Informatieblad bij de aanvraag van een tegemoetkoming van de Conterganstiftung voor mensen met een beperking

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieblad bij de aanvraag van een tegemoetkoming van de Conterganstiftung voor mensen met een beperking"

Transcriptie

1 Informatieblad bij de aanvraag van een tegemoetkoming van de Conterganstiftung voor mensen met een beperking De Duitse wet op de Conterganstiftung (Conterganstiftungsgesetz (ContStifG)) stelt u in de gelegenheid bij de stichting een aanvraag voor een tegemoetkoming in te dienen. Voorwaarde hiervoor is dat uw moeder tijdens de zwangerschap thalidomidehoudende preparaten van de Firma Grünenthal* heeft ingenomen en dat er een verband kan worden aangetoond met uw lichamelijke afwijkingen. Tot de tegemoetkomingen van de Conterganuitkeringen behoren: een eenmalige schadeloosstelling in de vorm van een kapitaal een levenslange, maandelijkse Conterganuitkering een jaarlijkse extra uitkering De betaling van de Conterganuitkering begint op zijn vroegst in de maand waarin de aanvraag is ingediend. Hoe vraagt u een tegemoetkoming aan? U dient de aanvraag voor een tegemoetkoming schriftelijk in te dienen. Gebruik daarvoor ons aanvraagformulier. Voor de beslissing over uw aanvraag is het uiterst belangrijk dat u zoveel mogelijk informatie verstrekt over de geneesmiddelen die uw moeder tijdens haar zwangerschap heeft ingenomen. Vul daarom het formulier "Achtergrondinformatie" zorgvuldig in en voeg beschikbare recepten, doktersverklaringen en andere bewijskrachtige stellingnames en schriftelijke mededelingen toe. Vul de documenten voor de aanvraag alstublieft in de Duitse taal in. Attesten en keuringsrapporten dient u vertaald (door een beëdigd vertaler) in te dienen. Vermeld op het formulier "Gegevens over de letselschade door Softenon" alle letselschade en medische diagnoses. De kosten van onderzoeken en keuringsrapporten worden niet vergoed. * Grünenthal GmbH, het voormalige Chemie Grünenthal te Stolberg

2 Wie beslist over de aanvragen? De medische commissie beoordeelt en beslist aan de hand van uw documenten of het een geval van schade betreft: taxeert de schade (volgens de maatstaf van de richtlijnen voor schade door Softenon). De medische beoordeling is arbeidsintensief en kan enige tijd in beslag nemen. Nadat de procedure is afgesloten stellen we u schriftelijk op de hoogte van het resultaat. Het bestuur van de stichting bepaalt uitgaande van de beslissing en de taxatie van de medische commissie de te verstrekken toelagen: geeft het kantoor opdracht om op basis van haar beslissing een beschikking te versturen. Juridische uitgangspunten voor de tegemoetkomingen van de Conterganstiftung: in 12 ContStifG is vastgelegd wie recht heeft op een tegemoetkoming; in 13 ContStifG zijn de vorm en het bedrag van de tegemoetkomingen vastgelegd; in 16 ContStifG is de procedure beschreven. Informatie is verkrijgbaar bij Het kantoor van de Conterganstiftung voor mensen met een beperking Sibille-Hartmann-Straße Keulen Duitsland Telefoon: +49 (0) Fax: +49 (0) adres: Aanvullende informatie vindt u op Daar vindt u de formulieren, de Duitse wet op de Conterganstiftung en de richtlijnen voor toekenning van een tegemoetkoming.

3 Conterganstiftung voor mensen met een beperking Sibille-Hartmann-Str. 2-8 DE Keulen DUITSLAND AANVRAAG Hierbij vraag ik om toekenning en betaling van 1. een eenmalige financiële compensatie 2. een levenslang maandelijks Contergan- pensioen op basis van 13 van het Gesetz über die Conterganstiftung voor mensen met een beperking. Persoonlijke gegevens: Familienaam:... Meisjesnaam:... Voornaam:... Geboortedatum:... Geboorteland:... Nationaliteit:... Woonachtig in: Straat en huisnummer... Postcode en plaats:... Land:... Ingeval deze aanvraag toegekend wordt, maakt u het bedrag alstublieft op de hierna vermelde bankrekening over: Begunstigde:... Bank:... IBAN:... BIC:......, d.d.... (Plaats) (Datum)..... (Handtekening aanvrager/ aanvraagster) Aanvraag betr. toekenning van uitkering volgens 13 ContStifG

4 Pagina 2 Toevoeging ingeval het vermogen door een officieel benoemde bewindvoerder beheerd wordt. Verklaring van de officieel benoemde bewindvoerder: Ik dien deze aanvraag namens de onder mijn toezicht staande persoon in... (Naam van de onder toezicht staande persoon ) De originele bevoegdheidsverklaring of een gewaarmerkte kopie voor de vertegenwoordiging van bovengenoemd persoon voeg ik als bijlage toe. (Legitimatie e.d.)...., d.d.... (Plaats) (Datum)... (Naam, woonplaats / kantoor van de bewindvoerder m/v)... (Handtekening van de bewindvoerder m/v) Bijlage 1. Legitimatie / bewijs van in leven zijn 2. Achtergrond van de vermoedelijke Contergan-schade 3. Opsomming van de vermoedelijke schade op grond van Contergan en een medische verklaring ter onderbouwing van de schade op grond van Contergan Aanvraag betr. toekenning van uitkering volgens 13 ContStifG

5 Informatieblad voor de Verklaring van in leven zijn Informatie voor de burgerlijke stand en de Duitse ambassades/consulaten De burgerlijke stand attesteert dat de zich hier voorstellende persoon in leven is. De informatie dat deze persoon is aangemeld bij de burgerlijke stand voldoet niet. Wij willen de medewerksters en medewerkers vragen in het kader van de wederzijdse bijstand volgens 4, 5, Verwaltungsverfahrensgesetz (Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb) ons te ondersteunen en de persoon met een letselschade veroorzaakt door Softenon het door ons overhandigde formulier volledig in te vullen. Indien mogelijk willen wij u vragen het formulier in het Duits in te vullen. Belangrijk zijn uw stempel en handtekening. Vergelijk het adres alstublieft met een geldige paspoort of een dergelijk document. Verdere regelingen: Uitzonderingen: Bent u bedlegerig? Of zit u in een rolstoel en heeft uw aangewezen burgerlijke stand geen ingang die toegankelijk is voor mensen met een handicap? In geval van een dergelijke uitzondering kunnen wij een verklaring van uw behandelend arts erkennen. In Brazilië wonende personen met een letselschade veroorzaakt door Softenon kunnen de Verklaring van in leven zijn door het bureau voor kiezersregistratie laten invullen. In Spanje wonende personen met een letselschade veroorzaakt door Softenon kunnen de Verklaring van in leven zijn door de politie laten invullen. In Groot-Brittannië en Ierland wonende personen met een letselschade veroorzaakt door Softenon kunnen de Verklaring van in leven zijn door een notaris laten invullen.

6 1 Conterganstiftung für behinderte Menschen Sibille-Hartmann-Str. 2-8 D Köln Identiteitsbewijs / Verklaring van in leven zijn Bevestiging van de burgerlijke stand (kosteloos, omdat het voor pensioendoeleinden is) Bij deze wordt bevestigd, dat de heer / mevrouw Achternaam:... Meisjesnaam:... Voornaam:... Geboortedatum/-land... Nationaliteit:... wonende te: in leven is en zich persoonlijk heeft voorgesteld. De betaling van het pensioen van de Conterganstiftung für behinderte Menschen heeft als voorwaarde, dat de rechthebbende leeft. ( 12, 13 lid 2 en 3 van het Conterganstiftungsgesetz - ContStifG (Wet van de Conterganstichting) )... (eigenhandige ondertekening van de aanvrager m/v) Dienstzegel (Plaats, datum) (Burgerlijke stand) Voor meer informatie zie pagina 2: Bezoekadres: Algemene vragen worden door de telefoonservice van het Conterganstiftung für behinderte Menschen kantoor van de Conterganstiftung beantwoord Keulen, Sibille-Hartmann-Straße 2 8 Telefoon: Servicenummer: Servicetijden: maandag tot en met vrijdag uur Telefax: Servicetijden: maandag tot en met vrijdag van uur Internet: adres:

7 Alstublieft invullen in geval van een wettelijke zaakwaarnemer m/v: Ik ben de wettelijke zaakwaarnemer m/v van de bovengenoemde persoon: Achternaam/voornaam: (eigenhandige ondertekening van de zaakwaarnemer m/v) Dienstzegel (Plaats, datum) (Burgerlijke stand) Let a.u.b. ook op het "Informatieblad voor de verklaring van in leven zijn"

8 Achtergrondinformatie bij het vermoeden van letselschade door Softenon Vermeld hier - voor zover mogelijk - informatie met betrekking tot de inname door uw moeder van thalidomidehoudende preparaten van de Firma Grünenthal GmbH tijdens de zwangerschap. Welke preparaten heeft uw moeder ingenomen? Wanneer zijn deze ingenomen? Voeg eventueel beschikbare recepten, doktersverklaringen of medische dossiers, of andere bewijskrachtige stellingnames, rapporten of schriftelijke mededelingen van derden toe. Aanvrager (m/v) Achternaam:... Voornaam:... Geboortedatum:... *Duitse stichting voor letselschade door Softenon Achtergrondinformatie: (Plaats, datum) (Handtekening aanvrager (m/v)) Achtergrondinformatie bij de Aanvraag voor een tegemoetkoming volgens 13 ContStifG (Bijlage 2)

9 Gegevens over letselschade door Softenon Vul hier de gegevens in over de bij u geconstateerde letselschade die volgens u verband houdt met, tijdens de zwangerschap door u moeder ingenomen, thalidomidehoudende preparaten van de Firma Grünenthal GmbH. We vragen u de letselschade aan te tonen door dokters- of medische verklaringen, röntgenopnamen, en andere ter zake dienende medische documenten, toe te voegen. Aanvrager (m/v) Achternaam:... Voornaam:... Geboortedatum:... Betreffende de als gevolg van thalidomide ontstane letselschade 1. Orthopedische letselschade 2. Inwendige letselschade Overzicht van de schade betreffende de Aanvraag voor een tegemoetkoming volgens 13 ContStifG Binnenland (Bijlage 3)

10 2 3. Letselschade aan neus, keel en oren Overzicht van de schade betreffende de Aanvraag voor een tegemoetkoming volgens 13 ContStifG (Bijlage 3)

11 4. Letselschade aan het oog (Plaats, datum) (Handtekening aanvrager (m/v)) Overzicht van de schade betreffende de Aanvraag voor een tegemoetkoming volgens 13 ContStifG (Bijlage 3)

12 Verklaring met betrekking tot het ontvangen van betalingen van derden vanwege de inname van thalidomidehoudende preparaten volgens 15 punt 2 van de Duitse wet op de Conterganstiftung (Conterganstiftungsgesetz) (ContStifG) 15 punt 2 ContStifG luidt: (2) Bij de in overeenstemming met deze wet verstrekte tegemoetkomingen worden eventuele betalingen wegens de inname van thalidomidehoudende preparaten, die door derde, mogelijke verantwoordelijken al zijn gedaan, meegerekend. Bij het kapitaal van de schadeloosstelling en de Conterganuitkering (Contergan = Softenon) worden betalingen die door andere, met name buitenlandse, overheden vanwege de inname van thalidomidehoudende preparaten al zijn gedaan, meegerekend. De rechthebbende voor de tegemoetkoming (m/v): Achternaam:... Voornaam:... Geboortedatum:... Hierbij verklaar ik naar waarheid: 1. Ik ontvang betalingen van anderen wegens letselschade door de inname van thalidomidehoudende preparaten. Naam van de derde (de betalende instantie):... Hoogte van de betaling:... Ik ontvang geen betalingen van derden wegens letselschade door de inname van thalidomidehoudende preparaten. 2. Mocht ik in de toekomst betalingen op grond van de inname van thalidomidehoudende preparaten van derden ontvangen, dan stel ik de Conterganstiftung voor mensen met een beperking daarvan onmiddellijk op de hoogte. Daarnaast verplicht ik me om de Conterganstiftung onmiddellijk en zonder voorafgaand verzoek, op de hoogte te zullen stellen van toekomstige wijzigingen...., (Plaats) (Datum) (Handtekening) Bijlage 4

Informatiebrief nr. 21 Keulen, december 2014

Informatiebrief nr. 21 Keulen, december 2014 Postanschrift: Conterganstiftung für behinderte Menschen 50964 Köln HUISADRES Sibille-Hartmann-Str. 2-8 50969 Köln POSTADRES 50964 Köln TEL +49 221 3673-3673 FAX +49 221 3673-3636 www.conterganstiftung.de

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld door de aanstaande moeder in te vullen datum dossiernr. contact telefoon fax e-mail dossierbeheerder Met dit formulier kunt u als moeder vooruitbetaling

Nadere informatie

Aanvraagformulier zorgverzekering

Aanvraagformulier zorgverzekering Aanvraagformulier zorgverzekering Zorgverzekeraar VGZ voor de basisverzekering en/of aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen Op de IAK Zorgverzekering en de aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen

Nadere informatie

Aanvraagformulier zorgverzekering

Aanvraagformulier zorgverzekering Aanvraagformulier zorgverzekering Zorgverzekeraar VGZ voor de basisverzekering en/of aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen Op de IAK Zorgverzekering en de aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te herkrijgen? Deze vraag

Nadere informatie

adoptie ingediend zijn.

adoptie ingediend zijn. Uw correspondent: Dossier: Datum: AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Met dit formulier vraagt u een adoptiepremie aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de

Nadere informatie

Aanvraagformulier contractovername consumenten

Aanvraagformulier contractovername consumenten Aanvraagformulier contractovername consumenten Aansluitadres 1. Wat is het adres van de over te nemen aansluitingen(en)? Huidige contractant 2. Wie is de huidige contractant? Naam en voorletters Geboortedatum

Nadere informatie

AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E)

AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E) Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be AANVRAAG OM KRAAMGELD (Model E) Met dit formulier kunt u kraamgeld aanvragen

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlandse nationaliteit terugkrijgen in het kort 3.

Nadere informatie

Spelregels second opinion

Spelregels second opinion Spelregels second opinion En/of voortzetting behandeling elders mca.nl Spelregels second opinion Als patiënt heeft u het recht de mening te vragen van een andere deskundige dan uw behandelend arts over

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente OEGSTGEEST SOCIALE ZAKEN Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagdatum : Aanvraagnummer : Consulent : Instructie: Lees vóór het aanvragen van schuldhulpverlening de bijlagen, waarin een

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek.

Zodra het aanvraagformulier èn het BKR-overzicht van u ontvangen zijn zal ik u uitnodigen voor een intakegesprek. Adres Klant Onderwerp: Toezending aanvraagformulier schuldhulpverlening Geachte mevrouw, meneer, Hierbij ontvangt u op uw verzoek : 1. Aanvraagformulier voor schuldhulpverlening 2. Voorwaarden voor schuldhulpverlening

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Dit formulier is niet bedoeld voor het indienen van bouwschadeclaims.

Dit formulier is niet bedoeld voor het indienen van bouwschadeclaims. PARTICULIER Verzoek om schadevergoeding Met dit formulier kunt een verzoek om vergoeding van schade indienen op grond van de Beleidsregel met betrekking tot de behandeling en beoordeling van aanvragen

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekering of een van de aanvullende verzekeringen aan te vragen. U wilt onze tandartsverzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in

Nadere informatie

2013-01) 50323415 3, 8226 DA

2013-01) 50323415 3, 8226 DA Algemene voorwaarden Holtrop Advocatuur en Mediation (versie 2013-01) Handelsregister KvK Gooi-, Eem- en Flevoland no. 50323415 Poolzeestraat 3, 8226 DA Lelystad 1. Toepasselijkheid Holtrop Advocatuur

Nadere informatie

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN

CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN CENTRAAL AANMELDINGSFORMULIER LEERLINGEN BIJ HET VERWERKEN VAN DE GEGEVENS VAN DIT AANMELDINGSFORMULIER HOUDEN WIJ ONS AAN DE WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 1. De ouder(s) / verzorger(s) van. vragen

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Uw voorwaarden voor 2014. Aanvullende verzekeringen Tand Standaard (Online) Tand Extra (Online) Tand Optimaal (Online)

Uw voorwaarden voor 2014. Aanvullende verzekeringen Tand Standaard (Online) Tand Extra (Online) Tand Optimaal (Online) Uw voorwaarden voor 2014 Aanvullende verzekeringen Tand Standaard (Online) Tand Extra (Online) Tand Optimaal (Online) VERZEKERINGSVOORWAARDEN DFZ 806 01 14 AANVULLENDE VERZEKERING TAND STANDAARD (ONLINE)

Nadere informatie

1. Inschrijving in het register van assurantiebemiddelaars van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf

1. Inschrijving in het register van assurantiebemiddelaars van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf TOELICHTING BIJ FORMULIER Lab/01: AANVRAAG INSCHRIJVING REGISTER Aanvraag tot inschrijving in het register van assurantiebemiddelaars, ingesteld bij artikel 5, van de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf

Nadere informatie

Wat doet BKR voor mij?

Wat doet BKR voor mij? Wat doet BKR voor mij? bkr.nl Vrijwel iedereen die een krediet heeft, is bekend bij BKR. Is dat erg? Integendeel. Een registratie bij BKR heeft voornamelijk voordelen. Wij leggen u graag uit wat BKR voor

Nadere informatie

Verzoek om schadevergoeding

Verzoek om schadevergoeding Verzoek om schadevergoeding In verband met het bijzondere karakter van het Waarborgfonds Motorverkeer is het van belang dat in aanvulling op het Europees Schadeformulier de volgende vragen worden beantwoord.

Nadere informatie

Direct toegang tot uw medische gegevens? Ja Graag!

Direct toegang tot uw medische gegevens? Ja Graag! Aanmelding zorgverlener bij Medischegegevens.nl Organisatie en Persoonsgegevens Vul eerst de naam van uw ziekenhuis, huisartsenpraktijk, apotheek, fysiopraktijk e.d. in, en ook wat uw beroep is - bijvoorbeeld

Nadere informatie

Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A

Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A Let op! Lees eerst de toelichting door. Vul in ieder geval alle verplichte velden (gemarkeerd met *) in, bij

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie