Duurzaam bouwen Even voorstellen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaam bouwen Even voorstellen"

Transcriptie

1 Duurzaam bouwen Even voorstellen 1

2 Even voorstellen: CeDuBo Informatie- en coördinatiecentrum In oude badzaal van de mijn van Zolder Gebouw Eigendom WTCB m² Mede-bewoners Virtueel bouwen 2

3 Missie CeDuBo Het centrum duurzaam bouwen wil het referentiecentrum zijn dat bouwstenen biedt voor een duurzaam gebouwde omgeving. Hiertoe ontwikkelen we een gezamenlijke visie met alle betrokkenen en informeren, stimuleren en sensibiliseren we particulieren en professionelen om acties te ondernemen die een win-win opleveren op economisch, ecologisch en sociaal vlak. In concreto Coördinerende rol Vanuit een rationele/onderbouwde basis Visievorming en Informatieoverdracht Projectwerking Meewerken aan het beleid 3

4 Coördineren VZW: breed platform van actoren wetenschap Distributie Energie, water bouwsector overheden architecten materiaalproducenten Leden vzw: platform WTCB BMP 4

5 Ondersteuning energiemaatregelen Belgische situatie 5

6 Belgische situatie Bevoegdheden Federaal: normen, productgebonden materies Energiebeleid Fiscaliteit Gewestelijk Economie Leefmilieu Onderzoek en innovatie Energie: Rationeel energieverbruik, Warmtekrachtkoppeling, hernieuwbare energiebronnen, Distributie en levering van gas en elektriciteit (behalve tarieven), Sociale openbare dienstverplichtingen. Vrijgemaakte energiemarkt Belgische situatie Vrijgemaakte energiemarkt Netbeheerders: energiebesparing (REG premies) Maar prijs is federale bevoegdheid Energieleveranciers: groene stroom certificaten 6

7 Belgische situatie Consequenties: versnipperd stimuleringsbeleid Burgers Ingewikkeld subsidielandschap Netbeheerders: REG premies Vanaf 2009: voor nieuwbouw E-peil Federaal: fiscale stimuli Subsidies en premies voor particulieren Federaal Belastingvoordeel 2650 / jaar (3440 zon) Factuur kan gespreid worden Cumuleerbaar Groene stroom certificaten Tarifaire steun: 450 /1000kWh Netbeheerders Gemeente 7

8 Netbeheerders Premies Dakisolatie Muurisolatie Condensatieketel op aardgas Domotica Warmtepomp Warmtepompboiler Wasdroger op aardgas Zonneboiler E-peil Tegemoetkomingen voor particulieren Tendens nieuwbouw: basis E-peil 8

9 Voor bedrijven Federale overheid Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. Vermindering van bepaalde heffingen voor convenantbedrijven Vlaamse overheid Steun voor fotovoltaïsche zonnepanelen Ecologiepremie Steun voor demonstratieprojecten innovatieve hernieuwbare energietechnologieën 10% bijkomende steun voor milieubesparende innovaties Toekenning van groenestroom- en WKKcertificaten Financieringen Derde partij financiering Relighting Andere energiemaatregelen ESCO s PPS formules 9

10 Initiatieven overheden/sector Lente van het leefmilieu 4 werkgroepen Productie en duurzame consumptie en biodiversiteit ecoinnovatie Klimaat en Energie Groene certificaten Steuninstrumenten en stimuli Het systeem van de derde investeerder Valorisatie van de biomassa De ontwikkeling van off-shore windparken Milieu en gezondheid Transport en mobiliteit 10

11 DuWoBo project Vlaamse administratie (LNE) MP (bevoegdheid duurzame ontwikkeling) Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling: Duurzaam Bouwen Maatschappelijke agenda Breed gedragen Uitgangspunten Duurzaam wonen en bouwen is een systeem Veel actoren Veel onderlinge invloeden Er is verandering gewenst van het systeem 11

12 Aanpak 1.Ontwikkeling streefbeeld 2.Structurering in thema s 3.Beschrijving van paden om streefbeeld te bereiken 4.Exploratie van die paden Objectief Maatschappelijke agenda gebaseerd op een lange termijnvisie Coherente aanpak Breed gedragen 12

13 Voordelen van de aanpak Voor de maatschappij Beleid met lange termijn visie Coherent en doelgericht maatschappelijke agenda Breed draagvlak Vernieuwende oplossingen Voor de deelnemers Meewerken aan maatschappelijke agenda Kans om ideeën te exploreren Vernieuwend en inspirerend Coalities Beleid Van ad hoc naar doelgericht Van puzzelstukken naar puzzel 13

14 Verloop Enkele ervaringen Ronde van Frankrijk Ploeg: ieder zijn rol Duidelijkheid over taken Per etappe Ruimte voor vrijbuiters Soms zijn er tijdsverschillen Streefbeeld Jargon Schaapjes langs de weg 14

15 Termijnvisie 15

16 De bouw: een innoverende sector HR glas Condensatieketels Domotica Zelfreinigend glas Passieve huizen Uitdagingen Doorbraaktechnologieën verwacht 16

17 Uitdagingen Duurzaam bouwen Energie en binnenklimaat Klimaat veranderingen Demografische evoluties Opwaardering steden Kwaliteits- en comforteisen Cultureel erfgoed Werkomstandigheden (veilig, gezond) Maatschappelijke tendensen Vertaling Prestatie-eisen Nieuwe normeringen Akoestiek Duurzaamheid Nieuwe vragen van de klant Nieuwe materiaalontwikkelingen Veranderende arbeidswetgeving Nieuwe bouwprocessen: bouwteams Levenskwaliteit Toegankelijkheid Veiligheid en gezondheid 17

18 I have a dream Het duurzame gebouw Het intelligente gebouw Het stille gebouw Het gezonde gebouw Het levende gebouw Het nano gebouw Cfr. Visie 2030 Normeringen, goedkeuringen, 18

19 Normeringen, goedkeuringen, labels,... Benor (belgische norm) Vrijwillig conformiteitsmerk NBN of PTV Productcertificatie controlemechanisme ATG Gunstige beoordeling in een document, technische goedkeuring genoemd. Certificeringsorganisatie BuTGB CE Vrijwillige labels Dank voor uw aandacht 19