Versterken van verbindingen in de stad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Versterken van verbindingen in de stad"

Transcriptie

1 Coöperatief Jaarbericht 2010 Versterken van verbindingen in de stad Rabobank Amsterdam

2 Coöperatief jaarbericht Voorwoord Hieronder vindt u de initiatieven die Rabobank Amsterdam in de periode juni 2009 tot en met mei 2010 heeft ondersteund: ACE integreert ondernemerschap in het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Rabobank Amsterdam werkt nauw samen met Turkse ondernemersvereniging AGIAD om de ontwikkeling van ondernemers te ondersteunen. Bridgeclub Ahrend speelt met nieuwe spelkaarten. Netwerk AIM to Sustain bevordert innovaties gericht op duurzaamheid en ondernemerschap. AMHC FIT schaft met steun van Rabobank Amsterdam veldverlichting aan. Amstelglorie vergroot haar bekendheid als tuinparkcomplex met meer dan 400 tuinen voor Amsterdammers. Als partner van Amsterdam Duurzaam toonde Rabobank Amsterdam de mogelijkheden van een duurzame leefstijl voor Amsterdammers. Amsterdam Science Park stimuleert kennisoverdracht van kennisinstellingen naar het MKB. Samen met Amsterdam Smart City wil Rabobank Amsterdam de stad energiezuiniger maken. De ANBO viert haar 50-jarig bestaan. Art for All organiseert samen met twee basisscholen in Diemen een kunstexpositie ten behoeve van kinderen in ontwikkelingslanden. Beeldend kunstenaars uit Amsterdam-Noord stelden hun ateliers open voor de Ateliersroute Boven t IJ. Met de start van AUC is Amsterdam een hoogwaardige, interdisciplinaire opleiding rijker in een stimulerende internationale context. In stadsdeel Oost vond het Bloei Feest plaats met diverse workshops, wandelingen, excursies, filmvertoningen en optredens. In Gaasperdam bouwt stichting de Blokhut aan een natuurspeeltuin om de sociale binding in de wijk te vergroten. Vereniging Boerenstadswens brengt kinderen en volwassenen in contact met hoe ons dagelijks eten wordt verbouwd. Met de ondersteuning van Bijzondere Vaarten kunnen meer dan vierduizend verstandelijk en lichamelijk gehandicapten SAIL 2010 bezoeken. Stichting Bijzonderwijs heeft haar website kunnen verbeteren. Chocoladefestival CHOCA positioneert Amsterdam als belangrijkste toekomstgerichte cacao- en chocoladestad. Met een donatie aan Combiwel wordt een zomerkamp mogelijk gemaakt voor jongeren die geen mogelijkheid hebben om op vakantie te gaan. Topstudenten werken binnen Creative City Lab aan oplossingen voor het ontwikkelen van een klimaatneutrale bestaande woonwijk. Rabobank Amsterdam ondersteunt de Cruijff Foundation Cup Kinderen met een complexe meervoudige handicap kunnen genieten van een Dreamnight at the Zoo in het AGO Zwembad in Diemen. Met steun van Rabobank Amsterdam vond het UvA congres Elitair Europa plaats met lezingen, workshops en debatten. helpt chronisch zieke jongeren deel te nemen aan de maatschappij door middel van een vakantie- of bijbaan. Rotary Amsterdam Zuidoost organiseert samen met Rabobank Amsterdam een regatta ten behoeve van het Emma Kinderziekenhuis. Zwerfjongeren worden met steun van Rabobank Amsterdam opgeleid tot fietsreparateurs binnen het project Fietsforce. Met een donatie kwam de aanschaf van een sportrolstoel voor het Foppe Fonds dichterbij. In Amsterdam Nieuw-West is een gehandicapten korfbaltoernooi georganiseerd. Stichting GIDSnetwerk organiseerde een debat over jeugdwerkloosheid. Rabobank Amsterdam was corporate partner van Giromania. Stichting Giving Back begeleidt scholieren die vanuit hun achtergrond minder perspectieven hebben om hun talenten te benutten. Kinderboerderij Gliphoeve bouwt samen met jongeren met een arbeidshandicap aan een exotische vogelvolière. Golfclub De Hoge Dijk organiseert met steun van Rabobank Amsterdam een gehandicapten golftoernooi. Samen met stichting Hart voor Amsterdam zetten we ons in voor de versterking van de sociale samenhang in de stad. Met de Hartjesdagen wordt de Zeedijk nationaal en internationaal op de kaart gezet en wordt de buurtgebondenheid bevorderd. Samen met IMC Weekendschool wil Rabobank Amsterdam kinderen ondersteunen bij het verruimen van hun perspectieven. Rabobank Amsterdam is partner van JINC, waar vanuit jongeren kennismaken met het bedrijfsleven. Vanuit Klimaatstraat worden ondernemers gestimuleerd om duurzame maatregelen te nemen. Samen met Koers Nieuw West wordt gewerkt aan de verbetering van de sociaal-economische positie van de bewoners in Nieuw-West. In het kader van Kunstkoorts in de Groene Buffer vond een kunstroute in Zwanenburg, Halfweg, Haarlemmerliede en Spaarnwoude plaats. Jong en oud kon afgelopen winter schaatsen op de kunstijsbaan in Zuidoost. Rabobank Amsterdam is sponsor van rolstoelbasketbalvereniging Lely. Kijk voor nog meer gesteunde initiatieven op pagina 27 Voor u ligt het Coöperatief Jaarbericht Met trots doen wij verslag van onze coöperatieve activiteiten het afgelopen jaar in Amsterdam. Rabobank Amsterdam heeft niet stilgezeten. Samen met onze medewerkers, klanten, leden en relaties hebben we zo n tachtig lokale initiatieven gesteund die h ebben bijgedragen aan de sociale, ecologische en economische ontwikkeling van de stad. De Rabobank is nauw betrokken bij de Amsterdamse samenleving. Per stadsdeel bekijken we, in nauw overleg met onze partners, op welke manier we een bijdrage kunnen leveren om de verbinding tussen Amsterdammers, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden te versterken. Zo hebben onze medewerkers gastcolleges verzorgd voor IMC Weekendschool, zich ingezet voor de Samenloop voor Hoop in Badhoevedorp en trainingen gegeven voor Track the Talent. Om de internationale positie van de stad te versterken, heeft de bank zich als corporate partner verbonden aan de Giro d Italia in Amsterdam. Ook hebben wij in samenwerking met diverse Amsterdamse musea activiteiten ondernomen om kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk te maken. Sinds 1 mei jongstleden kent Amsterdam geen veertien, maar zeven sterke stadsdelen die een buurtgerichte aanpak bevorderen en ruimte bieden voor burgerparticipatie. Rabobank directeur Bert Mertens - die leiding gaf aan de adviescommissie voor deze bestuursverbetering - geeft in dit Jaarbericht een toelichting op het belang van deze ontwikkeling en de betekenis van een coöperatie in de stad. Ik wens u veel leesplezier! Alphons Kurstjens, directievoorzitter Rabobank Amsterdam Colofon Rabobank Amsterdam, afdeling directieondersteuning, Postbus 94374, 1090 GJ Amsterdam. Redactie: DM Desk, Schiedam, Susanne de Boer, Cinette Wassing, Els Stoop. Beeld: Marco Keyzer Fotografie, Amsterdam. Vormgeving: Villaro Creatieve Media BV, Haarlem.

3 4 Coöperatief jaarbericht 2010 Coöperatief jaarbericht Een coöperatie in de stad Rabobank Amsterdam is een bank die midden in de samenleving staat. Betrokken, dichtbij en toonaangevend. We hebben van oudsher de ambitie om samen met onze klanten, leden en relaties bij te dragen aan een sociaal, economisch en ecologisch duurzaam Amsterdam. We willen langetermijnwaarde creëren voor mensen binnen en buiten de onderneming, voor het leefmilieu en voor de economie. Amsterdam wil een stad zijn voor iedereen. De stad is een smeltkroes van 175 verschillende nationaliteiten en steeds meer mensen voelen zich er thuis. De ontwikkeling tot metropool biedt allerlei kansen, maar brengt tevens uitdagingen met zich mee. De stad heeft daarom grote ambities op het gebied van onder meer wonen, economie, sociale binding, kunst en cultuur, sport, duurzaamheid, onderwijs en innovatie. Als coöperatieve bank heeft Rabobank Amsterdam een nauwe relatie met de stad en haar bewoners en tevens een sterke internationale positie. We beschikken daarmee over de structuur, de kennis en het netwerk om de stad te ondersteunen bij het realiseren van haar ambities. Dit doen wij door de verbinding te versterken tussen Amsterdammers, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden. Samenwerking is de rode draad door de geschiedenis van de coöperatieve Rabobank. En juist op basis van deze samenwerking neemt Rabobank Amsterdam haar rol in de ontwikkeling van de stad tot een echte topstad. Gezamenlijk belang Rabobank Amsterdam stelt het gezamenlijk belang van mensen en gemeenschappen voorop. Vanuit betrokkenheid bij dat belang willen wij een stuwende en vernieuwende kracht zijn die bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling van welvaart en welzijn in de stad. Het realiseren van de huidige en toekomstige ambities van Amsterdammers en de Amsterdamse gemeenschap is daarbij het doel. Zelfredzaamheid door zelforganisatie en zelfbestuur. Daarin ligt de oorsprong van de Rabobank, nu alweer meer dan 100 jaar geleden. De Duitse burgemeester Friedrich Wilhelm Raiffeisen ontwikkelde in het midden van de 19e eeuw het idee van coöperaties die geld leenden tegen een billijke rente. De leden sloten zich aaneen om samen de risico s van de kredieten te dragen. Door deze krachtenbundeling zijn in Nederland de lokale Rabobanken ontstaan en groot geworden. Zo ook in Amsterdam. Uit een gevoel van noodzaak voor een betere kredietverlening werden rond 1900 op dezelfde wijze coöperatieve banken opgericht in Amsterdam, Diemen, Amsterdam-Noord, Halfweg en Sloten-Badhoevedorp. In korte tijd werd een groot aantal filialen geopend in en rond de hoofdstad. Deze zijn in de loop van de jaren gefuseerd tot de huidige Coöperatieve Rabobank Amsterdam U.A. De bank is uitgegroeid tot een brede coöperatieve financiële dienstverlener die het klanten mogelijk maakt onafhankelijk en volwaardig deel te nemen aan het economische verkeer. In 2010 zijn er in Nederland circa 150 zelfstandige lokale Rabobanken, die stevig zijn geworteld in het eigen werkgebied en nationaal zijn verenigd in Rabobank Nederland. De Rabobank is een van de sterkste en meest kredietwaardige financiële instellingen ter wereld en heeft toonaangevende posities in alle binnenlandse marktsegmenten. Effectieve ledeninvloed Een beursgenoteerde onderneming heeft aandeelhouders. Zo n onderneming wordt geacht het belang van die aandeelhouders voorop te stellen. De Rabobank heeft

4 6 Coöperatief jaarbericht 2010 Coöperatief jaarbericht Meer weten over onze MVO-activiteiten? Kijk op geen aandeelhouders die uit de winst een dividend verwachten. Bij de Rabobank staan de klanten voorop. En die klanten kunnen lid worden. In dialoog met onze leden Op grond van haar coöperatieve signatuur laat Rabobank Amsterdam zich inspireren en aansturen door leden en klanten. Als gebruikers van, en belanghebbenden bij onze financiële dienstverlening kunnen zij als geen ander meedenken over ons beleid en onze dienstverlening. Wij stellen ons open voor het oordeel van hen voor wie onze dienstverlening van betekenis is. Klanten die hun betrokkenheid bij de bank vormgeven in een lidmaatschap, verwerven zeggenschap over onze koers en de wijze waarop wij bijdragen aan het realiseren van hun ambities, zo luidt ons ambitiestatement. Inmiddels zijn zo n klanten lid bij Rabobank Amsterdam en kent de Rabobank landelijk ruim 1,7 miljoen leden. De invloed van onze leden krijgt op verschillende manieren vorm. Onder meer in de ledenraad, waar over diverse onderwerpen een intensieve dialoog kan worden gevoerd. De ledenraad is een belangrijke schakel in de externe oriëntatie van de bank. Als draaischijf beïnvloedt en bewaakt zij de koers van de bank en vormt de verbinding met de leden. De ledenraad van Rabobank Amsterdam telt zo n vijftig leden, met een verscheidenheid aan achtergronden en expertises. De ledenraad bestaat uit afdelingen die gekoppeld zijn aan een stadsdeel of een klantgroep. Op deze manier wordt effectieve ledeninvloed bevorderd. Van buiten naar binnen. Investeren in de samenleving Als coöperatieve bank hebben we geen aandeelhouders aan wie we winst moeten uitkeren. In plaats daarvan vloeit jaarlijks een deel van onze winst terug naar de Amsterdamse samenleving. Dit noemen wij ons coöperatief dividend. Het omvat bestedingen en inspanningen ter verbetering van de economische, sociale en culturele omgeving, inclusief initiatieven op het terrein van duurzaamheid. Het gaat hierbij dus niet alleen om geld, maar ook om het inzetten van kennis, netwerken, media en middelen en het doen van vrijwilligerswerk samen met medewerkers, klanten, leden en relaties. Maatschappelijk verantwoord ondernemen Als grote organisatie hebben we met onze activiteiten, producten en diensten een grote invloed op onze samenleving, op onze leefomgeving en daarmee op de kwaliteit van ons bestaan. Met deze verantwoordelijkheid willen we zorgvuldig omgaan. Rabobank Amsterdam vindt dat een duurzame ontwikkeling van welvaart en welzijn, een zorgvuldige omgang met natuur en leefmilieu vergt. We willen langetermijnwaarde creëren voor mensen binnen en buiten de onderneming, voor het leefmilieu en voor de economie. We gaan ervan uit én streven ernaar, dat onze organisatie niet alleen goed is voor onszelf (profit), maar zeker ook voor onze leefomgeving (planet) en onze medewerkers, klanten en de samenleving (people). Ons maatschappelijk verantwoord handelen komt allereerst tot uiting in onze bedrijfsvoering. Sinds 2008 is onze bedrijfsvoering klimaatneutraal. Essentieel is dat de Rabobank Groep niet alleen compenseert, maar juist aantoonbaar werk maakt van de vermindering van de CO2-uitstoot door te streven naar een minimaal gebruik van gas, energie, water en papier. MVO is tevens geïntegreerd in onze financiële dienstverlening. Zo houden wij rekening met de MVO-prestaties van onze klanten. We hebben gedetailleerd beleid ontwikkeld voor sectoren en productieketens die grote neveneffecten hebben op sociaal gebied of op milieugebied. Ook bieden wij een breed scala aan duurzame producten en diensten die de duurzame ambities van onze klanten helpen realiseren, zoals de Groenfinanciering en Rabo Cultuurobligaties. Daarnaast hebben wij in onze dienstverlening specifieke aandacht voor startende ondernemers en voor kwetsbare groepen, zoals ouderen en mensen met een handicap. Zo hebben we pratende geldautomaten voor mensen met een visuele beperking. De Rabobank behoort hiermee wereldwijd tot de meest duurzame organisaties.

5 8 Coöperatief jaarbericht 2010 Coöperatief jaarbericht Rabobank Amsterdam zoekt echt vanuit het hart naar hoe ze de bank in handen van de Amsterdammers kan krijgen Er ligt een uitdaging om de wereld waarop wij leven goed te beheren en net zo rijk door te geven aan onze kinderen. Maatschappelijk verantwoord én betrokken ondernemen speelt een grote rol. Rabobank Amsterdam vindt het belangrijk dat dit uitgangspunt stevig is ingebed in de gehele organisatie. En zij draagt het uit in de stad. Bert Mertens is directeur Coöperatie & Bestuur bij Rabobank Nederland en was ook voorzitter van de Commissie Verbetering Bestuur Amsterdam. Deze commissie adviseerde het stadsbestuur om Amsterdam op te delen in zeven stads-delen, wat per 1 mei 2010 een feit is geworden. Bert Mertens - de hart- en zielbewaking van de Rabobank, zoals hij het zelf noemt - vertelt over Rabobank Amsterdam en de rol die zij als coöperatieve bank neemt in de stad. De bank is verplicht om verantwoording af te leggen aan de leden en daarbij aan de maatschappij. Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid zitten dus in onze coöperatieve genen. Dichtbij Amsterdammers Als stadsbank is Rabobank Amsterdam net iets anders dan andere lokale Rabobanken. Veel Rabobanken zijn ontstaan in de gemeenschap en maakten daar ook deel van uit. Vroeger, in de dorpen, was dat markanter en was de Rabobank net zo n instituut als de lagere school of de kerk. In Amsterdam is de Rabobank relatief jong maar ambieert dezelfde rol. De organisatiestructuur van Rabobank Amsterdam komt overeen met de indeling van de stadsdelen sinds 1 mei Zo blijft de bank heel dicht bij Amsterdammers en bij de ontwikkelingen in de maatschappij. Elk stadsdeel kent een eigen dynamiek en daar speelt de bank op in met haar coöperatieve activiteiten. De uitdaging is hoe we die bank in handen van Amsterdammers krijgen. Rabobank Amsterdam is daar het afgelopen jaar geweldig mee bezig geweest en is echt vanuit het hart op zoek naar manieren om dat voor elkaar te krijgen. Zij wil als organisme fungeren in de samenleving. De bank heeft hiertoe een nauwe relatie met partijen als de gemeente, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. En zij daagt klanten en leden uit om mee te praten. Over de klantbediening, maar ook over maatschappelijke betrokkenheid. Het is heel boeiend om te zien hoe medewerkers samen met klanten en leden gestalte geven aan de coöperatieve vorm. Dat vereist passie, betrokkenheid, creativiteit en het lef om de dialoog op te zoeken. Bijdragen aan het sociale klimaat Rabobank Amsterdam heeft niet alleen tot doel om relaties aan te gaan met zoveel mogelijk klanten. Zij wil ook een bijdrage leveren aan de omgeving van haar klanten, aan een goed sociaal klimaat en een goed ondernemersklimaat. Met al haar verschillende culturen en nationaliteiten heeft de stad vooral een uitdaging op het gebied van sociale cohesie. Ook thema s als onderwijs, opvoeding, zorg en veiligheid zijn belangrijk. In samenspraak met de leden ontstaan creatieve oplossingen voor allerlei behoeften in de stadsdelen. Zoals initiatieven waarbij buurtbewoners elkaar ontmoeten in het kader van bijvoorbeeld muziek, kunst of samen eten. De bank levert een bijdrage aan de leefomgeving van Amsterdammers door een deel van de winst - het coöperatief dividend - te investeren in initiatieven op bijvoorbeeld sociaal-maatschappelijk of economisch vlak. De leden bepalen mede op welke manier dat gebeurt.

6 10 Coöperatief jaarbericht 2010 Coöperatief jaarbericht De Rabobank besteedt een vast percentage van haar sponsorbudget aan de gehandicaptensport. Sport als bindende factor De Rabobank investeert veel in sport. Uiteraard kun je daarmee als bank de aandacht op je vestigen. Maar het betekent meer. Sport verbindt mensen en bevestigt hen in hun ambities. Daarom sponsort de bank heel breed. Van topsporters en aanstormende talenten tot kinderen met overgewicht die van huis weinig meekrijgen op sportief vlak. Een voorbeeld is Scool on Wheels, waarbij leerlingen van Amsterdamse basisscholen een rolstoelclinic volgen en op deze manier kennismaken met de rolstoelsport. De Rabobank besteedt een vast percentage van haar sponsorbudget aan de gehandicaptensport. Creativiteit in de stad Ook kunst en cultuur zijn belangrijke thema s. Kunst stimuleert de creativiteit en de inventiviteit van mensen. Kunst daagt je uit om je te verdiepen. Dat is ook belangrijk in het klantcontact: wat vindt de klant belangrijk, wat wil de klant bereiken? Kunst en cultuur verbinden mensen als het gaat om genieten, tradities en gebruiken. Rabobank Amsterdam ondersteunt daarom vele musea, festivals en verenigingen. Creativiteit is een belangrijke kracht van Amsterdam. In mijn aanbevelingsbrief aan het stadsbestuur over de opdeling in zeven stadsdelen heb ik gezegd: als de creativiteit die je in kunst en cultuur ziet wordt omarmd door het bestuurlijke apparaat, dan zal Amsterdam absoluut floreren. Toonaangevend Rabobank Amsterdam is betrokken, dichtbij en toonaangevend. Innovatief zijn is daarbij belangrijk. De bank heeft naast 26 vestigingen in de stad ook een virtueel kantoor, waarbij klanten via chat rechtstreeks contact hebben met adviseurs. Bij het internetbankieren worden klanten welkom geheten met nieuws en informatie over wat er te doen is in hun eigen buurt. Toonaangevend zijn wij bijvoorbeeld ook met onze sprekende geldautomaat voor mensen met een visuele beperking. Daarnaast is het bevorderen van innovatie van belang. De lokale bank speelt een rol in het binden van ondernemers. Door hen bij elkaar te brengen en kennis te laten delen, ontstaat innovatie vanuit de ondernemers zelf. Met de jaarlijkse uitreiking van de Herman Wijffels Innovatieprijs steunt de Rabobank ondernemende mensen met concrete ideeën voor duurzame innovaties. Genoeg te doen De Rabobank is voortgekomen uit ellende. Ruim honderd jaar geleden waren er streken waar mensen niet vooruit kwamen doordat ze geen toegang hadden tot financiële dienstverlening. Toen heeft er iemand gezegd: Laten we zelf die verantwoordelijkheid nemen. Zo draagt de Rabobank bij aan de bestrijding van armoede. En zijn er nog veel terreinen waarop Rabobank Amsterdam een bijdrage kan leveren. Aan de voedselbanken bijvoorbeeld, als het gaat om armoede die we nog in de stad kennen. Of aan schooluitval onder kinderen, of aan mensen die in een sociaal isolement leven. Belangrijk hierbij is dat de bank dit in coalitieverband doet. Zij brengt de verbinding tot stand met partijen die van betekenis kunnen zijn in de ontwikkeling van de samenleving. De zelfredzaamheid en ontwikkeling van alle Amsterdammers bevorderen, met het gezamenlijk belang van de gemeenschap voorop. Dat is onze missie.

7 12 Coöperatief jaarbericht 2010 Coöperatief jaarbericht Versterken van de internationale positie van Amsterdam We moeten het menselijke karakter van de stad koesteren Terug in de top 5 van Europese vestigingssteden, dat had de gemeente tot doel met Amsterdam Topstad. Die ambitie is gehaald: Amsterdam is gestegen van de zesde naar de vijfde plaats op het lijstje van Europese steden waar internationale bedrijven zich graag vestigen. Rabobank Amsterdam was nauw betrokken bij deze ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat Amsterdam internationaal aantrekkelijk is en vooral blijft. Mark de Kruijk (l) was programmadirecteur van het - inmiddels afgeronde - gemeentelijke programma Amsterdam Topstad Greg Thorburn (r) is manager Corporate bij Rabobank Amsterdam Eigenlijk ging het vooral om het stimuleren van het vestigingsklimaat maar we wilden ook graag een ambitie neerzetten, vertelt Mark de Kruijk. Onderzoeken naar onder meer de economische groei laten zien dat Amsterdam prima scoort. Ook zachte factoren, zoals de kwaliteit van leven, spelen een rol in de stijging op de ladder. Amsterdam is vooral populair bij internationale bedrijven omdat die kwaliteit van leven hier groot is, zegt De Kruijk. Het is een kleine, compacte stad die heel veel functies herbergt en waar alles bereikbaar is. De fiets staat symbool voor wat Amsterdam is, wij zijn gewoon het grootste dorp van de wereld. Dat menselijke karakter moet je koesteren als stad. Versterken internationale positie We vinden het belangrijk dat Amsterdam internationaal aantrekkelijk en is vooral blijft, zegt Greg Thorburn. Zakelijk, maar ook op cultureel, ecologisch en sociaal-maatschappelijk vlak. We moeten lange termijn denken. Wil je topstad zijn, dan moet je de bedrijven die zich hier vestigen, gastvrij verwelkomen en goed bedienen. De Kruijk: Een van de zaken die we vanuit de gemeente verbeterd hebben, is het inrichten van een Expatcenter waar buitenlandse werknemers terecht kunnen. Verder stimuleren we verschillende partijen om samen te werken op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschap. Thorburn: Dit sluit volledig aan bij de gedachte van Rabobank Amsterdam. We willen partijen die van betekenis kunnen zijn met elkaar verbinden zodat zij samen kunnen bijdragen aan de positie van de stad. De Rabobank is een zeer betrouwbare partner, vindt De Kruijk. Ik heb gemerkt dat de Rabobank ook in een grote stad als Amsterdam midden in de samenleving wil staan en openstaat voor allerlei activiteiten. Door haar inzet én vasthoudendheid creëert de Rabobank een enorme dynamiek. Participatie in diverse projecten In het kader van de versterking van de internationale positie van Amsterdam, ondersteunt Rabobank Amsterdam onder meer het Life Sciences Fund en SAIL 2010 en is zij nauw betrokken bij de ontwikkeling van het havengebied. Ook is de bank betrokken bij het Amsterdam University College, dat studenten van over de hele wereld naar de stad trekt. Om minder vermogende studenten een kans te geven, steunde Rabobank Amsterdam een beurzenfonds. De Kruijk: Door in een vroeg stadium helderheid te verschaffen over deze steun, wist de bank ook andere partijen mee te krijgen. Als corporate partner bij de Giro d Italia speelde Rabobank Amsterdam een rol bij de internationale profilering van de stad. Dankzij het diner voor vooraanstaande gasten, konden we als stad cachet geven aan het evenement, vertelt Thorburn. De Kruijk: Maar ook in de Dikke Banden-race voor kinderen zag je de betrokkenheid van de Rabobank. Kijk, dat hebben we nodig als stad.

8 14 Coöperatief jaarbericht 2010 Coöperatief jaarbericht Kunst en cultuur in Centrum Creativiteit is belangrijk voor het succes van deze stad Een rijk cultureel aanbod is voor een stad als Amsterdam van cruciaal belang om mee te tellen in Europa. Maar ook voor Amsterdammers zelf moeten kunst en cultuur toegankelijk zijn. Broedplaatsen moeten ruimte geven aan de creativiteit in de stad. Dat coöperatieve gevoel is een mooi voorbeeld voor hoe we op cultureel gebied samen moeten optrekken. Paul Spies (l) is directeur Amsterdams Historisch Museum Michiel Buchel (m) is algemeen directeur wetenschapsmuseum NEMO Pascal de Jong (r) is accountmanager Zakelijke Relaties, Rabobank Amsterdam, Markt Centrum Wij zijn een stad met een ongelooflijke dichtheid aan musea en andere culturele instellingen, van grote namen tot kleinschalig en bijzonder. Maar de drempel moet omlaag, vindt Paul Spies. De rode loper moet uit. Michiel Buchel vult aan: Spreek met je aanbod verschillende groepen aan. Niet alleen in de thema s van je collecties maar ook met lezingen. Haal muziek in je museum of organiseer gezamenlijk evenementen. Spies: Haal de stoffigheid er af. Profileer je als een algemeen instituut en niet langer als een 19e-eeuwse kennisburcht voor mensen die hoger opgeleid zijn. Daarbij moeten we niet alleen de nationale en internationale toerist aanspreken. Ook de Amsterdammer moet zich welkom voelen in onze instellingen. Samen werken aan culturele ontwikkeling De beide museumdirecteuren geloven in een accentverschuiving in de internationale citymarketing. Spies: Amsterdam is nu de stad van seks, drugs en rock- n-roll en dat beeld van vrijdenken en vrijheid moet zeker blijven bestaan. Maar werk ook vooral aan het internationale imago van Amsterdam als culturele en creatieve stad. Samenwerking is het sleutelwoord. Daar heb je partners bij nodig, zoals de stad en het bedrijfsleven, zegt Spies: De Rabobank speelt daarin een belangrijke rol. Pascal de Jong: Rabobank Amsterdam is dichtbij en betrokken. Kunst en cultuur vormen een essentieel onderdeel van de stad. Via ons netwerk interesseren wij particulieren en ondernemers voor de kunst. Bijvoorbeeld door ledenacties en arrangementen. Spies: Ik ben al heel lang een Rabo-fan. De Rabobank is een bank die de binding zoekt met ondernemers. Dat coöperatieve gevoel is een mooi voorbeeld voor hoe we op cultureel gebied samen moeten optrekken. Ruimte voor creativiteit De drie gesprekspartners zijn het er over eens dat er kansen liggen in het investeren in de creatieve industrie. Zo werken instellingen, bedrijfsleven en banken via het gemeentelijke Bureau Broedplaatsen samen aan het realiseren van betaalbare ateliers voor creatieven. Creativiteit is altijd een van de belangrijkste ingrediënten geweest voor het succes van deze stad, vindt Spies. De kleine ondernemer is het begin van alle mooie nieuwe ontwikkelingen. Zie ook de Rabobank: die is begonnen met samen werken aan iets groots en wist zo de risico s te spreiden. De Jong: Creatieve mensen zijn vaak heel goed in hun vak. Maar ze hebben soms geen flauw idee hoe ze moeten beginnen. Wij proberen ze - naast het begeleiden van het financiële traject - via ons netwerk te koppelen aan bijvoorbeeld boekhouders en webdesigners. Musea spelen daarin ook een belangrijke rol, vinden Spies en Buchel. Spies: Gooi de avonden open voor creatieven. Niet alleen voor autonome kunstenaars, maar ook voor bijvoorbeeld studenten en gamedesigners. Hoe meer hoe beter, ze inspireren elkaar. Juist die creatieve industrie maakt de stad leefbaar.

9 16 Coöperatief jaarbericht 2010 Coöperatief jaarbericht Activerend armoedebeleid in Amsterdam-Noord Weg uit de armoede In Amsterdam-Noord leeft één op vijf huishoudens op of onder het bestaansminimum. Sinds vorig jaar zet een brede coalitie van partners samen de schouders onder de armoedebestrijding, met als ambitieuze doelstelling de armoede tegen 2014 met een kwart terug te dringen. Mensen die op of onder de armoedegrens zitten, doen vaak onvoldoende mee aan allerlei maatschappelijke activiteiten. Kees Diepeveen (r) is portefeuillehouder gemeente Amsterdam, stadsdeel Noord Adriaan Slurink is directeur Markt Noord, bij Rabobank Amsterdam In het voorjaar van 2009 gaf het stadsdeelbestuur een denktank de opdracht om een armoedebeleid uit te stippelen. Al na drie maanden stonden de krijtlijnen op papier. Kees Diepeveen: Vroeger ontwikkelden bedrijven, maatschappelijke instellingen en het stadsdeelbestuur vaak losse initiatieven om kansarmen te helpen. Voortaan zetten we sterker in op een ketenaanpak. We werken met vertrouwenspersonen die kansarme inwoners op weg kunnen helpen. Met verschillende instanties en bedrijven hebben we een convenant gesloten waarin staat wat hun concrete bijdrage is. Verder hebben we een activeringsfonds opgericht om initiatieven op het vlak van armoedebestrijding te ondersteunen. Preventie en educatie Op verzoek van het stadsdeelbestuur maakt ook Rabobank Amsterdam deel uit van de denktank. Met het opendraaien van de geldkraan los je het armoedevraagstuk niet op, zegt Adriaan Slurink. Als Rabobank hebben wij gekozen voor armoedepreventie en educatie. Zo bieden we bliksem- en snuffelstages voor scholieren aan en leren we jongeren op het Bredero College hoe ze schulden kunnen voorkomen. Op de Budgetmarkt hebben we mensen uitgelegd hoe zij geldstromen onder controle kunnen houden. Daarnaast ondersteunen we vanuit ons Coöperatiefonds ook projecten op het gebied van armoedebestrijding. In december maakten wij een armoedeconferentie van het Rode Kruis mogelijk. Slurink: Als coöperatieve bank willen we een onderdeel van de samenleving zijn. De Rabobank is geworden wat ze is door haar verwevenheid met het geheel. Het is ondenkbaar dat we alleen op de recepties van de grote zakenjongens aanwezig zijn. In Amsterdam-Noord kun je er niet omheen dat er op het vlak van armoedebestrijding een taak ligt. Wij willen onze verantwoordelijkheid pakken. Diepeveen: Bij de Rabobank zie je deze lokale verwevenheid erg sterk. Daarom hebben we ze gevraagd om aan te sluiten bij de denktank. De Rabobank helpt ook mensen op weg die het minder breed hebben. Samenwerken We zijn de afgelopen jaren steeds meer gaan inzien dat armoede niet alleen een financieel probleem is, maar ook te maken heeft met non-participatie, zegt Diepeveen. Mensen die op of onder de armoedegrens zitten, doen vaak onvoldoende mee aan allerlei maatschappelijke activiteiten. Een activerend armoedebeleid prikkelt deze mensen om weer aansluiting te zoeken bij de maatschappij. Tegelijkertijd daagt het verenigingen, bedrijven en hulpinstanties uit om nog beter samen te werken op het vlak van armoedebestrijding. Zowel Diepeveen als Slurink is zich bewust dat het terugdringen van de armoede in Amsterdam- Noord een project van lange adem is. Slurink: Dit vraagt veel inzet van alle betrokken partijen. Diepeveen: Een kwart minder armoede tegen 2014 is een ambitieuze doelstelling, maar het gaat onmiskenbaar de goede kant op. De betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven blijft belangrijk. Daarom houden we de denktank ook de komende jaren als klankbordgroep intact.

10 18 Coöperatief jaarbericht 2010 Coöperatief jaarbericht Welzijn van Amsterdammers Bijdragen aan een gezonde samenleving Rabobank Amsterdam is nauw betrokken bij een aantal initiatieven die het welzijn van Amsterdammers bevorderen. We dragen graag ons steentje bij aan een hoge levenskwaliteit. In Amsterdam zit veel kennis op het gebied van life sciences en biotechnologie. Pieter Mullink (l) is accountmanager Zakelijke Relaties, Rabobank Amsterdam, Markt Oost David de Jong (m) is accountmanager Private Banking, Rabobank Amsterdam, Markt Oost Tom Schwarz (r) is directeur Life Sciences Fund Amsterdam Rabobank Amsterdam roept dit jaar een loket in het leven voor zakelijke en particuliere klanten werkzaam in de gezondheidssector, de Medical Desk. Specialisten vanuit alle geledingen van de bank werken hierin samen. David de Jong brengt zijn expertise in vanuit Private Banking. Ik heb enkele jaren in de medische wereld gewerkt en weet welke behoeften er leven. In de zorgsector gaan particuliere en bedrijfsmatige zaken vaak hand in hand. We willen onze klanten optimaal bedienen en tegelijkertijd de gezondheidszorg ondersteunen in haar ontwikkeling. In Oost en Zuidoost zitten veel maatschappen en ziekenhuizen, zegt Pieter Mullink. We vinden het belangrijk dat deze sector zich optimaal kan ontwikkelen. Het is echter ondoorzichtig wat er de komende jaren qua financiering en zorgverzekering gaat gebeuren. Des te belangrijker is het om dicht bij de sector te staan en de situatie zorgvuldig te volgen. Life Sciences Fund Ook op andere vlakken is Rabobank Amsterdam actief betrokken bij gezondheidsvraagstukken in de stad. De bank is medeaandeelhouder van het vorig jaar opgerichte Life Sciences Fund Amsterdam (LSFA). Dit fonds investeert in startende bedrijven in de regio Amsterdam die actief zijn in life sciences en biotechnologie. Het LSFA is een initiatief van de gemeente in samenwerking met een aantal academische medische centra. In Amsterdam zit veel kennis op het gebied van life sciences en biotechnologie, vertelt Tom Schwarz. De gemeente vindt het belangrijk dat deze bedrijven in staat gesteld worden om hun ideeën uit te werken en deze naar de markt en de patiënt te brengen. Het is fantastisch dat ook de Rabobank dit initiatief ondersteunt. Jonge bedrijven in de life sciences ontbreekt het immers vaak aan startkapitaal. Zij hebben weinig subsidie tot hun beschikking, waardoor ze vrijwel volledig afhankelijk zijn van fondsen. Het siert de Rabobank dat ze daar substantieel in willen investeren. Van het LSFA kan een vliegwieleffect uitgaan, zegt Mullink. Krijgt een bedrijf eenmaal financiële steun via het LSFA, dan versterkt dit de positie en wordt het wellicht ook voor onze bank makkelijker om te investeren. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling in de medische sector, waardoor de werkgelegenheid in deze sector op peil blijft. Hoge levenskwaliteit Ook op andere manieren dragen wij ons steentje bij aan een gezonde samenleving met een hoge levenskwaliteit, zegt De Jong. Zo ondersteunt de Rabobank stichting die jongeren met een chronische ziekte begeleidt naar een vakantiebaan, een bijbaan of vast werk. We gaan ook in onze eigen netwerken op zoek naar bedrijven die deze jongeren willen helpen. Vorig jaar heeft een grote groep medewerkers zich ingezet voor De Belevenis, een reizende uitgaansmogelijkheid voor mensen met een ernstige handicap. Verder ondersteunen we via ons Coöperatiefonds projecten zoals Vette Pret en Gezond Opereren van het VU MC. Mullink: Daarbij is het steeds onze insteek om op structurele wijze een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

11 20 Coöperatief jaarbericht 2010 Coöperatief jaarbericht Iedereen doet mee in Amsterdam-Zuid Wij zoeken de interactie met mensen die het in het leven wat moeilijker hebben Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft betrekking op de hele organisatie. Susan Leerkes: Hier in Amsterdam-Zuid zijn enthousiaste medewerkers daarom zelf een MVO-projectgroep gestart. Niet alleen omdat ze dat heel leuk vinden maar ook omdat ze graag zelf betrokken willen zijn bij wat er in de buurt gebeurt. Wij vinden het belangrijk dat er interactie plaatsvindt tussen ons en de mensen die het in het leven wat moeilijker hebben. Susan Leerkes (l) is manager Bedrijven bij Rabobank Amsterdam, Markt Zuid Elisa de Marco (m) is teamleider Financieel Advies bij Rabobank Amsterdam, Markt Zuid Linda Ruiter (r) is coördinator Jongerenwerk bij welzijnsorganisatie Combiwel Een van de initiatiefnemers is Elisa de Marco, die zó hartstochtelijk kan vertellen, dat ze al verschillende klanten in haar netwerk heeft meegekregen in haar activiteiten. Wij vinden het belangrijk dat er interactie plaatsvindt tussen ons en de mensen die het in het leven wat moeilijker hebben, zegt ze. Beide groepen hebben daar iets aan. Door die interactie groeien mensen en raken ze geïnspireerd. Vrouwenparticipatie Een belangrijk onderwerp op de agenda van de MVO-projectgroep is de vrouwenparticipatie in Amsterdam-Zuid. Daarbij kwam De Marco in contact met Linda Ruiter van Combiwel. Het betrekken van vrouwen bij de samenleving is hier hard nodig, vertelt Ruiter. Het gaat vaak om vrouwen die de taal niet zo goed spreken, in een klein kringetje leven en weinig opleiding hebben. Daardoor zetten ze minder snel de stap naar buiten. Ze willen wel maar weten niet zo goed wat de mogelijkheden zijn. Wij zijn deze vrouwen gaan begeleiden naar vrijwilligerswerk, scholing of betaald werk. Sinds vorig jaar organiseren we ook de Participatiemarkt op Internationale Vrouwendag. Dan zijn er allerlei activiteiten, gericht op bijvoorbeeld samen sporten of op het vinden van een baan, vrijwilligerswerk of het opstarten van een eigen bedrijf. Verder helpen met ideeën Rabobank Amsterdam leverde vorig jaar al een financiële bijdrage aan de Participatiemarkt. Dit jaar wilden we onze betrokkenheid nog sterker laten zien, vertelt De Marco. Zo hebben we goodiebags samengesteld voor alle deelnemers en stonden we er met een stand waarin we informatie verstrekten over elementaire bankzaken. Ook gaven twee collega s een workshop over hoe je je eigen ondernemingsplan schrijft. Dat was een interactieve, leuke en inhoudelijk goede training die druk werd bezocht. Er waren vrouwen met ontzettend leuke ideeën voor het starten van een bedrijf. Maar het ontbreekt hen over het algemeen aan praktische kennis. De stap naar de bank en naar professionalisering blijft dan achterwege. En dat is jammer want daardoor blijven de vrouwen vaak in hun eigen sociale kring hangen en komen ze niet verder met hun ideeën. Bijdragen aan ontwikkeling Naast vrouwenparticipatie staan ook armoedebestrijding en educatie op de agenda. Rabobank Amsterdam heeft samen met de gemeente in de strijd tegen armoede het Pact voor Amsterdam ondertekend, vertelt De Marco. Daar wilden wij graag op inhaken. Zo ondersteunen we bijvoorbeeld de voedselbank in Amsterdam-Zuid. Verder geven we op ons kantoor trainingen en cursussen, zoals een cursus budgetteren. Ook hebben we uit ons Coöperatiefonds geld beschikbaar gesteld om een kinderkamp te organiseren. Van de zomer gaan we met collega s zo n 45 tieners die in een sociaal isolement zitten, een leuke zorgeloze week bezorgen.

12 22 Coöperatief jaarbericht 2010 Coöperatief jaarbericht Sociale binding in Amsterdam Nieuw-West We brengen mensen dichter bij elkaar Voor een goed functionerende samenleving is sociale cohesie van groot belang. Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid stimuleert de Rabobank initiatieven die mensen dichter bij elkaar brengen. We moeten zorgen dat de volgende generatie een sterkere positie op de sociale ladder krijgt. Leo Bosch (l) is voorzitter van stichting Samenloop voor Hoop Badhoevedorp Piet Stolp (r) is directeur Markt Nieuw-West bij Rabobank Amsterdam Ontwikkelingen als individualisering en radicalisering hebben ertoe geleid dat de tussenmenselijke relaties in veel buurten onder druk zijn komen te staan. Ook in Amsterdam-West kent men deze problematiek. Gelukkig heeft de grootschalige renovatie van de westelijke tuinsteden de afgelopen jaren geleid tot een hogere woonkwaliteit en een meer evenwichtige samenstelling van de bevolking. Maar er is meer nodig dan stenen stapelen alleen, zegt Piet Stolp. Je moet in dergelijke wijken ook veel aandacht besteden aan sociale binding. We spelen daar als Rabobank vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid graag op in, door initiatieven te ondersteunen die mensen bij elkaar brengen. Zo brengen Bakkie in de Buurt, East n Cookin en Resto Van Harte buurtbewoners met elkaar in contact. Ook sport, kunst en cultuur zijn bindende factoren. In Amsterdam-West zet het lokale bestuur sterk in op het creëren van werkgelegenheid en het stimuleren van scholing en ondernemerschap. Rabobank Amsterdam organiseert hiertoe informatiebijeenkomsten en werkt samen met andere partijen die starters begeleiden. Ook werken we mee aan de Ondernemersprijs Nieuw-West die dit jaar al voor de derde keer wordt uitgereikt. Sociale binding op jonge leeftijd Daarnaast richt de bank zich op jongeren. Stolp: We moeten zorgen dat de volgende generatie een sterkere positie op de sociale ladder krijgt. We proberen zo dicht mogelijk bij de jongeren te komen, hen te stimuleren hun talenten te ontwikkelen en na te denken over hun toekomst. Zo zijn we partner van JINC, een initiatief dat jongeren via stages en sollicitatietrainingen in contact brengt met het bedrijfsleven. Samenloop voor Hoop Ook allerlei evenementen die de samenhang tussen mensen versterken worden door de bank ondersteund. Voorbeelden zijn het Sloterplas Festival in Amsterdam Nieuw-West en de Samenloop voor Hoop van KWF Kankerbestrijding in Badhoevedorp. Doel van de Samenloop was het bespreekbaar maken van het onderwerp kanker, elkaar ondersteunen en geld inzamelen voor onderzoek. Op 29 en 30 mei zetten 42 teams zich in om geld voor de strijd tegen kanker bij elkaar te wandelen. Elk team had een marktkraam waar ze zelfgemaakte artikelen verkochten. Sommige deelnemers hadden van tevoren acties georganiseerd om geld in te zamelen. Leo Bosch is blij met de steun van de Rabobank. Ik wilde partijen bij de Samenloop betrekken die in de lokale maatschappij staan, zich om iedereen bekommeren en een netwerk hebben, vertelt Bosch. De Rabobank houdt zich intensief bezig met mens en maatschappij. Vanuit het Coöperatiefonds hebben we een bijdrage ontvangen. Hiermee konden we alles op poten zetten. Een flink aantal bankmedewerkers heeft zich tijdens het evenement vol overgave ingezet. Er hebben twee Rabo-teams meegewandeld en medewerkers hebben actief bijgedragen aan de organisatie. Het leefde echt bij de medewerkers. Stolp: De Samenloop voor Hoop was een prachtige manier om invulling te geven aan sociale binding. Het bracht mensen bij elkaar.

13 24 Coöperatief jaarbericht 2010 Coöperatief jaarbericht Rabobank zet zich in voor jongeren in Oud-West Ieder kind heeft recht op zelfontplooiing Niet voor alle Amsterdamse kinderen is het vanzelfsprekend dat zij hun talenten kunnen ontwikkelen. Het is daarom belangrijk om individuele ontwikkeling en maatschappelijke deelname van kinderen te bevorderen. Als betrokken partner in Amsterdam Oud-West ondersteunt de Rabobank initiatieven die jongeren stimuleren om naar school te gaan en na te denken over hun toekomst. Zo zijn we sinds vorig jaar partner van IMC Weekendschool. Op de weekendschool leren ze zich in te zetten en zaken af te maken. Karin Wortelboer (l) is Manager Weekendschool Amsterdam West Geert Reyners (r) is Private Banker, Rabobank Amsterdam Rogier Stroekman (niet op foto) is accountmanager Private Banking, Rabobank Amsterdam, Markt Oud-West IMC Weekendschool is in 1998 opgericht door Heleen Terwijn met als doel kinderen uit achterstandswijken in contact te brengen met wetenschap, kunst en cultuur. Inmiddels zijn er negen vestigingen verspreid over het hele land. Kinderen tussen de tien en veertien jaar maken er kennis met vakken als architectuur, recht, sterrenkunde, film en theater. Karin Wortelboer: Bij ons kruipen ze in de huid van professionals om zo hun zelfvertrouwen te vergroten, talenten te ontwikkelen en toekomstperspectieven te verbreden. Bij IMC Weekendschool volgen gemotiveerde kinderen drie jaar lang elke zondag les bij professionals. Hiertoe werkt de weekendschool samen met vaste partners en vrijwilligers. Zo is het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis al jaren betrokken bij het vak geneeskunde. Rabobank Amsterdam verzorgde lessen over ondernemen. Rogier Stroekman stond met plezier voor de klas. De kinderen hebben geleerd hoe je een onderneming start. Ze moesten een businessplan opstellen, uitvoeren en het geld dat ze verdienden bij ons op een rekening storten. Het enthousiasme van de kinderen vond ik geweldig. Ze roepen nog steeds hé, meester, als ze me tegenkomen op straat. We voelen ons betrokken en willen dicht bij de lokale samenleving staan, zegt Geert Reyners. Met het gastdocentschap kunnen we dat goed laten zien. Jongeren zijn onze toekomst en moeten de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Op de weekendschool leren ze zich in te zetten en zaken af te maken. Sponsorschap Ook financieel ondersteunt Rabobank de activiteiten van de weekendschool. De vestigingen in Amsterdam Noord en West ontvingen een bijdrage vanuit het Coöperatiefonds. Wortelboer: Per vestiging hebben we jaarlijks zo n euro nodig. Hiervoor doen we een beroep op sponsoren. Maar bij het sponsorschap gaat het ons niet alleen om geld. We willen ook een goede band opbouwen met elkaar. Rabobank Amsterdam wil vanuit haar coöperatieve gedachte een bijdrage leveren. Zo brengen we de school ook in contact met partners uit ons eigen netwerk. Stroekman: Een aantal klanten van mij heeft inmiddels aangegeven ook zelf actief deel te willen nemen. Het enthousiasme verspreidt zich als een olievlek. Breed betrokken Behalve IMC Weekendschool ondersteunt de bank nog tal van andere initiatieven die jongeren stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. In het kader van Track the Talent verzorgden medewerkers communicatietrainingen voor jongeren. We zijn partner van JINC, een initiatief dat leerlingen op jonge leeftijd in contact brengt met het bedrijfsleven. Ook de Weekend Academie en Giving Back worden ondersteund. Reyners: Op die manier zijn we breed betrokken bij de jeugd en verkleinen we de kloof tussen jongeren en het bedrijfsleven.

14 Vooruitblik op 2011 Rabobank Amsterdam wil een stuwende en vernieuwende kracht zijn die bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling van welvaart en welzijn in de stad. Op basis van deze ambitie zal Rabobank Amsterdam ook in 2011 haar coöperatieve activiteiten verder ontplooien. Wat mag de stad van ons verwachten? We zijn ons bewust van de problematiek in de stad met betrekking tot schooluitval, taalachterstand, sociale binding, veiligheid en duurzaamheid. Rabobank Amsterdam zal verder onderzoek doen in de stad en aansluiting zoeken bij de behoeftes in de maatschappij. Ook in deze tijden kan de stad op ons rekenen. We zullen onze verantwoordelijkheid nemen daar waar wij echt nodig zijn. We zijn partner in het welzijn en de welvaart van Amsterdammers. Door coalities te vormen willen we de onderlinge samenwerking versterken tussen Amsterdammers, bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. Op coöperatieve wijze, zoals we al ruim honderd jaar doen. Onze leden vormen hierin een onmisbare schakel. Door middel van themabijeenkomsten en paneldiscussies op stadsdeelniveau en met de inzet van virtuele middelen, willen we de kennis en expertise van onze leden in 2011 nog beter inzetten. Zo werken we samen met onze leden, klanten en relaties aan een echte topstad. Hieronder vindt u de initiatieven die Rabobank Amsterdam in de periode juni 2009 tot en met mei 2010 heeft ondersteund: Met participatie in het Life Sciences Fund Amsterdam wordt de maatschappelijke betekenis van biomedische kennis vergroot. De bewoners van zorgcentrum de Meerwende in Badhoevedorp kregen bezoek van de Faria Clowns. Rabobank Amsterdam is founding partner van de Melkweg. Basketvalvereniging Mosquito s organiseert elke zondagochtend een basketbalinstuif voor jonge kinderen om kennis te maken met de sport. Museum Van Loon werkt met steun van Rabobank Amsterdam aan de renovatie van haar koetshuis. Bewoners van Amsterdam Zuid konden genieten van kunst en cultuur tijdens het Muziekfestival Beatrixpark. Bij Noordjes KinderKunst maken kinderen kennis met kunst, cultuur en hun eigen creativiteit. Met een donatie is een verbouwing mogelijk gemaakt bij kinderdagverblijf Okki. Bij Opera aan t IJ krijgen aanstormende operatalenten de kans om zich onder professionele begeleiding te bewijzen. Oud-Zuid voor Jong-West zet zich in voor kinderen met een taal- en rekenachterstand in Amsterdam West. Medewerkers zetten zich in voor een participatiemarkt voor vrouwen in de Pijp. Peper&Zoet brengt podiumkunstenaars en hun publiek bijeen tijdens een eendaags interdisciplinair festival. Kinderen van het Philadelphia Kort Verblijf Tehuis in Zuidoost ontvingen een abonnement op het zwembad in de buurt. Bij Plein Theater krijgen beginnende professionele theatermakers en ambitieuze amateurs een kans om hun talenten verder te ontwikkelen. Rabobank Amsterdam is vriend van het internationale cultuurpodium Podium Mozaïek. Basisschool de Poolster kan dankzij een donatie toch op schoolreisje. In Ransdorp wordt een dorpsplein ingericht met speelvoorziening. Rabobank Amsterdam maakte de Rode Kruis werkconferentie Van Uitsluiting naar Verbinding mogelijk in strijd tegen armoede. Het Rode Loper Festival brengt bewoners van stadsdeel Oost via kunst en cultuur bij elkaar. Met een donatie is het jubileumfeest van scoutinggroep Rijnlandgroep mede mogelijk gemaakt. Met het project Samen Smiles ontmoeten dove, slechthorende én horende kinderen elkaar. Vanuit het project Samen Verder is een bijdrage geleverd aan de Kansenpot, die bewoners van Amsterdam Noord helpt om hun talenten te ontwikkelen. De Samenloop voor Hoop brengt inwoners van Badhoevedorp bijeen in strijd tegen kanker. Twaalf Amsterdamse basisscholen krijgen een speciale rolstoelsportclinic van Scool on Wheels. Servicepunt Da Costa vierde haar 10-jarig jubileum. Rabobank Amsterdam ondersteunt het Seamen s Centre in de haven van Amsterdam. Het Sloterplasfestival geeft Amsterdam Nieuw-West een artistieke impuls en stimuleert culturele en maatschappelijke participatie. Rabobank Amsterdam is founding partner van de Stadsschouwburg Amsterdam. Stichting 4-5 mei Comité Zuidoost brengt de geschiedenis over de Tweede Wereldoorlog onder de aandacht op scholen in Amsterdam Zuidoost. Stichting Speeltuinen in Noord opent dankzij een donatie haar kinderatelier op de NDSM-werf. Stichting Te Kijk ontwikkelde met steun van Rabobank Amsterdam kunstzinnige initiatieven om de leefomgeving tot een bijzondere beleving te maken. Rabobank Amsterdam ondersteunde het Stoomgemaal Halfweg, het oudste nog draaiende schepradgemaal ter wereld. Het project Studio OH3 biedt talentvolle kinderen uit Slotervaart de kans om kennis te maken met oude en nieuwe vormen van fotografie. Timon t Arendsnest biedt plek aan jongvolwassenen die te maken hebben met psychische of sociale problemen. Rabobank Amsterdam is founding partner van Toneelgroep Amsterdam. Medewerkers verzorgen communicatietrainingen voor jongeren in het kader van Track the Talent. Vanuit het Valentine Peace Project maken kinderen uit Amsterdam Noord gedichten voor mensen in zieken- en bejaardenhuizen. Het project Vette Pret maakt kinderen met overgewicht en hun ouders bewust van de relatie tussen voeding en beweging, overgewicht en gezondheid. Rabobank Amsterdam doneert vijftig eco-wasballen aan de Voedselbank Diemen. Met steun van Rabobank Amsterdam versterkt stichting Volksbond Amsterdam de positie van dak- en thuislozen. Rabobank Amsterdam stelt stappentellers beschikbaar voor het VU Medisch Centrum om complicaties tijdens en na operaties terug te dringen. Tijdens de Week van de Smaak in september stond gezonde en eerlijke voeding centraal. In stadsdeel Oud-West vond buitenbioscoop WWW Pleinbios plaats. Kinderboerderij Zimmerhoeve startte met de aanleg van een caviatafel en een konijnenheuvel. Stichting de Zonnebloem organiseerde een speciaal Kerstfeest voor ouderen. Medewerkers van Rabobank Amsterdam begeleidden ouderen en gehandicapte en zieke mensen bij de speciale Zonnebloem Theater Tournee. Kijk voor nog meer gesteunde initiatieven op pagina 2

15

Verbinden & Versterken Samenwerken aan een sterke stad

Verbinden & Versterken Samenwerken aan een sterke stad Verbinden & Versterken Samenwerken aan een sterke stad Coöperatief Jaarbericht 2013 1 Voorwoord Samenwerken aan een sterke stad Wie om zich heen kijkt, ziet steeds meer innovatieve vormen van samenwerking

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen stichting Assen voor Assen / juli 2011 Auteur / redacteur Noor van Leeuwen, NL consulting

Nadere informatie

Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Amsterdammers Maken de Stad Programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Colofon Programmacommissie GR2014: Paul Tang (voorzitter),

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Samen investeren in de basis

Samen investeren in de basis Samen investeren in de basis Voorwoord Colofon Met deze brochure wil Rabobank Amsterdam andere bedrijven inspireren om een langdurig samenwerkingsverband met een basisschool in Amsterdam aan te gaan. Wij

Nadere informatie

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem PvdA Werkt aan de toekomst Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment persoonlijk bezighoudt en hoor terug over de onzekerheid over werk, inkomen en voorzieningen

Nadere informatie

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar Kennismaking met stichting VanHarte 2 Inhoud Voorwoord 3 1 Dit is VanHarte 4 2 Resto s, KinderResto s en Reizend Resto 6 3 Wie zijn onze doelgroepen? 9 4 VanHarte

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven De slimste regio ter wereld, Brainport, creatieve magneet, de economische motor van Nederland... Eindhoven staat op de

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

1.1 Unieke tijden: de uitdagingen

1.1 Unieke tijden: de uitdagingen Inhoudsopgave 1.1 Unieke tijden: de uitdagingen...2 1.2 De Rode Draad: Iedereen telt mee...5 1.3 Nieuwe Kansen: de hervormingen...8 2. Onze keuzes...12 2.1 Emancipatie, onderwijs en cultuur...12 2.2 Werk

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

INLEIDING. Ilayda 9 jaar

INLEIDING. Ilayda 9 jaar STRATEGISCH PLAN 2014-2017 INLEIDING Het Jeugdcultuurfonds stelt zich ten doel om zoveel mogelijk kinderen de gelegenheid te geven mee te doen aan culturele en/of kunstzinnige activiteiten door financiële

Nadere informatie

Kracht in Nederland. Jongeren de kans geven mee te doen, daar draait ons initiatief om

Kracht in Nederland. Jongeren de kans geven mee te doen, daar draait ons initiatief om Kracht in Nederland thema Tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid Peter Blokdijk, WerkMeester bij ESFA Rotterdam: Jongeren de kans geven mee te doen, daar draait ons initiatief

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Sociale coöperatie: anders denken en doen

Sociale coöperatie: anders denken en doen [1] Sociale coöperatie: anders denken en doen Het kantelen begint langs de randen Suggesties voor burgers, uitvoerders en bestuurders om anders te denken en anders te doen naar aanleiding van een onderzoek

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht

Koffiekamer senioren in Caberg-Malpertuis voorbeeld van Wijkkracht Trajektinfo jaargang 21 september 2013 De aftrap van Go Active Be Creative in de St. Franciscusschool te Reijmerstok. Rechts (in judopak) wethouder Piet Franssen van Gulpen-Wittem. Voor het artikel over

Nadere informatie

Buiten de gebaande paden

Buiten de gebaande paden Buiten de gebaande paden Inspirerende voorbeelden van intersectoraal gezondheidsbeleid Onderwijsraad De Onderwijsraad is het adviesorgaan voor de regering op het terrein van het onderwijs. De raad adviseert

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

Jaarverslag oktober 2006 september 2007

Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Jaarverslag oktober 2006 september 2007 Inhoud Kinderpostzegels voor kinderen door kinderen 2 1 Inleiding visie, missie en strategische keuzes 3 2 Doelstellingen, beleid, activiteiten en resultaten Projecten

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie