Fatsoenlijk zaken doen kost geld Corporate governance compliancy: gesel van it-afdelingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fatsoenlijk zaken doen kost geld Corporate governance compliancy: gesel van it-afdelingen"

Transcriptie

1 valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie IT-Staffing Detachering Fultonbaan NE Nieuwegein T +31 (0) F +31 (0) Fatsoenlijk zaken doen kost geld Corporate governance compliancy: gesel van it-afdelingen Wie kan integreren en ontvlechten wordt spekkoper IT betrekken bij due diligence levert geld op Inclusief 15 bedrijfspresentaties De IT-Staffing Groep is de grootste IT-detacheerder van Nederland met zo n 2500 freelancers onder contract, van helpdeskmedewerker tot projectmanagers. De IT-Staffing Groep kan putten uit een database met meer dan IT-specialisten. Wij selecteren, contracteren en detacheren zelfstandige IT-professionals bij ondernemingen. De IT-Staffing Groep bestaat uit zeven ISO-gecertificeerde intermediairs: ABC Team, Bariton, Centor, Geo-ICT, Info Motion, Paxton en Software Pool. Kijk voor meer informatie op: commerciële bijlage bij

2 inhoud Colofon Focus op (it- en financieel) management is een uitgave de Adformatie Groep, onderdeel Kluwer. Deze uitgave verschijnt in een oplage van exemplaren en is bijgesloten bij IT Executive, Management Control & Accounting (MCA), Tijdschrift Controlling en Finance & Control. De inhoud van deze uitgave valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. Concept Advertentie-exploitatie IT Executive Rob de Kleijnen (salesmanager) T Erik van Heest (senior accountmanager) T E. Fatsoenlijk zaken doen kost geld [4] Wie kan integreren en ontvlechten wordt spekkoper [6] Best of Breed is bullshit [8] SOGETI heeft hoogste Recommandation Index [10] Kies voor communicatie met diepgang. COMMUNICATIE Medewerkers redactie Philip Bosz (Dutch Mountains), Fred Fransen Fotografie Sicco van Grieken, Martin van der Heijden, Hans Kalksma Uitgever Rogier Mulder E. Advertentieverkoop Buro Recent Michiel Hofman, Joop Slor T. (020) E. Bladmanagement Quamedia Monique Vreeswijk T E. Vormgeving Villa-DTP John Buys T. (079) E. Drukwerk Senefelder Misset Abonnementen IT Executive wordt gratis toegezonden aan personen die vallen binnen de doelgroep. Aanmelden kan op Auteursrecht Auteursrecht voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd. Op iedere inzending van een bijdrage of informatie zijn van toepassing de Standaard-publicatievoorwaarden van Wolters Kluwer Nederland BV, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nr. 217/1999; een kopie kan kosteloos bij de uitgever worden opgevraagd. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Kluwer BV, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam op 6 januari 2003 onder depotnummer 3/2003. Op alle overeenkomsten tussen Uitgever en Afnemer met betrekking tot advertentie-plaatsingen (daaronder begrepen alle overeenkomsten met adverteerders en bemiddelaars) zijn in aanvulling op deze Algemene Voorwaarden van toepassing de laatstgeldende versie van de Regelen voor het Advertentiewezen, uitgegeven door de raad van Orde en Toezicht voor het Advertentiewezen (ROTA), hierna: de Regelen. Bij tegenstrijdigheid van de Algemene Voorwaarden met de Regelen prevaleren de Regelen. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden en de Regelen zal op eerste verzoek gratis worden toegezonden. U kunt beide ook vinden op www. adformatie.nl/algemene-voorwaarden.html. ABC TEAM neemt gehele contractafhandeling uit handen [12] Dé werkwijze om op geld, doorloop tijd én resultaat te sturen [14] SCC levert complete flexibele ICT-structuur [16] Verborgen kosten kunnen veel besparing opleveren [18] Simac zet in op persoonlijke relaties [20] Virussen opsporen in een virtuele pc-omgeving [21] Ventus schuift strategie en uitvoering naadloos in elkaar [22] IT Local dekt technisch en financieel risico voor klant af [23] Infrastructuur als service [24] Openheid en eerlijkheid bepalen de juiste match [26] Optimale hosting is goed voor de nachtrust [28] 3 Of u nu communiceert via print, tv, website of nieuwe media: u wordt pas zichtbaar bij creatie. Gokt u daarbij op dat ene mooie plaatje of vertrouwt u liever op een boodschap die veel dieper gaat? Effectieve creativiteit, daar liggen advies, onderzoek en strategie aan ten grondslag. Onzichtbare maar essentiële zaken om uw doelgroep te bereiken én te overtuigen. Gefundeerde communicatie maakt u veel zichtbaarder. Voorbeelden daarvan ontdekt u op of tijdens een gesprek met Tjalling van der Zee. De notariële dienstverlener voor digitale transacties [30] Uitgekiend serverbeheer op afstand [34] Berg Kleijn Communicatie Den Haag

3 4 Fatsoenlijk zaken doen kost geld Corporate governance compliancy: gesel van it-afdelingen Vrijwel ongeschonden kwamen ze de eeuwwisseling door. De invoering van de gemeenschappelijk Europese munt bleek een fluitje van een cent. Vervolgens stonden de it-afdelingen van beursgenoteerde ondernemingen voor een nieuwe uitdaging: corporate governance compliancy. Voor adviesbureaus en softwareleveranciers viel er weer wat te verdienen aan de ondernemersangst. Was het zo erg of leek dat maar zo? En heeft de invoering van de voorschriften ook wat opgeleverd? Henning Kagermann, bestuursvoorzitter van SAP, was er absoluut zeker van: banken vernieuwden hun software niet vanuit innovatieve drijfveren. Wel nee, het waren de nieuwe rapporteringvoorschriften en risicobeheermaatregelen die de financiële instellingen noopten tot drastische ingrepen in hun boekhoudsystemen. Ze werden als vanzelf in de armen van SAP gedreven. De bankiers deden wat hun industriële lotgenoten al eerder hadden gedaan: als lemmingen storten zij zich op erp implementaties. De Duitse diesel vindt zijn oorsprong in de verslaglegging van financiële transacties. Wellicht wil het daarom met de tijdige oplevering van SAP-projecten in de bancaire sector wel vlotten. Feit is dat de Basel II-voorschriften en de verplichte Compliancy-project: weekendklus voor wie zijn bedrijfsprocessen goed heeft gedocumenteerd rapportage volgens de richtlijnen van de Centrale Europese Bank een geweldige golf van verandering in de it bij financiële dienstverleners op gang heeft gebracht. In vergelijking met andere bedrijfssectoren heeft het bank- en verzekeringswezen al veel langer te maken met allerlei voorschriften met betrekking tot operationele besluitvorming. De verzekeraars vielen onder het toezicht van de Verzekeringskamer en de banken dienden hun rapporten in bij de Nederlandse Bank. Software van onder andere Hyperion en FICS (Abacus) vereenvoudigden de rapportageklus. Uit de bulk gegevens van het operationele systeem werd de door de toezichthouders gewenste informatie gedestilleerd. Dat proces is weliswaar met de komst van een gemeenschappelijke Autoriteit Financiële Markten (AFM) in principe niet veranderd. De oprichting van de Europese Centrale Bank deed dat wel, want de banken moeten hun rapportages aanpassen aan de eisen van de overkoepelende toezichthouder in Frankfurt. Van nog grotere invloed is de komst van Basel II, de reeks van voorschiften waarmee het risico van kredietverstrekking en de inzet van nieuwe De Code Tabaksblad betreft nog in eerste instantie grote beursgenoteerde ondernemingen. financiële instrumenten binnen de perken moet worden gehouden. Sox en meer openen de knip Werk zat dus voor it-dienstverleners. Die wreven zich nog meer in de handen, toen vanwege de boekhoudschandalen bij grote beursgenoteerde ondernemingen de Amerikaanse wetgever besloot tot invoering van Basel aan de Rijn. De Basel II-voorschriften hebben een golf van verandering in de it bij financiële dienstverleners op gang heeft gebracht. Richtsnoer voor procesbeschrijving Compliancy-projecten zijn een weekendklus voor degene die al zijn bedrijfsprocessen goed heeft gedocumenteerd. Ons land heeft op dat vlak een naam op te houden. Lang geleden haalden we onze wijsheid over de administratieve organisatie uit de leerboeken van Starreveld en Van Nimwegen. De informatietechnologie leerde ons de procesbeschrijvingen vast te leggen met de computer. Baan bracht ooit het product DEM op de markt waarmee bedrijfsprocessen in een model konden worden gevat, dat automatisch de parameterinstellingen voor het erpsysteem genereerde. Helaas, veel Baan-klanten waren jongens van de praktijk, en die denken niet in modellen. BWise uit Den Bosch deed het beter. Ze namen van Cap Gemini de tak over die waakte over de bijbel voor systeemontwikkeling: SDW. Ze voegden de methodiek toe aan hun eigen software voor procesbeschrijving. De wereld hebben ze er niet mee veroverd, maar in Nederland schijnen de zaken te floreren. de zogeheten Sarbanes-Oxley-voorschriften. Daarmee hebben ook de buitenlandse bedrijven met een beursnotering in de Verenigde Staten te maken. En heb je die notering niet, maar doe je wel zaken in de VS, dan zijn er nog diverse andere voorschriften (onder andere Patriot Act en Health Insurancy Portability and Accountability) waaraan je je moeten houden, en die om een andere verslaglegging vragen binnen het bedrijfsinformatiesysteem. Wie met goed fatsoen zaken wil doen, moet diep in de buidel tasten. Meer dan helft van ondernemingen beheert archiefstukken niet goed Compliancy werd de gesel van de itstafafdelingen en het glijmiddel van de pakkettenboeren en outsourcing-partijen. In Nederland liet men een oud-unilevertopman een eigen variant ontwikkelen. De Code Tabaksblad betreft natuurlijk in eerste instantie grote beursgenoteerde ondernemingen, maar veel bedrijfsadviseurs zijn van mening dat de voorschiften op den duur hun weg zullen vinden naar elke administratie. Met invoering kun je dus maar beter vroegtijdig beginnen. Open de knip voor software-aanpassing! Over de resultaten van al die veranderingsprocessen is publiekelijk weinig meegedeeld, terwijl veel it-leveranciers er toch als de kippen bij zijn om hun successen breed uit te meten in schreeuwerige win-win -persberichten. Kloof tussen it en business Wellicht komt hun terughoudendheid voort uit het feit dat compliancy-projecten laten zien welke kloof er nog steeds gaapt tussen de business en it. Veel bestuurlijke automatiseringssystemen ontberen de karakteristieken waarmee businessmanagers uit de voeten kunnen om zich te onderscheiden van de concurrenten. Met het transparanter maken van de besluitvorming in de business zou je dus ook wat aan die leemte kunnen doen. In een uitgave van het directeurentijdschrift Elan enkele jaren geleden maakte UvA-hoogleraar professor Arnold Boot gewag van de noodzaak voor bedrijfsbestuurders om zich kennis eigen te maken van het raamwerk van de it-voorzieningen. Volgens hem grijpen alle complancy-maatregelen sterk in op de operationele processen. Die zijn volgens hem dus permanent onderhevig aan certificering. Alle reden voor bestuurders om zich goed voor te bereiden op kritische vragen van de toezichthouders. Voor wat betreft de resultaten van de compliancy-acties dacht de Amsterdamse hoogleraar dat een eenderde van de projecten als volstrekt zinloos kan worden beschouwd. Daarmee pasten de projecten dus in het patroon dat ook Gartner heeft geschetst. De marktvorser had al eens becijferd dat 20 procent van alle investeringen in it-projecten weggegooid geld is. Een bizarre constatering, die nog maar eens duidelijk maakt dat directies niet in staat zijn it-investeringen te onderwerpen aan gangbare roi-maatstaven. De Nijmeegse hoogleraar Informatiekunde, professor Erik Proper, noemt de it-architecten daarom nog steeds amateur-constructeurs. Het resultaat van hun werk is volgens hem niet tastbaar en nauwelijks te budgetteren omdat de projecten alles te maken hebben met veranderingsmanagement. Hij is van mening dat mensen en it-systemen zich van nature verzetten tegen verandering. Een oud gebouw blazen we op; aan oude systemen blijven we knutselen. Niet voor iedereen eenvoudig Aan wetenschappelijke aandacht heeft het de compliancy-projecten niet ontbroken. Softwareleverancier Compuware liet zelfs onderzoeken of Europese bedrijven wel op tijd klaar waren met hun it-inspanningen om te voldoen aan de corporate governance -regelgeving. Eenderde van alle respondenten gaf destijds aan niet begonnen te zijn aan het opstellen van het beleid voor het inzichtelijk maken van de it-voorzieningen. Inmiddels zal dat dus wel zijn gebeurd, maar de vraag is of we er iets van hadden moeten merken. Hoeft ook niet, want een echt academisch vraagstuk was compliancy niet. De controller van Fico Molding, onderdeel van de fabrikant van machines voor halfgeleiderbewerking Besi, noemde de operatie minder complex dan de aanbieders van it-diensten hem deden voorkomen. Het gaat erom alle informatie die een bestuurder onder ogen heeft gekregen vast te leggen in samenhang met het moment van waarneming. Invoering was dus meer een archiveringstaak. Toch blijkt dat lang niet voor iedereen eenvoudig te zijn. Van nature zijn veel mensen slordig met het bijhouden van hun handelingen. Het Britse National Archives Institute had al eerder vastgesteld dat meer dan de helft van alle ondernemingen zijn archiefstukken niet goed beheert. Dat begint al bij . Ondernemingen gaan daarmee veel te nonchalant om. Niet dat ze consequent alles moeten bewaren. Integendeel, het is zelfs raadzaam om selectief dingen weg te gooien. Veel schandalen binnen kringen van topbestuurders kwamen aan het licht doordat pers of autoriteiten berichtenverkeer onder ogen kregen die het gedachtegoed of de handelswijze van de verdachte directies verklaarden. Record management is de discipline waaraan we het archiveren moeten overlaten. Bij CA weten ze er alles van en leveren ze behalve de programmatuur ook de gewenste expertise. 5

4 6 Wie kan integreren en ontvlechten wordt spekkoper IT betrekken bij due dilligence levert geld op Acquisities, fusies en afstootprocessen vormen dagelijkse kost voor calculerende ceo s. Die rekenen zich rijk. En vaak niet zonder reden. De praktijk leert dat zij er bijna altijd beter van worden. De meerwaarde voor de onderneming is lang niet altijd aantoonbaar. In de dynamiek van het grootzakelijke monopoliespel blijken de rekenmeesters zelden rekening te houden met de it-consequenties van een voorgenomen samengaan of ontvlechting. Wie it betrekt bij een due dilligence -onderzoek, kan een lagere aankoopprijs bedingen. Er bestaat veel aandacht voor de riante vergoedingen die topmanagers opstrijken wanneer ze het gezag over hun onderne- Synergie in bedrijfsprocessen van de verschillende divisies PTT was ver te zoeken mingen overdragen. Voor buitenstaanders is de hoogte van de vertrekpremies of prestatiebonussen niet altijd verklaarbaar. Maar los van de discussie over de vermeende graaicultuur in bestuurlijke kringen, lijkt het zinvoller om de veel hogere kostencomponenten binnen een overname- of afstotingstransactie onder de loep te noemen. Gevoelsmatig denkt iedereen aan de factor arbeid. Wordt er gesneden, dan gebeurt dat geheid in het personeelsbestand. Over de it-componenten, en het in elkaar weven dan wel ontvlechten daarvan, horen we weinig. Zo gemakkelijk als de raad van bestuur oordeelt over it-outsourcing, zo simpel denkt ze blijkbaar ook over integratie of opsplitsing van it-voorzieningen. Spitten in spaghetticode Merkwaardig, zeker nu bijna alle bedrijfprocessen in alle sectoren zwaar leunen op hun it. We horen van alles over wat de kandidaat kopers willen doen na de inlijving van de ABN Amro, maar God helpe hen de brug over wanneer ze straks de in tientallen jaren opgebouwde it-inventaris moeten uitspitten om na te gaan wat wel en wat niet bruikbaar is in de nieuwe organisatie. Van banken in het algemeen kan niet worden gezegd dat hun informatievoorziening is gebaseerd op software, gegoten in een overzichtelijke, orthogonale structuur. Spaghetticode vierde hoogtij in de rekencentra van de financiële sector. Het vormde het resultaat van vele jaren lustig experimenteren, niet gehinderd door financiële beperkingen. Uiteenlopende it-gereedschappen, variërend van 4gl- en case-tools tot aan bi-instrumenten en uiteenlopende dbms en passeerden de revue. Een ontelbaar aantal regels programmacode in RPG, Cobol, PL/1 dan wel Assembler wordt nog dagelijks geactiveerd. Onder druk van het millennium en de invoering van de euro zou er inmiddels grote opruiming zijn gehouden. Vaak bestond de schoonmaakactie echter slechts uit spoelwerk in de wasserette van een Aziatische softwarefabriek. ABN Amro heeft overigens het beheer over de legacy-mainframe-operaties naar India verbannen. Benieuwd of de overnemende partij erin slaagt om die te integreren met Afstoten via bpo-formule Afstoten van bedrijfsonderdelen behoeft niet per se te geschieden via verkoop aan een andere marktpartij of via een management buy-out. Steeds vaker wordt gekozen voor business process outsouring (bpo). De bedrijfsactiviteiten gaan dan naar een bpo-organisatie die de betreffende activiteiten als kerntaak heeft gekozen en ze daardoor naar verwachting efficiënter kan uitvoeren. Aldus zagen enkele tientallen administratieve medewerkers van oliemaatschappij Shell hun baan overgaan naar Finace, een onderdeel van it-dienstverlener Centric. Dit bedrijf neemt voortaan de verwerking van de financiele administratie van de 280 eigen Shell-benzinestations in ons land voor zijn rekening. Doordat Shell net als Finace SAP gebruikt, lijkt zo n overgang it-technisch een eenvoudig te klaren klus. Het tegendeel is waar; de ontvlechting had nogal wat voeten in de aarde. Daar waar de oliemaatschappij nog vertrouwt op de mainframe R3-versie van SAP, heeft de Centric-dochter gekozen voor het modernere SAP All-in-One op het virtuele serverplatform (N1AA) van Sun. Daarmee zijn niet alleen de beheerkosten terug te brengen, maar is tevens een asp-model te ontwikkelen zodat met dezelfde softwareserver meer klanten zijn te bedienen. de eigen operationele voorzieningen. Een overnamekandidaat die als gevolg van de eigen aankopen ook volzit met een bonte verzameling van it-voorzieningen is Stork. Hoewel er wel een centraal it-beleid is geformuleerd en er zelfs plannen zijn geweest voor een overkoepelend 'enterprise content management'-systeem, leert de praktijk dat iedere werkmaatschappij zijn it-gang gaat. De divisie die technisch gereedschap en toebehoren verhuurt, maakt gebruik van een erp-pakket, toegespitst op de specifieke activiteiten. Binnen het concern vormt SAP de standaard, maar veel componenten van de primaire bedrijfhuishouding van de ex-fokker-bedrijven zijn nog altijd ondergebracht in erp-software van Baan. De levensduur van de programmatuur (nu Infor) is zelfs verlengd. Het niet afwijken van het gekozen erp-pad heeft de vliegtuigtak van het conglomeraat geen windeieren gelegd. Fokker Maintenance (onderhoud) en Fokker Elmo (bedrading) zijn op hun terrein succesvolle ondernemingen dankzij een zinvolle bijdrage van hun it-afdelingen. Dwalen in baan-wereld Rondlopend in de voormalige erp-wereld van Baan, kom je in Nederland veel goed draaiende overgenomen of zelfstandig voortgezette ondernemingen tegen. Blijkbaar hebben die bedrijven een ijzersterke softwarekern gemeen. Wie regelmatig de groenten van Hak eet, voedt zich met tuinbouwproducten van een fabriek die door overname (CSM) en afstoting (Heinz) regelmatig van it-voorziening wisselde. Uiteindelijk is de Brabantse glasconservenspecialist beland in het Hollands Glorie-concern, waarin het met een oerversie van Baan (Triton) snel aan een bruikbaar informatiesysteem werd geholpen. Slim nadenken over de it-voorzieningen op directieniveau heeft hier zijn (peul)vruchten afgeworpen. Bij de onderhoudstak van de Nederlandse Spoorwegen leunde men ook zwaar op de eerste generatie erp-software van Baan. Eenmaal verzelfstandigd onder de naam NedTrain, openbaarde zich een uiterst complex netwerk van veel applicaties op even zoveel locaties. Een niet geringe klus dus, om een doelmatige it- dienstverlening te destilleren uit deze wirwar, ontstaan uit de ontkoppeling. En ze hebben het al zo druk met defecte treinstellen en het effect van bladeren op de rails. Ooit liet ook KPN zich door de Barnevelder broers verleiden tot aanschaf van hun zachte waar. Voorloper PTT kenmerkte zich al door een grote verscheidenheid aan it-oplossingen. De synergie in de bedrijfsprocessen van de verschillende divisies was dan ook ver te zoeken. De gelddiensten verlieten als eerste het zinkende schip, hun zware, op ponskaarten gebaseerde it-last van de postcheque- en girodienst met zich meetorsend naar het huidige ING-bankassurantie-concern. Na volledige opsplitsing gingen post en telecom ieder zelfstandig hun weg. Laatstgenoemde poot had al heel veel geïnvesteerd in auto- matisering, mede in samenhang met de modernisering van de telefooncentrales. In KPN-verband is acquisitie en afstoting een dagelijks verschijnsel. De erp-backbone bleef gehandhaafd bij onder andere EnterCom (verkoop vaste net aan zakelijke markt) en de nettenbouwers, het voormalige Directoraat Radio en Kabelverbindingen. Spaghetticode vierde hoogtij in de rekencentra van de financiële sector Deze Amersfoortse KPN-tak werd afgestoten en heet nu Volker Wessels Telecom. Het is nog steeds een actief gebruiker van de Baan-software. Door het toepassen van web enabeling -trucs is de it-infrastructuur voorzien van een bij-de-tijds Internetjasje. Kennelijk hebben hier de leidinggevenden goed ingezien dat de continuïteit van een organisatie ligt in het inpassen van de binnen de organisatie ingesleten it infrastructuur. Rol it-afdeling bij aankopen In het diepe zuiden, bij de voormalige Staatsmijnen, zit het veranderen in de genen. Kolenboeren werden procestechnologen om vervolgens hoger in de keten te klimmen teneinde de wereld van cosmetica en fijnchemie in te treden. De huidige DSM-top denkt permanent na over aankopen of afstoten van activiteiten. Door consequent standaardiseren op erp-voorzieningen (SAP) en de software voor kantoorautomatiseringen wordt veel integratie-ellende voorkomen. Een Enterprise Service Bus (webmethods) vormt de verbindingslaag tussen de applicaties ten behoeve van de uiteenlopende bedrijfsprocessen. Dankzij de focus op goed gedefinieerde verbindingslijnen in het informatiesysteem verliep het afstoten van de bulkchemietak zonder problemen en is het aansluiten van aangekochte bedrijven een fluitje van een cent. De it-afdeling participeert zelfs in de due dilligence -onderzoeken. Signaleren de informatiespecialisten te veel beren op hun integratieweg, dan vertalen hun twijfels zich automatisch naar een lager bod. Heeft de verkoper daarentegen zijn it-zaakjes goed op orde, dan heeft DSM minder reden om zwaar af te dingen op de vraagprijs 7

5 Best of Breed is bullshit directeur Productontwikkeling begrijpt dat zijn uitspraken haaks staan op wat zijn concurrenten verkondigen. Al jarenlang roepen die in koor dat best of breed de ultieme oplossing biedt. Ze kunnen niet anders, het is hun business. Daarom kiezen ze ook de technische benadering. Ze zeggen dat de techniek het steeds makkelijker maakt om verschillende producten te integreren. Vervolgens verzinnen ze een hele trits aan technieken als Service Oriented Architecture die integratie moeten vergemakkelijken. Dat het makkelijker is geworden om producten aan elkaar te knopen, is echt onzin. En ik kan het bewijzen. Ik heb in het MKB namelijk nog nooit een goed werkend voorbeeld gezien. bespaart. Als we het van tevoren hadden gevraagd binnen de organisatie was er een enorme discussie losgebarsten en was er gewoons niets gebeurd. Momenteel zie je die discussies wel bij andere bedrijven. Intussen is Bas van der Veldt achter z n pc gekropen. Ik kan alles zien achter mijn computer. Welke medewerkers aanwezig zijn, hoeveel verkopen we gedaan hebben deze maand, welke nieuwe opdrachten er vandaag zijn binnengekomen. Ik kan zelfs de lamellen bedienen en het licht. Dat krijg je bij geen enkel ander softwarebedrijf te zien. Terwijl het de wereld zoveel makkelijker maakt. 8 Bas van der Veldt, directeur Productontwikkeling van AFAS ERP Software BV ERP voor iedereen In de wereld van administratieve software krioelt het van de bedrijven die nagenoeg allemaal deelproducten leveren. Om het hardst roepen ze dat klanten daar het meest bij gebaat zijn. Bij AFAS ERP Software BV in Leusden weten ze wel beter en leveren ze een alles-in-één product, waar de klant geen omkijken naar heeft. Alles wijst erop dat AFAS het gelijk aan haar zijde heeft. Klanten staan inmiddels in rijen voor de deur en de omzet groeit extreem. Directeur Productontwikkeling Bas van der Veldt onthult de visie achter de geïntegreerde software. Stel, je wilt een Ferrari kopen. Kun je dan voorstellen dat je de motor bij Lamborghini haalt, de banden bij Toyota, de schokbrekers bij Volvo, de grill bij Audi en de motorkap bij Porsche? Waarschijnlijk niet. Het zou een drama zijn om dat aan elkaar te bouwen. Sterker nog, het kan niet. Die Ferrari komt niet van z n plaats. Vandaar dat autoleveranciers kant en klare auto s leveren. In de wereld van softwareleveranciers zou je verwachten dat het niet anders is. Toch willen deelleveranciers ons wijsmaken dat het beter is afzonderlijke producten te kopen en die vervolgens te integreren, verzekert Bas van der Veldt. Voordelen van een geïntegreerde totaaloplossing Behalve dat een geïntegreerde oplossing goedkoper is, hoeft een klant ook niet meer te programmeren of langdurige implementatietrajecten te doorlopen. Het werkt direct. Voor een bedrijf van vijftig tot honderd man is AFAS tien dagen bezig. Met SAP ben je eerst nog twee jaar lang aan het implementeren, glimlacht Van der Veldt fi jntjes. In onze software zitten zoveel handigheden dat een klant het eigenlijk allemaal zelf kan. Wij willen geld verdienen met software en niet met uurtjes factureren voor consultancy. De gedreven Voor grote en kleine bedrijven Voor de grote bedrijven levert AFAS deelproducten. Bij Philips hebben we de fi scale aangiftepraktijk geautomatiseerd en voor de Free Recordshop de HRM en Payroll. Behalve voor supergrote multinationals levert AFAS een compleet ERP-product, inclusief CRM, HRM, Payroll, Financieel, Logistiek, Projecten, Workfl ow- en documentmanagement. En dat tegen een prijs die onze concurrenten vragen voor een enkel fi nancieel pakket. Voor de echt kleine bedrijven heeft AFAS een speciale plug-and-play variant Profi t Small Business genaamd. Een applicatie aanschaffen die geïntegreerd werkt, levert meerwaarde en bespaart onnodig werk, meent Van der Veldt. Als ik bij ons praat over een debiteur, is dat dezelfde die ook in het CRMbestand geregistreerd staat en dezelfde waar we ook projecten op kunnen registreren. Die gegevens hoef je maar één keer vast te leggen in één database. Mutaties hoef je dan ook maar één keer door te voeren en niet voor ieder systeem opnieuw. Kleinere organisaties met een mannetje of vijftig hebben dat probleem ook. Ze hebben een fi nancieel pakket voor de debiteuren en crediteuren, een CRM-pakket met prospects en klanten en een apart systeem voor de projectadministratie. Een adreswijziging van een klant moet dus drie keer worden doorgevoerd. Bij ons is die ene debiteur overal dezelfde entiteit en die hoef je dus maar één keer te wijzigen. Het klinkt heel eenvoudig maar voor de meeste bedrijven is het uniek. Practise what you preach Wij automatiseren veel softwarebedrijven. Daar ben ik erg trots op. Ze prediken heel veel. Wij zeggen: je moet eerst zelf je software implementeren en gebruiken, dan pas verkopen. Het heeft geen zin te praten over competentiemanagement als je het zelf niet doet. Net als de schilder die z n eigen huis ook niet verft. Wil je als organisatie overstappen op een digitale loonstrook? Vraag je toekomstige leverancier dan eens hoe ze dat zelf doen! Over Employee Self Service wordt vooral veel gepraat, bij AFAS brengen we het in de praktijk. Hier krijgt niemand een papieren loonstrook. Alles ligt vast in een voor onze medewerkers makkelijk toegankelijk digitaal dossier. Dat heeft de directie gewoon besloten en daar heeft niemand moeilijk over gedaan. En reken maar dat het veel kosten Opmerkelijke visie In 1996 ontstond AFAS uit een management buy-out vanuit Raet. Inmiddels telt het bedrijf 220 medewerkers en ruim klanten. In de toekomst kopen bedrijven geen afzonderlijke producten meer voor afzonderlijke deelgebieden. Zo kun je onze visie samenvatten, aldus Bas van der Veldt. Het lijkt op wat Microsoft destijds verkondigde dat je geen losse tekstverwerker-, spreadsheet- en presentatieprogramma s koopt, maar gewoon alles tezamen in Office, zodat je in één keer je hele kantoor automatiseert. Wij zeggen feitelijk hetzelfde. Waar bedrijven nu nog losse producten kopen voor hun personeelsadministratie, salarisadministratie, boek houding en klanten, kunnen ze veel beter kiezen voor een geïntegreerde ERP-totaaloplossing. Die bieden wij ze, als enige in Nederland. 9 AFAS ERP Software Philipsstraat LC Leusden Postbus AJ Leusden T (033) F (033) E

6 cultuur, verzekert Versteeg. Iedereen binnen het bedrijf werkt vanuit dezelfde grondhouding die zich kenmerkt door loyaliteit, durf, eigen verantwoordelijkheid en plezier. Een pragmatisch bedrijf Die eigen zienswijze en benadering heeft er toe geleid dat Sogeti bij klanten het imago heeft van een pragmatisch bedrijf, een organisatie met mensen die meedenken en anticiperen, maar tegelijk met beide benen op de grond staan. Dat vinden wij fi jn om te horen, verzekert Versteeg. Wij vinden het belangrijk strategisch mee te denken met onze klanten over de mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie voor hun organisatie. Sterker nog, we willen ze inspireren om het voor hen optimale resultaat te behalen, dat zien we als onze morele verplichting. kunnen uitoefenen op wat er in een bedrijf gebeurt. Een werknemer wordt een deelnemer. Als je dat als bedrijf goed invult, kun je mensen aan je binden. Wij doen dat door volledig transparant te zijn en onze mensen maximaal te faciliteren in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling en ze te laten participeren in het bedrijf. We zitten bijvoorbeeld op Second Life, op een eiland waar we een leeromgeving hebben opgezet voor onze medewerkers. Zo dagen we onze mensen uit zichzelf te blijven ontwikkelen en te groeien. Ze mogen ook van alles organiseren zolang ze zelf het initiatief oppakken en actie ondernemen. Die ruimte die ze krijgen levert uiteindelijk meerwaarde op, voor henzelf en voor hun bedrijf. Hoogste notering op Index 10 Jeroen Versteeg, chief executive officer van SOGETI SOGETI heeft hoogste Recommandation Index ICT-vakmanschap en plezier gaan prima samen Resultaat door gepassioneerd ICT-vakmanschap, zo luidt de visie van Sogeti. De leverancier van ICT-diensten en specialist in het bouwen, testen, implementeren en beheren van ICT-oplossingen kent z n pappenheimers en heeft een neus voor hun wensen en behoeften. Voor chief executive officer Jeroen Versteeg is de menselijke kant van de business net zo belangrijk als de technologie. Het relaas van een ICT-organisatie die anders durft te zijn en bewijst dat vakmanschap en plezier prima samengaan. Sogeti Nederland, dat haar hoofdkantoor in Vianen heeft, levert diensten, voor alle branches in alle lagen van een onderneming. Van het inrichten van een IT-infrastructuur tot en met het inrichten van een applicatielandschap voor een nieuw bedrijf. Wat we doen is op zich niet bijzonder, meent Versteeg. Wel hoe we het doen. We volgen een eigen strategie, die berust op drie pijlers. Zo kiezen wij expliciet voor vakmanschap, voor specialisten die hun vak echt beheersen. Het bedrijf is ook georganiseerd op basis van deze competenties. Parallel hieraan is alles met betrekking tot kennisontwikkeling en kennisborging zodanig ingericht, dat het een weerspiegeling is van de markt. De hele structuur en besturing met de bijbehorende faciliteiten is er op gericht dat vakmanschap verder te ontwikkelen en te optimaliseren. Daarnaast willen we onze bevindingen zo veel mogelijk vertalen naar effectieve methodieken, In de afgelopen tien jaar hebben we meer dan twintig boeken uitgegeven, waarin we die methodieken behandelen en onze visie geven op actuele ICT-onderwerpen. Die boeken vinden gretig aftrek. De laatste pijler heeft te maken met het menselijke aspect. Sogeti heeft een sterke homogene cultuur, vooral als gevolg van de grote autonome groei die het bedrijf heeft doorgemaakt. Een homogene cultuur, maar beslist geen grijze Die houding betaalt zich terug in langdurige relaties, vervolgt Versteeg. Ook in tijden dat het economisch wat minder gaat. Organisaties als KPN en de Belastingdienst zijn al meer dan een kwart eeuw klant. Met hen zijn we door allerlei fasen heengegaan en dat heeft de onderlinge relatie alleen maar versterkt. Eigenlijk zou ik liefst willen dat onze klanten en medewerkers voor altijd hier blijven, klinkt het hoopvol. Saillant detail; Vorig jaar kon de eerste medewerker - die al sinds de oprichting in 1970 bij Sogeti werktmet pensioen, maar die wil bij het bedrijf blijven werken! Inspelen op verandering Het personeelsverloop is opmerkelijk laag bij Sogeti. Volgens Versteeg heeft dat alles te maken met de manier waarop Sogeti inspeelt op veranderingen die plaatsvinden, zowel intern als extern. Veranderingen die te maken hebben met een verschuiving naar de zachte kant van het vak. Bij zijn klanten ziet hij dat allerlei zaken rondom de gebruiker een steeds belangrijkere rol spelen, zoals de user interface, inbedding in de organisatie en acceptatie. Het gaat niet meer primair om het leveren van kennis, maar om het nemen van verantwoordelijkheid. Dat is een fundamenteel verschil met vroeger. Versteeg is ervan overtuigd dat die trend zich ook intern heeft ingezet. Binnen de organisatie zijn er veranderingen gaande, omdat de mensen veranderen. De afgelopen vijf jaar ging de discussie over balans tussen werk en privé. Die discussie bestaat niet meer omdat het fenomeen is geaccepteerd. Nu gaat de discussie over maatschappelijk verantwoord ondernemen en hoe werknemers invloed We doen wat we zeggen, beweren ze bij Sogeti. Dat daar geen woord teveel wordt gezegd, bewijst een deze maand verschenen onderzoek van Giarte en Morgan Chambers, waarin Sogeti met 95% de hoogste notering heeft gekregen op de Index. Deze notering zegt iets over de mate waarin bedrijven andere bedrijven zouden aanbevelen. Daarmee is het bewijs geleverd dat we doen wat we beloven, beaamt Jeroen. Het betekent niet dat we nooit fouten maken, maar wel dat we altijd open staan en al het mogelijke zullen doen om die fouten te herstellen. Dat is onze instelling. Een zachte kant, maar het is wel waar het in deze business om draait. Het gaat niet om de technologie, maar meer om de toepassing van die technologie. Miljoenennota bleef geheim Op welke projecten we het meest trots zijn? Jeroen Versteeg moet even nadenken. Het punt is dat veel van onze projecten weinig zichtbaar zijn. Bij diverse banken bijvoorbeeld hebben we al jarenlang honderden systemen in onderhoud, zonder problemen. Daar ben ik trots op. Of de site van de Miljoenennota die we vorig jaar hebben gebouwd die men op allerlei manieren heeft geprobeerd te hacken. Zoals bekend is er vorig jaar voor het eerst niets gelekt. Het Ministerie van Financiën heeft ons in een brief daar speciaal voor bedankt. Dat geeft een goed gevoel. Over Sogeti Nederland B.V. (78 w) Bij Sogeti Nederland werken momenteel 3000 medewerkers. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen, implementeren en beheren van ICT-oplossingen. Op het gebied van testen en architectuur nemen wij op de Nederlandse markt een dominante positie in. Sogeti levert met gepassioneerd ICT-vakmanschap een bijdrage aan het resultaat van haar opdrachtgevers. Wij streven daarbij naar hechte en langdurige relaties met opdrachtgevers. Hierdoor dragen de ICT-oplossingen van Sogeti structureel bij aan de strategische doelstellingen van klanten. Meer informatie over Sogeti is te vinden op sogeti.nl en op werkenbijsogeti.nl 11 SOGETI Nederland BV Lange Dreef NJ Vianen Postbus EB Vianen T (088) F (088) E

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen EEN COMMERCIËLE BIJL AGE VAN ALE X VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR DE TELEGR A AF Finance & IT ender! v e tg s in w n e r e ll e n s Slimmer, voor IT investeringen Kosten of waarde creatie Verander getallenkerkhoven

Nadere informatie

Inzicht in energieverbruik nog altijd beperkt

Inzicht in energieverbruik nog altijd beperkt 25 juni 2008 Groene IT de hype voorbij Gartner: duurzaamheid is serieus thema bij grote ondernemingen ING bespaart 10 miljoen kilowattuur per jaar De 45.000 pc s van ING Group gaan voortaan s avonds automatisch

Nadere informatie

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing De stappen naar de cloud Pagina 5 Security & Privacy in de cloud Pagina 8 Investeren in meer dan financiële winst Pagina 9 De techniek is er, nu de mens

Nadere informatie

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Outsourcing Minder zorgen, Meer controle april 2013 Uitdaging Outsourcing

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

manag IT Cloudangst Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? 8 redenen om alles bij het oude te laten

manag IT Cloudangst Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? 8 redenen om alles bij het oude te laten nummer 3, augustus 2013 manag IT Cloud voor en na 400.000 organisaties gingen u voor, welke strijd heeft u nog te gaan? In vijf stappen helemaal in de wolken Zes tips en valkuilen voor een veilige toegang

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

Alles over innovatie in ICT

Alles over innovatie in ICT Alles over innovatie in ICT Jaargang 6, nr. 7-8 / 2015 Performance Inzicht, controle, optimalisatie: zo win je de gele trui EuroCloud Monitor Acceptatie en contemplatie Onderzoek Nederland datacenterland:

Nadere informatie

Special Analytical Bank

Special Analytical Bank Community for banking, insurance & finance BANKING REVIEW. NL www.bankingreview.nl SEPTEMBER 2014 Wim Meijer: Een goed klantbeeld geeft macht 4 CrossingMinds@Nyenrode * De bank van de toekomst * Modellen

Nadere informatie

Centric. Minister Donner over data van de overheid. Mike Chung: 'Bedrijven moeten zich richten op hun core business'

Centric. Minister Donner over data van de overheid. Mike Chung: 'Bedrijven moeten zich richten op hun core business' Centric MAGAZINE OVERHEID Jaargang 10, nummer 4, Minister Donner over data van de overheid Mike Chung: 'Bedrijven moeten zich richten op hun core business' Centric samen met de klant in de wolken XCENT

Nadere informatie

Kansen voor ondernemers

Kansen voor ondernemers Kansen voor ondernemers 19 juni 2013 Online boekhouden versus Excel Het nieuwe reizen voor ondernemers Cloud de trend voorbij Profiteren van collectieve voordelen 2 Voorwoord Kijk eens in de spiegel Kansen

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

Service-levelmanagement De afstand tussen vendor en klant Verschaffen SAS70 en ISO27001 zekerheid? Hoe zit het met Googles SLA?

Service-levelmanagement De afstand tussen vendor en klant Verschaffen SAS70 en ISO27001 zekerheid? Hoe zit het met Googles SLA? Cloud www.cloudworks.nu nummer 3 september 2010 Works HET Vakblad over cloud computing SLA s Service-levelmanagement De afstand tussen vendor en klant Verschaffen SAS70 en ISO27001 zekerheid? Hoe zit het

Nadere informatie

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden Maart 2012 Jaargang 25 #4 Trip is nu niet meer bezig met het technisch beheer van ICT Trip Advocaten & Notarissen VCD Humannet houdt heel goed de vinger aan de pols Falke & Verbaan Skednet sluit naadloos

Nadere informatie

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT datacenter & cloud www.it-executive.nl www.ictmedia.nl april 2014 7 Olav Roes 9 (Rabobank): Altijd bereikbaar en

Nadere informatie

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT datacenter & cloud www.it-executive.nl www.ictmedia.nl april 2014 7 Olav Roes 9 (Rabobank): Altijd bereikbaar en

Nadere informatie

DE NIEUWE PROFESSIONAL. Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING. SAMENSTELLING: Walter van Hulst. ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman

DE NIEUWE PROFESSIONAL. Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING. SAMENSTELLING: Walter van Hulst. ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman DE NIEUWE PROFESSIONAL Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING SAMENSTELLING: Walter van Hulst ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman INHOUD 1. Inleiding 2. De professional: een marktverkenning

Nadere informatie

4PSMAGAZINE. André Overeem, directeur R&D bij 4PS, Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken na 10 jaar 4PS Construct: Hier zit een blij mens!

4PSMAGAZINE. André Overeem, directeur R&D bij 4PS, Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken na 10 jaar 4PS Construct: Hier zit een blij mens! 4PSMAGAZINE Het magazine met nieuws over Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct Integrale ERP software voor de Bouw, GWW en Installatietechniek UITGAVE 16 - JULI 2013 Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken

Nadere informatie

Niet over één nacht ijs. Imtech kiest voor partnership met 4PS. Klantenspecial. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek

Niet over één nacht ijs. Imtech kiest voor partnership met 4PS. Klantenspecial. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek Klantenspecial Nieuwsbrief van 4PS - februari 2009 Niet over één nacht ijs Imtech kiest voor partnership met 4PS 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek Inhoud Investeren of

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M 2010 eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag 2010 KLZQCDBN T M Van mens tot mens Colofon Inhoud Redactie Valentina Walta Tekstschrijvers.nl Eindredactie Valentina Walta Vormgeving

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie

IT als aanjager van verandering

IT als aanjager van verandering EEN COMMERCIËLE BIJLAGE VAN ICT MEDIA, VERSPREID DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD BoardroomIT INNOVATIE & TRANSFORMATIE www.it-executive.nl, www.bosscheboardroom.nl JAARCONGRES 19 SEPTEMBER 2013 Innovatie

Nadere informatie

Business Intelligence

Business Intelligence C In dit nummer: on TAC tueel Business Intelligence jaargang 3 nummer 3 november 2001 pag 1 Business Intelligence pag 2 De waarde van een datawarehouse pag 3 C/TAC-Align blijft vakman in SAP pag 4 Informatiesessie

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Kostenbesparing in het mkb

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Kostenbesparing in het mkb Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Kostenbesparing in het mkb Automatisering, Remote beheer & Cloud Besparen brandstofkosten Online administreren Voip HR Besparen op energie & Collectieve

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

C ASEWARE M AGAZINE. Elly Stroo Cloeck RE RA CIA CISA NBA pakt handschoen op met SBR Assurance

C ASEWARE M AGAZINE. Elly Stroo Cloeck RE RA CIA CISA NBA pakt handschoen op met SBR Assurance C ASEWARE CaseWareMagazine is een uitgave van CaseWare Nederland bv M AGAZINE Projectmanager SBR John Sloof, KvK Verplichte deponering Kamer van Koophandel via Digipoort komt eraan Wynke Möller, Witlox

Nadere informatie

decision. On crucial moments you want an IT partner you can trust Informatie Magazine over business enabling door IT

decision. On crucial moments you want an IT partner you can trust Informatie Magazine over business enabling door IT Informatie Magazine over business enabling door IT a p r i l 2 0 0 4 Mechelen Utrecht Veenendaal decision. Hoofdvestiging Nederland Einsteinstraat 22 1, 3902 HN Veenendaal 0318-55 20 20 Fax: 0318-55 23

Nadere informatie