Postgraduate opleiding Public Auditing. het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Postgraduate opleiding Public Auditing. het Zijlstra Center for Public Control and Governance"

Transcriptie

1 het Zijlstra Center for Public Control and Governance De postgraduate opleiding tot Public Auditor van het Zijlstra Center (VU) richt zich specifiek op het auditing proces in de publieke sector. Deze academische opleiding brengt u in positie om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de doelmatigheid en kwaliteit van de maatschappelijke dienstverlening. Een waardevolle investering in uw loopbaan én in het publiek belang. Vrije Universiteit Amsterdam het Zijlstra Center, FEWEB Postgraduate opleiding Public Auditing De Boelelaan HV AMSTERDAM Nadere inlichtingen over het programma en inschrijving zijn te verkrijgen bij het secretariaat van het Zijlstra Center T (020) F (020) E Postgraduate opleiding Public Auditing

2 Perspectief in Public Auditing Public Auditing in perspectief

3 Postgraduate opleiding Public Auditing Perspectief in Public Auditing; Public Auditing in perspectief Een grootstedelijke GGZ- instelling wil graag een externe audit conform EFQM om de (strategische) ontwikkeling van de organisatie te monitoren. De organisatie wil de kwaliteit van de zorg handhaven en verbeteren, wetend dat er bezuinigd moet worden. Ook wil zij recht doen aan de professionaliteit van de zorgverleners en tegemoet komen aan de eisen van de wet- en regelgeving in een stad waarin een complex samenspel en samenwerking bestaat tussen diverse zorg- en maatschappelijke instellingen met eigen wensen en belangen. De postgraduate opleiding Public Auditing richt zich specifiek op het auditing proces in de publieke sector. Deze academische opleiding brengt u in positie om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de doelmatigheid en kwaliteit van de maatschappelijke dienstverlening. Een waardevolle investering in uw loopbaan én in het publiek belang. Voor wie? De opleiding is primair bedoeld voor professionals die externe of interne audits uitvoeren in de publieke sector of bij maatschappelijke organisaties op het gebied van kwaliteit, risicomanagement, wet- en regelgeving, governance en besturing en organisatieontwikkeling. Wat alle deelnemers gemeen hebben is dat zij gedreven, ambitieuze, doelgerichte professionals zijn die hart voor hun vak hebben en verdere groei en ontwikkeling willen realiseren in hun organisatie. Uitgangspunt bij de opleiding is de interactie tussen de deelnemers: vanuit hun eigen praktijk leren de deelnemers van de theorie en van elkaar. Complexe vraagstukken Organisaties in het publieke domein hebben meervoudige publieke belangen en verschillende belanghebbenden: dat maakt de vraagstukken complexer. Resultaten worden publiekelijk gewogen, interne en externe kwaliteitseisen nemen toe terwijl budgetten slinken. Hoe kan een auditor intern of extern beoordelen of een publieke organisatie voldoet aan de wensen van de maatschappelijke belanghebbenden en wet- en regelgeving? Maar vooral: hoe kan een auditor eraan bijdragen dat een audit een organisatie niet verstart, maar juist stimuleert haar eigen ontwikkeling ter hand te nemen, te blijven excelleren en het eigen lerend vermogen aan te spreken?

4 Na afloop van de opleiding bent u in staat: De institutionele en inhoudelijke kenmerken van de publieke sector te duiden; Op te treden als effectief gesprekspartner van bestuurders en managers in de (semi-)publieke sector; De specifieke kenmerken van de publieke sector en maatschappelijke organisaties te vertalen naar uitgangspunten voor risicomanagement, interne beheersing, verslaggeving en auditing; Bestuurders, managers en andere professionals niet alleen te wijzen op eventuele risico's, maar hen ook te stimuleren en te inspireren hun organisatie te verbeteren en vernieuwen; Zelfstandig performance en compliance audits in de publieke sector uit te voeren en te begeleiden. Opzet De opleiding richt zich op auditing waarbij ontwikkeling ( improvement ), borging ( accountability ) en anticiperen op risico s in balans gewogen en gewaardeerd worden. Ook wordt er ingegaan op toepasselijke wet- en regelgeving en professionele standaarden, die nationaal of internationaal ontwikkeld zijn. Uitgangspunt zijn de beginselen van goed openbaar bestuur en de verschillende type audits: financial audits, performance audits, compliance audits en audits gericht op risicomanagement, interne beheersing, maar ook audits die beogen de organisatie verder te ontwikkelen. Bij alle vakken staat de relevante wetenschappelijke theorie centraal, om van daaruit in te gaan op wet- en regelgeving en concrete toepassingen. Aan bod komen zowel de rijksoverheid (inclusief zelfstandige bestuursorganen en rechtspersonen met een wettelijke taak), als lokale overheid en maatschappelijke organisaties (volkshuisvesting, zorg, onderwijs, veiligheid en charitatieve instellingen). Programma en colleges De basis van de opleiding bestaat uit vier modules, verspreid over een periode van 20 maanden. 1. Public auditing (start: januari) 2. Verantwoording, toezicht en governance (start: september) 3. Audit en change management (start: januari) 4. Optioneel: schrijven van een thesis Ieder semester wordt afgesloten met een paper en bij een positieve beoordeling ontvangt u een certificaat. De laatste module (4) staat in het teken van de thesis. Hiervoor voert u een auditopdracht uit binnen een van de

5 Postgraduate opleiding Public Auditing partnerorganisaties van de opleiding of binnen de eigen organisatie. Na succesvol afronden van de vier modules ontvangt u het diploma voor de postgraduate opleiding Public Auditing, uitgegeven door de Vrije Universiteit. Het is ook mogelijk om losse modules te volgen. Op onderdelen volgt u gezamenlijk college met de studenten van de opleiding tot Public Controller van het Zijlstra Center. Zo ontstaat een uitwisseling tussen audit en control, waar beide disciplines bij gebaat zijn. De colleges zijn op dinsdag, van 14:00 21:00 uur, op de Vrije Universiteit. De studiebelasting is gemiddeld zo n uur per week, inclusief colleges. Toelating Vereiste vooropleiding is een Master degree of doctoraal examen of een hbo-diploma aangevuld met relevante werkervaring (3-5 jaar) op academisch niveau. Een intake- en selectieproces gaat vooraf. Kosten Als u alle modules wilt volgen zijn de kosten van module 1 t/m ,- per module (incl. inschrijving à 450,-), van module ,-. Als u een enkele of losse modules wilt volgen geldt per module een prijs van 7350,- (incl. inschrijving à 450,-). Literatuurkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Academic Director Academic director van de opleiding is dr. Ronald Stevens, leading auditor in de publieke sector en nauw betrokken bij initiatieven die de kwaliteit van auditing beogen te vergroten.

6 Interesse en aanmelding Indien u interesse heeft voor de opleiding, meldt u dan aan voor de voorlichtingsbijeenkomst: of (de eerstvolgende bijeenkomst vindt u op onze internetpagina op U kunt ook contact opnemen met de opleidingsmanager, mw. drs.christine Breur, voor een individuele afspraak. / U kunt u inschrijven door het inschrijfformulier, vergezeld van een (digitale) pasfoto, gewaarmerkte kopieën van relevante diploma s met cijferlijsten, een kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart) en een Curriculum Vitae naar ons toe te sturen: Vrije Universiteit Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Het Zijlstra Center De Boelelaan HV Amsterdam Na ontvangst van de inschrijving volgt een schriftelijke bevestiging en wordt u, indien dit door de programmaleiding nodig wordt geacht, uitgenodigd voor een intakegesprek. Het Zijlstra Center Het Zijlstra Center (VU) draagt door academisch onderzoek en onderwijs bij aan de verbetering van bestuur, bedrijfsvoering, leiderschap en toezicht van (semi-)publieke organisaties, met de ambitie om de maatschappelijke waarde van deze organisaties beter zichtbaar te maken en te helpen vergroten. Met de postgraduatie opleiding Public Auditing wil het Zijlstra Center bijdragen aan de professionalisering van de auditfunctie in de publieke sector door deelnemers uit te dagen hun kennis en inzichten te verdiepen en te reflecteren op huidige vraagstukken en praktijken in het publieke domein, zodat zij bestuurders, managers en professionals niet alleen wijzen op eventuele risico s, maar hen stimuleren en inspireren om hun organisatie te verbeteren en te vernieuwen.

7 INSCHRIJFFORMULIER Postgraduate Opleiding Public Auditing Het Zijlstra Center, Vrije Universiteit DEELNEMER Titel Voorletters Achternaam M/V Voornamen (voluit) Geboortedatum Adres Telefoonnummer adres Roepnaam Geboorteplaats Postcode, plaats Mobiel Functie Hoogst genoten vooropleiding Onderwijsinstelling ORGANISATIE Naam bedrijf Postadres Vestigingsadres Telefoonnummer adres FACTURERING De facturen worden verzonden naar: Organisatie Datum diploma Postcode, plaats Postcode, plaats Mobiel Factuuradres t.a.v. BTW AKKOORDVERKLARING Postcode, plaats Uw intern ordernummer KvK Ondergetekende verklaart hiermee zich in te schrijven voor de postgraduate opleiding Public Auditing en verklaart kennis genomen te hebben van de op de aanmelding van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Deze zijn in te zien op de website Naam Plaats Handtekening deelnemer Functie Datum Handtekening betalingsbevoegde (indien van toepassing)

8 BIJLAGEN Curriculum Vitae Kopie identiteitsbewijs (geen rijbewijs) Twee pasfoto s U kunt het (ondertekende) formulier digitaal terugsturen naar ZijlstraCenter.nl of per post (geen postzegel nodig) naar: Vrije Universiteit, Het Zijlstra Center, Antwoordnummer 2941, 1000 SN Amsterdam

9 het Zijlstra Center for Public Control and Governance De postgraduate opleiding tot Public Auditor van het Zijlstra Center (VU) richt zich specifiek op het auditing proces in de publieke sector. Deze academische opleiding brengt u in positie om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de doelmatigheid en kwaliteit van de maatschappelijke dienstverlening. Een waardevolle investering in uw loopbaan én in het publiek belang. Vrije Universiteit Amsterdam het Zijlstra Center, FEWEB Postgraduate opleiding Public Auditing De Boelelaan HV AMSTERDAM Nadere inlichtingen over het programma en inschrijving zijn te verkrijgen bij het secretariaat van het Zijlstra Center T (020) F (020) E Postgraduate opleiding Public Auditing

Executive Program Public CFO. Leergang voor de financiële top bij gemeenten

Executive Program Public CFO. Leergang voor de financiële top bij gemeenten Executive Program Public CFO Leergang voor de financiële top bij gemeenten Executive Program Public CFO Postgraduate Executive Program Public CFO Gemeenten worden geconfronteerd met grote financiële uitdagingen.

Nadere informatie

Parttime opleiding Master of Science in Marketing

Parttime opleiding Master of Science in Marketing Parttime opleiding Master of Science in Marketing Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Curriculum 2 2.1 Voor wie? 2 2.2 Jaarindeling 2 2.3 Vakken 2 2.4 Tijdschema 3 2.5 Docenten 4 3 Aanmelding- en toelatingsprocedure

Nadere informatie

Master Management van Integrale Veiligheid

Master Management van Integrale Veiligheid Master Management van Integrale Veiligheid Voor professionals met een brede blik op veiligheid Master Management van Integrale Veiligheid Ondernemen en risico zijn met elkaar verbonden. Door ondernemendheid

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 2012-2013 Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap, is opgericht in januari 2009 als opvolger van

Nadere informatie

PROFESSIONAL GOVERNANCE

PROFESSIONAL GOVERNANCE PROFESSIONAL GOVERNANCE BESTUUR EN BELEID IN TIJDEN VAN SCHAARSTE POST ACADEMISCHE OPLEIDING 2012-2013 PROF. DR. HANS BOUTELLIER PROF. DR. LEO HUBERTS PROF. DR. THEO SCHUYT PROF. DR. WILLEM TROMMEL POST

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 2015-2016 Inhoudsopgave Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap 2 Opleidingen Penta Nova 4 Overzicht van de opleidingen 4 Voorlichtingsbijeenkomsten

Nadere informatie

Executive Master of IT-Auditing

Executive Master of IT-Auditing Amsterdam Business School Executive Master of IT-Auditing IT-auditing moet meer zijn dan alleen compliance. IT-auditing staat voor succesvolle implementaties, een betere beveiliging, een hoger rendement

Nadere informatie

OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015. 6e leergang

OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015. 6e leergang OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015 6e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

POSTGRADUATE OPLEIDING EXECUTIVE TEAMCOACHING

POSTGRADUATE OPLEIDING EXECUTIVE TEAMCOACHING POSTGRADUATE OPLEIDING EXECUTIVE TEAMCOACHING 1 AANLEIDING EN DOEL VAN HET PROGRAMMA Als gevolg van de wereldwijde crisis staan veel organisaties onder druk. Dit vraagt veel van bestuurders en directieleden.

Nadere informatie

Brochure Post-bacheloropleiding Inovatiefvrijwiligersmanagement

Brochure Post-bacheloropleiding Inovatiefvrijwiligersmanagement Brochure Post-bacheloropleiding Inovatiefvrijwiligersmanagement Informatie leergang 2013-2014 Erika Hokke, coördinator opleiding innovatief vrijwilligersmanagement Innovatief Vrijwilligersmanagament Post

Nadere informatie

Opleiding Vermogensbeheer

Opleiding Vermogensbeheer Leidt op tot Medewerker vermogensbeheer pensioenbedrijf Alles over de organisatie van het vermogensbeheer en de administratieve verwerking van vermogensbeheeractiviteiten bij pensioenfondsen Aan beleggingsresultaten

Nadere informatie

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende:

Nadere informatie

NyVU EXECUTIVE MBA gericht op besturen en ondernemen met bijzondere aandacht voor food & finance

NyVU EXECUTIVE MBA gericht op besturen en ondernemen met bijzondere aandacht voor food & finance NyVU EXECUTIVE MBA gericht op besturen en ondernemen met bijzondere aandacht voor food & finance inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Karakteristieken van het programma 6 De partners 6 Aanmelding en kosten 7 Rollen

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015. 3e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015. 3e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2014-2015 3e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder en uitdagender.

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

Executive Master of Health Business Administration

Executive Master of Health Business Administration Executive Master of Health Business Administration Versterken van visie en vaardigheden De MHBA is bestemd voor hogere leidinggevenden in de gezondheidszorg die hun competenties en visie verder willen

Nadere informatie

Bestuur en Beleid voor professionals

Bestuur en Beleid voor professionals Bestuur en Beleid voor professionals Bestuurlijk presteren in een veranderende samenleving 2013-2015 Colofon foto's Norbert Waalboer Fotografie (vz) / Verne (az) vormgeving ontwerpjanhaandrikman De foto's

Nadere informatie

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT 2014-2015. 4e leergang

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT 2014-2015. 4e leergang OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT 2014-2015 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder en uitdagender.

Nadere informatie

Post Graduate Opleiding Executive Coaching Vrije Universiteit Amsterdam/Ashridge Business School Londen

Post Graduate Opleiding Executive Coaching Vrije Universiteit Amsterdam/Ashridge Business School Londen Post Graduate Opleiding Executive Coaching Vrije Universiteit Amsterdam/Ashridge Business School Londen 2011/2012 Introductie Aanleiding Coaching is een vak geworden. Zowel binnen de overheid als binnen

Nadere informatie

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO

OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO OPLEIDING MIDDENMANAGEMENT PO/VO primair onderwijs / voortgezet onderwijs 2015-2016 5e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze

Nadere informatie

Blijf als Raad van Toezicht bij de les

Blijf als Raad van Toezicht bij de les PROFESSIONALISERINGSPROGRAMMA EN OPLEIDINGEN VOOR TOEZICHTHOUDERS IN HET ONDERWIJS Blijf als Raad van Toezicht bij de les Aanmelden voor opleidingen en regiobijeenkomsten via vtoi.nl Voorjaar 2015 www.vtoi.nl

Nadere informatie

Postgraduate controllersopleiding. De VU-opleiding tot Executive Master of Finance and Control

Postgraduate controllersopleiding. De VU-opleiding tot Executive Master of Finance and Control Postgraduate controllersopleiding De VU-opleiding tot Executive Master of Finance and Control Ben jij de CFO van morgen? >> Kies dan voor dezelfde opleiding als de CFO s van vandaag! 1200 van de 2500 topfinancials

Nadere informatie

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Inhoud Het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie 5 : iets voor u? 7 Groningse accenten: een waardevolle voorsprong

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Masterpieces. Pagina 1 van 5

Masterpieces. Pagina 1 van 5 Masterpieces Een uiterst compacte manier van bijblijven aan de hand van een actueel onderwerp, een gevarieerd programma en de ervaring van een diversiteit aan deelnemers. SLB-Holland biedt door het jaar

Nadere informatie

MODULAIR EXECUTIVE MBA

MODULAIR EXECUTIVE MBA pdfpad.com/flags/ MODULAIR EXECUTIVE MBA IN BUSINESS & IT IN FOOD & FINANCE IN PUBLIC & PRIVATE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INHOUDSOPGAVE Welkom 3 Over Nyenrode

Nadere informatie

Postacademische Leergang. Strategisch Beleidsadvies

Postacademische Leergang. Strategisch Beleidsadvies Postacademische Leergang Strategisch Beleidsadvies Postacademische Leergang Strategisch Beleidsadvies De ontwikkeling van de Nederlandse samenleving gaat een nieuwe fase in. Een versnipperd politiek landschap,

Nadere informatie

POSTGRADUATE OPLEIDING EN TOEZICHTHOUDERS

POSTGRADUATE OPLEIDING EN TOEZICHTHOUDERS POSTGRADUATE OPLEIDING POSTGRADUATE INTERVENIËREN OPLEIDING VOOR EXECUTIVE COMMISSARISSEN TEAMCOACHING EN TOEZICHTHOUDERS 1 AANLEIDING EN DOEL VAN HET PROGRAMMA Leden van Raden van Commissarissen en Raden

Nadere informatie

Teamleider Room. In de Teamleider Room leert u het beste uit mensen én het beste uit uzelf te halen!

Teamleider Room. In de Teamleider Room leert u het beste uit mensen én het beste uit uzelf te halen! Teamleider Room Ontwikkelen van krachtig meesterschap! Specifiek voor Teamleiders in het onderwijsveld In de Teamleider Room leert u het beste uit mensen én het beste uit uzelf te halen! CBE HR Room, december

Nadere informatie