Marcel Hoogendoorn: JE MOET ER VOOR VECHTEN EN WERKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Marcel Hoogendoorn: JE MOET ER VOOR VECHTEN EN WERKEN"

Transcriptie

1 Marcel Hoogendoorn: JE MOET ER VOOR VECHTEN EN WERKEN Kwartaalbericht , jaargang 7

2 advertenties binnenvoor

3 INHOUD Voorwoord 2 Jorge Labadie Organisatie 4 Tegenkracht Stichting Tegenkracht 5 Wat biedt en doet Tegenkracht Tegenkracht in het bedrijfsleven 8 Goed werkgeverschap Helpdesk Tegenkracht 10 Voor vragen vanuit het werkveld Tegenkracht! 11 De aantallen Update Team Tegenkracht 21 Ik sport voor Tegenkracht! Persbericht 22 Kankerpatiënten die sporten keren sneller terug op de werkplek en re-integreren beter Oud-deelnemers 23 U kunt ons helpen 5 vragen aan 24 Elsa Opgelder Webshop Tegenkracht 26 Kleding, polsbandjes, boeken en nog veel meer. Colofon 28 Deelnemer aan het woord 12 Corien van Zweden Marcel fietst de Zuiderzee Klassieker 15 Marcel Hoogendoorn Word donateur van Tegenkracht of geef een gift 17 Maak gebruik van de ANBI regeling Acties voor Tegenkracht 18 Acties voor Tegenkracht die komen gaan en acties die geweest zijn 1

4 VOORWOORD JORGE LABADIE Onbekend maakt onbemind, maar niet altijd! Tegenkracht richt zich vanaf de oprichting op het wegnemen van drempels voor kankerpatiënten die willen gaan of blijven sporten. Tien jaar geleden betekende dat dat we tegen allerlei barrières aanliepen om het sporten voor elkaar te krijgen: er waren geen faciliteiten in ziekenhuizen, geen financiële vergoedingen voor deze vorm van zorg(-bemiddeling) of geen sportbegeleiders met ervaring. Maar de belangrijkste barrières zaten in het hoofd: van specialisten, huisartsen, familie en vrienden en ook van kankerpatiënten zelf. Wij zijn een van de weinig clubs in Nederland die hun geld niet in onderzoek steken in de hoop dat we dan over vijf of tien jaar nog meer mensen kunnen genezen. De werkelijkheid is immers dat er elk jaar meer dan kankerpatiënten bijkomen, die steeds langer leven met kanker. Dat betekent dat er nu eindelijk ook meer geïnvesteerd moet worden in mensen die al kanker hebben. In de afgelopen tien jaar hebben we meer dan duizend kankerpatiënten aan een sportplan op maat geholpen. Voor ons betekent dat de wereld. 2

5 En hoewel we ons geld dus liever niet in onderzoek steken, waren we toch erg benieuwd wat die tien jaar van onze inspanningen gedaan hebben voor ons imago. In de hoop dat we daarmee meer mensen kunnen bereiken en financiële middelen vrij kunnen krijgen voor sportbegeleiding op maat. No Ties is het onderzoeksbureau dat samen met mijn merkadviesbureau afgelopen maand het onderzoek kosteloos uitvoerde. Wat blijkt? De mensen die het sportplan hebben gevolgd, zijn bijzonder tevreden (een score van 6 uit 7) over Tegenkracht en de hulp die we bieden. We hoopten daar op, maar zijn verheugd dat we het ook echt goed blijken te doen. Niet alleen de deelnemers zelf, ook specialisten, sportartsen en sportlocaties onderschrijven het belang van ons werk. Juist daarom zouden we willen dat meer mensen en vooral die mensen die de diagnose kanker krijgen ons weten te vinden. Sterker nog: als we vragen waar het geld voortaan naar toe moet, geeft Nederland aan dat bijna de helft naar kwaliteit van leven moet gaan! Dat is heel goed nieuws, want het betekent dat er meer aandacht en ruimte voor ons werk gaat ontstaan. Ik zou u als lezer van dit kwartaalbericht daarom graag willen vragen of u ons werk bij anderen aan wilt prijzen. Want aan onze bekendheid moet hard gewerkt worden! Alvast heel veel dank voor elke mogelijkheid die u daarvoor ziet! Jorge Labadie Bestuurslid Marketing & Fondsenwerving Daarom is het ook interessant of Nederland ons inmiddels ook kent. Dat is niet zo: onder het Nederlands publiek zijn we totaal onbekend! Normaal ben je dan ook onbemind, maar dat is gelukkig niet zo. Als we in twee zinnen uitleggen wat we doen, zijn verreweg de meesten positief over wat we doen. 3

6 ORGANISATIE Initiatiefnemer & oprichter Jelle Wolthuizen Ambassadeurs Leo Peelen Kenny van Hummel Fausto Marreiros Werknemers Matijs Jansen Thomas Zijlma Vrijwillig bestuur Voorzitter Secretaris Penningmeester Marketing & fondsenwerving Ervaringsdeskundige Peter Smeets Els van Dam Marcel Glaser Jorge Labadie Remon ter Haar 4

7 STICHTING TEGENKRACHT De stichting heeft als doelstelling om kankerpatiënten te helpen bij het sporten voor, tijdens of na de behandeling van kanker. Dit doet Tegenkracht door middel van het opstellen en helpen uitoefenen van een sportplan op maat. Via giften en allerlei acties wordt geld ingezameld om het sporten onder professionele begeleiding mogelijk te maken. Waarom kanker en sport? Sporten tijdens verschillende fasen van kanker kan een positieve bijdrage leveren aan de voorbereiding op en verwerking van operaties, chemotherapie en bestraling. Onderzoek geeft bovendien aan dat kankerpatiënten die sporten sneller herstellen en sneller re-integreren in het arbeidsproces. Daarnaast wordt de fysieke en mentale weerbaarheid vergroot en kan het de kwaliteit van leven in die zware periode positief beïnvloeden. Sportplan op maat Het sportplan op maat is een sportmedisch begeleidingstraject van zes maanden. Tegenkracht gaat daarbij uit van de sportwens van de deelnemer. Het sportadvies hangt af van wat de deelnemer wil én kan. Kosten sportplan op maat Aan het sportplan op maat zijn kosten verbonden. Een aantal kosten wordt gedeeltelijk of geheel vergoed door jouw zorgverzekeraar. Worden de kosten niet vergoed, dan kun je aanspraak maken op financiële ondersteuning uit het sportfonds dat Tegenkracht ter beschikking heeft. 5

8 DE KOSTEN BESTAAN UIT DE VOLGENDE ONDERDELEN: 1 De kosten van het sportmedische onderzoek. De deelnemer declareert de kosten van de sportmedische onderzoeken bij de zorgverzekeraar. De kosten die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar kunnen gedeclareerd worden bij Tegenkracht. 2 De kosten van sportbeoefening worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed of gedeeltelijk vergoed. Is dat niet het geval of moeten er extra kosten worden gemaakt, dan kan Tegenkracht deze kosten vergoeden. 3 Een eigen bijdrage van de deelnemer voor de sportbegeleiding indien kosten bij Tegenkracht worden gedeclareerd. Deze bedraagt 12,50 per week. Dit bedrag wordt mede gevraagd om deelnemers te motiveren een actieve houding aan te nemen gedurende de maanden dat zij het sportplan doen. De deelnemers leveren kopieën van de rekeningen en de overzichten en nota s van de zorgverzekeraar aan Tegenkracht. Voorwaarden Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening die Tegenkracht biedt, moet je voldoen aan de onderstaande voorwaarden: 1. Je bent gemotiveerd om te sporten 2. Je bent bereid om een uitgebreid sportmedische onderzoek te doen 3. Je gaat er mee akkoord dat de desbetreffende sportarts verslag van het uitgebreide sportmedische onderzoek doorstuurt naar Tegenkracht 4. Je bent bereid een eigen bijdrage te betalen. Aanmelden Als je aan alle voorwaarden voldoet dan kun je het aanmeldingsformulier invullen via onze website 6

9 Het sportplan in 6 stappen STAP 1 Aanmelding en intake Een geïnteresseerde deelnemer meldt zich aan via onze website, Daarna volg een gesprek met een van de coördinatoren die de inhoud van het sportplan en de benodigde administratieve zaken bespreekt. STAP 2 Afspraak met sportarts Er wordt een afspraak met de deelnemer en de dichtstbijzijnde sportarts gemaakt, voor een uitgebreid sportmedisch onderzoek en inspanningstest. Het uitgebreide sportmedische onderzoek duurt ongeveer 1,5 uur. STAP 3 Sportadvies Naar aanleiding van de intake en uitslag van de sportmedische onderzoek stellen wij een sportadvies op. STAP 4 Sportlocatie Tegenkracht gaat samen met de deelnemer een passende sportlocatie en begeleider zoeken, die zo dicht mogelijk in de buurt is. Tegenkracht heeft een groot netwerk van sportscholen, trainers en gespecialiseerde fysiotherapeuten. STAP 5 Aan de slag Gedurende het traject van zes maanden onderhoudt Tegenkracht maandelijks contact met de deelnemer en de sportbegeleider. Daarin wordt de voortgang besproken en kan gewenst het traject aangepast worden. STAP 6 Afronding Na afloop van de begeleidingsperiode wordt een inspanningstest gedaan, zodat we kunnen vaststellen wat het effect van het sportplan is geweest. 7

10 TEGENKRACHT IN HET BEDRIJFSLEVEN Tegenkracht leeft van giften, donaties en acties die voor of door Tegenkracht worden opgezet. Vooralsnog is de ondersteuning van de particuliere initiatieven noodzakelijk om gemiddeld zo n 15 kankerpatiënten per maand te kunnen helpen. Deze aantallen blijven groeien en de verwachting is dat er aan het einde van het jaar gemiddeld zo n 20 tot 25 deelnemers het sportplan op maat uitoefenen. De ondersteuning van de particuliere initiatieven is dan niet voldoende om ook de financiële ondersteuning te blijven doen. Daarom benadert Tegenkracht het bedrijfsleven. Goed werkgeverschap is onverbrekelijk verbonden met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven zijn gebaat bij gemotiveerde, fitte werknemers. Doelstelling is om het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden, want een lagere arbeidsproductiviteit kost geld. Een werknemer die kanker krijgt is vaak maanden afwezig en doorloopt daarna een langdurig re-integratieproces. Kanker en sport De kans dat een werknemer van u kanker krijgt is aanzienlijk. Het aantal nieuwe kankerpatiënten stijgt al jaren met ongeveer 3% per jaar. In het eerste decennium van de 21ste eeuw is de stijging sterker geweest: 36 %. Dat is een toename van naar kankerpatiënten per jaar. Naar verwachting zal de groei doorzetten. Gelukkig stijgen de overlevingskansen voor vrijwel alle kankersoorten. Van alle kankerpatiënten geneest nu 61%, vergeleken met het begin van deze eeuw, 4%. Daarnaast geeft onderzoek aan dat kankerpatiënten sneller herstellen door te sporten. Mensen die actief revalideren zullen sneller re-integreren in het arbeidsproces. (bron: Nederlandse Kankerregistratie) Wat levert het op? Mensen die actief revalideren met een sportplan op maat kunnen gemiddeld 9 weken sneller aan de slag. Goed voor hen en goed voor u als werkgever. De snellere re-integratie van Tegenkracht deelnemers ten opzichte van het landelijk gemiddelde levert werkgevers een besparing van duizenden euro s op. De kosten van het sportplan op maat zijn in dat geval snel terugverdiend. 8

11 Wat kost het? Gemiddeld kost een sportplan op maat (ex. BTW). Het pakket bestaat uit: Inspanningstesten Kosten van sportbeoefening Coördinatie- en begeleidingskosten van de Tegenkracht organisatie Als werkgever kunt u garant staan voor het niet vergoede deel van de kosten. Resultaat Het sportplan op maat heeft veel positieve resultaten voor het bedrijfsleven. Verbeterde kwaliteit van leven van uw medewerker Snellere re-integratie, medewerker kan gemiddeld 9 weken sneller aan de slag Minder verstoring van de dagelijkse processen Minder managementaandacht Bedrijfsarts en arbodienst De coördinatoren van Tegenkracht stemmen het proces voor een sportplan op maat af met de bedrijfsarts en de arbodienst. Tegenkracht heeft een landelijk netwerk van (oncologie) fysiotherapeuten, sportfaciliteiten, trainers en sportmedische adviescentra. Zo kost het de arbodienst weinig tot geen inspanning om dit specifieke stuk begeleiding/ re-integratie te bieden. Interesse Heeft u als werkgever interesse in deze aanpak? Vraag dan het Tegenkracht werkgevers informatiepakket op via of maak een afspraak met ons. 9

12 HELPDESK TEGENKRACHT (vrijwillig) Dr. Tomas Rejda Klinisch Arbeidsgeneeskundige gespecialiseerd in oncologie Erasmus medisch Centrum Dr. Goof Schep Sportarts Sportmáx, Maxima Medisch Centrum Drs. Jessica Gal Sportarts, SMA, Jessica Gal sportartsen Dr. Michael van der Werve Sportarts, Sport Geneeskundige Afdeling (SGA), Rijnland Ziekenhuis MSc. Martijn M. Stuiver Fysiotherapeut - klinisch epidemioloog, NKI-AVL Dr. Ingrid De Backer Arts, specialiserend in longgeneeskunde Cansisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen Dr. Simon Goedegebuure Sportarts, Sportartsengroep locatie Sint Lucas Andreas Ziekenhuis De helpdesk van Tegenkracht is een groep oncologie- en sportspecialisten die vanuit verschillende invalshoeken complexe vragen over de sportmedische begeleiding van oncologiepatiënten kunnen beantwoorden. De helpdesk is opgezet om vragen te beantwoorden die Tegenkracht krijgt van sportbegeleiders die de Tegenkracht deelnemers begeleiden en vragen van de deelnemers zelf die aan het sporten zijn. Griet van der Slagmolen Sportarts, Sportartsengroep locatie Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Mireille Lauret-Roemers Oncologiefysiotherapeute en oedeemfysiotherapeute, Oedeem- en oncologiefysiotherapie Utrecht Drs. Hanna van Waart Onderzoeker - bewegingswetenschapper, NKI - AVL Drs. Anneke Palsma Voedingsdeskundige/sportdiëtist, Palsma Sportvoedingsadviesbureau 10

13 TEGENKRACHT! DE AANTALLEN - Tegenkracht heeft sinds de oprichting 1152 (ex)kankerpatiënten geholpen aan een sportplan op maat. - Tegenkracht werkt met 74 sportartsen verdeeld over heel Nederland. - Tegenkracht heeft een actieve vrijwillige helpdesk met 11 specialisten op het gebied van de oncologische revalidatie. - Tegenkracht werkt momenteel met 480 sportbegeleiding locaties verdeeld over heel Nederland PATIËNTEN GEHOLPEN SPORTARTSEN HELPDESK SPECIALISTEN SPORTBEGELEIDERS 11

14 D E E L N E M E R A A N H E T W O O R D CORIEN VAN ZWEDEN IK KAN ZELFS ALWEER ZWEMMEN. Wat kun je doen als je de diagnose kanker krijgt? Toen journalist en schrijfster Corien van Zweden in 2010 met borstkanker werd geconfronteerd, hervond ze haar energie door te gaan sporten via Tegenkracht. En ze schreef een boek. In dit nummer vertelt ze hoe dat ging. Ik had de best denkbare prognose na mijn eerste keer borstkanker. Ik was goed hersteld, de littekens waren netjes genezen en ik had - op een klein stukje na - mijn borst mogen houden. Met dank aan mijn yoga en aan het sporttraject van Tegenkracht, voelde ik me weer fit en sterk. Ik had zelfs een boek geschreven en een enthousiaste uitgever gevonden die het graag wilde uitbrengen. Die middag had ik het manuscript van mijn boek Kankerklas. Vijf pubers, vijf ouders, een ziekte bij de uitgever ingeleverd. Fotograaf: Hanna Hachula Het idee voor het boek was ontstaan kort nadat bij mij in 2010 borstkanker was vastgesteld. Mijn oudste dochter zat toen in de brugklas. Al snel bleek dat in het klasje van 22 leerlingen 5 kinderen een ouder met kanker hadden. Dat intrigeerde me. Hoe gingen die andere ouders met de ziekte om, wat gebeurde er in al die gezinnen en hoe was het voor de kinderen, alle vijf aan het begin van de puberteit? 12

15 Bubbels Een paar jaar lang had ik de verhalen van zowel de ouders als de pubers van de kankerklas gevolgd en opgeschreven. En nu was het project afgerond: het boek was af. Ik voelde me opgelucht. Het was 4,5 jaar geleden dat er bij mij kanker was vastgesteld en de magische vijfjaarsgrens kwam in zicht. Misschien kon ik nu het boek sluiten en de kanker achter me laten. Op de uitgeverij ondertekenden we het boekcontract, we lachten en praatten en dronken een glas bubbels. De nacht na dat kleine feestje vond ik bij toeval een nieuw plekje op mijn linkerborst. En hoewel het er aanvankelijk onschuldig uit leek te zien, was het wel degelijk foute boel. Ik had opnieuw borstkanker en alles begon van voren af aan - een graadje erger dit keer. De prognose was slechter, een borstsparende operatie was geen optie meer, de borst moest er af. En ook aan chemo viel dit keer niet te ontkomen. Structuur Het was een grote klap. Maar ik was - in tegenstelling tot de eerste keer - ervaren en wist wat me te doen stond. Al voor de operatie kon ik met een nieuw sporttraject van Tegenkracht beginnen. Op de crosstrainer en de loopband probeerde ik in de best denkbare conditie te komen voor het behandeltraject dat me te wachten stond. Het heeft geholpen. Al meteen na de operatie deed ik weer armoefeningen en een week later was ik weer in de sportzaal te vinden. Na twee weken lukte het me weer om een handstand te doen. (Dat is een gekke gewoonte van mij: ik doe al jarenlang elke ochtend een paar handstanden). Ook tijdens de chemo s bleef ik twee keer per week sporten, misselijk en wel en ondanks de moeheid. Het gaf structuur aan mijn dagen, het leidde me af van mijn ziekte, het was gezellig, het was stoer en het gaf energie. Grote stap En nu is het eind van het Tegenkracht traject in beeld. De behandelingen zijn afgerond op de hormoonkuur na. Mijn energie neemt weer toe, mijn haar begint voorzichtig terug te groeien en mijn boek is gepresenteerd en krijgt enorm veel media aandacht. Gisteren heb ik voor het eerst sinds de ziekte weer gezwommen onder leiding van de fysiotherapeut die het Tegenkracht-programma begeleidt. Het was een grote stap: gewoon het water in springen, ondanks mijn ultrakorte haar en met de 13

16 gloednieuwe zwemprothese verstopt in mijn badpak. Het was onwennig, ik voelde het litteken trekken en het oedeemweefsel in de oksel protesteerde. Maar wat was het heerlijk om mijn lichaam weer door het water te voelen glijden. Ik zwom! Ik realiseer me dat mijn lichaam nooit meer hetzelfde zal zijn. Er zijn beschadigingen die niet meer verdwijnen, er ontbreekt een belangrijk stukje en de gedachte aan kanker zal zich van tijd tot tijd blijven opdringen. Er zullen controles zijn, ziekenhuisbezoeken, prognoses, medicijnen en allerlei onderzoeken. Daar ontkom ik niet aan. Maar ook met een beschadigd lichaam valt goed te leven, al moet je hier en daar wat aanpassingen doen. Ik kan weer fietsen, lopen, sporten en zelfs zwemmen. En wat ben ik daar blij om! Citaat uit Kankerklas Mijn lichaam is altijd een prettig lichaam geweest. Licht en sterk en redelijk buigzaam. Ik kon ermee klimmen in de bergen, fietsen bij tegenwind of, als het moest, zwemmen in onrustig water. Het was een lekker opvouwbaar lichaam. Ik kon het oprollen in een hoekje van de bank of in een vliegtuigstoel. Het was goed in handstand, touwtje springen, koprol. Schaatsen kon het ook, een beetje althans. Het heeft twee kinderen gedragen en gebaard zonder al te veel problemen. Het heeft die kinderen gevoed, veertien maanden lang, uit twee mooie, kleine borsten. Het kon genieten van lekker eten, lekker vrijen, diep slapen. Van wind in de haren, regen in de nek en knisperende sneeuw onder stevig ingepakte voeten. Het was een fijn lichaam. Het was mijn lichaam en ik leefde met het onuitgesproken idee dat we samen wel een jaar of tachtig konden worden. Corien van Zweden, Kankerklas. Vijf pubers, vijf ouders, één ziekte, uitgeverij Cargo, 2015 ISBN , en 14

17 MARCEL FIETST DE ZUIDERZEE KLASSIEKER MARCEL HOOGENDOORN Je moet er voor vechten en werken O p 26 september organiseert de Maag Lever Darm Stichting voor de vijfde keer de Zuiderzee Klassieker. Een fietstocht als eerbetoon voor iedereen die strijdt tegen darmkanker. Een tocht die gaat over het tonen van lef en moed en die door de prachtige natuur rondom de voormalige Zuiderzee voert. De uit Heinenoord afkomstige ex-darmkanker patiënt Marcel Hoogendoorn fietst dit jaar voor de derde keer mee. Darmkanker In juni 2009 werd bij Marcel darmkanker geconstateerd. Na maanden van klachten en onderzoeken waren de artsen het er in eerste instantie over eens dat ik voor 100% geen kanker had, vertelt Marcel. Uiteindelijk ben ik toch doorverwezen naar het Maasstadziekenhuis waar ze in mijn darmen hebben kunnen kijken met een Colonoscoop. Toen bleek dat ik een kwaadaardige tumor van zeventien centimeter in mijn buik had kom je in eens stroomversnelling terecht. Dat weekend heb ik mijn crematie uitgezocht. Ondanks een aantal zware operaties, het plaatsen van een stoma en de chemokuur heeft de chirurg van Marcel er nooit aan getwijfeld dat Marcel het niet zou halen. Toen ik van de artsen te horen kreeg dat we voor geheel herstel gingen, ging er bij mij een knop om, licht Marcel toe. Op dat moment is het gewoon topsport bedrijven. Je moet er voor vechten en werken. Marcel is de artsen, chirurgen en verplegers in het Maasstad Ziekenhuis zeer dankbaar. Mijn arts, dokter van der Harst, kent al zijn patiënten persoonlijk en kwam altijd even persoonlijk een praatje maken. 15

18 Het gehele team is zeer medelevend en dat heeft er zeker aan bijgedragen dat ik nu weer kan fietsen. No guts no glory Dat Marcel precies in het plaatje past van de slogan No guts no glory van de Zuiderzee Klassieker heeft hij tijdens zijn behandeling bewezen: Na de operaties moet je eigenlijk rust nemen en mag je nog niet sporten. Toen ik aan één van de artsen vertelde dat ik s ochtends nog op de hometrainer had gezeten met hartslag 160 was hij best boos, maar ik voelde me er goed bij. Ook tijdens zijn werk als buschauffeur bij werkgever Qbuzz (nu RET) liet Marcel zich er niet van weerhouden om te doen wat hij leuk vindt. Toen ik van de Arbo-arts weer voor het eerst mocht meerijden ben ik achter het stuur gaan zitten en heb 4 uur zelf gereden, gniffelt Marcel. Dit was misschien wel een stap te ver, maar ik wilde me weer één van de jongens voelen en weer de gewone collega zijn. Zuiderzee Klassieker De doorzetter is ook dit jaar weer aan het trainen voor de Zuiderzee Klassieker. Ik rij dit jaar weer de 120 kilometer samen met mijn fietsmaatje Bas Preesman. Dit jaar willen we weer sneller fietsen dan vorig jaar, maar dat gaat vast goedkomen, verzekert Marcel. In de vorige edities hebben we met z n allen veel geld opgehaald, maar in vergelijking met andere stichtingen en evenementen moet dit veel meer worden. Het is belangrijk dat de Zuiderzee Klassieker meer aandacht krijgt en daar wil ik graag aan bijdragen. Ik probeer zo veel mogelijk flyers uit te delen en hoop dat mijn collega s ook mee gaan rijden. Marcel heeft in zijn periode van behandeling, maar ook daarna veel gehad aan stichting OOK (voormalig stichting Roparun) en stichting Tegenkracht. Stichting Tegenkracht helpt kankerpatiënten om weer te gaan sporten. Stichting OOK helpt patiënten en naasten om beter om te gaan met de impact van kanker. Zij hebben mij bijvoorbeeld geholpen om weer te beginnen met werken, legt Marcel uit. Als ervaringsdeskundige geeft Marcel tips en advies om mensen te motiveren en stimuleren om op de fiets te stappen. Ik werd eens gebeld door een man met een stoma die weer graag wilde gaan fietsen. Ik heb deze man de ins en outs verteld wat de mogelijkheden zijn om te sporten met een stoma. 16

19 Tijdens de Zuiderzee Klassieker, met start en finish in Almere, kunnen deelnemers kiezen uit routes van 35, 65, 120 of 180 km. Ook is het mogelijk de 35 km per tandem te fietsen, bijvoorbeeld met een dierbaar iemand achterop. De routes voeren door het prachtige landschap rondom de voormalig Zuiderzee. Alle inschrijfgelden komen ten goede aan de strijd tegen darmkanker. Ook is het mogelijk een steentje bij te dragen door één van de deelnemers te sponsoren, zoals Marcel Hoogendoorn. Meer informatie, inschrijving of donatiemogelijkheden is te vinden op WORD DONATEUR VAN TEGENKRACHT OF GEEF EEN GIFT Naast het opzetten of initiëren van een acties voor Tegenkracht kan je ook donateur worden of een gift geven. Donateur van Tegenkracht ben je al vanaf 7,50 per maand. Een bedrag dat je maandelijks, per kwartaal, ½ jaar of jaarlijks kunt laten afschrijven. Uiteraard is het geven van een gift ook een optie. Tegenkracht heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beoogde Instelling) en daarmee zijn giften boven de 60 euro fiscaal aftrekbaar. Donateur worden of een gift geven? Mail naar 17

20 ACTIES DIE GEWEEST ZIJN: ACTIES VOOR TEGENKRACHT Le Minitour 3-10 mei In de week van 3 tot en met 10 mei fietsten en wandelden 45 sportievelingen mee in de Mini Tour de France. Een fantastische week in de mooie omgeving de Drome te Frankrijk. Naast een onvergetelijke week ook een ongekende opbrengst van maar liefst ,- euro voor Tegenkracht. 4 daagse marathon voor Tegenkracht mei Voor het tweede jaar op rij was Tegenkracht zichtbaar in woord en daad tijdens de Hardloop Avond 4-daagse op Amsterdam Ijburg. Vier prachtige routes vanaf een nieuwe startlocatie. De TennisClub Ijburg had vier dagen de deuren geopend voor zo n 100 lopers per avond. Vier avonden achter elkaar een dikke 10 kilometer maken samen een Marathon. Een geweldige opgave. Volgend jaar wordt het allemaal nóg mooier want dan wordt er ook 4 x 5km gelopen. Tegenkracht was goed vertegenwoordigd met Thomas Zijlma, Mascha van Buiten en Sander Bouwknecht. Ook wapperde het geel en blauw bij de finish. Opbrengst 347,50 euro. 18

21 Warmlopers voor Tegenkracht 13 juni De Warmlopers uit Zwolle is een enthousiaste groep hardlopers die ieder jaar niet alleen de uitdaging aangaan om de Halve Marathon van Zwolle te lopen, zij hebben ook het streven zoveel mogelijk geld op te halen voor diverse goede doelen. Tegenkracht was er dit jaar één van! Met een geweldig resultaat van 7250,- euro. Helweek voor Tegenkracht 8-14 juni Dit jaar gingen 15 sportacademie studenten van de Hogeschool Windesheim een ongekende uitdaging aan. De Helweek! Centraal stond een week trainen voor de Triathlon, maximaal trainen en ook een nacht niet slapen. De grens opzoeken, elkaar oppeppen, zwemmen, kramp, fietsen, afzien, hardlopen en doorgaan. Een onvergetelijke Hel(den)week! Ook hebben zij daar nog geld mee opgehaald voor Tegenkracht: 1148,30 euro. Kontrast 25 jaar 20 juni Kontrast Sport & Wellness te Dalfsen bestaat 25 jaar. En dat hebben zij gevierd met al hun leden, oud- leden, familie en relaties. In de ochtend 60 man op de spinningfiets, in de middag 70 man een trailrun, 250 leden aan het buffet en een paar honderd man op het afsluitende feest. Beter kan je het als sportcentrum niet vieren. Daarnaast werd de opbrengst van de avond uit alle giften geschonken aan Tegenkracht. Een geweldige opbrengst van 2500,- euro. maar ook de toezegging, dat mensen uit Dalfsen en omgeving bij wie kanker is vastgesteld, anderhalf jaar gratis gebruik kunnen maken van alle sportfaciliteiten van Kontrast. Stichting tegenkracht is daarbij partner van Kontrast. 19

22 ACTIES DIE KOMEN GAAN: 29 augustus - Hiawatha City Swim Zwollle Een keer niet fietsen of hardlopen voor Tegenkracht maar zwemmen. Vorig jaar stond voor het eerst de City Swim Zwolle op de agenda. Ruim 2,5 km zwemmen, individueel of in een team van 3 personen in de mooiste grachten van Nederland. 168 deelnemers waagden zich aan deze uitdaging en de opbrengst voor Tegenkracht was net zo groot als en succes van het event. Ruim euro. Dit jaar staat de 2e editie in de agenda op 29 augustus met hoofdsponsor. Hiawatha City Swim Zwolle. Meer informatie op 29 september - Tour de Countus 5.0 Alweer de vijfde editie van Tour de Countus, Een lustrumeditie! Door de combinatie van de sport, het goede doel en het netwerken is Tour de Countus al jaren een succesvol evenement. Evenals voorgaande jaren gekoppeld aan Tegenkracht als goed doel. Bent u sportief op de fiets en bent u ondernemer, directeur, manager? Of heeft u vanuit uw functie beslissingsbevoegdheid, zit u in het MT, of kunt u uw bedrijf op een commerciële en/of beslissende manier vertegenwoordigen? Dan nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan onze Tour de Countus. Deze lustrumeditie wordt een culinaire Tour - wat dat precies inhoudt blijft voorlopig nog een verrassing. 11 oktober - Lopen tegen kanker Ook dit is inmiddels de 5 e editie en wederom is Tegenkracht één van de goede doelen waarvoor gelopen wordt. Loop en vier het ook mee! 5 of 10 km hardlopen, 10 km wandelen of de 2 km gezinsloop. Wat 5 jaar geleden begonnen is als een lokaal en kleinschalig initiatief, is inmiddels uitgegroeid tot het grootse loopevenement van de Bollenstreek. Meer informatie en inschrijven kan via Tegenkracht loopt met een team mee, wil jij dat ook? Meld je dan even via 20

23 UPDATE TEAM TEGENKRACHT Ik sport voor Tegenkracht! Update Team Tegenkracht Ieder kwartaalbericht is er aandacht voor Team Tegenkracht. De omni-sportvereniging voor sporters die hun sporthart hebben kloppen voor Tegenkracht. Samen sporten, met elkaar, voor elkaar en voor een ander. Kun jij je vinden in de slogan en wil jij ook wat doen voor Tegenkracht? Kijk eens op en wordt lid. In het vorige kwartaalbericht was er vooral aandacht voor het Sportgala van Team Tegenkracht. Het jaarlijks terugkerende feest waarbij de sportman, sportvrouw van het jaar wordt verkozen en de aanmoedigingsprijs De Bijl wordt uitgereikt. Dat achter de rug gehad te hebben is het sein dat het nieuwe seizoen met de strijdt om het bemachtigen van de titel Team Tegenkracht Sportman of Sportvrouw van het jaar. Zeker zal meegenomen in deze strijdt de Halve Marathon van Zwolle die zaterdagavond 13 juni onder zware omstandigheden is gelopen. Het was een warme, benauwde en drukke marathon, maar ontzettend gezellig en een fantastische ambiance. Deze editie liepen diverse Team Tegenkracht leden hand in hand met de loopgroep De Warmlopers uit Zwolle. De Warmlopers lopen ieder jaar voor diverse goede doelen en dit jaar was stichting Tegenkracht er daar ook één van. Aangezien Team Tegenkracht diverse leden heeft in en rondom Zwolle, voelden we ons meer dan geroepen om deze uitdaging aan te gaan. En in alle opzichten is dit meer dan gelukt. We liepen allemaal de halve marathon uit en met de Warmlopers delegatie samen werd er ook nog een 7250 euro bij elkaar opgehaald voor Tegenkracht. Met dit soort initiatieven en bijdragen voor Tegenkracht worden er natuurlijk punten gescoord voor de titel Sportman of Spotrvrouw van het jaar. Op naar de volgende events en een fijne sportzomer! 21

24 PERSBERICHT KANKERPATIËNTEN DIE SPORTEN KEREN SNELLER TERUG OP DE WERKPLEK EN RE-INTEGREREN BETER Velsen, juni 2015 MKB IJMOND ENTHOUSIAST OVER SPORTPLAN OP MAAT VAN STICHTING TEGENKRACHT Een op 175 werknemers krijgt kanker. Dat betekent dat kanker ook op de werkvloer grote impact heeft. Toonaangevende organisaties als Pon, PepsiCo, Rabobank, Countus en Delta Lloyd onderkennen het belang van sporten voor kankerpatiënten. Het Sportplan op maat van Stichting Tegenkracht leidt tot betere en snellere re-integratie van hun werknemers op de werkplek. Deze organisaties sloten een overeenkomst tot samenwerking af met Stichting Tegenkracht, en hebben zo sportmedische begeleiding voor hun medewerkers goed geregeld. Bij Pon bijvoorbeeld keren werknemers dankzij het Sportplan op maat van Tegenkracht weken tot maanden eerder dan het landelijk gemiddelde terug op de werkplek. Sinds de oprichting van de stichting (2006) heeft Tegenkracht ruim 1100 kankerpatiënten met een Sportplan op maat geholpen. Daarmee is het de meest ervaren organisatie in Nederland op gebied van kanker en sport. Tegenkracht zorgt ervoor dat kankerpatiënten die willen sporten, dat medisch verantwoord kunnen doen. Daartoe heeft Tegenkracht een landelijk dekkend netwerk opgezet van sportartsen, medisch specialisten, bedrijfsartsen, sportbegeleiders en fysiotherapeuten. Jaarlijks krijgen in Nederland werknemers de diagnose kanker. De motivatie om terug te keren is groot, maar vermoeidheidsklachten zijn een groot obstakel bij de werkhervatting. Sporten kan hierin een grote rol spelen, maar velen weten niet hoe. Daarbij zijn de kosten van sportmedische begeleiding niet gedekt in de zorgverzekering. Tegenkracht 22

25 is daarom gaan samenwerken met werkgevers. Pioniers als Pon en PepsiCo geven het voorbeeld, maar we hebben heel werkgevend Nederland nodig om alle werknemers met kanker te helpen re-integreren. Op 28 oktober organiseert MKB IJmond in samenwerking met Tegenkracht en met medewerking van Rotary Club Velsen een symposium over sportmedische begeleiding van werknemers. OUD-DEELNEMERS: U KUNT ONS HELPEN garant voor de kosten van het begeleidingstraject voor hun werknemers. Zoals u eerder heeft kunnen lezen, hebben wij in november 2014 onze 1000 e deelnemer kunnen begroeten. Gelukkig kunnen we vaststellen dat veel van de mensen die wij hebben begeleid de draad van leven, werken en sporten hebben opgepakt. Middels dit artikel wenden wij ons speciaal tot de oud-deelnemers die actief zijn in het arbeidsproces. Wij zoeken namelijk werkgevers die zich willen aansluiten bij de bestaande reeks bedrijven zoals Pon, PepsiCo, Delta Lloyd, Countus en Rabobank. Deze bedrijven hebben ja gezegd tegen het Sportplan, zij stellen zich Wij hopen altijd dat oud-deelnemers automatisch een beetje onze ambassadeurs worden voor het product dat Tegenkracht biedt. Als geen ander kunt u vertellen wat het Sportplan voor u betekend heeft, hoe het geholpen heeft in het proces van kankerbehandeling en revalidatie. En wat voor baat u er bij heeft gehad. Wij willen u vragen mee te denken hoe we meer werkgevers aan boord kunnen krijgen, en dat begint meestal het meest gemakkelijk in de eigen werkomgeving. Als u een opening weet te maken bij uw werkgever, heel graag. Waar nodig komen wij het verhaal toelichten. Mail of bel ons gerust. 23

26 5 VRAGEN AAN ELSA OPGELDER Wie is Elsa Opgelder en waar werkt zij? Ik ben algemeen fysiotherapeut en in opleiding voor de master Sportfysiotherapeut. Deze studie rond ik dit jaar af. Ik ben werkzaam bij Sport Medisch Centrum Zaanstad te Zaandam. Onze praktijk is gevestigd in de oude Zaanse Verkade fabriek. Naast mijn werk ben ik zelf graag aan het sporten. De meeste tijd besteed ik aan hockey en tennis en in de winter ga ik graag op wintersport. Ik vind het fijn om op deze manier te ontspannen. Wat is jouw motivatie om mee te werken aan de sportbegeleiding op maat van Tegenkracht? Tegenkracht gaat uit van de sportwens van de cliënt en biedt een persoonlijk sportmedisch advies. Wanneer sporten nog niet mogelijk is bij de reguliere club of niet meer mogelijk is, biedt het sportplan op maat een mogelijkheid om de gevolgen en bijwerkingen van de behandeling van kanker aan te pakken door de belastbaarheid multidisciplinair te vergroten. 24

27 Vaak hebben mensen met kanker nog wel een sportwens en een wens om lichamelijk actief te zijn. Deze sportwens kan ik mij als sporter heel goed voorstellen, waardoor ik graag mensen help die ook weer willen sporten. Hierin ligt mijn taak meer in het coachen en begeleiden van mensen om op een gedoseerde en gezonde manier het sporten weer te hervatten en zo de belastbaarheid weer te vergroten. Hoe motiveer je de deelnemers aan het sportplan Tegenkracht? Mijn enthousiasme voor het vak en het sporten geef ik door aan de deelnemers. Hierbij is het belangrijk dat de deelnemers weer het vertrouwen in hun eigen lichaam krijgen en hun lichaam weer leren voelen. De interactie en het persoonlijke contact met de deelnemers speelt hierin een belangrijke grote rol. Op welke manier maak je het trainen en de resultaten voor een deelnemer inzichtelijk? Elke drie tot zes weken hebben wij een evaluatie met de deelnemer. Hierin bespreken we de doelstellingen en door middel van verschillende meetinstrumenten maken we de resultaten voor de deelnemer zichtbaar. Dit kan bestaan uit bijvoorbeeld een krachttest, maar ook een functionele test gericht op de sporthervatting van de deelnemer. Vanuit de evaluatie, worden weer nieuwe doelstellingen opgesteld om zo tot het einddoel van de deelnemer te komen. Heb je nog beweegtips voor kankerpatiënten die willen gaan of blijven sporten? Zoek deskundige hulp bij het hervatten of starten met sporten. Hierdoor voorkom je eventuele tegenslagen of overbelasting en word je op maat opgebouwd. Het vertrouwen in het lichaam neemt dan ook op een positieve manier toe. 25

28 WEBSHOP TEGENKRACHT TEGENKRACHT ARTIKELEN Wilt u ook graag een steentje bijdragen aan Tegenkracht, stichting kanker en sport? Sport je graag? En ben je op zoek naar een sportshirt, broek, pet, jas, wielerkleding of polsbandje? Geef aan wat je wensen zijn en wij bestellen graag wat u wenst en drukken daar het logo van Tegenkracht op waar u dat wilt. Zie de webshop op welke items al te koop zijn. Maar er zijn uiteraard nog veel meer mogelijkheden, zoals handdoeken, zweetbandjes en nog veel meer. Hardlopen Polsbandjes Tegenkracht Wielrennen 26

29 TEAMS VOOR TEGENKRACHT Sport jij in teamverband? En willen jullie dat doen voor Tegenkracht? Neem een voorbeeld aan het Avanti Tegenkracht tafeltennis team en speel met het logo op jullie shirt voor Tegenkracht. Uiteraard is het mogelijk om shirts en/of broeken te bedrukken voor jullie team of club, of dat nu tafeltennis, voetbal of volleybal is, alles is mogelijk, we horen het graag. Tegenkracht Avanti Tafeltennisteam TEGENKRACHT: Het verhaal van Jelle Wolthuizen Naast de bovengenoemde items die te koop zijn in de webshop van is ook het boek Tegenkracht, het verhaal van Jelle Wolthuizen te koop. Het boek is het verhaal van Jelle Wolthuizen de oprichter en initiatiefnemer van de stichting. Lees in dit boekwerk de beweegredenen en Tegenkracht van Jelle Wolthuizen. 27

30 DANK Tegenkracht is de mensen en bedrijven heel dankbaar voor het plaatsen van de advertenties. Met de brochure bereiken wij een breed publiek en na elke verspreiding melden zich ook veel (ex)kankerpatiënten bij Tegenkracht voor het Sportplan op Maat. Zonder deze advertentieplaatsers is het drukken en verspreiden van het kwartaalbericht een kostbare investering. Investeringen die Tegenkracht te allen tijde probeert te vermijden. Tegenkracht probeert elke binnengekomen of niet uitgegeven Euro om te zetten in sportmogelijkheden voor kankerpatiënten. Ook jullie leveren daarin een belangrijke bijdrage, advertentieplaatsers, bedankt! Coördinators: Matijs Jansen Thomas Zijlma Postbus BC Zwolle telefoonnr: (Matijs Jansen) (Thomas Zijlma) internet: bankgegevens: Rabobank, Driebergen - Rijsenburg IBAN: NL04RABO Uitgever: Nolin Uitgevers B.V. Opmaak: Studio Nolin De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Niets uit de advertenties mag worden gekopieerd en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. 28

31 advertenties binnenachter

32 advertenties buitenachter

SPORTPLAN P MAAT. Voor sport. Tegen kanker.

SPORTPLAN P MAAT. Voor sport. Tegen kanker. P MAAT Voor sport. Tegen kanker. Voor sport. Tegen kanker. De kanker heeft mij niet belemmerd in mijn eigen sportuitoefening en ik heb ervoor gezorgd dat ik zowel voor en na de operatie, als tijdens de

Nadere informatie

Sportplan p maat. stichting kanker en sport

Sportplan p maat. stichting kanker en sport Sportplan p maat stichting kanker en sport stichting kanker en sport Support uw medewerkers bij de wedstrijd van hun leven Stichting Tegenkracht is de enige Nederlandse organisatie die kankerpatiënten

Nadere informatie

Kwartaalbericht 1, 2015, jaargang 7

Kwartaalbericht 1, 2015, jaargang 7 Kwartaalbericht 1, 2015, jaargang 7 INHOUD Voorwoord 2 Peter Smeets Organisatie 4 Tegenkracht Stichting Tegenkracht 5 Wat biedt en doet Tegenkracht Tegenkracht in het bedrijfsleven 8 Goed werkgeverschap

Nadere informatie

Groepsfoto: Halve marathon van Egmond voor Tegenkracht

Groepsfoto: Halve marathon van Egmond voor Tegenkracht Groepsfoto: Halve marathon van Egmond voor Tegenkracht Kwartaalbericht 2, 2015, jaargang 7 INHOUD Voorwoord 2 Thomas Zijlma Organisatie 4 Tegenkracht Stichting Tegenkracht 5 Wat biedt en doet Tegenkracht

Nadere informatie

Kwartaalbericht , jaargang 9

Kwartaalbericht , jaargang 9 Kwartaalbericht 1 2017, jaargang 9 inhoud Voorwoord 2 Maartje Organisatie 4 Tegenkracht Stichting Tegenkracht 5 Wat biedt en doet Tegenkracht Tegenkracht in het bedrijfsleven 8 Goed werkgeverschap Massage

Nadere informatie

CITYSWIM ZWOLLE EEN ACTIE VOOR TEGENKRACHT. WEDEROM EEN GROOT SUCCES! Kwartaalbericht , jaargang 7. Kwartaalbericht

CITYSWIM ZWOLLE EEN ACTIE VOOR TEGENKRACHT. WEDEROM EEN GROOT SUCCES! Kwartaalbericht , jaargang 7. Kwartaalbericht CITYSWIM ZWOLLE EEN ACTIE VOOR TEGENKRACHT. WEDEROM EEN GROOT SUCCES! Kwartaalbericht Kwartaalbericht 4 4 2015, jaargang 7 2016, 8 INHOUD Voorwoord 2 Peter Smeets Organisatie 4 Tegenkracht Stichting Tegenkracht

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2, 2014, jaargang 6

Kwartaalbericht 2, 2014, jaargang 6 Kwartaalbericht 2, 2014, jaargang 6 INHOUD Voorwoord 2 David Bruinvels stelt zich voor Klinisch arbeidsgeneeskundige Organisatie 4 Tegenkracht Stichting Tegenkracht 5 Wat biedt en doet Tegenkracht Update

Nadere informatie

City Swim Zwolle wederom een groot succes en geweldige opbrengst voor Tegenkracht!

City Swim Zwolle wederom een groot succes en geweldige opbrengst voor Tegenkracht! www.buurmanfotografie.nl / Edo Koch City Swim Zwolle wederom een groot succes en geweldige opbrengst voor Tegenkracht! Kwartaalbericht 4 2015, jaargang 7 INHOUD Voorwoord 2 Thomas Zijlma Organisatie 4

Nadere informatie

Lees het ervaringsverhaal van Wimyke de Bruin. Kwartaalbericht 3, 2014, jaargang 6

Lees het ervaringsverhaal van Wimyke de Bruin. Kwartaalbericht 3, 2014, jaargang 6 Lees het ervaringsverhaal van Wimyke de Bruin Kwartaalbericht 3, 2014, jaargang 6 INHOUD Voorwoord 2 Matijs Jansen Organisatie 4 Tegenkracht Stichting Tegenkracht 5 Wat biedt en doet Tegenkracht Helpdesk

Nadere informatie

Alle kracht nodig tegen de wind in Topsport. Steun in de rug wind mee Extra kracht: Tegenkracht. Kwartaalbericht 1, 2012 jaargang 4

Alle kracht nodig tegen de wind in Topsport. Steun in de rug wind mee Extra kracht: Tegenkracht. Kwartaalbericht 1, 2012 jaargang 4 Alle kracht nodig tegen de wind in Topsport Steun in de rug wind mee Extra kracht: Tegenkracht Kwartaalbericht 1, 2012 jaargang 4 INHOUDSOPGAVE: Voorwoord: Nieuwe voorzitter -2- Peter Smeets Organisatie

Nadere informatie

Verslag: SYMPOSIUM VOOR SPORTBEGELEIDERS. Kwartaalbericht , 2016, jaargang 78

Verslag: SYMPOSIUM VOOR SPORTBEGELEIDERS. Kwartaalbericht , 2016, jaargang 78 Verslag: SYMPOSIUM VOOR SPORTBEGELEIDERS Kwartaalbericht 41 2015, 2016, jaargang 78 INHOUD Voorwoord 2 Anouk Bleekemolen Organisatie 4 Tegenkracht Stichting Tegenkracht 5 Wat biedt en doet Tegenkracht

Nadere informatie

Visiedocument. Ontwikkeling KANKER EN SPORT: in 2020 een logische en voor iedereen bereikbare stap bij de diagnose van kanker

Visiedocument. Ontwikkeling KANKER EN SPORT: in 2020 een logische en voor iedereen bereikbare stap bij de diagnose van kanker Visiedocument Ontwikkeling 2016-2020 KANKER EN SPORT: in 2020 een logische en voor iedereen bereikbare stap bij de diagnose van kanker KANKER EN SPORT: in 2020 een logische en voor iedereen bereikbare

Nadere informatie

Ervaringsverhaal Rene Seegers En toen was er Tegenkracht. Kwartaalbericht 2, 2013 * jaargang 5

Ervaringsverhaal Rene Seegers En toen was er Tegenkracht. Kwartaalbericht 2, 2013 * jaargang 5 Ervaringsverhaal Rene Seegers En toen was er Tegenkracht Kwartaalbericht 2, 2013 * jaargang 5 INHOUD Voorwoord 2 Els van Dam Organisatie 4 Tegenkracht Helpdesk Tegenkracht 5 Voor vragen vanuit het werkveld

Nadere informatie

Hans Hoff: Het voelde als een knal op mijn kin. Kwartaalbericht , jaargang 9

Hans Hoff: Het voelde als een knal op mijn kin. Kwartaalbericht , jaargang 9 Hans Hoff: Het voelde als een knal op mijn kin Kwartaalbericht 3 2017, jaargang 9 inhoud Voorwoord 2 Peter Smeets Organisatie 4 Tegenkracht Stichting Tegenkracht 5 Wat biedt en doet Tegenkracht Tegenkracht

Nadere informatie

Ervaringsverhaal Arletta Westdorp

Ervaringsverhaal Arletta Westdorp Ervaringsverhaal Arletta Westdorp Iedereen kan stabiliteit gebruiken in een tijd waar alle controle weg lijkt te zijn. Kwartaalbericht Kwartaalbericht 3 4 2015, jaargang 7 2016, 8 INHOUD Voorwoord 2 Anouk

Nadere informatie

EEN TWEE-GESPREK KANKERPATIËNT MAX VAN RIJ EN SPORTARTS JOLANDA HEERE. Kwartaalbericht , jaargang 9

EEN TWEE-GESPREK KANKERPATIËNT MAX VAN RIJ EN SPORTARTS JOLANDA HEERE. Kwartaalbericht , jaargang 9 EEN TWEE-GESPREK KANKERPATIËNT MAX VAN RIJ EN SPORTARTS JOLANDA HEERE Kwartaalbericht 2 2017, jaargang 9 INHOUD Voorwoord 2 Jorge Labadie Organisatie 6 Tegenkracht Stichting Tegenkracht 7 Wat biedt en

Nadere informatie

KANKER EN SPORT: in 2013 een logische en veel toegepaste combinatie

KANKER EN SPORT: in 2013 een logische en veel toegepaste combinatie KANKER EN SPORT: in 2013 een logische en veel toegepaste combinatie Hoe Tegenkracht Stichting Kanker en Sport de eigen ervaringen uit 2005-2010 met meer dan 300 deelnemers wil inzetten om in 2011-2013

Nadere informatie

Kwartaalbericht 3, 2012 * jaargang 4

Kwartaalbericht 3, 2012 * jaargang 4 Mini Tour de France Een week lang fietsen in Frankrijk voor Tegenkracht. Interesse? Voor meer informatie en aanmelden neem contact op met info@tegenkracht.nl Kwartaalbericht 3, 2012 * jaargang 4 advertenties

Nadere informatie

6. Behandelingen. Wil jij dat jouw moeder zo snel mogelijk begint met de behandelingen of wil je dat ze nog even wacht? Waarom?

6. Behandelingen. Wil jij dat jouw moeder zo snel mogelijk begint met de behandelingen of wil je dat ze nog even wacht? Waarom? 6. Behandelingen De uitslagen van alle onderzoeken geven een duidelijk beeld van de ziekte. De artsen weten nu om welke soort borstkanker het gaat, wat de eigenschappen zijn van de kankercellen, hoe groot

Nadere informatie

Kwartaalbericht 1, 2014, jaargang 6

Kwartaalbericht 1, 2014, jaargang 6 Kwartaalbericht 1, 2014, jaargang 6 INHOUD Voorwoord 2 Els van Dam, secretaris Tegenkracht Organisatie 4 Tegenkracht Helpdesk Tegenkracht 5 Vroor vragen vanuit het werkveld Wat biedt en doet Tegenkracht

Nadere informatie

Borstkanker ''Angst voor het onbekende''

Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Ellen Wagter-Streep Schrijver: Ellen Wagter-Streep ISBN: 9789402129663 Ellen Wagter-Streep Inhoud Inhoud... 05 Voorwoord...

Nadere informatie

AANVULLING TOOLKIT FONDSENWERVING TIPS PERSBENADERING

AANVULLING TOOLKIT FONDSENWERVING TIPS PERSBENADERING AANVULLING TOOLKIT FONDSENWERVING TIPS PERSBENADERING groningen((((( over(de afsluitdijk amsterdam 500(KM binnen 24(uur utrecht veldhoven valkenburg MAASTRICHT( FINISH 500(km Versie: februari 2013 Stap

Nadere informatie

Sportief bewegen na kanker. Kanker

Sportief bewegen na kanker. Kanker Sportief bewegen na kanker Kanker Sportief bewegen na kanker...................................... Bewegen: goed en nog leuk ook! Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op de gezondheid en is nog

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2, 2012 jaargang 4

Kwartaalbericht 2, 2012 jaargang 4 Theater de Speeldoos, Rembrandtlaan 35, Baarn Prijs: 100,- (entree, eten en drinken) PROGRAMMA 19.00 Deuren geopend 20.10 Opening door Frits Barend 20.20 Muziek van Alina-Lin Jong e.a. 20.35 Kâttekwaod

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Trainingsprogramma s tijdens en na behandeling bij kanker

PATIËNTEN INFORMATIE. Trainingsprogramma s tijdens en na behandeling bij kanker PATIËNTEN INFORMATIE Trainingsprogramma s tijdens en na behandeling bij kanker Revalidatie bij kanker Uit onderzoek blijkt dat revalidatie tijdens en na de behandeling bij kanker leidt tot een verhoogde

Nadere informatie

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? PZP helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen?

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? PZP helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen? 2013/2014 Zorg of ondersteuning nodig? PZP helpt! De beste zorg vinden? Uw verzekering snel en digitaal regelen? Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Inhoudsopgave 4 Uw verzekering snel en digitaal

Nadere informatie

Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling

Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling FYSIOTHERAPIE Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling BEHANDELING Fysieke training tijdens en/of na kankerbehandeling Als u te maken krijgt met kanker is dit zeer ingrijpend. Tijdens en na

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen?

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen? zorgwijzer 2013/2014 Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! De beste zorg vinden? Uw verzekering snel en digitaal regelen? Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Inhoudsopgave 4 Regel uw verzekering

Nadere informatie

Oncologische Revalidatie

Oncologische Revalidatie Libra R&A Revalidatie Oncologische Revalidatie Herstellen na kanker Uw primaire behandelingen in het ziekenhuis zijn achter de rug en u probeert de draad van uw leven weer op te pakken. Dat blijkt niet

Nadere informatie

De MEERWAARDE van de SPORT arts

De MEERWAARDE van de SPORT arts Aangepast (top)sporten Wetenschap en de sportpraktijk De MEERWAARDE van de SPORT arts Symposium CASA READE, 11 oktober 2013 Jessica Gal, sportarts Introductie 15-10-2013 SMA Jessica Gal Sportartsen Opgestart

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld.

Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld. Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld. Naast de sportieve uitdaging van bijna 500 kilometer te fietsen naar Amsterdam en terug, wacht er nu nog een tweede uitdaging: zoveel mogelijk geld

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt het portfolio van Roparun Team Doetinchem. Hierin leest u meer over De Roparun en ons team.

Voorwoord. Voor u ligt het portfolio van Roparun Team Doetinchem. Hierin leest u meer over De Roparun en ons team. Team Doetinchem Roparun 14 t/m 16 mei 2016 www.roparun teamdoetinchem.nl info@roparun teamdoetinchem.nl Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven... 1 P

Nadere informatie

Spinningmarathon van 6 uur voor Villa Joep

Spinningmarathon van 6 uur voor Villa Joep Organiseert 09 juni 2012 op Haantjesdag SpinForLife 2012 Carl Verheijen reikt cheque uit aan Kees Stuivenberg van Villa Joep Sensationele apbrengst in 2009 Spinningmarathon van 6 uur voor Villa Joep Woudenberg

Nadere informatie

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer -

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon Beste lezer, Ik hoop dat jouw doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Voorbeeld sponsorwervingsbrieven

Voorbeeld sponsorwervingsbrieven Voorbeeld sponsorwervingsbrieven We hebben een aantal voorbeeldbrieven geschreven om het sponsorwerven nog gemakkelijker te maken. Kies de versie die het beste bij jou (of je situatie) past: > Brief voor

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

Voor u ligt de sponsormap van de LIONS tourrally. Fijn dat u de moeite neemt te lezen en in overweging te nemen om te sponsoren en/of deel te nemen.

Voor u ligt de sponsormap van de LIONS tourrally. Fijn dat u de moeite neemt te lezen en in overweging te nemen om te sponsoren en/of deel te nemen. Sponsormap 2012 Algemeen Lions Tour Rally, 9 en 10 juni 2012 Geachte ondernemer / Geachte sponsor, Voor u ligt de sponsormap van de LIONS tourrally. Fijn dat u de moeite neemt te lezen en in overweging

Nadere informatie

Projectkosten ophalen met fondsenwerving

Projectkosten ophalen met fondsenwerving Projectkosten ophalen met fondsenwerving Het is soms ook best duur om vrijwilligerswerk te doen in het buitenland, of stage te lopen over de grens. Voor Local Dreamers, en voor onze Ecuadoriaanse partnerorganisaties,

Nadere informatie

Nationale Nederlanden Paspoort. Informatieboekje bevolkingsonderzoek naar borstkanker

Nationale Nederlanden Paspoort. Informatieboekje bevolkingsonderzoek naar borstkanker Nationale Nederlanden Paspoort Informatieboekje bevolkingsonderzoek naar borstkanker Zorgbelang Gelderland, november 2010 Teksten of delen van teksten uit deze uitgave mogen, na verkregen toestemming van

Nadere informatie

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen

zorgwijzer Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen zorgwijzer 2012/2013 Weet u waar u de beste zorg kunt krijgen? Uw verzekering snel en digitaal regelen Zorg of advies nodig? CZ wijst u de weg Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Toen mijn vriendin

Nadere informatie

Samen komen we verder. Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA

Samen komen we verder. Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA Samen komen we verder Draag bij aan onderzoek naar kanker, steun stichting VUmc CCA Uw bijdrage zorgt voor vooruitgang Juan Garcia, onderzoeker bij VUmc CCA: Ik studeerde geneeskunde omdat ik mensen wilde

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Maximale inspanningstest

Maximale inspanningstest Maximale inspanningstest Je komt bij ons in het ziekenhuis voor een test. Die test heet maximale inspanningstest. Het is een onderzoek waarbij de dokter onderzoekt: Hoe jouw conditie is. Hoe je longen,

Nadere informatie

KANKER EN WERK. informatie voor werkgevers. jaarlijks circa 40.000 werknemers. kans op overleving steeds groter. steeds meer mensen met kanker werken

KANKER EN WERK. informatie voor werkgevers. jaarlijks circa 40.000 werknemers. kans op overleving steeds groter. steeds meer mensen met kanker werken KANKER EN WERK informatie voor werkgevers Deze brochure biedt u als werkgever een handreiking voor het begeleiden van medewerkers met kanker. Met als doel dat uw medewerker aan het werk kan blijven. De

Nadere informatie

Sportief bewegen met een stoma. Stoma

Sportief bewegen met een stoma. Stoma Sportief bewegen met een stoma Stoma Sportief bewegen met een stoma...................................... Bewegen is gezond en nog leuk ook! Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op de gezondheid

Nadere informatie

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen.

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen. Woensdag Ik denk dat ik gek word! Dat moet wel, want ik heb net gehoord dat mijn moeder kanker heeft. Niet zomaar een kankertje dat met een chemo of bestraling overgaat. Nee. Het zit door haar hele lijf.

Nadere informatie

Stefan Slot Vriezenveen

Stefan Slot Vriezenveen Beste sponsoren, Zoals jullie waarschijnlijk wel mee hebben gekregen is vorige week de marathon van New York afgelast. De reden waarom deze afgelast is lijkt mij volkomen terecht! Maar het moment en de

Nadere informatie

Fit op de werkvloer 2016

Fit op de werkvloer 2016 Is uw bedrijf al fit? Meer dan 100 bedrijven investeerden al in duurzame inzetbaarheid van personeel en formuleerden 5 succesfactoren zodat werkgevers en werknemers er maximaal van profiteren. De 5 succesfactoren

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Oncologische revalidatie en Herstel en balans

Oncologische revalidatie en Herstel en balans Oncologische revalidatie en Herstel en balans Afdeling sportgeneeskunde Locatie Veldhoven De oncologische revalidatieprogramma s van Máxima Medisch Centrum zijn erop gericht om mensen die zijn behandeld

Nadere informatie

Samen zijn wij sterk. Even voorstellen... Donateur worden? Kijk op www.buddyhulp.nl

Samen zijn wij sterk. Even voorstellen... Donateur worden? Kijk op www.buddyhulp.nl Donateur worden? Kijk op www.buddyhulp.nl Samen zijn wij sterk Even voorstellen... Foto: Roy Beusker Buddyhulp is voor mij een winnaar. Ze hebben een plan. Ze denken in mogelijkheden. En ze laten iets

Nadere informatie

SAMEN SPORTEN VOOR HET GOEDE DOEL

SAMEN SPORTEN VOOR HET GOEDE DOEL SAMEN SPORTEN VOOR HET GOEDE DOEL Bedankt dat u even de tijd neemt voor Sporters in Actie. Door middel van deze prospectus willen wij u graag laten zien dat wij meer zijn dan organisator van sportieve

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Ivonne Bressers: Dank je wel. Rob Kleijs: Ivon, Kun je nog eens uitleggen wat het Usher Syndroom is?

Ivonne Bressers: Dank je wel. Rob Kleijs: Ivon, Kun je nog eens uitleggen wat het Usher Syndroom is? 100 Col 's beklimmen in 40 dagen met een totale afstand van 4100 kilometer. Eddy Driessen uit Arnhem wil die tocht gaan afleggen en dat doet hij voor zijn plezier maar ook voor het goede doel. Namelijk

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Inleiding Waarom bewegen tijdens chemotherapie?

Inleiding Waarom bewegen tijdens chemotherapie? BEWEGEN BIJ KANKER Inleiding De ziekte kanker, maar ook de behandeling, zoals chemotherapie, operatie, bestraling en hormonale therapie, kunnen aanleiding geven tot langdurige vermoeidheid en conditieverlies.

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 8 Oktober/november 2014 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht

Nadere informatie

De Heupen. Werkstuk : De Heupen

De Heupen. Werkstuk : De Heupen De Heupen Werkstuk : De Heupen Door : Hannah Bukkems Datum : 26 februari 2016 1 Hoofdstuk 1 Waarom doe ik een spreekbeurt over heupen? Als kind heb ik vroeger een heupafwijking gehad. Toen ik bijna een

Nadere informatie

Dam tot Damloop. Fédération Française de la Cardiologie

Dam tot Damloop. Fédération Française de la Cardiologie Kit Fondsenwerving De Mobilisation Kit Dam tot Damloop Fédération Française de la Cardiologie Loop voor een goed doel! Deelname aan dit evenement is natuurlijk op zichzelf al een geweldige prestatie, maar

Nadere informatie

anker Oncologische revalidatie Herstel & Balans

anker Oncologische revalidatie Herstel & Balans Fysiotherapie anker en kanker Oncologische revalidatie Herstel & Balans Fysiotherapie anker en kanker Oncologiefysiotherapie is gericht op het behandelen, trainen en begeleiden van mensen met kanker. Het

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud:

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud: Kooijman Racing ONK Supersport 600 Nieuwsbrief 7 Inhoud: - Verslag GAMMA Racing Days - Kooijman Racing start niet in Spa-Francorchamps - ALS-dag in Assen 22 september - Caravan Verhuur Karsten helpt mee

Nadere informatie

Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag.

Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag. Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag. Onze vragen: 1. Wanneer bent u met uw schrijfcarrière begonnen? 8 jaar geleden ben ik begonnen met het schrijven.

Nadere informatie

Centrum voor Psychotherapie

Centrum voor Psychotherapie Centrum voor Psychotherapie Je zit al een langere tijd niet goed in je vel. Op steeds dezelfde punten in je leven loop je vast. Je hebt al geprobeerd te veranderen. Waarschijnlijk heb je ook al behandelingen

Nadere informatie

Beleidsplan climb2raise

Beleidsplan climb2raise Stichting 2climb2raise ONZE ANBI STATUS per 01-01-2016 Beleidsplan 2015-2016 2climb2raise Algemeen Als stichting zetten wij ons in om (ex) Kankerpatiënten deel te laten nemen aan de Alpe d'huzes. Onze

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Alle ins and outs over Lucette & Nazorg Borstkanker

Alle ins and outs over Lucette & Nazorg Borstkanker Alle ins and outs over Lucette & Nazorg Borstkanker Alle ins and outs over Lucette & Nazorg Borstkanker Naam: Lucette Vermeijden Leeftijd: 28 jaar Mobiel nummer: E-mail: lucette@nazorgborstkanker.nl Blog:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

Doorzetten: is het leren van geduld om te blijven proberen. Moed hebben om niet op te geven.

Doorzetten: is het leren van geduld om te blijven proberen. Moed hebben om niet op te geven. 1 KARAKTER DOELSTELLING Kiezen voor Doorzetten Doorzetten: is het leren van geduld om te blijven proberen. Moed hebben om niet op te geven. Het doel is de kracht en de noodzaak om veel fouten te maken

Nadere informatie

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie).

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Verbetert de zorg na de behandeling van dikke darmkanker

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

biedt - vele onvergetelijke dagen - lotgenotencontact - een luisterend en warm oor - deskundig advies - praktische hulp

biedt - vele onvergetelijke dagen - lotgenotencontact - een luisterend en warm oor - deskundig advies - praktische hulp biedt - vele onvergetelijke dagen - lotgenotencontact - een luisterend en warm oor - deskundig advies - praktische hulp voor ALS-patiënten en hun naasten Alle gebruikte foto s zijn van ALS-patiënten. Op

Nadere informatie

Voordelen voor vrienden

Voordelen voor vrienden Voordelen voor vrienden U ontvangt gratis ons kwartaalblad de Antoni (met daarin verhalen van patiënten en medewerkers van het, fondsenwervingsacties en Vriendennieuws). U wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse

Nadere informatie

Le tour du Mont Ventoux 2014

Le tour du Mont Ventoux 2014 Le tour du Mont Ventoux 2014 Geen berg zo hoog of... deel 2 waar gaan we heen? 16 december 2013 Fietstocht Mont Ventoux, Pagina 1 Waar ben ik aan begonnen...? Nou, om eerlijk te zijn weet ik dat wel. Maar

Nadere informatie

OncoMove: bewegen tijdens de behandeling van kanker

OncoMove: bewegen tijdens de behandeling van kanker Supplement informatiewijzer oncologie OncoMove: bewegen tijdens de behandeling van kanker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Bewegen tijdens de behandeling van kanker 2.1 Instructie 2.2 Doel 2.3 Bespreking

Nadere informatie

Oncologische revalirrevalidatiebehandeling

Oncologische revalirrevalidatiebehandeling Informatie voor de patiënt Oncologische revalirrevalidatiebehandeling Laat zien wat je kunt Revalideren bij kanker: oncologische revalidatie Kanker is een ingrijpende ziekte die de balans in het leven

Nadere informatie

KANKER EN WERK. informatie voor werkgevers. Jaarlijks circa werknemers. Kans op overleving steeds groter. Steeds meer mensen met kanker werken

KANKER EN WERK. informatie voor werkgevers. Jaarlijks circa werknemers. Kans op overleving steeds groter. Steeds meer mensen met kanker werken Jaarlijks circa 40.000 werknemers Kans op overleving steeds groter Steeds meer mensen met kanker werken Zelden volledige arbeidsongeschiktheid Voorwaarden: begeleiding op maat In gesprek blijven Doorlopende

Nadere informatie

Jaarverslag JAARVERSLAG Jule Stynestraat DR Utrecht of

Jaarverslag JAARVERSLAG Jule Stynestraat DR Utrecht of Jaarverslag JAARVERSLAG 2016 Jule Stynestraat 20 3543 DR Utrecht info@stichtingbroca.nl 06-45700750 of 06-48079720 Inhoud Voorwoord van de voorzitter... 3 1. Verslag van het bestuur... 4 1.2 Activiteiten...

Nadere informatie

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Vraag 1 Hoe heb je zielsliefde ontdekt, en ontdekte je zielsliefde het ook op dat moment? Ik ontmoette haar op mijn werk in de rookruimte. We konden

Nadere informatie

Medisch-wetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon

Medisch-wetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Uitgave Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postadres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Informatie Voor informatie en vragen

Nadere informatie

PDS B e l a n g e n v e r e n

PDS B e l a n g e n v e r e n r a b l D e PDS B e l a n g e n v e r e n r m S y n d r o a o m i g e i n g k k i r P PDS in relatie tot anderen 2 PDS in relatie tot anderen Bij het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) is één van de symptomen

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER ONCOLOGISCHE NAZORG HERSTEL & BALANS OF FYSIEKE TRAINING

AANMELDINGSFORMULIER ONCOLOGISCHE NAZORG HERSTEL & BALANS OF FYSIEKE TRAINING AANMELDINGSFORMULIER ONCOLOGISCHE NAZORG HERSTEL & BALANS OF FYSIEKE TRAINING Om in aanmerking te komen voor Oncologische Nazorg dient u het aanmeldingsformulier invullen en binnen drie weken retourneren

Nadere informatie

Net de diagnose gekregen

Net de diagnose gekregen Net de diagnose gekregen Vragen die u kunt stellen Hieronder vindt u een lijst met vragen die in verschillende stadia van het onderzoek, de behandeling en de verzorging van patiënten van pas komen. Deze

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarverslag 2008-2009 Maarssen, augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 3. Gerealiseerde doelstellingen gedurende het boekjaar... 6 4. Toekomstplannen... 7 2 1. Voorwoord Stichting

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Oncologische revalidatie Balans/FIT Revalidatiecentrum Breda

Oncologische revalidatie Balans/FIT Revalidatiecentrum Breda Oncologische revalidatie Balans/FIT Revalidatiecentrum Breda Door betere behandelingen hebben mensen met kanker tegenwoordig een grotere kans op genezing. Toch blijft kanker een ingrijpende ziekte die

Nadere informatie

pro personal fit medisch intakeformulier Achternaam: Voorletters: M V Adres: Telefoon: Mobiel: 06 E-mail: Beroep: Werkgever:

pro personal fit medisch intakeformulier Achternaam: Voorletters: M V Adres: Telefoon: Mobiel: 06 E-mail: Beroep: Werkgever: pro personal fit medisch intakeformulier Achternaam: Voorletters: M V Voornaam: Geboren: Adres: Plaats: Postcode: Telefoon: Mobiel: 06 E-mail: @ Beroep: Werkgever: Privacy Alle gegevens die u op dit medisch

Nadere informatie

Alpe d HuZes. Opgeven is geen optie. Beste volgers, Fiets

Alpe d HuZes. Opgeven is geen optie. Beste volgers, Fiets Nieuwsbrief nummer 1, 5 februari 2015. Beste volgers, Met trots mail ik jullie hierbij mijn 1 e nieuwsbrief ter voorbereiding op mijn avontuur. Op 4 juni aanstaande ga ik samen met Dennis van Berkel en

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 5 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 6 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Wie

Nadere informatie

BEWEGEN BIJ KANKER 17041

BEWEGEN BIJ KANKER 17041 BEWEGEN BIJ KANKER 17041 Inleiding De ziekte kanker, maar ook de behandeling, zoals chemotherapie, operatie, bestraling en hormonale therapie, kunnen aanleiding geven tot langdurige vermoeidheid en conditieverlies.

Nadere informatie

6x de berg op voor het KWF!

6x de berg op voor het KWF! 6x de berg op voor het KWF! Bonjour Ted et Felix Het is gelukt! 6x de Alpe d Huez op 1 dag!!! Samen met 65 andere renners, waarvan er maarliefst 62, zes keer de top hebben gehaald, hebben we al bijna 300.000

Nadere informatie

Stap voor stap weer aan het werk

Stap voor stap weer aan het werk Stap voor stap weer aan het werk Re-integratie en diagnose van arbeidsbelastbaarheid Volwassenenrevalidatie Kinderrevalidatie Arbeidsrevalidatie Rijndam Rijndam is hét medisch geneeskundig revalidatiecentrum

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie Folder voor werkgevers

Arbeidsrevalidatie Folder voor werkgevers Arbeidsrevalidatie Folder voor werkgevers Arbeidsrevalidatie Revant, uw partner bij verzuim! Heeft u medewerkers die al langere tijd fysieke en/of psychische klachten hebben waardoor zij hun werk niet

Nadere informatie

Graag informeren wij u hier verder over. Kunnen wij na het lezen van de informatie op uw steun rekenen?

Graag informeren wij u hier verder over. Kunnen wij na het lezen van de informatie op uw steun rekenen? RSIN: 8206.10.033 Stop Darmkanker Nederland Stop Darmkanker Nederland is ontstaan nadat de oprichter van de stichting, Marthen Bakker, het ziekteproces van darmkanker van heel dichtbij had meegemaakt.

Nadere informatie

Dino en het ei. Duur activiteit: 30 minuten Lesdoelen: De kleuters: kunnen een prent linken aan een tekst; kunnen het verhaal navertellen.

Dino en het ei. Duur activiteit: 30 minuten Lesdoelen: De kleuters: kunnen een prent linken aan een tekst; kunnen het verhaal navertellen. Dino en het ei Bibliografie: Demyttenaere, B. (2004). Dino en het ei. Antwerpen: Standaard. Thema: niet alles is steeds wat het lijkt, illusies Korte inhoud: Elke nacht staat er een groot wit ei tussen

Nadere informatie

Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 10, december 2013

Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 10, december 2013 Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 10, december 2013 Voor iedereen die ons een warm hart toedraagt. Hier is de tiende nieuwsbrief van HCOIJ, de laatste van 2013. Boordevol leuke nieuwtjes, foto s, mededelingen

Nadere informatie