Werkproces Liquide Middelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkproces Liquide Middelen"

Transcriptie

1 Werkproces Liquide Middelen Aangifte voor liquide middelen of meer. Aantreffen liquide middelen zonder aangifte. Kan de aangifte worden aanvaard omdat aan de drie voorwaarden is voldaan: 1. Is op aangifteformulier EU-logo vermeld? 2. Zijn alle vakken ingevuld en leesbaar.? 3. Nederlandse, Engelse, Franse of Duitse taal? Verstrek de reiziger het aangifteformulier. Laat het aangifteformulier niet ondertekenen. Voer een diepgaande ontrole uit. Verstrek een Nederlands- (of Engelstalig) aangifteformulier en laat de aangifte opnieuw invullen. Is voldaan aan de voorwaarden? Is vak 8 (identiteit aangever) juist ingevuld en in overeenstemming met het identiteitsbewijs? (= globale controle) Zijn er specifieke feiten en omstandigheden buiten de aangifte om of is er een controleopdracht voor een diepgaande controle? Voer de diepgaande controle aangifte uit. Gebruik altijd het controleformulier. Volg de instructies en aanwijzingen op het controleformulier en noteer de antwoorden duidelijk op het controleformulier. Is sprake van recidive? Werkt betrokkene mee aan de diepgaande controle? Is sprake van een redelijk vermoeden van witwassen? Is de aangifte na de diepgaande controle volledig en juist? Is de diepgaande controle gestart na een ingediende aangifte? Neem contact op met de BFC-er voor verdere instructies. Volg de procedure inbewaringneming liquide middelen De aangever heeft aan de aangifteplicht voldaan. Handel de aangifte af volgens de instructies. De diepgaande controle is uitgevoerd omdat is vastgesteld dat niet aan de aangifteplicht is voldaan. Volg de schikkingsprocedure en handel de aangifte verder af volgens de instructies.

2 Procedure bij redelijk vermoeden van witwassen Vermoeden van witwassen tijdens de diepgaande controle liquide middelen. Vermoeden van witwassen zonder de diepgaande controle Stop de diepgaande controle en leg de resultaten van de controle vast in het controleformulier. Leg uw vermoeden voor aan de in een lokale werkinstructie aangewezen functionaris. Onderschrijft de contactpersoon het vermoeden van witwassen? De contactpersoon mt contact op met de BFC-er. Onderschrijft de BFC-er het vermoeden? Besluit de BFC-er dat contact wordt opgenomen met de FIOD-ECD? Handel de diepgaande controle en de aangifte af volgens de instructies van de BFC-er. Treedt de FIOD-ECD op? De BFC-er wordt op de hoogte gebracht en geeft verdere instructies over de (strafrechtelijke) afhandeling. Draag de zaak volgens de instructies over aan de FIOD-ECD. Geeft de FIOD-ECD aan dat zij - na het onderzoek - verder gaat met witwassen? Is de aangifte volledig? Volg de procedure inbewaringneming. FIOD-ECD handelt de zaak strafrechtelijk af. Volg de schikkingsprocedure.

3 Inbewaringneming (IBN) liquide middelen De verstrekte gegevens zijn onjuist, onvolledig, onaannemelijk of tegenstrijdig. Is er een redelijk vermoeden van schuld aan witwassen? Neem contact op met de BFC-er; deze beoordeelt de feiten en omstandigheden. Neemt de BFC-er het besluit tot IBN? Handel de aangifte verder af en volg de schikkingsprocedure. Verzamel de gegevens op het teruggaafformulier (TERFO LM). Zijn de liquide middelen verhandelbare valuta? Niet verhandelbare valuta of stukken aan toonder volgens de lokale instructies opslaan in de kluis. Heeft de aangever een bankrekening? Verhandelbare valuta wordt behandeld als niet-verhandelbare valuta. Verhandelbare valuta afstorten bij ABN-AMRO bank volgens de instructies.

4 Teruggave van liquide middelen Als de verplichte noodzakelijke gegevens schriftelijk zijn verstrekt, wordt overgegaan tot teruggave van de liquide middelen. Zijn de verplicht noodzakelijke gegevens schriftelijk binnen 2 maanden verstrekt? BFC-er meldt de zaak bij de FIOD-ECD. De FIOD-ECD onderzoekt of er aanwijzingen voor witwassen bestaan. IBN eindigt door strafrechtelijke inbeslagneming. Neemt de FIOD-ECD de zaak over? De BFC-er wordt door FIOD-ECD schriftelijk op de hoogte gesteld en de IBN wordt voortgezet. Neem contact op met de BFC-er. De BFC-er beoordeelt feiten en omstandigheden en besluit over de beëindiging IBN. Leveren de alsnog verstrekte verplichte noodzakelijke gegevens een redelijk vermoeden van een strafbaar feit van witwassen op, bijvoorbeeld omdat ze tegenstrijdig of onjuist zijn? Worden de gegevens na 2 maanden maar binnen 1 ar alsnog verstrekt? Na een termijn van 1 ar mt de BFC-er het besluit tot beëindiging IBN. De Douane mt de liquide middelen zelf in beslag. Volg de instructies voor maken van een besluit. Moeten de liquide middelen worden teruggestort? Moeten de liquide middelen worden teruggezonden door een koerier? Persoonlijke teruggave liquide middelen. De BFC-er is hiervoor verantwoordelijk. BFC-er zendt een kopie van het besluit aan de behandelend ambtenaar. De behandelend ambtenaar verzendt - volgens lokale instructies - de sealbag per koerier naar het opgegeven adres. De BFC-er zendt een kopie van het besluit naar de behandelend ambtenaar. Volgens de instructies vindt teruggave plaats.

5 Schikkingsprocedure De diepgaande controle is afgerond en het strafbare feit van het niet voldoen aan de aangifteplicht is geconstateerd. - Geef de cautie. - Stel de mate van verwijtbaarheid vast en leg dit vast in het procesverbaal (voorwaardelijk) opzet, grove schuld en overige gevallen). - Maak het standaard proces-verbaal en proces-verbaal van verhoor op. Geef in proces-verbaal duidelijk aan: - of verdachte eigenaar is van de liquide middelen - welk strafbaar feit is begaan - of inbewaringneming heeft plaatsgevonden - in het vak 'afdoening transactie' of en wie volgens de lokale instructies akkoord heeft gegeven voor de schikking - voor elk vak dat onjuist of onvolledig is ingevuld waarom verdachte niet aan de aangifteplicht heeft voldaan; vraag door om de mate van verwijtbaarheid te bepalen Bepaal de hoogte van de schikking volgens de schikkingstabel. Neem contact op met de BFC-er. Deze beslist over de mogelijkheid tot het aanbieden van een schikking en de hoogte van het schikkingsbedrag. Als BFC-er hiertoe heeft besloten, wordt de verdachte een schikking aangeboden. Vermeld in het proces-verbaal: - of de schikking wordt geaccepteerd. Als dit niet wordt geaccepteerd, vermeld dan reden daarvan. - welk bedrag de schikking bedraagt - of verdachte de schikking heeft betaald De verdachte is niet verplicht schikking te aanvaarden of direct te betalen (of met in bewaring genomen liquide middelen te laten verrekenen). Werk het proces-verbaal op reguliere wijze af volgens de lokale procedure. Als de schikking niet wordt betaald, wordt het proces-verbaal op de normale wijze volgens de lokale procedures ingezonden. De BFC-er maakt daarna een beoordeling en de verdachte zal een schriftelijk schikkingaanbod ontvangen. Als de schikking dan nog niet wordt betaald, wordt de zaak overgedragen aan het OM ter vervolging.

Klachtenprocedure. 1. Definities

Klachtenprocedure. 1. Definities Klachtenprocedure Bent u ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, niet tevreden over E&R Opleidingen, dan kunt u een klacht indienen. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie

Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie Algemene leveringsvoorwaarden van de Online Marketing Academie 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder 29-01-2003 pagina 1 van 21 Inhoud Inleiding 3 1. Aanvragen van een.nl-domeinnaam 4 1.1 Verschil tussen een.nl-domeinnaam

Nadere informatie

Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene voorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Panis Consultancy. Deze algemene voorwaarden bestaan uit 15 elkaar opvolgende

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

1.2 Provider : Partij, instantie of organisatie die de dienst van Blue Water App onder private label aanbiedt aan zijn klanten

1.2 Provider : Partij, instantie of organisatie die de dienst van Blue Water App onder private label aanbiedt aan zijn klanten Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Blue Water App september 2013 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Gebruiker : de partij, natuurlijk persoon of rechtspersoon, die

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITESELECT

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITESELECT ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITESELECT Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van WebsiteSelect. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WebsiteSelect. Artikel 2.Toepasselijkheid

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten Deutsche Bank www.deutschebank.nl Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten Algemene Voorwaarden Zakelijke Betaaldiensten 1. DEFINITIES 04 2. WERKINGSSFEER 06 3. CLIENTGEGEVENS 06 4. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Lavada Creations.! 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lavada Creations.!

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Lavada Creations.! 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lavada Creations.! Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Lavada Creations. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lavada Creations. Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Koopsom Uitvaartverzekering Z.UITV.K 15.01 Wat houdt de Zelf Koopsom Uitvaartverzekering in? De Zelf Koopsom

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden In company workshops en trainingen

Algemene voorwaarden In company workshops en trainingen Algemene voorwaarden In company workshops en trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst tot afname van een in company workshop of training

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Toepasselijkheid... 3 Artikel 3. Aanbiedingen en offertes... 3 Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Way2Web B.V.

Algemene voorwaarden Way2Web B.V. Algemene voorwaarden Way2Web B.V. 1. Algemene bepalingen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.2. Way2Web: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Way2Web B.V., gevestigd

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Future Wonen houdt zich het recht voor om een woning, zonder opgave van

Future Wonen houdt zich het recht voor om een woning, zonder opgave van ALEMENE VOORWAARDEN Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere verbintenis tussen Future Wonen, de eigenaar die zijn of haar woning via Future Wonen aan een derde partij verhuurt en deze derde

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Webbro. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Webbro.

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Webbro. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Webbro. Algemene Voorwaarden Webbro Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Webbro. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Webbro. Artikel 2. Toepasselijkheid 1. Deze algemene

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Definities Artikel 1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren als in deze omschreven

Nadere informatie

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HOLLAND TALENT GROUP B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN HOLLAND TALENT GROUP B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN HOLLAND TALENT GROUP B.V. Artikel 1 Toepassingsbereik en definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de Gebruiker van deze

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie

Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie Voorbeeld Incidentenregeling voor een Uitvoeringsorganisatie Mei 2009 1 Incidentenregeling van Inleiding Deze Incidentenregeling geeft aan welke stappen gevolgd moeten worden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Inhoudsopgave Deze brochure 2 Aanhouding en verhoor 2 Inverzekeringstelling 2 Uw advocaat 3 De reclassering 3 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 4 Beperkingen en rechten

Nadere informatie

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 1 VOORWAARDEN ZAKELIJK BETALEN... 3 1. Wat hoort er bij de overeenkomst?... 3 2. Welke algemene regels gelden voor je zakelijke

Nadere informatie

Autoverzekering M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING

Autoverzekering M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING POLISVOORWAARDEN Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering Arnhem MODEL M 03.2.30 D INLEIDING AUTOVERZEKERING Voor u ziet u de polisvoorwaarden van de Autoverzekering. Deze polisvoorwaarden bestaan

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV13.4/CREBO:50165)

Praktijkinstructie Sparen en beleggen 4 (CBV13.4/CREBO:50165) instructie Sparen en beleggen 4 (CBV13.4/CREBO:50165) pi.cbv13.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen

Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen Reglement voor registratie van.nl-domeinnamen SIDN, 29 januari 2003 Preambule Dit Reglement bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op een tussen een Domeinnaamhouder en SIDN gesloten Registratiecontract.

Nadere informatie