Voorbereiden en voorzitten van een Xpertmeeting over jeugdwerkloosheid Gemeente Hardenberg Mei 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbereiden en voorzitten van een Xpertmeeting over jeugdwerkloosheid Gemeente Hardenberg Mei 2011"

Transcriptie

1 Naast mijn werkervaring en opleidingen heb ik geregeld individuele coaching mogen ontvangen van Netwerk- Partners in de persoon van Els Nijssen. Mede op basis van feedback ontvangen van verschillende opdrachtgevers mag ik stellen dat ik een persoon ben die in staat is om mensen te enthousiastmeren en mee te nemen in een proces van innovatie, ontwikkeling en borging. Kinkelenburg AG Dordrecht Geboren 15 mei 1974 (T) (E) (W)

2 Werkervaring Adviseur WIL Lekstroom Gemeente Nieuwegein Maart Juli 2013 Advisering inzake regionalisering Sociale diensten Lekstroom binnen kernteam (projectorganisatie)en begeleiding van het politiek bestuurlijke proces. Input leveren voor businessplan WIL op het onderwerp werkgeversbenadering en verdere implementatie nieuw dienstverleningsconcept werkgeversbenadering. Opstellen en advisering in samenwerking met de directeur Nieuwegein van het lokaal businessplan i.v.m. ontvlechting afdeling Werk en Inkomen inclusief begeleiding van het politiek en bestuurlijk proces. Waarbij in het bijzonder aandacht was voor de interface met de achterblijvende dienstverlening (WMO). Beleid en implementatie Social Return on investment (SROI) op lokaal en subregionaal niveau. Participatie en trekkerrol regionale samenwerkingsagenda arbeidsmarkt, specifiek onderdeel SROI. Participatie en trekkersrol in verschillende werkgroepen t.b.v. beleid en implementatie regionalisering. Coordinatie en begeleiding van medewerkers Nieuwegein die geheel of gedeeltelijk betrokken waren bij de regionalisering. Afdelingshoofd beleid Sociale zaken en Werkgelegenheid Augustus Juni 2012 Aansturen van medewerkers (9 fte) op proces en coaching op inhoud. Inzetten en meedenken in een proces van verandermanagement. Voorbereiden en voorzitten van een Xpertmeeting over jeugdwerkloosheid Gemeente Hardenberg Mei 2011 Organiseren van een beleidsdag sociale zaken: Mei 2010 Doel was om input te genereren voor het afdelingsplan beleid sociale zaken. Beleidsadviseur specifiek: Opstellen van de evaluatie Wet investeren Jongeren Chatsessies organiseren met jongeren samen met onderwijs, en overheid. Technisch voorzitter in het kader van de Wmo voor professionals en belangengroepen. Gemeente Hardenberg Oktober 2010 Projectleider Jeugdwerkloosheid regio Zwolle Mei Januari 2012 Samenwerking werkgevers, onderwijs, maatschappelijke organisaties en overheid stimuleren, activeren en borgen i.k.v. voorkomen en bestrijden van jeugdwerkloosheid. In het bijzonder opzetten van een digitale ontmoetinsplek voor jongeren E.e.a gebeurde in nauwe samenwerking met onder andere 1000 jongerenplan (provincie) en overige organisaties jeugdzorg. Adviseur van Jeugd en Jongerenteam Zwolle (integraal RMC/Leerplicht) Mei December 2010 Ondersteuning van een teamleider/coaching. 2

3 Interim afdelinghoofd beleid sociale zaken Januari Mei 2010 Van december 2000 tot en met maart 2010 ben ik werkzaam geweest bij Keizers cs Beleid & Management waar ik declarabele opdrachten vervulde en daarnaast ook verantwoordelijk was voor acquisitie en aansturing van teamleden. Hieronder een opssomming van de mijn declarabele opdrachten in deze periode. Marketingactiveiten Keizers cs. Beleid & Management (9 jaar) Voor commercieel bedrijf. Onderhouden en creeren van netwerk. Aquisitiewerkzaamheden. Begeleiden en coachen van (beleids)adviseurs bij productontwikkeling en aquisitie. Projectleider Alleenstaande ouders Gemeente Arnhem, Sector Werk en Inkomen Op een creatieve en onortodoxe wijze ontwikkelen van een doelgroepenaanpak. Aansturing van speciaal vrijgemaakte casemanagers voor het project. Adviseur Participatie & Integratie Gemeente Ede Organiseren van een bijeenkomst voor betrokken partijen rondom participatie & integratie. Voorstel schrijven over positionering participatie & integratie binnen de gemeentelijke organisatie. Trainer i.s.m. Paard & Partners (continu) Meerdere trainingen verzorgd aan casemanagers en leidinggevenden. Speciale training ontwikkeld voor casemanagers Voorwaarts in beweging. Zie voor meer info Procesmanager project WWB/WI Gemeente Arnhem, Sector Werk en Inkomen Invoering en doorontwikkeling WI in relatie tot de Wet Werk en Bijstand Afdelingshoofd afdeling Inburgering Gemeente Arnhem, Sector Werk en Inkomen Aansturen 21 medewerkers Coaching Beleidsadviseur op het onderwerp inburgering Gemeente Ridderkerk Training voor (7) vrijwilligers om huisbezoeken (o.a. gespreksvaardigheden) Stichting Vluchtelingenwerk Ridderkerk Gespreksleider Wmo Gemeente Veenendaal Voorzitten wijkbijeenkomsten voor burgers in de wijk samen met bestuurder Gemeente Waalwijk Cliëntenparticipatie: opzetten van cliëntenraden, advisering partijen Voorzitterschap in het kader van de implementatie van de WMO Projectleider klankbordgroep Woonzorgzones 3

4 Gemeente Ede Collectief vraagafhankelijk vervoer, herontwerp Regiotaxi provincie Groot Stedelijk Overleg Thema Werk laag geschoolden arbeidsmarktbeleid Wet inburgering Pilot schuldhulpverlening in OGGZ Gemeente Wageningen Implementatie en ontwikkeling Wet inburgering Gemeente Skarsterlân Aanvraagprocedure Innovatiebudget WWB Gemeente Waalwijk Wvg beleid en implementatie een aansturing medewerkers Project communicatie en voorlichting Beleid sociale zekerheid Project visie op zorg Aanbestedingen Wvg Armoedebeleid Projecten: CVV (Collectief Vraagafhankelijk Vervoer) Woonzorgzones Robuuste Rio Vorming intergemeentelijke sociale dienst Aanbesteding hulpmiddelen Wvg Samenwerking clientenorganisaties in het kader van Wmo, opzetten van een Klankbordgroep Wmo. Beleidsadviseur Sociale Zaken Gemeente Stadskanaal Contractbeheer (inkoop en beheer reïntegratieinstrumenten) Beleidsadviseur Welzijn Gemeente De Bilt Coördinatie netwerk Jeugdhulpverlening Vrijwilligerswerk Subsidiëring peuterspeelzaal en woonconsumenten Subsidieafrekeningen diverse welzijnsinstellingen Kunstregistratie Emancipatiebeleid Contactpersoon seniorenadviesraad Beleidsadviseur Sociale Zaken Gemeente Pijnacker Premiebeleid Abw Beleid en beschrijving werkprocessen wet boete en maatregelen Contractbeheer (inkoop en beheer reïntegratie- instrumenten) Wvg beleidsnotitie Beleidsadviseur Sociale Zaken Gemeente Doorn Premiebeleid Abw IC controle 4

5 Gemeente Dordrecht Functie: senior medewerker / kwaliteit Stafbureau kwaliteit Werkzaamheden o.a: verzorgen voorlichting in kader van de Abw, onderhouden interne en externe contacten, leveren bijdrage aan ontwikkeling en implementatie van beleid, werken met INK- model, diverse projecten waaronder opzetten CWI, overlegstructuren sociale dienst, structurering bijzondere bijstand, werkprocessen, coördinatie huisbezoekpool Gemeente Dordrecht Functie: intaker dienst Welzijn Werkzaamheden o.a.: beoordeling aanvragen Nabw en IOAW, bemiddelen cliënten naar arbeidsmarkt, uitvoeren hercontroles Gemeente Dordrecht Functie: bijstandsmaatschappelijk werkster dienst Welzijn Werkzaamheden o.a.: behandelen aanvragen financiële hulp, uitvoeren hercontroles, cliënten bemiddelen naar de arbeidsmarkt Gemeente Dordrecht, dienst Welzijn Afdeling Regeling Opvang Asielzoekers Werkzaamheden o.a.: uitvoering regeling decentrale opvang asielzoekers, behandelen en beoordelen aanvragen asielzoekers Opleidingen/cursussen 2012 Training social media en netwerken (Jarno Doornewaard) 2012 Training plan en projectmatig werken 2010 Training Leiding geven/leiderschapsstijlen 2009 Training projectmatig creeeren Kern consult 2008 Training professioneel advies 2007 Training leidinggeven 2001 Cursus beleidsadviseur; cursus Nabw; cursus wet boete en maatregelen; Post- HBO Management Organisatie en Marketing;diploma 1998 Cursus Agressiebeheersing; HBO Sociaal Juridische Dienstverlening; diploma MBO- Sociale Dienstverlening; diploma MAVO; diploma 5

6 Referenties DANIELLE DE VRIES Danielle was ten tijde van mijn samenwerking met haar expertisemedewerkster bij de gemeente Arnhem. Ik was daar werkzaam als afdelingshoofd inburgering. Zij is inmiddels hoofd huisvesting en facalitaire zaken bij de gemeente Arnhem. MARIANNE IS ÉÉN VAN DE MEEST INNOVATIEVE, VERNIEUWENDE MENSEN DIE IK HEB LEREN KENNEN. ZIJ IS IN STAAT SNEL INZICHT TE VERKRIJGEN IN DE ORGANISATIE EN WEET EEN PROBLEEM OM TE ZETTEN IN EEN UITDAGING DIE OP EEN CREATIEVE WERKWIJZE WORDT AANGEGAAN. MARIANNE IS EEN INSPIRERENDE EN ENERGIEKE VROUW; ZIJ IS EEN GOEDE COACH WAARBIJ ZIJ GEBRUIK MAAKT VAN HAAR ERVARING, KENNIS EN HAAR EMPATHISCHE VERMOGEN EN DAARMEE OOK ECHT MENSEN TOT ONTWIKKELING AANZET. SASKIA VERWIEL Samen met Saskia heb ik een training voor consulenten georganiseerd Voorwaarts in beweging en we hebben samen een training leiding geven mogen geven aan managers van sociale zaken. Zij verzorgt nog steeds trainingen via aar bedrijf Paard en Partners. MARIANNE BRENGT VAART EN PLEZIER IN STROEVE ORGANISATIE- PROCESSEN. ZE IS IN STAAT OM COMPLEXITEIT TERUG TE BRENGEN NAAR MENSELIJKE DAADKRACHT. ZE BEGINT BIJ (KLEINE) MOGELIJKHEDEN, EN EINDIGT MET EEN TEAM DAT BLIJKT WEL BERGEN TE KUNNEN VERZETTEN. HET IS EEN PLEZIER OM MET HAAR (SAMEN) TE WERKEN! ZE ZIET KANSEN (IN MENSEN) EN PAKT ZE! RAYMOND STEENKAMP Met Raymond heb ik samengewerkt bij Keizers, we hebben verschillende projecten gericht op Wvg en later WMO samen gedraaid. Raymond is inmiddels directeur eigenaar van Libereaux een onderwijskundig adviesbureau. MARIANNE IS EEN BEVLOGEN PERSOON DIE DOOR HAAR ENTHOUSIASME MENSEN MEE KRIJGT. COMPETENTIES ALS GOED MANAGEN, LEIDINGGEVEN, INTITIËREN EN ENTHOUSIASMEREN ZIJN HAAR DAN OOK NIET VREEMD. EEN GOED PERSOON OM IN JE NETWERK TE HEBBEN. ROB ESSER Rob was kwartiermaker tijdens het proces van regionalisatie in de Lekstroom en is nu directeur van Werk en Inkomen Lekstroom. De referentie van Rob heb ik nog niet op papier (dit was mijn laatste opdracht) maar hij is benaderbaar voor referentie, zijn telefoonnummer is

Dossier Participatie Werkgeversbenadering

Dossier Participatie Werkgeversbenadering Kinkelenburg 59! Dordrecht, Zuid - Holland 3328 AG Telefoon: 06 55 777 449! www.sinnemaadvies.nl E- mail: info@sinnemaadvies.nl! 15 mei 1974 Opleiding 2014 Cursus EHBO 2012 Training social media en netwerken

Nadere informatie

HBO-Maatschappelijk Werk, Stichting Haarlem Zwolle (diploma). MBO-Sociale Dienstverlening, Stichting Haarlem Zwolle (diploma).

HBO-Maatschappelijk Werk, Stichting Haarlem Zwolle (diploma). MBO-Sociale Dienstverlening, Stichting Haarlem Zwolle (diploma). CURRICULUM VITAE Personalia Naam Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum Telefoon E-mail Website Persoonlijkheidsprofiel Persoonskenmerken Inzetbaarheid Opleidingen 1982-1985 1977-1980 1976-1979 Christina,

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie

Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie Deze handreiking is samengesteld in het kader van de voorbereidingstrajecten voor de invoering van het Participatiebudget in opdracht van de

Nadere informatie

Organisatieontwikkeling Reinaerde REINAERDE

Organisatieontwikkeling Reinaerde REINAERDE Een sterke ontwikkeling Organisatieontwikkeling Reinaerde 2 REINAERDE Een sterke ontwikkeling Organisatieontwikkeling Reinaerde Opdrachtgever: Ella van Lingen en Hans Voogt raad van bestuur Auteur: Ingrid

Nadere informatie

Radius: meedenken, meepraten meedoen!

Radius: meedenken, meepraten meedoen! Resultaten Radius Sint Anthonis 2012 Radius: meedenken, meepraten meedoen! Radius is een welzijnsinstelling in het Land van Cuijk. Ons doel: een actieve deelname van individuen en groepen aan de samenleving.

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal

Arbeidsmarktregio s Haaglanden en Zuid-Holland Centraal RPA werkplan 2014 Inhoud Voorwoord... 1 1. Ontwikkelingen... 2 1.1. Twee arbeidsmarktregio s, één RPA... 2 1.2. Nieuwe wetgeving: Participatiewet en sociaal domein... 2 1.3. Arbeidsmarktinformatie...

Nadere informatie

Curriculum vitae Drs D.C.W.M. Coenen Spanjesingel 26 2408 CH Alphen aan de Rijn

Curriculum vitae Drs D.C.W.M. Coenen Spanjesingel 26 2408 CH Alphen aan de Rijn Curriculum vitae Drs D.C.W.M. Coenen Spanjesingel 26 2408 CH Alphen aan de Rijn Mobiel: 06 235 73 273 E-mail: info@dancoenen.nl Website: www.dancoenen.nl http://nl.linkedin.com/in/coenen Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Datum 31-01-2012 Auteur Anja Willems Plaats Tilburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Managementsamenvatting 3 3. Aanleiding 4 4. Projectorganisatie..7

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

Jong Talent. om de nabije toekomst van onze maatschappij en - meer specifiek - uw organisatie vorm te geven.

Jong Talent. om de nabije toekomst van onze maatschappij en - meer specifiek - uw organisatie vorm te geven. Jong Talent Jong Talent Ze zijn er gelukkig volop. Jonge mensen die geloven in de publieke zaak en zich daarvoor willen inzetten. Startende hbo ers en academici die bewust kiezen voor een carrière bij

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking

INHOUD VOORWOORD 4. Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek. DOORSTROOM 17 Scholing & training Eigen activiteiten Ketensamenwerking Jaarverslag 2007 INHOUD VOORWOORD 4 Ontwikkelingen 7 Economie/overheid Bestuurlijk-politiek PROCESONDERSTEUNING 29 Personeel en organisatie Arbo Bezwaren- en geschillencommissie Vertrouwenspersonen Medezeggenschap

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ron Oei

Curriculum Vitae Ron Oei Curriculum Vitae Ron Oei PROFIEL Het loopt beter en veel soepeler in een organisatie als ik daarin heb mogen participeren door leiding te geven. Ik ben dan ook trots op het testimonial dat een opdrachtgever

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Junior Wmo-professionals met open blik

Junior Wmo-professionals met open blik Kennis van de Overheid Junior Wmo-professionals met open blik Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015)

Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015) Businessplan LeerWerkLoket 2013 (-2015) B plan LWL Rivierenland versie 3 mei 2013 1 Naam van de arbeidsregio en locatie: Regio Rivierenland, locatie Tiel. Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan

Nadere informatie

Collegevoorstel over bezuinigingen en organisatieontwikkeling, programma tweede helft 2013

Collegevoorstel over bezuinigingen en organisatieontwikkeling, programma tweede helft 2013 Collegevoorstel over bezuinigingen en organisatieontwikkeling, programma tweede helft 2013 Datum: 12 september 2013 Opdrachtgever: College Opdrachtnemer: GMT Inhoud: Aanleiding organisatieontwikkeling

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Werken is het doel, participeren is de norm!

Werken is het doel, participeren is de norm! Werken is het doel, participeren is de norm! Jaarplan 2014-2015 CONCEPTVERSIE 1.3 INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Hoe is Baanbrekers gepositioneerd?... 5 3. Voor wie werkt Baanbrekers?... 7 4. De ontwikkelingen

Nadere informatie

C u r r i c u l u m V i t a e

C u r r i c u l u m V i t a e C u r r i c u l u m V i t a e Personalia Achternaam: Voornamen: Bloemers Adres: De Eg 15 Woonplaats: Louis Johannes Maria 6562 PC Groesbeek Telefoon: +31 (0)6 5153 3125 E-mail: Nationaliteit: info@louisbloemers.nl

Nadere informatie