Uitvaartcentrum Ubachs: formulieren overzicht. checklist en formulieren: formulieren overzicht. zorgen voor morgen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvaartcentrum Ubachs: formulieren overzicht. checklist en formulieren: formulieren overzicht. zorgen voor morgen"

Transcriptie

1 formulieren overzicht Hieronder volgt een overzichtslijst van de verschillende formulieren die ondergetekende heeft ingevuld. De vertrouwenspersoon(-en) is (zijn) door mij persoonlijk op de hoogte gebracht van de bewaarplek van deze documenten. van belang reeds verzorgd betreft van belang reeds verzorgd betreft persoonlijke gegevens vertrouwenspersonen overige contactpersonen adreslijst bankgegevens spaarrekeningen overige financiële gegevens lopende periodieke betalingen leningen giften en schenkingen status eigen woonruimte status gehuurde woonruimte status automobiel verzekeringen abonnementen lidmaatschappen testament / voogdij verzorging plechtigheid codicil en donorcodicil begraven of cremeren kennisgevingen muziekwensen bloemen en omlijsting adreslijst volgblad(en) bankgegevens pincodes spaarrekeningen pincodes overige financiële gegevens pincodes lopende periodieke betalingen pincodes pensioen internet huisdieren euthanasie opbaring checklist en formulieren: formulieren overzicht

2 persoonlijke gegevens vrouw man voornamen adres postcode/plaats geboorteplaats geboortedatum land geboorteland nationaliteit geloof gehuwd met weduwe/weduwnaar van gescheiden van anders met wil zijn ingevuld. checklist en formulieren: persoonlijke gegevens

3 vertrouwenspersonen voornamen adres postcode/plaats land voornamen adres postcode/plaats land checklist en formulieren: vertrouwenspersonen

4 overige contactpersonen en voor hoedanigheid adres postcode/plaats land en voor hoedanigheid adres postcode/plaats land checklist en formulieren: overige contactpersonen

5 adreslijst De navolgende adreslijst is onderverdeeld in een aantal groepen: f = familie en beste vrienden k = overige vrienden, kennissen en anderen w = contacten uit de directe werkomgeving z = zakelijke contacten (en overig) kt = deze persoon uitnodigen voor koffietafel (of anderszins) Bovenstaande aanduiding vergemakkelijkt de keuze van vorm van kennisgeving. Mogelijk krijgt niet iedereen eenzelfde kennisgeving (maar bijvoorbeeld ook een uitnodiging voor de koffietafel of andere vorm van samenkomst na de begrafenis/ crematie). In onderstaande formulier kunnen, adres en plaats worden ingevuld en categorie worden aangegeven. Daarnaast kunt u ook aangeven dat u betreffend persoon wilt uitnodigen voor de koffietafel. totaal aantal ingevulde pagina's voor deze adreslijst is: Ondergetekende heeft een adreslijst op diskette gezet. De schijf maakt deel uit van het totaal aan bescheiden. Het bestand is op de schijf weggeschreven onder bestands: f w k z f w k z kt kt f w k z f w k z kt kt wil zijn ingevuld. checklist en formulieren: adreslijst

6 adreslijst volgblad De navolgende adreslijst is onderverdeeld in een aantal groepen: f = familie en beste vrienden k = overige vrienden, kennissen en anderen w = contacten uit de directe werkomgeving z = zakelijke contacten (en overig) kt = deze persoon uitnodigen voor koffietafel (of anderszins) f w k z f w k z kt f w k z kt f w k z kt f w k z kt f w k z kt f w k z kt f w k z kt kt wil zijn ingevuld. checklist en formulieren: adreslijst volgblad

7 bankgegevens bank + plaats soort + status rekeningnummer testelling nummer bank + plaats soort + status rekeningnummer testelling nummer bank + plaats soort + status rekeningnummer testelling nummer bank + plaats soort + status rekeningnummer testelling nummer wil zijn ingevuld. Om veiligheidsredenen zijn de pincodes op een ander formulier ingevuld NB Bewaar dit soort gevoelige informatie op een veilige plek en bij voorkeur niet tezamen met het formulier waarop de volledige pincodes vermeld staan. checklist en formulieren: bankgegevens

8 bankgegevens pincodes rekeningnummer eindigd op: pincode: dit is een en/of rekening rekeningnummer eindigd op: pincode: dit is een en/of rekening rekeningnummer eindigd op: pincode: dit is een en/of rekening rekeningnummer eindigd op: pincode: dit is een en/of rekening rekeningnummer eindigd op: pincode: dit is een en/of rekening rekeningnummer eindigd op: pincode: dit is een en/of rekening Zogede en/ of rekeningen staan op twee namen. Indien een rekening uitsluitend op één staat zal deze bij overlijden van de rekeninghouder automatisch geblokkeerd worden. Om te kunnen beschikken over de tegoeden op een rekening van een overledenen zal de rechthebbende eerst een zogeheten "verklaring van erfrecht" moeten laten maken door een notaris. De vertrouwenspersonen zijn op de hoogte van de bewaarplek van de bankpasjes. Om veiligheidsredenen zijn de volledige bankrekeningnummers op een ander formulier ingevuld NB Bewaar dit soort gevoelige informatie op een veilige plek en bij voorkeur niet tezamen met het formulier waarop de volledige bankrekeningnummers vermeld staan. checklist en formulieren: bankgegevens pincodes

9 spaarrekeningen bank + plaats soort + status nummer rekeningnummer testelling evt looptijd bank + plaats soort + status nummer rekeningnummer testelling evt looptijd bank + plaats soort + status nummer rekeningnummer testelling evt looptijd bank + plaats soort + status nummer rekeningnummer testelling evt looptijd ondergetekende verklaart dat de vermelde gegevens, wensen en instructies in dit formulier door mij persoonlijk en uit vrije Om veiligheidsredenen zijn de pincodes op een ander formulier ingevuld NB Bewaar dit soort gevoelige informatie op een veilige plek en bij voorkeur niet tezamen met het formulier waarop de volledige pincodes vermeld staan. checklist en formulieren: spaarrekeningen

10 spaarrekeningen pincodes rekeningnummer eindigd op: pincode: dit is een en/of rekening rekeningnummer eindigd op: pincode: dit is een en/of rekening rekeningnummer eindigd op: pincode: dit is een en/of rekening rekeningnummer eindigd op: pincode: dit is een en/of rekening rekeningnummer eindigd op: pincode: dit is een en/of rekening rekeningnummer eindigd op: pincode: dit is een en/of rekening Zogede en/ of rekeningen staan op twee namen. Indien een rekening uitsluitend op één staat zal deze bij overlijden van de rekeninghouder automatisch geblokkeerd worden. Om te kunnen beschikken over de tegoeden op een rekening van een overledenen zal de rechthebbende eerst een zogeheten "verklaring van erfrecht" moeten laten maken door een notaris. De vertrouwenspersonen zijn op de hoogte van de bewaarplek van de bankpasjes. Om veiligheidsredenen zijn de volledige spaarrekeningnummers op een ander formulier ingevuld NB Bewaar dit soort gevoelige informatie op een veilige plek en bij voorkeur niet tezamen met het formulier waarop de volledige spaarrekeningnummers vermeld staan. checklist en formulieren: spaarrekeningen pincodes

11 overige financiële gegevens mijn financieel raadsman/raadsvrouw ik bezit aandelen/ obligaties/ effecten tussenpersoon credit card maatschappij card nummer credit card maatschappij card nummer Om veiligheidsredenen zijn de pincodes en vervaldata op een ander formulier ingevuld ik heb een bankkluis bij de volgende bank De vertrouwenspersonen zijn op de hoogte betreffende de procedure betreffende mijn bankkluis. NB Bewaar dit soort gevoelige informatie op een veilige plek en bij voorkeur niet tezamen met het formulier waarop de volledige pincodes vermeld staan. checklist en formulieren: overige financiële gegevens

12 overige financiële gegevens pincodes creditcard nummer: vervaldatum: pincode: creditcard nummer: vervaldatum: pincode: uit veiligheidsoverwegingen werden in dit formulier alleen de laatste vier cijfers van het creditcard nummer vermeld N.B. credit cards na overlijden houder zo spoedig mogelijk stopzetten vanwege de opzegtermijn. De vertrouwenspersonen zijn op de hoogte van de bewaarplek van de bankpasjes. Om veiligheidsredenen zijn de volledige creditcard nummers op een ander formulier ingevuld NB Bewaar dit soort gevoelige informatie op een veilige plek en bij voorkeur niet tezamen met het formulier waarop de volledige creditcard nummers vermeld staan. checklist en formulieren: overige financiële gegevens pincodes

13 lopende periodieke betalingen In dit formulier kunnen bankrekeningnummers van eigen rekening(en) en begunstigde(n) worden genoteerd met de te stelling alsmede informatie over de herhalingstermijn van de automatische betaling. Het totaal aantal ingevulde pagina's voor deze periodieke betalingen is: bank en plaats van rekening naar rekening ten name van bedrag betalingstermijn vanwege bank en plaats van rekening naar rekening ten name van bedrag betalingstermijn vanwege checklist en formulieren: lopende periodieke betalingen

14 lopende periodieke betalingen volgblad de navolgende pincodes zijn van toepassing rekeningnummer eindigd op: pincode: dit is een en/of rekening rekeningnummer eindigd op: pincode: dit is een en/of rekening rekeningnummer eindigd op: pincode: dit is een en/of rekening rekeningnummer eindigd op: pincode: dit is een en/of rekening rekeningnummer eindigd op: pincode: dit is een en/of rekening rekeningnummer eindigd op: pincode: dit is een en/of rekening Zogede en/ of rekeningen staan op twee namen. Indien een rekening uitsluitend op één staat zal deze bij overlijden van de rekeninghouder automatisch geblokkeerd worden. Om te kunnen beschikken over de tegoeden op een rekening van een overledenen zal de rechthebbende eerst een zogeheten "verklaring van erfrecht" moeten laten maken door een notaris. De vertrouwenspersonen zijn op de hoogte van de bewaarplek van de bankpasjes. Om veiligheidsredenen zijn de volledige spaarrekeningnummers op een ander formulier ingevuld NB Bewaar dit soort gevoelige informatie op een veilige plek en bij voorkeur niet tezamen met het formulier waarop de volledige spaarrekeningnummers vermeld staan. checklist en formulieren: lopende periodieke betalingen volgblad

15 lopende periodieke betalingen volgblad De volgende pincodes zijn van toepassing rekeningnummer eindigd op: pincode: dit is een en/of rekening rekeningnummer eindigd op: pincode: dit is een en/of rekening rekeningnummer eindigd op: pincode: dit is een en/of rekening rekeningnummer eindigd op: pincode: dit is een en/of rekening rekeningnummer eindigd op: pincode: dit is een en/of rekening rekeningnummer eindigd op: pincode: dit is een en/of rekening Zogede en/ of rekeningen staan op twee namen. Indien een rekening uitsluitend op één staat zal deze bij overlijden van de rekeninghouder automatisch geblokkeerd worden. Om te kunnen beschikken over de tegoeden op een rekening van een overledenen zal de rechthebbende eerst een zogeheten "verklaring van erfrecht" moeten laten maken door een notaris. De vertrouwenspersonen zijn op de hoogte van de bewaarplek van de bankpasjes. Om veiligheidsredenen zijn de volledige spaarrekeningnummers op een ander formulier ingevuld NB Bewaar dit soort gevoelige informatie op een veilige plek en bij voorkeur niet tezamen met het formulier waarop de volledige spaarrekeningnummers vermeld staan. checklist en formulieren: lopende periodieke betalingen volgblad

16 leningen In dit formulier kunnen bankrekeningnummers van eigen rekening(en) en begunstigde(n) worden genoteerd met de te stelling alsmede informatie over de herhalingstermijn van de automatische betaling. Het totaal aantal ingevulde pagina's voor deze periodieke betalingen is: soort lening opgenomen bedrag ten behoeve van aangegaan op looptijd afbetaald op bank registratienummer opmerkingen soort lening opgenomen bedrag ten behoeve van aangegaan op looptijd afbetaald op bank registratienummer opmerkingen checklist en formulieren: leningen

17 giften en schenkingen Veel mensen hebben tijdens hun leven de gewoonte bepaalde instanties periodiek een gift over te maken. Te denken valt aan bijvoorbeeld de hartstichting, de Brandwondenstichting, het reumafonds, de hersenstichting, Artsen zonder grenzen, Greenpeace enzovoorts. Het is van groot belang dat nabestaanden hiervan op de hoogte zijn. Zij kunnen dan zelf beslissen of zij al dan niet voorzetting hiervan wensen. begunstigde bedrag van rekening naar rekening frequentie begunstigde bedrag van rekening naar rekening frequentie begunstigde bedrag van rekening naar rekening frequentie Schenkingen Een schenking van inboedel, kleding, sierraden, verzamelingen en andere goederen hoeft niet notarieel te worden vastgelegd. Wilt u zulks van te voeren vastleggen, dan kunt u bijvoorbeeld dit formulier gebruiken. betreft betreft betreft betreft betreft betreft checklist en formulieren: giften en schenkingen

18 status eigen woonruimte Bij nabestaanden is vaak niet bekend wat de status van een woonruimte is. Is er nog overheidspremie van toepassing? Allemaal vragen waarop u in dit formulier duidelijkheid kunt verschaffen. eerste (hoofd)hypotheek tweede hypotheek vorm bank betaald van rekening looptijd maandlast overheidsbijdrage is van toepassing PPNK nummer bedrag van rekening naar rekening betaalbaar checklist en formulieren: status eigen woonruimte

19 status gehuurde woonruimte Bij nabestaanden is vaak niet bekend wat de status van een woonruimte is. Dit form ulier kunt u gebruiken om duidelijkheid te verschaffen over de status van de gehuurde woonruimte. verhuurder contactpersoon vorm woningcorporatie particulier verhuurder anders; namelijk: betaald van rekening looptijd contract opzegtermijn maandlast Het huurcontract bevindt zich bij de overige documenten. checklist en formulieren: status gehuurde woonruimte

20 status automobiel Bij nabestaanden is vaak niet bekend wat de status van het autobiel is. Dit formulier kunt u gebruiken om duidelijkheid te verschaffen over die status. status automobiel volledig eigendom via lening geleased kenteken testelling in geval van lening bank registratienummer in geval van lease leasefirma maandlast looptijd leasecontract opzegtermijn registratienummer onderhoud loopt via speelt rond maand: APK loopt via wegenbelasting autoverzekering loopt via wegenbelasting bedrag termijn acceptgiro/automatisch contactpersoon polisnummer ANWB lid wegenwacht vorm ja/neen betaling acceptgiro/automatisch nummer ANWB pasje bevindt zich bij de autopapieren

21 verzekeringen Bij nabestaanden Direct na een sterfgeval moeten de maatschappijen waarbij u verzekerd bent in kennis worden gesteld. Dit is onder anderen van belang voor de premiebetaling. Mochten de gegevens op de polis niet meer actueel zijn (bijvoorbeeld door fusie van verzekeringsmaatschappijen of anderszins), dan kunt u informatie hierover opvragen bij de Verzekeringskamer Postbus KM Apeldoorn T In dit formulier kunt u vermelding doen van de lopende verzekeringen voor u en/of uw partner alsmede de status van de verzekeringen voor "huis en haard". De autoverzekering enpensioenverzekering hoeft u hier niet op te voeren omdat daarvoor een apart formulier beschikbaar is. soort verzekering polisnummer maatschappij contactpersoon soort verzekering polisnummer maatschappij contactpersoon soort verzekering polisnummer maatschappij contactpersoon soort verzekering polisnummer maatschappij contactpersoon soort verzekering polisnummer maatschappij contactpersoon soort verzekering polisnummer maatschappij contactpersoon De verzekeringspolissen bevinden zich bij de overige documenten. checklist en formulieren: verzekeringen

22 pensioen Direct na een sterfgeval moeten de maatschappijen waarbij u (aanvullend) pensioen opgebouwd heeft in kennis worden gesteld. Dit is onder anderen van belang voor de premiebetaling en het opvragen van opgebouwde rechten voor nabestaande partners en kinderen (halfwezen). Alle overige verzekeringen alsmede uw gegevens aangaande uw autoverzekering hoeft u hier niet op te voeren omdat daarvoor een apart formulier beschikbaar is. soort pensioen polisnummer maatschappij contactpersoon soort pensioen polisnummer maatschappij contactpersoon soort pensioen polisnummer maatschappij contactpersoon soort pensioen polisnummer maatschappij contactpersoon soort pensioen polisnummer maatschappij contactpersoon soort pensioen polisnummer maatschappij contactpersoon Voorts kan het van belang zijn z.s.m. contact op te nemen met uw regionale vestiging van de sociale verzekeringsbank (SVB) omdat uw achterblijvende partner en of kinderen (halfwezen); mogelijk in aanmerking kunnen komen voor een maandelijkse aanvulling/ vergoeding van de SVB. De SVB heeft een eigen website De pensioenpapieren bevinden zich bij de overige documenten. checklist en formulieren: pensioen

23 abonnementen Ik ben geabonneerd op de volgende periodieken (dagbladen, weekbladen, maandbladen, vakbladen enzovoorts). titel verschijningsritme titel verschijningsritme betaalwijze betaalwijze acceptgiro/ automatisch/ anders nl: acceptgiro/ automatisch/ anders nl: loopt via opzegtermijn opzegwijze loopt via opzegtermijn opzegwijze titel verschijningsritme titel verschijningsritme betaalwijze betaalwijze acceptgiro/ automatisch/ anders nl: acceptgiro/ automatisch/ anders nl: loopt via opzegtermijn opzegwijze loopt via opzegtermijn opzegwijze titel verschijningsritme titel verschijningsritme betaalwijze betaalwijze acceptgiro/ automatisch/ anders nl: acceptgiro/ automatisch/ anders nl: loopt via opzegtermijn opzegwijze loopt via opzegtermijn opzegwijze

24 abonnementen volgblad Bepaalde organisaties verzorgen voor hun leden gratis periodieken (denk bijvoorbeeld aan het vakblad van bepaalde beroepsgroepen). Ook deze bladen kunt u hier vermelden opdat ze eenvoudig kunnen worden stopgezet. titel loopt via titel loopt via checklist en formulieren: abonnementen volgblad

25 internet Ik ben aangesloten bij de volgende Internet Access Provider (voor mijn surfen en ). opzegtermijn contributiebedrag betaalwijze acceptgiro/ automatisch/ anders nl: na mijn overlijden wil ik aan alle (als zodanig gemarkeerde) adressen in mijn adresboek een afscheidsboodschap laten toesturen. De tekst van die boodschap en het adresboek staan op diskette gezet en is onder de volgende weggeschreven: boodschap termijnen adresboek loopt via opzegtermijn opzegwijze mijn adres mijn wachtwoord adres/wachtwoord adres/wachtwoord adres/wachtwoord adres/wachtwoord onder mijn account resideren de navolgende sub accounts met bijbehorende wachtwoorden: Daarnaast heb ik ook een eigen home page deze is ondergebracht bij dezelfde provider als mijn address internet subdirectory target voor mijn home page documenten: ftp protocol subdirectory target ftp protocol user name: ftp protocol server name: ftp protocol password: mijn homepage is niet ondergebracht bij dezelfde provider als mijn address, maar bij een andere web presence provider contributiebedrag betaalwijze acceptgiro/ automatisch/ anders nl: termijnen

26 internet volgblad loopt via opzegtermijn/ wijze internet subdirectory target voor mijn home page documenten: ftp protocol subdirectory target ftp protocol user name: ftp protocol server name: ftp protocol password: mijn homepage resideert niet als subdomain van een access provider, maar draait onder een eigen URL url: geregistreerd via: url contact: looptijd alle relevante papieren aangaande account en url(s) is toegevoegd aan de bescheiden belangrijke zaken na mijn overlijden. checklist en formulieren: internet volgblad

27 lidmaatschappen Ik ben lid van de volgende verenigingen/organisaties. contributiebedrag contributiebedrag betaalwijze betaalwijze acceptgiro/ automatisch/ anders nl: acceptgiro/ automatisch/ anders nl: loopt via opzegtermijn opzegwijze loopt via opzegtermijn opzegwijze contributiebedrag contributiebedrag betaalwijze betaalwijze acceptgiro/ automatisch/ anders nl: acceptgiro/ automatisch/ anders nl: loopt via opzegtermijn opzegwijze loopt via opzegtermijn opzegwijze contributiebedrag titel contributiebedrag betaalwijze betaalwijze acceptgiro/ automatisch/ anders nl: acceptgiro/ automatisch/ anders nl: loopt via opzegtermijn opzegwijze loopt via opzegtermijn opzegwijze checklist en formulieren: lidmaatschappen

28 lidmaatschappen volgblad Bij navolgende verenigingen/ organisaies ben ik ook actief. Bij deze is echter geen contributie verschuldigd. loopt via loopt via checklist en formulieren: lidmaatschappen volgblad

29 huisdieren huisdier (roep) soort leeftijd ras stamboom beschikbaar na mijn overlijden toe te vertrouwen aan adres postcode en plaats deze persoon / instantie is door mij benaderd en akkoord gegaan. behandelend dierenarts: : datum medische geschiedenis huisdier: voorval actie datum voorval actie datum voorval actie checklist en formulieren: huisdieren

30 huisdieren volgblad de rasregistratiepapieren en stamboomgegevens zijn toegevoegd aan de overige belangrijke documenten. checklist en formulieren: huisdieren volgblad

31 testament / voogdij ik heb een testament ja neen mijn testament werd opgemaakt door notaris adres postcode en plaats in m ijn testament heb ik het voogdijschap toevertrouwd aan: voogdes adres postcode en plaats voogd adres postcide en plaats voogd en voogdes werden door mij van mijn voornemen in kennis gesteld en zijn akkoord gegaan: in mijn testament heb ik als executeur testamentair aangewezen: adres postcode en plaats ik zou het zeer waarderen als men mijn uitvaart zou laten verzorgen door: (firma) adres

32 testament / voogdij volgblad postcode en plaats de afschriften van de notariële aktes zijn toegevoegd aan de overige belangrijke documenten. checklist en formulieren: testament / voogdij volgblad

33 euthanasie ik heb nagedacht over mijn laatste levensdagen en zou willen dat bij ondraaglijk lijden mijn leven zal worden beëindigd. ja neen mijn euthanasieverklaring werd door mij persoonlijk opgesteld bij leven en welzijn datum handtekening ik heb mijn huisarts op de hoogte gebracht van mijn wensen en standpunt t.a.v. euthanasie. huisarts huisartsenpraktijk adres postcode en plaats contactpersoon ik heb mijn euthanasieverklaring bewaard bij de rest van al deze formulieren. checklist en formulieren: euthanasie

34 verzorging plechtigheid ik wil dat mijn uitvaart een religieus karakter draagt ja neen ik wil dat mijn uitvaart een religieus levensbeschouwelijk draagt ja neen ik wil helemaal geen uitvaartplechtigheid met een grote groep mensen. In plaats daarvan zou ik wensen dat een selecte groep van familie en beste vrienden bijeenkomt in: gelegenheid adres postcode en plaats contactpersoon bij voorkeur zou ik mijn uitvaartplechtigheid willen laten verzorgen door: adres postcode en plaats de mensen waarvan ik zou wensen dat ze mijn uitvaartplechtigheid zouden verzorgen werden door mij benaderd, ingelicht over mijn wensen en zijn akkoord gegaan. Ik heb met bovengenoemde mensen ook gesproken over de eventuele lokatie voor het houden van mijn uitvaartplechtigheid. checklist en formulieren: verzorging plechtigheid

35 opbaring opbaring: ik wens dat na mijn overlijden mijn lichaam wordt overgebracht naar en opgebaard in: de rouwkamers van het uitvaartcentrum de aula van het verzorgingshuis de aula/ het mortuarium van het verpleeghuis de aula/ het mortuarium van het ziekenhuis thuis mijn sterfhuis (indien dat niet thuis was) anders, namelijk: kleding bij opbaring wens ik de volgende kleding te dragen: bij opbaring wens ik de volgende voorwerpen bij mij te dragen: verdere specifieke wensen ten aanzien van mijn opbaring: checklist en formulieren: opbaring

36 codicil en donorcodicil donorcodicil: na mijn overlijden wil ik mijn organen en weefsels ter beschikking stellen voor transplantatie. ja neen ik heb het het registratieorgaan donorregistratie op de hoogte gebracht van het feit dat ik na mijn dood orgaandonor wens te zijn datum handtekening ik heb mijn huisarts op de hoogte gebracht van mijn wensen en standpunt t.a.v. euthanasie. huisarts huisartsenpraktijk adres postcode en plaats contactpersoon ik heb het het registratieorgaan donorregistratie op de hoogte gebracht van het feit dat ik na mijn dood orgaandonor wens te zijn codicil na mijn overlijden wil ik de volgende goederen (meubels, sierraden, kleding e.d.) schenken aan: ontvanger betreft schenking van omschrijving ontvanger betreft schenking van omschrijving ontvanger betreft schenking van omschrijving

37 codicil en donorcodicil volgblad ontvanger betreft schenking van omschrijving checklist en formulieren: codicil en donorcodicil volgblad

38 begraven of cremeren na mijn overlijden wens ik te worden: begraven gecremeerd begraven mijn wensen v.w.b. de begraafplaats en het soort graf mijn wensen v.w.b. de grafsteen ik zou graag gecremeerd willen worden in crematorium: plaatsi mijn wensen t.a.v. de asbestemming verdere specifieke wensen ten aanzien van mijn begrafenis: verdere specifieke wensen ten aanzien van mijn crematie: checklist en formulieren: begraven of cremeren

39 kennisgevingen rouwadvertenties in dagbladen en rouwbrief: s overlijdensadvertenties in de volgende dagbladen: aangaande de advertentie ik heb ik de volgende wensen: rouwadvertentie: ik heb mijn wensen, voorkeurteksten en beeldmateriaal t.b.v. de rouwadvertentie en rouwbrief op diskette/cd/dvd gezet onder de navolgende bestandsnamen: gedachtenisprentje: ik heb voor mijn gedachtenisprentje zelf een tekst, (evt. beeldmateriaal en lay-out) voorbereid en op diskette/cd/dvd gezet onder de volgende bestandsnamen: verdere specifieke wensen ten aanzien van mijn rouwadvertentie, rouwbrief of gedachtenisprentje de relevante diskettes, CDs of DVDs maken deel uit van de totale bescheiden. checklist en formulieren: kennisgevingen

40 muziekwensen voor mijn uitvaartplechtigheid heb ik het liefst: live muziek de muziek die ik zelf al heb voorbereid muziek gebaseerd op mijn wensenlijst muziekkeuze van nabestaanden/ beste vrienden helemaal geen muziek live muziek laten verzorgen door: contact zelf voorbereid ik heb zelf reeds een muziekselectie samengesteld in volgorde van afspelen gedurende de plechtigheid. De muziek staat op: muziek cassette muziek CD(R) of DVD(R) anders De muziekdrager waarop deze muziek staat is als zodanig gemarkeerd. wensenlijst muziek in volgorde van afspelen: in de uitvaart uitvoerder titel op de begraafplaats uitvoerder titel 01 02

41 muziekwensen volgblad de relevante compactcassettes en / of muziek CD's/DVD's maken deel uit van de totale bescheiden. checklist en formulieren: muziekwensen volgblad

42 bloemen en omlijsting bloemen ik heb het liefste: geen bloemen wel bloemen en wel de volgende soorten speciale wensen aangaande bloemen sprekers mijn voorkeur: geen sprekers maakt mij niet uit wel sprekers en wel de volgende personen: de mensen die ik als sprekers in gedachten heb werden door mij benaderd en zijn akkoord gegaan. checklist en formulieren: bloemen en omlijsting

43 checklist formulieren Voor informatie: Bijgaand vindt u een vragenformulier om uw uitvaart gedetailleerd te beschrijven. Hier ziet u een vragenlijst van alle mogelijke zaken die voor kunnen komen bij een uitvaart. Stelt u zich voor elke vraag de vraag: Wil ik...? Twee voorbeelden: 1. Opbaren aantal dagen. U stelt zichzelf de vraag: Wil ik... en dan opbaren aantal dagen? Hiermee geeft u aan dat u wenst opgebaard te worden. 2. Begrafenismis. U stelt wederom de vraag: Wil ik... begrafenismis? Hiermee geeft u aan dat u een begrafenismis wilt. Zo werkt u de gehele vragenlijst af. Als de vragenlijst naar uw wensen is ingevuld kunt u met het ingevulde formulier naar ons terugkomen zodat wij de huidige gangbare prijzen achter uw wensen kunnen invullen. Zo hebt u uw uitvaartwensen bepaald en kunt u zien wat uw uitvaart vandaag zou gaan kosten. Vraag ook eens inlichtingen omtrent Stichting Begrafenisfonds Ubachs. Hier kunt u uw uitvaart laten vastleggen en ook al betalen. Voor eventuele vragen kunt u altijd bij ons terecht. checklist en formulieren

44 Naam Voornamen Straat Postcode Woonplaats Geboren te Datum Overleden te Datum om uur Ziekenhuis Huisarts Geb. datum Echtg./wed. van Voornamen Straat Postcode Woonplaats Telefoon Parochie Uitvaart dag datum om uur Begraafplaats Crematorium om uur Condoleren Waar om uur Koeldagen mortuarium Opbaren aantal dagen Verzorging overledene Kerkdienst Begrafenismis Avondmis Zeswekendienst Meegaan naar crematorium/begraafplaats Drukwerk Rouwbrieven aantal soort Postzegels aantal Bidprentjes aantal soort Koffietafelkaartjes aantal Condoleanceregister Advertenties 2 of 3 koloms Wanneer plaatsen LDC, editie Overige advertenties Begraafplaats Grafhuur Graf maken Steenhouwer Z.O.Z.

45 Bloemen Op de dag van de uitvaart nr. nr. nr. In de rouwkapel Volgauto kleur Aantal waar om uur Koffietafel Aantal waar om uur Aktes van overlijden Crematorium Familiekamer ja/nee Asbestemming Casseteopname Grafkist dalen ja/nee ja/nee Bloemen moeten Muziek Vervoer overledene Grafkist model Uitvaartleider en personeel Rouwwagen waar om uur Ondernemersloon Vingerafdruk Verzekeringsmaatschappij Totaal Opdrachtgever: Naam Adres Woonplaats Telefoon Relatie tot overledene

Punten ter overweging voor uw eigen begrafenis/crematie

Punten ter overweging voor uw eigen begrafenis/crematie Punten ter overweging voor uw eigen begrafenis/crematie Deze wensenlijst is gemaakt voor iedereen die iets wil vastleggen voor zijn/haar uitvaart. Daarmee praktische informatie achterlatend voor de nabestaanden.

Nadere informatie

Naam:...M/V.. Adres:. Postcode:..Plaats.. Telefoon privé:..zakelijk:... Geboortedatum:.. Geboorteplaats:... Partner van:...

Naam:...M/V.. Adres:. Postcode:..Plaats.. Telefoon privé:..zakelijk:... Geboortedatum:.. Geboorteplaats:... Partner van:... De laatste wensen Uitvaartvereniging De Laatste Eer Sexbierum-Pieterbierum Deze wensenlijst is gemaakt voor iedereen die iets wil vastleggen voor zijn/haar uitvaart. Daarmee praktische informatie achterlatend

Nadere informatie

De enige zekerheid in ons leven is ons sterven. Met dit formulier kun je jouw persoonlijke wensen vastleggen.

De enige zekerheid in ons leven is ons sterven. Met dit formulier kun je jouw persoonlijke wensen vastleggen. Pagina1 De enige zekerheid in ons leven is ons sterven. Met dit formulier kun je jouw persoonlijke wensen vastleggen. Deze wensenlijst is gemaakt voor iedereen die iets wil vastleggen voor zijn/haar uitvaart.

Nadere informatie

LAATSTE WILSBESCHIKKING SPECIALE WENSEN EN ANDERE GEGEVENS HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN

LAATSTE WILSBESCHIKKING SPECIALE WENSEN EN ANDERE GEGEVENS HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN LAATSTE WILSBESCHIKKING SPECIALE WENSEN EN ANDERE GEGEVENS HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Geboortedatum Partner van Telefoonnummer partner Huisarts Naam huisarts

Nadere informatie

Rebel's BEGRAFENISONDERNEMING. sinds 1815. Uitvaartcodicil

Rebel's BEGRAFENISONDERNEMING. sinds 1815. Uitvaartcodicil sinds 1815 Rebel's BEGRAFENISONDERNEMING Uitvaartcodicil SPECIALE WENSEN EN ANDERE GEGEVENS ONDERGETEKENDE: PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Postcode/woonplaats Geboortedatum Partner van Naam huisarts BIJ OVERLIJDEN

Nadere informatie

Beschrijving van wensen voor de uitvaart

Beschrijving van wensen voor de uitvaart Beschrijving van wensen voor de uitvaart Opgesteld door: Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Ondergetekende Handtekening: Ondergetekende geeft hiermede te kennen dat de hierna omschreven laatste wilsbeschikking

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS (deze zijn nodig bij het doen van aangifte van overlijden bij de gemeente)

PERSOONLIJKE GEGEVENS (deze zijn nodig bij het doen van aangifte van overlijden bij de gemeente) 1 PERSOONLIJKE GEGEVENS (deze zijn nodig bij het doen van aangifte van overlijden bij de gemeente) Naam... Voornamen... Postcode en woonplaats... Geboortedatum... Geboorteplaats... Gehuwd met... Gescheiden

Nadere informatie

Persoonlijke Wilsbeschikking

Persoonlijke Wilsbeschikking Persoonlijke Wilsbeschikking Uitvaartvereniging Wijhe Eert Uw Doden Ondergetekende, familienaam voornamen ongehuwd gehuwd met partner van weduwe/weduwnaar van gescheiden van postcode en woonplaats adres

Nadere informatie

Mijn wensenlijst bij uitvaart

Mijn wensenlijst bij uitvaart De enige zekerheid in ons leven is ons sterven. Met dit formulier kunt u uw persoonlijke wensen vastleggen. Deze wensenlijst is gemaakt voor iedereen die iets wil vastleggen voor zijn/haar uitvaart. U

Nadere informatie

HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN

HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN Ondergetekende, HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN Postcode/woonplaats : Geboortedatum : telefoon: Partner van : Naam huisarts : Bij overlijden direct waarschuwen per telefoon, telegram, expresbrief:

Nadere informatie

Wensen betreffende mijn uitvaart. Het nu volgende document bevat naast mijn laatste wensen ook gegevens die van belang kunnen zijn voor de uitvaart.

Wensen betreffende mijn uitvaart. Het nu volgende document bevat naast mijn laatste wensen ook gegevens die van belang kunnen zijn voor de uitvaart. Wensen betreffende mijn uitvaart Het nu volgende document bevat naast mijn laatste wensen ook gegevens die van belang kunnen zijn voor de uitvaart. Familienaam Voornamen (voluit) :. Geboortedatum Huidig

Nadere informatie

Wensenformulier. Waar zijn de bescheiden te vinden? Marjanvandergiessenuitvaartzorg.nl // Kerkweg 235 2985AS Ridderkerk. Persoonlijke gegevens.

Wensenformulier. Waar zijn de bescheiden te vinden? Marjanvandergiessenuitvaartzorg.nl // Kerkweg 235 2985AS Ridderkerk. Persoonlijke gegevens. Wensenformulier Persoonlijke gegevens Postcode/woonplaats Geboortedatum Ο gehuwd met: Ο ongehuwd Ο geregistreerd partner van: Waar zijn de bescheiden te vinden? Codicil Sleutels bankkluis Filiaal bank

Nadere informatie

Inhoud. Persoonlijke gegevens 2. Direct te informeren personen 5. Algemene wensen betreffende het afscheid 6. Specifieke wensen begrafenis 9

Inhoud. Persoonlijke gegevens 2. Direct te informeren personen 5. Algemene wensen betreffende het afscheid 6. Specifieke wensen begrafenis 9 Inhoud Persoonlijke gegevens 2 Direct te informeren personen 5 Algemene wensen betreffende het afscheid 6 Specifieke wensen begrafenis 9 Specifieke wensen crematie 10 Overige benodigde gegevens 11 Namen

Nadere informatie

Persoonlijke wensen rondom het overlijden van:

Persoonlijke wensen rondom het overlijden van: Persoonlijke wensen rondom het overlijden van: Persoonlijke gegevens: Naam + voornamen: Adres: Postcode en plaats: Telefoonnummer: E-mail: Geboortedatum en -plaats: BSN: BSN partner: Getrouwd met/partner

Nadere informatie

wilsbeschikking Uitvaartvereniging de Laatste Eer

wilsbeschikking Uitvaartvereniging de Laatste Eer wilsbeschikking 1 wilsbeschikking Speciale wensen en belangrijke gegevens voor nabestaanden Wat te doen bij overlijden Neem contact op met Uitvaartvereniging De Laatste Eer 071 402 86 89 Beantwoord de

Nadere informatie

Wensenlijst Uitvaartvereniging De Laatste Eer te Berlikum, Bode W. Wassenaar-Lautenbach, telefoon , mobiel

Wensenlijst Uitvaartvereniging De Laatste Eer te Berlikum, Bode W. Wassenaar-Lautenbach, telefoon , mobiel Pagina1 Wensenlijst Deze wensenlijst is gemaakt voor iedereen die iets wil vastleggen voor zijn/haar uitvaart. Daarmee praktische informatie achterlatend voor de nabestaanden. Een wensenlijst is belangrijk

Nadere informatie

Wilsbeschikking. * W ensen rondom mijn B egrafenis *

Wilsbeschikking. * W ensen rondom mijn B egrafenis * Wilsbeschikking * W ensen rondom mijn B egrafenis * Begrafenisverzorging Roubos Reigersberg 15 4363 BN Aagtekerke 0118 582298 (dag en nacht bereikbaar) info@begrafenisverzorgingroubos.nl www.begrafenisverzorgingroubos.nl

Nadere informatie

. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking. Telefoon 045-563 9502

. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking. Telefoon 045-563 9502 T. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking 045-563 9502 www.begrafenisvereniging.nl/abcsamenwerking Woord vooraf Waarom u dit boekje wordt aangeboden.

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging Breedstraat 26 te Medemblik 0227-545161

Wilsbeschikking. Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging Breedstraat 26 te Medemblik 0227-545161 Breedstraat 26 te Medemblik 0227-545161 De verzorgt en begeleidt uitvaarten, ongeacht uw overtuiging, met respect en zoveel mogelijk ingaand op uw specifieke wensen. Het invullen van deze wilsbeschikking

Nadere informatie

Nu voor later E. KREMER UITVAARTVERZORGER LAATSTE WENSEN DOCUMENT. van. voor een uitvaart zoals u het wilt 1

Nu voor later E. KREMER UITVAARTVERZORGER LAATSTE WENSEN DOCUMENT. van. voor een uitvaart zoals u het wilt 1 E. KREMER UITVAARTVERZORGER Nu voor later LAATSTE WENSEN DOCUMENT van 1 Een uitvaart zoals u het wilt Wanr u geen testament heeft laten opmaken door een notaris, dan kunt u zelf uw (laatste) wensen vastleggen

Nadere informatie

Laatste wensenformulier

Laatste wensenformulier Laatste wensenformulier Met dit formulier legt u eenvoudig uw uitvaartwensen vast. Sociale Uitvaartzorg Nederland kan u ondersteunen bij het invullen van dit formulier, maar ook als het om de uitvoer van

Nadere informatie

Diny Neplenbroek Uitvaartverzorging

Diny Neplenbroek Uitvaartverzorging Diny Neplenbroek Uitvaartverzorging In deze wilsbeschikking kunt u uw wensen ten aanzien van uw uitvaart vastleggen. Om de wilsbeschikking rechtsgeldig te laten zijn, moet deze eigenhandig zijn ingevuld

Nadere informatie

Mijn uitvaartwensen. P E R S O O N L I J K E G E G E V E N S. Voornamen : Geboortedatum : Geboren te :. Adres :... Postcode en woonplaats :

Mijn uitvaartwensen. P E R S O O N L I J K E G E G E V E N S. Voornamen : Geboortedatum : Geboren te :. Adres :... Postcode en woonplaats : Mijn uitvaartwensen. P E R S N L I J K E G E G E V E N S Naam : Voornamen : Geboortedatum : Geboren te :. Adres :.... Postcode en woonplaats :.... Burgerlijke staat Gehuwd / geregistreerd partnerschap

Nadere informatie

Persoonlijke wensen bij mijn uitvaart.

Persoonlijke wensen bij mijn uitvaart. Persoonlijke wensen bij mijn uitvaart. Dit boekje wordt u aangeboden door UITVAARTVERZORGING P. MANS WEESPAD 34, POSTBUS 24 3257 ZG OOLTGENSPLAAT TEL. 0187 631336 BGG. 06 53448384 E-MAIL: INFO@MANSUITVAARTVERZORGING.COM

Nadere informatie

WILSBESCHIKKING document laatste wensen

WILSBESCHIKKING document laatste wensen WILSBESCHIKKING document laatste wensen Ten name van Deze wilsbeschikking bevat de persoonlijke gegeven: (indien gehuwd ook uw geboortenaam invullen). De heer/mevrouw Geboortedatum Bij mijn overlijden

Nadere informatie

WENSEN BIJ OVERLIJDEN NAAM:..

WENSEN BIJ OVERLIJDEN NAAM:.. WENSEN BIJ OVERLIJDEN NAAM:.. Ine Kooi Uitvaartzorg, J. Wiersumstraat 26, 9981 JJ Uithuizen 0595-432277 / 06-21981877 info@inekooiuitvaartzorg.nl Waarom een wensenlijst? Bij leven en welzijn staan we niet

Nadere informatie

Mijn persoonlijke uitvaartwensen

Mijn persoonlijke uitvaartwensen Mijn persoonlijke uitvaartwensen Uw persoonlijke gegevens Naam: Voornamen: Geslacht: Man Vrouw Geboortedatum: Geboorteplaats: BSN-nummer: Adres: Pc + Woonplaats: Telefoon: Mobiel: Emailadres: Levensovertuiging:

Nadere informatie

Persoonlijke uitvaartwensen. Zuidema s Begrafenis Onderneming. van...

Persoonlijke uitvaartwensen. Zuidema s Begrafenis Onderneming. van... Persoonlijke uitvaartwensen Zuidema s Begrafenis Onderneming van...... Persoonlijke wensen bij uw uitvaart Hieronder kunt u uw uitvaartwensen kenbaar maken. Deze vertrouwelijke gegevens moet u zelf dateren

Nadere informatie

Uitvaartwensen formulier (Scenarium of codicil)

Uitvaartwensen formulier (Scenarium of codicil) Uitvaartwensen formulier (Scenarium of codicil) Email: Website: info@uitvaartjoure.nl www.uitvaartjoure.nl Waarom een Scenarium of codicil? Terecht wensen onze leden meer invloed uit te oefenen op hun

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens Familienaam : Voornamen (voluit) : Geboortedatum : Geboorteplaats : Burgerlijke staat : Samenwonend met : Gehuwd met : Eerder gehuwd met : Weduwe/weduwnaar van : Gescheiden van :

Nadere informatie

Wensenformulier ten behoeve van de uitvaart van

Wensenformulier ten behoeve van de uitvaart van Rouwcentrum Zuidema Wensenformulier ten behoeve van de uitvaart van Dit formulier is een uitgave van Rouwcentrum Zuidema te Klundert en is bedoeld om nabestaanden inzage te geven in uw wensen betreffende

Nadere informatie

Mijn uitvaartwensen. Naam:... Datum:... Plaats:... Ondertekening:...

Mijn uitvaartwensen. Naam:... Datum:... Plaats:... Ondertekening:... Mijn uitvaartwensen nder voorbehoud dat mijn wensen wettelijk, technisch en financieel gezien uitvoerbaar zijn, wens ik dat hieraan naar eer en geweten gevolg wordt gegeven. Daar waar dit niet mogelijk

Nadere informatie

Nu voor later Wilsbeschikking

Nu voor later Wilsbeschikking Nu voor later Wilsbeschikking Deze wilsbeschikking bewaren bij uw persoonlijke gegevens of bij uw uitvaartpolis. Wilsbeschikking Naam: Voornamen: m/v Adres: Huisnr: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum:

Nadere informatie

PERSONALIA. Snijders b.v. Ondergetekende:... Voornamen:... Geboorteplaats:... Geboortedatum:... Burgerlijke staat:... Gehuwd / gehuwd geweest met:

PERSONALIA. Snijders b.v. Ondergetekende:... Voornamen:... Geboorteplaats:... Geboortedatum:... Burgerlijke staat:... Gehuwd / gehuwd geweest met: PERSONALIA Ondergetekende:.......................................... Voornamen:.......................................... Geboorteplaats:.......................................... Geboortedatum:..........................................

Nadere informatie

Uitvaartzorg Kaag & Braassem R. van Rijnsingel 94 2371 ER Roelofarendsveen

Uitvaartzorg Kaag & Braassem R. van Rijnsingel 94 2371 ER Roelofarendsveen Uitvaartzorg Kaag & Braassem R. van Rijnsingel 94 2371 ER Roelofarendsveen Jos van Klink 06 57747129 - Trees Zandvliet 06 10469958 In dit registratieboekje geeft u aan hoe uw uitvaart moet worden vormgegeven.

Nadere informatie

Zo wil ik afscheid nemen

Zo wil ik afscheid nemen Zo wil ik afscheid nemen Voorwoord Een overlijden komt vaak onverwacht en met veel vragen en emoties. Door vooraf na te denken over een aantal aspecten, kunt u zich een beeld vormen over hoe u uw uitvaart,

Nadere informatie

ANTONIUS IN BEWEGING

ANTONIUS IN BEWEGING ANTONIUS IN BEWEGING Laatste wensenlijst Praten over de eigen dood is voor veel mensen niet gemakkelijk. Maar als een naaste overlijdt en je moet de uitvaart regelen, dan kan het troostend zijn als je

Nadere informatie

Bij het invullen kunnen er vragen opkomen over de invulling of juist praktische vragen met betrekking op een uitvaart.

Bij het invullen kunnen er vragen opkomen over de invulling of juist praktische vragen met betrekking op een uitvaart. De laatste wensen leg uw wensen vast Het Laatste Wensen-formulier is gemaakt voor iedereen die zaken wil vastleggen voor zijn of haar uitvaart. U heeft dan meer zekerheid dat uw uitvaart volgens uw eigen

Nadere informatie

Voor u ligt het persoonlijk wensenboekje uitgegeven door Begrafenisvereniging Onstwedde

Voor u ligt het persoonlijk wensenboekje uitgegeven door Begrafenisvereniging Onstwedde -2- Wensen bij overlijden en uitvaart Voor u ligt het persoonlijk wensenboekje uitgegeven door Begrafenisvereniging Onstwedde Waarom dit boekje Nabestaanden weten soms niet wat de wensen van de overledene

Nadere informatie

VOOR LATER. Dit boekje is beschikbaar gesteld door Protestantse Gemeente Koudekerke.

VOOR LATER. Dit boekje is beschikbaar gesteld door Protestantse Gemeente Koudekerke. VOOR LATER Dit boekje is beschikbaar gesteld door Protestantse Gemeente Koudekerke. Inleiding De Protestantse Gemeente Koudekerke biedt u dit boekje aan. Wij adviseren u dit boekje een plekje te geven

Nadere informatie

De Heer / Mevrouw. dit boekje is opgemaakt en vastgesteld te datum

De Heer / Mevrouw. dit boekje is opgemaakt en vastgesteld te datum Mijn Uitvaartwensen Postbus 2005, 6020 AA Budel Tel: 0495-493232 In dit boekje kunt u op uw gemak alle persoonlijke wensen en voorkeuren ten aanzien van uw eigen uitvaart vastleggen. Daarmee is het een

Nadere informatie

Dorien de Nijs, uitvaartbegeleiding te Vught

Dorien de Nijs, uitvaartbegeleiding te Vught In deze wilsbeschikking zijn alle wensen met betrekking tot de uitvaart van: vastgelegd. De uitvaart dient verzorgd te worden door: Dorien de Nijs, uitvaartbegeleiding te Vught Ondertekend, Plaats Datum

Nadere informatie

Persoonlijke wensen rondom de uitvaart van:

Persoonlijke wensen rondom de uitvaart van: Persoonlijke wensen rondom de uitvaart van: Persoonlijke gegevens: Naam: Voornamen: Adres: Telefoonnummer: Postcode en woonplaats: Emailadres: Geboortedatum/ -plaats: Gehuwd/samenwonend met: Geloofsovertuiging:

Nadere informatie

Laatste Wensenformulier

Laatste Wensenformulier Laatste Wensenformulier Dit wensenformulier wordt u aangeboden door Troupin Unieke Uitvaartzorg. U kunt te allen tijde een beroep op ons doen om dit wensenformulier met ons te bespreken. Neem hiervoor

Nadere informatie

Wensen voor mijn laatste reis

Wensen voor mijn laatste reis Wensen voor mijn laatste reis Begrafenis en Crematiebegeleiding Sinds 1912 Woord vooraf Waarom dit boekje? Steeds meer mensen hebben de behoefte om mee te denken en beslissingen te nemen over de invulling

Nadere informatie

WILSBESCHIKKING. (document laatste wensen) Ten name van:..

WILSBESCHIKKING. (document laatste wensen) Ten name van:.. WILSBESCHIKKING (document laatste wensen) Ten name van:.. Deze wilsbeschikking bevat de persoonlijke gegevens van: (Indien gehuwd ook uw geboortenaam invullen). De heer/mevrouw Geboortedatum Bij mijn overlijden

Nadere informatie

Van: De heer/mevrouw. Geboortedatum. Geboorteplaats 06-29 24 11 83. info@carlabasjes.nl - www.carlabasjes.nl

Van: De heer/mevrouw. Geboortedatum. Geboorteplaats 06-29 24 11 83. info@carlabasjes.nl - www.carlabasjes.nl Van: De heer/mevrouw Geboortedatum Geboorteplaats 06-29 24 11 83 info@carlabasjes.nl - www.carlabasjes.nl Wilsbeschikking Het invullen van deze wilsbeschikking biedt u de mogelijkheid gegevens van u vast

Nadere informatie

Mijn persoonlijke wensen

Mijn persoonlijke wensen Mijn persoonlijke wensen (Zorgvuldig bewaren) Nuvema uitvaartverzekeraar. Thuis in uw regio. Nuvema heeft zijn wortels in de provincie. In Groningen om precies te zijn, waar we in 1949 zijn opgericht.

Nadere informatie

PERSOONLIJKE WENSEN BIJ UW AFSCHEID

PERSOONLIJKE WENSEN BIJ UW AFSCHEID WENSENBOEKJE PERSOONLIJKE WENSEN BIJ UW AFSCHEID INVULLING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS De ondergetekende Naam:... Voornamen:... Geboortedatum:... Geboorteplaats:... Geslacht: man vrouw Burger Service

Nadere informatie

Mijn uitvaart... laatste wensenformulier. Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden

Mijn uitvaart... laatste wensenformulier. Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden Mijn uitvaart... laatste wensenformulier Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden HILHORST uitvaartverzorging biedt u hierbij geheel vrijblijvend een Wensenformulier aan. Dit formulier is een hulpmiddel,

Nadere informatie

P u u r e n P e r s o o n l i j k

P u u r e n P e r s o o n l i j k P u u r e n P e r s o o n l i j k Persoonlijke wensen rondom de uitvaart van: Persoonlijke gegevens: Naam: Voornamen: Adres: Telefoonnummer: Postcode en woonplaats: Emailadres: Geboortedatum/ -plaats:

Nadere informatie

Beschrijving van de wensen voor de uitvaart

Beschrijving van de wensen voor de uitvaart Beschrijving van de wensen voor de uitvaart Opgesteld door Adres : Postcode en Woonplaats : Ondergetekende geeft hiermede te kennen dat de hierna omschreven laatste wilsbeschikking ten aanzien van zijn/haar

Nadere informatie

Uw persoonlijk invulboekje

Uw persoonlijk invulboekje Uw persoonlijk invulboekje Tijdens een uitvaart komen uw nabestaanden voor veel vragen te staan, vragen waar ze nog nooit over hebben nagedacht. Hierbij komen ze voor keuzes te staan die misschien niet

Nadere informatie

Laatste wensenboekje Rembrandt van Rijnstraat 9 3751 VH Bunschoten Tel: 033-2984431 / 06-23871791 E-mail:info@uitvaartverzorgingdejong.

Laatste wensenboekje Rembrandt van Rijnstraat 9 3751 VH Bunschoten Tel: 033-2984431 / 06-23871791 E-mail:info@uitvaartverzorgingdejong. Laatste wensenboekje Rembrandt van Rijnstraat 9 3751 VH Bunschoten Tel: 033-2984431 / 06-23871791 E-mail:info@uitvaartverzorgingdejong.nl Website:www.uitvaartverzorgingdejong.nl Bij ieder leven hoort een

Nadere informatie

Stichting. Wilsbeschikking. Vertrouwelijke

Stichting. Wilsbeschikking. Vertrouwelijke Stichting Nationaal Cultureel Uitvaartzorg 06 37362817 www.ncuzorg.nl KvK : 60804726 IBAN: NL76RABO 0184 1025 53 Wilsbeschikking Vertrouwelijke Gegevens voor mijn nabestaanden U kunt dit formulier het

Nadere informatie

Uw wensen en uw nabestaanden

Uw wensen en uw nabestaanden UITVAARTVERZEKERING bpost bank Uw wensen en uw nabestaanden Voorafgaand Met deze brochure informeert u uw nabestaanden over uw persoonlijke wensen. Vul de brochure zo volledig mogelijk in en bewaar ze

Nadere informatie

KollaardUITVAARTZORG

KollaardUITVAARTZORG KollaardUITVAARTZORG samen zorgen voor een passend afscheid ll Mijn wensen ten aanzien van mijn uitvaart Geachte heer, mevrouw, Voor u ligt dit praktische document met alle voorkomende vragen mbt uw eigen

Nadere informatie

LAATSTE WENSEN FORMULIER VAN. Peppelerweg 2 3881 XK Putten Tel. 0341-363366 Fax. 0341-363086 E-mail: henktermaat@hetnet.nl www.henktermaat.

LAATSTE WENSEN FORMULIER VAN. Peppelerweg 2 3881 XK Putten Tel. 0341-363366 Fax. 0341-363086 E-mail: henktermaat@hetnet.nl www.henktermaat. LAATSTE WENSEN FORMULIER VAN Peppelerweg 2 3881 XK Putten Tel. 0341-363366 Fax. 0341-363086 E-mail: henktermaat@hetnet.nl www.henktermaat.nl HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN Ondergetekende

Nadere informatie

Wilsbeschikking. gegevens voor mijn nabestaanden. U kunt dit formulier het beste bij uw familiepapieren bewaren. Vertrouwelijke

Wilsbeschikking. gegevens voor mijn nabestaanden. U kunt dit formulier het beste bij uw familiepapieren bewaren. Vertrouwelijke Wilsbeschikking Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden U kunt dit formulier het beste bij uw familiepapieren bewaren. Ondergetekende Persoonlijke gegevens Naam Voornamen Adres Postcode en woonplaats

Nadere informatie

Uitvaartwensen. Persoonsgegevens

Uitvaartwensen. Persoonsgegevens Uitvaartwensen Persoonsgegevens : Meisjesnaam: Voornamen: : : Telefoonnummer: Geboortedatum en -plaats: Nationaliteit: Burgerservicenummer: Burgerlijke stand: gehuwd met of geregistreerd partnerschap van

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer: Emailadres: Geboortedatum: Geboorteplaats: Burgerlijke stand: Naam: Adres:

Wilsbeschikking. Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer: Emailadres: Geboortedatum: Geboorteplaats: Burgerlijke stand: Naam: Adres: Wilsbeschikking Ondergetekende verklaard deze wilsuiting naar eigen wensen te hebben ingevuld, hopende op een zo specifiek mogelijk nageleefde uitvaart. Personalia Postcode: Woonplaats: Emailadres: Geboortedatum:

Nadere informatie

Heeft u bijzondere wensen voor uw uitvaart? Leg ze nu al vast. Dit kan via dit uitvaartcodicil van Begrafenis en Crematieonderneming Theo Arts.

Heeft u bijzondere wensen voor uw uitvaart? Leg ze nu al vast. Dit kan via dit uitvaartcodicil van Begrafenis en Crematieonderneming Theo Arts. Heeft u bijzondere wensen voor uw uitvaart? Leg ze nu al vast. Dit kan via dit uitvaartcodicil van Begrafenis en Crematieonderneming Theo Arts. Zij geven u de zekerheid dat uw uitvaart wordt verzorgd op

Nadere informatie

Wilsbeschikking: Mijn persoonlijke gegevens:

Wilsbeschikking: Mijn persoonlijke gegevens: Wilsbeschikking: Mijn persoonlijke gegevens: Naam: Volledige voornamen: Adres: Postcode en Woonplaats: Telefoonnummer: Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Naam vader: Naam moeder: Gehuwd / Gehuwd

Nadere informatie

Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden.

Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden. Uitvaartzorg de Vlieger Wilgenstraat 12 4307 DA Oosterland T. 0111 402000 F. 0111 401552 E. info@uitvaartdevlieger.nl W. www.uitvaartdevlieger.nl Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden. Geachte

Nadere informatie

Laatste wensenformulier

Laatste wensenformulier Laatste wensenformulier Persoonsgegevens: Ondergetekende: Naam: Voornamen: Adres: Postcode/woonplaats: Telefoon: Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: BSN-nummer: Gehuwd met / partner van: Weduwe

Nadere informatie

Document vertrouwlijke gegevens. Mijn laatste wensen. Van meneer / mevrouw: J. STOUT / uitvaartverzorging 24 uur per dag bereikbaar: 0599-612 482

Document vertrouwlijke gegevens. Mijn laatste wensen. Van meneer / mevrouw: J. STOUT / uitvaartverzorging 24 uur per dag bereikbaar: 0599-612 482 Document vertrouwlijke gegevens Mijn laatste wensen Van meneer / mevrouw: 24 uur per dag bereikbaar: 0599-612 482 Leg uw wensen vast Het Laatste Wensen-formulier is gemaakt voor iedereen die zaken wil

Nadere informatie

Wensenformulier. voor het afscheid en de uitvaart van: uw uitvaart in vertrouwde handen. www.delu.nl. Naam:

Wensenformulier. voor het afscheid en de uitvaart van: uw uitvaart in vertrouwde handen. www.delu.nl. Naam: Wensenformulier voor het afscheid en de uitvaart van: Naam: 1 Dit wensenformulier is met zorg samengesteld en geeft u de mogelijkheid de meest voorkomende wensen rond uw afscheid en uw uitvaart vast te

Nadere informatie

Naam:... Datum:... Plaats:... Ondertekening:... Naam:... Adres:... Postcode en woonplaats:...

Naam:... Datum:... Plaats:... Ondertekening:... Naam:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Mijn Uitvaartwensen pagina 2 van 10. Persoonlijke wensen U staat er niet iedere dag bij stil, maar u heeft vast wel eens nagedacht over hoe uw eigen uitvaart eruit zou moeten komen te zien. Het bespreken

Nadere informatie

Maar zeg het aan geen mens. Ze zouden niet geloven. Ze zouden niet willen geloven dat een mens een mens zo lief had als ik jou.

Maar zeg het aan geen mens. Ze zouden niet geloven. Ze zouden niet willen geloven dat een mens een mens zo lief had als ik jou. MEMENTUM Voor de dag van morgen Wanneer ik morgen dood ga, vertel dan aan de bomen hoeveel ik van je hield. Vertel het aan de wind, die in de bomen klimt of uit de takken valt, hoeveel ik van je hield.

Nadere informatie

Scenarium. http://www.verzekerjeeigenuitvaart.nl. Achternaam. Voornamen Geboortedatum Telefoon. Straat. Huisnr. Postcode Plaats.

Scenarium. http://www.verzekerjeeigenuitvaart.nl. Achternaam. Voornamen Geboortedatum Telefoon. Straat. Huisnr. Postcode Plaats. Scenarium van: Scenarium http://www.verzekerjeeigenuitvaart.nl Achternaam Voornamen Geboortedatum Telefoon Straat Postcode Plaats Huisnr. Vrouw Man Datum Plaats 1 Na mijn overlijden wil ik worden begraven

Nadere informatie

Wensenboekje voor mijn uitvaart. Naam:

Wensenboekje voor mijn uitvaart. Naam: Wensenboekje voor mijn uitvaart Naam: Het is niet verplicht alles in te vullen. U helpt uw nabestaanden echter door zoveel mogelijk vast te leggen. Naam!_ Voornamen_ Adres! _ Postcode_ Woonplaats_ Geboortedatum!

Nadere informatie

Wensenlijst. Naam: Datum: Handtekening:

Wensenlijst. Naam: Datum: Handtekening: Wensenlijst Naam: Datum: Handtekening: T 06 47 64 39 99 W www.osiris-uitvaart.nl Verdriet is de keerzijde van liefde Manu Keirse Osiris Uitvaart herkent deze uitspraak goed, in verlies is de liefde voelbaar.

Nadere informatie

De ervaring leert dat het voor nabestaanden belangrijk is om actief betrokken te zijn bij een afscheid en dat zij dit vaak als positief ervaren.

De ervaring leert dat het voor nabestaanden belangrijk is om actief betrokken te zijn bij een afscheid en dat zij dit vaak als positief ervaren. Geachte lezer, Voor u ligt het wensenboekje van Cloosterman Uitvaartzorg. Waarom dit wensenboekje? Ik wil met dit boekje bereiken dat u nadenkt over uw afscheid. Dat u probeert om aan te geven welke vorm

Nadere informatie

Neutrale Uitvaartvereniging Stadskanaal Vlaanderenlaan TJ Stadskanaal

Neutrale Uitvaartvereniging Stadskanaal Vlaanderenlaan TJ Stadskanaal Neutrale Uitvaartvereniging Stadskanaal Vlaanderenlaan 1 9501 TJ Stadskanaal 0599-612437 info@nuv-stadskanaal.nl www.nuv-stadskanaal.nl Wilsbeschikking dhr. / mevr. Uw wensen in een wilsbeschikking vastleggen!

Nadere informatie

Mijn uitvaart. Ondergetekende, De heer / mevrouw

Mijn uitvaart. Ondergetekende, De heer / mevrouw Mijn uitvaart Mijn uitvaart In dit boekje kunt u op uw gemak alle persoonlijke wensen In dit document geeft u nu alvast het antwoord op een aantal Ondergetekende, en voorkeuren ten aanzien van uw eigen

Nadere informatie

UITVAARTVERZORGING RIDDERKERK 0180-430 300 WILSBESCHIKKING

UITVAARTVERZORGING RIDDERKERK 0180-430 300 WILSBESCHIKKING UITVAARTVERZORGING RIDDERKERK 0180-430 300 WILSBESCHIKKING Persoonlijke gegevens Naam man vrouw Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummers E-mailadres Burgerlijke

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Persoonlijke gegevens: Naam: Voornamen: Roepnaam: Geboren op: in: Geslacht: Man / Vrouw. Adres: Postcode en woonplaats:

Wilsbeschikking. Persoonlijke gegevens: Naam: Voornamen: Roepnaam: Geboren op: in: Geslacht: Man / Vrouw. Adres: Postcode en woonplaats: Wilsbeschikking Persoonlijke gegevens: Naam: Roepnaam: Geboren op: in: Geslacht: Man / Vrouw Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: mobielnr: Nationaliteit: Naam huisarts: telefoon: Burgerlijke staat:

Nadere informatie

Laatste wilsbeschikking

Laatste wilsbeschikking Laatste wilsbeschikking Geachte heer, mevrouw, In deze laatste wilsbeschikking is er de mogelijkheid de wensen met betrekking tot uw uitvaart kenbaar te maken. Dit kunt u doen door de vragenlijst zelf

Nadere informatie

Nu voor later. Wilsbeschikking. Vredehof. In dienst van het leven.

Nu voor later. Wilsbeschikking. Vredehof. In dienst van het leven. Nu voor later Wilsbeschikking Vredehof. In dienst van het leven. Deze wilsbeschikking bewaren bij uw persoonlijke gegevens of bij uw uitvaartpolis. Wilsbeschikking Naam: Voornamen: m/v Adres: Huisnr: Postcode:

Nadere informatie

Persoonlijk wensenboekje

Persoonlijk wensenboekje ALTEVEER KERKENVELD Persoonlijk wensenboekje Uitvaartverzorging Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam UITVAARTZORG K ER M STICHTING KEUR U heeft een goede levens verzekering, maar wie verzorgt uw uitvaart...?

Nadere informatie

Laatste Wensen Formulier

Laatste Wensen Formulier tel. : 0900-5555560 (meldnummer bij overlijden) mobiel : 06-52 67 6220 e-mail : info@holtlanduitvaartzorg.nl internet : www.holtlanduitvaartzorg.nl Laatste Wensen Formulier Mijn eigen wensen voor mijn

Nadere informatie

Na mijn overlijden wil ik worden begraven wil ik worden gecremeerd laat ik mijn nabestaanden bepalen of ik word begraven of gecremeerd

Na mijn overlijden wil ik worden begraven wil ik worden gecremeerd laat ik mijn nabestaanden bepalen of ik word begraven of gecremeerd Naam Voornamen (voluit) Geboortedatum Telefoon Straat Postcode Plaats Huisnr. Vrouw Man Datum Plaats Na mijn overlijden wil ik worden begraven wil ik worden gecremeerd laat ik mijn nabestaanden bepalen

Nadere informatie

De laatste wens van: Ik wens dat mijn uitvaart verzorgd wordt door:

De laatste wens van: Ik wens dat mijn uitvaart verzorgd wordt door: De laatste wens van: : Voornamen: Geboren op: : Postcode: Telefoonnummer: Nationaliteit: BSN-nummer:.... M/V.... te:............. Woonplaats:... Mobiel:........... Ik wens dat mijn uitvaart verzorgd wordt

Nadere informatie

Zo zie ik mijn uitvaart

Zo zie ik mijn uitvaart Zo zie ik mijn uitvaart Staatssecretarislaan 11 8015 BA Zwolle 038 46 00 749 Geachte lezer, Voor u ligt het document Zo zie ik mijn uitvaart Speciaal door Arabesque uitvaartverzorging gemaakt om u in de

Nadere informatie

WILSBESCHIKKING. Deze wilsbeschikking is beschikbaar gesteld door Begrafenisverzorging J. van der Slik.

WILSBESCHIKKING. Deze wilsbeschikking is beschikbaar gesteld door Begrafenisverzorging J. van der Slik. WILSBESCHIKKING Deze wilsbeschikking is beschikbaar gesteld door Begrafenisverzorging J. van der Slik. Met ondertekening verklaar ik dat de in deze wilsbeschikking opgenomen wensen door mij persoonlijk

Nadere informatie

Voor het melden van een overlijden zijn wij 24 uur per dag bereikbaar: Mijn Laatste Wensen

Voor het melden van een overlijden zijn wij 24 uur per dag bereikbaar: Mijn Laatste Wensen Voor het melden van een overlijden zijn wij 24 uur per dag bereikbaar: 0475-48 61 00 Mijn Laatste Wensen Vertrouwelijke informatie voor nabestaanden. Bewaar dit formulier bij uw familiepapieren/officiële

Nadere informatie

Beschrijving van de wensen voor de uitvaart

Beschrijving van de wensen voor de uitvaart pgesteld door: Beschrijving van de wensen voor de uitvaart Adres: Postcode en woonplaats: ndergetekende: geeft hiermede te kennen dat de hierna omschreven laatste wilsbeschikking ten aanzien van zijn/haar

Nadere informatie

Valance Vos Vos Uitvaart

Valance Vos Vos Uitvaart Wensen Boekje Sterven is na onze geboorte de belangrijkste gebeurtenis in ons leven. Of de dood nu plotseling komt of niet, u kunt er voor zorgen dat uw nabestaanden niet naast hun verdriet ook nog de

Nadere informatie

De Groot Uitvaart Havenstraat 23-25 1271 AB Huizen Telefoon 035-5254363

De Groot Uitvaart Havenstraat 23-25 1271 AB Huizen Telefoon 035-5254363 Geachte heer/mevrouw, Door middel van het invullen van de vragenlijst, maakt u uw (laatste) wensen kenbaar. In deze vragenlijst is getracht een overzicht te geven van zaken waar u rondom een uitvaart aan

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Miltenburg Uitvaartverzorging

Met vriendelijke groet, Miltenburg Uitvaartverzorging Vrijwel alles in dit leven is onzeker, slechts één ding staat vast: voor iedereen komt een moment waarop aan dit leven een einde komt. Of de dood nu plotseling komt of niet- u kunt er voor zorgen dat uw

Nadere informatie

Uitvaartcodicil. Bel bij een overlijden met 0521-513660. Wij zijn dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcodicil. Bel bij een overlijden met 0521-513660. Wij zijn dag en nacht bereikbaar. Uitvaartcodicil Bel bij een overlijden met 0521-513660 Wij zijn dag en nacht bereikbaar. Bewaar dit codicil op een plek waar uw nabestaanden hem makkelijk vinden, laat uw nabestaanden ook weten dat u een

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Persoonlijke gegevens:

Wilsbeschikking. Persoonlijke gegevens: Persoonlijke gegevens: Wilsbeschikking M V Voornamen: Adres Postcode / woonplaats: E-mail adres: Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Geloof / levensovertuiging: Burgerlijke staat: Ongehuwd /

Nadere informatie

Mijn persoonlijke wensen

Mijn persoonlijke wensen Mijn persoonlijke wensen Groenewoudlaan 4, 6004 VE Weert 0495-543815 www.uitvaart-vangansewinkel.nl Patersveld 19, 6001 SN Weert Fax. 0495-546184 info@uitvaart-vangansewinkel.nl Persoonlijke gegevens Achternaam

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Geachte heer, mevrouw, Voor u ligt dit praktische document met de meest voorkomende vragen over de uitvoering van uw eigen uitvaart. U kunt hiermee op ieder moment wanneer u dat wilt, uw persoonlijke wensen

Nadere informatie

Zo wil ik het... Uitvaartzorg Bollenstreek Oranjelaan KH Lisse. Dave van der Lans Marjan Balkenende-Goudkade Désirée Niesen Carlo van der Lans

Zo wil ik het... Uitvaartzorg Bollenstreek Oranjelaan KH Lisse. Dave van der Lans Marjan Balkenende-Goudkade Désirée Niesen Carlo van der Lans Mijn uitvaartwensen Zo wil ik het... Veel mensen willen of kunnen niet over hun eigen uitvaart nadenken. Het is ook best een moeilijk iets om bij stil te staan. Toch is het verstandig om dit wel eens

Nadere informatie

Een boekje om uw uitvaartwensen vast te leggen. Johan, medewerker Ardanta

Een boekje om uw uitvaartwensen vast te leggen. Johan, medewerker Ardanta Een boekje om uw uitvaartwensen vast te leggen. Johan, medewerker Ardanta Op een dag bent u er niet meer. Laat u het aan uw nabestaanden over hoe uw uitvaart eruitziet? Of bepaalt u het grotendeels zelf?

Nadere informatie

Wensenformulier. Een Bijzonder Afscheid

Wensenformulier. Een Bijzonder Afscheid Wensenformulier In het wensenformulier heb ik aangegeven hoe mijn uitvaart moet worden uitgevoerd. Ik vraag mijn nabestaanden om mijn wensen te respecteren en deze zo goed mogelijk uit te voeren. Opdrachtgever

Nadere informatie

PERSOONLIJKE UITVAARTWENSEN VAN: Voor het melden van een sterfgeval belt u: Lijffijt Uitvaartverzorging

PERSOONLIJKE UITVAARTWENSEN VAN: Voor het melden van een sterfgeval belt u: Lijffijt Uitvaartverzorging . PERSOONLIJKE UITVAARTWENSEN VAN:.. Voor het melden van een sterfgeval belt u: Lijffijt Uitvaartverzorging 06-37 681 681 Vanuit het buitenland belt u: + 31 (6) 37 681 681 Dag en nacht bereikbaar ook in

Nadere informatie

Persoonlijk en respectvol afscheid

Persoonlijk en respectvol afscheid Persoonlijk en respectvol afscheid Anastasia van Achteren-van Vendeloo Uitvaartbegeleider Smalgoorn 12 9403 NW Assen 06-50291822 info@anastasiauitvaartbegeleiding.nl www.anastasiauitvaartbegeleiding.nl

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Wensen bij mijn uitvaart

Wilsbeschikking. Wensen bij mijn uitvaart Wilsbeschikking Wensen bij mijn uitvaart Een uitvaart volgens uw eigen wensen... In deze wilsbeschikking kunt u uw wensen ten aanzien van uw uitvaart vastleggen. U heeft dan meer zekerheid dat uw uitvaart

Nadere informatie