Het weer in Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het weer in Nederland"

Transcriptie

1 PRAKTISCHE OPDRACHT HAVO 4 wiskunde A 2009/2010 BTK/MLN Het weer in Nederland soort opdracht: benodigdheden: groepsopdracht 2 personen -rekenmachine -pc met Internetaansluiting -schrijfwaren (pen en potlood) -grafiekenpapier tijdschema: Periode 2 week 47 start PO week 48/49 1 les werken aan PO week 50/51 1 les werken aan PO kerstvakantie week 1/2 1 les werken aan PO vrijdag 15-1 inleveren opdracht 1 t/m 7 bij je docent en inleveren logboek 1 bij je docent toetsweek Periode 3 in de les werken aan PO je krijgt van je docent commentaar op de opdrachten en op je logboek vrijdag 19-2 inleveren eindopdrachten bij je docent en inleveren logboek 2 bij je docent voorjaarsvakantie uiterlijk week 11 krijg je commentaar op je eindopdracht vrijdag 26-3 inleveren alles van de opdracht De deadline staat vast. Te laat inleveren kost altijd punten. We kennen alle excuses en smoesjes 1. Uitstel is NIET mogelijk. Inleiding Over het klimaat in Nederland is de laatste tijd veel te doen. Zo denken sommige mensen bijvoorbeeld dat de temperaturen in Nederland in de toekomst steeds hoger zullen worden. En de bewoners van Limburg zijn bang dat er in hun regio steeds meer overstromingen zullen komen, omdat de Maas de afgelopen jaren een paar keer flink buiten zijn oevers is getreden. Op de website van het KNMI kun je allerlei gegevens over temperatuur, neerslag en andere klimaatgegevens in Nederland vinden. Daarover gaat deze Praktische Opdracht. NB: deze praktische opdracht staat ook op de website van meneer Molenaar (www.molenaarnet.org). 1 Ik was ziek, de computer is gecrasht,internet deed t niet, de printer was leeg, de hond heeft het opgegeten, mijn kleine broertje heeft er koffie overheen gegooid

2 De opdracht bestaat uit drie delen: Deel 1: logboek Jullie houden een 'logboek' bij waarin staat welke activiteiten er hebben plaatsgevonden, wanneer en waar die activiteiten plaatsvonden, hoeveel tijd elke activiteit ongeveer heeft gekost, hoe de taakverdeling binnen jullie groepje was (wie heeft er wat gedaan), of er goed is samengewerkt of niet, welke problemen jullie tegenkwamen, wat er makkelijk en wat er moeilijk aan de opdracht(en) was, wat er wel en wat er niet gelukt is, wat jullie ervan geleerd hebben, of je het een leuk onderwerp vond om aan te werken, wat jullie voortaan anders zouden doen, enzovoorts. Ieder groepslid moet een deel van zijn of haar ervaringen in dit logboek verwerken. Inleveren: Deel 2: de opgaven 1 t/m 7 In deze opgaven maak je kennis met een aantal factoren die van invloed zijn op het weer Inleveren: Deel 3: het verslag van een eigen onderzoek over het weer in Nederland (zie bijlage met aandachtspunten) Maak met je groepje een verslag over de eindopdracht. Het verslag over de eindopdracht moet aan de volgende eisen voldoen: wat betreft de inhoud: Er moeten minstens twee grafieken en/of tabellen in het verslag zitten. Er moet een conclusie in het verslag staan. wat betreft de vorm: Het verslag moet een doorlopend verhaal zijn. Elke lezer moet zonder moeite jullie betoog kunnen volgen. (Hint: laat het verslag eens aan iemand lezen; kan die het volgen?) Geef in het verslag aan hoe er gebruik is gemaakt van ICT (bijvoorbeeld van Internet, een computerprogramma als Excel, of de Grafische Rekenmachine). De geraadpleegde bronnen moeten in het verslag worden vermeld. Inleveren: De drie delen worden eerst afzonderlijk ingeleverd bij de docent. De docent zal je dan commentaar geven op je werk. Dit commentaar moet je verwerken (je moet misschien stukjes aanpassen of toevoegen). Aan het einde van periode 3 lever je uiteindelijk per groep een totaal verslag in. Hierin zitten de aangepaste versies van deel 1, 2 en 3 en een inhoudsopgave.

3 Opdrachten Opdracht 1 Ga op Internet naar Ga op deze KNMI-webpagina naar Maand-, seizoen- en jaaroverzichten, en klik daar op Afgelopen maand. Wanneer je naar beneden pendelt zie je daar drie grafieken over het weer van de afgelopen maand: één voor het temperatuurverloop, één voor het aantal uren zonneschijn, en één voor de neerslag. Door op de grafieken te klikken kun je ze groter maken. We bekijken eerst de grafiek van het temperatuurverloop in de afgelopen maand. a Hoeveel graden was de hoogste temperatuur en hoeveel graden was de laagste temperatuur op de 16 de? b Op welke dag was het verschil tussen de hoogste en de laagste temperatuur het grootst? c Was de afgelopen maand warmer of kouder dan normaal? Leg je antwoord uit. Opdracht 2 Als je goed kijkt naar de temperatuurgrafiek, dan zie je dat de grafiek van de gemiddelde temperatuur niet altijd precies midden tussen de grafieken van de minimale en de maximale temperatuur in ligt. Leg uit hoe dat kan. Opdracht 3 Bekijk de grafiek over het aantal uren zonneschijn in de afgelopen maand. (Kijk nog eens bij opdracht 1 hoe je die grafiek kunt vinden.) a Hoeveel uren kon de zon maximaal schijnen op de 7 de? b Hoeveel dagen scheen de zon helemaal niet? c Was de afgelopen maand een zonnige maand? d Hoeveel onbewolkte dagen waren er in deze maand? e Worden de dagen steeds langer of steeds korter? Leg uit hoe je dat kunt zien. f Boven de grafiek van het aantal uren zonneschijn staat de maandsom en daarachter een percentage. Reken na of die getallen kloppen. g De bovenkanten van de blauwe staven, die het maximale aantal uren zonneschijn op elke dag van afgelopen maand weergeven, liggen bij benadering op een rechte lijn. Maak een lineaire formule die zo goed mogelijk bij deze lijn past. Gebruik hierbij de gegevens over zonsopkomst en zonsondergang zoals die te vinden zijn op Opdracht 4 In deze opdracht gaat het over de neerslaggrafiek van de vorige maand. a Op welke dag viel de meeste neerslag? b Hoeveel dagen viel er geen neerslag? c Hoeveel neerslag viel er in totaal in de afgelopen maand? d Op welke dag duurde de neerslag het langst?

4 Opdracht 5 Ga naar Je vindt daar gegevens over de neerslag in de afgelopen periode afgebeeld op de kaart van Nederland. Kies de neerslag-gegevens van gisteren. Deze verschijnen op de kaart van Nederland. a Leg uit hoe de kaart werkt. b In welke regio viel gisteren de meeste neerslag? Opdracht 6 Ga naar a Zoek voor elk groepslid op wat voor weer het was op jullie geboortedag. b Bereken voor elk groepslid de gemiddelde temperatuur op je verjaardag vanaf het jaar waarin je geboren bent tot nu. Opdracht 7 Ga naar Je ziet daar bij de weersverwachting voor de komende vijf dagen een tabel staan met daarin o.a. de neerslagkansen. a Iemand beweert dat een neerslagkans van 20% betekent dat er van elke 100 personen er 20 nat zullen worden. Iemand anders zegt dat daarmee wordt bedoeld dat van elke 100 m 2 er 20 m 2 nat worden. Ben je het daarmee eens? Zo nee, wat betekent die 20% volgens jullie dan wel? b Waarom staat er nooit dat de neerslagkans bijvoorbeeld 43,2% is, maar is de neerslagkans altijd afgerond op een tiental procenten? c Neem de vijf neerslagkansen uit de tabel over en bereken daarmee de kans dat het in deze vijfdaagse periode droog blijft.

5 Eindopdracht a Maak met behulp van de gegevens die je met behulp van de website kunt vinden een verslag over het weer in Nederland gedurende de laatste 100 jaar. Iedere groep krijgt 2 plaatsen toegewezen waar ze onderzoek naar moeten doen. Let bijvoorbeeld op of de gemiddelde jaartemperatuur gestegen of gedaald is, of de hoeveelheid neerslag per jaar is toegenomen of afgenomen, welke maand van het jaar gemiddeld het droogst is en welke maand het natst, welke jaren de heetste jaren waren, welke de koudste, of het in jouw plaatsen natter was dan elders, etcetera. Vergelijk jouw plaatsen met elkaar en met de andere plaatsen in Nederland Verwerk je resultaten in grafieken en tabellen. Woonplaatsen: Den Helder Leeuwarden Groningen Twenthe Schiphol De Bilt Rotterdam Vlissingen Eindhoven Maastricht b Is het mogelijk om een voorspelling voor het weer in jouw plaatsen voor de komende jaren te doen? Zo ja, doe dat. Leg uit hoe jullie tot je voorspelling zijn gekomen. Zo nee, leg dan uit waarom niet.

6 Waar moet je bij het maken van de opdrachten op letten: Maak binnen je groepje een duidelijke werkverdeling. Maak een goede tijdplanning: spreek met elkaar af wanneer wat af moet zijn. Bij de antwoorden op de opdrachten 1 t/m 7 moet een uitleg worden gegeven, bijvoorbeeld met behulp van een berekening, tabel of grafiek. Het antwoord op de Eindopdracht moet een duidelijk verhaal zijn dat ook voor een buitenstaander te volgen is, en er moet een heldere eindconclusie in staan. Er moet door ieder lid van jullie groepje een logboek worden ingeleverd, met daarin vermeld aan welke opdracht(en) jij hebt gewerkt en met wie, hoeveel tijd de verschillende opdrachten hebben gekost, of je daarbij problemen tegenkwam, of het een aardig onderwerp was om aan te werken, enzovoorts. Zorg dat de PO op tijd wordt ingeleverd, dus uiterlijk bij je wiskundedocent Beoordeling beantwoording opdracht 1: beantwoording opdracht 2: beantwoording opdracht 3: beantwoording opdracht 4: beantwoording opdracht 5: beantwoording opdracht 6: beantwoording opdracht 7: beantwoording Eindopdracht: 20 punten logboek: 5 punten vormgeving/creativiteit: 5 punten + Totaal: 100 punten Cijfer = aantal punten 0,1

7 Aandachtspunten bij het maken van het verslag 1 Aanpak: Rondkijken in boeken en op Internet wat je zoal aan informatie kunt vinden over bevolkingsgroei. (zie bijvoorbeeld de lijst met Internetbronnen op de achterkant) Gevonden informatie inventariseren: hebben jullie genoeg over het gekozen onderwerp kunnen vinden om er een verslag over te kunnen maken? Een werkplan maken, zodat jullie niet op het laatst nog even snel het verslag in elkaar moeten flansen. Bovendien moet je rekening houden met tegenvallers, waardoor het werk vertraging oploopt. Uitvoeren van het onderzoek: 1:Ideeën vooraf opschrijven, bijvoorbeeld: 2: Rekenen aan de verzamelde informatie, er grafieken/tabellen bij maken, etc. 3: Conclusies trekken, bijvoorbeeld: "Uit het rekenwerk/grafieken/tabellen blijkt dat onze ideeën vooraf wel/niet klopten, want..., of: "Wat vaak in de kranten staat blijkt wel/niet te kloppen, want..." Verslag schrijven van het uitgevoerde onderzoek. Kopie maken van jullie verslag, want het origineel blijft in bezit van de docent. Inleveren verslag. 2 In jullie verslag moet flink wat eigen werk zitten: alleen een aantal pagina's uit een boek of van Internet kopiëren en daar een mapje omheen doen levert geen punten op! 3 Zodra je een getal, grafiek of tabel gebruikt meteen ter plekke de bron erbij vermelden, dus waar je dat getal, die grafiek of tabel gevonden hebt. 4 Aan het eind van het verslag alle geraadpleegde bronnen op een aparte bladzijde vermelden. 5 Als bronvermelding alleen "CBS" opschrijven is te vaag: vermeld het volledige en correct gespelde Internetadres van de website waar de informatie vandaan komt. Ook een bronvermelding als "Het geschiedenisboek" is te vaag: noem de auteur, titel en paginanummer van het boek. 6 Niet alleen beweringen doen met getallen, maar deze getallen ook verantwoorden, bijvoorbeeld door de bron te vermelden of met een berekening te laten zien dat de getallen kloppen. 7 Controleer of er geen fouten in het rekenwerk zitten. 8 Conclusies moeten uit de verzamelde informatie afgeleid zijn Conclusies zijn dus geen lukrake beweringen of persoonlijke meningen. 9 Niet het aantal pagina's bepaalt je cijfer, maar de kwaliteit van het ingeleverde verslag. Je kunt je docent natuurlijk altijd tussentijds, gratis en voor niets, om advies vragen.

8 Logboek 1 Naam: Klas: opdracht Tijd Waar Wie Samenwerking Problemen Anders Overige opmerkingen:

9 Logboek 2 Naam: Klas: onderdeel Tijd Waar Wie Samenwerking Problemen Anders Overige opmerkingen:

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

Thema Keuzes maken. Mijn geldzaken

Thema Keuzes maken. Mijn geldzaken Thema Keuzes maken Mijn geldzaken Versie 1.0 Copyright Vakcollege Groep B.V. 2012. Alle rechten voorbehouden. Mijn geldzaken Hoe staat het met jouw geldzaken? Houd jij ook altijd aan het eind van je geld

Nadere informatie

ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T

ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T Colofon 2012 Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel, Amsterdam Een samenwerkingsverband van: Onderwijscentrum Vrije Universiteit, Interfacultaire

Nadere informatie

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen

Beroepsproduct 1. De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Beroepsproduct 1 De invloed van sociale media op het leren van leerlingen Gemaakt door : Tristan van Leeuwen Stageschool : Altena College Sleeuwijk Begeleider : Peggy Winkelaar HU begeleider : Martin van

Nadere informatie

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave 5 1. Inleiding 7 2. Voorbeelden van Onderzoekspractica Overzicht 9 1 Basis De Dichtheid van een Materiaal - leerlinginstructie 10 docentinstructie 12 2 Verwerven

Nadere informatie

9RRUEHHOGXLWZHUNLQJ6HFWRUZHUNVWXN

9RRUEHHOGXLWZHUNLQJ6HFWRUZHUNVWXN 9RRUEHHOGXLWZHUNLQJ6HFWRUZHUNVWXN +HW6HFWRUZHUNVWXN In Uitleg over het vmbo-examen, het sectorwerkstuk en praktische opdrachten is een samenvatting gegeven van wat een sectorwerkstuk is. Hier wordt een

Nadere informatie

Examen VWO-Compex. wiskunde A1,2

Examen VWO-Compex. wiskunde A1,2 wiskunde A1,2 Examen VWO-Compex Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 1 juni 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het examen bestaat uit 22 vragen.

Nadere informatie

Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie

Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie Ook geschikt als startmodule voor modelleren bij natuurkunde en/of biologie Versie 1.3 oktober 2011 Werkgroep Dynamische

Nadere informatie

Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie

Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie Ook geschikt als startmodule voor modelleren bij natuurkunde en/of biologie Versie 1.2 september 2008 Werkgroep Dynamische

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

Stappenplan voor een onderzoek

Stappenplan voor een onderzoek Stappenplan voor een onderzoek Stap 1: Onderwerp * A) Kies een onderwerp Denk bij het kiezen van een onderwerp aan de volgende punten: - vind ik het onderwerp interessant - zijn er genoeg bronnen over

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

GONIOMETRIE MAAR DAN ANDERS. Dit materiaal is gemaakt binnen de Leergang Wiskunde schooljaar 2013/14

GONIOMETRIE MAAR DAN ANDERS. Dit materiaal is gemaakt binnen de Leergang Wiskunde schooljaar 2013/14 GONIOMETRIE MAAR DAN ANDERS Inhoudsopgave Achtergrondinformatie... 3 Docentenhandleiding... 5 BIJLAGEN... 10 Goniometrie, leerling blad 1... 10 INTRODUCTIE sinusoïde... 11 WISKUNDIGE DENKACTIVITEIT GONIOMETRIE...

Nadere informatie

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over de sollicitatiebrief en het curriculum vitae (c.v.). Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart kun je: vertellen wat je schrijft in

Nadere informatie

Scriptieonderzoek Sanne Verbogt

Scriptieonderzoek Sanne Verbogt Scriptieonderzoek Sanne Verbogt 1 b3 4 2 b3 4 b5 1 3 b4 6 b7 b2 b3 4 b7 5 b3 7 1 #2 4 6 b5 4 3 6 b2 1 5 4 7 b2 6 #5 6 b7 1 #4 b6 #4 2 1 7 b5 3 6 3 #4 5 1 3 5 6 b3 b7 b3 2 7 2 1 3 #5 b7 b4 3 6 2 b5 b7 7

Nadere informatie

Examen HAVO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 13.30-16.30 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen; het examen bestaat uit 21

Nadere informatie

Kennis Maken met Onderzoek

Kennis Maken met Onderzoek Kennis Maken met Onderzoek NLT-module voor 4/5 vwo Versie 1.0 Colofon De module Kennis Maken met Onderzoek is bedoeld als voorbereiding op het profielwerkstuk. Deze module kan ook gebruikt worden voor

Nadere informatie

Opdrachten. Bij het maken van een sectorwerkstuk 10 e klas VMBO-TL

Opdrachten. Bij het maken van een sectorwerkstuk 10 e klas VMBO-TL Opdrachten Bij het maken van een sectorwerkstuk 10 e klas VMBO-TL Geert Grote College Klas 10 VMBO-tl 2011-2012 NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdracht 1: Het kiezen van een onderwerp 4 Opdracht

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur Examen HAVO 2015 tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur wiskunde A Dit examen bestaat uit 22 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 80 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met

Nadere informatie

VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST

VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST - LEERLING SuccesformulesVoorkant_Opmaak 1 06-10-14 10:08 Pagina 1 VERSCHILLENDE TARIEVEN VOOR MEER WINST 1 anigap 80:01 41-01-60 1 kaampo_tnakroovselumrofseccus

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Les 28. Geld lenen Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren met een bank over geld lenen. Woorden en zinnen gebruiken die gaan over het

Nadere informatie

Informatie zoeken en verwerken is moeilijk. Wat moet je wel gebruiken en wat moet je niet gebruiken. In dit document zullen we jullie een aantal

Informatie zoeken en verwerken is moeilijk. Wat moet je wel gebruiken en wat moet je niet gebruiken. In dit document zullen we jullie een aantal Informatie zoeken en verwerken is moeilijk. Wat moet je wel gebruiken en wat moet je niet gebruiken. In dit document zullen we jullie een aantal dingen vertellen over hoe je, je eigen gedachte op papier

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1 vwo 2004-I

Eindexamen wiskunde A1 vwo 2004-I Bevolkingsgroei Begin jaren negentig verscheen in NRC Handelsblad een artikel over de bevolkingsgroei en de gevolgen van deze groei. Bij dit artikel werden onder andere de onderstaande figuren 1A, 1B,

Nadere informatie

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten)

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) 2 Inhoud Inleiding... 4 Hoe maak ik een goede studieplanning?... 5 De inpaklijst... 8 Gebruik huiswerkschema... 10 Huiswerkschema... 11 Gebruik WRTS... 12 Hoe en wat

Nadere informatie

Financiële wiskunde. Sander Dommers Relinde Jurrius Leslie Molag

Financiële wiskunde. Sander Dommers Relinde Jurrius Leslie Molag Financiële wiskunde Sander Dommers Relinde Jurrius Leslie Molag Vierkant voor Wiskunde Zomerkamp C 2010 Voorwoord Tot een paar jaar geleden was het werken in de financiële wereld een zeer goedbetaalde

Nadere informatie

Gratis website maken. Auteur Rob Dennissen. www.maakjegratiswebsite.nl

Gratis website maken. Auteur Rob Dennissen. www.maakjegratiswebsite.nl Gratis website maken Auteur Rob Dennissen www.maakjegratiswebsite.nl Voorwoord Allereerst wil ik je bedanken en feliciteren met de aanschaf van dit E-book gratis website maken. Je hebt namelijk vertrouwen

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Pruiken en revoluties; veranderingen in de 18 e eeuw 1. tijd van jagers en boeren - 3000 v C Prehistorie

Pruiken en revoluties; veranderingen in de 18 e eeuw 1. tijd van jagers en boeren - 3000 v C Prehistorie tijd van jagers en boeren - 3000 v C Prehistorie tijd van Grieken en Romeinen 3000 v C - 500 n C Oudheid tijd van monniken en ridders 500-1000 vroege Middeleeuwen tijd van steden en staten 1000-1500 hoge

Nadere informatie

Welkom op de werkvloer Stage lopen op een afdeling boekhouding

Welkom op de werkvloer Stage lopen op een afdeling boekhouding Welkom op de werkvloer Stage lopen op een afdeling boekhouding Praktijkboek voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg in het vmbo brug tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven Welkom op de werkvloer

Nadere informatie