Energie Management Programma A&M Recycling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie Management Programma A&M Recycling"

Transcriptie

1 Energie Management Programma A&M Recycling

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen Bedrijfsdoelstelling Scope Scope Plan van Aanpak Maatregelen voor behalen van reductiedoelstelling Scope Maatregelen voor behalen van reductiedoelstelling Scope Overige maatregelen Informatiebehoefte Monitoring en meting Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen 7 4. Deelname aan- en initiatie van initiatieven 8 5. Verantwoordelijkheden en taakstellingen Algemene beschrijving verantwoordelijkheden Maatregelen Initiatieven 9 2/9

3 1. Inleiding A&M is een recyclingbedrijf dat vooral gericht is op afval, metalen, accu's en katalysatoren. A&M heeft 1 vestiging en circa 30 vaste personeelsleden. In dit Energie Management Programma beschrijft A&M haar CO 2 -reductiedoelstelling en het bijbehorende plan van aanpak om deze doelstelling te bereiken. In het plan van aanpak worden de maatregelen, verantwoordelijkheden, middelen en termijnen beschreven. Op basis van de reductiekansen en de mogelijke initiatieven uit het Energie Audit Verslag heeft A&M reductiemaatregelen benoemd en een initiatief geselecteerd om aan deel te nemen. 3/9

4 2. Reductiedoelstellingen De meest materiële emissies zoals bepaald in het Energie Audit verslag zijn gebruikt om de reductiedoelstellingen vorm te geven. Om in de dagelijkse praktijk ook daadwerkelijk tot reducties te komen hebben de reductiedoelstellingen ook betrekking op de projecten. Voor Scope 1 en 2 zijn naast de bedrijfsdoelstelling aparte reductiedoelstellingen opgesteld. Het Plan van Aanpak in het volgende hoofdstuk beschrijft welke maatregelen er getroffen worden om deze reductiedoelstellingen te behalen binnen de organisatie en binnen de projecten. 2.1 Bedrijfsdoelstelling 2.2 Scope 1 De CO 2 -reductiedoelstelling van A&M is 20% CO 2 -reductie in 2015 ten opzichte van Reductiedoelstelling Scope 1: 12% in 2015 ten opzichte van 2011 Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende meest materiële emissies: Brandstofverbruik van zakelijk autoverkeer; Brandstofverbruik van materieel. De doelstelling heeft op de volgende wijze betrekking op de projecten: Het materieel wordt uitsluitend in de projecten gebruikt. 2.3 Scope 2 Reductiedoelstelling Scope 2: 43% in 2015 ten opzichte van 2011 Deze reductiedoelstelling heeft betrekking op de volgende meest materiële emissies: Elektriciteitsgebruik; Gedeclareerde kilometers; Gedeclareerde liters brandstof. De doelstelling heeft op de volgende wijze betrekking op de projecten: Ongeveer de helft van het totale elektriciteitsverbruik is toe te kennen aan projecten. 4/9

5 3. Plan van Aanpak Dit plan van aanpak beschrijft de maatregelen die tussen nu en 2015 getroffen worden om de reductiedoelstellingen te behalen. Hierbij is specifiek aandacht voor de wijze waarop deze maatregelen ingezet worden binnen de projecten. In Hoofdstuk 5 worden de verantwoordelijkheden, middelen en planning ten aanzien van dit plan van aanpak beschreven. 3.1 Maatregelen voor behalen van reductiedoelstelling Scope 1 Heftruck over van gasolie op LGP Emissiestroom: materieel. Reden voor de maatregel: A&M heeft eerder al twee heftrucks op gasolie vervangen door heftrucks die op LPG rijden, en wil nu ook de laatste heftruck op gasolie vervangen. LPG heeft een veel lagere conversiefactor dan gasolie en zorgt dus voor een flinke besparing op de brandstof van het materieel. CO 2 -besparing: Met deze maatregel kan een besparing worden gehaald van 12% op de totale footprint. Kosten: De kosten zijn de aanschafkosten voor een nieuwe heftruck die op LPG rijdt minus de opbrengst van de verkoop van de oude heftruck. Besparing in projecten: De heftruck wordt enkel gebruikt in projecten. Alle CO 2 - reductie als gevolg van deze maatregel vindt dus in de projecten plaats. Tips voor Nieuwe Rijden Emissiestroom: zakelijk autoverkeer, zakelijke reizen privé-auto. Reden voor de maatregel: Door het bewustzijn van de bestuurders te verhogen is er met weinig inspanning CO 2 -reductie te behalen. CO 2 -besparing: Met deze maatregel kan een besparing worden gehaald van ongeveer 2% op brandstof. Kosten: De kosten van het samenstellen van een informatiepakket/ bijeenkomst voor alle bestuurders met informatie over het Nieuwe Rijden. Besparing in projecten: Het materieel wordt enkel gebruikt in projecten. Alle CO 2 - reductie als gevolg van het Nieuwe Rijden voor materieel vindt dus in de projecten plaats. 3.2 Maatregelen voor behalen van reductiedoelstelling Scope 2 Groene stroom Emissiestroom: elektriciteit. Reden voor de maatregel: De overgang op groene stroom is relatief eenvoudig uit te voeren en heeft in verhouding tot de inspanning een grote CO 2 -besparing tot gevolg. CO 2 -besparing: Met deze maatregel kan een CO 2 -besparing worden gehaald van 97% op elektriciteit. Kosten: De kosten hiervan zijn 2,50 per MWh bovenop de normale elektriciteitsprijs. Besparing in projecten: Ongeveer de helft van de CO 2 -reductie zal plaatsvinden in de projecten, aangezien elektriciteit ongeveer voor de helft toe te kennen is aan de projecten. 5/9

6 Energiezuinige apparatuur en gereedschap Emissiestroom: elektriciteit. Reden voor de maatregel: Door technologische ontwikkelingen zijn er steeds zuinigere apparaten beschikbaar. Bij vervanging van apparatuur en gereedschap kan A&M dus overstappen op een energiezuiniger alternatief. CO 2 -besparing: Met deze maatregel kan een besparing worden gehaald van 5% op apparatuur en gereedschap. Kosten: De kosten bedragen de meerprijs van een energiezuinige optie ten opzichte van een niet-energiezuinige optie. Besparing in projecten: Ongeveer de helft van de CO 2 -reductie zal plaatsvinden in de projecten, aangezien elektriciteit ongeveer voor de helft toe te kennen is aan de projecten. Verlichting Emissiestroom: elektriciteit. Reden voor de maatregel: A&M heeft al op enkele plekken aanwezigheidsdetectie geplaatst en wil nu als vervolgstap, waar mogelijk, alle lampen voorzien van een bewegingsmelding (kantoor) of daglichtsensor (loods). CO 2 -besparing: Met deze maatregel kan een besparing worden gehaald van 5% op verlichting. Kosten: De kosten hiervan bedragen de aanschaf van bewegings- en daglichtsensoren. De prijzen hiervan liggen tussen de 12 en 30 per stuk. Besparing in projecten: Het elektriciteitsgebruik en de CO 2 -besparing in de loods is volledig toe te kennen aan projecten. 3.3 Overige maatregelen Naast de hierboven beschreven maatregelen, die ervoor dienen om de CO 2 - reductiedoelstelling van A&M te halen, wil A&M zich ook inspannen om CO 2 buiten haar bedrijf te reduceren. A&M rapporteert zelf ook over een aantal Scope 3 categorieën, namelijk woon-werkverkeer en transport van afvalstromen. Hoewel het niet vereist is, A&M geen Scope 3 reductiedoelstelling heeft, en maar beperkte invloed heeft op Scope 3 activiteiten, heeft A&M de ambitie om met maatregelen CO 2 -reductie in de keten te stimuleren. A&M wil zich concentreren op het externe transport. Om dit te bereiken zal de transporteur gestimuleerd moeten worden om energiezuiniger te rijden, bijvoorbeeld door de transporteur meer tijd te geven voor het uitvoeren van het transport. Zo kan deze een lagere snelheid aanhouden. Ook wordt de transporteur gestimuleerd om de nieuwste Euro 6 motoren te gebruiken. 3.4 Informatiebehoefte A&M heeft al enige ervaring wat betreft de vervanging van de heftruck en het plaatsen van aanwezigheidsdetectie vanwege eerder genomen maatregelen. Hiervoor is geen extra informatie nodig. 6/9

7 Voor het overstappen op groene stroom is informatie nodig over de precieze mogelijkheden en kosten. Deze informatie wordt opgevraagd bij de energieleverancier. Voor de tips over het Nieuwe Rijden is informatie over het Nieuwe Rijden nodig om de medewerkers goed te instrueren. Deze informatie is makkelijk te vinden en vrij beschikbaar. Voor het overstappen op energiezuinige apparatuur is informatie nodig over de energiezuinige opties voor elk individueel apparaat en de kosten van aanschaf. Deze informatie zal bij de leverancier van het apparaat opgevraagd worden. 3.5 Monitoring en meting De procedure die gevolgd wordt om het CO 2 management systeem in stand te blijven houden staat beschreven in het kwaliteitsmanagement handboek. Procedure beschrijft welke stappen er worden genomen, welke documenten opgeleverd worden en wie verantwoordelijk is voor de verschillende stappen. Onderdeel van dit managementsysteem is de regelmatige monitoring van de CO 2 -footprint en de voortgang op de doelstellingen. Dit wordt vastgelegd in het document Periodieke Rapportage. 3.6 Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen Zie paragraaf 3.10 van het Kwaliteitsmanagementplan. 7/9

8 4. Deelname aan- en initiatie van initiatieven In het Energie Audit verslag is een overzicht gegeven van de huidige initiatieven binnen de sector op het gebied van energie- en CO 2 reductie. Op basis van de informatiebehoefte die voor aankomende periode is vastgesteld binnen het managementoverleg (zie 3.4) is gekozen om deel te nemen in de volgende initiatiej. A & M participeert in het project / initiatief van Sweep. Het initiatief Sweep behelst het omzetten van vervuild afvalplastic in een light oil met een rendement van minimaal 80%. Dit initiatief beschikt reeds over terrein en vergunningen. Daarnaast levert deze recycling tevens CO2 besparing op. Sweep is een koploperbedrijf volgens de richtlijnen van het ministerie van EL&I. 8/9

9 5. Verantwoordelijkheden en taakstellingen Hieronder wordt beschreven wie er verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het boven genoemde Plan van Aanpak binnen A&M Recycling. Daarnaast wordt beschreven wat de planning is en welke middelen beschikbaar zijn gesteld om het Plan van Aanpak uit te voeren. 5.1 Algemene beschrijving verantwoordelijkheden Binnen A&M Recycling zijn de volgende personen betrokken bij de uitvoering van het energiebeleid: Directie KAM-coördinator 5.2 Maatregelen Maatregel Verantwoordelijke Tijdsbestek Heftruck vervangen Operationeel manager Direct Tips Het Nieuwe Rijden KAM-coördinator 4 e kwartaal 2012 Groene stroom KAM-coördinator 2013 Energiezuinige apparatuur Verlichting Operationeel manager Operationeel manager Doorlopend 4 e kwartaal Initiatieven Initiatief Verantwoordelijke Tijdsbestek Project Sweep Directie 2012/2013 9/9

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

1 Reductiedoelstellingen

1 Reductiedoelstellingen 1 Reductiedoelstellingen De algemene bedrijfsdoelstelling is het reduceren van ruim 6% CO2 emissie in 2015-2016 ten opzichte van de uitstoot van het basisjaar nov2013-nov2014. Voor de planperiode 2017-2020

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

1 Reductiedoelstellingen

1 Reductiedoelstellingen 1 Reductiedoelstellingen De algemene bedrijfsdoelstelling is het reduceren van 4,1 % CO2 emissie in 2014-2015 ten opzichte van de uitstoot van het basis jaar 2013. Het plan van aanpak in het volgende hoofdstuk

Nadere informatie

1 Reductiedoelstellingen

1 Reductiedoelstellingen 1 Reductiedoelstellingen De algemene bedrijfsdoelstelling is het reduceren van 3 % CO2 emissie in 2015-2016 ten opzichte van de uitstoot van het basis jaar 2014. Het plan van aanpak in het volgende hoofdstuk

Nadere informatie

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur CO 2 -halfrapportage 2014 Januari - Juni Heerenveen, 28 oktober 2014 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur C O L O F O N Het format voor deze rapportage is opgesteld door Stichting

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder

Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Bijlage E Energiemanagement Actieplan CO2- Prestatieladder Energiemanagement Actieplan 2015 CO 2 -Prestatieladder Sarens Nederland Pagina 28 van 40 E.1 Inleiding Uit CO2 uitstoot berekeningen over 2013

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015 ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015 Inhoud P0.6 - ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM 1 Algemeen... 3 2 Algemeen... 4 2.1 Bepalen grootte van het bedrijf m.b.t. CO 2- uitstoot...

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

1 Achtergrond. 1.1 Overzicht uitstoot ketenanalyse. Onderwerp voortgangsrapportage. Aan J.M. Kuling. Datum 29 maart 2010

1 Achtergrond. 1.1 Overzicht uitstoot ketenanalyse. Onderwerp voortgangsrapportage. Aan J.M. Kuling. Datum 29 maart 2010 Memo Onderwerp voortgangsrapportage Aan J.M. Kuling 1 Achtergrond HVL B.V. heeft in het kader van een Carbon Footprint Analyse naast een inventarisatie van de organisatie eigen directe en indirecte CO

Nadere informatie

Handboek Samen zorgen voor minder CO2

Handboek Samen zorgen voor minder CO2 3.B.2 Handboek Samen zorgen voor minder CO2 Aqualectra Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Inhoud INLEIDING... 3 ANALYSE... 4 DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN... 4 COMMUNICATIEDOELSTELLING... 5 DOELGROEPEN... 5 INTERNE DOELGROEPEN... 6 EXTERNE DOELGROEPEN...

Nadere informatie

Kraaijvanger Urbis. CO 2 Voortgangsrapportage 2010. Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3

Kraaijvanger Urbis. CO 2 Voortgangsrapportage 2010. Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3 Kraaijvanger Urbis CO 2 Voortgangsrapportage 2010 Akkoord Directie: 10 februari 2011 V3 Inhoud voortgangsrapportage 2010 1. Directieverklaring 2. Organisatie a. Rapporterende organisatie b. Verantwoordelijke

Nadere informatie

Ketenanalyse Virtualisatie

Ketenanalyse Virtualisatie Ketenanalyse Virtualisatie Auteur: F. A. van der Wind Consultant Atos Gecontroleerd door: A. Boss Consultant Atos Becommentarieerd door: K. van den Berg Consultant Primum Goedgekeurd door: J. van Rooy

Nadere informatie

MILON. Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014

MILON. Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014 MILON Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014 Versie 1; 26 juni 2015 Inleiding MILON onderneemt maatschappelijk verantwoord. Dat is een doel, maar zit eveneens opgesloten in het DNA van het bedrijf.

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.2 Energie Management Actieplan ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnMA2012 12.01 3 september 2012 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

ALTERNATIEF VOOR DE BOUW VAN NIEUWE CENTRALES

ALTERNATIEF VOOR DE BOUW VAN NIEUWE CENTRALES Ecofys bv P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl ELEKTRICITEITS- BESPARING ALS ALTERNATIEF VOOR DE BOUW VAN NIEUWE CENTRALES tel +31 (0)30 280

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses

Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses Inleiding Op 2 december 21 heeft Vialis het CO 2 -bewust certificaat op niveau 3 behaald. Niveau 3 van de CO 2 - prestatieladder is met name gericht

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep. CO2 reductieplan (2015.001) Pagina 1 van 11

CO2-Prestatieladder. CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep. CO2 reductieplan (2015.001) Pagina 1 van 11 CO2-Prestatieladder CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep CO2 reductieplan (2015.001) Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3 2 CO 2 -reductie scope 1... 4 2.1 Wagenpark... 4 2.1.1 Vervangingsbeleid...

Nadere informatie

[3.B.2_2 Energie management actieplan]

[3.B.2_2 Energie management actieplan] 2012 CO2 prestatieladder niv. 3 Struyk Verwo Aqua [3.B.2_2 Energie management actieplan] CO2-prestatieladder Niv. 3 3.B.2_2 Energie management actieplan 1. ALGEMENE EISEN... 3 1.1 ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM...

Nadere informatie