Schoolgids. CSG Winsum maakt deel uit van de. christelijke scholengemeenschap groningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids. CSG Winsum maakt deel uit van de. christelijke scholengemeenschap groningen"

Transcriptie

1 Schoolgids CSG Winsum maakt deel uit van de christelijke scholengemeenschap groningen

2 Inhoud 1. Praktische informatie Contactgegevens Data en tijden Lesmateriaal Faciliteiten Over ons Onze missie en visie Schoolresultaten Meedenken en meepraten Deelraad Onderwijs Toelating Onderbouw Bovenbouw Passend Onderwijs Begeleiding Contact thuis-school Meldkamer Decanaat Ondersteuning Activiteiten Internationalisering Verkeersveiligheidslabel Vieringen en feesten Sport Cultuur Excursies Regelingen Leefregels en leerlingenstatuut Absentie Verzekeringen Klachten Schoolkosten Personeelsgegevens...31 Colofon Tekst: CSG Winsum en bestuursbureau CSG Ontwerp en opmaak: Unicom communicatieadviesbureau De inhoud van deze schoolgids is met zorg samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Overal waar ouders staat bedoelen wij ouder(s)/verzorger(s).

3 Hoofdstuk 1 Praktische informatie 1.1 Contactgegevens CSG Winsum Meeden HX Winsum T I Bank IBAN NL08INGB Centrum voor Jeugd en Gezin T E I I (website voor jongeren) Klachtencommissie Christelijk Onderwijs Postbus EH Den Haag T E Bestuursbureau CSG (factuuradres) Bezoekadres: Eenrumermaar 4 Postadres: Postbus LR Groningen T Onderwijsinspectie I T (gratis) Schoolarts Mevr. M. Vuijk T Afwezigheid melden Bij voorkeur per naar (o.v.v. naam leerling, de klas en de reden van verzuim) of telefonisch Centrale medezeggenschapsraad CSG E Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs T (lokaal tarief). 3

4 Hoofdstuk 1 Praktische informatie 1.2 Data en tijden Lestijden De lessen zijn ondergebracht in een lesrooster. De lessen duren meestal 45 minuten, maar bij vakken als gymnastiek, handvaardigheid en bij sommige andere vakken zijn er blokuren van 90 minuten. 1e lesuur: e lesuur: pauze 3e lesuur: e lesuur: :40 pauze 5e lesuur: e lesuur: pauze 7e lesuur: e lesuur: Opening schooljaar Op maandag 18 augustus worden alle leerlingen van 09:00 tot 12:00 uur op school verwacht voor de start van het nieuwe schooljaar. Mentorspreekavond alle klassen woensdag 22 oktober 2014 Vakanties en vrije dagen Herfstvakantie ma 13 okt. t/m vrij 17 okt Kerstvakantie ma 22 dec t/m vrij 2 jan Voorjaarsvakantie ma 23 feb. t/m vrij 27 feb Goede Vrijdag (lesvrij) vrij 3 april 2015 Paasmaandag ma 6 april 2015 Meivakantie ma 27 april t/m vrij 8 mei 2015 Hemelvaartsdag do 14 mei 2015 Dag na Hemelvaart vrij 15 mei 2015 Pinkstermaandag ma 25 mei 2015 Zomervakantie ma 6 juli t/m vrij 14 aug Data centraal examen Eerste tijdvak di. 11 mei t/m di. 26 mei 2015 Tweede tijdvak di. 16 en wo. 17 juni 2015 Ouderavonden Brugklas dinsdag 23 september 2014 Klas 2 mavo en havo dinsdag 16 september 2014 Klas 2 woensdag 8 april 2015 pakketkeuze Klas 3 mavo en havo dinsdag 9 september 2014 Klas 3 mavo dinsdag 17 februari 2015 sectorkeuze Klas 3 havo dinsdag 10 maart 2015 presentatie profielkeuze Klas 4 dinsdag 2 september 2014 Klas 4 dinsdag 28 oktober 2014 presentatie sectorwerkstukken Alle avonden beginnen om uur. U krijgt hiervoor een uitnodiging per . 4

5 Hoofdstuk 1 Praktische informatie Roosters en jaarplanning De roosters, roosterwijzigingen en de jaarplanning staan op onze website. Lessentabel klas 1 mavo 2 havo 2 mavo 3 havo 3 mavo 4 Nederlands Frans Duits Engels geschiedenis aardrijkskunde wiskunde 4,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 nask1/natuurkunde nask2/scheikunde ,5 biologie economie ,5 techniek muziek ,5 1,5 - tekenen ,5 1,5 - handenarbeid ,5 1,5 4 culturele en kunstzinnige vorming godsdienst en levensbeschouwing maatschappijleer loopbaanoriëntatie/mentoruur lichamelijke opvoeding keuzewerktijd

6 Hoofdstuk 1 Praktische informatie 1.3 Lesmateriaal 1.4 Faciliteiten Gratis lesmateriaal Een deel van het lesmateriaal is gratis: leerboeken werkboeken project- en tabellenboeken eigen lesmateriaal van de school bijbehorende cd s en/of dvd s licentiekosten voor digitaal lesmateriaal Boeken inleveren De boeken moeten aan het eind van het schooljaar in goede staat worden ingeleverd. Bij beschadiging of vermissing wordt een boete in rekening gebracht, gebaseerd op de ouderdom van het boek. Die varieert van 75% van de nieuwprijs bij één jaar tot minimaal 25% bij 3 jaar en ouder. ICT De school beschikt over uitstekende ICT-faciliteiten. Alle leerlingen krijgen een school adres en opslagruimte op het netwerk van de school. De leslokalen zijn voorzien van een computer met internet en een digitaal schoolbord. We werken met een elektronische leeromgeving: It s Learning. Hier staat per vak veel schoolinformatie in. Daarnaast staan de roosters en rooster-wijzigingen online. In het Onderwijsportaal kunnen leerlingen en ouders de behaalde cijfers en gemiste lessen volgen. Mediatheek In onze ruime mediatheek staan 32 computers. Leerlingen kunnen hier individueel, maar ook in klassenverband gebruik van maken. De mediatheek wordt mogelijk gemaakt door de vrijwillige ouderbijdrage. Zelf aanschaffen Ondersteunende leermaterialen vallen niet onder het gratis lesmateriaal, zoals: atlas woordenboeken agenda rekenmachine sportkleding gereedschap schriften, multomappen, pennen, etc. Lesmateriaal kopen Op onze website staat een overzicht van welke artikelen voor welke leerjaren gekocht moeten worden. Tekenpakket Voor de brugklasleerlingen en leerlingen die in een hoger leerjaar instromen, wordt het basispakket tekenen door de school besteld en tijdens de eerste les tekenen aan de leerlingen uitgereikt. Dit tekenpakket wordt eigendom van de leerling. Ook hiervoor is een bedrag opgenomen in de vrijwillige ouderbijdrage. Kopieerpas Alle leerlingen krijgen een pasje waarmee ze kunnen printen en kopiëren. Kluisjes Leerlingen in klas 1 en 2 zijn verplicht een kluisje te huren. De leerlingen van klas 3 en 4 zijn vrij om een kluisje huren. De huur en borg worden verrekend via de vrijwillige ouderbijdrage. Wij vragen een borg van 15,00 die ouders terugkrijgen als de leerling van school gaat en de sleutels inlevert. 6

7 Hoofdstuk 1 Praktische informatie Bibliotheek Onze schoolbibliotheek is er voor iedereen. Wij hebben leesboeken van niveau B t/m D en Nederlandse literatuur. Ook voor Franse, Duitse en Engelse lees boekjes kunnen leerlingen terecht in de bibliotheek. In onze schoolbibliotheek gelden de normale regels zoals die er ook zijn voor gemeentelijke bibliotheken voor wat betreft het uitlenen en innemen van boeken en het innen van een boete als een boek te laat wordt ingeleverd. 7

8 Hoofdstuk 2 Over ons 2.1 Onze missie en visie Ongeveer 250 leerlingen komen elke dag met een fijn gevoel naar de CSG Winsum. Omdat wij een kleine school zijn is er een warme en veilige sfeer. Iedereen heeft volop de ruimte om zich te ontwikkelen. Of leerlingen nu mavo of havo gaan doen, er is van alles te beleven! In het profiel wordt de missie en visie van de school zichtbaar. Het profiel van CSG Winsum wordt bepaald door een viertal sterke punten van de school. De combinatie maakt de school uniek ten opzichte van de concurrenten. 1. Kwalitatief goed onderwijs met goede studieresultaten. 2. Kleinschalig, veilig en een warme sfeer. 3. Talentontwikkeling voor elke leerling en op elk gebied en gaan voor het hoogst haalbare. 4. UNESCO school worden met aandacht voor: Intercultureel leren, Wereldburgerschap, Duurzaamheid, Vrede en mensenrechten: - internationaal en (inter)cultureel ontwikkelen leerlingen hun talenten op het gebied van globalisering en wereldburgerschap. - sterk maatschappelijk gericht: respect (mensenrechten) en duurzaamheid staan hoog in het vaandel. Missie: Visie: De CSG staat voor kwalitatief hoogwaardig, waarde(n)vol onderwijs vanuit haar op de Bijbel en de christelijke traditie geïnspireerde identiteit, in Groningen stad en ommeland. Binnen de CSG werken professionals, ouders en leerlingen met respect voor elkaar op het hoogst haalbare niveau samen aan de ontwikkeling van leerlingen tot zelfstandige, sociale en competente wereldburgers. 8

9 Hoofdstuk 2 Over ons Maatschappelijke dimensie De CSG Winsum wordt een UNESCO oriëntatieschool. De school vertaalt dit naar de volgende uitgangspunten: Een schoolklimaat waarin leerlingen en professionals in harmonie kunnen samenwerken. Een breed scala aan activiteiten, gebaseerd op de filosofie van UNESCO. Aansprekend onderwijs met aandacht voor ontwikkelingen op lokale, landelijke en wereldwijde schaal. Deelname aan een netwerk van scholen, zowel in Nederland als internationaal. Religieuze dimensie De CSG Winsum is een open christelijke school. In de school kan iedereen zichzelf zijn, iedereen is welkom en leerlingen en professionals gaan met respect met elkaar om. Het open christelijk karakter van de school krijgt inhoud doordat de school er naar streeft om zich te ontwikkelen als volwaardige UNESCO oriëntatieschool. De missie van UNESCO past bij de missie van de school. Zie maatschappelijk dimensie hierboven. UNESCO staat voor United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. De kern van de missie van UNESCO is dat Oorlogen beginnen in het hoofd van mensen, daar moet dus ook het verdedigen van vrede beginnen. UNESCO-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het UNESCO gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. 9

10 1 1 Hoofdstuk 2 Over ons 2.2 Schoolresultaten Schoolkompas (bron: april 2014) Hoe tevreden zijn de leerlingen? Hoe tevreden zijn de ouders? Deze school scoort het volgende cijfer op de stelling Ik voel me veilig op deze school : 6,8 10 6,9 10 7,8 Hoe groot zijn de groepen in het eerste jaar? Welk percentage leerlingen slaagt zonder vertraging? ,3 gemiddelde 25,3 Brugklas gemiddelde 77 mavo Wat zijn de slagingspercentages? Examencijfers gemiddelde mavo ,4 6,4 gemiddelde mavo Onderwijsinspectie Afdeling Kwaliteit > MAVO basistoezicht Het CSG Winsum heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. Dit oordeel heet basistoezicht. 10

11 Slagingspercentages mavo jaar aantal kandidaten aantal gezakt geslaagd % % % % % % % % Opbrengstenkaart 2014 Christelijke Scholengemeenschap Groningen Groningen LWOO, VMBO, HAVO, VWO 3343 leerlingen 6 vestigingen Wessel Gansfortcollege - Winsum Meeden HX Winsum Gn 273 leerlingen, waarvan: 121 leerlingen VMBO vanaf leerjaar 3, waarvan: - 47% in de eerste twee leerjaren - 100% theoretische leerweg - 44% VMBO vanaf leerjaar 3-9% HAVO vanaf leerjaar 3 ONDERBOUW % leerlingen dat in leerjaar 1 onderwijs 0% volgt in onderwijssoort % leerlingen dat in leerjaar 1 onderwijs 100% VMBO (g)t/havo/vwo volgt in m eerdere onderwijssoorten Rendement onderbouw vergelijkingsgroep: VMBO (g)t/havo/vwo VMBO b VMBO k VMBO (g)t HAVO VWO Adviesstructuur na 2 e leerjaar vm bo k- 2% vm bo (g)t- 42% vm bo k(g)t 0% vm bo (g)t/havo 21% vm bo (g)t 74% havo 37% vm bo (g)t/havo 10% havo/vwo 0% havo+ 14% vwo 0% % leerlingen in leerjaar 3 zonder zittenblijven 94% 100% BOVENBOUW VMBO b VMBO k VMBO (g)t HAVO VWO Van 3 e leerjaar naar diplom a zonder 72% zittenblijven Gemiddeld cijfer centraal examen 2013 Alle vakken 6,4 Nederlands 6,5 Engels, Frans en Duits 6,2 Aardrijkskunde en geschiedenis 6,5 Econom ie 6,1 Wis-, natuur-, scheikunde en biologie 6,5 Latijn en Grieks Deelname examen 2013 per sector Econom ie Landbouw Techniek Zorg en welzijn Deelname examen 2013 per profiel Cultuur en m aatschappij Econom ie en m aatschappij Natuur en gezondheid Natuur en techniek VMBO b VMBO k HAVO VWO school gemiddelde landelijk gemiddelde april 2014) (bron: 11

12 Hoofdstuk 2 Over ons 2.3 Meedenken en meepraten Wij vinden het belangrijk ouders en leerlingen te betrekken bij de school. Deze ouderbetrokkenheid komt tot uiting op meerdere niveaus, zoals meeleven, meehelpen, meedenken en meebeslissen. Wij werken met een ouderpanel, waarin ouders meepraten en meedenken over zaken die de school aangaan. De CSG heeft een centrale medezeggenschapsraad (MR) voor het overleg met de directeur/bestuurder over vestigings-overstijgende zaken. De MR heeft advies- of instemmingsrecht en bestaat uit een ouder-, leerlingen- en personeelsgeleding. 2.4 Deelraad Daarnaast heeft onze vestiging een deelraad. Dit is een vertegenwoordiging van ouders en personeel die de gang van zaken op school kritisch volgt en de schoolleiding adviseert over alle mogelijke zaken. Een deelraad heeft dezelfde rechten en bevoegdheden als de MR maar dan over vestigingsgebonden zaken. 12

13 Hoofdstuk 3 Onderwijs mbo hbo klas 5 havo klas 4 mavo havo 2e fase vo (Groningen) klas 3 mavo havo 1e fase vo klas 2 mavo havo klas 1 mavo havo 3.1 Toelating Bij de toelating kijken wij naar: het advies van de basisschool de motivatie van de leerling de wens van de ouders de Cito-score (is niet leidend) het onderwijskundig rapport (OKR) Overleg met de basisschool We hechten ook grote waarde aan het oordeel van de basisschool, daarom hebben we met hen voor toelating altijd eerst overleg. Als een leerling tussentijds wordt aangemeld, worden leerling en ouders uitgenodigd voor een intakegesprek. In bijzondere gevallen kan een aanvullend onderzoek plaatsvinden. 13

14 Hoofdstuk 3 Onderwijs 3.2 Onderbouw Brugklas mavo/havo In de brugklas plaatsen we leerlingen die een mavo of havo-advies hebben gekregen. Het eerste leerjaar wordt gebruikt om te bekijken welk niveau het beste is voor de leerlingen. In april van het brugjaar krijgen de leerlingen een voorlopig advies voor mavo of havo. Dit advies wordt door de mentor met de ouders besproken. In juni/juli krijgen de leerlingen het eindrapport met daarbij de definitieve plaatsing. Om ons voor te bereiden op de toekomst beginnen we komend jaar met een proef voor tabletonderwijs in de eerste klas. Om te zien of dit ons en de leerlingen bevalt proberen we dit eerst alleen bij de vakken Engels en geschiedenis. Brugklasmentor Wij proberen de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te begeleiden. De leerlingen in de brugklas worden wegwijs gemaakt in onze school en leren elkaar goed kennen. We zorgen ervoor dat leerlingen zich snel thuis voelen op onze school. Elke klas heeft een mentor waarmee ze vier introductiedagen hebben. Alle leerlingen krijgen in het eerste leerjaar huisbezoek van de mentor of van een docent. Talentlessen brugklas Ben je een talent of heb je een talent? Ieder kind heeft zijn/haar talenten. Dit schooljaar starten we in de brugklas met het laten ontdekken en/ of ontwikkelen van verschillende talenten bij leerlingen. Onze visie op talentontwikkeling: leerlingen kunnen hun talenten ontdekken, ontwikkelen en toepassen in een inspirerende, uitdagende en activerende leeromgeving, waardoor hun zelfvertrouwen zal toenemen. Wij geloven dat meer zelfvertrouwen uiteindelijk zal resulteren in betere prestaties binnen en buiten de school op cognitief, sociaal, creatief, cultureel alsmede sportief gebied. Wij organiseren de talentlessen in drie clusters. Deze talentlessen zullen worden verzorgd door ouder(s)/verzorger(s), docenten en gastdocenten. 2e klas Aan het eind van het tweede leerjaar mavo kiest de leerling één (keuze)vak uit: aardrijkskunde, Frans en natuurkunde. 14

15 Hoofdstuk 3 Onderwijs 3.3 Bovenbouw 3e klas De derde klas staat in het teken van keuzes die leerlingen moeten maken met het oog op het vervolgonderwijs: welke sector (mavo) of welk profiel (havo) en welke vakken worden gekozen om examen in te doen. In het derde leerjaar wordt daarom aandacht besteed aan loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Ook nemen de leerlingen deel aan de beroepencarrousel. Deze activiteiten zijn onderdeel van het keuzetraject. Maatschappelijke stage Maatschappelijke stage houdt in dat jongeren in het voortgezet onderwijs minimaal 30 uur vrijwilligerswerk doen als onderdeel van hun schoolcarrière. Onze leerlingen doen de maatschappelijke stage in klas 1 t/m 3. Dit wordt opgebouwd van klassikale stages naar individuele stages, waarbij de nadruk steeds meer komt te liggen op sociale communicatieve vaardigheden. Sector kiezen mavo Aan het einde van klas 3 kiezen de mavo leerlingen een sector. De leerlingen kunnen kiezen uit de sectoren: techniek economie zorg & welzijn landbouw Handvaardigheid als examenvak Op onze school kunnen leerlingen het vak handvaardigheid als examenvak kiezen. Havo 4 en 5 De CSG Winsum biedt havo t/m klas 3. Leerlingen kunnen daarna op één van de andere vestigingen van de CSG de bovenbouw volgen en eventueel doorstromen naar atheneum. 15

16 Hoofdstuk 3 Onderwijs 3.4 Passend Onderwijs Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken; scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een passende plek); scholen en gemeenten/jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg; er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat we meer in de eigen regio kunnen regelen. Ondersteuning aan leerlingen Alle scholen hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basisen extra ondersteuning hebben scholen beschreven in een onder steuningsprofiel. U kunt dit profiel opvragen bij uw huidige school of de school van uw keuze (veel scholen hebben het profiel ook op de website geplaatst). Is de school handelingsverlegen, m.a.w. kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal onderwijs zijn. Voor een plaatsing in het speciaal onderwijs* moet de school, samen met u als ouders/ verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies van het samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt op u de website van het samenwerkingsverband (zie meer informatie voor ouders ) of via de school. Meer informatie voor ouders Voor u als ouders geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met de leerling en vervult daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders. Als samenwerkingsverband hebben we een eigen website: (klik op samen werking Ommeland). Op deze website vinden ouders/verzorgers een apart tabblad met meer informatie over het ondersteuningsplan en de ondersteunings profielen van de verschillende scholen. Op (website van ministerie van OCW) en op kunnen ouders/verzorgers meer informatie vinden over de samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs. Daarnaast is er het Steunpunt Passend Onderwijs, onderdeel van informatiepunt Hier kunnen ouders terecht met alle vragen over extra ondersteuning binnen het onderwijs. Het Steunpunt Passend Onderwijs is telefonisch bereikbaar via (0800) 5010 (vaste telefoon, gratis) of (0900) ( 0,45 per gesprek + kosten mobiel), of via internet: Tot slot werken we als samenwerkingsverband hard aan de totstandkoming van een centraal informatiepunt voor ouders. Doel hiervan is om voor ouders een duidelijk en herkenbaar punt te creëren van waaruit we op een eenduidige en effectieve wijze de informatie beschikbaar kunnen stellen en kunnen stroomlijnen. Als hier meer duidelijkheid over is, zullen we deze informatie in een nieuwsbrief via de scholen verspreiden en ook plaatsen op onze website. * Voor blinde/slechtziende en dove/slechthorende kinderen geldt dat zij zich voor een plek in het speciaal onderwijs dienen te vervoegen bij resp. Visio en Kentalis. Zij hebben een eigen Commissie van Onderzoek die bepaalt of de leerling toelaatbaar is. 16

17 Hoofdstuk 4 Begeleiding 4.1 Contact thuis-school Ouderavond en SOMtoday We houden ouders op de hoogte via onze website, op het leerjaar gerichte s en (nieuws)brieven. In aansluiting op de rapporten is er een ouderspreekuur, waarop er gelegenheid is met de mentor te spreken. Ouders kunnen in SOMtoday inloggen. Hierin staan onder andere de behaalde cijfers en de gemiste lessen van de leerling. Voor elk leerjaar organiseert de school (thema)ouderavonden. Deze gaan bijvoorbeeld over internationaliseringsweken, dyslexie of de keuze van een sector/profiel. Mentoraat Elke klas heeft een eigen mentor die de leerlingen wegwijs maakt in de school. Deze docent begeleidt met de vakdocenten elke leerling bij het aanleren van goede studiegewoontes. De mentor houdt de studieresultaten en het welbevinden van de leerling goed in de gaten en bespreekt dit met de ouders. Vanaf klas 3 werken de leerlingen tijdens het mentoruur ook aan loopbaan-oriëntatie en -begeleiding (LOB). De mentor is de contactpersoon tussen school en ouders en aanspreekpunt voor de ouders. Leerlingvolgsysteem Alle mentoren registreren de belangrijkste gegevens over leerlingen in het leerlingvolgsysteem. Op deze manier wordt de ontwikkeling van de leerlingen tijdens de hele schoolloopbaan gevolgd. Het is een sfeervolle school. Je kent iedereen omdat de school best klein is. Daardoor zijn de leraren ook meer betrokken bij de leerlingen Bron: leerling mavo op 4.2 Meldkamer Voorkomen, signaleren en aanpakken De meldkamer is de plaats waar ouders afwezigheid van kinderen moeten melden en waar leerlingen zichzelf moeten afmelden bijvoorbeeld bij ziekte onder schooltijd. Het beleid van de meldkamer richt zich daarnaast op het voorkomen, signaleren en aanpakken van ongewenst gedrag van leerlingen op school. Dit kan gaan om het overtreden van regels als te laat komen of spijbelen, of om grensoverschrijdend gedrag dat een leerling in de les of binnen de school vertoont. Registratie en maatregelen Leerlingen die regelmatig te laat komen of (ongeoorloofd) lessen verzuimen, worden geregistreerd. Vervolgens worden in overleg met de teamleider, mentor of docenten, passende maatregelen genomen. Zo nodig wordt er contact opgenomen met de ouders van een leerling. 17

18 Hoofdstuk 4 Begeleiding 4.3 Decanaat Decaan Bij keuzes over hun schoolloopbaan kunnen de leerling en vanaf klas 2 een beroep doen op de mentor en de decaan. In het derde leerjaar wordt de sector- of profielkeuze begeleid; ook hierbij kunnen leerlingen en ouders een beroep doen op de mentor en decaan. In het voorexamenjaar en het examenjaar komen beroepenvoorlichting, de bij het gekozen beroep behorende opleiding en de aard van de studie in de vervolgopleiding aan bod. De leerling houdt zijn keuzeproces schriftelijk bij. De decaan verschaft de mentoren actuele informatie voor de keuzebegeleiding. Beroepsoriëntatie Een onderdeel van de loopbaanoriëntatie is de mavocarrousel en cheque the bizz voor havo 3. Bij beide activiteiten maken de leerlingen kennis met beroepen, waarvoor ze misschien een opleiding gaan kiezen. Het is een beroepsoriëntatie en geen stage. Verspreid over het schooljaar maken ze op verschillende plaatsen kennis met de arbeidsmarkt. Ze oriënteren zich op alle mogelijke beroepen en opleidingen. Meeloopdagen/lesbezoekdagen In het derde en vierde leerjaar mavo krijgen de leerlingen de gelegenheid mee te draaien met een mbo-opleiding naar keuze. Zo krijgen zij een beeld van de lessen van de betreffende opleiding. 18

19 Hoofdstuk 4 Begeleiding 4.4 Ondersteuning Zorgteam In het zorgteam zitten docenten die zich bezighouden met extra begeleiding. De coördinatie van de zorg en de extra ondersteuning is in handen van de zorgcoördinator. Remedial teaching (RT)- uur In de brugklas vinden screeningstoetsen plaats om leerlingen met problemen op het gebied van spellen, begrijpend lezen of rekenen op te sporen. Alle leerling en worden naar aanleiding van deze resultaten in de RT-groep ingedeeld waar zij het meeste baat bij hebben. Het RT-uur wordt één keer per week gegeven. Daarnaast kunnen leerlingen hulp krijgen bij motoriek en fijne motoriek (denk aan het handschrift). Dit gebeurt vanuit het vak lichamelijke opvoeding (motorische remedial teaching). In de brugklas, tweede klas en derde klas worden CITO-vorderingstoetsen afgenomen. Op basis van de uitkomsten van deze toetsen worden leerlingen ingedeeld bij een bepaald onderwerp dat wordt aangeboden tijdens het RT-uur. Dyslexie Dyslectische leerlingen kunnen in alle leerjaren met hun vragen terecht bij de dyslexiecoach. Bij de screeningstoetsen in de brugklas zit ook de screening volgens het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs. Leerlingen die hierop uitval vertonen kunnen aan een uitgebreid dyslexieonderzoek deelnemen. Leerlingen die in het bezit zijn van een dyslexiepas hebben recht op enkele aanpassingen. Zo krijgen deze leerlingen extra tijd bij het maken van toetsen en examens. Vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon is speciaal opgeleid om naar leerlingen te luisteren en ze te helpen bij het zoeken naar oplossingen bij bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten, pesten of discriminatie. Natuurlijk kan een leerling ook naar de mentor gaan of een andere docent die de leerling vertrouwt. Ook is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen over ongewenste intimiteiten (zie 6.4). Zorgadviesteam Soms gaat het (tijdelijk) niet goed met een leerling op sociaal-emotioneel- of gedragsniveau. Dan heeft de school de mogelijkheid om de hulp in te roepen van één van de specialisten uit het zorgadviesteam. In dit team zitten de zorgcoördinator, de orthopedagoog en de teamleider. Externe deelnemers zijn: de schoolarts, de GGZ, de leerplichtambtenaar en een jeugdagent. Eén keer per zes weken vergadert dit team op school. De persoonlijke contacten maken korte lijnen in het proces van ondersteuning mogelijk. Als leerlingen al een dyslexieverklaring hebben vanuit de basisschool, wordt in overleg met de leerling en de dyslexiecoach besproken welke hulpmiddelen ingezet kunnen/moeten worden en welke begeleiding gewenst is. De school heeft een schoollicentie voor Sprint Plus, deze methode is daardoor vrij gemakkelijk in te zetten. 19

20 Hoofdstuk 4 Begeleiding Centrum voor Jeugd en Gezin Het CJG is een samenwerkingsverband van het maatschappelijk werk, jongerenwerk, jeugdgezondheidszorg (de GGD), MEE en Bureau Jeugdzorg. Zij hebben geregeld contact met de leerplichtambtenaar, schoolarts en jeugdverpleegkundige en kunnen signalen aan de zorgcoördinator doorgeven. Het CJG is ook een plek waar u terecht kunt voor informatie, advies of hulp bij opgroei- en opvoedvragen (zie 1.1 Contactgegevens). Externe begeleiding Is er externe specialistische hulp nodig voor leerproblemen en/of gedrags- of sociaal-emotionele problemen, dan kan de zorgcoördinator deskundige hulp inschakelen van het dienstencentrum OPDC van de CSG. 20

21 Hoofdstuk 5 Activiteiten 5.1 Internationalisering Binnen UNESCO-scholen staat het stimuleren van internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit centraal. CSG Winsum heeft in de loop der jaren verschillende buitenlandse partnerscholen gehad: Zwickau, Ganderkesee, Kęty, Żurawica en Lubranieć en Nowa Wieś. Havo-3 bezocht elk jaar Uelsen. Het is de bedoeling dat de internationaliseringsactiviteiten vanaf het schooljaar worden uitgebreid. Er is via Erasmus+ subsidie aangevraagd voor een vijfdaagse uitwisseling voor klas 2 met een school in Berssenbrück (D). Het thema van dit tweejarige project is: sport en spel vroeger en nu. 5.2 Verkeersveiligheidslabel De CSG Winsum is sinds 2008 gecertificeerd met het verkeersveiligheidslabel. Elk jaar vindt de verkeerstweedaagse plaats. Brugklasleerlingen bezoeken dan de verkeersmarkt en de stadswachten van Winsum komen op school om de fietsen te controleren. Medewerkers van Bureau HALT geven voorlichting. In de lessen biologie en aardrijkskunde wordt aandacht besteed aan het onderwerp verkeer. Voor klas 3 onderzoeken we de mogelijkheden om de huidige contacten met Kęty en Nowa Wieś voort te zetten. De scholen zijn erg enthousiast, maar we zijn nog op zoek naar subsidiemogelijkheden. De Poolse leerlingen komen naar verwachting in oktober naar Nederland. In mei of juni volgt het tegenbezoek aan Polen. De leerlingen verblijven in gastgezinnen. We werken tijdens uitwisselingen aan UNESCOthema s die vanuit de verschillende vakken worden aangeboden. Op die manier voegt een uitwisseling ook daadwerkelijk iets toe aan het curriculum van de school en krijgt de UNESCO-boodschap voor leerlingen een concrete invulling. Zo worden er bijvoorbeeld excursies georganiseerd naar locaties die op de UNESCO-werelderfgoedlijst staan, zoals het voormalig concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz- Birkenau en de zoutmijnen van Wieliczka in Polen. 21

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

Welkom op het Meander College

Welkom op het Meander College Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabel 9 Vakanties en lestijden 13 Begeleiding 14 Communicatie en meepraten 16 Resultaten

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014

Praktijkonderwijs. Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014 Praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014 Inhoudsopgave Schoolgids 2014-2015 - versie 7 juli 2014 De schoolgids wordt één keer per schooljaar geactualiseerd. De versiedatum geeft aan wanneer

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

...ambities voor de toekomst...

...ambities voor de toekomst... Schoolgids 2014-2015...ambities voor de toekomst... Contact Rode Kruisstraat 14 1025 KN Amsterdam Tel. 020-6369591 e-mail: info@waterlant.nl website: www.waterlant.nl 2 Waterlant College IJdoorn Voorwoord

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 CONTACTGEGEVENS Oude Weg 41 9561 LB Ter Apel 0599 581226 info@rsgterapel.nl Banknummer: IBAN: NL51ABNA0486967190 BIC: ABNANL2A t.n.v. RSG Ter Apel Locatie Ter Apelervenen

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie