Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker"

Transcriptie

1 Informatie folder Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker

2 Pagina 2 van 16

3 Onderzoek door het Openbaar Ministerie Informatiefolder voor de medewerker Landelijke versie, februari 2015 Datum , tekst bewerkt voor landelijke verspreiding Kenmerk Status Ter informatie Beheerder Midden Auteurs OV-Kenniscentrum, steller Paul Vogel Pagina 3 van 16

4 Pagina 4 van 16

5 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Wie is wie bij het onderzoek? 4 3 Waarom doet het Openbaar Ministerie onderzoek? 4 4 Wie doet onderzoek? 4 5 Ik word gevraagd te getuigen, wat nu? 4 6 Ik word gevraagd als getuige-deskundige, wat nu? 4 7 Ik was getuige maar word nu verdacht, wat nu? 4 8 Ik word verdacht, wat nu? 4 9 Het OM wil middelen in beslag nemen, wat nu? 4 10 Ik ben slachtoffer van agressie, geweld of bedreiging, wat nu? 4 11 Ik ben betrokken bij een ernstige aanrijding, wat nu? 4 12 Zijn er afspraken met de politie? 4 13 Tip 4 Pagina 5 van 16

6 1 Inleiding Het kan voorkomen dat het Openbaar Ministerie onderzoek verricht naar aanleiding van een incident waarbij ook de Brandweer betrokken is geweest. Dit heeft al een aantal keren plaatsgevonden en zal in de toekomst waarschijnlijk vaker voorkomen. Voor de medewerkers van de Brandweer is het van belang om te weten: waarom wordt er onderzoek verricht? welke rechten en plichten heeft de medewerker? op welke wijze kan ondersteuning worden verleend? Deze informatiefolder geeft hierin duidelijkheid. Deze folder kan samen gelezen worden met de regionale BOT/TCO procedure. Pagina 6 van 16

7 2 Wie is wie bij het onderzoek? Advocaat Getuige Verleent juridische bijstand. Een verdachte van een strafbaar feit kan zich laten bijstaan door een advocaat. Hij is daartoe niet verplicht. Iedereen heeft het recht de hulp van een advocaat in te roepen. Verklaart onder ede wat hij van een zaak weet. Doet iemand dat op basis van een specifieke deskundigheid, bijvoorbeeld als brandonderzoeker, dan heet hij getuige-deskundige. Hulpofficier van justitie Een politieman/vrouw met een speciale opleiding en speciale bevoegdheden. De HOvJ is een verlengstuk van het Openbaar Ministerie. Officier van justitie Onderzoeksleider Openbaar Ministerie Medewerker van het Openbaar Ministerie die het gezag over het opsporingsonderzoek door de politie heeft. De officier kan als enige beslissen over het vervolgen van een verdachte. Politiefunctionaris die de leiding over het onderzoek Onderdeel van het Ministerie van Justitie, dat is belast met de leiding over de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Rechter Rechter-commissaris Verdachte Een functionaris die door de regering is benoemd om recht te spreken. De rechter van de rechtbank die in ernstige of ingewikkelde strafzaken het voorbereidende onderzoek leidt. Hij kan ook getuigen en deskundigen horen. Iemand over wie aanwijzingen bestaan dat hij mogelijk een strafbaar feit heeft gepleegd. Een verdachte wordt pas dader genoemd, nadat hij is veroordeeld. Pagina 7 van 16

8 3 Waarom doet het Openbaar Ministerie onderzoek? Het Openbaar Ministerie (OM) beschrijft haar taak vaak met de term waarheidsvinding. Als het OM na een incident onderzoek doet, dan is het doel meestal om te achterhalen of er strafbare feiten zijn gepleegd. Zo zal onderzoek na een brandinzet (waarbij getuigen van de brandweer worden gehoord) vaak tot doel hebben om te achterhalen of er brandstichting is geweest. De vragen die over het brandweeroptreden worden gesteld, zijn dan geen beoordeling van het brandweeroptreden, maar dienen om een feitenrelaas te kunnen maken voor het onderzoek naar strafbare feiten (zoals brandstichting). De brandweer is hier getuige. Het kan ook voorkomen dat medewerkers worden gehoord als verdachte. Deze situatie kan bijvoorbeeld ontstaan indien een brandweervoertuig is betrokken bij een ernstig verkeersongeluk. 4 Wie doet onderzoek? Het onderzoek van het OM staat onder leiding van de officier van justitie. Indien de officier van justitie tijdens het onderzoek toestemming nodig om bepaalde onderzoeksmiddelen in te zetten, dan vraagt hij deze toestemming bij de rechter-commissaris. Het daadwerkelijke onderzoek wordt uitgevoerd door politierechercheurs. Wanneer er een team van politierechercheurs onderzoek verricht dan staat dit team onder leiding van de onderzoeksleider. De onderzoeksleider is vaak ook hulp officier van justitie. 5 Ik word gevraagd te getuigen, wat nu? Het verzoek van de politie om een getuigenverklaring af te leggen, kan zowel in de warme situatie als in de koude situatie plaatsvinden. Voor de overzichtelijkheid wordt dit hoofdstuk verdeeld is 3 delen: 1. Wat te doen in de warme situatie 2. Wat te doen in de koude situatie 3. Rechten en plichten Pagina 8 van 16

9 Wat te doen in de warme situatie Het kan voorkomen dat de politie al tijdens het incident wil beginnen met haar onderzoek. De incidentlocatie wordt dan Plaats Delict (PD). Doel van de politie is vaak vooral om bewijsmateriaal (voor bijv. brandstichting) veilig te stellen. De brandweer heeft als taak om herontsteken te voorkomen en zal dus controles moeten uitvoeren. Op de plaats incident zullen hierover goede afspraken gemaakt moeten worden tussen de politie (OVD-P) en de leidinggevenden van de brandweer. Wanneer de politie al op de plaats incident begint met het stellen van vragen aan u dan: o Verwijst u de politiefunctionaris voor een verklaring naar de bevelvoerder of (H)OVD. o Geeft u (als de politiefunctionaris hierom vraagt), alleen uw naam en adres 1. o Legt u, bij voorkeur, geen verklaring af, zie opmerking hieronder. o Informeert u uw leidinggevende, als u wel een verklaring hebt afgegeven. Opmerking. De reden dat u bij voorkeur op de plaats incident geen verklaring aflegt is omdat u direct na een emotioneel zware inzet en op de plaats incident zelf, waarschijnlijk minder weloverwogen een verklaring zult afleggen. Op een later moment en in een rustige omgeving zal u beter een weloverwogen verklaring kunnen afleggen. Wat te doen in de koude situatie De officier van justitie kan besluiten dat zij brandweermensen als getuige wil horen. Dit kunnen zowel repressieve als niet repressieve brandweermensen zijn. Standaard zal de officier van justitie dit verzoek richten aan de directie. U wordt dan via uw leidinggevende op de hoogte gebracht van dit verzoek. Samen met uw leidinggevende bespreekt u het verzoek waarbij onder andere volgende punten aan de orde komen: o Plaats en tijdstip van het getuigenverhoor o Aanwezigheid van derden 2 bij het verhoor o Ondersteuning van de Brandweer o Eventuele kostenvergoeding In uitzonderingsgevallen (wanneer uw naam bekend is bij de officier van justitie) kan het voorkomen dat u rechtstreeks wordt benaderd. Ook in dat geval neemt u contact op met uw leidinggevende zodat u met hem de hierboven genoemde zaken kunt bespreken. 1 U kunt hier (i.p.v. uw privéadres) het adres van de brandweer opgeven 2 Bij een verhoor als getuige kan het OM derden (als ondersteuning van de getuige) toelaten maar het OM is hiertoe niet verplicht. De CvD of sectordirecteur zal hierover afspraken maken met de officier van justitie Pagina 9 van 16

10 Rechten en Plichten Wanneer u wordt gevraagd te getuigen heeft u de volgende rechten en plichten: o Het afleggen van een getuigenverklaring op verzoek van de officier van justitie (vertegenwoordiger van het OM en belast met opsporing) is vrijwillig o Het afleggen van een getuigenverklaring op verzoek van de rechter-commissaris (vertegenwoordiger van de rechtelijke macht en belast met rechtspraak) is verplicht o U bent verplicht vragen tijdens een getuigenverhoor naar waarheid te beantwoorden o U heeft verschoningsrecht, dit betekent: U bent niet verplicht vragen te beantwoorden vanwege uw familierelatie met de verdachte U bent niet verplicht vragen te beantwoorden als u daarmee uzelf zou belasten Belangrijk is om u als getuige bij de feiten te houden. Laat u tijdens het getuigenverhoor niet verleiden tot aannames en gissingen. 6 Ik word gevraagd als getuige-deskundige, wat nu? De officier van justitie kan besluiten dat zij brandweermensen als getuige-deskundige wil horen. Dit kunnen zowel repressieve als niet repressieve brandweermensen zijn. Standaard zal de officier van justitie dit verzoek richten aan de directie. U wordt dan via uw leidinggevende op de hoogte gebracht van dit verzoek. Samen met uw leidinggevende bespreekt u het verzoek waarbij onder andere volgende punten aan de orde komen: o Plaats en tijdstip van het getuigenverhoor o Aanwezigheid van derden 3 bij het verhoor o Ondersteuning van de Brandweer o Eventuele kostenvergoeding In uitzonderingsgevallen (wanneer uw naam bekend is bij de officier van justitie) kan het voorkomen dat u rechtstreeks wordt benaderd. Ook in dat geval neemt u contact op met uw leidinggevende zodat u met hem de hierboven genoemde zaken kunt bespreken. 3 Bij een verhoor als getuige kan het OM derden (als ondersteuning van de getuige) toelaten maar het OM is hiertoe niet verplicht. De CvD of sectordirecteur zal hierover afspraken maken met de officier van justitie Pagina 10 van 16

11 Rechten en Plichten Wanneer u wordt gevraagd te getuigen heeft u de volgende rechten en plichten: o Het afleggen van een getuigenverklaring op verzoek van de officier van justitie (vertegenwoordiger van het OM en belast met opsporing) is vrijwillig o Het afleggen van een getuigenverklaring op verzoek van de rechter-commissaris (vertegenwoordiger van de rechtelijke macht en belast met rechtspraak) is verplicht o U bent verplicht vragen tijdens een getuigenverhoor naar waarheid te beantwoorden o U heeft verschoningsrecht, dit betekent: U bent niet verplicht vragen te beantwoorden vanwege uw familierelatie met de verdachte U bent niet verplicht vragen te beantwoorden als u daarmee uzelf zou belasten Belangrijk is om u als getuige bij de feiten te houden. Laat u tijdens het getuigenverhoor niet verleiden tot aannames en gissingen. 7 Ik was getuige maar word nu verdacht, wat nu? Het kan voorkomen dat je verhoord wordt als getuige maar dat tijdens dit verhoor er een omslag plaatsvindt naar verdachte. In dat geval moet: o De officier van justitie dit melden o De officier van justitie je wijzen op de volgende rechten o Zwijgrecht o Het recht op juridische bijstand, een advocaat Als dit niet gebeurd is het verkregen bewijs onrechtmatig en (over het algemeen) niet geldig bij een rechtszaak. Zie verder hoofdstuk 8. 8 Ik word verdacht, wat nu? Als het openbaar ministerie je verdenkt van een strafbaar feit, dan heeft zij verregaande mogelijkheden. De politie kan je als verdachte aanhouden en op het politiebureau gedurende 6 uur vasthouden (de uren tussen 24:00 en 09:00 tellen niet mee). In het kader van het onderzoek zal de officier van justitie je willen verhoren. Hierbij gelden de volgende belangrijke wettelijke spelregels: o De officier van justitie moet voor het verhoor cautie geven. Dit betekent dat zij aangeeft dat je verhoord wordt als verdachte en dat je het recht hebt om te zwijgen. Bewijsmateriaal verkregen uit een verhoor zonder dat cautie is gegeven, is voor het OM in een rechtszaak (meestal) niet bruikbaar. Pagina 11 van 16

12 o De officier van justitie moet je wijzen op het recht op juridische bijstand van een advocaat. 9 Het OM wil middelen in beslag nemen, wat nu? In het kader van het onderzoek, is het OM bevoegd om middelen van de brandweer in beslag te nemen. Welke middelen in beslag mogen worden genomen en wie hiertoe opdracht mag geven, hangt af van de verdenking en of het heterdaad is. Wat te doen in de warme situatie? In de warme situatie neemt u via de operationele lijn contact op met de commandant van dienst. De commandant van dienst zal (eventueel na overleg met de betrokken sectordirecteuren) afspraken maken met het Openbaar Ministerie over het moment en de tijdsduur van inbeslagname. Wanneer de middelen daadwerkelijk in beslag worden genomen dient de brandweer een bewijs van ontvangst te ontvangen. Wat te doen in de koude situatie? In de koude situatie neemt u contact op met: uw sectordirecteur (tijdens kantoortijden en via de hiërarchische lijn ) de commandant van dienst (buiten kantoortijden en direct of via de alarmcentrale). De sectordirecteur of commandant van dienst zal (eventueel na overleg met de betrokken sectordirecteuren) afspraken maken met het Openbaar Ministerie over het moment en de tijdsduur van inbeslagname. Wanneer de middelen daadwerkelijk in beslag worden genomen dient de brandweer een bewijs van ontvangst te ontvangen. 10 Ik ben slachtoffer van agressie, geweld of bedreiging, wat nu? In het geval dat u slachtoffer bent van agressie, geweld of bedreiging dient u altijd uw leidinggevende te informeren. Uw leidinggevende zal samen met u bespreken op welke wijze de brandweer u kan ondersteunen bij de verwerking (BOT) en het doen van aangifte hiervan. Pagina 12 van 16

13 Voor dit laatste geldt: Zowel u als uw afdelingshoofd kan aangifte van het incident doen. U kunt met uw leidinggevende bespreken wat uw voorkeur geniet en op welke wijze u hierbij ondersteunt wilt worden. Tijdens de aangifte is het noodzakelijk om uw naam op te geven maar dient u niet uw eigen adres op te geven. Geef hier altijd het adres van de brandweer op. Op deze wijze wordt voorkomen dat naast uw naam ook uw adres in het dossier komt te staan. Ook is het van belang om tijdens de aangifte te benoemen dat het incident plaatsvond tijdens de uitoefening van een publieke functie. Deze meldingen krijgen bij het OM voorrang tijdens de opsporing. 11 Ik ben betrokken bij een ernstige aanrijding, wat nu? Het betrokken raken bij een ernstige aanrijding kan zowel in de warme als koude situatie plaatsvinden. Wat te doen in de warme situatie? Indien u tijdens een uitruk betrokken bent bij een ernstige aanrijding dan neemt u via de mobilofoon contact op met de meldkamer. De meldkamer zal dan zorg dragen voor eenheden om de oorspronkelijke uitruk af te handelen en eenheden om het ongeval af te handelen. Daarnaast zal de meldkamer een piketofficier alarmeren die naar de ongevallocatie komt. Deze officier heeft tot taak u te ondersteunen tijdens de afhandeling van het ongeval en de contacten met de politie. Indien gewenst kan deze officier tevens het BOT 4 inschakelen. Het is goed om je te realiseren dat de politie je in eerste instantie zal beschouwen als verdachte. Daarom gelden de volgende richtlijnen: o Geef op de plaats incident uw naam en adres o Leg op de plaats incident geen verklaring af. o Neem voldoende tijd (minimaal enkele uren) om uw (eerste) emoties te verwerken o Stel voor het afleggen van de verklaring een voor uzelf een feitenrelaas op. o Neem contact op met de afdeling Personeel zodat zij u een kopie van de relevante documenten (zoals een bewijs van gevolgde rijvaardigheidstranig(en) en de aanwijzing als brandweerchauffeur) kunnen toesturen. o Maak (samen met uw ondersteunende officier) een afspraak met de politie voor het afleggen van een verklaring op een later tijdstip o Maak bij het afleggen van de verklaring gebruik van een advocaat. 4 Wanneer bij het ongeval collega s gewond zijn geraakt dient in het BOT traject ook de ondersteunde officier begeleid te worden. Pagina 13 van 16

14 Wat te doen in de koude situatie? Als u tijdens een dienstreis betrokken raakt bij een ernstig verkeersongeval, dan neemt u telefonisch contact op met uw afdelingshoofd. Met uw afdelingshoofd overlegt u over de wijze van ondersteuning door de brandweer. Het is goed om je te realiseren dat de politie je in eerste instantie zal beschouwen als verdachte. Daarom gelden de volgende richtlijnen: o Geef op de plaats incident uw naam en adres o Leg op de plaats incident geen verklaring af. o Neem voldoende tijd (minimaal enkele uren) om uw (eerste) emoties te verwerken o Stel voor het afleggen van de verklaring een voor uzelf een feitenrelaas op. o Neem (indien voor u van toepassing) contact op met de afdeling Personeel zodat zij u een kopie van de relevante documenten (zoals een bewijs van gevolgde rijvaardigheidstranig(en) en de aanwijzing als brandweerchauffeur) kunnen toesturen. o Maak (samen met uw ondersteunende officier) een afspraak met de politie voor het afleggen van een verklaring op een later tijdstip o Maak bij het afleggen van de verklaring gebruik van een advocaat. 12 Zijn er afspraken met de politie? Er zijn geen afspraken vastgelegd. De reden hiervoor is dat verschillende zaken een verschillende aanpak vragen en er nu maatwerk mogelijk is. 13 Tip Wanneer je bij een incident of zaak betrokken bent waarvan je denkt dat er een onderzoek zou kunnen volgen; Maak alvast (voor jezelf) een goed verslag. Het op een rijtje zetten van de feiten helpt je indien er daadwerkelijk onderzoek wordt gedaan. Pagina 14 van 16

15 Pagina 15 van 16

16 Pagina 16 van 16

Recht en bijstand bij juridische procedures

Recht en bijstand bij juridische procedures Recht en bijstand bij juridische procedures In deze folder leest u meer 0900-0101 (lokaal tarief) over de juridische bijstand door Slachtofferhulp Nederland en de rechten van slachtoffers. Een wirwar van

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

U wordt verdacht. Inhoud

U wordt verdacht. Inhoud Inhoud Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 3 Uw advocaat 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 5 Voorgeleiding bij de officier

Nadere informatie

Aanhouding en inverzekeringstelling

Aanhouding en inverzekeringstelling Aanhouding en inverzekeringstelling 1 U bent aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Wat zijn uw rechten? U wordt verdacht van een strafbaar feit. De Rechercheur Opsporing van de Inspectie SZW

Nadere informatie

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 U WORDT VERDACHT INHOUD Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 6 Voorgeleiding bij de

Nadere informatie

U BENT GETUIGE IN EEN STRAFPROCES

U BENT GETUIGE IN EEN STRAFPROCES U BENT GETUIGE IN EEN STRAFPROCES Als u getuige of slachtoffer bent geweest van een strafbaar feit kan u worden gevraagd een getuigenverklaring af te leggen. De rechter die over de zaak beslist, kan deze

Nadere informatie

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Inhoudsopgave Deze brochure 2 Aanhouding en verhoor 2 Inverzekeringstelling 2 Uw advocaat 3 De reclassering 3 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 4 Beperkingen en rechten

Nadere informatie

Rijksrecherche. Rijksrecherche. Voor objectieve waarheidsvinding

Rijksrecherche. Rijksrecherche. Voor objectieve waarheidsvinding Rijksrecherche Rijksrecherche Voor objectieve waarheidsvinding Dagelijkse realiteit De Rijksrecherche stelt een onderzoek in. Het is misschien wel de meest gebruikte zin in openbare nieuwsberichten over

Nadere informatie

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering Schema werkwijze LANGZS-advocaten De financiering Wanneer een cliënt zich meldt bij de advocaat zal deze, net als in andere zaken, een kennismakingsgesprek plannen. Doorgaans is dit niet vrijblijvend.

Nadere informatie

WAT TE DOEN ALS DE FIOD OP DE STOEP STAAT

WAT TE DOEN ALS DE FIOD OP DE STOEP STAAT WAT TE DOEN ALS DE FIOD OP DE STOEP STAAT WAT TE DOEN ALS DE FIOD OP DE STOEP STAAT Een onaangekondigd bezoek van een overheidsfunctionaris brengt zelden iets positiefs. Vaak is de kern van het bezoek

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

TOEZICHT OPSPORING. Jan Willem van Veenendaal MEC.

TOEZICHT OPSPORING. Jan Willem van Veenendaal MEC. TOEZICHT EN/OF OPSPORING Jan Willem van Veenendaal MEC. Rechtshandhavingsystemen Onderwerpen: Iets over Bestuursrechtelijke bevoegdheden De sfeerovergang Iets over Strafrechtelijke bevoegdheden Toezicht

Nadere informatie

Werkinstructie werkgever en werknemer bij aangifte/melding

Werkinstructie werkgever en werknemer bij aangifte/melding Agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak* Werkinstructie werkgever en werknemer bij aangifte/melding * Publieke taak Onder de publieke taak vallen medewerkers van diverse organisaties

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Op het politiebureau en jonger dan 18 jaar? Wegwijzer over je rechten en plichten

Op het politiebureau en jonger dan 18 jaar? Wegwijzer over je rechten en plichten Op het politiebureau en jonger dan 18 jaar? Wegwijzer over je rechten en plichten Je bent op het politiebureau omdat: 1. je wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit en je moest mee naar het

Nadere informatie

Strafrechtelijke context huwelijksdwang en achterlating

Strafrechtelijke context huwelijksdwang en achterlating Strafrechtelijke context huwelijksdwang en achterlating Bij de aanpak van huwelijksdwang en gedwongen achterlating dient het belang van het slachtoffer centraal te staan. De in Nederland geldende wet-

Nadere informatie

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris Als u in de strafzaak door een advocaat wordt bijgestaan, is het van belang dat u de advocaat op de hoogte houdt van de voortgang in het onderzoek. Na aangifte zal het politieonderzoek waarschijnlijk nog

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland. Datum: 19 juli 2012. Rapportnummer: 2012/117

Rapport. Rapport over een klacht over het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland. Datum: 19 juli 2012. Rapportnummer: 2012/117 Rapport Rapport over een klacht over het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland. Datum: 19 juli 2012 Rapportnummer: 2012/117 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat politieambtenaren van het regionale

Nadere informatie

6. Opsporen, vervolgen en berechten

6. Opsporen, vervolgen en berechten vak Maatschappijwetenschappen Klas Havo 5 Thema Criminaliteit en samenleving Onderwerp Hoofdstuk 6 Opsporen, vervolgen en berechten 6. Opsporen, vervolgen en berechten Procedure in vogelvlucht Wanneer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 25 907 Voorkoming en bestrijding van geweld op straat Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Melding incidenten op school protocol + formulier

Melding incidenten op school protocol + formulier Wettelijke basis: Artikel 3 Arbowet. Relatie met overige documenten: - Schoolregels; - Gedragregels; - Arbo-beleidsplan; - Pestprotocol; - Klachtenprocedure. Begripsomschrijving Volgens Van Dale is een

Nadere informatie

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek ARRESTANTENVERZORGING Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek januari 2013 Doel van het strafproces / strafvordering = het nemen van strafvorderlijke beslissingen Bestaat uit =

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag 13 februari

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag 13 februari Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 13 februari Ons kenmerk C/200900249

Nadere informatie

Handleiding opsporing door de FIOD

Handleiding opsporing door de FIOD Handleiding opsporing door de FIOD Leidraad voor de AA, aflevering 61 A.1.4.12 Mr. F.H.H. Sijbers, advocaat bij Wladimiroff & Waling N.V. te s-gravenhage 1. Inleiding De Belastingdienst bewaakt de naleving

Nadere informatie

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. GGD/ Ambulances. in de Regio Haaglanden Plan van aanpak en Protocol pilot camera s op GGD/ Ambulances in de Regio Haaglanden 1 Inhoudsopgave pag 1. Aanleiding 3 2. Doel en reikwijdte 3 3. Organisatie 4 4. Aanpak en planning 4 5. Financiering

Nadere informatie

Beroepshouding. module 2. Sport, dienstverlening en veiligheid

Beroepshouding. module 2. Sport, dienstverlening en veiligheid Beroepshouding module 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...3 BETROKKENEN BIJ EEN OPSPORINGSONDERZOEK...4 Opsporingsambtenaar... 4 Officier van Justitie (OvJ) en Hulpofficier van Justitie (HOvJ)... 4 Verdachte...

Nadere informatie

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE Opsporen en vervolgen Wie doet dat eigenlijk? De ene moord is nog niet gepleegd of je ziet alweer de volgende ontvoering. Politieseries en misdaadfilms zijn populair

Nadere informatie

Handleiding Inval (bezoek) opsporingsinstanties

Handleiding Inval (bezoek) opsporingsinstanties Handleiding Inval (bezoek) opsporingsinstanties Politie, FIOD, ILT-IOD, NVWA, Inspectie SZW etc. alsmede toezichthouders (AFM, DNB, ACM etc.) Inleiding Deze handleiding voorziet u van advies over hoe op

Nadere informatie

Waar loopt de zorgaanbieder tegen aan?

Waar loopt de zorgaanbieder tegen aan? Waar loopt de zorgaanbieder tegen aan? Dilemma s rond het beroepsgeheim 28 februari 2013 Mw. Mr. Dr. Nicole de Bijl Stafjurist Laurentius Ziekenhuis Roermond Te bespreken 1. Juridische uitgangspunten beroepsgeheim

Nadere informatie

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN www.rechtvoorjou.nl Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Maak de volgende oefeningen met behulp van de informatie op de website. Naam Leerling: Klas:. 3.0 a.

Nadere informatie

Samenwerking tussen Flevoziekenhuis en politie/ justitie KNMG Symposium Huizen 21 november 2013. Katrijn Broekman, jurist Flevoziekenhuis

Samenwerking tussen Flevoziekenhuis en politie/ justitie KNMG Symposium Huizen 21 november 2013. Katrijn Broekman, jurist Flevoziekenhuis Samenwerking tussen Flevoziekenhuis en politie/ justitie KNMG Symposium Huizen 21 november 2013 Katrijn Broekman, jurist Flevoziekenhuis Samenwerking politie en justitie Convenant gegevensuitwisseling

Nadere informatie

Strafrecht in de zorg / Preventie

Strafrecht in de zorg / Preventie Strafrecht in de zorg / Preventie 7 oktober 2013 Mr. Marcel Smit en mr. Tina Sandrk Onderwerpen Inleiding Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) Openbaar Ministerie (OM) Gegevensuitwisseling IGZ en OM

Nadere informatie

Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant

Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant Convenant ten behoeve van de werkafspraken Huiselijk Geweld Midden en West Brabant Partijen: Politie Midden en West Brabant vertegenwoordigd door mevrouw W. Nijssen Instituut Maatschappelijk Werk Tilburg

Nadere informatie

Slachtoffers en Justitie

Slachtoffers en Justitie Slachtoffers en Justitie Dit informatieblad informeert u over uw rechten in een strafproces als slachtoffer of nabestaande. Het beschrijft ook hoe een strafproces werkt en welke hulp beschikbaar is. In

Nadere informatie

Instructie: Rollenspel mishandeling

Instructie: Rollenspel mishandeling Instructie: Rollenspel mishandeling Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen gaan samen een strafrechtszaak naspelen. In deze rechtszaak is het onderwerp mishandeling door ex-vriend. De leerlingen worden

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

In dit informatieblad. 1 U staat er niet alleen voor

In dit informatieblad. 1 U staat er niet alleen voor Slachtoffers en Justitie In dit informatieblad krijgt u informatie over wat uw rechten als slachtoffer of nabestaande in een strafproces zijn, hoe een strafproces werkt en welke hulp beschikbaar is. Nabestaanden

Nadere informatie

Spreekrecht en schriftelijke slachtofferverklaring

Spreekrecht en schriftelijke slachtofferverklaring Spreekrecht en schriftelijke slachtofferverklaring Voor u als slachtoffer of nabestaande is het mogelijk om tijdens de rechtszaak een verklaring af te leggen of in te dienen. Spreekrecht en schriftelijke

Nadere informatie

opleiding BOA Wetgeving adhv eindtermen

opleiding BOA Wetgeving adhv eindtermen In de eindtermen (juni 2005) voor de opleiding BOA wordt verwezen naar een aantal artikelen van wetten. Deze wetten zijn: de Algemene wet op het Binnentreden (Awob) Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar

Nadere informatie

Debat: Rollenspel Mishandeling

Debat: Rollenspel Mishandeling Debat: Rollenspel Mishandeling Korte omschrijving werkvorm: De leerlingen gaan samen een strafrechtszaak naspelen. In deze rechtszaak is het onderwerp mishandeling door ex-vriend. Omdat het onderwerp van

Nadere informatie

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet

SAMENVATTING Achtergrond Onderzoeksopzet SAMENVATTING Achtergrond De laatste jaren is er een toenemende aandacht van de overheid voor de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld. Het kabinet heeft in 2007 het actieplan Kinderen Veilig Thuis

Nadere informatie

Mr Henk van Asselt. Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal. Strafrechtadvocaat. Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten

Mr Henk van Asselt. Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal. Strafrechtadvocaat. Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten Mr Henk van Asselt Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal Strafrechtadvocaat Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten Jeugdstrafrecht Leeftijdscategorieën Jeugdstrafrecht: - 12

Nadere informatie

Handleiding Hoe te handelen bij een verhoor in een strafzaak'

Handleiding Hoe te handelen bij een verhoor in een strafzaak' Handleiding Hoe te handelen bij een verhoor in een strafzaak' Inleiding Hieronder zullen uw rechten en verplichtingen als getuige in een verhoor in een strafzaak uiteen worden gezet. Tevens zal worden

Nadere informatie

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam

Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Klachtenregeling rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam De besturen van de rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam Artikel 1 Definities In deze regeling wordt verstaan onder: a. een klacht:

Nadere informatie

Handreiking aangifte doen bij de politie

Handreiking aangifte doen bij de politie Handreiking aangifte doen bij de politie Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het onbekende van het aangifte doen 3 3. Wat gebeurt er bij aangifte? 4 Welke documenten zijn nodig voor het doen van aangifte? Benodigde

Nadere informatie

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig Misdrijf Verkeersongeluk Calamiteit Juridisch Emotioneel Praktisch Veelzijdig deskundig biedt juridische, praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk.

Nadere informatie

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5.

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5. U MOET TERECHTSTAAN INHOUD Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

33000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012

33000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 33000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 Nr. 75 Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR GEWELD IN DE PSYCHIATRIE

ONDERZOEK NAAR GEWELD IN DE PSYCHIATRIE ONDERZOEK NAAR GEWELD IN DE PSYCHIATRIE FACTSHEET 1: OMVANG, AARD & GEVOLGEN VAN GEWELDSINCIDENTEN De Vrije Universiteit Amsterdam doet onderzoek naar geweld in de psychiatrie. Aan hulpverleners werkzaam

Nadere informatie

Hoe ga je om met het beroepsgeheim in contact met politie en justitie? 1

Hoe ga je om met het beroepsgeheim in contact met politie en justitie? 1 V&VN i.s.m. NU 91 Hoe ga je om met het beroepsgeheim in contact met politie en justitie? Handreiking voor verpleegkundigen en verzorgenden i.s.m. Hoe ga je om met het beroepsgeheim in contact met politie

Nadere informatie

Evaluatie bedrijfsopvangteam 2011 Je staat er niet alleen voor

Evaluatie bedrijfsopvangteam 2011 Je staat er niet alleen voor Evaluatie bedrijfsopvangteam 2011 Je staat er niet alleen voor Datum 18 mei 2011 Steller E. Koning Afdeling C&R Versie 1.3 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Evaluatie... 4 2.1 Populatie... 4 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Doen! Het opstellen van de aangifte

Doen! Het opstellen van de aangifte Aangifte? Doen! Aangifte? Er is bij u ingebroken, uw fiets is gestolen of er is geweld tegen u gebruikt. Het zijn maar een paar voorbeelden van strafbare feiten. Redenen om aangifte te doen. Waarom aangifte

Nadere informatie

Categorie (a): bij het op heterdaad betrappen op het plegen van een strafbaar feit

Categorie (a): bij het op heterdaad betrappen op het plegen van een strafbaar feit Stappenplan strafbare feiten Een stappenplan strafbare feiten geeft richtlijnen over de acties die er kunnen of moeten worden ondernomen als de school wordt geconfronteerd met een strafbaar feit. De noodzakelijkheid

Nadere informatie

Slachtoffer van geweld?

Slachtoffer van geweld? Slachtoffer van geweld? Wij komen u financieel tegemoet Erkenning geeft kracht Wat doet het Schadefonds Geweldsmisdrijven? Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen

Nadere informatie

Handreiking aangifte doen bij de politie

Handreiking aangifte doen bij de politie Handreiking aangifte doen bij de politie Inhoud 1. Inleiding 3 2. Het onbekende van het aangifte doen 3 3. Wat gebeurt er bij aangifte? 4 Welke documenten zijn nodig voor het doen van aangifte? Benodigde

Nadere informatie

Conflict en aangifte. module 3. Sport, dienstverlening en veiligheid

Conflict en aangifte. module 3. Sport, dienstverlening en veiligheid Conflict en aangifte module 3 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...3 AANGIFTE DOEN...4 Hoe kan een aangifte worden gedaan?... 4 Wat gebeurt er met de aangifte?... 4 AMBTSHALVE VERVOLGBARE DELICTEN EN KLACHTDELICTEN...6

Nadere informatie

Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen

Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen De Wet schrijft voor dat elke school een klachtenregeling heeft. Iedereen binnen de school (leerlingen, ouders, docenten, leidinggevenden, overige

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

U moet terechtstaan. Inhoud

U moet terechtstaan. Inhoud U moet terechtstaan Inhoud Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

Wat is civiel recht? 3. De deelnemers aan een civiele procedure 3. De rol van getuigen in een civiele procedure 7. Bewijsstukken 8.

Wat is civiel recht? 3. De deelnemers aan een civiele procedure 3. De rol van getuigen in een civiele procedure 7. Bewijsstukken 8. Als mensen en bedrijven een conflict krijgen dat zij zelf niet kunnen oplossen, volgt soms een rechtszaak. In deze brochure leest u hoe de behandeling van de zaak verloopt. Inhoud Wat is civiel recht?

Nadere informatie

Geweldsprotocol Functionarissen met publieke taak (Frontlinie functionarissen)

Geweldsprotocol Functionarissen met publieke taak (Frontlinie functionarissen) Geweldsprotocol Functionarissen met publieke taak (Frontlinie functionarissen) Aanvulling op convenant SRZ / het Openbaar Ministerie / de Politie Rotterdam- Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid d.d. 19 februari

Nadere informatie

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. VZA ambulances

Plan van aanpak. Protocol. pilot camera s op. VZA ambulances Plan van aanpak en Protocol pilot camera s op VZA ambulances 1 Inhoudsopgave pag 1. Inleiding 3 2. Doel en reikwijdte 4 3. Organisatie 4 4. Aanpak en planning 4 5. Financiering en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken.

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken. Dames en heren, De kliniek waar ik nu 6 jaar verblijf, heeft helaas voor een impasse gezorgd door een behandelcoördinator van de long stay afdeling, Ed Schutguns, een risico taxatie in het kader van de

Nadere informatie

REGLEMENT Cameratoezicht

REGLEMENT Cameratoezicht REGLEMENT Cameratoezicht Wetstechnische informatie Gegevens van het reglement Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Gemeente Lelystad Reglement Cameratoezicht Reglement

Nadere informatie

PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN

PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN juni 2005 NVRD POSTBUS 1218 6801 BE ARNHEM TEL. 026-3771 333 FAX. 026-4450 155 E-MAIL POST@NVRD.NL WEBSITE WWW.NVRD.NL - blz. 2 - Acties die genomen dienen te

Nadere informatie

HET BESTUURS- EN STRAFRECHTELIJK TRAJECT: ALGEMENE VERSCHILLEN

HET BESTUURS- EN STRAFRECHTELIJK TRAJECT: ALGEMENE VERSCHILLEN HET BESTUURS- EN STRAFRECHTELIJK TRAJECT: ALGEMENE VERSCHILLEN Toezicht wordt uitgeoefend door toezichthouders. Toezichthouders kunnen echter ook opsporingsbevoegdheden hebben; vraag daarom altijd naar

Nadere informatie

Formeel Strafrecht, De Verdachte. Hoofdstuk 6 SPV pagina 2 t/m 12

Formeel Strafrecht, De Verdachte. Hoofdstuk 6 SPV pagina 2 t/m 12 Formeel Strafrecht, De Verdachte Hoofdstuk 6 SPV pagina 2 t/m 12 Wat gaan we behandelen? Wat is formeel strafrecht? Doel strafvordering? Artikel 1 Strafvordering Waar vind je strafvordering? De drie fasen

Nadere informatie

Klachten? Zo dient u ze in

Klachten? Zo dient u ze in Utrecht p u b l i e k s i n f o r m a t i e Klachten? Zo dient u ze in Als Politie Utrecht werken wij hard aan de veiligheid van u en anderen. Denkt u dat het beter kan? Vertel het ons dan! Wij werken

Nadere informatie

Model EU-Verklaring van rechten voor verdachten in strafzaken

Model EU-Verklaring van rechten voor verdachten in strafzaken Dutch Model EU-Verklaring van rechten voor verdachten in strafzaken U mag dit informatieblad bij u houden gedurende uw detentie Als uw vrijheid is ontnomen door de politie omdat u verdacht wordt van het

Nadere informatie

Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat?

Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Scheiding der machten De rechters zijn gescheiden www.rechtvoorjou.nl Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Maak de volgende oefeningen met behulp van de informatie op de website*. Naam Leerling:...Klas:...

Nadere informatie

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ AANGIFTE DOEN BIJ AGRESSIE- EN/OF GEWELDSINCIDENTEN Handreiking voor leidinggevenden Aangifte doen bij agressie- en/of geweldsincidenten 1 2 Sociale veiligheid in de ggz SOCIALE

Nadere informatie

uitgave september 2013

uitgave september 2013 uitgave september 2013 Ook als minderjarige (persoon jonger dan 18 jaar) kom je soms in aanraking met de politie. Bijvoorbeeld omdat je een verkeersovertreding begaan hebt, als je bestolen werd, wanneer

Nadere informatie

Verklaring van rechten

Verklaring van rechten Verklaring van rechten Deze folder geeft u belangrijke informatie over uw rechten als u op het politiebureau bent. Met rechten bedoelen wij belangrijke vrijheden en ondersteuningen die volgens de wet iedereen

Nadere informatie

Wat is civiel recht? 3. De deelnemers aan een civiele procedure 3. De rol van getuigen in een civiele procedure 7. Bewijsstukken 8.

Wat is civiel recht? 3. De deelnemers aan een civiele procedure 3. De rol van getuigen in een civiele procedure 7. Bewijsstukken 8. Als mensen en bedrijven een conflict krijgen dat zij zelf niet kunnen oplossen, volgt soms een rechtszaak. In deze brochure leest u hoe de behandeling van de zaak verloopt. Inhoud Wat is civiel recht?

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

Samenvatting strafzaken die in 2008 zijn aangemeld bij/afgedaan door de Toegangscommissie

Samenvatting strafzaken die in 2008 zijn aangemeld bij/afgedaan door de Toegangscommissie Samenvatting strafzaken die in 2008 zijn aangemeld bij/afgedaan door de Toegangscommissie Van onderstaande zaken zijn nummer 0038 t/m 0052 in 2008 onder de aandacht gebracht. Zaak 0031 is zowel in 2006,

Nadere informatie

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.7 U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen bronnen www.cjib.nl, januari 2011 Openbaar Ministerie, brochure: Hoe krijg ik mijn schade vergoed? januari 2011

Nadere informatie

U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden.

U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden. U bent getuige Inleiding U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden. Deze brochure informeert u in grote lijnen over wat van u

Nadere informatie

Stappenplan bij een vermoeden van documentfraude

Stappenplan bij een vermoeden van documentfraude Stappenplan bij een vermoeden van documentfraude Het eam Identiteits/document Fraude is een samenwerking van: Inhoud Inleiding 3 Stappenplan voor ambtenaar aan het loket... 4 Stappenplan voor ambtenaar

Nadere informatie

Waarvoor kan je naar de politie?

Waarvoor kan je naar de politie? olitie Iedereen kan te maken krijgen met de politie. Iedereen kan ooit de politie nodig hebben. Zowel politie als burgers hebben zich daarbij aan bepaalde regels te houden. politie Waarvoor kan je naar

Nadere informatie

Nederlandse Orde van Advocaten T.a.v. drs. L. Korsten Postbus 30851 2500 GW Den Haag FALK-courier

Nederlandse Orde van Advocaten T.a.v. drs. L. Korsten Postbus 30851 2500 GW Den Haag FALK-courier Nederlandse Orde van Advocaten T.a.v. drs. L. Korsten Postbus 30851 2500 GW Den Haag FALK-courier Inzake: Betreft: concept-wetsontwerp beslag t.b.v. slachtoffers Utrecht, 30 september 2011. Geachte heer

Nadere informatie

Aangifte doen? Zo doe je het goed en veilig.

Aangifte doen? Zo doe je het goed en veilig. Aangifte doen? Zo doe je het goed en veilig. Stappenplan aangifte doen voor medewerkers in de zorg Inleiding Het is belangrijk dat binnen een zorginstelling bij strafbare feiten altijd aangifte wordt gedaan

Nadere informatie

Uw rechten tijdens behandeling en verblijf

Uw rechten tijdens behandeling en verblijf Uw rechten tijdens behandeling en verblijf Brochure voor cliënten van GGZ NML 2 Voorwoord Het is goed om te weten dat u bepaalde rechten heeft tijdens uw behandeling en/of verblijf. In deze brochure vindt

Nadere informatie

Klachtenregeling Kelderwerk

Klachtenregeling Kelderwerk Klachtenregeling Kelderwerk (Seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie en/of onbehoorlijk gedrag Advies Platformoverleg d.d. 6 februari 2008 Vastgesteld d.d. 28 februari 2008 Op grond van

Nadere informatie

Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een

Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een Wat is rechtspraak? 2 Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een ander. Stel je hebt een conflict met

Nadere informatie

Klachtenregeling. Omnisscholen

Klachtenregeling. Omnisscholen Klachtenregeling Omnisscholen KLACHTENREGELING : INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Begripsbepalingen Behandeling van de klachten Paragraaf 1: algemeen Paragraaf 2: de contactpersoon Paragraaf

Nadere informatie

Klachtenregeling Werkvloertaal 26 juli 2015

Klachtenregeling Werkvloertaal 26 juli 2015 Klachtenregeling 26 juli 2015 Algemene Klachtenreglement Pagina 1 van 5 Algemene Klachtenreglement De directie van, Overwegende, dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling

Nadere informatie

Regels rond een gedwongen opname

Regels rond een gedwongen opname Regels rond een gedwongen opname Een gedwongen opname is een ingrijpende maatregel. In Nederland vindt een gedwongen opname niet zomaar plaats: de burgemeester of de rechter beslist hierover. De burgemeester

Nadere informatie

Waarvoor kan je naar de politie?

Waarvoor kan je naar de politie? olitie Iedereen kan te maken krijgen met de politie. Iedereen kan ooit de politie nodig hebben. Zowel politie als burgers hebben zich daarbij aan bepaalde regels te houden. politie Waarvoor kan je naar

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Regeling Vertrouwenspersonen Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Preambule Steeds meer scholen gaan over tot het inschakelen van één of meerdere vertrouwenspersonen. Op grond van Arbo-wet en de CAO

Nadere informatie

Juridische aspecten. van huiselijk geweld. Informatie voor slachtoffers en hun adviseurs

Juridische aspecten. van huiselijk geweld. Informatie voor slachtoffers en hun adviseurs Juridische aspecten van huiselijk geweld Informatie voor slachtoffers en hun adviseurs Juridische aspecten van huiselijk geweld Informatie voor slachtoffers en hun adviseurs Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

REACTIEPLAN LOKAAL NIVEAU. groen geel rood zwart Inschatten mate van ernst bij vermoeden, onthulling of vaststelling

REACTIEPLAN LOKAAL NIVEAU. groen geel rood zwart Inschatten mate van ernst bij vermoeden, onthulling of vaststelling WAT? Dit plan beschrijft de stappen die een lokale groep kan zetten bij een vermoeden, onthulling of vaststelling van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag of seksueel misbruik t.a.v. de leden. Het is

Nadere informatie

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag.

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst/grensoverschrijdend gedrag. Inhoudsopgave 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1. Begripsbepalingen... 3 2. INLEIDING... 3 Artikel 2. Inwerkingtreding protocol... 3 Artikel 3. Grensoverschrijdend gedrag... 3 Artikel 4. Schorsen en

Nadere informatie

Klachtenregeling rechtbank Noord-Holland

Klachtenregeling rechtbank Noord-Holland Klachtenregeling rechtbank Noord-Holland datum 9 april 2013 auteur Gerechtsbestuur Noord-Holland Klachtenregeling rechtbank Noord-Holland pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Definities 3 2 Klachtrecht 3 3 Klaagschrift

Nadere informatie

Incidenten Protocol. A. Inleiding B. Plan van aanpak C. Het opstellen van een tijdsplanning

Incidenten Protocol. A. Inleiding B. Plan van aanpak C. Het opstellen van een tijdsplanning Incidenten Protocol A. Inleiding Dit protocol is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de acties die genomen moeten worden als er een incident plaatsvindt. Dit protocol is verdeeld in de hierna

Nadere informatie

Leidraad voor het nakijken van de toets

Leidraad voor het nakijken van de toets Leidraad voor het nakijken van de toets STRAFPROCESRECHT 14 OKTOBER 2011 (Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende)

Nadere informatie

PROCEDURE M.B.T. HET HANDELEN TEGEN AGRESSIE EN GEWELD. 1. Inleiding Deze procedure is een onderdeel van het ARBO-beleid van het Esdal College.

PROCEDURE M.B.T. HET HANDELEN TEGEN AGRESSIE EN GEWELD. 1. Inleiding Deze procedure is een onderdeel van het ARBO-beleid van het Esdal College. PROCEDURE M.B.T. HET HANDELEN TEGEN AGRESSIE EN GEWELD 1. Inleiding Deze procedure is een onderdeel van het ARBO-beleid van het Esdal College. Het Esdal College is een veilige school. Dit betekent dat

Nadere informatie