Studiegids najaar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids najaar 2015"

Transcriptie

1 Studiegids najaar BV Nieuws Jaargang 2015 Special Edition

2 woord Opleidingen van en voor de praktijk Fundament voor carrières Onze economie krabbelt langzaam uit een diep dal. Ook de bouw trekt aan. De werkgelegenheid in onze sector groeit langzaam en de eerste vacatures ontstaan. Dit is hét moment om u nieuwe kennis eigen te maken en te gelde te maken. Nieuwe materialen en uitvoeringstechnieken, geactualiseerde normen en voorschriften, verschuivende verantwoordelijkheden en zich verder ontwikkelende rekensoftware: allemaal redenen om weer in de schoolbanken plaats te gaan nemen. De Betonvereniging biedt u komend studiejaar weer een scala aan opleidingen en cursussen, in de specialisaties Technologie, Ontwerp, Uitvoering en Onderhoud. Vertrouwde opleidingen, maar ook nieuwe cursussen. Zo gaan we met de cursus zelfverdichtend beton een traject in van (gedeeltelijke) e-learning: ingeleid door vertrouwde klassikale kennisoverdracht, gevolgd door individuele praktijklessen op de eigen werkplek, ondersteund door instructiefilmpjes op internet en de mogelijkheid online vragen te stellen en kennis te delen met docent en medecursisten. Verder zal komend najaar de derde module van de bruggencursus worden houden, met bestaande bruggen als onderwerp. Ook aan de bestaande cursussen is weer flink gesleuteld. Gezamenlijk met onze ervaren docenten en praktijkmensen hebben we ervoor gezorgd dat ons pakket zo actueel mogelijk is. In deze studiegids vindt u al onze opleidingen en cursussen die dit najaar starten. Ook geven we u alvast een doorkijkje naar ons aanbod van voorjaar In november 2015 zal een studiegids verschijnen waarin we meer in detail op het voorjaarprogramma zullen ingaan. Met deze studiegids kunt u voor nu alvast belangrijke stappen zetten op weg naar een professionele toekomst. dr.ir. F. Pries directeur

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Technologie 2 Cursusaanbod Betontechnologie...2 Betonlaborant BV...4 Basiskennis Betontechnologie...5 Betontechnologisch Adviseur...6 Zelfverdichtend beton NIEUW...7 Werkvoorbereiding en Uitvoering 24 Cursusaanbod Werkvoorbereiding en Uitvoering...24 Bekistingen, Hulpconstructies & Uitvoeringsmethoden...26 Schoonbeton in de Praktijk...27 Ontwerp 8 Betonreparatie 28 Cursusaanbod Betonconstructies en ontwerpen...8 Basiskennis Betonconstructieleer...10 Betonconstructeur ASEng...11 Inleiding Geotechniek...12 Betonconstructeur BSEng...13 Betonconstructeur MSEng...14 Meesterproef...15 Prefab Beton voor Constructeurs...16 Inleiding in de dynamica...17 Rekenvoorbeelden op basis van de EC gespannen Beton, deel B...19 Waterbouwkundige (beton)constructies...20 Onderwaterbeton...21 Bruggen, bestaand...22 Integraliteit in betonontwerp en -uitvoering Cursusaanbod Betononderhoud en -reparatie Kennismaken met Betononderhoud & Betonreparatie...30 Inspectie en Beheer Bouw & Infra Schouwen - Toestandsinspectie en conditiemeting - Inspectie adviesrapport Overig Aanmeldingsformulier cursus...32 Aanmeldingsformulier lidmaatschap

4 Cursusaanbod Betontechnologie Kennisoverdracht over beton staat al sinds de beginjaren van haar bestaan prominent op de agenda van de Betonvereniging. Hele generaties betonlaboranten en betontechnologen zijn sindsdien opgeleid, en de kwaliteit van de gediplomeerden heeft nooit ter discussie gestaan. In voorschriften en regelgeving worden de opleidingen aangehaald als voorbeelden van gewenst kennisniveau van medewerkers; te noemen zijn NEN 8005, KIWA Criteria en de beoordelingsrichtlijnen 1801, 1904, 1905 en De Betonvereniging voelt zich daarom blijvend verplicht passende opleidingen aan te bieden. In de loop der jaren is er een samenhangend pakket aan cursussen en opleidingen ontstaan. Deze cursussen hebben een instroomniveau vanaf VMBO tot en met HBO+ en kennen een doorlopende leerlijn. elk gewenst uitstroomprofiel (beroepsniveau) is er uit het cursusaanbod een passende keuze te maken. Wilt u betonlaborant worden en u hebt een VMBO-diploma Bouwtechniek, dan begint u met de cursus Basiskennis Beton Algemeen [bba] (vh. Algemene Basiskennis Beton). Daarna volgt u de cursus Betonlaborant BV [bla]. Wilt u betontechnoloog worden en hebt u een vooropleiding MBO Bouwkunde of Infratechniek, dan kunt u het best beginnen met de cursus Basiskennis Beton Technologie [bbt]. Daarna doet u de cursus Practicum Betontechnologie [pbt] en tot slot de cursus Betontechnoloog [bte]. Voelt u meer voor een adviesfunctie op de bouwplaats tussen constructeurs, aannemers en technologen, dan volgt u na [bbt] de cursus betontechnologisch adviseur [bta]. 2 Natuurlijk kunt u cursussen ook volgen vanuit een behoefte uw algemene kennisniveau te vergroten. Als u op 1 dag bijgepraat wilt worden over betontechnologie, dan zijn er de cursussen Basiscursus Beton Uitvoering [bbu] en Betontechnologie in de Uitvoering [bun]. Bent u werkzaam als werkvoorbereider of uitvoerder in de civiele betonbouw en u wilt meer weten van dat bijzondere bouwmateriaal beton, dan is de cursus Basiskennis Beton Algemeen [bba] precies wat u zoekt, ook al hebt u een HBO-opleiding. En voor werknemers in de betonsector die een niet-technisch beroep uitoefenen, zoals verkopers en administratief personeel, zijn deze drie cursussen ook geschikt. laboratoriumpersoneel bestaan er naast de cursus Betonlaborant BV [bla] ook nog de cursussen Toeslagmaterialenlaborant BV [tla] en Metselmortellaborant BV [mla]. een deel hebben deze cursussen een vergelijkbare insteek (theorie en prakticum), maar voor een ander deel geven ze ook invulling aan specifieke vragen uit de betreffende branches. Tot slot: omdat NEN 8005 en de BRL s 1801 en 2502 waken over de kwaliteit van het geleverde materiaal, stellen deze documenten ook eisen aan nascholing. De cursussen Nascholing Betonlaborant [bln], Nascholing Toeslagmaterialenlaborant [tln] en Nascholing Betontechnoloog [btn] geven hieraan invulling. En voor een betontechnoloog is de cursus Betontechnologisch Adviseur [bta] ook een uitstekende manier om aan de nascholingsverplichting te voldoen. Overzicht Betontechnologie Najaar 2015 Betonlaborant BV Basiskennis Beton Technologie Betontechnologisch Adviseur BV Zelfverdichtend Beton jaar 2016 Basiskennis Beton Algemeen Basiskennis Beton Technologie Practicum Beton Technologie Betontechnoloog BV Nascholing Betonlaborant BV/Betontechnoloog BV Toeslagmaterialenlaborant BV

5 Technologie Bij Betontechnologisch Adviseur komen theorie en praktijk samen Nina Janssen, werkzaam bij Qceas, had een flinke honger naar kennis over beton. Na een begin met de cursussen Basiskennis Beton Algemeen [bba] en Basiskennis Beton Technologie [bbt], volgde ze in 2013 de cursus Betontechnologisch Adviseur [bta]. In mijn dagelijkse werkzaamheden vormde mijn gebrek aan betonkennis een redelijk obstakel. In de cursussen [bba] en [bbt] werd mijn honger naar kennis over beton aardig gestild, maar ik miste toch nog steeds de terugkoppeling naar mijn dagelijkse werkzaamheden. Dat leverde de cursus Betontechnologisch Adviseur mij. In deze cursus worden niet-alledaagse situaties uit de praktijk aangehaald waarin een beroep wordt gedaan op eerder opgedane kennis uit de cursussen [abb] en [bbt] én de praktijk. Je leert om een advies te geven over de meest optimale betonsamenstelling, de juiste verwerkingsmethode van de betonmortel, de meest optimale uithardomstandigheden, schades aan jong beton en alles wat gewenst eindresultaat kan beïnvloeden. De denkwijze die je aangeleerd krijgt in de cursus BTA, pas ik nog dagelijks toe. 3

6 Betonlaborant BV Het zelfstandig kunnen uitvoeren van de laboratoriumwerkzaamheden, die behoren bij het vervaardigen en controleren van betonspecie en beton. De interpretatie en verantwoordelijkheid blijven voorbehouden aan de bevoegde betontechnoloog. De opleiding is bestemd voor personeel dat werkzaam is in laboratoria van betonmortelbedrijven, betonfabrieken, aannemingsbedrijven, (betontechnologische) adviesbureaus en overheidsinstellingen. 4 Het theoriegedeelte van de opleiding bestaat uit acht lesdagen van zes lesuren, om de veertien dagen, en drie practicumdagdelen. De kennisoverdracht heeft plaats door mondeling onderwijs aan de hand van een cursusdictaat, demonstraties en uit te voeren proeven, ook buiten de lesdagen. Daartoe moet de kandidaat in zijn eigen (werk)omgeving kunnen beschikken over laboratoriumvoorzieningen. De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Tijdens het theoriegedeelte worden de navolgende onderwerpen behandeld: controle op toeslagmaterialen, hulpstoffen en water; eenvoudige mengselberekening; uitvoering van de laboratoriumproeven die nodig zijn bij de controle van betonspecie en beton; het toetsen van de laboratoriumresultaten aan de eisen van de geldende normen. Instructies in het laboratorium maken deel uit van de theorielessen. Cursusgeld incl. practicum en examen Cursusgeld met examen zonder practicum In het cursusgeld zijn het cursusmateriaal en de lunch inbegrepen. Vervolgcursussen Opleiding Betontechnoloog BV Toeslagmaterialenlaborant BV Metselmortellaborant BV Alleen examen zonder practicum 3.190, , , ,- 470,- 540,- Amersfoort Rotterdam Hasselt (Ov.) Eindhoven Aanvangsdatum 7 september september september september 2015 Examenplaats Examendatum Utrecht 9 februari 2016 actuele informatie en inschrijvingen: zie > opleidingen > technologie > betonlaborant BV

7 Basiskennis Beton Technologie [bbt] Na het volgen van deze cursus weet u hoe beton is samengesteld en kunt u eenvoudige mengsels uitrekenen. Deze cursus is een verplichte vooropleiding voor de drie opleidingen op betontechnologisch gebied: Betontechnoloog BV Betontechnologisch Adviseur BV of Betononderhoudskundige BV. De cursus is bestemd voor werknemers die: de opleiding tot Betontechnoloog BV, Betontechnologisch Adviseur BV of Betononderhoudskundige BV gaan volgen. meer betontechnologische basiskennis willen bezitten dan in het reguliere technisch onderwijs is aangeboden. Technologie De cursus bestaat uit twaalf lesavonden van tweeëneenhalf uur, die in principe wekelijks plaatshebben. De kennisoverdracht heeft plaats door middel van mondeling onderwijs aan de hand van een speciaal voor deze cursus geschreven dictaat van de Betonvereniging. De cursus is opgebouwd rond onderstaande thema s: A. De korrels toeslagmaterialen Invloed op eigenschappen beton Invloed op de waterbehoefte- en De verhouding tussen de korrels - Achter grondinformatie voor het berekenen van de mengverhoudingen B. De lijm Cementsteen - Water-cementfactor - Overige invloeden op De Lijm Water - Cement en bindmiddel - Vulstoffen C. De toevoegingen Hulpstoffen - Pigmenten en Kleurstoffen Vezels - Verwerken van vezels D. Het Mengselontwerp Eisen aan de betonsamenstelling - Keuze van de materialen - Berekenen van betonsamenstelling: grondslagen E. Het Vervaardigen en Verwerken van betonspecie Verwerkbaarheid - Betontechnologische aandachtspunten - Speciale betontechnieken F. De Kwaliteitszorg en Regelgeving Uiteraard zijn de nieuwste (Europese) normen in het cursusmateriaal verwerkt Najaar 2015 Aanvangsdatum Cursusgeld incl. examen In het cursusgeld is het cursusmateriaal inbegrepen. Vervolgcursussen Barendrecht Diemen Meppel Den Bosch Examenlocatie Utrecht Alleen deelname examen 7 september september september september 2015 Examendatum 15 december 2015 Betontechnoloog [bte] en Practicum Betontechnologie [pbt] Betononderhoudskundige [bok] en Basiskennis Betonconstructieleer [bbc] Betontechnologisch Adviseur [bta] 1.240, ,- 675,- 750,- 5 actuele informatie en inschrijvingen: zie > opleidingen > technologie > basiskennis betontechnolgie [bbt]

8 Betontechnologisch Adviseur [bta] Deze cursus biedt functionarissen binnen de driehoek betonconstructeur uitvoerder betontechnoloog een passende opleiding waarbij in niet-alledaagse situaties geadviseerd moet worden over samenstelling en verwerken van betonspecie en het beoordelen van de invloed van de bijzondere uitvoeringsaspecten op het verhardende beton. De Betontechnologisch Adviseur BV kan daarnaast schade analyseren aan jong beton en adviseren voor herstel. De cursus is bestemd voor betonconstructeurs of betontechnologische experts in dienst bij advies- en ingenieurs bureaus en de overheid; uitvoeders/werkvoorbereiders en betontechnologische deskundigen bij aannemingsbedrijven; betontechnologen bij betoncentrales en betonfabrieken. Wanneer alle drie de partijen in de lessen aanwezig zijn, zal de samenwerking tussen de drie disciplines het best tot zijn recht komen 6 De cursus bestaat uit zes dagen van zes lesuren, eens in de veertien dagen. Aan de hand van de volgende thema s wordt de stof van de Basiskennis Betontechnologie [bbt] uitgebreid en verdiept: 1. Certificatie & Regelgeving 2. Constructieleer 3. Eigenschappen Grondstoffen & Beton 4. Durability en Schademechanismen 5. Verhardingsbeheer 6. Betontechnologische Uitvoeringsaspecten 7. Specifieke aspecten van betonsoorten en betontoepassingen 8. Sustainability Aanvangsdatum Gouda 2 september 2015 Mondeling Examen Datum Gouda 17 februari 2016 Cursusgeld cursus incl. (her)examen 2.350, ,- In het cursusgeld zijn het cursusmateriaal en de lunch inbegrepen. 16 KE-punten t.b.v. het Constructeursregister Vervolgcursussen Opleiding Betononderhoudskundige BV [bok] Verhardingsbeheersing en Betontechnologische Uitvoeringsaspecten [vbu] Schoon beton in de Praktijk Prefab beton - Uitvoeringsaspecten actuele informatie en inschrijvingen: zie > opleidingen > technologie > betontechnologisch adviseur [bta]

9 Zelfverdichtend beton [zvb] NIEUW De cursus is een combinatie van klassieke instructie in een leslokaal en door videobeelden ondersteund prakticum op de eigen werkplek. De theorie achter zelfverdichtend beton wordt klassikaal uitgelegd, waarna de cursisten met de aangereikte kennis op de eigen werkplek en in de eigen tijd verder kunnen studeren. Hiervoor zijn per onderwerp modules ontwikkeld die op internet beschikbaar zijn en die de cursisten in staat stellen zich elk onderwerp via zelfstudie eigen te maken. De modules bevatten niet alleen veel foto s en video s, maar ook voorbeelden en formulieren. In de praktische gedeelten kunnen resultaten worden ingevoerd die direct kunnen worden teruggekoppeld c.q. besproken met de docent. De cursus is bestemd voor werknemers die: in dienst van de aannemer de verwerkbaarheid van het mengsel moeten specificeren aan de hand van de EN 206. Deze functionaris zal moeten weten hoe het zelfverdichtend beton moet worden beproefd en wat de uitkomsten zeggen. Ook moet hij weten wat voor maatregelen hij moet treffen op de bouwplaats om geen problemen te krijgen; in dienst van de betonmortelcentrale of de prefabbetonfabriek het mengsel moeten ontwerpen en kunnen bijsturen aan de hand van de resultaten met betrekking tot verwerkbaarheid en uiterlijk. Technologie Onderwerpen 1. Wat is zvb en wanneer/waarvoor is het toepasbaar? 2. Specificeren van de gewenste eigenschappen van zvb aan de handvan de EN206 en de wensen van de gebruiker. 3. Materialen voor zvb: de specifieke eigenschappen die van belang zijn voor beton en hoe deze kunnen worden bepaald (waaronder kleurstoffen, vezels). 4. Mengselsamenstelling voor zvb (theoretisch). 5. Samenstellen van een mengsel voor zvb op basis van een selectie van materialen (praktisch). 6. Bepalen van de gevoeligheid van een mengsel (praktisch). 7. Het aanmaken van zvb. 8. Het beproeven van de eigenschappen van zvb. 9. Het verwerken van zvb (fabriek en bouwplaats). 10. Onvolkomenheden in het uiterlijk van zvb 11. Wijze waarop onvolkomenheden in uiterlijk van zvb te voorkomen zijn, kunnen worden bijgestuurd. Cursusgeld incl. examen 1.240, ,- In het cursusgeld is het cursusmateriaal inbegrepen. Cursisten die het gehele lesprogramma hebben gevolgd, verkrijgen een Bewijs van Deelname. 7 Dag 1 theorie; de onderwerpen 1 tot en met 4. Bedoeld voor korte toelichting, uitwijding, beantwoording van vragen aan de hand van de zelfstudie. Dag 2 praktijk; samenstellen mengsel onder begeleiding op basis van vooraf gekozen materialen, samenstelling (5). Dag 3 praktijk; gevoeligheid mengsel voor op Dag 2 samengesteld mengsel (6). Dag 4 theorie; de onderwerpen 7 tot en met 11. Betontechnologen volgen het gehele programma; uitvoerders hoeven de onderwerpen 3 t/m 7 niet te volgen. Aanvangsdatum Nieuwegein 3 november 2015 actuele informatie en inschrijvingen: zie > opleidingen > technologie > zelfverdichtend beton [zvb]

10 Cursusaanbod Betonconstructies en Ontwerpen In 1957 organiseerde de Betonvereniging voor het eerst het examen Betonconstructeur BV. Het diploma is sindsdien uitgegroeid tot zeer belangrijk startdocument voor menige carrière. Inmiddels zijn er verschillende algemene en specialistische ontwerpopleidingen op MBO-, HBO- en TU-niveau. De opleidingen hebben zich met de markt mee ontwikkeld. Zo wordt er op Masterniveau de (vervolg) opleiding aangeboden aan de professional die zich na haar/zijn opleiding aan het HBO verder wil bekwamen in bouwkundige en civiele constructies. Deze nu 3-jarige opleiding wordt beloond met de MSEng-titel. Rondom de MSEng-opleiding zijn er diverse kortlopende cursussen waaruit de (junior)-constructeur een keuze kan maken op het terrein dat hem het meest nabij is. De cursussen zijn alle gebaseerd op veel praktijkervaring en de vigerende regelgeving van Eurocodes en CUR-Aanbevelingen. De kennisoverdracht over betonconstructies en aanpalende gebieden staat al vele jaren prominent op veler agenda en de Betonvereniging voelt zich blijvend verplicht passende opleidingen aan te bieden. In de loop der jaren is er een samenhangend pakket aan cursussen en opleidingen ontstaan. Naast de MSEng en de diverse cursussen is er inmiddels voor de instroomniveaus vanaf MBO tot en met HBO+ een doorlopende leerlijn voor de a.s. constructief ontwerper. elk gewenst uitstroomprofiel (beroepsniveau) is er uit het opleidingsaanbod een passende keuze te maken. Komend vanaf het MBO biedt de ASEng u de constructieve basiskennis inclusief de vereiste wiskunde- en mechanicakennis. De BSEng biedt een schakeljaar aan de niet-constructieve HBO-er die zich verder wil bekwamen in de richting van Constructief Ontwerpen. 8 Natuurlijk kunt u cursussen ook volgen vanuit een behoefte uw algemene kennisniveau te vergroten. Als u op enkele dagdelen bijgepraat wilt worden over de integratie van ontwerp, constructie en uitvoering, bij schoon beton, constructieve ankers, bouwkuipen, bruggen e.d. kunt u een gerichte keuze maken uit diverse vakgerichte cursussen. Overzicht Betonconstructies en Ontwerpen Najaar 2015 Basiskennis Beton Constructieleer Betonconstructeur ASEng Betonconstructeur BSEng Betonconstructeur MSEng Inleiding Geotechniek Prefab beton voor constructeurs Inleiding in de Dynamica Rekenvoorbeelden met de EC2 gespannen beton deel B Waterbouwkundige constructies Onderwaterbeton Bestaande Bruggen Integraliteit B&U jaar 2016 Wapenen in de praktijk Basiskennis Beton Constructieleer EEM voor constructeurs gespannen beton deel A Bouwkuipen & Kelders Schoon beton voor Ontwerpers Bijzondere constructies met de EC2 Constructieve ankers voor beton Verhardingen van Cementbeton

11 Leertraject is nog niet voorbij Ostar Joostenz, werkzaam bij ABT, studeerde in juli 2014 af tot Betonconstructeur MSEng. Hij heeft de normaliter 3 jaar durende opleiding in 2 jaar af kunnen ronden. Dat kon omdat hij eerder al het HTI-diploma Betonconstructeur had gehaald, waardoor hij voor diverse vrijstellingen in aanmerking kwam. Na afronden van het HTI heb ik kort overwogen om het wetenschappelijk onderzoek in te gaan. Uiteindelijk ging mijn voorkeur toch uit naar de opleiding tot Betonconstructeur MSEng, deels als mogelijke opstap naar een promotie-onderzoek, deels als noodzakelijke link tussen het modelleerwerk en de dagelijkse constructeurspraktijk. Nu, twee jaar later, kijk ik met voldoening terug op dit leertraject. Als Diana-modelleur ben ik op onze afdeling veel betrokken bij O&O-werk. Berekeningen met eindige-elementenmethoden (EEM) vergen niet alleen fundamentele kennis, maar ook de bereidheid nieuwe vraagstukken op te lossen. De lessen van de Betonvereniging hebben mij hierin zeker verder geholpen. Zo zijn er diverse vakken waarin de achtergronden van EEM aan de orde komen. Uit ervaring kan ik zeggen dat de stof zeer goed aansluit op de praktijk. Onmisbaar is ook de systeemtheorie, die aan bod komt in de mechanicavakken. Want ontwerpen begint immers nog steeds met het schematiseren van een constructie en het herkennen van relaties in de mechanica. Maar bovenal leidt de opleiding op tot betonconstructeur, getuige de pittige blokken betonconstructies, waar wordt ingegaan op de achtergronden van de Eurocode. Ontwerp 9

12 Basiskennis Beton Constructieleer [bbc] De cursist krijgt inzicht in de krachtswerking van (beton) constructies en hoe een constructie zich gedraagt als het belast wordt. Tevens kan hij een constructief onveilig situatie onderbouwen, met toegepaste mechanica en betonconstructieleer op het niveau van 2 e jaar HBO Civiele techniek of Bouwkunde, zonder dat daarbij berekeningen worden uitgevoerd. De cursus is bestemd voor MBO-ers Bouwkunde/Infratechniek die via nascholingstrajecten en werkervaring zijn doorgegroeid naar een functie waarbij inzicht in krachtswerking van (beton)constructies van belang is. beelden: Uitvoerders in de bouw; Betontechnologisch Adviseurs; Inspecteurs/toezichthouders; Betontekenaars/modelleurs. Het deelcertificaat, behaald na het met goed gevolg afgelegde deelexamen, is vereist voor niet-hbo-ers (Bouwkunde/Civiele techniek) die het diploma Betononderhoudskundige BV willen behalen. Ook vormt de cursus het vertrekpunt voor de opleiding Betonconstructeur ASEng (zie blz. 11). 10 De onderwerpen worden in 10 lesavonden van 3 lesuren behandeld. De kennisoverdracht geschiedt door middel van mondeling onderricht aan de hand van het boek Constructieleer Gewapend Beton Braam & Lagendijk (CB2) en een voor deze cursus geschreven dictaat. Deel A. Algemene Constructieleer Schematisering en belastingen Oplegreacties en krachtswerking Inwendige spanningen Wapenen van betonconstructies Deel B. Betonconstructieleer Materiaaleigenschappen beton en staal Zuivere buiging dwarskracht wringing - pons Scheurvorming Verankeren en lassen betonstaal Balken platen - wanden kolommen voorspannen Lezen van wapeningstekening Cursusgeld In het cursusgeld zijn het cursusmateriaal en het deelexamen inbegrepen. Vervolgcursussen Betonconstructeur ASEng Betononderhoudskundige BV Wapenen in de Praktijk 1.250, ,- Plaats en tijd Aanvangsdatum Utrecht 8 september 2015 Examenplaats Examendatum Utrecht 8 december 2015 actuele informatie en inschrijvingen: zie > opleidingen > ontwerp constructief > basiskennis betonconstructieleer [bbc]

13 Betonconstructeur ASEng De post MBO-cursus Betonconstructeur ASEng is een tweejarige opleiding voor personeel van ingenieursbureaus en ontwerpafdelingen. De cursist leert onder eindverantwoordelijkheid van een betonconstructeur constructieberekeningen te maken van woningen, kleine bedrijfsgebouwen en eenvoudige kunstwerken. De cursus is bestemd voor MBO-ers (BOL-4) met een diploma Bouwkunde of Civiele Techniek. Ook geschikt voor betontekenaars/modelleurs om meer achtergrondkennis op te doen omtrent het berekenen van betonconstructies. Elk leerjaar bestaat uit twintig middag-avonden van zes lesuren. De lessen zijn wekelijks op dinsdag. Eerste semester: basiskennis betonconstructieleer 30 lesuren goniometrie 15 lesuren constructievormen 15 lesuren Tweede semester: betonberekenen 1 20 lesuren toegepaste mechanica 1 20 lesuren uitwerking oefenprojecten 1 20 lesuren Derde semester: betonberekenen 2 20 lesuren toegepaste mechanica 2 20 lesuren uitwerking oefenprojecten 2 20 lesuren Vierde semester: betonconstructies 3 20 lesuren toegepaste mechanica 3 20 lesuren uitwerking oefenprojecten 3 20 lesuren Cursusgeld eerste jaar Cursusgeld tweede jaar 2.975, , , ,- In het cursusgeld zijn het cursusmateriaal en de tentamens inbegrepen. Niet inbegrepen zijn de normen (EC0/EC1/EC2). Deze zijn apart bij de Betonvereniging te bestellen tegen gereduceerd tarief. Vervolgcursussen Bezitters van het diploma Betonconstructeur ASEng kunnen doorstromen naar de post HBO-cursus Betonconstructeur BSEng, maar moeten zich zelfstandig wiskunde op 2e jaars HBO-niveau eigen maken. Ontwerp 11 Aanvangsdatum Utrecht 8 september 2015 actuele informatie en inschrijvingen: zie > opleidingen > ontwerp constructief >betonconstructeur ASEng

14 Geotechniek: basismodule De cursist kan: een sondering vertalen in grondopbouw met lagen en grondsoorten; karakteristieke eigenschappen van grondsoorten bepalen, zoals volumegewichten, cohesie, hoek van inwendige wrijving en samendrukkingconstanten; grondspanningen en korrelspanningen van een grond profiel bepalen; zettingsberekeningen maken; vormen van funderingswijzen beschouwen Cursisten met een werktuigbouwkundige achtergrond hebben nauwelijks of geen onderricht gehad in de geotechniek. cursisten met een achtergrond als bouwkundige of civiele techniek is dit een opfriscursus en geeft dit mogelijk aanvullingen op eerdere opleidingen. 12 De module Geotechniek behandelt de basis voor grondmechanica en funderingstechniek. Deze module biedt de basiskennis die aansluit bij de behandeling van de lesstof bij de BSEng en MSEng. In deze cursus worden de basisbeginselen van de grondmechanica en de funderingstechniek behandeld. De cursist maakt kennis met het materiaal grond, de eigenschappen daarvan en de testmethoden om deze te bepalen. Behandeld worden de spanningen in de grond, variaties in grondwater, samendrukking van grond en bezwijken van grond alsmede keuze van funderingsmogelijkheden. Middag: Geologie Nederlandse opbouw geclusterd met grond en spanningen/zettingen Cursusgeld In het cursusgeld zijn cursusmap, documentatie en maaltijd inbegrepen. Het cursusgeld is integraal onderdeel en inbegrepen in de prijs van hen die deelnemen aan de opleidingen BSEng of MSEng. Vervolgcursussen Betonconstructeur BSEng Betonconstructeur MSEng 385,- 450,- Avond: Grondonderzoeksmethoden Grondwaterregimes Aanvangsdatum Utrecht 8 september 2015 actuele informatie en inschrijvingen: zie > opleidingen > ontwerp overig > module Geotechniek

15 Betonconstructeur BSEng van de opleiding is theoretische en praktische kennis bij te brengen die vereist is om zelfstandig de meest voorkomende constructieberekeningen te kunnen maken en te beoordelen en sturing te kunnen geven aan tekenaars. Deze opleiding is bestemd voor constructieve tekenaars, constructeurs en werkvoorbereiders/ontwerpers op HBO-niveau in de bouwpraktijk, die in hun werk te maken krijgen met constructieve ontwerpen en berekeningen en daarnaast voor de groep van toezichthouders, projectleiders en uitvoerders die in de praktijk de techniek en berekeningen/tekeningen moeten kunnen beoordelen. Inleiding De Nederlandse constructieve sector in de bouw blijft behoefte houden aan modelleurs, constructeurs, ontwerpers, projectleiders en toezichthouders. Het reguliere technisch onderwijs kan in onvoldoende mate aan deze vraag voldoen. Om tegemoet te komen aan de behoefte aan snel inzetbare constructeurs, verzorgen de Betonvereniging en Bouwen met Staal al vele jaren de deeltijdopleidingen Betonconstructeur BSEng en Staalconstructeur BSEng. Beide opleidingen duren één jaar. Ze reiken theorie en training aan voor het zelfstandig berekenen en controleren van constructies. De opleidingen zijn bestemd voor een ieder die een HBO-opleiding bouwkunde, civiele techniek of werktuigbouw heeft voltooid, zonder een constructief afstudeerprogramma. Ook vormen ze een vervolg op de opleidingen Staalbouwkundig Tekenaar-constructeur van de Vereniging Bouwen met Staal en Betonconstructeur ASEng van de Betonvereniging. De twee opleidingen hebben elk een apart materiaalgebonden deel en een groot gemeenschappelijk deel met algemene vakken. Door deze onderlinge verwantschap kunnen de deelnemers zich snel verbreden. Succesvol afronden van één BSEng-opleiding geeft direct toegang tot het materiaalgebonden deel van de andere opleiding. de algemene vakken geldt hierbij een vrijstelling. Doorgroeien tot constructief ontwerper is mogelijk door aansluitend de opleiding MSEng Betonconstructeur of Staalconstructeur te volgen. De opleiding wordt met name in een hoorcollegevorm gegeven. De kennisoverdracht vindt plaats aan de hand van studieboeken, dictaten en case-studies. De lesuren zijn wekelijks op dinsdag; van uur. Het leerjaar beslaat 26 middag/avonden van 6 lesuren. Het betonprogramma omvat de volgende vakken: construeren beton, staal en hout (basis) materiaalkunde beton, staal en hout (basis) toegepaste mechanica wiskunde voorschriften algemeen construeren beton (specialisatie) materiaalkunde en uitvoering beton (specialisatie) praktijkopdracht beton Aanvangsdatum Utrecht 15 september 2015 Cursusgeld * 4.285, ,-- In het cursusgeld is het cursusmateriaal inbegrepen. Daarnaast dient de cursist zelf een aantal studieboeken aan te schaffen, ter waarde van ca. 350,- tot 700,- * geldt voor leden van de Betonvereniging en de Vereniging Bouwen met Staal. 400 KE-punten (i.c.m. het HBO-diploma) t.b.v. het Constructeursregister Ontwerp 13 Vervolgcursussen MSEng Betonconstructeur of MSEng Staalconstructeur actuele informatie en inschrijvingen: zie > opleidingen > ontwerp constructief > betonconstructeur BSEng

16 Betonconstructeur MSEng van de opleiding is constructeurs theoretische en praktische kennis aan te reiken waarmee het mogelijk wordt om als (zelfstandig) constructief ontwerper te opereren. De opleiding richt zich op constructeurs die zich verder willen bekwamen in het ontwerpen en berekenen van beton- of staalconstructies. De opleiding is bestemd voor beton- cq staalconstructeurs die werken in de bouw bij opdrachtgevers, ontwerpers of aannemers van woningnieuwbouw, utiliteitsbouw, industriële bouw en infrastructurele projecten. Dit kan zowel bij nieuwbouw als renovatie en herbestemming zijn. Hierbij is de basis een functie met zelfstandig en besluitvaardig optreden. Het gaat om het oplossen van constructieve vraagstukken met toepassing van varianten en alternatieven bij het constuctief ontwerpen. 14 Inleiding Het ontwerpen en berekenen van bouwkundige en civiele constructies is een vakgebied voor specialisten. Het ontwerpstadium is veelal bepalend voor alle daaropvolgende fasen in het bouwproces. Beslissende keuzes ten aanzien van technische uitvoerbaarheid, materiaalgebruik en economie worden in het ontwerpstadium gemaakt. Om tijdens het ontwerpproces de juiste afwegingen te kunnen maken moet de constructief ontwerper beschikken over o.a. kennis van berekeningsmethodieken, toegepaste mechanica, ontwerpaspecten, risicoanalyses, materiaaltechnologie, economie, uitvoeringsmethoden, grondmechanica. De Masteropleidingen MSEng Betonconstructeur en Staalconstructeur zijn twee deeltijdopleidingen die worden georganiseerd door een samenwerkingsverband, bestaande uit de Betonvereniging en de Vereniging Bouwen met Staal met nauwe samenwerking met de Technische Universiteit Delft, de Haagse Hogeschool, de Hogeschool Rotterdam en de Hogeschool Avans. De opleiding bestaat uit drie studiejaren met een duur van circa 35 weken en wordt in het 3 de jaar afgesloten met het realiseren van een afstudeeropdracht. De lessen zijn wekelijks op dinsdag van tot uur. Een lesmiddag/-avond bestaat uit zes lesuren van vijftig minuten. De (mondelinge) kennisoverdracht vindt plaats aan de hand van studieboeken, dictaten en case-studies. Het 3 de jaar wordt afgesloten met de afstudeeropdracht ( AO). Het programma is te uitgebreid om hier in het kort te beschrijven. Vraag hiervoor de studiegids aan of download de studiegids van onze website. Het onderwijs wordt verzorgd door een team van ca. 30 docenten, voor het merendeel afkomstig uit het bedrijfsleven en het hoger onderwijs. Aanvangsdatum Utrecht 15 september 2015 De lessen zijn wekelijks op dinsdag van tot uur. Een lesmiddag/-avond bestaat uit zes lesuren van vijftig minuten. Zie hiervoor het rooster op de website Het 1e en 2de jaar omvatten 36 lesdagen, 3de jaar omvat 12 lesdagen en vervolgens zelfstudie met de afstudeeropdracht ( AO). Cursusgeld 1 ste jaar * Cursusgeld 2 de jaar * 3 de jaar incl Afstudeeropdracht (MSEng) * Afstudeeropdracht (MSEng) * * geldt voor leden van de Betonvereniging en de Vereniging Bouwen met Staal. Bovengenoemde kosten zijn inclusief eigen lesmateriaal, koffie en thee. Daarnaast dient u enkele boeken aan te schaffen en de beschikking te hebben over een laptop. De kosten van aan te schaffen boeken varieert van 350,- tot 700,- afhankelijk van wat men reeds in bezit heeft. 160 KE-punten t.b.v. het Constructeursregister 4.285, , , , , , , ,- Vervolgcursussen hen die hier met cijfer 8 of hoger slagen en zich nog verder willen bekwamen in het proces en beheersen van het zelfstandig ontwerpen, is er nog de ultieme Meesterproef met het certificaat PMSE. actuele informatie en inschrijvingen: zie > opleidingen > ontwerp constructief > MSEng Betonconstructeur

17 Meesterproef PMSE Cursisten die zich glorieus door de MSEng-cursus hebben heengewerkt en zich verder willen bekwamen in het proces en beheersen van het zelfstandig ontwerpen, kunnen nog de ultieme Meesterproef afleggen, met uiteindelijk recht op het certificaat PMSE. Met de Meesterproef kan de cursist laten zien dat hij zelfstandig als constructeur kan opereren. Het traject van de Meesterproef staat ook open voor cursisten die in voorgaande jaren het MSEng-traject succesvol hebben afgerond. Ontwerp 15 Meesterproef De fase van de Meesterproef begint met het indienen van een voorstel. Hierin moet de cursist aangeven op welke wijze hij de gevraagde diepgang denkt aan te tonen van de verschillende categorieën van de meesterproef zoals deze in het examenreglement staan genoemd: Categorie A: Ontwerpaspecten A1 - de gevolgde ontwerpfilosofie; A2 - de gemaakte keuzes ten aanzien van schematisering en krachtsverdeling van de constructie; A3 - beperkte aandacht voor uitvoeringsaspecten van het ontwerp. Categorie B: Berekenings- en detailleringsaspecten: B1 - de toepassing van de voorschriften; B2 - de gemaakte keuzes ten aanzien van detaillering en dimensionering; B3 - beperkte aandacht voor de kennis van materialen en uitvoeringstechnieken. Categorie C: Werkwijze en presentatie C1 - de gevolgde werkwijze en de daarbij gebruikte hulpmiddelen; C2 - de opbouw en presentatie van de afstudeeropdracht. Niet zozeer een feitelijke beschrijving van het gekozen project c.q. onderwerp, maar veeleer de mogelijkheden die het project biedt om de cursist op de bedoelde aspecten te kunnen beoordelen, staan nu centraal. De relevantie met de praktijk is daarbij belangrijker dan de wetenschappelijke diepgang. Daarnaast moeten er wel voldoende mogelijkheden zijn voor diepgang. Bijvoorbeeld: is een variantenstudie mogelijk? Zijn er voldoende keuzemogelijkheden voor dimensionering en detaillering? Zijn er verschillende uitvoeringsmethoden denkbaar? Anderzijds moet het onderwerp ook niet te complex zijn of te ver verwijderd van de werkervaring. Het risico op overeten is dan reëel.. Specifieke kennisvelden Moet de cursist voor de uitvoering van de Meesterproef zeer specifieke kennisvelden beheersen, die niet tijdens de opleiding zijn behandeld, dan is aanvullend literatuuronderzoek mogelijk of worden de niet voor de Meesterproef relevante kennisvelden van de Meesterproef uitgesloten. Doe het goed of niet! Begeleiding Tijdens het uitwerken van de Meesterproef wordt de cursist terzijde gestaan door een begeleider, die circa vier uur beschikbaar heeft. De begeleider kan ondersteunen bij: de technische opzet; het vinden van de juiste diepgang; het kiezen van de modelleringstechnieken; het bewaren van de balans in de tijdsbesteding: bijt u zich niet teveel vast in een deelaspect? Onderzoekt u teveel varianten? Soms ook kan hij expertise leveren als het een bijzonder onderwerp betreft. Meesterproef * 2.550, ,- * geldt voor leden van de Betonvereniging en de Vereniging Bouwen met Staal.

18 Prefab Beton voor Constructeurs Zelfstandig afwegen of een prefab-betonconstructie een interessante ontwerpvariant vormt en hoe deze toepassen. Het ontwerpen en dimensioneren van prefab-betonconstructies. Deze cursus is bestemd voor constructeurs op HBO/TU-niveau. Deze cursus is een module van de opleiding MSEng Betonconstructeur BV. De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van drie lesuren. 16 Ontwikkelingen prefab-betonindustrie Drijfveren prefab beton Semi prefab of volledig prefab Inleiding constructie kantoorgebouw Maatsystematiek, transport- en montagemethoden Vuistregels voor projectvoorbereiding en planning Verbindingen Inleiding constructie woongebouw Beton als bekleding Inleiding constructie parkeergarage Cursusdata Utrecht 3, 10 en 17 november 2015 Cursusgeld In het cursusgeld is het cursusmateriaal inbegrepen. Cursisten die het gehele lesprogramma hebben gevolgd, verkrijgen een Bewijs van Deelname. 4 KE-punten t.b.v. het Constructeursregister 715,- 830,- Vervolgcursussen Eindige-elementenmethode voor constructeurs Inleiding in de Dynamica gespannen beton Bijzondere constructies met de EC2 actuele informatie en inschrijvingen: zie > opleidingen > ontwerp constructief > prefab beton voor constructeurs

19 Inleiding in de dynamica De geslaagde cursist is in staat een complex dynamisch systeem te reduceren tot een eenvoudiger systeem dat met de opgebouwde kennis gemodelleerd en beoordeeld kan worden. Onder andere wordt de afleiding van de bewegingsvergelijking van enkele klassieke dynamische systemen en hun oplossing behandeld. Hiermee kent de cursist de theoretische achtergrond om het gedrag van een dynamisch systeem te bestuderen en te beoordelen. De module is bestemd voor beton- en staalconstructeurs, die bij de uitoefening van hun vak in aanraking kunnen komen met dynamische problemen. Deze cursus is een module van de opleiding Betonconstructeur MSEng. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van drie lesuren. De kennisoverdracht geschiedt door mondelinge kennisoverdracht aan de hand van een speciaal samengesteld cursusdictaat. Vervolgcursussen Eindige-elementenmethode voor constructeurs gespannen beton Prefab beton voor constructeurs Bijzondere constructies met de EC2 Ontwerp De cursus heeft plaats op vier achtereenvolgende dinsdagen. systemen met één vrijheidsgraad ongedempt en gedempt vrije trilling gedwongen trillingen (harmonische belasting) systemen met continu verdeelde massa en stijfheid schematiseren van complexe systemen tot systemen met één vrijheidsgraad respons op kortdurende belastingsverschijnselen discrete systemen met meer vrijheidsgraden dynamische belastingen in de praktijk en beoordeling van de respons 17 Cursusdata Utrecht 1, en 22 december 2015 Cursusgeld * 890, ,- In het cursusgeld zijn het cursusmateriaal en het tentamen inbegrepen. * geldt voor leden van de Betonvereniging en de Vereniging Bouwen met Staal. 8 KE-punten t.b.v. het Constructeursregister actuele informatie en inschrijvingen: zie > opleidingen > ontwerp constructief > inleiding in de dynamica

20 Rekenvoorbeelden op basis van de EC2 Het behandelen van enkele standaard onderwerpen die specifiek zijn. Het gaat om inzicht en rekenvaardigheid. Het streven is de interpretatie en werkwijze met EC2 bij enkele onderwerpen toe te lichten (zie programma). De cursus is bestemd voor zowel ontwerpers, constructeurs, projectleiders en werkvoorbereiders die in hun werk te maken krijgen met constructies, die op de grondslag van Eurocode 2 moeten worden berekend en getoetst. 18 De ontwikkelingen in het ontwerpproces staan niet stil. De huidige ontwerpen worden gekenmerkt door bijzondere randvoorwaarden. Daarnaast hebben de Eurocodes een liberale opzet. Ze bieden meer vrijheid, die echter wel geborgd moet worden. De valkuilen bij de diverse onderwerpen moeten besproken worden. In deze cursus gaat het om de interpretatie, het inzicht en de rekenwijze. In deze cursus worden de constructieonderdelen behandeld met al hun bijzonderheden en dit in relatie tot uitvoerbaarheid gebaseerd op het Rode Boek, met de voorbeelden op basis van de aloude VBC. Aan de hand van de identieke rekenvoorbeelden zijn er berekeningen gemaakt die uitvoerig worden besproken. Het betreft hierbij zowel de ontwerpkant als de technische haalbaarheid. De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van elke 4 lesuren. Er wordt gebruik gemaakt van powerpointpresentaties en uitgewerkte voorbeelden. beelden invoeren n.a.v. rode boek: 2-paals lijnpoer / 4-paalslijnpoer 4-paals blokpoer Console Pendelkolom Strokenvloer Puntvormig ondersteunde vloer gespannen ligger Stabiliteit gebouw Tunnelwand Bassin Raamwerk Wandligger Cursusdata Utrecht 25 november, 2 en 9 december 2015 Cursusgeld In het cursusgeld zijn cursusmateriaal en lunch inbegrepen. Cursisten die het gehele lesprogramma hebben gevolgd, verkrijgen een Bewijs van Deelname. 6 KE-punten t.b.v. het Constructeursregister Vervolgcursussen Bijzondere constructies met de EC , ,- actuele informatie en inschrijvingen: zie > opleidingen > ontwerp overig > bijzondere constructies met de EC2

Studiegids. najaar BV Nieuws. Jaargang 2017 Special Edition

Studiegids. najaar BV Nieuws.  Jaargang 2017 Special Edition Studiegids najaar 2017 www.betonvereniging.nl BV Nieuws Jaargang 2017 Special Edition Voorwoord 90 jaar Betonvereniging, 60 jaar sterk in opleidingen 16 november 2017 bestaat de Betonvereniging 90 jaar.

Nadere informatie

Studiegids voorjaar 2016

Studiegids voorjaar 2016 Studiegids voorjaar 2016 www.betonvereniging.nl BV Nieuws Jaargang 2016 Special Edition woord Opleidingen van en voor de praktijk Fundament voor topprestaties Van onze olympiërs worden komende zomer weer

Nadere informatie

Studiegids. voorjaar BV Nieuws. Jaargang 2016 Special Edition

Studiegids. voorjaar BV Nieuws.  Jaargang 2016 Special Edition Studiegids voorjaar 2017 www.betonvereniging.nl BV Nieuws Jaargang 2016 Special Edition Voorwoord Opleidingen van en voor de praktijk Duurzaam inzetbaar met cursussen van de Betonvereniging De arbeidsmarkt

Nadere informatie

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL MBO HBO Maritieme techniek Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL DEELTIJD MBO- EN HBO-OPLEIDINGEN Nederlandse scheeps- en jachtwerven horen tot de absolute wereldtop. De voorsprong op

Nadere informatie

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR'

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' Uitgave 1 januari 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het deelexamen ter verkrijging van het deelcertificaat Betontechnologisch

Nadere informatie

sterkte en stijfheid van kolommen bij wisselbelasting

sterkte en stijfheid van kolommen bij wisselbelasting sterkte en stijfheid van kolommen bij wisselbelasting kolommen met rechthoekige doorsnede STICHTING C O M M I S S I E VOOR U I T V O E R I N G V A N R E S E A R C H INGESTELD DOOR DE BETO N VE R EN I Gl

Nadere informatie

Regeling en Aanmelding Examen BC of SC

Regeling en Aanmelding Examen BC of SC Regeling toelating tot de opleiding BC of SC De opleidingen Betonconstructeur HTI (BC) en staalconstructeur HTI (SC) bestaan uit drie studiejaren, respectievelijk BS1, BC2/SC2 en BC3/SC3. Studenten worden

Nadere informatie

Examenregelement Beton- Staaltechniek

Examenregelement Beton- Staaltechniek Regeling toelating tot de cursus BC of SC De cursussen Betonconstructeur HTI (BC) en staalconstructeur HTI (SC) bestaan uit twee cursusjaren, respectievelijk BC/SC2 en BC/SC3. Studenten worden uitsluitend

Nadere informatie

Repareren van Betonconstructies. Bart van der Woerd Practice-Engineering Voorzitter VBR

Repareren van Betonconstructies. Bart van der Woerd Practice-Engineering Voorzitter VBR Repareren van Betonconstructies Dat doe je zo! Bart van der Woerd Practice-Engineering Voorzitter VBR Repareren van Betonconstructies; dat doe je niet zomaar! Hoe komt de opdrachtgever tot een uitvraag

Nadere informatie

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result 11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie Imagine the result Wie zijn wij? Jeroen Bunschoten Senior adviseur bouwregelgeving ARCADIS Nederland BV Gerard van Engelen Senior adviseur

Nadere informatie

Opleiding. Plaatbewerking. mbo niveau 4+ BBL 2014-2015. Pilot in februari 2015! kweekvijver voor techniek, vakmanschap en creativiteit

Opleiding. Plaatbewerking. mbo niveau 4+ BBL 2014-2015. Pilot in februari 2015! kweekvijver voor techniek, vakmanschap en creativiteit Opleiding Plaatbewerking mbo niveau 4+ BBL 2014-2015 Pilot in februari 2015! kweekvijver voor techniek, vakmanschap en creativiteit Opleiding BBL-opleiding op mbo niveau 4+ Plaatbewerking De metaalbewerking

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

schaaldaken richtlijnen voor het ontwerpen, berekenen en uitvoeren COMMISSIE VOOR UITVOERING VAN RESEARCH INGESTELD DOOR DE BETO N VE R EN IGI NG

schaaldaken richtlijnen voor het ontwerpen, berekenen en uitvoeren COMMISSIE VOOR UITVOERING VAN RESEARCH INGESTELD DOOR DE BETO N VE R EN IGI NG schaaldaken richtlijnen voor het ontwerpen, berekenen en uitvoeren COMMISSIE VOOR UITVOERING VAN RESEARCH INGESTELD DOOR DE BETO N VE R EN IGI NG ONDERZOEKINGSCOMMISSIES (1971) COMMISSIE A 1 A 7 A 11 A

Nadere informatie

BV Nieuws. Cursussen van de Betonvereniging? De snelste route naar een succesvolle carrière! Agenda Concreet Studiedagen Cursussen/Mededelingen

BV Nieuws. Cursussen van de Betonvereniging? De snelste route naar een succesvolle carrière! Agenda Concreet Studiedagen Cursussen/Mededelingen Agenda Concreet Studiedagen Cursussen/Mededelingen 5 BV Nieuws Cursussen van de Betonvereniging? De snelste route naar een succesvolle carrière! jaargang 2014 augustus, nummer 5 1 INHOUD 11 18 Agenda 2

Nadere informatie

leergang projectontwikkeling

leergang projectontwikkeling Inleiding Professionalisering van het vak is in alle NEPROM-opleidingen hét uitgangspunt Een goede samenwerking tussen overheid en smaatschappijen bevorderen, staat bij de NEPROM hoog op de agenda. Daarnaast

Nadere informatie

SKO. Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden

SKO. Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden Avondopleidingen SKO Financiële Opleidingen Ondernemer opleidingen Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden Basiskennis Calculatie BKC Praktijkdiploma Boekhouden PDB Moderne Bedrijfsadministratie

Nadere informatie

CURSUS BETONTECHNOLOGIE LEUVEN 2007

CURSUS BETONTECHNOLOGIE LEUVEN 2007 DOEL VAN DE CURSUS Het doel van de cursus is het verschaffen van grondige kennis over de bestanddelen, de samenstelling, het vervaardigen en het verwerken van beton. Ook de eigenschappen, het uiterlijk,

Nadere informatie

Opleidingen Boekhouden

Opleidingen Boekhouden Opleidingen Boekhouden Bij Avondopleidingen SKO kunt u kiezen uit 3 verschillende niveau's opleidingen boekhouden: Opleiding Basiskennis Boekhouden BKB vergelijkbaar met MBO-3 niveau (= Elementair Boekhouden

Nadere informatie

Balanceren voor gevorderden

Balanceren voor gevorderden thema 1 De praktijk van onderwaterbeton voor ontwerp, uitvoering en technologie Balanceren voor gevorderden Het klinkt simpel, het maken van een bouwput met een vloer van ongewapend onderwaterbeton (owb).

Nadere informatie

gedeeltelijk voorgespannen beton

gedeeltelijk voorgespannen beton gedeeltelijk voorgespannen beton STICHTING COMMISSIE VOOR UITVOERING VAN INGESTELD DOOR DE BETO N V E R E N IGI N G RESEARCH ONDERZOEKINGSCOMMISSIES (1977) COMMISSIE A 7 Onderzoek naar het plastische gedrag

Nadere informatie

Taken en verantwoordelijkheden t.a.v. tekeningen en berekeningen

Taken en verantwoordelijkheden t.a.v. tekeningen en berekeningen Taken en verantwoordelijkheden t.a.v. tekeningen en berekeningen Over de verdeling van de taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van het opstellen van de tekeningen en berekeningen die ten grondslag

Nadere informatie

Agenda Studiedagen Cursussen B-E-T-O-N-I-N-F-O. BV Nieuws. Betonschade? Betonreparatie! jaargang 2014 februari, nummer 1

Agenda Studiedagen Cursussen B-E-T-O-N-I-N-F-O. BV Nieuws. Betonschade? Betonreparatie! jaargang 2014 februari, nummer 1 Agenda Studiedagen Cursussen B-E-T-O-N-I-N-F-O 1 BV Nieuws Betonschade? Betonreparatie! jaargang 2014 februari, nummer 1 1 INHOUD 9 20 Agenda 2 Concreet 5 Studiedagen 6 Cursussen 9 28 Mededelingen/ B-E-T-O-N-I-N-F-O

Nadere informatie

SKO. Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden

SKO. Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden Avondopleidingen SKO Financiële Opleidingen Ondernemer opleidingen Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden Basiskennis Calculatie BKC Financieel Assistent Praktijkdiploma Boekhouden PDB Moderne

Nadere informatie

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding Upgrade Functioneel Beheer Leren in de praktijk Benut je werkervaring Opleiding op maat Persoonlijke begeleiding Word in drie maanden functioneel beheerder Upgrade Functioneel Beheer Als je - optimaal

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde De beste manier om aan goed opgeleid hbo personeel te komen! Informatie en aanvragen Onno Niessen, Programmamanager Vanessa Fleuren, Start People M: 06 13

Nadere informatie

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Is uw personeelsbeleid klaar voor het werken met vrijwilligers? Tijden veranderen. Bezuinigingen zorgen er voor dat in veel sectoren steeds meer een beroep

Nadere informatie

Workshop Groen Beton - Integraal kunstwerken

Workshop Groen Beton - Integraal kunstwerken Workshop Groen Beton - Integraal kunstwerken Duurzaam ontwerpen uit oogpunt van Beheer & Onderhoud Agenda Agenda 1. Welkom en even voorstellen; 2. Wat is de doelstelling van deze case?; 3. Duurzaam ontwerpen

Nadere informatie

scheve platen puntlasten temperatuur dwarscontractiecoëfficiënt verende ondersteuningen

scheve platen puntlasten temperatuur dwarscontractiecoëfficiënt verende ondersteuningen scheve platen puntlasten temperatuur dwarscontractiecoëfficiënt verende ondersteuningen COMMISSIE VOOR UITVOERING VAN RESEARCH INGESTELD DOOR DE BETONVEREN IGI NG ONDERZOEKINGSCOMMISSIES (1973) COMMISSIE

Nadere informatie

CONSTRUCTIEMECHANICA 3

CONSTRUCTIEMECHANICA 3 CT2031 INTRODUCTIE CONSTRUCTIEMECHANICA 3 CONSTRUCTIEMECHANICA in de BSc-FASE WIE WAT WAAR HOE? Colleges, Leermiddelen, Oefeningen, COZ, Tentamen INHOUD EN DE RELATIE MET ANDERE VAKKEN Docent : ir J.W.

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2013-2014 BACHELOROPLEIDING CIVIELE TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 1 Inhoud Hoofdstuk 1 - Propedeuse... 2 Artikel 1 Samenstelling propedeuse... 2 Hoofdstuk 2 - Bachelorfase...

Nadere informatie

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... pagina 1 Presentatie NEN 3140... pagina 2 Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Installatieverantwoordelijke... pagina 3 Werkverantwoordelijke... pagina

Nadere informatie

Constructieve Samenwerking BWT. Ron Kerp Bert Winkel

Constructieve Samenwerking BWT. Ron Kerp Bert Winkel Constructieve Samenwerking BWT Ron Kerp Bert Winkel Het COBc is verdeeld over 5 regio s (ROB) Noord-West Midden Noord-Oost Zuid-West Zuid-Oost Vanuit iedere regio is er een voorzitter en een secretaris

Nadere informatie

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau Hoe zorgt u er als manager voor dat uw plannen en ideeën door de organisatie als net zo waardevol worden ervaren als door uzelf? In deze cursus beïnvloeden leert u hoe u met geavanceerde technieken op

Nadere informatie

01 kwaliteitscontrole beton

01 kwaliteitscontrole beton RAPPORT 01 kwaliteitscontrole beton kwaliteit en samenstelling schatting sterkte specie-analysemethoden STICHTING COMMISSIE VOOR UITVOERING VAN INGESTELD DOOR DE BETON VER E N IGI N G RESEARCH ONDERZOEKINGSCOMMISSIES

Nadere informatie

HOGESCHOOL ROTTERDAM

HOGESCHOOL ROTTERDAM HOGESCHOOL ROTTERDAM Cluster: RIBACS MODULEWIJZER voor de cursus Funderen van Bouwwerken Modulecode: ribfvb01c Opgesteld door: JH van Dalen Aanmaakdatum: juli 2005 Studielast: 3 ECTS Opleiding: Fase: CT

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 9205

Wijzigingsblad BRL 9205 Wijzigingsblad BRL 9205 Duikerelementen van gewapend beton 14 maart 2014 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Constructief Beton d.d. [dd maand jjjj]

Nadere informatie

MEER INFORMATIE? CURSUSAANBOD

MEER INFORMATIE? CURSUSAANBOD CURSUSAANBOD WWW.ELEKTRORAAD.NL Cursisten zijn over het algemeen uit op een gedegen stuk praktijkervaring. En natuurlijk moet dat bij voorkeur worden gedoceerd door mensen uit de praktijk. Ook de discussie

Nadere informatie

R303.07 NIL/EWF OPLEIDINGS- EN EXAMENREGLEMENT INDUSTRIEEL LIJMEN

R303.07 NIL/EWF OPLEIDINGS- EN EXAMENREGLEMENT INDUSTRIEEL LIJMEN Pagina 1 van 5 R303.07 R303.07 NIL/EWF OPLEIDINGS- EN EXAMENREGLEMENT INDUSTRIEEL LIJMEN 1. ALGEMEEN Dit Opleidings- en Examenreglement is de uitwerking van het Algemeen Reglement voor Opleiding, Examinering

Nadere informatie

PROFESSIONAL RESTAURATIE

PROFESSIONAL RESTAURATIE PROFESSIONAL RESTAURATIE NLEIDING Waarom hebben we professionals nodig? Oude gebouwen en monumenten vertellen een verhaal. Ze vormen een stukje geschiedenis in de omgeving. Dat verhaal interesseert steeds

Nadere informatie

Theehuis in de Zuidpolder

Theehuis in de Zuidpolder School: Bedrijf: Titel project: 1. De opdracht Opdrachtgever Opdrachtgever is de heer J.C.W. Leeuwenburg, ondernemer aan de Ziedewijdsekade in Barendrecht. Situatie Op het perceel van de familie Leeuwenburg

Nadere informatie

Hoe verbreed ik mijn carrièreperspectief? Met VAPRO D, de schakel van MBO naar HBO!

Hoe verbreed ik mijn carrièreperspectief? Met VAPRO D, de schakel van MBO naar HBO! Hoe verbreed ik mijn carrièreperspectief? Met VAPRO D, de schakel van MBO naar HBO! TIL JEZELF NAAR EEN HOGER NIVEAU MET VAPRO D EMPOWERING PEOPLE AND INDUSTRIES Brancheopleiding VAPRO D Waarom VAPRO D?

Nadere informatie

Zelfstudie wijzer voor Wiskunde Een interactieve cursus voor ROC Midden Nederland, Bouwcollege.

Zelfstudie wijzer voor Wiskunde Een interactieve cursus voor ROC Midden Nederland, Bouwcollege. Zelfstudie wijzer voor Wiskunde 2016 Een interactieve cursus voor ROC Midden Nederland, Bouwcollege. Wiskunde voor MBO opleidingen van het ROC Midden Nederland Waarom zou iemand die aan de gebouwde omgeving

Nadere informatie

Verspaningstechnologie

Verspaningstechnologie Opleiding Verspaningstechnologie mbo niveau 4+ BBL 2014-2015 kweekvijver voor techniek, vakmanschap en creativiteit Opleiding BBL-opleiding op mbo niveau 4+ Verspaningstechnologie In deze opleidingen bouw

Nadere informatie

WAT IS EEN CUR-AANBEVELING? Doel, positie en status

WAT IS EEN CUR-AANBEVELING? Doel, positie en status WAT IS EEN CUR-AANBEVELING? Doel, positie en status Inhoud 1 Wat hebt u aan een CUR-Aanbeveling?...3 2 Wat is een CUR-Aanbeveling?...4 3 Opstellen van een CUR-Aanbeveling...6 2 1 Wat hebt u aan een CUR-Aanbeveling?

Nadere informatie

WERKEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS? je eerste stap is HeT indicatief intakegesprek

WERKEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS? je eerste stap is HeT indicatief intakegesprek WERKEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS? je eerste stap is HeT indicatief intakegesprek Je denkt eraan om leraar te worden in het voortgezet onderwijs. Je hebt je georiënteerd, er met anderen over gesproken

Nadere informatie

RIBBHSO1c les 1. Draagconstructies in :» Staal» Hout

RIBBHSO1c les 1. Draagconstructies in :» Staal» Hout RIBBHSO1c les 1 Draagconstructies in :» Staal» Hout Doel van dit vak: Beginselen leren van construeren in staal en hout Hoe doen we dat: Theorielessen Opdracht Bespreking van de resultaten van de opdracht

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Cursus. montessori leidster

Cursus. montessori leidster Cursus voor montessori leidster van peutergroepen en kinderdagverblijven Brochure cursus Cursus voor montessori leidster van peutergroepen en kinderdagverblijven Achtergrond Doelgroep Inhoud Cursusopzet

Nadere informatie

Denkkracht. Daadkracht. Draagkracht.

Denkkracht. Daadkracht. Draagkracht. EN wereld aan raagvermogen Denkkracht. Daadkracht. Draagkracht. enkkracht Voorbij Funderingstechniek is gevestigd in het westelijk havengebied van Amsterdam. Een unieke locatie aan het Noordzeekanaal waar

Nadere informatie

Opleidingen Personeel & Arbeid

Opleidingen Personeel & Arbeid VOORJAAR 2015 Zo investeer ik in mijn eigen toekomst... Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement Bekijk alle Opleidingen Personeel & Arbeid klik hier 2 Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement

Nadere informatie

Hallo mogen wij ons even voorstellen

Hallo mogen wij ons even voorstellen Hallo mogen wij ons even voorstellen Wij zijn Verkeersschool Janssen en bedanken je voor het benaderen van informatie over jou rijopleiding. Denk je nog steeds dat het behalen van je rijbewijs duur en

Nadere informatie

ONDERZOEKINGSCOMMISSIES (1977)

ONDERZOEKINGSCOMMISSIES (1977) ONDERZOEKINGSCOMMISSIES (1977) COMMISSIE A 7 A 13 A16 A 19 A21 A 23 A 24 A 26 Onderzoek naar het plastische gedrag van constructies. Onderzoek naar de krachtsverdeling in scheve platen. Veiligheid. Statisch

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' Uitgave 1 januari 2010 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Metselmortellaborant BV, uitgeschreven

Nadere informatie

Opleiding Nagelstyling Brochure

Opleiding Nagelstyling Brochure Opleiding Nagelstyling Brochure www.simply-you.nl www.simply-you-webwinkel.nl info@simply-you.nl tel: 0645752514 Algemene informatie opleidingen Het vak nagelstyling wint de laatste jaren enorm aan populariteit.

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Periode maart t/m juni 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen www.huisartsvanmorgen.nl P R A K T I J K M A N A G E M E N T De opleiding tot praktijkmanager

Nadere informatie

Ambities in hybride beton

Ambities in hybride beton Ambities in hybride beton Motto Innovatie is en blijft onze voornaamste drijfveer ir. Erwin ten Brincke RC adviseur 2 Introductie Multidisciplinair adviesbureau voor de gebouwde omgeving 250 medewerkers

Nadere informatie

RAPPORT COMMISSIE VOOR UITVOERING VAN RESEARCH INGESTELD DOOR DE BETONVERENIGING ONDERZOEK NAAR DE SAMENWERKING VAN GEPROFILEERD STAAL MET BETON

RAPPORT COMMISSIE VOOR UITVOERING VAN RESEARCH INGESTELD DOOR DE BETONVERENIGING ONDERZOEK NAAR DE SAMENWERKING VAN GEPROFILEERD STAAL MET BETON LöOU RAPPORT COMMISSIE VOOR UITVOERING VAN RESEARCH INGESTELD DOOR DE BETONVERENIGING ONDERZOEK NAAR DE SAMENWERKING VAN GEPROFILEERD STAAL MET BETON INGESTELDE ONDERZOEKINGSGOMMISSIES COMMISSIE A 1. Vereenvoudigde

Nadere informatie

STUDIEWIJZER ARBEID, ENERGIE EN INVLOEDSLIJNEN. ir J.W. Welleman

STUDIEWIJZER ARBEID, ENERGIE EN INVLOEDSLIJNEN. ir J.W. Welleman STUDIEWIJZER ARBEID, ENERGIE EN INVLOEDSLIJNEN ir J.W. Welleman Mei, 2007 I N H O U D S O P G A V E 1 INLEIDING... 1 1.1... 1 1.2 Leerdoelen...1 1.3 Opzet van deze studiewijzer... 1 1.4 Leermiddelen...

Nadere informatie

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie!

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie! Vakopleidingen Breng puur vakmanschap in uw organisatie! 1 Vakopleidingen Succesvol zijn. Resultaat boeken. Kansen pakken. Met gekwalificeerde medewerkers die het beste uit zichzelf halen. Die in een veilige

Nadere informatie

Samen in de schoolbanken

Samen in de schoolbanken 1 Aannemer en constructeur zijn eenzijdig opgeleid Samen in de schoolbanken De huidige economische malaise biedt de bouwsector kans schoon schip te maken met de prijsvechterscultuur en stappen te zetten

Nadere informatie

Vitruvius opleidingen

Vitruvius opleidingen Vitruvius opleidingen OPLEIDINGEN Gespecialiseerde kostendeskundigen maken steeds vaker deel uit van het projectteam. Opdrachtgevers en ontwerpers willen deskundige ondersteuning en advies bij het dragen

Nadere informatie

Voorbereidingscursussen

Voorbereidingscursussen Voorbereidingscursussen Biologie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde Studeren aan de Open Universiteit voorbereidings cursussen Het systeem van eindexamenprofielen in het voortgezet onderwijs brengt met zich

Nadere informatie

Microsoft Certified Solutions Associate

Microsoft Certified Solutions Associate 1 BUSINESS ICT MANAGEMENT STUDIES. FACTSHEET MASTERCLASS DEEL HBO-ICT OPLEIDING Microsoft Certified Solutions Associate INCLUDED CURSUS DATA MANAGEMENT INFRASTRUCTURE LINUX SQL ASP NET EXCHANGESERVER 2010

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended)

Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) Lean Six Sigma Black Belt als pakket (Blended) 8 Maanden ICM biedt u de mogelijkheid om het Lean Six Sigma Black Beltdiploma als pakket in 8 maanden tijd te te behalen. U start met Lean Six Sigma Green

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. 'Algemene Basiskennis Beton [abb]'

EXAMENREGLEMENT. 'Algemene Basiskennis Beton [abb]' EXAMENREGLEMENT 'Algemene Basiskennis Beton [abb]' Uitgave januari 2014 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Algemene Basiskennis Beton [abb],

Nadere informatie

Milieu-impact van constructieve ontwerpen. www.abt.eu

Milieu-impact van constructieve ontwerpen. www.abt.eu Milieu-impact van constructieve ontwerpen www.abt.eu Introductie Multidisciplinair adviesbureau met vestigingen in Velp, Delft, Düsseldorf en Antwerpen. - 260 medewerkers - Actief in binnen- en buitenland

Nadere informatie

injecteren van verticale spankanalen

injecteren van verticale spankanalen injecteren van verticale spankanalen COMMISSIE INGESTELD VOOR DOOR UITVOERI NG VAN RESEARCH DE BETONVERENIGING ONDERZOEKINGSCOMMISSIES (1971) COMMISSIE A 1 A 7 A 11 A 12 A 13 A 15 A 16 A 17 A 18 A 19 A

Nadere informatie

De beantwoording van de categorieën A, B en C steeds op een nieuw vel papier beginnen.

De beantwoording van de categorieën A, B en C steeds op een nieuw vel papier beginnen. Deelexamen : Betononderhoudskundige Datum : 16 april 2015 Tijd : 14.00 16.30 uur (150 minuten) Het examen bestaat uit drie gedeelten met een totaal van 13 vragen: categorie A (5 vragen), categorie B (4

Nadere informatie

School voor PraktijkManagement:

School voor PraktijkManagement: School voor PraktijkManagement: Het opleidingsinstituut voor praktijkmanagers in de eerstelijns zorg. Praktijken worden steeds groter. Meerdere kamers en meer personeel zorgt voor een grotere complexiteit.

Nadere informatie

Weet u zeker dat u de laatste versie van dit e-book hebt? De meest up-to-date versie van dit e-book is gratis te downloaden via www.consisacademie.

Weet u zeker dat u de laatste versie van dit e-book hebt? De meest up-to-date versie van dit e-book is gratis te downloaden via www.consisacademie. Geachte lezer, Weet u zeker dat u de laatste versie van dit e-book hebt? De meest up-to-date versie van dit e-book is gratis te downloaden via www.consisacademie.nl Dit e-book gaat over de Permanente Educatie

Nadere informatie

Bouwtechnische opleidingen

Bouwtechnische opleidingen Groningen, Hoogeveen 14 2012-2013 Bouwtechnische opleidingen www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord-

Nadere informatie

Financieel Management op hbo-niveau

Financieel Management op hbo-niveau Financieel Management op hbo-niveau Als bedrijfskundig professional is uw visie heel belangrijk. Ontwikkelingen in de organisatie signaleert u direct en deze gebruikt u als basis voor uw bedrijfsstrategie.

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode September t/m december 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 Inleiding 7 2 Voorkennis 7 3 Het cursusmateriaal 7 4 Structuur, symbolen en taalgebruik 8 5 De cursus bestuderen 9 6 Studiebegeleiding 10 7 Huiswerkopgaven 10 8 Het tentamen

Nadere informatie

Eurocodes. Veiligheidsfilosofie en belastingscombinaties. Eurocode 0 Basis of structural design Grondslag voor het constructief ontwerp

Eurocodes. Veiligheidsfilosofie en belastingscombinaties. Eurocode 0 Basis of structural design Grondslag voor het constructief ontwerp Eurocodes Veiligheidsfilosofie en belastingscombinaties C.R. Braam 2 March 29 Afdeling Bouw - Betonconstructies Eurocode Basis of structural design Grondslag voor het constructief ontwerp Inleiding Betrouwbaarheid

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Betonsterkte in de praktijk

Betonsterkte in de praktijk thema 1 Toelichting op Stufib/Stutech-rapport Betonsterkte vs. Duurzaamheid Betoniek 15/20 In Betoniek 15/20 Living apart together gaat het net als dit Cementartikel over de samenwerking tussen constructeur,

Nadere informatie

Stappenplan houtbewerken

Stappenplan houtbewerken Stappenplan houtbewerken Arrangementen voor leermethode, begeleiding en deskundigheidsbevordering Naar een beroep met toekomst Kennisce Inhoud 1. Stappenplan Houtbewerken... 2 1.1 Het leermiddel... 2 1.2

Nadere informatie

Toegepaste Mechanica : STATICA

Toegepaste Mechanica : STATICA SPM1360 INTRODUCTIE Toegepaste Mechanica : STATICA WIE WAT WAAR HOE? Colleges, Leermiddelen, Oefeningen, Tentamen DOELEN INHOUD Docenten : Ir J.W. (Hans) Welleman kamer 6.65 015-2784856 CIVIELE TECHNIEK

Nadere informatie

Voor een succesvolle toekomst: volg een slimme opleiding via het Tempo-Team Operator Programma

Voor een succesvolle toekomst: volg een slimme opleiding via het Tempo-Team Operator Programma Voor een succesvolle toekomst: volg een slimme opleiding via het Tempo-Team Operator Programma Heb jij ervaring als productiemedewerker in de Food of Industrie en wil je jezelf beter inzetbaar maken door

Nadere informatie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER Na een succesvol voorjaarsprogramma,

Nadere informatie

Aandachtspunten voor ontwerp, ondersteuningsconstructies en planning

Aandachtspunten voor ontwerp, ondersteuningsconstructies en planning Bekistingen Inleiding Aandachtspunten voor ontwerp, ondersteuningsconstructies en planning ir. Niki Cauberg, WTCB Technologisch Adviseur niki.cauberg@bbri.be Inleiding: basisaspecten Bekistingsontwerp

Nadere informatie

17-12-2013 RENOVATIE VAN PARKEERGARAGES RENOVATIE VAN PARKEERGARAGES. Renovatie van Parkeergarages. Christian Carlie. Agenda.

17-12-2013 RENOVATIE VAN PARKEERGARAGES RENOVATIE VAN PARKEERGARAGES. Renovatie van Parkeergarages. Christian Carlie. Agenda. Renovatie van Parkeergarages Christian Carlie Tebecon B.V. Innovatiesachter de slagboom? UITDAGINGEN achter de slagboom! Agenda Even voorstellen Even voorstellen Schadebeelden in parkeergarages Stappenplan

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

UITWERKING EVALUATIE PAO cursus. Cursus

UITWERKING EVALUATIE PAO cursus. Cursus UITWERKING EVALUATIE PAO cursus Cursus : Funderingsproblematiek bij houtenpaalfunderingen en funderingen op staal Datum : en mei 009 Cursusleider(s) : Prof.ir. A.F. van Tol en ing. A. van Wensen Locatie

Nadere informatie

Algemene sterkte van de bouwconstructie , 2.3 en 2.4, lid 1a en 1b Sterkte bij brand en 2.11

Algemene sterkte van de bouwconstructie , 2.3 en 2.4, lid 1a en 1b Sterkte bij brand en 2.11 Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

Nadere informatie

Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast. Varianten funderingsherstel: - Plaat- en balkfundaties - Kelderbouw - Schuimbeton

Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast. Varianten funderingsherstel: - Plaat- en balkfundaties - Kelderbouw - Schuimbeton Funderingsherstel achter de plint met een minimum aan overlast Varianten funderingsherstel: - Plaat- en balkfundaties - Kelderbouw - Schuimbeton Funderingsherstel bij woningen en andere gebouwen is niet

Nadere informatie

Vitruvius opleidingen

Vitruvius opleidingen Vitruvius opleidingen OPLEIDINGEN Het doel van de opleiding Het doel van de opleiding is die competenties aan te leren die horen bij het beroep van kostendeskundige Bouw. Dit beroep staat beschreven in

Nadere informatie

Trainingen najaar Gas en Water. Bovenop de praktijk van de installatietechniek.

Trainingen najaar Gas en Water. Bovenop de praktijk van de installatietechniek. Trainingen najaar 2016 Gas en Water Bovenop de praktijk van de installatietechniek www.nen.nl/installatie Meer maatwerk met een bedrijfstraining Wist u dat we in 2015 ruim 2000 deelnemers met een bedrijfstraining

Nadere informatie

Statische berekening BEM ZK Projectnummer : 11901

Statische berekening BEM ZK Projectnummer : 11901 BEM1606273 gemeente Steenbergen Kerkhofweg 5 4835 GA Breda 076 560 2070 info@sterk-adviesbureau.nl www.sterk-adviesbureau.nl Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 14-12-2016 ZK16004950 Statische berekening

Nadere informatie

Modulaire Opleiding Professionele Schuldhulpverlening

Modulaire Opleiding Professionele Schuldhulpverlening Modulaire Opleiding Professionele Schuldhulpverlening STEL UW EIGEN OPLEIDINGSPAKKET SAMEN, AFGESTEMD OP UW WENSEN EN ERVARING. Vanaf het maart 2010 biedt Daniels & Dekkers de mogelijkheid u als professioneel

Nadere informatie

brandwerendheid van voorgespannen betonliggers

brandwerendheid van voorgespannen betonliggers brandwerendheid van voorgespannen betonliggers STICHTING COMMISSIE VOOR UITVOERING VAN RESEARCH INGESTELD DOOR DE B ETO N V E R E N I GI N G ONDERZOEKINGSCOMMISSIES (1975) COMMISSIE A 7 Onderzoek naar

Nadere informatie

Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Pre-master Architectuur & Techniek. Informatiebrochure

Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Pre-master Architectuur & Techniek. Informatiebrochure Rotterdamse Academie van Bouwkunst Pre-master Architectuur & Techniek Informatiebrochure De pre-master Architectuur & Techniek brengt binnen een half jaar je technische kennis op peil: de kennis op constructief

Nadere informatie

Brandmeldinstallaties

Brandmeldinstallaties Brandmeldinstallaties 1 Welkom bij Bedankt voor het downloaden van de brochure Opleidingen Brandmeldinstallaties. (BVO) biedt verschillende technische opleidingen aan voor medewerkers van installatiebedrijven/branddetectiebedrijven

Nadere informatie

Introductie tot de cursus

Introductie tot de cursus Inhoud introductietalen en ontleders Introductie tot de cursus 1 Plaats en functie van de cursus 7 2 Inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en

Nadere informatie

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige

Opleiding. tot. Hooggevoeligheidsdeskundige Opleiding tot Hooggevoeligheidsdeskundige Voor u hebt u onze opleidingsgids. Voordat wij verder ingaan op de inhoud van de opleiding, willen we u eerst even kennis laten maken met Hooggevoelig heel gewoon.

Nadere informatie