier om het vermogen om kennis te verbinden met de eigen mogelijkheden, onmogelijkheden en idealen. Bij de derde laag gaat het om het verbinden van de kennis, en de eigen handelingspraktijk met de maatschappelijke context. Professionals functioneren nooit in een isolement, maar altijd in een situatie waar sprake is van maatschappelijke druk en tegendruk. Deze definitie van professionaliteit is leidend voor de inhoud van de Teamleider Room. De Teamleider Room bestaat uit negen actuele thema s die verspreid over een zevental bijeenkomsten aan de orde komen. Hieronder wordt nader ingegaan op de verschillende thema s: Externe invloeden Sectorale invloeden Organisatie invloeden Leiderschap Empowerment Samenhang thema s van de leergang: Communicatie & Interactie Veranderen: Innovatie & Implementatie (maatschappelijk) Ondernemerschap Leiderschap empowerment Doelmatigheid Eigenaarschap & Externe Legitimering Doelmatigheid Aan de slag met Diversiteit Teammanagement Vitaliteit & Duurzame Inzetbaarheid De nieuwe leerling 6

7 'Leiderschap Empowerment' Leidinggeven: sturen of coachen? Leiding geven en ontvangen. Inzicht in de eigen stijl van leidinggeven: sterkten en zwaktes. Distributive leadership. Creativiteit en ondernemerschap: het opgeven van de comfortzone. Sturen op de professionaliteit van de leraar. Aansturing van onderwijsprofessionals. De klant centraal: dienstverlenend werken. Marketingplan (positionering). SWOT-analyse. 'Doelmatigheid Het ontwikkelen van een persoonlijke missie, visie en doelen en hoe deze te verbinden aan de missie, visie en doelen van de school? Strategisch gestelde doelen systematisch omzetten in resultaatgericht handelen van onderwijsprofessionals. Wet BIO, persoonlijke ontwikkelingplannen (POP) s, bekwaamheidseisen en het functie waarderingssysteem. Hoe instrumenten in te zetten als effectieve resultaatgerichte sturingsinstrumenten voor ontwikkeling van professionaliteit en talent. Performancemanagement. Kostenbesparingen: van meer naar anders. Teammanagement Teams als eenheid van sturing: wat is een team en wat is onze bestemming? Fasen van teamontwikkeling. Formele en informele teamrollen. Het positief beïnvloeden van groepsprocessen. De rol van teamleider. Teamverantwoordelijkheden en autonomie. Opstellen van een teamontwikkelplan (TOP). Van teamplannen naar resultaten behalen. Het winnende team creëren. 'Communicatie en interactie' Kort opfrismoment van basisvaardigheden gespreksvoering. Eigen stijl van communiceren. Omgaan met emoties en weerstanden. Geweldloze communicatie. Helder bewustzijn en luisteren zonder oordeel. Motiveren, delegeren, instrueren en coachen. Feedback geven en ontvangen. Supervisie en intervisie. Veranderen: innovatie en implementatie De ondernemende teamleider kent zijn klanten: leerlingen, docenten, ouders en het management en kan dit vertalen naar een professioneel aanbod en een professionele attitude. Hoe bouwt u een effectief netwerk op dat meewerkt aan het realiseren van de doelstellingen? Hoe komt u tot een dynamisch en ondernemend team van professionals dat open staat voor ondernemerschap en innovaties? Verzorging en ontwikkeling van de interne en externe relaties van het team.

8 Eigenaarschap en Externe legitimering De school als maatschappelijke onderneming. U leert Vensters voor Verantwoording te gebruiken in het perspectief van betere samenwerking met uw stakeholders. Innovatie thema s en ontwikkeling stelt u straks samen met stakeholders vast. U ervaart de waarde van versterking van het eigenaarschap voor de oplossing van onderwijsproblemen, zoals de keuzeproblematiek van leerlingen. Aan de slag met Diversiteit Het managen van verschillen. Hoe haalt u het beste uit uw medewerkers? Inspelen op de verschillen die er zijn op het gebied van generaties, levensfasen, etniciteit, motivatie en ambitie. Het nieuwe werken. Hoe zorgt u ervoor dat alle medewerkers zich erkend en gewaardeerd voelen, zonder dat u concessies doet ten aanzien van de verwachtingen die u heeft van professionele rolinvulling? Vanuit verschillende perspectieven naar het ontwikkelen van een collectief innovatief vermogen door proactief leiding te geven aan diversiteit. Vitaliteit en Duurzame Inzetbaarheid Naar optimale en duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers. Pijlers van Inzetbaarheid. Omgaan met werkdruk. Medewerkers in hun kracht brengen en houden. Inzicht in de eigen inzetbaarheid en vitaliteit. In gesprek over inzetbaarheid. Verantwoordelijkheden van de medewerker, teamleider en organisatie. De nieuwe leerling Hoe ziet onze leerling eruit? Passend onderwijs voor deze nieuwe generatie. Nieuwe inzichten vanuit de onderwijskunde en neuropsychologie. Wat verwacht de leerling van het onderwijs? Leerstijlen en werkvormen in relatie tot de ontwikkeling van de leerling. De veranderende jeugdcultuur: omgaan met de nieuwe leerling. Probleem gedrag in de klas. Naar een optimale onderwijskwaliteit. Select gezelschap De Teamleider Room staat open voor alle ondernemende, ambitieuze teamleiders. Door de beperkte groepsgrootte is er gelegenheid om met uw vakgenoten te reflecteren op theorie en praktijk en samen met andere professionals op een hoog niveau te werken aan het formuleren van antwoorden op relevante vraagstukken. Deskundigen brengen de nieuwste inzichten CBE Nederland beschikt over een breed netwerk aan deskundigen. In elke module worden de theoretische kaders door een deskundige ingeleid. De kennisblokken worden verder ingevuld door sprekers die u zullen inspireren vanuit hun onderwijspraktijk of ervaringen uit het bedrijfsleven. In company De Teamleider Room kan op verzoek in company georganiseerd worden. Heeft u interesse? Neemt u contact met ons op; wij richten graag in overleg met u een maatwerk traject in! 8

9 Goede redenen om de Teamleider Room te volgen In de Teamleider Room leert u, door koppeling van theorie en praktijk, het beste uit uw team te halen. U leert leiding te geven aan diversiteit en persoonlijke drijfveren van medewerkers (micro niveau), strategisch beleid te vertalen en verbinden naar het operationele niveau en richting te geven aan de ontwikkeling van maatschappelijke dienstverlening (macro niveau). Deze drieslag levert u direct resultaat binnen uw team en organisatie op! Door het unieke didactische concept leert u uw rol binnen de organisatie te versterken en uw vakmanschap te vergroten tot excellent meesterschap! CBE Academica De CBE Academica is een leiderschapontwikkelingscentrum, gericht op bestuurders en managers binnen de publieke sector. Boardrooms voor bestuurders, Executive Rooms voor directeuren, HR Rooms voor de P&O professional en de Controller Room zijn de activiteiten die naast deze Teamleider Room worden georganiseerd. Drs. Leo Lenssen, drs. Jan Gispen, Dirk van der Spoel, drs. Peter Overgaauw, drs. Margareth de Wit en drs. Pim Pollen zijn vaste docenten, naast gastdocenten als prof. dr. Goos Minderman, prof. dr. Luc Stevens, prof. dr. John West Burnham, prof. dr. Mirko Noordegraaf en prof. dr. Mathieu Weggeman. Organisatie De Teamleider Room wordt georganiseerd door en bij CBE, Herengracht 250, 1016 BV AMSTERDAM. Elke cursusdag vangt aan met een ontvangst vanaf uur en wordt om uur afgesloten. De Teamleider Room wordt begeleid door drs. Margareth de Wit MBA, drs. Peter Overgaauw en Hanneke Smaling MSc. De Teamleider Room start in september september oktober november november december januari februari 2011 Kosten De investering in deze leergang bedraagt 4.750,- per persoon (excl. BTW). Bij deelname van een tweede (of meerdere) persoon van uw organisatie zal u 18 % korting ontvangen en 3.900,- (excl. BTW) per extra deelnemer in rekening worden gebracht. Nadere informatie en inschrijving 9 Voor nadere informatie of inschrijving kunt u contact opnemen met: Drs. Margareth de Wit MBA, ( ) of Hanneke Smaling MSc, ( )

10 Inschrijfformulier deelnemer 1 Ondergetekende wenst zich in te schrijven voor de Teamleider Room Gegevens cursist Naam Voornamen (voluit) Roepnaam M/V Geboortedatum Geboorteplaats Adres Postcode/woonplaats Telefoon Functie... Gegevens organisatie Naam organisatie Contactpersoon Adres Postcode/woonplaats Telefoon . Datum Handtekening cursist De factuur graag verzenden aan cursist / werkgever. Indien u de factuur aan de werkgever wenst te laten sturen, dient onderstaande akkoordverklaring te worden ingevuld en ondertekend. Akkoordverklaring namens de werkgever De uit deze aanmelding voortvloeiende betalingsverplichting van 4.750,- excl. 19% BTW zal worden voldaan door de op dit inschrijfformulier vermelde werkgever. Voor akkoord namens het bedrijf: Plaats/datum Naam Functie Gewenste aanduiding op factuur Handtekening 10

11 Inschrijfformulier tweede deelnemer van dezelfde organisatie Ondergetekende wenst zich in te schrijven voor de Teamleider Room Gegevens cursist Naam Voornamen (voluit) Roepnaam M/V Geboortedatum Geboorteplaats Adres Postcode/woonplaats Telefoon Functie. Gegevens organisatie Naam organisatie Contactpersoon Adres Postcode/woonplaats Telefoon . Datum Handtekening cursist De factuur graag verzenden aan cursist / werkgever. Indien u de factuur aan de werkgever wenst te laten sturen, dient onderstaande akkoordverklaring te worden ingevuld en ondertekend. Akkoordverklaring namens de werkgever De uit deze aanmelding voortvloeiende betalingsverplichting van 3.900,- excl. 19% BTW zal worden voldaan door de op dit inschrijfformulier vermelde werkgever. Voor akkoord namens het bedrijf: Plaats/datum Naam Functie Gewenste aanduiding op factuur Handtekening 11

In de HR Room leert u het beste uit mensen én het beste uit uzelf als HR- of P&O- manager c.q. adviseur te halen!

In de HR Room leert u het beste uit mensen én het beste uit uzelf als HR- of P&O- manager c.q. adviseur te halen! HR Room Human Resource Management & Development Ontwikkelen van krachtig meesterschap! Specifiek voor HR- en P&O-Managers en Adviseurs in het onderwijsveld In de HR Room leert u het beste uit mensen én

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Les 1. Inleiding effectief leiderschap

Les 1. Inleiding effectief leiderschap Inleiding Leiderschap is de goede dingen doen, management is de dingen goed doen. P. Drucker Hartelijk welkom bij het 1op1 programma Effectief Leiderschap. Zoals de titel van het programma al suggereert,

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Leergang Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs in najaar 2017 opnieuw van start.

Leergang Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs in najaar 2017 opnieuw van start. Leergang Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs in najaar 2017 opnieuw van start. Inleiding Goed onderwijs vraagt om leraren die bekwaam en gemotiveerd zijn en de ruimte krijgen om de opbrengsten

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Leergang. Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap

Leergang. Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap Leergang Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap Voor: (tactisch) leidinggevenden zorgmanagers locatiemanagers in de sector zorg en welzijn Hoe bereik ik afdelingsdoelen met mijn medewerkers?

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT INZICHT, OVERZICHT EN VAARDIGHEDEN VOOR HET LEIDEN VAN VERANDERING NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 VOORWOORD Ontwikkelingen in de omgeving en binnen organisaties worden complexer

Nadere informatie

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling editie 2011 Leiderschap zit vol met paradoxen. De tegenstelling tussen betrokkenheid en distantie, tussen innovatie en behoudendheid,

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014 Zelfsturing en vakmanschap HR in de zorg, 2 december 2014 Even voorstellen Tanja Hoornweg Eva van Gils Het Nieuwe Leidinggeven: vanuit een gezamenlijke visie de motivatie en het vakmanschap van medewerkers

Nadere informatie

Colofon Juni 2015. Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider. EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag

Colofon Juni 2015. Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider. EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag Landelijk debat Ons Onderwijs 2032 28 mei 2015 Colofon Juni 2015 Eindredactie: Dorine van Walstijn, projectleider EDventure Bezuidenhoutseweg 161 2594 AG Den Haag 070 315 41 00 info@edventure.nu www.edventure.nu

Nadere informatie

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen Vrouwen verschil is een leergang voor vrouwen die zich herkennen in de begrippen maatschappelijke betrokkenheid,

Nadere informatie

Schoolleider tussen functie en beroep

Schoolleider tussen functie en beroep Schoolleider tussen functie en beroep Resultaten van twee enquête-onderzoeken onder schoolleiders en bestuurders 2015 September 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Schoolleider tussen functie en beroep...

Nadere informatie

Opleiding DIFERENCI TRAINER FACILITATOR

Opleiding DIFERENCI TRAINER FACILITATOR Opleiding DIFERENCI J RINER FCILIOR rainen/facilitaten is een vak, een ambacht. Dat doe je met heel je hebben en houwen als je het tenminste een uitdaging vindt om mensen in beweging te brengen Dit ambacht

Nadere informatie

Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs

Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs Omdat slimme mensen snel leren bieden wij korte interventies aan in de vorm van eendaagse trainingen, om u in een zo kort mogelijke tijd maximaal te

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Leiding geven aan leren Waarom en voor wie Onderwijsgevenden in het primair onderwijs (regulier en speciaal onderwijs),

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSTRAJECTEN EN INTERVENTIES IN HET ONDERWIJS.

ONTWIKKELINGSTRAJECTEN EN INTERVENTIES IN HET ONDERWIJS. ONTWIKKELINGSTRAJECTEN EN INTERVENTIES IN HET ONDERWIJS. Chenta biedt begeleiding op persoonlijk-, team- en organisatieniveau: - Persoonlijk functioneren in de rol van teamleider - Ontwikkelen van kennis

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Opleiding Teamcoaching voor managers

Opleiding Teamcoaching voor managers Opleiding Teamcoaching voor managers Leer bouwen aan teamontwikkeling door te coachen op de bovenstroom én onderstroom Ga bewuster om met je systemische plek binnen het teamen organisatiesysteem Ontwikkel

Nadere informatie

Leraarschap en leiderschap. Marco Snoek Hogeschool van Amsterdam Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Leraarschap en leiderschap. Marco Snoek Hogeschool van Amsterdam Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding Leraarschap en leiderschap Marco Snoek Hogeschool van Amsterdam Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding Inhoud De opkomst van de leraar Beelden over leiderschap Shit & assholes Leiderschapskwaliteiten Structuur

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Postgraduate opleiding Public Auditing. het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Postgraduate opleiding Public Auditing. het Zijlstra Center for Public Control and Governance het Zijlstra Center for Public Control and Governance De postgraduate opleiding tot Public Auditor van het Zijlstra Center (VU) richt zich specifiek op het auditing proces in de publieke sector. Deze academische

Nadere informatie

Productcatalogus AIRO Visie

Productcatalogus AIRO Visie Productcatalogus AIRO Visie Zorg Agogiek Inspireren Reflecteren Ontwikkelen Meer info? 06-42083525 1 Indeling Inleiding..pagina 3 Algemene Leefstijl (3 uur).. pagina 4 Algemene Leefstijl (20 uur) pagina

Nadere informatie

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden.

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden. Deelnemers aan deze leergang verbreden hun kennis op verschillende bedrijfskundige domeinen en passen deze direct toe in hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de leergang zijn de kosten van de opleiding

Nadere informatie

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie

MASTER DEVELOPMENT Master Development Meesterschap in Vakmanschap

MASTER DEVELOPMENT Master Development Meesterschap in Vakmanschap Meesterschap in Vakmanschap De Galan Groep Rutgers van Rozenburglaan 2, 3744 MC Baarn Tel.: 035 69 48 000, Fax.: 035 69 48 200 E-mail: office@galangroep.nl 1 Herwaardering van het meesterschap in moderne

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan

Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan Inleiding Interim-managers worden gevraagd bij multidisciplinaire organisatievraagstukken

Nadere informatie

Leergang. Inspirerend Leiderschap

Leergang. Inspirerend Leiderschap Leergang Inspirerend Leiderschap Algemene informatie Doelgroep Leergang opzet Groepsgrootte Begeleiders en docenten hoger en midden management 8 modules van 2 dagen, incl.1 overnachting per module maximaal

Nadere informatie

Human Resource Management in het onderwijs Personeel maakt het verschil

Human Resource Management in het onderwijs Personeel maakt het verschil Human Resource Management in het onderwijs Personeel maakt het verschil Leerdoelen De student kent de belangrijkste voorwaarden voor Human Resource Management en kan voorstellen doen om het personeelsbeleid

Nadere informatie

Organisatieontwikkeling. en Training. Organisaties veranderen...

Organisatieontwikkeling. en Training. Organisaties veranderen... Organisatieontwikkeling en Training Organisaties veranderen... Organisatieontwikkeling en Training...wanneer mensen veranderen, en veranderen van organisaties doet mensen veranderen. De wederzijdse beïnvloeding

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Adviesopleiding voor Sportprofessionals

Adviesopleiding voor Sportprofessionals Docenten Daniel Klijn Daniel Klijn is partner bij Koerseigen en directielid van Rotterdam Sportsupport. Hij is de grondlegger van Besturen met een Visie en auteur van het gelijknamige boek. Hij heeft jarenlange

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

Management Development Program

Management Development Program Management Development Program Focus op doen! Leadership, performance en strategie gebundeld in één managementopleiding Start op 16 november 2015 Unfold your potential www.kluweropleidingen.be Management

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. "Van reactief naar creatief"

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. Van reactief naar creatief Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs "Van reactief naar creatief" In veel scholen is het klassiek hiërarchisch leiderschap niet langer toereikend. De veranderingen in de maatschappij en daarmee ook

Nadere informatie

Werkgroep. Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers, Lean en Vitale, Productieve medewerkers. Inventarisatie en start bijeenkomst

Werkgroep. Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers, Lean en Vitale, Productieve medewerkers. Inventarisatie en start bijeenkomst Werkgroep Duurzame Inzetbaarheid van medewerkers, Lean en Vitale, Productieve medewerkers Inventarisatie en start bijeenkomst Dinsdagmiddag 2 september van 13.00 17.00 uur Bosweg 15 te Zwolle. Lean Innovation

Nadere informatie

YoungWorks. weet wat jongeren beweegt. & leerconcepten

YoungWorks. weet wat jongeren beweegt. & leerconcepten YoungWorks Academy weet wat jongeren beweegt ONderwijs & leerconcepten InhoudsOpgave 5 YoungWorks Academy, onderwijs en leerconcepten 9 Thema s & Lezingen en presentaties 10 Workshops en trainingen 12

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio s. Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leiderschapsprofiel strategisch leidinggevende Leidinggevende*: er zijn 6 hoofdrollen geïdentificeerd voor de leidinggevende en 3 niveaus van leiderschap, te weten strategisch, tactisch en operationeel.

Nadere informatie

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER INLEIDING CURSUS PRAKTIJKMANAGEMENT Deze cursus is voor iedereen die binnen de praktijk (voor een deel) verantwoordelijk is voor het dagelijks aansturen van de organisatie,

Nadere informatie

Cursus Leiderschapsvaardigheden

Cursus Leiderschapsvaardigheden Cursus Leiderschapsvaardigheden Persoonlijk Leiderschap Strategisch Leidinggeven Samenwerken Beleid en Organisatie Leiderschapsvaardigheden en Managementtools Algemene informatie De opleiding Leiderschapsvaardigheden

Nadere informatie

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject Mijn visie op leren Opleidingen rond coachen en leidinggeven impliceren het bijbrengen van een aantal theoretische inzichten, maar leiden pas écht tot verandering als mensen uitgedaagd worden om fundamenteel

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG

DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG DEELNEMEN AAN HET ACTIEF NETWERK Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid - IN ZORG Samen met collega- zorgorganisaties aan de slag met duurzame inzetbaarheid! Aanleiding voor een ACTIEF Netwerk De gezondheidszorg

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- MADE IN HOLLAND De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ------------------------------------INHOUD------------------------------------

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Beïnvloeding van de organisatiecultuur... 13 1.2. Organisatiecultuur en organisatieklimaat... 15 1.3. Noodzaak van cultuuromslag... 16

Nadere informatie

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw

Profielschets. Teamleider vwo bovenbouw Profielschets Teamleider vwo bovenbouw Rotterdam, 2016 Profielschets Teamleider vwo bovenbouw (LD) Libanon Lyceum Omvang: 1,0 fte met een beperkte lesgevende taak. Vooraf Het Libanon Lyceum in Rotterdam

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Jouw ervaring Neem iets in gedachten dat je nu goed kunt en waarvan je veel plezier hebt in je werk: Vertel waartoe je in staat bent. Beschrijf

Nadere informatie

Bijlage 20 Zelfassessment adequaat samenwerken met ouders

Bijlage 20 Zelfassessment adequaat samenwerken met ouders Bijlage 20 Zelfassessment adequaat samenwerken met ouders Deze bijlage hoort bij hoofdstuk 4.9 en 4.11. Dit zelfassessment is ontwikkeld door Barbara de Boer, adviseur bij CPS. Zij maakte daarbij gebruik

Nadere informatie

Uitnodiging themadag Matchcare

Uitnodiging themadag Matchcare Graag nodigen wij u uit voor onze themadag Talentmanagement. Tijdens deze middag zullen wij u informeren en inspireren door middel van diverse workshops en sprekers, waaronder Prof. Dr. Victor A.F. Lamme.

Nadere informatie

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt? Durf

Nadere informatie

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes masterclass contextueel leiderschap Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes Masterclass Contextueel leiderschap Veel leidinggevenden

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Vrijdagen 31 oktober, 7 & 14 November 2014 Utrecht (Hotel NH Utrecht) Doelgroepen leergang:

Nadere informatie

Wijzer in de professionele ruimte

Wijzer in de professionele ruimte Wijzer in de professionele ruimte Strategieën om de professionele ruimte van docenten(-teams) te optimaliseren Rob Vink Wat is professionele ruimte? Als docent geef je vorm aan het onderwijs en daar voel

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

Profielschets directeur

Profielschets directeur Profielschets directeur Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van De Trieme, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een eigen doorleefde onderwijsvisie

Nadere informatie

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen DISC KLEURENTRAININGEN: ken jezelf en en verbeter je relaties verbeter met anderen je relaties met anderen Waarom klikt het met de ene persoon direct en verloopt het contact met andere altijd moeizaam?

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Impact door inzicht. Persoonlijk Leiderschap Programma ADVIES COACHING MEDIATION TRAINING. Kleine groepen. Persoonlijke aandacht.

Impact door inzicht. Persoonlijk Leiderschap Programma ADVIES COACHING MEDIATION TRAINING. Kleine groepen. Persoonlijke aandacht. Impact door inzicht Persoonlijk Leiderschap Programma Kleine groepen Persoonlijke aandacht Inspirerend Ervaren en deskundige trainers Driedaagse leiderschapsretraite Twee coachingsgesprekken ADVIES COACHING

Nadere informatie

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen Strategisch beleidsplan PCBO Amersfoort 2015-2019 Beste mensen, Met evenveel trots en enthousiasme als waarmee we ons nieuwe Strategisch Beleidsplan

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

OSA - A la Carte Innovatie in uitvoering

OSA - A la Carte Innovatie in uitvoering OSA A la Carte Innovatie in uitvoering Leren en ontwikkelen in welzijn. Iedere welzijnsorganisatie is uniek en kent haar eigen processen. OSA biedt daarom trainingen A la Carte aan. Zodat u uw persoonlijke

Nadere informatie