Groepsfoto: Halve marathon van Egmond voor Tegenkracht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groepsfoto: Halve marathon van Egmond voor Tegenkracht"

Transcriptie

1 Groepsfoto: Halve marathon van Egmond voor Tegenkracht Kwartaalbericht 2, 2015, jaargang 7

2 INHOUD Voorwoord 2 Thomas Zijlma Organisatie 4 Tegenkracht Stichting Tegenkracht 5 Wat biedt en doet Tegenkracht Tegenkracht in het bedrijfsleven 8 Goed werkgeverschap Word donateur van Tegenkracht of geef een gift 19 Maak gebruik van de ANBI regeling Update Team Tegenkracht 20 Ik sport voor Tegenkracht / Webshop Tegenkracht 22 Kleding, polsbandjes, boeken en nog veel meer. Colofon 24 Helpdesk Tegenkracht 10 Voor vragen vanuit het werkveld Tegenkracht! 11 De aantallen Deelnemer aan het woord 12 Anouk Bleekemolen Oud-deelnemers 15 U kunt ons helpen! Acties voor Tegenkracht 16 Acties voor Tegenkracht die komen gaan en acties die geweest zijn 1

3 THOMAS ZIJLMA VOORWOORD Zes jaar geleden werd mijn collega Matijs Jansen gebeld door WIN PMO uit Utrecht. WIN PMO helpt bij het efficiënter en effectieve maken van project organisaties. Maar gelukkig helpen zij ook een klein goed doel als Stichting Tegenkracht. Zij helpen in woord en daad. Elke dag een warm bad voor ons als werknemers van Tegenkracht. De vraag of WIN PMO de Dam tot Dam loop mocht lopen om geld op te halen voor het Sportfonds van Tegenkracht werd door ons met veel enthousiasme ontvangen. Maar het bleef niet bij de inzet van het hardlopen en de sponsorwerving. Stichting Tegenkracht was net in de situatie gekomen waarin de kantoorruimte in Amsterdam werd opgeheven. Meteen stonden onze vrienden van WIN PMO klaar om ons kantoorruimte aan te bieden. Eerst een kamer in het kantoor en nu alweer twee jaar een speciaal ingericht vleugeltje aan het kantoor in Utrecht. Een fijne plek. Toch gaat na al deze jaren een einde komen aan deze situatie: WIN PMO 2

4 gaat verhuizen. Met pijn in ons hart zullen we afscheid nemen van deze plek en deze mensen. Naast het afscheid nemen geeft het ook ruimte voor nieuwe kansen en mogelijkheden en dus hebben we in ons netwerk rondgekeken naar een nieuwe partner. Gelukkig hebben we deze nieuwe partner snel gevonden. We werken al lang en goed met hen samen. We zijn daarom heel blij en trots te mogen melden dat wij per eind juni samen met de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) onder één dak zitten. interieur. Is dat niet veel te duur? Nee. VSG geeft ons deze ruimte gratis ter beschikking! Bij WIN PMO zaten jullie voor niets, dus doen we dat hier ook zo. We zijn WIN PMO ontzettend dankbaar voor de gezelligheid, de hulp, de steun, het tafelvoetballen en de lunch. We kijken uit naar een nieuw samenzijn met VSG. Wij hebben er zin in! Thomas Zijlma VSG is de overkoepelende wetenschappelijke vereniging voor sportartsen en artsen met interesse in de sportgeneeskunde. Alle sportartsen waar wij voor de sportmedische onderzoeken mee werken voor de kankerpatiënten, zijn aangesloten bij VSG. De sportartsen en daarmee ook VSG zijn onmisbaar in het proces om de oncologiepatienten van dit moment passend en op een verantwoorde manier aan het sporten te krijgen en te houden. Op het terrein van de Berg en Bosch School in Bilthoven zullen wij onze intrek doen samen met VSG in een bestaand pand, met een nieuw en fris 3

5 ORGANISATIE Initiatiefnemer & oprichter Jelle Wolthuizen Ambassadeurs Leo Peelen Kenny van Hummel Fausto Marreiros Werknemers Matijs Jansen Thomas Zijlma Vrijwillig bestuur Voorzitter Secretaris Penningmeester Marketing & fondsenwerving Ervaringsdeskundige Peter Smeets Els van Dam Marcel Glaser Jorge Labadie Remon ter Haar 4

6 STICHTING TEGENKRACHT De stichting heeft als doelstelling om kankerpatiënten te helpen bij het sporten voor, tijdens of na de behandeling van kanker. Dit doet Tegenkracht door middel van het opstellen en helpen uitoefenen van een sportplan op maat. Via giften en allerlei acties wordt geld ingezameld om het sporten onder professionele begeleiding mogelijk te maken. Waarom kanker en sport? Sporten tijdens verschillende fasen van kanker kan een positieve bijdrage leveren aan de voorbereiding op en verwerking van operaties, chemotherapie en bestraling. Onderzoek geeft bovendien aan dat kankerpatiënten die sporten sneller herstellen en sneller re-integreren in het arbeidsproces. Daarnaast wordt de fysieke en mentale weerbaarheid vergroot en kan de kwaliteit van leven in die zware periode positief beïnvloeden. Sportplan op maat Het sportplan op maat is een sportmedisch begeleidingstraject van zes maanden. Tegenkracht gaat daarbij uit van de sportwens van de deelnemer. Het sportadvies hangt af van wat de deelnemer wil én kan. Kosten sportplan op maat Aan het sportplan op maat zijn kosten verbonden. Een aantal kosten wordt gedeeltelijk of geheel vergoed door jouw zorgverzekeraar. Worden de kosten niet vergoed, dan kun je aanspraak maken op financiële ondersteuning uit het sportfonds dat Tegenkracht ter beschikking heeft. 5

7 DE KOSTEN BESTAAN UIT DE VOLGENDE ONDERDELEN: 1 De kosten van het sportmedische onderzoek. De deelnemer declareert de kosten van de sportmedische onderzoeken bij de zorgverzekeraar. De kosten die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar kunnen gedeclareerd worden bij Tegenkracht. 2 De kosten van sportbeoefening worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed of gedeeltelijk vergoed. Is dat niet het geval of moeten er extra kosten worden gemaakt, dan kan Tegenkracht deze kosten vergoeden. 3 Een eigen bijdrage van de deelnemer voor de sportbegeleiding indien kosten bij Tegenkracht worden gedeclareerd. Deze bedraagt 12,50 per week. Dit bedrag wordt mede gevraagd om deelnemers te motiveren een actieve houding aan te nemen gedurende de maanden dat zij het sportplan doen. De deelnemers leveren kopieën van de rekeningen en de overzichten en nota s van de zorgverzekeraar aan Tegenkracht. Voorwaarden Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening die Tegenkracht biedt, moet je voldoen aan de onderstaande voorwaarden: 1. Je bent gemotiveerd om te sporten 2. Je bent bereid om een uitgebreid sportmedische onderzoek te doen 3. Je gaat er mee akkoord dat de desbetreffende sportarts verslag van het uitgebreide sportmedische onderzoek doorstuurt naar Tegenkracht 4. Je bent bereid een eigen bijdrage te betalen. Aanmelden Als je aan alle voorwaarden voldoet dan kun je het aanmeldingsformulier invullen via onze website 6

8 Het sportplan in 6 stappen STAP 1 Aanmelding en intake Een geïnteresseerde deelnemer meldt zich aan via onze website, Daarna volg een gesprek met een van de coördinatoren die de inhoud van het sportplan en de benodigde administratieve zaken bespreekt. STAP 2 Afspraak met sportarts Er wordt een afspraak met de deelnemer en de dichtstbijzijnde sportarts gemaakt, voor een uitgebreid sportmedisch onderzoek en inspanningstest. Het uitgebreide sportmedische onderzoek duurt ongeveer 1,5 uur. STAP 3 Sportadvies Naar aanleiding van de intake en uitslag van de sportmedische onderzoek stellen wij een sportadvies op. STAP 4 Sportlocatie Tegenkracht gaat samen met de deelnemer een passende sportlocatie en begeleider zoeken, die zo dicht mogelijk in de buurt is. Tegenkracht heeft een groot netwerk van sportscholen, trainers en gespecialiseerde fysiotherapeuten. STAP 5 Aan de slag Gedurende het traject van zes maanden onderhoudt Tegenkracht maandelijks contact met de deelnemer en de sportbegeleider. Daarin wordt de voortgang besproken en kan gewenst het traject aangepast worden. STAP 6 Afronding Na afloop van de begeleidingsperiode wordt een inspanningstest gedaan, zodat we kunnen vaststellen wat het effect van het sportplan is geweest. 7

9 TEGENKRACHT IN HET BEDRIJFSLEVEN Tegenkracht leeft van giften, donaties en acties die voor of door Tegenkracht worden opgezet. Vooralsnog is de ondersteuning van de particuliere initiatieven noodzakelijk om gemiddeld zo n 15 kankerpatiënten per maand te kunnen helpen. Deze aantallen blijven groeien en de verwachting is dat er aan het einde van het jaar gemiddeld zo n 20 deelnemers het sportplan op maat uitoefenen. De ondersteuning van de particuliere initiatieven is dan niet voldoende om ook de financiële ondersteuning te blijven doen. Daarom benadert Tegenkracht het bedrijfsleven. Goed werkgeverschap is onverbrekelijk verbonden met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven zijn gebaat bij gemotiveerde, fitte werknemers. Doelstelling is om het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden, want een lagere arbeidsproductiviteit kost geld. Een werknemer die kanker krijgt is vaak maanden afwezig en doorloopt daarna een langdurig re-integratieproces. Kanker en sport De kans dat een werknemer van u kanker krijgt is aanzienlijk. Het aantal nieuwe kankerpatiënten stijgt al jaren met ongeveer 3% per jaar. In het eerste decennium van de 21ste eeuw is de stijging sterker geweest: 36 %. Dat is een toename van naar kankerpatiënten per jaar. Naar verwachting zal de groei doorzetten. Gelukkig stijgen de overlevingskansen voor vrijwel alle kankersoorten. Van alle kankerpatiënten geneest nu 61%, vergeleken met het begin van deze eeuw, 4%. Daarnaast geeft onderzoek aan dat kankerpatiënten sneller herstellen door te sporten. Mensen die actief revalideren zullen sneller re-integreren in het arbeidsproces. (bron: Nederlandse Kankerregistratie) Wat levert het op? Mensen die actief revalideren met een sportplan op maat kunnen gemiddeld 9 weken sneller aan de slag. Goed voor hen en goed voor u als werkgever. De snellere re-integratie van Tegenkracht deelnemers ten opzichte van het landelijk gemiddelde levert werkgevers een besparing van duizenden euro s op. De kosten van het sportplan op maat zijn in dat geval snel terugverdiend. 8

10 Wat kost het? Gemiddeld kost een sportplan op maat (ex. BTW). Het pakket bestaat uit: Inspanningstesten Kosten van sportbeoefening Coördinatie- en begeleidingskosten van de Tegenkracht organisatie Als werkgever kunt u garant staan voor het niet vergoede deel van de kosten. Resultaat Het sportplan op maat heeft veel positieve resultaten voor het bedrijfsleven. Verbeterde kwaliteit van leven van uw medewerker Snellere re-integratie, medewerker kan gemiddeld 9 weken sneller aan de slag Minder verstoring van de dagelijkse processen Minder managementaandacht Bedrijfsarts en arbodienst De coördinatoren van Tegenkracht stemmen het proces voor een sportplan op maat af met de bedrijfsarts en de arbodienst. Tegenkracht heeft een landelijk netwerk van (oncologie) fysiotherapeuten, sportfaciliteiten, trainers en sportmedische adviescentra. Zo kost het de arbodienst weinig tot geen inspanning om dit specifieke stuk begeleiding/ re-integratie te bieden. Interesse Heeft u als werkgever interesse in deze aanpak? Vraag dan het Tegenkracht werkgevers informatiepakket op via of maak een afspraak met ons. 9

11 HELPDESK TEGENKRACHT (vrijwillig) Dr. Tomas Rejda Klinisch Arbeidsgeneeskundige gespecialiseerd in oncologie Erasmus medisch Centrum Dr. Goof Schep Sportarts Sportmáx, Maxima Medisch Centrum Drs. Jessica Gal Sportarts, SMA, Jessica Gal sportartsen Dr. Michael van der Werve Sportarts, Sport Geneeskundige Afdeling (SGA), Rijnland Ziekenhuis MSc. Martijn M. Stuiver Fysiotherapeut - klinisch epidemioloog, NKI-AVL Dr. Ingrid De Backer Arts, specialiserend in longgeneeskunde Cansisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen Dr. Simon Goedegebuure Sportarts, Sportartsengroep locatie Sint Lucas Andreas Ziekenhuis De helpdesk van Tegenkracht is een groep oncologie- en sportspecialisten die vanuit verschillende invalshoeken complexe vragen over de sportmedische begeleiding van oncologiepatiënten kunnen beantwoorden. De helpdesk is opgezet om vragen te beantwoorden die Tegenkracht krijgt van sportbegeleiders die de Tegenkracht deelnemers begeleiden en vragen van de deelnemers zelf die aan het sporten zijn. Griet van der Slagmolen Sportarts, Sportartsengroep locatie Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Mireille Lauret-Roemers Oncologiefysiotherapeute en oedeemfysiotherapeute, Oedeem- en oncologiefysiotherapie Utrecht Drs. Hanna van Waart Onderzoeker - bewegingswetenschapper, NKI - AVL Drs. Anneke Palsma Voedingsdeskundige/sportdiëtist, Palsma Sportvoedingsadviesbureau 10

12 TEGENKRACHT! DE AANTALLEN - Tegenkracht heeft sinds de oprichting 1097 (ex)kankerpatiënten geholpen aan een sportplan op maat. - Tegenkracht werkt met 74 sportartsen verdeeld over heel Nederland. - Tegenkracht heeft een actieve vrijwillige helpdesk met 11 specialisten op het gebied van de oncologische revalidatie. - Tegenkracht werkt momenteel met 449 sportbegeleiding locaties verdeeld over heel Nederland PATIËNTEN GEHOLPEN SPORTARTSEN HELPDESK SPECIALISTEN SPORTBEGELEIDERS 11

13 D E E L N E M E R A A N H E T W O O R D ANOUK BLEEKEMOLEN In 2012 nam ik het besluit om ontslag te nemen bij de werkgever waar ik 16 jaar lang gewerkt had. Ik begon voor mezelf als organisatieadviseur en coach, gespecialiseerd in Leiderschap en Zelfleiderschap. Ik kreeg een heel nieuw leven, ik had een nieuwe partner na jaren alleen te zijn geweest, ik verhuisde en begon voor mezelf. Dat ik makkelijk afviel vond ik in eerste instantie niet raar, dagelijkse wandelingen met onze nieuwe hond, lekker in mijn vel. Dat ik wat moe was weet ik aan het tot rust kunnen komen. Toen ik nog wat kleine gezondheidsklachten kreeg maakte ik een lijstje; 7 dingen die op zichzelf staand niet veel voorstelde maar bij elkaar toch een bezoek aan de huisarts waard. Ik had een aantal jaar fanatiek triatlon gedaan, was veel met gezondheid en voeding bezig en eigenlijk zelden ziek. Bloedonderzoek volgde na het bezoek aan de huisarts. Hier werd niet veel gevonden, wat lage ijzerwaardes en ontstekingswaarde was iets verhoogd. Omdat ik pijn in mijn borstkas had vroeg ik de huisarts hier opnieuw naar. In overleg wilde zij dat er een longfoto gemaakt werd omdat zij ook geen enkel idee had wat er met me aan de hand was. Ze wilde deze dan wel maken om weer een verdenking weg te kunnen strepen. Gelukkig kende ik mijn huisarts al een paar jaar en wist zij dat ik geen pieper ben die met elk wissewasje langs kwam. De longfoto werd gemaakt. Meteen was het duidelijk dat hierop wat te zien was. Na beoordeling door de longarts was de conclusie dat ik een ernstige longontsteking had. Ik was niet doodziek, hoestte wel maar had ook geen koorts. Ik kreeg antibiotica en ik knapte daarmee wat op. 12

14 Na 10 dagen stopte ik met de antibiotica, zaterdagavond uur nam ik de laatste. Zondagmiddag voelde ik me slechter worden. Maandagochtend had ik nergens meer energie voor en kon ik bijna alleen nog maar op de bank liggen. Na telefonisch overleg met de huisarts ben ik direct opnieuw bloed gaan prikken. Dinsdag opnieuw telefonisch overleg met de huisarts over de bloedwaardes, weer niet veel bijzonders behalve dat het ijzergehalte en Hb nog verder gedaald waren en de ontstekingswaardes iets hoger waren dan 2 weken ervoor. En dat na 10 dagen antibiotica. Omdat ik verhuisd was van Zwolle naar Harderwijk en nog geen nieuwe huisarts had, kon ik niet gemakkelijk naar mijn huisarts in Zwolle. Ze wilde me graag zien voordat ze me doorstuurde naar de longarts. Ik regelde vervoer naar Zwolle maar toen belde de huisarts dat ze telefonisch overleg met de longarts gehad had en dat ik me kon melden bij de Spoedeisende Hulp in Harderwijk. Daar ging ik opnieuw de molen in van bloedprikken, foto s maken enz. Omdat ik benauwd was moest er ook slagaderlijkbloed afgenomen worden. Ik kreeg te horen dat ik de volgende dag voor een CT-scan ging en een longonderzoek kreeg waarbij ze in de long gingen kijken. Ik had nog het idee dat het om een longontsteking ging die niet reageerde op de antibiotica die ik kreeg. Woensdagochtend kreeg ik een gesprek met de longarts waar de zaalarts bij was en een verpleegkundige. Ik voelde al dat er meer aan de hand was. Ik begon het gesprek met een grapje, ze waren allemaal zo ernstig Na wat vragen zei de longarts: We denken dat het om kanker gaat Mijn gedachtes begonnen te ratelen, dat kan toch niet, ik ben 34 jaar! ze hebben niet goed geluisterd en dan? Ik ging over in de rationele modus over wat de procedure dan is maar kon gelukkig ook in het gesprek nog terug naar mezelf en uitspreken dat ik er heel erg van schrok. Ik ben bijna 3 weken in het ziekenhuis opgenomen geweest. Ik bleek lymfeklierkanker te hebben waarbij de tumor erg agressief was en al zeer groot was waardoor het mijn rechterlong en bloedtoevoer naar mijn hart dichtdrukte. Er is hierdoor een stent in de ader gebracht om de bloedtoevoer open te houden. De eerste chemo vond ik vreselijk. Ze wisten nog niet de specifieke details over de soort kanker waardoor ik in eerste instantie de immunotherapie nog niet kreeg. Ik had barstende hoofdpijn en was erg misselijk. Doordat ik nog in het ziekenhuis lag kreeg ik via 13

15 een infuus verschillende middelen om het wat beter te maken. Ik voelde me heel zielig. Totdat ik me de woorden van een gesprek van de avond ervoor herinnerde, Het is een gevecht. Deze woorden maakte dat ik me sterker kon maken en het beter kon doorstaan. De dag erna kon de immunotherapie alsnog gestart worden. Ik heb totaal 8 chemo s met immunotherapie gehad. Doordat door de chemo s de tumor kromp voelde ik me steeds sterker worden. Voor het bloedprikken ging ik de laatste keren op de fiets naar het ziekenhuis. Ook voor de chemo ging ik dan 2 dagen later op de fiets naar het ziekenhuis. Op de terugweg ging ik dan wel met de auto. Zodra de chemo mijn systeem binnen kwam werd ik zwak en door de middelen voor bij de immunotherapie was ik heel suf. Ik wilde zo snel mogelijk weer gewoon zijn. Ik had me heel snel aangemeld voor het programma Herstel & Balans. 3 weken na mijn laatste chemo startte ik met dat programma. Ik vond het fijn om onder begeleiding weer te starten met bewegen. Ik had een goede conditie voordat ik ziek werd en ook in de periode van de chemo s had ik veel gewandeld. Het programma paste niet helemaal bij mij, ik vond het te weinig maatwerk en te weinig uitdagend (behalve de shuttle-run-test ) Zo voelde het voor meer in mijn groep. Na Herstel & Balans heb ik na bemiddeling van Stichting Tegenkracht 1 op 1 begeleiding gekregen. Wat ik daar heel fijn vond was dat de begin- en eindtest niet belastend was. Middels de Omega-wave-test werd vastgesteld hoe het met mijn lichaam ging en hoe mijn conditie was. De shuttle-run-test bij Herstel & Balans was achteraf gezien belachelijk. Wanneer je een competitie-element op een (oud)sporter zet. ik ging daar dus tot het gaatje, weer een enorme belasting voor mijn lichaam. Met de 1 op 1 begeleiding ben ik 2 keer per week gaan trainen gericht op mijn doelen. Die waren een normale dag aankunnen en weer 5 km hardlopen. Zo ben ik met Sanne begonnen te trainen aan rompstabiliteit en loophouding/techniek. We begonnen met korte stukjes op de loopband. Toen ik weer in het bos kon hardlopen met onze honden vond ik dat echt geweldig. Ik merk nu bijna 1,5 jaar na de laatste chemo dat ik nog steeds mijn energie goed moet verdelen. Ik begin steeds beter te accepteren dat dit misschien blijvend is. Ik ben gevraagd voor een grote evaluatie van het programma Herstel & Balans omdat de richtlijnen voor revalidatie bij kanker veranderen. Ik vond het fijn dat ik daar mijn ervaringen heb kunnen delen. Ik weet 14

16 hoe het is om te trainen in een groep in een vooraf vastgelegd programma en hoe het 1 op 1 is. Ik hoop van harte dat Stichting Tegenkracht in de toekomst niet meer nodig is omdat er maatwerkrevalidatie geboden wordt die door de zorgverzekeraars vergoed wordt. Tot die tijd hoop ik dat er genoeg sponsors zijn. Ik had als zelfstandige in een keer geen inkomen meer, ziek zijn kost geld, beter worden ook. En niet alles word vergoed door een verzekering. OUD-DEELNEMERS: U KUNT ONS HELPEN stellen zich garant voor de kosten van het begeleidingstraject voor hun werknemers. Zoals u eerder heeft kunnen lezen, hebben wij in november onze 1000 e deelnemer kunnen begroeten. Gelukkig kunnen we vaststellen dat veel van de mensen die wij hebben begeleid de draad van leven, werken en sporten hebben opgepakt. Middels dit artikel wenden wij ons speciaal tot de oud-deelnemers die actief zijn in het arbeidsproces. Wij zoeken namelijk werkgevers die zich willen aansluiten bij de bestaande reeks bedrijven zoals Pon, PepsiCo, Delta Lloyd, Countus en Rabobank. Deze bedrijven hebben ja gezegd tegen het Sportplan, zij Wij hopen altijd dat oud-deelnemers automatisch een beetje onze ambassadeurs worden voor het product dat Tegenkracht biedt. Als geen ander kunt u vertellen wat het Sportplan voor u betekend heeft, hoe het geholpen heeft in het proces van kankerbehandeling en revalidatie. En wat voor baat u er bij heeft gehad. Wij willen u vragen mee te denken hoe we meer werkgevers aan boord kunnen krijgen, en dat begint meestal het meest gemakkelijk in de eigen werkomgeving. Als u een opening weet te maken bij uw werkgever, heel graag. Waar nodig komen wij het verhaal toelichten. Mail of bel ons gerust. 15

17 ACTIES DIE GEWEEST ZIJN: ACTIES VOOR TEGENKRACHT De halve marathon van Egmond 11 januari Jaarlijks lopen we met Tegenkracht de halve of kwart marathon voor Tegenkracht in Egmond. Dit jaar een heroïsche editie door de natte en vooral winderige omstandigheden. Dit weerhield de deelnemers niet om thuis te blijven en samen liepen zij ,- euro bij elkaar! Annendaalloop 18 januari 2015 De loopgroep Posterhollt organiseert jaarlijks de Annendaalloop en elk jaar wordt dat gekoppeld aan een goed doel, dit jaar was dat Tegenkracht. De opbrengst was maar liefst, 535,- euro. 16

18 De 3-Bergenloop voor Tegenkracht 7 februari 2015 Meer dan lopers liepen in diverse afstanden de 3-bergenloop. Zo zonnig en goed georganiseerd als de dag was, zo zonnig was ook de opbrengst voor Tegenkracht. 3263,- euro ACTIES DIE KOMEN GAAN: 17 april - Let`s stick together Let`s stick together is een jaarlijks terugkerend hockeytoernooi. Een initiatief van SCHC en Voordaan. Een gezellige trimhockey avond met mooie wedstrijden met afsluitend een feestavond en voor Tegenkracht! 17

19 3-10 mei - Minitour voor Tegenkracht Ieder jaar organiseert Tegenkracht de Minitour de France. 6 dagen fietsen of wandelen in de mooie omgeving van de Drôme in Frankrijk. Het is voor iedereen die het leuk vindt om te fietsen of te wandelen, voor iedereen op elk niveau is er een sportieve uitdaging. Naast de sportieve uitdaging is het voor gezellig en genieten op de camping Les Foulon in Luc en Diois. Meer informatie en inschrijven kan via mei - Hardloopavond 4 daagse voor Tegenkracht Net als vorig jaar wordt het lopen van een marathon bijna eenvoudig. De afstand word namelijk verdeeld over 4 dagen. De start is elke avond op dezelfde locatie namelijk de Tennisclub IJburg te Amsterdam. De opbrengst gaat naar ook net als vorig jaar naar Tegenkracht. 29 augustus - Hiawatha City Swim Zwollle Een keer niet fietsen of hardlopen voor Tegenkracht maar zwemmen. Vorig jaar stond voor het eerst de City Swim Zwolle op de agenda. Ruim 2,5 km zwemmen, individueel of in een team van 3 personen in de mooiste grachten van Nederland. 168 deelnemers waagden zich aan deze uitdaging en de opbrengst voor Tegenkracht was net zo groot als en succes van het event. Ruim euro. Dit jaar staat de 2e editie in de agenda op 29 augustus met hoofdsponsor. Hiawatha City Swim Zwolle. Meer informatie op 18

20 WORD DONATEUR VAN TEGENKRACHT OF GEEF EEN GIFT Naast het opzetten of initiëren van een acties voor Tegenkracht kan je ook donateur worden of een gift geven. Donateur van Tegenkracht ben je al vanaf 7,50 per maand. Een bedrag dat je maandelijks, per kwartaal, ½ jaar of jaarlijks kunt laten afschrijven. Uiteraard is het geven van een gift ook een optie. Tegenkracht heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beoogde Instelling) en daarmee zijn giften boven de 60 euro fiscaal aftrekbaar. Donateur worden of een gift geven? Mail naar 19

21 UPDATE TEAM TEGENKRACHT Ik sport voor Tegenkracht! In dit 2 e kwartaalbericht van stichting Tegenkracht uiteraard ook weer aandacht voor Team Tegenkracht. De omni-sportvereniging voor sporters die hun sporthart hebben kloppen voor Tegenkracht. Samen sporten, met elkaar, voor elkaar en voor een ander. Kun jij je vinden in de slogan en wil jij ook wat doen voor Tegenkracht? Kijk eens op www. teamtegenkracht.nl en wordt lid. In deze update van Team Tegenkracht aandacht voor het sportgala. Het sportgala waar jaarlijks de Team Tegenkracht sportman, sportvrouw en de aanmoedigingsprijs De Bijlbokaal wordt uitgereikt. De sportman en sportvrouw worden door de leden gekozen en heeft een ludieke lading. Het gaat niet om welke sportprestaties, maar om de bijdrage die een lid geleverd heeft in welke vorm dan ook die past binnen onze slogan, met elkaar, voor elkaar en voor een ander. De aanmoedigingsprijs De Bijlbokaal wordt door het bestuur uitgereikt aan een lid die wel een schouderklopje kan gebruiken na een jaar van tegenslagen en/of pech. In de gezelligste kroeg van Zwolle De Hetebrij kwamen 18 januari jl. circa 40 leden en wat genodigde gasten bijeen voor het sportgala van Team Tegenkracht. De koffie en het eerste drankje waren van het huis, het gebak gesponsord door Bakkerij Schuld uit Oldebroek. Na een terugblik op de geleverde sportprestaties, met diverse foto`s en een dosis humor ging het programma over op de uitreiking van de prijzen. SPORVROUW VAN HET JAAR Dit jaar ontving Olga Appelo de Sportvrouw van het Jaar bokaal, voor haar prestaties in diverse triatlons in 20

22 W W W. T E A M T E G E N K R A C H T. N L Tegenkracht tenue en haar tomeloze inzet als vrijwilliger bij de City Swim Zwolle en de triatlon Zwolle. De opbrengst van de City Swim Zwolle gaat naar Tegenkracht en de triatlon Zwolle is het clubkampioenschap voor de triatleten van Team Tegenkracht en ook daar gaat een deel van de opbrengst naar Tegenkracht. Reden genoeg, of eigenlijk gezegd geen reden om Olga niet te verkiezen tot sportvrouw van het jaar. SPORTMAN VAN HET JAAR De Sportman van het Jaar bokaal ging geheel onverwacht, met name voor de winnaar zelf naar Matijs Jansen de aftredend voorzitter van het team. Matijs dacht het bokaal deze feestelijke middag zelf uit te mogen reiken aan een ander lid, maar achter schermen waren alle leden op de hoogte en was dat dus anders geregeld. Matijs is genomineerd door de leden voor zijn inzet als voorzitter en het ingang trekken van de vereniging vanaf het eerste uur. DE BIJLBOKAAL De aanmoedigingsprijs De Bijlbokaal kwam in handen van onze afgetreden penningmeester Jeroen Ganzevles. Jeroen heeft een heftig jaar achter rug waarin bleek dat hij wat meer hooi op de vork had genomen dan hij zelf in de gaten had. Een bokaal als een hart onder de riem die zeker in goede handen is terecht gekomen. Na wat dankwoordjes en speeches was het vooral feest met een hapje en een drankje. We kijken terug op een zeer geslaagde middag. Inmiddels telt de vereniging 61 leden, een groot aantal komt uit de regio Zwolle daar waar het allemaal begonnen is met een wielrenvereniging. We willen aankomend jaar er voor gaan zorgen dat Team Tegenkracht ook meer leden uit andere delen van het land gaat krijgen. Naast een redelijk aantal fietsers heeft Team Tegenkracht met name het afgelopen jaar ook een groot aantal triatleten weten te bereiken. Een mooie ontwikkeling. Maar we hopen ook de andere sporters te gaan bereiken dan hardlopers, fietsers en triatleten. Ook dat is een speerpunt voor We heten namens de vereniging van harte welkom de nieuwe leden, Flora Palimetakis, Han Peter Lucas, Frank Eggink en Gideon Smit 21

23 WEBSHOP TEGENKRACHT TEGENKRACHT ARTIKELEN Wilt u ook graag een steentje bijdragen aan Tegenkracht, stichting kanker en sport? Sport je graag? En ben je op zoek naar een sportshirt, broek, pet, jas, wielerkleding of polsbandje? Geef aan wat je wensen zijn en wij bestellen graag wat u wenst en drukken daar het logo van Tegenkracht op waar u dat wilt. Zie de webshop op welke items al te koop zijn. Maar er zijn uiteraard nog veel meer mogelijkheden, zoals handdoeken, zweetbandjes en nog veel meer. Hardlopen Polsbandjes Tegenkracht Wielrennen 22

24 TEAMS VOOR TEGENKRACHT Sport jij in teamverband? En willen jullie dat doen voor Tegenkracht? Neem een voorbeeld aan het Avanti Tegenkracht tafeltennis team en speel met het logo op jullie shirt voor Tegenkracht. Uiteraard is het mogelijk om shirts en/of broeken te bedrukken voor jullie team of club, of dat nu tafeltennis, voetbal of volleybal is, alles is mogelijk, we horen het graag. Tegenkracht Avanti Tafeltennisteam TEGENKRACHT: Het verhaal van Jelle Wolthuizen Naast de bovengenoemde items die te koop zijn in de webshop van is ook het boek Tegenkracht, het verhaal van Jelle Wolthuizen te koop. Het boek is het verhaal van Jelle Wolthuizen de oprichter en initiatiefnemer van de stichting. Lees in dit boekwerk de beweegredenen en Tegenkracht van Jelle Wolthuizen. 23

25 DANK Tegenkracht is de mensen en bedrijven heel dankbaar voor het plaatsen van de advertenties. Met de brochure bereiken wij een breed publiek en na elke verspreiding melden zich ook veel (ex)kankerpatiënten bij Tegenkracht voor het Sportplan op Maat. Zonder deze advertentieplaatsers is het drukken en verspreiden van het kwartaalbericht een kostbare investering. Investeringen die Tegenkracht te allen tijde probeert te vermijden. Tegenkracht probeert elke binnengekomen of niet uitgegeven Euro om te zetten in sportmogelijkheden voor kankerpatiënten. Ook jullie leveren daarin een belangrijke bijdrage, advertentieplaatsers, bedankt! Coördinators: Matijs Jansen Thomas Zijlma Postbus BC Zwolle telefoonnr: (Matijs Jansen) (Thomas Zijlma) internet: bankgegevens: Rabobank, Driebergen - Rijsenburg IBAN: NL04RABO Uitgever: Nolin Uitgevers B.V. Opmaak: Studio Nolin De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Niets uit de advertenties mag worden gekopieerd en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. 24

SPORTPLAN P MAAT. Voor sport. Tegen kanker.

SPORTPLAN P MAAT. Voor sport. Tegen kanker. P MAAT Voor sport. Tegen kanker. Voor sport. Tegen kanker. De kanker heeft mij niet belemmerd in mijn eigen sportuitoefening en ik heb ervoor gezorgd dat ik zowel voor en na de operatie, als tijdens de

Nadere informatie

Sportplan p maat. stichting kanker en sport

Sportplan p maat. stichting kanker en sport Sportplan p maat stichting kanker en sport stichting kanker en sport Support uw medewerkers bij de wedstrijd van hun leven Stichting Tegenkracht is de enige Nederlandse organisatie die kankerpatiënten

Nadere informatie

Kwartaalbericht 1, 2015, jaargang 7

Kwartaalbericht 1, 2015, jaargang 7 Kwartaalbericht 1, 2015, jaargang 7 INHOUD Voorwoord 2 Peter Smeets Organisatie 4 Tegenkracht Stichting Tegenkracht 5 Wat biedt en doet Tegenkracht Tegenkracht in het bedrijfsleven 8 Goed werkgeverschap

Nadere informatie

Kwartaalbericht , jaargang 9

Kwartaalbericht , jaargang 9 Kwartaalbericht 1 2017, jaargang 9 inhoud Voorwoord 2 Maartje Organisatie 4 Tegenkracht Stichting Tegenkracht 5 Wat biedt en doet Tegenkracht Tegenkracht in het bedrijfsleven 8 Goed werkgeverschap Massage

Nadere informatie

CITYSWIM ZWOLLE EEN ACTIE VOOR TEGENKRACHT. WEDEROM EEN GROOT SUCCES! Kwartaalbericht , jaargang 7. Kwartaalbericht

CITYSWIM ZWOLLE EEN ACTIE VOOR TEGENKRACHT. WEDEROM EEN GROOT SUCCES! Kwartaalbericht , jaargang 7. Kwartaalbericht CITYSWIM ZWOLLE EEN ACTIE VOOR TEGENKRACHT. WEDEROM EEN GROOT SUCCES! Kwartaalbericht Kwartaalbericht 4 4 2015, jaargang 7 2016, 8 INHOUD Voorwoord 2 Peter Smeets Organisatie 4 Tegenkracht Stichting Tegenkracht

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2, 2014, jaargang 6

Kwartaalbericht 2, 2014, jaargang 6 Kwartaalbericht 2, 2014, jaargang 6 INHOUD Voorwoord 2 David Bruinvels stelt zich voor Klinisch arbeidsgeneeskundige Organisatie 4 Tegenkracht Stichting Tegenkracht 5 Wat biedt en doet Tegenkracht Update

Nadere informatie

Marcel Hoogendoorn: JE MOET ER VOOR VECHTEN EN WERKEN

Marcel Hoogendoorn: JE MOET ER VOOR VECHTEN EN WERKEN Marcel Hoogendoorn: JE MOET ER VOOR VECHTEN EN WERKEN Kwartaalbericht 3 2015, jaargang 7 advertenties binnenvoor INHOUD Voorwoord 2 Jorge Labadie Organisatie 4 Tegenkracht Stichting Tegenkracht 5 Wat biedt

Nadere informatie

City Swim Zwolle wederom een groot succes en geweldige opbrengst voor Tegenkracht!

City Swim Zwolle wederom een groot succes en geweldige opbrengst voor Tegenkracht! www.buurmanfotografie.nl / Edo Koch City Swim Zwolle wederom een groot succes en geweldige opbrengst voor Tegenkracht! Kwartaalbericht 4 2015, jaargang 7 INHOUD Voorwoord 2 Thomas Zijlma Organisatie 4

Nadere informatie

Lees het ervaringsverhaal van Wimyke de Bruin. Kwartaalbericht 3, 2014, jaargang 6

Lees het ervaringsverhaal van Wimyke de Bruin. Kwartaalbericht 3, 2014, jaargang 6 Lees het ervaringsverhaal van Wimyke de Bruin Kwartaalbericht 3, 2014, jaargang 6 INHOUD Voorwoord 2 Matijs Jansen Organisatie 4 Tegenkracht Stichting Tegenkracht 5 Wat biedt en doet Tegenkracht Helpdesk

Nadere informatie

Verslag: SYMPOSIUM VOOR SPORTBEGELEIDERS. Kwartaalbericht , 2016, jaargang 78

Verslag: SYMPOSIUM VOOR SPORTBEGELEIDERS. Kwartaalbericht , 2016, jaargang 78 Verslag: SYMPOSIUM VOOR SPORTBEGELEIDERS Kwartaalbericht 41 2015, 2016, jaargang 78 INHOUD Voorwoord 2 Anouk Bleekemolen Organisatie 4 Tegenkracht Stichting Tegenkracht 5 Wat biedt en doet Tegenkracht

Nadere informatie

Ervaringsverhaal Rene Seegers En toen was er Tegenkracht. Kwartaalbericht 2, 2013 * jaargang 5

Ervaringsverhaal Rene Seegers En toen was er Tegenkracht. Kwartaalbericht 2, 2013 * jaargang 5 Ervaringsverhaal Rene Seegers En toen was er Tegenkracht Kwartaalbericht 2, 2013 * jaargang 5 INHOUD Voorwoord 2 Els van Dam Organisatie 4 Tegenkracht Helpdesk Tegenkracht 5 Voor vragen vanuit het werkveld

Nadere informatie

Visiedocument. Ontwikkeling KANKER EN SPORT: in 2020 een logische en voor iedereen bereikbare stap bij de diagnose van kanker

Visiedocument. Ontwikkeling KANKER EN SPORT: in 2020 een logische en voor iedereen bereikbare stap bij de diagnose van kanker Visiedocument Ontwikkeling 2016-2020 KANKER EN SPORT: in 2020 een logische en voor iedereen bereikbare stap bij de diagnose van kanker KANKER EN SPORT: in 2020 een logische en voor iedereen bereikbare

Nadere informatie

Ervaringsverhaal Arletta Westdorp

Ervaringsverhaal Arletta Westdorp Ervaringsverhaal Arletta Westdorp Iedereen kan stabiliteit gebruiken in een tijd waar alle controle weg lijkt te zijn. Kwartaalbericht Kwartaalbericht 3 4 2015, jaargang 7 2016, 8 INHOUD Voorwoord 2 Anouk

Nadere informatie

Hans Hoff: Het voelde als een knal op mijn kin. Kwartaalbericht , jaargang 9

Hans Hoff: Het voelde als een knal op mijn kin. Kwartaalbericht , jaargang 9 Hans Hoff: Het voelde als een knal op mijn kin Kwartaalbericht 3 2017, jaargang 9 inhoud Voorwoord 2 Peter Smeets Organisatie 4 Tegenkracht Stichting Tegenkracht 5 Wat biedt en doet Tegenkracht Tegenkracht

Nadere informatie

Kwartaalbericht 3, 2012 * jaargang 4

Kwartaalbericht 3, 2012 * jaargang 4 Mini Tour de France Een week lang fietsen in Frankrijk voor Tegenkracht. Interesse? Voor meer informatie en aanmelden neem contact op met info@tegenkracht.nl Kwartaalbericht 3, 2012 * jaargang 4 advertenties

Nadere informatie

KANKER EN SPORT: in 2013 een logische en veel toegepaste combinatie

KANKER EN SPORT: in 2013 een logische en veel toegepaste combinatie KANKER EN SPORT: in 2013 een logische en veel toegepaste combinatie Hoe Tegenkracht Stichting Kanker en Sport de eigen ervaringen uit 2005-2010 met meer dan 300 deelnemers wil inzetten om in 2011-2013

Nadere informatie

Alle kracht nodig tegen de wind in Topsport. Steun in de rug wind mee Extra kracht: Tegenkracht. Kwartaalbericht 1, 2012 jaargang 4

Alle kracht nodig tegen de wind in Topsport. Steun in de rug wind mee Extra kracht: Tegenkracht. Kwartaalbericht 1, 2012 jaargang 4 Alle kracht nodig tegen de wind in Topsport Steun in de rug wind mee Extra kracht: Tegenkracht Kwartaalbericht 1, 2012 jaargang 4 INHOUDSOPGAVE: Voorwoord: Nieuwe voorzitter -2- Peter Smeets Organisatie

Nadere informatie

EEN TWEE-GESPREK KANKERPATIËNT MAX VAN RIJ EN SPORTARTS JOLANDA HEERE. Kwartaalbericht , jaargang 9

EEN TWEE-GESPREK KANKERPATIËNT MAX VAN RIJ EN SPORTARTS JOLANDA HEERE. Kwartaalbericht , jaargang 9 EEN TWEE-GESPREK KANKERPATIËNT MAX VAN RIJ EN SPORTARTS JOLANDA HEERE Kwartaalbericht 2 2017, jaargang 9 INHOUD Voorwoord 2 Jorge Labadie Organisatie 6 Tegenkracht Stichting Tegenkracht 7 Wat biedt en

Nadere informatie

Kwartaalbericht 1, 2014, jaargang 6

Kwartaalbericht 1, 2014, jaargang 6 Kwartaalbericht 1, 2014, jaargang 6 INHOUD Voorwoord 2 Els van Dam, secretaris Tegenkracht Organisatie 4 Tegenkracht Helpdesk Tegenkracht 5 Vroor vragen vanuit het werkveld Wat biedt en doet Tegenkracht

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2, 2012 jaargang 4

Kwartaalbericht 2, 2012 jaargang 4 Theater de Speeldoos, Rembrandtlaan 35, Baarn Prijs: 100,- (entree, eten en drinken) PROGRAMMA 19.00 Deuren geopend 20.10 Opening door Frits Barend 20.20 Muziek van Alina-Lin Jong e.a. 20.35 Kâttekwaod

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Trainingsprogramma s tijdens en na behandeling bij kanker

PATIËNTEN INFORMATIE. Trainingsprogramma s tijdens en na behandeling bij kanker PATIËNTEN INFORMATIE Trainingsprogramma s tijdens en na behandeling bij kanker Revalidatie bij kanker Uit onderzoek blijkt dat revalidatie tijdens en na de behandeling bij kanker leidt tot een verhoogde

Nadere informatie

6. Behandelingen. Wil jij dat jouw moeder zo snel mogelijk begint met de behandelingen of wil je dat ze nog even wacht? Waarom?

6. Behandelingen. Wil jij dat jouw moeder zo snel mogelijk begint met de behandelingen of wil je dat ze nog even wacht? Waarom? 6. Behandelingen De uitslagen van alle onderzoeken geven een duidelijk beeld van de ziekte. De artsen weten nu om welke soort borstkanker het gaat, wat de eigenschappen zijn van de kankercellen, hoe groot

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarverslag 2008-2009 Maarssen, augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 3. Gerealiseerde doelstellingen gedurende het boekjaar... 6 4. Toekomstplannen... 7 2 1. Voorwoord Stichting

Nadere informatie

Langdurige gezondheidsklachten?

Langdurige gezondheidsklachten? Langdurige gezondheidsklachten? En wordt u daardoor belemmerd in uw dagelijkse leven? Werk met Winnock Zorg aan duurzaam herstel van functioneren en wees uw klachten de baas Printversie Winnock Zorg 2015

Nadere informatie

Spinningmarathon van 6 uur voor Villa Joep

Spinningmarathon van 6 uur voor Villa Joep Organiseert 09 juni 2012 op Haantjesdag SpinForLife 2012 Carl Verheijen reikt cheque uit aan Kees Stuivenberg van Villa Joep Sensationele apbrengst in 2009 Spinningmarathon van 6 uur voor Villa Joep Woudenberg

Nadere informatie

Succesvol herstel van langdurige klachten

Succesvol herstel van langdurige klachten Cliënten Succesvol herstel van langdurige klachten Behandelcentrum voor bewegen en functioneren Samen resultaten boeken met eigen verantwoordelijkheid De sleutel tot succesvol herstel Als u door lichamelijke

Nadere informatie

De MEERWAARDE van de SPORT arts

De MEERWAARDE van de SPORT arts Aangepast (top)sporten Wetenschap en de sportpraktijk De MEERWAARDE van de SPORT arts Symposium CASA READE, 11 oktober 2013 Jessica Gal, sportarts Introductie 15-10-2013 SMA Jessica Gal Sportartsen Opgestart

Nadere informatie

Beleidsplan climb2raise

Beleidsplan climb2raise Stichting 2climb2raise ONZE ANBI STATUS per 01-01-2016 Beleidsplan 2015-2016 2climb2raise Algemeen Als stichting zetten wij ons in om (ex) Kankerpatiënten deel te laten nemen aan de Alpe d'huzes. Onze

Nadere informatie

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? PZP helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen?

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? PZP helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen? 2013/2014 Zorg of ondersteuning nodig? PZP helpt! De beste zorg vinden? Uw verzekering snel en digitaal regelen? Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Inhoudsopgave 4 Uw verzekering snel en digitaal

Nadere informatie

Sportief bewegen na kanker. Kanker

Sportief bewegen na kanker. Kanker Sportief bewegen na kanker Kanker Sportief bewegen na kanker...................................... Bewegen: goed en nog leuk ook! Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op de gezondheid en is nog

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

Borstkanker ''Angst voor het onbekende''

Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Ellen Wagter-Streep Schrijver: Ellen Wagter-Streep ISBN: 9789402129663 Ellen Wagter-Streep Inhoud Inhoud... 05 Voorwoord...

Nadere informatie

Oncologische revalidatie en Herstel en balans

Oncologische revalidatie en Herstel en balans Oncologische revalidatie en Herstel en balans Afdeling sportgeneeskunde Locatie Veldhoven De oncologische revalidatieprogramma s van Máxima Medisch Centrum zijn erop gericht om mensen die zijn behandeld

Nadere informatie

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin.

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. www.wenumhoeve.nl 2015 Jaargang 11 Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. Zoals gebruikelijk een overzicht van alle activiteiten in het afgelopen jaar kort weergegeven. Uiteraard

Nadere informatie

Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling

Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling FYSIOTHERAPIE Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling BEHANDELING Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling Als u te maken krijgt met kanker is dit zeer ingrijpend. Tijdens en na

Nadere informatie

HET VERHAAL VAN KATRIN

HET VERHAAL VAN KATRIN HET VERHAAL VAN KATRIN Katrin begon heroïne te gebruiken toen ze ongeveer 12 was. In het begin deed ze dat nog af en toe. We hadden er niet genoeg geld voor. Door een ingrijpende gebeurtenis ging ze steeds

Nadere informatie

Adviezen voor na uw ontslag

Adviezen voor na uw ontslag LONGGENEESKUNDE Adviezen voor na uw ontslag ADVIES Adviezen voor na uw ontslag U krijgt deze folder omdat u binnenkort uit het ziekenhuis ontslagen wordt. U vindt er praktische informatie in over uw verdere

Nadere informatie

BEWEGEN TIJDENS EN NA ONCOLOGISCHE BEHANDELING

BEWEGEN TIJDENS EN NA ONCOLOGISCHE BEHANDELING BEWEGEN TIJDENS EN NA ONCOLOGISCHE BEHANDELING Inhoud Inleiding Wanneer niet of minder sporten Het programma Waar kunt u terecht voor dit programma Kosten In Zeeuws-Vlaanderen bieden we in nauwe samenwerking

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt het portfolio van Roparun Team Doetinchem. Hierin leest u meer over De Roparun en ons team.

Voorwoord. Voor u ligt het portfolio van Roparun Team Doetinchem. Hierin leest u meer over De Roparun en ons team. Team Doetinchem Roparun 14 t/m 16 mei 2016 www.roparun teamdoetinchem.nl info@roparun teamdoetinchem.nl Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven... 1 P

Nadere informatie

SAMEN SPORTEN VOOR HET GOEDE DOEL

SAMEN SPORTEN VOOR HET GOEDE DOEL SAMEN SPORTEN VOOR HET GOEDE DOEL Bedankt dat u even de tijd neemt voor Sporters in Actie. Door middel van deze prospectus willen wij u graag laten zien dat wij meer zijn dan organisator van sportieve

Nadere informatie

Voorbeeld sponsorwervingsbrieven

Voorbeeld sponsorwervingsbrieven Voorbeeld sponsorwervingsbrieven We hebben een aantal voorbeeldbrieven geschreven om het sponsorwerven nog gemakkelijker te maken. Kies de versie die het beste bij jou (of je situatie) past: > Brief voor

Nadere informatie

Sponsorpakket Parrot Runners team 102

Sponsorpakket Parrot Runners team 102 Sponsorpakket Parrot Runners team 102 Deelnemend team Roparun 2015 Parrot Runners in 2015 wederom van start voor het goede doel! In 2015 nemen de Parrot Runners voor de 10 e, en tevens laatste, keer deel

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie

Oncologische Revalidatie Libra R&A Revalidatie Oncologische Revalidatie Herstellen na kanker Uw primaire behandelingen in het ziekenhuis zijn achter de rug en u probeert de draad van uw leven weer op te pakken. Dat blijkt niet

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

Alpe d HuZes. Opgeven is geen optie. Beste volgers, Fiets

Alpe d HuZes. Opgeven is geen optie. Beste volgers, Fiets Nieuwsbrief nummer 1, 5 februari 2015. Beste volgers, Met trots mail ik jullie hierbij mijn 1 e nieuwsbrief ter voorbereiding op mijn avontuur. Op 4 juni aanstaande ga ik samen met Dennis van Berkel en

Nadere informatie

Patiënteninformatiedossier (PID) (Non) Hodgkin. onderdeel NAZORG. (NON) HODGKIN Nazorg

Patiënteninformatiedossier (PID) (Non) Hodgkin. onderdeel NAZORG. (NON) HODGKIN Nazorg Patiënteninformatiedossier (PID) (Non) Hodgkin onderdeel NAZORG (NON) HODGKIN 2 Inhoud... 4 Telefonisch verpleegkundige consult... 5 Praten over wat u bezighoudt... 5 Vermoeidheid en algehele malaise...

Nadere informatie

WHS WHS. Het vangnet in de zorg voor werknemers WORKERS HEALTH SOLUTIONS. d e k unst v a n g e z o n d z ijn

WHS WHS. Het vangnet in de zorg voor werknemers WORKERS HEALTH SOLUTIONS. d e k unst v a n g e z o n d z ijn WHS WHS WORKERS HEALTH SOLUTIONS Het vangnet in de zorg voor werknemers d e k unst v a n g e z o n d z ijn Marleen de Vliet Directeur MKB Voor ons als bedrijf betekent het dat we onze medewerkers sneller

Nadere informatie

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen?

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen? zorgwijzer 2013/2014 Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! De beste zorg vinden? Uw verzekering snel en digitaal regelen? Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Inhoudsopgave 4 Regel uw verzekering

Nadere informatie

De sportarts is er voor iedereen. Sportmedisch Adviescentrum Rotterdam

De sportarts is er voor iedereen. Sportmedisch Adviescentrum Rotterdam De sportarts is er voor iedereen Sportmedisch Adviescentrum Rotterdam 2 Inleiding SMA Rotterdam (Sportmedisch Adviescentrum Rotterdam) is hét centrum voor sportgeneeskunde in de Rotterdamse regio. De hoofdlocatie

Nadere informatie

Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld.

Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld. Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld. Naast de sportieve uitdaging van bijna 500 kilometer te fietsen naar Amsterdam en terug, wacht er nu nog een tweede uitdaging: zoveel mogelijk geld

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Estafetteloop

Jaarverslag Stichting Estafetteloop Jaarverslag 2013 20-4-2014 Stichting Estafetteloop Voorwoord Het bestuur Het ontstaan van Stichting Estafetteloop De Stichting Estafetteloop Missie Visie De 100 van Spijkenisse Hoe werkt het Barbecue Het

Nadere informatie

Maximale inspanningstest

Maximale inspanningstest Maximale inspanningstest Je komt bij ons in het ziekenhuis voor een test. Die test heet maximale inspanningstest. Het is een onderzoek waarbij de dokter onderzoekt: Hoe jouw conditie is. Hoe je longen,

Nadere informatie

Verslag: ScanCoveryTrail 2016 voor Tegenkracht! Kwartaalbericht. Kwartaalbericht 2 2015, jaargang 7

Verslag: ScanCoveryTrail 2016 voor Tegenkracht! Kwartaalbericht. Kwartaalbericht 2 2015, jaargang 7 Verslag: ScanCoveryTrail 2016 voor Tegenkracht! Kwartaalbericht Kwartaalbericht 2 4 2015, jaargang 7 2016, 8 INHOUD Voorwoord 2 Maartje de Groot Organisatie 4 Tegenkracht Stichting Tegenkracht 5 Wat biedt

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER ONCOLOGISCHE NAZORG HERSTEL & BALANS OF FYSIEKE TRAINING

AANMELDINGSFORMULIER ONCOLOGISCHE NAZORG HERSTEL & BALANS OF FYSIEKE TRAINING AANMELDINGSFORMULIER ONCOLOGISCHE NAZORG HERSTEL & BALANS OF FYSIEKE TRAINING Om in aanmerking te komen voor Oncologische Nazorg dient u het aanmeldingsformulier invullen en binnen drie weken retourneren

Nadere informatie

Gezondheid Werkt! Verbeteren

Gezondheid Werkt! Verbeteren Informatie brochure over het Dow Health Promotion Programma Gezondheid Werkt! Verbeteren Brochure voor deelnemers In samenwerking met onze gewaardeerde partners, Versie 130616 1 Beste Deelnemer; Aanleiding

Nadere informatie

Sportmedisch Centrum Maartenskliniek. Samen sterk in beweging

Sportmedisch Centrum Maartenskliniek. Samen sterk in beweging Sportmedisch Centrum Maartenskliniek Samen sterk in beweging Samen sterk in beweging Bewegen is een onderdeel van het dagelijkse leven. Het is gezond voor de mens en heeft een aantoonbaar gunstig effect

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 19-1-2015

Jaarverslag 2014 19-1-2015 Jaarverslag 2014 19-1-2015 Voorwoord... 3 Het bestuur... 3 Het ontstaan van Stichting Estafetteloop... 4 De Stichting Estafetteloop... 4 De 100 van Spijkenisse... 5 Hoe werkt het... 5 Het goede doel...

Nadere informatie

ENERGIEK. Bewegingsprogramma bij chronische neurologische aandoeningen

ENERGIEK. Bewegingsprogramma bij chronische neurologische aandoeningen ENERGIEK Bewegingsprogramma bij chronische neurologische aandoeningen Achtergrond Bewegen is goed, voor iedereen! Dat is wat u vaak hoort en ziet in de media. En het is waar, bewegen houdt ons fit en

Nadere informatie

Oncologische revalirrevalidatiebehandeling

Oncologische revalirrevalidatiebehandeling Informatie voor de patiënt Oncologische revalirrevalidatiebehandeling Laat zien wat je kunt Revalideren bij kanker: oncologische revalidatie Kanker is een ingrijpende ziekte die de balans in het leven

Nadere informatie

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen.

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen. Woensdag Ik denk dat ik gek word! Dat moet wel, want ik heb net gehoord dat mijn moeder kanker heeft. Niet zomaar een kankertje dat met een chemo of bestraling overgaat. Nee. Het zit door haar hele lijf.

Nadere informatie

Projectkosten ophalen met fondsenwerving

Projectkosten ophalen met fondsenwerving Projectkosten ophalen met fondsenwerving Het is soms ook best duur om vrijwilligerswerk te doen in het buitenland, of stage te lopen over de grens. Voor Local Dreamers, en voor onze Ecuadoriaanse partnerorganisaties,

Nadere informatie

Naam:... man/vrouw. Geboortedatum:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoonnummer:... Mobiel nummer:... adres:...

Naam:... man/vrouw. Geboortedatum:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoonnummer:... Mobiel nummer:...  adres:... Aanmeldingsformulier Oncologische Revalidatie Jeroen Bosch Ziekenhuis Herstel & Balans of Fysieke training Om in aanmerking te komen voor Oncologische Revalidatie moet u het aanmeldingsformulier invullen

Nadere informatie

Sporthervatting na een enkelblessure

Sporthervatting na een enkelblessure Sporthervatting na een enkelblessure 2 Na uw enkelverstuiking of enkelblessure bent u behandeld op de afdeling spoedeisende hulp van CWZ. Deze folder is bedoeld voor patiënten die na een enkelverstuiking

Nadere informatie

Kanker en werk. Joke Brinkhuis Klinisch arbeidsgeneeskundige IKA-Ned

Kanker en werk. Joke Brinkhuis Klinisch arbeidsgeneeskundige IKA-Ned Kanker en werk Joke Brinkhuis Klinisch arbeidsgeneeskundige IKA-Ned Indeling Inleiding Wet verbetering poortwachter Casus Wat kan de oncologisch verpleegkundige bijdragen? Oncopol Re-integratie bevorderende

Nadere informatie

voor een goed doel Toon en René en Stichting MaraThOON In natura

voor een goed doel Toon en René en Stichting MaraThOON In natura voor een goed doel Toon en René en Stichting MaraThOON In november 2008 overleed Toon de Wit op 41-jarige leeftijd aan kanker. Stichting MaraThOON is een eerbetoon aan hem. Onverwacht overleed ook initiatiefnemer

Nadere informatie

Revalidatie training voor ex-hartpatiënten Sport- en spelgroepen

Revalidatie training voor ex-hartpatiënten Sport- en spelgroepen Revalidatie training voor ex-hartpatiënten Sport- en spelgroepen Inleiding Zonder enige twijfel kunnen we vaststellen dat een hartinfarct of hartaandoening het ó zo gewone leven erg verandert. Echter u

Nadere informatie

1. Liedje Welkom welkom http://www.youtube.com/watch?v=t5ajdsxwmhu 2. Liedje: Jij mag er zijn.

1. Liedje Welkom welkom http://www.youtube.com/watch?v=t5ajdsxwmhu 2. Liedje: Jij mag er zijn. NIEUWSBRIEF 2 Oktober 2013-20142014 Geachte Ouders/verzorgers, De eerste 9 weken zitten erop. De leerlingen en leerkrachten hebben hard gewerkt. Met z n allen hebben we goed ons best gedaan op de leervakken,

Nadere informatie

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN

Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN Training - Begeleiding - Coaching BALANS DE BAAS VOOR VROUWEN DIE MAMA ZIJN OF WORDEN HERKEN JE DIT? Heb je steeds het gevoel het net niet goed genoeg te doen voor iedereen? Zijn de dagen te kort voor

Nadere informatie

Wordt u ook vriend? Word vriend! Vriend worden kan al voor 10 euro per jaar Wij danken u voor een helpende hand!

Wordt u ook vriend? Word vriend! Vriend worden kan al voor 10 euro per jaar Wij danken u voor een helpende hand! Vriend worden kan al voor 10 euro per jaar Wij danken u voor een helpende hand! Steun de Stichting Vrienden van het Sint Lucas Andreas Voldoende frankeren Sint Lucas Andreas Ziekenhuis t.a.v. Stichting

Nadere informatie

Nationale Nederlanden Paspoort. Informatieboekje bevolkingsonderzoek naar borstkanker

Nationale Nederlanden Paspoort. Informatieboekje bevolkingsonderzoek naar borstkanker Nationale Nederlanden Paspoort Informatieboekje bevolkingsonderzoek naar borstkanker Zorgbelang Gelderland, november 2010 Teksten of delen van teksten uit deze uitgave mogen, na verkregen toestemming van

Nadere informatie

02-01-2006-28-04-2014 (8 jaar)

02-01-2006-28-04-2014 (8 jaar) BELLA (II) 02-01-2006-28-04-2014 (8 jaar) In 2007 kwam je voor het eerst lessen op onze hondenschool. Je had als pup eerder getraind op een andere school maar moest daar stoppen vanwege ED operaties aan

Nadere informatie

Stap voor stap weer aan het werk

Stap voor stap weer aan het werk Stap voor stap weer aan het werk Re-integratie en diagnose van arbeidsbelastbaarheid Volwassenenrevalidatie Kinderrevalidatie Arbeidsrevalidatie Rijndam Rijndam is hét medisch geneeskundig revalidatiecentrum

Nadere informatie

Sinterklaas op bezoek bij TOGB!

Sinterklaas op bezoek bij TOGB! bij Vorige maand beleefden we de primeur van de nieuwsbrief. We hebben leuke reacties mogen ontvangen op de nieuwsbrief en vol goede moed gaan we verder met de maandelijkse uitgave van de nieuwsbrief.

Nadere informatie

Na een medische ingreep actief revalideren met alle zorg die u nodig heeft.

Na een medische ingreep actief revalideren met alle zorg die u nodig heeft. 1 Na een medische ingreep actief revalideren met alle zorg die u nodig heeft. Precies de zorg en begeleiding die u nodig heeft. Uw operatie in het ziekenhuis (of een andere medische behandeling) is achter

Nadere informatie

Samen zijn wij sterk. Even voorstellen... Donateur worden? Kijk op www.buddyhulp.nl

Samen zijn wij sterk. Even voorstellen... Donateur worden? Kijk op www.buddyhulp.nl Donateur worden? Kijk op www.buddyhulp.nl Samen zijn wij sterk Even voorstellen... Foto: Roy Beusker Buddyhulp is voor mij een winnaar. Ze hebben een plan. Ze denken in mogelijkheden. En ze laten iets

Nadere informatie

Steun voor mensen met kanker aan:

Steun voor mensen met kanker aan: vereniging voor mensen met blaas- of nierkanker Steun voor mensen met kanker aan: blaas nier nierbekken urineleider plasbuis Steun voor u Steeds meer mensen worden geconfronteerd met blaas- of nierkanker.

Nadere informatie

September de maand van weerbaarheid

September de maand van weerbaarheid September de maand van weerbaarheid Het thema van deze maand is weerbaarheid. Het komt steeds vaker voor in het nieuws, kinderen die gepest worden. Vaak sta je als ouder machteloos. Hieronder volgt een

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

ONVZ ZorgConsulent ONVZ Privé Zorgpakket

ONVZ ZorgConsulent ONVZ Privé Zorgpakket ONVZ ZorgConsulent ONVZ Privé Zorgpakket Omdat alleen de beste zorg voor u goed genoeg is ONVZ onderscheidt zich als een kwalitatieve zorgverzekeraar met hart voor mensen. Wij schrijven u dan ook niet

Nadere informatie

Welkom namens Annet & Renate Welkom namens Patrick en Alexander

Welkom namens Annet & Renate Welkom namens Patrick en Alexander Welkom namens Annet & Renate Welkom namens Patrick en Alexander Agenda Nieuws van Ons Huis Evenement 2015 Werving NSGK Planning Ons Huis doelen 2015 (Annet) Info evenement - Aantal inschrijvers & vrijwilligers

Nadere informatie

Revalidatie bij kanker

Revalidatie bij kanker REVALIDATIE Revalidatie bij kanker De mogelijkheden BEHANDELING Revalidatie bij kanker U kunt in het St. Antonius Ziekenhuis terecht voor verschillende revalidatieprogramma s bij kanker. Revalidatie bij

Nadere informatie

In ieder geval zullen een aantal deelnemers van Rennen voor Twee terugkeren als individueel atleet, veel fans van hen willen starten als trio.

In ieder geval zullen een aantal deelnemers van Rennen voor Twee terugkeren als individueel atleet, veel fans van hen willen starten als trio. Oud Gastel, November 2015 Geachte relatie, Triathlon Oud Gastel 2016 wordt opnieuw een groots triathlon evenement. De 31e editie van de triathlon van Oud Gastel (2015) was een hele speciale editie. In

Nadere informatie

Cardiologie. Hartrevalidatie.

Cardiologie. Hartrevalidatie. Cardiologie Hartrevalidatie www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Hartrevalidatie, voor wie?... 3 Wat kan het hartrevalidatieprogramma voor u betekenen... 3 Intakegesprek... 4 Informatiebijeenkomsten... 4

Nadere informatie

OPNAME IN EEN ASTMA ZORGPAD FRANCISCUS VLIETLAND

OPNAME IN EEN ASTMA ZORGPAD FRANCISCUS VLIETLAND OPNAME IN EEN ASTMA ZORGPAD FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding Welkom op de afdeling longgeneeskunde. U bent opgenomen op deze afdeling omdat uw klachten van uw astma onverwacht erger zijn geworden. Vaak is

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober - november Jaargang 3, nummer 4

Nieuwsbrief oktober - november Jaargang 3, nummer 4 Welkom De herfst is weer begonnen en het najaar staat vaak in het teken van sportieve activiteiten. Iedereen is veilig terug van vakantie en komt in het normale ritme. Sportgroepen zijn weer begonnen,

Nadere informatie

Informatie over materiële hulp voor veteranen, militaire dienstslachtoffers

Informatie over materiële hulp voor veteranen, militaire dienstslachtoffers Informatie over materiële hulp voor veteranen, militaire dienstslachtoffers en hun relaties. Veteranenloket is onderdeel van het Veteraneninstituut Inhoud Het Veteranenloket... 4 Meer over de zorgverlening...

Nadere informatie

Bewustsporten.nl. Risico op plotse hartdood. M:06-27072969 Info@bewustsporten.nl T:@bewustsporten Fb:Bewustsporten 023-202 303 4

Bewustsporten.nl. Risico op plotse hartdood. M:06-27072969 Info@bewustsporten.nl T:@bewustsporten Fb:Bewustsporten 023-202 303 4 Goed voorbereid aan de start met een sportmedisch onderzoek Hardlopen is heerlijk en gezond, maar het is ook belangrijk verantwoord en veilig te sporten. Een goede voorbereiding en training zijn essentieel

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE. Sportmedisch Adviescentrum wat is het.waar is het..wat kan het voor mij betekenen? www.ghz.nl/sportgeneeskunde

ALGEMENE INFORMATIE. Sportmedisch Adviescentrum wat is het.waar is het..wat kan het voor mij betekenen? www.ghz.nl/sportgeneeskunde ALGEMENE INFORMATIE Sportmedisch Adviescentrum wat is het.waar is het..wat kan het voor mij betekenen? www.ghz.nl/sportgeneeskunde Sport en Gezondheid Iedere sporter, jong, oud, recreatief of professioneel

Nadere informatie

Portfolio. Stichting Achterhoekrunners Team 84. Roparun 23-25 mei 2015. www.achterhoekrunners.nl

Portfolio. Stichting Achterhoekrunners Team 84. Roparun 23-25 mei 2015. www.achterhoekrunners.nl Portfolio Stichting Achterhoekrunners Team 84 Roparun 23-25 mei 2015 www.achterhoekrunners.nl Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven... Van de voorzitter

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

Patiënteninformatiedossier (PID) Longkanker (longcarcinoom) onderdeel HERSTEL EN NAZORG. LONGKANKER Herstel en nazorg

Patiënteninformatiedossier (PID) Longkanker (longcarcinoom) onderdeel HERSTEL EN NAZORG. LONGKANKER Herstel en nazorg Patiënteninformatiedossier (PID) Longkanker (longcarcinoom) onderdeel HERSTEL EN NAZORG LONGKANKER Inhoud Nazorg... 3 Telefonisch verpleegkundig consult... 4 Praten over wat u bezighoudt... 4 Vermoeidheid

Nadere informatie

Fit op de werkvloer 2016

Fit op de werkvloer 2016 Is uw bedrijf al fit? Meer dan 100 bedrijven investeerden al in duurzame inzetbaarheid van personeel en formuleerden 5 succesfactoren zodat werkgevers en werknemers er maximaal van profiteren. De 5 succesfactoren

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie. Zuyderland Revalidatie

Oncologische Revalidatie. Zuyderland Revalidatie Oncologische Revalidatie Zuyderland Revalidatie Inleiding Kanker is een veel voorkomende, ingrijpende ziekte. Het aantal mensen dat leeft met kanker of met de psychische, fysieke en sociale gevolgen daarvan,

Nadere informatie