Fatsoenlijk zaken doen kost geld Corporate governance compliancy: gesel van it-afdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fatsoenlijk zaken doen kost geld Corporate governance compliancy: gesel van it-afdelingen"

Transcriptie

1 valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie IT-Staffing Detachering Fultonbaan NE Nieuwegein T +31 (0) F +31 (0) Fatsoenlijk zaken doen kost geld Corporate governance compliancy: gesel van it-afdelingen Wie kan integreren en ontvlechten wordt spekkoper IT betrekken bij due diligence levert geld op Inclusief 15 bedrijfspresentaties De IT-Staffing Groep is de grootste IT-detacheerder van Nederland met zo n 2500 freelancers onder contract, van helpdeskmedewerker tot projectmanagers. De IT-Staffing Groep kan putten uit een database met meer dan IT-specialisten. Wij selecteren, contracteren en detacheren zelfstandige IT-professionals bij ondernemingen. De IT-Staffing Groep bestaat uit zeven ISO-gecertificeerde intermediairs: ABC Team, Bariton, Centor, Geo-ICT, Info Motion, Paxton en Software Pool. Kijk voor meer informatie op: commerciële bijlage bij

2 inhoud Colofon Focus op (it- en financieel) management is een uitgave de Adformatie Groep, onderdeel Kluwer. Deze uitgave verschijnt in een oplage van exemplaren en is bijgesloten bij IT Executive, Management Control & Accounting (MCA), Tijdschrift Controlling en Finance & Control. De inhoud van deze uitgave valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Concept Advertentie-exploitatie IT Executive Rob de Kleijnen (salesmanager) T Erik van Heest (senior accountmanager) T E. Fatsoenlijk zaken doen kost geld [4] Wie kan integreren en ontvlechten wordt spekkoper [6] Best of Breed is bullshit [8] SOGETI heeft hoogste Recommandation Index [10] Kies voor communicatie met diepgang. COMMUNICATIE Medewerkers redactie Philip Bosz (Dutch Mountains), Fred Fransen Fotografie Sicco van Grieken, Martin van der Heijden, Hans Kalksma Uitgever Rogier Mulder E. Advertentieverkoop Buro Recent Michiel Hofman, Joop Slor T. (020) E. Bladmanagement Quamedia Monique Vreeswijk T E. Vormgeving Villa-DTP John Buys T. (079) E. Drukwerk Senefelder Misset Abonnementen IT Executive wordt gratis toegezonden aan personen die vallen binnen de doelgroep. Aanmelden kan op Auteursrecht Auteursrecht voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd. Op iedere inzending van een bijdrage of informatie zijn van toepassing de Standaard-publicatievoorwaarden van Wolters Kluwer Nederland BV, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nr. 217/1999; een kopie kan kosteloos bij de uitgever worden opgevraagd. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Kluwer BV, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam op 6 januari 2003 onder depotnummer 3/2003. Op alle overeenkomsten tussen Uitgever en Afnemer met betrekking tot advertentie-plaatsingen (daaronder begrepen alle overeenkomsten met adverteerders en bemiddelaars) zijn in aanvulling op deze Algemene Voorwaarden van toepassing de laatstgeldende versie van de Regelen voor het Advertentiewezen, uitgegeven door de raad van Orde en Toezicht voor het Advertentiewezen (ROTA), hierna: de Regelen. Bij tegenstrijdigheid van de Algemene Voorwaarden met de Regelen prevaleren de Regelen. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden en de Regelen zal op eerste verzoek gratis worden toegezonden. U kunt beide ook vinden op www. adformatie.nl/algemene-voorwaarden.html. ABC TEAM neemt gehele contractafhandeling uit handen [12] Dé werkwijze om op geld, doorloop tijd én resultaat te sturen [14] SCC levert complete flexibele ICT-structuur [16] Verborgen kosten kunnen veel besparing opleveren [18] Simac zet in op persoonlijke relaties [20] Virussen opsporen in een virtuele pc-omgeving [21] Ventus schuift strategie en uitvoering naadloos in elkaar [22] IT Local dekt technisch en financieel risico voor klant af [23] Infrastructuur als service [24] Openheid en eerlijkheid bepalen de juiste match [26] Optimale hosting is goed voor de nachtrust [28] 3 Of u nu communiceert via print, tv, website of nieuwe media: u wordt pas zichtbaar bij creatie. Gokt u daarbij op dat ene mooie plaatje of vertrouwt u liever op een boodschap die veel dieper gaat? Effectieve creativiteit, daar liggen advies, onderzoek en strategie aan ten grondslag. Onzichtbare maar essentiële zaken om uw doelgroep te bereiken én te overtuigen. Gefundeerde communicatie maakt u veel zichtbaarder. Voorbeelden daarvan ontdekt u op of tijdens een gesprek met Tjalling van der Zee. De notariële dienstverlener voor digitale transacties [30] Uitgekiend serverbeheer op afstand [34] Berg Kleijn Communicatie Den Haag

3 4 Fatsoenlijk zaken doen kost geld Corporate governance compliancy: gesel van it-afdelingen Vrijwel ongeschonden kwamen ze de eeuwwisseling door. De invoering van de gemeenschappelijk Europese munt bleek een fluitje van een cent. Vervolgens stonden de it-afdelingen van beursgenoteerde ondernemingen voor een nieuwe uitdaging: corporate governance compliancy. Voor adviesbureaus en softwareleveranciers viel er weer wat te verdienen aan de ondernemersangst. Was het zo erg of leek dat maar zo? En heeft de invoering van de voorschriften ook wat opgeleverd? Henning Kagermann, bestuursvoorzitter van SAP, was er absoluut zeker van: banken vernieuwden hun software niet vanuit innovatieve drijfveren. Wel nee, het waren de nieuwe rapporteringvoorschriften en risicobeheermaatregelen die de financiële instellingen noopten tot drastische ingrepen in hun boekhoudsystemen. Ze werden als vanzelf in de armen van SAP gedreven. De bankiers deden wat hun industriële lotgenoten al eerder hadden gedaan: als lemmingen storten zij zich op erp implementaties. De Duitse diesel vindt zijn oorsprong in de verslaglegging van financiële transacties. Wellicht wil het daarom met de tijdige oplevering van SAP-projecten in de bancaire sector wel vlotten. Feit is dat de Basel II-voorschriften en de verplichte Compliancy-project: weekendklus voor wie zijn bedrijfsprocessen goed heeft gedocumenteerd rapportage volgens de richtlijnen van de Centrale Europese Bank een geweldige golf van verandering in de it bij financiële dienstverleners op gang heeft gebracht. In vergelijking met andere bedrijfssectoren heeft het bank- en verzekeringswezen al veel langer te maken met allerlei voorschriften met betrekking tot operationele besluitvorming. De verzekeraars vielen onder het toezicht van de Verzekeringskamer en de banken dienden hun rapporten in bij de Nederlandse Bank. Software van onder andere Hyperion en FICS (Abacus) vereenvoudigden de rapportageklus. Uit de bulk gegevens van het operationele systeem werd de door de toezichthouders gewenste informatie gedestilleerd. Dat proces is weliswaar met de komst van een gemeenschappelijke Autoriteit Financiële Markten (AFM) in principe niet veranderd. De oprichting van de Europese Centrale Bank deed dat wel, want de banken moeten hun rapportages aanpassen aan de eisen van de overkoepelende toezichthouder in Frankfurt. Van nog grotere invloed is de komst van Basel II, de reeks van voorschiften waarmee het risico van kredietverstrekking en de inzet van nieuwe De Code Tabaksblad betreft nog in eerste instantie grote beursgenoteerde ondernemingen. financiële instrumenten binnen de perken moet worden gehouden. Sox en meer openen de knip Werk zat dus voor it-dienstverleners. Die wreven zich nog meer in de handen, toen vanwege de boekhoudschandalen bij grote beursgenoteerde ondernemingen de Amerikaanse wetgever besloot tot invoering van Basel aan de Rijn. De Basel II-voorschriften hebben een golf van verandering in de it bij financiële dienstverleners op gang heeft gebracht. Richtsnoer voor procesbeschrijving Compliancy-projecten zijn een weekendklus voor degene die al zijn bedrijfsprocessen goed heeft gedocumenteerd. Ons land heeft op dat vlak een naam op te houden. Lang geleden haalden we onze wijsheid over de administratieve organisatie uit de leerboeken van Starreveld en Van Nimwegen. De informatietechnologie leerde ons de procesbeschrijvingen vast te leggen met de computer. Baan bracht ooit het product DEM op de markt waarmee bedrijfsprocessen in een model konden worden gevat, dat automatisch de parameterinstellingen voor het erpsysteem genereerde. Helaas, veel Baan-klanten waren jongens van de praktijk, en die denken niet in modellen. BWise uit Den Bosch deed het beter. Ze namen van Cap Gemini de tak over die waakte over de bijbel voor systeemontwikkeling: SDW. Ze voegden de methodiek toe aan hun eigen software voor procesbeschrijving. De wereld hebben ze er niet mee veroverd, maar in Nederland schijnen de zaken te floreren. de zogeheten Sarbanes-Oxley-voorschriften. Daarmee hebben ook de buitenlandse bedrijven met een beursnotering in de Verenigde Staten te maken. En heb je die notering niet, maar doe je wel zaken in de VS, dan zijn er nog diverse andere voorschriften (onder andere Patriot Act en Health Insurancy Portability and Accountability) waaraan je je moeten houden, en die om een andere verslaglegging vragen binnen het bedrijfsinformatiesysteem. Wie met goed fatsoen zaken wil doen, moet diep in de buidel tasten. Meer dan helft van ondernemingen beheert archiefstukken niet goed Compliancy werd de gesel van de itstafafdelingen en het glijmiddel van de pakkettenboeren en outsourcing-partijen. In Nederland liet men een oud-unilevertopman een eigen variant ontwikkelen. De Code Tabaksblad betreft natuurlijk in eerste instantie grote beursgenoteerde ondernemingen, maar veel bedrijfsadviseurs zijn van mening dat de voorschiften op den duur hun weg zullen vinden naar elke administratie. Met invoering kun je dus maar beter vroegtijdig beginnen. Open de knip voor software-aanpassing! Over de resultaten van al die veranderingsprocessen is publiekelijk weinig meegedeeld, terwijl veel it-leveranciers er toch als de kippen bij zijn om hun successen breed uit te meten in schreeuwerige win-win -persberichten. Kloof tussen it en business Wellicht komt hun terughoudendheid voort uit het feit dat compliancy-projecten laten zien welke kloof er nog steeds gaapt tussen de business en it. Veel bestuurlijke automatiseringssystemen ontberen de karakteristieken waarmee businessmanagers uit de voeten kunnen om zich te onderscheiden van de concurrenten. Met het transparanter maken van de besluitvorming in de business zou je dus ook wat aan die leemte kunnen doen. In een uitgave van het directeurentijdschrift Elan enkele jaren geleden maakte UvA-hoogleraar professor Arnold Boot gewag van de noodzaak voor bedrijfsbestuurders om zich kennis eigen te maken van het raamwerk van de it-voorzieningen. Volgens hem grijpen alle complancy-maatregelen sterk in op de operationele processen. Die zijn volgens hem dus permanent onderhevig aan certificering. Alle reden voor bestuurders om zich goed voor te bereiden op kritische vragen van de toezichthouders. Voor wat betreft de resultaten van de compliancy-acties dacht de Amsterdamse hoogleraar dat een eenderde van de projecten als volstrekt zinloos kan worden beschouwd. Daarmee pasten de projecten dus in het patroon dat ook Gartner heeft geschetst. De marktvorser had al eens becijferd dat 20 procent van alle investeringen in it-projecten weggegooid geld is. Een bizarre constatering, die nog maar eens duidelijk maakt dat directies niet in staat zijn it-investeringen te onderwerpen aan gangbare roi-maatstaven. De Nijmeegse hoogleraar Informatiekunde, professor Erik Proper, noemt de it-architecten daarom nog steeds amateur-constructeurs. Het resultaat van hun werk is volgens hem niet tastbaar en nauwelijks te budgetteren omdat de projecten alles te maken hebben met veranderingsmanagement. Hij is van mening dat mensen en it-systemen zich van nature verzetten tegen verandering. Een oud gebouw blazen we op; aan oude systemen blijven we knutselen. Niet voor iedereen eenvoudig Aan wetenschappelijke aandacht heeft het de compliancy-projecten niet ontbroken. Softwareleverancier Compuware liet zelfs onderzoeken of Europese bedrijven wel op tijd klaar waren met hun it-inspanningen om te voldoen aan de corporate governance -regelgeving. Eenderde van alle respondenten gaf destijds aan niet begonnen te zijn aan het opstellen van het beleid voor het inzichtelijk maken van de it-voorzieningen. Inmiddels zal dat dus wel zijn gebeurd, maar de vraag is of we er iets van hadden moeten merken. Hoeft ook niet, want een echt academisch vraagstuk was compliancy niet. De controller van Fico Molding, onderdeel van de fabrikant van machines voor halfgeleiderbewerking Besi, noemde de operatie minder complex dan de aanbieders van it-diensten hem deden voorkomen. Het gaat erom alle informatie die een bestuurder onder ogen heeft gekregen vast te leggen in samenhang met het moment van waarneming. Invoering was dus meer een archiveringstaak. Toch blijkt dat lang niet voor iedereen eenvoudig te zijn. Van nature zijn veel mensen slordig met het bijhouden van hun handelingen. Het Britse National Archives Institute had al eerder vastgesteld dat meer dan de helft van alle ondernemingen zijn archiefstukken niet goed beheert. Dat begint al bij . Ondernemingen gaan daarmee veel te nonchalant om. Niet dat ze consequent alles moeten bewaren. Integendeel, het is zelfs raadzaam om selectief dingen weg te gooien. Veel schandalen binnen kringen van topbestuurders kwamen aan het licht doordat pers of autoriteiten berichtenverkeer onder ogen kregen die het gedachtegoed of de handelswijze van de verdachte directies verklaarden. Record management is de discipline waaraan we het archiveren moeten overlaten. Bij CA weten ze er alles van en leveren ze behalve de programmatuur ook de gewenste expertise. 5

4 6 Wie kan integreren en ontvlechten wordt spekkoper IT betrekken bij due dilligence levert geld op Acquisities, fusies en afstootprocessen vormen dagelijkse kost voor calculerende ceo s. Die rekenen zich rijk. En vaak niet zonder reden. De praktijk leert dat zij er bijna altijd beter van worden. De meerwaarde voor de onderneming is lang niet altijd aantoonbaar. In de dynamiek van het grootzakelijke monopoliespel blijken de rekenmeesters zelden rekening te houden met de it-consequenties van een voorgenomen samengaan of ontvlechting. Wie it betrekt bij een due dilligence -onderzoek, kan een lagere aankoopprijs bedingen. Er bestaat veel aandacht voor de riante vergoedingen die topmanagers opstrijken wanneer ze het gezag over hun onderne- Synergie in bedrijfsprocessen van de verschillende divisies PTT was ver te zoeken mingen overdragen. Voor buitenstaanders is de hoogte van de vertrekpremies of prestatiebonussen niet altijd verklaarbaar. Maar los van de discussie over de vermeende graaicultuur in bestuurlijke kringen, lijkt het zinvoller om de veel hogere kostencomponenten binnen een overname- of afstotingstransactie onder de loep te noemen. Gevoelsmatig denkt iedereen aan de factor arbeid. Wordt er gesneden, dan gebeurt dat geheid in het personeelsbestand. Over de it-componenten, en het in elkaar weven dan wel ontvlechten daarvan, horen we weinig. Zo gemakkelijk als de raad van bestuur oordeelt over it-outsourcing, zo simpel denkt ze blijkbaar ook over integratie of opsplitsing van it-voorzieningen. Spitten in spaghetticode Merkwaardig, zeker nu bijna alle bedrijfprocessen in alle sectoren zwaar leunen op hun it. We horen van alles over wat de kandidaat kopers willen doen na de inlijving van de ABN Amro, maar God helpe hen de brug over wanneer ze straks de in tientallen jaren opgebouwde it-inventaris moeten uitspitten om na te gaan wat wel en wat niet bruikbaar is in de nieuwe organisatie. Van banken in het algemeen kan niet worden gezegd dat hun informatievoorziening is gebaseerd op software, gegoten in een overzichtelijke, orthogonale structuur. Spaghetticode vierde hoogtij in de rekencentra van de financiële sector. Het vormde het resultaat van vele jaren lustig experimenteren, niet gehinderd door financiële beperkingen. Uiteenlopende it-gereedschappen, variërend van 4gl- en case-tools tot aan bi-instrumenten en uiteenlopende dbms en passeerden de revue. Een ontelbaar aantal regels programmacode in RPG, Cobol, PL/1 dan wel Assembler wordt nog dagelijks geactiveerd. Onder druk van het millennium en de invoering van de euro zou er inmiddels grote opruiming zijn gehouden. Vaak bestond de schoonmaakactie echter slechts uit spoelwerk in de wasserette van een Aziatische softwarefabriek. ABN Amro heeft overigens het beheer over de legacy-mainframe-operaties naar India verbannen. Benieuwd of de overnemende partij erin slaagt om die te integreren met Afstoten via bpo-formule Afstoten van bedrijfsonderdelen behoeft niet per se te geschieden via verkoop aan een andere marktpartij of via een management buy-out. Steeds vaker wordt gekozen voor business process outsouring (bpo). De bedrijfsactiviteiten gaan dan naar een bpo-organisatie die de betreffende activiteiten als kerntaak heeft gekozen en ze daardoor naar verwachting efficiënter kan uitvoeren. Aldus zagen enkele tientallen administratieve medewerkers van oliemaatschappij Shell hun baan overgaan naar Finace, een onderdeel van it-dienstverlener Centric. Dit bedrijf neemt voortaan de verwerking van de financiele administratie van de 280 eigen Shell-benzinestations in ons land voor zijn rekening. Doordat Shell net als Finace SAP gebruikt, lijkt zo n overgang it-technisch een eenvoudig te klaren klus. Het tegendeel is waar; de ontvlechting had nogal wat voeten in de aarde. Daar waar de oliemaatschappij nog vertrouwt op de mainframe R3-versie van SAP, heeft de Centric-dochter gekozen voor het modernere SAP All-in-One op het virtuele serverplatform (N1AA) van Sun. Daarmee zijn niet alleen de beheerkosten terug te brengen, maar is tevens een asp-model te ontwikkelen zodat met dezelfde softwareserver meer klanten zijn te bedienen. de eigen operationele voorzieningen. Een overnamekandidaat die als gevolg van de eigen aankopen ook volzit met een bonte verzameling van it-voorzieningen is Stork. Hoewel er wel een centraal it-beleid is geformuleerd en er zelfs plannen zijn geweest voor een overkoepelend 'enterprise content management'-systeem, leert de praktijk dat iedere werkmaatschappij zijn it-gang gaat. De divisie die technisch gereedschap en toebehoren verhuurt, maakt gebruik van een erp-pakket, toegespitst op de specifieke activiteiten. Binnen het concern vormt SAP de standaard, maar veel componenten van de primaire bedrijfhuishouding van de ex-fokker-bedrijven zijn nog altijd ondergebracht in erp-software van Baan. De levensduur van de programmatuur (nu Infor) is zelfs verlengd. Het niet afwijken van het gekozen erp-pad heeft de vliegtuigtak van het conglomeraat geen windeieren gelegd. Fokker Maintenance (onderhoud) en Fokker Elmo (bedrading) zijn op hun terrein succesvolle ondernemingen dankzij een zinvolle bijdrage van hun it-afdelingen. Dwalen in baan-wereld Rondlopend in de voormalige erp-wereld van Baan, kom je in Nederland veel goed draaiende overgenomen of zelfstandig voortgezette ondernemingen tegen. Blijkbaar hebben die bedrijven een ijzersterke softwarekern gemeen. Wie regelmatig de groenten van Hak eet, voedt zich met tuinbouwproducten van een fabriek die door overname (CSM) en afstoting (Heinz) regelmatig van it-voorziening wisselde. Uiteindelijk is de Brabantse glasconservenspecialist beland in het Hollands Glorie-concern, waarin het met een oerversie van Baan (Triton) snel aan een bruikbaar informatiesysteem werd geholpen. Slim nadenken over de it-voorzieningen op directieniveau heeft hier zijn (peul)vruchten afgeworpen. Bij de onderhoudstak van de Nederlandse Spoorwegen leunde men ook zwaar op de eerste generatie erp-software van Baan. Eenmaal verzelfstandigd onder de naam NedTrain, openbaarde zich een uiterst complex netwerk van veel applicaties op even zoveel locaties. Een niet geringe klus dus, om een doelmatige it- dienstverlening te destilleren uit deze wirwar, ontstaan uit de ontkoppeling. En ze hebben het al zo druk met defecte treinstellen en het effect van bladeren op de rails. Ooit liet ook KPN zich door de Barnevelder broers verleiden tot aanschaf van hun zachte waar. Voorloper PTT kenmerkte zich al door een grote verscheidenheid aan it-oplossingen. De synergie in de bedrijfsprocessen van de verschillende divisies was dan ook ver te zoeken. De gelddiensten verlieten als eerste het zinkende schip, hun zware, op ponskaarten gebaseerde it-last van de postcheque- en girodienst met zich meetorsend naar het huidige ING-bankassurantie-concern. Na volledige opsplitsing gingen post en telecom ieder zelfstandig hun weg. Laatstgenoemde poot had al heel veel geïnvesteerd in auto- matisering, mede in samenhang met de modernisering van de telefooncentrales. In KPN-verband is acquisitie en afstoting een dagelijks verschijnsel. De erp-backbone bleef gehandhaafd bij onder andere EnterCom (verkoop vaste net aan zakelijke markt) en de nettenbouwers, het voormalige Directoraat Radio en Kabelverbindingen. Spaghetticode vierde hoogtij in de rekencentra van de financiële sector Deze Amersfoortse KPN-tak werd afgestoten en heet nu Volker Wessels Telecom. Het is nog steeds een actief gebruiker van de Baan-software. Door het toepassen van web enabeling -trucs is de it-infrastructuur voorzien van een bij-de-tijds Internetjasje. Kennelijk hebben hier de leidinggevenden goed ingezien dat de continuïteit van een organisatie ligt in het inpassen van de binnen de organisatie ingesleten it infrastructuur. Rol it-afdeling bij aankopen In het diepe zuiden, bij de voormalige Staatsmijnen, zit het veranderen in de genen. Kolenboeren werden procestechnologen om vervolgens hoger in de keten te klimmen teneinde de wereld van cosmetica en fijnchemie in te treden. De huidige DSM-top denkt permanent na over aankopen of afstoten van activiteiten. Door consequent standaardiseren op erp-voorzieningen (SAP) en de software voor kantoorautomatiseringen wordt veel integratie-ellende voorkomen. Een Enterprise Service Bus (webmethods) vormt de verbindingslaag tussen de applicaties ten behoeve van de uiteenlopende bedrijfsprocessen. Dankzij de focus op goed gedefinieerde verbindingslijnen in het informatiesysteem verliep het afstoten van de bulkchemietak zonder problemen en is het aansluiten van aangekochte bedrijven een fluitje van een cent. De it-afdeling participeert zelfs in de due dilligence -onderzoeken. Signaleren de informatiespecialisten te veel beren op hun integratieweg, dan vertalen hun twijfels zich automatisch naar een lager bod. Heeft de verkoper daarentegen zijn it-zaakjes goed op orde, dan heeft DSM minder reden om zwaar af te dingen op de vraagprijs 7

5 Best of Breed is bullshit directeur Productontwikkeling begrijpt dat zijn uitspraken haaks staan op wat zijn concurrenten verkondigen. Al jarenlang roepen die in koor dat best of breed de ultieme oplossing biedt. Ze kunnen niet anders, het is hun business. Daarom kiezen ze ook de technische benadering. Ze zeggen dat de techniek het steeds makkelijker maakt om verschillende producten te integreren. Vervolgens verzinnen ze een hele trits aan technieken als Service Oriented Architecture die integratie moeten vergemakkelijken. Dat het makkelijker is geworden om producten aan elkaar te knopen, is echt onzin. En ik kan het bewijzen. Ik heb in het MKB namelijk nog nooit een goed werkend voorbeeld gezien. bespaart. Als we het van tevoren hadden gevraagd binnen de organisatie was er een enorme discussie losgebarsten en was er gewoons niets gebeurd. Momenteel zie je die discussies wel bij andere bedrijven. Intussen is Bas van der Veldt achter z n pc gekropen. Ik kan alles zien achter mijn computer. Welke medewerkers aanwezig zijn, hoeveel verkopen we gedaan hebben deze maand, welke nieuwe opdrachten er vandaag zijn binnengekomen. Ik kan zelfs de lamellen bedienen en het licht. Dat krijg je bij geen enkel ander softwarebedrijf te zien. Terwijl het de wereld zoveel makkelijker maakt. 8 Bas van der Veldt, directeur Productontwikkeling van AFAS ERP Software BV ERP voor iedereen In de wereld van administratieve software krioelt het van de bedrijven die nagenoeg allemaal deelproducten leveren. Om het hardst roepen ze dat klanten daar het meest bij gebaat zijn. Bij AFAS ERP Software BV in Leusden weten ze wel beter en leveren ze een alles-in-één product, waar de klant geen omkijken naar heeft. Alles wijst erop dat AFAS het gelijk aan haar zijde heeft. Klanten staan inmiddels in rijen voor de deur en de omzet groeit extreem. Directeur Productontwikkeling Bas van der Veldt onthult de visie achter de geïntegreerde software. Stel, je wilt een Ferrari kopen. Kun je dan voorstellen dat je de motor bij Lamborghini haalt, de banden bij Toyota, de schokbrekers bij Volvo, de grill bij Audi en de motorkap bij Porsche? Waarschijnlijk niet. Het zou een drama zijn om dat aan elkaar te bouwen. Sterker nog, het kan niet. Die Ferrari komt niet van z n plaats. Vandaar dat autoleveranciers kant en klare auto s leveren. In de wereld van softwareleveranciers zou je verwachten dat het niet anders is. Toch willen deelleveranciers ons wijsmaken dat het beter is afzonderlijke producten te kopen en die vervolgens te integreren, verzekert Bas van der Veldt. Voordelen van een geïntegreerde totaaloplossing Behalve dat een geïntegreerde oplossing goedkoper is, hoeft een klant ook niet meer te programmeren of langdurige implementatietrajecten te doorlopen. Het werkt direct. Voor een bedrijf van vijftig tot honderd man is AFAS tien dagen bezig. Met SAP ben je eerst nog twee jaar lang aan het implementeren, glimlacht Van der Veldt fi jntjes. In onze software zitten zoveel handigheden dat een klant het eigenlijk allemaal zelf kan. Wij willen geld verdienen met software en niet met uurtjes factureren voor consultancy. De gedreven Voor grote en kleine bedrijven Voor de grote bedrijven levert AFAS deelproducten. Bij Philips hebben we de fi scale aangiftepraktijk geautomatiseerd en voor de Free Recordshop de HRM en Payroll. Behalve voor supergrote multinationals levert AFAS een compleet ERP-product, inclusief CRM, HRM, Payroll, Financieel, Logistiek, Projecten, Workfl ow- en documentmanagement. En dat tegen een prijs die onze concurrenten vragen voor een enkel fi nancieel pakket. Voor de echt kleine bedrijven heeft AFAS een speciale plug-and-play variant Profi t Small Business genaamd. Een applicatie aanschaffen die geïntegreerd werkt, levert meerwaarde en bespaart onnodig werk, meent Van der Veldt. Als ik bij ons praat over een debiteur, is dat dezelfde die ook in het CRMbestand geregistreerd staat en dezelfde waar we ook projecten op kunnen registreren. Die gegevens hoef je maar één keer vast te leggen in één database. Mutaties hoef je dan ook maar één keer door te voeren en niet voor ieder systeem opnieuw. Kleinere organisaties met een mannetje of vijftig hebben dat probleem ook. Ze hebben een fi nancieel pakket voor de debiteuren en crediteuren, een CRM-pakket met prospects en klanten en een apart systeem voor de projectadministratie. Een adreswijziging van een klant moet dus drie keer worden doorgevoerd. Bij ons is die ene debiteur overal dezelfde entiteit en die hoef je dus maar één keer te wijzigen. Het klinkt heel eenvoudig maar voor de meeste bedrijven is het uniek. Practise what you preach Wij automatiseren veel softwarebedrijven. Daar ben ik erg trots op. Ze prediken heel veel. Wij zeggen: je moet eerst zelf je software implementeren en gebruiken, dan pas verkopen. Het heeft geen zin te praten over competentiemanagement als je het zelf niet doet. Net als de schilder die z n eigen huis ook niet verft. Wil je als organisatie overstappen op een digitale loonstrook? Vraag je toekomstige leverancier dan eens hoe ze dat zelf doen! Over Employee Self Service wordt vooral veel gepraat, bij AFAS brengen we het in de praktijk. Hier krijgt niemand een papieren loonstrook. Alles ligt vast in een voor onze medewerkers makkelijk toegankelijk digitaal dossier. Dat heeft de directie gewoon besloten en daar heeft niemand moeilijk over gedaan. En reken maar dat het veel kosten Opmerkelijke visie In 1996 ontstond AFAS uit een management buy-out vanuit Raet. Inmiddels telt het bedrijf 220 medewerkers en ruim klanten. In de toekomst kopen bedrijven geen afzonderlijke producten meer voor afzonderlijke deelgebieden. Zo kun je onze visie samenvatten, aldus Bas van der Veldt. Het lijkt op wat Microsoft destijds verkondigde dat je geen losse tekstverwerker-, spreadsheet- en presentatieprogramma s koopt, maar gewoon alles tezamen in Office, zodat je in één keer je hele kantoor automatiseert. Wij zeggen feitelijk hetzelfde. Waar bedrijven nu nog losse producten kopen voor hun personeelsadministratie, salarisadministratie, boek houding en klanten, kunnen ze veel beter kiezen voor een geïntegreerde ERP-totaaloplossing. Die bieden wij ze, als enige in Nederland. 9 AFAS ERP Software Philipsstraat LC Leusden Postbus AJ Leusden T (033) F (033) E

6 cultuur, verzekert Versteeg. Iedereen binnen het bedrijf werkt vanuit dezelfde grondhouding die zich kenmerkt door loyaliteit, durf, eigen verantwoordelijkheid en plezier. Een pragmatisch bedrijf Die eigen zienswijze en benadering heeft er toe geleid dat Sogeti bij klanten het imago heeft van een pragmatisch bedrijf, een organisatie met mensen die meedenken en anticiperen, maar tegelijk met beide benen op de grond staan. Dat vinden wij fi jn om te horen, verzekert Versteeg. Wij vinden het belangrijk strategisch mee te denken met onze klanten over de mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie voor hun organisatie. Sterker nog, we willen ze inspireren om het voor hen optimale resultaat te behalen, dat zien we als onze morele verplichting. kunnen uitoefenen op wat er in een bedrijf gebeurt. Een werknemer wordt een deelnemer. Als je dat als bedrijf goed invult, kun je mensen aan je binden. Wij doen dat door volledig transparant te zijn en onze mensen maximaal te faciliteren in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling en ze te laten participeren in het bedrijf. We zitten bijvoorbeeld op Second Life, op een eiland waar we een leeromgeving hebben opgezet voor onze medewerkers. Zo dagen we onze mensen uit zichzelf te blijven ontwikkelen en te groeien. Ze mogen ook van alles organiseren zolang ze zelf het initiatief oppakken en actie ondernemen. Die ruimte die ze krijgen levert uiteindelijk meerwaarde op, voor henzelf en voor hun bedrijf. Hoogste notering op Index 10 Jeroen Versteeg, chief executive officer van SOGETI SOGETI heeft hoogste Recommandation Index ICT-vakmanschap en plezier gaan prima samen Resultaat door gepassioneerd ICT-vakmanschap, zo luidt de visie van Sogeti. De leverancier van ICT-diensten en specialist in het bouwen, testen, implementeren en beheren van ICT-oplossingen kent z n pappenheimers en heeft een neus voor hun wensen en behoeften. Voor chief executive officer Jeroen Versteeg is de menselijke kant van de business net zo belangrijk als de technologie. Het relaas van een ICT-organisatie die anders durft te zijn en bewijst dat vakmanschap en plezier prima samengaan. Sogeti Nederland, dat haar hoofdkantoor in Vianen heeft, levert diensten, voor alle branches in alle lagen van een onderneming. Van het inrichten van een IT-infrastructuur tot en met het inrichten van een applicatielandschap voor een nieuw bedrijf. Wat we doen is op zich niet bijzonder, meent Versteeg. Wel hoe we het doen. We volgen een eigen strategie, die berust op drie pijlers. Zo kiezen wij expliciet voor vakmanschap, voor specialisten die hun vak echt beheersen. Het bedrijf is ook georganiseerd op basis van deze competenties. Parallel hieraan is alles met betrekking tot kennisontwikkeling en kennisborging zodanig ingericht, dat het een weerspiegeling is van de markt. De hele structuur en besturing met de bijbehorende faciliteiten is er op gericht dat vakmanschap verder te ontwikkelen en te optimaliseren. Daarnaast willen we onze bevindingen zo veel mogelijk vertalen naar effectieve methodieken, In de afgelopen tien jaar hebben we meer dan twintig boeken uitgegeven, waarin we die methodieken behandelen en onze visie geven op actuele ICT-onderwerpen. Die boeken vinden gretig aftrek. De laatste pijler heeft te maken met het menselijke aspect. Sogeti heeft een sterke homogene cultuur, vooral als gevolg van de grote autonome groei die het bedrijf heeft doorgemaakt. Een homogene cultuur, maar beslist geen grijze Die houding betaalt zich terug in langdurige relaties, vervolgt Versteeg. Ook in tijden dat het economisch wat minder gaat. Organisaties als KPN en de Belastingdienst zijn al meer dan een kwart eeuw klant. Met hen zijn we door allerlei fasen heengegaan en dat heeft de onderlinge relatie alleen maar versterkt. Eigenlijk zou ik liefst willen dat onze klanten en medewerkers voor altijd hier blijven, klinkt het hoopvol. Saillant detail; Vorig jaar kon de eerste medewerker - die al sinds de oprichting in 1970 bij Sogeti werktmet pensioen, maar die wil bij het bedrijf blijven werken! Inspelen op verandering Het personeelsverloop is opmerkelijk laag bij Sogeti. Volgens Versteeg heeft dat alles te maken met de manier waarop Sogeti inspeelt op veranderingen die plaatsvinden, zowel intern als extern. Veranderingen die te maken hebben met een verschuiving naar de zachte kant van het vak. Bij zijn klanten ziet hij dat allerlei zaken rondom de gebruiker een steeds belangrijkere rol spelen, zoals de user interface, inbedding in de organisatie en acceptatie. Het gaat niet meer primair om het leveren van kennis, maar om het nemen van verantwoordelijkheid. Dat is een fundamenteel verschil met vroeger. Versteeg is ervan overtuigd dat die trend zich ook intern heeft ingezet. Binnen de organisatie zijn er veranderingen gaande, omdat de mensen veranderen. De afgelopen vijf jaar ging de discussie over balans tussen werk en privé. Die discussie bestaat niet meer omdat het fenomeen is geaccepteerd. Nu gaat de discussie over maatschappelijk verantwoord ondernemen en hoe werknemers invloed We doen wat we zeggen, beweren ze bij Sogeti. Dat daar geen woord teveel wordt gezegd, bewijst een deze maand verschenen onderzoek van Giarte en Morgan Chambers, waarin Sogeti met 95% de hoogste notering heeft gekregen op de Index. Deze notering zegt iets over de mate waarin bedrijven andere bedrijven zouden aanbevelen. Daarmee is het bewijs geleverd dat we doen wat we beloven, beaamt Jeroen. Het betekent niet dat we nooit fouten maken, maar wel dat we altijd open staan en al het mogelijke zullen doen om die fouten te herstellen. Dat is onze instelling. Een zachte kant, maar het is wel waar het in deze business om draait. Het gaat niet om de technologie, maar meer om de toepassing van die technologie. Miljoenennota bleef geheim Op welke projecten we het meest trots zijn? Jeroen Versteeg moet even nadenken. Het punt is dat veel van onze projecten weinig zichtbaar zijn. Bij diverse banken bijvoorbeeld hebben we al jarenlang honderden systemen in onderhoud, zonder problemen. Daar ben ik trots op. Of de site van de Miljoenennota die we vorig jaar hebben gebouwd die men op allerlei manieren heeft geprobeerd te hacken. Zoals bekend is er vorig jaar voor het eerst niets gelekt. Het Ministerie van Financiën heeft ons in een brief daar speciaal voor bedankt. Dat geeft een goed gevoel. Over Sogeti Nederland B.V. (78 w) Bij Sogeti Nederland werken momenteel 3000 medewerkers. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen, implementeren en beheren van ICT-oplossingen. Op het gebied van testen en architectuur nemen wij op de Nederlandse markt een dominante positie in. Sogeti levert met gepassioneerd ICT-vakmanschap een bijdrage aan het resultaat van haar opdrachtgevers. Wij streven daarbij naar hechte en langdurige relaties met opdrachtgevers. Hierdoor dragen de ICT-oplossingen van Sogeti structureel bij aan de strategische doelstellingen van klanten. Meer informatie over Sogeti is te vinden op sogeti.nl en op werkenbijsogeti.nl 11 SOGETI Nederland BV Lange Dreef NJ Vianen Postbus EB Vianen T (088) F (088) E

7 ABC TEAM neemt gehele contractafhandeling uit handen deze manier kunnen we scherper in prijs zijn en kwalitatief beter, omdat de (aansprakelijkheids) risico s voor alle partijen volledig zijn afgedekt. Bovendien zijn de afspraken voor iedereen zo helder als water. We leveren zo meer waar voor hetzelfde geld. Flexibele inhuur zonder risico s Rechtstreeks detacheren van zelfstandige IT-specialisten. Dat is de core business van het ABC Team. Op aanvraag van opdrachtgevers levert het uit zijn bestand van tijdelijke ICT-krachten de perfecte match. En passant neemt de organisatie de gehele contractafhandeling voor zijn rekening via een zelf gebouwde uitermate effectieve applicatie. Een gesprek met Ton de Vink, directeur van een bedrijf dat wars is van opgesmukte verhalen en gelooft dat integriteit de sleutel tot succes is. Integer en open Integriteit en openheid zijn sleutelwoorden binnen het ABC Team. Ton de Vink heeft daar oog voor en laat geen gelegenheid onbenut om die woorden om te zetten in daden. Bij ons sta je nooit voor verrassingen. We zijn een open organisatie. Iedereen mag ook weten wat onze marges zijn. Waarschijnlijk is dat de reden dat ABC kan bogen op een uitermate trouwe klantenkring en loyale medewerkers. Voor het tijdelijk gedetacheerde personeel is er eveneens aandacht. Voor onze specialisten zijn drie dingen belangrijk: geschikte projecten, een goed tarief en snelle betaling. Daar zorgen we dan ook voor, we betalen ook binnen een week Ton de Vink, directeur van ABC Team ABC is de grootste van de zeven werkmaatschappijen die samen de IT Staffi ng Groep vormen. Al ruim twintig jaar detacheert de 18 man tellende organisatie in Maarssen ICT-mensen, ook wel freelancers genoemd. Momenteel werken er 800 ICT ers bij uiteenlopende bedrijven van groot tot klein. Samen zijn ze goed voor een omzet van 75 miljoen euro. Op de klantenlijst prijken namen als Rijkswater Staat, EDS, IBM, Atos Origin en Cap Gemini. Alle risico s afgedekt ABC Team opereert in een competitieve markt waarin succes staat of valt met het vermogen om onderscheidend te zijn. Om net dat stukje extra te bieden, zowel voor de opdrachtgever, als voor de freelancer. Illustratief voor de toegevoegde waarde die ABC Team biedt, is de unieke manier van contractafhandeling voor bedrijven die extern ICT-personeel zoeken zonder een contractverplichting aan te gaan. Wij worden daar tussen gezet om alles voor de klant te regelen, risico s als ketenaansprakelijkheid af te dekken en om uniformiteit te creëren bij de klant, ten aanzien van allerlei contractuele afspraken, vertelt Ton de Vink. Omdat de afhandeling een zeer complexe en tijdrovende bezigheid is, heeft ABC de applicatie CHAT gebouwd. Het is een geweldige applicatie die er voor zorgt dat na opdrachtverlening door een klant alle relevante gegevens van de betreffende freelancer op de juiste manier in het systeem worden ingevoerd, waarna er ook onmiddellijk een contract ligt. Alles is dan geregeld, tot en met de salarisadministratie aan toe. Je kunt het vergelijken met het inboeken van een ticket via Internet waarbij je een aantal gegevens móet invullen om uiteindelijk een ticket te krijgen. Voor zowel de klanten als de freelancers en natuurlijk onszelf, is het een uitkomst, al is het alleen maar omdat er geen eindeloze discussies meer zijn over de inhoud van het contract. Op Eigen psychologe voor de freelancers De ICT-freelancers vormen het kapitaal van de organisatie en daar wordt zuinig mee omgesprongen. We beschouwen ze als onze ambassadeurs en willen ze op alle mogelijke manieren ondersteunen en terzijde staan, verzekert Ton de Vink. Die service gaat zo ver dat we een psychologe in huis hebben gehaald die hen regelmatig bezoekt. Zij is er op getraind om naar ze luisteren, met ze te praten en te kijken of de perfect match er nog steeds is. We merken dat onze freelancers het waarderen dat ze hun verhaal kwijt kunnen en er baat bij hebben. Psychologe Yvonne Smitz Bescherming tegen claims Vanuit de markt is er een groeiende behoefte aan het soort intermediairfuncties dat ABC levert. Een behoefte die vaak uit nood wordt geboren. De Vink: Er zijn bedrijven die tonnen aan belastingclaims moeten betalen en dat heeft alles te maken met de inhuur van personeel en de (juridische) steken die bedrijven daarbij laten vallen. Vooral bij grote organisaties lopen honderden externen rond waarvan P&O geen idee heeft wie ze zijn, waar ze zitten en onder welke contractvoorwaarden. Ze lopen enorme fi nanciële risico s, waarvoor wij ze kunnen behoeden. ABC Team beschikt daartoe over de LES-methode waarmee ze op eenvoudige manier alle dossiers kan doorlichten en een risico-inventarisatie maken. Nog dit jaar zal het programma worden gekoppeld met het CHATprogramma, waartoe dadelijk klanten via een speciale code toegang hebben om de status van de freelancer te kunnen bekijken. Over vijf jaar Ton de Vink voorspelt een verdubbeling van de omzet over vijf jaar. En we zullen een sterke positie hebben op de detacheringsmarkt voor zelfstandige ICT'ers. De vooruitzichten zijn dus goed. Opmerkelijk genoeg voorziet hij ook een economische dipje in de loop van het volgend jaar. Waar deze op is gebaseerd, kan de Vink niet direct aangeven. Het is meer een onbestendig gevoel wat ik bespeur bij directies van bedrijven. Maar het lijkt slim om juist in een tijd van economische teruggang te werken met fl exibele externe inhuur. Mocht deze tijdelijke teruggang komen, dan zie je dat veel bedrijven weer te veel mensen hebben. Het is maar de vraag of ABC daar slechter van wordt. ABC Automatiseringsteam BV Safariweg MA Maarssenbroek Postbus BT Maarssenbroek T (0346) F (0346) E

8 14 Dé werkwijze om op geld, doorlooptijd én resultaat te sturen Houd het simpel Om zich heen zag Wim Dijkgraaf geen oplossingen. Totdat hij in een project binnen de automobielindustrie terecht kwam waar ze al jaren werken met de requirements -methode, een manier om behoeften en de daarbij passende oplossingen in kaart te brengen. Hij is zich erin gaan verdiepen en zag dat de werkwijzen voor dienstverlenende organisaties eigenlijk te complex waren en is ze gaan vereenvoudigen. Waar het werken met requirements in de hardere productenwereld echt een vakgebied is, hebben wij het teruggebracht tot de essentie. Tot een aantal vaardigheden en technieken die je mensen aanleert waardoor ze eigenlijk kunnen blijven doen wat ze altijd deden, maar op een veel effectievere manier. We geven ze een techniek waarbij ze in eenvoudige termen een redeneerboom kunnen opzetten. Zo maak je inzichtelijk wat de behoeften zijn, welke oplossingen daaruit zijn gekozen en wat de gehele achterliggende redenatie is. Bij voorbeeld omdat we kosten willen terugbrengen, denken we door met minder systemen te werken die doelstelling kunnen realiseren. Naarmate je specifi eker wordt in hoe je die doelstelling wilt bereiken, komt de echte oplossing dichterbij. In zo simpel mogelijke bewoordingen dring je zo tot de essentie door van wat je wilt en wat je nodig hebt om dat te bereiken, verzekert Dijkgraaf. Paul Breeuwer Wim Dijkgraaf 15 links Wim Dijkgraaf, rechts Paul Breeuwer Begin bij het eind Hoe groter een project, hoe kleiner de kans van slagen. Belangrijkste oorzaak is dat betrokken partijen geen eenduidig doel voor ogen hebben en geen beeld van de werkelijke behoefte waarin het project moet voorzien. Synergio uit het Brabantse Chaam leert organisaties hoe ze gezamenlijk een gedragen eindresultaat definiëren om sneller en doelgerichter tot oplossingen te komen. Achmea Interpolis plukt al de vruchten van het werken met requirements. Is het oude wijn in nieuwe zakken of gewoon een nieuwe slimme manier om projecten tot een succesvol einde te brengen? Misschien wel een beetje van beide, erkent Wim Dijkgraaf, adviseur en coach van het tien jaar geleden opgerichte Synergio. Mijn ervaring als projectmanager is dat het lastig is rondom projecten de verschillende partijen hetzelfde beeld te geven van het beoogde eindresultaat en in welke behoefte het voorziet. Weliswaar bestaan er allerlei methodieken, maar die blijken in de praktijk onvoldoende te werken. Mensen bedenken wel oplossingen en doen vervolgens ook allerlei dingen, maar vragen zich onvoldoende af wat de werkelijke behoefte is. Dus komen ze met oplossingen die niet aansluiten bij die behoefte, en er misschien zelfs wel haaks op staan. Makkelijk inpasbaar Synergio leert competenties en vaardigheden aan die makkelijk zijn in te passen in alles wat er al is bedacht in een organisatie, en hoe je die handig toepast in een projectmanagementomgeving. Deelnemers krijgen de vaardigheden om een gezamenlijk resultaat te defi niëren en kunnen daarmee gerichter op zoek gaan naar oplossingen. Als je precies weet wat je wilt, kun je ook aangeven wat je precies nodig hebt om dat doel te bereiken, meent Dijkgraaf. In eerste aanleg staan dan niet de activiteiten centraal, maar de doelstelling, de behoeften en de benodigde middelen. Nu zie je dat bedrijven een plan maken waarin staat wie waarvoor verantwoordelijk is en wie wat gaat doen, maar wat daarvan het resultaat moet zijn is onduidelijk. Iedereen doet vervolgens maar wat en ziet geen verband tussen al die activiteiten. Naarmate een project groter wordt en er meer, ook externe mensen moeten gaan samenwerken, wordt het blijkbaar moeilijker een gezamenlijk doel voor ogen te houden en daar ook naar toe te blijven werken. Impliciet werken organisaties altijd met requirements, ofwel behoeften. Als iemand een oplossing bedenkt of een ontwerp maakt, zitten de behoeften op zijn minst tussen de oren. Wij helpen organisaties om op een handige manier behoeften te expliciteren, juist te formuleren en zichbaar te maken wat ze met oplossingen willen bereiken. In plaats van dat je praat over wat een oplossing allemaal moet kunnen, heb je het over wat je als organisatie wilt kunnen en wat vanuit die behoefte geschikte oplossingen zijn. Achmea en de pensioenwetgeving Nieuwe wet en regelgeving dwingt Achmea Interpolis haar processen aan te passen. Er komt een nieuwe pensioenwet waarvan de impact op een goede manier vertaald moet worden bijvoorbeeld naar onze ICT-afdeling. Daar moeten ze immers voor de systemen de juiste maatregelen treffen. De wet schrijft een aantal stappen voor waarin een pensioenuitvoerder moet voorzien en die hij moet borgen wanneer iemand zich vanuit een nieuwe werkgever aanmeldt voor het pensioenfonds. De wet is onder andere bedoeld om zaken transparanter voor de klant te maken, dus gaan we de gegevens van een deelnemer ontsluiten en aanbieden via persoonlijke pagina s op Internet. Iemand moet kunnen zien hoeveel pensioen hij of zij heeft opgebouwd. De vraag is dan hoe we dat het beste kunnen doen en hoe die oplossingen er uit moeten zien. Ga je bijvoorbeeld rekenmodules aanbieden zodat mensen zelf kunnen uitrekenen wat hun pensioen wordt als ze eerder stoppen met werken, of als ze juist langer willen doorwerken? Wat wij willen bereiken is klanttevredenheid en een hogere effi ciency. Nu bellen klanten nog op, dadelijk kunnen ze met hun vragen op de website terecht. Dijkgraaf: Binnen organisaties wordt normaliter gestuurd op geld en op doorlooptijd. Maar met requirements heb je een middel in handen om ook op resultaat te sturen. Daarmee heb je de bekende driehoek om op projecten te sturen helemaal rond. Door met requirements te werken is een opdrachtgever duidelijker in het beoogde resultaat, is het resultaat tijdens het project te toetsen aan de requirements en is daarmee op resultaat te sturen. Tot slot is na afl oop van het project duidelijk aan welke behoeften nog invulling nodig heeft. Daarvoor kan eventueel opnieuw budget en tijd vrij gemaakt worden zonder dat de wereld opnieuw geanalyseerd hoeft te worden. Een management of directie met ook maar enig ondernemersgevoel zal ervaren dat het een hele gezonde manier is van bedrijfsvoering. Synergio BV Dorpsstraat AA CHAAM Wim Dijkgraaf T E Mike van Spall T E

9 16 SCC levert complete flexibele ICT-structuur Patrick van de Coolwijk, sales & marketing director Benelux en Rutger van Walbeek, sales & marketing manager van SCC Alleen betalen voor wat je gebruikt Een volledig uitbestede flexibele ICT-structuur. De klant betaalt een vaste prijs per werkplek, of dat nu per dag, week of maand is. SCC is leverancier van ICT-diensten en -oplossingen en gelooft heilig in ICT als dienstverlening. Sales & marketing director Benelux Patrick van de Coolwijk en sales & marketing manager Rutger van Walbeek leggen uit hoe dat voor bedrijven met meer dan twintig werkplekken al interessant is om alleen te betalen voor wat ze gebruiken. Met 7000 medewerkers in negen landen en een omzet van 3,5 miljard euro omzet is SCC één van de grootste private technologieorganisaties in Europa. De leverancier van best-of-breed aanbiedingen werd dertig jaar geleden opgericht. De Nederlandse vestiging in Bodegraven levert het complete pakket, van infrastructuur, software tot en met diensten. Dat doet ze lokaal en regionaal, voor zowel klanten aan de onderkant van de markt, als aan de bovenkant. Vanaf twintig tot tienduizenden werkplekken, bij overheden en commerciële bedrijven. Je kunt zeggen dat we de hele life cycle van IT bestrijken, tot en met de recycling aan toe, aldus Patrick van de Coolwijk, die verantwoordelijk is voor sales en marketing in Nederland en België. Voor bedrijven valt er veel te winnen SCC streeft naar effi ciency-voordelen en kostenbesparingen voor haar klanten. Wat er op die beide terreinen te verbeteren valt? Heel veel, meent sales & marketing manager Rutger van Walbeek. Onze specialisten kennen iedere schakel van de ICT-keten en weten waar de voordelen liggen. Kostenbesparing op energie is zo n aspect, of op de aanschaf en implementatie van apparatuur. Van de Coolwijk: Veel te winnen valt er ook in tijd, bijvoorbeeld voor klanten die een nieuwe infrastructuur willen implementeren. Wij kunnen delen overnemen waar ze zelf anders maanden zoet mee zijn. Die hele cycle van time-to-desk kunnen wij gemiddeld met een factor tien verkleinen. Een klant kan kiezen of hij dat doet op projectbasis of in een managed omgeving, waarbij hij het beheer uit handen geeft. Dat kan zowel aan de frontoffi ce en de backoffi ce kant, als in de desktop omgeving. Wij hebben de meest recente kennis van de technologie, dus daar hoeft de klant zich niet meer druk over te maken. Omdat we alles in het groot doen, kunnen we ook nog schaalvoordeel behalen voor die klant. Maar misschien wel de belangrijkste besparing ontstaat volgens Van de Coolwijk uiteindelijk door standaardisatie. Je richt je op één omgeving, in plaats van op een mix van omgevingen, zoals je bij veel bedrijven ziet. Je kunt dan sneller en effi ciënter implementeren. En het beheer wordt eenvoudiger. Al met al scheelt dat behoorlijk in de kosten. Veel van onze klanten adviseren we ook om hun serverpark te optimaliseren door blade servers in te zetten. Ze hebben minder servers nodig, de prestaties verbeteren en de energierekening daalt drastisch. Mochten er problemen zijn, dan garandeert SCC dat die binnen vier uur zijn opgelost. Navraag leert dat de concurrenten alleen de garantie geven dat ze binnen vier uur ter plaatse zijn. Wij hebben het probleem dan al opgelost. Tot en met recyclen Doe waar je goed in bent en richt je op je kernactiviteiten. Vanuit die gedachte heeft SCC een compleet Lifecycle programma in het leven geroepen. Ze is daarin de enige in Nederland. Het gaat hier om een modulair dienstenpakket dat loopt van bouwen en implementeren, naar integreren en beheer tot en met recycling. We zorgen dat de apparatuur op een milieuvriendelijke manier wordt vernietigd, of we zetten oude apparatuur in voor hergebruik, voor scholen of projecten in derde wereldlanden. Bedrijven hebben er dan in ieder geval geen omkijken meer naar en dat scheelt óók in de kosten. Voor een gemiddelde onderneming kunnen zo de ITkosten voor de desktop met 30 procent omlaag. Alleen betalen voor wat je gebruikt Misschien wel het interessantste voor klanten is dat SCC inzichtelijk maakt wat de echte kosten per werkplek zijn en vooral ook wat de verborgen kosten zijn. Wij durven het risico te lopen om de klant een vaste prijs per werkplek per dag aan te bieden. Daarvoor richten we de werkplek in en beheren we deze. Een klant heeft de keuze uit vier smaken, variërend van lichte tot zware gebruikers. Inclusief de standaard software. Voor de klant is dat makkelijk te budgetteren. En hij is er zeker van dat hij alleen betaalt voor wat hij daadwerkelijk gebruikt, verzekert van de Coolwijk. Kosten besparen heeft ook te maken met sommige dingen juist NIET willen doen. Je moet geen helpdesk willen runnen als je daar geen verstand van hebt. En de helpdesk outsourcen in India is ook niet altijd verstandig. Van Walbeek: Ik ken het voorbeeld van een bedrijf dat kosten wilde drukken en de helpdesk in India onderbracht. De IT-director kon prachtige cijfers laten zien, omdat de call rate naar beneden vloog. Niet omdat er minder vragen of klachten waren, maar omdat klanten in zulk gebrekkig Engels te woord werden gestaan, dat ze er geen heil meer in zagen om nog te bellen. Daarom houden wij de eerste line support netjes in Nederland, dan kunnen we die ook in het Nederlands ondersteunen. Bij ABM AMRO in hartje Londen verbruiken de servers zoveel energie, dat de bank maandelijks enorme boetes moet betalen. In The City geldt namelijk een speciale energie - belasting voor de financiële instellingen. Overschrijd je het maximaal toegestane verbruik, dan kun je rekenen op forse boetes. SCC in Engeland heeft het serverpark vervangen door twee superdomes, waardoor het energie verbruik is gehalveerd. De terugverdientijd was minder dan een half jaar! Volgens van de Coolwijk en van Walbeek gaan we in Nederland qua regelgeving diezelfde kant op. Daar kunnen we nu al onze lessen uit trekken. 17 SCC Tolnasingel PV Bodegraven T F E

10 Verborgen kosten kunnen veel besparing opleveren Managing complexity and creating transparency Awareness Total Cost of Ownership Your opportunity 18 Veel bedrijven kampen met een wildgroei aan informatie stromen en een veelheid aan daaraan gekoppelde randapparatuur. Ze hebben geen besef van de verborgen kosten die deze wildgroei met zich meebrengt. Nashuatec en Unilever bogen zich over een oplossing om die kosten boven water te brengen en namen de proef op de som. Het resultaat: een halvering van de apparatuur op locaties in vijf Europese landen, een besparing van miljoenen euro s en lachende gebruikers. Marketing Director Mark Boelhouwer van Nashuatec legt uit hoe je zoveel kunt besparen op randapparatuur en papier. Mark Boelhouwer, marketing director Nashuatec Mark Boelhouwer, marketing director Nashuatec: " Weg uit de wildgroei van informatie." De zorg, het onderwijs, er is al zoveel over te doen. Al jaren zijn deze sectoren het kind van de rekening. Iedere cent moet drie keer worden omgedraaid. Geld voor gekwalifi ceerd personeel lijkt er niet te zijn, de kwaliteit holt achteruit. Enig zicht op verbetering is er niet. Of toch? Nashuatec uit 's-hertogenbosch heeft een totaaloplossing ontwikkeld onder de naam Managed Print Services. Een voor velen nog onontdekt terrein van ineffeciency en ineffectiviteit in documentbeheer en alle daaraan gerelateerde activiteiten en handelingen. De besparingen kunnen oplopen tot 25 procent. Open monden Vorig maand tijdens de CIO Strategies Europe Conferentie in het Franse Nice, vertelt Mark Boelhouwer zijn verhaal aan een select gezelschap van CIO s van een groep multinationals van Europese bodem. Ze zijn onder de indruk. Het idee dat als je niet precies weet waar je heen wilt als organisatie transparancy en cutting down costs onder alle omstandigheden een goede keuze is, spreekt hen aan. Zeker als een verhoging van de productiviteit er even niet in zit, is het belangrijk dat je transparant blijft en zoekt naar manieren om de kosten te drukken. Op die twee aspecten biedt Managed Print Services onverwacht veel soelaas, verzekert Boelhouwer. Welk probleem lost het nu op? Ten eerste ligt het niet voor de hand om aan kopieën en prints te denken als serieuze besparingsoptie. Maar dat komt omdat men alleen het topje van de ijsberg ziet, niet wat er allemaal nog onder water schuilt. Dat brengen wij boven, aldus Boelhouwer. Bedrijven hebben daar ook behoefte aan. In deze tijd van snelle veranderingen zien ze door de bomen het bos niet meer. Hun medewerkers kampen met een wildgroei aan informatie. Van de productieve 40- urige werkweek besteedt een gemiddelde medewerker meer dan tien uur om informatie te zoeken. Als telecommer KPN wil de IT-er Getronics overnemen, dat heeft dan ingrijpende consequenties voor de bedrijfsprocessen en het personeel. Few enterprises are aware of their TCO Few enterprises know what equipment they have Few monitor consumables and post-acquisition spending Few know how users are using the equipment Most pay little attention to their fleet Organizational responsibility is splintered Few recognize optimization of the printing infrastructure as a serious opportunity IT Support: Help Desk support Device installation Driver maintenance Fleet management IT Infrastructure: Connectivity Print Servers Bandwidth Enterprise application integration Equipment Cost Break/Fix Cost Supplies Cost Telecom Cost Power Cost Honderden typen producten van tientallen leveranciers zwermen door elkaar heen. Zaken als inkoop, het bestellen van voorraden en onderhoud ontaarden in een oerwoud van informatie. Dat is de ijsberg onder water en die wordt niet meegenomen in de kosten van een printje. Die complexiteit valt ook niet meer te controleren. Inzicht in de informatie en documentatiestromen is de eerste vereiste om daar uit te komen. Vervolgens kun je daar op sturen, zegt Mark, terwijl hij opstaat en achter een scherm gaat zitten waarop een dashboard verschijnt waaraan allerlei metertjes hangen. Je ziet in een oogopslag waar je kosten kunt besparen. De hotspots maken bijvoorbeeld duidelijk waar welke printers overuren draaien en zelfs wie daarvoor verantwoordelijk is. Datzelfde kun je ook doen voor processen en mensen. Uiteindelijk kun je er zo voor zorgen dat de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek is. De combinatie van besparen en tegelijk kosteninzicht verkrijgen en vervolgens kunnen sturen op die kosten is aantrekkelijk. Eerst de basis op orde brengen en daarna bepalen hoe je van daaruit kunt bijdragen aan de strategie. Het idee sprak de topmanagers in Nice erg aan. Voor wie? Boelhouwer is ervan overtuigd dat juist in deze sectoren waar de bedrijfsprocessen complex zijn, veel winst valt te behalen. Winst die weer ten goede kan komen aan waar het allemaal om gaat. De handjes aan het bed bijvoorbeeld, als je het hebt over de zorg. Of meer blauw op straat bij de politie. Voor de bedrijven met meer End User Productivity: Distance to devices Ease of use User Satisfaction Document Management: Pre and post production activities Filing, indexing Postage, enveloping Binding Distribution Company size (millions) 500 2,000 5,000 10,000 20,000 50,000 Print spend 1%-3% (millions) ,500 Savings opportunity 10%-30% (millions) Source: Gartner (2004) dan duizend medewerkers ligt er een enorm besparingspotentieel, zeker als ze meer vestigingen hebben, verzekert Mark Boelhouwer. En natuurlijk valt er veel te besparen bij de lokale en landelijke overheden, de grote gemeenten en ziekenhuizen. Voor hen kunnen we binnen de huidige manier van werken de kosten aanzienlijk terugdringen. Parallel daaraan kunnen we de basis leggen om een hogere productiviteit te realiseren en het contact met de klant verbeteren. Bij de klanten waar Nashuatec over de vloer is geweest, heerst tevredenheid. De besparingen overtreffen de verwachtingen. Het principe is eenvoudig. We brengen een handvol representatieve vestigingen nauwgezet in kaart om de potentiële besparing te bepalen en de gebruikerswensen te inventariseren. Vervolgens rollen we uit. Je ziet dan bijvoorbeeld dat we het aantal leveranciers sterk terugbrengen en het aantal machines halveren. Verder leveren we elke week of maand digitale managementrapportages in dashboard formaat, die alle kosten transparant maken. Ze laten de klant zien wat er gebeurt, wie wat doet en of dat overeenkomt met de afspraken. Je kunt zo registreren dat een vestiging twee keer zoveel printers heeft staan als andere vestigingen, terwijl ze in principe dezelfde standaardinfrastructuur hebben. Vervolgens kun je zelf bepalen of en wat je daar aan doet. Jij zit immers achter het stuur van het dashboard. Er is dus veel geld te besparen, simpelweg door zaken effectiever in te richten. Je doet de dingen niet wezenlijk anders, alleen slimmer en beter georganiseerd. Dan is 25% besparing snel verdiend. En dat staat nog los van de productiviteitswinst. 19 Nashuatec Utopialaan CD s-hertogenbosch Postbus MB s-hertogenbosch T (073) F (073)

11 20 Simac zet in op persoonlijke relaties Echte partners houden het langer vol Goede ICT-dienstverlening komt het beste tot zijn recht als de betrokken partijen op gelijkwaardig niveau met elkaar omgaan. Het van oudsher in de Brabantse cultuur genestelde Simac ICT Nederland heeft dat goed begrepen. Volgens algemeen directeur Bernard Dortmans staat het belang van de klant altijd voorop. Het relaas van een ICTorganisatie die inzet op duurzame relaties. Het verloop onder het personeel is minder dan twee procent. Er zijn weinig bedrijven die het in Veldhoven, Ede en Hoogeveen gevestigde Simac daarin overtreffen. Betrokken en loyaal personeel zegt alles over de sfeer binnen het beursgenoteerde familiebedrijf. Maar vergis je niet, verzekert Bernard Dortmans. Wij beheren bedrijfskritische omgevingen van onze klanten en houden die up-to-date. Dat Brabants kwartiertje kunnen we ons niet permitteren als het gaat om beschikbaarheid van de infrastructuur van klanten. Te klein voor een ICT-afdeling Simac richt zich niet op ICT-dienstverlening voor multinationals als Shell en ABN AMRO. Wij kiezen bewust voor klanten met 100 tot 2000 werkplekken. In die laatste categorie valt bijvoorbeeld Laurus, van wie Simac vorig jaar de ICT-activiteiten overnam. Bedrijven die groter zijn kunnen wij niet zo fl exibel en op maat bedienen als we zouden willen, meent Dortmans. Dan zou de muis de olifant overnemen. En door onze fl exibiliteit en dynamiek onderscheiden we ons juist van de grotere dienstverleners. Vooral bedrijven met 300 of 400 werknemers zijn in principe te klein om een eigen ICT-afdeling beheersbaar in te richten. Je ziet die mensen continue brandjes blussen, ze komen bijna niet toe aan de ondersteuning van de bedrijfsprocessen. Wij zeggen dan; besteed dat werk gewoon uit en laat de ICT-afdeling zich met de strategische zaken bezig houden. Zo heb je meer kwaliteit en beschikbaarheid tegen inzichtelijke en voorspelbare kosten. Directie praat met directie Dortmans: Zeker in de wereld van outsourcing is het belangrijk dat de culturen bij elkaar passen. Bij grotere leveranciers krijg je al snel een account manager over de vloer met wie je het contract moet sluiten. Bij ons schuiven de directies gewoon bij elkaar aan tafel. Dus je kent ook als directie het belang van de infrastructuur van je klanten. Dat schept meer ruimte om een relatie aan te gaan en als partners op te treden die ook echt in elkaar investeren. Op de lange termijn betaalt zich dat terug. Typerend voorbeeld is de relatie met een regionaal nutsbedrijf dat het ICT-beheer heeft uitbesteed aan Simac. De fi nancieel directeur had behoefte aan extra zekerheid ten tijde van het opstellen van de jaarrekeningen. Dortmans: In zo n geval is het geen probleem als hij mij rechtstreeks belt, zodat ik intern de juiste maatregelen kan nemen. Voor de grotere jongens zijn dergelijke korte lijnen geen doen. Voor ons is het een vanzelfsprekendheid. Saillant detail: tot op heden heeft nog geen enkele klant de relatie met Simac beëindigd. Bernard Dortmans, algemeen directeur van Simac ICT Nederland Virussen opsporen in een virtuele pc-omgeving Slowaaks antivirusprogramma is McAfee en Norton veruit de baas Gerenommeerde organisaties op het gebied van computerbeveiliging als McAfee en Symantec kunnen hun borst natmaken. SpicyLemon is de nieuwe, frivole en opvallende naam van een nieuwe ster aan het firmament. Het Sliedrechtse bedrijf levert een anti-virusprogramma dat niet alleen goedkoper is, maar ook veel doeltreffender is in het opsporen van virussen dankzij geavanceerde heuristische detectiemogelijkheden. Product en Strategie Manager Nienke Ryan vertelt hoe een van oorsprong Slowaakse vinding de wereld lijkt te kunnen veroveren. Alle risico s afgedekt In Slowakije is het in 1992 ooit allemaal begonnen met een bedrijfje dat boekhoudsoftware verkoopt. Op een gegeven moment krijgt het bedrijf last van een hardnekkig virus. De toenmalige directeur besluit zelf een programma te ontwikkelen dat virussen scant op basis van hun gedrag. Het blijkt een doorslaand succes. De boekhoudactiviteiten gaan overboord en het bedrijf richt zich onder een nieuwe naam (Eset) puur op de wereldwijde verkoop van antivirusprogramma Eset s NOD32. Inmiddels heeft Eset tachtig distributeurs in evenveel landen. In Nederland liggen de exclusieve distributierechten van Eset s NOD32 bij SpicyLemon, dat overigens ook andere opvallende beveiligings producten in zijn portfolio heeft. Slechte of dure beveiliging Slecht beveiligen of duur beveiligen. Meer smaken zijn er volgens Nienke Ryan niet voor bedrijven. Terwijl er meer virussen opduiken dan de labs kunnen bijhouden. De gemiddelde virusscanner is vrij beperkt in z n mogelijkheden. Een scanner kan bijvoorbeeld virussen scannen op basis van virusnamen, maar die moet je continu updaten. Een virusscanner kan ook bepaalde kenmerken, ofwel generieke patronen van virussen detecteren. Tenslotte is een beetje geavanceerde virusscanner in staat om heuristische detectie te plegen en dus potentieel gevaarlijke programma s te analyseren. Eset s NOD32 (Slowaaks voor ziekenhuis aan de rand van de harde schijf ) gaat daarin nog een stap verder dankzij de zeer geavanceerde, slimme gedragsregels. De scanner laat het virusprogramma Nienke Ryan, Product en Strategie Manager van SpicyLemon opstarten in een virtueel stukje van de pc. Omdat het programma is versleuteld, is pas te zien of het kwaadaardige bedoelingen heeft, als het is opgestart. Vervolgens kijkt Eset s NOD32 of het programma in die virtuele omgeving dingen doet die het niet behoort te doen en analyseert dan aan de hand van patronen en logaritmes of er sprake is van een virus. Dat doet ze met een zeer hoge mate van nauwkeurigheid, zodat er nauwelijks valse alarmen tussen zitten. Het ultieme alarmsysteem Dankzij die extra stap heeft Eset s NOD32 nu een voorsprong op alle concurrentie en vertoont de software met 70 procent veruit de beste detectie op gedrag. Zelfs grote namen als McAfee en Symantec blijven met 24 procent ver achter bij Eset s NOD32. Ook scoort Eset s NOD32 beter dan Trustport, die gebruik maakt van diverse AV-scanners. Met onze antivirus-software krijgt een pc dus het beste alarmsysteem dat het kan wensen. Want wat heb je aan een alarmsysteem dat pas afgaat als het de naam van de inbreker herkent. Niets toch? meent Nienke Ryan. Daar is geen speld tussen te krijgen. En het is niet het enige argument. Eset s NOD32 is ook nog eens goedkoper, kost nauwelijks resources en is ook uitermate geschikt voor end point security, voor werkstations dus. En dat is buitengewoon interessant, met het oog op het toenemend gebruik van ipods en smartphones. 21 Simac ICT Nederland De Run LB Veldhoven Postbus AH Veldhoven T (040) F (040) E Eset's NOD32 Trapezium DL Sliedrecht Postbus CB Zwijndrecht T (0184) F (0184) E

12 22 Projecten hoeven niet te stranden bij de uitvoering Ventus schuift strategie en uitvoering naadloos in elkaar Vaak hebben bedrijven moeite hun strategie door alle lagen van de organisatie zichtbaar te maken. Dat wordt pas pijnlijk duidelijk als het op de uitvoering aankomt. De executives van het van origine Friese Ventus beheersen dat vak wel. Zij opereren vanuit Heerenveen en Rijswijk op het snijvlak van strategie en implementatie en verstaan de kunst om beide naadloos in elkaar te schuiven. Zij begrijpen de strategie en vertalen deze naar projecten. Niet alleen leiden en regisseren ze de projecten ook nemen ze de uitvoering ter hand. xxxxxx We hebben ooit aan onze klanten gevraagd waar volgens hen onze sterke punten lagen, vertelt Director Finance Karel Berends. Daar kwam uit dat ze ons bedreven vonden in het uitvoeren van wat ze zélf hadden bedacht. Wij hebben dat advies ter harte genomen en die expertise ingezet op het gebied van Information & Finance, de twee hoofdassen waarlangs veranderingstrajecten lopen. Onafhankelijke regievoerders Volgens Director Information Franke Gosliga heeft veel van de business te maken met de keuze tussen uitbesteden of in eigen beheer doen. Bedrijven denken daar onvoldoende over na. Als ze kosten willen besparen denken ze gelijk aan outsourcen. Maar ze weten niet in hoeverre dat kan en of ze nog in staat zijn regie te voeren in de nieuwe situatie. Op zo n moment maken ze verkeerde start. Berends: Bedrijven hebben vaak ook geen antwoord op de vraag of ze willen sturen op effi ciency of op fl exibiliteit. Die beide gaan niet samen. Voor SAP-achtige implementatietrajecten maak je kosten om uiteindelijk effi ciency te bereiken, Maar wil je sturen op fl exibiliteit, dan kies je geen SAP. Hetzelfde gebeurt volgens Gosliga met outsourcing projecten. Als jij een contract sluit met een externe leverancier is dat vaak voor jaren. Als je stuurt op effi ciency, dan ga je voor de laagste prijs. Als de markt vervolgens fl exibiliteit verlangt, sta je met je rug tegen de muur. En als je al in outsourcing trajecten zit, maar toch nog veel fl exibiliteit blijkt nodig te hebben, dan heb je een uitdaging. Probeer maar eens iets wat je buiten de deur geplaatst hebt, terug te krijgen. Een bedrijf moet zich daarvan bewust zijn in zijn strategische besluitvorming om het veranderingstraject goed in te kunnen gaan. Wij helpen ze daarbij en vertalen vervolgens die strategische doelstellingen naar de operationele kant en voeren de regie. Vaak komen de executives van Ventus pas binnen als er een probleem is. Berends: Dit soort crisissituatie zie je bij organisaties met een heel versplinterd leveranciersaanbod die geen overzicht meer hebben. Toch willen ze de relatie niet op het spel zetten. Onafhankelijke regievoerders komen dan goed van pas. Sterke referenties Ondanks de slechts honderd medewerkers draait Ventus haar hand niet om voor grote projecten met een soms hoog innovatief karakter. Het bekende project virtuele thuiszorg van een kabelbedrijf is er zo één. Of Pay2Day waarbij controleurs op de trein de middelen hebben om zwartrijders te identifi ceren. Met het aantal zwartrijders daalde ook de agressiviteit op de trein. Beiden projecten zijn genomineerd voor een innovatieprijs. Ook is een applicatie gemaakt voor BMW Nederland die haar dealers online wil hebben zodat ze rechtstreeks bij de productie kunnen kijken wanneer de bestelde voertuigen in de juiste uitvoering van de band rollen. Inmiddels rolt Ventus de applicatie wereldwijd uit voor BMW AG. Het zijn typische projecten waar de klanttevredenheid omhoog schoot. Daar zijn we trots op, verzekert Gosliga. Berends knikt beamend. IT Local dekt technisch en financieel risico voor klant af Huidig IT-beheer werkt storingen in de hand Een klant behoort te betalen voor de instandhouding van zijn netwerk, niet voor het oplossen van storingen, zoals nu vaak het geval is. Dat werkt het aantal storingen in de hand. Leveranciers verdienen immers aan het oplossen van storingen. Volgens Peter de Gans, directeur van het in Arnhem gevestigde IT Local, staat de wereld van IT-beheer eigenlijk op z n kop. Hij vertelt hoe het anders kan. De IT-branche verdient aan de ellende van de klant. Dat komt vooral omdat die branche geen risico durft te nemen. Het verhaal heeft volgens De Gans twee kanten. Eigenlijk verwacht de klant dat IT-beheer een standaardfaciliteit is, net als elektriciteit of water.maar daar hebben de achterliggende technieken zich allang bewezen. De IT-branche is nog jong. De systemen die we nu uitleveren, zijn vaak pas gisteren bedacht. Desondanks verwacht de klant optimale beschikbaarheid. En die systemen moeten samenwerken met bestaande en nieuwe randapparatuur en software die in alle uithoeken van de wereld worden gefabriceerd. Op het moment dat het niet werkt, zijn de IT-beheerders in de ogen van de klant de falende sluitpost. Geen risico s IT-dienstverleners willen zich hiertegen indekken, en nemen daardoor vrijwel geen risico. Dat risico leggen ze bij de klant neer. De klant heeft een storing, betaalt de dienstverlener en die lost het op. Op deze manier werken de meeste bedrijven en dat drijft de belangen van de klant en de leverancier ver uit elkaar. Ze horen juist een gemeenschappelijk belang te hebben. De Gans: Onze klanten betalen voor het instandhouden van hun netwerk, niet voor het oplossen van storingen. Binnen een vast bedrag zorgen wij dat alles naar behoren werkt. Op het moment dat er een storing is, kost Peter de Gans, directeur van IT Local dat ons geld. Dus doen wij er alles aan om storingen te voorkomen. Bij onze concurrenten betaal je voor het oplossen van storing, ze krijgen dus eigenlijk een premie voor slecht werken. Als klant word je twee keer gedupeerd. Je netwerk ligt eruit dus kun je niet werken én je krijgt een factuur voor je kiezen. Klanten lopen geen risico Het antwoord ligt volgens de Gans in het verzekeringsmodel dat de veertien man tellende beheerder van IT- en datacommunicatiediensten levert. Wij verzekeren dat het netwerk van een klant zo goed mogelijk beschikbaar is. Wat dat oplevert? Ik durf gerust te zeggen dat door onze wijze van IT-beheer, klanten uiteindelijk twintig tot dertig procent goedkoper uit zijn. Ze krijgen snellere hulpverlening en hebben een hogere up time. Liefst sluiten we langlopende contracten af, alweer vanuit een gemeenschappelijk belang. Daarbij richt het beheer zich primair op het creëren en in stand houden van een stabiele, storingsvrije IT-omgeving, in plaats van ad hoc storingen op te lossen en dus alleen brandjes te blussen. Van outsourcen is De Gans geen voorstander. Onderzoek door IDC wijst uit dat tweederde van de outsourcing-tracjecten na drie jaar wordt beëindigd. Dat komt mede omdat de klant niet meer z n eigen hardware en software mag kiezen; dat bepaalt de beheerder. Bij ons kan een klant organisatorisch alles nog steeds zelf bepalen. Tegelijk is hij verlost van alle technisch risico s en van een deel van het fi nancieel risico. Dat is meer dan logisch. Een partij die een netwerk beheert, hoort daar ook een deel van de fi nanciële verantwoordelijkheid voor te dragen als het mis gaat. Dat doen wij. En dat is ook wat een klant uiteindelijk wil. 23 Ventus Burgemeester Falkenaweg LE Heerenveen Postbus AN Heerenveen T (0513) F (0513) E IT Local IJsselburcht 3 Postbus EL Arnhem T F E W

13 Infrastructuur als service Tien keer goedkoper dan een systeembeheerder Veel bedrijven lopen vast met hun interne, steeds complexere ICT-omgeving. Gelukkig zijn er specialisten als Qwise die hen van die complexiteit kunnen verlossen. Algemeen Directeur Abram Schermer legt uit waarom klanten voor hun bedrijfskritische infrastructuur met een gerust hart kunnen 'uitwijken'. Hun bedrijfszekerheid is daardoor gegarandeerd en ze kunnen zich ongestoord richten op hun kernactiviteiten. No cure No pay Een bedrijf ergens in den lande had een Citrix farm die niet goed liep. Oplossen van het probleem vereiste dat het systeem enkele uren down moest. Voor het bedrijfsproces was dat beslist onwenselijk. Wij hebben contractueel afgesproken dat wij voor de kosten zouden opdraaien als dat mocht gebeuren. Het besturingssysteem werd op een handige manier om de tuin geleid door net te doen of alle servers synchroon waren. Intussen werden de systemen één voor één opnieuw geconfigureerd. Tot alle updates waren gedaan en alles weer echt synchroon liep. Dan heb je bewezen dat je echt weet hoe het werkt. 24 Qwise is een gespecialiseerde system integrator die zich toelegt op de centralisatie van bedrijfsinformatiesystemen. In de praktijk vertaalt die focus zich in oplossingen op het gebied van Server Based Computing en Web Based Computing, ook wel centralisatie genoemd. Het betekent informatiesystemen laten draaien op een infrastructuur, waarin de pc niet langer de plek is waar de informatie zich bevindt. Vooral de levering van technische expertise staat centraal voor de vijf jaar geleden opgerichte kennisorganisatie, die tachtig medewerkers telt en zich vooral richt op bedrijven met tussen de 100 en 3000 werkplekken. Een bedrijf waar verschillende disciplines zijn verenigd. Onze mensen hebben zoveel kennis van zaken dat ze projecten aan durven te gaan op basis van fi xed price, of zelfs op basis van no-cure-no-pay, verzekert Abram Schermer. Het bewijs dat het werkt, zijn de klanten. Sinds de oprichting is er nog geen klant ontevreden de deur uitgelopen in Amsterdam. Grote economische schade ICT vormt het technisch hart van veel organisaties en bedrijven. Maar gaat er iets mis, dan blijkt er onvoldoende capaciteit en vooral ook kennis in huis om problemen snel en blijvend op te lossen. Dat gaat ten koste van de bedrijfszekerheid. In veel gevallen is dat onacceptabel. Downtime is geen optie. Voorbeelden van organisaties die daardoor grote schade opliepen zijn geen uitzondering. Schermer: Een groothandelsbedrijf met een jaaromzet van miljard euro is zo n voorbeeld. In een hoekje van hun magazijn stonden de servers onder een dikke laag stof. De eigenaar vond het veiliger om z n computers in het zicht te hebben. Mede door ondeskundigheid van de systeembeheerders gaat uiteindelijk drie weken opslag van order intakes, verschepingen en facturering verloren. Je kunt zelf uitrekenen dat de economische schade aanzienlijk is. Abram Schermer, Algemeen Directeur Er zijn legio andere voorbeelden. Een gemiddeld bedrijf met 200 werkplekken heeft drie systeembeheerders. De één is op vakantie, de ander ziek en de derde neemt ontslag. De bedrijfszekerheid is dan plotseling verdwenen," stelt Schermer. Qwise biedt een uitwijk service voor 500 euro per maand. Zeker voor kleine bedrijven die zich helemaal geen systeembeheerder kunnen veroorloven, is dat interessant. Voor dat bedrag krijg je nog geen tiende systeembeheerder. Bijkomend voordeel is dat je als bedrijf kunt richten op je business. Wat Abram Schermer betreft liggen kansen in ontsluiting van een internet-infrastructuur en die aanwenden voor je bedrijfs specifi eke informatiesystemen. En of je dat nu web based of server based computing noemt is niet zo relevant. Centraliseren is een oplossing die veel richtingen kent. Net zoals software meer en meer een service is geworden, behoort ook de onderliggende infrastructuur een service te zijn, meent Schermer. Ongeacht hoe een applicatie is geschreven, hij moet op een platform draaien. De infrastructuur die met al dit soort applicaties moet kunnen omgaan, zetten wij in elkaar. Traploos, schaalbaar en fouttolerant. Zo groeit de infrastructuur uit tot een service. Om zo n complexe omgeving te bouwen en te beheren heb je veel expertise nodig. Daar zijn wij goed in. Voor onze klanten betekent dat een lage cost-of-ownership en een hoge mate van fl exibiliteit doordat ze willekeurige informatiesystemen kunnen inzetten. Bovendien verlossen we klanten van een stuk complexiteit. Die verhuizen we van de pc naar een server ergens in een datacentre, een goed gecontroleerde omgeving waar we alles deskundig kunnen beheren. Tevreden klanten Alfa, een middelgrote accountants- en adviesorganisatie met 34 vestigingen en in totaal 800 werkplekken, heeft de automatiseringsvruchten van Qwise geplukt. Medewerkers zijn dagelijks bezig met klantgegevens en het bewerken daarvan, ze zijn dus volledig afhankelijk van hun IT-systemen. Voor het bedrijf werd het steeds duurder om die beschikbaarheid fl exibel en met een hoge mate van fouttolerantie te realiseren. Bovendien was het van groot belang om de veelal gevoelige gegevens veilig te stellen, met het oog de steeds strengere eisen aan de kwaliteit van de automatisering. Er moest dus iets gebeuren. Het bedrijf is nu gecentraliseerd op een gevirtualiseerd serverplatform. De virtualisatie zit op het niveau van zowel storage, applicatie als desktop. Alfa is tot volle tevredenheid geautomatiseerd, beschikt over uitstekende en goedkope 'uitwijkmogelijkheden' en hoeft bij calamiteiten nooit langer dan een paar uur plat te liggen, wat er ook gebeurt. Klaar voor morgen Organisaties behoren voorbereid te zijn op wat komen gaat. Op wat de markt van ze vraagt. Schermer is overtuigd dat centralisatie een antwoord biedt op de vragen van morgen. Een veilige, gecentraliseerde en tegelijk onafhankelijke werkplek is zo n behoefte, meent Schermer. Er is nog een ontwikkeling waar nauwelijks iemand aan denkt: de demografi sche ontwikkeling. Dat zullen we met z n allen ook gaan merken in de IT-sector. Over een aantal jaren zullen er te weinig mensen zijn die de systemen draaiende kunnen houden. Systeembeheerders worden schaars; vooral voor bedrijven in het middensegment. De oplossing is om die automatisering uit te besteden. Hoe zit het met klanten die huiverig zijn om hun hele automatisering uit handen te geven? Misschien kunnen ze kijken naar klanten die vertrouwen in ons stellen. Zoals Alfa Accountants, ondanks alle gevoelige informatie die ze daar in huis hebben. Als accountants, die aan allerlei weten en regels verbonden zijn, hun automatisering toevertrouwen aan ons, dan zegt dat genoeg. 25 Qwise B.V. Gatwickstraat GL Amsterdam T (020) F (020) E

14 Stel de juiste vragen Openheid en eerlijkheid bepalen de juiste match 26 Van links naar rechts: Robert Balk, Stanley Waccary, Marieke de Boer, Jan Lourens Bolt, Edwin Noordeloos, Alex Damen. Niet op de foto: Martin van Hal en Pieter van Splunter. Investeren in een goed gesprek betaald zich terug Werving en detachering gaat verder dan alleen cv s uitwisselen. Wil je als bedrijf verzekerd zijn van de werknemer die bij je past, dan zul je het beste van jezelf moeten laten zien. Andersom geldt hetzelfde. Alex Damen, Business Unit Manager van het werving- en selectiebureau Iduet vraagt organisaties en kandidaten dan ook nadrukkelijk zich kwetsbaar op te stellen. Die formule blijkt goed te werken. Het statige pand aan de Nieuwe Gracht in hartje centrum Haarlem ademt een serene rust uit. Binnen heerst een vriendelijke ongedwongen sfeer. Een omgeving waar een bezoeker zich onmiddellijk op z n gemak voelt. Dat is inderdaad niet helemaal toeval, beaamt Damen. Wij vragen onze kandidaten zich kwetsbaar op te stellen. Alleen zo kunnen we samen uitvinden wat iemand echt wil, wat zijn werkelijke motieven en drijfveren zijn, waar zijn ambities liggen en waar die het beste tot hun recht komen. Het helpt als de omgeving daartoe uitnodigt. Een diverse, maar hechte groep Iduet bemiddelt personeel op het gebied van ICT, HRM en Finance, in binnen en buitenland. De organisatie heeft vestigingen in Haarlem en Utrecht en richt zich vooral op afgestudeerde HBO'ers en Universitair geschoolden met minimaal vier jaar werkervaring. Drie partners staan aan het hoofd van de organisatie. Alex Damen is één van hen. Hij is verantwoordelijk voor de ICT-tak. De klantenkring telt gerenommeerde namen als ABN AMRO, Orange, Athlon en Kempen & Co en is verder heel divers. Ons klantenbestand is net zo divers als de mensen die bij ons werken. We hebben hier mensen met uiteenlopende opleidingsachtergrond, maar met ruime ervaring in de branche. Ons concept biedt veel ruimte voor persoonlijk ontwikkeling en vrijheid in de uitoefening van het vak. Wat zij gemeen hebben, is hun vermogen om de juiste mensen aan de juiste bedrijven te koppelen. Het is een hechte, bevlogen groep met een goed gevulde rugzak. Dat moet ook, want om dit vak goed te kunnen uitoefenen, moet je veel in huis hebben. Daar zijn we zonder meer kritisch in bij onze selectie. Ken uzelf Authenticiteit is één van de sleutels tot het succes van Iduet. Het betekent werkelijk contact maken met de persoon tegenover je. Dat contact komt tot stand als je de juiste vragen stelt en daarin net een stapje verder durft te gaan. Daaraan besteden we veel tijd. Mailt een bedrijf een vacature, dan gaan we langs om de sfeer te proeven en een gevoel te krijgen van de mensen die er werken. We nemen graag een kijkje in de keuken, bezoeken de werkvloer, maken een praatje met de Afdelingsmanagers en proeven graag de sfeer bij de koffi e- automaat. Zo leren we de geest van het bedrijf kennen. Andersom is die authenticiteit net zo belangrijk. Natuurlijk kijken we nauwkeurig naar het opleidingsniveau en de werkervaring van onze kandidaten. Maar de persoon achter de kandidaat weegt voor ons mogelijk nog zwaarder. Van die persoon willen we zoveel mogelijk te weten komen, om er zeker van te zijn dat hij op de juiste plek komt te zitten. We gaan echt terug naar de opvoeding. Naar welke keuzes iemand in z n leven heeft gemaakt en waarom. Welke successen, maar ook welke teleurstellingen heeft iemand gehad. Zo krijg je een goed beeld hoe iemand is gevormd. Door de juiste vragen te stellen, proberen we iemands talent te ontdekken en zijn competenties en drijfveren naar boven te halen. Wat motiveert iemand? Wat houdt iemand tegen om een bepaalde stap te nemen? Hoe kom je er als kandidaat achter wat je precies wilt en waar je kracht ligt? En in welke omgeving en onder welke omstandigheden komen die kwaliteiten het meest tot hun recht? Wat zijn je zwakheden? Durf je je eigen angsten onder ogen te zien? Het zijn geen makkelijke vragen, soms confronterend, maar ze helpen om door te dringen tot de kern. Daar proberen we onze kandidaten bij te helpen, zodat ze hun eigen waarden en ambities kunnen benoemen, voor zover ze die niet kennen natuurlijk. Vervolgens kunnen wij die gericht inzetten. De manier om daar achter te komen is om door te vragen. Die confrontatie gaan we met onze kandidaten aan en eventueel laten we zien hoe ze bepaalde dingen beter anders kunnen doen om het gewenste resultaat te bereiken. Misschien heeft het te maken met hoe een kandidaat onbewust communiceert via zijn lichaamstaal en is daardoor wat hij zegt niet congruent met wat hij uitstraalt. Juist daar kunnen onze Consultants een kandidaat goed begeleiden, door bijvoorbeeld praktische tips te geven over een overtuigende manier van presenteren. Vaak zijn het maar kleine aanpassingen, maar die kunnen een wereld van verschil maken. Het blijkt een hele effectieve weg die niet alleen in hun eigen belang is, maar ook in het belang van hun toekomstige werkgever, die anders misschien een hele goede kandidaat afwijst om de verkeerde reden. Enkele tips Hoe zit het met de bedrijven die moeite hebben om de juiste match te vinden en minder goed in de markt blijken te liggen? Damen: Juist hen adviseer ik goed naar zichzelf te kijken en zich echt in de kandidaat te verplaatsen. Hoe ga je met kandidaten om? Hoe ontvang je ze? Hoe presenteer je het bedrijf? Dan zou ik een bedrijf adviseren om eens drie redenen te bedenken waarom een kandidaat voor hen zou kiezen. Maar ook drie redenen waarom een kandidaat dat niet zou doen. Voor een kandidaat geldt hetzelfde. Geef eens drie redenen aan, waarom je zo graag voor het bedrijf in kwestie zou willen werken en waarom jij de beste kandidaat bent. Zo creëer je voor beide partijen openheid van zaken en ontdek je wat je elkaar te bieden hebt. Zo krijg je ook inzicht in je eigen motieven en drijfveren. Openheid is voor alle betrokken partijen een onmisbare eigen schap om de juiste match te kunnen maken. Eerlijkheid is nog zo n eigenschap. Dat geldt ook voor ons. Als wij twijfelen over een kandidaat of over een bedrijf gaan we niet verder. Daar is op de langere termijn niemand bij gebaat. Met iemand die deze beide eigenschappen ook hoog in z n vaandel heeft staan, gaan we altijd graag een gesprek aan. 27 Iduet Nieuwe Gracht NJ Haarlem T (023)

15 28 Optimale hosting is goed voor de nachtrust Downtime kan fataal zijn In de huidige 24-uurs economie kunnen veel internetgerelateerde organisaties zich niet veroorloven een paar dagen uit de lucht te zijn. Voor de continuïteit van het bedrijf kan uitval fataal zijn. Die nachtmerrie hang ook boven het hoofd van bedrijven die denken met een handvol systeembeheerders hun IT-zaakjes voor elkaar te hebben. Het in Haarlem gevestigde Dedigate beschermt haar klanten tegen dit soort nachtmerries door de hosting over te nemen. de technologie is er nog niet klaar voor. Het is nog niet zover dat je bij wijze van spreken de stekker in het stopcontact steekt en de meter pas gaat lopen als je het licht aandoet. Wel kunnen wij een vaste prijs per maand aanbieden voor de diensten die een bedrijf afneemt. Op dit moment rollen we storage uit in een shared omgeving waarbij de klant niet meer voor de set up hoeft te betalen, omdat de hardware niet meer specifi ek voor hem is. Wij doen puur de hosting, niets anders. Voor bedrijven waar downtime hun nachtrust niet zal verstoren, zijn wij geen partij. Evenmin voor klanten voor wie outsourcing geen onderdeel uitmaakt van het business plan. Dat geeft goed aan waar de in 2000 opgerichte dienstverlener met zijn 55 medewerkers een rol speelt. Hosting is een vaag begrip, dat begint bij shared en strekt zich uit tot applicatiebeheer. Dat laatste doen wij niet, aldus Metten. Het is de core business van een bedrijf, die moet je niet uitbesteden. Pas als downtime geen optie is, komen wij in beeld. Onze managed hosting diensten bestrijken alle aspecten van connectiviteit tot en met de beveiliging en vervolgens de hele laag achter de applicatie, zoals de web server, database servers, applicatieservers en het management daarop. Onze mensen zijn zo gespecialiseerd in de disciplines van managed dedicated hosting, daar kan ook een bedrijf met z n zes of zeven systeembeheerders niet aan tippen. Tenminste niet als je dienstverlening rond de klok nodig hebt. Wat voor type klanten we hebben? Dat kan variëren van kleine internet start ups met twee of drie werkplekken tot grote bedrijven met honderdduizend werkplekken die bijvoorbeeld hun ERP of CRM willen outsourcen. Voor Pioneer hosten wij de websites van dertien Europese landen. Voor het door de vijf grootste OV-bedrijven opgerichte Trans Link Systems doen we ook de hosting voor de omgeving waar de registratie is van de vervoersbewegingen. Ze hebben één ding gemeen, voor hen is downtime geen optie. Argumenten voor en tegen Desondanks willen veel bedrijven vooralsnog outsourcing buiten de deur houden. Om diverse redenen. Omdat de beslisser de server willen kunnen zien. Of omdat hij denkt zelf minder belangrijk te worden nu zijn afdeling niet meer nodig is. COO Wilbert Ingels veegt die argumenten resoluut van tafel. Waarom zou je perse de servers willen zien, het maakt niet uit waar ze staan als ze maar veilig staan. Bovendien nemen ze alleen maar ruimte in. Wij bedienen onze klanten vanuit zeven datacenters in Europa en een extreem beveiligd datacenter in de Verenigde Staten. Het is ook niet juist dat diegene die hierover de beslissingen neemt minder belangrijk wordt. Integendeel, zo iemand kan zich nu juist richten op zijn strategische taken, er voor zorgen dat de IT de bedrijfsprocessen nog beter ondersteunt. Outsourcing doe je niet primair om veel geld te besparen, maar vooral om de kwaliteit van je dienstverlening te verbeteren. Wij hebben de op een na grootste postbezorger van Nederland als klant. Als die omgeving plat ligt, wordt er geen brief of pakket meer bezorgd. Dan ligt de business gewoon stil. Dan slaap je niet meer lekker als directie. Verschil met de concurrentie IBM Global Services, KPN, Cap Gemini en ATOS verschillen wezenlijk van Dedigate. Wij doen alleen hosting en zijn specialist in hart en nieren. Onze concurrenten willen het liefst alles van de klant hebben. Wij niet. Daar zijn we ook strict in: je krijgt wat we doen, niks meer en niks minder, stelt Metten. Een duidelijk statement. Zo weet de markt precies waar ze aan toe is. En die markt is nog groot. Er zijn dus nog legio ondernemers die s nachts wakker liggen en dringend behoefte hebben aan wat nachtrust. 29 Joost Metten, CEO bij Dedigate Het is een opmerkelijk fenomeen. Een inbraakverzekering of brandverzekering afsluiten is voor iedereen de gewoonste zaak van de wereld, Maar je indekken tegen uitval van ICT-systemen is veel minder vanzelfsprekend. Terwijl de risico s dat er iets mis gaat minstens zo groot zijn. Om over de gevolgen maar niet te spreken. Veel bedrijven zien echter de noodzaak niet omdat er nog niets verkeerd is gegaan. Terwijl de voorbeelden op straat liggen, verzekert Joost Metten, CEO bij Dedigate. Daar zitten ook grote bedrijven bij met tientallen systeembeheerders. Er is een bekende bank waar onbereikbaarheid van de website bijna aan de orde van de dag is. Op den duur kost dat klanten. Als je een last-minute vakantie wilt boeken en je moet diezelfde dag een overboeking doen omdat je anders de volgende dag niet kunt vliegen, is het een ramp als de site onbereikbaar is. Dat overkomt je als klant één keer. De tweede keer stap je over naar een andere bank. Bij die bank hebben ze gegarandeerd slapeloze nachten. Optimale hosting De vier oprichters van Dedigate hebben allemaal hun sporen verdiend in de wereld van hosting en vonden dat het beter kon. We waren ontevreden omdat we hosting eigenlijk steeds meer een product zagen worden waarvoor klanten steeds dieper in de buidel moesten tasten. Daarom zijn we aan de slag gegaan met eigen bouwstenen om optimale hosting te verkrijgen. Om onze klanten te garanderen dat ze alleen krijgen en betalen voor wat ze werkelijk gebruiken. Daarmee raakt Joost Metten aan de heilige graal van utility based computing. Het is iets waar we hard aan werken, alleen Aerial Photographs of Tecota Roof Dedigate NV Küppersweg EB Haarlem T (023) F (023) E W

16 30 De notariële dienstverlener voor digitale transacties Marcel Jak, manager Sales & Consultancy bij DigiNotar Zekerheid op het internet in één oogopslag zichtbaar met EV SSL van DigiNotar! Het aantal zakelijke transacties via het Internet groeit sterk in Nederland. Maar wie garandeert eigenlijk de rechtsgeldigheid en veiligheid van deze digitale handel en wandel? Volgens Marcel Jak is het in Beverwijk gevestigde DigiNotar de partij bij uitstek daarvoor. Als Trusted Third Party levert ze de zekerheid dat een digitale transactie net zo veilig en betrouwbaar is als de ouderwetse op papier ondertekende versie. Internet is het nieuwe handels- en dienstencentrum waar overheid, burgers en bedrijfsleven elkaar steeds vaker treffen. Daarmee neemt ook het risico toe dat partijen in een confl ict tegenover elkaar komen te staan. Op die digitale marktplaats groeit dus de behoefte aan digitale zekerheid. Dat geldt net zozeer voor een notaris die een akte inschrijft bij het kadaster of een aannemer die inschrijft op een groot bouwproject, als voor een accountant die een depot doet voor een jaarrekening bij de kamer van koophandel, of een bedrijf dat z n belastingaangifte indient. Ze willen allen de juridische zekerheid hebben dat later te traceren is wie, welke informatie wanneer heeft opgestuurd en ondertekend en of er daarvan een rechtsgeldig bewijsstuk is. Dat diegene aan de andere kant van de pc ook daadwerkelijk is wie hij zegt te zijn en de juiste bevoegdheden heeft, aldus Marcel Jak, manager Sales & Consultancy bij DigiNotar. Als er een geschil ontstaat, kunnen ze aantonen dat alles wettelijk is vastgelegd. Digitale notariële diensten De notaris heeft altijd de rol van trusted third person gehad, de man in het midden die zorgt dat de zakelijke beslommeringen tussen twee partijen goed geregeld worden. DigiNotar doet geen klassieke notarisdiensten, maar biedt vergelijkbare digitale zekerheid waar het gaat om internettransacties. Een Trusted Third Party (TTP) die via haar diensten de vereiste zekerheid biedt dat transacties in de digitale wereld rechtmatig verlopen en dat partijen zekerheid hebben over elkaars identiteit en betrouwbaarheid. DigiNotar s diensten zijn niet branchegebonden. Maar je ziet wel dat er in de zakelijke dienstverlening documenten circuleren die een bepaalde waarde vertegenwoordigen, stelt Jak. Die komen het eerste in aanmerking voor een betere beveiliging of een hogere betrouwbaarheid. Levert een organisatie die zekerheid en betrouwbaarheid niet, dan loopt ze grote risico s. Als de algemene overtuiging is dat het niet veilig is om je aangifte digitaal aan te leveren bij de Belastingdienst, dan heeft dat ernstige consequenties voor het elektronisch verkeer in ons land. Een aangifte op papier doen is immers niet meer mogelijk, hetzelfde geldt voor inschrijven van aktes en allerlei andere documenten. Dat heeft ook z n weerslag op het bedrijfsleven. De overheid heeft een digitaal deltaplan opgezet om 75% van haar transacties met burgers via elektronische weg te laten verlopen. Vandaar DigiD, want je moet je op z n minst kunnen identifi ceren naar de gemeente om bijvoorbeeld elektronisch bezwaar aan te tekenen op de WOZ waarde, of een andere transactie te kunnen doen. Ook in het bedrijfsleven zal een enorme groei plaatsvinden van digitale transacties en digitale dienstverlening. Deze effi ciency verbeteringen zijn noodzakelijk voor ons land om economisch te overleven. Digitale veiligheid en zekerheid Veilig (je) zaken doen via het Internet. Lang niet iedereen beseft goed wat daarvoor nodig is. Dat hoeven ze ook niet echt te weten, zolang gebruikers er op kunnen vertrouwen dat de systemen veilig zijn, meent Marcel Jak. Dat is bijna een vereiste. Gaat er iets fout bij een transactie dan kan een rechter bij de schuldvraag altijd kijken of een leverancier zijn netwerk en systeem afdoende beveiligd had met de beschikbare technieken, zoals een elektronische handtekening. Beveiliging is overigens een breed gebied, waar meer bedrijven zich mee bezig houden. Met de virusscanners, spamfi lters en fi rewalls bemoeien wij ons niet. Wij kijken meer naar het proces tussen de klant en een bedrijf of overheid, naar zaken als identiteit, authenticiteit, autorisatie, elektronische handtekeningen, validatie en archivering. Kortom, alle stappen en elementen die bepalen of transacties rechtmatig, veilig en bewijsbaar verlopen. Wij houden ons bezig met de digitale variant van de bekende analoge papieren veiligheid en zekerheid. Een variant die al dat papier ook nog eens overbodig maakt en de mogelijkheid biedt om systemen nog beter elektronisch te koppelen en informatie te laten doorstromen. Het gaat dus gewoon om geld besparen. Dienstenaanbod Welke diensten levert DigiNotar dan precies? Wij leveren onder andere de EV SSL certifi caten waarmee bezoekers van websites direct zien aan de groene kleur in de balk dat een website veilig is, zonder eerst allerlei ingewikkelde handelingen te hoeven verrichten. Nieuwe browsers kunnen tegenwoordig onmiddellijk vaststellen dat een certifi caat op een website afkomstig is van een vertrouwde partij en laten dat vervolgens zien via een groene balk in de browser. Dat is heel simpel en heel eenvoudig. Wij mogen dit soort certifi caten uitgeven, legt Marcel Jak uit. Deze zogeheten SSL-certifi caten zijn in het leven geroepen om fraude op het Internet tegen te gaan. Ze zijn gebaseerd op een uitgebreide set van organisatie- en domeincontroles. Voor de identifi catie van zakelijke bezoekers aan websites levert DigiNotar naast certifi caten ook de bekende tokens en SMSauthenticatie. Naast een sterke authenticatie kan een gebruiker hiermee via de DigiNotar Handtekening Service ook een elektronische handtekening zetten op webformulieren en documenten. Marcel Jak: We gaan ook consumenten voorzien van een EazyID. Nu moet een consument voor bijna elke site die hij bezoekt een ander wachtwoord invoeren. Het is veel makkelijker als iemand kan volstaan met één sterke identiteitssleutel zijn EazyID om het Internet op te gaan. Een identiteit die grote dienst verleners accepteren. Een soort DigiD voor consumenten dus. Voor onze initiatieven op dit gebied hebben we deze maand de Identity Award 2007 gewonnen. Identiteit, autorisatie, bevoegdheid, digitale ondertekening, validatie van de handtekening en bewaren en bewijzen. Die gezamenlijke elementen garanderen dat een systeem betrouwbaar is. Geeft DigiNotar ook dergelijke garanties? Ja, wij zijn aansprakelijk. We doen wat we zeggen. Zo niet, dan kan men ons daarop aanspreken. 31 DigiNotar BV Postbus AH Beverwijk T (0251) F (0251) E W

17

18 Raritan focust op energiebesparing in het datacenter Uitgekiend serverbeheer op afstand Driekwart van de bedrijven in Nederland reageert te laat op serverproblemen, waardoor de servers er onnodig vaak uitliggen. Dat kost tijd en dus geld. Raritan heeft dé beheeroplossingen. Met een KVM-switch voor analoge en digitale platformen in combinatie met een managementsysteem kunnen bedrijven pro-actief hun servers monitoren, beheren en benaderen, waar ter wereld ze ook staan. En dat is nog maar het begin. 34 Wereldwijd is er maar een handvol bedrijven dat z n IT-zaakjes op orde heeft. Voor hen staan de prestaties van het serverpark voorop. Ze monitoren hun servers 24 uur per dag, zeven dagen per week. Bij de meeste bedrijven is dat veel minder goed geregeld. Daar komen medewerkers maandagochtend op kantoor, de server is down, terwijl de beheerder in de fi le zit. Dat komt de productiviteit niet ten goede, verzekert managing director Gerard Heuvel vanuit het Europese hoofdkantoor in Capelle aan den IJssel. Raritan is vooral bekend van KVM-switches waarmee meer servers aan één set van toetsenbord, beeldscherm en muis zijn aan te sluiten, zodat niet elke gebruiker voor een server een monitor op z n tafel heeft staan. Bij de KVM-switch is het niet gebleven. Volgens Peter Koster, partner manager Benelux, zijn de beheerproducten onder andere uitgebreid met managementsystemen om servers zowel lokaal als op afstand dag en nacht te kunnen managen. xxxxxxx Minder mensen in het datacenter Heel veel draait om het concept dat je zo min mogelijk mensen in je datacenter hebt rondlopen, meent Gerard Heuvel. Hoe goed bedoeld ook, een foutje is snel gemaakt. Dat probleem is opgelost als je de servers op afstand kunt beheren en benaderen, vanuit elke plek ter wereld. Zolang je maar geautoriseerd bent en over een internetverbinding beschikt, kun je inloggen op het managementsysteem dat alle servers monitort en de beschikbaarheid en prestaties bijhoudt. Een koppeling met een KVM-switch stelt de beheerder in staat op afstand een server over te nemen en een groot aantal problemen op te lossen. Iemand in Tokio kan dus werkzaamheden op een server in Amsterdam uitvoeren. Peter Koster: Zeker in combinatie met ons nieuwste digitale platform, inclusief virtual media, Gigabit Ethernet Access, dual power en absolute muissynchronisatie, is eigenlijk alles mogelijk. Je kunt als beheerder op afstand tot op BIOS-niveau de server benaderen en rebooten wanneer er problemen zijn met het besturingssysteem. Het beheer wordt eenvoudiger en goedkoper, want de beheerder kan gewoon op z n plek blijven zitten. Focus op energiebesparing Energiebesparing is het gesprek van de dag in IT-land. Het is nog niet zo dat een IT-manager verantwoordelijk is voor het energieverbruik van zijn afdeling, maar dat is een kwestie van tijd, denkt Gerard Heuvel. We zien nu al dat de infrastructuur een belemmering wordt voor de core business van sommige bedrijven. En een datacenter is een energieverslinder. Vandaar dat we intelligente power strips op de markt brengen. Daarmee kun je de grootverbruikers identifi ceren en aanpakken. Wanneer een server langere tijd niet actief benaderd wordt kun je deze tijdelijk aan- en uitschakelen. Die power strips breiden we uit met de mogelijkheid om allerlei omgevingscondities te meten en te managen. Daarmee kun je de temperatuur in het rack meten, of het verbruik van de airco in het datacenter. Die richting gaan we uit. Met als ultieme doel om het energieverbruik in datacenters met minimaal tien procent naar beneden te brengen. Dat zal ieder goede IT-manager aanspreken. CineMec Ede 11 december 2007 Excel Experience Day 2007 Raritan Computer Europe BV Eglantierbaan LV Capelle aan den IJssel T (010) F (010) E

ERP Software WHITEPAPER. ZONDER INVESTEREN AUTOMATISEREN Profiteer op slimme wijze van moderne ERP-software

ERP Software WHITEPAPER. ZONDER INVESTEREN AUTOMATISEREN Profiteer op slimme wijze van moderne ERP-software Onder de huidige economische omstandigheden zijn veel organisaties terughoudend in het aanschaffen van ERP-software. Toch is het juist nu interessant te kijken naar manieren om interne processen te automatiseren

Nadere informatie

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Om betere verkoopresultaten te behalen koos Danica voor Microsoft Dynamics CRM 3.0. Vanaf de invoering zijn

Nadere informatie

7x Managers in de cloud

7x Managers in de cloud cloud innovation by Macaw 7x Managers in de cloud Uitkomsten van het Nationale Cloudonderzoek Bij alles wat de businessmanager voorgelegd krijgt, wil hij weten wat het hem en zijn bedrijf oplevert. Voor

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen

Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen Met de komst van een nieuw management nam Rotor een ingrijpende beslissing: ITmaatwerk vervangen door standaardsoftware. Onder het motto Follow

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bedrijfsfilosofie... 3. Liberforte Pensioen... 4. Liberforte Hypotheek... 5. Liberforte Werkgeversdiensten... 6

Inhoudsopgave. Bedrijfsfilosofie... 3. Liberforte Pensioen... 4. Liberforte Hypotheek... 5. Liberforte Werkgeversdiensten... 6 2 Inhoudsopgave Bedrijfsfilosofie...................... 3 Liberforte Pensioen...................... 4 Liberforte Hypotheek...................... 5 Liberforte Werkgeversdiensten..................... 6 3

Nadere informatie

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Vrijwel iedere CIO streeft naar lagere kosten en een grotere flexibiliteit van de IT-omgeving. Organisaties

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Scholten Awater B.V. Pastoor van Laakstraat 92, 6663 CC Lent. Postbus 483, 6500 AL Nijmegen T: +31 (0)24 357 98 88 F: +31 (0)24 357 98 78

Scholten Awater B.V. Pastoor van Laakstraat 92, 6663 CC Lent. Postbus 483, 6500 AL Nijmegen T: +31 (0)24 357 98 88 F: +31 (0)24 357 98 78 30196-08/05 Scholten Awater / Reclamebureau DplusM BV Scholten Awater B.V. Pastoor van Laakstraat 92, 6663 CC Lent Postbus 483, 6500 AL Nijmegen T: +31 (0)24 357 98 88 F: +31 (0)24 357 98 78 E: info@sa.nl

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Administratie en interne controle borgen

Administratie en interne controle borgen Administratie en interne controle borgen Opdrachtgever: Instelling in de geestelijke gezondheidszorg met een omzet van 65 miljoen Uitgangssituatie De zorginstelling heeft de plicht jaarlijks de administratieve

Nadere informatie

Personele Systemen. HRM strijd(t) voor tijd Return on investment voor ESS & MSS

Personele Systemen. HRM strijd(t) voor tijd Return on investment voor ESS & MSS Een overgrote meerderheid van de HR-afdelingen is nog altijd een groot gedeelte van de tijd kwijt aan de administratieve verwerking van onder andere verlofaanvragen, NAW wijzigingen, declaraties en ziekmeldingen.

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX

ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX Met Microsoft Dynamics AX verbetert het Institute of Social Studies zijn backofficeprocessen. Rapportages zijn nu direct beschikbaar en hoeven

Nadere informatie

Alleen dan kan een project slagen, dat wil zeggen: op tijd, binnen budget en vooral met de juiste functionaliteit.

Alleen dan kan een project slagen, dat wil zeggen: op tijd, binnen budget en vooral met de juiste functionaliteit. ICT MET RENDEMENT Welkom bij de Caesar Groep De Caesar Groep is dé specialist in Nederland als het gaat om ICT-projecten met rendement. Met meer dan 300 professionals werken wij voor onze klanten aan ICT-toepassingen

Nadere informatie

Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek

Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek Heeft u zich ook al eens afgevraagd waarom uw concurrent zo veel goedkoper kan zijn? Waarschijnlijk

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT Exact Online CASE STUDY HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE TENSING BINNEN 1 JAAR 180 GRADEN DRAAIDE Tensing, een mobility en Geo- ICT software

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

welkom bij EasyStaff

welkom bij EasyStaff welkom bij EasyStaff Welkom bij EasyStaff EasyStaff, opgericht in 1999, is een van de eerste payrollbedrijven van Nederland. Dagelijks ondervinden onze klanten de vele voordelen van onze dienstverlening.

Nadere informatie

SALARISADMINISTRATIE

SALARISADMINISTRATIE SALARISADMINISTRATIE Zelf doen of uitbesteden? Leuk dat je ons partner kennisdocument hebt gedownload. In kennisdocumenten in samenwerking met horecabranche experts brengen wij je op de hoogte van de voor

Nadere informatie

E-HRM voor administratiekantoren

E-HRM voor administratiekantoren E-HRM voor administratiekantoren Uitbreiding van uw dienstenportfolio 2 Voorwoord In november 2010 heeft Raet onder directies van accountancy- en administratiekantoren een online onderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Comm ant & Bouw. Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e

Comm ant & Bouw. Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e Methode en web-based software voor proces en resultaatverbetering Comm ant & Bouw Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e Frans Münninghoff Sandra Steijvers Heijmans gebruikt

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b datasheet Uitdaging Als CIO of IT-manager balanceert u dagelijks t ussen de eisen en w ensen van de business en het efficiënt en effectief omgaan met de b eschikbare financiële middelen. Hoe kunt u s neller

Nadere informatie

Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement

Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Richard van Hoorn & Alex Kunst Geld verdienen in de drukkerij Slimmer werken dankzij Lean Printmanagement Richard van Hoorn &

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Qurius heeft met Microsoft Dynamics CRM een kwaliteitsslag weten te maken. De onderlinge vestigingen communiceren nu beter

Nadere informatie

bedrijfsfunctie Harm Cammel

bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als geïntegreerde bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als Business functie Observatie 1. Door veranderende klantbehoefte verandert (een deel van) de Legal functie van ad hoc en vak gedreven naar continu

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

CONTINU WORDT VOLLEDIG ONTZORGD DANKZIJ PARTNERSHIP MET UNICA SCHUTTE ICT. Verwachtingsmanagement is het sleutelwoord

CONTINU WORDT VOLLEDIG ONTZORGD DANKZIJ PARTNERSHIP MET UNICA SCHUTTE ICT. Verwachtingsmanagement is het sleutelwoord CONTINU WORDT VOLLEDIG ONTZORGD DANKZIJ PARTNERSHIP MET UNICA SCHUTTE ICT Verwachtingsmanagement is het sleutelwoord Continu Als intermediair voor bouw en industrie zorgt Continu ervoor dat specialisten

Nadere informatie

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy Casenso Optimaliseer Uw Bedrijf Casenso Consultancy Internet : E-mail : office@casenso.nl Telefoon : +31 (0)24 322 0872 : Engels of Nederlands Consultancy Alle organisaties (bedrijven, non-profit, overheid)

Nadere informatie

GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING

GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING GEMEENTE ALMERE Een pioniersstad. Zo kun je Almere wel noemen. Zo n veertig jaar geleden werden de eerste huizen er gebouwd. Inmiddels wonen er meer dan 200.000

Nadere informatie

Microsoft. Uw klanten volledig in beeld

Microsoft. Uw klanten volledig in beeld Microsoft Dynamics CRM Uw klanten volledig in beeld 2 Microsoft Dynamics CRM Klantbehoud, klanttevredenheid en relatiebeheer zijn nog nooit zo belangrijk geweest. Ondernemend Nederland is sterk aan het

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Senior Controller Drs. RA RC

Curriculum Vitae. Interim Senior Controller Drs. RA RC Curriculum Vitae Interim Senior Controller Drs. RA RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E- mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer K159 Aantal jaren ervaring

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

in verhuur van IT en multimedia.

in verhuur van IT en multimedia. in verhuur van IT en multimedia. slim veilig voordelig bezoekers hebben de boodschap ontvangen Livingston levert jaarlijks voor meer dan 200 beurzen, evenementen en congressen IT-oplossingen op maat. Dit

Nadere informatie

VOOR DE SCHERMEN. Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen

VOOR DE SCHERMEN. Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen VOOR DE SCHERMEN Betrokken en betrouwbaar in ICT-oplossingen Voor de schermen Wat wij áchter de schermen voor u kunnen betekenen, begint vóór de schermen. Hoe kunnen wij uw organisatie helpen om efficiënter,

Nadere informatie

ABN AMRO Project: Conceptueel model hypothekendomein

ABN AMRO Project: Conceptueel model hypothekendomein Opdrachtformulering Het opstellen van een kennismodel van het hypothekendomein middels de conceptuele analyse met CogNIAM. Dit kennismodel staat los van enige technische benadering en vervult de spilfunctie

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk

Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Applicatie Integratie in de zorg: implementatie tips uit de praktijk Veel zorginstellingen geven aan informatievoorziening te willen verbeteren. Om bijvoorbeeld de cliënt meer centraal te stellen of Het

Nadere informatie

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski ECM - Enterprise Content Management Daniel Kucharski IT vraagstukken in de KMO Nood aan gebruiksvriendelijke software afgestemd op specifieke behoeften Geen grote investering in software en hardware Typische

Nadere informatie

U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing?

U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing? U zou nooit vooruit betalen voor uw kantoorruimte. Waarom zou u dat wel doen voor uw IT-oplossing? Management summary Voor een optimale productiviteit en efficiëntie binnen uw bedrijf, is het belangrijk

Nadere informatie

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren 15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Productie BTL Plastics. SAP in combinatie met PPS One bleek het meest geschikte ERPpakket

SAP Customer Success Story Productie BTL Plastics. SAP in combinatie met PPS One bleek het meest geschikte ERPpakket SAP in combinatie met PPS One bleek het meest geschikte ERPpakket Bedrijf BTL Plastics Sector Productie Producten en diensten Kunststofonderdelen voor industriële voertuigen en machines Website www.btlplastics.com

Nadere informatie

Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen. IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership

Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen. IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen IS Interned Services: Outsourcen doe je samen op basis van gelijkwaardig partnership Vertrouwen is het sleutelwoord bij outsourcen IS Interned Services: Outsourcen

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Back office Services voor intermediairs

Back office Services voor intermediairs Back office Services voor intermediairs Wat houdt Back office Services in? Als intermediair wilt u zich continu kunnen richten op uw core business: werving, selectie en het plaatsen van medewerkers. Oftewel:

Nadere informatie

Integratie. 60 procent managers onderschat IT-integratie. Giezeman

Integratie. 60 procent managers onderschat IT-integratie. Giezeman Integratie 60 procent managers onderschat IT-integratie Giezeman Eerste 100 dagen cruciaal 60 procent managers onderschat it-integratie Vijftig tot tachtig procent van de fusies en overnames creëert geen

Nadere informatie

De controller met ICT competenties

De controller met ICT competenties De controller met ICT competenties Whitepaper door Rob Berkhof Aangeboden door NIVE Opleidingen De controller met ICT competenties De huidige samenleving is nauwelijks meer voor te stellen zonder informatisering.

Nadere informatie

Architectuur, Organisatie en Business Cases

Architectuur, Organisatie en Business Cases Architectuur, Organisatie en Business Cases Ervaringen uit de praktijk Jan de Baat CMG Trade, Transport & Industry B.V. Inleiding In de Dynamiek track van LAC 2000 is de problematiek omtrent de alignment

Nadere informatie

Accountability van marketing: een must in crisistijd

Accountability van marketing: een must in crisistijd Marketing Online Molblog RSLTblog Home / Achtergrond / Accountability van marketing: een must in crisistijd Accountability van marketing: een must in crisistijd Theo van Vugt Achtergrond / 16 oktober 2009,

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS Geïntegreerde Operations Support oplossingen Geïntegreerde Operations Support voor Telecom, Utilities & Media Als branchespecialist ondersteunt Atos Origin

Nadere informatie

Financiële Planning & Forecasting Rutger den Ouden Controller Pon Automotive Products & Services

Financiële Planning & Forecasting Rutger den Ouden Controller Pon Automotive Products & Services 1 24 mei 2011 IBM Finance Forum 2011 Financiële Planning & Forecasting Rutger den Ouden Controller Automotive Products & Services 2 Agenda Welkom in de wereld van Logistiek & Services Organisatie & TM1

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

Ted Knoester. Contractmanagement in de praktijk

Ted Knoester. Contractmanagement in de praktijk Ted Knoester Contractmanagement in de praktijk Ted Knoester Contractmanagement in de praktijk Derde druk ISBN 978-90-368-0384-7 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2013 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB ERP nu ook geschikt voor midden- en kleinbedrijf Was Enterprise Resource Planning (ERP) tot aan het begin van het millennium vooral voor de grote

Nadere informatie

Business. IT in charge. Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord. Analytics

Business. IT in charge. Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord. Analytics Business Analytics IT in charge Met resultaten CIO Survey en 9 CIO s aan het woord Informatie is van en voor mensen CIO speelt belangrijke rol in nieuw spanningsveld Door Guus Pijpers Een van de eerste

Nadere informatie

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen

E-resultaat aanpak. Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen E-resultaat aanpak Meer aanvragen en verkopen door uw online klant centraal te stellen 2010 ContentForces Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl

bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl bouwen aan rendement customer relationship management www.crmcompany.nl welkom bij CRMCompany CRMCompany is een jong bedrijf boordevol ervaring. Vanuit onze vestiging in Oost Nederland bedienen wij de

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit van niettoepasselijkheid van artikel 34 van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit van niettoepasselijkheid van artikel 34 van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit van niettoepasselijkheid van artikel 34 van de Mededingingswet. Nummer 4001 / 17 Betreft

Nadere informatie

vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie

vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie 10 vragen aan: Martijn Tielkes ICT Manager bij Pure Energie Facts & Figures Pure Energie 2 vestigingen 50 werkplekken Sigmax als ICT partner sinds 2012 Sinds 2005 is Martijn Tielkes als ICT Manager verantwoordelijk

Nadere informatie

ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat.

ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat. ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat. Voor 26% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overige deel ICT een sleutelfunctie

Nadere informatie

Meest mobiele organisatie van Nederland

Meest mobiele organisatie van Nederland Resultaten onderzoek Meest mobiele organisatie van Nederland Juni 2013 Uitkomsten onderzoek onder top organisaties in Nederland Uitgevoerd door Keala Research & Consultancy in de periode mei tot en met

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

Verwachtingsmanagement. is het sleutelwoord. Continu wordt volledig ontzorgd dankzij partnership met Unica Schutte ICT

Verwachtingsmanagement. is het sleutelwoord. Continu wordt volledig ontzorgd dankzij partnership met Unica Schutte ICT Verwachtingsmanagement is het sleutelwoord Continu wordt volledig ontzorgd dankzij partnership met Unica Schutte ICT De oplossing Personeelsintermediair Continu maakt al Continu Als intermediair voor bouw

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken. Vrieling Adviesgroep. Gewoon beter. vrieling.

Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken. Vrieling Adviesgroep. Gewoon beter. vrieling. Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken Vrieling Adviesgroep Gewoon beter vrieling adviesgroep Vrieling Adviesgroep Enthousiast Onafhankelijk Betrokken Creatief Integer

Nadere informatie

Kwik-Fit verwerkt 500.000 facturen per jaar met Microsoft Dynamics AX

Kwik-Fit verwerkt 500.000 facturen per jaar met Microsoft Dynamics AX Kwik-Fit verwerkt 500.000 facturen per jaar met Microsoft Dynamics AX Een star UNIX systeem vereiste dat data van de ene applicatie in de andere werd overgetypt. Met Microsoft Dynamics AX is een volledig

Nadere informatie

'Risico's it-investeringen doorgaans hoog'

'Risico's it-investeringen doorgaans hoog' Computable Computable In bedrijf: 07/05/04 - 'Risico's it-investeringen doorgaans hoog' It-portfoliobeheer: inzicht als eerste stap naar controle 'Risico's it-investeringen doorgaans hoog' Chris Verhoef,

Nadere informatie

Windows Server 2012 en System Center 2012 faciliteren XS4ALL-cloud. XS4ALL toont innovatiedrang met cloud

Windows Server 2012 en System Center 2012 faciliteren XS4ALL-cloud. XS4ALL toont innovatiedrang met cloud Windows Server 2012 en System Center 2012 faciliteren XS4ALL-cloud XS4ALL toont innovatiedrang met cloud Windows Server 2012 en System Center 2012 faciliteren XS4ALL-cloud XS4ALL toont innovatiedrang met

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

Strategisch accountant/ boekhouder

Strategisch accountant/ boekhouder Strategisch accountant/ boekhouder Doc-it-Easy Doc-it-Easy kiest voor slimme samenwerking Doc-it-Easy Inhoud Inleiding Kmo en ondernemer willen strategisch advies 7 Tips om als accountant/ boekhouder een

Nadere informatie

Partneren met een Cloud broker

Partneren met een Cloud broker Partneren met een Cloud broker Vijf redenen om als reseller te partneren met een Cloud broker Introductie Cloud broker, een term die je tegenwoordig vaak voorbij hoort komen. Maar wat is dat nu precies?

Nadere informatie

De redactie zette de vijf service providers die

De redactie zette de vijf service providers die SERVICE PROVIDERS rondetafel service ProviDing Dient kwaliteit advies Service providers dragen bij aan een hoge kwaliteit van financieel advies. Ze noemen het heel belangrijk ervoor te zorgen dat beleidsmakers

Nadere informatie

Bisnez Management. Een kennismaking

Bisnez Management. Een kennismaking Bisnez Management Een kennismaking Bisnez staat voor 2 Wie zijn wij Een projectmanagement en adviesbureau met 35 medewerkers Ervaren, vindingrijk en geselecteerd op het vermogen om het verschil te kunnen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Contractmanagement volgens CATS CM

Contractmanagement volgens CATS CM Contractmanagement volgens CATS CM Een introductie in het wat, waarom en hoe van contractmanagement 2 Agenda Even voorstellen.. Wat is contractmanagement? Waarom contractmanagement? Hoe contractmanagement:

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance. Zicht op Zaken

Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance. Zicht op Zaken Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance Zicht op Zaken Het vermogen om te ondernemen Succesvol ondernemen is niet het resultaat van een spontane ontbranding. Als ondernemer zet u zich dagelijks

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud stel uw data veilig De data van uw bedrijf zijn heilig. Daar is elke ondernemer het over eens. Een bedrijf zonder

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

Maak van compliance een pro it center BSN. Compliance levert geld op, tevreden klanten en ef iciënte processen. excitingly different.

Maak van compliance een pro it center BSN. Compliance levert geld op, tevreden klanten en ef iciënte processen. excitingly different. Maak van compliance een pro it center BSN Het is te vaak en te vroeg geroepen. Maar toch, de wereld verandert fundamenteel. Uitwassen in de samenleving hebben ertoe geleid dat de wetgever zich steeds meer

Nadere informatie