Jaar van de historische buitenplaats 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaar van de historische buitenplaats 2012"

Transcriptie

1 Jaar van de historische buitenplaats 2012 Eindverslag

2

3 Ten geleide Aan het einde van het Themajaar Historische Buitenplaats 2012 Huis ten Bosch, Maarssen Met de uitgave van dit eindverslag komt een definitief einde aan het succesvolle Jaar van en voor de Historische Buitenplaats Deze publicatie bevat een beknopte samenvatting van de hoogtepunten, die zich tijdens het Themajaar hebben voorgedaan. Het is indrukwekkend en bemoedigend te lezen wat er allemaal is gebeurd of wat werd georganiseerd om deze groenhistorische culturele erfgoederen voor het voetlicht te krijgen. De buitenplaatsen zelf betoverden vele mediavertegenwoordigers waardoor dit type erfgoed terecht veelvuldig in het nieuws kwamen. Hiermee is een belangrijke doelstelling van het Themajaar ruimschoots gehaald. Deze erfgoederen zijn mede door alle activiteiten in 2012 iets minder onbekend en wat meer bemind geraakt. Dat is een hoopvolle ontwikkeling, die zeker ook in de toekomst moet worden vastgehouden. Verder treft u in deze uitgave samenvattingen aan van de door onze Stichting georganiseerde evenementen alsmede een financiële verantwoording. In dit laatste onderdeel leest u dat het Jaar vooral dankzij een grote hoeveelheid onbetaalde uren door gedreven bestuursleden en meerdere vrijwillige professionals is gerealiseerd. Onze gewaardeerde sponsoren leverden ook een belangrijke financiële bijdrage aan de verwezenlijking van het Themajaar. Zonder die stichtingen, fondsen en bedrijven en mede dankzij de waardevolle hulp van meerdere provinciale besturen zou dit Jaar er niet zijn geweest. In dit verband past ook een woord van dank aan zowel particuliere als institutionele eigenaren van historische buitenplaatsen. Vaak mochten wij om niet gebruikmaken van hun faciliteiten of organiseerde men evenementen in het kader van het Themajaar. Ook leest u in deze eindverantwoording de resultaten van de onlangs gehouden enquête, die onlangs door honderden deelnemers werd ingevuld. Al deze uiteenlopende vormen van positieve betrokkenheid bij de uitvoering van dit Themajaar hebben er voor gezorgd dat wij u ook dit eindverslag met een zekere trots overhandigen. Uit de columns die alle bestuursleden voor dit verslag schreven, blijkt duidelijk hoe waardevol zij onze historische buitenplaatsen vinden, voor zichzelf maar vooral ook voor de Nederlandse samenleving. Hopelijk stimuleert dit eindverslag u om ook in de toekomst bij te dragen aan het complexe vraagstuk rond de instandhouding en het beheer van onze waardevolle kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen. René W.Chr. Dessing Voorzitter Stichting Themajaar Historische Buitenplaats

4 - 2 - Kasteel Hillenraad, Swalmen René W.Chr. Dessing

5 1 Voorbij het Jaar van de Historische Buitenplaats 2012 Het Jaar van de Historische Buitenplaats 2012 is al weer enige tijd voorbij. Op donderdag 29 maart 2012 opende de commissaris van de Koningin in Utrecht, Roel C. Robbertsen, samen met onze voorzitter René W.Chr. Dessing het Thema jaar op Kasteel Amerongen. Op vrijdag 30 november 2012 werd het afgesloten met een grote slotmanifestatie op Kasteel Geldrop door Wim B.H.J. van de Donk, commissaris van de Koningin in Noord-Brabant. Nu is ook de tijd gekomen dat de Stichting Themajaar Historische Buitenplaats 2012 als initiatiefnemer en organisator van dit bijzondere Themajaar haar werkzaamheden afrondt en verantwoording aflegt. Bij de opening werd het boek De Buitenplaatsen en het Neder landse Landschap gepresenteerd, in opdracht van de Stichting geschreven door Marina Laméris en voorzien van prachtige foto s, gemaakt door Roel van Norel. Deze uitgave, die mede mogelijk werd gemaakt door het vroegere Ministerie van VROM en de Stichting Sluyterman van Loo, heeft inmiddels een tweede druk beleefd. Ook de door Wim Dröge en Hans Bouhuijs gemaakte documentaire Levende Buitenplaatsen kende op dat moment zijn première. En aan het slot van het Themajaar konden de aanbevelingen die uit de rondetafelgesprekken en vele andere formele en informele bijeenkomsten zijn gedestilleerd, worden gepresenteerd. Deze aanbevelingen zijn gericht op de instandhouding en het beheer van de unieke historische buitenplaatsen in ons land. Tussen de opening op Amerongen in maart 2012 en het slot op Kasteel Geldrop in november 2012 is er landelijk veel gebeurd en is er veel en uiteenlopende aandacht geweest voor de historische buitenplaatsen. De effecten van het Themajaar zijn nog steeds merkbaar. Uit een enquête onder circa 3700 personen die bij cultureel erfgoed en buitenplaatsen betrokken zijn of hun interesse hebben getoond, komt duidelijk naar voren dat men hoopt en verwacht dat de door het Themajaar geïnitieerde activiteiten en publieke belangstelling zich voortzet en leidt tot een blijvende communicatieve aandacht voor dit erfgoed. Opening van het Themajaar De Stichting Themajaar Historische Buitenplaats 2012 werd in 2010 opgericht. René W.Chr. Dessing, initiatiefnemer en promotor van het Themajaar, is bestuursvoorzitter en Paul Schnabel is vice-voorzitter. Verder bestaat het bestuur uit Søren Ludvig Movig (penningmeester), Herma de Heer (lid), Jeanine Perryck (lid), Martin van Bleek (lid), Jan Groeneveld (communicatie) Marleen Barth (secretaris). Een raad van adviseurs ondersteunde het bestuur en vervulde een zeer nuttige rol bij het aanscherpen van de ideeën over invulling van het Themajaar. Een landelijke klankbordgroep van ter zake deskundigen hielp met name in de beginfase bij de gedachtevorming en uitwerking van vorm en inhoud, wat leidde tot de oprichting van de Stichting Themajaar Historische Buitenplaats Onmisbaar was ook de steun van de twaalf commissarissen van de Koningin, die het Comité van Aanbeveling vormden. Binnen de Stichting Themajaar Historische Buitenplaats 2012 kwamen geen betaalde functies voor. Daartoe waren de financiële middelen ontoereikend. De hele organisatie (zowel bestuur als alle betrokken vrijwilligers) verrichten hun medewerking om niet. Er was sprake van een professionele organisatie, gedragen door vakmensen die zich vrijwillig voor het Themajaar inzetten. De website en de vele digitale nieuwsbrieven werden verzorgd door een ervaren redactie. Ook de werkgroep Communicatie en Organisatie, die die vele activiteiten mede voorbereidde en ondersteunde bestond uit vrijwilligers

6 - 4 - Tentoonstelling Kasteel Groeneveld, Baarn Jan Groeneveld

7 2 Veel publiciteit, veel activiteiten De essentie van het Jaar van de Historische Buitenplaats 2012 vormden twee doelstellingen: Grotere bekendheid creëren van en rondom het fenomeen historische buitenplaats Het belang benadrukken van en het vergroten van het draagvlak voor het behoud van dit belangrijk cultuurhistorische erfgoed. Met de eerste doelstelling richtte de Stichting zich tot een breed publiek, waar de historische buitenplaats vrijwel onbekend is. Onbekend maakt onbemind! Dit wilde de stichting met het Themajaar veranderen en dat is goed gelukt. Het Themajaar heeft veel aandacht getrokken. Dankzij de door de stichting bevorderde publiciteit, georganiseerde bijeen komsten en evenementen, maar zeker ook dankzij de activiteiten die door talrijke historische buitenplaatsen in het hele land zelf zijn georganiseerd. Dit genereerde veel regionale en lokale publiciteit. In het kader van het Themajaar zijn er honderden activiteiten georganiseerd. Dit waren tentoon stellingen, wandelingen, fiets- en boottochten, lezingen, open tuindagen, excursies, vakinhoudelijke bijeen komsten en bezoeken aan particuliere buitenplaatsen. Zo waren er in het kader van het Themajaar talrijke exposities in Nederlandse musea of op buiten plaatsen. Het Keramiekmuseum Prinsessehof Leeuwarden organiseerde de zeer succesvolle expositie Groen Geluk. Museum Flehite te Amersfoort wijdde een tentoonstelling aan de buiten plaatsen rond Amersfoort. Ook het Streekmuseum Hoeksche Waard een bood een soortgelijke expositie rond ver dwenen buitenplaatsen in die regio. De historische buiten plaats Akerendam te Beverwijk organiseerde een succes volle overzichtstentoonstelling rond de geschiedenis van bloem perken op Nederlandse buitenplaatsen. Op Kasteel Groeneveld te Baarn werd de drukbezochte expositie Amster dammers en hun buiten plaatsen georganiseerd. De Stichting was ook blij met het initiatief van Museum Geelvinck te Amsterdam waar men de expositie Naar Buiten organiseerde. Deze tentoonstelling Open Monumentendag 2012 Helene Blaak kwam tot stand in samenwerking met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de 12 Landschappen en had betrekking op de Amsterdammers die vroeger tijdens de zomer de stank van de stad wilden ontvluchten en rust en plezier zochten op hun buitenplaatsen. Het Nationaal Glasmuseum Leerdam organiseerde de expositie Toast op de Buitenplaats. Verder boden ondermeer Kasteel Heeswijk, Kasteel-museum Sypestein, de Dekema State, de Fraeylemaborg en de Menkemaborg exposities of activiteiten in het kader van het Themajaar. Meerdere historische ver enigingen richtten lokaal exposities in met als thema buiten plaatsen. Al deze gebeurtenissen werden door vele tien duizenden mensen bezocht. Belangrijk was ook de keuze van de Stichting Open Monumenten dag voor het door ons Themajaar ingegeven thema Groen van toen. Deze landelijke manifestatie trok ruim deelnemers naar groenhistorische objecten waaronder vele buitenplaatsen. Tijdens het Themajaar gaven meerdere aan de stichting verbonden personen bijna honderd lezingen over historische buitenplaatsen in heel het land

8 Historische Buitenplaatsen In heel Nederland zijn nog honderden prachtige buitenplaatsen te bewonderen. Deze parels in ons culturele erfgoed vormen een levende herinnering aan een rijk verleden. Website poster en brochure van de Stichting Themajaar Historische Buitenplaats 2012 Vermeldenswaard is ook dat in het Themajaar Yme Kuiper is benoemd tot bijzonder hoogleraar Historische Buitenplaatsen en Landgoederen aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze nieuwe leerstoel is ingesteld door de Stichting Van der Wyck-de Kempenaer. De leerstoel kent een sterk interdisciplinair karakter: zowel de geschiedenis van de bewoners van de buitenplaatsen, als ook de architectuur en interieurs van de huizen en het landschap van de bijbehorende tuinen, parken en landgoederen krijgen aandacht. Hiermee is het wetenschappelijke fundament onder historische buitenplaatsen als belangrijk deel van het Nederlands erfgoed verstevigd. Communicatie Om de doelstellingen te bereiken was communicatie met de beoogde doelgroepen van het grootste belang. De website is gedurende het Themajaar keer bezocht. Er waren unieke bezoekers, een derde daarvan raadpleegde de website meerdere keren. Maar ook na afsluiting van het Jaar van de Historische Buitenplaats wordt de website nog regelmatig bezocht. Nog dagelijks bezoeken tussen de 100 en 150 personen de website. Het overzicht van alle complex historische buitenplaatsen in Nederland weergegeven in een kaartbeeld werd het meest bekeken. Daarnaast bleek er vooral belangstelling te zijn voor de activiteitenagenda. De inhoudelijke artikelen over buiten plaatsen werden zeer regelmatig gelezen en hoog gewaardeerd. Gedurende het Themajaar werd gemiddeld twee keer per maand een digitale nieuwsbrief uitgebracht, die werd verzonden naar bijna adressen. Ook nadat het Themajaar was afgelopen, zijn vele abonnees de nieuwsbrief trouw gebleven. Op dit moment ontvangen 3300 personen onze digitale nieuwsbrief. Sinds juli 2011 tot augustus 2013 zijn er in totaal 37 nieuwsbrieven verschenen, waarvan 23 in Ter ondersteuning van alle activiteiten heeft de stichting een algemene brochure en een poster laten vervaardigen. Deze werden gebruikt bij de vele activiteiten en zijn ook aan alle eigenaren, beheerders en bewoners van buitenplaatsen toegezonden. Mediabereik Het mediabereik is bijzonder groot geweest. Vele miljoenen Nederlanders zijn door de verschillende vormen van media bereikt en met het begrip buitenplaats in contact gekomen. Landelijke en regionale dagbladen, tijdschriften, de nationale zenders en regionale televisiestations hebben ieder op eigen wijze in meer of mindere mate aandacht besteed aan het Jaar van de Historische Buitenplaats Bijna alle landelijke dagbladen hebben aandacht aan het Thema jaar besteed. Een aantal met grote artikelen (De Volks krant, Trouw, het Nederlands Dagblad, de Telegraaf, het Algemeen Dagblad, de Daklozenkrant en het Reformatorisch Dagblad). Regionale dagbladen zoals ondermeer het Friesch Dagblad, het Haarlems Dagblad, het Leidsch Dablad, de Gooien Eemlander en het Noord-Hollands Dagblad, hebben over het algemeen uitgebreid aandacht besteed met bij voorbeeld een serie artikelen over buitenplaatsen in de eigen regio. Ook het Dagblad van het Noorden schreef een artikel over buitenplaatsen in de regio naar aanleiding van het jaar. De Gooi- en Eemlander gaf zelfs nog een special uit over regionale buiten plaatsen. Elsevier gaf in januari 2012 een speciaal thema nummer uit dat geheel aan de Nederlandse buitenplaatsen is gewijd. Overigens deed ook de Stichting Staten & Stinzen in Friesland een speciale uitgave verschijnen over alle activiteiten in Friesland tijdens het Themajaar. Veel lokale huis-aan-huis-bladen besteedden uitgebreid aandacht aan het Themajaar. Vaak was hun publiciteit gerelateerd aan activiteiten die op regionale buitenplaatsen werden gehouden

9 Vele lifestyle magazines hebben met (series) artikelen ruim aandacht aan het jaar en de buitenplaatsen gegeven. More Than Classic, Herenhuis, Buitenleven, Wonen Landelijke Stijl, Art of Living, Seasons en Flow hebben met reportages (soms als serie) en dikwijls met vele foto s aandacht geschonken aan individuele buitenplaatsen en daarmee aan het Themajaar. In Libelle kreeg het Themajaar aan dacht in de jaarlijkse Tuinenspecial met een aantal eve ne men ten in de agenda. Terdege (een reformatorisch familie magazine) besteedde zes artikelen aan buiten plaatsen. Vakbladen als het tijdschrift Monumenten, Bouwen aan Monumenten, Tuin & Landschap, Immaterieel Erfgoed, PML Magazine en het Vakblad Natuur, Bos en Landschap hebben met inhoudelijke artikelen de aandacht kunnen vestigen op historische buitenplaatsen en de kennis erover kunnen vergroten. Tijdschrift Monumenten heeft in meerdere edities artikelen gepubliceerd. Special interest bladen besteedden ook vaak uitgebreider aandacht aan buitenplaatsen. Voorbeelden zijn onder meer Groei en Bloei, Fiets Actief, Vernis, Vitruvius en Collect. De Nederlandsche Leeuw en Op Lemen Voeten hebben beide een special over buitenplaats(gerelateerde) onderwerpen uitgegeven. Waardevol was ook de uigave van GRNVLD, dat een themanummer over de Nederlandse buitenplaatsen uitgaf. Meerdere historische verenigingen hebben uitgaven gewijd aan specifieke of regionale buitenplaatsen. Ledenmagazines van verenigingen en stichtingen van gerelateerde organisaties, zoals Natuurmonumenten, Staatsbos beheer, Tuinjournaal van de Nederlandse Tuinenstichting, Utrechts Landschap en Noord-Hollands Landschap hebben een of meerdere keren in het jaar aandacht besteed aan buitenplaatsen in eigen bezit of beheer met artikelen over buitenplaatsen en vermeldingen van het jaar en activiteiten op buitenplaatsen. Zinvol was ook de berichtgeving over buitenplaatsen in de geregelde nieuwsoverzichten van Erfgoedstem. nl, waar bovendien het herkenbare logo van het Themajaar een jaar lang prominent was opgenomen. Sinds de start van het jaar op 29 maart 2012 is het Jaar van de Historische Buitenplaats (gemeten via Google Alerts) 260 keer genoemd op internet; als we alleen op buitenplaats selecteren komen daar nog 140 vermeldingen bij. De NTR-jeugdprogramma Klokhuis zond in de week van de opening van het jaar een aflevering uit over buitenplaatsen, als onderdeel van de serie over de Canon van de Nederlandse geschiedenis. De uitzending is mede tot stand gekomen met inbreng van de stichting. Een aantal regionale televisiezenders heeft aandacht besteed aan het jaar, zoals RTV Noord-Holland, RTV Drenthe, RTV Utrecht en RTV Brabant door ondermeer het uitzenden van onze eigen documentaire Levende buiten plaatsen. Nostalgie- Net heeft deze documentaire zelfs veelvuldig herhaald tijdens een weekend waarop kastelen en buiten plaatsen het centrale thema vormden. Omroep Brabant zond in het najaar een zesdelige serie uit over landgoederen in Noord-Brabant Brabants Landgoed. RTV Utrecht besteedde op de dag van de opening uitgebreid aandacht aan het Themajaar en zond in de maanden daarna een herhaling uit van de serie over kastelen en buitenplaatsen in de provincie Utrecht. Ook in de serie het Verleden van Utrecht kwamen regelmatig buitenplaats gerelateerde onderwerpen aan bod. Bijzonder was de uitzending van Met het Oog op Morgen op 3 januari waar het jaar geïntroduceerd werd door een interview met René W.Chr. Dessing. In maart besteedde het radioprogramma Casa Luna van de NCRV een hele uitzending van twee uur aan buitenplaatsen en het Themajaar, door René W.Chr. Dessing als gast te hebben. Tijdens Open Monumentendag was op het NOS achtuurjournaal een item over het thema Groen van Toen opgenomen op een buitenplaats. Het op buitenplaatsen gerichte blad Arcadië heeft gedurende twee jaar uitgebreid aandacht besteed aan het Themajaar en de actualiteit eromheen. In de relatiemagazines van meerdere buitenplaatsen is geregeld aandacht aan het jaar geschonken. Kasteel Keukenhof, Lisse; onderdeel van de uitgifte van serie van 50 buitenplaatsen door PostNL - 7 -

10 Jeanine Perryck Verhalen rond de buitenplaats of Voor elk wat wils Lange lanen in het landschap, hekken, weiden met Lakenvelders, hoge heggen en daken omgeven door bomen, een zichtlijn op een tuin met struiken en bloemen. Het zijn elementen in het landschap, die duiden op een historische aanleg met vaak een buitenplaats als centrum. Vanuit de lucht zijn deze structuren nog beter te herkennen, en vanaf opeenvolgende kaarten kan de ontwikkeling vanaf de ontstaansgeschiedenis worden herleid. Het lineaire verhaal. Soms vormt een verdedigbaar huis of een kasteel de oorsprong van een buitenplaats, maar nog vaker een ontginning van het buiten de stad gelegen gebied, dat tot diep in de zeventiende eeuw door strijdende landeigenaren of vorsten te onveilig was om onbeschermd in te wonen. Stedelingen imiteerden met hun trek naar buiten de adellijke families, die al eeuwen hun bezit beheerden en verfraaiden dankzij de inkomsten uit hun landgoederen. Sterker nog, de nieuwkomers overtroffen deze door in een keer een ensemble van huis, tuin en park aan te (laten) leggen, niet zelden dankzij de door (internationale) handel verkregen rijkdom. Het feodale buitenleven was de inspiratie, maar ook spiegelden zij zich aan de grootstedelijke en internationale (hof-)cultuur. En zij toonden ongeremd hun welstand, veelzijdige kennis en elegante smaak bij de bouw van huizen, aanleg van tuinen en parken, zodat veel disciplines samenkwamen bij de totstandkoming van de buitenplaats als Gesamtkunstwerk. Wat maakte dat zij dit zich konden veroorloven en wat dreef hen dat ook werkelijk te doen? Het sociologische en (cultuur)historische verhaal. zien. Landbouwpolitiek, ruilverkaveling, waterhuishouding, maar ook (inter)nationale politiek en successiewetten laten hun sporen na. Het politieke en bestuurlijke verhaal. De resultante van al deze verhalen vermengd met de geschiedenis van de eigenaren kristalliseert in de nog 600 overgebleven buitenplaatsen. Vele verhalen zijn in het Jaar van de Buitenplaats 2012 aan de orde gekomen. Een breed spectrum aan deskundigen en belangstellenden hebben een bijdrage geleverd om aspecten van de buitenplaatsen onder de aandacht te brengen. De historici, de sociologen, de historisch geografen, de kunsthistorici, de tuinhistorici, de restauratiedeskundigen. En er blijft nog zo veel te onderzoeken en over te dragen. En het intrigerende is dat het verhaal niet eindigt. De huidige eigenaren houden hun bezit op hun eigen wijze in stand, waarbij nog steeds, en misschien wel meer dan vroeger, de invloeden van buitenaf een prominente rol spelen. En dat betrekt ons allen bij het behoud van dit intrigerende erfgoed. Zegt het voort, en vertel vooral de verhalen! In de loop van de tijd raken veranderingen en stromingen, van politiek, economie, techniek en mode, natuurlijk ook de buitenplaatsen, soms met ingrijpende gevolgen. Vooral vinden aanpassingen plaats wanneer een nieuwe eigenaar het goed verwerft. Door vererving of verkoop krijgt de geschiedenis van een buitenplaats een nieuwe laag. Welke motieven brachten een nieuwe eigenaar ertoe iets te wijzigen. En waar vond deze zijn inspiratie. En welke invloeden van buitenaf bepaalden en bepalen wat we nu nog van die oude buitenplaatsen kunnen - 8 -

11 Helene Blaak René W.Chr. Dessing En wat stellen de buitenplaatsen nu eigenlijk nog voor? Zeven jaar geleden betrokken mijn partner en ik als nieuwe bewoners het uit 1632 daterende Huis te Manpad te Heemstede. Op deze buitenplaats, via waterwegen verbonden met Amsterdam, werden wij een levensvorm gewaar, die ons tot dan toe in haar betekenis en historische omvang onbekend was. Midden in de Randstad streken wij neer op een 19 hectare tellend lustoord, dat de tijd deed uitgroeien tot een mooi en onbedorven natuurlijk geheel. Nietsvermoedend, haast naïef, ving toen een leven aan dat vele nieuwe ervaringen zou inhouden. Op Het Manpad, mij intensief verdiepend in de geschiedenis van onze Nederlandse buitens en hun vroegere eigenaren, had ik een sensationele ervaring. Door de juist verworven kennis en inzichten kreeg ik een andere, nieuwe kijk op aspecten uit onze vaderlandse geschiedenis. Ik kan mij nu invoelbaar voorstellen hoe betekenisvol natuur voor buitenplaatsbewoners moet zijn geweest, hoe blij men zal zijn geweest als ieder voorjaar de huizen werden klaargemaakt voor een nieuw seizoen buiten. Vermoedelijk verlieten de meesten opgelucht de benauwende stad om buiten te kunnen gaan genieten van een meer ongedwongen, door de natuur bepaald, leven. Ik realiseerde mij hoe gewoon het voor sommige van onze voorouders moet zijn geweest om in een monumentaal huis te leven, hoe zij in grote volumes en afmetingen dachten en handelden en hoe de wisseling der seizoenen hun levens heel natuurlijk bepaalden. Dit leefpatroon herhaalde zich overal in ons land jaar in, jaar uit en maakte dat de steden s zomers wat verweesd achterbleven. Ik ben mij gaan realiseren wat het moet hebben betekend om het leven in twee monumentale huizen te leiden en welke energie en geld het kostte om voor hun onderhoud te zorgen. Velen bezaten een voornaam grachtenpand en een buitenplaats, waar men Amsterdamse aannemers en kunstenaars ook hun werk lieten doen. Ik kwam erachter hoe omvangrijk en betekenisvol het Amsterdamse grondbezit ooit moet zijn geweest. Het verklaart mede waarom Amsterdam in de 17 de eeuw zo n grote invloed kon uitoefenen op onze landspolitiek. Niet alleen geld maar ook het landbezit lag hieraan ten grondslag. Vele Amsterdammers investeerden in de wording van ons land en droegen bij aan de vorming van ons landschap. Ook realiseerde ik mij dat tijdens de 18 de eeuw het rustige leven op buitenplaatsen tot talrijke liefhebberijen moet hebben geleid. De ruime hoeveelheid vrije tijd maakten van dat velen uitgroeiden tot meer dan enkel een amateur! Hoeveel buitenplaatsen zullen het ontwerp van hun eigenaar zijn? Verklaart dit wellicht het ontbreken van architecten van naam uit de 18 de eeuw? Vele historische disciplines hebben de draagwijdte en betekenis van de buitenplaatsen niet of nauwelijks onderzocht. Dit is des te opmerkelijker gezien de vele buitenplaatsen die er waren en die het leven van menig voorouder, rijk of arm, bepaalden. Maar bovenal ben ik mij gaan realiseren dat er in het verleden een haast organische verbintenis met de stad was. Buitenplaatseigenaren domineerden ook het leven in de steden. In hen kwam het stads- en het buitenleven samen. Vanuit de stad werd het buitenleven gefinancierd en beleefd. Werd een buitenplaats te duur, dan kocht een andere rijkaard het object en besteedde opnieuw energie en geld aan verdere verfraaiing. Ergens in de loop van de vorige eeuw is dit proces tot stilstand gekomen en gingen de resterende buitenplaatsen tot een obscure geschiedenis behoren. Ooit waren het huizen van de elite maar door de tijd zijn ze inmiddels verworden tot waardevolle groenhistorische dragers van formaat, die het verdienen om in onze overvolle samenleving te worden gekoesterd en op verantwoorde wijze te worden gebruikt. Het zijn de restanten van een voorbije levensvorm maar bezitten nog steeds schatten aan natuurlijke schoonheid. Hun toekomst ligt in een hervinden van het aloude contact met stedelingen. Mijn energie voor het behoud van de resterende buitenplaatsen wordt dagelijks gevoed door een van deze Amsterdamse buitenplaatsen, waar ik het rijke leven leid van een Amsterdammer buitengaats

12 De Wiersse, Vorden Roel van Norel

13 3 Veelzijdigheid van de buitenplaats Voor het bereiken van specifieke doelgroepen als eigenaren, overheden, specialisten op het gebied van natuur en recreatie, monumentenzorg en cultureel erfgoed is door de stichting een aantal thematische bijeenkomsten georganiseerd. Tevens bedoeld om een platform te creëren waarop een brede groep van belangstellenden in contact kon komen met deze betrokkenen. De veelzijdigheid van het fenomeen buitenplaatsen is niet te vatten in één bijeenkomst. De vele invalshoeken, instandhoudings- en beheersaspecten vroegen om verbreding van de aandacht voor het onderwerp. Om alle aspecten helder in beeld te krijgen heeft de Stichting Themajaar Historische Buitenplaats 2012 in het Themajaar voor de spelers in het veld meerdere rondetafel-bijeenkomsten georganiseerd. Het doel van de bijeenkomsten was op tafel te krijgen welke uitdagingen de buitenplaats tegenkomt en hoe ermee omgegaan kan worden. Het scherpstellen van de problematiek van buiten plaatsen, het zoeken naar de mogelijkheden deze problematiek te ondervangen in de toekomst en de positie van buiten plaatsen binnen het Nederlands erfgoed te verbeteren, waren de uitgangspunten voor deze bijeenkomsten. De breedte van het onderwerp werd vertaald in het aantal bijeenkomsten met uiteenlopende onderwerpen. In totaal waren er acht bijeenkomsten: 13 april 2012: Van Binnen naar Buiten(plaats) Symposium in samenwerking met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) Locatie: De Vanenburg deelnemers 25 mei 2012: Wat is een buitenplaats? Besloten brainstorm Locatie: Kasteel Hoevelaken, Hoevelaken - 25 personen Symposium 21 juni 2012 te Kasteel Groeneveld Jan Groeneveld 31 mei 2012: Buitenplaats in bedrijf Landelijk symposium in samenwerking met provincie Gelderland en gemeente Rheden Locatie: Middachten deelnemers 6 juni 2012: Behoud en beheer van de buitenplaats, het interieur Locatie: Poptaslot, Marssum - 50 deelnemers 12 juni 2012: Behoud en beheer van de buitenplaats, het gebouw Locatie: Kasteel Heeswijk, Heeswijk-Dinther - 80 deelnemers 21 juni 2012: Behoud en beheer van de buitenplaats, het groen Locatie: Kasteel Groeneveld, Baarn deelnemers 20 september 2012: De buitenplaats en het landschap Locatie: Beeckestijn, Velsen-Zuid deelnemers 8 oktober 2012: Bewoning van de buitenplaats Locatie: t Loo, Apeldoorn deelnemers

14 Van Binnen naar Buiten(plaats) Cultuurhistorisch toerisme Nederland telt jaarlijks 36 miljoen binnenlandse toeristen in de vorm van dagjesmensen en korte vakanties en trekt daarnaast nog eens 11 miljoen buitenlandse bezoekers. Dit biedt een groot potentieel aan bezoekers van het Nederlands erfgoed, evenementen en musea. Binnen deze sector zijn de buitenplaatsen een nog betrekkelijk onbekende, maar interessante groep. Interessant omdat de buitenplaats in al haar facetten van groen, gebouwen, interieurs en familieverhalen een breed aanbod kan aanbieden. Doordat iedere buitenplaats uniek is, biedt het de mogelijkheid van een bijzondere ervaring voor bezoekers. De Engelse National Trust is het grote voorbeeld van de manier hoe een organisatie op enthousiasmerende wijze gedifferentieerde doelgroepen een groot aantal aspecten van een buitenplaats kan laten beleven, rekening houdend met de mogelijkheden van verdienmodellen en het verstevigen van draagvlak. Alhoewel het Trustmodel geen panacee is, vanwege onder andere de eigendomssituatie van de buitenplaatsen in Nederland, biedt het boeiende voorbeelden van hoe de buitenplaatsen binnen de cultuurtoeristische sector een plaats kunnen gaan innemen. De wijze waarop verhalen verteld worden, vrijwilligers worden betrokken en samenhang tussen een buitenplaats en zijn omgeving wordt gezocht, zijn inspirerend. Vooral de verbinding met natuur in de biotoop van de buitenplaats is een aanpak die binnen het Nederlandse cultuurtoerisme onderbelicht is gebleven. Ondanks een hoeveelheid aan opengestelde parken van buitenplaatsen is er tot nu toe weinig of geen onderlinge samenhang te vinden tussen deze initiatieven. Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen wil deze natuurtoeristische kant van Nederland onder de term Holland Naturally verder ontwikkelen. De buitenplaatsen zouden daarin een aanzienlijke rol kunnen spelen. Deze visie werd door de verschillende sprekers van deze bijeenkomst onderschreven. Hierbij werd niet voorbij gegaan aan de bezwaren of overlast die meer bezoekers kunnen opleveren. Zulke bezwaren zijn ondermeer de inbreuk op de privacy van de bewoners en eventuele negatieve effecten op de natuurwaarden. Men is zich ook wel bewust van het feit dat de Nederlandse buitenplaatsen over het algemeen niet de maat en schaal hebben die uitnodigt tot het breed openstellen van een buitenplaats. Dat neemt niet weg dat vormen van cultuurtoerisme een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de toekomstige rol van de buitenplaatsen. Juist de kleinschalige vormen van toerisme kunnen de bezoekers de ervaring geven waar zij naar op zoek zijn. Denk hierbij aan het ontvangen van selecte gezelschappen of activiteit- of themagerichte openstellingen. Om te bepalen of een buitenplaats hiervoor geschikt is, werden tijdens de bijeenkomst duidelijke hand vatten aangereikt op basis waarvan een vooronderzoek naar de mogelijkheden kan worden ingesteld. De belangrijkste stappen hierin zijn het benoemen van individuele waarden van huis, tuin, park en wellicht de bewoningsgeschiedenis en daarmee het bepalen van de uniciteit van het aanbod. Het vraagt daarnaast ook om realistisch te kijken naar de eigen beperkingen en het programma hier op aan te passen. Een mogelijk format vraagt om praktische afwegingen, afspraken rondom een openstelling en personele begeleiding in het cultuurtoeristisch aanbod. Een belangrijk aspect is daarnaast het zoeken naar verbinding met collega- of belendende initiatieven. Het aanbod is in Nederland nu erg Vijversburg, Tietjerk Roel van Norel

Toespraak Gastvrij! (Gastvrij Gelderland) 12 oktober 2017

Toespraak Gastvrij! (Gastvrij Gelderland) 12 oktober 2017 1 Toespraak Gastvrij! (Gastvrij Gelderland) 12 oktober 2017 Geachte heer Van Wijk, geachte heer Droogh, beste aanwezigen uit alle windstreken van Nederland, over het antwoord op het verzoek van de heer

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

MEMO: De economische dragers van buitenplaatsen in Zuid-Holland

MEMO: De economische dragers van buitenplaatsen in Zuid-Holland MEMO: Datum: Aan: Van: Cc: Onderwerp woensdag 25 november 2015, raadzaal inloop: 13.00 uur start: 13.30 uur Burgemeester Hoekema Carla Scheffer Communicatie Presentatie De economische dragers van buitenplaatsen

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Middachten landgoed in bedrijf. www.middachten.nl

Middachten landgoed in bedrijf. www.middachten.nl Middachten landgoed in bedrijf Middachten cultureel erfgoed 2 Continuïteit al 800 jaar Middachten circa 1730 meer dan 800 jaar oud vererfd, nooit verkocht familiegeneraties verbonden aan Middachten (Van

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Monumentenwijzer. Informatie over gemeentelijke monumenten

Gemeente Moerdijk. Monumentenwijzer. Informatie over gemeentelijke monumenten Gemeente Moerdijk Monumentenwijzer Informatie over gemeentelijke monumenten Inhoudsopgave Woord van de Wethouder... 3 Hoe wordt een object een gemeentelijk monument?... 5 Moet ik een vergunning aanvragen?...

Nadere informatie

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN Onderzoek naar cultuurhistorische structuren, landschappen en panden Aansluitend op Belvedere- (Behoud door ontwikkeling) en het MoMo-beleid (Modernisering

Nadere informatie

# 2. Noord. Special: Bijeenkomst van Leergemeenschap Noord-Nederland Water- en Ruimteberichten. Deze uitgave is een samenwerking tussen

# 2. Noord. Special: Bijeenkomst van Leergemeenschap Noord-Nederland Water- en Ruimteberichten. Deze uitgave is een samenwerking tussen Noord # 2 Special: Bijeenkomst van Leergemeenschap Noord-Nederland Water- en Ruimteberichten Deze uitgave is een samenwerking tussen December 2014 wvl1014lv045 Foto: Ivo Vrancken Inhoud Verdieping Een

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius)

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Vergadering: 3 december 2013 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.Samplonius, 0595 447745 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.Samplonius) Aan

Nadere informatie

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007 K a n s e n voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t Onderzoeksrapport Mei 2007 Opdrachtgever: Uitvoerenden: In samenwerking met: Provincie Noord-Brabant Brabants Landschap Brabants Particulier

Nadere informatie

Nieuwe landgoederen Nederland

Nieuwe landgoederen Nederland Ruimte en Milieu Nieuwe landgoederen Nederland Bouwen aan een groene omgeving 02 Wie aan een landgoed denkt, stelt zich een ruim, bosrijk terrein voor met daarop een stijlvol gebouw. Het natuurschoon voert

Nadere informatie

Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds

Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds 1. Onderzoeksopzet Datum: 23 november 2009 Opdrachtgever: Nationaal Restauratiefonds Doelgroep: Eigenaren van rijksmonumentale kerkgebouwen (3.880 panden)

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2017/16

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2017/16 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 07-02-2017 Nummer voorstel: 2017/16 Voor raadsvergadering d.d.: 21-03-2017 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

De volgende mutaties hebben binnen de organisatie van de Vereniging plaatsgevonden:

De volgende mutaties hebben binnen de organisatie van de Vereniging plaatsgevonden: JAARVERSLAG 2015 Algemene Leden Vergaderingen In 2015 hebben twee Algemene Leden Vergaderingen plaatsgevonden. Op 20 juni 2015 was de Vereniging te gast bij Caroline en Erik Greve op Berg en Vaart te Ankeveen.

Nadere informatie

Raad van Advies D. Baron van Asbeck Dhr. N.W. Conijn (tevens conservator van Middachten) D. van Krugten A. O.F. graaf Solms zu Sonnewalde

Raad van Advies D. Baron van Asbeck Dhr. N.W. Conijn (tevens conservator van Middachten) D. van Krugten A. O.F. graaf Solms zu Sonnewalde Versie 1 juli 2016 ANBI Naam Stichting Kasteel Middachten RSIN 80470927 Contactgegevens Landgoed Middachten 3 6994 JC De Steeg t. 0031 26 495 21 86 f. 0031 26 495 51 15 info@middachten.nl www.middachten.nl

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich daar voor inzetten:

Nadere informatie

Toespraak ter gelegenheid van de opening van het Huis der Provincie door Zijne Majesteit de Koning op 20 september 2017

Toespraak ter gelegenheid van de opening van het Huis der Provincie door Zijne Majesteit de Koning op 20 september 2017 Toespraak ter gelegenheid van de opening van het Huis der Provincie door Zijne Majesteit de Koning op 20 september 2017 1 Majesteit, Hartelijk welkom in het vernieuwde Huis der Provincie. Het Gelderse

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

Toekomst voor de historische buitenplaats

Toekomst voor de historische buitenplaats Toekomst voor de historische buitenplaats Bevindingen uit het Jaar van de Historische Buitenplaats 2012 www.buitenplaatsen2012.nl Ten geleide Op 30 november 2012 is het Jaar van de Historische Buitenplaats

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Nieuwsbrief december 2012 Nieuwe aanwinsten van de vereniging Wij ontvingen van Arie Oudhof uit Maartensdijk een fraaie kaart van Zeist, waarop Den Dolder nog maar net staat aangegeven. Vermoedelijk is

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 40033 17 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts Artikel 1 Begripsomschrijving In deze beleidsregel wordt verstaan

Nadere informatie

RESULTATEN LANDGOEDERENBELEID

RESULTATEN LANDGOEDERENBELEID Deze folder is opgesteld door OPG en adviesbureau Wing en is gefinancierd door de provincie Overijssel. Het geeft een indicatief beeld van de resultaten van het landgoederenbeleid van de provincie Overijssel

Nadere informatie

DE FAMILIE VAN LOON 130 _

DE FAMILIE VAN LOON 130 _ DE FAMILIE VAN LOON Mooi idee: je familie en huis jarenlang laten portretteren door schilders en fotografen. De roemrijke familie Van Loon uit Amsterdam deed dat. De indrukwekkende stapel familieportretten

Nadere informatie

Spreekuur subsidieaanvragen Digitaal Museum NUMMER 130, 3 FEBRUARI Deskundigen op afstand

Spreekuur subsidieaanvragen Digitaal Museum NUMMER 130, 3 FEBRUARI Deskundigen op afstand NUMMER 130, 3 FEBRUARI 2017 IN DIT NUMMER Spreekuur subsidieaanvragen Digitaal Museum - lees verder Kijkje in de keuken lees verder Platforms lees verder Workshop Museum Voor 1 Dag lees verder Groninger

Nadere informatie

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ;

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr. 5365999; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, artikel

Nadere informatie

HER-BE-STEM-MEN. Vertrouwen in elke stap. Fotoverslag bijeenkomst 16 oktober 2014

HER-BE-STEM-MEN. Vertrouwen in elke stap. Fotoverslag bijeenkomst 16 oktober 2014 HER-BE-STEM-MEN Vertrouwen in elke stap Fotoverslag bijeenkomst 16 oktober 2014 Denken in kansen Ik nader met mijn auto de spoorwegovergang en de slagboom zakt net voor mijn neus naar beneden. Wat een

Nadere informatie

Waterloo Napoleon & Abba

Waterloo Napoleon & Abba Waterloo Napoleon & Abba Poolse Export Chopin & Mr. Polska Do Culture Your Way City- en regiomarketing anders if then is now is een online schatkist van geschiedenis en cultuur met toeristische diensten

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? In de begroting 2016 gaven wij aan dat de het ambities en doelen voor de provinciale kerntaak Cultuur en Erfgoed tot en met 2016 benoemd

Nadere informatie

Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds

Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds Onderzoeksresultaten Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds 2 1. Onderzoeksopzet Datum: 4 december 2009 Opdrachtgever: Nationaal Restauratiefonds

Nadere informatie

Monumenten. onze zorg. gemeente Oude IJsselstreek 1

Monumenten. onze zorg. gemeente Oude IJsselstreek 1 Monumenten onze zorg gemeente Oude IJsselstreek 1 Inhoudsopgave Voorwoord van John Haverdil 03 Monumentenzorg 04 De waarde van monumenten 06 Gemeentelijke monumentenzorg 07 Hoe wordt een pand een gemeentelijke

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Erfgoed moet stralen. 12 september 2016 H.J. Völker-Dieben

Erfgoed moet stralen. 12 september 2016 H.J. Völker-Dieben Erfgoed moet stralen 12 september 2016 H.J. Völker-Dieben 21 juni 2014 Cultureel Erfgoed Kastelen Buitenplaatsen Landgoederen (KBL) beleidsmakers beheerders ondernemers Beleidsmakers Doel: alle KBL behouden

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2010WMC14-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum :14 september 2010 Nummer PS: PS2010WMC14 Afdeling : ECV Commissie: WMC Registratienummer : 2010INT262333 Portefeuillehouder: Raven

Nadere informatie

Toespraak 12 november 2016 Opening tentoonstelling De pottenbakkers van de Veluwe in Nederlands Tegelmuseum

Toespraak 12 november 2016 Opening tentoonstelling De pottenbakkers van de Veluwe in Nederlands Tegelmuseum 1 Toespraak 12 november 2016 Opening tentoonstelling De pottenbakkers van de Veluwe in Nederlands Tegelmuseum Dames en heren, Meneer Mackay, beste Eric, De Veluwe, een icoon van de Nederlandse natuur.

Nadere informatie

Aandachtspunten bij onderzoek naar herbestemming

Aandachtspunten bij onderzoek naar herbestemming Aandachtspunten bij onderzoek naar herbestemming INITIATIEFNEMERS DIE EEN WAARDEVOL OUD GEBOUW EEN NIEUWE FUNCTIE WILLEN GEVEN, LATEN DE MOGELIJKHEDEN DAARTOE VAAK EERST ONDERZOEKEN. DAT STIMULEERT HET

Nadere informatie

Inhoud. 1 Voorwoord 2 De doelstelling 3 Activiteiten 2013 4 Speerpunten / doelen 2014 5 Behaalde resultaten 2006-2012

Inhoud. 1 Voorwoord 2 De doelstelling 3 Activiteiten 2013 4 Speerpunten / doelen 2014 5 Behaalde resultaten 2006-2012 Jaarverslag 2013 Inhoud 1 Voorwoord 2 De doelstelling 3 Activiteiten 2013 4 Speerpunten / doelen 2014 5 Behaalde resultaten 2006-2012 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Erfgoed Kaatsheuvel

Nadere informatie

STICHTING KASTEEL MIDDACHTEN. Jaarverslag 2015

STICHTING KASTEEL MIDDACHTEN. Jaarverslag 2015 STICHTING KASTEEL MIDDACHTEN Jaarverslag 2015 Bestuursactiviteiten Het bestuur kwam bijeen te Middachten op 15 april en 14 oktober 2015. Bij beide vergaderingen was de rentmeester van Middachten, Ing.

Nadere informatie

Een toeristisch ontwikkelingsplan, gebaseerd op een landschapsvisie van de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart

Een toeristisch ontwikkelingsplan, gebaseerd op een landschapsvisie van de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart Slapende Reus Een toeristisch ontwikkelingsplan, gebaseerd op een landschapsvisie van de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart WAAROM LANDSCHAPSVISIE De Kempense Heuvelrug in Kasterlee heeft

Nadere informatie

Een toeristisch ontwikkelingsplan, gebaseerd op een landschapsvisie van de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart

Een toeristisch ontwikkelingsplan, gebaseerd op een landschapsvisie van de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart Slapende Reus Een toeristisch ontwikkelingsplan, gebaseerd op een landschapsvisie van de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart WAAROM LANDSCHAPSVISIE De Kempense Heuvelrug in Kasterlee heeft

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? Wij helpen de kwaliteit van het aanbod te verbeteren en meer mensen van cultuur en erfgoed te laten genieten. Kinderen komen al vroeg

Nadere informatie

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein

Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Provinciale bijeenkomsten gemeentelijke financiën en de 3 decentralisaties in het sociaal domein Zijn we allemaal aangesloten? Zijn alle gemeenten

Nadere informatie

Resultaten enquête vakbekwaamheid

Resultaten enquête vakbekwaamheid Resultaten enquête vakbekwaamheid In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De nieuwe vakbekwaamheideisen hebben geen gevolgen voor mijn werkzaamheden. 1. Helemaal oneens 307 36,08% 2. Oneens

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

skbl bereikt inmiddels met regelmaat ruim 7.500 mensen met eigen nieuwsbrieven en haar sociale media. Een aantal dat groeit.

skbl bereikt inmiddels met regelmaat ruim 7.500 mensen met eigen nieuwsbrieven en haar sociale media. Een aantal dat groeit. Dames en heren, Na het succesvolle landelijke Themajaar voor de historische Buitenplaatsen 2012, waarvan ik initiatiefnemer en voorzitter was, is in 2014 met het resterende geld van de Stichting de Stichting

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2013-2014

CURSUSPROGRAMMA 2013-2014 CURSUSPROGRAMMA 2013-2014 September --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Workshop Kinderactiviteiten Kinderen zijn een belangrijke doelgroep

Nadere informatie

Betrekken jonge en nieuwe Nederlanders vergt mentaliteitsverandering

Betrekken jonge en nieuwe Nederlanders vergt mentaliteitsverandering 32 Betrekken jonge en nieuwe Nederlanders vergt mentaliteitsverandering De terugkeer van het landschap Van ecologennatuur naar het midden van de samenleving. Zo omschrijft Hans Renes de koers die Natuurmonumenten

Nadere informatie

De toekomst van kerkgebouwen in Noord-Brabant

De toekomst van kerkgebouwen in Noord-Brabant De toekomst van kerkgebouwen in Noord-Brabant Kennisdelingsbijeenkomst 3 juni Stadhuis Waalwijk Komende jaren zal een groot deel van de christelijke kerken zijn oorspronkelijke functie verliezen. Naar

Nadere informatie

2011-2015. Beleidsplan Stichting De Upside van Down

2011-2015. Beleidsplan Stichting De Upside van Down 2011-2015 Beleidsplan Stichting De Upside van Down Caroline Belle 2011-2015 Inhoud Inleiding. pagina 03 Hoofdstuk 1, Uitgangspunten. pagina 05 Hoofdstuk 2, Visie pagina 06 Hoofdstuk 3, Doelstellingen.

Nadere informatie

Kennis over Kinderarbeid

Kennis over Kinderarbeid Kennis over Kinderarbeid Context onderzoek Naam: Daniël Seton Klas: G&I 1D Datum: 13 Maart 2016 Docent: Harald Warmelink Module: Pr.Context: Research Opdracht: Context Onderzoek Inleiding Uit vooronderzoek

Nadere informatie

Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013

Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013 Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013 Versie 20 mei 2013 Alleen het gesproken woord geldt 1 Dames en heren,

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie van Leiden uit zich op

Nadere informatie

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013

stichting Er Zijn Inhoudsopgave: ANBI verantwoording 2013 stichting Er Zijn ANBI verantwoording 2013 Inhoudsopgave: 1 De naam 2 2 RSIN/fiscaal nummer 2 3 Contactgegevens 2 4 Bestuurssamenstelling en namen bestuursleden 2 5 De doelstelling 2 6 Het beleidsplan

Nadere informatie

Toerisme en Recreatie

Toerisme en Recreatie Toerisme en Recreatie Wat speelt er? De vraagstukken over toerisme en recreatie zijn divers. Er zijn vraagstukken met betrekking tot de routestructuur, de kwaliteiten in het gebied en nieuwe functies.

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014-2024 2 3 foto s: ruud maaskant, pwn, kenneth stamp, mark kras Vooraf Nationaal Park Zuid-Kennemerland behoort met zijn duinen en bossen tot de mooiste en waardevolste natuurgebieden van

Nadere informatie

Tradities en gebruiken in de Groningse cultuur

Tradities en gebruiken in de Groningse cultuur Tradities en gebruiken in de Groningse cultuur Groningen kent verschillende tradities en gebruiken. Denk hierbij aan de Groningse streektaal, de vlag en het Groningse volkslied. Maar het gaat ook om het

Nadere informatie

Vrijwilligers in het Park de Hoge Veluwe. Een natuurlijke zaak! vrijwilligersbeleidsplan 2009-2015

Vrijwilligers in het Park de Hoge Veluwe. Een natuurlijke zaak! vrijwilligersbeleidsplan 2009-2015 Vrijwilligers in het Park de Hoge Veluwe Een natuurlijke zaak! vrijwilligersbeleidsplan 2009-2015 Het Nationale Park De Hoge Veluwe Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. De waarde van

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS)

Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Oplossingsgerichte vragen (Het Spel van Oplossingen IKB & TS) Stel dat dat (te grote wonder) gebeurt, ik betwijfel of dat zal gebeuren, maar stel je voor dat, wat zou je dan doen dat je nu niet doet? (p36)

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

SAMENVATTING KWALITEITSHANDBOEK WERVEN AAN DE GRACHT

SAMENVATTING KWALITEITSHANDBOEK WERVEN AAN DE GRACHT Kwaliteit van de werven De grachten weerspiegelen de rijke historie van Utrecht en bieden een blik in het ontstaan van de stad. Samen met de Dom bepalen de grachten met de werven het beeld van de stad.

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden.

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 5. Binnen het evenementenbeleid worden drie categorieën evenementen onderscheiden. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 4 maart 2008 Nummer PS : PS2008MME10 Afdeling : Economie, Cultuur en Vrije Tijd Commissie : MME Registratienummer : 2008int218775 Portefeuillehouder : J.H. Ekkers Titel

Nadere informatie

Bij beschikking van 3 april 2013 heeft de stichting de status van een culturele ANBI verkregen.

Bij beschikking van 3 april 2013 heeft de stichting de status van een culturele ANBI verkregen. Jaarverslag 2014 Algemeen De stichting is opgericht op 1 augustus 2012. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door: - de heer mr. drs. S.E. van Tuyll van Serooskerken (voorzitter) - mevrouw mr. J.D.M.

Nadere informatie

Onderzoek Gemeenteambtenaren 2013

Onderzoek Gemeenteambtenaren 2013 Onderzoek Gemeenteambtenaren Uitkomsten onderzoeken Gemeenteambtenaren Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het onderzoek onder gemeenteambtenaren. In dit rapport wordt het resultaat

Nadere informatie

Samen zorgen voor de toekomst van mooi Gelderland. Meerjarenvisie Geldersch Landschap & Kasteelen 2016-2025

Samen zorgen voor de toekomst van mooi Gelderland. Meerjarenvisie Geldersch Landschap & Kasteelen 2016-2025 Samen zorgen voor de toekomst van mooi Gelderland Meerjarenvisie Geldersch Landschap & Kasteelen 2016-2025 650 gebouwen 35 kastelen, landhuizen, kasteelruïnes ruim 150 terreinen 24.000 museumstukken ruim

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur.

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. WOENSDAG 9 FEBRUARI 2011 DORDRECHT Bijdrage Ad 's-gravesande AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. Cultuur leeft: er wordt op

Nadere informatie

1 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING 3

1 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING 3 VISIEDOCUMENT Sleener Molen Stichting 'De Hoop' Versie 0.3: 25 september 2012 INHOUD PAGINA 1 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING 3 2 HUIDIGE SITUATIE 4 2.1 Bevordering van behoud en onderhoud van de molen

Nadere informatie

Notitie Stand van zaken Brabantse monumenten

Notitie Stand van zaken Brabantse monumenten Notitie Stand van zaken Brabantse monumenten Aan PS De resultaten van de tot dusver uitgevoerde provinciale impulsen voor restauratie van monumenten zijn goed, de waardering in het veld is groot. De achterstand

Nadere informatie

Reis naar de Spaanse Burgeroorlog Een verhaal uit een oorlog die vergeten dreigt te worden

Reis naar de Spaanse Burgeroorlog Een verhaal uit een oorlog die vergeten dreigt te worden Het verhaal Reis naar de Spaanse Burgeroorlog Een verhaal uit een oorlog die vergeten dreigt te worden Het verhaal gaat over geschiedenis. Het is een bijzonder verhaal, ten eerste omdat het een waargebeurd

Nadere informatie

Enquête stichting Parentes Zoetermeer

Enquête stichting Parentes Zoetermeer Enquête stichting Parentes Zoetermeer In de afgelopen weken hebt u de mogelijkheid gehad om d.m.v. onze enquête uw stem te laten horen over diverse punten die spelen binnen onze stichting Parentes. In

Nadere informatie

Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten. Resultaten digitale verkenning 22 september 14

Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten. Resultaten digitale verkenning 22 september 14 Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten Resultaten digitale verkenning 22 september 14 In het kort Doelgroep: Gelderse gemeenten Doel: verkennen behoefte aan provinciale ondersteuning bij faciliterende

Nadere informatie

, 1. Drenthebelletje De nieuwsbrief van Marketing Drenthe. Save, A-Nexe, NDiate). iiii ilt. Nieuwsbrief september 2017

, 1. Drenthebelletje De nieuwsbrief van Marketing Drenthe. Save, A-Nexe, NDiate). iiii ilt. Nieuwsbrief september 2017 Nieuwsbrief september 2017 Drenthebelletje De nieuwsbrief van Marketing Drenthe tging 12 resentatie meerjarenplan 18 iiii111111111ilt 11111111, 1 ne e. campabne mee op landelijke pub Save, A-Nexe, NDiate).

Nadere informatie

Stichting Windkorenmolen De Leeuw. Lettele. Stichting Windkorenmolen De Leeuw. Beleidsplan voor de jaren 2014 t/m 2018

Stichting Windkorenmolen De Leeuw. Lettele. Stichting Windkorenmolen De Leeuw. Beleidsplan voor de jaren 2014 t/m 2018 Lettele Lettele (Oude Molen) Inhoud 1. Oprichting en verwerving van de molen 2. Het bestuur 3. Financiële zaken 4. Onderhoudsplan 5. Subsidiezaken 1. Oprichting en verwerving van de molen, bijgebouwen

Nadere informatie

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013 TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID resultaten internetenquête 2013 Opdrachtgever : Gemeente Soest, Nynke Minkema Auteur : VVV Soest, Carla van Asten Datum : 24 april 2013 Inhoud Doel onderzoek Conclusies en

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Sponsorbeleid Stichting Groevenbeek Klassiek

Sponsorbeleid Stichting Groevenbeek Klassiek Sponsorbeleid VOORWOORD Voor u ligt het Sponsorbeleid van. In dit beleid wordt inzicht gegeven in wat is, de wijze waarop de activiteiten worden gefinancierd en de sponsormogelijkheden voor bedrijven,

Nadere informatie

Lezingen Museum Vakdagen 2015, donderdag 28 mei. Lezingzaal foyer begane grond

Lezingen Museum Vakdagen 2015, donderdag 28 mei. Lezingzaal foyer begane grond Lezingen Museum Vakdagen 2015, donderdag 28 mei Lezingzaal foyer begane grond Tijd: 10.45 11.30 uur Bedrijf: Flash Services Onderwerp: Kritische communicatie: Zijn uw kunststukken, medewerkers en bezoekers

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen

Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Verslag periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014 Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen 1 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE!... 3 Algemeen!... 3 Doelstelling!... 3 Juridische structuur!...

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Datum : 16 oktober 2007 Nummer PS : PS2007WMC03 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2007INT Portefeuillehouder : A.

Datum : 16 oktober 2007 Nummer PS : PS2007WMC03 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2007INT Portefeuillehouder : A. S T A T E N V O O R S T E L Datum : 16 oktober 2007 Nummer PS : PS2007WMC03 Afdeling : ECV Commissie : WMC Registratienummer : 2007INT201390 Portefeuillehouder : A. Raven Titel : Kadernotitie Erfgoedparels

Nadere informatie

Cultureel Ondernemen in Historische Gebouwen 7 december 2016, Conferentie Cultuur in Beeld, Workshop Nyenrode i.s.m. MMNieuws

Cultureel Ondernemen in Historische Gebouwen 7 december 2016, Conferentie Cultuur in Beeld, Workshop Nyenrode i.s.m. MMNieuws Cultureel Ondernemen in Historische Gebouwen 7 december 2016, Conferentie Cultuur in Beeld, Workshop Nyenrode i.s.m. MMNieuws Wie zijn wij Birgit Dulski, Nyenrode Business Universiteit Opgeleid als architect

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave:

Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave: Beleidsplan Joop Holsbergen Stichting Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Analyse van de Stichting Visie Missie Doelstellingen 3. Interne ontwikkelingen Museum Bestuur MVO Activiteiten Financiën 4. Externe

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan 2013-2016 Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Organisatie en financiën...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Sociale Moestuin Sliedrecht

Jaarverslag 2012. Stichting Sociale Moestuin Sliedrecht 1. VOORWOORD VAN DE VOORZITTER Bij het verschijnen van dit jaarverslag zijn we een heel jaar aan het werk op de tuin. In dit jaar zijn we met het Bestuur en de vaste vrijwilligers in een andere fase terecht

Nadere informatie

In het open landschap van Oldambt is de geschiedenis nog zichtbaar. Als je er oog voor hebt en de kenmerken kunt herkennen laat het zich lezen als

In het open landschap van Oldambt is de geschiedenis nog zichtbaar. Als je er oog voor hebt en de kenmerken kunt herkennen laat het zich lezen als Werkgroep Oldambt In het open landschap van Oldambt is de geschiedenis nog zichtbaar. Als je er oog voor hebt en de kenmerken kunt herkennen laat het zich lezen als een boek. De Dollard is daarbij een

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2011-2012 (april) 1. Inleiding a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2011 a. Extern overleg b. Uitgankelijkheid c. Politiek

Nadere informatie

Antwoord op Statenvragen PS Arnhem, 1 maart 2016 zaaknr

Antwoord op Statenvragen PS Arnhem, 1 maart 2016 zaaknr Antwoord op Statenvragen PS2016-107 Arnhem, 1 maart 2016 zaaknr. 2016-002420 De leden van Provinciale Staten Beantwoording schriftelijke Statenvragen statenlid A. Kops (PVV)) over de eerste versie van

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

Toerisme voor iedereen in Picardië: het label Tourisme et Handicap

Toerisme voor iedereen in Picardië: het label Tourisme et Handicap Toerisme voor iedereen in Picardië: het label Tourisme et Handicap I. Inventaris, context en achtergrond Vrij op vakantie kunnen gaan en sport en recreatie bedrijven is een zeer belangrijke factor voor

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 20 september 2016 NUMMER PS PS2016MME10 AFDELING MEC COMMISSIE MME STELLER A. Ruis DOORKIESNUMMER 0651822593 DOCUMENTUMNUMMER 819B407A PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT. 10 december 2015 Roland Blijdenstijn

A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT. 10 december 2015 Roland Blijdenstijn A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT 10 december 2015 Roland Blijdenstijn A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT ONDERWERPEN Herijking Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013-2028 (PRV) UNESCO-nominatie NHW Cultuurnota

Nadere informatie

Platform educatie NUMMER 116, 8 APRIL 2016. Vanzelfsprekend mooi

Platform educatie NUMMER 116, 8 APRIL 2016. Vanzelfsprekend mooi NUMMER 116, 8 APRIL 2016 IN DIT NUMMER Platform educatie - lees verder Platform borgen - lees verder Kijkje in de keuken - lees verder Subsidies Themafonds Digitalisering Collecties Groningen - lees verder

Nadere informatie