Intergemeentelijk Rampbestrijdingsplan. SACHEM Europe b.v. Van Voordenpark KP Zaltbommel. Plannummer. Bestuurlijk deel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Intergemeentelijk Rampbestrijdingsplan. SACHEM Europe b.v. Van Voordenpark 15 5301 KP Zaltbommel. Plannummer. Bestuurlijk deel"

Transcriptie

1 Gemeente Zaltbommel Gemeente Maasdriel Gemeente Neerijnen Intergemeentelijk Rampbestrijdingsplan SACHEM Europe b.v. Van Voordenpark KP Zaltbommel Plannummer Brandweer Gelderland-Zuid Bestuurlijk deel Vastgesteld: Definitieve versie

2 INTERGEMEENTELIJK RAMPBESTRIJDINGSPLAN SACHEM Europe B.V. Object : SACHEM Europe B.V. Industrieterrein Van Voordenpark KP Zaltbommel Telefoonnummer: (0418) Faxnummer: (0418) Plannummer : Status : Rampbestrijdingsplan Vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Zaltbommel op: te Zaltbommel Vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Maasdriel op: te Maasdriel Vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Neerijnen op: te Neerijnen Werkingsgebied : Gemeente Zaltbommel, gemeente Maasdriel en gemeente Neerijnen. Datum inwerkingtreding: Bijbehorende kaarten (bijlage O): Kaart 1: Plattegrond object met locaties gevaarlijke stoffen Kaart 2: Aanrijroutes/windroos Kaart 3: Hulpverleningslocaties Kaart 4: Afzettingen en hulpverleningsroutes Kaart 5a: Effectgebied scenario 1: falen losslang Epichloorhydrine (ECH) weertype F2 Kaart 5b: Effectgebied scenario 1: falen losslang Epichloorhydrine (ECH) weertype D5 Kaart 6a: Effectgebied scenario 2: falen reactor Allylglycidylether (AGE) weertype F2 Kaart 6b: Effectgebied scenario 2: falen reactor Allylglycidylether (AGE) weertype D5 Kaart 7a: Effectgebied scenario 3: falen drukvat Trimethylamine (TMA) weertype F2 Kaart 7b: Effectgebied scenario 3: falen drukvat Trimethylamine (TMA) weertype D5 Kaart 8: Bluswatervoorziening Kaart 9: Preventieve voorzieningen Kaart 10: Rioleringsplan Dit rampbestrijdingsplan is afgestemd op de volgende documenten: - Gemeentelijk rampenplan Gemeente Zaltbommel d.d. 28 juni Gemeentelijk rampenplan Gemeente Maasdriel d.d. 1 juli Gemeentelijk rampenplan Gemeente Neerijnen d.d. 1 juli Regionaal deelplan Voorlichting Draaiboek inrichting commando rampterrein - Bedrijfsnoodplan SACHEM Europe B.V. d.d. januari Milieu Incidenten Plan - Intergemeentelijk Rampbestrijdingsplan Overstroming en Dijkdoorbraak Dijkringen Bommelerwaard, Heerewaarden, Alem en Nederhemert d.d. 2 september Provinciaal coördinatieplan voor de bestrijding van rampen en zware ongevallen in de Provincie Gelderland d.d. september Calamiteitenplan, calamiteitenbestrijdingsplan Hoogwater Buiten en calamiteitenbestrijdingsplan waterkwaliteit van het Waterschap Rivierenland. 2

3 A. Inleiding Het doel van dit rampbestrijdingsplan is het ondersteunen van de operationele inzet van de hulpdiensten in de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel en Neerijnen in geval van een calamiteit bij SACHEM Europe B.V. te Zaltbommel. Het bestuurlijk deel van het rampbestrijdingsplan is gericht op de formele criteria waaraan een rampbestrijdingsplan moet voldoen. Deel 2 betreft de operationele informatie die van daadwerkelijk nut is tijdens een incident. Aan deel 2 zijn de operationele bijlagen toegevoegd. B. Status Het rampbestrijdingsplan SACHEM Europe B.V. te Zaltbommel is door de burgemeesters van Zaltbommel, Maasdriel en Neerijnen vastgesteld. C. Onderhoud Dit plan zal eenmaal in de 3 jaar opnieuw worden vastgesteld of zonodig eerder indien bijvoorbeeld wijzigingen binnen het bedrijf of in de directe omgeving daarvan, daartoe aanleiding geven. Het rampbestrijdingsplan wordt onderhouden door de gemeente Zaltbommel. Hiertoe worden jaarlijks de juistheid, de volledigheid en de bruikbaarheid van de informatie in het rampbestrijdingsplan gecontroleerd en zonodig bijgesteld. Bij essentiële wijzigingen wordt zonodig tussentijds een nieuw rampbestrijdingsplan vastgesteld. D. Oefening Het rampbestrijdingsplan SACHEM Europe B.V zal eens in de 3 jaar worden beoefend en op basis daarvan worden geëvalueerd. Daarbij zal steeds één van de in het plan beschreven scenario's als uitgangspunt worden genomen. De gemeentelijke rampenstaven zullen in deze oefening participeren. Na een daadwerkelijke inzet zal dit rampbestrijdingsplan eveneens geëvalueerd worden door de gemeente Zaltbommel. E. Afstemming op andere plannen Dit rampbestrijdingsplan is afgestemd op het gemeentelijk rampenplan (versie 2005) van de gemeenten Zaltbommel, Maasdriel en Neerijnen. Waar nodig wordt, voor de uitvoering van taken en maatregelen, naar bepaalde deelplannen van de gemeentelijk rampenplannen verwezen. Tevens is dit rampbestrijdingsplan afgestemd op het Intergemeentelijk Rampbestrijdingsplan Overstroming en Dijkdoorbraak Dijkringen Bommelerwaard, Heerewaarden, Alem en Nederhemert, het calamiteitenplan en calamiteitenbestrijdingsplan Hoogwater Buiten en het calamiteitenbestrijdingsplan waterkwaliteit van het Waterschap Rivierenland. F. Communicatie Het rampbestrijdingsplan is openbaar. Vóór vaststelling heeft het plan van donderdag 18 juni 2009 tot donderdag 30 juli 2009 in de gemeentehuizen van de gemeenten Zaltbommel, Maasdriel en Neerijnen ter inzage gelegen. Hiervan is melding gemaakt in de weekbladen detoren (gemeente Zaltbommel), het Carillon (gemeente Maasdriel) en Nieuwsblad Geldermalsen (gemeente Neerijnen). Binnen één maand na vaststelling, wordt het rampbestrijdingsplan door de burgemeester van Zaltbommel aangeboden aan de CdK en aan het Waterschap Rivierenland. Na vaststelling wordt het plan door de gemeente Zaltbommel aan de in de verspreidingslijst genoemde diensten en instanties gestuurd. Het plan is ook naar alle in het effectgebied gelegen gemeenten toegezonden én naar de aangrenzende hulpverleningsregio s en Provincies. Betrokken diensten zijn zelf verantwoordelijk voor het informeren van hun personeel. In het kader van de communicatie over dit rampbestrijdingsplan zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden: - Burgers in de gemeenten Zaltbommel, Maasdriel en Neerijnen - Medewerkers SACHEM Europe B.V. te Zaltbommel - Medewerkers van de gemeenten Zaltbommel, Maasdriel en Neerijnen - Medewerkers van de operationele diensten die bij de bestrijding van incidenten bij SACHEM Europe B.V zijn betrokken - Andere mensen die geïnteresseerd zijn in het rampbestrijdingsplan: politieke partijen, pers, belangenverenigingen etc. 3

4 - Omliggende gemeenten en regio s die in de effectgebieden liggen. Zij ontvangen het plan ter kennisname. De informatieverstrekking in de gemeente Zaltbommel over het rampbestrijdingsplan SACHEM Europe B.V. te Zaltbommel vindt als volgt plaats: Doelgroep Inwoners gemeente Zaltbommel Medewerkers SACHEM Europe B.V. Medewerkers gemeente Zaltbommel Informatieverstrekking voor vaststelling - Website gemeente - Ter inzage in het gemeentehuis te Zaltbommel Informatieverstrekking na vaststelling - De Toren - Website gemeente - - interne communicatie medium Verantwoordelijk voor informatieverstrekking - gemeente - SACHEM Europe B.V. - voorlichting - gemeente Zaltbommel Hulpverleners - voorlichting - afzonderlijke diensten Medewerkers - gemeente omliggende bedrijven Overige geïnteresseerden - zonodig informatiebijeenkomst - - gemeente De informatieverstrekking in de gemeente Maasdriel over het rampbestrijdingsplan SACHEM Europe B.V. te Zaltbommel vindt als volgt plaats: Doelgroep Inwoners gemeente Maasdriel Medewerkers gemeente Maasdriel Informatieverstrekking voor vaststelling - Website gemeente - Ter inzage in het gemeentehuis te Kerkdriel - Website gemeente - Ter inzage in het gemeentehuis te Kerkdriel Informatieverstrekking na vaststelling - Het Carillon - Website gemeente Verantwoordelijk voor informatieverstrekking - gemeente - voorlichting - gemeente De informatieverstrekking in de gemeente Neerijnen over het rampbestrijdingsplan SACHEM Europe B.V. te Zaltbommel vindt als volgt plaats: Doelgroep Inwoners gemeente Neerijnen Medewerkers gemeente Neerijnen Informatieverstrekking voor vaststelling - Website gemeente - Ter inzage in het gemeentehuis te Neerijnen - Website gemeente - Ter inzage in het gemeentehuis te Neerijnen Informatieverstrekking na vaststelling - Nieuwsblad Geldermalsen - Website gemeente Verantwoordelijk voor informatieverstrekking - gemeente - voorlichting - gemeente 4

5 Verspreidingslijst Rampbestrijdingsplan 1. Commissaris van de Koningin Provincie Gelderland 2. Commissaris van de Koningin Provincie Noord-Brabant 3. Burgemeester van de gemeente Zaltbommel 4. Burgemeester van de gemeente Maasdriel 5. Burgemeester van de gemeente Neerijnen 6. Korpschef regiopolitie Gelderland-Zuid 7. Politieregio Gelderland-Zuid, Bureau Conflict-en Crisisbeheersing 8. Politieregio Gelderland-Zuid, district De Waarden 9. Actiecentrum Regionale Brandweer Gelderland-Zuid 10. Brandweer Zaltbommel 11. Brandweer Maasdriel 12. Brandweer Neerijnen 13. Ambtenaar Openbare Veiligheid gemeente Zaltbommel 14. Ambtenaar Openbare Veiligheid gemeente Maasdriel 15. Ambtenaar Openbare Veiligheid gemeente Neerijnen 16. Bureau GHOR Gelderland-Zuid 17. Dijkgraaf Waterschap Rivierenland 18. Adviseur Calamiteitenzorg Waterschap Rivierenland 19. SACHEM Europe B.V. 20. RGF Gelderland-Zuid 21. Gemeenschappelijke meldkamer Gelderland-Zuid (tevens digitaal) 22. ROC Gelderland-Zuid (tevens digitaal) 23. OvD-B voertuig Zaltbommel 24. HOvD voertuig Gelderland-Zuid 25. COH Gelderland-Zuid 26. Pro-Rail 27. Rijkswaterstaat Dienst Oost-Nederland 28. Rijkswaterstaat Dienst Utrecht 29. Hulpverleningsdienst Brabant-Noord, 30. Veiligheidsregio Midden-en West Brabant, 31. Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid 32. Burgemeesters van de gemeenten Den Bosch, Buren, Geldermalsen, Heusden, Leerdam, Lingewaal, Lith, Maasdonk, Tiel, Vught, West Maas en Waal en Woudrichem. De burgemeester van Zaltbommel, De burgemeester van Maasdriel, A. van den Bosch A.H. Boerma-van Doorne Datum: Datum: De burgemeester van Neerijnen L.A.G.M. de Zeeuw - Lases Datum: 5

6 Gemeente Zaltbommel Gemeente Zaltbommel Gemeente Gemeente Maasdriel Maasdriel Gemeente Gemeente Neerijnen Neerijnen Intergemeentelijk Rampbestrijdingsplan Intergemeentelijk Rampbestrijdingsplan SACHEM Europe b.v. SACHEM Europe b.v. Van Voordenpark KP Zaltbommel Van Voordenpark KP Zaltbommel Operationeel deel Plannummer Brandweer Gelderland-Zuid Zaltbommel Bestuurlijk deel Vastgesteld: Vastgesteld: Definitieve versie

7 7

8 Inhoudsopgave 1 Toestand Risicodragend object Algemene preventieve en preparatieve maatregelen Omvang ramp en rampgebied Gemeentegrensoverschrijdende effecten Kaartmateriaal Interpretatie effectafstanden Schuilen (binnen blijven) Rampbestrijdingsscenario's Algemene opmerkingen met betrekking tot gezondheidseffecten Beschrijving scenario 1: falen losslang epichloorhydrine (ECH) gevolgd door een brand van de vrijkomende vloeistof Beschrijving scenario 2: falen reactor allylglycidylether (AGE) gevolgd door een brand van de vrijkomende vloeistof Beschrijving scenario 3: falen drukvat trimethylamine (TMA) gevolgd door een brand van de vrijkomende vloeistof Milieurisico s Inwerkingtreding van dit plan Taakstelling calamiteitenorganisaties Brandweer Politie GHOR Gemeente Zaltbommel Gemeente Maasdriel Gemeente Neerijnen Regionaal operationeel team SACHEM Europe B.V RIVM-MOD Taak burgemeester Taak operationeel leider Taak leider COPI Taak voorlichter in ROT Uitvoering Prioriteiten in de bestrijdingsactie Alarmering Brandweer Leiding en coördinatie Bijstandsverlening Coördinerende bepalingen Verkeersregulerende maatregelen Bestuurlijke afspraken Bepaling aanrijroutes Voorlichting Verzorging

9 10 Bevoegdheden en verbindingen Bevoegdheden Verbindingen Informatievoorziening COPI Uitgangsstellingen Prioriteitsroutes ambulances Processen Bijlage A: Lijst van afkortingen Bijlage B: Actieplan Calamiteitenorganisatie SACHEM Europe BV Bijlage C: Actieplan Meldkamer Brandweer Bijlage D: Actieplan MKA Bijlage E: Actieplan Meldkamer Politie Bijlage F: Actieplan brandweer Bijlage G: Actieplan LMPO en ROGS Bijlage G1: Bereikbaarheid Omroep Gelderland Bijlage G2: Faxbericht voor Omroep Gelderland Bijlage H: Actieplan GHOR Bijlage I: Actieplan politie Bijlage J: Actieplan gemeenten Zaltbommel, Neerijnen en Maasdriel Bijlage K: Actieplan communicatie Bijlage M: Vergunde hoeveelheden opslag gevaarlijke stoffen Bijlage N: Revisiebeheer Bijlage O: Kaarten

10 1 Toestand 1.1 Risicodragend object Het risicodragend object is SACHEM Europe B.V. gelegen op het industrieterrein Van Voordenpark 15 te Zaltbommel. Het primaire doel van deze onderneming is het produceren van organische stoffen die als grondstoffen kunnen dienen voor onder meer papier, kunststoffen, cosmetische en farmaceutische producten. Hiertoe beschikt het bedrijf over een 11 ha groot bedrijfsterrein met diverse productiehallen en opslagfaciliteiten (bijlage O, kaart 1). Op het terrein van SACHEM Europe B.V. zijn 85 mensen (peildatum 1 december 2007) werkzaam. De productieactiviteiten vinden in een volcontinudienst plaats. Het bedrijf beschikt over een BHV-organisatie en diverse brandbestrijdingsvoorzieningen zoals een bluswaterringleiding en een kleine interventiekar voor het blussen met schuim. Buiten kantooruren is de BHV-organisatie beperkter inzetbaar dan tijdens kantooruren. Bij de productie worden diverse geclassificeerde stoffen gebruikt; giftige, (zeer) brandbare en/of irriterende stoffen. De aan- en afvoer van deze stoffen geschiedt via de weg. Vanwege de hoeveelheid stoffen die worden opgeslagen valt het bedrijf onder de zogenaamde zware categorie BRZO en is het VR-plichtig. 1.2 Algemene preventieve en preparatieve maatregelen Om ongevallen te voorkomen en de gevolgen van ongevallen te beperken, zijn door het bedrijf diverse maatregelen genomen. Preventieve voorzieningen: Algeheel rook en open vuur verbod op het gehele terrein met uitzondering van de aangewezen rookplaatsen. Open vuur kan alleen gebezigd worden als er een werkvergunning voor is verleend. Periodiek onderhoud en inspectie aan brandbestrijdingsinstallaties. Gevarenzone indeling (ATEX) Noodstroomvoorzieningen voor het koelsysteem, bluswaterpompen en vitale besturingssystemen. Goede toegankelijkheid van het terrein. In alle gebouwen is een branddetectiesysteem aanwezig met doormelding naar de Gemeenschappelijke meldkamer (GMK). In het chemicalienmagazijn is het branddetectiesysteem gekoppeld aan de automatische schuimblusinstallatie. Preparatieve voorzieningen: BHV-organisatie en consignatieregelingen buiten kantooruren Bedrijfsnoodplan en opgeleide en geinstrueerde medewerkers. Op het terrein zijn bluswaterhydranten aanwezig die gevoed worden uit een bluswaterreservoir met een inhoud van 600 m 3. De pompen worden aangedreven door een dieselaggregaat. Op het terrein zijn poederblussers aanwezig met een inhoud van 6 tot 50 kg blusstof. Nabij elektrische installatie zijn schuimblussers aanwezig. Op overige locaties waar voornoemde blussers niet zijn gewenst/toegestaan zijn CO 2 -blussers aanwezig alsmede slanghaspels. Rioolafsluiters zijn op diverse gemarkeerde plaatsen aanwezig. Opslagvoorzieningen hebben als doel om tijdens reguliere bedrijfsvoering te voorkomen dat mogelijk verontreinigd (hemel)water in het calamiteitenbassin terecht kan komen. In voorkomende gevallen (bijvoorbeeld het gebruik van bluswater) kunnen deze afsluiters worden geopend zodat het bluswater naar het calamiteitenbassin kan worden afgevoerd. Voor wat betreft de productiehallen worden vrijkomende stoffen in eerste instantie gecontained in de calamiteitenputten. Indien bij gebruik van bluswater de calamiteitenputten een bepaald niveau bereiken zal overstort plaatsvinden op het calamiteitenbassin. Daarnaast zijn tussen de calamiteitenputten en het calamiteitenbassin afsluiters opgenomen. Zie verder bijlage O, kaart 9. In de directe omgeving van de inrichting is voldoende bluswater aanwezig Zie bijlage O, kaart 8. 3

11 Bluswateropvang: Bluswateropvang is gerealiseerd door middel van de bestaande riolering, calamiteitenputten en het calamiteitenbassin. Een spil in de productiehallen zal in eerste instantie worden gecontained in de calamiteitenputten en riolering. De inhoud van deze putten is voldoende om de volledige inhoud van een reactor op te kunnen vangen. In geval van brand in combinatie met gebruik van bluswater kan het calamiteitenbassin dienen als opvang. In geval van lekkage en het vrijkomen van bluswater in de opslagvoorzieningen zal dit voor een deel worden opgevangen in de voorziening zelf. Indien nodig kunnen afsluiters buiten deze voorzieningen worden opengezet zodat het bluswater kan worden opgevangen in het calamiteitenbassin. De tankputten zijn niet aangesloten op de riolering en het calamiteitenbassin maar hebben van zichzelf al een bergend vermogen. Zie bijlage O, kaart 10 voor rioleringsplan. In onderstaande tabel zijn indicatieve opvangcapaciteiten van de aanwezige voorzieningen weergegeven: Voorziening Opvangcapaciteit Aangesloten op cal. bassin voorziening K1a-opslag 29 m3 Ja K1b-opslag 36 m3 Ja Chemicalienmagazijn 163 m3 Ja Buitenmagazijn 35 m3 Ja Tankput 1 67 m3 Niet van toepassing Tankput m3 Niet van toepassing Tankput m3 Niet van toepassing Tankput m3 Niet van toepassing Calamiteitenbasin Toegankelijkheid van het bedrijfsterrein: De toegankelijkheid is mogelijk via: Hoofdingang van Voordenpark 15 (zuidzijde); Koxkampseweg 20 zijweg van Van Voordenpark (oostzijde); Koxkampseweg 14 (westzijde); Ingang Van Voordenpark (naast AVIA-pomp ). Zie ook Bijlage O, kaart 1. Verzamelplaatsen: Binnen de inrichting zijn twee verzamelplaatsen te weten: 1. Ten zuiden van het kantoorgebouw waar ook de receptie is gesitueerd 2. Op het productieterrein ten noordoosten van de productiekantoren 4

12 2 Omvang ramp en rampgebied Voor de bepaling van de omvang van de ramp en het rampgebied is uitgegaan van drie scenario s. De scenario s zijn ontwikkeld op basis van het veiligheidsrapport (9 december 2005). Gezien de gevaarlijke stoffen die bij SACHEM Europe B.V. zijn opgeslagen, kunnen ongevallen zich ook voordoen met andere stoffen. Hierbij zijn kleinere effectgebieden van belang. De maximale effectafstanden (afstand bron tot alarmeringsgrenswaarden) voor de drie scenario's zijn: Scenario 1: falen losslang epichloorhydrine (ECH) Bij stabiel weer ( s nachts, onbewolkt/half bewolkt, windsnelheid 2 m/s) tgv vrijkomen ECH nihil tgv ontstaan HCl 2550 m (bij brand) tgv ontstaan fosgeen 2000 m (bij brand) Scenario 2: falen reactor allylglycidylether (AGE) Bij stabiel weer ( s nachts, onbewolkt/half bewolkt, windsnelheid 2 m/s) tgv vrijkomen AA 1850 m tgv vrijkomen ECH 450 m (uit reactor) tgv ontstaan HCl 500 m (bij brand ECH, uit reactor) tgv ontstaan fosgeen 350 m (bij brand ECH, uit reactor) Scenario 3: falen drukvat trimethylamine (TMA) Bij stabiel weer ( s nachts, onbewolkt/half bewolkt, windsnelheid 2 m/s) tgv vrijkomen TMA 160 m tgv ontstaan Stikstofdioxiden m (bij brand) Een nadere uitwerking van deze scenario's en de effectafstanden is te vinden in hoofdstuk Gemeentegrensoverschrijdende effecten Gezien de ligging van SACHEM nabij de gemeentegrens, zullen afhankelijk van de windrichting ook in de gemeenten Maasdriel en Neerijnen wegafzettingen gerealiseerd moeten worden, omdat een deel van deze gemeente dan in het rampterrein zal komen te liggen. Mogelijk zullen ook inwoners van of werknemers van bedrijven in de gemeenten Maasdriel en Neerijnen ontruimd en opgevangen moeten worden. Dit rampbestrijdingsplan is derhalve tevens vastgesteld door de burgemeesters van Maasdriel en Neerijnen. Het scenario brand waarbij TMA is betrokken, kan leiden tot regiooverschrijdende effecten. Afhankelijk van de windrichting en het weertype zal bij dit scenario ook buiten de regio Gelderland-Zuid de bevolking gealarmeerd moeten worden, omdat de alarmeringsgrenswaarde daar overschreden kan worden. De bevolking kan daar, indien men niet of niet tijdig gaat schuilen, last krijgen van irritatie van de slijmvliezen van ogen en bovenste luchtwegen. De voorlichting aan de bevolking in de gemeenten in het benedenwindse gebied is identiek aan de voorlichting, die voor bewoners in het benedenwindse gebied in de gemeente Zaltbommel wordt gegeven (zie bijlage K, actieplan communicatie). 2.2 Kaartmateriaal Op de kaarten (bijlage O, kaart 5 t/m 7) is de omvang van het effectgebied weergegeven door de effectafstanden in alle windrichtingen, in de vorm van een bruine cirkel aan te geven voor de alarmeringsgrenswaarde (AGW) en een rode cirkel voor de levensbedreigende waarde (LBW). De bruine cirkel geeft dus de maximale afstand aan waarop de AGW bereikt kan worden. In het algemeen geldt dat de aanwezigen in het gebied waarbinnen de AGW gedurende langere tijd (ca. 1 uur) bereikt wordt, worden gewaarschuwd middels het WAS-stelsel en de regionale rampenzender. Het gebied waarbinnen de LBW wordt bereikt of overschreden, wordt indien mogelijk ontruimd door het COPI of COPI. 5

13 Binnen de op de kaarten in de bijlagen aangegeven gebieden ondervinden mensen mogelijk klachten of vallen er mogelijk slachtoffers door blootstelling aan gevaarlijke stoffen, die zich via de lucht verspreiden. Afhankelijk van het weer, de vrijgekomen hoeveelheid gevaarlijke stoffen en de aard van het incident, zal het schadegebied af kunnen wijken van de gepresenteerde effectafstanden. Op basis van een verkenning door de brandweer die hiervoor verantwoordelijk is, zal moeten worden bepaald wat de daadwerkelijke omvang van de ramp is. De werkelijke omvang zal zo spoedig mogelijk aan het bevoegd gezag worden doorgegeven. Aan de hand van deze gegevens wordt de opschaling van het incident bepaald. 2.3 Interpretatie effectafstanden De zogenaamde interventiewaarden worden gebruikt om richting te geven aan de bescherming van de bevolking (waaronder alarmering) en de hulpverleners bij incidenten met gevaarlijke stoffen. De definities van de interventiewaarden zijn als volgt: VRW (Voorlichtings Richt Waarde): De concentratie van een stof die met grote waarschijnlijkheid door het merendeel van de blootgestelde bevolking hinderlijk wordt waargenomen of waarboven lichte, snel reversibele gezondheidseffecten mogelijk zijn bij een blootstelling van één uur. Vaak is dit de concentratie waarbij blootgestelden beginnen te klagen over het waarnemen van de blootstelling. In het gebied waar de VRW wordt bereikt, worden mensen middels persberichten geïnformeerd over de mogelijke hinder die zij ondervinden. AGW (Alarmerings Grens Waarde): De concentratie van een stof waarboven irreversibele of andere ernstige gezondheidsschade kan optreden door directe toxische effecten bij een blootstelling van één uur. In het gebied waarbinnen de AGW wordt bereikt of overschreden, worden mensen met behulp van de WAS-sirenes gewaarschuwd en opgeroepen om te gaan schuilen. In dit gebied worden geen hulpverleners ingezet zonder afdoende persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit gebied zal worden afgezet voor (inkomend) verkeer. Indien vanuit de bevolking verzoeken komen om ambulances of politie te sturen, dient over deze verzoeken in het ROT te worden beslist. Personen die het gebied niet meer in kunnen, worden door de gemeente opgevangen. LBW (LevensBedreigende Waarde): De concentratie van een stof waarboven mogelijke sterfte of een levensbedreigende aandoening door toxische effecten kan optreden binnen enkele dagen na een blootstelling van één uur. Het gebied waarbinnen de LBW wordt bereikt of overschreden, wordt indien mogelijk ontruimd door het COPI of COPI. De afstand waarbinnen de VRW kan worden bereikt, is groter dan de afstand waarbinnen de AGW wordt bereikt. Binnen het gebied van de AGW ligt het gebied van de LBW. Belangrijk aandachtspunt bij de interpretatie van de effectafstanden zoals deze in bijlage O, kaart 5 t/m 7 zijn gepresenteerd, is dat de AGW geldt voor een blootstelling van één uur. In het op de kaarten aangegeven gebied kunnen dus de gezondheidsklachten optreden die bij de AGW horen. 6

14 3 Schuilen (binnen blijven) De in dit rampbestrijdingsplan beschouwde ongevalsscenario's zijn van dien aard dat het alarmeren van de bevolking met behulp van de WAS-sirenes bij alle 3 de scenario s noodzakelijk zal zijn. In deze situaties zal de bevolking in het benedenwindse gebied worden geïnformeerd over de mogelijke geurwaarnemingen of irritaties en de te nemen maatregelen. De berichtgeving zal via radio en TV worden verzorgd (zie bijlage G). De bevolking die schuilt/binnen blijft, moet: naar een hoog gelegen vertrek gaan aan de van de wind afgekeerde zijde van de woning; deuren en ramen sluiten, kieren afplakken of dichtmaken; indien nodig, (afhankelijk van de oplosbaarheid van de gevaarlijke stof in water), met behulp van natte lappen voor mond en neus extra bescherming van de ademhalingsweg trachten te verkrijgen. De LMPO (in samenspraak met de GAGS) bepaalt de effectiviteit van schuilen in relatie tot de gevaarszetting en de duur van het incident. Indien schuilen niet effectief is of indien er tijd is voor evacuatie en deze nodig is, kan ook evacuatie van (een deel van) het gebied worden overwogen. Nadat het sein 'veilig' is gegeven, dient de bevolking middels ontalarmering te worden geïnstrueerd om alle deuren en ramen te openen om zo de woning goed te ventileren. Bij de beslissing tot schuilen of ontruimen/evacueren wordt het landelijk protocol "Schuilen of ontruimen/evacueren bij incidenten met gevaarlijke stoffen" (BZK, juli 2006), toegepast door de LMPO en de GAGS. 7

15 4 Rampbestrijdingsscenario's Zoals al eerder vermeld zijn 3 scenario s, te weten falen losslang epichloorhydrine (ECH), falen reactor allylglycidylether (AGE) en falen drukvat trimethylamine (TMA), maatgevend voor de rampenbestrijding. In dit hoofdstuk worden de 3 maatgevende scenario's nader uitgewerkt. Daarbij worden de effectafstanden aangegeven, de vereiste repressieve maatregelen en de maatregelen die zijn getroffen in preventieve en preparatieve zin met het oog op deze scenario's. 4.1 Algemene opmerkingen met betrekking tot gezondheidseffecten Op grond van de rampbestrijdingsscenario s kunnen de volgende vloeistoffen vrijkomen (eventueel gevolgd door een brand van de vrijkomende vloeistof): - Epichloorhydrine; o vrijkomen van epichloorhydrine o bij brand vorming van waterstofchloride en fosgeen - Allylglycidylether: o vrijkomen van allylalcohol en epichloorhydrine o bij brand vorming van waterstofchloride en fosgeen - Trimetylamine: o Vrijkomen van trimethylamine o Bij brand vorming van stikstofdioxide Toelichting: - Er wordt geen melding gemaakt van het vrijkomen van allylglycidylether zelf. De dampdruk bij 20 C is weliswaar laag, maar het procesvat heeft een temperatuur van 90 C. Verdamping van Allylglycidylether is dan zeker mogelijk. - Er zijn meer brandproducten denkbaar bij het verbranden van deze stoffen. Bij de onvolledige verbranding van al deze stoffen komt zeker ook koolmonoxide vrij, alsmede een hoeveelheid Vluchtige Organische Componenten (BTEX) en aldehyden en ketonen. Een representatieve stof uit de aldehydegroep die de brandweer ook goed kan meten is mierezuur. Met name fosgeen en NO2 zijn gevaarlijke (type 2) stoffen. Deze kunnen aanvankelijk lichte klachten geven, maar na een latentieperiode een snel progressief verlopend longoedeem tot gevolg hebben, waarvoor beademing noodzakelijk is. Observatie in een ziekenhuis en beschikbaarheid apparatuur is nodig. De stofinformatie is ontleend aan de Stofdocumenten 2004 die de onderlegger vormt voor de Interventiewaarden 2006 (waarnaar in dit plan verwezen wordt). 8

16 4.2 Beschrijving scenario 1: falen losslang epichloorhydrine (ECH) gevolgd door een brand van de vrijkomende vloeistof Bij het falen van de losslang van een tankwagen kan een vloeistofplas ontstaan ter grootte van het oppervlak van de losplaats. Deze heeft een oppervlak van 105 m2. De bronsterkte van de toxische wolk ECH bedraagt bij deze afmetingen 0,0039 kg/s (T= 25 C / 288 K). Indien ECH bij brand betrokken raakt kunnen giftige chloorverbindingen vrijkomen. Conform CPR 16 is hierbij uitgegaan van de volgende omzettingen: 1% van het aanwezige Chloor (Cl) wordt omgezet in fosgeen (COCl2) 99% van het aanwezige Cl wordt omgezet in chloorwaterstof (HCl). De bronsterkte bedraagt voor vloeistoffen maximaal 0,1 kg/m2/s. Op basis van deze uitgangspunten zijn de volgende bronsterktes bij brand van ECH berekend: HCl: 0,73 kg/s COCl2: 0,01 kg/s Effectafstanden falen losslang epichloorhydrine bij 2 weertypen: Zie bijlage O, kaart 5. Maximale effectafstanden (afstand bron tot alarmeringsgrenswaarde) zijn: Bij stabiel weer ( s nachts, onbewolkt/half bewolkt, windsnelheid 2 m/s) tgv vrijkomen ECH nihil tgv ontstaan HCl 2550 m tgv ontstaan fosgeen 2000 m Bij neutraal weer (overdag/ s nachts, half bewolkt/ zwaar bewolkt, windsnelheid 5 m/s) tgv vrijkomen ECH nihil tgv ontstaan HCl 400 m tgv ontstaan fosgeen 300 m Stofinformatie epichloorhydrine (C 3 H 5 ClO) Bron gegevens Chemiekaartenboek 2008 aggregatietoestand vloeistof medicinale of zoete geur GEVI 63 VN 2023 Wettelijke grenswaarde 0,5 ppm (1,9 mg/m 3 ) oplosbaarheid in water matig oplosbaar in water opruimen chemicalienpak raadpleeg resistentie gegevens VRW AGW LBW 10 mg/m 3 (2,6 ppm) (chloroformachtige geur) 100 mg/m 3 (26 ppm) (irritatie) 500 mg/m 3 (130 ppm) (sterfte dieren) Interventiewaarden gevaarlijke stoffen, meetbuisje: 77 Handboek OGS, 2005 omrekeningsfactor: van mg/m 3 naar ppm: x 0,26 van ppm naar mg/m 3 : x 3,85 9

17 Effecten op de mens epichloorhydrine Epichloorhydrine werkt bijtend op ogen, neus en ademhalingswegen. Inademing kan longoedeem veroorzaken. Bij acute expositie kan sterfte optreden door depressie van het centraal zenuwstelsel en verlamming van de ademhaling (mechanisme is onduidelijk). Na piekexpositie (hoger dan ca. 400 mg/m3) kan longoedeem en nierbeschadiging optreden. Epichloorhydrine is sensibiliserend voor de huid. Kan verminderde vruchtbaarheid veroorzaken (bij knaagdieren een reversibele steriliteit). De stof is mutageen en carcinogeen bij dieren en wordt beschouwd als waarschijnlijk carcinoge (IARC classificatie 2A). Tabel: Gezondheidseffecten (mens) Effect mg/m3 Geurdrempel: chloroformachtige geur 3,6 Snel reversibele irritatie slijmvlies ogen en neus 77 Lang (dagen) aanhoudende irritatie slijmvlies ogen en neus 154 Longoedeem en nierschade 385 Gezondheidseffecten op de mens chloorwaterstof (=waterstofchloride,=zoutzuurgas) aggregatietoestand gas VN 1050 Wettelijke grenswaarde (8h) 8 mg/m 3 VRW 5 mg/m 3 (3,3 ppm) (irritatie) AGW 50 mg/m 3 (33 ppm) (irritatie) LBW omrekeningsfactor: van mg/m 3 naar ppm: x 0,66 van ppm naar mg/m 3 : x 1, mg/m 3 (132 ppm) (sterfte dieren en mensen) Chloorwaterstof werkt irriterend op ogen, huid en met name op de luchtwegen. Sterfte treedt op door lokale effecten op de luchtwegen (longoedeem, emfyseem, atelectase). Eenmalige hoge blootstelling veroorzaakt mogelijk permanente schade aan de luchtwegen (RADS=reactive airways dysfunction syndrome)). Bij proefdieren teratogeen. IARC classificatie 3. Tabel: Gezondheidseffecten (mens) effect mg/m3 Geurdrempel: stekende geur 9,5 Lichte tot matige irritatie 7,5-15 Maximale concentratie draaglijk voor enkele uren Sterfte na blootstelling van een 0,5 uur 1970 Gezondheidseffecten op de mens fosgeen aggregatietoestand gas VN 1076 Wettelijke grenswaarde (8h) 0,08 mg/m 3 VRW nvt AGW 1 mg/m 3 (0,24 ppm) (irritatie) LBW 5 mg/m 3 (1,2 ppm) (longoedeem) omrekeningsfactor: van mg/m 3 naar ppm: x 0,24 van ppm naar mg/m 3 : x 4,11 10

18 Fosgeen werkt sterk irriterend op ogen, huid en met name op de diepere luchtwegen en longen. Bij concentraties die geen of lichte acute irritatie (van ogen, neus, keel) veroorzaken kan ernstig vertraagd progressief longoedeem optreden! De aandoening kan zich verder ontwikkelen tot chemische pneumonitis en hartfalen. Hoge concentraties zijn acuut etsend voor longweefsel. Tabel: Gezondheidseffecten (mens) effect mg/m3 Geurdrempel: hooiachtige geur 2,3 Geen acute irritatie, maar na enige uren kan ernstig 4 longoedeem optreden Oog- en luchtwegirritatie Tabel:Schatting gezondheidseffecten (mens) effect mg/m3 Hoogst verdraagbare concentratie voor langere tijd 4,1 Levensgevaarlijke concentratie langere tijd 5-10 Hoesten en andere subjectieve symptomen 9 Keel- en oogirritatie, hoesten Subjectief onverdraaglijk 20 Ernstige irritatie ogen en luchtwegen 40 Levensgevaarlijk 50 (0,5-1 uur) Ernstige longschade 80 (1-2 min) Direct of later fataal (0,5-1 uur) Fataal 370 (< 0,5 uur) Repressieve maatregelen bij vrijkomen van epichloorhydrine: - meet op explosiegevaar - ontstekingsbronnen verwijderen - plas afdekken met schuim - vermijd contact - blus brand met verneveld water of alcoholbestendig schuim - verdun damp met sproeistraal - bluswater beperken, indien mogelijk opvangen en indammen Overige incidentbestrijdingsmaatregelen: - Waarschuwings- en alarmeringsstelsel in benedenwinds gebied (AGW); - Overwegen objecten te ontruimen in benedenwinds gebied (LBW); - Voorlichting in benedenwinds gebied. Preventieve en preparatieve maatregelen: Voor de preventieve en preparatieve maatregelen die bij dit scenario behoren, wordt verwezen naar de algemene preventieve en preparatieve maatregelen in hoofdstuk

19 4.3 Beschrijving scenario 2: falen reactor allylglycidylether (AGE) gevolgd door een brand van de vrijkomende vloeistof Bij catastrofaal falen of een grote lekkage komt de inhoud van het procesvat vrij bij procestemperatuur (90 C). Er wordt een begrensde vloeistofplas gevormd waaruit verdamping kan optreden. Dit kan zowel allylalcohol (AA) als epichloorhydrine (ECH) zijn. Er is uitgegaan van de worst case situatie waarbij deze grondstoffen in de maximale hoeveelheid aanwezig zijn. De vloeistofplas zal afkoelen ten gevolge van het grote verschil tussen procestemperatuur en bodemtemperatuur. Er is uitgegaan van een temperatuur van 60 C. Bij een afmeting van 200 m2 bedraagt de bronsterkte van de toxische wolk ECH 0,17 kg/s en van de toxische wolk AA 0,19 kg/s. Als gevolg van brand kunnen giftige chloorverbindingen vrijkomen. Conform CPR 16 is hierbij uitgegaan van de volgende omzettingen: 1% van het aanwezige Cl wordt bij brand omgezet in fosgeen (COCl2) 99% van het aanwezige Cl wordt bij brand omgezet in chloorwaterstof (HCl). De bronsterktedichtheid bedraagt voor vloeistoffen maximaal 0,1 kg/m2/s. De totale hoeveelheid ECH is 62 kg bij een totaal verbruik van 5170 kg aan grondstoffen (zie VR deel 3, bijlage 6). Op basis van deze uitgangspunten zijn de volgende bronsterktes, bij brand waarbij ECH is betrokken, berekend: HCl: 0,094 kg/s COCl2: 0,0013 kg/s Effectafstanden falen reactor allylglycidylether bij 2 weertypen: Zie bijlage O, kaart 6. Maximale effectafstanden (afstand bron tot alarmeringsgrenswaarden) zijn: Bij stabiel weer ( s nachts, onbewolkt/half bewolkt, windsnelheid 2 m/s) tgv vrijkomen AA 1850 m tgv vrijkomen ECH 450 m tgv ontstaan HCl 500 m tgv ontstaan fosgeen 350 m Bij neutraal weer (overdag/ s nachts, half bewolkt/zwaar bewolkt, windsnelheid 5 m/s) tgv vrijkomen AA 275 m tgv vrijkomen ECH 55 m tgv ontstaan HCl 60 m tgv ontstaan fosgeen 40 m Stofinformatie allyglycidylether (C 6 H 10 O 2 ) Bron gegevens Chemiekaartenboek 2008 aggregatietoestand vloeistof zoete geur GEVI 30 VN 2219 Wettelijke grenswaarde 0,1 ppm (0,5 mg/m 3 ) oplosbaarheid in water oplosbaar in water opruimen chemicalienpak raadpleeg resistentie gegevens VRW AGW LBW meetbuisje: geen gegevens beschikbaar 50 mg/m 3 (11 ppm) (zoete geur) 100 mg/m 3 (21 ppm) (20% LBW) 500 mg/m 3 (106 ppm) (sterfte dieren) Interventiewaarden gevaarlijke stoffen, Handboek OGS,

20 omrekeningsfactor: van mg/m 3 naar ppm: x 0,21 van ppm naar mg/m 3 : x 4,75 Stofinformatie allylalcohol (C 3 H 6 O) Bron gegevens Chemiekaartenboek 2008 aggregatietoestand vloeistof prikkelende, stekende, mosterdgeur GEVI 663 VN 1098 Wettelijke grenswaarde -H Wettelijke grenswaarde -TGG- 15 min.- H 2 ppm (4,8 mg/m 3 ) 5 ppm (12,1 mg/m 3 ) oplosbaarheid in water volledig oplosbaar in water opruimen chemicalienpak raadpleeg resistentie gegevens VRW AGW LBW 5 mg/m 3 (2,1 ppm) (mosterdgeur) 10 mg/m 3 (4,2 ppm) (irritatie) 100 mg/m 3 (41 ppm) (sterfte dieren) Interventiewaarden gevaarlijke stoffen, meetbuisje: 28 Handboek OGS, 2005 omrekeningsfactor: van mg/m 3 naar ppm: x 0,41 van ppm naar mg/m 3 : x 2,41 Effecten op de mens allylglycidether De damp is irriterend voor ogen, huid en luchtwegen en werkt op het centraal zenuwstelsel (depressie). Acute expositie kan longoedeem veroorzaken. Tabel: Gezondheidseffecten (mens) effect mg/m3 Geurdrempel: zoete geur 44 Gezondheidseffecten op mens allylalcohol De damp is irriterend voor ogen (roodheid, pijn, slecht zien, lichtschuw, cornea necrose) en luchtwegen (keelpijn, hoesten, kortademig, ademnood door longoedeem). De stof heeft nadelige effecten op zenuwstelsel, lever en nieren. Tabel: Gezondheidseffecten(mens) effect mg/m3 Geurdrempel: stekende mosterdgeur 0,66-4,1 Lichte irritatie 12 Hevige oogirritatie 60 Gezondheidseffecten op de mens chloorwaterstof (=waterstofchloride,=zoutzuurgas) Zie beschrijving in paragraaf 4.2. Gezondheidseffecten op de mens fosgeen Zie beschrijving in paragraaf 4.2. Repressieve maatregelen bij vrijkomen van allyglycidylether: - meet op explosiegevaar 13

21 - blus brand met verneveld water of alcoholbestendig schuim - verdun damp met sproeistraal - bluswater beperken, indien mogelijk opvangen en indammen - ontstekingsbronnen verwijderen - plas afdekken met schuim Repressieve maatregelen bij vrijkomen van allylalcohol: - meet op explosiegevaar - blus brand met verneveld water of alcoholbestendig schuim - verdun damp met sproeistraal - bluswater beperken, indien mogelijk opvangen en indammen - ontstekingsbronnen verwijderen - plas afdekken met alcoholbestendig schuim Overige incidentbestrijdingsmaatregelen: - Waarschuwings- en alarmeringsstelsel in benedenwinds gebied (AGW); - Overwegen objecten te ontruimen in benedenwinds gebied (LBW); - Voorlichting in benedenwinds gebied. Preventieve en preparatieve maatregelen: Voor preventieve en preparatieve maatregelen die bij dit scenario behoren, wordt verwezen naar de algemene preventieve en preparatieve maatregelen in hoofdstuk

22 4.4 Beschrijving scenario 3: falen drukvat trimethylamine (TMA) gevolgd door een brand van de vrijkomende vloeistof Bij catastrofaal falen of een grote lekkage komt de inhoud van het drukvat vrij. Er wordt een onbegrensde vloeistofplas gevormd waaruit verdamping zal optreden. Indien geen ontsteking optreedt kan, uitgaande van een laagdikte van 0,01 m, een koud kokende vloeistofplas worden gevormd met een oppervlak van maximaal 350 m2. De bronsterkte hiervan neemt snel af ten gevolge van warmteonttrekking aan de bodem. Gemiddeld bedraagt deze bronsterkte gedurende de eerste 30 minuten circa 0,09 kg/s. Indien ontsteking optreedt zal de plas zich minder verspreiden. Aan de randen van de plas zal verbranding optreden. Tevens zal de hoeveelheid TMA door verbranding snel afnemen. Uitgaande van een oppervlak van circa 80 m2, en, conform circulaire CPR 16 een omzetting van 35% van de aanwezige stikstof in stikstofdioxide (NO2), bedraagt de bronsterkte NO2 2,2 kg/s. Effectafstanden falen vat TMA bij 2 weertypen: Zie bijlage O, kaart 7 Maximale effectafstanden (afstand bron tot alarmeringsgrenswaarden) zijn: Bij stabiel weer ( s nachts, onbewolkt/half bewolkt, windsnelheid 2 m/s) tgv vrijkomen TMA 160 m tgv ontstaan Stikstofdioxiden m Bij neutraal weer (overdag/ s nachts, half bewolkt/zwaar bewolkt, windsnelheid 5 m/s) tgv vrijkomen TMA 20 m tgv ontstaan Stikstofdioxiden 2400 m Stofinformatie trimethylamine (C 3 H 9 N) Bron gegevens Chemiekaartenboek 2008 aggregatietoestand (tot vloeistof verdicht) gas Ammoniakgeur, rotte visgeur GEVI 23 VN 1083 Wettelijke grenswaarde 0,4 ppm (1 mg/m 3 ) oplosbaarheid in water oplosbaar in water opruimen chemicalienpak raadpleeg resistentie gegevens VRW AGW LBW 0,05 mg/m 3 (0,02 ppm) (visachtige geur) 200 mg/m 3 (82 ppm) (irritatie) 1000 mg/m 3 (408 ppm) (sterfte dieren) Interventiewaarden gevaarlijke stoffen, meetbuisje: 7 Handboek OGS, 2005 omrekeningsfactor: van mg/m 3 naar ppm: x 0,41 van ppm naar mg/m 3 : x 2,45 Effecten op de mens trimethylamine Trimethylamine werkt bijtend op ogen, huid en luchtwegen. Inademing kan hoesten en braken veroorzaken. Hoge concentraties veroorzaken longoedeem. Expositie van de ogen veroorzaakt verlies van epitheel van de cornea. Een geconcentreerde oplossing kan ernstige brandwonden op de huid veroorzaken. Door snel verdampen kan de vloeistof bevriezing veroorzaken. 15

23 Tabel: Gezondheidseffecten (mens) effect mg/m3 Geurdrempel: visachtige geur 0,0008-0,006 Irritatie vergelijkbaar met ammonia > 49 Effecten op de mens stikstofdioxide aggregatietoestand Vloeistof of gas VN 1067 Wettelijke grenswaarde (8h) 4 mg/m 3 VRW 1 (0,52 ppm) (scherpe geur) AGW 20 mg/m 3 (10,4 ppm) (irritatie) LBW 50 mg/m 3 (26 ppm) (longoedeem) omrekeningsfactor: van mg/m 3 naar ppm: x 0,52 van ppm naar mg/m 3 : x 1,91 Gezondheidseffecten (mens) Irritatie van de slijmvliezen van ogen en hogere luchtwegen (snel reversibel). Vervolgens kan na een latentietijd van enkele uren een interstitieel of alveolair oedeem ontstaan. En vervolgens kan, na enkele klachtenvrije weken, een bronchiolitis obliterans ontstaan. Het veroorzaakt methemoglobinemie. Tabel: Gezondheidseffecten (mens) effect mg/m3 Geurdrempel: zoete, scherpe, bleekwaterachtige geur 0,35 Gezonde an astmatische vrijwilligers: geen nadelige effecten 7,6 (75 min) Hoesten, benauwdheid, zere keel, sputum 32 (2 uren) Oog- en neusirritatie 48 Pijn op de borst en longirritatie 48 (1 uur) Longoedeem 96 (1 uur) Longoedeem en sterfte 190 (1 uur) Dyspnoe met longoedeem binnen 2 uur 480 (kort) Repressieve maatregelen bij vrijkomen van trimethylamine: - meet op explosiegevaar - blus brand met verneveld water of alcoholbestendig schuim - verdun damp met sproeistraal - bluswater beperken, indien mogelijk opvangen en indammen - uitbreiding voorkomen door middel van waterkanonnen (koelen omgeving) - ontstekingsbronnen verwijderen - plas afdekken met alcoholbestendig schuim Overige incidentbestrijdingsmaatregelen: - Waarschuwings- en alarmeringsstelsel in benedenwinds gebied (AGW); - Overwegen objecten te ontruimen in benedenwinds gebied (LBW); - Voorlichting in benedenwinds gebied. Preventieve en preparatieve maatregelen: Voor preventieve en preparatieve maatregelen die bij dit scenario behoren, wordt verwezen naar de algemene preventieve en preparatieve maatregelen in hoofdstuk

24 5 Milieurisico s Relevante risico s voor het milieu zijn bedreigingen van verspreiding van gevaarlijke stoffen in: - de bodem; - het oppervlakte water; - de afvoer van bluswater; - de lucht; - schoon regenwater. Het meest relevant is de verspreiding van aquatoxische stoffen. Bij brand wordt de branddetectie geactiveerd. In het chemicalienmagazijn zal de schuimblusinstallatie na bevestiging in werking treden. Bij eventuele bluswerkzaamheden zal vrijkomend product vermengd met bluswater/blusschuim opgevangen worden in het calamiteitenbassin. Bij langdurig blussen met water (> 60. minuten) zal de opslagcapaciteit van het calamiteitenbassin worden overschreden. Aquatoxische stoffen kunnen in principe aanwezig zijn in de productiehallen, de opslagen van gevaarlijke stoffen in emballage en in de tankput voor de opslag van allylalcohol en allyglycidylether. Repressieve maatregelen: - Bepalen verspreiding verontreinigd (blus-) water; - Het alarmeren Waterschap Rivierenland via Meldkamer Brandweer - Wanneer het waterschap de vervuiling moet opruimen zullen de kosten verhaald worden op de vervuiler. - Indien nodig: indammen verontreiniging en voorkomen verdere verspreiding; - Opruimen door gespecialiseerd bedrijf in opdracht van SACHEM Europe B.V.. Overige incidentbestrijdingsmaatregelen: - Activiteiten Waterschap Rivierenland - Taken gemeentelijk actiecentrum Milieu zie bijlage J Preventieve en preparatieve maatregelen: Zie Hoofdstuk

25 6 Inwerkingtreding van dit plan Dit rampbestrijdingsplan treedt in werking in de volgende situaties: - wanneer één van de genoemde scenario's of een vergelijkbaar scenario zich voordoet of dreigt te gaan voordoen. Dit ter beoordeling van de OvD-B. - wanneer de burgemeester van Zaltbommel dit bepaalt. - wanneer het intergemeentelijk rampbestrijdingsplan dijkdoorbraak van de dijkringen Bommelerwaard, Heerewaarden, Alem en Nederhemert inwerking treedt. 18

26 7 Taakstelling calamiteitenorganisaties In dit hoofdstuk zijn aanvullende taken en prestatie-eisen opgenomen voor de betrokken diensten, personen en organisaties. 7.1 Brandweer - Initieert de vorming van het commando plaats incident (COPI) (binnen 15 minuten); - De OvD-B bepaalt aan de hand van de windrichting de plaats van de COH en de VC en evt. andere locaties (zie bijlage O, kaart 3); - Regelt de bezetting en inrichting van het COPI in de COH (binnen 60 minuten); - De OvD-B bepaalt aan de hand van de windrichting een veilige aanrijroute voor eenheden die nog instromen en voor de andere parate diensten en geeft deze door aan de RAC ( zie bijlage O, kaart 2); - Levert object-meetploeg t.b.v de ROGS (binnen 15 minuten); - Voert metingen en modelberekeningen uit of schakelt hiervoor zonodig de Milieu Ongevallen Dienst (MOD) in - Stemt op meldkamerniveau af met de meldkamers van politie en GHOR; - Bepaalt in overleg met de GHOR het risico voor de bevolking, de te nemen maatregelen en de noodzakelijke voorlichting; - Levert de operationeel leider in het GBT en ROT; - Laat indien noodzakelijk het Waterschap informeren door de RAC; - Schakelt indien nodig het BOT-MI in via de RAC. 7.2 Politie - Levert assistentie volgens dagelijkse procedures; - Markeert en zet het rampterrein af door het formeren van de binnengrens en buitengrens van het rampterrein; - Verzorgt de benodigde verkeersomleidingen (inclusief de vervoersstromen op de A2, het spoor Utrecht - s-hertogenbosch en de Waal) - Waarschuwt de bevolking in de directe omgeving met behulp van geluidswagens in opdracht van het COPI; - Het beleidspiket wordt door de OvD-Politie (OvD-P) gewaarschuwd; het beleidspiket stelt vervolgens de SGBO-structuur in; - Richt het regionaal operationeel-centrum (ROC) in, inclusief alle benodigde faciliteiten en verbindingen (binnen 60 minuten); - Identificeert de dodelijke slachtoffers in morgue (eventueel met behulp van het Rampen Identificatie Team (RIT); - Voert zo nodig de overige in dit rampbestrijdingsplan vermelde taken waarvoor zij procesverantwoordelijk is, uit; - Handhaaft de openbare- en de rechtsorde; - Voert in overleg met het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek uit naar de eventuele oorzaak van een incident. - Draagt zorg voor de opschaling volgens de bestaande opschalingsmethodiek; - Schakelt indien nodig de Arbeidsinspectie in. 7.3 GHOR Draagt zorg voor de in het gemeentelijk rampenplan vermelde processen: Geneeskundige hulpverleningsketen - Verleent geneeskundige hulp volgens de dagelijkse procedures; - Coördineert de geneeskundige hulpverlening ter plaatse; - Triëert, stabiliseert en verzorgt de gewonde slachtoffers op het rampterrein en maakt hen vervoersklaar; - Vervoert de gewonden; - Vangt evacués van het bedrijf zelf op en verzorgt gewonden; - Beoordeelt de gevaren voor de volksgezondheid van een emissie van gevaarlijke stoffen 19

27 - Adviseert t.a.v. de te nemen maatregelen en de inhoud van de voorlichtingsboodschappen (ook voor kwetsbare bevolkingsgroepen); - Neemt preventieve en curatieve maatregelen bij blootstelling aan giftige stoffen; - Draagt zorg voor de opschaling volgens de bestaande opschalingsmethodiek; Psychosociale hulpverlening en opvang - Zie rampenplan. Preventieve volksgezondheid - Interpreteert in nauw overleg met de brandweer de resultaten van metingen die door de brandweer zijn uitgevoerd; - Levert zonodig gegevens aan over mogelijke gezondheidseffecten van stoffen die niet in het rampbestrijdingsplan zijn opgenomen. Dit op grond van informatie van de brandweer over aard en concentratie van de betreffende stoffen; - Informeert huisartsen over de actuele situatie; - De GAGS bepaalt in overleg met de brandweer het risico voor de bevolking, de te nemen maatregelen en de noodzakelijke voorlichting. 7.4 Gemeente Zaltbommel - Handelt conform gemeentelijk rampenplan; - Indien de effecten zich beperken tot gemeentegrenzen dan gemeentelijke ramp (GRIP 3) - Wanneer effecten verder gaan dan gemeentegrenzen dan intergemeentelijke ramp (GRIP 4) - GRMT stemt af met ROT; - Stemt bij GRIP 4 beleid af in RBT met Maasdriel en Neerijnen. 7.5 Gemeente Maasdriel - Handelt conform gemeentelijk rampenplan; - GRMT stemt af met ROT; - Stemt beleid af in RBT met Zaltbommel en Neerijnen. 7.6 Gemeente Neerijnen - Handelt conform gemeentelijk rampenplan; - GRMT stemt af met ROT; - Stemt beleid af in RBT met Zaltbommel en Maasdriel. 7.7 Regionaal operationeel team - Zie gemeentelijk rampenplan; - Beoordeelt afhankelijk van de omstandigheden het stilleggen van: de scheepvaart op de Waal, treinen op het spoor Den Bosch - Utrecht en het verkeer op de A2 i.o.m. Rijkswaterstaat en ProRail; - Onderhoudt contacten met het PCC, de GRMT s, het Waterschap en eventuele andere ROT s van aangrezende regio's; - Schaalt op tot het noodzakelijke niveau; - Informeert de gemeenten in het effectgebied in Gelderland-Zuid; 7.8 SACHEM Europe B.V. - Alarmeert de brandweer - Voert taken uit volgens het bedrijfsnoodplan - Vangt de eerste eenheid van de brandweer op aan de toegang - Levert een functionaris ten behoeve van het COPI (A-wacht) - Ondersteunt de brandweer als adviseur in het COPI - Ondersteunt de gemeente Zaltbommel bij de voorlichting aan de pers - Levert een MT-lid ten behoeve van het gemeentelijk/regionale beleidsteam (als adviseur). Het MTlid verzorgt ook een bijdrage ten behoeve van de (gemeentelijke) voorlichting - Zie verder: bedrijfsnoodplan en actieplan BHV (bijlage B) 20

Rampbestrijdingsplan. Sachem Europe B.V. Van Voordenpark 15 te Zaltbommel

Rampbestrijdingsplan. Sachem Europe B.V. Van Voordenpark 15 te Zaltbommel Rampbestrijdingsplan Sachem Europe B.V. Van Voordenpark 15 te Zaltbommel Bestuurlijk deel Versie Datum Auteurs Wijzigingen 1.0 22.05.2013 LV 1.1 24.10.2013 LV 3.3: scenario TMA 20m 3 bulkopslag vervangen

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Voor u ligt het rampbestrijdingsplan voor Vivochem B.V. (Vivochem), Darwin 5 te Almelo.

Voor u ligt het rampbestrijdingsplan voor Vivochem B.V. (Vivochem), Darwin 5 te Almelo. Bestuurlijk Voor u ligt het rampbestrijdingsplan voor Vivochem B.V. (Vivochem), Darwin 5 te Almelo. In dit hoofdstuk wordt het kader geschetst waarbinnen de diverse plannen plaatsvinden die in geval van

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Alarmering Deelproces 1

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Organisatorisch deel. Alarmering Deelproces 1 Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Organisatorisch deel Alarmering Deelproces 1 Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch deel

Nadere informatie

Rook bij brand. Brand hektrawler Scheveningen 302, Velsen, 30 januari - 2 februari 2007. Schelte Egbers Veiligheidsbureau Kennemerland

Rook bij brand. Brand hektrawler Scheveningen 302, Velsen, 30 januari - 2 februari 2007. Schelte Egbers Veiligheidsbureau Kennemerland Rook bij brand Brand hektrawler Scheveningen 302, Velsen, 30 januari - 2 februari 2007 Schelte Egbers Veiligheidsbureau Kennemerland Presentatie De brand Meten en maatregelen Communicatie Feiten en beeld;

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Toelichting Rampenplan

Toelichting Rampenplan Toelichting Rampenplan De gemeente Stein heeft tot taak rampen te voorkomen en te bestrijden. Hoe de gemeente Stein dit denkt te doen staat beschreven in het Rampenplan gemeente Stein 2007. Het rampenplan

Nadere informatie

giftig doelorgaan - toxisch acuut toxisch

giftig doelorgaan - toxisch acuut toxisch Algemene gegevens CAS nr: 50-00-0 EU-etikettering: R-zinnen: 23/24/25-34-40-43 S-zinnen: (1/2)-26-36/37/39-45-51 giftig CLP(EU-GHS): Signaalwoord: GEVAAR H: 351-331-311-301-314-335-317 acuut toxisch doelorgaan

Nadere informatie

licht ontvlambaar licht ontvlambaar

licht ontvlambaar licht ontvlambaar Tipkaart 22.5 1,2-dichloorethaan (C2H4Cl2) Algemene gegevens CAS nr: 107-06-2 EU-etikettering: R-zinnen: 45-11-22-36/37/38 S-zinnen: : 53-45 licht ontvlambaar zeer giftig CLP(EU-GHS): Signaalwoord: GEVAAR

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

RAMPBESTRIJDINGSPLAN Kuenhe Nagel

RAMPBESTRIJDINGSPLAN Kuenhe Nagel Pagina 1 van RAMPBESTRIJDINGSPLAN Kuenhe Nagel Adres: Zalmweg 41 4941 VX Plaats: Raamsdonkveer Soort bedrijf: Aantal personen: Gevaarlijke stoffen: Op- en overslag bedrijf gevaarlijke en niet-gevaarlijke

Nadere informatie

Protocol Schuilen of ontruimen/evacueren

Protocol Schuilen of ontruimen/evacueren Protocol Schuilen of ontruimen/evacueren Bij incidenten met gevaarlijke stoffen Johan de Cock Kenniscongressen Protocol Leren 2007 Dinsdag 20 februari, Ede Dinsdag 27 februari, Den Haag Dinsdag 6 maart,

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Schuilen, ontruimen en/of evacueren, een kwestie van snelheid

Schuilen, ontruimen en/of evacueren, een kwestie van snelheid Schuilen, ontruimen en/of evacueren, een kwestie van snelheid Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid GGD en Brabant / Zeeland Henk Jans Arts/chemicus MMK/GAGS Grote bedrijfsbrand te Best op 6 mei 2005

Nadere informatie

# Overwegingen Aantekeningen 1 Alarm

# Overwegingen Aantekeningen 1 Alarm # Overwegingen Aantekeningen 1 Alarm Rust, ruimte & overzicht 2 Uitrukken 1 Controle MS 2 Bericht 3 Bovenwinds aanrijden 4 Veilig aanrijden 5 Berichtgeving 6 Commando s 3 OGS melding 1 GEVI-nummer 2 Stofnaam

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Samenvatting. Adviesvragen

Samenvatting. Adviesvragen Samenvatting Adviesvragen Gevaarlijke stoffen die tijdens een calamiteit vrijkomen in de lucht kunnen de gezondheid van mensen in het omringende gebied bedreigen. Zulke gassen of dampen kunnen ontsnappen

Nadere informatie

...2...3...3...6...7...7...7...8...9...9 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Directie Brandweer pagina 2 van 10 !!"#$% " &' ( ) *&+ *,)-" "$ #% # %.$" $.$ $ " *&+ *,) -"","#/ " " " + % 0 % 12 ) %%#. "

Nadere informatie

GGDFryslan. Gemeente HARLINGEN B« I ngekomen 11 JUNI No oekadres: Hai lingertrekweg 58 Lee uwarden

GGDFryslan. Gemeente HARLINGEN B« I ngekomen 11 JUNI No oekadres: Hai lingertrekweg 58 Lee uwarden 12.001698 GGDFryslan Gemeente Harlingen Ruimtelijke ordening T.a.v. mevr. M. Kremer Postbus 10000 8860 HA HARLINGEN Datum Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer E-mailadres Bijlagen

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Geachte heer Heijnen,

Geachte heer Heijnen, Gemeente Maastricht t.a.v. dhr. Heijnen Postbus 1992 6201 BZ MAASTRICHT Postbus 35 6269 ZG Margraten Telefoon (088) 450 74 50 Fax (088) 450 74 51 info@brwzl.nl www.brwzl.nl Datum 17 oktober 2016 Telefoon

Nadere informatie

GRIP 1 Ammoniaklekkage Zwaagdijk 29 april 2017 Medemblik

GRIP 1 Ammoniaklekkage Zwaagdijk 29 april 2017 Medemblik GRIP 1 Ammoniaklekkage Zwaagdijk 29 april 2017 Medemblik 1. Overzicht Incident Zaterdag 29 april 2017 Ammoniaklekkage Zwaagdijk Gemeente Medemblik GRIP 1 Omschrijving Op zaterdag 29 april 2017 krijgt de

Nadere informatie

Operationele Regeling VRU

Operationele Regeling VRU Operationele Regeling VRU Uitwerking van de Wet veiligheidsregio s over de organisatie en werking van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Utrecht. Vastgesteld

Nadere informatie

Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden

Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden 33 Bijlage 1 Advies brandweer Veiligheidsregio Haaglanden Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) Wijzigingsplan "Emmastraat Pijnacker" (vastgesteld) 34 Veiligheidsregio Haaglanden HlMlIIlil

Nadere informatie

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren

Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren Beschrijving operationeel proces politie Ontruimen en evacueren December 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doel... 2 3. Doelgroep... 2 4. Kritische proceselementen... 2 5. Uitvoering: activiteiten

Nadere informatie

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer B1 - Basisplan en hoofdprocessen B1 0 Inleiding en leeswijzer Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp

Nadere informatie

Rampbestrijdingsplan. Kuehne + Nagel Logistics BV De Diepert 5 te Tiel

Rampbestrijdingsplan. Kuehne + Nagel Logistics BV De Diepert 5 te Tiel Rampbestrijdingsplan Kuehne + Nagel Logistics BV De Diepert 5 te Tiel Bestuurlijk deel Versie Datum Auteurs Wijzigingen 0.1 27.06.2014 LV 27-8 politiedeel door FH gewijzigd 25-9 GHOR-aandachtspunten door

Nadere informatie

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas In the hot seat NIBHV Ede 24 november 2015 de crisis samen de baas Programma: Inleiding workshop Film: Samenwerking tijdens een GRIP incident Sitting in the hot seat: CoPI Even voorstellen Ymko Attema

Nadere informatie

GRIP 1, zeer grote brand Venhuizen 30 mei 2017, gemeente Drechterland

GRIP 1, zeer grote brand Venhuizen 30 mei 2017, gemeente Drechterland GRIP 1, zeer grote brand Venhuizen 30 mei 2017, gemeente Drechterland 1. Overzicht Incident 30 mei 2017 Zeer grote brand, agrarisch bedrijf, Venhuizen Gemeente Drechterland GRIP 1 Omschrijving Op dinsdag

Nadere informatie

GRIP 1 zeer grote brand Portiekflat

GRIP 1 zeer grote brand Portiekflat GRIP 1 zeer grote brand Portiekflat 26 januari 2017 Alkmaar 1. Overzicht Incident Donderdag 26 januari 2017 GRIP 1 Zeer grote brand portiekflat Gemeente Alkmaar, Cornelis Evertsenplein 31. Omschrijving

Nadere informatie

gas onder druk Als het gas vrijkomt, bereikt het zeer snel een concentratie in de lucht die gevaarlijk is voor de gezondheid.

gas onder druk Als het gas vrijkomt, bereikt het zeer snel een concentratie in de lucht die gevaarlijk is voor de gezondheid. Algemene gegevens CAS nr: 7803-51-2 EU-etikettering: R-zinnen: 12, 17, 26, 34, 50 S-zinnen: (1/2), 28, 36/37, 45, 61, 63 licht ontvlambaar zeer giftig milieugevaarlijk CLP(EU-GHS): Signaalwoord: GEVAAR

Nadere informatie

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ

Programma. Even voorstellen. Beeldvorming. De Calamiteiten coördinator VRGZ Programma Even voorstellen Beeldvorming De Calamiteiten coördinator VRGZ Even voorstellen Beeldvorming Gemeenschappelijke meldkamer Gelderland-Zuid Brandweer Meldkamer Ambulance Politie Calamiteiten coördinator

Nadere informatie

Operationele Regeling VRU

Operationele Regeling VRU Operationele Regeling VRU Uitwerking van de Wet veiligheidsregio s over de organisatie en werking van de hoofdstructuur van de rampenbestrijding en crisisbeheersing van de Veiligheidsregio Utrecht. Vastgesteld

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders D.t.v. de heer Groeneweg Omgevingsdienst Regio Nijmegen Postbus 1603 6501 BP NIJMEGEN

Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders D.t.v. de heer Groeneweg Omgevingsdienst Regio Nijmegen Postbus 1603 6501 BP NIJMEGEN Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders D.t.v. de heer Groeneweg Omgevingsdienst Regio Nijmegen Postbus 1603 6501 BP NIJMEGEN Sector Brandweer Prof. Bellefroidstraat 11 6525 AG Nijmegen

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Advies externe veiligheid ten behoeve van het concept-ontwerp bestemmingsplan Stationsgebied CAN in Amsterdam.

Advies externe veiligheid ten behoeve van het concept-ontwerp bestemmingsplan Stationsgebied CAN in Amsterdam. Onze referentie - Datum 19 april 2010 Telefoon 020-5556467 Uw referentie - Onderwerp Advies externe veiligheid conceptbestemmingsplan Stationsgebied CAN Fax 020-5556862 Uw brief van 24 maart 2010 behandelend

Nadere informatie

Rampbestrijdingsplan. AgroBuren BV De Geer 12 te Tiel

Rampbestrijdingsplan. AgroBuren BV De Geer 12 te Tiel Rampbestrijdingsplan AgroBuren BV De Geer 12 te Tiel Bestuurlijk deel Versie Datum Auteurs Wijzigingen 1.0 04.10.2012 LV 1.1 15.02.2013 LV -Datum van vastelling en inwerkingtreding ingevuld, ter inzage

Nadere informatie

Versie 14-05-2009 1/6

Versie 14-05-2009 1/6 Versie 14-05-2009 1/6 Draaiboek : 11 Titel: Draaiboekcoördinator: Ontruimen en evacueren Gerrit Kok Doelstelling: Bij crises kunnen zich dermate grote risico's voor de veiligheid van mens en dier in de

Nadere informatie

Rampbestrijdingsplan. TWO Chemical Logistics BV De Vlotkampweg 67 te Nijmegen

Rampbestrijdingsplan. TWO Chemical Logistics BV De Vlotkampweg 67 te Nijmegen Rampbestrijdingsplan TWO Chemical Logistics BV De Vlotkampweg 67 te Nijmegen Bestuurlijk deel Versie Datum Auteurs Wijzigingen 1.0 27.03.2012 LV 1.1 03.05.2012 LV 19.07.2012 20.08.2012 21.08.2012 14.09.2012

Nadere informatie

1. Kenmerken van een inzet bij OGS. 2. Belangrijkste Risico's bij OGS. 3. Specifieke zaken voor Beeldvorming bij OGS

1. Kenmerken van een inzet bij OGS. 2. Belangrijkste Risico's bij OGS. 3. Specifieke zaken voor Beeldvorming bij OGS Beeld-, oordeel- en besluitvorming bij OGS Oefenkaart Lesstof Overige bronnen 222A Beeld-, oordeel- en besluitvorming bij OGS Bevelvoerder, tekstboek OGS Inleiding Deze achtergrondinformatie gaat over

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement s. Functie meetplanleider Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub s Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Risico- en crisisbeheersing Brandweer Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMK) Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Wie

Nadere informatie

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland Brandweer Amsterdam-Amstelland Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig Brandweeradvies Externe Veiligheid Speelboot in IJ-haven in Amsterdam Referentie: 0000019/RoEv-2013 Datum: 5 juni 2013 Behandeld door: C.

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van: Rampbestrijdingsplan TWO Chemical Logistics B.V. Kamerronde 23 mei 2012, 19.00 20.00 uur, Gebr.

Toelichting over de behandeling van: Rampbestrijdingsplan TWO Chemical Logistics B.V. Kamerronde 23 mei 2012, 19.00 20.00 uur, Gebr. Toelichting over de behandeling van: Rampbestrijdingsplan TWO Chemical Logistics B.V. Kamerronde 23 mei 2012, 19.00 20.00 uur, Gebr. van Limburg Van: Doel: Toelichting: n.v.t. Opinie vormen Agendering

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico

Verantwoording groepsrisico Verantwoording groepsrisico Ten aanzien van de planontwikkeling La Grande Suisse/Mariënwaard 61 Maastricht Gemeente Maastricht 6 december 2016 1 Inleiding In en rond het bestaande pand Mariënwaard 61 te

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Ontruimen en evacueren Deelproces 5. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Ontruimen en evacueren Deelproces 5. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Ontruimen en evacueren Deelproces 5 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave organisatorisch

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond IP Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Postadres Postbus 9154 3007 AD Rotterdam Directie Risico- en Crisisbeheersing Bezoekadres Telefoon Telefax E-Mail Ons kenmerk Betreft Datum Behandeld door Wilhelminakade

Nadere informatie

Protocol Decontaminatie. Irene van der Woude

Protocol Decontaminatie. Irene van der Woude Protocol Decontaminatie Irene van der Woude Inhoud Geschiedenis Protocol: Wat is (de)contaminatie (ont/besmetting)? Hoe kun je worden besmet? Waarom moet er (ter plekke) worden ontsmet? Hoe kan een besmetting

Nadere informatie

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant 2011 Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Helmond Laarbeek Nuenen

Nadere informatie

maart 2008 BENZEEN VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert!

maart 2008 BENZEEN VGWM Gezondheid Veiligheid Welzijn A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! maart 2008 VGWM A WAY OF LIVING Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu VGWM Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Voor werkzaamheden aan gesloten installaties en systemen zijn,

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Montage vet op waterbasis, 90 ml Datum herziening: 23-06- 2015 Afdruk datum: 23-06- 2015 Datum eerste versie: 28/07/2014 Versie nummer: 02 Rubriek 1. Identificatie van de stof

Nadere informatie

Optreden bij buisleiding incidenten. Drs. B.M.G. Janssen MCDM Directeur Gezamenlijke Brandweer Voorzitter NVBR Netwerk OGS

Optreden bij buisleiding incidenten. Drs. B.M.G. Janssen MCDM Directeur Gezamenlijke Brandweer Voorzitter NVBR Netwerk OGS Optreden bij buisleiding incidenten Drs. B.M.G. Janssen MCDM Directeur Gezamenlijke Brandweer Voorzitter NVBR Netwerk OGS 1 2 Om dit te voorkomen of te bestrijden!! 3 Jaren geleden! Melding stoom uit de

Nadere informatie

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Productnaam: Toepassing: Leverancier: Vogelafweermiddel Koppert B.V. Veilingweg 17 2651 BE Berkel

Nadere informatie

2e druk, 6e oplage, februari Instituut Fysieke Veiligheid ISBN

2e druk, 6e oplage, februari Instituut Fysieke Veiligheid ISBN Bevelvoerder OGS Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij

Nadere informatie

GRIP 2, zeer grote brand Wieringerwerf 6 april 2017, gemeente Hollands Kroon

GRIP 2, zeer grote brand Wieringerwerf 6 april 2017, gemeente Hollands Kroon GRIP 2, zeer grote brand Wieringerwerf 6 april 2017, gemeente Hollands Kroon 1. Overzicht Incident 6 april 2017 Zeer grote brand, kringloopwinkel Saartje Gemeente Hollands Kroon GRIP 2 Omschrijving Op

Nadere informatie

Waterschap en bluswatervoorziening. Presentatie door Niels Robbemont, beleidsadviseur calamiteitenzorg

Waterschap en bluswatervoorziening. Presentatie door Niels Robbemont, beleidsadviseur calamiteitenzorg 1 Presentatie door Niels Robbemont, beleidsadviseur calamiteitenzorg 2 waterschap Hollandse Delta is, naast Rijkswaterstaat en de waterbedrijven, één van de mogelijke leveranciers van bluswater op de Zuid-Hollandse

Nadere informatie

DE GELE BIJLAGE VEILIGHEIDSGEGEVENS VOOR EEN AANTAL STOFFEN

DE GELE BIJLAGE VEILIGHEIDSGEGEVENS VOOR EEN AANTAL STOFFEN DE GELE BIJLAGE VEILIGHEIDSGEGEVENS VOOR EEN AANTAL STOFFEN 1. Aceton pag. 70 2. Azijnzuur 100% 71 3. Blauw vitriool (blauw kopersulfaat) 72 4. Bruinsteen 73 5. Courtoisiet (kaliumjodide) 74 6. Jood 75

Nadere informatie

WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES?

WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES? 15 oktober 2013 WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN OF NOODSITUATIES? 1. BRAND 2. BRAND OP EEN COLLEGAWINWERKTUIG 3. EXPLOSIEGEVAAR 4. ONGEVAL / LETSEL 5. DRENKELING 6. VERONTREINGING VAN OPPERVLAKTEWATER 7.

Nadere informatie

ISOPA PRODUCTBEHEERPROGRAMMA S. Walk the Talk DIVERSE CHEMICALIËN. Het lezen van het (e)sds van uw leverancier is een MUST, omdat dit informatie bevat

ISOPA PRODUCTBEHEERPROGRAMMA S. Walk the Talk DIVERSE CHEMICALIËN. Het lezen van het (e)sds van uw leverancier is een MUST, omdat dit informatie bevat ISOPA PRODUCTBEHEERPROGRAMMA S Walk the Talk DIVERSE CHEMICALIËN Het lezen van het (e)sds van uw leverancier is een MUST, omdat dit informatie bevat over het veilig omgaan met chemicaliën. In geval van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van richtlijn 91/155/EEG van de Commissie der Europese Gemeenschappen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Op basis van richtlijn 91/155/EEG van de Commissie der Europese Gemeenschappen 1.Identificatie van de stof of het preparaat en van de firma 1.1 Identificatie van de stof of het preparaat: Synoniemen: R 134 a UN :3159 No CAS : 000811-97-2 No index CE S.O. Code NFPA 1-0-1 No EINECS

Nadere informatie

Rampbestrijdingsplan. NXP Semiconductors Netherlands BV locatie Nijmegen

Rampbestrijdingsplan. NXP Semiconductors Netherlands BV locatie Nijmegen Rampbestrijdingsplan NXP Semiconductors Netherlands BV locatie Nijmegen Gerstweg 2 te Nijmegen Bestuurlijk deel Versie Datum Auteurs Wijzigingen 1.0 13.12.2012 LV 1.1 15.02.2013 LV - Onder punt C. Onderhoud

Nadere informatie

Omgaan met Aardgascondensaat. Documentinformatie

Omgaan met Aardgascondensaat. Documentinformatie Omgaan met Aardgascondensaat Toepassingsgebied RWE-GCC NL Geldigheid tot 01-07-2020 Documentinformatie Versie Versiedatum Autorisatie V1.1 01-10-2017 Manager Health, Safety en Security - R. Kamst Wijzigingen

Nadere informatie

RAMPBESTRIJDINGSPLAN Loodet B.V.

RAMPBESTRIJDINGSPLAN Loodet B.V. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Pagina 1 van 14 RAMPBESTRIJDINGSPLAN Loodet B.V. Adres: Hazeldonk 6803 postcode: 4836 LK Plaats: Soort bedrijf: Aantal personen: Gevaarlijke stoffen: Breda op-

Nadere informatie

Externe Veiligheid en Bedrijven

Externe Veiligheid en Bedrijven Provincie Noord-Brabant A a n v u l l e n d o n d e r z o e k E x t e r n e V e i l i g h e i d M o e r d i j k s e H o e k Externe Veiligheid en Bedrijven Aanvulling resultaten Externe Veiligheid (Module

Nadere informatie

Uitvraagprotocol. Uitvraagprotocol ten behoeve van meldkamers die een incidentmelding kunnen ontvangen.

Uitvraagprotocol. Uitvraagprotocol ten behoeve van meldkamers die een incidentmelding kunnen ontvangen. Uitvraagprotocol Toelichting Uitvraagprotocol ten behoeve van meldkamers die een incidentmelding kunnen ontvangen. Wie o Naam melder en bereikbaarheidsgegevens o Roepletters/nummer schip o Naam schip o

Nadere informatie

Zuid-Limburg. In de bijlage treft u een onderbouwing van de door ons voorgestelde maatregelen aan.

Zuid-Limburg. In de bijlage treft u een onderbouwing van de door ons voorgestelde maatregelen aan. Zuid-Limburg BRANDWEER Gemeente Brunssum Dienst beleid en strategie t.a.v. Dhr. L. Hennus Postbus 250 6440 AG Brunssum Postbus 35 6269 ZG Margraten Tel: (088) 4507205, Fax:(088) 4507202 Datum Kenmerk Bijlagen

Nadere informatie

Handreiking voorbereiding bestrijding Buisleidingincidenten

Handreiking voorbereiding bestrijding Buisleidingincidenten Handreiking voorbereiding bestrijding Buisleidingincidenten De Handreiking voorbereiding bestrijding buisleidingincidenten geeft inzicht in de (soms ingewikkelde) informatiestromen bij een buisleidingincident.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders.

VEILIGHEIDSBELEID RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND. Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. VEILIGHEIDSBELEID EN RAMPENBESTRIJDING GEMEENTE SMALLINGERLAND Het is niet te hopen dát er een ramp gebeurt in onze gemeente of ergens anders. We kunnen met z'n allen wel proberen onveilige situaties te

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2500 AE DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2500 AE DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2500 AE DEN HAAG Turfmarkt 147 Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.minbzk.nl Betreft Antwoord

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 18.08.04 Herziening: 17.08.2015 Verstuurd naar: nl Revisie nr. 2 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

Samengeperst gas, n.e.g. 70% stikstof, 30% kooldioxide UN-nummer: 1956 Opslagmethode: omgevingstemperatuur en hoge druk (> 150 bar)

Samengeperst gas, n.e.g. 70% stikstof, 30% kooldioxide UN-nummer: 1956 Opslagmethode: omgevingstemperatuur en hoge druk (> 150 bar) 1. INDICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Omschrijving van het product Handelsnaam: Foodmix Naam: Samengeperst gas, n.e.g. 70% stikstof, 30% kooldioxide UN-nummer: 1956 Opslagmethode: omgevingstemperatuur

Nadere informatie

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Inhoud Veiligheidsregio algemeen Rol van de veiligheidsregio

Nadere informatie

Het Rotterdam-scenario

Het Rotterdam-scenario Het Rotterdam-scenario De directe humanitaire gevolgen van een 12 kiloton nucleaire explosie in de haven van Rotterdam Zoet is de oorlog, voor wie hem niet kent Erasmus van Rotterdam Wilbert van der Zeijden

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico bestemmingsplan: Burgemeester Manderslaan 8 in Zundert

Verantwoording groepsrisico bestemmingsplan: Burgemeester Manderslaan 8 in Zundert Inleiding: Het bestemmingsplan "Burgemeester Manderslaan 8 te Zundert" betreft het voornemen om 23 woningen te projecteren op de voormalige gemeentewerf, c.q. milieustraat van de gemeente Zundert. De woningen

Nadere informatie

Checklist voor opzetten BHV organisatie

Checklist voor opzetten BHV organisatie Checklist voor opzetten BHV organisatie Wettelijke eisen 1(*) Zijn er buiten de Arbowet nog andere wetten, besluiten of branchespecifieke eisen van? Denk daarbij aan eisen vanuit het Gebruiksbesluit of

Nadere informatie

Visie op het meten van stoffen tijdens en na chemische incidenten

Visie op het meten van stoffen tijdens en na chemische incidenten Visie op het meten van stoffen tijdens en na chemische incidenten Johan Kloppenburg, Veiligheidsregio Ijsselland Presentatie gegeven door Vincent Peters, Veiligheidsregio Noord-Limburg Even voorstellen

Nadere informatie

GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar

GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar Quickscan GRIP 1, OGS Alkmaar, 17 mei 2016 Incident 17 mei 2016 Ongeval gevaarlijke stoffen aan de Kogerpolder 10, Starnmeer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 Pagina 1 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Productbenaming: Plasticrète deel A : P- Cast A02 Gebruik: Diverse industriële toepassingen. Verantwoordelijke

Nadere informatie

GRIP 1, XTC-laboratorium.

GRIP 1, XTC-laboratorium. GRIP 1, XTC-laboratorium. 09 februari 2017 Alkmaar 1. Overzicht Incident Donderdag 9 februari 2017 GRIP 1, XTC-laboratorium Gemeente Alkmaar, Hamsterkoog 13 K. Omschrijving Op donderdag 9 februari 2017

Nadere informatie

Externe veiligheid, advies Regionale brandweer

Externe veiligheid, advies Regionale brandweer BIJLAGE 5 Externe veiligheid, advies Regionale brandweer Gemeente Deventer/Milieu en RO-aanpak Havenkwartier bijlage 5 MD-DE20100089-1 - Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer

Nadere informatie

Brandgevaar: moeilijk brandbaar.

Brandgevaar: moeilijk brandbaar. Algemene gegevens CAS nr: 74-83-9 EU-etikettering: R-zinnen: 23/25-36/37/38-48/20-50-59-68 S-zinnen: 1/2-15-27-36/39-38-45-59-61 zeer giftig milieugevaarlijk CLP(EU-GHS): Signaalwoord: GEVAAR H: 280-341-331-301-373**-319-335-315-400-EUH059

Nadere informatie

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. 1 Inhoud Processen per kolom / hulpdienst Netcentrisch werken GRIP-opschaling

Nadere informatie

CEPE GROEPS-VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

CEPE GROEPS-VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming Produktnaam en -code: Produkten niet als gevaarlijk geclassificeerd, geen ontvlambare stoffen bevattende, maar wel enige andere grondstoffen die als gevaarlijke geclassificeerd. (60) Blad: 1/5 CEPE GROEPS-VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Nadere informatie

Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen

Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave: Inleiding... 2 1 Motorkapoverleg (MKO)... 2 2 Commando Plaats Incident (CoPI)... 2 2.1 Taken... 3 2.2 Bemensing...

Nadere informatie

1.1 Identificatie van het preparaat: 3M ESPE ROCATEC-SOFT. 1.3 3M Artikelnummer(s): 70-2011-0758-1

1.1 Identificatie van het preparaat: 3M ESPE ROCATEC-SOFT. 1.3 3M Artikelnummer(s): 70-2011-0758-1 3M Nederland BV Industrieweg 24 NL2382 NW ZOETERWOUDE NETHERLANDS ======================================================================== VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ========================================================================

Nadere informatie

Q&A chloortransport Akzo/Nobel - Nouryon

Q&A chloortransport Akzo/Nobel - Nouryon Q&A chloortransport Akzo/Nobel - Nouryon ALGEMEEN Waarom vindt in tegenstelling tot vroeger zo weinig communicatie plaats over het chloortransport? Chloortransport behoort tot die transporten die behalve

Nadere informatie

BRAND EN ROOK Veelgestelde vragen en antwoorden

BRAND EN ROOK Veelgestelde vragen en antwoorden BRAND EN ROOK Veelgestelde vragen en antwoorden 1. Tijdens een brand Brand in mijn buurt. Wat moet ik doen? Waait de rook uw kant op? Blijf uit de rook! In rook zitten altijd gevaarlijke stoffen. Sluit

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem B & W-nota Portefeuille mr. J.J.H. Pop Auteur P. Abma Telefoon 023 5114489 E-mail: pabma@haarlem.nl PD/Veiligheid/2005/547

Nadere informatie

ZETTEX CLEANING WIPES

ZETTEX CLEANING WIPES Herzieningsdatum: 01.06.2015 Herziening: - Vervangt datum: - 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productnaam: Fabrikant Zettex Europe BV Plaza 20 4782 SK Moerdijk

Nadere informatie

GEMEENTE VALKEN SWAARD

GEMEENTE VALKEN SWAARD GEMEENTE VALKEN SWAARD Postbus 10100 aan de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard (040) 208 34 44 (040) 204 58 90 Kenmerk: Onderwerp: Behandeld door. Bijlage: Datum: 10uit07530 brand 21 juli 2010

Nadere informatie

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0)774762708 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Handelsnaam: Viscolub + PTFE Toepassing: Universeel PTFE smeermiddel Bedrijfsidentificatie: Bremweg

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN LEKKODAGEN 2017

CALAMITEITENPLAN LEKKODAGEN 2017 1 september 2017 CALAMITEITENPLAN LEKKODAGEN 2017 Spoed? Bel 112 Politie geen spoed 0900 8844 Hoofd BHV Lekkodagen: Egbert Meindertsma 06-5140 7096 Contactpersoon Shantyfestival: Eric Harmsen 06-4415 2202

Nadere informatie

Gassen in containers Rol arbeidsgeneesheer EDPBW. Dr. Edelhart Kempeneers Wetenschappelijk adviseur Preventieadviseur-Arbeidsgeneesheer

Gassen in containers Rol arbeidsgeneesheer EDPBW. Dr. Edelhart Kempeneers Wetenschappelijk adviseur Preventieadviseur-Arbeidsgeneesheer Gassen in containers Rol arbeidsgeneesheer EDPBW Dr. Edelhart Kempeneers Wetenschappelijk adviseur Preventieadviseur-Arbeidsgeneesheer 5 februari 2010 Inhoud 1. 2. 3. 4. Situering Mogelijke stoffen Rol

Nadere informatie