1. De middelen voor de pakketmaatregel AWBZ in 2014 ( ,00 ) als volgt te verdelen: - Begeleiding thuisadministratie door Humanitas 30.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. De middelen voor de pakketmaatregel AWBZ in 2014 ( 133.886,00 ) als volgt te verdelen: - Begeleiding thuisadministratie door Humanitas 30."

Transcriptie

1 Besloten wordt: 1. De middelen voor de pakketmaatregel AWBZ in 2014 ( ,00 ) als volgt te verdelen: - Begeleiding thuisadministratie door Humanitas Collegeadvies ,00; - Begeleiding door Humanitas onder Dak reg. nr. INTB ,00; datum 16 januari 2014 portefeuillehouder wethouder Rob Christenhusz - Bemoeizorg door van Mediant Annet Rugenbrink ,00; bijlagen - Alternatieve afdeling dagopvang Beleid Zorggroep en Ontwikkeling Sint Maarten en Zorgfederatie 2.194,00; Onderwerp - Boodschappenbus Zorgfederatie 900,00; Verdeling middelen AWBZ-pakketmaatregelen - Uitgaven via de lokale 2014 zorgstructuur/procesmanagement ,00; - Voor de financiering van projecten die zich Ontwerpbesluit Besloten wordt: gedurende het jaar aandienen: vrije ruimte van 1. De middelen voor de pakketmaatregel AWBZ in 2014 ( ,00 ) als volgt te verdelen: ,00 waarbij de algemene - Begeleiding thuisadministratie door Humanitas ,00; uitgangspunten ten aanzien van de - Begeleiding door Humanitas onder Dak ,00; - Bemoeizorg door Mediant pakketmaatregel ,00; leidraad zijn. - Alternatieve dagopvang 2. Zorggroep De aanvraag Sint Mediant Maarten collectieve en Zorgfederatie 2.194,00; - Boodschappenbus Zorgfederatie dienstverlening 900,00; af te wijzen. - Uitgaven via de lokale zorgstructuur/procesmanagement ,00; - Voor de financiering van Samenvatting projecten die zich gedurende het jaar aandienen: vrije ruimte van ,00 waarbij de algemene uitgangspunten Met ingang van ten 1 aanzien januari 2009 van de is de pakketmaatregel leidraad zijn. 2. De aanvraag Mediant zogenaamde collectieve dienstverlening AWBZ-pakketmaatregel af te wijzen. Samenvatting ingevoerd. Samenvatting Als gevolg van deze wijziging komen mensen met lichte beperkingen niet meer in Met ingang van 1 januari 2009 is de zogenaamde AWBZ-pakketmaatregel ingevoerd. Als gevolg van deze wijziging komen mensen aanmerking met lichte beperkingen voor de functie niet AWBZ. meer in Gemeenten aanmerking voor de functie AWBZ. Gemeenten hebben geld ontvangen voor hebben de gevolgen geld ontvangen deze voor maatregel. de gevolgen De van raad van de gemeente Oldenzaal heeft de middelen structureel voor deze dit maatregel. doel bestemd. De raad Er is van besloten de gemeente dat het college deze middelen jaarlijks verdeeld. In 2014 betreft Oldenzaal het een budget heeft van de middelen ,-. structureel Al eerder voor is besloten dit dat jaarlijks en structureel ,00 wordt bestemd doel voor bestemd. procesmanagement Er is besloten dat lokale het zorgstructuur college en ,00 voor een impuls op het gebied van mantelzorgondersteuning. deze middelen jaarlijks Daarmee verdeeld. resteert In 2014 een budget betreft van ,00 voor 2014 wat met dit voorstel verdeeld het wordt. een budget van ,-. Al eerder is besloten Nicole dat jaarlijks van der en Zande-Hogeling, structureel Hanneke Vrijburcht, Andre Hagreis, Betrokken medewerker(s) ,00 Gabriella wordt Franceschina, bestemd voor Henk Kleinmeijer, Patricia Bleeker Communicatieadviseurprocesmanagement Anouk Dalhoeven lokale zorgstructuur en ,00 voor een impuls op het gebied van Begrotingswijziging mantelzorgondersteuning. ja nee Daarmee resteert Openbaar een budget nee van ,00 ja, vanaf 18 voor februari ; wat met dit voorstel verdeeld wordt. Vooroverleg PH 3 februari 2014 Collegevergadering 11 februari 2014 Persbericht ja nee Raadsvergadering Raadsinfobrief Overige overlegvormen OR n.v.t. Wettelijke verplichting WKPB WBP WOB afdelingshoofd concerncontroller directiesecretaris gemeentesecretaris collegelid Besluit Michelle Mengerink Albert Lageweg Eef Peters Hennie van Rinsum wethouder Rob Christenhusz

2 reg. nr. INTB datum 16 januari 2014 portefeuillehouder wethouder Rob Christenhusz van Annet Rugenbrink bijlagen afdeling Beleid en Ontwikkeling Onderwerp Verdeling middelen AWBZ-pakketmaatregelen 2014 Ontwerpbesluit Besloten wordt: 1. De middelen voor de pakketmaatregel AWBZ in 2014 ( ,00 ) als volgt te verdelen: - Begeleiding thuisadministratie door Humanitas ,00; - Begeleiding door Humanitas onder Dak ,00; - Bemoeizorg door Mediant ,00; - Alternatieve dagopvang Zorggroep Sint Maarten en Zorgfederatie 2.194,00; - Boodschappenbus Zorgfederatie 900,00; - Uitgaven via de lokale zorgstructuur/procesmanagement ,00; - Voor de financiering van projecten die zich gedurende het jaar aandienen: vrije ruimte van ,00 waarbij de algemene uitgangspunten ten aanzien van de pakketmaatregel leidraad zijn. 2. De aanvraag Mediant collectieve dienstverlening af te wijzen. Samenvatting Met ingang van 1 januari 2009 is de zogenaamde AWBZ-pakketmaatregel ingevoerd. Als gevolg van deze wijziging komen mensen met lichte beperkingen niet meer in aanmerking voor de functie AWBZ. Gemeenten hebben geld ontvangen voor de gevolgen van deze maatregel. De raad van de gemeente Oldenzaal heeft de middelen structureel voor dit doel bestemd. Er is besloten dat het college deze middelen jaarlijks verdeeld. In 2014 betreft het een budget van ,-. Al eerder is besloten dat jaarlijks en structureel ,00 wordt bestemd voor procesmanagement lokale zorgstructuur en ,00 voor een impuls op het gebied van mantelzorgondersteuning. Daarmee resteert een budget van ,00 voor 2014 wat met dit voorstel verdeeld wordt. Toelichting 1 Inleiding Aan de basis van deze aanvraag in het kader van de AWBZ-pakketmaatregel staan de volgende ontwikkelingen: Maatregelen in de AWBZ Met ingang van 1 januari 2009 is de zogenaamde AWBZ-pakketmaatregel ingevoerd. Als gevolg van deze wijziging komen mensen met een lichte beperking niet meer in aanmerking voor de functie begeleiding via de AWBZ. Destijds is besloten tot deze maatregel omdat de AWBZ te duur is geworden. Begeleiding betreft zowel groepsactiviteiten als individuele begeleiding. Ontwikkelingen AWBZ Een volgende, en nog veel omvangrijker maatregel, die momenteel in voorbereiding is, is dat de functies extramurale begeleiding vanuit de AWBZ onder het compensatiebeginsel van de Wmo worden gebracht. De verwachte invoeringsdatum is 1 januari Scheiden van wonen en zorg Daarnaast zullen mensen (als gevolg van de maatregelen op het gebied van scheiden van wonen en zorg) steeds langer thuis blijven wonen. Deze maatregel wordt stapsgewijs tot 2016 ingevoerd. Compensatie voor de gevolgen Gemeenten zijn gecompenseerd voor de gevolgen van deze maatregel. Zij zijn niet verplicht om de middelen hieraan te besteden, maar zijn daar wel nadrukkelijk op gewezen door het Rijk. De raad van de gemeente Oldenzaal heeft de middelen structureel voor het doel bestemd. Er is besloten dat het college deze middelen jaarlijks verdeeld. Budget 2014

3 In 2014 betreft het een budget van ,00. Dit is hetzelfde budget als in 2013 (het bedrag is niet geïndexeerd). Al eerder is besloten dat daarvan jaarlijks en structureel ,- wordt bestemd voor procesmanagement lokale zorgstructuur en ,- voor een impuls op het gebied van mantelzorgondersteuning. Reden voor de inzet van deze middelen ten behoeve van procesmanagement is om mensen die getroffen worden door maatregelen in de AWBZ toch in het vizier te houden via de zorgstructuur. Er is besloten tot een investering in mantelzorgondersteuning vanuit de (reële) verwachting dat als gevolg van maatregelen in de AWBZ meer zorg op de schouders van mantelzorgers terecht komt. Daarmee resteert een budget van ,- voor 2014 wat met dit voorstel verdeeld wordt. 2 Doel Zorg dragen dat mensen die getroffen zijn door maatregelen in de AWBZ kunnen blijven participeren in de samenleving. Doelgroep zijn de ouderen, mensen met lichamelijke/verstandelijke beperkingen, of mensen met een psychiatrische problematiek. Met name zij zijn door de AWBZ pakketmaatregelen getroffen (bijv. dagopvang voor een persoon met een licht verstandelijke handicap of voor een oudere met psycho-sociale problemen). 3 Argumenten 1.1. Mensen die getroffen zijn/worden door maatregelen in (o.a.) de AWBZ en die geen oplossing hiervoor kunnen vinden, compenseren zodat zij toch mee kunnen blijven doen in de samenleving Als mensen geen oplossing hiervoor kunnen vinden via hun eigen sociale netwerk, is een algemene voorziening mogelijk een optie. Daarna is pas het ontwikkelen van een alternatief of een aanvraag voor financiering van zorg door de gemeente aan de orde. Doordat de AWBZ pakketmaatregel reeds in 2009 is ingevoerd zijn de onderstaande voorstellen meer en meer op te vatten als een algemene impuls voor de Wmo. Daarnaast zijn de voorstellen ook met het oog op andere (voorgestelde) maatregelen in de AWBZ van belang voor Oldenzaal. Veelal gaat het om projecten waar meer gewerkt wordt met vrijwilligers, wel een eigen bijdrage wordt gevraagd en projecten die ertoe bijdragen dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Het betreft de volgende onderdelen: Thuisadministratie Humanitas Doelstelling van dit project is het bieden van tijdelijke ondersteuning en begeleiding aan mensen bij het voeren van hun financiële administratie, waarbij mensen zelf verantwoordelijk blijven voor de keuzes die zij maken en zelf beslissen over hun administratie. Het gaat om mensen die niet in staat zijn zelf hun administratie te voeren en niet terug kunnen vallen op hun eigen netwerk. De groep lijkt steeds groter te worden en de problematiek zwaarder. Het project richt zich op mensen onder de 65 jaar. De ondersteuning wordt gegeven door vrijwilligers. Vanaf 2008 werd het project ook gecoördineerd door een vrijwilliger, maar dit is toch te zwaar gebleken. Daarom heeft Humanitas er in heel Twente voor gekozen om met professionele coördinatoren te werken. Het gevraagde subsidiebedrag voor 2014 is ,00. Deze bijdrage is voor een totaal van 30 koppelingen. In 2013 hebben zij een bijdrage van ,00 ontvangen. In 2013 hebben zij overigens meer dan 30 koppelingen gerealiseerd. Gekeken zal derhalve ook moeten worden of wellicht de koppelingsprijs omlaag kan worden gebracht. In de loop van 2014 zal dit nader met Humanitas worden besproken. Voorgesteld wordt om de aanvraag gedeeltelijk te honoreren door 25 koppelingen te subsidiëren. Op basis van een koppelingsprijs van 1.217,00 zal een bijdrage van ,00 verleend worden. Subsidievoorwaarde zal wel moeten zijn dat ze hun inzet afstemmen op die van instellingen die (enigszins) vergelijkbare hulp bieden aan (iets) andere doelgroepen (SWO thuisadministratie voor ouderen, Carint: budgetbegeleiding) en (zonodig) aansluiting zoeken bij de zorgstructuur. Begeleiding Humanitas onder Dak Als gevolg van de maatregelen in de AWBZ is ook een deel van de populatie van Humanitas 2

4 onder Dak (HOD) hun indicatie voor begeleiding kwijtgeraakt. Humanitas onder Dak is een vangnet voor mensen in de samenleving die dakloos (dreigen) te worden, voor mensen met complexe problematiek. Het gaat hier om ambulante begeleiding waardoor mensen zelfstandig kunnen blijven wonen. Soms is de begeleiding individueel en zo mogelijk in groepen (om de kosten te besparen). Verder worden naast professionals ook vrijwilligers en ervaringsdeskundigen ingezet om een nog grotere efficiency te bereiken. Er wordt in 2014 een bijdrage gevraagd van ,00. In 2013 is een bijdrage van ,00 verleend. Voorgesteld wordt om wederom een bijdrage van ,00 te verlenen en een en ander gedurende 2014 goed te blijven monitoren. In het overleg met Humanitas is over de hoogte van de subsidie gesproken, daarin heeft het HOD aangegeven dat meer middelen benodigd zijn om hun taak goed uit te kunnen voeren, zij ontvingen namelijk in het verleden eveneens een subsidie via de centrumgemeente. Deze subsidie is vorig jaar gestopt. Omdat HOD echter niet meer standaard mee gaat met de huisbezoeken van de WBO is het onze inschatting dat zij minder cliënten zullen gaan begeleiden. Voorstel is daarom om voorlopig het bedrag van ,00 te verlenen en een en ander gedurende het jaar goed te monitoren. Bemoeizorg Mediant Bemoeizorg van Mediant richt zich op zorgmijdende inwoners (van alle leeftijden) met complexe, meestal psychiatrische problematiek. Vaak is er multiproblematiek en is er sprake van overlast. Bemoeizorg is beschikbaar voor mensen van alle leeftijden. Inzet verloopt meestal via de lokale zorgstructuur. Voor 2014 wordt er een subsidie gevraagd van ,00. Dit is hetzelfde bedrag dat in 2013 is verleend. Voorgesteld wordt om vanuit dit budget ,00 beschikbaar te stellen. Dit op basis van 18 trajecten a 1.870,00 en daarnaast een bedrag 1.340,00 voor deelname aan de netwerkoverleggen (9 uur op jaarbasis). Bemoeizorg Mediant geeft aan dat voor deelname aan de Mdo s (Multi disciplinaire overleggen) en de netwerkoverleggen 6.340,00 benodigd is. Bij andere instellingen is het echter zo dat wanneer een cliënt in een Mdo wordt besproken dit onderdeel is van de trajectprijs van de betreffende instelling. In dit kader is deze subsidieaanvraag ook beoordeeld. Daarbij komt dat Mediant vorig jaar 16 trajecten heeft uitgevoerd, in voorgaande jaren waren de aantallen hoger. Daarom is het reëel uit te gaan van 18 trajecten en 9 uur netwerkoverleg. Daarnaast zal ook gekeken worden of de zorgverzekeraar niet primair verantwoordelijk is voor deze doelgroep. Dit zal ook in de loop van 2014 nader onderzocht worden. Alternatieve dagopvang bij de Zorgfederatie (de Ontmoeting in de Abdij) en de Zorggroep Sint Maarten (De Inloop in de Molenkamp). Het gaat hier om een lichtere vorm van dagbesteding, waar ook vrijwilligers voor ingezet worden, en waarbij de deelnemers structuur krijgen aangeboden en gelegenheid tot ontmoeting. Als er sprake is van mantelzorgers, kunnen deze hierdoor ontlast worden. Deze alternatieve dagopvang richt zich op deelnemers die als gevolg van de aangescherpte indicatiecriteria niet meer in aanmerking komen voor begeleiding (dagopvang) via de AWBZ. Van de deelnemers wordt ook een eigen bijdrage gevraagd. Er wordt een bedrag van ,00 aan subsidie gevraagd. Dit bedrag is iets lager dan in 2013 ( ,00). Zij hebben hier voorgaande jaren ook subsidie voor kregen. Voorgesteld wordt om het gevraagde bedrag te honoreren voor 2014 omdat het de participatie van mensen bevordert, mensen in staat stelt langer thuis te wonen en mantelzorgers kan ontlasten. Daarnaast kan deze dagopvang ook van belang zijn met het oog op andere maatregelen in de AWBZ (scheiden wonen en zorg, en decentralisatie van de functie begeleiding). Na verificatie blijkt dat de instellingen in 2012 en 2013 niet de volledige subsidie hebben besteed. Een en ander betekent dat het bedrag dat niet is besteed in mindering wordt gebracht op de te verlenen subsidie. De te verlenen subsidie wordt derhalve ,00 terwijl er echter 2.194,00 aan de Zorgfederatie en zorggroep St. Maarten wordt uitbetaald. Boodschappenplusbus Zorgfederatie De Zorgfederatie heeft een subsidie van 2.318,00 aangevraagd ten behoeve van een Boodschappenplusbus. Dit project richt zich op ouderen die behoefte hebben aan sociale contacten. Ouderen worden opgehaald om samen met andere ouderen boodschappen te gaan doen, daarna zullen zij ook gezamenlijk koffie drinken. Zij worden begeleid door een vrijwilliger, (zo mogelijk) via Service in de Stad. De ouderen worden niet aangesproken op hun 3

5 eenzaam zijn, maar op het voorzien in de behoefte van boodschappen doen. Er wordt gebruik gemaakt van bussen van de Zorgfederatie. De subsidie wordt vooral aangevraagd voor de financiering van een coördinator. Van de ouderen wordt ook een eigen bijdrage gevraagd. Het is de bedoeling dat in de loop van 2014 de taken kunnen worden overgedragen aan een vrijwillig coördinator. Voorgesteld wordt om dit verzoek te honoreren. Vorig jaar hebben zij een subsidie ontvangen van 3.800,00. Het project stelt ouderen in staat om langer zelfstandig te blijven wonen, bevordert de zelfredzaamheid en gaat isolement tegen. Verder zijn er goede ervaringen mee opgedaan in andere gemeenten. Subsidievoorwaarde moet onder andere zijn om dit project goed aan te laten sluiten bij Service in de stad. Ook bij deze aanvraag is geconstateerd dat er uit 2013 nog een bedrag van 1.418,00 niet is besteed, hoewel het volledige bedrag wordt verleend zal er een bedrag van 9.00,00 aan de Zorgfederatie worden uitbetaald. 1.2 Ruimte houden voor mensen of projecten die later dit jaar in beeld komen ,00 ten behoeve van incidentele gevallen gedurende het jaar waarvan op dit moment nog niet is in te schatten om hoeveel aantallen het gaat. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan begeleiding (Humanitas onder Dak) en Leger des Heils (Tien voor toekomst). Hierbij dient altijd eerst het algemene uitgangspunt te worden gehanteerd: eerst zoeken naar een oplossing in het eigen netwerk, vervolgens bij een algemene voorziening of een alternatief. Tenslotte is pas een aanvraag voor financiering door de gemeente van begeleiding van een casus aan de orde. Ook dient vooraf duidelijk zijn dat financiering via de AWBZ niet mogelijk is ,00 ten behoeve van de subsidiering van projecten in dit kader waarvoor pas later in dit jaar de noodzaak blijkt. Besluiten hierover kunnen door de portefeuillehouder worden genomen volgens de geldende afspraken. 2.1 Afwijzen van de aanvraag voor collectieve dienstverlening door Mediant omdat de instellingen die verzoeken om dienstverlening hier zelf voor verantwoordelijk zijn Mediant vraagt al enige jaren subsidie aan voor collectieve dienstverlening. Collectieve dienstverlening wil zeggen dat Mediant vragen beantwoord van professionals van instellingen die te maken hebben met geestelijke problematiek van hun cliënten. Voorgesteld wordt de aanvraag ( 5.916,00) net als eerdere jaren af te wijzen gezien het beperkte budget. Maar ook omdat dit vooral gaat over dienstverlening door Mediant aan andere instellingen (bijvoorbeeld scholen). In het geval gemeenten Mediant hier niet voor subsidiëren, dan krijgen de betreffende instellingen (evt.) zelf een rekening van Mediant. Dit is in onze optiek geen gemeentelijke verantwoordelijkheid. 4 Kanttekeningen Een aantal subsidieaanvragen worden op dit moment niet volledig gehonoreerd, mochten er echter mensen gedurende het jaar in de knel komen dan kan een beroep worden gedaan op de vrije ruimte. Deze vrije ruimte kan gebruikt worden om nieuwe projecten te subsidiëren of wachtlijsten bij reeds gesubsidieerde trajecten te voorkomen. 5 Resultaten van overleg en inspraak (inclusief burgerinitiatief) De subsidieaanvragen zijn uitvoerig besproken met de betrokken instellingen. 6 Gevolgen middelen (control) De structureel vanuit het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor de gevolgen van de pakketmaatregelen zijn, als totaalbedrag, structureel afgezonderd op de post beschikbare begrotingsruimte. In 2014 betreft het een budget van ,-. Al eerder is besloten dat jaarlijks en structureel ,- wordt bestemd voor procesmanagement lokale zorgstructuur en ,- voor een impuls op het gebied van mantelzorgondersteuning. Daarmee resteert een budget van ,- voor 2014 wat met dit voorstel verdeeld wordt. 4

6 Afgesproken is om jaarlijks, via een collegevoorstel, dit totaalbedrag te verdelen over organisaties en/of activiteiten die passen binnen het kader van de AWBZ-pakketmaatregel. 7 Uitvoering Uitvoering geschiedt door diverse partijen: zoals Zorggroep Sint Maarten, Zorgfederatie, Mediant, Humanitas onder Dak Twente. Het bepalen of mensen een beroep kunnen doen op de vrije ruimte voor financiering van incidentele gevallen gebeurt door de afdeling WIZ (met name: procesmanagement/klantmanagers zorg). Daarnaast zal WIZ de projecten monitoren; er wordt inzicht verkregen in de resultaten (effecten), de activiteiten en het bereik. Dit is een subsidievoorwaarde. Dit geldt tevens voor het afstemmen van de verschillende projecten op elkaar. 8 Communicatie N.v.t. 9 Bijlagen 1. Budgetwijziging 5

college- en burgemeesteradvies Onderwerp Tarief toeristenbelasting

college- en burgemeesteradvies Onderwerp Tarief toeristenbelasting college- en burgemeesteradvies reg. nr. INTB-13-01049 datum 23 oktober 2013 portefeuillehouder wethouder Trees Vloothuis van Anneke van Oss-Meijerink bijlagen afdeling Beleid en Ontwikkeling Onderwerp

Nadere informatie

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel Nota Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: 2 5 MÂARĨ 2014 Nummer: 14INT01073 Nota openbaar: Ja lil mum mill in i Onderwerp: Subsidieverlening 2014 Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel

Nadere informatie

B en W voorstel 14INT Inzet budget pakketmaatregel AWBZ

B en W voorstel 14INT Inzet budget pakketmaatregel AWBZ B en W voorstel 14INT00470 Onderwerp Inzet budget pakketmaatregel AWBZ Samenvatting voorstel In 2009 is de pakketmaatregel AWBZ ingegaan. Deze bezuinigingsmaatregel hield ondermeer in dat mensen met psychosociale

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013

Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 November 201 Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Mens & Maatschappij, Volwassenen & senioren en Sociale Zekerheid Uitvoeringsprogramma Wmo 2013 Mens & Maatschappij,

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp 1e ronde subsidies compensatie AWBZ-pakketmaatregel. BW-nummer. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 9410

Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp 1e ronde subsidies compensatie AWBZ-pakketmaatregel. BW-nummer. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 9410 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp 1e ronde subsidies compensatie AWBZ-pakketmaatregel Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 9410 BW-nummer Portefeuillehouder F. Tas Samenvatting In het Wmo-beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 3. Beleidsterrein Zorg Preventie (leefbaarheid en participatie) en Zorg (zorg en ondersteuning) Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen - Vergroten eigen kracht en zelfredzaamheid -

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/696083 Besluitnummer: 46-5.3 Onderwerp: Subsidieaanvraag nazorg ex-gedetineerden 2016 Advies: 1 Volmacht te verlenen

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2015

Subsidieregels Hof van Twente 2015 3. Beleidsterrein Zorg Preventie (leefbaarheid en participatie) en Zorg (zorg en ondersteuning) Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen - Vergroten eigen kracht en zelfredzaamheid -

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

13 december 2007. Bijlage. Zorgvernieuwingsprojecten GGZ en Collectieve Preventie GGZ. Bestedingsplan. Regio Midden-Holland.

13 december 2007. Bijlage. Zorgvernieuwingsprojecten GGZ en Collectieve Preventie GGZ. Bestedingsplan. Regio Midden-Holland. 13 december 2007 Bestedingsplan Bijlage Regio Midden-Holland Zorgvernieuwingsprojecten GGZ en Collectieve Preventie GGZ Inleiding Op 3 oktober 2007 heeft het portefeuillehoudersoverleg Wmo ingestemd met

Nadere informatie

Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid

Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4432920 Opsteller : H. Pesser Telefoon : (033) 469 4802 Datum : 1 oktober 2013 User-id : PES1 www Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang

Nadere informatie

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Organisatie Programma Cluster ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Verlening 2017 Vaststelling 2017 Aangevraagd bedrag - Budgetsubsidie: 340.007

Nadere informatie

HULP BIJ HET HUISHOUDEN IN DE GEMEENTE VENLO

HULP BIJ HET HUISHOUDEN IN DE GEMEENTE VENLO Bijlage 3 bij collegevoorstel Wmo-besluit (18-12-2012) Notitie Maatschappelijke Ontwikkeling aan WMO-Forum team MOSAM steller PP Cox/I. Sijbers c.c. van onderwer p Ine Sijbers / Berdike Peters / Paul Cox

Nadere informatie

Vergadering: 16 december 2014 Agendanummer: 7

Vergadering: 16 december 2014 Agendanummer: 7 Vergadering: 16 december 2014 Agendanummer: 7 Status: Opinierend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar L.W. Top, 0595-447716 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. ) L.W. Top Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 19 oktober 2015. Steller Documentnummer Afdeling. A.P. Vrieze 15I0007341 Samenleving

Burgemeester en Wethouders 19 oktober 2015. Steller Documentnummer Afdeling. A.P. Vrieze 15I0007341 Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling 5I00073 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229580 Nee W. Prins Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Nee

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT Rita Stekelenburg BP Otten. Effecten veranderingen AWBZ Zorg voor de mens

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT Rita Stekelenburg BP Otten. Effecten veranderingen AWBZ Zorg voor de mens SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORTEFEUILLEHOUDER 299791 Rita Stekelenburg BP Otten ONDERWERP Effecten veranderingen AWBZ AGENDANUMMER D1 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Onderwerp: Subsidie inloopfunctie Rivierduinen tweede halfjaar Besluitvormend

Onderwerp: Subsidie inloopfunctie Rivierduinen tweede halfjaar Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 30 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00527 Onderwerp: Subsidie inloopfunctie Rivierduinen tweede halfjaar 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: In december 2014

Nadere informatie

Memo Aan: Gemeenteraad Van: R. Planjé, beleidsmedewerker welzijn Datum: 27 april 2010 Onderwerp: AWBZ

Memo Aan: Gemeenteraad Van: R. Planjé, beleidsmedewerker welzijn Datum: 27 april 2010 Onderwerp: AWBZ Memo Aan: Gemeenteraad Van: R. Planjé, beleidsmedewerker welzijn Datum: 27 april 2010 Onderwerp: AWBZ NB. Onderstaande memo is vrijgegeven door het college van B&W. Inleiding Door veranderingen in de AWBZ,

Nadere informatie

raadsvergadering: 1 juli 2015 Vaststellen Technische begrotingswijziging Sociaal Domein

raadsvergadering: 1 juli 2015 Vaststellen Technische begrotingswijziging Sociaal Domein RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 1 juli 2015 onderwerp: Vaststellen Technische begrotingswijziging Sociaal Domein bijlage: ontwerp-besluit datum: gemeenteblad I nr.: agenda nr.: Aan de gemeenteraad, 1.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

: 1 september 2015 : 14 september : dhr. J.L.M. Vlaar : M. Gadella

: 1 september 2015 : 14 september : dhr. J.L.M. Vlaar : M. Gadella RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum: : 1 september 2015 : 14 september 2015 : dhr. J.L.M.

Nadere informatie

Bijlage 2. Inloopfunctie GGZ

Bijlage 2. Inloopfunctie GGZ Bijlage 2 Inloopfunctie GGZ Notitie Inloopfunctie GGZ 2 Inleiding In onze regio zijn diverse s GGZ. Deze worden tot 2015 vanuit de AWBZ gefinancierd. De is bedoeld als laagdrempelige inloop voor mensen

Nadere informatie

Rol MEE AWBZ-pakketmaatregel

Rol MEE AWBZ-pakketmaatregel Rol MEE AWBZ-pakketmaatregel Wat individueel (AWBZ) en wat collectief (gemeente) De rol van MEE bij de pakketmaatregel Catrien Rijk Manager MEE Oost-Gelderland Wat is MEE? Een onafhankelijke stichting

Nadere informatie

collegeadvies Onderwerp Gemeentelijk afvalbeheer; inzameling kunststof verpakkingsmateriaal (KVM)

collegeadvies Onderwerp Gemeentelijk afvalbeheer; inzameling kunststof verpakkingsmateriaal (KVM) collegeadvies reg. nr. INTB-13-01005 datum 29 oktober 2013 portefeuillehouder wethouder Yuri Liebrand van Aart Koers bijlagen 3 afdeling Beleid en Ontwikkeling Onderwerp Gemeentelijk afvalbeheer; inzameling

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding

CONCEPT. Startdocument. AWBZ begeleiding CONCEPT Startdocument AWBZ begeleiding Gemeente Wijk bij Duurstede, maart 2012 Algemene informatie In het regeer- en gedoogakkoord van het huidige kabinet is overeengekomen dat de functies dagbesteding

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Voorstel buurtgericht werken schuldhulpverlening

Besluitenlijst d.d. d.d. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Voorstel buurtgericht werken schuldhulpverlening Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team ST_PU_KZ Plan buurtgericht werken schuldhulpverlening 1- Notagegevens Notanummer 2009.216772 Datum 26-8-2009 Programma: 09. Werk en inkomen

Nadere informatie

2004. Nr. : Dnst. : C&E. Eénmalige subsidie Stichting De Binnenvest in verband met AWBZtoelating. Leiden, 11 mei 2004.

2004. Nr. : Dnst. : C&E. Eénmalige subsidie Stichting De Binnenvest in verband met AWBZtoelating. Leiden, 11 mei 2004. Nr. : 04.0076. Dnst. : C&E Eénmalige subsidie Stichting De Binnenvest in verband met AWBZtoelating. Leiden, 11 mei 2004. 2004. Per 1 januari 2004 zijn de wachtlijstmiddelen waarop stichting De Binnenvest

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur Datum: 15 juni 2015

Adviesnota Bestuur Datum: 15 juni 2015 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur Datum: 15 juni 2015 Adviesnota voor: Algemeen Bestuur (AB) Dagelijks Bestuur (DB) Onderwerp: Ter kennisname aanpak mantelzorg

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen D66 over dagopvang ouderen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De fractie van D66

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 21-4-2009 Openbaar Onderwerp :

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 21-4-2009 Openbaar Onderwerp : ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 21-4-2009 Openbaar Onderwerp : Portefeuillehouder(s) : P. H. Roos, Afdelingshoofd/hoofd BMO: R. Schaatsbergen Paraaf : Paraaf: Afdeling : Samenleving

Nadere informatie

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zandvoort Nr. 120851 13 juli 2017 Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Nadere informatie

De hoogte van de eigen bijdrage zou in een aantal gevallen niet in verhouding staan tot de omvang van de geleverde zorg.

De hoogte van de eigen bijdrage zou in een aantal gevallen niet in verhouding staan tot de omvang van de geleverde zorg. Memo Werkorganisatie van de gemeenten Van : Eric van Maaren (Beleidsadviseur Sociaal Beleid CGM) Aan : Commissie Burger gemeente Cuijk CC : Datum : 10 september 2015 Onderwerp : Her indicaties Pgb en eigen

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Regionaal beleids- en afsprakenkader Wmo 2015 Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 08 december 2014

Nadere informatie

16 november 2010/35607 Datum :

16 november 2010/35607 Datum : Agendapunt 16 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer 16 november 2010/35607 Datum : : 2010 Programma : Welzijn Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder mw. M. van Beukering-Huijbregts

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 2 oktober 2015 Raadsvergadering : 1 november 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 1 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door: Naam

Nadere informatie

Subsidiebeleid Stichting Zorg en Zekerheid

Subsidiebeleid Stichting Zorg en Zekerheid SUBSIDIEBELEID 2014 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Thema s... 4 2.1 Preventie... 4 2.2 Ouderenzorg... 5 2.3 Mantelzorg/vrijwilligerswerk... 5 2.4 Daarnaast kunnen projectvoorstellen ingestuurd

Nadere informatie

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Organisatie Programma Cluster ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Verlening 2016 Vaststelling 2016 Aangevraagd bedrag - Budgetsubsidie: 376.930,-

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon

Onderwerpen. Wat is kantelen? Waarom kantelen? Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Onderwerpen Wat is kantelen? Waarom kantelen? Hoe gaan we kantelen Kantelen doen we samen Stip aan de horizon Wat is kantelen? Invoeren bedoeling Wmo: - Zelfredzaamheid en zelfstandigheid - Van zorg naar

Nadere informatie

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten:

AANGEPAST. Raadsvoorstel. A.E. Brommersma 27 november 2014. 30 september 2014. De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.E. Brommersma 27 november 2014 Datum voorstel 30 september 2014 Agendapunt Onderwerp Tegemoetkoming bij chronische ziekte en handicap De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

De gekantelde Wmo-verordening

De gekantelde Wmo-verordening De gekantelde Wmo-verordening De VNG heeft een Wmo-modelverordening gepubliceerd. Gemeenten kunnen deze tekst gebruiken als voorbeeld om lokaal een eigen Wmo-verordening op te stellen. Voor belangenorganisaties

Nadere informatie

Onderwerp Aanpassen begroting Zorg en Welzijn i.v.m. regionale subsidiëring jeugdzorg en WIZ-portaal

Onderwerp Aanpassen begroting Zorg en Welzijn i.v.m. regionale subsidiëring jeugdzorg en WIZ-portaal Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 17 december 2014 / 155/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Aanpassen begroting Zorg en Welzijn i.v.m. regionale subsidiëring jeugdzorg

Nadere informatie

en compensatieregelingen

en compensatieregelingen Het regeerakkoord: gevolgen voor de Wmo en compensatieregelingen Cliëntenbelang Amsterdam 11 februari 2013 Onderwerpen Bezuinigingen Wmo Decentralisaties AWBZ - Wmo Maatregelen compensatieregelingen Maatregelen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 12 januari 2012 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : 05 Behandelend ambtenaar : A. Moerman Doorkiesnummer : (0518) 4522915 Onderwerp : financiering decentralisatietraject

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Voorstel GGZ inloop Rivierduinen voor 2016

Voorstel GGZ inloop Rivierduinen voor 2016 Voorstel GGZ inloop Rivierduinen voor 2016 Inleiding Binnen de Wmo 2015 is de voormalige binnen de AWBZ gefinancierde taak inloop GGZ ondergebracht. De GGZ inloop is voor personen met een psychiatrische

Nadere informatie

ONDERDERSTEUNING BIJ THUISADMINISTRATIE & SCHULDEN

ONDERDERSTEUNING BIJ THUISADMINISTRATIE & SCHULDEN OVERZICHT ORGANISATIES DIE INFORMELE ZORG & ONDERSTEUNING BIEDEN IN AMSTERDAM CENTRUM Per oktober 2016 ONDERDERSTEUNING BIJ THUISADMINISTRATIE & SCHULDEN PROBLEEMGEBIED Hulp bij de thuis administratie,

Nadere informatie

brede welzijnsinstelling. MA 2. Projectplan/subsidieaanvraag Steller:

brede welzijnsinstelling. MA 2. Projectplan/subsidieaanvraag Steller: Aan de Raad Made, 30 augustus 2012 Agendapuntnummer: 7 Raadsvergadering: 30 augustus 2012 Onderwerp: Onderzoek naar 1 brede welzijnsinstelling Registratienummer: 12int02383 Casenr: 12.00919 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC. Openbaar Onderwerp Subsidie School's cool en Coachproject ROC Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De afgelopen jaren is door de stichting School

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 1110223 Comm. : MZ Datum : 20-06-11

Commissienotitie Reg. nr : 1110223 Comm. : MZ Datum : 20-06-11 Onderwerp Wet maatschappelijke ondersteuning, de kanteling in de gemeente Boxtel. Status oordeelvormend Voorstel 1. Kennis te nemen van bijgaande notitie De kanteling in de gemeente Boxtel. 2. Voor de

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan.

Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan. Onderwerp: Wijziging verordening leerlingenvervoer Oosterhout Vragen van fractie: GROENLINKS Naam raadslid: Willem-Jan. van der Zanden 1. Op pagina 2 van de raadsnota staat dat gehandicapte leerlingen

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c.

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c. Zoefermeer VERGADERING B&W ó.d. IJ NOV 2009 B&W DM^nr. 2009/20150 Advies 090641 Datum: 03-11-2009 Versie: 1 Conform advies bésldtëh Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen Verantwoordelijk Portefeuille

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20105 Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Wike Swart Onderwerp: Kostenbeheersing open einde regelingen

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem,

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem, Uitvoeringsregeling Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod ingaande 1 april 2015 Het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

De nieuwe Wmo P w o e nf r e P or o P i m n ia t nti n p e r p e ij s e e s n e t n a k t o ie m e L e L l en y los

De nieuwe Wmo P w o e nf r e P or o P i m n ia t nti n p e r p e ij s e e s n e t n a k t o ie m e L e L l en y los De nieuwe Wmo PowerPoint Informatiebijeenkomst presentatie Lelystad november 2014 Hervorming langdurige zorg PowerPoint Op 1 januari 2015 presentatie verdwijnt Lelystad de AWBZ: deel gaat naar de Wet langdurige

Nadere informatie

Gemeenten Regio kop. Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel

Gemeenten Regio kop. Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel Gemeenten Regio kop Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel Vragen via de mail richten aan (zie bijlage voor format): Schagen: aanbestedingen@schagen.nl

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. In deze notitie wordt ingegaan op de volgende aspecten van de landelijke subsidiering van activiteiten in de sfeer van deskundigheidsbevordering:

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Subsidierelatie MEE Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team: Afdelingshoofd: Welzijn Bremmers, P.H.M. Auteur: Bankers, J. Datum vergadering: 27 juni 2016 1. Aanleiding In het Sociaal Deelfonds

Nadere informatie

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 *ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.14-28578/DV.14-380, afdeling Samenleving. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Inzet middelen cliëntondersteuning

Nadere informatie

4. Projectbeschrijving, vraaginterpretatie, achtergrond en aanpak.

4. Projectbeschrijving, vraaginterpretatie, achtergrond en aanpak. Projectplan Onderzoek één brede welzijnsinstelling in Drimmelen 1. Inleiding Op 12 mei 2011 heeft de gemeenteraad een besluit genomen naar aanleiding van de ingediende bezuinigingsvoorstellen. Ook heeft

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbij lage Voorstel terzake subsidiering van de Sociaal-Pedagogische Dienst voor het Gespecialiseerde Jeugd- en Volwassenen

gemeente Eindhoven Raadsbij lage Voorstel terzake subsidiering van de Sociaal-Pedagogische Dienst voor het Gespecialiseerde Jeugd- en Volwassenen & ++ gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 190 Inboeknummer OOU002358 Beslisdatum B%W 19 september 2000 Dossiernummer 038.205 Raadsbij lage Voorstel terzake subsidiering

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Pijnacker-Nootdorp. Nr. 3016 11 januari 2017 Subsidieregeling Stimuleringsfonds particulier initiatief 2016 De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; gezien

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2015, nr IX-5 Te behandelen door mevrouw drs. I.G. Saris onderwerp Blad 1/5 Aan de raad, Inleiding Sinds 2007 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Mantelzorgwaardering. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / BW-nummer. Portefeuillehouder B.

Mantelzorgwaardering. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / BW-nummer. Portefeuillehouder B. Openbaar Onderwerp Mantelzorgwaardering Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In de Wmo 2015 is vastgelegd dat gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

COLLEGENOTA. Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Aantal bijlage(n): 1. Beslispunten:

COLLEGENOTA. Onderwerp: Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Aantal bijlage(n): 1. Beslispunten: COLLEGENOTA Portefeuillehouder: E. Janissen Paraaf Datum Afdeling: MRB Steller: F. Muller-De Vos Afd. Manager Medewerker Datum: 22-10-2013 Openbaar: Ja x Nee Fin. Jur. Pers. Naar griffier: Ja Nee Consulent

Nadere informatie

Team PO. gfedcb. gfedc OR. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

Team PO. gfedcb. gfedc OR. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team PO Instellen voorziening voor Individueel loopbaanbudget 1- Notagegevens Notanummer 1183961 Datum 14-1-2014 Programma: 11. Algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Aan het College van burgemeester en wethouders van Zoetermeer Postbus 15 2700 AA Zoetermeer

Aan het College van burgemeester en wethouders van Zoetermeer Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Aan het College van burgemeester en wethouders van Zoetermeer Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Betreft: begeleiding voor mensen met psychosociale Problematiek in Zoetermeer Zoetermeer, 19 mei 2011 Geacht

Nadere informatie

Wmo 2015 Gemeente Zeist

Wmo 2015 Gemeente Zeist Wmo 2015 Gemeente Zeist Het veranderende zorgaanbod voor ouderen, mantelzorgers en mensen met dementie. Dinsdag 14 oktober 2014 Even voorstellen Naam: Judith van Leeuwen Functie: accountmanager Wmo bij

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 6-7-2017 Franeker, 24-5-2017 Onderwerp Centrumregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslân 2018 Portefeuillehouder Burgemeester E. van Zuijlen Doel De Centrumregeling samenwerking

Nadere informatie

Openbaar. Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton. Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Investering mini-containers voor inzameling oud papier en karton Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om het inzamelresultaat

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel mermeer Raadsvoorstel 2016.0047131 onderwerp Portefeuilehouder drs. Ap Reinders, dr. Tom Horn steiler Rob Kouwenhoven Collegevergadering 6 September 201 6 Raadsvergadering 1. Samenvatting I/Var willen

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE

DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE DISCUSSIENOTITIE VOOR DE COMMISSIE Onderwerp: Toekomst peuterspeelzaalwerk Registratienummer: 00586225 Op voorstel B&W d.d.: 14 juni 2016 Datum vergadering: 6 juli 2016 Portefeuillehouder: M.M. Schlösser

Nadere informatie

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren Bijlage: Wmo subsidiekader 2014 Wmo subsidiekader 2014 Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren 1. Inleiding In onderstaande vindt u het Wmo subsidiekader 2014, op basis waarvan

Nadere informatie

besluit van het college

besluit van het college besluit van het college dossiernummer 1231 onderwerp Wijziging Regeling maatschappelijke ondersteuning Gouda 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Gouda; gelezen het voorstel van 13 juni

Nadere informatie

Betref: Informatie over vrijwilligersactiviteiten Humanitas Heuvelrug. Zeist, 11 oktober 2016

Betref: Informatie over vrijwilligersactiviteiten Humanitas Heuvelrug. Zeist, 11 oktober 2016 Betref: Informatie over vrijwilligersactiviteiten Humanitas Heuvelrug Zeist, 11 oktober 2016 Geachte leden van de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug, Humanitas is er voor alle inwoners van uw gemeente

Nadere informatie

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren - 1 - ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt 9. Registratienummer 2014-000951/r Portefeuillehouder FK Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel X Raadsvoorstel Concept besluit X Begrotingswijziging

Nadere informatie

Team RE. gfedcb. gfedc OR. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

Team RE. gfedcb. gfedc OR. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team RE Tweede tranche Subsidieregeling gevelverbetering bedrijfsruimten Boxbergerweg en Brinkgreverweg/Rielerweg 1- Notagegevens Notanummer 795709 Datum

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief en deze door te sturen naar de raad.

Advies: In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief en deze door te sturen naar de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: H. Steijn Tel,nr,: 06-35113525 Geraadpleegd consulent Datum: 13-01-2014 Team: JLV Financieel: Tekenstukken: Ja Persbericht: Bijlagen:

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening:

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE afdoening: reg.nummer: GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Ingekomen: afdoening: datum: weeklijst/volgnr.: notulen/volgnr.: paraaf: Collegebesluit: ONDERWERP : Vergoeding kosten aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Wij stellen voor: Beleidskader maatschappelijk zorg besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorste l Raadsvoorstel Beleidskader maatschappelijk zorg 2017-2025 doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 164032 datum voorstel: 31 oktober 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Anouk Laudy & Xander de Graaf

Anouk Laudy & Xander de Graaf Anouk Laudy & Xander de Graaf Relatiemanagers CAK Hoe sluit de eigen bijdrage aan op uw gemeentelijk beleid? Programma - Wie zit er in de zaal? - De aanleiding - Profielen - Trends - Opdracht - Gemeente

Nadere informatie

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011

DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS. Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 DECENTRALISATIE BEGELEIDING BIJEENKOMST VOOR FRIESE GEMEENTEN OVER DE DATA SET DE KLANT ALS KOMPAS Zorgkantoor Friesland 15 december 2011 WAT KUNT U VERWACHTEN 1. Aanleiding bijeenkomst 2. Begeleiding

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 21-07-2015 Rib 2015-097 21-07-2015

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 21-07-2015 Rib 2015-097 21-07-2015 zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer Samen Leven en Werken Regnr B&W dd 21 juli 2015 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn DT dd OR dd B&W dd OR dd Raad

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Memo (071) (071) Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker

Memo (071) (071) Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker Memo Aan Van Doorkiesnummer AOZW Onderwerp Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker (071) 516 73 66 (071) 516 57 54 Datum Laatste nieuws rond budgetten Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang 29-6-2016

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Financieel nieuws Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 2. Rol van het

Oplegvel. 1. Onderwerp Financieel nieuws Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 2. Rol van het Oplegvel 1. Onderwerp Financieel nieuws Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang 1) Vanaf 1 januari

Nadere informatie

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities Nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007

Nota van B&W. Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007 Nota van B&W Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007 Portefeuille: H. van der Molen Auteur: G. Spijker Telefoon 5115584

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning. November 2014 Dirk van der Schaaf, wethouder van Spijkenisse

Maatschappelijke ondersteuning. November 2014 Dirk van der Schaaf, wethouder van Spijkenisse Maatschappelijke ondersteuning November 2014 Dirk van der Schaaf, wethouder van Spijkenisse Drie decentralisaties per 2015: - Jeugdwet - Wmo 2015 - Participatiew Achtergrond decentralisaties Overzichtelijk

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen

Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team ST_PU_KZ Beleidsregels omtrent bijzondere bijstand voor tandartskosten 1- Notagegevens Notanummer 180336 Datum 26-5-2009 Programma: 09.

Nadere informatie