ZICHPREIWNING /EUR UITTREKSEL MW VEERIE LANGEDOCK VAL. DATUM VORIG SALDO 480,19-

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZICHPREIWNING 001-215 5-43/EUR UITTREKSEL 0041001 MW VEERIE LANGEDOCK 22-03-2004 VAL. DATUM VORIG SALDO 480,19-"

Transcriptie

1 14(/VCelo (t ovir pvplo T t ZICHPREIWNING /EUR UITTREKSEL MW VEERIE LANGEDOCK VORIG SALDO 480, LHRIJVING VAK REK ,00+ VAN VAN BELLE-LANGEDOOK STRAATJE EELLEGEM WITE LOVE FROM BELLEGEM (SMALL.) MOUNT AIN. 076 BETALING 8ANCONTAOT/MISTER CASH ,00-3UISSONIERE KORTRIJK Cl, 2r,"~ BETALING 8AN0UNTACT/FISER CASH , 00- NICOLAS VIRGINIE ZEEVEGEN Pit Ç.tBPStPD VERVOLG OP LUIK 004/002 PORTIE RANK IBM BE ZICHTRE KENING /EUR UITTREKSEL MW VEERLE LANGEDOCK BETALING BANCONTACT/MISTER CASH AOO BELLEGEN BELLEGEM OPVRAGING BANCONTACT/MISTER CASH ,00- ERG OTEGEMSTRAAT ZEEVEGEM NETTO INTRESTEN (DETAILS ZIE BIJLAGE) Û47- ta ttittl:&p t BETALING BANCONTACT/MISTER CASE ,91- COLRUYT KORTRIJK KORTRIJK BETALING RANCONTACT/MISTER CASH ,50-08 HCNDSCROTESTR GULLEGEM Pit ipûtti VERVOLG OP LUIK 004/003 EANK IBAN

2 ZICHTREEENING /EUR UITTREKSEL ~ MW VEERLE LANGEDOCK ~iii ~ * a~~~ BETALING BANCONTACT/MISTER CASH ,50-7! TANGRAM KORTRIJK ~... u =.= OVERSCHRIJVING VAN REK ,32+ VAN ACERTA KZNDERBIJSLAGFONDS SNEEUWBESLAAN C WILRIJK (ANTWE =es.v 7z DOSSIER: C A TEL- NOERBI O16/ SLAG PERIODE: KI NBERBIJ SLAG os 085 OPVRAGING SANCONTACT/MISTER CASH ,00 MARKE MARKE VERVOLG OP LUIK 004/004 IBAN 2E ZICHTREEENING /EDR UITTREKSEL 004/004 ~ MW VEERLE LINGEDOCK BETALING BANCONTACT/MISTER CASH ,78- FORTiS COLRUYT KORTRIJK KORTRIJK AFNAME SELF VAN GULLEGEM ,00- MET KAART NR _ ~...,..-.> -` -= BETALING BANCONTACT/MISTER CASH ,00- a.._.-4 FRAGINE LEER' IJd)].3-03 KAART ' BETALING BANCONTACT/MIS?ER CASH ,19- DE MOLEN MOEN KAART Y'~ VERVOLG OP LUIK 004/005 IBAN BE

3 lu ZICHTREKENING /EUR UITTREKSEL 004/005 MW VEERLE IJ.IiGEDOCK OVERSCHRIJVING VAN REK ,00+ VAN VAN BELLE-LANGE000K STRAATJE BELLEGEM BIJKOMENDE AANVULLING WITN LOVE EROM EELLEG EN 091 BETALING BANCONTACT/NISTER CASH , 00- Q8 POTTELBERG HAAKS El' 4420E VERVOLG OP LUIK 004/006 BJINK IBAN 8E '4. I** [ : IE :&5-+E ZICETREKENING EUR UITTREKSEL MW VEZElS I&NGEDOCK BETALING BANCONTACT/NISTER CASH ,29- COLR'JYT KORTRIJK KORTRIJK OPVRAGING BANCONTACT/MISTER CASE ,00- MARI<E MARKE BETALING BANCONTACT/MISTER CASU BUISSONIERE KORTRIJK , : IErs _ BETALING BANCONTACT/NISTER CASH ,00- NICOLAS VIRGINIE EWEVEGEM KAART 0C VERVOLG OP LUIK ENiK 18M4 8E

4 ig ill« o3c3c + 3ar3 3 ZICHTREKENING /EUR UITTREKSET MW VEERLE LANGWOCK OVERSCHRIJVING VAN REK OOs l VAN VAN BELLE-LANGEDOCK STRAATJE BELLEGEM BIJKOMENDE AANVULLING VOOR MIJN LIEVE - 00,00-t LICHTE BLAUWE AVONDFEE 097 OPVRAGING BACONTACT/NISTER CASH ,00-3fljtVA DE POST ROES, 2 ROESELARE BETALING BANCONTACT/HISTER CASH ,95- DIERIGE BELLEGEM & 099 BETALING BANCONTACT/MISTER CASH ,59- BREIGOED.DE GEES MOORSELE VERVOLG OP LUIK 004/008 IBAN 8E ZICHTREKENING /WE UIT TEEKSEL MW VEZEL! LANGE000K BETALING BANCONTACT/MISTER CASH ,25- ES-NODE EÇÇEVEGEN ZWEVEGEN NIEUW SALDO 55, L&&33&& &r3&er&&to&& 3&xo 3 &T&/333&&& 403, DE MAANDELIJKSE RENTEVOET OP DE DEBETSTAND VAN UW REKENING BEDRAAGT 1,09799 TOT 1.249,99 EUR(JAARLIJKSE RENTEVOET: 14,00%) EN DAARBOVEN, BIJ EEN NIET TOEGESTANE DEBETSTAND, 1,2008% (JAARLIJKSE RENTEVOET: 15,40W) 33 &ro ' '7 ; BAN BE

5 ZICETREKENINO /EUR AFREKENING DEBET PERIODE DEORTRENTE IN UW DEBET BLAD: INTERESTEN VAN 01/02/2004 TOT 29102/2004 EUR 0,47- lor 0,47 IN DE LOOP VAN HET JAAR WERD REEDS DEBETRENTE AANGEREKEND. TE BEWAREN BERICHT VOOR UW NELASTINGSAANGIFTE. ONZE REFERENTIE t UX02000NDWGIV6I 4415 t. ZICUTREKENING /EUR INFORMATIEBERICHT BRANDSTOFVERBRUIK VAN DE MAAND FEBRUARI 2004 DATUM/UUR STATION LITERS TYPE PR/L BEDRAG 07 17:00 Q EWEVEGEN ZWEVEGEN 28, ,045 EUR 29, :19 Q8 HONDSCHOTESTR GULLEGEN 27, ,015 EDE 27, HONDSCHOTESTR GULLEGEM 27, ,015 EUR 27,50+ TOTAAL VOOR DE 12 : EER 84,99+ TOTAAL VOOR DE REKENING : EER 84,99 1x. :Ic GZflZ.1 c 0 N'17D g «?t, ONZE REFERENTIE; *540

6 4 I la ZICH TFSKENING /EUR MW VEERLE LANGEDOCK VORIG SALDO UITTREKSEL 009/ , OVERSCHRIJVING VAN REK VAN VAN BELLE-LANGEDOCK STRAATJE BELLEGEM EITH LOVE EROM BELLEGEM MOUNTAIN NAAR ZICHT VEERLEKE 194 OVERSCHRIJVING VAN REK VAN ACERIA KINDERBIJSLAGFONDS 10~ , ,32+ SNEEUWPESLAAN EILRIJK AMTWE DOSSIER: A TEL: PERIODE: EI N DERBI JE LAG VERVOLG OP LUIK 008/002 IBAN ZICHTREKENING /SUB UITTREKSEL W VEERLE LANGE000K OPVRAGING BANCONTACT/MISTER CASH ,00- MANKE MANKE 10-06,.' 196 BETALING BANCONTACT/MISTER CASH ,30- AD0 BELLEGEM BELLEGEM lA OPLADING PROTON KAART ,00- ) NUMMER VAN 10/06/2004 MANKE MARKE 198 AFNAME SELF VAN ,00- V F DECOCK MEYFROIDT ME" KAART NR BETALING BAMCONTACT/MISTER CASH ,52- MIOMARKT KORTRIJK VERVOLG OP LUIK 003/003 IBAN 2E

7 ZICHTRS1NING /EUR UITTREKSEL MW VZSRL2 LANGEDOCK BETALING BANCONTACT/MISTER OASE ,83- Ir 08 HONDSCHOTESTR GULLEGEM BETALING BANCONTACT/MISTER CASE ,38-000RUYT KORTRIJK KORTRIJK AFNAME SELF VAN ,00- VOF 05000K MEÏFROIDT MET KAART NR C1 Tp:?fl21_ BETALING BANCONTACT/NISTEK OASE ,00- J0PITK TRAV:L KORTRIS KAART VERVOLG OP LUIK 008/004 IBAN ZICBTREKENING /SUR UITTREKSEL MW VEERIE IIANGEDOCK II' 204 BETALING BANCONTACT/MISTER OASE ,27-08 POTTELBERG MARKE SA 3 IC GSfl BETALING BANCONTACT/NISTER OASE ,35- ADO 8ELLEGEN BELLEGEM OVERSCHRIJVING VAN REK ,00+ '33t 2 VAN VAN BELLE-LANGED0C9Ç_._--- straatje 21»J 4.t_PyD \r NvA BELEG0CD BK NAAR ZICH-T VEERLENE VERVOLG OP LUIK 008/ K 3E

8 ZICHTREKENING /EOR UITTREKSEL MW VEERLE LANGEBOCK BETALING BANCONTACT/MISTER OASE ,92- CDLRUYT KORTRIJK KORTRIJK BETALING BANCONTACT/NISTMR CASH ,22 SUPRA BAZAR GULL GULLEGEN BETALING BANCONTACT/MISTER CASH ,00- PAPAGO KORTRIJK BETALING BANCONTACT/MISTER CASE ' 91 Rc ADD BELLEGEN BELLEGEM VERVOLG 0? LUIE 008/006 E'ORTIS BANK IBAN BE ZICHTREKENING /ETJR UITTEEKSEL MW VEERLE LANGE000K * OPVRAGING BANCONTACT/MISTER OASE O,00 1<90 OTEGENSTRAAT ZWEVEGEM BETALING BANCONTACT/NISTER CASH ,85 SUPRA BAZAR GULL GULLEGEM BETALING BANCONTACT/MISTER CASH ,21- GB EXPRESS KORT. KORTRIJK BETALING BANCONTACT/MISTER CASH ,30-,kend EXPO KORTRIJK KORTRIJK VERVOLG OP LUIK 008/007 IBAN 5E

9 ZICHTflEKENINO EUR UITTREKSEL MW VEERLE LANGE000R VAL DATUM OPVRAGING BANCONTACT/MISTER CASH ,00- OVERLEIE KORTRIJK BETALING BANOONTACT/NISTER CASH ,89- loco SHELL T HOGE KORTRIJK OP BooccO PC Dcc os BETALING BANCONTACT/MISTER CASH ,96- APOTHEEK GALLE SINT AMAND P k0co.pc3p01_ BETALING BANCONTACT/L4ISTER CASE ,47 COLEJYT KORTRIJK KORTRIJK C011iPUtPOi VERVOLG OP LUIK 008/008 IBAN loop 000ccccpcp-sc 000/VOO ccçoicoo.o7 330 PC Dcoc,c!C.P O P o Ol ZICRTRE1NING /ETJR UITTREKSEL 008/008 MW VEERLE LANGEDOCK BETALING BANCONTACT/MISTER OASE ,11- BRANTANO BROGGE BRUGGE BETALING BANCONTACT/NISTER CASH ,50- WEVELGEM EXAM WEVELGEN t 221 BETALING BANCONT /NTSER CASE ,65 PIZZA HOT 331 SINT NICHI KAART p OVERSCHRIJVING VAN REK ,00+ VAN VAN BELLE LANGEDOCK STRAATJE BELLEGEN VOORLOPIGE AANVULLING VERVOLG OP LUIK 008/

10 Nt* EICHTEEKENING /EUR UITTREKSEL 008/009 MW VEERLE LSNGE000K BETALING BAACONTACT/MISTER CASE ,41 ) LEROY BERLIN KORTRIJK BETALING BANCONTACT/NISTER CASH ,50-3 ADD BELLEGEM BELLEGEM Ar:00 0: BETALING BANCOMTACT/NISTER CASH ,10- BROOKLYN KORTRIJK T:]e00k.d0.d0:07_ BETALING BANCONTACT/NISTER CASH ,73 SHELL T HOGE KORTRIuK NETTO INTRESTEN (DETAILS ZIE BIJLAGE) ,83 VERVOLG OP LUIK 008/010 IBAN BE ZICETREKENING /EUR UITTREKSEL MW VEERLE LANGEDOCK BETALING EANCONTACT/MISTER CASH ,85 BIOMARKT KORTRIJK RxRT OVERSCHRIJVING VAN REK , VAN ACERTA KINDERBIJSLAGFONDS oa fl0:0r Poro 0 SNEEUWBESLAAN WILRIJK (ANTWE 0 003,300 '02 ' DOSSIER: A TEL: 016/24.52,57 PERIODE: KI NDERBIJSLAG BETALING BANCOKTACT/MIS"R CASE ,65 COLRUYT KORTRIJK KORTRIJK : VERVOLG OP LUIK IDAN 2E

11 zat 1 ZICHTREKENING /EUR UITTREKSEL Mg VEERLE LANGEDOCK VAL- DATUM OPVRAGING BANCONTACT/MISTER CASH ; 200, 00- KBC OTEGENSTRAAT ZWEVEGEN BETALING BANCONTACT/NISTER CASH ,90- SARAM PACINI KORTRIJK Lgzq za BETALING BANCONTACT/NISTER CASH ,82- ADD BELLEGEE BELLEGEN vn::razaz.0' VERVOLG OP LUIK 008/012 ISAN BE I ZICHTREINING /EUR MW VEERLE LANGED CCE OVERSCHRIJVING VAN REK VAN VAN BELLE-LANGEDOCK STRAATJE BELLEGEM EITN LOVE FROM BELLEGEM (SOLAR) MOUNT AIN NAAR ZICHT VEERLEKE 235 AFNAME SELF VAN VOF DECOCK NEYFROIDT NET KAART NR, BETALING BANCONTACT/NISTER CASH ZEEMAN TEXTIELSU KORTRIJK BETALING BANCONTACT/MISTER CASH ABSOLU KORTRIJK UITTREKSEL , , , ,95- k' fl VERVOLG OP LUIK 008/013 IBAN BE

12 _00- ZICHTREKENING /STR 14W VEERLE LANGEDOCK 238 OPLADING PROTON KAART NUMMER VAN 14/07/2004 OVERLEIE KORTRIJ 239 BETALING BANCONTACT/NISTER CASH ) 1 KUURNE KORTRIJK BETALING BANCONTACT/MISTER CASH HOM KUURNE KORTRIJK t:11 1' OPVRAGING BANCO LACT/MIST R CASH VRIJDAGMARKT CENT KAART BETALING BANCONTACT/MISTER CASH 08 MONDSCHOTSSTR GULLEGEM UITTREKSEL , , , , ,84- VERVOLG OP LUIK 008/014 IBAN ZICHTREKENING /FOR UITTREKSEL MW VEERLE LANGE000K BETALING BANCONTAGT/MISTER CASH S KUURNE KORTRIJK ' 18,42~ OVERSCHRIJVING VAN REK , VAN VAN BELLE-LANGE000K a10-1o,l0oo 1:722 STRAATJE BELL.EGEN otwro-x 00:7: BIJKOMENDE AANVULLING FROM BELLEGOED BELLEGEN NAAR ZICHT VEERLEKE 022a : r-94 07:0F00 f VERVOLG OP LUIK 008/

13 ZICHTREKENING ETJR UITTREKSEL 008/015 MW VEERLE LANGEDOCK altEs ei BETALING BANCONTACT/MISTER CASH ,12- FORTI5 COLRUYT KORTRIJK KORTRIJK BETALING BANCONTACT/NISTER CASU ,63- SUPER GB KORTRIJ KORTRIJK BETALING BANCONTACT/MISTER CASH ,00- D/flk 1.1Ç..O2 NNBS RONTRIJK KORTRIJK NIEUW SALDO 231, 78+ DE JAARLIJKSE RENTEVOET OP DE DEBETSTAND VAN UW REKENING BEDRAAGT % TOT 1.249,99 EUR(MAAN0ELIJKSE RENTEVOET: 1,0979%) EN DAARBOVEN, BIJ EEN NIET TOEGESTANE DEBETSTAND, 15,40% (KAANDELTJKSE RENTEVDET: 1,2008%). IBAN BE ZICETREKENING /EUR it te INFO PMATIEBERICET BRANDSTOFVERBRUIK VAN DE MAAND MEI P1* DATUM/UUR STATION LITERS TYPE PR/L BEDRAG 13 17:22 SHELL T HOGE KORTRIJK 30,01 S95 1,139 EUR 34, :50 08 HONDSCHOTESTR GULLEGEN 28, ,143 EDE 33,01+ TOTAAL VOOR DE 12 : EUR 67,19+ NS TOTAAL VOOR DE REKENING : SUR 67,19 sars;/gr:/ r± ONZE REFERENTIE:

14 ZICHTREKENING /EUR BLAD : AFREKENING INTERESTEN DEBET PERIODE VAN 01/06/2004 TOT 30/06/2004 DEBETRENTE ETJR 0,83- IN UW DEBET ROB 0,83 IN DE LOOP VAN HET JAAR WERD REEDS DEBETRENTE AANGEREKEND. T TE BEWAREN BERICHT VOOR UW BELASTINGSAANGIFTE, ONZE REFERENTIE UX TB3 #Al5 ETCST TTTTT PORTIE BANK ZICHTREKENING /EUR INFORMATIEBERICHT BRANDSTOFVERBRUIK VAN DE MAAND JUNI 2004 DATUM/UUR STATION LITERS TYPE PR/L BEDRAG 03 13:21 OS POTTELBERG MARKE 31, ,154 EDE 36, :56 as HONDSCHOTESTR GULLEGEN 26, ,107 EUR 29, :13 Q8 POTTELBERG MAREE 31, ,137 RUS 35, :58 SHELL T ROCK KORTRIJK 31, ,125 RUS 34,894 TOT T TTTçLi,T T TOTAAL VOOR DE 12 : EUR 136,34+ TOTAAL VOOR DE REKENING : EUR 136,34 - TT'T.i TTT '000 ONZE REFERENTIE: #540 PORTIE BANK

15 4S' *L1.7O? 1S4 ZICHTEEKENING /EUR GEREGLENTEERDE EUROPESE OVERSCHRIJVING (BUR000MESTIC PATMENT) DE EUROPESE UNIE VERWELKOMT TIEN NIEUWE LIDSTATEN: CYPRUS, ESTLAND, HONGARIJE, LETLAND, LITOUWEN, MALTA, POLEN, TSJECHISCHE REPUBLIEK, SLOVAKIJE, SLOVENIE - GOED NIEUWS NU UE GROTE VAKANTIE NADERT: DE EUROPESE GEREGLEMENTEERDE OVERSCHRIJVINGEN, ONDERWORPEN AAN HET VOORDELIGE BINNENLANDSE TARIEF, WORDEN UITGEBREID NAAR DE TIEN NIEUWE LANDEN. WIJ HERINNEREN ER AAN DAT DIT TARIEF GELDT VOOR OVERSCHRIJVINGEN: -IN EURO, TOT BUR -NAAR ALLE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE -NET VERMELDING VAN HET THAN-HUNNER VAN DE BEGUNSTIGDE, VAN DE BIG- CODE VAN DE BANK VAN DE BEGUNSTIGDE EN MET GEDEELDE KOSTEN ÇSHAREDL IN DE ANDERE GEVALLEN ZIJN UW OVERSCRRIJVINGEN ONDERWORPEN AAN HET EUROPEES TARIEF OF HET INTERNATIONAAL TARIEF. RAADPLEEG 01E TARIEVEN OP ONZE INTERNETSITE OF VRAAG ZE AAN UW VERTROUWDE GESPREKSPARTNER. SNiK

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). Tarieflijst nr. 143 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 Beheerskosten

Nadere informatie

TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 14.03.2014 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN)

TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 14.03.2014 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN) TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 14.03.2014 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN) Indien van toepassing is in onze tarieven 21% BTW begrepen. Bijkomende

Nadere informatie

TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten)

TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) TARIEVENLIJST BPOST BANK van toepassing op natuurlijke personen voor privégebruik (voor consumenten) I. ZICHTREKENING In voege op 27/05/2015 opening afsluiting aanrekening ifv de gekozen formule 1 2. Verrichtingen

Nadere informatie

Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 15/07/2015 (voor wijzigingen vatbaar) voor producten en diensten voor privégebruik

Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 15/07/2015 (voor wijzigingen vatbaar) voor producten en diensten voor privégebruik Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 15/07/2015 (voor wijzigingen vatbaar) voor producten en diensten voor privégebruik BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0403.199.702,

Nadere informatie

TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 15/07/2015 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN)

TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 15/07/2015 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN) TARIEFLIJST TARIEVEN VAN KRACHT VANAF 15/07/2015 (VOOR WIJZIGINGEN VATBAAR) TOEPASBAAR OP REKENINGEN MET PRIVÉ GEBRUIK (CONSUMENTEN) Indien van toepassing is in onze tarieven 21% BTW begrepen. Bijkomende

Nadere informatie

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2009. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2009. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). Tarieflijst nr. 118 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2009. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 skosten

Nadere informatie

Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen

Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen Tarief van kracht op augustus 5 In deze folder vindt u een overzicht van de tarieven die betrekking hebben tot: Zichtrekening

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen met professioneel gebruik

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen met professioneel gebruik Tarief Vanaf 04/03/2013 Voor rekeningen met professioneel gebruik I. Zichtrekeningen I.I Zichtrekeningen PRO ( zelfstandigen voor professioneel gebruik) I.I a PRO Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen voor privé gebruik

Tarief. Vanaf 04/03/2013. Voor rekeningen voor privé gebruik Tarief Vanaf 04/03/2013 Voor rekeningen voor privé gebruik I. Zichtrekeningen I.I Excellence (**) 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 3 (2,48 + btw) Ongelimiteerd aantal papieren of elektronische, binnenlandse

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/04/2012

Tarief. Vanaf 01/04/2012 Tarief Vanaf 01/04/2012 I. Zichtrekeningen I.I Excellence (**) 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 3 (2,48 + btw) Ongelimiteerd aantal papieren of elektronische, binnenlandse en/of SEPA verrichtingen

Nadere informatie

TARIEVEN. Geldig vanaf 2 juli 2015

TARIEVEN. Geldig vanaf 2 juli 2015 Beobank NV/SA Maatschappelijke zetel: Generaal Jacqueslaan 263g 1050 Brussel Tel. 02/626.51.11 BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel IBAN: BE77 9545 4622 6142 BIC: CTBKBEBX FSMA 19688 A TARIEVEN Geldig vanaf

Nadere informatie

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten voor professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent Onze kosten in één oogopslag Wilt u voordelig bankieren? Dan bent u bij ING Luxembourg aan

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen voor privé gebruik

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen voor privé gebruik Tarief Vanaf 01/07/2015 Voor rekeningen voor privé gebruik I. Zichtrekeningen I.I Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage beheer (*) Gratis 2 Package 3 (2,48 + btw) (*5) Ongelimiteerd aantal papieren of

Nadere informatie

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten voor professionelen Omdat u graag weet waar u aan toe bent Inhoud Rekeningen 4 Standaardelementen 4 Debet- en creditrente voor een zichtrekening zonder

Nadere informatie

KBC-tarieven voor de belangrijkste bankverrichtingen

KBC-tarieven voor de belangrijkste bankverrichtingen KBC-tarieven voor de belangrijkste bankverrichtingen Geactualiseerd op 17 augustus 2015 Deze tarieven zijn van toepassing op consumenten in de zin van Boek I van het Wetboek van economisch recht van 23

Nadere informatie

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING. - 1 - Tarief in voege op 15 juli 2015 (voor wijziging vatbaar)

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING. - 1 - Tarief in voege op 15 juli 2015 (voor wijziging vatbaar) - 1 - Tarief in voege op 15 juli 2015 (voor wijziging vatbaar) Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING 1.1 Beheerskosten: geen kosten 1.2 Verrichtingen in EUR:

Nadere informatie

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING

Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING - 1 - Tarief in voege op 2 januari 2015 (voor wijziging vatbaar) Tarieflijst I. ZICHTREKENING - GIROREKENING - GIROPLUS REKENING - JOVO GIROREKENING 1.1 Beheerskosten: geen kosten 1.2 Verrichtingen in

Nadere informatie

Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten

Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten Productkenmerken van Betalen voor niet-consumenten U hebt een of meer betaalrekeningen bij Van Lanschot Bankiers. In dit document leest u alles over uw betaalrekening(en) en over de betaaldiensten en -instrumenten

Nadere informatie

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten

I. ZICHTREKENINGEN. I.1. Beheerskosten Tarieven en rentevoeten geldig voor de privéklanten van kracht vanaf 03-08-2015 Deze brochure bevat de rentevoeten en tarieven in EUR. Al onze tarieven zijn inclusief btw. Voor aanvullende en/of individuele

Nadere informatie

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. Particulieren Omdat u graag weet waar u aan toe bent

Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten. Particulieren Omdat u graag weet waar u aan toe bent Tariefoverzicht van de belangrijkste INGbankproducten voor Particulieren Omdat u graag weet waar u aan toe bent Onze kosten in één oogopslag Wilt u voordelig bankieren? Dan bent u bij ING Luxembourg aan

Nadere informatie

Gids consumentenkrediet nr. 12, geldig vanaf 01-04-2012. Consumentenkredieten

Gids consumentenkrediet nr. 12, geldig vanaf 01-04-2012. Consumentenkredieten Gids consumentenkrediet nr. 12, geldig vanaf 01-04-2012 Consumentenkredieten Heel vaak heeft men geld nodig net op het moment dat men het krapst bij kas zit. Stel: tijdens een herfststorm merkt u dat uw

Nadere informatie

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik

Tarief. Vanaf 01/07/2015. Voor rekeningen met professioneel gebruik Tarief Vanaf 01/07/2015 Voor rekeningen met professioneel gebruik I. Zichtrekeningen I.I Zichtrekeningen PRO ( zelfstandigen voor professioneel gebruik) I.I a PRO Excellence voorwaarden (**) 1 Bijdrage

Nadere informatie

Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen

Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen Tarief van de internationale betalingen, wisselverrichtingen en documentaire verrichtingen. Internationale betalingen 2 2. Wisseltermijnverrichtingen 6 3. Tarieven voor uitgaande buitenlandse betalingen

Nadere informatie

Hoe bereidt u zich als professional voor op SEPA?

Hoe bereidt u zich als professional voor op SEPA? Hoe bereidt u zich als professional voor op SEPA? professionelen Naar één markt voor betalingen Inhoud Intro 3 De Europese Richtlijn 5 Europese normen voor het betalingsverkeer 8 SEPA en PSD: de gevolgen

Nadere informatie

Informatie over kosten en voorwaarden

Informatie over kosten en voorwaarden Informatie over kosten en voorwaarden In deze folder vindt u de tarieven voor de producten en diensten aangeboden door Bank J.Van Breda & C. Transparant. Alle tarieven zijn inclusief BTW. Waar BTW van

Nadere informatie

VERLAAG UW MAANDLASTEN!

VERLAAG UW MAANDLASTEN! VERLAAG UW MAANDLASTEN! Een centralisatie betekent dat u al uw lopende leningen en andere schulden in één overzichtelijk krediet samenbrengt. Zo verlaagt u uw maandelijkse lasten tot wel 50%! HET PROBLEEM

Nadere informatie

Single Euro Payments Area

Single Euro Payments Area Single Euro Payments Area we hebben het voor u Single Euro Payments Area Inhoud Vooraf... 3 Inleiding... 4 1 SEPA... 5 Wat... 5 Waarom?... 5 Waar?... 5 Wanneer?... 6 2 Wat verandert er?... 8 2.1 Overschrijvingen

Nadere informatie

Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014. Consumentenkredieten

Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014. Consumentenkredieten Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014 Consumentenkredieten Heel vaak heeft men geld nodig net op het moment dat men het krapst bij kas zit. Stel: tijdens een herfststorm merkt u dat uw

Nadere informatie

Onze beleggingen: voorzichtig, voordelig en voor iedereen PostMobile, de gratis link met uw bank

Onze beleggingen: voorzichtig, voordelig en voor iedereen PostMobile, de gratis link met uw bank De primeurs en info van Bank van De Post nr.15 - September 2011 Onze beleggingen: voorzichtig, voordelig en voor iedereen PostMobile, de gratis link met uw bank Kredieten? Oké, maar niet eender Simple,

Nadere informatie

Dexia Direct Net. Beknopte handleiding DEXIA DIRECT NET

Dexia Direct Net. Beknopte handleiding DEXIA DIRECT NET Dexia Direct Net Beknopte handleiding DEXIA DIRECT NET Inhoudstafel 1. Computervereisten...3 2. Veiligheid...4 3. De Dexia Card Reader...5 3.1. Beschrijving... 5 3.2. Protongegevens raadplegen... 5 4.

Nadere informatie