Inleiding DE VERGELIJKINGSEDITOR... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding... 1 1 DE VERGELIJKINGSEDITOR... 2"

Transcriptie

1 Integratie van de informatica in de wiskunde Cursusopmaak in een Windowsomgeving Inleiding DE VERGELIJKINGSEDITOR INLEIDING EEN EERSTE VOORBEELD: HET VERBETEREN VAN EEN FORMULE IN DE VERGELIJKINGSEDITOR AANMAKEN VAN EEN KNOP VOOR DE VERGELIJKINGSEDITOR OPMAAKPROFIELEN VERPLAATSINGEN VAN DE CURSOR IN DE VERGELIJKINGSEDITOR OP VERKENNING BIJ DE PALETTEN Relationele symbolen Spaties en weglatingstekens Diakritische tekens Operatorsymbolen Pijlen, kwantoren, verzamelingenleer, diversen Griekse letters Begrenzingstekens Sjablonen voor breuken en wortels Sjablonen voor superscript en subscript Optelsjablonen Integralensymbolen Sjablonen voor streepjes boven en onder epressies Sjablonen voor gelabelde pijlen Product- en verzamelingssjablonen Matrisjablonen UITLIJNINGEN OEFENINGEN:... 1 VVKSO - Wiskunde

2 Cursusopmaak in een Windowsomgeving Integratie van de informatica in de wiskunde VVKSO - Wiskunde

3 Integratie van de informatica in de wiskunde Cursusopmaak in een Windowsomgeving Inleiding Het opbouwen van een document (cursus, test, eamen) bestaat uit - het intikken van tekst. Hiervoor is kennis van een tekstverwerker nodig. Zoals vermeld bij de omschrijving van deze cursus wordt dit als gekend verondersteld. - het intikken van symbolen, zoals Griekse letters α, β,,,, Dit gebeurt in Word 000 via de keuze uit de menubalk Invoegen Symbolen. Hierna verkrijg je onderstaand venster. Hier kan je nu een lettertype kiezen. Veel symbolen die we in de wiskunde nodig hebben, vind je bij het lettertype Symbol. Duid een symbool aan en klik op de knop Invoegen. Hierna zal de knop Annuleren gewijzigd zijn in de opdracht Sluiten. Bemerk dat je ook een sneltoets kan toekennen om een symbool in te voegen. Let er wel op dat je reeds gedefinieerde sneltoetsen niet wijzigt (onder het invulvak komt dan de boodschap: Momenteel toegewezen aan). - het intikken van formules. Dit kan op een eenvoudige manier gebeuren met behulp van de vergelijkingseditor. Meer hierover in hoofdstuk 1. VVKSO - Wiskunde 1

4 1 De vergelijkingseditor 1.1 Inleiding d 4 Met behulp van de vergelijkingseditor kunt u complee vergelijkingen en formules intikken. Terwijl u een formule intikt worden de tekengrootten, de tekenafstand en de opmaak aangepast aan uw voorkeuren (zie verder). Het invoeren van deze tekens gebeurt met behulp van de paletten uit de vergelijkingseditor: 1. Een eerste voorbeeld: We willen de volgende breuk invoeren: Openen van de vergelijkingseditor via het menu van Word: - ga naar Invoegen, Object, en kies daar Microsoft Vergelijking.0. (Indien deze nog niet geïnstalleerd is, volg dan eerst de produre zoals beschreven op blz. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. : Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) Invoeren van de formule: - de vergelijkingseditor wordt nu geopend: in je tekst verschijnt het invoerveld van de editor VVKSO - Wiskunde

5 Integratie van de informatica in de wiskunde Cursusopmaak in een Windowsomgeving - ga nu naar de paletten, en open het tweede palet op de onderste rij: Dit is het palet met de sjablonen voor breuken en wortelvormen. Kies hieruit het eerste sjabloon: Er verschijnt nu in de vergelijkingseditor een breukstreep De cursor staat in de teller. Tik hier dus 1 in. Gebruik nu de muis om naar de noemer te gaan (of gebruik de <tab>-toets), en vul nu zelf de noemer verder aan. Je gaat uit de vergelijkingseditor door ergens in het werkblad van Word te klikken. 1. Het verbeteren van een formule in de vergelijkingseditor Veronderstel dat we bovenstaande formule willen wijzigen in Dubbelklik op de vorige formule Selecteer de breuk in de noemer (door te slepen met de muis), en gebruik dan de <DEL>-toets om deze breuk te verwijderen. Gebruik nu hetzelfde palet als bij de breuk, maar kies hierbij het teken voor de n-de machtswortel Vul het argument + in, daarna ga je naar de wortelinde (ofwel met de muis, ofwel door gebruik te maken van de <tab>-toets), en je vult hier 4 in. Weer in het document klikken om de vergelijkingseditor af te sluiten. 1.4 Aanmaken van een knop voor de vergelijkingseditor Hierboven zagen we hoe je de vergelijkingseditor kan openen via de menubalk. Vermits dit een nogal omslachtige werkwijze is, gaan we op de standaardwerkbalk de knop voor de vergelijkingseditor bijplaatsen. VVKSO - Wiskunde

6 Ga met de muispijl naar een werkbalk, en klik met de rechter muisknop. Er verschijnt een uitflapmenu: Kies hierin Aanpassen Nu verschijnt er een nieuw menu op het scherm. Kies hier het tabblad Opdrachten, nu kies je in de linkerkolom bij Categorieën voor Alle opdrachten, Ga nu naar de rechterkolom bij de Opdrachten, en selecteer hier VergelijkingInvoegen. Hou de linker muisknop ingedrukt, en sleep naar de plaats in een knoppenbalk waar je de knop voor de vergelijkingseditor wil neerzetten. De linker muisknop loslaten en sluiten kiezen. Oefening: maak een knop aan voor Invoegen Symbool. 4 VVKSO - Wiskunde

7 Integratie van de informatica in de wiskunde Cursusopmaak in een Windowsomgeving Alternatief: je kan ook een sneltoets toekennen aan de vergelijkingseditor. Hiervoor klik je bij Aanpassen op de knop Toetsenbord, je kiest weer VergelijkingInvoegen (verifieer even onderaan bij beschrijving: Een Microsoft Vergelijkingseditor-object invoegen). Ga naar het invulvak Druk op de gewenste sneltoets, je bepaalt hier welke sneltoets je wil toekennen (bijvoorbeeld <ALT f> ). Bemerk dat onder dit invulvak nu de boodschap Momenteel toegewezen aan verschijnt. Je kan natuurlijk een andere sneltoets kiezen, maar zorg er wel altijd voor dat je de melding [momenteel niet toegewezen] krijgt. 1.5 Opmaakprofielen Bij het typen in de vergelijkingseditor bestaan verschillende zogenaamde Opmaakprofielen. Deze opmaakprofielen zijn in de figuur hiernaast aangegeven. We leggen eerst de betekenis uit van de opmaakprofielen. Als je in de vergelijkingseditor tekens intikt, zal de vergelijkingseditor deze interpreteren als tekst, of als een wiskundige formule. Bij het opmaakprofiel wiskunde zal de editor de ingebouwde wiskundefuncties herkennen, en aan deze functies meteen de ingestelde opmaak voor functies toekennen. In het voorbeeld hiernaast is de eerste regel Voorbeeld uit de vergelijkingseditor ingetikt met opmaakprofiel Tekst. De twee regels met sin zijn ingetikt zonder spatie. De eerste keer met opmaakprofiel Wiskunde (waarbij functievoorschriften als cursief ingesteld stonden), de tweede keer is het opmaakprofiel tekst (niet cursief ingesteld) toegepast. Voorbeeld uit de vergelijkingseditor sin sin VVKSO - Wiskunde 5

8 Je kan deze opmaakprofielen zien en wijzigen: dubbelklik daarvoor op de formule zodat de vergelijkingseditor opent. Neem nu in de menubalk bij Opmaakprofiel de keuze Bepalen. Wijzig het opmaakprofiel voor functie door een keuze aan of af te vinken, en bemerk het resultaat. Vermits wij de vergelijkingseditor enkel gebruiken om wiskundige formules in te tikken, zul je deze opmaakprofielen niet veel nodig hebben. We vermelden wel een probleem, waarbij deze profielen een oplossing kunnen bieden. De vergelijkingseditor herkent onder andere de volgende functies: sin, cos, tan, cot, sec, csc, arcsin, arccos, arctan, sinh, tanh, coth, ep, ln, log, min, ma, inf, sup, re, im. Dit betekent bijvoorbeeld dat de editor de voor ons gebruikelijke naam bgsin niet herkend. Om aan te geven dat het hier om een functie gaat, zetten we eerst het opmaakprofiel Functie aan. In het voorbeeld hiernaast is bgsin ingetikt, op de eerste regel met opmaakprofiel bg sin Wiskunde, in het tweede geval met opmaakprofiel Functie. bgsin Bemerk dat in het tweede geval tegen bgsin aangeplakt staat tegen de, terwijl dat bij de andere functies niet zo is (zie het voorbeeld bij sin ). Dit lossen we als volgt op: ga terug in de vorige formule, zet de cursor tussen bgsin en. We willen hier een spatie invoegen. Bemerk eerst al dat de editor het indrukken van de spatiebalk negeert (enkel gekend bij opmaakprofiel tekst). We lossen dit op door <CTRL-spatiebalk> te bg sin gebruiken. bgsin 6 VVKSO - Wiskunde

9 Integratie van de informatica in de wiskunde Cursusopmaak in een Windowsomgeving Zoals hierboven vermeld kan je in de vergelijkingseditor tekst intikken. Het is echter aangewezen om gewone doorlopende tekst in de tekstverwerker in te tikken. Alleen de delen met wiskundige symbolen worden met de editor gemaakt, en ingevoegd in de tekst. Sneltoetsen voor het wisselen van opmaakprofiel: Gebeurt via het menu Opmaakprofiel en dan het aanklikken van wiskunde, tekst, functie Hiervoor zijn ook sneltoetsen: met < CTRL SHIFT = > wissel je naar opmaakprofiel wiskunde < CTRL SHIFT e > tekst < CTRL SHIFT f > functie (zie help voor meer). Oefeningen: 1 tg = cotg tg = sin cos sin = sin cos Zoals hierboven vermeld zal de vergelijkingseditor onze functie cotg niet herkennen. Bemerk dat bij de derde formule de puntjes voor de vermenigvuldiging wat hoger staan. Dit is gebeurd door het vermenigvuldigingsteken te gebruiken uit één van de paletten van de vergelijkingseditor (zie 1.7.4). 1.6 Verplaatsingen van de cursor in de vergelijkingseditor In het vervolg van deze tekst hebben we bij Opmaakprofiel, Bepalen alle keuzen afgevinkt. We willen de volgende formule intikken: We openen de editor, en plaatsen het sjabloon om breuken te vormen. We tikken de teller in, met behulp van de <TAB>-toets gaan we naar de noemer. We tikken hier + 1 in. Bemerk dat er nu een haakje onder +1 staat. Dit betekent dat als we nu verder gaan met + in te tikken, deze in de noemer zal ingevuld worden. Daarom gebruiken we eerst de <TAB>-toets, zodat het haakje volledig onder de breuk staat. nu kan je verdergaan met +, VVKSO - Wiskunde 7

10 1.7 Op verkenning bij de paletten Bij het opstarten van de vergelijkingseditor verschijnt op het scherm het palettenvenster: Op de eerste rij staan symbolen die kunnen gebruikt worden, op de tweede rij staan de sjablonen (in hoogte aanpasbare tekens zoals breuken, ) We overlopen deze paletten, en bespreken indien er uitleg nodig is Relationele symbolen 1.7. Spaties en weglatingstekens = Hiermee kan je in de formules spaties aanbrengen, en uitlijningen bepalen. Bijna alle tekens hebben te maken met spaties (We hebben voor spaties in formules reeds de sneltoets <CTRL-spatiebalk> gebruikt, deze is equivalent met ). De anderen zijn bredere of minder brede spaties. Enkel heeft een andere betekenis. Deze bepaalt een uitlijning. In het voorbeeld hiernaast is in de eerste vergelijking voor de 6 dit teken ingevoerd: ( 6) + 5 = = 4 1 = 4 = 17 = 17 Meer over uitlijningen vind je in VVKSO - Wiskunde

11 Integratie van de informatica in de wiskunde Cursusopmaak in een Windowsomgeving 1.7. Diakritische tekens Voorbeelden: de volgende tekst is volledig met de vergelijkingseditor ingetikt: a en c staan loodrecht op elkaar (tik eerst a in, en daarna het vectorteken). Bemerk dat het hiermee niet mogelijk is om ac te vormen. Hiervoor kies je beter een sjabloon uit het palet op de tweede rij (zie 1.7.1) Operatorsymbolen Hierbij bijvoorbeeld het puntje tussen de factoren bij een vermenigvuldiging. Bemerk in het voorbeeld hieronder het verschil tussen de punt uit het gewone klavier, en deze uit dit palet: sin =.sin.cos sin = sin cos Pijlen, kwantoren, verzamelingenleer, diversen Griekse letters Indien je regelmatig Griekse letters nodig hebt is het misschien makkelijk om te onthouden dat hiervoor een sneltoets bestaat. Tik eerst <CTRL g>, en dan een letter: bijvoorbeeld: je verkrijgt α door eerst < CTRL g > en dan a in te tikken je verkrijgt β door eerst < CTRL g > en dan b in te tikken... VVKSO - Wiskunde 9

12 1.7.7 Begrenzingstekens Vorm hiermee de volgende formule: + 5 log = log( + 5) log( ) Bemerk: de haakjes rond de breuk hebben zich automatisch aangepast aan de grootte van de breuk. Er bestaat ook een sneltoets voor deze 'in grootte aanpasbare' haakjes, namelijk < CTRL ( > Sjablonen voor breuken en wortels Vermits je regelmatig een breuk of een vierkantswortel nodig hebt, zijn hiervoor sneltoetsen: <CTRL f> en <CTRL r>, te onthouden met 'fraction' en 'root' Sjablonen voor superscript en subscript Hiermee vorm je bijvoorbeeld A 0 0. Voor super- en subscript zijn er sneltoetsen: <CTRL H> en <CTRL L>, te onthouden met high en low. Voor zowel super- als subscript is er de sneltoets <CTRL J>. Een ander voorbeeld: lim > 0 sin Optelsjablonen 0 k = 1 k + 1 =? 10 VVKSO - Wiskunde

13 Integratie van de informatica in de wiskunde Cursusopmaak in een Windowsomgeving Integralensymbolen Belangrijk is op te merken dat het integraalteken zich enkel in grootte aanpast als je de <SHIFT>-toets indrukt terwijl je het palet van de integraal aanklikt. Het verschil zie je hieronder. Bg sin d 1 bgsin 1 d Sjablonen voor streepjes boven en onder epressies Zoals reeds eerder vermeld toe te passen in ab ac -ofwel kies je eerst klikt dan - en tik dan ab, ofwel tik je eerst ab, je selecteert deze en Sjablonen voor gelabelde pijlen Hoofdformule cos = cos sin cos = cos Product- en verzamelingssjablonen VVKSO - Wiskunde 11

14 Matrisjablonen Met behulp van deze sjablonen kan je matrices invoeren. Het eerste sjabloon op de eerste rij levert een rijmatri met twee kolommen: bvb Wil je er haken rond, dan moet je eerst de begrenzingstekens uit gebruiken (eerst in grootte aanpasbare haakjes gebruiken, dan de matri invoegen): 1 4 Wil je een matri met een orde die niet voorgedefinieerd is, gebruik dan het laatste icoon op de onderste rij van dit palet: Bij het oplossen van stelsels gebruiken we Voeg eerst de haken in en daarna de matri, selecteer dan de matri (opgelet zonder de haken), en ga naar de menubalk, en kies daar Opmaak, Matri. Dan zet je de muispijl tussen de twee laatste kolommen, en klik met de linker muisknop, eventueel meermaals totdat je de juiste lijnsoort heb verkregen. 1.8 Uitlijningen Bijvoorbeeld bij stelsels: je zou de vergelijkingen willen uitlijnen op het gelijkheidsteken. Tik eerst het stelsel in, en klik dan in de menubalk bij Opmaak. Hier vind je diverse mogelijkheden om uitlijningen te realiseren: + 5y + z = 4 1y + z = 15 Dit stelsel is uitgelijnd op = - teken. y + 5z = 14 1 VVKSO - Wiskunde

15 Integratie van de informatica in de wiskunde Cursusopmaak in een Windowsomgeving 1.9 Oefeningen: 1. f () = sin f '() = cos Gebruik < CTRL spatiebalk > tussen f en ' (ofwel druk je < ALT CTRL ' >. Voor de tweede afgeleide is er de sneltoets < CTRL " > ).. π rad = = ( + 1) ( ) 1 = ( + 1) ( ) + = ( + 1) ( ) ( + 1) Gebruik uitlijnen op = - teken, bij menu opmaak : : Gebruik hierbij de formule uit de vorige oefening: kopieer deze in de tekstverwerker met < CTRL c >, en plak ze terug op een andere plaats in je document met < CTRL v >. Bewerk nu de formule in de editor: selecteer eerst de formule volledig (met de muis of met <shift pijltjes>), en knip deze met < CTRL >. Je plaatst nu de breukstreep met < CTRL f >, en voegt daarna met < CTRL v > de formule in de teller van de breuk in. 6. Rangschik volgens stijgende orde: y y VVKSO - Wiskunde 1

16 8. 9. sin α + cos α 1 1 = + cos α cos α 1+ secα ( + ) 8 = = = ( ) Voor het onderstrepen gebruik je een sjabloon uit de 'streepjes onder en boven epressies' / / + 1 = = ( ) ( ) ( ) ( ) Voor het doorstrepen gebruik je het palet van de diakritische tekens (eerste rij, derde knop) = ! 1. = = ! 4! lim 1 = ± als 0 = als > 0 b 15. f ()d = F(b) F(a) a 16. ab = b a = b a 17. N geldt < ε n n 0 14 VVKSO - Wiskunde

WISKUNDE EN ICT. 1 Wiskundige symbolen N, R, 2 Symbolen

WISKUNDE EN ICT. 1 Wiskundige symbolen N, R, 2 Symbolen Vergelijkingseditor 2003 Module 1a en ICT 1 WISKUNDE EN ICT Tijdens de lessen wiskunde op deze hogeschool met de laptop moet je ook voor wiskunde de laptop zinvol gebruiken. Dat dit niet zo evident is,

Nadere informatie

Formules maken met MS Word

Formules maken met MS Word Formules maken met MS Word Het gebruik van de vergelijkingseditor 4 HAVO en 5 VWO Werken met de vergelijkingseditor in Microsoft Word. Inleiding. Voor je ligt een handleiding die je leert om te gaan met

Nadere informatie

MathType 6 Wiskunde Module 1a Greet Verhelst

MathType 6 Wiskunde Module 1a Greet Verhelst MathType 6 Wiskunde Module 1a Wiskunde en ICT 1 WISKUNDE EN ICT Tijdens de lessen wiskunde op deze hogeschool met de laptop moet je ook voor wiskunde de laptop zinvol gebruiken. Dat dit niet zo evident

Nadere informatie

Wiskunde en ICT 1. Met het lettertype wiskunde.ttf kan je onderstaande wiskundige symbolen invoegen.

Wiskunde en ICT 1. Met het lettertype wiskunde.ttf kan je onderstaande wiskundige symbolen invoegen. Vergelijkingseditor 2010 Wiskunde Module 1a Wiskunde en ICT 1 WISKUNDE EN ICT Tijdens de lessen wiskunde op deze hogeschool met de laptop moet je ook voor wiskunde de laptop zinvol gebruiken. Dat dit niet

Nadere informatie

Vergelijkingseditor 2007

Vergelijkingseditor 2007 Vergelijkingseditor 2007 Wiskunde Module 1a Wiskunde en ICT 1 WISKUNDE EN ICT Tijdens de lessen wiskunde op deze hogeschool met de laptop moet je ook voor wiskunde de laptop zinvol gebruiken. Dat dit niet

Nadere informatie

Macro s maken in Word

Macro s maken in Word Macro s maken in Word Wanneer je langere stukken tekst met een bepaald opmaak wilt invoegen zonder al teveel gedoe, kun je macro s aanmaken. Hieronder staat een stap-voor-stap uitleg voor het maken van

Nadere informatie

1 Inleiding...3. 2 Installeren van de vergelijkingseditor...4. 3 Formules maken...12

1 Inleiding...3. 2 Installeren van de vergelijkingseditor...4. 3 Formules maken...12 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 Installeren van de vergelijkingseditor...4.1 Controle of de vergelijkingseditor is geïnstalleerd (Word 97)... 4. Installatie (Word 97)... 5.3 Een menuknop maken... 7.4 Een

Nadere informatie

Dit bundeltje is van. Werken in. Hoe doe ik dat? Dit bundeltje is van. Leen Van Damme. Pagina 1

Dit bundeltje is van. Werken in. Hoe doe ik dat? Dit bundeltje is van. Leen Van Damme. Pagina 1 Dit bundeltje is van Werken in Word Hoe doe ik dat? Dit bundeltje is van Leen Van Damme Pagina Inhoudsopgave Word openen... 3 Scherm in Word... 4 Lint in Word... 5 Document opslaan... 6 Afdrukvoorbeeld

Nadere informatie

Een korte handleiding door Frederic Rayen

Een korte handleiding door Frederic Rayen Een korte handleiding door Frederic Rayen Van installeren tot het gebruik P a g i n a 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoe AbiWord version 2.8.6 installeren?... 4 Schermonderdelen... 5 Uitleg bij elke werkbalk...

Nadere informatie

Courbois Software WebDesignEditor. WYSIWYG-Editor

Courbois Software WebDesignEditor. WYSIWYG-Editor Courbois Software WebDesignEditor WYSIWYG-Editor 2006-2012 Courbois Software Beuningen Fazantlaan 63, 6641 XW Beuningen. www.courboissoftware.com & www.cs-webdesign.nl 024 677 25 46 - info@cs-webdesign.nl

Nadere informatie

Excel 2010, H1 HOOFDSTUK 1

Excel 2010, H1 HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 1 Excel opstarten en afsluiten EXCEL kan worden opgestart via. Als EXCEL al vaker is gestart kun je direct op Microsoft Office EXCEL 2010 klikken. Typ anders in het zoekvak de eerste letters

Nadere informatie

Hoe maak ik een PowerPoint-presentatie?

Hoe maak ik een PowerPoint-presentatie? Hoe maak ik een PowerPoint-presentatie? 1) Je opent PowerPoint met dit icoontje. Je komt op dit scherm: Hier in deze balk zie je in het klein welke dia s je allemaal hebt. Je kan de volgorde ook veranderen

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office PowerPoint Basis PowerPoint openen 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office Klik op Microsoft PowerPoint 2010 Wacht nu tot het programma volledig is opgestart.

Nadere informatie

Excel. Inleiding. Het meest gebruikte spreadsheet programma is Excel.

Excel. Inleiding. Het meest gebruikte spreadsheet programma is Excel. Excel Inleiding Het woord computer betekent zoiets als rekenmachine. Daarmee is is eigenlijk aangegeven wat een computer doet. Het is een ingewikkelde rekenmachine. Zelf voor tekstverwerken moet hij rekenen.

Nadere informatie

ICT ICT 01. Voordat je begint met het maken van een tekst. moet je weten wat het toetsenbord kan. J.P.Siebelink. Office 2003

ICT ICT 01. Voordat je begint met het maken van een tekst. moet je weten wat het toetsenbord kan. J.P.Siebelink. Office 2003 ICT J.P.Siebelink Office 2003 ICT 01 Voordat je begint met het maken van een tekst moet je weten wat het toetsenbord kan Wat ga je doen? Door deze kaarten allemaal te maken weet je zeker dat je goed genoeg

Nadere informatie

Hoofdstuk 8: Bewerken

Hoofdstuk 8: Bewerken Hoofdstuk 8: Bewerken 8.0 Inleiding Bewerken in Excel gaat grotendeels hetzelfde als het bewerken in andere Microsoft Office programma s. Als het bekend is hoe in Word tekst te knippen en plakken, dan

Nadere informatie

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen;

15. Tabellen. 1. wat rijen, kolommen en cellen zijn; 2. rijen en kolommen invoegen; 3. een tabel invoegen en weer verwijderen; 15. Tabellen Misschien heeft u al eens geprobeerd om gegevens in een aantal kolommen te plaatsen door gebruik te maken van spaties, kolommen of tabs. Dat verloopt goed totdat u gegevens wilt wijzigen of

Nadere informatie

Vragen opmaken in de editor

Vragen opmaken in de editor Vragen opmaken in de editor De tekstvakken van WTMaak zijn in versie 5.0 opgebouwd volgens de HTML5-methode. Hiermee kunt u direct zien wat u invoegt of opmaakt, de zogenaamde WYSIWYG methode (What You

Nadere informatie

TI-SMARTVIEW. Installeren op Windows PC

TI-SMARTVIEW. Installeren op Windows PC TI SmartView 1 TI-SMARTVIEW Installeren op Windows PC De licentie van de school voor TI-SmartView is tot nader bericht een single-user licentie, hetgeen betekent dat deze op één pc mag geïnstalleerd worden,

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 - Snelfiches Word

Hoofdstuk 8 - Snelfiches Word Hoofdstuk 8 - Snelfiches Word 8.1. Word starten 93 8.2. Een nieuwe tekst maken 94 8.3. Tekst meteen bewaren 95 8.4. Tekst schrijven 96 8.5. Tekst veranderen en verplaatsen 97 8.6. Een tabel maken 99 8.7.

Nadere informatie

SNELLE INVOER MET EXCEL

SNELLE INVOER MET EXCEL SNELLE INVOER MET EXCEL Naam Nr Klas Datum Het is de bedoeling dat je de gegevens van een tabel op efficiënte wijze invoert, dat betekent: correct en snel! Microsoft Excel biedt verscheidene mogelijkheden

Nadere informatie

Handleiding Word de graad

Handleiding Word de graad Handleiding Word 2010 3de graad Inhoudsopgave Regelafstand 3 Knippen 3 Kopiëren 5 Plakken 6 Tabs 7 Pagina-instellingen 9 Opsommingstekens en nummeringen 12 Kopteksten en voetteksten 14 Paginanummering

Nadere informatie

VAARDIGHEDEN EXCEL. MEETWAARDEN INVULLEN In de figuur hieronder zie je twee keer de ingevoerde meetwaarden, eerst ruw en daarna netjes opgemaakt.

VAARDIGHEDEN EXCEL. MEETWAARDEN INVULLEN In de figuur hieronder zie je twee keer de ingevoerde meetwaarden, eerst ruw en daarna netjes opgemaakt. VAARDIGHEDEN EXCEL Excel is een programma met veel mogelijkheden om meetresultaten te verwerken, maar het was oorspronkelijk een programma voor boekhouders. Dat betekent dat we ons soms in bochten moeten

Nadere informatie

Via de het tabblad Bestand kun je bijvoorbeeld een nieuwe werkmap maken, werkmappen openen, opslaan en afdrukken.

Via de het tabblad Bestand kun je bijvoorbeeld een nieuwe werkmap maken, werkmappen openen, opslaan en afdrukken. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Excel opstarten, verkennen en afsluiten EXCEL kan bijvoorbeeld worden opgestart via de snelkoppeling naar EXCEL op het bureaublad, als deze er is, of via of. Als EXCEL al vaker

Nadere informatie

Rekenblad (Calc) Invoer van gegevens. Les1: Het programmavenster. De werkmap

Rekenblad (Calc) Invoer van gegevens. Les1: Het programmavenster. De werkmap Rekenblad (Calc) Invoer van gegevens Met behulp van een rekenblad of spreadsheet kan je een groot aantal getallen invoeren, de computer hiermee laten rekenen en de bekomen resultaten verder verwerken.

Nadere informatie

Word. Sneltoetsen Word - Algemeen. Venster. Navigeren & selecteren. Vooscholen.wordpress.com. Opslaan als. Spellingscontrole

Word. Sneltoetsen Word - Algemeen. Venster. Navigeren & selecteren. Vooscholen.wordpress.com. Opslaan als. Spellingscontrole Word Sneltoetsen Word - Algemeen Nieuw bestand Openen Opslaan (Save) Opslaan als Printen Afdrukvoorbeeld Spellingscontrole In-/uitzoomen Help CTRL + N CTRL + O CTRL + S F12 CTRL + P CTRL + F2 F7 CTRL +

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. beginnen met excel

HOOFDSTUK 1. beginnen met excel HOOFDSTUK 1 beginnen met excel Inleiding Voor het betere rekenwerk in de bedrijfseconomie worden spreadsheets (rekenbladen) gebruikt. In dit hoofdstuk leer je omgaan met algemene basisbewerkingen in Excel:

Nadere informatie

Basistechnieken Microsoft Excel in 15 minuten

Basistechnieken Microsoft Excel in 15 minuten Basistechnieken Microsoft Excel in 15 minuten Microsoft Excel is een rekenprogramma. Je kan het echter ook heel goed gebruiken voor het maken van overzichten, grafieken, planningen, lijsten en scenario's.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding XOPUS XML-editor

Gebruikershandleiding XOPUS XML-editor Gebruikershandleiding XOPUS XML-editor Versie: 0.3 Wijzigingsbeheer Versi Datum e 0.1 0.2 0.3 31-12-2012 02-01-2013 06-03-2013 Omschrijving Auteur(s) Initiële versie Wijzigingen nav review Jeroen van Hemert

Nadere informatie

Het uiterlijk lijkt erg op Word, een paar belangrijke verschillen geven we aan in de schermafdruk hieronder.

Het uiterlijk lijkt erg op Word, een paar belangrijke verschillen geven we aan in de schermafdruk hieronder. Inleiding Rekenen is een onderdeel van iedere opleiding. Het programma waar je mee kunt rekenen op de computer is het programma Excel, onderdeel van Microsoft Office. Excel is een krachtig rekenprogramma.

Nadere informatie

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f. 2014 1 2 Notities Inhouds opgave Hoe log ik in? 4 Een pagina toevoegen. 5 Een pagina vullen/aanpassen. 7 Een pagina verwijderen. 8 Een sjabloon kiezen.

Nadere informatie

Bijlage I Sneltoetsen Word

Bijlage I Sneltoetsen Word Bijlage I Sneltoetsen Word Algemeen Nieuw bestand Openen Opslaan (Save) Opslaan als Printen Afdrukvoorbeeld Spellingscontrole In-/uitzoomen Help CTRL + N CTRL + O CTRL + S F12 CTRL + P CTRL + F2 F7 CTRL

Nadere informatie

6. Absolute en relatieve celadressering

6. Absolute en relatieve celadressering 6. Absolute en relatieve celadressering In deze module leert u: - Wat absolute en relatieve celadressering is; - De relatieve celadressering toepassen; - De absolute celadressering toepassen; - De absolute

Nadere informatie

1 Copyright 2009 Digitale Computer Cursus 1e druk 2009 Auteur Interactieve oefeningen en website Vormgeving A. Beumer A.J.M. Mul A. Beumer Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

VERGELIJKINGSEDITOREN

VERGELIJKINGSEDITOREN VERGELIJKINGSEDITOREN De vergelijkingseditor van Word 2007 en Word 2010 Om wiskunde symbolen, tekst in te voegen kan je beroep doen op de in Word ingebouwde vergelijkingseditor. Daarvoor: selecteer het

Nadere informatie

6. Tekst verwijderen en verplaatsen

6. Tekst verwijderen en verplaatsen 6. Tekst verwijderen en verplaatsen In deze module leert u: een stuk tekst selecteren een stuk tekst verwijderen; acties ongedaan maken en opnieuw doen; een stuk tekst vervangen; een stuk tekst verplaatsen;

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen 6. Reeksen Excel kan datums automatisch uitbreiden tot een reeks. Dit betekent dat u na het typen van een maand Excel de opdracht kan geven om de volgende maanden aan te vullen. Deze voorziening bespaart

Nadere informatie

SNEL WERKEN MET EXCEL

SNEL WERKEN MET EXCEL SNEL WERKEN MET EXCEL 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus computertrainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Snel werken met Excel C O M P

Nadere informatie

Sneltoetsen Word - Algemeen. Venster. Invoer. Opslaan als. Spellingscontrole CTRL + F6. Wisselen tussen. Word bestanden CTRL + W

Sneltoetsen Word - Algemeen. Venster. Invoer.  Opslaan als. Spellingscontrole CTRL + F6. Wisselen tussen. Word bestanden CTRL + W Sneltoetsen Word - Algemeen Nieuw bestand Openen Opslaan (Save) Opslaan als Printen Afdrukvoorbeeld Spellingscontrole In-/uitzoomen Help CTRL + N CTRL + O CTRL + S F12 CTRL + P CTRL + F2 F7 CTRL + Muiswiel

Nadere informatie

4. Plak de gekopieerde tekst op de plaats van de cursor als pure tekst. 5. Plak de gekopieerde tekst op de plaats van de cursor vanuit Word

4. Plak de gekopieerde tekst op de plaats van de cursor als pure tekst. 5. Plak de gekopieerde tekst op de plaats van de cursor vanuit Word 1. Code. Toon HTML code van de tekst 2. Verwijder de opmaak van de geselecteerde tekst. 3. Plak de gekopieerde tekst op de plaats van de cursor 4. Plak de gekopieerde tekst op de plaats van de cursor als

Nadere informatie

Symbolen en diakritische tekens

Symbolen en diakritische tekens Symbolen en diakritische tekens Als het toetsenbord van je computer goed is ingesteld: invoertaal Nederlands, toetsenbordindeling VS Internationaal, kun je heel eenvoudig diakritische tekens op klinkers

Nadere informatie

Sneltoetsen in PowerPoint 2016 voor Windows

Sneltoetsen in PowerPoint 2016 voor Windows Sneltoetsen in PowerPoint 2016 voor Windows Hieronder een overzicht van veelgebruikte sneltoetsen in Microsoft PowerPoint. Deze sneltoetsen zijn van toepassing in vrijwel alle versies, waaronder PowerPoint

Nadere informatie

Vragen opmaken in de editor

Vragen opmaken in de editor Vragen opmaken in de editor De tekstvakken van WTMaak zijn in versie 5.0 opgebouwd volgens de HTML5-methode. Hiermee kunt u direct zien wat u invoegt of opmaakt, de zogenaamde WYSIWYG methode (What You

Nadere informatie

Spelen met tabellen in word

Spelen met tabellen in word Spelen met tabellen in word Auteur : Ludo Huybrechts - deskundige informatica financiën e-mail : Ludo.Huybrechts@Fi.antwerpen.be Voor publicatie in tijdschriften is steeds het akkoord van de auteur vereist!

Nadere informatie

Handleiding teksteditor

Handleiding teksteditor In deze handleiding leggen we de werking van de teksteditor uit. De teksteditor wordt gebruikt voor het bewerken van tekst. Uw tekstpagina s bewerkt u met deze editor, maar u vindt m op vele plekken terug.

Nadere informatie

De celwijzer is een rechthoekig kader dat om de actieve cel zit. celwijzer

De celwijzer is een rechthoekig kader dat om de actieve cel zit. celwijzer Inhoudsopgave: De werkmap p. 1 Navigeren p. 1 Selecteren p. 2 Het hele werkblad selecteren p. 2 Gegevens invoeren p. 3 De kolombreedte aanpassen p. 3 Bladtabs p. 4 Naam tabblad wijzigingen p. 4 Invoegen

Nadere informatie

Safira CMS Handleiding

Safira CMS Handleiding Safira CMS Handleiding Inhoudsopgave 1Mappen en artikelen... 2 1.11.1 Naam wijzigen map/ pagina... 3 1.21.2 Website structuur: nieuwe pagina aanmaken, pagina verwijderen, pagina blokkeren, structuur wijzigen...

Nadere informatie

HANDLEIDING RAPPORTGENERATOR: IN TIEN STAPPEN NAAR UW EIGEN DUURZAAMHEIDSRAPPORT

HANDLEIDING RAPPORTGENERATOR: IN TIEN STAPPEN NAAR UW EIGEN DUURZAAMHEIDSRAPPORT HANDLEIDING RAPPORTGENERATOR: IN TIEN STAPPEN NAAR UW EIGEN DUURZAAMHEIDSRAPPORT Deze handleiding legt in tien stappen uit hoe u uw eigen duurzaamheidsrapportage maakt met behulp van de rapportgenerator.

Nadere informatie

Formules in Maple T.A. voor studenten

Formules in Maple T.A. voor studenten Formules in Maple T.A. voor studenten Copyright Metha Kamminga jan. 2013 Formules in Maple T.A. voor studenten Contents 1 Formules met Maple T.A. voor studenten... 1 1.1 Inleiding... 1 1.2 De student tikt

Nadere informatie

Afbeeldingen Module 11

Afbeeldingen Module 11 11. Afbeeldingen Er zijn veel manieren waarop u een afbeelding in kunt voegen in een tekst. U kunt bijvoorbeeld plaatjes die met een ander programma zijn gemaakt in uw documenten opnemen. Zo kunt u met

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Inleiding. Het bijhouden, wijzigen en aanpassen van de inhoud van de website met je standaard web browser. De website maakt gebruik van CMS (content managment system) Door in te loggen

Nadere informatie

Basisvaardigheden Microsoft WORD 2010

Basisvaardigheden Microsoft WORD 2010 Met behulp van deze handleiding kun je de basisvaardigheden leren die nodig zijn om een verslag te maken met behulp van microsoft WORD 2010. De handleiding is zo kort mogelijk gehouden en bevat niet meer

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

1. Kennismaken met Calc

1. Kennismaken met Calc 1. Kennismaken met Calc In deze module leert u: - het programma Calc starten. - de onderdelen van het programmavenster van Calc herkennen. - over het werkblad verplaatsen. - gegevens invoeren. - het programma

Nadere informatie

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opstarten en inloggen, overzicht startscherm, uitleg symbolen Hoofdstuk 2: aanmaken relaties Hoofdstuk 1: Opstarten

Nadere informatie

PLAKKEN Nadat u een gedeelte heeft geknipt of gekopieerd kunt u met dit icoon de selectie weer in het veld plakken.

PLAKKEN Nadat u een gedeelte heeft geknipt of gekopieerd kunt u met dit icoon de selectie weer in het veld plakken. KNIPPEN Als u na de selectie van een gedeelte van een tekst of een afbeelding op dit icoon klikt, knipt u de selectie uit het veld. Op deze manier kunt u het geselecteerde verwijderen, maar het ook juist

Nadere informatie

INLEIDING TOT GEOGEBRA

INLEIDING TOT GEOGEBRA INLEIDING TOT GEOGEBRA Sven Mettepenningen, 28/02/2007 GEOGEBRA 1 EERSTE KENNISMAKING Het pakket Geogebra kan je downloaden op de site http://www.geogebra.at/ Eventueel is het ook nuttig van de laatste

Nadere informatie

Handleiding theocms2 K.U.Leuven - Faculteit Godgeleerdheid Stijn Van Baekel 1/19. - HANDLEIDING CMS2 - http://theo.kuleuven.be/

Handleiding theocms2 K.U.Leuven - Faculteit Godgeleerdheid Stijn Van Baekel 1/19. - HANDLEIDING CMS2 - http://theo.kuleuven.be/ Stijn Van Baekel 1/19 - HANDLEIDING CMS2 - http://theo.kuleuven.be/ laatste aanpassing: 08/10/2008 Stijn Van Baekel 2/19 Index Index... 2 Inleiding... 3 1. Tonen van pagina s... 4 2. Beheer van pagina

Nadere informatie

PDF XCHANGE EDITOR Waarom PDF XHCANGE Editor?

PDF XCHANGE EDITOR Waarom PDF XHCANGE Editor? PDF XCHANGE EDITOR PDF XHCANGE editor is een programma om PDF bestanden te lezen en te bewerken. Deze handleiding is geschreven voor versie 5.5 van PDF XCHANGE editor. Als je een andere versie gebruikt

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Basis Word 2007, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1

INSTRUCT Samenvatting Basis Word 2007, H1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Word opstarten WORD kan worden opgestart via menu Start, Alle Programma s, Microsoft Office, Microsoft Office WORD 2007. Soms staat er op het bureaublad een snelkoppeling naar

Nadere informatie

Cursus Publisher 2000

Cursus Publisher 2000 Cursus Publisher 2000 Microsoft Publisher is een DTP-programma. DTP staat voor DeskTop Publishing, een term die alle handelingen omvat waarmee een pc-gebruiker min of meer professioneel drukwerk samenstelt

Nadere informatie

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker De tekstverwerker De tekstverwerker is een module die u bij het vullen van uw website veel zult gebruiken. Naast de module tekst maken onder andere de modules Aankondigingen en Events ook gebruik van de

Nadere informatie

REKENEN MET EXCEL. Naam Nr Klas Datum

REKENEN MET EXCEL. Naam Nr Klas Datum REKENEN MET EXCEL Naam Nr Klas Datum Microsoft Excel wordt gebruikt om facturen, bestelbonnen, prijsoffertes, rapporten en ander rekenwerk uit te voeren. Rekenbladen moeten dus formules bevatten! In deze

Nadere informatie

Ledenlijsten + etiketten maken

Ledenlijsten + etiketten maken Ledenlijsten + etiketten maken Eerst wordt uitgelegd hoe je een ledenlijst (van alle clubleden of leden per lesjaar) kan opvragen en bewerken en nadien hoe je met deze lijst etiketten kan maken. De ledenlijst

Nadere informatie

- Registeren - Inloggen - Profiel aanmaken - Artikel plaatsen

- Registeren - Inloggen - Profiel aanmaken - Artikel plaatsen - Registeren - Inloggen - Profiel aanmaken - Artikel plaatsen Registreren (1) Ga naar het inlogscherm aan de linkerkant Klik op Registreer Registreren (2) Vul de velden in zoals aangegeven. Druk op de

Nadere informatie

VOORBLAD MAKEN. voorblad maken invoegen voorblad (achtergrond + indeling + afbeelding) Dit is de eenvoudigste optie.

VOORBLAD MAKEN. voorblad maken invoegen voorblad (achtergrond + indeling + afbeelding) Dit is de eenvoudigste optie. VOORBLAD MAKEN Een voorblad maken is een afronding voor je boek. Meestal begin je dan ook met het schrijven van je boek en wacht je met het voorblad als laatste (de slagroom op je toetje). Op een voorblad

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 1.0 Introductie Excel helpt om data beter te begrijpen door het in cellen (die rijen en kolommen vormen) in te delen en formules te gebruiken om relevante berekeningen

Nadere informatie

Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop.

Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop. Lijnen/randen en passe-partouts maken met Photoshop. Les 1: Witte rand om de foto m.b.v. canvasgrootte. 1. Open de foto in Photoshop. 2. Klik in menu AFBEELDING op CANVASGROOTTE 3. Zorg dat in het vakje

Nadere informatie

Handleiding voor de installatie van Robobridge

Handleiding voor de installatie van Robobridge Handleiding voor de installatie van Robobridge Dit is de weg die ik gevolg heb. Mijn computer draait op het besturingssysteem Windows XP(32bits). Bij andere systemen kunnen kleine verschillen voorkomen.

Nadere informatie

Zelf albumbladen maken in Word 2003

Zelf albumbladen maken in Word 2003 Zelf albumbladen maken in Word 2003 Het maken van albumbladen in Word is niet moeilijk, maar laten zien hoe het precies gaat, hangt af van de versie van Word. Hieronder volgt de instructie voor Word 2003.

Nadere informatie

Als je geen email-adres hebt kun je bij Google een gmail account aan maken. Als je niet weet hoe dat moet klik dan op: Gmail account aanmaken

Als je geen email-adres hebt kun je bij Google een gmail account aan maken. Als je niet weet hoe dat moet klik dan op: Gmail account aanmaken Om het online programma te kunnen gebruiken het je een account nodig. Wat heb je nodig om een account voor Photo Collage te kunnen aanmaken: Username (gebruikersnaam) Email account Password (wachtwoord

Nadere informatie

Het installatiepakket haal je af van de website http://www.gedesasoft.be/.

Het installatiepakket haal je af van de website http://www.gedesasoft.be/. Softmaths 1 Softmaths Het installatiepakket haal je af van de website http://www.gedesasoft.be/. De code kan je bekomen op de school. Goniometrie en driehoeken Oplossen van driehoeken - Start van het programma:

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel

www.digitalecomputercursus.nl 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel 10. Voorbeeld berekeningen maken met Excel In de komende hoofdstukken worden een aantal voorbeelden van berekeningen die gemaakt kunnen worden in Excel uitgelicht. U kunt deze berekeningen ook zodanig

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

Excel reader. Beginner Gemiddeld. bas@excel-programmeur.nl

Excel reader. Beginner Gemiddeld. bas@excel-programmeur.nl Excel reader Beginner Gemiddeld Auteur Bas Meijerink E-mail bas@excel-programmeur.nl Versie 01D00 Datum 01-03-2014 Inhoudsopgave Introductie... - 3 - Hoofdstuk 1 - Databewerking - 4-1. Inleiding... - 5-2.

Nadere informatie

WebQuest / WebKwestie. met Word 2003. www.webkwestie.nl

WebQuest / WebKwestie. met Word 2003. www.webkwestie.nl WebQuest / WebKwestie met Word 2003 www.webkwestie.nl Een WebQuest / WebKwestie maken in Word 2003 Belangrijk is dat alle pagina s en afbeeldingen die u gebruikt in één map worden opgeslagen. Download

Nadere informatie

Korte inleiding Excel

Korte inleiding Excel Korte Inleiding Excel, het verwerken van meetresultaten 1 Korte inleiding Excel ten behoeve van het verwerken van meetresultaten. In deze korte cursus zullen we leren hoe we het spreadsheet-(rekenvel-)programma

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!! Handleiding website! VV Den Ham

!!!!!!!!!!!! Handleiding website! VV Den Ham Handleiding website VV Den Ham versie 1.1 1 van 26 " Stand Template Team foto s Template Team Template " Spelers Template Topscorers Template 9 van 26 6.5 Download template De download pagina bestaat uit

Nadere informatie

Excel. voor natuurkunde

Excel. voor natuurkunde Excel voor natuurkunde door: L.Kruise jan 2015 1 1. Inleiding De bedoeling van deze cursus is om je in een aantal stappen te laten werken met een spreadsheet-programma. In deze cursus richten we ons specifiek

Nadere informatie

Hoe doe je dat in Word

Hoe doe je dat in Word Hoe doe je dat in Word Linda le Grand OVC Mondriaan College Oss 29-9-2009 Inhoud 1 Lettertype wijzigen... 3 2 Tekst groter en kleiner maken... 3 3 Tekst kleuren... 4 4 Tekst markeren... 5 5 Achtergrond

Nadere informatie

Opstarten Word 2013 bij Windows 7 Opstarten Word 2016 bij Windows 10

Opstarten Word 2013 bij Windows 7 Opstarten Word 2016 bij Windows 10 SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Word opstarten, verkennen en afsluiten WORD kan opgestart worden via de startknop en de snelkoppeling in de lijst die boven de startknop staat: Opstarten Word 2013 bij Windows

Nadere informatie

Handleiding Website beheersysteem

Handleiding Website beheersysteem Handleiding Website beheersysteem Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Inloggen...4 3. De startpagina...5 3.1. Startpagina menu...5 3.2. Bovenbalk...6 4. Menu en Pagina's...7 4.1. Een nieuwe pagina toevoegen...8

Nadere informatie

RTE. Handleiding. Publiceren Documenten

RTE. Handleiding. Publiceren Documenten RTE Handleiding Publiceren Documenten Datum: December 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 2 2. Aan de slag 3 2.1. Het opstarten van de applicatie 3 2.2. WebHare Applicaties 3 2.3. De RTE applicatie 3 3.

Nadere informatie

Ergonomisch Advies: Sneltoetsen

Ergonomisch Advies: Sneltoetsen Ergonomisch Advies: Sneltoetsen Departement Bestuurszaken Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB) Boudewijnlaan 30 bus 44 1000 Brussel Tel. 02 553 01 22 - Fax 02 553 49 55 gdpb@bz.vlaanderen.be

Nadere informatie

2.6 Spreadsheets met Excel

2.6 Spreadsheets met Excel 2.6 Spreadsheets met Excel LEERDOEL Het beheersen van de basisprincipes van werken met spreadsheets. Werken met spreadsheets leer je alleen maar door daadwerkelijk achter een computer te gaan zitten. Deze

Nadere informatie

Derive in ons wiskundeonderwijs Christine Decraemer

Derive in ons wiskundeonderwijs Christine Decraemer Dag van de Wiskunde 003 de en 3 de graad Module 6: Eerste sessie Derive in ons wiskundeonderwijs Christine Decraemer Je kunt Derive het best vergelijken met een uitgebreid rekentoestel. Niet enkel numerieke,

Nadere informatie

Microsoft Office Tekstdocument alle systemen

Microsoft Office Tekstdocument alle systemen Microsoft Office Tekstdocument alle systemen Inleiding In deze les wordt het maken van een tekst document met gebruikmaking van Microsoft Office Word behandeld. (Het gaat hier om één van de oudere versies).

Nadere informatie

Windows is het meest gebruikte besturingssysteem ter wereld.

Windows is het meest gebruikte besturingssysteem ter wereld. 2 Windows, inleiding Windows is het meest gebruikte besturingssysteem ter wereld. 2.1 Windows, een eerste verkenning In het vorige hoofdstuk heb je gezien wat een besturingssysteem is. Nu ga je werken

Nadere informatie

Leerpaden maken. 1. Account en wachtwoord. 2. Maak een nieuw leerpad aan. 3. Inhoud aan een leerpad toe voegen. 4. Structuur aanbrengen op een pagina.

Leerpaden maken. 1. Account en wachtwoord. 2. Maak een nieuw leerpad aan. 3. Inhoud aan een leerpad toe voegen. 4. Structuur aanbrengen op een pagina. Leerpaden maken 1. Account en wachtwoord 2. Maak een nieuw leerpad aan. 3. Inhoud aan een leerpad toe voegen. 4. Structuur aanbrengen op een pagina. 5. Structuur aanbrengen met stappen 6. Structuur aanbrengen

Nadere informatie

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd Introductie Deze handleiding heeft tot doel een eenvoudige stap voor stap handleiding te zijn voor eindgebruikers van CMS Made Simple

Nadere informatie

Informatica College Blaucapel/KS Handelingsdeel IV. Basis Excel

Informatica College Blaucapel/KS Handelingsdeel IV. Basis Excel blaucapel Basis Excel Excel is een rekenprogramma: een elektronisch rekenvel. Het wordt ook wel een spreadsheet (een verspreid veld) genoemd. Wat kun je bijvoorbeeld maken met excel: Prijsberekeningen

Nadere informatie

Basisvaardigheden Microsoft Excel

Basisvaardigheden Microsoft Excel Basisvaardigheden Microsoft Excel Met behulp van deze handleiding kun je de basisvaardigheden leren die nodig zijn om meetresultaten van een practicum te verwerken. Je kunt dan het verband tussen twee

Nadere informatie

Een tabel is samengesteld uit rijen (horizontaal) en kolommen (verticaal). Elk vakje uit een tabel is een cel.

Een tabel is samengesteld uit rijen (horizontaal) en kolommen (verticaal). Elk vakje uit een tabel is een cel. Module 14 Tabellen Een tabel invoegen Een tabel tekenen Verplaatsen en selecteren in een tabel Een tabel opmaken Veldnamenrij herhalen Rijen en kolommen toevoegen en verwijderen Tekst converteren naar

Nadere informatie

23. Standaardbrieven (MailMerge)

23. Standaardbrieven (MailMerge) 23. Standaardbrieven (MailMerge) In deze module leert u: 1. Wat een standaardbrief is. 2. Hoe u een standaardbrief maakt. 3. Hoe u een adressenbestand kunt koppelen aan een standaardbrief. 4. Hoe u een

Nadere informatie

Handleiding voor Scherm PowerPoint 2007

Handleiding voor Scherm PowerPoint 2007 Handleiding voor Scherm PowerPoint 2007 1. Voorbereiding Alle foto s in de presentatie moeten in hetzelfde formaat (landschapformaat) en grootte zijn. Verklein dus eerst de foto s in een ander programma

Nadere informatie

Samenvatting Wiskunde B

Samenvatting Wiskunde B Bereken: Bereken algebraisch: Bereken eact: De opgave mag berekend worden met de hand of met de GR. Geef bij GR gebruik de ingevoerde formules en gebruikte opties. Kies op een eamen in dit geval voor berekenen

Nadere informatie

1 Een presentatie bekijken

1 Een presentatie bekijken 1 Een presentatie bekijken PowerPoint is een programma om presentaties te maken. In dit hoofdstuk leer je om een bestaande presentatie te bekijken. Ook maak je enkele wijzigingen in een bestaande presentatie.

Nadere informatie