ZICHPREIWNING /EUR UITTREKSEL MW VEERIE LANGEDOCK VAL. DATUM VORIG SALDO 480,19-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZICHPREIWNING 001-215 5-43/EUR UITTREKSEL 0041001 MW VEERIE LANGEDOCK 22-03-2004 VAL. DATUM VORIG SALDO 480,19-"

Transcriptie

1 14(/VCelo (t ovir pvplo T t ZICHPREIWNING /EUR UITTREKSEL MW VEERIE LANGEDOCK VORIG SALDO 480, LHRIJVING VAK REK ,00+ VAN VAN BELLE-LANGEDOOK STRAATJE EELLEGEM WITE LOVE FROM BELLEGEM (SMALL.) MOUNT AIN. 076 BETALING 8ANCONTAOT/MISTER CASH ,00-3UISSONIERE KORTRIJK Cl, 2r,"~ BETALING 8AN0UNTACT/FISER CASH , 00- NICOLAS VIRGINIE ZEEVEGEN Pit Ç.tBPStPD VERVOLG OP LUIK 004/002 PORTIE RANK IBM BE ZICHTRE KENING /EUR UITTREKSEL MW VEERLE LANGEDOCK BETALING BANCONTACT/MISTER CASH AOO BELLEGEN BELLEGEM OPVRAGING BANCONTACT/MISTER CASH ,00- ERG OTEGEMSTRAAT ZEEVEGEM NETTO INTRESTEN (DETAILS ZIE BIJLAGE) Û47- ta ttittl:&p t BETALING BANCONTACT/MISTER CASE ,91- COLRUYT KORTRIJK KORTRIJK BETALING RANCONTACT/MISTER CASH ,50-08 HCNDSCROTESTR GULLEGEM Pit ipûtti VERVOLG OP LUIK 004/003 EANK IBAN

2 ZICHTREEENING /EUR UITTREKSEL ~ MW VEERLE LANGEDOCK ~iii ~ * a~~~ BETALING BANCONTACT/MISTER CASH ,50-7! TANGRAM KORTRIJK ~... u =.= OVERSCHRIJVING VAN REK ,32+ VAN ACERTA KZNDERBIJSLAGFONDS SNEEUWBESLAAN C WILRIJK (ANTWE =es.v 7z DOSSIER: C A TEL- NOERBI O16/ SLAG PERIODE: KI NBERBIJ SLAG os 085 OPVRAGING SANCONTACT/MISTER CASH ,00 MARKE MARKE VERVOLG OP LUIK 004/004 IBAN 2E ZICHTREEENING /EDR UITTREKSEL 004/004 ~ MW VEERLE LINGEDOCK BETALING BANCONTACT/MISTER CASH ,78- FORTiS COLRUYT KORTRIJK KORTRIJK AFNAME SELF VAN GULLEGEM ,00- MET KAART NR _ ~...,..-.> -` -= BETALING BANCONTACT/MISTER CASH ,00- a.._.-4 FRAGINE LEER' IJd)].3-03 KAART ' BETALING BANCONTACT/MIS?ER CASH ,19- DE MOLEN MOEN KAART Y'~ VERVOLG OP LUIK 004/005 IBAN BE

3 lu ZICHTREKENING /EUR UITTREKSEL 004/005 MW VEERLE IJ.IiGEDOCK OVERSCHRIJVING VAN REK ,00+ VAN VAN BELLE-LANGE000K STRAATJE BELLEGEM BIJKOMENDE AANVULLING WITN LOVE EROM EELLEG EN 091 BETALING BANCONTACT/NISTER CASH , 00- Q8 POTTELBERG HAAKS El' 4420E VERVOLG OP LUIK 004/006 BJINK IBAN 8E '4. I** [ : IE :&5-+E ZICETREKENING EUR UITTREKSEL MW VEZElS I&NGEDOCK BETALING BANCONTACT/NISTER CASH ,29- COLR'JYT KORTRIJK KORTRIJK OPVRAGING BANCONTACT/MISTER CASE ,00- MARI<E MARKE BETALING BANCONTACT/MISTER CASU BUISSONIERE KORTRIJK , : IErs _ BETALING BANCONTACT/NISTER CASH ,00- NICOLAS VIRGINIE EWEVEGEM KAART 0C VERVOLG OP LUIK ENiK 18M4 8E

4 ig ill« o3c3c + 3ar3 3 ZICHTREKENING /EUR UITTREKSET MW VEERLE LANGWOCK OVERSCHRIJVING VAN REK OOs l VAN VAN BELLE-LANGEDOCK STRAATJE BELLEGEM BIJKOMENDE AANVULLING VOOR MIJN LIEVE - 00,00-t LICHTE BLAUWE AVONDFEE 097 OPVRAGING BACONTACT/NISTER CASH ,00-3fljtVA DE POST ROES, 2 ROESELARE BETALING BANCONTACT/HISTER CASH ,95- DIERIGE BELLEGEM & 099 BETALING BANCONTACT/MISTER CASH ,59- BREIGOED.DE GEES MOORSELE VERVOLG OP LUIK 004/008 IBAN 8E ZICHTREKENING /WE UIT TEEKSEL MW VEZEL! LANGE000K BETALING BANCONTACT/MISTER CASH ,25- ES-NODE EÇÇEVEGEN ZWEVEGEN NIEUW SALDO 55, L&&33&& &r3&er&&to&& 3&xo 3 &T&/333&&& 403, DE MAANDELIJKSE RENTEVOET OP DE DEBETSTAND VAN UW REKENING BEDRAAGT 1,09799 TOT 1.249,99 EUR(JAARLIJKSE RENTEVOET: 14,00%) EN DAARBOVEN, BIJ EEN NIET TOEGESTANE DEBETSTAND, 1,2008% (JAARLIJKSE RENTEVOET: 15,40W) 33 &ro ' '7 ; BAN BE

5 ZICETREKENINO /EUR AFREKENING DEBET PERIODE DEORTRENTE IN UW DEBET BLAD: INTERESTEN VAN 01/02/2004 TOT 29102/2004 EUR 0,47- lor 0,47 IN DE LOOP VAN HET JAAR WERD REEDS DEBETRENTE AANGEREKEND. TE BEWAREN BERICHT VOOR UW NELASTINGSAANGIFTE. ONZE REFERENTIE t UX02000NDWGIV6I 4415 t. ZICUTREKENING /EUR INFORMATIEBERICHT BRANDSTOFVERBRUIK VAN DE MAAND FEBRUARI 2004 DATUM/UUR STATION LITERS TYPE PR/L BEDRAG 07 17:00 Q EWEVEGEN ZWEVEGEN 28, ,045 EUR 29, :19 Q8 HONDSCHOTESTR GULLEGEN 27, ,015 EDE 27, HONDSCHOTESTR GULLEGEM 27, ,015 EUR 27,50+ TOTAAL VOOR DE 12 : EER 84,99+ TOTAAL VOOR DE REKENING : EER 84,99 1x. :Ic GZflZ.1 c 0 N'17D g «?t, ONZE REFERENTIE; *540

6 4 I la ZICH TFSKENING /EUR MW VEERLE LANGEDOCK VORIG SALDO UITTREKSEL 009/ , OVERSCHRIJVING VAN REK VAN VAN BELLE-LANGEDOCK STRAATJE BELLEGEM EITH LOVE EROM BELLEGEM MOUNTAIN NAAR ZICHT VEERLEKE 194 OVERSCHRIJVING VAN REK VAN ACERIA KINDERBIJSLAGFONDS 10~ , ,32+ SNEEUWPESLAAN EILRIJK AMTWE DOSSIER: A TEL: PERIODE: EI N DERBI JE LAG VERVOLG OP LUIK 008/002 IBAN ZICHTREKENING /SUB UITTREKSEL W VEERLE LANGE000K OPVRAGING BANCONTACT/MISTER CASH ,00- MANKE MANKE 10-06,.' 196 BETALING BANCONTACT/MISTER CASH ,30- AD0 BELLEGEM BELLEGEM lA OPLADING PROTON KAART ,00- ) NUMMER VAN 10/06/2004 MANKE MARKE 198 AFNAME SELF VAN ,00- V F DECOCK MEYFROIDT ME" KAART NR BETALING BAMCONTACT/MISTER CASH ,52- MIOMARKT KORTRIJK VERVOLG OP LUIK 003/003 IBAN 2E

7 ZICHTRS1NING /EUR UITTREKSEL MW VZSRL2 LANGEDOCK BETALING BANCONTACT/MISTER OASE ,83- Ir 08 HONDSCHOTESTR GULLEGEM BETALING BANCONTACT/MISTER CASE ,38-000RUYT KORTRIJK KORTRIJK AFNAME SELF VAN ,00- VOF 05000K MEÏFROIDT MET KAART NR C1 Tp:?fl21_ BETALING BANCONTACT/NISTEK OASE ,00- J0PITK TRAV:L KORTRIS KAART VERVOLG OP LUIK 008/004 IBAN ZICBTREKENING /SUR UITTREKSEL MW VEERIE IIANGEDOCK II' 204 BETALING BANCONTACT/MISTER OASE ,27-08 POTTELBERG MARKE SA 3 IC GSfl BETALING BANCONTACT/NISTER OASE ,35- ADO 8ELLEGEN BELLEGEM OVERSCHRIJVING VAN REK ,00+ '33t 2 VAN VAN BELLE-LANGED0C9Ç_._--- straatje 21»J 4.t_PyD \r NvA BELEG0CD BK NAAR ZICH-T VEERLENE VERVOLG OP LUIK 008/ K 3E

8 ZICHTREKENING /EOR UITTREKSEL MW VEERLE LANGEBOCK BETALING BANCONTACT/MISTER OASE ,92- CDLRUYT KORTRIJK KORTRIJK BETALING BANCONTACT/NISTMR CASH ,22 SUPRA BAZAR GULL GULLEGEN BETALING BANCONTACT/MISTER CASH ,00- PAPAGO KORTRIJK BETALING BANCONTACT/MISTER CASE ' 91 Rc ADD BELLEGEN BELLEGEM VERVOLG 0? LUIE 008/006 E'ORTIS BANK IBAN BE ZICHTREKENING /ETJR UITTEEKSEL MW VEERLE LANGE000K * OPVRAGING BANCONTACT/MISTER OASE O,00 1<90 OTEGENSTRAAT ZWEVEGEM BETALING BANCONTACT/NISTER CASH ,85 SUPRA BAZAR GULL GULLEGEM BETALING BANCONTACT/MISTER CASH ,21- GB EXPRESS KORT. KORTRIJK BETALING BANCONTACT/MISTER CASH ,30-,kend EXPO KORTRIJK KORTRIJK VERVOLG OP LUIK 008/007 IBAN 5E

9 ZICHTflEKENINO EUR UITTREKSEL MW VEERLE LANGE000R VAL DATUM OPVRAGING BANCONTACT/MISTER CASH ,00- OVERLEIE KORTRIJK BETALING BANOONTACT/NISTER CASH ,89- loco SHELL T HOGE KORTRIJK OP BooccO PC Dcc os BETALING BANCONTACT/MISTER CASH ,96- APOTHEEK GALLE SINT AMAND P k0co.pc3p01_ BETALING BANCONTACT/L4ISTER CASE ,47 COLEJYT KORTRIJK KORTRIJK C011iPUtPOi VERVOLG OP LUIK 008/008 IBAN loop 000ccccpcp-sc 000/VOO ccçoicoo.o7 330 PC Dcoc,c!C.P O P o Ol ZICRTRE1NING /ETJR UITTREKSEL 008/008 MW VEERLE LANGEDOCK BETALING BANCONTACT/MISTER OASE ,11- BRANTANO BROGGE BRUGGE BETALING BANCONTACT/NISTER CASH ,50- WEVELGEM EXAM WEVELGEN t 221 BETALING BANCONT /NTSER CASE ,65 PIZZA HOT 331 SINT NICHI KAART p OVERSCHRIJVING VAN REK ,00+ VAN VAN BELLE LANGEDOCK STRAATJE BELLEGEN VOORLOPIGE AANVULLING VERVOLG OP LUIK 008/

10 Nt* EICHTEEKENING /EUR UITTREKSEL 008/009 MW VEERLE LSNGE000K BETALING BAACONTACT/MISTER CASE ,41 ) LEROY BERLIN KORTRIJK BETALING BANCONTACT/NISTER CASH ,50-3 ADD BELLEGEM BELLEGEM Ar:00 0: BETALING BANCOMTACT/NISTER CASH ,10- BROOKLYN KORTRIJK T:]e00k.d0.d0:07_ BETALING BANCONTACT/NISTER CASH ,73 SHELL T HOGE KORTRIuK NETTO INTRESTEN (DETAILS ZIE BIJLAGE) ,83 VERVOLG OP LUIK 008/010 IBAN BE ZICETREKENING /EUR UITTREKSEL MW VEERLE LANGEDOCK BETALING EANCONTACT/MISTER CASH ,85 BIOMARKT KORTRIJK RxRT OVERSCHRIJVING VAN REK , VAN ACERTA KINDERBIJSLAGFONDS oa fl0:0r Poro 0 SNEEUWBESLAAN WILRIJK (ANTWE 0 003,300 '02 ' DOSSIER: A TEL: 016/24.52,57 PERIODE: KI NDERBIJSLAG BETALING BANCOKTACT/MIS"R CASE ,65 COLRUYT KORTRIJK KORTRIJK : VERVOLG OP LUIK IDAN 2E

11 zat 1 ZICHTREKENING /EUR UITTREKSEL Mg VEERLE LANGEDOCK VAL- DATUM OPVRAGING BANCONTACT/MISTER CASH ; 200, 00- KBC OTEGENSTRAAT ZWEVEGEN BETALING BANCONTACT/NISTER CASH ,90- SARAM PACINI KORTRIJK Lgzq za BETALING BANCONTACT/NISTER CASH ,82- ADD BELLEGEE BELLEGEN vn::razaz.0' VERVOLG OP LUIK 008/012 ISAN BE I ZICHTREINING /EUR MW VEERLE LANGED CCE OVERSCHRIJVING VAN REK VAN VAN BELLE-LANGEDOCK STRAATJE BELLEGEM EITN LOVE FROM BELLEGEM (SOLAR) MOUNT AIN NAAR ZICHT VEERLEKE 235 AFNAME SELF VAN VOF DECOCK NEYFROIDT NET KAART NR, BETALING BANCONTACT/NISTER CASH ZEEMAN TEXTIELSU KORTRIJK BETALING BANCONTACT/MISTER CASH ABSOLU KORTRIJK UITTREKSEL , , , ,95- k' fl VERVOLG OP LUIK 008/013 IBAN BE

12 _00- ZICHTREKENING /STR 14W VEERLE LANGEDOCK 238 OPLADING PROTON KAART NUMMER VAN 14/07/2004 OVERLEIE KORTRIJ 239 BETALING BANCONTACT/NISTER CASH ) 1 KUURNE KORTRIJK BETALING BANCONTACT/MISTER CASH HOM KUURNE KORTRIJK t:11 1' OPVRAGING BANCO LACT/MIST R CASH VRIJDAGMARKT CENT KAART BETALING BANCONTACT/MISTER CASH 08 MONDSCHOTSSTR GULLEGEM UITTREKSEL , , , , ,84- VERVOLG OP LUIK 008/014 IBAN ZICHTREKENING /FOR UITTREKSEL MW VEERLE LANGE000K BETALING BANCONTAGT/MISTER CASH S KUURNE KORTRIJK ' 18,42~ OVERSCHRIJVING VAN REK , VAN VAN BELLE-LANGE000K a10-1o,l0oo 1:722 STRAATJE BELL.EGEN otwro-x 00:7: BIJKOMENDE AANVULLING FROM BELLEGOED BELLEGEN NAAR ZICHT VEERLEKE 022a : r-94 07:0F00 f VERVOLG OP LUIK 008/

13 ZICHTREKENING ETJR UITTREKSEL 008/015 MW VEERLE LANGEDOCK altEs ei BETALING BANCONTACT/MISTER CASH ,12- FORTI5 COLRUYT KORTRIJK KORTRIJK BETALING BANCONTACT/NISTER CASU ,63- SUPER GB KORTRIJ KORTRIJK BETALING BANCONTACT/MISTER CASH ,00- D/flk 1.1Ç..O2 NNBS RONTRIJK KORTRIJK NIEUW SALDO 231, 78+ DE JAARLIJKSE RENTEVOET OP DE DEBETSTAND VAN UW REKENING BEDRAAGT % TOT 1.249,99 EUR(MAAN0ELIJKSE RENTEVOET: 1,0979%) EN DAARBOVEN, BIJ EEN NIET TOEGESTANE DEBETSTAND, 15,40% (KAANDELTJKSE RENTEVDET: 1,2008%). IBAN BE ZICETREKENING /EUR it te INFO PMATIEBERICET BRANDSTOFVERBRUIK VAN DE MAAND MEI P1* DATUM/UUR STATION LITERS TYPE PR/L BEDRAG 13 17:22 SHELL T HOGE KORTRIJK 30,01 S95 1,139 EUR 34, :50 08 HONDSCHOTESTR GULLEGEN 28, ,143 EDE 33,01+ TOTAAL VOOR DE 12 : EUR 67,19+ NS TOTAAL VOOR DE REKENING : SUR 67,19 sars;/gr:/ r± ONZE REFERENTIE:

14 ZICHTREKENING /EUR BLAD : AFREKENING INTERESTEN DEBET PERIODE VAN 01/06/2004 TOT 30/06/2004 DEBETRENTE ETJR 0,83- IN UW DEBET ROB 0,83 IN DE LOOP VAN HET JAAR WERD REEDS DEBETRENTE AANGEREKEND. T TE BEWAREN BERICHT VOOR UW BELASTINGSAANGIFTE, ONZE REFERENTIE UX TB3 #Al5 ETCST TTTTT PORTIE BANK ZICHTREKENING /EUR INFORMATIEBERICHT BRANDSTOFVERBRUIK VAN DE MAAND JUNI 2004 DATUM/UUR STATION LITERS TYPE PR/L BEDRAG 03 13:21 OS POTTELBERG MARKE 31, ,154 EDE 36, :56 as HONDSCHOTESTR GULLEGEN 26, ,107 EUR 29, :13 Q8 POTTELBERG MAREE 31, ,137 RUS 35, :58 SHELL T ROCK KORTRIJK 31, ,125 RUS 34,894 TOT T TTTçLi,T T TOTAAL VOOR DE 12 : EUR 136,34+ TOTAAL VOOR DE REKENING : EUR 136,34 - TT'T.i TTT '000 ONZE REFERENTIE: #540 PORTIE BANK

15 4S' *L1.7O? 1S4 ZICHTEEKENING /EUR GEREGLENTEERDE EUROPESE OVERSCHRIJVING (BUR000MESTIC PATMENT) DE EUROPESE UNIE VERWELKOMT TIEN NIEUWE LIDSTATEN: CYPRUS, ESTLAND, HONGARIJE, LETLAND, LITOUWEN, MALTA, POLEN, TSJECHISCHE REPUBLIEK, SLOVAKIJE, SLOVENIE - GOED NIEUWS NU UE GROTE VAKANTIE NADERT: DE EUROPESE GEREGLEMENTEERDE OVERSCHRIJVINGEN, ONDERWORPEN AAN HET VOORDELIGE BINNENLANDSE TARIEF, WORDEN UITGEBREID NAAR DE TIEN NIEUWE LANDEN. WIJ HERINNEREN ER AAN DAT DIT TARIEF GELDT VOOR OVERSCHRIJVINGEN: -IN EURO, TOT BUR -NAAR ALLE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE -NET VERMELDING VAN HET THAN-HUNNER VAN DE BEGUNSTIGDE, VAN DE BIG- CODE VAN DE BANK VAN DE BEGUNSTIGDE EN MET GEDEELDE KOSTEN ÇSHAREDL IN DE ANDERE GEVALLEN ZIJN UW OVERSCRRIJVINGEN ONDERWORPEN AAN HET EUROPEES TARIEF OF HET INTERNATIONAAL TARIEF. RAADPLEEG 01E TARIEVEN OP ONZE INTERNETSITE OF VRAAG ZE AAN UW VERTROUWDE GESPREKSPARTNER. SNiK

UW ONLINE BANKING-CONTRACT UW PC BANKING-GEBRUIKERSNUMMER

UW ONLINE BANKING-CONTRACT UW PC BANKING-GEBRUIKERSNUMMER UW ONLINE BANKING-CONTRACT 090008014623 UW PC BANKING-GEBRUIKERSNUMMER 302517 17-03-2004 VANAF JUNI HEBT U VIA PC BANKING EN PHONE BANKING TOEGANG TOT ALLE REKENINGEN WAARMEE U KUNT WERKEN. DAARTOE WERDEN

Nadere informatie

ZICHTREKENING /EUR UITTREKSEL 032/001 VAN BELLE JEAN MARC VAL. DATUM VORIG SALDO 2.813,34-

ZICHTREKENING /EUR UITTREKSEL 032/001 VAN BELLE JEAN MARC VAL. DATUM VORIG SALDO 2.813,34- ZICHTREKENING 001-2098681-65/EUR UITTREKSEL 032/001 VORIG SALDO 2.813,34-14-08 379 BETALING BANCONTACT/MISTER CASH 14-08 14,60- TOTAL 2038 MARKE 14-08 17-08 380 OVERSCHRIJVING VAN REK 853-8718896-83 17-08

Nadere informatie

ZICHTREKENING /EUR UITTREKSEL 034/001 VAN BELLE JEAN MARC VAL. DATUM VORIG SALDO 4.208,04-

ZICHTREKENING /EUR UITTREKSEL 034/001 VAN BELLE JEAN MARC VAL. DATUM VORIG SALDO 4.208,04- ZICHTREKENING 001-2098681-65/EUR UITTREKSEL 034/001 VORIG SALDO 4.208,04-21-09 453 OVERSCHRIJVING VAN REK 120-2806380-75 21-09 127,05+ VAN QUAGHEBEUR JACQUES GERARD OVERHEULESTRAAT 108 8560 MOORSELE LOGOCOM

Nadere informatie

NIEUWE SUBSIDIEREGELING IN HET VLAAMSE GEWEST

NIEUWE SUBSIDIEREGELING IN HET VLAAMSE GEWEST NIEUWE SUBSIDIEREGELING IN HET VLAAMSE GEWEST 05-02-2004 BESTE KLANT, HEBT U PLANNEN OM IN DE NABIJE TOEKOMST EEN AANZIENLIJKE INVESTERING IN VLAANDEREN TE REALISEREN? BINNEN BEPAALDE VOORWAARDEN, KUNT

Nadere informatie

Wij hebben het genoegen u mee te delen dat wij bereid zijn om uw kredietopening met nummer 000172182 te wijzigen zoals hierna bepaald.

Wij hebben het genoegen u mee te delen dat wij bereid zijn om uw kredietopening met nummer 000172182 te wijzigen zoals hierna bepaald. FORTIS de beer VAN BELLE Jean Marc Straatje 21 851 BELLEGEM Uw kantoor Kortrijk-Monseigneur Monseigneur De Haernelaan BO& 85 KORTRIJK Tel, -+25G23,15,3 Onze refererale Datum 1 721 321MD/8CA2L 24.7.27 Geachte

Nadere informatie

Tarievenlijst. Tarieven van kracht vanaf 01/09/2015 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten)

Tarievenlijst. Tarieven van kracht vanaf 01/09/2015 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 01/09/2015 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Tarievenlijst 2 Overzicht 1 I. ZICHTREKENING... 3 1.1 Beheerkosten...

Nadere informatie

hfl1 1111(1 II II (fit! lii II ((III II II 11111

hfl1 1111(1 II II (fit! lii II ((III II II 11111 4t..i. u.4s. Conspondentieadzes: Warandebeig 3- B-1000 Brussel - 00643665/41403 De heer JEAN MARC VAN BELLE Straatje 21 8510 BELLEGEM FORTIS BANK Soud partners, flexible solutions Datum 11 mei 2005 Raf.

Nadere informatie

KBC-Compactrekening EUR

KBC-Compactrekening EUR Rekeningnr. 454-8064481-67 Afschrift nummer 3/001 IBAN: BE93 4548 0644 8167 Datum afschrift 26/07/2009 Vorig saldo EUR 91,35+ 25/05 BETALING TANKBEURT 25-05 53,81-25-05-2009 OM 12.55 UUR, GARAGE MICHEL

Nadere informatie

Code Geboorteland Straatnaam

Code Geboorteland Straatnaam Uitwisseling van informatie op grond van artikel 10, eerste lid van de Landsverordening spaarvermogensheffing Info Beneficial owner (1) Data Beneficial owner (2) Naamgegevens(3) Geboortegegevens (4) Adresgegevens

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 1/10/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 1/10/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 1/10/2015 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 juni 2004 (OR. en) 10470/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0110 (COD) ENER 169

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 juni 2004 (OR. en) 10470/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0110 (COD) ENER 169 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 juni 2004 (OR. en) 10470/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/0110 (COD) ENER 169 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Richtlijn van de Raad tot wijziging

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch TARIEVEN LIMIETEN VERWERKINGSTIJDEN SEPA LANDEN OVERZICHT V e r s i o n 2 0 1 5 1 Inhoudsopgave 1.ICBC Pakketten... 3 2.Betaaldiensten... 3 3.Contante transacties aan

Nadere informatie

Betalingsachterstand bij handelstransacties

Betalingsachterstand bij handelstransacties Betalingsachterstand bij handelstransacties 13/05/2008-20/06/2008 408 antwoorden 0. Uw gegevens Land DE - Duitsland 48 (11,8%) PL - Polen 44 (10,8%) NL - Nederland 33 (8,1%) UK - Verenigd Koninkrijk 29

Nadere informatie

000-0336818-34 ZICHTREKENING 05/12/08 AFSCHRIFT 23/0001

000-0336818-34 ZICHTREKENING 05/12/08 AFSCHRIFT 23/0001 000-0336818-34 ZICHTREKENING 05/12/08 AFSCHRIFT 23/0001 20.11 VORIG SALDO 51,59+ 21.11 OPVRAGING BANKSYS 21.11 20,00- R3028/1211121447 RTH/A8K210O02U4W DEXIA: 37700203 ANTW ST AN 21/11 24.11 OPVRAGING

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT 2004/0045 (COD) PE-CONS 3601/05 ENV 16 CODEC 22 OC 5

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT 2004/0045 (COD) PE-CONS 3601/05 ENV 16 CODEC 22 OC 5 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 8 februari 2005 (OR. en) 2004/0045 (COD) PE-CONS 3601/05 ENV 16 CODEC 22 OC 5 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Richtlijn van het

Nadere informatie

SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË ESSOBS DATA 2O14

SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË ESSOBS DATA 2O14 SOCIALE BESCHERMING IN BELGIË DATA 2O14 Ook dit jaar is de FOD Sociale zekerheid verheugd om u de nieuwe editie van de -brochure voor te stellen. Deze geeft u een overzicht van de bijgewerkte cijfers

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.4.2007 COM(2007) 217 definitief 2007/0077 (CNS) Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het

Nadere informatie

SLOTAKTE. AF/EEE/XPA/nl 1

SLOTAKTE. AF/EEE/XPA/nl 1 SLOTAKTE AF/EEE/XPA/nl 1 De gevolmachtigden van: DE EUROPESE GEMEENSCHAP, hierna "de Gemeenschap" te noemen, en van HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 6/2/2017

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 6/2/2017 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 6/2/2017 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde

Nadere informatie

Productvoorwaarden. MoneYou

Productvoorwaarden. MoneYou Productvoorwaarden MoneYou INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 2 SOORTEN MONEYOU REKENINGEN 3 3 REKENINGAFSCHRIFTEN 5 4 DEBETSALDI 5 5 CONTACT MONEYOU 6 1 ALGEMEEN a. Elke Klant kan bij de Bank één of meerdere

Nadere informatie

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2014

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2014 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per maand Rabo RiantPakket met Rabo GoldCard en Rabo WereldPas 5,50 extra Rabo GoldCard 2,35 extra Rabo WereldPas 0,70 extra Betaalrekening 0,90 Rabo TotaalPakket

Nadere informatie

DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS

DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS DE EUROPESE VISSERIJ IN CIJFERS De tabellen hieronder tonen basisstatistieken met betrekking tot verschillende gebieden van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB), namelijk: de vissersvloten van de

Nadere informatie

EUROPESE VERKIEZINGEN Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale tendensen

EUROPESE VERKIEZINGEN Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale tendensen Algemene directie Communicatie UNIT FOLLOW-UP PUBLIEKE OPINIE 15/09/2008 EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Standaard Eurobarometer (EB 69) Voorjaar 2008 Eerste grove resultaten: Europees gemiddelde en grote nationale

Nadere informatie

5557/06 AL/jg DG E II/2

5557/06 AL/jg DG E II/2 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 februari 2006 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2005/0212 (ACC) 2005/0213 (ACC) 5557/06 WTO 13 COASI 10 UD 8 OC 76 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft:

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 26/9/2016

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 26/9/2016 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 26/9/2016 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde

Nadere informatie

van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 1/9/2017

van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 1/9/2017 ### Tarieven van de meest voorkomende bankverrichtingen voor notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en vastgoedmakelaars van toepassing op 1/9/2017 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor

Nadere informatie

2 Leveringen van goederen naar

2 Leveringen van goederen naar 2 Leveringen van goederen naar landen binnen de EU 2.1 Levering van goederen binnen de EU aan een buitenlandse ondernemer 2.1.1 intracommunautaire leveringen Hoofdregel bij grensoverschrijdende leveringen

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

De Bankkaart: pre-contractuele info

De Bankkaart: pre-contractuele info De Bankkaart: pre-contractuele info 1. Informatie over BNP Paribas Fortis NV De bankkaart is een product van BNP Paribas Fortis NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Warandeberg

Nadere informatie

Tariefmededeling CBC Banque (tarieven van toepassing op 1 januari 2017)

Tariefmededeling CBC Banque (tarieven van toepassing op 1 januari 2017) Tariefmededeling CBC Banque (tarieven van toepassing op 1 januari 2017) Deze tarieven zijn van toepassing op consumenten in de zin van Boek I van het Wetboek van economisch recht, consument in de zin van

Nadere informatie

Handelsmerken 0 - DEELNAME

Handelsmerken 0 - DEELNAME Handelsmerken 29/10/2008-31/12/2008 391 antwoorden 0 - DEELNAME Land DE - Duitsland 72 (18.4%) PL - Polen 48 (12.3%) NL - Nederland 31 (7.9%) UK - Verenigd Koninkrijk 23 (5.9%) DA - Denemarken 22 (5.6%)

Nadere informatie

Fortis Bank staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Fortis Bank staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

Grensoverschrijdende betalingen

Grensoverschrijdende betalingen Grensoverschrijdende betalingen Snel en makkelijk geld overschrijven naar een buitenlandse rekening Valable à partir du 1 e janvier 2007 Gelgig vanaf 1 januari 2007 Het leven van vandaag is zo opgevat

Nadere informatie

Dit wil zeggen dat de betaling gebeurt met papiergeld en muntstukken. De Europese centrale bank (ECB) geeft de biljetten en muntstukken uit.

Dit wil zeggen dat de betaling gebeurt met papiergeld en muntstukken. De Europese centrale bank (ECB) geeft de biljetten en muntstukken uit. Betalingswijzen Rechtstreekse betaling: Betaling met chartaal geld Dit wil zeggen dat de betaling gebeurt met papiergeld en muntstukken. De Europese centrale bank (ECB) geeft de biljetten en muntstukken

Nadere informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 8 augustus 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0184 (NLE) 11636/17 ADD 1 COEST 212 ELARG 62 VOORSTEL van: ingekomen: 3 augustus 2017 aan: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 31.3.2006 COM(2006) 147 definitief 2006/0051 (ACC) 2006/0052 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van een overeenkomst in

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ)

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) Q1 Wat is een bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q2 Wie is onderhevig aan de bijkomende heffing op roerende inkomsten? Q3 Hoe wordt de bijkomende heffing op roerende inkomsten

Nadere informatie

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). Tarieflijst nr. 143 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 1 januari 2010. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 Beheerskosten

Nadere informatie

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND,

HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK ESTLAND, PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN HET AAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE, HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE EN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE

Nadere informatie

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

TARIEVEN. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied TARIEVEN Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 april 2013 Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLOTAKTE. AF/EEE/XPA/nl 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLOTAKTE. AF/EEE/XPA/nl 1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 9 SLOTAKTE AF/EEE/XPA/nl 1 2 von 9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch

Nadere informatie

Internet 979-1627220-50 IBAN BE86 9791 6272 2050 MEVROUW CHERLET SOFIE BLAD 01 NR VALUTA OMSCHRIJVING BEDRAG IN EUR OUD SALDO OP 09-09-2008 0,00+

Internet 979-1627220-50 IBAN BE86 9791 6272 2050 MEVROUW CHERLET SOFIE BLAD 01 NR VALUTA OMSCHRIJVING BEDRAG IN EUR OUD SALDO OP 09-09-2008 0,00+ MEVROUW CHERLET SOFIE BLAD 01 OUD SALDO OP 09-09-2008 0,00+ 1 REKENING GEOPEND OP NAAM VAN : WIJZIGING MEVROUW CHERLET SOFIE 01-05-1983 VERZENDING DAGAFSCHRIFTEN DAGELIJKS VIA INTERNET VOOR ALLE BEWERKINGEN

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 25 april 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0083 (NLE) 8457/17 ADD 1 COEST 85 ELARG 28 VOORSTEL van: ingekomen: 24 april 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

VERDRAG INZAKE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE

VERDRAG INZAKE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE VERDRAG INZAKE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK CYPRUS, DE REPUBLIEK LETLAND, DE REPUBLIEK LITOUWEN, DE REPUBLIEK HONGARIJE, DE REPUBLIEK MALTA, DE REPUBLIEK

Nadere informatie

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.8.2017 COM(2017) 412 final ANNEX 1 BIJLAGE bij Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, en de voorlopige

Nadere informatie

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN?

HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? HOE BETAALT U? HOE ZOU U WILLEN BETALEN? 2/09/2008-22/10/2008 Er zijn 329 antwoorden op 329 die voldoen aan uw criteria DEELNAME Land DE - Duitsland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Denemarken 20

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 4 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid

Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid Representatieve resultaten in de 2 lidstaten van de Europese Unie Pakket bevat de resultaten van de EU2 én van België Ontwerp Opiniepeiling

Nadere informatie

STANDAARD TARIEF VAN DE BANKVERRICHTINGEN EN DIENSTEN OP REKENINGEN MET PROFESSIONEEL GEBRUIK VAN RECHTSPERSONEN EN FEITELIJKE VERENIGINGEN IN

STANDAARD TARIEF VAN DE BANKVERRICHTINGEN EN DIENSTEN OP REKENINGEN MET PROFESSIONEEL GEBRUIK VAN RECHTSPERSONEN EN FEITELIJKE VERENIGINGEN IN STANDAARD TARIEF VAN DE BANKVERRICHTINGEN EN DIENSTEN OP REKENINGEN MET PROFESSIONEEL GEBRUIK VAN RECHTSPERSONEN EN FEITELIJKE VERENIGINGEN IN BELGIË (NIET BEHEERD DOOR BUSINESS CENTRES OF CORPORATE),

Nadere informatie

Eén manier van betalen in Europa

Eén manier van betalen in Europa Eén manier van betalen in Europa Op 1 februari 2014 is de Europese betaalmarkt een feit. Zorg ervoor dat u ruim op tijd klaar bent voor de nieuwe manier van betalen. De Europese betaalmarkt Op 1 februari

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch TARIEVEN LIMIETEN VERWERKINGSTIJDEN SEPA LANDEN OVERZICHT 0 1 S e p t e m b e r 2 0 1 6 1 Inhoudsopgave 1. ICBC Pakketten... 3 2. Betaaldiensten... 3 3. Overige Diensten...

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 23 mei 2017 (OR. en) 9601/17 ADD 4 JAI 537 ASIM 57 CO EUR-PREP 27 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 17 mei 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de

Nadere informatie

Tarieven van kracht vanaf 14/03/2014 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten)

Tarieven van kracht vanaf 14/03/2014 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Tarieven van kracht vanaf 14/03/2014 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Overzicht 1 I. HET AANBOD HELLO BANK!... 3 1.1. Hello Zichtrekening... 3 1.2.

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Coreper/de Raad nr.vorig doc.: 11093/04 JUSTCIV 101 Betreft:

Nadere informatie

Voorwaarden Shape formules

Voorwaarden Shape formules Voorwaarden Shape formules Shape is niet compatibel met de tariefplannen Mobile Business, One Office Voice Pack of One Office Full Pack. - De ontdekkingspromo geeft 2 korting op de formules Ultimate, International

Nadere informatie

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE 13.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 334/37 UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE van 11 december 2013 tot wijziging van Besluit 2012/226/EU betreffende de tweede reeks gemeenschappelijke veiligheidsdoelen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 maart 2005 (OR. en) 6240/05 JUSTCIV 23

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 maart 2005 (OR. en) 6240/05 JUSTCIV 23 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 maart 2005 (OR. en) 6240/05 JUSTCIV 23 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Verdrag inzake de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek

Nadere informatie

Deutsche Bank Tarieven en intrestvoeten

Deutsche Bank Tarieven en intrestvoeten Deutsche Bank Tarieven en intrestvoeten Van toepassing op 01/08/2015 6759 DB E-Account DB Investor Account Klassieke Zichtrekening 1 ZICHTREKENINGEN IN EURO Beheerskosten opening gratis gratis gratis afsluiting

Nadere informatie

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2012

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2012 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per kwartaal Rabo RiantPakket met Rabo GoldCard en Rabo WereldPas 15,65 extra Rabo GoldCard 7,00 extra Rabo WereldPas 2,00 Rabo TotaalPakket met RaboCard en Rabo

Nadere informatie

Onderzoek gunstige prijsligging.

Onderzoek gunstige prijsligging. Onderzoek gunstige prijsligging. BMW 3 Serie Model 320D. 22 Eu-Lidstaten. Jordy Reijers Marketing/Onderzoek P van. Prijs 1 Inhoud Opgave Onderzoek informatie over Eu landen Welke landen hanteren de euro?

Nadere informatie

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank De Slotakte vermeldt de verbindende protocollen en de niet-verbindende verklaringen Slotakte De CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN, bijeen te Brussel op 30 september

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.12.2004 COM(2004) 810 definitief Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD tot vaststelling van de gevolgen van de toetreding van Tsjechië en Polen

Nadere informatie

Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 19-12-2013

Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 19-12-2013 Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 19-12-2013 De klanten jonger dan 25 jaar hebben standaard de Blue-rekening die volledig is. In die Blue-rekening zitten o.m.

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2011/0444 (E) 12103/15 JUSTCIV 202 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD waarbij

Nadere informatie

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/5/2015

Tarief. van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/5/2015 Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor rechtspersonen van toepassing op 1/5/2015 Deze tarieflijst werd bijgewerkt op de hiervoor vermelde datum. Voor tarieven die na deze datum nog gewijzigd

Nadere informatie

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - niederländischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - niederländischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - niederländischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 VERDRAG INZAKE DE TOETREDING VAN DE TSJECHISCHE REPUBLIEK, DE REPUBLIEK ESTLAND, DE REPUBLIEK

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

NL Publicatieblad van de Europese Unie L 157/ 106. RICHTLIJN 2004/76/EG VAN DE RAAD van

NL Publicatieblad van de Europese Unie L 157/ 106. RICHTLIJN 2004/76/EG VAN DE RAAD van 30.4.2004 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 157/ 106 RICHTLIJN 2004/76/EG VAN DE RAAD van 29.4.2004 tot wijziging van Richtlijn 2003/49/EG waarbij bepaalde lidstaten overgangsperioden mogen instellen

Nadere informatie

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied

Tarieven. 1. Grensoverschrijdende betalingen. Toepassingsgebied Tarieven Algemene Voorwaarden en tarieven voor internationale betalingen en incasso van buitenlandse cheques en cheques in deviezen, in voege op 1 januari 2015. Opmerking: 21% BTW is inbegrepen in de tarieven

Nadere informatie

Tariefplan: Kruidvat Helder * Nationaal

Tariefplan: Kruidvat Helder * Nationaal Tariefplan: Kruidvat Helder * Je kan je niet meer aanmelden voor dit tariefplan. * Het tariefplan: 'Kruidvat Helder' maakt gebruik van vier verschillende bundels. Namelijk: de 'Kruidvat Helder 200 Bundel',

Nadere informatie

Aan de hand van de verschillende demo s op de website van BNP Paribas Fortis kunnen de leerlingen het online bankieren bekijken en inoefenen.

Aan de hand van de verschillende demo s op de website van BNP Paribas Fortis kunnen de leerlingen het online bankieren bekijken en inoefenen. Ontdek Aan de hand van de verschillende demo s op de website van BNP Paribas Fortis kunnen de leerlingen het online bankieren bekijken en inoefenen. Surf naar https://www.bnpparibasfortis.be. Vink Personal

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 november 2003 (27.11) (OR. fr) 15314/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0274 (COD) CULT 66 CODEC 1678 VOORSTEL van: de Europese Commissie d.d.: 18 november 2003

Nadere informatie

Aanrekening internet, telefonie en televisie

Aanrekening internet, telefonie en televisie Aanrekeningsnummer 1522669360 Hebt u vragen of klachten over deze aanrekening? Dan kunt u ons bereiken via: Telenet Klantendienst Liersesteenweg 4 B-2800 Mechelen 015 66 66 66 www.telenet.be/onlinesupport

Nadere informatie

Pan-Europese. opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid. Representatieve resultaten in de 27 lidstaten van de Europese Unie

Pan-Europese. opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid. Representatieve resultaten in de 27 lidstaten van de Europese Unie Pan-Europese opiniepeiling over beroepsveiligheid en - gezondheid Representatieve resultaten in de 2 lidstaten van de Europese Unie Pakket bevat de resultaten van de EU2 én van Nederland Ontwerp Opiniepeiling

Nadere informatie

Beschrijving van de gebruiksmogelijkheden van KBC-Mobile Banking

Beschrijving van de gebruiksmogelijkheden van KBC-Mobile Banking Beschrijving van de gebruiksmogelijkheden van KBC-Mobile Banking Hieronder volgt een overzicht van wat je met KBC-Mobile Banking allemaal kunt doen. Als je KBC-Mobile Banking niet alleen gebruikt voor

Nadere informatie

16707/14 ADD 13 as 1 DG G 2A

16707/14 ADD 13 as 1 DG G 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 11 december 2014 (OR. en) 16707/14 ADD 13 FIN 988 INST 616 PE-L 94 NOTA I/A-PUNT van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad het Comité van permanente vertegenwoordigers/de

Nadere informatie

Binnen EU bellen, sms en en surfen aan nationaal tarief

Binnen EU bellen, sms en en surfen aan nationaal tarief Binnen EU bellen, sms en en surfen aan nationaal tarief Naar aanleiding van een Europese maatregel, worden ook bij Orange vanaf 11 juni 2017 de kosten voor mobiele roaming in de EU afgeschaft. Dit betekent

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 66 (1991) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2014 Nr. 39 A. TITEL Overeenkomst betreffende samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,

Nadere informatie

Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 03-04-2013

Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 03-04-2013 Tarieven en interestvoeten geldig voor de klanten < 30 jaar van kracht vanaf 03-04-2013 De klanten jonger dan 25 jaar hebben standaard de Blue-rekening die volledig is. In die Blue-rekening zitten o.m.

Nadere informatie

BIJLAGE PROTOCOL. bij het. voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE PROTOCOL. bij het. voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.2.2016 COM(2016) 91 final ANNEX 1 BIJLAGE PROTOCOL bij het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het

Nadere informatie

B Kernmodaliteiten van de getrouwheidspremie voor de spaarrekeningen

B Kernmodaliteiten van de getrouwheidspremie voor de spaarrekeningen Tarieflijst nr. 188 Ter informatie aan de klanten. Tarieven op jaarbasis in voege op 14 december 2011. De tarieven zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld). I. ZICHTREKENINGEN A Zichtrekening A.1 Beheerskosten

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070 BRUSSEL BTW BE 205 764 318 RPR BRUSSEL TARIEVEN VAN HET LANDBOUWKREDIET 01/01/2013 1

LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070 BRUSSEL BTW BE 205 764 318 RPR BRUSSEL TARIEVEN VAN HET LANDBOUWKREDIET 01/01/2013 1 PUBLIC TARIEFLIJST LANDBOUWKREDIET OPGESTELD IN OVEREENSTEMMING MET DE WETTELIJKE BEPALINGEN INZAKE DE TARIEFAANDUIDING VAN HOMOGENE FINANCIËLE DIENSTEN. LANDBOUWKREDIET NV SYLVAIN DUPUISLAAN 251 1070

Nadere informatie

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen 20.01.2006-20.02.2006 220 antwoorden. Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 58 26,4% G - Groothandel en kleinhandel; reparatie

Nadere informatie

Tarievenlijst. Tarieven van kracht vanaf 30/06/2016 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten)

Tarievenlijst. Tarieven van kracht vanaf 30/06/2016 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Tarievenlijst Tarieven van kracht vanaf 30/06/2016 (voor wijzigingen vatbaar) Voor Hello bank! rekeningen met privé-gebruik (consumenten) Tarievenlijst 2 Overzicht 1 I. ZICHTREKENING... 3 1.1 Beheerkosten...

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2004 (03.06) (OR. en) 9919/04. Interinstitutioneel dossier: 2004/0109 (COD) 2004/0110 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2004 (03.06) (OR. en) 9919/04. Interinstitutioneel dossier: 2004/0109 (COD) 2004/0110 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2004 (03.06) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2004/0109 (COD) 2004/0110 (COD) 9919/04 ENER 150 CODEC 780 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen, in voege op 01/11/2013

Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen, in voege op 01/11/2013 TARIEVEN Tarief van de meest voorkomende bankverrichtingen voor natuurlijke personen, in voege op 01/11/2013 Koninklijk besluit van 23 maart 1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene financiële

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 november 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0274 (E) 13588/17 ACP 119 FIN 647 PTOM 20 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE

Nadere informatie

Employee Privilege Programme. Supervoordelig bellen, surfen en tv-kijken

Employee Privilege Programme. Supervoordelig bellen, surfen en tv-kijken Employee Privilege Programme Supervoordelig bellen, surfen en tv-kijken Bespaar flink op uw Pack Uw EPP-voordeel: permanente korting op uw Pack en Proximus gsm-abonnement! Een exclusief aanbod waarvan

Nadere informatie

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009 Directoraat-generaal voorlichting Afdeling Analyse van de publieke opinie Brussel, 13 november 2012 DESKRESEARCH EUROPESE VERKIEZINGEN 2009 Onthouding en stemgedrag bij de Europese verkiezingen van 2009

Nadere informatie

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen

Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen Hervorming gereglementeerde spaarrekeningen Veelgestelde vragen ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/12 Colofon Antwerpen, 31 december 2013 Verantwoordelijk uitgever:

Nadere informatie

13082/14 CV/mg DGC 1B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14. Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE)

13082/14 CV/mg DGC 1B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14. Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE) COASI 102 ASIE 53 ELARG 98 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: PROTOCOL

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie