Wonen op wielen Een selectie materialen uit de collectie van docatlas

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wonen op wielen Een selectie materialen uit de collectie van docatlas"

Transcriptie

1 Wonen op wielen Een selectie materialen uit de collectie van docatlas Carnotstraat Antwerpen T

2 Cultuur en geschiedenis... 1 Beleid... 4 Roma en onderwijs... 5 Dvd s... 6 Cultuur en geschiedenis Begraaf me rechtop : omzwervingen van de Roma in Europa / van Essen, Rob. - Amsterdam: De Bezige Bij, p. - ISBN: : 24,90 EUR Vindplaats Antwerpen: ge 02.5 begr Roma, zo noemen de zigeuners zichzelf. 'Begraaf me rechtop' vertelt hun verhaal vanaf de exodus uit India duizend jaar geleden. Een geschiedenis van ontberingen, armoede, slavernij, vervolging en zelfs genocide. In het middeleeuwse Roemenië dienden de zigeuners als slaven, tijdens het naziregime werden ze massaal vervolgd en vermoord, onder de communistische regimes dwong men hen tot assimilatie, en in de postcommunistische, nieuwe democratieën in Oost-Europa verjagen nationalisten hen uit hun kampen. Fonseca reisde door Albanië, Roemenië, Bulgarije en Duitsland en tekende hun verhalen op. Blauwe haren, zwarte ogen : de Roma-cultuur van binnenuit / Vos, Felicita. - Amsterdam: Meulenhoff, p. - ISBN: : 17,90 EUR Vindplaats Antwerpen: ge 02.5 blau De achterliggende gedachte van dit boek is het doorbreken van stereotypen over Sinti, Roma en gitano's, vaak gebaseerd op vooroordelen en clichés. Aan het woord komen bekende, beroemde Roma (muzikanten, dansers en anderen) en ook minder bekende. Aan hen wordt gevraagd hoe de Roma-cultuur van invloed is op hun leven, wat zij daarvan als de belangrijkste aspecten beschouwen, hoe die cultuur is veranderd, en ook komen in het verlengde daarvan problemen van isolatie en integratie aan de orde. Felicita Vos neemt ons mee naar diverse delen van Europa waar haar hoofdpersonen leven en werken. Ze staat stil bij haar persoonlijke levensgeschiedenis en bij politieke situaties en sociaal-economische factoren in de verschillende landen. Ze gaat de confrontatie aan met bestaande conventies door openhartig culturele taboes uit de Romacultuur als homoseksualiteit, dood en vervolging, aan te snijden. De Roma van Brussel : een overzicht van de situatie te Brussel van de Roma, afkomstig uit Oost- Europa : hun leven, / Foyer. - Brussel: Regionaal integratiecentrum Foyer vzw, p. - (Nieuwe Migraties; 1): 14,30 EUR Vindplaats Antwerpen: ge 02.5 roma In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen tussen en Roma, vooral van Roemeense, ex-joegoslavische en Bulgaarse afkomst. Dit boekje heeft het over de Roma die sinds de jaren '90 België zijn binnengekomen en in Brussel zijn komen wonen. Scholen, diensten voor medische hulpverlening, politiediensten en Roma zelf werden bevraagd over hun situatie in en visie op onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, opleiding en tewerkstelling, hulpverlening en cultuur. Voornaamste pijnpunten zijn het verblijfsstatuut van de Roma en de toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. De zigeuners : de geschiedenis van een volk / Fraser, Angus. - Berchem: EPO, p. - ISBN: : 995 frank Vindplaats Antwerpen: ge 02.5 zige Boek over de afkomst, de cultuur en de verspreiding over het Midden-Oosten, Europa en de rest van de wereld van Roma. 1

3 Het recent Euro-nomadisme, Roma-zigeuners in een "nieuwe beweging"? / Eycken, M. - Brussel: Cultuur & Migratie, p. - (Cultuur En Migratie;Jg. 19, nr. 1) Vindplaats Antwerpen: ge 02.5 cult De recente evolutie van Roma asielzoekers en illegalen vraagt naar een verbreding van de bestaande deskundigheid. De bedoeling van dit themanummer is het discours dat zich in Vlaanderen rond de Rom-zigeuners heeft ontwikkeld, te bevorderen en een mogelijk klankbord aan te bieden. Het wilde vuur : Sinti en Roma aan het woord : verhalen vanaf WO II tot heden / Meijer, Mia. - Hoogmade: De Sirenen, p. - ISBN: : 14,85 EUR Vindplaats Antwerpen: ge 02.5 wild Verhalen van Sinti en Roma zelf over hun leven, tradities en toekomstverwachtingen. Kom, we zijn tebie : bezembinders en scharenslieps : voyageurs in Vlaanderen / Kerff, Marcel. - Leuven: Van Halewyck, p. - ISBN: : 598 frank Vindplaats Antwerpen: ge 02.5 kom, De auteur luisterde naar tientallen getuigenissen en stelde vast dat de levenswijze van de voyageurs in de loop van de jaren sterk veranderd is, maar dat een aantal culturele eigenheden springlevend is, zelfs bij de jongere generatie. Laat de was maar hangen : voyageurs en zigeuners in de straat / Beersmans, Dirk; Devolder, Gert; Janssens, Kim ; et.al. - Antwerpen: Garant, p. - ISBN: : 12,90 EUR Vindplaats Antwerpen: ge 02.5 laat Dit boek maakt onder meer vanuit de geschiedenis de kloof tussen Zigeuners en niet-zigeuners inzichtelijk. De vervolging sinds eeuwen heeft van hen gesloten gemeenschappen gemaakt. Zij zijn spontaan niet gericht op 'integratie' maar verwachten niettemin zeer veel van de maatschappij waarin ze leven. De auteurs pleiten voor een volgehouden interculturele bemiddeling. Ze presenteren een model dat ook kan functioneren bij andere groepen die zich afkeren van de samenleving. Mijn wieg stond in een woonwagen : tien portretten / Spanjer, Marjanke. - Utrecht: FORUM, p.. - ISBN: : 19,35 EUR Vindplaats Antwerpen: ge 02.5 mijn Tien kleurrijke portretten van woonwagenbewoners. De geïnterviewden vertellen over hun jeugd, hun bezigheden, de gewoontes van hun familie en hun verhouding tot de 'burgers'. Deze publicatie wil laten zien dat de diversiteit van de woonwagenbevolking elke generalisatie uitsluit. Onbekende bekenden : zigeuners, gypsies, gitanos, Egyptiërs, heidens, tsiganes / [s.n.]. - Tilburg: Stichting Alfa, p., met: literatuurlijst: 20 frank Vindplaats Antwerpen: ge 02.5 onbe In deze brochure worden globaal de sociaal-culturele aspecten in de geschiedenis van de zigeuners in relatie tot de westerse maatschappij belicht. Er wordt stilgestaan bij de zigeunercultuur in het algemeen met daarbij ruime aandacht voor de vele muziekvormen. Opgejaagd / Rood, Lydia. - Amsterdam: Leopold, p.. -(Vergeten oorlog). - ISBN: : 14,95 EUR Doelgroep: 9-14 jaar Vindplaats Antwerpen: or verg Het wordt vaak vergeten dat in de Tweede Wereldoorlog niet alleen Joden werden vervolgd, maar ook andere groepen. Maira behoort tot de Sinti, die al eeuwen in familieverband door West-Europa trokken. Maira woont met haar hele familie in woonwagens, maar de maatregelen van de nazi's tegen de Sinti worden steeds harder en het gezin duikt onder in een huis. En dan bonst op een ochtend de politie op de deur... Het lespakket Vergeten Oorlog bevat lessuggesties en opdrachten 2

4 om aan de hand van dit boek te werken rond de Tweede Wereldoorlog en de minder bekende aspecten ervan. Roma in Europe / Liégeois, Jean-Pierre. - Strasbourg: Council of Europe Publishing, p. - ISBN: : 30,00 EUR Vindplaats Antwerpen: ge 02.5 roma Dit boek wil bijdragen tot een beter begrip van de Romazigeuners. Het beschrijft enerzijds hun rijke cultuur en levensstijl en anderzijds hun positie in de samenleving en de manier waarop zij in de loop der tijden door de samenleving en de politieke instanties onthaald en benaderd werden. Het laatste hoofdstuk bevat aanbevelingen voor reflectie en actie. Roma-zigeuners : overleven in een industriële samenleving / Eycken, Maurits. - Leuven: Acco, p. - (Minderheden in de samenleving; 18). - ISBN: : 22,00 EUR Vindplaats Antwerpen: ge 02.5 roma Hoe overleven Romazigeuners in een industriële samenleving en welke rol speelt de kumpania, de eigen leefgroep, hierbij? Is er sprake van identiteitsverlies en maatschappelijke kwetsbaarheid? Zijn alle zigeuners profiteurs en criminelen en hoe is hun relatie tot de buitenwereld, de gadze? Maurits Eycken brengt na antropologisch onderzoek een nieuwe visie naar voren. Hij verbleef bij de Vlasika Rom in Praag, breidde zijn onderzoek uit tot in Slowakije, Hongarije, Roemenië en eindigde bij de Rom in Vlaanderen. Hij brengt hun cultuur, hun taal, hun manier van leven en bestaan in kaart. Dit boek wil op een wetenschappelijke manier afrekenen met een aantal vooroordelen en stereotiepe beelden over de Roma, maar ook met de slachtofferrol die deze groep vaak toebedeeld krijgt. Sla een spijker in mijn hart : Roemeense Roma na de revolutie / Meester, Mariët. - Amsterdam: Balans, p. - ISBN: : 16,58 EUR Vindplaats Antwerpen: ge 02.5 slae In Sla een spijker in mijn hart doet de auteur verslag van de reizen die ze de afgelopen decennia door Roemenië maakte, en vertelt ze over haar contacten met zigeuners, die in Roemenië een grote minderheid van tien procent vormen. Meester is er voortreffelijk in geslaagd een genuanceerd beeld van deze bevolkingsgroep neer te zetten zonder ook maar ergens het zigeunerbestaan te romantiseren. De hardheid van het bestaan van de meeste Romagroepen wordt wel schrijnend duidelijk, en wat na lezing van het boek blijft hangen is de bewondering voor al die mensen die op een absoluut bestaansminimum leven, en die toch weten te overleven. We are the Romani people / Hancock, Ian. - Hatfield: University of Hertfordshire, p.. - ISBN: : 11,50 EUR Vindplaats Antwerpen: ge 02.5 wear De auteur van dit boek, zelf van Roma-afkomst, geeft een actueel overzicht van de Romageschiedenis en cultuur voor leerkrachten, mensen uit de sociale sector en alle andere geïnteresseerden. Komen aan bod in het werk: de geschiedenis van de Romani, de stereotype beeldvorming van 'zigeuners', de keuken, gezondheid, advies over de omgang met Roma, voorbeelden van invloedrijke figuren van Roma-afkomst en ook een hoofdstuk over de taal Romani (met enkele zinnen, spreekwoorden en een inleiding tot de grammatica). Ze kwamen uit het Oosten / Bruggen, Wolf Staf. - [S.l.]: eigen beheer, p. - ISBN: : 10,00 EUR Vindplaats Antwerpen: ge 02.5 zekw Dit boekje geeft informatie over de Roma hier en nu, over de landen van oorsprong en een stukje geschiedenis. Verder wordt ingegaan op de situatie op het vlak van onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en tewerkstelling, en op de communicatie met en de toegankelijkheid van diensten. 3

5 Beleid Housing conditions of Roma and travellers : RAXEN thematic study : Belgium / CGKR. - Brussel: Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, p. URL: Dit is een studie over de huisvestingssituatie van Roma en woonwagenbewoners in België. De studie werd gemaakt door het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding in opdracht van het Europese Fundamental Rights Agency (FRA). Kosovaarse Roma in het Waasland. 10 jaar beleid met Roma in Temse en Sint-Niklaas / Decoodt, Frauke; De Reu, Stijn. - Gent: ODiCe, p. URL: Vindplaats Antwerpen: ge 02.5 koso ODiCe voerde naar aanleiding van 10 jaar beleid met Roma een uitgebreid onderzoek. Politici, sleutelfiguren en professionals uit de hulp- en dienstverlening en de Roma zelf werden bevraagd. Ook werden alle mogelijke initiatieven van en voor Roma van de voorbije 10 jaar opgelijst en besproken. Op basis van de bevindingen stelde ODiCe een rapport samen met good practices en beleidsaanbevelingen. Organisatie van het tijdelijke verblijf van woonwagenbewoners : een praktische gids voor lokale overheden / Centrum voor gelijkheid van kansen en voor rascismebestrijding. - Brussel: Centrum voor gelijkheid van kansen en voor rascismebestrijding, p. URL: Vindplaats Antwerpen: ge 02.5 orga De aankomst van rondtrekkenden in een gemeente brengt veel vragen met zich mee. Deze brochure is een praktische gids voor lokale besturen om het onthaal in goede banen te leiden. Wonen op wielen: woonwagenterreinen aanleggen en beheren, een handleiding / Fierens, Arnout ; Beersmans, Dirk. - Brussel : Agentschap voor Binnenlands Bestuur, p Deze handleiding is een must voor wie een woonwagenterrein wil aanleggen en beheren: lokale besturen en provincies, maar ook sociale huisvestingmaatschappijen en woonwagenbewoners zelf. Het Vlaams Minderhedencentrum maakte de brochure in opdracht van de Vlaamse overheid. Wonen op wielen bevat: stappenplannen, checklists en een cd-rom. Een andere kijk : nieuwe uitgangspunten voor een interactief woonwagenbeleid / Khonraad, Sjaak; Overbekking, Jos. - Utrecht: FORUM, p. - ISBN: : 9,43 EUR Vindplaats Antwerpen: ge 02.5 ande Deze publicatie is geschreven vanuit de overtuiging dat gericht woonwagenbeleid noodzakelijker is dan ooit en ook succesvol kan zijn. Sjaak Khonraad en Jos Overbekking analyseren de huidige Nederlandse situatie en verklaren waarom het beleid tot nu toe weinig effect heeft gesorteerd. Ze laten zien hoe het woonwagenbeleid kan dienen als voorbeeld van falend minderhedenbeleid in het algemeen: als het eenzijdig opgelegd wordt, werkt het averechts. De auteurs zijn van oordeel dat de centrale overheid opnieuw een regiefunctie moet claimen en pleiten voor een interactief woonwagenbeleid, waarin zowel de overheid als de woonwagenbewoners hun verantwoordelijkheid dragen en waarin sprake is van een gedifferentieerde, vraaggerichte aanpak. 4

6 Roma en onderwijs Laat maar zitten... : integratie van Roma is een doe-woord / Machiels, Toon. - Antwerpen: Garant, p. - ISBN: : 16,00 EUR Vindplaats Antwerpen: ge 02.5 laat Leerkrachten, schoolopbouwwerkers en directies; straathoek-, integratie- en opbouwwerkers; vrijwilligers en beroepskrachten. Al meer dan tien jaar zijn er vele tientallen basismensen aan de slag met Roma. Heel geëngageerd, heel creatief en vaak ook heel alleen. Maar ze boeken wel resultaat, zeker in de toeleiding van Romakinderen en -jongeren naar het onderwijs. Dit boek brengt samen wat aan de basis leeft. Het analyseert oorzaken en aard van de specificiteit van de Romagroepen. Het ontleedt waar de knooppunten in de integratie zitten en ontwerpt een uitweg naar een betere sociale cohesie tussen Roma en niet-zigeuners. Dankzij toetsvragen en vuistregels wordt het een eerste werkboek voor al wie zich engageert voor en met Roma. Als niet kan wat moet, moet wat kan : handreiking ter bestrijding van schoolverzuim onder woonwagen- en zigeunerkinderen / van der Ree, Yolanthe; van den Hurk, Astrid; Timmermans, Ria. - 's-hertogenbosch: KPC, p. - ISBN: X: 12,50 EUR Vindplaats Antwerpen: ro 1 alsn Deze publicatie belicht de verschillende manieren waarop gemeenten met het verzuimprobleem onder zigeuner- en woonwagenkinderen kunnen omgaan. Er worden tips gegeven, suggesties gedaan en perspectieven geschetst. Het uiteindelijke doel van de handreiking is een bijdrage te leveren aan de verbetering van de onderwijskansen en de onderwijspositie van woonwagen- en zigeunerkinderen. Education of Roma and travellers in Europe / Council of Europe. - Strasbourg: Council of Europe Publishing, p. - ISBN: : 8,80 EUR Vindplaats Antwerpen: ge 02.5 educ In deze brochure doet de Raad van Europa nieuwe aanbevelingen voor de aanpak van het onderwijs aan Romakinderen. Kinderen van woonwagenbewoners en zigeuners in het basisonderwijs / Hulsen, Madeleine; Mulder, Lia. - Nijmegen: ITS, p. - ISBN: : 10,00 EUR Vindplaats Antwerpen: ge 02.5 kind In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal: Wat is de onderwijspositie van de kinderen van woonwagenbewoners en zigeuners in het basisonderwijs? Wijken deze posities af van die van andere leerlingen die onder het doelgroepenbeleid vallen? Zijn er sinds 1996 ontwikkelingen in de onderwijspositie van woonwagen- en zigeunerkinderen te bespeuren? Bij de beantwoording van de onderzoeksvragen worden de woonwagen- en zigeunerkinderen steeds vergeleken met andere doelgroepleerlingen uit het onderwijsachterstandenbeleid. Tussen school en wagen : onderwijs aan Voyageurs, Manoesjen en Roms / Vlaams Centrum Woonwagenwerk. - Leuven: Vlaams Centrum Woonwagenwerk, p.: 2,48 EUR Vindplaats Antwerpen: ro 3 tuss Ervaringen met kinderen van Voyageurs en Zigeuners in de klas. Informatie over hun cultuur, taal en opvoeding. Achtergronden van de onderwijsproblematiek en informatie over onderwijsvoorzieningen. Scholing van Romakinderen in België : ouders aan het woord / Hasdeu, Iulia. - Brussel: Koning Boudewijnstichting, p.. - ISBN: : 0,00 EUR URL: Vindplaats Antwerpen: ge 02.5 scho 5

7 Deze publicatie bevat de resultaten van een onderzoek dat in opdracht van de Koning Boudewijnstichting werd uitgevoerd met de bedoeling de visie van Roma-ouders over de scholing van hun kinderen in België beter te leren kennen. Vijfenveertig Roma van verschillende nationaliteiten (samen een vertegenwoordiging van bijna heel Centraal- en Oost-Europa) werden geïnterviewd met de hulp van enkele culturele bemiddelaars van Roma-afkomst. De Roma-ouders hebben hun mening gegeven over hun scholing, die van hun kinderen, hun problemen, hun kijk op de wereld. Roma kinderen op de schoolbanken / Geurts, Koen; Naegels, Natasja; Van Den Daele, Norah In: Tijdschrift Welwijs, jaargang 21, nummer 1 (maart 2010), p Vindplaats Antwerpen: ro 1 welw Het doel van dit artikel is een analyse te geven van de onderwijsproblematiek van Roma in Vlaanderen en Brussel. Hieraan gekoppeld worden aanbevelingen geformuleerd. Denk maar niet dat je ons kan veranderen met je onderwijs : de integratie van Roma in onze samenleving / Eycken, Maurits In: Tijdschrift Welwijs, jaargang 18, nummer 4 (december 2007), p Vindplaats Antwerpen: ro 1 welw In dit artikel geeft de auteur een korte schets van de Roma-cultuur met de bedoeling inzicht te brengen in de houding van de Roma tegenover onderwijs. Eerst wordt er een historisch overzicht van de drie migraties gegeven, daarna volgt een cultuurschets van de Roma en de onmiddellijke gevolgen voor hun houding tegenover onderwijs. Dvd s De Witte Raaf / Entrop, Bob. - Breda: SOL FILMprodukties, dvd, 68 min.: 30,00 EUR Vindplaats Antwerpen: ge 02.5 witt Regisseur Entrop volgt een jaar lang Lalla Weiss, de woordvoerder van de landelijke Sinti- en Romaorganisatie. Weiss benadrukt dat de Roma en Sinti zevenhonderd jaar lang geen plaats hadden in onze cultuur, en dat daar pas sinds kort langzaam verandering in komt. Zelf is ze het levende bewijs dat dingen kunnen veranderen: ze is getrouwd met Kees, een burger, en neemt als vrouw het voortouw in de traditionele mannengemeenschap van de Roma en Sinti. Lalla vertelt uitgebreid over de geschiedenis, de rol van de muziek, de rolpatronen en de tradities. Entrop toont, soms in splitscreen, Lalla's privé-leven en haar publieke functie. Gipsy life : Sinti & Roma / Entrop, Bob. - Breda: SOL FILMprodukties, dvd's, 285 min.: 30,00 EUR Vindplaats Antwerpen: ge 02.5 gips Drie jaar lang volgde regisseur Bob Entrop Sinti- en Roma-families in Nederland. Dit resulteerde in vier verschillende films, waarvan er nu drie gebundeld zijn in de dvd-box 'Gipsylife: Sinti en Roma'. In 'Een Stukje blauw in de Lucht' neemt Entrop de kijker mee naar de periode , waarin veel Zigeuners door toedoen van de Nazi's het leven lieten. In aangrijpende gesprekken met mensen die net op tijd aan deportatie wisten te ontsnappen, komen veel herinneringen tot leven. 'Volk zonder eigen Land' gaat over het dagelijkse leven van de Sinti's en Roma's in hun eigen woonwagenkampen. 'Muzikanten voor het Leven' gaat over de natuurlijke drang van de Zigeuners om muziek te maken. Entrop volgt in deze documentaire drie verschillende bands, die gemeen hebben dat ze muziek zien als de belangrijkste culturele uiting. 6

8 Looking for my gypsy roots : minderheid en toch gelijk? / Mészáros, Antónia. - Arnhem: Lokaalmondiaal, dvd, 26 min. - (Life on the Edge) Doelgroep: Volwassenen jaar Vindplaats Antwerpen: A EUR/EUR.030 Vindplaats Turnhout: T EUR.52 We volgen Arpad Bogdan, een Roma filmmaker in Budapest en zien hoe hij en zijn vrienden geconfronteerd worden met clichés over gypsy artiesten in een globaliserende wereld. Hoe kunnen ze hun eigenheid bewaren en alsnog deelnemen aan de groeiende welvaart in een jonge democratie als Hongarije? Engels gesproken, Nederlandse ondertiteling. 7

allemaal anders allemaal gelijk Educatief pakket

allemaal anders allemaal gelijk Educatief pakket allemaal anders allemaal gelijk Educatief pakket Oorspronkelijke uitgave: All different, All equal. Education Pack. Straatsburg, 1995 Copyright Council of Europe De vertaling werd met de toestemming van

Nadere informatie

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Lesgeven over de Holocaust

Lesgeven over de Holocaust Lesgeven over de Holocaust Aanbevelingen voor docenten Education Working Group of the Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research Kamp Westerbork was een

Nadere informatie

Inhoudsoverzicht. 1 Romani-gezegde (Yoors 1967): Yekka buliasa nashti beshes pe done grastende, een verwijzing naar de

Inhoudsoverzicht. 1 Romani-gezegde (Yoors 1967): Yekka buliasa nashti beshes pe done grastende, een verwijzing naar de Met één achterste kan je niet op twee paarden zitten 1 Roma-leerlingen op de schoolbanken Koen Geurts - Stafmedewerker Roma en Woonwagenbewoners Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel Artikel gepubliceerd

Nadere informatie

Eerst waren we gewoon wij. en nu is het wij

Eerst waren we gewoon wij. en nu is het wij Eerst waren w en nu is het wij Gebruik, slijtage en van lokale en regio Eerst waren we gewoon wij en nu is het wij en zij Gebruik, slijtage en vernieuwing van lokale en regionale identiteiten Eerst waren

Nadere informatie

Van eiland naar wij-land

Van eiland naar wij-land Van eiland naar wij-land Inspiratiegids voor een goede samenwerking tussen ouders en secundaire scholen 1 2 4 4 4 5 6 6 6 8 Voorwoord Inleiding rode draad Deel 1 Partnerschapsmodel Maatschappelijke evoluties

Nadere informatie

Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken

Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken Hans Bellaart Opvoeden doen we samen Laagdrempelige opvoedingsondersteuning in multi-etnische wijken Hans Bellaart

Nadere informatie

De rol van eerstelijnswerkers bij het tegengaan van polarisatie en radicalisering

De rol van eerstelijnswerkers bij het tegengaan van polarisatie en radicalisering De rol van eerstelijnswerkers bij het tegengaan van polarisatie en radicalisering Van ogen en oren naar het hart van de aanpak COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement Drs. M. Zannoni, L.P.

Nadere informatie

De anatomie van het PI

De anatomie van het PI De anatomie van het PI Resultaten van vijf jaar onderzoek naar Particuliere Initiatieven op het terrein van ontwikkelingssamenwerking Sara Kinsbergen en Lau Schulpen 1 De anatomie van het PI Resultaten

Nadere informatie

D e R o t o n d e v a n H a m e d

D e R o t o n d e v a n H a m e d D e R o t o n d e v a n H a m e d Maatwerk voor mensen met meerdere problemen Albert Jan Kruiter, Jorrit de Jong, Janine van Niel, Constant Hijzen ISBN: 978-90-77389-55-3 NUR: 740 Uitgave van de G27 in

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Verzorgd uit de bijstand

Verzorgd uit de bijstand Verzorgd uit de bijstand 1 Verzorgd uit de bijstand De rol van gedrag, uiterlijk en taal bij de re-integratie van bijstandsontvangers Patricia van Echtelt en Maurice Guiaux Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ

de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ 1 2 de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ straathoekwerk vertelt 3 COLOFON Deze publicatie kwam tot stand ism vzw ASTROV vzw LISS vzw VOS vzw WESTROV vzw Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Nadere informatie

Goede zorg bij etnisch-culturele diversiteit

Goede zorg bij etnisch-culturele diversiteit Goede zorg bij etnisch-culturele diversiteit WOORD VOORAF Onze samenleving, en dus ook de zorgverlening, wordt almaar diverser en kleurrijker. De vraag naar goede zorg bij etnisch-culturele diversiteit

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden

Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Met steun van het Europees Integratiefonds Geïntegreerd eindrapport Actie-onderzoek 16- tot 18- jarige nieuwkomers uit derdelanden Coördinator: Reinhilde Pulinx (SDL, UGent) Onderzoekers: Helene Marie-Lou

Nadere informatie

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties HOREN, ZIEN, NIET ZWIJGEN DEEL 1 Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties Horen, zien, niet zwijgen Deel I Onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Versterken van vaderschap in Amsterdam

Versterken van vaderschap in Amsterdam Een vader is meer dan 100 meesters Versterken van vaderschap in Amsterdam Trees Pels Susan Ketner Pauline Naber (red.) 1 2 Een vader is meer dan 100 meesters Versterken van vaderschap in Amsterdam Redactie:

Nadere informatie

Arbeidsmigranten uit Bulgarije, Polen en Roemenië in Rotterdam Sociale leefsituatie, arbeidspositie en toekomstperspectief

Arbeidsmigranten uit Bulgarije, Polen en Roemenië in Rotterdam Sociale leefsituatie, arbeidspositie en toekomstperspectief Arbeidsmigranten uit Bulgarije, Polen en Roemenië in Rotterdam Sociale leefsituatie, arbeidspositie en toekomstperspectief Erik Snel Jack Burgers Godfried Engbersen Maria Ilies Robbert van der Meij Katja

Nadere informatie

Voorbestemd tot achterstand?

Voorbestemd tot achterstand? Voorbestemd tot achterstand? Voorbestemd tot achterstand? Armoede en sociale uitsluiting in de kindertijd en 25 jaar later Maurice Guiaux m.m.v. Annette Roest Jurjen Iedema Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Centrale onderzoeksvraag Op welke wijze kan cliëntparticipatie een bijdrage leveren

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Capelle aan den IJssel Utrecht, januari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

[WE ZIJN GEEN LANGSTUDEERDERS OMDAT WE LUI ZIJN]

[WE ZIJN GEEN LANGSTUDEERDERS OMDAT WE LUI ZIJN] 2013 Universiteit Utrecht Faculteit Geesteswetenschappen Riva Godfried Irfaanah Pahladsingh Een onderzoek in het kader van het G5-project: In de wieg gelegd voor de wetenschap? Begeleider: Jan D. ten Thije

Nadere informatie