ZUINIG MET ENERGIE ICT IS ONMISBAAR VOOR EEN ENERGIEZUINIGE TOEKOMST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZUINIG MET ENERGIE ICT IS ONMISBAAR VOOR EEN ENERGIEZUINIGE TOEKOMST"

Transcriptie

1 42 ZUINIG MET ENERGIE ICT IS ONMISBAAR VOOR EEN ENERGIEZUINIGE TOEKOMST

2 43

3 44 4. ZUINIG MET ENERGIE DOELEN EN RESULTATEN Resultaat 2010 Doel 2011 Resultaat 2011 Doel 2012 Doel 2013 en verder Energieverbruik KPN Groep -4% groei t.o.v Max. 3% groei t.o.v Max. 5% groei t.o.v in 2013 Vast en mobiel netwerk in Nederland Zelfde stroomverbruik als in GWh besparingsmaatregelen Max. 2% meer stroomverbruik t.o.v GWh besparingsmaatregelen 3% minder stroomverbruik 40 GWh besparingsmaatregelen 30 GWh besparingsmaatregelen 20% absolute energiereductie in 2020 Mobiel netwerk in Duitsland en België Jaardoelen gesteld Duitsland: 5% energie-efficiënter t.o.v Duitsland: 8,6% energie-efficiënter t.o.v Duitsland: 9% energie-efficiënter t.o.v België: 5% energieefficiënter t.o.v % energieefficiënter t.o.v in 2020 Datacenters in Nederland 23% energieefficiënter 24% energieefficiënter 27,6% energieefficiënter 28% energieefficiënter 30% energieefficiënter in 2020 Groene energie 60% groene stroom voor KPN Groep (Nederland: 77%, België: 34%, Duitsland 29%) Nederland en België: 100% groene stroom Duitsland: 50% groene stroom 88% groene stroom voor KPN Groep (Nederland en België: 100%, Duitsland: 63%) 91% groene stroom voor KPN Groep (Nederland en België: 100%, Duitsland 75%) 100% groene stroom voor KPN Groep Nederland: 1% biogas Biogas waar mogelijk in emissies 135 kton reductie van -emissie t.o.v kton reductie van -emissie t.o.v Netto 0 kton emissie in 2020 Energieverbruik in de keten 12,5 GWh beparing bij klanten Groene tip in de consumentenmarkt 25 GWh structurele besparing bij klanten door zuinigere apparatuur Ontwikkeling van een -meetmethode voor Green ICT 31 GWh structurele besparing bij klanten door zuinigere apparatuur KPN Bespaarmeter ontwikkeld Klanten: toepassen en meten effect van KPN Bespaarmeter Leveranciers: ontwikkeling van een -meetmethode In 2020 evenveel energie besparen in de keten als KPN jaarlijks zelf gebruikt Wagenpark 35 kton -emissie in het Nederlandse wagenpark 3% absolute -besparing in het Nederlandse wagenpark t.o.v % absolute energiebesparing in het Nederlandse wagenpark t.o.v % absolute energiebesparing in het Nederlandse wagenpark t.o.v in 2016

4 ONZE VISIE: ICT ONMISBAAR VOOR EEN ENERGIEZUINIGE TOEKOMST De toepassing van ICT kan leiden tot grote energiebesparing bij klanten, maar de sterke groei ervan legt ook druk op het milieu door hoger energieverbruik elders in de keten. We nemen onze verantwoordelijkheid om energieverbruik te minimaliseren en te vergroenen ; voor het eigen verbruik, voor onze klanten en bij onze leveranciers. Uiterlijk 2020 wil KPN klimaatneutraal opereren, dus netto geen meer uitstoten. Met de inspanningen in eigen huis en bij onze klanten geven we zo invulling aan het begrip groene ICT : we maken onze infrastructuur steeds energiezuiniger en onze klanten besparen energie door inzet van onze ICT. 4.2 OPLOSSINGEN VOOR KLANTEN KPN Bespaarmeter Slimme ICT-diensten en Het Nieuwe Leven en Werken kunnen een belangrijke bijdrage aan energiebesparing leveren. Door servers en dataopslagruimte te reduceren kunnen we veel energie besparen. Thuiswerken voorkomt reistijd en brandstofverbruik, flexwerken vermindert de behoefte aan kantoorpanden. Dit jaar ontwikkelden we de KPN Bespaarmeter, een online rekeninstrument dat potentiële energie-, tijd- en kostenbesparing berekent. Hiermee bieden we (potentiële) klanten inzicht in de besparingsvoordelen door Green ICT en Het Nieuwe Leven en Werken. In 2012 brengen we de KPN Bespaarmeter in de zakelijke markt onder de aandacht. Dat doen we samen met het Wereld Natuur Fonds in het kader van het Climate Savers Programma. Apps voor inzicht in dataverbruik Het groeiende dataverkeer (MB s) met mobiele toestellen, zoals smartphones en tablets, leidt tot een grotere capaciteitsvraag van het netwerk. In onze beleving zijn veel gebruikers zich nog niet of te weinig van bewust dat MB s energie en geld kosten. Om dit bewustzijn te vergroten lanceerden KPN, Hi en Telfort speciale apps waarmee klanten hun dataverbruik in de gaten kunnen houden. Met de apps willen we het bewustzijn van onze klanten over de belasting van het netwerk en daarmee hun persoonlijke kosten vergroten. Een tweede initiatief is de online MB Advieswijzer, waarmee klanten hun mobiele-internetgebruik kunnen berekenen voordat zij een abonnement afsluiten. Deze nieuwe tools zijn een aanvulling op de al bestaande hulpdiensten die klanten helpen bij de keuze van een passende abonnementsvorm en inzicht geven in hun verbruik. 4.3 ZUINIG MET ENERGIE BIJ KPN Energiebesparing Ook in 2011 hebben we hard gewerkt aan energiebesparing in eigen huis. Dat is nodig, want door de sterke groei van de datacommunicatie verbruiken we meer energie. Zonder additionele maatregelen, zou het eigen energieverbruik tot 2015 met ongeveer 20 procent toenemen ten opzichte van Daarom hebben we dit jaar een integraal programma ingericht voor de onderdelen die de meeste energie verbruiken: onze netwerken in Nederland, België en Duitsland, onze datacentra en ons wagenpark. Samen zijn die goed voor 81 procent van het energieverbruik van KPN Groep. Met de geplande besparingsmaatregelen voor de komende jaren verwachten we dat we de groei van het energieverbruik tot 5 procent kunnen beperken in 2013 ten opzichte van Elk kwartaal wordt de voortgang van de maatregelen besproken met de Raad van Bestuur. Netwerk in Nederland Om de sterke groei van het (mobiele) internetverkeer en interactieve televisie mogelijk te maken, is uitbreiding van ons netwerk noodzakelijk. Toch bespaarden we in GWh wat overeenkomt met het energieverbruik van huishoudens doordat we oude apparatuur door nieuwe, energiezuinigere apparaten vervingen. Hiermee overtroffen we ons doel van 32 GWh en zorgden we ervoor dat het energieverbruik van ons netwerk ten opzichte van 2010 met 3 procent daalde, ondanks de sterke groei van het dataverkeer in diezelfde periode. Daarmee haalden we ons doel voor 2011, namelijk een maximale toename van 2 procent van het energieverbruik. Netwerken in België en Duitsland Door de groei van het mobiele internetverkeer breiden we de netwerken in België en Duitsland uit. Om de toename van het energieverbruik te beperken gebruiken we energiezuiniger apparatuur. Verder koelen we energiezuiniger. Aangezien de netwerken relatief nieuw en efficiënt zijn, is vervanging van apparatuur door energiezuiniger modellen hier nog niet aan de orde. Deze maatregelen hebben ertoe geleid dat we dit jaar onze energy-effciency jaardoelen voor Duitsland overtroffen hebben. Eind 2011 werkten we 9 procent energieefficiënter dan in 2009, terwijl ons doel 5 procent bedroeg. Voor België willen we deze 5 procent energie-efficiëntie winst voor 2012 realiseren. Figuur 9: Energieverbruik KPN Groep en groei dataverkeer 4,6 0% 5,5 37% 5,7 87% Energieverbruik (petajoule) Groei dataverkeer t.o.v % 174% Datacenters in Nederland In onze datacenters meten we de energie-efficiëntie door de verhouding te bepalen tussen het energieverbruik van de ICT-apparatuur zelf en de overige energieverbruikende apparatuur, zoals koeling, luchtbehandeling, noodstroomvoorziening en verlichting. Hiervoor gebruiken we de internationale standaardmaat PUE (Power Usage Effectiveness). Om extra nadruk te leggen op de relevantie van energiebesparing hebben we de collectieve energiebesparingsdoelstelling van KPN naar de datacenters doorvertaald. De datacentermanagers hebben een persoonlijke doelstelling voor de energieprestaties van hun datacenters. Verbeteringen zijn onder meer gerealiseerd door een hogere bezettingsgraad, wat tot een flinke energie-efficiëntieverbetering leidde. Ook pasten we in meer datacenters de zogenaamde koude-warmtescheidingstechniek toe, waardoor het energieverbruik afneemt. Daarnaast startten we in ons datacenter in 5,5 5,

5 46 Figuur 10: Gerealiseerd en geambieerd elektriciteitsverbruik (GWh) (basisjaar) Kantoren in Nederland Kantoren buiten Nederland Netwerk in Nederland Netwerk buiten Nederland Datacenters in Nederland Datacenters buiten Nederland Retail in Nederland Retail buiten Nederland Haarlem met de bouw van KyotoCooling, een innovatieve koelmethode, die we in 2012 in gebruik nemen. In 2011 hebben onze inspanningen ertoe geleid dat de PUE van alle datacenters met bijna 28 procent verbeterde ten opzichte van Met deze ontwikkelingen hebben we onze doelstelling om ten opzichte van 2005 in procent energie-efficiënter te opereren ruim gehaald. Ons commitment aan energiebesparing in datacenters onderstreepten we in november door de ondertekening van de Europese Code of Conduct voor energiebesparing in datacenters. Daarmee verplichten we ons om de best practices op het gebied van energiebesparing in datacenters te implementeren en hierover te rapporteren. Kantoren en technische gebouwen Voor onze eigen kantoren hebben we de invoering van Het Nieuwe Leven en Werken voortgezet. Dit heeft geleid tot een verdere kantooroppervlaktebesparing van vierkante meter, waardoor het energieverbruik van onze kantoren met 17 procent is gedaald. In 2011 namen we de laatste delen van ons nieuwe pand Teleport in Amsterdam in gebruik. Het glazen, transparante gebouw met een grote binnentuin is als een zelfvoorzienend eiland: het verwarmt en koelt de vierkante meters geheel zelfstandig met een warmte/koude-opslagvoorziening (WKO). Groei van het dataverkeer en energieverbruik We nemen ook initiatieven om onnodige groei van het dataverkeer af te remmen. Zo hebben we in 2011 onze elektronische facturen qua bestandsomvang met een factor 8 verkleind. Dergelijke initiatieven bieden ook veel mogelijkheden om bij klanten toe te passen. In 2012 zullen we ons oriënteren op de manier waarop we dit kunnen bevorderen. Wagenpark Tenslotte willen we het energieverbruik van ons Nederlandse wagenpark reduceren. Daartoe stelden we in 2010 aanvullende eisen aan de maximale -uitstoot van onze auto s, bovenop de criteria die al van toepassing waren (uitsluitend A-, B- of C-energielabel). Deze eisen hebben we in 2011 voor het eerst toegepast, wat leidde tot 3 procent minder -uitstoot. Ook hebben we onze kilometer- en gebruiksregistratie verder verbeterd, waardoor we een beter inzicht hebben in het verbruikersgedrag. In 2012 willen we door analyse en terugkoppeling van verbruikscijfers een gerichte rijbeïnvloeding bij de gebruikers bewerkstelligen. Daarmee willen we bereiken dat we in 2016 een absolute energiebesparing van 35 procent realiseren ten opzichte van In 2012 willen we daarvan 6 procent hebben waargemaakt. In totaal bedroeg ons elektriciteitsverbruik in Nederland in GWh. Figuur 11: Groene stroom (% van totaal stroom) 77% 100% 100% 88% 56% 60% 63% 39% 29% 34% 0% 0% Nederland Duitsland België KPN Groep

6 47 Figuur 12: Gerealiseerde en geambieerde netto -uitstoot (kton) (basisjaar) In Nederland scope 1 Buiten Nederland scope 1 In Nederland scope 2 Buiten Nederland scope 2 In Nederland scope 3 Buiten Nederland scope 3 Scope indeling volgens het Greenhouse Gas Protocol Groene energie In 2011 hebben we het aandeel groene stroom verder uitgebreid. In Nederland kopen we sinds begin 2011 alleen nog groene stroom in die vrijwel volledig in Nederland is opgewekt. In België waren we in 2010 al geheel overgestapt op groene stroom. In Duitsland is 63 procent van onze stroom groen en dat percentage zal volgend jaar tot 75 procent toenemen. E-Plus nam de eerste mobiele telecommunicatiemast in Europa in gebruik, die niet aangesloten is op het elektriciteitsnet. De locatie gebruikt alleen zonne- en windenergie. De brandstofcellen die als back-up dienen, worden opgeladen door zon- en windkracht. E-Plus onderzoekt of deze techniek op meer plaatsen in zijn netwerk is toe te passen. We namen in 2011 een nieuw initiatief om de toepassing van groene stroom bij thuiswerkende KPN ers te stimuleren. We bieden hen een collectief groene stroomcontract aan met extra gunstige voorwaarden. Daarnaast bereiden we een aanbieding voor om op de eigen woning zelf zonnepanelen te plaatsen. In 2012 zullen we deze mogelijkheid aan alle KPN ers en gepensioneerde KPN ers in Nederland aanbieden. Met name in Nederland blijft de productiecapaciteit van groene stroom achter bij de Europese doelstellingen. Door in ons bedrijf én bij medewerkers thuis groene stroom te bevorderen willen we producenten stimuleren om capaciteit bij te bouwen. -compensatie Ondanks deze inspanningen blijft een bepaalde hoeveelheid -emissie over. In Nederland bedroeg de totale -emissie in kton. KPN Nederland gaat zijn -emissie vanaf 2012 compenseren. We gebruiken hiervoor Gold Standard klimaatcompensatie. Deze variant bestempelde het toenmalige Ministerie van VROM in 2009 als de beste vorm van klimaatcompensatie en ook het Wereld Natuur Fonds adviseert deze compensatievorm. We realiseerden een -reductie van 135 kiloton in 2011 ten opzichte van Komend jaar willen we nog eens 35 kiloton reduceren. We verwachten dat we na 2012 dan nog 110 kiloton resterende -emissie moeten compenseren, zodat KPN Groep in 2020 klimaatneutraal is. Milieumanagement Structurele energie- en milieuverbeteringen worden alleen bereikt als voldoende managementaandacht binnen de organisatie gegarandeerd is. Daarom voeren we voor de gehele organisatie het ISO milieumanagementsysteem in. Eerder al waren E-Plus, Getronics Hongarije en Getronics UK ISO gecertificeerd en stelden we ons tot doel om dit in 2011 voor KPN Nederland te realiseren. Dat is gelukt; in mei 2011 namen we het certificaat, dat betrekking heeft op heel KPN Nederland, in ontvangst. Nu we de stroom in Nederland en België hebben vergroend, gaan we ons in 2012 richten op de vervanging van aardgas door biogas, dat bijvoorbeeld wordt gemaakt door vergisting van agrarisch afval. In 2012 willen we dat 1 procent van ons gasverbruik in Nederland biogas is. Daarmee zijn we een van de grotere biogasgebruikers van Nederland. In 2013 willen we waar mogelijk biogas gebruiken. Met deze doelstellingen willen we de marktontwikkeling van groen gas in Nederland stimuleren.

7 TRANSPARANTIE EN SAMENWERKING WWF Climate Savers In 2011 startten we onze samenwerking met het Wereld Natuur Fonds om onze klimaatimpact te verminderen. We traden toe tot het Climate Savers Programma vanwege onze ambitie om in 2020 klimaatneutraal te opereren en de energiebesparingen die we tot dusver in het netwerk en de datacenters hebben gerealiseerd. Het Climate Savers Programma is een internationaal leiderschapsprogramma voor bedrijven, dat aantoont dat economische groei en significante vermindering van -uitstoot hand in hand kunnen gaan. Door verkleining van hun ecologische voetafdruk kunnen deze koplopers bewijzen dat ze een belangrijke kracht vormen in de omslag naar een volledig duurzame energievoorziening. In 2011 ontwikkelden we een Climate Savers implementatieplan, dat laat zien hoe we onze klimaatdoelstellingen voor onszelf gaan realiseren én hoe we een bijdrage aan onze klanten kunnen leveren. Het plan beschrijft de maatregelen zoals ook in dit hoofdstuk vermeld. Een ander initiatief uit deze samenwerking is het voornemen om met het Wereld Natuur Fonds Het Nieuwe Werken, en daarmee energiebesparing, in Nederland te stimuleren. Overigens leerden we uit consumentenonderzoek dat consumenten nauwelijks op de hoogte zijn van dit initiatief, maar dat zij zeer positief zijn als zij erover horen. Voor ons reden om dit komend jaar actiever in onze marketing te gaan betrekken. NABU partnerschap E-Plus zette het partnerschap met de Duitse natuurbeschermingsorganisatie NABU voort. De samenwerking kent verschillende speerpunten. E-Plus zet zich in voor duurzaam inkopen. Zo verving E-Plus in procent van de plastic simkaarthouders door gerecycled papier. Voor nieuwe mobiele telefoonklanten wordt een NABU milieu-tarief aangeboden, waarmee klanten klimaatneutraal bellen. In 2012 verwachten we dat deze dienst commercieel interessant wordt. NABU en E-Plus hebben een ranglijst opgesteld met mobieltjes, die worden beoordeeld op milieu, gezondheid en sociaal beleid. Voor elke oude mobiele telefoon die E-Plus inzamelt ontvangt NABU ongeveer drie euro van E-Plus. Dit jaar werden toestellen ingezameld. Daarnaast gaf E-Plus in 2011 opdracht aan de universiteit van Münster onderzoek te doen naar de relatie tussen mobiele communicatie en duurzaamheid. De resultaten worden in 2013 verwacht en worden betrokken bij het duurzaamheidsbeleid van E-Plus. Carbon Disclosure Project Het Carbon Disclosure Project (CDP) is een gezamenlijk initiatief van wereldwijde beleggers dat beursgenoteerde bedrijven over hun omgang met klimaatverandering bevraagt. Voor 2011 namen we ons voor in het Carbon Disclosure Project onze transparantiescore (in punten) en onze prestatiescore te verbeteren, en onze A-status te behouden. Daartoe hebben we in 2011 onze disclosure inhoudelijk verbeterd. Doordat het CDP zijn wegingsmethodiek veranderde en de criteria strenger toepaste, daalden we met één punt naar 79. Door de strengere methodiek is ook onze prestatiescore naar een B-status gezakt. Geen enkel telecombedrijf behaalde in 2011 de A-status. Wel handhaafden we ons in de top 5 van de Global 500 Sectorleaders Telecommunications. Volgend jaar willen we onze disclosure-score verder verbeteren en de A-status heroveren. Newsweek Green Ranking KPN is als tweede Nederlands bedrijf, na Philips, opgenomen in de Green Ranking 2011 van het toonaangevende Amerikaanse magazine Newsweek. Internationaal is KPN het op vijf na groenste telecombedrijf. De lijst van 2011 vermeldt de vijfhonderd grootste bedrijven. Ketensamenwerking Een groot gedeelte van het energieverbruik in de ICT-keten wordt beïnvloed door gebruikersgedrag en capaciteiten van ICT-apparatuur. Deze proberen we met elkaar te verbinden. Daarom organiseerden we in 2011 een stakeholderdialoog met leveranciers en zakelijke klanten. Zij moedigden ons aan om onze duurzaamheidsprestaties actiever met klanten te delen, zodat ze die ook bij hun aankoopbeslissingen kunnen betrekken. In 2011 hebben we onze energie-eisen verder aangescherpt voor consumentenapparatuur. Voor vast internet en interactieve TV hebben klanten apparatuur, zoals modems en routers, nodig. Vaak levert KPN deze apparatuur als onderdeel van de dienst, maar de klant betaalt de energierekening. Door het aanscherpen van de inkoopspecificaties voor routers en modems hebben we ervoor gezorgd dat onze klanten in GWh stroom konden besparen. Dit komt neer op het stroomverbruik van 9000 huishoudens. In 2011 hebben we geanalyseerd hoe de -uitstoot in onze keten eruit ziet. Uit deze analyse kwam naar voren dat 67 procent van de -uitstoot kan worden herleid naar tien van onze leveranciers. Dit inzicht helpt ons te bepalen waar de -maatregelen in de keten het meest efficiënt zijn, zodat we daar maatregelen kunnen nemen. 4.5 UITDAGINGEN EN DILEMMA S Datagroei en energieverbruik Op energiegebied is het onze grootste uitdaging om de energiebesparingsdoelstellingen te combineren met de explosieve groei van het dataverkeer. Zeker in een tijdperk waarin (onbeperkt) dataverkeer en gebruik van (mobiele) internetvoorzieningen steeds meer als vanzelfsprekend worden gezien, is het een forse opgave om energiebesparing te realiseren. Via een voortdurende dialoog met leveranciers, klanten en medewerkers willen we zorgen dat aandacht voor energie een structureel onderdeel van onze bedrijfsvoering is. Recycling oude telefoons De inzameling van mobiele telefoons, waarvan we er jaarlijks een paar miljoen verkopen, blijft een uitdaging binnen de telecomsector. We vinden dat afgedankte apparaten niet in het huishoudelijke afval terecht mogen komen, omdat dit het terugwinnen van zeldzame metalen onmogelijk maakt. Stakeholders spreken de sector hier terecht op aan. Terugname naar onze eigen winkels of terugsturen blijkt echter weinig effectief in onze branche. We onderzoeken manieren om tot een hoger recyclingspercentage te komen.

8 49 Straling en landschappelijke inpassing van mobiele zendmasten De toename van het mobiele dataverkeer vraagt om meer zendmasten en dat brengt vraagstukken met zich mee, zoals de landschappelijke inpassing. Een zendmast is geen fraai beeld. Mensen willen altijd en overal mobiel bereikbaar zijn, maar willen in hun directe omgeving geen (uitzicht op een) zendmast. Dat is een dilemma voor ons, want we zullen er nooit in slagen aan alle belangen tegemoet te komen. Daarom gaan we altijd met lokale stakeholders in gesprek om zoveel mogelijk belangen en wensen te honoreren. Een ander discussiepunt van zendmasten zijn de effecten van elektromagnetische velden, straling in de volksmond. Ook in 2011 verschenen onderzoeksresultaten en berichten over de effecten van straling voor mens en natuur. De onderzoeken zijn niet eenduidig over de stralingseffecten. Mobiele telecomtechnologie wordt op deze schaal nog maar zo n twintig jaar toegepast. Langetermijneffecten worden wel onderzocht, maar zijn nog niet bekend. We nemen onze verantwoordelijkheid en houden ons aan de strengste wettelijke normen. Daarnaast verwelkomen we elk onderzoek dat nieuwe inzichten oplevert en kan bijdragen aan een verantwoorde besluitvorming. We beluisteren en respecteren de standpunten, wensen en eventuele klachten van individuen en organisaties. Waar mogelijk doen we dit samen met de andere netwerkoperators. Voor vragen en voorlichting over zendmasten voor mobiele telefonie is in Nederland de vereniging Monet het aanspreekpunt voor stakeholders van de mobiele telecomsector. In Duitsland hebben we ons verenigd in het Informationszentrum Mobilfunk en in België in de vereniging Radio Infrastructure Site sharing.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011.

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Voorwoord Thomas Berlemann 4 MVO highlights 2011 6 1 Introductie 8 2 Kernwaarden T-Mobile Netherlands 11 3 MVO-beleid,

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland

Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland Geïntegreerd verslag Vodafone Nederland 2012-2013 inhoudsopgave Voorwoord CEO & RvC Kerncijfers en resultaten Het jaar in beeld Wie wij zijn Hoe wij waarde creëren Externe en interne omgeving Visie, missie

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020 Gemeente De Marne 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Uitgangssituatie 4 2 Het Proces 6 2.1 Samenvatting van het Noordelijk Klimaatperspectief

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Energie-efficiëntie in het datacenter. De verschillende initiatieven op een rij 06~

Energie-efficiëntie in het datacenter. De verschillende initiatieven op een rij 06~ Energie-efficiëntie in het datacenter De verschillende initiatieven op een rij 06~ 2010 Energie-efficiëntie in het datacenter: de verschillende initiatieven op een rij Er zijn maar weinig zaken waar zo

Nadere informatie

Energie geef je door Jaarverslag 2014

Energie geef je door Jaarverslag 2014 Energie geef je door Jaarverslag 2014 Alliander Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Over dit verslag 3 Over Alliander 6 Over ons bedrijf 7 Onze missie en visie 10 Trends en marktontwikkelingen

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Op weg naar het Energiesysteem van 2030 Voorwoord De transitie van de energievoorziening in Europa is overduidelijk. Ook in Nederland verandert het energielandschap.

Nadere informatie

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Energiebesparing in bestaand vastgoed Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Colofon en contactgegevens Auteur Thijs Geijer ING Economisch Bureau

Nadere informatie

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24 Inhoud Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6 1.1 Essent succesvol in de consumentenmarkt...6 1.2 Moeilijke economische situatie voor energieproductie...7 1.3 Om te overleven moet Essent blijven veranderen...8 1.4

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Energie-efficiënt herinrichten van computerruimten en datacenters

Energie-efficiënt herinrichten van computerruimten en datacenters Energie-efficiënt herinrichten van computerruimten en datacenters september 2013 Inhoudsopgave Voorwoord Deel 1 Deel 2 Deel 3 Wereldbeeld 4 Inleiding 6 Het energetisch optimale datacenter 9 De EUE voorbij

Nadere informatie

KPN. Verkort Jaarverslag 2011

KPN. Verkort Jaarverslag 2011 KPN Verkort Jaarverslag 2011 KPN, in Nederland toonaangevend in ICT-diensten, biedt consumenten vaste en mobiele telefonie, internet en televisie. In de zakelijke markt verzorgt KPN een breed spectrum

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie

1. Samenvatting 2. Voorwoord 3. Inleiding 4. Resultaten 5. Duurzaamheid 6. Conclusies 7. Aanbevelingen 8. Verbeter de effectiviteit van uw website

1. Samenvatting 2. Voorwoord 3. Inleiding 4. Resultaten 5. Duurzaamheid 6. Conclusies 7. Aanbevelingen 8. Verbeter de effectiviteit van uw website inhoud 1. Samenvatting 04 2. Voorwoord 05 3. Inleiding 06 3.1 Internetgebruik Nederlanders en Nederlandse huurders 07 3.2 Marktanalyse 07 4. Resultaten 09 4.1 Vindbaarheid 10 4.2 Usability 12 4.3 Content

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

5TIPS GROEN ZAKENDOEN

5TIPS GROEN ZAKENDOEN EEN COMMERCIËLE BIJLAGE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Leasemaatschappij en Een groener wagenpark in Nederland Herman Wij ffels: Een duurzaam beleid hoeft niet duur te zij n

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

De allerallerbeste verantwoord MVO bij Tele2

De allerallerbeste verantwoord MVO bij Tele2 De allerallerbeste is verantwoord MVO bij Tele2 Tele2 - MVO report 201 2014 1 Management statement Gedurende mijn eerste jaar bij Tele2 ben ik verrast door wat wij als organisatie allemaal doen om een

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

Duurzaam en betrokken 2012

Duurzaam en betrokken 2012 Duurzaam en betrokken 2012 Wij voelen ons als maatschappelijk bedrijf nauw verbonden met de samenleving. De bijdrage aan de samenleving is vervat in onze missie en in ons dagelijks werk. JAARVERSLAG 2012

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON

management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON december 2013 U wilt lage energiekosten. INHOUD COLOFON december 2013 06 05 voorwoord Duurzame energie, dat is waar

Nadere informatie

Het netwerk dat geeft om Nederland

Het netwerk dat geeft om Nederland Het netwerk dat geeft om Nederland Verkort Jaarslag 2014 Onze missie We geloven in een samenleving waarin communicatietechnologie het leven verrijkt. Het is onze missie om veilige, betrouwbare en toekomstbestendige

Nadere informatie