Schoolgids. CSG Winsum maakt deel uit van de. christelijke scholengemeenschap groningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids. CSG Winsum maakt deel uit van de. christelijke scholengemeenschap groningen"

Transcriptie

1 Schoolgids CSG Winsum maakt deel uit van de christelijke scholengemeenschap groningen

2 Inhoud 1. Praktische informatie Contactgegevens Data en tijden Lesmateriaal Faciliteiten Over ons Onze missie en visie Schoolresultaten Meedenken en meepraten Deelraad Onderwijs Toelating Onderbouw Bovenbouw Passend Onderwijs Begeleiding Contact thuis-school Meldkamer Decanaat Ondersteuning Activiteiten Internationalisering Verkeersveiligheidslabel Vieringen en feesten Sport Cultuur Excursies Regelingen Leefregels en leerlingenstatuut Absentie Verzekeringen Klachten Schoolkosten Personeelsgegevens...31 Colofon Tekst: CSG Winsum en bestuursbureau CSG Ontwerp en opmaak: Unicom communicatieadviesbureau De inhoud van deze schoolgids is met zorg samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Overal waar ouders staat bedoelen wij ouder(s)/verzorger(s).

3 Hoofdstuk 1 Praktische informatie 1.1 Contactgegevens CSG Winsum Meeden HX Winsum T I Bank IBAN NL08INGB Centrum voor Jeugd en Gezin T E I I (website voor jongeren) Klachtencommissie Christelijk Onderwijs Postbus EH Den Haag T E Bestuursbureau CSG (factuuradres) Bezoekadres: Eenrumermaar 4 Postadres: Postbus LR Groningen T Onderwijsinspectie I T (gratis) Schoolarts Mevr. M. Vuijk T Afwezigheid melden Bij voorkeur per naar (o.v.v. naam leerling, de klas en de reden van verzuim) of telefonisch Centrale medezeggenschapsraad CSG E Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs T (lokaal tarief). 3

4 Hoofdstuk 1 Praktische informatie 1.2 Data en tijden Lestijden De lessen zijn ondergebracht in een lesrooster. De lessen duren meestal 45 minuten, maar bij vakken als gymnastiek, handvaardigheid en bij sommige andere vakken zijn er blokuren van 90 minuten. 1e lesuur: e lesuur: pauze 3e lesuur: e lesuur: :40 pauze 5e lesuur: e lesuur: pauze 7e lesuur: e lesuur: Opening schooljaar Op maandag 18 augustus worden alle leerlingen van 09:00 tot 12:00 uur op school verwacht voor de start van het nieuwe schooljaar. Mentorspreekavond alle klassen woensdag 22 oktober 2014 Vakanties en vrije dagen Herfstvakantie ma 13 okt. t/m vrij 17 okt Kerstvakantie ma 22 dec t/m vrij 2 jan Voorjaarsvakantie ma 23 feb. t/m vrij 27 feb Goede Vrijdag (lesvrij) vrij 3 april 2015 Paasmaandag ma 6 april 2015 Meivakantie ma 27 april t/m vrij 8 mei 2015 Hemelvaartsdag do 14 mei 2015 Dag na Hemelvaart vrij 15 mei 2015 Pinkstermaandag ma 25 mei 2015 Zomervakantie ma 6 juli t/m vrij 14 aug Data centraal examen Eerste tijdvak di. 11 mei t/m di. 26 mei 2015 Tweede tijdvak di. 16 en wo. 17 juni 2015 Ouderavonden Brugklas dinsdag 23 september 2014 Klas 2 mavo en havo dinsdag 16 september 2014 Klas 2 woensdag 8 april 2015 pakketkeuze Klas 3 mavo en havo dinsdag 9 september 2014 Klas 3 mavo dinsdag 17 februari 2015 sectorkeuze Klas 3 havo dinsdag 10 maart 2015 presentatie profielkeuze Klas 4 dinsdag 2 september 2014 Klas 4 dinsdag 28 oktober 2014 presentatie sectorwerkstukken Alle avonden beginnen om uur. U krijgt hiervoor een uitnodiging per . 4

5 Hoofdstuk 1 Praktische informatie Roosters en jaarplanning De roosters, roosterwijzigingen en de jaarplanning staan op onze website. Lessentabel klas 1 mavo 2 havo 2 mavo 3 havo 3 mavo 4 Nederlands Frans Duits Engels geschiedenis aardrijkskunde wiskunde 4,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 nask1/natuurkunde nask2/scheikunde ,5 biologie economie ,5 techniek muziek ,5 1,5 - tekenen ,5 1,5 - handenarbeid ,5 1,5 4 culturele en kunstzinnige vorming godsdienst en levensbeschouwing maatschappijleer loopbaanoriëntatie/mentoruur lichamelijke opvoeding keuzewerktijd

6 Hoofdstuk 1 Praktische informatie 1.3 Lesmateriaal 1.4 Faciliteiten Gratis lesmateriaal Een deel van het lesmateriaal is gratis: leerboeken werkboeken project- en tabellenboeken eigen lesmateriaal van de school bijbehorende cd s en/of dvd s licentiekosten voor digitaal lesmateriaal Boeken inleveren De boeken moeten aan het eind van het schooljaar in goede staat worden ingeleverd. Bij beschadiging of vermissing wordt een boete in rekening gebracht, gebaseerd op de ouderdom van het boek. Die varieert van 75% van de nieuwprijs bij één jaar tot minimaal 25% bij 3 jaar en ouder. ICT De school beschikt over uitstekende ICT-faciliteiten. Alle leerlingen krijgen een school adres en opslagruimte op het netwerk van de school. De leslokalen zijn voorzien van een computer met internet en een digitaal schoolbord. We werken met een elektronische leeromgeving: It s Learning. Hier staat per vak veel schoolinformatie in. Daarnaast staan de roosters en rooster-wijzigingen online. In het Onderwijsportaal kunnen leerlingen en ouders de behaalde cijfers en gemiste lessen volgen. Mediatheek In onze ruime mediatheek staan 32 computers. Leerlingen kunnen hier individueel, maar ook in klassenverband gebruik van maken. De mediatheek wordt mogelijk gemaakt door de vrijwillige ouderbijdrage. Zelf aanschaffen Ondersteunende leermaterialen vallen niet onder het gratis lesmateriaal, zoals: atlas woordenboeken agenda rekenmachine sportkleding gereedschap schriften, multomappen, pennen, etc. Lesmateriaal kopen Op onze website staat een overzicht van welke artikelen voor welke leerjaren gekocht moeten worden. Tekenpakket Voor de brugklasleerlingen en leerlingen die in een hoger leerjaar instromen, wordt het basispakket tekenen door de school besteld en tijdens de eerste les tekenen aan de leerlingen uitgereikt. Dit tekenpakket wordt eigendom van de leerling. Ook hiervoor is een bedrag opgenomen in de vrijwillige ouderbijdrage. Kopieerpas Alle leerlingen krijgen een pasje waarmee ze kunnen printen en kopiëren. Kluisjes Leerlingen in klas 1 en 2 zijn verplicht een kluisje te huren. De leerlingen van klas 3 en 4 zijn vrij om een kluisje huren. De huur en borg worden verrekend via de vrijwillige ouderbijdrage. Wij vragen een borg van 15,00 die ouders terugkrijgen als de leerling van school gaat en de sleutels inlevert. 6

7 Hoofdstuk 1 Praktische informatie Bibliotheek Onze schoolbibliotheek is er voor iedereen. Wij hebben leesboeken van niveau B t/m D en Nederlandse literatuur. Ook voor Franse, Duitse en Engelse lees boekjes kunnen leerlingen terecht in de bibliotheek. In onze schoolbibliotheek gelden de normale regels zoals die er ook zijn voor gemeentelijke bibliotheken voor wat betreft het uitlenen en innemen van boeken en het innen van een boete als een boek te laat wordt ingeleverd. 7

8 Hoofdstuk 2 Over ons 2.1 Onze missie en visie Ongeveer 250 leerlingen komen elke dag met een fijn gevoel naar de CSG Winsum. Omdat wij een kleine school zijn is er een warme en veilige sfeer. Iedereen heeft volop de ruimte om zich te ontwikkelen. Of leerlingen nu mavo of havo gaan doen, er is van alles te beleven! In het profiel wordt de missie en visie van de school zichtbaar. Het profiel van CSG Winsum wordt bepaald door een viertal sterke punten van de school. De combinatie maakt de school uniek ten opzichte van de concurrenten. 1. Kwalitatief goed onderwijs met goede studieresultaten. 2. Kleinschalig, veilig en een warme sfeer. 3. Talentontwikkeling voor elke leerling en op elk gebied en gaan voor het hoogst haalbare. 4. UNESCO school worden met aandacht voor: Intercultureel leren, Wereldburgerschap, Duurzaamheid, Vrede en mensenrechten: - internationaal en (inter)cultureel ontwikkelen leerlingen hun talenten op het gebied van globalisering en wereldburgerschap. - sterk maatschappelijk gericht: respect (mensenrechten) en duurzaamheid staan hoog in het vaandel. Missie: Visie: De CSG staat voor kwalitatief hoogwaardig, waarde(n)vol onderwijs vanuit haar op de Bijbel en de christelijke traditie geïnspireerde identiteit, in Groningen stad en ommeland. Binnen de CSG werken professionals, ouders en leerlingen met respect voor elkaar op het hoogst haalbare niveau samen aan de ontwikkeling van leerlingen tot zelfstandige, sociale en competente wereldburgers. 8

9 Hoofdstuk 2 Over ons Maatschappelijke dimensie De CSG Winsum wordt een UNESCO oriëntatieschool. De school vertaalt dit naar de volgende uitgangspunten: Een schoolklimaat waarin leerlingen en professionals in harmonie kunnen samenwerken. Een breed scala aan activiteiten, gebaseerd op de filosofie van UNESCO. Aansprekend onderwijs met aandacht voor ontwikkelingen op lokale, landelijke en wereldwijde schaal. Deelname aan een netwerk van scholen, zowel in Nederland als internationaal. Religieuze dimensie De CSG Winsum is een open christelijke school. In de school kan iedereen zichzelf zijn, iedereen is welkom en leerlingen en professionals gaan met respect met elkaar om. Het open christelijk karakter van de school krijgt inhoud doordat de school er naar streeft om zich te ontwikkelen als volwaardige UNESCO oriëntatieschool. De missie van UNESCO past bij de missie van de school. Zie maatschappelijk dimensie hierboven. UNESCO staat voor United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. De kern van de missie van UNESCO is dat Oorlogen beginnen in het hoofd van mensen, daar moet dus ook het verdedigen van vrede beginnen. UNESCO-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het UNESCO gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. 9

10 1 1 Hoofdstuk 2 Over ons 2.2 Schoolresultaten Schoolkompas (bron: april 2014) Hoe tevreden zijn de leerlingen? Hoe tevreden zijn de ouders? Deze school scoort het volgende cijfer op de stelling Ik voel me veilig op deze school : 6,8 10 6,9 10 7,8 Hoe groot zijn de groepen in het eerste jaar? Welk percentage leerlingen slaagt zonder vertraging? ,3 gemiddelde 25,3 Brugklas gemiddelde 77 mavo Wat zijn de slagingspercentages? Examencijfers gemiddelde mavo ,4 6,4 gemiddelde mavo Onderwijsinspectie Afdeling Kwaliteit > MAVO basistoezicht Het CSG Winsum heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. Dit oordeel heet basistoezicht. 10

11 Slagingspercentages mavo jaar aantal kandidaten aantal gezakt geslaagd % % % % % % % % Opbrengstenkaart 2014 Christelijke Scholengemeenschap Groningen Groningen LWOO, VMBO, HAVO, VWO 3343 leerlingen 6 vestigingen Wessel Gansfortcollege - Winsum Meeden HX Winsum Gn 273 leerlingen, waarvan: 121 leerlingen VMBO vanaf leerjaar 3, waarvan: - 47% in de eerste twee leerjaren - 100% theoretische leerweg - 44% VMBO vanaf leerjaar 3-9% HAVO vanaf leerjaar 3 ONDERBOUW % leerlingen dat in leerjaar 1 onderwijs 0% volgt in onderwijssoort % leerlingen dat in leerjaar 1 onderwijs 100% VMBO (g)t/havo/vwo volgt in m eerdere onderwijssoorten Rendement onderbouw vergelijkingsgroep: VMBO (g)t/havo/vwo VMBO b VMBO k VMBO (g)t HAVO VWO Adviesstructuur na 2 e leerjaar vm bo k- 2% vm bo (g)t- 42% vm bo k(g)t 0% vm bo (g)t/havo 21% vm bo (g)t 74% havo 37% vm bo (g)t/havo 10% havo/vwo 0% havo+ 14% vwo 0% % leerlingen in leerjaar 3 zonder zittenblijven 94% 100% BOVENBOUW VMBO b VMBO k VMBO (g)t HAVO VWO Van 3 e leerjaar naar diplom a zonder 72% zittenblijven Gemiddeld cijfer centraal examen 2013 Alle vakken 6,4 Nederlands 6,5 Engels, Frans en Duits 6,2 Aardrijkskunde en geschiedenis 6,5 Econom ie 6,1 Wis-, natuur-, scheikunde en biologie 6,5 Latijn en Grieks Deelname examen 2013 per sector Econom ie Landbouw Techniek Zorg en welzijn Deelname examen 2013 per profiel Cultuur en m aatschappij Econom ie en m aatschappij Natuur en gezondheid Natuur en techniek VMBO b VMBO k HAVO VWO school gemiddelde landelijk gemiddelde april 2014) (bron: 11

12 Hoofdstuk 2 Over ons 2.3 Meedenken en meepraten Wij vinden het belangrijk ouders en leerlingen te betrekken bij de school. Deze ouderbetrokkenheid komt tot uiting op meerdere niveaus, zoals meeleven, meehelpen, meedenken en meebeslissen. Wij werken met een ouderpanel, waarin ouders meepraten en meedenken over zaken die de school aangaan. De CSG heeft een centrale medezeggenschapsraad (MR) voor het overleg met de directeur/bestuurder over vestigings-overstijgende zaken. De MR heeft advies- of instemmingsrecht en bestaat uit een ouder-, leerlingen- en personeelsgeleding. 2.4 Deelraad Daarnaast heeft onze vestiging een deelraad. Dit is een vertegenwoordiging van ouders en personeel die de gang van zaken op school kritisch volgt en de schoolleiding adviseert over alle mogelijke zaken. Een deelraad heeft dezelfde rechten en bevoegdheden als de MR maar dan over vestigingsgebonden zaken. 12

13 Hoofdstuk 3 Onderwijs mbo hbo klas 5 havo klas 4 mavo havo 2e fase vo (Groningen) klas 3 mavo havo 1e fase vo klas 2 mavo havo klas 1 mavo havo 3.1 Toelating Bij de toelating kijken wij naar: het advies van de basisschool de motivatie van de leerling de wens van de ouders de Cito-score (is niet leidend) het onderwijskundig rapport (OKR) Overleg met de basisschool We hechten ook grote waarde aan het oordeel van de basisschool, daarom hebben we met hen voor toelating altijd eerst overleg. Als een leerling tussentijds wordt aangemeld, worden leerling en ouders uitgenodigd voor een intakegesprek. In bijzondere gevallen kan een aanvullend onderzoek plaatsvinden. 13

14 Hoofdstuk 3 Onderwijs 3.2 Onderbouw Brugklas mavo/havo In de brugklas plaatsen we leerlingen die een mavo of havo-advies hebben gekregen. Het eerste leerjaar wordt gebruikt om te bekijken welk niveau het beste is voor de leerlingen. In april van het brugjaar krijgen de leerlingen een voorlopig advies voor mavo of havo. Dit advies wordt door de mentor met de ouders besproken. In juni/juli krijgen de leerlingen het eindrapport met daarbij de definitieve plaatsing. Om ons voor te bereiden op de toekomst beginnen we komend jaar met een proef voor tabletonderwijs in de eerste klas. Om te zien of dit ons en de leerlingen bevalt proberen we dit eerst alleen bij de vakken Engels en geschiedenis. Brugklasmentor Wij proberen de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te begeleiden. De leerlingen in de brugklas worden wegwijs gemaakt in onze school en leren elkaar goed kennen. We zorgen ervoor dat leerlingen zich snel thuis voelen op onze school. Elke klas heeft een mentor waarmee ze vier introductiedagen hebben. Alle leerlingen krijgen in het eerste leerjaar huisbezoek van de mentor of van een docent. Talentlessen brugklas Ben je een talent of heb je een talent? Ieder kind heeft zijn/haar talenten. Dit schooljaar starten we in de brugklas met het laten ontdekken en/ of ontwikkelen van verschillende talenten bij leerlingen. Onze visie op talentontwikkeling: leerlingen kunnen hun talenten ontdekken, ontwikkelen en toepassen in een inspirerende, uitdagende en activerende leeromgeving, waardoor hun zelfvertrouwen zal toenemen. Wij geloven dat meer zelfvertrouwen uiteindelijk zal resulteren in betere prestaties binnen en buiten de school op cognitief, sociaal, creatief, cultureel alsmede sportief gebied. Wij organiseren de talentlessen in drie clusters. Deze talentlessen zullen worden verzorgd door ouder(s)/verzorger(s), docenten en gastdocenten. 2e klas Aan het eind van het tweede leerjaar mavo kiest de leerling één (keuze)vak uit: aardrijkskunde, Frans en natuurkunde. 14

15 Hoofdstuk 3 Onderwijs 3.3 Bovenbouw 3e klas De derde klas staat in het teken van keuzes die leerlingen moeten maken met het oog op het vervolgonderwijs: welke sector (mavo) of welk profiel (havo) en welke vakken worden gekozen om examen in te doen. In het derde leerjaar wordt daarom aandacht besteed aan loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Ook nemen de leerlingen deel aan de beroepencarrousel. Deze activiteiten zijn onderdeel van het keuzetraject. Maatschappelijke stage Maatschappelijke stage houdt in dat jongeren in het voortgezet onderwijs minimaal 30 uur vrijwilligerswerk doen als onderdeel van hun schoolcarrière. Onze leerlingen doen de maatschappelijke stage in klas 1 t/m 3. Dit wordt opgebouwd van klassikale stages naar individuele stages, waarbij de nadruk steeds meer komt te liggen op sociale communicatieve vaardigheden. Sector kiezen mavo Aan het einde van klas 3 kiezen de mavo leerlingen een sector. De leerlingen kunnen kiezen uit de sectoren: techniek economie zorg & welzijn landbouw Handvaardigheid als examenvak Op onze school kunnen leerlingen het vak handvaardigheid als examenvak kiezen. Havo 4 en 5 De CSG Winsum biedt havo t/m klas 3. Leerlingen kunnen daarna op één van de andere vestigingen van de CSG de bovenbouw volgen en eventueel doorstromen naar atheneum. 15

16 Hoofdstuk 3 Onderwijs 3.4 Passend Onderwijs Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: reguliere en speciale scholen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen samenwerken; scholen zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld dient te zorgen voor een passende plek); scholen en gemeenten/jeugdhulpverlening werken samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen vanuit onderwijs en zorg; er minder regelgeving vanuit Den Haag komt, maar dat we meer in de eigen regio kunnen regelen. Ondersteuning aan leerlingen Alle scholen hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle locaties geleverd wordt, de zogenaamde basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden aan leerlingen. De basisen extra ondersteuning hebben scholen beschreven in een onder steuningsprofiel. U kunt dit profiel opvragen bij uw huidige school of de school van uw keuze (veel scholen hebben het profiel ook op de website geplaatst). Is de school handelingsverlegen, m.a.w. kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind, dan dient de school een andere, beter passende plek te zoeken. Dat kan ook het speciaal onderwijs zijn. Voor een plaatsing in het speciaal onderwijs* moet de school, samen met u als ouders/ verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies van het samenwerkingsverband. Meer informatie over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring vindt op u de website van het samenwerkingsverband (zie meer informatie voor ouders ) of via de school. Meer informatie voor ouders Voor u als ouders geldt dat de scholen de belangrijkste informatiebron zijn als het gaat om Passend Onderwijs en extra ondersteuning aan uw kind. De school heeft dagelijks contact met de leerling en vervult daarmee in de ogen van het samenwerkingsverband een belangrijke rol in de adequate informatievoorziening aan ouders. Als samenwerkingsverband hebben we een eigen website: (klik op samen werking Ommeland). Op deze website vinden ouders/verzorgers een apart tabblad met meer informatie over het ondersteuningsplan en de ondersteunings profielen van de verschillende scholen. Op (website van ministerie van OCW) en op kunnen ouders/verzorgers meer informatie vinden over de samenwerkingsverbanden en over Passend Onderwijs. Daarnaast is er het Steunpunt Passend Onderwijs, onderdeel van informatiepunt Hier kunnen ouders terecht met alle vragen over extra ondersteuning binnen het onderwijs. Het Steunpunt Passend Onderwijs is telefonisch bereikbaar via (0800) 5010 (vaste telefoon, gratis) of (0900) ( 0,45 per gesprek + kosten mobiel), of via internet: Tot slot werken we als samenwerkingsverband hard aan de totstandkoming van een centraal informatiepunt voor ouders. Doel hiervan is om voor ouders een duidelijk en herkenbaar punt te creëren van waaruit we op een eenduidige en effectieve wijze de informatie beschikbaar kunnen stellen en kunnen stroomlijnen. Als hier meer duidelijkheid over is, zullen we deze informatie in een nieuwsbrief via de scholen verspreiden en ook plaatsen op onze website. * Voor blinde/slechtziende en dove/slechthorende kinderen geldt dat zij zich voor een plek in het speciaal onderwijs dienen te vervoegen bij resp. Visio en Kentalis. Zij hebben een eigen Commissie van Onderzoek die bepaalt of de leerling toelaatbaar is. 16

17 Hoofdstuk 4 Begeleiding 4.1 Contact thuis-school Ouderavond en SOMtoday We houden ouders op de hoogte via onze website, op het leerjaar gerichte s en (nieuws)brieven. In aansluiting op de rapporten is er een ouderspreekuur, waarop er gelegenheid is met de mentor te spreken. Ouders kunnen in SOMtoday inloggen. Hierin staan onder andere de behaalde cijfers en de gemiste lessen van de leerling. Voor elk leerjaar organiseert de school (thema)ouderavonden. Deze gaan bijvoorbeeld over internationaliseringsweken, dyslexie of de keuze van een sector/profiel. Mentoraat Elke klas heeft een eigen mentor die de leerlingen wegwijs maakt in de school. Deze docent begeleidt met de vakdocenten elke leerling bij het aanleren van goede studiegewoontes. De mentor houdt de studieresultaten en het welbevinden van de leerling goed in de gaten en bespreekt dit met de ouders. Vanaf klas 3 werken de leerlingen tijdens het mentoruur ook aan loopbaan-oriëntatie en -begeleiding (LOB). De mentor is de contactpersoon tussen school en ouders en aanspreekpunt voor de ouders. Leerlingvolgsysteem Alle mentoren registreren de belangrijkste gegevens over leerlingen in het leerlingvolgsysteem. Op deze manier wordt de ontwikkeling van de leerlingen tijdens de hele schoolloopbaan gevolgd. Het is een sfeervolle school. Je kent iedereen omdat de school best klein is. Daardoor zijn de leraren ook meer betrokken bij de leerlingen Bron: leerling mavo op 4.2 Meldkamer Voorkomen, signaleren en aanpakken De meldkamer is de plaats waar ouders afwezigheid van kinderen moeten melden en waar leerlingen zichzelf moeten afmelden bijvoorbeeld bij ziekte onder schooltijd. Het beleid van de meldkamer richt zich daarnaast op het voorkomen, signaleren en aanpakken van ongewenst gedrag van leerlingen op school. Dit kan gaan om het overtreden van regels als te laat komen of spijbelen, of om grensoverschrijdend gedrag dat een leerling in de les of binnen de school vertoont. Registratie en maatregelen Leerlingen die regelmatig te laat komen of (ongeoorloofd) lessen verzuimen, worden geregistreerd. Vervolgens worden in overleg met de teamleider, mentor of docenten, passende maatregelen genomen. Zo nodig wordt er contact opgenomen met de ouders van een leerling. 17

18 Hoofdstuk 4 Begeleiding 4.3 Decanaat Decaan Bij keuzes over hun schoolloopbaan kunnen de leerling en vanaf klas 2 een beroep doen op de mentor en de decaan. In het derde leerjaar wordt de sector- of profielkeuze begeleid; ook hierbij kunnen leerlingen en ouders een beroep doen op de mentor en decaan. In het voorexamenjaar en het examenjaar komen beroepenvoorlichting, de bij het gekozen beroep behorende opleiding en de aard van de studie in de vervolgopleiding aan bod. De leerling houdt zijn keuzeproces schriftelijk bij. De decaan verschaft de mentoren actuele informatie voor de keuzebegeleiding. Beroepsoriëntatie Een onderdeel van de loopbaanoriëntatie is de mavocarrousel en cheque the bizz voor havo 3. Bij beide activiteiten maken de leerlingen kennis met beroepen, waarvoor ze misschien een opleiding gaan kiezen. Het is een beroepsoriëntatie en geen stage. Verspreid over het schooljaar maken ze op verschillende plaatsen kennis met de arbeidsmarkt. Ze oriënteren zich op alle mogelijke beroepen en opleidingen. Meeloopdagen/lesbezoekdagen In het derde en vierde leerjaar mavo krijgen de leerlingen de gelegenheid mee te draaien met een mbo-opleiding naar keuze. Zo krijgen zij een beeld van de lessen van de betreffende opleiding. 18

19 Hoofdstuk 4 Begeleiding 4.4 Ondersteuning Zorgteam In het zorgteam zitten docenten die zich bezighouden met extra begeleiding. De coördinatie van de zorg en de extra ondersteuning is in handen van de zorgcoördinator. Remedial teaching (RT)- uur In de brugklas vinden screeningstoetsen plaats om leerlingen met problemen op het gebied van spellen, begrijpend lezen of rekenen op te sporen. Alle leerling en worden naar aanleiding van deze resultaten in de RT-groep ingedeeld waar zij het meeste baat bij hebben. Het RT-uur wordt één keer per week gegeven. Daarnaast kunnen leerlingen hulp krijgen bij motoriek en fijne motoriek (denk aan het handschrift). Dit gebeurt vanuit het vak lichamelijke opvoeding (motorische remedial teaching). In de brugklas, tweede klas en derde klas worden CITO-vorderingstoetsen afgenomen. Op basis van de uitkomsten van deze toetsen worden leerlingen ingedeeld bij een bepaald onderwerp dat wordt aangeboden tijdens het RT-uur. Dyslexie Dyslectische leerlingen kunnen in alle leerjaren met hun vragen terecht bij de dyslexiecoach. Bij de screeningstoetsen in de brugklas zit ook de screening volgens het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs. Leerlingen die hierop uitval vertonen kunnen aan een uitgebreid dyslexieonderzoek deelnemen. Leerlingen die in het bezit zijn van een dyslexiepas hebben recht op enkele aanpassingen. Zo krijgen deze leerlingen extra tijd bij het maken van toetsen en examens. Vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon is speciaal opgeleid om naar leerlingen te luisteren en ze te helpen bij het zoeken naar oplossingen bij bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten, pesten of discriminatie. Natuurlijk kan een leerling ook naar de mentor gaan of een andere docent die de leerling vertrouwt. Ook is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen over ongewenste intimiteiten (zie 6.4). Zorgadviesteam Soms gaat het (tijdelijk) niet goed met een leerling op sociaal-emotioneel- of gedragsniveau. Dan heeft de school de mogelijkheid om de hulp in te roepen van één van de specialisten uit het zorgadviesteam. In dit team zitten de zorgcoördinator, de orthopedagoog en de teamleider. Externe deelnemers zijn: de schoolarts, de GGZ, de leerplichtambtenaar en een jeugdagent. Eén keer per zes weken vergadert dit team op school. De persoonlijke contacten maken korte lijnen in het proces van ondersteuning mogelijk. Als leerlingen al een dyslexieverklaring hebben vanuit de basisschool, wordt in overleg met de leerling en de dyslexiecoach besproken welke hulpmiddelen ingezet kunnen/moeten worden en welke begeleiding gewenst is. De school heeft een schoollicentie voor Sprint Plus, deze methode is daardoor vrij gemakkelijk in te zetten. 19

20 Hoofdstuk 4 Begeleiding Centrum voor Jeugd en Gezin Het CJG is een samenwerkingsverband van het maatschappelijk werk, jongerenwerk, jeugdgezondheidszorg (de GGD), MEE en Bureau Jeugdzorg. Zij hebben geregeld contact met de leerplichtambtenaar, schoolarts en jeugdverpleegkundige en kunnen signalen aan de zorgcoördinator doorgeven. Het CJG is ook een plek waar u terecht kunt voor informatie, advies of hulp bij opgroei- en opvoedvragen (zie 1.1 Contactgegevens). Externe begeleiding Is er externe specialistische hulp nodig voor leerproblemen en/of gedrags- of sociaal-emotionele problemen, dan kan de zorgcoördinator deskundige hulp inschakelen van het dienstencentrum OPDC van de CSG. 20

21 Hoofdstuk 5 Activiteiten 5.1 Internationalisering Binnen UNESCO-scholen staat het stimuleren van internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit centraal. CSG Winsum heeft in de loop der jaren verschillende buitenlandse partnerscholen gehad: Zwickau, Ganderkesee, Kęty, Żurawica en Lubranieć en Nowa Wieś. Havo-3 bezocht elk jaar Uelsen. Het is de bedoeling dat de internationaliseringsactiviteiten vanaf het schooljaar worden uitgebreid. Er is via Erasmus+ subsidie aangevraagd voor een vijfdaagse uitwisseling voor klas 2 met een school in Berssenbrück (D). Het thema van dit tweejarige project is: sport en spel vroeger en nu. 5.2 Verkeersveiligheidslabel De CSG Winsum is sinds 2008 gecertificeerd met het verkeersveiligheidslabel. Elk jaar vindt de verkeerstweedaagse plaats. Brugklasleerlingen bezoeken dan de verkeersmarkt en de stadswachten van Winsum komen op school om de fietsen te controleren. Medewerkers van Bureau HALT geven voorlichting. In de lessen biologie en aardrijkskunde wordt aandacht besteed aan het onderwerp verkeer. Voor klas 3 onderzoeken we de mogelijkheden om de huidige contacten met Kęty en Nowa Wieś voort te zetten. De scholen zijn erg enthousiast, maar we zijn nog op zoek naar subsidiemogelijkheden. De Poolse leerlingen komen naar verwachting in oktober naar Nederland. In mei of juni volgt het tegenbezoek aan Polen. De leerlingen verblijven in gastgezinnen. We werken tijdens uitwisselingen aan UNESCOthema s die vanuit de verschillende vakken worden aangeboden. Op die manier voegt een uitwisseling ook daadwerkelijk iets toe aan het curriculum van de school en krijgt de UNESCO-boodschap voor leerlingen een concrete invulling. Zo worden er bijvoorbeeld excursies georganiseerd naar locaties die op de UNESCO-werelderfgoedlijst staan, zoals het voormalig concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz- Birkenau en de zoutmijnen van Wieliczka in Polen. 21

Winsum Schoolgids 2013-2014

Winsum Schoolgids 2013-2014 vestiging Winsum WESSEL WINSUM WERELDWIJD Winsum Schoolgids 2013-2014 brugklas thuiswerkvrij Praktische informatie 3 Over ons 7 Onderwijs 11 Begeleiding 15 Activiteiten 19 Regelingen 23 Personeelsgegevens

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 Schoolgids 2015-2016 Inhoud 1. Over ons 3 1.1 Missie en visie 3 1.2 Profiel CSG Winsum 4 1.3 Schoolresultaten 5 1.4 Meepraten en meedenken 5 2. Onderwijs 7 2.1 Onderwijsschema 7 2.2 Onderbouw 7 2.3 Bovenbouw

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ Erkende CultuurProfielSchool Erkende VECON Business School vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 800 leerlingen Welkom op ons Wessel! De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke

Nadere informatie

CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is.

CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is. Rehoboth CSG REHOBOTH Rehoboth een school waar respect voor jezelf, voor de ander en het andere een gewone zaak is. Voorwoord Leerwegen Voorwoord Uw zoon/dochter zit nu in groep 8 van de basisschool. Nog

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke school, waar elke dag ongeveer 820 leerlingen onderwijs volgen. Iedereen is van

Nadere informatie

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo Binnenkort ga je naar de middelbare school. Den Haag heeft veel middelbare scholen. Dat is maar goed ook, want je kunt samen

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep Kleine schoolgids Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013 Boxmeer Gennep Locatie Boxmeer Boxmeer Bilderbeekstraat 27 5831 CW Boxmeer Telefoon 0485-572032 Locatie Gennep Gennep Stiemensweg 40 6591

Nadere informatie

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids werken met je kwaliteit reach for quality boxmeer gennep kleineschool gids 20142015 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 mavo havo atheneum gymnasium in deze kleine schoolgids staat een beperkt

Nadere informatie

CSG Winsum jaarplanning 2015-2016

CSG Winsum jaarplanning 2015-2016 CSG Winsum jaarplanning 2015-2016 PERIODE 1 ROOSTER 1e HALFJAAR 34 ma 17-08-15 Mentoruur + boeken halen 10.00-13.00 uur start introductie klas 1; klas 2, 3 en 4 les di 18-08-15 introductie brugklas start

Nadere informatie

Nieuwsbrief. September Start cursus / Ouderavond klas 1 t/m 4. Citovorderingstoets klas 1: De eindexamenjaren

Nieuwsbrief. September Start cursus / Ouderavond klas 1 t/m 4. Citovorderingstoets klas 1: De eindexamenjaren Nieuwsbrief September 2016 Start cursus 2016-2017 / Ouderavond klas 1 t/m 4 Het schooljaar is weer volop bezig. Het was wel even wennen voor onze leerlingen; de vakantie was zo heerlijk. In de eerste week

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes

10 Financiële zaken. Boeken en leermiddelen. Ouderbijdrage. Kluisjes SCHOOLGIDS 2015-2016 10 Financiële zaken Boeken en leermiddelen De school verstrekt de volgende boeken en leermiddelen gratis aan de leerlingen: leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, eigen

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS COMMUNICATIE Thuis school Contact vaak via mail (indien mogelijk) Cijfercontrole via SOM Gegevens mentor: - Aanwezig op school: ma- vr - Mail: @charlemagnecollege.nl Tel:

Nadere informatie

Welkom op onze school. Informatie voor de brugklas

Welkom op onze school. Informatie voor de brugklas Welkom op onze school Informatie voor de brugklas 2016-2017 Welkom op onze school Na de zomervakantie is het zover, dan start je bij ons op school. In dit document staat globale informatie over allerlei

Nadere informatie

Organisatie centraal eindexamen 2016

Organisatie centraal eindexamen 2016 Organisatie centraal eindexamen 2016 vmbo Reuver ORGANISATIE CENTRAAL EINDEXAMEN 2016 VMBO Beste examenkandidaat, In dit boekje is de organisatie van de centrale examens beschreven. Ook zijn er belangrijke

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Een kleinschalige school met grote mogelijkheden 2015 Accent op jouw talent Elke leerling heeft talent. De meesten hebben zelfs meer dan één

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Schoolgids. christelijke. scholengemeenschap groningen

Schoolgids. christelijke. scholengemeenschap groningen Schoolgids 2014 2015 CSG Augustinus Schoolgids maakt 2014 deel - uit 2015 van de christelijke 1 scholengemeenschap groningen Inhoud 1. Praktische informatie...3 1.1 Contactgegevens...3 1.2 Data en tijden...4

Nadere informatie

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Welkom bij het Reeshof College Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Daan Hamann E-mail: dhamann@reeshofcollege.nl Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail:

Nadere informatie

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014 Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst Kiezen in leerjaar 2 leerlingen in 2 MAVO èn 2 HAVO maken keuze voor vakken (taal en kunstvakken) ook

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

Informatieavond 4 VMBO-t 4 september 2013

Informatieavond 4 VMBO-t 4 september 2013 Informatieavond 4 VMBO-t 4 september 2013 Informatieavond 4 VMBO-t PROGRAMMA welkom communicatie algemene zaken (planning etc.) begeleiding / zorg samenwerking leerling-thuis-school vragen en afsluiting

Nadere informatie

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting. Aanvullend reglement van de vestiging CSG Wessel Gansfort Voor de klassen: T3 en T4 2015-2016 Iedere deelnemer aan het schoolexamen wordt geacht kennis te nemen van het programma van toetsing en afsluiting.

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Sint-Michielsgestel Eric van den Boogaard, teamleider vmbo Luque Somers, mentor en docent lichamelijke opvoeding Basisschool -> voortgezet Meer vakken, docenten, meer

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar het Wessel Gansfortcollege vestiging

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

H A V O 4 S P E C I A L

H A V O 4 S P E C I A L H A V O 4 S P E C I A L Instroom in schooljaar 2017-2018 Wie zijn wij Het Niftarlake College is een school in beweging die trots is op zijn leerlingen en medewerkers! Onze missie Het Niftarlake College

Nadere informatie

jouw bestemming onze passie

jouw bestemming onze passie jouw bestemming onze passie rotterdam evangelische school mavo havo atheneum gymnasium Persoonlijk, vertrouwd en betrokken Bijbelgetrouw Hoge kwaliteit onderwijs Goede examenresultaten Passie PRISMA: KUNST,

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

Inleiding. Keuzes in:

Inleiding. Keuzes in: Keuzes in: 5 Inleiding Tijdens de ouderavond heb ik u uitgelegd hoe de keuzebegeleiding in klas 3 plaats vindt. In dit artikel zet ik de belangrijkste punten nog even op een rij. Mocht u na het lezen ervan

Nadere informatie

jouw bestemming onze passie

jouw bestemming onze passie jouw bestemming onze passie rotterdam evangelische school mavo havo atheneum gymnasium Persoonlijk, vertrouwd Bijbelgetrouw Hoge kwaliteit Goede examenresultaten Passie PRISMA: Passie Plus: Passie voor

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond MAVO

Welkom. Informatieavond MAVO Welkom Informatieavond MAVO 19 januari 2017 Programma Van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Bovenbouw Mavo Goede doorstroom: Keuzeactiviteiten Voorlopig advies december Open avond Fabritius (wo 8 februari) Bezoek

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond klassen 3 h/v

Welkom. Ouderavond klassen 3 h/v Welkom Ouderavond klassen 3 h/v Programma De presentatie wordt op de website gepubliceerd Centraal Opening / voorstellen Algemene informatie Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding (door de decaan) Profielen

Nadere informatie

Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016

Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016 Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016 19.30 uur Ben Wester (afdelingsleider) over klas 3 19.45 uur Monica ten Hagen (decaan HAVO) over de profiel- en vakkenkeuze 20.15 uur Pauze Koffie/thee in de hal 20.30

Nadere informatie

Aloysius/De Roosten. Focus op jou

Aloysius/De Roosten. Focus op jou Aloysius/De Roosten Focus op jou Missie Leerlingen begeleiden naar een MAVO (VMBO-T) diploma door het bieden van Structuur Veiligheid Overzicht Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Schoolleiding Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

Informatieavond OUTDOORKAMP (survival) 2013 leerjaar 3. Welkom 1 September 2014

Informatieavond OUTDOORKAMP (survival) 2013 leerjaar 3. Welkom 1 September 2014 Informatieavond OUTDOORKAMP (survival) 2013 leerjaar 3 Welkom 1 September 2014 Doelen van het kamp Van 16 september t/m 19 september 2014 Leuke start van het schooljaar Kennis maken met elkaar en de docenten

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

college Adressen colofon Fotografie Het beeldmateriaal is afkomstig van het Wessel Gansfortcollege wessel Gansfortcollege winsum

college Adressen colofon Fotografie Het beeldmateriaal is afkomstig van het Wessel Gansfortcollege wessel Gansfortcollege winsum college Adressen Wessel Gansfortcollege Winsum Meeden 35 9951 HX Winsum Telefoon (0595) 44 17 01 Fax (0595) 44 34 44 Internet www.wesselwinsum.nl E-mail winsum@wesselgansfort.nl Wessel Gansfortcollege

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO (wordt geïntegreerd) vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding 1 LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: 2 LOB programma waar zijn we? keuzekaart Havo algemeen Havo Muurhuizen door dhr. v/der Belt MBO nog

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

informatieboekje schooljaar

informatieboekje schooljaar informatieboekje schooljaar 2016-2017 1 In dit boekje staat belangrijke informatie en de agenda voor de eerste schoolweken. Lees het boekje door en bewaar het goed. Namens het hele team wens ik jullie

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: LOB programma waar zijn we? keuzekaart met oa: Gemengde Leerweg; mevr. Noordergraaf Havo algemeen Havo

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014 Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015 Welkom Dinsdag 9 September 2014 1 Programma Welkom Voorstellen mentoren Inventarisatie mailadressen Communicatie Rol teamleider Bovenbouw : Vakkenpakket, tussenuren,

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Sint-Michielsgestel Devon Sterken, zorgcoördinator Luque Somers, mentor en docent lichamelijke opvoeding Basisschool * Voortgezet Meer vakken, meer docenten, meer lokalen

Nadere informatie

HEYTHUYSEN. Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen. VMBO-theoretisch VMBO-gemengd VMBO-beroepsgericht (basis en kader)

HEYTHUYSEN. Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen. VMBO-theoretisch VMBO-gemengd VMBO-beroepsgericht (basis en kader) HEYTHUYSEN Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen VMBO-theoretisch VMBO-gemengd VMBO-beroepsgericht (basis en kader) Postadres: Postbus 3016 6093 ZG HEYTHUYSEN Schooladres: Tienderweg 101 6093

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje m ISK Locatie 1: Maria Duystlaan 4 2612 SR DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Locatie 2: Krakeelpolderweg 1 2613 NV DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Voor beide locaties geldt: Postbus 470 2600 AL DELFT www.grotiuscollege.nl

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Reinier de Graafpad Reinier de Graafpad. Het begint bij jou! mavo. havo

Reinier de Graafpad Reinier de Graafpad. Het begint bij jou! mavo. havo Het begint bij jou! mavo havo #ReinierdeGraafpad volg ons op social media Stanislascollege 2 dagen. Delft Allemaal een #Chromebook. In de les en thuis wordt ermee gewerkt. StanislasReinierdeGraafpad...

Nadere informatie

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus Basiskalender

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus Basiskalender Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo Basiskalender cursus 2017 2018 Versie 26 oktober 2017 Wijzigingen voorbehouden. Week Datum Activiteiten roosterperiode 1 week 9 Deze week werkweek

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

LEERWEGEN IN HET VMBO

LEERWEGEN IN HET VMBO WELKOM LEERWEGEN IN HET VMBO klas 1 2 VMBO: Leerlingen hebben allen hetzelfde vakkenpakket klas 3 en 4: Niveau: KGT VMBO bovenbouw Leerwegen en vakkenpakket Leerlingen werken op eigen niveau De leerwegen

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering Bedoeling infoavond Na afloop heeft u een beter beeld van: Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase de Tweede Fase als onderwijssysteem het keuzeproces van uw zoon/dochter Tweede fase Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO Inhoud Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Waar moet de school voor zorgen? Hoofdstuk 3: Wanneer laten we je toe op deze school?

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen SC H L OO JA AR 20 1 20 5-16 Samen bouwen aan je toekomst Het Maerlant in 10 stappen Je wilt naar... een leuke school, waar iedereen elkaar kent. Een relaxte, overzichtelijke school, waar je jezelf kunt

Nadere informatie

Determinatie en Bevordering 2013-2014

Determinatie en Bevordering 2013-2014 Determinatie en Bevordering 2013-2014 Aug. 2013 versie 4 1 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. Bij het eindrapport

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO TWEETALIG HAVO ATHENEUM GYMNASIUM TWEETALIG VWO Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 013

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Jaaragenda Capellenborg 2012-2013

Jaaragenda Capellenborg 2012-2013 Jaaragenda Capellenborg 2012-2013 September Donderdag 6 september Dinsdag 11 september Dinsdag 11 september Zondag 16 september Dinsdag 18 september Donderdag 20 september Dinsdag 25 september Donderdag

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Informatie over Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel

Nadere informatie

Vakkenpakket- en sectorkeuze

Vakkenpakket- en sectorkeuze Vakkenpakket- en sectorkeuze 3 MAVO 2015-2016 Daniël Kers, decaan Veluws College Twello 4 november 2015 Decaan De decaan in Twello: Dhr. Kers - Arc.kers@veluwscollege.nl - op woensdag aanwezig op school

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 6 juni 2017 Welkom! Even voorstellen Conciërge Jurgen Remmers Orthopedagoog Lizette Massop Jules Hormes, Luc van

Nadere informatie

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl (klas 9 en 10tl) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding vmbo-tl 1 Inleiding De Bernard Lievegoed School

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen!

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen! christelijke school voor mavo-havo-vwo Met elkaar voor elkaar De Blesewic: heel veel plussen! We werken samen aan jouw toekomst Kleinschalig en uitdagend voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen!

Nadere informatie

Stevige basis voor je toekomst

Stevige basis voor je toekomst Stevige basis voor je toekomst Ondernemend leren ipad Jij de baas met havo op het Hondsrug College Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Een stevige basis voor je toekomst met havo op

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond 4 VMBO GT

Welkom. Informatieavond 4 VMBO GT Welkom Informatieavond 4 VMBO GT 1 Mededelingen: Vluchtroutes Mobiele telefoon Informatie: mee naar huis/op de mail 2 Teamleiders VMBO Anne Tappel team groen Inga Lokate team geel Thom Raats team oranje

Nadere informatie

college Adressen colofon Fotografie Het beeldmateriaal is afkomstig van het Wessel Gansfortcollege wessel Gansfortcollege groningen

college Adressen colofon Fotografie Het beeldmateriaal is afkomstig van het Wessel Gansfortcollege wessel Gansfortcollege groningen college vestiging Heerdenpad Adressen Wessel Gansfortcollege Vestiging Heerdenpad vmbo-tl,,, + Heerdenpad 8 9731 BW Groningen Telefoon (050) 541 06 56 Internet www.wesselgansfort.nl E-mail heerdenpad@wesselgansfort.nl

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Januari 2015

Ondersteuningsprofiel. Januari 2015 Januari 2015 Algemeen Inleiding CSG Winsum is een kleine vestiging voor vmbo-tl en havo. Onze school heeft ongeveer 300 leerlingen. In het eerste jaar (brugjaar) krijgen alle leerlingen dezelfde leerstof.

Nadere informatie

Informatieavond HAVO 4. Welkom

Informatieavond HAVO 4. Welkom Informatieavond HAVO 4 Welkom Informatieavond 4 havo Programma informatieavond Ons motto Voorstellen / rol van mentor Bovenbouw: het karakter van de 4 e klas Belangrijke data dit jaar Organisatorische

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2015-2016 vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum 1 Welkom op Calvijn! Calvijn is een school waar je jezelf kunt zijn. 2 Welkom op Calvijn! Welkom op Calvijn!

Nadere informatie

www.dr.nassaucollege.nl/quintus_assen/info_schooljaar_2013-2014 staat, opgehaald worden.

www.dr.nassaucollege.nl/quintus_assen/info_schooljaar_2013-2014 staat, opgehaald worden. Oog voor elkaar! Aan de leerlingen die nieuw op Quintus komen in klas 4, 5 of 6 Locatie Quintus (havo en vwo) Mr. Groen van Prinstererlaan 98 Postbus 186 9400 AD Assen tel (0592) 333 130 quintus@dr.nassaucollege.nl

Nadere informatie

KIEZEN VOOR DE TOEKOMST

KIEZEN VOOR DE TOEKOMST KIEZEN VOOR DE TOEKOMST 2012-2013 VMBO TL H AVO 4 19 januari 2012 19.30 20.30 V4 & OUDERS VOORLICHTING Traject voorbereiding MBO! daarnaast Traject optie voor HAVO HAVO IS NOG 2 JAAR A.V.O. & NIET BEDOELD

Nadere informatie

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo Binnenkort ga je naar de middelbare school. Den Haag heeft veel middelbare scholen. Dat is maar goed ook, want je kunt samen

Nadere informatie

Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen

Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen Hoorn, juni 2012 Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen Voor wie is het tweede tijdvak bestemd? Het

Nadere informatie