Groepsfoto: Halve marathon van Egmond voor Tegenkracht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groepsfoto: Halve marathon van Egmond voor Tegenkracht"

Transcriptie

1 Groepsfoto: Halve marathon van Egmond voor Tegenkracht Kwartaalbericht 2, 2015, jaargang 7

2 INHOUD Voorwoord 2 Thomas Zijlma Organisatie 4 Tegenkracht Stichting Tegenkracht 5 Wat biedt en doet Tegenkracht Tegenkracht in het bedrijfsleven 8 Goed werkgeverschap Word donateur van Tegenkracht of geef een gift 19 Maak gebruik van de ANBI regeling Update Team Tegenkracht 20 Ik sport voor Tegenkracht / Webshop Tegenkracht 22 Kleding, polsbandjes, boeken en nog veel meer. Colofon 24 Helpdesk Tegenkracht 10 Voor vragen vanuit het werkveld Tegenkracht! 11 De aantallen Deelnemer aan het woord 12 Anouk Bleekemolen Oud-deelnemers 15 U kunt ons helpen! Acties voor Tegenkracht 16 Acties voor Tegenkracht die komen gaan en acties die geweest zijn 1

3 THOMAS ZIJLMA VOORWOORD Zes jaar geleden werd mijn collega Matijs Jansen gebeld door WIN PMO uit Utrecht. WIN PMO helpt bij het efficiënter en effectieve maken van project organisaties. Maar gelukkig helpen zij ook een klein goed doel als Stichting Tegenkracht. Zij helpen in woord en daad. Elke dag een warm bad voor ons als werknemers van Tegenkracht. De vraag of WIN PMO de Dam tot Dam loop mocht lopen om geld op te halen voor het Sportfonds van Tegenkracht werd door ons met veel enthousiasme ontvangen. Maar het bleef niet bij de inzet van het hardlopen en de sponsorwerving. Stichting Tegenkracht was net in de situatie gekomen waarin de kantoorruimte in Amsterdam werd opgeheven. Meteen stonden onze vrienden van WIN PMO klaar om ons kantoorruimte aan te bieden. Eerst een kamer in het kantoor en nu alweer twee jaar een speciaal ingericht vleugeltje aan het kantoor in Utrecht. Een fijne plek. Toch gaat na al deze jaren een einde komen aan deze situatie: WIN PMO 2

4 gaat verhuizen. Met pijn in ons hart zullen we afscheid nemen van deze plek en deze mensen. Naast het afscheid nemen geeft het ook ruimte voor nieuwe kansen en mogelijkheden en dus hebben we in ons netwerk rondgekeken naar een nieuwe partner. Gelukkig hebben we deze nieuwe partner snel gevonden. We werken al lang en goed met hen samen. We zijn daarom heel blij en trots te mogen melden dat wij per eind juni samen met de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) onder één dak zitten. interieur. Is dat niet veel te duur? Nee. VSG geeft ons deze ruimte gratis ter beschikking! Bij WIN PMO zaten jullie voor niets, dus doen we dat hier ook zo. We zijn WIN PMO ontzettend dankbaar voor de gezelligheid, de hulp, de steun, het tafelvoetballen en de lunch. We kijken uit naar een nieuw samenzijn met VSG. Wij hebben er zin in! Thomas Zijlma VSG is de overkoepelende wetenschappelijke vereniging voor sportartsen en artsen met interesse in de sportgeneeskunde. Alle sportartsen waar wij voor de sportmedische onderzoeken mee werken voor de kankerpatiënten, zijn aangesloten bij VSG. De sportartsen en daarmee ook VSG zijn onmisbaar in het proces om de oncologiepatienten van dit moment passend en op een verantwoorde manier aan het sporten te krijgen en te houden. Op het terrein van de Berg en Bosch School in Bilthoven zullen wij onze intrek doen samen met VSG in een bestaand pand, met een nieuw en fris 3

5 ORGANISATIE Initiatiefnemer & oprichter Jelle Wolthuizen Ambassadeurs Leo Peelen Kenny van Hummel Fausto Marreiros Werknemers Matijs Jansen Thomas Zijlma Vrijwillig bestuur Voorzitter Secretaris Penningmeester Marketing & fondsenwerving Ervaringsdeskundige Peter Smeets Els van Dam Marcel Glaser Jorge Labadie Remon ter Haar 4

6 STICHTING TEGENKRACHT De stichting heeft als doelstelling om kankerpatiënten te helpen bij het sporten voor, tijdens of na de behandeling van kanker. Dit doet Tegenkracht door middel van het opstellen en helpen uitoefenen van een sportplan op maat. Via giften en allerlei acties wordt geld ingezameld om het sporten onder professionele begeleiding mogelijk te maken. Waarom kanker en sport? Sporten tijdens verschillende fasen van kanker kan een positieve bijdrage leveren aan de voorbereiding op en verwerking van operaties, chemotherapie en bestraling. Onderzoek geeft bovendien aan dat kankerpatiënten die sporten sneller herstellen en sneller re-integreren in het arbeidsproces. Daarnaast wordt de fysieke en mentale weerbaarheid vergroot en kan de kwaliteit van leven in die zware periode positief beïnvloeden. Sportplan op maat Het sportplan op maat is een sportmedisch begeleidingstraject van zes maanden. Tegenkracht gaat daarbij uit van de sportwens van de deelnemer. Het sportadvies hangt af van wat de deelnemer wil én kan. Kosten sportplan op maat Aan het sportplan op maat zijn kosten verbonden. Een aantal kosten wordt gedeeltelijk of geheel vergoed door jouw zorgverzekeraar. Worden de kosten niet vergoed, dan kun je aanspraak maken op financiële ondersteuning uit het sportfonds dat Tegenkracht ter beschikking heeft. 5

7 DE KOSTEN BESTAAN UIT DE VOLGENDE ONDERDELEN: 1 De kosten van het sportmedische onderzoek. De deelnemer declareert de kosten van de sportmedische onderzoeken bij de zorgverzekeraar. De kosten die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar kunnen gedeclareerd worden bij Tegenkracht. 2 De kosten van sportbeoefening worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed of gedeeltelijk vergoed. Is dat niet het geval of moeten er extra kosten worden gemaakt, dan kan Tegenkracht deze kosten vergoeden. 3 Een eigen bijdrage van de deelnemer voor de sportbegeleiding indien kosten bij Tegenkracht worden gedeclareerd. Deze bedraagt 12,50 per week. Dit bedrag wordt mede gevraagd om deelnemers te motiveren een actieve houding aan te nemen gedurende de maanden dat zij het sportplan doen. De deelnemers leveren kopieën van de rekeningen en de overzichten en nota s van de zorgverzekeraar aan Tegenkracht. Voorwaarden Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening die Tegenkracht biedt, moet je voldoen aan de onderstaande voorwaarden: 1. Je bent gemotiveerd om te sporten 2. Je bent bereid om een uitgebreid sportmedische onderzoek te doen 3. Je gaat er mee akkoord dat de desbetreffende sportarts verslag van het uitgebreide sportmedische onderzoek doorstuurt naar Tegenkracht 4. Je bent bereid een eigen bijdrage te betalen. Aanmelden Als je aan alle voorwaarden voldoet dan kun je het aanmeldingsformulier invullen via onze website 6

8 Het sportplan in 6 stappen STAP 1 Aanmelding en intake Een geïnteresseerde deelnemer meldt zich aan via onze website, Daarna volg een gesprek met een van de coördinatoren die de inhoud van het sportplan en de benodigde administratieve zaken bespreekt. STAP 2 Afspraak met sportarts Er wordt een afspraak met de deelnemer en de dichtstbijzijnde sportarts gemaakt, voor een uitgebreid sportmedisch onderzoek en inspanningstest. Het uitgebreide sportmedische onderzoek duurt ongeveer 1,5 uur. STAP 3 Sportadvies Naar aanleiding van de intake en uitslag van de sportmedische onderzoek stellen wij een sportadvies op. STAP 4 Sportlocatie Tegenkracht gaat samen met de deelnemer een passende sportlocatie en begeleider zoeken, die zo dicht mogelijk in de buurt is. Tegenkracht heeft een groot netwerk van sportscholen, trainers en gespecialiseerde fysiotherapeuten. STAP 5 Aan de slag Gedurende het traject van zes maanden onderhoudt Tegenkracht maandelijks contact met de deelnemer en de sportbegeleider. Daarin wordt de voortgang besproken en kan gewenst het traject aangepast worden. STAP 6 Afronding Na afloop van de begeleidingsperiode wordt een inspanningstest gedaan, zodat we kunnen vaststellen wat het effect van het sportplan is geweest. 7

9 TEGENKRACHT IN HET BEDRIJFSLEVEN Tegenkracht leeft van giften, donaties en acties die voor of door Tegenkracht worden opgezet. Vooralsnog is de ondersteuning van de particuliere initiatieven noodzakelijk om gemiddeld zo n 15 kankerpatiënten per maand te kunnen helpen. Deze aantallen blijven groeien en de verwachting is dat er aan het einde van het jaar gemiddeld zo n 20 deelnemers het sportplan op maat uitoefenen. De ondersteuning van de particuliere initiatieven is dan niet voldoende om ook de financiële ondersteuning te blijven doen. Daarom benadert Tegenkracht het bedrijfsleven. Goed werkgeverschap is onverbrekelijk verbonden met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven zijn gebaat bij gemotiveerde, fitte werknemers. Doelstelling is om het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden, want een lagere arbeidsproductiviteit kost geld. Een werknemer die kanker krijgt is vaak maanden afwezig en doorloopt daarna een langdurig re-integratieproces. Kanker en sport De kans dat een werknemer van u kanker krijgt is aanzienlijk. Het aantal nieuwe kankerpatiënten stijgt al jaren met ongeveer 3% per jaar. In het eerste decennium van de 21ste eeuw is de stijging sterker geweest: 36 %. Dat is een toename van naar kankerpatiënten per jaar. Naar verwachting zal de groei doorzetten. Gelukkig stijgen de overlevingskansen voor vrijwel alle kankersoorten. Van alle kankerpatiënten geneest nu 61%, vergeleken met het begin van deze eeuw, 4%. Daarnaast geeft onderzoek aan dat kankerpatiënten sneller herstellen door te sporten. Mensen die actief revalideren zullen sneller re-integreren in het arbeidsproces. (bron: Nederlandse Kankerregistratie) Wat levert het op? Mensen die actief revalideren met een sportplan op maat kunnen gemiddeld 9 weken sneller aan de slag. Goed voor hen en goed voor u als werkgever. De snellere re-integratie van Tegenkracht deelnemers ten opzichte van het landelijk gemiddelde levert werkgevers een besparing van duizenden euro s op. De kosten van het sportplan op maat zijn in dat geval snel terugverdiend. 8

10 Wat kost het? Gemiddeld kost een sportplan op maat (ex. BTW). Het pakket bestaat uit: Inspanningstesten Kosten van sportbeoefening Coördinatie- en begeleidingskosten van de Tegenkracht organisatie Als werkgever kunt u garant staan voor het niet vergoede deel van de kosten. Resultaat Het sportplan op maat heeft veel positieve resultaten voor het bedrijfsleven. Verbeterde kwaliteit van leven van uw medewerker Snellere re-integratie, medewerker kan gemiddeld 9 weken sneller aan de slag Minder verstoring van de dagelijkse processen Minder managementaandacht Bedrijfsarts en arbodienst De coördinatoren van Tegenkracht stemmen het proces voor een sportplan op maat af met de bedrijfsarts en de arbodienst. Tegenkracht heeft een landelijk netwerk van (oncologie) fysiotherapeuten, sportfaciliteiten, trainers en sportmedische adviescentra. Zo kost het de arbodienst weinig tot geen inspanning om dit specifieke stuk begeleiding/ re-integratie te bieden. Interesse Heeft u als werkgever interesse in deze aanpak? Vraag dan het Tegenkracht werkgevers informatiepakket op via of maak een afspraak met ons. 9

11 HELPDESK TEGENKRACHT (vrijwillig) Dr. Tomas Rejda Klinisch Arbeidsgeneeskundige gespecialiseerd in oncologie Erasmus medisch Centrum Dr. Goof Schep Sportarts Sportmáx, Maxima Medisch Centrum Drs. Jessica Gal Sportarts, SMA, Jessica Gal sportartsen Dr. Michael van der Werve Sportarts, Sport Geneeskundige Afdeling (SGA), Rijnland Ziekenhuis MSc. Martijn M. Stuiver Fysiotherapeut - klinisch epidemioloog, NKI-AVL Dr. Ingrid De Backer Arts, specialiserend in longgeneeskunde Cansisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen Dr. Simon Goedegebuure Sportarts, Sportartsengroep locatie Sint Lucas Andreas Ziekenhuis De helpdesk van Tegenkracht is een groep oncologie- en sportspecialisten die vanuit verschillende invalshoeken complexe vragen over de sportmedische begeleiding van oncologiepatiënten kunnen beantwoorden. De helpdesk is opgezet om vragen te beantwoorden die Tegenkracht krijgt van sportbegeleiders die de Tegenkracht deelnemers begeleiden en vragen van de deelnemers zelf die aan het sporten zijn. Griet van der Slagmolen Sportarts, Sportartsengroep locatie Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Mireille Lauret-Roemers Oncologiefysiotherapeute en oedeemfysiotherapeute, Oedeem- en oncologiefysiotherapie Utrecht Drs. Hanna van Waart Onderzoeker - bewegingswetenschapper, NKI - AVL Drs. Anneke Palsma Voedingsdeskundige/sportdiëtist, Palsma Sportvoedingsadviesbureau 10

12 TEGENKRACHT! DE AANTALLEN - Tegenkracht heeft sinds de oprichting 1097 (ex)kankerpatiënten geholpen aan een sportplan op maat. - Tegenkracht werkt met 74 sportartsen verdeeld over heel Nederland. - Tegenkracht heeft een actieve vrijwillige helpdesk met 11 specialisten op het gebied van de oncologische revalidatie. - Tegenkracht werkt momenteel met 449 sportbegeleiding locaties verdeeld over heel Nederland PATIËNTEN GEHOLPEN SPORTARTSEN HELPDESK SPECIALISTEN SPORTBEGELEIDERS 11

13 D E E L N E M E R A A N H E T W O O R D ANOUK BLEEKEMOLEN In 2012 nam ik het besluit om ontslag te nemen bij de werkgever waar ik 16 jaar lang gewerkt had. Ik begon voor mezelf als organisatieadviseur en coach, gespecialiseerd in Leiderschap en Zelfleiderschap. Ik kreeg een heel nieuw leven, ik had een nieuwe partner na jaren alleen te zijn geweest, ik verhuisde en begon voor mezelf. Dat ik makkelijk afviel vond ik in eerste instantie niet raar, dagelijkse wandelingen met onze nieuwe hond, lekker in mijn vel. Dat ik wat moe was weet ik aan het tot rust kunnen komen. Toen ik nog wat kleine gezondheidsklachten kreeg maakte ik een lijstje; 7 dingen die op zichzelf staand niet veel voorstelde maar bij elkaar toch een bezoek aan de huisarts waard. Ik had een aantal jaar fanatiek triatlon gedaan, was veel met gezondheid en voeding bezig en eigenlijk zelden ziek. Bloedonderzoek volgde na het bezoek aan de huisarts. Hier werd niet veel gevonden, wat lage ijzerwaardes en ontstekingswaarde was iets verhoogd. Omdat ik pijn in mijn borstkas had vroeg ik de huisarts hier opnieuw naar. In overleg wilde zij dat er een longfoto gemaakt werd omdat zij ook geen enkel idee had wat er met me aan de hand was. Ze wilde deze dan wel maken om weer een verdenking weg te kunnen strepen. Gelukkig kende ik mijn huisarts al een paar jaar en wist zij dat ik geen pieper ben die met elk wissewasje langs kwam. De longfoto werd gemaakt. Meteen was het duidelijk dat hierop wat te zien was. Na beoordeling door de longarts was de conclusie dat ik een ernstige longontsteking had. Ik was niet doodziek, hoestte wel maar had ook geen koorts. Ik kreeg antibiotica en ik knapte daarmee wat op. 12

14 Na 10 dagen stopte ik met de antibiotica, zaterdagavond uur nam ik de laatste. Zondagmiddag voelde ik me slechter worden. Maandagochtend had ik nergens meer energie voor en kon ik bijna alleen nog maar op de bank liggen. Na telefonisch overleg met de huisarts ben ik direct opnieuw bloed gaan prikken. Dinsdag opnieuw telefonisch overleg met de huisarts over de bloedwaardes, weer niet veel bijzonders behalve dat het ijzergehalte en Hb nog verder gedaald waren en de ontstekingswaardes iets hoger waren dan 2 weken ervoor. En dat na 10 dagen antibiotica. Omdat ik verhuisd was van Zwolle naar Harderwijk en nog geen nieuwe huisarts had, kon ik niet gemakkelijk naar mijn huisarts in Zwolle. Ze wilde me graag zien voordat ze me doorstuurde naar de longarts. Ik regelde vervoer naar Zwolle maar toen belde de huisarts dat ze telefonisch overleg met de longarts gehad had en dat ik me kon melden bij de Spoedeisende Hulp in Harderwijk. Daar ging ik opnieuw de molen in van bloedprikken, foto s maken enz. Omdat ik benauwd was moest er ook slagaderlijkbloed afgenomen worden. Ik kreeg te horen dat ik de volgende dag voor een CT-scan ging en een longonderzoek kreeg waarbij ze in de long gingen kijken. Ik had nog het idee dat het om een longontsteking ging die niet reageerde op de antibiotica die ik kreeg. Woensdagochtend kreeg ik een gesprek met de longarts waar de zaalarts bij was en een verpleegkundige. Ik voelde al dat er meer aan de hand was. Ik begon het gesprek met een grapje, ze waren allemaal zo ernstig Na wat vragen zei de longarts: We denken dat het om kanker gaat Mijn gedachtes begonnen te ratelen, dat kan toch niet, ik ben 34 jaar! ze hebben niet goed geluisterd en dan? Ik ging over in de rationele modus over wat de procedure dan is maar kon gelukkig ook in het gesprek nog terug naar mezelf en uitspreken dat ik er heel erg van schrok. Ik ben bijna 3 weken in het ziekenhuis opgenomen geweest. Ik bleek lymfeklierkanker te hebben waarbij de tumor erg agressief was en al zeer groot was waardoor het mijn rechterlong en bloedtoevoer naar mijn hart dichtdrukte. Er is hierdoor een stent in de ader gebracht om de bloedtoevoer open te houden. De eerste chemo vond ik vreselijk. Ze wisten nog niet de specifieke details over de soort kanker waardoor ik in eerste instantie de immunotherapie nog niet kreeg. Ik had barstende hoofdpijn en was erg misselijk. Doordat ik nog in het ziekenhuis lag kreeg ik via 13

15 een infuus verschillende middelen om het wat beter te maken. Ik voelde me heel zielig. Totdat ik me de woorden van een gesprek van de avond ervoor herinnerde, Het is een gevecht. Deze woorden maakte dat ik me sterker kon maken en het beter kon doorstaan. De dag erna kon de immunotherapie alsnog gestart worden. Ik heb totaal 8 chemo s met immunotherapie gehad. Doordat door de chemo s de tumor kromp voelde ik me steeds sterker worden. Voor het bloedprikken ging ik de laatste keren op de fiets naar het ziekenhuis. Ook voor de chemo ging ik dan 2 dagen later op de fiets naar het ziekenhuis. Op de terugweg ging ik dan wel met de auto. Zodra de chemo mijn systeem binnen kwam werd ik zwak en door de middelen voor bij de immunotherapie was ik heel suf. Ik wilde zo snel mogelijk weer gewoon zijn. Ik had me heel snel aangemeld voor het programma Herstel & Balans. 3 weken na mijn laatste chemo startte ik met dat programma. Ik vond het fijn om onder begeleiding weer te starten met bewegen. Ik had een goede conditie voordat ik ziek werd en ook in de periode van de chemo s had ik veel gewandeld. Het programma paste niet helemaal bij mij, ik vond het te weinig maatwerk en te weinig uitdagend (behalve de shuttle-run-test ) Zo voelde het voor meer in mijn groep. Na Herstel & Balans heb ik na bemiddeling van Stichting Tegenkracht 1 op 1 begeleiding gekregen. Wat ik daar heel fijn vond was dat de begin- en eindtest niet belastend was. Middels de Omega-wave-test werd vastgesteld hoe het met mijn lichaam ging en hoe mijn conditie was. De shuttle-run-test bij Herstel & Balans was achteraf gezien belachelijk. Wanneer je een competitie-element op een (oud)sporter zet. ik ging daar dus tot het gaatje, weer een enorme belasting voor mijn lichaam. Met de 1 op 1 begeleiding ben ik 2 keer per week gaan trainen gericht op mijn doelen. Die waren een normale dag aankunnen en weer 5 km hardlopen. Zo ben ik met Sanne begonnen te trainen aan rompstabiliteit en loophouding/techniek. We begonnen met korte stukjes op de loopband. Toen ik weer in het bos kon hardlopen met onze honden vond ik dat echt geweldig. Ik merk nu bijna 1,5 jaar na de laatste chemo dat ik nog steeds mijn energie goed moet verdelen. Ik begin steeds beter te accepteren dat dit misschien blijvend is. Ik ben gevraagd voor een grote evaluatie van het programma Herstel & Balans omdat de richtlijnen voor revalidatie bij kanker veranderen. Ik vond het fijn dat ik daar mijn ervaringen heb kunnen delen. Ik weet 14

16 hoe het is om te trainen in een groep in een vooraf vastgelegd programma en hoe het 1 op 1 is. Ik hoop van harte dat Stichting Tegenkracht in de toekomst niet meer nodig is omdat er maatwerkrevalidatie geboden wordt die door de zorgverzekeraars vergoed wordt. Tot die tijd hoop ik dat er genoeg sponsors zijn. Ik had als zelfstandige in een keer geen inkomen meer, ziek zijn kost geld, beter worden ook. En niet alles word vergoed door een verzekering. OUD-DEELNEMERS: U KUNT ONS HELPEN stellen zich garant voor de kosten van het begeleidingstraject voor hun werknemers. Zoals u eerder heeft kunnen lezen, hebben wij in november onze 1000 e deelnemer kunnen begroeten. Gelukkig kunnen we vaststellen dat veel van de mensen die wij hebben begeleid de draad van leven, werken en sporten hebben opgepakt. Middels dit artikel wenden wij ons speciaal tot de oud-deelnemers die actief zijn in het arbeidsproces. Wij zoeken namelijk werkgevers die zich willen aansluiten bij de bestaande reeks bedrijven zoals Pon, PepsiCo, Delta Lloyd, Countus en Rabobank. Deze bedrijven hebben ja gezegd tegen het Sportplan, zij Wij hopen altijd dat oud-deelnemers automatisch een beetje onze ambassadeurs worden voor het product dat Tegenkracht biedt. Als geen ander kunt u vertellen wat het Sportplan voor u betekend heeft, hoe het geholpen heeft in het proces van kankerbehandeling en revalidatie. En wat voor baat u er bij heeft gehad. Wij willen u vragen mee te denken hoe we meer werkgevers aan boord kunnen krijgen, en dat begint meestal het meest gemakkelijk in de eigen werkomgeving. Als u een opening weet te maken bij uw werkgever, heel graag. Waar nodig komen wij het verhaal toelichten. Mail of bel ons gerust. 15

17 ACTIES DIE GEWEEST ZIJN: ACTIES VOOR TEGENKRACHT De halve marathon van Egmond 11 januari Jaarlijks lopen we met Tegenkracht de halve of kwart marathon voor Tegenkracht in Egmond. Dit jaar een heroïsche editie door de natte en vooral winderige omstandigheden. Dit weerhield de deelnemers niet om thuis te blijven en samen liepen zij ,- euro bij elkaar! Annendaalloop 18 januari 2015 De loopgroep Posterhollt organiseert jaarlijks de Annendaalloop en elk jaar wordt dat gekoppeld aan een goed doel, dit jaar was dat Tegenkracht. De opbrengst was maar liefst, 535,- euro. 16

18 De 3-Bergenloop voor Tegenkracht 7 februari 2015 Meer dan lopers liepen in diverse afstanden de 3-bergenloop. Zo zonnig en goed georganiseerd als de dag was, zo zonnig was ook de opbrengst voor Tegenkracht. 3263,- euro ACTIES DIE KOMEN GAAN: 17 april - Let`s stick together Let`s stick together is een jaarlijks terugkerend hockeytoernooi. Een initiatief van SCHC en Voordaan. Een gezellige trimhockey avond met mooie wedstrijden met afsluitend een feestavond en voor Tegenkracht! 17

19 3-10 mei - Minitour voor Tegenkracht Ieder jaar organiseert Tegenkracht de Minitour de France. 6 dagen fietsen of wandelen in de mooie omgeving van de Drôme in Frankrijk. Het is voor iedereen die het leuk vindt om te fietsen of te wandelen, voor iedereen op elk niveau is er een sportieve uitdaging. Naast de sportieve uitdaging is het voor gezellig en genieten op de camping Les Foulon in Luc en Diois. Meer informatie en inschrijven kan via mei - Hardloopavond 4 daagse voor Tegenkracht Net als vorig jaar wordt het lopen van een marathon bijna eenvoudig. De afstand word namelijk verdeeld over 4 dagen. De start is elke avond op dezelfde locatie namelijk de Tennisclub IJburg te Amsterdam. De opbrengst gaat naar ook net als vorig jaar naar Tegenkracht. 29 augustus - Hiawatha City Swim Zwollle Een keer niet fietsen of hardlopen voor Tegenkracht maar zwemmen. Vorig jaar stond voor het eerst de City Swim Zwolle op de agenda. Ruim 2,5 km zwemmen, individueel of in een team van 3 personen in de mooiste grachten van Nederland. 168 deelnemers waagden zich aan deze uitdaging en de opbrengst voor Tegenkracht was net zo groot als en succes van het event. Ruim euro. Dit jaar staat de 2e editie in de agenda op 29 augustus met hoofdsponsor. Hiawatha City Swim Zwolle. Meer informatie op 18

20 WORD DONATEUR VAN TEGENKRACHT OF GEEF EEN GIFT Naast het opzetten of initiëren van een acties voor Tegenkracht kan je ook donateur worden of een gift geven. Donateur van Tegenkracht ben je al vanaf 7,50 per maand. Een bedrag dat je maandelijks, per kwartaal, ½ jaar of jaarlijks kunt laten afschrijven. Uiteraard is het geven van een gift ook een optie. Tegenkracht heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beoogde Instelling) en daarmee zijn giften boven de 60 euro fiscaal aftrekbaar. Donateur worden of een gift geven? Mail naar 19

21 UPDATE TEAM TEGENKRACHT Ik sport voor Tegenkracht! In dit 2 e kwartaalbericht van stichting Tegenkracht uiteraard ook weer aandacht voor Team Tegenkracht. De omni-sportvereniging voor sporters die hun sporthart hebben kloppen voor Tegenkracht. Samen sporten, met elkaar, voor elkaar en voor een ander. Kun jij je vinden in de slogan en wil jij ook wat doen voor Tegenkracht? Kijk eens op www. teamtegenkracht.nl en wordt lid. In deze update van Team Tegenkracht aandacht voor het sportgala. Het sportgala waar jaarlijks de Team Tegenkracht sportman, sportvrouw en de aanmoedigingsprijs De Bijlbokaal wordt uitgereikt. De sportman en sportvrouw worden door de leden gekozen en heeft een ludieke lading. Het gaat niet om welke sportprestaties, maar om de bijdrage die een lid geleverd heeft in welke vorm dan ook die past binnen onze slogan, met elkaar, voor elkaar en voor een ander. De aanmoedigingsprijs De Bijlbokaal wordt door het bestuur uitgereikt aan een lid die wel een schouderklopje kan gebruiken na een jaar van tegenslagen en/of pech. In de gezelligste kroeg van Zwolle De Hetebrij kwamen 18 januari jl. circa 40 leden en wat genodigde gasten bijeen voor het sportgala van Team Tegenkracht. De koffie en het eerste drankje waren van het huis, het gebak gesponsord door Bakkerij Schuld uit Oldebroek. Na een terugblik op de geleverde sportprestaties, met diverse foto`s en een dosis humor ging het programma over op de uitreiking van de prijzen. SPORVROUW VAN HET JAAR Dit jaar ontving Olga Appelo de Sportvrouw van het Jaar bokaal, voor haar prestaties in diverse triatlons in 20

22 W W W. T E A M T E G E N K R A C H T. N L Tegenkracht tenue en haar tomeloze inzet als vrijwilliger bij de City Swim Zwolle en de triatlon Zwolle. De opbrengst van de City Swim Zwolle gaat naar Tegenkracht en de triatlon Zwolle is het clubkampioenschap voor de triatleten van Team Tegenkracht en ook daar gaat een deel van de opbrengst naar Tegenkracht. Reden genoeg, of eigenlijk gezegd geen reden om Olga niet te verkiezen tot sportvrouw van het jaar. SPORTMAN VAN HET JAAR De Sportman van het Jaar bokaal ging geheel onverwacht, met name voor de winnaar zelf naar Matijs Jansen de aftredend voorzitter van het team. Matijs dacht het bokaal deze feestelijke middag zelf uit te mogen reiken aan een ander lid, maar achter schermen waren alle leden op de hoogte en was dat dus anders geregeld. Matijs is genomineerd door de leden voor zijn inzet als voorzitter en het ingang trekken van de vereniging vanaf het eerste uur. DE BIJLBOKAAL De aanmoedigingsprijs De Bijlbokaal kwam in handen van onze afgetreden penningmeester Jeroen Ganzevles. Jeroen heeft een heftig jaar achter rug waarin bleek dat hij wat meer hooi op de vork had genomen dan hij zelf in de gaten had. Een bokaal als een hart onder de riem die zeker in goede handen is terecht gekomen. Na wat dankwoordjes en speeches was het vooral feest met een hapje en een drankje. We kijken terug op een zeer geslaagde middag. Inmiddels telt de vereniging 61 leden, een groot aantal komt uit de regio Zwolle daar waar het allemaal begonnen is met een wielrenvereniging. We willen aankomend jaar er voor gaan zorgen dat Team Tegenkracht ook meer leden uit andere delen van het land gaat krijgen. Naast een redelijk aantal fietsers heeft Team Tegenkracht met name het afgelopen jaar ook een groot aantal triatleten weten te bereiken. Een mooie ontwikkeling. Maar we hopen ook de andere sporters te gaan bereiken dan hardlopers, fietsers en triatleten. Ook dat is een speerpunt voor We heten namens de vereniging van harte welkom de nieuwe leden, Flora Palimetakis, Han Peter Lucas, Frank Eggink en Gideon Smit 21

23 WEBSHOP TEGENKRACHT TEGENKRACHT ARTIKELEN Wilt u ook graag een steentje bijdragen aan Tegenkracht, stichting kanker en sport? Sport je graag? En ben je op zoek naar een sportshirt, broek, pet, jas, wielerkleding of polsbandje? Geef aan wat je wensen zijn en wij bestellen graag wat u wenst en drukken daar het logo van Tegenkracht op waar u dat wilt. Zie de webshop op welke items al te koop zijn. Maar er zijn uiteraard nog veel meer mogelijkheden, zoals handdoeken, zweetbandjes en nog veel meer. Hardlopen Polsbandjes Tegenkracht Wielrennen 22

24 TEAMS VOOR TEGENKRACHT Sport jij in teamverband? En willen jullie dat doen voor Tegenkracht? Neem een voorbeeld aan het Avanti Tegenkracht tafeltennis team en speel met het logo op jullie shirt voor Tegenkracht. Uiteraard is het mogelijk om shirts en/of broeken te bedrukken voor jullie team of club, of dat nu tafeltennis, voetbal of volleybal is, alles is mogelijk, we horen het graag. Tegenkracht Avanti Tafeltennisteam TEGENKRACHT: Het verhaal van Jelle Wolthuizen Naast de bovengenoemde items die te koop zijn in de webshop van is ook het boek Tegenkracht, het verhaal van Jelle Wolthuizen te koop. Het boek is het verhaal van Jelle Wolthuizen de oprichter en initiatiefnemer van de stichting. Lees in dit boekwerk de beweegredenen en Tegenkracht van Jelle Wolthuizen. 23

25 DANK Tegenkracht is de mensen en bedrijven heel dankbaar voor het plaatsen van de advertenties. Met de brochure bereiken wij een breed publiek en na elke verspreiding melden zich ook veel (ex)kankerpatiënten bij Tegenkracht voor het Sportplan op Maat. Zonder deze advertentieplaatsers is het drukken en verspreiden van het kwartaalbericht een kostbare investering. Investeringen die Tegenkracht te allen tijde probeert te vermijden. Tegenkracht probeert elke binnengekomen of niet uitgegeven Euro om te zetten in sportmogelijkheden voor kankerpatiënten. Ook jullie leveren daarin een belangrijke bijdrage, advertentieplaatsers, bedankt! Coördinators: Matijs Jansen Thomas Zijlma Postbus BC Zwolle telefoonnr: (Matijs Jansen) (Thomas Zijlma) internet: bankgegevens: Rabobank, Driebergen - Rijsenburg IBAN: NL04RABO Uitgever: Nolin Uitgevers B.V. Opmaak: Studio Nolin De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Niets uit de advertenties mag worden gekopieerd en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. 24

Lees het ervaringsverhaal van Wimyke de Bruin. Kwartaalbericht 3, 2014, jaargang 6

Lees het ervaringsverhaal van Wimyke de Bruin. Kwartaalbericht 3, 2014, jaargang 6 Lees het ervaringsverhaal van Wimyke de Bruin Kwartaalbericht 3, 2014, jaargang 6 INHOUD Voorwoord 2 Matijs Jansen Organisatie 4 Tegenkracht Stichting Tegenkracht 5 Wat biedt en doet Tegenkracht Helpdesk

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

Bewaar bij uw zorgpolis! Uw zorgverzekering in. Zorgbemiddeling voor iedereen Declareren doe je zo Alles over het eigen risico

Bewaar bij uw zorgpolis! Uw zorgverzekering in. Zorgbemiddeling voor iedereen Declareren doe je zo Alles over het eigen risico Bewaar bij uw zorgpolis! Uw zorgverzekering in Zorgbemiddeling voor iedereen Declareren doe je zo Alles over het eigen risico 2010 Fitness, maar dan anders Maandelijks 20% korting voor Achmea zorgverzekerden

Nadere informatie

Postbankrekeningnummer 6933420 CONTACTBLAD. http://www.kankerpatient.nl/ppc. 9 e jaargang, nr.31, maart 2003

Postbankrekeningnummer 6933420 CONTACTBLAD. http://www.kankerpatient.nl/ppc. 9 e jaargang, nr.31, maart 2003 Postbankrekeningnummer 6933420 CONTACTBLAD Internet site: http://www.kankerpatient.nl/ppc 9 e jaargang, nr.31, maart 2003 Redactie: Het bestuur PPC Inge van Leeuwen Hans Vasen Redactieadres: Janneke en

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

INHOUD. DOORGANG is dé patiëntenorganisatie voor

INHOUD. DOORGANG is dé patiëntenorganisatie voor DOORGANG is dé patiëntenorganisatie voor mensen die lijden aan een vorm van kanker aan het spijsverteringsstelsel (er zijn secties voor slokdarm-, voor maag-, voor dunne en dikkedarmkanker, voor alvleesklier-,

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan

Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Sport beweegt naar werk Kansen voor arbeidsmarktbeleid: meedoen in de samenleving, stage of vaste baan Colofon Inhoud 4 Voorwoord 2 In de publicatie komen de volgende organisaties en sportclubs aan bod:

Nadere informatie

TSC Contact. Mobiliteit. www.stsn.nl. nummer 108 herfst 2009. Leerlingenvervoer. Afscheid van school...en dan? Autorijden & epilepsie

TSC Contact. Mobiliteit. www.stsn.nl. nummer 108 herfst 2009. Leerlingenvervoer. Afscheid van school...en dan? Autorijden & epilepsie www.stsn.nl TSC Contact Mobiliteit Leerlingenvervoer 15 Afscheid van school...en dan? 28 Autorijden & epilepsie 30 Temple Grandin, het voordeel van autisme 32 nummer 108 herfst 2009 Dagelijks bestuur STSN

Nadere informatie

Antoni van Leeuwenhoek } nr. 3 } najaar } 2014. Vooruit }

Antoni van Leeuwenhoek } nr. 3 } najaar } 2014. Vooruit } Antoni van Leeuwenhoek } nr. 3 } najaar } 2014 Vooruit } 2 Antoni 3-2014 Vooruit Ruimte voor talent In het Antoni van Leeuwenhoek werken tientallen onderzoeks groepen aan kankervraagstukken. Sommige van

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd

Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Meninge Informatief magazine over leven met een beperking in Zuidoost-Brabant Jaargang 5, oktober 2009 Regie over eigen leven; wonen, werken, vrije tijd Nummer 19 4 Stichting Regie over Eigen Leven 10

Nadere informatie

VOOR AL UW FYSIOTHERAPEUTISCHE BEHANDELINGEN PREVEN SPOR -TIEF TRAINEN ONDER DESKUNDIGE BEGELEIDING

VOOR AL UW FYSIOTHERAPEUTISCHE BEHANDELINGEN PREVEN SPOR -TIEF TRAINEN ONDER DESKUNDIGE BEGELEIDING Al 12 jaar een begrip in Uithoorn en omstreken!! VOOR AL UW FYSIOTHERAPEUTISCHE BEHANDELINGEN PREVEN SPOR -TIEF TRAINEN ONDER DESKUNDIGE BEGELEIDING Wiegerbruinlaan 8a 1422 CB Uithoorn 0297-562234 www.motion-fysiotherapie.nl

Nadere informatie

Hèt HNPCC-Lynch Journaal - Colofon maart 2010 jaargang 7 - nummer 4

Hèt HNPCC-Lynch Journaal - Colofon maart 2010 jaargang 7 - nummer 4 Hèt HNPCC-Lynch Journaal - Colofon maart 2010 jaargang 7 - nummer 4 Bestuur Vereniging HNPCC-Lynch Voorzitter: Ruud de Jong Beukenlaan 13, 3862 HT Nijkerk Tel.: 033-2451087 voorzitter@vereniginghnpcc.nl

Nadere informatie

september 2011 - nummer 36

september 2011 - nummer 36 september 2011 - nummer 36 INHOUD 13 PALLIATIEVE STEUNVERLENING 10 PATIËNT BETER AF MET NORMEN 16 WONDEREN BESTAAN NOG 36 VAN DARMPOLIEP TOT... Voorwoord van de voorzitter 3 VAN SPKS 4 Vacatures 4 Medaille

Nadere informatie

nummer 1 lente 2006 MAGAZINE Ontspanning: loop warm voor je gezondheid Preventie: pas ook thuis computerplek aan Interview: niet altijd opereren

nummer 1 lente 2006 MAGAZINE Ontspanning: loop warm voor je gezondheid Preventie: pas ook thuis computerplek aan Interview: niet altijd opereren nummer 1 lente 2006 MAGAZINE Ontspanning: loop warm voor je gezondheid Preventie: pas ook thuis computerplek aan Interview: niet altijd opereren Inhoudsopgave Van de redactie Net als voorgaande jaren,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,-

JAARVERSLAG 2014. Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,- JAARVERSLAG 2014 Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,- H E T E F F E C T V A N S A M E N W E R K E N Waarom moeilijk doen als het samen kan? Als initiatiefnemer van de Roosendaalse Uitdaging grijp ik

Nadere informatie

Op Eigen Kracht-training

Op Eigen Kracht-training Rapportage Op Eigen Kracht-training Resultaten 213 Project Op Eigen Kracht Op Eigen Kracht-training MSc Hille Hoogland Jonathan Berg Onze sponsoren Voorwoord Voor u ligt de rapportage van Op Eigen Kracht

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking

Het Nationaal Preventie Programma van het Rijk. Samenwerken aan een gezonde bevolking iza 1 2014 Informatiekrant voor werkgevers inbedrijf 4 Breda helpt oudere medewerkers in fysiek belastende functies langer door te werken Marion van Kuijk en Saskia Boelema Inhoud 2 Hervorming WMO De overheveling

Nadere informatie

Ronald McDonald Kinderfonds. Jaarverslag 2013. Hearts & hands

Ronald McDonald Kinderfonds. Jaarverslag 2013. Hearts & hands Ronald McDonald Kinderfonds Jaarverslag 2013 Hearts & hands Deel 1: De cijfers van 2013 en de verhalen achter de cijfers Voorwoord directeur Ronald McDonald Kinderfonds Marja van Bijsterveldt 4 Verhaal

Nadere informatie

Een eigen bedrijf! Gecertificeerde MS Coaches staan voor u klaar. Over MS en zwangerschap. Oktober 2014 Nummer 4 22e jaargang

Een eigen bedrijf! Gecertificeerde MS Coaches staan voor u klaar. Over MS en zwangerschap. Oktober 2014 Nummer 4 22e jaargang MenSen Kom op 5 november naar Rondom MenSen! Zie pagina 14. Oktober 2014 Nummer 4 22e jaargang Een eigen bedrijf! Over MS en zwangerschap Gecertificeerde MS Coaches staan voor u klaar MS Vereniging Nederland,

Nadere informatie

nieuws Melanoom Kanker en werk Je levensloop als inspiratiebron na kanker Kleine stapjes maken uiteindelijk dat je er ook wel komt!

nieuws Melanoom Kanker en werk Je levensloop als inspiratiebron na kanker Kleine stapjes maken uiteindelijk dat je er ook wel komt! nieuws Melanoom jaargang 13 nummer 3 september 2011 1 Je levensloop als inspiratiebron na kanker Kleine stapjes maken uiteindelijk dat je er ook wel komt! thema: Kanker en werk STICHTING MELANOOM in gesprek

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie