Opleider Competent. Informatiebrochure CWO Opleider cursus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleider Competent. Informatiebrochure CWO Opleider cursus 25 2014"

Transcriptie

1 Informatiebrochure Opleidercursus 25 De stichting Commissie Watersport Opleidingen is een samenwerkingsverband van: Deze cursus wordt verzorgt door Groei Direct Opleidingen en leidt op tot CWO Opleider - 1 -

2 Inhoudsopgave 1. Vooraf Doel van de cursus Opzet van de cursus Informatieavond Instroomeisen Informatieavond Praktijk Feedback 4 2. Competentie & Competentieleren Kerncompetenties Functiecompetenties Competentieleren: waar gaat het eigenlijk om? Uitgangspunten: Consequenties: Dilemma s 5 3. Competentie overzicht Kerncompetenties Functiecompenties 6 4. Portfolio Oorsprong Motieven Tips Literatuur Coach (groep) Reflecteren Literatuur: Hulpmiddel 9 6. Competenties verwerven POP Leeropdrachten Workshops Leervragen ELO Portfolio Toetsing & Beoordeling Methode Beoordelingsaspecten 11 Cursusdata 12 Opleidingsinstituut

3 1. Vooraf Leuk dat je de intentie hebt om de cursus te gaan volgen! In dit hoofdstuk geven we een beeld van het doel, de opzet en de intakeprocedure van de cursus. 1.1 Doel van de cursus. Het doel van deze opleiding is CWO-instructeurs 4 op te leiden tot opleider. Een opleider is iemand die door organisatie, opleiding en begeleiding (direct of indirect) zorg draagt voor alle vaar- en vaaronderwijsopleidingen op een vaarschool en eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van die vaaropleidingen. Dit betekent dat de opleider competent is om, binnen een door de CWO erkende watersportinstelling, opleidingen voor instructeurs 3 en 4 te ontwikkelen, te organiseren en de volledige verantwoordelijkheid daarvoor te dragen. In deze opleiding verwerven instructeurs kennis, vaardigheden en inzichten zodat zij cursisten kunnen introduceren en bekwamen in één of meerdere watersport disciplines. 1.2 Opzet van de cursus. De cursus is opgezet volgens de inzichten van het competentiegericht leren. We gaan uit van het idee dat al beheerste kennis, vaardigheden en competenties ingebracht kan worden en kan helpen de cursus sneller te doorlopen. Het de verantwoordelijkheid van de cursist om nog onvoldoende ontwikkelde en/of ontbrekende competenties naar eigen inzicht te verwerven. Dit betekent niet dat er geen lessen, workshops en begeleiding vanuit de cursusstaf zal plaatsvinden; we bieden per kerncompetentie een reeks mogelijkheden om kennis en vaardigheden te verwerven door workshops en literatuur aan te bieden. Daarnaast zal elke cursist een begeleider (leercoach) aangewezen krijgen om samen aan de leeropdrachten te werken die ontwikkeld zijn om te werken aan de belangrijkste competenties. Ook zal er ruimte zijn om geheel cursistgestuurde competenties te verwerven; aan de hand van de leervragen die de cursist heeft zal invulling worden gegeven aan bijvoorbeeld een les of workshop. In hoofdstuk 6.1 (POP) en 7.3 (Afronding en presentatie) vind je informatie over een aantal afrondingsdata

4 1.3 Informatieavond Het doel van de informatiedag is te bepalen of je reeds voldoende competenties beheerst om de cursus binnen een redelijke termijn af te ronden maar ook om inzicht te geven welke inspanningen noodzakelijk zijn om de cursus met goed gevolg te kunnen afsluiten Instroomeisen Om deel te mogen nemen aan de cursus moet de (aanstaande) cursist in het bezit zijn van een I-4* diploma (dus inclusief examenbevoegdheid of dit op korte termijn te kunnen halen uiterlijk 22 juni) en actief zijn binnen een CWO-aangesloten opleidingslocatie waar de cursist de mogelijkheid heeft om als opleider te functioneren. Daarnaast moet men bereid en in staat zijn voldoende tijd vrij te maken om de cursus te doorlopen. Richtlijn na I-4* is 50 dagdelen (150 uur) Informatieavond De informatiedag bestaat uit een presentatie en mogelijk een gesprek met de cursusstaf, waarbij de cursus opzet de leidraad vormt. In de verschillende presentaties en gesprekken wordt besproken welke competenties de cursist al beheerst en welke onderdelen nog ontwikkeld moeten worden. Daarnaast wordt meer informatie verstrekt over de inhoud van de cursus en kennis gemaakt met de andere (aanstaande) deelnemers Praktijk Naast de presentaties en eventueel een intakegesprek aan de hand van het Portfolio van de cursist wordt de cursist in de praktijk (begeleiden en training geven/gevorderd lesgeven) door de leercoach beoordeeld in de daarbij horende competenties. Dit gebeurt in principe op de eigen CWO-locatie, bij voorkeur zo vroeg mogelijk in het seizoen Feedback Naast de presentaties zal tijdens de informatiedag uitleg gegeven worden over de 360- graden feedback die het startpunt van de cursus zal vormen. 5 mensen uit uw omgeving zullen naast u inzicht proberen te geven in jou sterktes en zwakten en zijn daarmee de aanzet voor het persoonlijk opleidingsplan dat je samen met je coach zal gaan maken voorafgaand aan de cursus

5 2. Competentie & Competentieleren Competent zijn betekent: ik kan het en ik weet waarom. 2.1 Kerncompetenties Kerncompetenties zijn competenties die belangrijk zijn voor het functioneren in een bepaalde functie. Ze behoren niet bij de specifieke taak van de opleider, maar zijn wel kritisch ten aanzien van zijn of haar functioneren. Er is sprake van een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten. Bezit je deze competenties (gedeeltelijk) niet, dan zal je niet optimaal in de rol van opleider kunnen functioneren. 2.2 Functiecompetenties Functiecompetenties zijn competenties die specifiek horen bij de taak van de opleider. 2.3 Competentieleren: waar gaat het eigenlijk om? Om op de juiste manier deel te kunnen nemen aan de cursus is het noodzakelijk om je bewust te zijn van enkele uitgangspunten, consequenties en dilemma s van het competentieleren Uitgangspunten: Elk leerproces is individueel; Uiteindelijk is het doel van het leren iets te kunnen (competent zijn); kennis, attitude en vaardigheden zijn noodzakelijke elementen; Onderwijzen van kennis alleen leidt niet direct tot kunnen; Competent zijn is altijd contextgebonden; Beoordeling vindt plaats op aantoonbaar kunnen, niet op kennen; De meeste leer- en werksituaties vragen om samenwerking Consequenties: Competenties moeten zoveel mogelijk binnen de echte context worden aangeleerd; Toetsing van kennis is geen toetsing van kunnen; Klassikale aansturing van het leren via het doceren van kennis past niet in dit model; Een vervangende vorm van aansturing is dus noodzakelijk; een doorlopend coachingtraject is hiervoor de meest voor de hand liggende oplossing; Elke leerroute zal min of meer individueel vorm moeten krijgen; Leervragen kunnen (lang) niet altijd worden voorzien of georganiseerd; Er is meer tijd nodig voor begeleiding en coaching (on-the-job), minder voor ingeroosterde kennisoverdracht; Je kunt alleen gecoacht worden als je gecoacht wilt worden; Een (goede) relatie tussen alle betrokkenen is cruciaal, er wordt aandacht besteed aan binding (elkaar leren kennen en accepteren) Dilemma s Vertrouwen hebben in de leerbehoefte en mogelijkheden van de lerende Acceptatie van toevalsleren Controleren vs. Stimuleren en faciliteren Standaardiseren vs. Ontwikkelen - 5 -

6 3. Competentie overzicht 3.1 Kerncompetenties De opleider heeft het vermogen om: met een open houding te willen leren en ontwikkelen; samen te werken met (groepen) medewerkers binnen de eigen organisatie; samen te werken met collega opleiders (van andere vaarscholen); doelen te stellen en deze bereiken; een stijl van leidinggeven te kiezen die past bij de situatie en/of de organisatie; open te staan voor visies en inzichten van anderen: collega s, medewerkers en consumenten. 3.2 Functiecompenties De opleider heeft ten aan zien van: Begeleiden a. inzicht in het leertraject van de instructeur/begeleider; b. het vermogen begeleiding gestructureerd aan te bieden; c. kennis van gesprekstechnieken/communicatie en het vermogen de juiste toe te passen. Trainen a. het vermogen op ieder niveau training te verzorgen, zowel praktisch als theoretisch; b. de kennis en het inzicht om met de juiste foutenanalyse de cursist op een creatieve manier op het juiste niveau te trainen; c. de kennis en het vermogen trainingen te organiseren en te leiden. Opleidingen a. het vermogen om op alle niveaus instructeuropleidingen te organiseren en te leiden; b. de kennis en het inzicht om de kwaliteit van de opleidingen te waarborgen; c. heeft kennis van innovatieproblematiek en is in staat deze bij implementatie van (ver) nieuwe (nde) opleidingsmethodes toe te passen; d. heeft het vermogen het Instructeurs Opleidings Plan (IOP) op te stellen en uit te voeren. De CWO-organisatie a. kennis van het ontstaan van de organisatie; b. kennis van de bestuursstructuur en besluitvormingsprocessen; c. een compleet beeld van CWO-eisen; d. het vermogen de noodzakelijke (opleidings)administratie uit te voeren; Inzichten/visies a. kennis van activiteiten op andere CWO locaties en aangesloten verenigingen; b. inzicht in opleidingsprocessen op andere CWO locatie

7 4. Portfolio 4.1 Oorsprong Het begrip portfolio komt oorspronkelijk uit de wereld van kunst en architectuur. Kunstenaars en architecten kunnen bij hun sollicitaties niet volstaan met diploma s en mooie verhalen over hoe goed ze wel niet zijn. Mensen uit deze beroepsgroepen hebben een andere vorm gevonden om hun kwaliteiten aan te tonen, namelijk: het portfolio. Dat is een dossier met eigen schetsen en tekeningen, met foto s van eigen kunstwerken, van maquettes, van gebouwen e.d.. Op dit moment zien we dat de belangstelling vanuit het bedrijfsleven en het onderwijs voor dergelijke portfolio s toeneemt. Portfolio s leveren namelijk niet alleen gegevens over de capaciteiten van de cursist of toekomstige werknemer, maar geven ook inzicht in hun leervermogen. Dit is van des te meer belang omdat snelle maatschappelijke en technische ontwikkelingen maken dat kennis snel veroudert, waardoor niet alleen de verworven kennis van belang is, maar veeleer het vermogen van een persoon om snel nieuwe zaken bij te leren. 4.2 Motieven Portfolio s bevatten bewijsmateriaal van activiteiten die iemand heeft verricht in het kader van de eigen professionalisering. Het bewijsmateriaal van de activiteiten wordt door de persoon zelf geselecteerd en deze bepaalt eveneens zelf welke activiteiten hij/zij wil verrichten om dat bewijsmateriaal te verzamelen. Wanneer we tijdens een opleiding werken met een portfolio kan men zeggen dat deze opleiding mede cursistgestuurd en cursistgericht is. Op deze manier fungeert een portfolio als een hulpmiddel voor cursisten om hen te leren eigen doelen te stellen in het kader van eigen professionalisering (een leven lang leren). Het stelt de cursist in staat zich bewust te worden van de eigen capaciteiten en bewijsmateriaal te verzamelen van de eigen vaardigheden. 4.3 Tips Algemene tips voor het samenstellen en onderhouden van een portfolio zijn: Verzamel en structureer: verzamel zoveel mogelijk bewijsmateriaal, maar orden het zodanig dat het overzichtelijk blijft, bijvoorbeeld per onderwerp en per onderwerp weer naar kwaliteit Reflecteer: wat zegt het bewijsmateriaal over jouw competenties? Welke beheers je en welke (nog) niet? Formuleer doelen: aan welke competenties ga je werken? Hoe ga je dat doen? Denk ook aan en tijdspad! Stop er steeds wat in en gooi er wat uit: je portfolio is een reflectie op je leerproces; als er niets verandert in je portfolio staat je groei blijkbaar stil. Bescheidenheid is uit den boze; als je iets goed gedaan hebt mag dat gezien worden! Kijk bij anderen en luister naar hun ideeën: tijdens de cursus ben je niet elkaars concurrent, je leert van elkaar en kunt veel ideeën bij elkaar opdoen Geef je portfolio een persoonlijk tintje; iedereen heeft een eigen stijl die ook wat over jou zegt. " Wanneer ik een portfolio bekijk, ben ik natuurlijk geïnteresseerd in de inhoud, maar ik ben ook geïnteresseerd naar het ontwerp van de portfolio. Soms zegt de vorm van een portfolio me net zoveel als de inhoud. Aan het ontwerp kan ik mensen beoordelen, het zegt me of de ontwerper ervan conservatief of avontuurlijk is, cool of bescheiden, precies of slordig. Ik kan zelfs beoordelen of mensen veel tijd besteed hebben aan het bijstellen van hun portfolio of aan een efficiënte voorbereiding ervan Een portfolio zegt iets over het vermogen van iemand om te communiceren over zijn/haar eigen ideeën en ontwerpen" (vertaald uit het Amerikaans; Cesar Perelli in Linton,1996) 4.4 Literatuur Burke, K., Fogarty, R. & Belgrad, S. (1993) The portfolio Connection. USA: IRI Skylight Publishing Inc.Johnson, N.J. & Rose, L.M. (1997) Portfolios (Clarifying, constructing and enhancing) Basel: Technomic Publishing Company Inc. Linton, H. (1996) Portfolio Design. New York: W.W.Norton & Company, Inc. ISBN

8 5. Coaching & Reflectie 5.1 Coach (groep) Elke cursist krijgt, samen met 1 of 2 andere cursisten, een coach. Samen vormen zij een coachgroep. De cursisten in deze coachgroep kunnen samen, met en/of van elkaar leren. De coach is het eerste aanspreekpunt van de cursist. Daarnaast begeleidt de coach de cursist(en) tijdens het verwerven van competenties. Hij ondersteunt de cursist vorm en inhoud te geven aan het leertraject; de coach helpt en stimuleert. Het uitgangspunt van de coach is: Ik help de cursist het zelf te doen. Leidraad hiervoor is het Portfolio en (als onderdeel daarvan) het POP. De cursist zal met regelmaat contact hebben met de coach. Soms alleen, een andere keer met de coachgroep. De intensiteit van de coaching hangt af van de behoefte van de cursist en van de (hoeveelheid) te verwerven competenties. 5.2 Reflecteren Reflecteren is naar jezelf kijken, een belangrijk onderdeel tijdens de coaching waarbij je jezelf onder de loep neemt. Tijdens een reflectiemoment zou je jezelf de volgende vragen kunnen stellen: Voel ik mij competent? Heb ik het in de vingers? Hoe heb ik geleerd? Wat heb ik geleerd? Snap ik het? Hoe werd het mij duidelijk? Reflecteren helpt je om leerdoelen te formuleren, een studieplan te maken, je eigen leerproces begrijpen en kunnen beschrijven. 5.3 Literatuur: Reflecteren de Basis Mirjam Groen - 8 -

9 5.4 Hulpmiddel Om met de coach een opdracht, verslag of project goed te kunnen bespreken (reflecteren) tijdens een coachgesprek zou je bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren onderstaande tabel kunnen gebruiken: 1. Oriëntatiefase Wat moet/wil ik doen Waarom Waar Met wie Hoe lang, wanneer klaar Wat is het doel Hoe weet ik of het doel gehaald is (eisen, kwaliteit) 2. Uitvoer/verwerking Plan uitvoeren Regelmatig kijken of je je nog aan je plan houdt Zo nodig tussentijds even terug naar Evaluatiefase hoe vond ik het om dit te doen hoe is het gegaan wat ging goed wat kon beter is het doel gehaald belangrijke factoren van buiten wat was mijn rol wat heb ik geleerd Wie kan mij evt. helpen Wat heb ik er voor nodig Wat weet ik al Wat heb ik eerder gedaan, dat ik hier kan toepassen Welke stappen zijn nodig Hoe en met wie ga ik evalueren PLAN!! Zo nodig tussentijds even naar 3 controle bij samenwerking met anderen: wat vond je van elkaars bijdrage wat wil ik voor de volgende keer herhalen wat wil ik voor de volgende keer veranderen/verbeteren wat ga ik daarvoor doen - 9 -

10 6. Competenties verwerven Onvoldoende ontwikkelde en/of ontbrekende competenties moeten worden verworven. Om dit te bereiken zijn er meerdere mogelijkheden, voor iedere kerncompetentie in de cursus wordt stapsgewijs gekozen voor de methode: niveau inschatting einddoel vaststellen - kennis verwerven (oa met workshop en literatuur) kennis toepassen in de praktijk Reflecteren op eigen kunnen De coach ondersteunt je hierin, maar het initiatief ligt altijd bij de cursist! 6.1 POP Tijdens de startdag zal de cursist onder begeleiding van zijn/haar coach een start maken voor een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) opstellen waarin staat aan welke competenties, op welke manier en volgens welk tijdspad gewerkt gaat worden, rekening houdend met de verschillende afrondingsdata (zie 7.3) Dit POP wordt onderdeel van je portfolio. De volgende werkvormen voor het verwerven van competenties zijn mogelijk: 6.2 Leeropdrachten De competenties waaraan gewerkt gaat worden zitten aan een leeropdracht gekoppeld, die de cursist in een situatie brengt waarbij de nog verder te ontwikkelen competentie noodzakelijk is om de opdracht te kunnen vervullen. Deze opdracht kan bijvoorbeeld het organiseren van een activiteit inhouden of het schrijven van een verslag over een bepaald onderwerp. 6.3 Workshops Om de leeropdrachten te kunnen vervullen moet de cursist een workshop te volgen over het betreffende onderwerp. Deze workshop kan de cursist dan helpen de opdracht met goed gevolg te maken. Aan ieder cursusblok zit een workshop gekoppeld. Voorafgaand aan iedere workshop dag krijgt u een voorbereidingsopdracht en raden we u aan de bijbehorende literatuur te lezen. 6.4 Leervragen Je kunt specifieke leervragen voorleggen aan je leercoach. Zijn er meer cursisten met min of meer gelijke leervragen? Dan kan voor dat onderwerp een workshop worden opgezet. In andere gevallen zal je samen met je leercoach de vraag gaan behandelen/oplossen/beantwoorden. 6.5 ELO Tijdens de cursus zal er met een Elektronische Portfolio gewerkt worden waarin u uw portfolio kan opbouwen en uw uitwerkingen online kan delen met uw medecursisten je leercoach en de uiteindelijke PvB beoordelaar. 6.7 Portfolio Alle opdrachten, uitwerkingen van opdrachten, verslagen van workshops of andere leermomenten worden verzameld in het e-portfolio. Zoals in het betreffende hoofdstuk al omschreven is, moet uit het portfolio blijken dat de onvoldoende ontwikkelde en/of ontbrekende competenties na verloop van tijd beheerst worden

11 7. Toetsing & Beoordeling Een belangrijk onderdeel van (competentie-) leren is het evalueren en beoordelen van het leren. De coaches (en cursusstaf) kijken steeds of het leerproces goed verloopt en of het uiteindelijke product van het leren (het verwerven van competenties) voldoet aan criteria die door onszelf en/of door de buitenwereld zijn gesteld. Het Portfolio - met de bewijslast - speelt hierin een centrale rol! Een praktisch handvat in het uitwerken van je uiteindelijke portfolio waarmee je de competentie zal moeten bewijzen is om per competentie te starten met: Ik ben competent in. omdat ik met goed gevolg heb uitgevoerd en deze.. bewijsstukken ondersteunen dit. 7.1 Methode De criteria voor de beoordeling vanuit het portfolio zijn ruimer dan bij een echte kennistoets. Er is daardoor meer ruimte voor subjectiviteit. In dit verband is het ook interessant om te wijzen op het idee van dat 'er-velewegen-naar-rome-leiden'. Uitgangspunt hierbij is dat competenties op verschillende wijzen verkregen kunnen worden en op verschillende manieren getoond kunnen worden. Er zijn wel beoordelingsmaatstaven vastgelegd, maar deze laten ruimte voor variatie in het proces en het resultaat. Uiteindelijk wordt het totaal proces beoordeeld en niet (alleen) gefragmenteerde onderdelen. De winst van competentiegericht beoordelen in een contextrijke omgeving is een hoge mate van relevantie en validiteit. Daarnaast is het niet alleen 'de meester' (lees coach en/of cursusstaf) die oordeelt, ook de cursist geeft een oordeel en is verantwoordelijk om 'bewijzen' te verzamelen voor de betreffende competenties. Als die bewijzen verzameld zijn in een portfolio, dan dient er een waardering te komen. 7.2 Beoordelingsaspecten Beoordelingsaspecten voor het waarderen van producten/bewijzen in een portfolio zoals projectverslag, uitwerking van een opdracht, logboek, video: Authenticiteit: - is het product daadwerkelijk afkomstig van de cursist Actualiteit: - weerspiegelt het bewijs het huidige competentieniveau van de cursist Relevantie: - hoe specifiek is het bewijs voor de te beoordelen competentie Kwaliteit van het eindproduct: - in welke mate komt het product overeen met de gewenste kwaliteit (criterium, standaard) Kwantiteit: - is het aantal bewijzen, of de duur van een ervaring, voldoende om uitspraken te doen over de competentie Variatie: - is de competentie in verschillende contexten bewezen Bijzonderheden: -(...) 7.3 Afronding en presentatie De gehele cursus moet in één jaar (seizoen) afgerond kunnen worden. Om dit proces te bewaken zijn er een aantal afrondingsdata gesteld: data waarvoor het beheersen van betreffende competentie(s) moet worden aangetoond door middel van bijvoorbeeld het maken van een leeropdracht. Komt de cursusstaf tot de conclusie dat de cursist de betreffende competentie(s) niet beheerst zal er gestopt moeten worden met de cursus. Deze data zijn hard en er wordt niet van afgeweken. Reden voor deze afrondingsdata is de werkdruk van zowel de cursist als de coaches/cursusstaf aan het eind van de cursus te verminderen. Tijdens de afrondingsdag geeft de cursist een presentatie over zijn (verworven) competenties

12 8. Cursus overzicht & afrondingsdata Cursus Opleider Competent in schema: Aanmelden informatiedag Aanmelden cursus en doorgeven gegevens voor 360 graden feedback Startdag 2 maart a. rapport 360 feedback b. coachgroep c. POP d. Gesprekstechnieken Verwerven competenties a. Coachbijeenkomsten ten minste 2 b. Leeropdrachten 4 opdrachten c. Intervisiebijeenkomsten 4 keer d. Koppelbezoeken 2 uit 2 thuis e. Workshops 3 dagen f. Elektronische portfolio Afrondingsdag 15 november presentaties diplomering Cursusdata Datum Onderwerp Plaats/functie 31 januari informatieavond Loosdrecht 2 maart Startdag Gesprekstechnieken Loosdrecht 29 maart Workshopdag Training geven Loosdrecht 10 mei Workshopdag Innoveren/verandermanagement Loosdrecht 10 juni Intervisie (avond) Loosdrecht 22 juni I-4* (examineren) Deadline 22 juni PvB-dag Training geven Zeilfabriek de Morra 15 november Afrondingsdag en presentatie Loosdrecht

13 Opleidingsinstituut Groei direct opleidingen zal in 2014 de Opleidercursus verzorgen, de opleiding tot CWO Opleider valt onder auspiciën van de Kwaliteit Commissie van de stichting CWO. De CWO is de examinerende instantie en zal na het met goed gevolg doorlopen van de cursus overgaan tot het diplomeren van de cursist. Gedurende de opleiding zal de cursist de status van Opleider in Opleiding hebben en in die hoedanigheid in overleg met zijn/haar leercoach de rol van opleider kunnen uitoefenen. Studiebelasting De studiebelasting voor de opleidercursus is afhankelijk van het beginniveau en de eerder verworven competenties, uit onderzoek bij voorgaande cursussen wordt er buiten de cursusdata en geplande activiteiten om verdeeld over het cursusjaar nog tussen de 40 en 160 uur aan de cursus besteed. Literatuurlijst In de opleidercursus wordt er gebruik gemaakt van literatuur, u bent niet verplicht deze literatuur aan te schaffen maar zal dan bij voorbereidende opdrachten actief op zoek moeten naar de informatie op internet en via andere bronnen. Wij raden u echter wel aan de literatuur aan te schaffen. Motiverende gespreksvoering William R. Miller Vs van verandermanagement A. Cozijnsen Werkboek Intervisie J. Hendriksen Totaal coaching Huijbers Oefenboek Totaal coaching Huijbers Reflecteren de Basis Groen Inschrijving en cursusgeld De inschrijving van de opleidercursus is definitief na betaling van de factuur welke op de eerste cursusdag voldaan dient te zijn. De cursusprijs bedraagt 990,- euro excl. BTW voor cursisten afgevaardigd van een opleidingslocatie aangesloten bij de HISWA of het Watersportverbond. Voor cursisten niet verbonden aan een aangesloten opleidingslocatie geldt een cursusprijs van 1100,- Aanmelding geschiedt door een inschrijfformulier volledig ingevuld retour te zenden aan het CWO secretariaat. Na acceptatie (controle op instapeisen) volgt een factuur. Na betaling hiervan is uw inschrijving definitief. In de cursusprijs is accommodatie, koffie, thee en lunch tijdens workshopdagen, studiemateriaal, docenten, begeleiding tot maximaal 4 fysieke bezoeken, Proeven van bekwaamheid en diplomakosten inbegrepen. De boeken op de literatuurlijst zijn niet inbegrepen

14 - 14 -

15 Aanmeldingsformulier Opleidercursus 25 Datum (d/m/j/) Achternaam Voornaam Geslacht Man Vrouw Straat + huisnummer Postcode + plaats Telefoonnummer(s) overdag Telefoonnummer s avonds Geboorteplaats Geboortedatum (verplicht!) Pasnummer Disciplines en niveau per discipline Actief bij opleidingslocatie: Verantwoordelijk Opleider /eigenaar / COT Gegevens tbv 360 graden feedback 1 Naam adres relatie tot cursist Akkoord met gebruik input Wijze van betalen Ik ga akkoord met de cursusprijs van 990 excl. BTW voor cursisten van aangesloten vaarlocaties en 1100,- excl BTW. of wens als volgt mijn Factuur op eigen naam: factuur op naam van opleidingslocatie: Ondertekening cursist handtekening voor akkoord eigenaar/bestuurder Datum:.

De stichting Commissie Watersport Opleidingen is een samenwerkingsverband van:

De stichting Commissie Watersport Opleidingen is een samenwerkingsverband van: De stichting Commissie Watersport Opleidingen is een samenwerkingsverband van: De cursus wordt verzorgd door Groei Direct-Opleidingen en leidt op tot het CWO diploma Opleider! Inleiding Beste Opleider

Nadere informatie

Deze opleidingen worden door Groei Direct verzorgt!

Deze opleidingen worden door Groei Direct verzorgt! Informatiebrochure Kader opleidingen CWO Deze opleidingen worden door Groei Direct verzorgt! 1 Woord vooraf CWO opleidingslocaties (watersportverenigingen en vaarscholen) willen goede en enthousiaste instructeurs

Nadere informatie

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden

Nadere informatie

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 ALLROUND WANDELSPORT INSTRUCTEUR (AWI-3) Wandelsport: een leven lang bewegen Wandelen is hot. Het is op dit moment één van de meest beoefende sporten

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

Zeil-Instructeur worden bij Sailcenter Limburg 2015. Introductie

Zeil-Instructeur worden bij Sailcenter Limburg 2015. Introductie Zeil-Instructeur worden bij Sailcenter Limburg 2015 Introductie Inhoud van deze presentatie Commissie Watersportopleidingen (CWO) Competentie Gerichte Opleiding tot Instructeur Competenties Rol Leercoach

Nadere informatie

Werkzaam bij de brandweer

Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO DOCENT Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Basisinformatie Opleiding

Basisinformatie Opleiding Basisinformatie Opleiding Introductie Je neemt deel aan de opleiding Professional Coaching & Leiderschap bij Coachcenter. De opleiding is er voor ieder die zichzelf verder wil ontwikkelen op persoonlijk

Nadere informatie

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 ALLROUND WANDELSPORT INSTRUCTEUR (AWI-3) Wandelsport: een leven lang bewegen Wandelen is hot. Het is op dit moment één van de meest beoefende sporten

Nadere informatie

Toetsplan kwalificatie leercoach

Toetsplan kwalificatie leercoach Toetsplan kwalificatie leercoach Dit toetsplan en de bijbehorende PVB-beschrijvingen zijn vastgesteld door de Toetsingscommissie bond kandidaat op. 1. Competenties De volgende competenties worden getoetst:

Nadere informatie

Schets van de cursus. voor het verkrijgen van het bewijs van voldoende DIDACTISCHE VOORBEREIDING. voor. docenten van de Hogeschool Saxion Next

Schets van de cursus. voor het verkrijgen van het bewijs van voldoende DIDACTISCHE VOORBEREIDING. voor. docenten van de Hogeschool Saxion Next Schets van de cursus voor het verkrijgen van het bewijs van voldoende DIDACTISCHE VOORBEREIDING voor docenten van de Hogeschool Saxion Next Informatiebrochure voor het cursusjaar 2007/2008 Brochure DVC

Nadere informatie

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel

Portfoliobeoordeling. Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Portfoliobeoordeling Mini-workshop 17 juni 2014, Brussel Programma Portfolio als assessmentinstrument (presentatie) (20 min) Soorten bewijsstukken en VRAAK-criteria (presentatie en oefening) (10 min) Koppelen

Nadere informatie

Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 Damtrainer 3

Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 Damtrainer 3 Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 en Damtrainer 3 Inleiding Sinds 2009 kent de KNDB nieuwe opleidingen voor Damtrainer 2 (vergelijkbaar met het oude Damleider A) en Damtrainer 3 (was vroeger

Nadere informatie

CURSUSAANKONDIGING UEFA PRO

CURSUSAANKONDIGING UEFA PRO CURSUSAANKONDIGING UEFA PRO JE GAAT HET PAS ZIEN ALS JE HET DOORHEBT (JOHAN CRUIJFF) UEFA PRO: Jouw talent staat centraal! Niet een programma, maar jouw talent is het uitgangspunt! Wat maakt jou bijzonder

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Inleiding en leerdoelen Het begrip portfolio komt oorspronkelijk uit de wereld van kunst en architectuur. Kunstenaars en architecten kunnen bij hun sollicitaties

Nadere informatie

handbal-portfolio van... - 1 -

handbal-portfolio van... - 1 - handbal-portfolio van... - 1 - Portfolio Inleiding: Wat is dat nu weer? Een portfolio?? En waarom moet dat nu in een handbaltrainer cursus? Een portfolio is eigenlijk een map waarin jij allerlei dingen

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Psychologie Een vrijstelling op basis van praktijkervaring is alleen mogelijk voor vier cursussen uit de bacheloropleiding, te weten

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding portfolio handleiding Werkgroep portfolio & coaching 1 De plaats van portfolio in het leren op het VMBO. In enkele notities en werkdocumenten is het kader voor het nieuwe onderwijs geschetst. Dit komt

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

NBF Opleidingsbrochure 2014 2015 bowlingtrainers

NBF Opleidingsbrochure 2014 2015 bowlingtrainers NBF Opleidingsbrochure 2014 2015 bowlingtrainers Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal, augustus 2014 Inhoudsopgave Pagina: Inleiding 3 Kwalificatiestructuur Sport (KSS) 4 Bowling Trainer 2 5 Bowling

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

PvB Leercoach. Coachen van cursisten;

PvB Leercoach. Coachen van cursisten; Proeve van Bekwaamheid (PvB) Leercoach. 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het maken van een portfolio en het voeren van een begeleidings- of intervisiegesprek. 2. Doelstellingen U wordt beoordeeld op

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Proces beoordeling portfolio

Proces beoordeling portfolio Proces beoordeling portfolio 2016-2017 Beoordelingsinstrument portfolio 2016-2017 1 Inhoud Beoordeling proces portfolio... 3 Overzicht inhoud beoordeling portfolio... 4 Leerlijn portfolio (per IO)... 6

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Versie CWO-CGO kader opleidingslocaties december 2008 1

Versie CWO-CGO kader opleidingslocaties december 2008 1 Versie CWO-CGO kader opleidingslocaties december 2008 1 CWO besluiten en de consequenties voor verenigingen 1. Competentie Gericht Opleiden 2. CWO-kader: gediplomeerd 2 Programma Inleiding CWO Nieuwe richtlijnen

Nadere informatie

PORTFOLIO INSTRUCTEUR

PORTFOLIO INSTRUCTEUR PORTFOLIO INSTRUCTEUR Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

Opleidingstraject: Didactisch Coachen voor ervaren Beeldcoaches 2014-2015

Opleidingstraject: Didactisch Coachen voor ervaren Beeldcoaches 2014-2015 Opleidingstraject: Didactisch Coachen voor ervaren Beeldcoaches 2014-2015 Inleiding Een beeldcoach filmt een aantal docenten op een leerplein. Toevallig komen twee docenten tijdens dat filmen opeenvolgend

Nadere informatie

Competentieprofiel mentor jeugdzorg 1

Competentieprofiel mentor jeugdzorg 1 Competentieprofiel mentor jeugdzorg 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marjolein van Dijk, opleidingsadviseur Jeugdzorg Nederland 3 juli 2013 1 Dit document is geschreven

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

Opleiding Sportklimtrainer

Opleiding Sportklimtrainer Opleiding Sportklimtrainer Opleidingsinformatie SKT3, 4 en 5 SPORTKLIMTRAINER Training geven leer je niet door een boek te lezen, of door te zien hoe iemand anders training geef. Training geven leer je

Nadere informatie

Studieplan Visie Coachtraining Gezondheidscoach

Studieplan Visie Coachtraining Gezondheidscoach Nieuw-Vennep, 6 juni 2012 Bijscholing Visie Coachtraining Gezondheidscoach Aan de hand van training in gesprekstechnieken en zelfbewustzijn coacht de Diëtiste, Voedingsdeskundige, Gewichtsconsulente mensen

Nadere informatie

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008 Inhoud Taak 1.2.16 Inhoud... 1 Voorwoord... 2... 3 Wat is de inhoud van een portfolio?... 3 Persoonlijk CV... 3 Persoonlijke Competenties... 4 Dossier... 4 Persoonlijk Ontwikkelingsplan... 4 Hoe kan ik

Nadere informatie

Opleidingsinformatie Alpiene (hoofd) instructeur winter

Opleidingsinformatie Alpiene (hoofd) instructeur winter Opleidingsinformatie Alpiene (hoofd) instructeur winter Opleiding en kwalificatie Alpiene (hoofd) instructeur winter 3 en 4 DE FUNCTIE ALPIENE INSTRUCTEUR Heb jij ruime zelfstandige alpiene klim ervaring

Nadere informatie

Versie januari 2011. Waterhulpverlening

Versie januari 2011. Waterhulpverlening Waterhulpverlening Waarom omzetten De huidige KNBRD bonds(strandwacht)diploma s A en B en de varendredden lijn zijn al vanaf voor de jaren tachtig in gebruik binnen Reddingsbrigade Nederland, waardoor

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Professionele Communicatie

Professionele Communicatie Professionele Communicatie In deze opleiding ontwikkelt u uw professionele communicatie. Dit praktijkgerichte programma is dan ook specifiek afgestemd op uw functie als bewindvoerder. U werkt tijdens de

Nadere informatie

Hoe begeleid ik een cursist van een KNSB Opleiding. Handvat voor praktijkbegeleiders

Hoe begeleid ik een cursist van een KNSB Opleiding. Handvat voor praktijkbegeleiders Hoe begeleid ik een cursist van een KNSB Opleiding Handvat voor praktijkbegeleiders Beste praktijkbegeleider, Binnen de opleidingen van de KNSB neemt het leren in de praktijk een belangrijke rol in. U

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

PORTFOLIO MEETPLANLEIDER

PORTFOLIO MEETPLANLEIDER PORTFOLIO MEETPLANLEIDER Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni

Nadere informatie

VT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten

VT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten VT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 2 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma volleybaltrainer 2 te behalen, moet je drie kerntaken op niveau

Nadere informatie

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN FEMKE DEKKER Voormalig roeister, driemaal actief op de Olympische Spelen Trainer Mentale Kracht bij de Politie

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

Start een opleiding bij de KNSB. Leren en opleiden bij de KNSB

Start een opleiding bij de KNSB. Leren en opleiden bij de KNSB Start een opleiding bij de KNSB Leren en opleiden bij de KNSB Inhoud Trainersopleidingen..................................................................... 03 1. Het opleidingstraject..................................................................

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

Leer- en Ontwikkelingsspel

Leer- en Ontwikkelingsspel SPEELWIJZE LEER- EN ONTWIKKELINGSSPEL - Bladzijde 1 / 13 SPEELWIJZE Leer- en Ontwikkelingsspel Leren en ontwikkelen spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Veranderingen op allerlei gebied volgen

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator 3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

Waarom?... Als je het lastig vindt om te zeggen wat je wilt of denkt op je werk en daar wat aan

Waarom?... Als je het lastig vindt om te zeggen wat je wilt of denkt op je werk en daar wat aan MEER DURF EN ZELFVERTROUWEN IN JE WERK! MET DE WORKSHOP CREËER MEER ZELFVERTROUWEN een uitdagende en verdiepende workshop & coachserie voor jou die draait om de vraag: hoe krijg ik meer vertrouwen in mijzelf?

Nadere informatie

Opleiding Interne Coach/Trainer IVB. De motor in een lerende organisatie

Opleiding Interne Coach/Trainer IVB. De motor in een lerende organisatie Opleiding Interne Coach/Trainer IVB De motor in een lerende organisatie Opzet van de opleiding Werken vanuit een individuele vraaggerichte benadering De Individuele Vraaggerichte Benadering (IVB) is een

Nadere informatie

CURSUSAANKONDIGING HOOFD OPLEIDING PRO

CURSUSAANKONDIGING HOOFD OPLEIDING PRO CURSUSAANKONDIGING HOOFD OPLEIDING PRO UITBLINKEN IS EEN KEUZE Het opleiden van talentvolle voetballers van de jongste spelers tot en met de laatste stap; het eerste elftal. Dit is de schitterende en veelzijdige

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden

Competentiegericht opleiden Communicatie De groene standaard en Het Groene LAB Competentiegericht opleiden de nieuwe vorm van opleiden - De groene standaard - Het Groene LAB Competentiegericht opleiden 1 Competentiegericht opleiden:

Nadere informatie

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring

Portfolio vrijstellingsverzoek op grond van praktijkervaring Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Door relevante praktijkervaring ontstaat voor u de mogelijkheid vrijstelling te krijgen voor maximaal 5 modulen

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Persoonlijk leiderschap en trainersvakmanschap Zoek je een gedegen opleiding

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

Toelichting. REGISTRATIEAANVRAAG (pilot-versie 1 juni 2015)

Toelichting. REGISTRATIEAANVRAAG (pilot-versie 1 juni 2015) REGISTRATIEAANVRAAG (pilot-versie 1 juni 2015) Toelichting Met dit formulier kan de lerarenopleider een registratieaanvraag indienen volgens de pilotafspraken met de VELON. Meer informatie over de doorontwikkeling

Nadere informatie

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers De apotheker is de coach! coaching van medewerkers De apotheker is de coach! coaching van medewerkers Inleiding Als apotheker heb je een breed en veeleisend takenpakket in een complexe werkomgeving. Je

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap Versie: 20 juni 2012 AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP

Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap Versie: 20 juni 2012 AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP AANVRAAGPROCEDURE ERKENNING SUPERVISORSCHAP 2 Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap 3 Algemeen Hieronder kun je lezen hoe de route naar supervisorschap en leersupervisorschap is opgezet en aan welke

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.1 Geven van lessen Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen, moet je

Nadere informatie

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140)

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) Studiewijzer Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Hoe ziet de opleiding eruit?... 4 1. Visie... 4 1.1 De opbouw van de opleiding... 4 1.2 De opbouw

Nadere informatie

Allround AV-medewerker Niveau 3

Allround AV-medewerker Niveau 3 Examinering Allround AV-medewerker Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het

Nadere informatie

MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN. Werkzaam bij de brandweer

MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau Hoe zorgt u er als manager voor dat uw plannen en ideeën door de organisatie als net zo waardevol worden ervaren als door uzelf? In deze cursus beïnvloeden leert u hoe u met geavanceerde technieken op

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid

Proeve van Bekwaamheid Proeve van Bekwaamheid Titel Kwalificatieprofiel Allround Wandelsport Instructeur 2 (AWI-2) Titel Kerntaak Assisteren bij Activiteiten (KSS 2.3) INHOUDSOPGAVE 1. Opdracht 2 2. Doelstellingen 2 3. Onderdelen

Nadere informatie

HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESINSTRUCTEUR

HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESINSTRUCTEUR HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESINSTRUCTEUR INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Groepslesinstructeur A Verwerven competenties Theorieexamen Portfolio

Nadere informatie

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training Assessoren en EVC-begeleiders training 19 februari 2009 en 15 januari 2010 Desirée Joosten-ten Brinke, CELSTEC, Open Universiteit Nederland Doel training Aan het einde van deze training weten de deelnemers:

Nadere informatie

Werkzaam bij de brandweer

Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO PLOEGCHEF Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

SPECIALIST RISICO S EN VEILIGHEID. Werkzaam bij de brandweer

SPECIALIST RISICO S EN VEILIGHEID. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO SPECIALIST RISICO S EN VEILIGHEID Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V.

Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V. Programma van toetsing tot september 2015 Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding Voor studenten die zijn begonnen met het curriculum voor september 2015 is het oude

Nadere informatie

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan.

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan. Sportleider 3 Geven van trainingslessen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio (jaarplan)

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en arbeidsrecht. Kennis opdoen van het arbeidsrecht

Brochure. Cursus HR en arbeidsrecht. Kennis opdoen van het arbeidsrecht Brochure Cursus HR en arbeidsrecht Kennis opdoen van het arbeidsrecht Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en arbeidsrecht 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact 7 Checklist

Nadere informatie

Professional Coach Week

Professional Coach Week Professional Coach Week Een week intensief werken aan de coach in jezelf. 2-6 september 2013 27-31 januari 2014 associatie voor coaching DORPSSTRAAT 1 5735 EA AARLE-RIXTEL TEL. 0492-385544 WWW.ASSOCIATIEVOORCOACHING.COM

Nadere informatie

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Groepslesdocent Portfolio Groepslesdocent Fit!vak Deelopdrachten 1: Het

Nadere informatie

Korte informatie HVK examenkandidaten

Korte informatie HVK examenkandidaten Korte informatie HVK examenkandidaten Geachte kandidaat, Hartelijk dank voor uw aanmelding bij de DNV GL HVK portal. U bent geregistreerd. U kunt beginnen met het aanleveren van de gevraagde documenten.

Nadere informatie

Centrum voor Thuisbeademing Maastricht

Centrum voor Thuisbeademing Maastricht Cursus Zorgvaardigheden Centrum voor Thuisbeademing Maastricht Cursusinformatie Inhoud van de scholing Voorbereidingsopdracht Programma van de scholing Thuistoets Praktijkleeropdrachten Certificaat Verrijkingsliteratuur

Nadere informatie

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra Concept: De basis van de praktijkroute FC Extra Verdiepin g Training van vaardigheden Verdieping: Algemene thema s Verbreding en verdieping op: Kennis Toepassen van kennis Onderzoek Verdieping: Vakinhoudelijk

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Inleiding en leerdoelen Reflectie is de weerkaatsing van licht in bijvoorbeeld een spiegel. Reflectie zoals je dat in deze opdracht zult leren is eigenlijk

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen

HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD. ILS Nijmegen HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE SPD ILS Nijmegen Mei 2009 Voorwoord: Dit voorstel voor een competentieprofiel van de spd is ontworpen op verzoek van de directies van ILS- HAN en ILS-RU door de productgroep

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Van: Klas: 1 Inhoud: Handleiding Portfolio pag. 3 Deel 1. Dit ben ik pag. 6 Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Deel 3. Ervaringen pag. 11 3.1 stage (binnen schooltijd)

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 2 te behalen,

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft*

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Schooljaar 2013-2014 * Gebaseerd op handboek Examinering Praktijkonderwijs 6 Haagse scholen 2009/2010 Handboek Examinering versie Grotius College

Nadere informatie

HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER A

HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER A HANDLEIDING PORTFOLIO FITNESSTRAINER A INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Fitnesstrainer A Verwerven competenties Theorie-examen Portfolio Praktijkexamen

Nadere informatie

PORTFOLIO CONTROLEUR BRANDPREVENTIE

PORTFOLIO CONTROLEUR BRANDPREVENTIE PORTFOLIO CONTROLEUR BRANDPREVENTIE Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Brochure Training HR en timemanagement In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Training HR en timemanagement 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007)

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve sformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Toelichting bij het beoordelen in het Werkplekleren. De tweedegraads lerarenopleiding

Nadere informatie