Studiegids najaar 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids najaar 2015"

Transcriptie

1 Studiegids najaar BV Nieuws Jaargang 2015 Special Edition

2 woord Opleidingen van en voor de praktijk Fundament voor carrières Onze economie krabbelt langzaam uit een diep dal. Ook de bouw trekt aan. De werkgelegenheid in onze sector groeit langzaam en de eerste vacatures ontstaan. Dit is hét moment om u nieuwe kennis eigen te maken en te gelde te maken. Nieuwe materialen en uitvoeringstechnieken, geactualiseerde normen en voorschriften, verschuivende verantwoordelijkheden en zich verder ontwikkelende rekensoftware: allemaal redenen om weer in de schoolbanken plaats te gaan nemen. De Betonvereniging biedt u komend studiejaar weer een scala aan opleidingen en cursussen, in de specialisaties Technologie, Ontwerp, Uitvoering en Onderhoud. Vertrouwde opleidingen, maar ook nieuwe cursussen. Zo gaan we met de cursus zelfverdichtend beton een traject in van (gedeeltelijke) e-learning: ingeleid door vertrouwde klassikale kennisoverdracht, gevolgd door individuele praktijklessen op de eigen werkplek, ondersteund door instructiefilmpjes op internet en de mogelijkheid online vragen te stellen en kennis te delen met docent en medecursisten. Verder zal komend najaar de derde module van de bruggencursus worden houden, met bestaande bruggen als onderwerp. Ook aan de bestaande cursussen is weer flink gesleuteld. Gezamenlijk met onze ervaren docenten en praktijkmensen hebben we ervoor gezorgd dat ons pakket zo actueel mogelijk is. In deze studiegids vindt u al onze opleidingen en cursussen die dit najaar starten. Ook geven we u alvast een doorkijkje naar ons aanbod van voorjaar In november 2015 zal een studiegids verschijnen waarin we meer in detail op het voorjaarprogramma zullen ingaan. Met deze studiegids kunt u voor nu alvast belangrijke stappen zetten op weg naar een professionele toekomst. dr.ir. F. Pries directeur

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Technologie 2 Cursusaanbod Betontechnologie...2 Betonlaborant BV...4 Basiskennis Betontechnologie...5 Betontechnologisch Adviseur...6 Zelfverdichtend beton NIEUW...7 Werkvoorbereiding en Uitvoering 24 Cursusaanbod Werkvoorbereiding en Uitvoering...24 Bekistingen, Hulpconstructies & Uitvoeringsmethoden...26 Schoonbeton in de Praktijk...27 Ontwerp 8 Betonreparatie 28 Cursusaanbod Betonconstructies en ontwerpen...8 Basiskennis Betonconstructieleer...10 Betonconstructeur ASEng...11 Inleiding Geotechniek...12 Betonconstructeur BSEng...13 Betonconstructeur MSEng...14 Meesterproef...15 Prefab Beton voor Constructeurs...16 Inleiding in de dynamica...17 Rekenvoorbeelden op basis van de EC gespannen Beton, deel B...19 Waterbouwkundige (beton)constructies...20 Onderwaterbeton...21 Bruggen, bestaand...22 Integraliteit in betonontwerp en -uitvoering Cursusaanbod Betononderhoud en -reparatie Kennismaken met Betononderhoud & Betonreparatie...30 Inspectie en Beheer Bouw & Infra Schouwen - Toestandsinspectie en conditiemeting - Inspectie adviesrapport Overig Aanmeldingsformulier cursus...32 Aanmeldingsformulier lidmaatschap

4 Cursusaanbod Betontechnologie Kennisoverdracht over beton staat al sinds de beginjaren van haar bestaan prominent op de agenda van de Betonvereniging. Hele generaties betonlaboranten en betontechnologen zijn sindsdien opgeleid, en de kwaliteit van de gediplomeerden heeft nooit ter discussie gestaan. In voorschriften en regelgeving worden de opleidingen aangehaald als voorbeelden van gewenst kennisniveau van medewerkers; te noemen zijn NEN 8005, KIWA Criteria en de beoordelingsrichtlijnen 1801, 1904, 1905 en De Betonvereniging voelt zich daarom blijvend verplicht passende opleidingen aan te bieden. In de loop der jaren is er een samenhangend pakket aan cursussen en opleidingen ontstaan. Deze cursussen hebben een instroomniveau vanaf VMBO tot en met HBO+ en kennen een doorlopende leerlijn. elk gewenst uitstroomprofiel (beroepsniveau) is er uit het cursusaanbod een passende keuze te maken. Wilt u betonlaborant worden en u hebt een VMBO-diploma Bouwtechniek, dan begint u met de cursus Basiskennis Beton Algemeen [bba] (vh. Algemene Basiskennis Beton). Daarna volgt u de cursus Betonlaborant BV [bla]. Wilt u betontechnoloog worden en hebt u een vooropleiding MBO Bouwkunde of Infratechniek, dan kunt u het best beginnen met de cursus Basiskennis Beton Technologie [bbt]. Daarna doet u de cursus Practicum Betontechnologie [pbt] en tot slot de cursus Betontechnoloog [bte]. Voelt u meer voor een adviesfunctie op de bouwplaats tussen constructeurs, aannemers en technologen, dan volgt u na [bbt] de cursus betontechnologisch adviseur [bta]. 2 Natuurlijk kunt u cursussen ook volgen vanuit een behoefte uw algemene kennisniveau te vergroten. Als u op 1 dag bijgepraat wilt worden over betontechnologie, dan zijn er de cursussen Basiscursus Beton Uitvoering [bbu] en Betontechnologie in de Uitvoering [bun]. Bent u werkzaam als werkvoorbereider of uitvoerder in de civiele betonbouw en u wilt meer weten van dat bijzondere bouwmateriaal beton, dan is de cursus Basiskennis Beton Algemeen [bba] precies wat u zoekt, ook al hebt u een HBO-opleiding. En voor werknemers in de betonsector die een niet-technisch beroep uitoefenen, zoals verkopers en administratief personeel, zijn deze drie cursussen ook geschikt. laboratoriumpersoneel bestaan er naast de cursus Betonlaborant BV [bla] ook nog de cursussen Toeslagmaterialenlaborant BV [tla] en Metselmortellaborant BV [mla]. een deel hebben deze cursussen een vergelijkbare insteek (theorie en prakticum), maar voor een ander deel geven ze ook invulling aan specifieke vragen uit de betreffende branches. Tot slot: omdat NEN 8005 en de BRL s 1801 en 2502 waken over de kwaliteit van het geleverde materiaal, stellen deze documenten ook eisen aan nascholing. De cursussen Nascholing Betonlaborant [bln], Nascholing Toeslagmaterialenlaborant [tln] en Nascholing Betontechnoloog [btn] geven hieraan invulling. En voor een betontechnoloog is de cursus Betontechnologisch Adviseur [bta] ook een uitstekende manier om aan de nascholingsverplichting te voldoen. Overzicht Betontechnologie Najaar 2015 Betonlaborant BV Basiskennis Beton Technologie Betontechnologisch Adviseur BV Zelfverdichtend Beton jaar 2016 Basiskennis Beton Algemeen Basiskennis Beton Technologie Practicum Beton Technologie Betontechnoloog BV Nascholing Betonlaborant BV/Betontechnoloog BV Toeslagmaterialenlaborant BV

5 Technologie Bij Betontechnologisch Adviseur komen theorie en praktijk samen Nina Janssen, werkzaam bij Qceas, had een flinke honger naar kennis over beton. Na een begin met de cursussen Basiskennis Beton Algemeen [bba] en Basiskennis Beton Technologie [bbt], volgde ze in 2013 de cursus Betontechnologisch Adviseur [bta]. In mijn dagelijkse werkzaamheden vormde mijn gebrek aan betonkennis een redelijk obstakel. In de cursussen [bba] en [bbt] werd mijn honger naar kennis over beton aardig gestild, maar ik miste toch nog steeds de terugkoppeling naar mijn dagelijkse werkzaamheden. Dat leverde de cursus Betontechnologisch Adviseur mij. In deze cursus worden niet-alledaagse situaties uit de praktijk aangehaald waarin een beroep wordt gedaan op eerder opgedane kennis uit de cursussen [abb] en [bbt] én de praktijk. Je leert om een advies te geven over de meest optimale betonsamenstelling, de juiste verwerkingsmethode van de betonmortel, de meest optimale uithardomstandigheden, schades aan jong beton en alles wat gewenst eindresultaat kan beïnvloeden. De denkwijze die je aangeleerd krijgt in de cursus BTA, pas ik nog dagelijks toe. 3

6 Betonlaborant BV Het zelfstandig kunnen uitvoeren van de laboratoriumwerkzaamheden, die behoren bij het vervaardigen en controleren van betonspecie en beton. De interpretatie en verantwoordelijkheid blijven voorbehouden aan de bevoegde betontechnoloog. De opleiding is bestemd voor personeel dat werkzaam is in laboratoria van betonmortelbedrijven, betonfabrieken, aannemingsbedrijven, (betontechnologische) adviesbureaus en overheidsinstellingen. 4 Het theoriegedeelte van de opleiding bestaat uit acht lesdagen van zes lesuren, om de veertien dagen, en drie practicumdagdelen. De kennisoverdracht heeft plaats door mondeling onderwijs aan de hand van een cursusdictaat, demonstraties en uit te voeren proeven, ook buiten de lesdagen. Daartoe moet de kandidaat in zijn eigen (werk)omgeving kunnen beschikken over laboratoriumvoorzieningen. De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Tijdens het theoriegedeelte worden de navolgende onderwerpen behandeld: controle op toeslagmaterialen, hulpstoffen en water; eenvoudige mengselberekening; uitvoering van de laboratoriumproeven die nodig zijn bij de controle van betonspecie en beton; het toetsen van de laboratoriumresultaten aan de eisen van de geldende normen. Instructies in het laboratorium maken deel uit van de theorielessen. Cursusgeld incl. practicum en examen Cursusgeld met examen zonder practicum In het cursusgeld zijn het cursusmateriaal en de lunch inbegrepen. Vervolgcursussen Opleiding Betontechnoloog BV Toeslagmaterialenlaborant BV Metselmortellaborant BV Alleen examen zonder practicum 3.190, , , ,- 470,- 540,- Amersfoort Rotterdam Hasselt (Ov.) Eindhoven Aanvangsdatum 7 september september september september 2015 Examenplaats Examendatum Utrecht 9 februari 2016 actuele informatie en inschrijvingen: zie > opleidingen > technologie > betonlaborant BV

7 Basiskennis Beton Technologie [bbt] Na het volgen van deze cursus weet u hoe beton is samengesteld en kunt u eenvoudige mengsels uitrekenen. Deze cursus is een verplichte vooropleiding voor de drie opleidingen op betontechnologisch gebied: Betontechnoloog BV Betontechnologisch Adviseur BV of Betononderhoudskundige BV. De cursus is bestemd voor werknemers die: de opleiding tot Betontechnoloog BV, Betontechnologisch Adviseur BV of Betononderhoudskundige BV gaan volgen. meer betontechnologische basiskennis willen bezitten dan in het reguliere technisch onderwijs is aangeboden. Technologie De cursus bestaat uit twaalf lesavonden van tweeëneenhalf uur, die in principe wekelijks plaatshebben. De kennisoverdracht heeft plaats door middel van mondeling onderwijs aan de hand van een speciaal voor deze cursus geschreven dictaat van de Betonvereniging. De cursus is opgebouwd rond onderstaande thema s: A. De korrels toeslagmaterialen Invloed op eigenschappen beton Invloed op de waterbehoefte- en De verhouding tussen de korrels - Achter grondinformatie voor het berekenen van de mengverhoudingen B. De lijm Cementsteen - Water-cementfactor - Overige invloeden op De Lijm Water - Cement en bindmiddel - Vulstoffen C. De toevoegingen Hulpstoffen - Pigmenten en Kleurstoffen Vezels - Verwerken van vezels D. Het Mengselontwerp Eisen aan de betonsamenstelling - Keuze van de materialen - Berekenen van betonsamenstelling: grondslagen E. Het Vervaardigen en Verwerken van betonspecie Verwerkbaarheid - Betontechnologische aandachtspunten - Speciale betontechnieken F. De Kwaliteitszorg en Regelgeving Uiteraard zijn de nieuwste (Europese) normen in het cursusmateriaal verwerkt Najaar 2015 Aanvangsdatum Cursusgeld incl. examen In het cursusgeld is het cursusmateriaal inbegrepen. Vervolgcursussen Barendrecht Diemen Meppel Den Bosch Examenlocatie Utrecht Alleen deelname examen 7 september september september september 2015 Examendatum 15 december 2015 Betontechnoloog [bte] en Practicum Betontechnologie [pbt] Betononderhoudskundige [bok] en Basiskennis Betonconstructieleer [bbc] Betontechnologisch Adviseur [bta] 1.240, ,- 675,- 750,- 5 actuele informatie en inschrijvingen: zie > opleidingen > technologie > basiskennis betontechnolgie [bbt]

8 Betontechnologisch Adviseur [bta] Deze cursus biedt functionarissen binnen de driehoek betonconstructeur uitvoerder betontechnoloog een passende opleiding waarbij in niet-alledaagse situaties geadviseerd moet worden over samenstelling en verwerken van betonspecie en het beoordelen van de invloed van de bijzondere uitvoeringsaspecten op het verhardende beton. De Betontechnologisch Adviseur BV kan daarnaast schade analyseren aan jong beton en adviseren voor herstel. De cursus is bestemd voor betonconstructeurs of betontechnologische experts in dienst bij advies- en ingenieurs bureaus en de overheid; uitvoeders/werkvoorbereiders en betontechnologische deskundigen bij aannemingsbedrijven; betontechnologen bij betoncentrales en betonfabrieken. Wanneer alle drie de partijen in de lessen aanwezig zijn, zal de samenwerking tussen de drie disciplines het best tot zijn recht komen 6 De cursus bestaat uit zes dagen van zes lesuren, eens in de veertien dagen. Aan de hand van de volgende thema s wordt de stof van de Basiskennis Betontechnologie [bbt] uitgebreid en verdiept: 1. Certificatie & Regelgeving 2. Constructieleer 3. Eigenschappen Grondstoffen & Beton 4. Durability en Schademechanismen 5. Verhardingsbeheer 6. Betontechnologische Uitvoeringsaspecten 7. Specifieke aspecten van betonsoorten en betontoepassingen 8. Sustainability Aanvangsdatum Gouda 2 september 2015 Mondeling Examen Datum Gouda 17 februari 2016 Cursusgeld cursus incl. (her)examen 2.350, ,- In het cursusgeld zijn het cursusmateriaal en de lunch inbegrepen. 16 KE-punten t.b.v. het Constructeursregister Vervolgcursussen Opleiding Betononderhoudskundige BV [bok] Verhardingsbeheersing en Betontechnologische Uitvoeringsaspecten [vbu] Schoon beton in de Praktijk Prefab beton - Uitvoeringsaspecten actuele informatie en inschrijvingen: zie > opleidingen > technologie > betontechnologisch adviseur [bta]

9 Zelfverdichtend beton [zvb] NIEUW De cursus is een combinatie van klassieke instructie in een leslokaal en door videobeelden ondersteund prakticum op de eigen werkplek. De theorie achter zelfverdichtend beton wordt klassikaal uitgelegd, waarna de cursisten met de aangereikte kennis op de eigen werkplek en in de eigen tijd verder kunnen studeren. Hiervoor zijn per onderwerp modules ontwikkeld die op internet beschikbaar zijn en die de cursisten in staat stellen zich elk onderwerp via zelfstudie eigen te maken. De modules bevatten niet alleen veel foto s en video s, maar ook voorbeelden en formulieren. In de praktische gedeelten kunnen resultaten worden ingevoerd die direct kunnen worden teruggekoppeld c.q. besproken met de docent. De cursus is bestemd voor werknemers die: in dienst van de aannemer de verwerkbaarheid van het mengsel moeten specificeren aan de hand van de EN 206. Deze functionaris zal moeten weten hoe het zelfverdichtend beton moet worden beproefd en wat de uitkomsten zeggen. Ook moet hij weten wat voor maatregelen hij moet treffen op de bouwplaats om geen problemen te krijgen; in dienst van de betonmortelcentrale of de prefabbetonfabriek het mengsel moeten ontwerpen en kunnen bijsturen aan de hand van de resultaten met betrekking tot verwerkbaarheid en uiterlijk. Technologie Onderwerpen 1. Wat is zvb en wanneer/waarvoor is het toepasbaar? 2. Specificeren van de gewenste eigenschappen van zvb aan de handvan de EN206 en de wensen van de gebruiker. 3. Materialen voor zvb: de specifieke eigenschappen die van belang zijn voor beton en hoe deze kunnen worden bepaald (waaronder kleurstoffen, vezels). 4. Mengselsamenstelling voor zvb (theoretisch). 5. Samenstellen van een mengsel voor zvb op basis van een selectie van materialen (praktisch). 6. Bepalen van de gevoeligheid van een mengsel (praktisch). 7. Het aanmaken van zvb. 8. Het beproeven van de eigenschappen van zvb. 9. Het verwerken van zvb (fabriek en bouwplaats). 10. Onvolkomenheden in het uiterlijk van zvb 11. Wijze waarop onvolkomenheden in uiterlijk van zvb te voorkomen zijn, kunnen worden bijgestuurd. Cursusgeld incl. examen 1.240, ,- In het cursusgeld is het cursusmateriaal inbegrepen. Cursisten die het gehele lesprogramma hebben gevolgd, verkrijgen een Bewijs van Deelname. 7 Dag 1 theorie; de onderwerpen 1 tot en met 4. Bedoeld voor korte toelichting, uitwijding, beantwoording van vragen aan de hand van de zelfstudie. Dag 2 praktijk; samenstellen mengsel onder begeleiding op basis van vooraf gekozen materialen, samenstelling (5). Dag 3 praktijk; gevoeligheid mengsel voor op Dag 2 samengesteld mengsel (6). Dag 4 theorie; de onderwerpen 7 tot en met 11. Betontechnologen volgen het gehele programma; uitvoerders hoeven de onderwerpen 3 t/m 7 niet te volgen. Aanvangsdatum Nieuwegein 3 november 2015 actuele informatie en inschrijvingen: zie > opleidingen > technologie > zelfverdichtend beton [zvb]

10 Cursusaanbod Betonconstructies en Ontwerpen In 1957 organiseerde de Betonvereniging voor het eerst het examen Betonconstructeur BV. Het diploma is sindsdien uitgegroeid tot zeer belangrijk startdocument voor menige carrière. Inmiddels zijn er verschillende algemene en specialistische ontwerpopleidingen op MBO-, HBO- en TU-niveau. De opleidingen hebben zich met de markt mee ontwikkeld. Zo wordt er op Masterniveau de (vervolg) opleiding aangeboden aan de professional die zich na haar/zijn opleiding aan het HBO verder wil bekwamen in bouwkundige en civiele constructies. Deze nu 3-jarige opleiding wordt beloond met de MSEng-titel. Rondom de MSEng-opleiding zijn er diverse kortlopende cursussen waaruit de (junior)-constructeur een keuze kan maken op het terrein dat hem het meest nabij is. De cursussen zijn alle gebaseerd op veel praktijkervaring en de vigerende regelgeving van Eurocodes en CUR-Aanbevelingen. De kennisoverdracht over betonconstructies en aanpalende gebieden staat al vele jaren prominent op veler agenda en de Betonvereniging voelt zich blijvend verplicht passende opleidingen aan te bieden. In de loop der jaren is er een samenhangend pakket aan cursussen en opleidingen ontstaan. Naast de MSEng en de diverse cursussen is er inmiddels voor de instroomniveaus vanaf MBO tot en met HBO+ een doorlopende leerlijn voor de a.s. constructief ontwerper. elk gewenst uitstroomprofiel (beroepsniveau) is er uit het opleidingsaanbod een passende keuze te maken. Komend vanaf het MBO biedt de ASEng u de constructieve basiskennis inclusief de vereiste wiskunde- en mechanicakennis. De BSEng biedt een schakeljaar aan de niet-constructieve HBO-er die zich verder wil bekwamen in de richting van Constructief Ontwerpen. 8 Natuurlijk kunt u cursussen ook volgen vanuit een behoefte uw algemene kennisniveau te vergroten. Als u op enkele dagdelen bijgepraat wilt worden over de integratie van ontwerp, constructie en uitvoering, bij schoon beton, constructieve ankers, bouwkuipen, bruggen e.d. kunt u een gerichte keuze maken uit diverse vakgerichte cursussen. Overzicht Betonconstructies en Ontwerpen Najaar 2015 Basiskennis Beton Constructieleer Betonconstructeur ASEng Betonconstructeur BSEng Betonconstructeur MSEng Inleiding Geotechniek Prefab beton voor constructeurs Inleiding in de Dynamica Rekenvoorbeelden met de EC2 gespannen beton deel B Waterbouwkundige constructies Onderwaterbeton Bestaande Bruggen Integraliteit B&U jaar 2016 Wapenen in de praktijk Basiskennis Beton Constructieleer EEM voor constructeurs gespannen beton deel A Bouwkuipen & Kelders Schoon beton voor Ontwerpers Bijzondere constructies met de EC2 Constructieve ankers voor beton Verhardingen van Cementbeton

11 Leertraject is nog niet voorbij Ostar Joostenz, werkzaam bij ABT, studeerde in juli 2014 af tot Betonconstructeur MSEng. Hij heeft de normaliter 3 jaar durende opleiding in 2 jaar af kunnen ronden. Dat kon omdat hij eerder al het HTI-diploma Betonconstructeur had gehaald, waardoor hij voor diverse vrijstellingen in aanmerking kwam. Na afronden van het HTI heb ik kort overwogen om het wetenschappelijk onderzoek in te gaan. Uiteindelijk ging mijn voorkeur toch uit naar de opleiding tot Betonconstructeur MSEng, deels als mogelijke opstap naar een promotie-onderzoek, deels als noodzakelijke link tussen het modelleerwerk en de dagelijkse constructeurspraktijk. Nu, twee jaar later, kijk ik met voldoening terug op dit leertraject. Als Diana-modelleur ben ik op onze afdeling veel betrokken bij O&O-werk. Berekeningen met eindige-elementenmethoden (EEM) vergen niet alleen fundamentele kennis, maar ook de bereidheid nieuwe vraagstukken op te lossen. De lessen van de Betonvereniging hebben mij hierin zeker verder geholpen. Zo zijn er diverse vakken waarin de achtergronden van EEM aan de orde komen. Uit ervaring kan ik zeggen dat de stof zeer goed aansluit op de praktijk. Onmisbaar is ook de systeemtheorie, die aan bod komt in de mechanicavakken. Want ontwerpen begint immers nog steeds met het schematiseren van een constructie en het herkennen van relaties in de mechanica. Maar bovenal leidt de opleiding op tot betonconstructeur, getuige de pittige blokken betonconstructies, waar wordt ingegaan op de achtergronden van de Eurocode. Ontwerp 9

12 Basiskennis Beton Constructieleer [bbc] De cursist krijgt inzicht in de krachtswerking van (beton) constructies en hoe een constructie zich gedraagt als het belast wordt. Tevens kan hij een constructief onveilig situatie onderbouwen, met toegepaste mechanica en betonconstructieleer op het niveau van 2 e jaar HBO Civiele techniek of Bouwkunde, zonder dat daarbij berekeningen worden uitgevoerd. De cursus is bestemd voor MBO-ers Bouwkunde/Infratechniek die via nascholingstrajecten en werkervaring zijn doorgegroeid naar een functie waarbij inzicht in krachtswerking van (beton)constructies van belang is. beelden: Uitvoerders in de bouw; Betontechnologisch Adviseurs; Inspecteurs/toezichthouders; Betontekenaars/modelleurs. Het deelcertificaat, behaald na het met goed gevolg afgelegde deelexamen, is vereist voor niet-hbo-ers (Bouwkunde/Civiele techniek) die het diploma Betononderhoudskundige BV willen behalen. Ook vormt de cursus het vertrekpunt voor de opleiding Betonconstructeur ASEng (zie blz. 11). 10 De onderwerpen worden in 10 lesavonden van 3 lesuren behandeld. De kennisoverdracht geschiedt door middel van mondeling onderricht aan de hand van het boek Constructieleer Gewapend Beton Braam & Lagendijk (CB2) en een voor deze cursus geschreven dictaat. Deel A. Algemene Constructieleer Schematisering en belastingen Oplegreacties en krachtswerking Inwendige spanningen Wapenen van betonconstructies Deel B. Betonconstructieleer Materiaaleigenschappen beton en staal Zuivere buiging dwarskracht wringing - pons Scheurvorming Verankeren en lassen betonstaal Balken platen - wanden kolommen voorspannen Lezen van wapeningstekening Cursusgeld In het cursusgeld zijn het cursusmateriaal en het deelexamen inbegrepen. Vervolgcursussen Betonconstructeur ASEng Betononderhoudskundige BV Wapenen in de Praktijk 1.250, ,- Plaats en tijd Aanvangsdatum Utrecht 8 september 2015 Examenplaats Examendatum Utrecht 8 december 2015 actuele informatie en inschrijvingen: zie > opleidingen > ontwerp constructief > basiskennis betonconstructieleer [bbc]

13 Betonconstructeur ASEng De post MBO-cursus Betonconstructeur ASEng is een tweejarige opleiding voor personeel van ingenieursbureaus en ontwerpafdelingen. De cursist leert onder eindverantwoordelijkheid van een betonconstructeur constructieberekeningen te maken van woningen, kleine bedrijfsgebouwen en eenvoudige kunstwerken. De cursus is bestemd voor MBO-ers (BOL-4) met een diploma Bouwkunde of Civiele Techniek. Ook geschikt voor betontekenaars/modelleurs om meer achtergrondkennis op te doen omtrent het berekenen van betonconstructies. Elk leerjaar bestaat uit twintig middag-avonden van zes lesuren. De lessen zijn wekelijks op dinsdag. Eerste semester: basiskennis betonconstructieleer 30 lesuren goniometrie 15 lesuren constructievormen 15 lesuren Tweede semester: betonberekenen 1 20 lesuren toegepaste mechanica 1 20 lesuren uitwerking oefenprojecten 1 20 lesuren Derde semester: betonberekenen 2 20 lesuren toegepaste mechanica 2 20 lesuren uitwerking oefenprojecten 2 20 lesuren Vierde semester: betonconstructies 3 20 lesuren toegepaste mechanica 3 20 lesuren uitwerking oefenprojecten 3 20 lesuren Cursusgeld eerste jaar Cursusgeld tweede jaar 2.975, , , ,- In het cursusgeld zijn het cursusmateriaal en de tentamens inbegrepen. Niet inbegrepen zijn de normen (EC0/EC1/EC2). Deze zijn apart bij de Betonvereniging te bestellen tegen gereduceerd tarief. Vervolgcursussen Bezitters van het diploma Betonconstructeur ASEng kunnen doorstromen naar de post HBO-cursus Betonconstructeur BSEng, maar moeten zich zelfstandig wiskunde op 2e jaars HBO-niveau eigen maken. Ontwerp 11 Aanvangsdatum Utrecht 8 september 2015 actuele informatie en inschrijvingen: zie > opleidingen > ontwerp constructief >betonconstructeur ASEng

14 Geotechniek: basismodule De cursist kan: een sondering vertalen in grondopbouw met lagen en grondsoorten; karakteristieke eigenschappen van grondsoorten bepalen, zoals volumegewichten, cohesie, hoek van inwendige wrijving en samendrukkingconstanten; grondspanningen en korrelspanningen van een grond profiel bepalen; zettingsberekeningen maken; vormen van funderingswijzen beschouwen Cursisten met een werktuigbouwkundige achtergrond hebben nauwelijks of geen onderricht gehad in de geotechniek. cursisten met een achtergrond als bouwkundige of civiele techniek is dit een opfriscursus en geeft dit mogelijk aanvullingen op eerdere opleidingen. 12 De module Geotechniek behandelt de basis voor grondmechanica en funderingstechniek. Deze module biedt de basiskennis die aansluit bij de behandeling van de lesstof bij de BSEng en MSEng. In deze cursus worden de basisbeginselen van de grondmechanica en de funderingstechniek behandeld. De cursist maakt kennis met het materiaal grond, de eigenschappen daarvan en de testmethoden om deze te bepalen. Behandeld worden de spanningen in de grond, variaties in grondwater, samendrukking van grond en bezwijken van grond alsmede keuze van funderingsmogelijkheden. Middag: Geologie Nederlandse opbouw geclusterd met grond en spanningen/zettingen Cursusgeld In het cursusgeld zijn cursusmap, documentatie en maaltijd inbegrepen. Het cursusgeld is integraal onderdeel en inbegrepen in de prijs van hen die deelnemen aan de opleidingen BSEng of MSEng. Vervolgcursussen Betonconstructeur BSEng Betonconstructeur MSEng 385,- 450,- Avond: Grondonderzoeksmethoden Grondwaterregimes Aanvangsdatum Utrecht 8 september 2015 actuele informatie en inschrijvingen: zie > opleidingen > ontwerp overig > module Geotechniek

15 Betonconstructeur BSEng van de opleiding is theoretische en praktische kennis bij te brengen die vereist is om zelfstandig de meest voorkomende constructieberekeningen te kunnen maken en te beoordelen en sturing te kunnen geven aan tekenaars. Deze opleiding is bestemd voor constructieve tekenaars, constructeurs en werkvoorbereiders/ontwerpers op HBO-niveau in de bouwpraktijk, die in hun werk te maken krijgen met constructieve ontwerpen en berekeningen en daarnaast voor de groep van toezichthouders, projectleiders en uitvoerders die in de praktijk de techniek en berekeningen/tekeningen moeten kunnen beoordelen. Inleiding De Nederlandse constructieve sector in de bouw blijft behoefte houden aan modelleurs, constructeurs, ontwerpers, projectleiders en toezichthouders. Het reguliere technisch onderwijs kan in onvoldoende mate aan deze vraag voldoen. Om tegemoet te komen aan de behoefte aan snel inzetbare constructeurs, verzorgen de Betonvereniging en Bouwen met Staal al vele jaren de deeltijdopleidingen Betonconstructeur BSEng en Staalconstructeur BSEng. Beide opleidingen duren één jaar. Ze reiken theorie en training aan voor het zelfstandig berekenen en controleren van constructies. De opleidingen zijn bestemd voor een ieder die een HBO-opleiding bouwkunde, civiele techniek of werktuigbouw heeft voltooid, zonder een constructief afstudeerprogramma. Ook vormen ze een vervolg op de opleidingen Staalbouwkundig Tekenaar-constructeur van de Vereniging Bouwen met Staal en Betonconstructeur ASEng van de Betonvereniging. De twee opleidingen hebben elk een apart materiaalgebonden deel en een groot gemeenschappelijk deel met algemene vakken. Door deze onderlinge verwantschap kunnen de deelnemers zich snel verbreden. Succesvol afronden van één BSEng-opleiding geeft direct toegang tot het materiaalgebonden deel van de andere opleiding. de algemene vakken geldt hierbij een vrijstelling. Doorgroeien tot constructief ontwerper is mogelijk door aansluitend de opleiding MSEng Betonconstructeur of Staalconstructeur te volgen. De opleiding wordt met name in een hoorcollegevorm gegeven. De kennisoverdracht vindt plaats aan de hand van studieboeken, dictaten en case-studies. De lesuren zijn wekelijks op dinsdag; van uur. Het leerjaar beslaat 26 middag/avonden van 6 lesuren. Het betonprogramma omvat de volgende vakken: construeren beton, staal en hout (basis) materiaalkunde beton, staal en hout (basis) toegepaste mechanica wiskunde voorschriften algemeen construeren beton (specialisatie) materiaalkunde en uitvoering beton (specialisatie) praktijkopdracht beton Aanvangsdatum Utrecht 15 september 2015 Cursusgeld * 4.285, ,-- In het cursusgeld is het cursusmateriaal inbegrepen. Daarnaast dient de cursist zelf een aantal studieboeken aan te schaffen, ter waarde van ca. 350,- tot 700,- * geldt voor leden van de Betonvereniging en de Vereniging Bouwen met Staal. 400 KE-punten (i.c.m. het HBO-diploma) t.b.v. het Constructeursregister Ontwerp 13 Vervolgcursussen MSEng Betonconstructeur of MSEng Staalconstructeur actuele informatie en inschrijvingen: zie > opleidingen > ontwerp constructief > betonconstructeur BSEng

16 Betonconstructeur MSEng van de opleiding is constructeurs theoretische en praktische kennis aan te reiken waarmee het mogelijk wordt om als (zelfstandig) constructief ontwerper te opereren. De opleiding richt zich op constructeurs die zich verder willen bekwamen in het ontwerpen en berekenen van beton- of staalconstructies. De opleiding is bestemd voor beton- cq staalconstructeurs die werken in de bouw bij opdrachtgevers, ontwerpers of aannemers van woningnieuwbouw, utiliteitsbouw, industriële bouw en infrastructurele projecten. Dit kan zowel bij nieuwbouw als renovatie en herbestemming zijn. Hierbij is de basis een functie met zelfstandig en besluitvaardig optreden. Het gaat om het oplossen van constructieve vraagstukken met toepassing van varianten en alternatieven bij het constuctief ontwerpen. 14 Inleiding Het ontwerpen en berekenen van bouwkundige en civiele constructies is een vakgebied voor specialisten. Het ontwerpstadium is veelal bepalend voor alle daaropvolgende fasen in het bouwproces. Beslissende keuzes ten aanzien van technische uitvoerbaarheid, materiaalgebruik en economie worden in het ontwerpstadium gemaakt. Om tijdens het ontwerpproces de juiste afwegingen te kunnen maken moet de constructief ontwerper beschikken over o.a. kennis van berekeningsmethodieken, toegepaste mechanica, ontwerpaspecten, risicoanalyses, materiaaltechnologie, economie, uitvoeringsmethoden, grondmechanica. De Masteropleidingen MSEng Betonconstructeur en Staalconstructeur zijn twee deeltijdopleidingen die worden georganiseerd door een samenwerkingsverband, bestaande uit de Betonvereniging en de Vereniging Bouwen met Staal met nauwe samenwerking met de Technische Universiteit Delft, de Haagse Hogeschool, de Hogeschool Rotterdam en de Hogeschool Avans. De opleiding bestaat uit drie studiejaren met een duur van circa 35 weken en wordt in het 3 de jaar afgesloten met het realiseren van een afstudeeropdracht. De lessen zijn wekelijks op dinsdag van tot uur. Een lesmiddag/-avond bestaat uit zes lesuren van vijftig minuten. De (mondelinge) kennisoverdracht vindt plaats aan de hand van studieboeken, dictaten en case-studies. Het 3 de jaar wordt afgesloten met de afstudeeropdracht ( AO). Het programma is te uitgebreid om hier in het kort te beschrijven. Vraag hiervoor de studiegids aan of download de studiegids van onze website. Het onderwijs wordt verzorgd door een team van ca. 30 docenten, voor het merendeel afkomstig uit het bedrijfsleven en het hoger onderwijs. Aanvangsdatum Utrecht 15 september 2015 De lessen zijn wekelijks op dinsdag van tot uur. Een lesmiddag/-avond bestaat uit zes lesuren van vijftig minuten. Zie hiervoor het rooster op de website Het 1e en 2de jaar omvatten 36 lesdagen, 3de jaar omvat 12 lesdagen en vervolgens zelfstudie met de afstudeeropdracht ( AO). Cursusgeld 1 ste jaar * Cursusgeld 2 de jaar * 3 de jaar incl Afstudeeropdracht (MSEng) * Afstudeeropdracht (MSEng) * * geldt voor leden van de Betonvereniging en de Vereniging Bouwen met Staal. Bovengenoemde kosten zijn inclusief eigen lesmateriaal, koffie en thee. Daarnaast dient u enkele boeken aan te schaffen en de beschikking te hebben over een laptop. De kosten van aan te schaffen boeken varieert van 350,- tot 700,- afhankelijk van wat men reeds in bezit heeft. 160 KE-punten t.b.v. het Constructeursregister 4.285, , , , , , , ,- Vervolgcursussen hen die hier met cijfer 8 of hoger slagen en zich nog verder willen bekwamen in het proces en beheersen van het zelfstandig ontwerpen, is er nog de ultieme Meesterproef met het certificaat PMSE. actuele informatie en inschrijvingen: zie > opleidingen > ontwerp constructief > MSEng Betonconstructeur

17 Meesterproef PMSE Cursisten die zich glorieus door de MSEng-cursus hebben heengewerkt en zich verder willen bekwamen in het proces en beheersen van het zelfstandig ontwerpen, kunnen nog de ultieme Meesterproef afleggen, met uiteindelijk recht op het certificaat PMSE. Met de Meesterproef kan de cursist laten zien dat hij zelfstandig als constructeur kan opereren. Het traject van de Meesterproef staat ook open voor cursisten die in voorgaande jaren het MSEng-traject succesvol hebben afgerond. Ontwerp 15 Meesterproef De fase van de Meesterproef begint met het indienen van een voorstel. Hierin moet de cursist aangeven op welke wijze hij de gevraagde diepgang denkt aan te tonen van de verschillende categorieën van de meesterproef zoals deze in het examenreglement staan genoemd: Categorie A: Ontwerpaspecten A1 - de gevolgde ontwerpfilosofie; A2 - de gemaakte keuzes ten aanzien van schematisering en krachtsverdeling van de constructie; A3 - beperkte aandacht voor uitvoeringsaspecten van het ontwerp. Categorie B: Berekenings- en detailleringsaspecten: B1 - de toepassing van de voorschriften; B2 - de gemaakte keuzes ten aanzien van detaillering en dimensionering; B3 - beperkte aandacht voor de kennis van materialen en uitvoeringstechnieken. Categorie C: Werkwijze en presentatie C1 - de gevolgde werkwijze en de daarbij gebruikte hulpmiddelen; C2 - de opbouw en presentatie van de afstudeeropdracht. Niet zozeer een feitelijke beschrijving van het gekozen project c.q. onderwerp, maar veeleer de mogelijkheden die het project biedt om de cursist op de bedoelde aspecten te kunnen beoordelen, staan nu centraal. De relevantie met de praktijk is daarbij belangrijker dan de wetenschappelijke diepgang. Daarnaast moeten er wel voldoende mogelijkheden zijn voor diepgang. Bijvoorbeeld: is een variantenstudie mogelijk? Zijn er voldoende keuzemogelijkheden voor dimensionering en detaillering? Zijn er verschillende uitvoeringsmethoden denkbaar? Anderzijds moet het onderwerp ook niet te complex zijn of te ver verwijderd van de werkervaring. Het risico op overeten is dan reëel.. Specifieke kennisvelden Moet de cursist voor de uitvoering van de Meesterproef zeer specifieke kennisvelden beheersen, die niet tijdens de opleiding zijn behandeld, dan is aanvullend literatuuronderzoek mogelijk of worden de niet voor de Meesterproef relevante kennisvelden van de Meesterproef uitgesloten. Doe het goed of niet! Begeleiding Tijdens het uitwerken van de Meesterproef wordt de cursist terzijde gestaan door een begeleider, die circa vier uur beschikbaar heeft. De begeleider kan ondersteunen bij: de technische opzet; het vinden van de juiste diepgang; het kiezen van de modelleringstechnieken; het bewaren van de balans in de tijdsbesteding: bijt u zich niet teveel vast in een deelaspect? Onderzoekt u teveel varianten? Soms ook kan hij expertise leveren als het een bijzonder onderwerp betreft. Meesterproef * 2.550, ,- * geldt voor leden van de Betonvereniging en de Vereniging Bouwen met Staal.

18 Prefab Beton voor Constructeurs Zelfstandig afwegen of een prefab-betonconstructie een interessante ontwerpvariant vormt en hoe deze toepassen. Het ontwerpen en dimensioneren van prefab-betonconstructies. Deze cursus is bestemd voor constructeurs op HBO/TU-niveau. Deze cursus is een module van de opleiding MSEng Betonconstructeur BV. De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van drie lesuren. 16 Ontwikkelingen prefab-betonindustrie Drijfveren prefab beton Semi prefab of volledig prefab Inleiding constructie kantoorgebouw Maatsystematiek, transport- en montagemethoden Vuistregels voor projectvoorbereiding en planning Verbindingen Inleiding constructie woongebouw Beton als bekleding Inleiding constructie parkeergarage Cursusdata Utrecht 3, 10 en 17 november 2015 Cursusgeld In het cursusgeld is het cursusmateriaal inbegrepen. Cursisten die het gehele lesprogramma hebben gevolgd, verkrijgen een Bewijs van Deelname. 4 KE-punten t.b.v. het Constructeursregister 715,- 830,- Vervolgcursussen Eindige-elementenmethode voor constructeurs Inleiding in de Dynamica gespannen beton Bijzondere constructies met de EC2 actuele informatie en inschrijvingen: zie > opleidingen > ontwerp constructief > prefab beton voor constructeurs

19 Inleiding in de dynamica De geslaagde cursist is in staat een complex dynamisch systeem te reduceren tot een eenvoudiger systeem dat met de opgebouwde kennis gemodelleerd en beoordeeld kan worden. Onder andere wordt de afleiding van de bewegingsvergelijking van enkele klassieke dynamische systemen en hun oplossing behandeld. Hiermee kent de cursist de theoretische achtergrond om het gedrag van een dynamisch systeem te bestuderen en te beoordelen. De module is bestemd voor beton- en staalconstructeurs, die bij de uitoefening van hun vak in aanraking kunnen komen met dynamische problemen. Deze cursus is een module van de opleiding Betonconstructeur MSEng. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van drie lesuren. De kennisoverdracht geschiedt door mondelinge kennisoverdracht aan de hand van een speciaal samengesteld cursusdictaat. Vervolgcursussen Eindige-elementenmethode voor constructeurs gespannen beton Prefab beton voor constructeurs Bijzondere constructies met de EC2 Ontwerp De cursus heeft plaats op vier achtereenvolgende dinsdagen. systemen met één vrijheidsgraad ongedempt en gedempt vrije trilling gedwongen trillingen (harmonische belasting) systemen met continu verdeelde massa en stijfheid schematiseren van complexe systemen tot systemen met één vrijheidsgraad respons op kortdurende belastingsverschijnselen discrete systemen met meer vrijheidsgraden dynamische belastingen in de praktijk en beoordeling van de respons 17 Cursusdata Utrecht 1, en 22 december 2015 Cursusgeld * 890, ,- In het cursusgeld zijn het cursusmateriaal en het tentamen inbegrepen. * geldt voor leden van de Betonvereniging en de Vereniging Bouwen met Staal. 8 KE-punten t.b.v. het Constructeursregister actuele informatie en inschrijvingen: zie > opleidingen > ontwerp constructief > inleiding in de dynamica

20 Rekenvoorbeelden op basis van de EC2 Het behandelen van enkele standaard onderwerpen die specifiek zijn. Het gaat om inzicht en rekenvaardigheid. Het streven is de interpretatie en werkwijze met EC2 bij enkele onderwerpen toe te lichten (zie programma). De cursus is bestemd voor zowel ontwerpers, constructeurs, projectleiders en werkvoorbereiders die in hun werk te maken krijgen met constructies, die op de grondslag van Eurocode 2 moeten worden berekend en getoetst. 18 De ontwikkelingen in het ontwerpproces staan niet stil. De huidige ontwerpen worden gekenmerkt door bijzondere randvoorwaarden. Daarnaast hebben de Eurocodes een liberale opzet. Ze bieden meer vrijheid, die echter wel geborgd moet worden. De valkuilen bij de diverse onderwerpen moeten besproken worden. In deze cursus gaat het om de interpretatie, het inzicht en de rekenwijze. In deze cursus worden de constructieonderdelen behandeld met al hun bijzonderheden en dit in relatie tot uitvoerbaarheid gebaseerd op het Rode Boek, met de voorbeelden op basis van de aloude VBC. Aan de hand van de identieke rekenvoorbeelden zijn er berekeningen gemaakt die uitvoerig worden besproken. Het betreft hierbij zowel de ontwerpkant als de technische haalbaarheid. De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van elke 4 lesuren. Er wordt gebruik gemaakt van powerpointpresentaties en uitgewerkte voorbeelden. beelden invoeren n.a.v. rode boek: 2-paals lijnpoer / 4-paalslijnpoer 4-paals blokpoer Console Pendelkolom Strokenvloer Puntvormig ondersteunde vloer gespannen ligger Stabiliteit gebouw Tunnelwand Bassin Raamwerk Wandligger Cursusdata Utrecht 25 november, 2 en 9 december 2015 Cursusgeld In het cursusgeld zijn cursusmateriaal en lunch inbegrepen. Cursisten die het gehele lesprogramma hebben gevolgd, verkrijgen een Bewijs van Deelname. 6 KE-punten t.b.v. het Constructeursregister Vervolgcursussen Bijzondere constructies met de EC , ,- actuele informatie en inschrijvingen: zie > opleidingen > ontwerp overig > bijzondere constructies met de EC2

4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN

4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN 4-JARIGE BACHELOR LERARENOPLEIDING VOOR TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS ASSOCIATE DEGREES VOORBEREIDENDE LEERJAREN VERKORTE LERARENOPLEIDINGEN voor hbo- en wo-bachelors 2013 2014 hbo-bacheloropleiding - associate

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

stabulletin Kennis bijhouden is absoluut noodzakelijk!

stabulletin Kennis bijhouden is absoluut noodzakelijk! stabulletin ja a r g a n g 25 n u m m e r 03 s e p t e m b e r 2010 profiteer nu: STABU STUDEER ACTIE! tijdelijk 50,- korting op alle STABU cursussen & opleidingen geldig: 1-9-2010 t/m 1-3-2011 meld u

Nadere informatie

BFBN Cursus Krant. De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011

BFBN Cursus Krant. De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011 BFBN Cursus Krant De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011 BFBN Opleidingen Betontechnische vaardigheden Leidinggevende vaardigheden

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2013 2014 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit, faculteit Informatica 07 Studiemogelijkheden 09 Opleidingsmogelijkheden voor bedrijven en instellingen

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen STUDIEGIDS ARTRA Arbeidsmarkttrainingen Inhoudsopgave Welkom! 3 Algemeen 4 Kennistrainingen 6 n Basisopleiding Intercedent 7 n Basisopleiding Intercedent (E-learning incl. examentraining) 8 n Poolse Basisopleiding

Nadere informatie

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE * Antwoordkaart op pagina 25 ocus! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 2 nr 1 2013 Digitale versie? Scan hier: 1 2013 Incl. bijeenkomsten AGENDA 2013 DIV benchmark ook in 2013 Beheersing

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek UNC Plus Delta 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van UNC Plus Delta vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Wég met de zwakke schakels! Actieagenda voor versterking van de constructieve veiligheidsketen

Wég met de zwakke schakels! Actieagenda voor versterking van de constructieve veiligheidsketen Wég met de zwakke schakels! Actieagenda voor versterking van de constructieve veiligheidsketen Wég met de zwakke schakels! Actieagenda voor versterking van de constructieve veiligheidsketen Inhoud Constructieve

Nadere informatie

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo Een goede basis Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Adviezen 5 1 Opdracht 6 2 Aanpak 8 3 Probleemstelling 9 4 Oplossingsrichting 11 5 Herziening van de kennisbases

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2012 2013 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit 06 Studiemogelijkheden Losse cursussen Startpakket Propedeuse, postpropedeuse, bachelor en master

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op

Nadere informatie

Richtlijnen Kennis- & Objectbibliotheken. in ISO Standaard

Richtlijnen Kennis- & Objectbibliotheken. in ISO Standaard stabulletin jaargang 28 nummer 02 juni 2013» pagina 8» pagina 29» pagina 31 Cursusaanbod STABU 2013 Richtlijnen Kennis- & Objectbibliotheken in ISO Standaard STABU jaarverslag 2012 Lancering BWBRD op 27

Nadere informatie

Haagse Hogeschool, Den Haag

Haagse Hogeschool, Den Haag Haagse Hogeschool, Den Haag Toets nieuwe opleiding Opleiding: Master in Risicomanagement, hbo-master; Variant: deeltijd Visitatiedatum: 8 november 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, januari

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO. Gepersonaliseerd leren MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN) 2015-2016 PO, SO, VO, VSO EN MBO Gepersonaliseerd leren SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK AL MEER DAN 80 JAAR EEN BEGRIP IN SPECIAAL EN PASSEND ONDERWIJZEN 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

HET LAST PLANNER SYSTEEM

HET LAST PLANNER SYSTEEM HET LAST PLANNER SYSTEEM Toepassingsmogelijkheden voor het Last Planner Systeem binnen de ontwerpfase van bouwprojecten bij een groot ingenieursbureau: randvoorwaarden & obstakels Thomas Schonk 12 mei

Nadere informatie

SPOTLIGHT. & uitgebreidere dienstverlening. meer maatwerk. onafhankelijke. ESG-integratie. op zoek naar. het nieuwe SPO:

SPOTLIGHT. & uitgebreidere dienstverlening. meer maatwerk. onafhankelijke. ESG-integratie. op zoek naar. het nieuwe SPO: VOORAF: het nieuwe SPO, BIJ De uitvoeringsorganisaties: Patrick, portret van een winnaar, VRAGEN: Leemte in wetgeving voor bijzonder partnerpensioen SAMENWERKINGSVERBANDEN: SPO+VBA=Kennis van pensioenvermogen

Nadere informatie

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 CMDA-toolkit Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 Student: E-mail: Studentnummer: Projectnaam: Externe professional: Begeleider: Tweede lezer: Nadine Buizert Nadine.Buizert2@hva.nl 520808

Nadere informatie