Studiegids voorjaar 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids voorjaar 2016"

Transcriptie

1 Studiegids voorjaar BV Nieuws Jaargang 2016 Special Edition

2 woord Opleidingen van en voor de praktijk Fundament voor topprestaties Van onze olympiërs worden komende zomer weer topprestaties verwacht. Van onze bouwspecialisten verwachten we dat ook. In een steeds complexer wordende samenleving moeten zij zich met hun kennis en ervaring staande weten te houden, ook als de druk toeneemt. De Betonvereniging ondersteunt onze bouwspecialisten als vanouds, met tal van cursussen op hoog niveau. Vertrouwde opleidingen, maar ook nieuwe cursussen. Zo gaan we zowel in de b&u-sector als in de infrabouw de verbinding leggen tussen betonbouw en installatietechniek. We spelen in op de vraag naar certificering op het gebied van kathodische bescherming en bieden nu ook nascholing aan voor betononderhoudskundigen. Dit laatste is zeker gevraagd nu recent CUR-Aanbeveling 118 is verschenen, een document dat direct is verwerkt in de bestaande cursussen. Waar de investeringen in opleidingen de laatste jaren tot een minimum zijn teruggebracht, is het nu tijd uw personeel weer warm te draaien. Basiskennis van technologie, constructieleer en uitvoering van beton zijn bittere noodzaak om toekomstige duurzaamheidsproblemen te voorkomen. In deze studiegids zijn de cursussen gebundeld die we in de eerste helft van 2016 aanbieden. Onderverdeeld in de segmenten Technologie, Ontwerp, Werkvoorbereiding & uitvoering en Betononderhoud & -reparatie vindt u alle relevante kennis in het kort samengevat. Ook geven we u alvast een doorkijkje naar ons aanbod van najaar In mei 2016 zal een studiegids verschijnen waarin we meer in detail op het najaarprogramma zullen ingaan. Met deze studiegids kunt u voor nu alvast belangrijke stappen zetten op weg naar een professionele toekomst. ir. H. Moll directeur

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Technologie 2 Werkvoorbereiding en Uitvoering 22 Basiskennis Beton Algemeen...4 Basiskennis Beton Technologie...5 Toeslagmaterialenlaborant...6 Betontechnoloog...7 Nascholing (b+t)laboranten...8 Nascholing technoloog...9 Ontwerp 10 Basiscursus Beton Uitvoering...24 spantechniek uitvoering...25 Betonstorten + verhardingsbeheersing...26 Installatietechniek in b&u NIEUW...27 Installatietechniek in civiele tunnelbouw NIEUW...28 Schoon beton in de praktijk...29 Inspectie & handhaving bouwtoezicht...30 Betontechnologisch adviseur...31 Basiskennis Beton Constructieleer...12 Wapenen in de praktijk...13 EEM voor constructeurs...14 gespannen beton, deel A...15 Bijzondere onderwerpen EC Bruggen...17 Constructieve ankers...18 Bouwkuipen en kelders...19 Verhardingen van cementbeton...20 Integraal ontwerpen en uitvoeren B&U...21 Betonreparatie 32 Uitvoering betonreparatie middenkader...34 Betononderhoudskundige...35 Nascholing betononderhoudskundige NIEUW Inspectie en beheer, niveau Kathodische bescherming, Basis...38 Kathodische bescherming, Niveau 2 NIEUW...39 Overig Aanmeldingsformulier cursus...40 delen lidmaatschap...41

4 Cursusaanbod Betontechnologie Kennisoverdracht over beton staat al sinds de beginjaren van haar bestaan prominent op de agenda van de Betonvereniging. Hele generaties betonlaboranten en betontechnologen zijn sindsdien opgeleid, en de kwaliteit van de gediplomeerden heeft nooit ter discussie gestaan. In voorschriften en regelgeving worden de opleidingen aangehaald als voorbeelden van gewenst kennisniveau van medewerkers; te noemen zijn NEN 8005, KIWA Criteria en de beoordelingsrichtlijnen 1801, 1904, 1905 en De Betonvereniging voelt zich daarom blijvend verplicht passende opleidingen aan te bieden. In de loop der jaren is er een samenhangend pakket aan cursussen en opleidingen ontstaan. Deze cursussen hebben een instroomniveau vanaf VMBO tot en met HBO+ en kennen een doorlopende leerlijn. elk gewenst uitstroomprofiel (beroepsniveau) is er uit het cursusaanbod een passende keuze te maken. Wilt u betonlaborant worden en u hebt een VMBO-diploma Bouwtechniek, dan begint u met de cursus Basiskennis Beton Algemeen [bba] (vh. Algemene Basiskennis Beton). Daarna volgt u de cursus Betonlaborant BV [bla]. Wilt u betontechnoloog worden en hebt u een vooropleiding MBO Bouwkunde of Infratechniek, dan kunt u het best beginnen met de cursus Basiskennis Beton Technologie [bbt]. Daarna doet u de cursus Practicum Betontechnologie [pbt] en tot slot de cursus Betontechnoloog [bte]. Voelt u meer voor een adviesfunctie op de bouwplaats tussen constructeurs, aannemers en technologen, dan volgt u na [bbt] de cursus betontechnologisch adviseur [bta]. 2 Natuurlijk kunt u cursussen ook volgen vanuit een behoefte uw algemene kennisniveau te vergroten. Als u op 1 dag bijgepraat wilt worden over beton, dan is er de cursus Basiscursus Beton Uitvoering [bbu]. Uitgebreider is de cursus Betontechnologie in de Uitvoering [bun]; dit is een module uit de cursus Betonstorten, van voorbereiding tot verhardingsbeheersing [bvv]. Bent u werkzaam als werkvoorbereider of uitvoerder in de civiele betonbouw en u wilt nog meer weten van dat bijzondere bouwmateriaal beton, dan is de cursus Basiskennis Beton Algemeen [bba] precies wat u zoekt, ook al hebt u een HBO-opleiding. Ook voor werknemers in de betonsector die een niet-technisch beroep uitoefenen, zoals verkopers en administratief personeel, zijn deze drie cursussen geschikt. laboratoriumpersoneel bestaan er naast de cursus Betonlaborant BV [bla] ook nog de cursussen Toeslagmaterialenlaborant BV [tla] en Metselmortellaborant BV [mla]. een deel hebben deze cursussen een vergelijkbare insteek (theorie en practicum), maar voor een ander deel geven ze ook invulling aan specifieke vragen uit de betreffende branches. Tot slot: omdat NEN 8005 en de BRL s 1801 en 2502 waken over de kwaliteit van het geleverde materiaal, stellen deze documenten ook eisen aan nascholing. De cursussen Nascholing Betonlaborant [bln], Nascholing Toeslagmaterialenlaborant [tln] en Nascholing Betontechnoloog [btn] geven hieraan invulling. En voor een betontechnoloog is de cursus Betontechnologisch Adviseur [bta] ook een uitstekende manier om aan de nascholingsverplichting te voldoen. Overzicht Betontechnologie jaar 2016 Basiskennis Beton Algemeen Basiskennis Beton Technologie Practicum Beton Technologie Betontechnoloog BV Betontechnologisch Adviseur BV Toeslagmaterialenlaborant BV Nascholing Betonlaborant BV/Toeslagmaterialenlaborant BV/ Betontechnoloog BV Najaar 2016 Betonlaborant BV Basiskennis Beton Technologie

5 Technologie Opgedane kennis is voor mijn dagelijkse werk een must! Martijn Hofmans is laborant bij Spanbeton. Zijn collega gaat binnenkort met pensioen, waarmee diens functie als hoofd laboratorium vacant komt. Prima moment om wat aan de kennis over beton te doen! Martijn is gestart met de cursus Basiskennis Beton Technologie [bbt] en volgde daarna de opleiding tot Betonlaborant BV [bla]. Met de cursus Betontechnoloog [bte] rondde hij afgelopen voorjaar het opleidingstraject voorlopig af en mocht hij op de Dag van de Betontechnologie het felbegeerde diploma Betontechnoloog BV in ontvangst nemen. Over de cursussen was hij zeer te spreken: De leraren zijn zeer deskundig en over het algemeen is het studiemateriaal goed. Verbetermogelijkheden ziet hij ook: Het hoofdstuk over zelfverdichtend beton mag voor mij wel wat specifieker. Wij werken veel met hogesterktebeton, maar daarop sloten de formules die in het dictaat worden genoemd niet goed aan. Martijn wil zich in de komende jaren nog verder ontwikkelen. Eerst wil ik nog Basiskennis Beton Constructieleer [bbc] volgen, en daarna misschien wel Betontechnologisch Adviseur [bta]. En dat niet alleen om de klanten ter wille te zijn, maar wellicht ook om zijn eigen kennishonger te stillen. 3

6 Basiskennis Beton Algemeen [bba] Deze cursus heeft tot doel een introductie te geven van 1. Bent u werkzaam als werkvoorbereider of uitvoerder beton. in de civiele betonbouw en u wilt meer weten van dat bijzondere bouwmateriaal beton, dan is de cursus In kort tijdsbestek leert u de basisprincipes van het materiaal beton kennen. Welke soorten beton zijn er? Basiskennis Beton Algemeen [bba] (voorheen Algemene Basiskennis Beton abb) precies wat u zoekt. Hoe behandel je beton? Aan bod komen de onderwerpen grondstoffen, samenstelling en eigenschappen van beton, duurzaamheid, 2. De cursus is ook geschikt werknemers in de betonsector die een niet-technisch beroep uitoefenen, zoals verkopers en administratief personeel. verwerken en nabehandelen van betonspecie, wapening en bekisting, en betonvoorschriften, kwaliteit en 3. hen die een toelating tot de cursus Betonlaborant willen hebben. controle. De cursus wordt afgesloten met het examen Basiskennis Beton Algemeen [bba]. De cursus kan ook gevolgd worden als voorbereiding op de cursussen Betonlaborant BV en Basiskennis Beton Technologie. 4 De cursus bestaat uit negen lesavonden van twee lesuren, die wekelijks plaatshebben. De kennisoverdracht heeft plaats door mondeling onderwijs aan de hand van een cursusdictaat. Dit dictaat is in het najaar van 2015 geactualiseerd en aangevuld. Aan de cursus is een examen verbonden. Barendrecht Meppel Veldhoven Examenlocat ie Utrecht Aanvangsdatum 12 januari januari januari 2016 Examendatum 5 april 2016 In de cursus worden de navolgende onderwerpen behandeld: Grondstoffen Samenstelling van beton Eigenschappen van betonspecie en beton Verwerken en nabehandelen van betonspecie Wapening en bekisting Betonvoorschriften, kwaliteit en controle Cursusgeld In het cursusgeld zijn het cursusmateriaal en het examen inbegrepen. Vervolgcursussen 890, ,- Deze cursus is in het algemeen een vooropleiding voor de cursus Betonlaborant BV. In combinatie met een niet-technische BOL4-opleiding geeft deze cursus toegang tot de cursus Basiskennis Beton Technologie [bbt]. De cursus Basiskennis Beton Technologie [bbt] vormt de basis in de opleidingen Betontechnoloog BV, Betontechnologisch Adviseur BV en Betononderhoudskundige BV. actuele informatie en inschrijvingen: zie > opleidingen > technologie >basiskennis beton algemeen [bba]

7 Basiskennis Beton Technologie [bbt] Na het volgen van deze cursus weet u hoe beton is samengesteld en kunt u eenvoudige mengsels uitrekenen. Deze cursus is een verplichte vooropleiding voor de drie opleidingen op betontechnologisch gebied: Betontechnoloog BV Betontechnologisch Adviseur BV of Betononderhoudskundige BV. De cursus is bestemd voor werknemers die: de opleiding tot Betontechnoloog BV, Betontechnologisch Adviseur BV of Betononderhoudskundige BV gaan volgen. meer betontechnologische basiskennis willen bezitten dan in het reguliere technisch onderwijs is aangeboden. Technologie De cursus bestaat uit twaalf lesavonden van tweeëneenhalf uur, die in principe wekelijks plaatshebben. De kennisoverdracht heeft plaats door middel van mondeling onderwijs aan de hand van een speciaal voor deze cursus geschreven en in de zomer van 2015 geactualiseerd dictaat van de Betonvereniging. De cursus is opgebouwd rond onderstaande thema s: A. De korrels toeslagmaterialen Invloed op eigenschappen beton Invloed op de waterbehoefte- en De verhouding tussen de korrels - Achter grondinformatie voor het berekenen van de mengverhoudingen B. De lijm Cementsteen - Water-cementfactor - Overige invloeden op De Lijm Water - Cement en bindmiddel - Vulstoffen C. De toevoegingen Hulpstoffen - Pigmenten en Kleurstoffen Vezels - Verwerken van vezels D. Het Mengselontwerp Eisen aan de betonsamenstelling - Keuze van de materialen - Berekenen van betonsamenstelling: grondslagen E. Het Vervaardigen en Verwerken van betonspecie Verwerkbaarheid - Betontechnologische aandachtspunten - Speciale betontechnieken F. De Kwaliteitszorg en Regelgeving Najaar 2015 Aanvangsdatum Cursusgeld incl. examen In het cursusgeld is het cursusmateriaal inbegrepen. Vervolgcursussen Nieuwegein Meppel Veldhoven Examenlocat ie Utrecht Alleen deelname examen 2 februari februari februari 2016 Examendatum 31 mei 2016 Betontechnoloog [bte] en Practicum Betontechnologie [pbt] Betononderhoudskundige [bok] en Basiskennis Betonconstructieleer [bbc] Betontechnologisch Adviseur [bta] 1.240, ,- 675,- 750,- 5 Uiteraard zijn de nieuwste (Europese) normen in het cursusmateriaal verwerkt actuele informatie en inschrijvingen: zie > opleidingen > technologie > basiskennis betontechnolgie [bbt]

8 Toeslagmaterialenlaborant [tla] Het zelfstandig kunnen uitvoeren van de laboratoriumwerkzaamheden bij de productie van toeslagmaterialen zoals zand en grind, alsmede de daarbij benodigde vaardigheden en achtergrondkennis verschaffen. De opleiding is bestemd voor personeel dat werkzaamheden verricht in laboratoria van toeslagmaterialenproducenten. Ook personeel in de verkoop, vertegenwoordiging en handel in toeslagmaterialen, alsmede personeel dat werkzaam is bij loswallen kan deze cursus volgen. 6 De cursus bestaat uit acht lesdagen van zes uur, wekelijks, en een practicumdag De kennisoverdracht heeft plaats door mondeling onderwijs aan de hand van een voor deze cursus geschreven syllabus, afgewisseld met het uitvoeren van practicumopdrachten, ook buiten de lesdagen. Daartoe moet de kandidaat in zijn eigen (werk)omgeving kunnen beschikken over laboratoriumvoorzieningen. In de opleiding gaan theorie en praktijk samen. Tijdens de cursus moet de cursist allerlei proeven zelfstandig uitvoeren die ter plekke worden beoordeeld. Onderstaande proeven worden uitgevoerd conform NEN-EN en NEN 5905 Bepalen hoeveelheid zeer fijn materiaal Onderzoek naar zwellende klei Gehalte zachte bestanddelen Onderzoek naar aanwezigheid van organische stoffen: -- humuszuur -- fulvozuur Bepalen van de waterabsorptie Bepalen van de volumieke massa Bepalen hoeveelheid gebroken en ongebroken grind Bepalen hoeveelheid metselwerkgranulaat in het menggranulaat (CUR-Aanb. 4 en 5) Partijkeuring/controle; monsterneming Visueel waarnemen Zeefanalyse en bepalen watergehalte Er worden demonstraties gegeven van onderstaande proeven, waarvan de interpretatie van de resultaten wordt aangeleerd. Bepalen gehalte aan schelpen Hoeveelheid carbonaten Alkali-toeslagreactie Onderzoek naar vorstbestandheid van toeslagmaterialen Onderzoek naar Fe-/V-verbindingen Bepalen hardheid en sterkte Bepalen slijtvastheid Naast de theoretische achtergrond van de proeven, wordt er aandacht besteed aan het onderhouden en kalibreren van keurings-, meet- en beproevingsmiddelen, alsmede aan kwaliteitszorg en certificering. Ook kennis van materialen waarin de afgeleverde materialen worden toegepast, komt aan bod. Nijmegen Examenplaats Nijmegen Cursusgeld In het cursusgeld is het cursusmateriaal inbegrepen. * geldt voor leden van de Betonvereniging en aangeslotenen bij de brancheorganisatie Cascade. Aanvangsdatum 21 januari 2016 Examendatum 7 april 2016 incl. practicum en examen 3.190,- * 3.715,- met examen zonder practicum 2.800,- * 3.355,- ** Examen zonder practicum alleen in overleg met de Betonvereniging. actuele informatie en inschrijvingen: zie > opleidingen > technologie > toeslagmaterialenlaborant BV

9 Betontechnoloog [bte] De cursus leidt op tot Betontechnoloog die, na voldoende praktijkervaring, verantwoordelijk is voor het mengselontwerp en de kwaliteitsbewaking van de productie van betonspecie zoals omschreven in de eisen als bedoeld in art van NEN 8005 en art van de Beoordelingsrichtlijn 1801 Betonmortel. De cursus is bestemd voor de functionaris op de betoncentrale en in de betonproductenindustrie, verantwoordelijk voor de mengselsamenstelling en de productie. Technologie De cursus bestaat uit 11 avonden van 2 uur, die in principe wekelijks plaatshebben. De kennisoverdracht vindt plaats door middel van mondeling onderwijs aan de hand van een speciaal voor deze cursus geschreven en in het najaar van 2015 herzien dictaat van de Betonvereniging. Zwolle Rot terdam Den Bosch Examenplaats Utrecht Aanvangsdatum 9 februari februari februari 2016 Examendatum 24 mei De cursus is opgebouwd rond onderstaande thema s: A. Samenstellen van beton Algemeen schema voor het ontwerpen van betonsamenstellingen uitwerking voor mengselontwerp van traditioneel beton, zelfverdichtend beton en aardvochtig beton. B. Beton met specifieke eisen of bijzondere samenstellingen Beton met bijzondere specificaties beton met hoge duurzaamheid bijzondere uitvoeringsmethoden (storten/aanbrengen/verwerken/afwerken) C. Beton in de kist Horizontale betonspeciedruk gewogen rijpheid temperatuurbeheersing nabehandeling ontkisten D. Uiterlijk van beton Uiterlijk van beton in de voorschriften belangrijke invloedsfactoren op het uiterlijk veel voorkomende onvolkomenheden en herstelmaatregelen en hoe te voorkomen E. Procesbeheersing Procesbeheersing statistische begrippen conformiteitscontrole familieconcept statistische procesbeheersing F. Beoordelen van beton als eindproduct Visuele inspectie afnamecriteria bij betonproducten en vooraf vervaardigde betonelementen beoordeling van de druksterkte onderzoek naar de duurzaamheid Cursusgeld In het cursusgeld zijn het cursusmateriaal inbegrepen. Vervolgcursussen Opleiding Betontechnologisch Adviseur BV [bta] Opleiding Betononderhoudskundige BV [bok] Schoon beton in de Praktijk cursus incl. examen 1.250, ,- examen zonder cursus 675,- 750,- actuele informatie en inschrijvingen: zie > opleidingen > technologie > betontechnoloog [bte]

10 Nascholing beton/toeslagmaterialen laboranten In de diverse voorschriften en beoordelingsrichtlijnen worden onder de noemer Kwaliteit eisen gesteld aan het laboratoriumpersoneel. Van betonlaboranten wordt verwacht dat zij minimaal het diploma Betonlaborant BV in hun bezit hebben en van toeslagmaterialenlaboranten wordt verwezen naar het diploma Toeslagmaterialenlaborant BV. Tevens wordt onderkend dat het personeel op de hoogte moet zijn van de jongste ontwikkelingen. Daarom is vaak een artikel opgenomen waarin een nascholingsverplichting staat omschreven. De cursus Nascholing Betonlaborant is bestemd voor gediplomeerde betonlaboranten die het diploma Betonlaborant BV vijf jaar of langer geleden behaalden en moeten voldoen aan art van BRL 1801 Betonmortel. De cursus Nascholing Toeslagmaterialenlaborant is bestemd voor gediplomeerde toeslagmaterialenlaboranten die het diploma Toeslagmaterialenlaborant BV tien jaar of langer geleden behaalden en moeten voldoen aan 7.5 van BRL 2502 Korrelvormige materialen met een volumieke massa van ten minste 2000 kg/m 3. en programma 8 Nascholing Betonlaborant BV [bln] het volgen van deze cursus moet men in het bezit zijn van het diploma Betonlaborant BV. De cursus bestaat uit drie theoriebijeenkomsten van twee uur, en één dagdeel practicum van twee uur. De laatste versie van het dictaat van de cursus Betonlaborant BV wordt verstrekt, met daarin opgenomen een Nederlandse bewerking van de beproevingsnormen voor betonspecie en beton. Ook wordt de laatste versie van de NEN 8005 verstrekt. In de cursus wordt aandacht besteed aan de Europese Norm NEN-EN 206 en de herziene Nederlandse Aanvulling NEN al wordt ingegaan op de consequenties voor de Betonlaborant bij het uitvoeren van de proeven. De onderliggende beproevingsnormen spelen ook een rol. Tevens wordt aandacht besteed aan hogesterkte- en zelfverdichtend beton. Nascholing Toeslagmaterialenlaborant BV [tln] het behalen van deze cursus moet men in het bezit zijn van het diploma Toeslagmaterialenlaborant BV. De cursus bestaat uit drie theoriebijeenkomsten van twee uur, en één dagdeel practicum van twee uur. De laatste versie van het dictaat van de cursus Toeslagmaterialenlaborant BV wordt verstrekt. In de cursus wordt aandacht besteed aan wijzigingen in BRL 2502 (voor zover relevant) en in normen als EN en EN Verder wordt stilgestaan bij de CPR/DoP-verklaring en komen nieuwe ontwikkelingen langs zoals AEC-granulaat en Slim breken. Uiteraard wordt de theorie nog eens herhaald, dit i.c.m. de praktische invulling zoals WA zand en grind. Tot slot wordt het ijken van weegschalen en zeven kort aangestipt. Cursusdata Utrecht 6 en 13 april 2016 Nijmegen Cursusdata 7 en 14 januari2016 Cursusgeld Cursusgeld 1.085, , , ,- Aan de cursus is geen examen verbonden. Aan trouwe deelnemers van de vier dagdelen wordt een Bewijs van Deelname verstrekt. Met dit bewijs wordt voldaan aan art van de BRL 1801 Betonmortel. Aan de cursus is geen examen verbonden. Aan trouwe deelnemers van de vier dagdelen wordt een Bewijs van Deelname verstrekt. Met dit bewijs wordt voldaan aan art. 7.5 van de BRL 2502 Korrelvormige materialen met een volumieke massa van ten minste 2000 kg/m 3. actuele informatie en inschrijvingen: zie > opleidingen > technologie >nascholing betonlaborant BV/toeslagmaterialenlaborant BV

11 Nascholing betontechnoloog [btn] De cursus is samengesteld met het doel Betontechnologen aan hun nascholingsverplichting te laten voldoen als omschreven in art van de BRL 1801 Betonmortel en in art 3.4 van de Criteria 93 Betontechnologen, die het diploma Betontechnoloog BV in 2011 of eerder hebben behaald. Technologie De cursus bestaat uit acht dagdelen in vier middag-/avondbijeenkomsten van 4 uur, waarin meest actuele betontechnologiekennis wordt behandeld en nieuwe proeven worden besproken. Aanvangsdatum Utrecht 19 mei 2016 De traditionele opzet van de nascholing is vanaf 2014 gewijzigd. Sindsdien wordt gewerkt met aandachtsvelden en doelstellingen daarbinnen, waaraan de nascholing moet voldoen: Specificatie Materiaalkeuze Mengselsamenstelling Uitvoering Kwaliteit Per onderwerp wordt de kennisoverdracht verzorgd door specialisten. Cursisten krijgen op die manier de kennis uit eerste hand voorgeschoteld en kunnen nu ook de nascholing over meer jaren spreiden. Bij ruimere deelname wordt de nascholing bovendien op verschillende locaties verzorgd. In januari wordt het gedetailleerde programma voor 2016 bekend gemaakt. Houd de berichtgeving van de Betonvereniging in de gaten! Cursusgeld 1.390, ,- In het cursusgeld zijn het cursusmateriaal en de maaltijden inbegrepen. Cursisten die minimaal zeven van de acht dagdelen hebben gevolgd, verkrijgen een Bewijs van Deelname. Vervolgcursussen Opleiding Betonderhoudskundige BV Opleiding Betontechnologisch Adviseur BV Verhardingsbeheersing en Betontechnologische Uitvoeringsaspecten Schoon beton in de praktijk 9 actuele informatie en inschrijvingen: zie > opleidingen > technologie > nascholing betontechnoloog BV

12 Cursusaanbod Betonconstructies en Ontwerpen In 1957 organiseerde de Betonvereniging voor het eerst het examen Betonconstructeur BV. Het diploma is sindsdien uitgegroeid tot zeer belangrijk startdocument voor menige carrière. Inmiddels zijn er verschillende algemene en specialistische ontwerpopleidingen op MBO-, HBO- en TU-niveau. De opleidingen hebben zich met de markt mee ontwikkeld. Zo wordt er op Masterniveau de (vervolg) opleiding aangeboden aan de professional die zich na haar/zijn opleiding aan het HBO verder wil bekwamen in bouwkundige en civiele constructies. Deze nu 3-jarige opleiding wordt beloond met de MSEng-titel. Rondom de MSEng-opleiding zijn er diverse kortlopende cursussen waaruit de (junior)-constructeur een keuze kan maken op het terrein dat hem het meest nabij is. De cursussen zijn alle gebaseerd op veel praktijkervaring en de vigerende regelgeving van Eurocodes en CUR-Aanbevelingen. De kennisoverdracht over betonconstructies en aanpalende gebieden staat al vele jaren prominent op veler agenda en de Betonvereniging voelt zich blijvend verplicht passende opleidingen aan te bieden. In de loop der jaren is er een samenhangend pakket aan cursussen en opleidingen ontstaan. Naast de MSEng en de diverse cursussen is er inmiddels voor de instroomniveaus vanaf MBO tot en met HBO+ een doorlopende leerlijn voor de a.s. constructief ontwerper. elk gewenst uitstroomprofiel (beroepsniveau) is er uit het opleidingsaanbod een passende keuze te maken. Komend vanaf het MBO biedt de ASEng u de constructieve basiskennis inclusief de vereiste wiskunde- en mechanicakennis. De BSEng biedt een schakeljaar aan de niet-constructieve HBO-er die zich verder wil bekwamen in de richting van Constructief Ontwerpen. 10 Natuurlijk kunt u cursussen ook volgen vanuit een behoefte uw algemene kennisniveau te vergroten. Als u op enkele dagdelen bijgepraat wilt worden over de integratie van ontwerp, constructie en uitvoering, bij schoon beton, constructieve ankers, bouwkuipen, bruggen e.d. kunt u een gerichte keuze maken uit diverse vakgerichte cursussen. Overzicht Betonconstructies en Ontwerpen jaar 2016 Basiskennis Beton Constructieleer Wapenen in de praktijk EEM voor constructeurs gespannen beton deel A Bijzondere constructies met de EC2 Bruggen Constructieve ankers voor beton Bouwkuipen & Kelders Verhardingen van Cementbeton Integraal Ontwerpen en Uitvoeren B&U Najaar 2016 Basiskennis Beton Constructieleer Betonconstructeur ASEng Betonconstructeur BSEng Betonconstructeurs MSEng Inleiding Geotechniek Prefab beton voor constructeurs Inleiding in de Dynamica Rekenvoorbeelden met de EC2 gespannen beton deel B Waterbouwkundige constructies Onderwaterbeton Schoon beton voor Ontwerpers

13 3D-voorbeelden maken foute en goede voorbeelden inzichtelijk Constructeur en tekenaar vormen een hecht team en zijn sterk van elkaars presteren afhankelijk. Waar vroeger een constructeur verschillende tekenaars kon bezighouden, is die situatie vandaag de dag eerder omgedraaid en houdt een tekenaar/modelleur soms verschillende constructeurs bezig. Gijs de Groot en Anthony van Hek zijn als tekenaars werkzaam bij ingenieursbureau Verhoeven en Leenders. Om hun kennis te verdiepen volgden ze het afgelopen voorjaar de nieuwe cursus Wapenen in de Praktijk. De docenten beschikken over veel kennis en weten die ook duidelijk uit te leggen. Aan de hand van 3D-voorbeelden maakten ze inzichtelijk waar doorgaans de fouten worden gemaakt, maar ook hoe je ze moet voorkomen. Gedurende de cursus was er volop gelegenheid de theorie in de praktijk te brengen. Elke lesdag was er wel een tekenopdracht, die thuis verder kon worden uitgewerkt en die tijdens de volgende les weer in de groep werd behandeld. Die terugkoppeling van de huiswerkopdrachten vormde zeker een pluspunt. De tijd tussen twee lesdagen was af en toe wat aan de korte kant, waardoor de uitwerking soms in het gedrang kwam. Tekenaars bezitten meer en meer minimaal een HBO-diploma. Dat was dan ook de minimum-instroomeis. Toch is de cursus ook te volgen door mensen met een MBO-diploma en weinig werkervaring. Ontwerp 11

14 Basiskennis Beton Constructieleer [bbc] De cursist krijgt inzicht in de krachtswerking van (beton) constructies en hoe een constructie zich gedraagt als het belast wordt. Tevens kan hij een constructief onveilig situatie onderbouwen, met toegepaste mechanica en betonconstructieleer op het niveau van 2e jaar HBO Civiele techniek of Bouwkunde, zonder dat daarbij berekeningen worden uitgevoerd. De cursus is bestemd voor MBO-ers Bouwkunde/Infratechniek die via nascholingstrajecten en werkervaring zijn doorgegroeid naar een functie waarbij inzicht in krachtswerking van (beton)constructies van belang is. beelden: Uitvoerders in de bouw; Inspecteurs/toezichthouders; Betontekenaars/modelleurs. Het deelcertificaat, behaald na het met goed gevolg afgelegde deelexamen, is vereist voor niet-hbo-ers (Bouwkunde/ Civiele techniek) die het diploma Betononderhoudskundige BV willen behalen. Ook vormt de cursus het vertrekpunt voor de opleiding Betonconstructeur ASEng. De onderwerpen worden in 10 lesavonden van 3 lesuren behandeld. De kennisoverdracht geschiedt door middel van mondeling onderricht aan de hand van het boek Constructieleer Gewapend Beton Braam & Lagendijk (CB2) en een voor deze cursus ontwikkeld dictaat. Plaats en tijd Utrecht Examenplaats Utrecht Aanvangsdatum 1 maart 2016 Examendatum 31 mei Deel A. Algemene Constructieleer Schematisering en belastingen Oplegreacties en krachtswerking Inwendige spanningen Wapenen van betonconstructies Deel B. Betonconstructieleer Materiaaleigenschappen beton en staal Zuivere buiging dwarskracht wringing - pons Scheurvorming Verankeren en lassen betonstaal Balken platen - wanden kolommen voorspannen Lezen van wapeningstekening Cursusgeld In het cursusgeld zijn het cursusmateriaal en het deelexamen inbegrepen. Vervolgcursussen Betonconstructeur ASEng Betononderhoudskundige BV Wapenen in de Praktijk 1.250, ,- actuele informatie en inschrijvingen: zie > opleidingen > ontwerp constructief > basiskennis betonconstructieleer [bbc]

15 Wapenen in de praktijk De deelnemers de kennis en praktische vaardigheden bijbrengen die vereist zijn om zelfstandig wapenings- en sparingstekeningen te maken en betonconstructievormen op te zetten. De inpassing van wapening in de betonconstructie is daarbij leidend. De cursus is bestemd voor tekenaars bij ingenieursbureaus, aannemers, overheid en prefab-betonproducenten. deelname is een diploma HBO Civiele techniek of Bouwkunde dan wel relevante werkervaring vereist. Cursisten met een MBO-diploma Bouwkunde of Infratechniek wordt aangeraden het eerste semester van de opleiding Betonconstructeur ASEng te volgen. De cursus bestaat uit negen middag-/avonden van zes lesuren. De lessen zijn wekelijks op woensdag. Het middagprogramma is gewijd aan de theorie omtrent wapening. Daarbij wordt het Handboek Praktisch Wapenen gebruikt. In het avondprogramma wordt veel geoefend, worden tekenopdrachten besproken en nieuwe tekenopdrachten toegelicht. De voorbeelden worden verduidelijkt met 3D-tekeningen, die mogelijke conflictsituaties inzichtelijk maken. Halverwege de cursus is een bezoek aan een wapeningscentrale voorzien. Utrecht Examenplaats Utrecht Aanvangsdatum 2 maart 2016 Examendatum 6 juli 2016 Cursusgeld 2.085, ,- Ontwerp In het cursusgeld is het cursusmateriaal inbegrepen. Vervolgcursussen Betonconstructeur ASEng Constructieve ankers in beton actuele informatie en inschrijvingen: zie > opleidingen > ontwerp constructief >wapenen

16 EEM voor constructeurs De doelstelling van deze cursus is het leren omgaan met een krachtige rekenmethode, de Eindige-ElementenMethode (EEM). Er wordt inzicht gegeven in de manier waarop de mechanicaproblemen gestructureerd gemodelleerd worden zodat ze door de computer kunnen worden opgelost. In de cursus ligt de focus bij 1-D en 2-D constructies die opgebouwd zijn uit elementen en knopen. Deze cursus is bestemd voor constructeurs op HBO/TU-niveau in de bouwpraktijk, die in hun werk te maken hebben met het berekenen van constructies, zoals kolommen en liggers en in constructies opgebouwd uit platen en schijven, vaak in ruimtelijke samenstelling. 14 Deze cursus is een module van de opleiding Betonconstructeur BV. De cursus bestaat uit dertien bijeenkomsten, twee praktijkopdrachten en een tentamen. Kennisoverdracht vindt plaats door mondeling onderwijs aan de hand van een speciaal samengesteld cursusdictaat, met gebruik van laptop. Het eerste deel van de cursus wordt benut om inzicht in de eindige elementen-methode te verwerven ten aanzien van staafconstructies. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de softwareprogramma s Maple en Matrixframe. Introductie Eindige-elementenmethode Vakwerken Portalen en raamwerken Verenmodellen Aansluitend wordt gemodelleerd op een tweetal constructietypen, te weten een schijf-probleem en een plaatprobleem, ontleent aan een staalconstructie en een betonconstructie. De te maken opdracht wordt gemaakt met het softwareprogramma Diana of een gelijkwaardig pakket. ( eigen laptop gewenst ) Opfrissen EEM en uitleg case Modelleren Theorie Schijven Theorie Platen Elementen Resultaatverwerking Aanvullende onderwerpen Presentatie case-resultaten Aanvangsdatum Utrecht 26 januari 2016 Cursusgeld * In het cursusgeld is al het cursusmateriaal en tentamen inbegrepen. Cursisten die het gehele lesprogramma hebben gevolgd, verkrijgen een Bewijs van Deelname. * geldt voor leden van de Betonvereniging en de Vereniging Bouwen met Staal. Vervolgcursussen Inleiding Dynamica gespannen beton Prefab beton voor constructeurs Bijzondere constructies met de EC , ,- De constructeur weet hierna ook voor andere in de praktijk voorkomende constructietypen zijn weg te vinden. actuele informatie en inschrijvingen: zie > opleidingen > ontwerp overig > EEM voor constructeurs

17 gespannen beton, deel A Weten op welke wijze voorspanning kan worden toegepast en welke aspecten daarbij van belang zijn. Gefundeerde afwegingen kunnen maken t.a.v. het toe te passen voorspanniveau. Specifieke problemen i.v.m. het toepassen van voorspanning onderkennen en kunnen oplossen. Zelfstandig constructies in voorgespannen beton kunnen ontwerpen. Constructeurs op HBO+ / TU-niveau die berekeningen van voorgespannen betonconstructies moeten kunnen uitvoeren en controleren. Deze cursus is een module van de MSEng opleiding Betonconstructeur BV. De cursus bestaat uit 2x 6 bijeenkomsten van 3 lesuren. De kennisoverdracht vindt plaats door mondeling onderwijs aan de hand van een speciaal samengesteld cursusdictaat. Utrecht Deel A Cursusdata 15,22 en 29 maart , 12 en 19 april 2016 Ontwerp Inleiding; voorspantechnologie Centrisch voorgespannen constructies spannen van op buiging belaste constructies Statisch onbepaalde voorgespannen constructies Bezwijkveiligheid Krimp, kruip, relaxatie en herverdeling door kruip Afschuiving Scheurwijdtebepaling Gedeeltelijk voorgespannen beton Detailleren spanning zonder aanhechting en uitwendige voorspanning Deel B Cursusgeld 13, 20 en 27 september en 11 oktober november , ,-- In het cursusgeld is het cursusmateriaal en het examen begrepen. Cursisten die het gehele lesprogramma hebben gevolgd, verkrijgen een Bewijs van Deelname. Vervolgcursussen Eindige-elementenmethode voor constructeurs Inleiding in de Dynamica Prefab beton voor constructeurs Bijzondere constructies met de EC 2 Rekenvoorbeelden op basis van de EC2 actuele informatie en inschrijvingen: zie > opleidingen > ontwerp constructief > voorgespannen beton

18 Bijzondere onderwerpen EC2 Het behandelen van onderwerpen die nog vrij onbekend zijn bij constructeurs. Het gaat om inzicht en niet om de rekenvaardigheid. Het streven is om de lacunes te dekken en onduidelijkheden inzichtelijk te maken in de EC2 bij de onderwerpen ( zie programma). De cursus is bestemd voor zowel ontwerpers, constructeurs, projectleiders en werkvoorbereiders die in hun werk te maken krijgen met bijzondere constructies. 16 De ontwikkeling in het ontwerpproces staat niet stil. Bij de heden ten dage te realiseren ontwerpen zijn er bijzondere randvoorwaarden geschapen. De nieuwe Eurocode heeft een liberale opzet. Hierdoor is er meer vrijheid, die echter wel geborgd moet worden.de valkuilen bij de diverse onderwerpen worden besproken. Ook de haalbaarheid van een constructie bij afwijking van de norm mag naar voren komen in relatie tot de toetsing door Bouw- en Woningtoezicht op inzicht en normgebruik. In deze cursus worden de constructieonderdelen behandeld met al haar bijzonderheden en dit in relatie tot uitvoerbaarheid en/of mogelijke alternatieven. Aan de hand van enkele gerealiseerde projecten zijn er cases gemaakt die uitvoerig worden besproken. Het betreft hierbij zowel de ontwerpkant als de technische en de economische haalbaarheid. De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van elk 4 lesuren. Er wordt gebruik gemaakt van een cursusdictaat, PowerPoint presentaties en diverse cases. Cursusdata Utrecht 6,13 en 20 april 2016 Cursusgeld 1.290, ,-- In het cursusgeld is het cursusmateriaal en de maaltijden begrepen. Cursisten die het gehele lesprogramma hebben gevolgd, verkrijgen een Bewijs van Deelname. Vakwerkanalogie/ schematisering/ relatie tot eurocodes/ voorbeelden Verhinderde vervorming / scheurvorming / vloeistofdichtheid / combinatiebelastingen Strokenvloer Onderwaterbeton/ waterdichtheid / scheurwijdte Progressive Collapse Diepwanden Vervolgcursussen Rekenvoorbeelden op basis van de EC2 actuele informatie en inschrijvingen: zie > opleidingen > ontwerp overig >bijzondere constructies met de EC2

19 Bruggen Met deze cursus verwerft de cursist een praktische kijk om een brug te ontwerpen en kritisch te beoordelen. De cursus is bestemd voor constructeurs en werkvoorbereiders van ingenieursbureaus, aannemers en overheden. Inleiding Na de invoering van de VBB, VOSB en de VOBB zijn al veel bruggen gebouwd. Momenteel wordt gerekend met de Eurocodes. Daarnaast worden bruggen steeds vaker aangepast. Een herberekening van een bestaande brug geeft de nodige discussie, idem voor vernieuwbouw. Een zwaardere belasting door gewijzigd verkeersaanbod vraagt vaak om aanpassingen. De invloed van aerodynamica (windbelasting / trilling) is vaak groter dan verwacht. Kortom reden genoeg voor een cursus. Gezien de diversiteit aan onderwerpen is de cursus in vijf modulen gesplitst. De cursus bestaat uit 5 modulen, waarvan de modules 1 en 2 al zijn gegeven. Module 3: Bestaande bruggen, 3 bijeenkomsten Module 4: Stalen & beweegbare bruggen, 4 bijeenkomsten Module 5: Staal-beton bruggen, 2 bijeenkomsten Totaal zijn er 14 bijeenkomsten van elk 5 lesuren. Er wordt gebruik gemaakt van een cursusdictaat, cases en powerpoint-presentaties. Module 4b: Beweegbare bruggen Veiligheid Regelgeving Gevaren veiligheidseisen VOBB Installaties & aandrijving Belastingen Mechanische uitrusting Module 5: Staal- beton bruggen keuze staal beton voor- en nadelen globale ontwerpregels economische afweging verbinding staal - beton voorschriften Module 3, Bestaande bruggen Utrecht Aanvangsdatum begin maart, n.n.t.b. Ontwerp voorjaar 2016 Module 3: Bruggen bestaand Algemeen schriften/richtlijnen Regelgeving (NEN8700) Herberekening Beton Staal Module 4a: Stalen bruggen Ontwikkelingen (Eurocode- )normen en richtlijnen Ontwerpprincipes (spoor-, langzaam -)verkeersbruggen Brugtypen, integraalbruggen Rijvloeren Kabels en hangers Detaillering en uitvoering Mechanisch gedrag Verbindingen Specifieke aandachtspunten Rekenvoorbeelden per Module, per dagdeel Cursusgeld per dagdeel 430,-. 505,- In het cursusgeld is begrepen het cursusmateriaal, koffie & thee en maaltijd. Cursisten die het gehele lesprogramma hebben gevolgd, verkrijgen een Bewijs van Deelname. 2 KE-punten t.b.v. het Constructeursregister per moduledag.

20 Constructieve ankers De deelnemer leert de achtergronden van het gedrag van ankerverbindingen waardoor hij in staat is de juiste typen ankers en plaatsing te kiezen bij gegeven omstandigheden. De cursus is bestemd voor constructeurs en ontwerpers die bij het ontwerp ankerverbindingen toepassen. En voor toezichthouders en uitvoerders die in de praktijk met de uitvoeringsproblemen worden geconfronteerd. 18 Om tijdens het ontwerpproces de juiste afwegingen te maken dient de constructief ontwerper te beschikken over de theoretische en praktijkkennis qua mogelijkheden, maar ook de onmogelijkheden. De toezichthouders en de uitvoerders moeten eveneens kennis bezitten om bij wijzigingen in de uitvoering de juiste actie te ondernemen. Het ontwerpen en berekenen van ankerverbindingen is een vakgebied voor specialisten. Het ontwerp en de uitvoering zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden, waar in de praktijk nogal eens aan voorbij wordt gegaan. Bij het toepassen van constructieve ankers in beton zijn vakkennis en een goede detaillering van wezenlijk belang. De Betonvereniging heeft samen met ankerleveranciers deze cursus ontwikkeld. In vier dagdelen van vier uur worden de modules 1 t/m 4 gegeven Module 1 Algemene informatie Toepassingsgebied Wet- en regelgeving, met o.a. ETA, TR en CEN/TS af- of achteraf aangebrachte ankers en verschil Ankertypen Keuze van typen Videopresentatie van het plaatsen van ankers Module 2 Gedrag van ankers Toepassingsgebied CEN/TS / TR Achtergrond berekeningsmethoden Werkingsprincipe ankers Bezwijkmechanismen Afstandsmontage Kolomvoetplaatverbinding Module 3 Uitvoering en praktijkgevallen CUR deel II / Uitvoering BRL 0509 en kwaliteitszorg Bijzondere belastingsgevallen Ankers in verhard beton Module 4 de constructeur Rekenvoorbeelden uit de praktijk Veiligheidsfilosofie en veiligheden Toepassing ETA/EOTA/TR/CEN-TS d.m.v. voorbeelden Verschillen in uitgangspunten Cursusdata Utrecht 11,18 en 25 mei juni 2016 Cursusgeld In het cursusgeld is het cursusmateriaal inbegrepen , ,- Cursisten die het gehele lesprogramma hebben gevolgd, verkrijgen een Bewijs van Deelname. actuele informatie en inschrijvingen: zie > opleidingen > ontwerp overig > constructieve ankers voor beton

21 Bouwkuipen en kelders De cursus bouwkuipen en kelders behandelt het ontwerp en de uitvoering rekening houdend met de bodem- en grondwatergesteldheid. Tevens wordt er gerekend aan onderwaterbetonvloeren. De cursus is bestemd voor ontwerpers, constructeurs, projectleiders, werkvoorbereiders en toezichthouders die in hun werk te maken krijgen met bijzondere constructies. Toepassing van bouwkuipen en kelders voor de (ondergrondse) bouw van zowel de utilitaire en infrastructurele constructies wordt steeds algemener. Bodem en grondwatergesteldheid spelen hierbij een belangrijke rol omdat beïnvloeding van de omgeving bij bouwprojecten dient te worden geminimaliseerd Dit soort bouwkuipen zijn complexe constructies met een hoge moeilijkheidsgraad, die bovendien altijd op het kritieke pad liggen. een goed ontwerp is kennis van de uitvoering, speciaal met betrekking tot de activiteiten onder water en de praktische detaillering van de onderdelen onmisbaar. Dit geldt niet alleen voor het ontwerpbureau van het bouwwerk en de controlerende instanties, maar ook voor de aannemer, die zelf het ontwerp en de detaillering van de bouwkuipen uitwerkt Onderwaterbetonvloeren Dimensionering Werkvloeren Dagdeel 3 Vloeren Interactie met onderwaterbeton en paalsystemen Grondonderzoek Parameterbepaling Grondwater aspecten Onderzoek en programma van eisen Case Ontwerp Er wordt veel gebruik gemaakt van voorbeelden, foto s en videomateriaal. De cursuslocatie is te Utrecht. De cursus bestaat uit 3 middag-/avondbijeenkomsten van elk 6 uren. De cursus heeft plaats op vier achtereenvolgende dinsdagen. Dagdeel 1 Inleiding Bouwput in breed perspectief Trends voor de toekomst Ontwerpkeuzen Risicosystematiek Risicomanagement Monitoring/observational methode; contracten en verantwoordelijkheden Omgevingsbeïnvloeding Dagdeel 2 Wanden Duurzaamheid en kosten Invloed op omgeving Trekelementen Stempels & Gordingen Ontwerp, detaillering, uitvoering Cursusdata Utrecht 9, 16 en 23 maart 2016 Cursusgeld 1.290, ,- In het cursusgeld zijn het cursusmateriaal en de maaltijden begrepen. Cursisten die het gehele lesprogramma hebben gevolgd, verkrijgen een Bewijs van Deelname. * geldt voor leden van de Betonvereniging en de Vereniging Bouwen met Staal. actuele informatie en inschrijvingen: zie > opleidingen > ontwerp overig > bouwkuipen en kelders

22 Verhardingen van cementbeton In deze cursus wordt inzicht gegeven in het ontwerpproces en de uitvoeringstechnieken van betonverhardingen om de kwaliteit van het product te kunnen beheersen. Hierbij wordt zowel aandacht geschonken aan theoretische aspecten als aan praktische aandachtspunten en invalshoeken. De cursus is gericht op betonwegen en bedrijfsverhardingen. De cursus is bestemd voor: Ontwerpers bij overheden, ingenieursbureaus en aannemingsbedrijven van bedrijfsverhardingen en betonwegen Uitvoerders, kwaliteitsfunctionarissen en werkvoorbereiders van bedrijfsverhardingen en betonwegen Beheerders van betonwegen en bedrijfsterreinen Kwaliteitsmedewerkers en onderzoekers bij wegenbouwbedrijven, laboratoria en betoncentrales Docenten in het technisch onderwijs 20 De cursus omvat zeven middag/avondbijeenkomsten, alle op woensdag. De kennisoverdracht heeft plaats door mondeling onderwijs aan de hand van een speciaal samengesteld cursusdictaat. Met de rekenprogramma s VENCON 2.0 en FLOOR 3.0 wordt individueel geoefend. De cursus wordt verzorgd door een docententeam van ervaren specialisten op het gebied van betonverhardingen en -wegen. De cursus bestaat uit een algemeen deel, waarna wordt ingegaan op ontwerp en uitvoering. Algemeen gedeelte: Grondwerk en funderingen Betoneigenschappen Ontwerp en dimensionering betonwegen Dimensionering in gewapend beton Detaillering in ontwerp Detaillering in de uitvoering Kwaliteitszorg Ontwerp en uitvoering: Actuele zaken uit ontwerp en uitvoering kunnen apart worden uitgediept mede aan de hand van door de cursisten aan te geven onderwerpen Utrecht Examenplaats Utrecht Aanvangsdatum 27 januari 2016 Examendatum 30 maart 2016 Cursusgeld 2.200, ,- In het cursusgeld zijn het cursusdictaat, de boeken en de maaltijden inbegrepen. Cursisten die het gehele lesprogramma hebben gevolgd, verkrijgen een Bewijs van Deelname. Vervolgcursussen Betonstorten, van voorbereiding tot nabehandeling Verhardingsbeheersing en Betontechnologische Uitvoeringsaspecten actuele informatie en inschrijvingen: zie > opleidingen > ontwerp overig > verhardingen van cementbeton

23 Integraal ontwerpen en uitvoeren B&U In de B&U-sector wordt veel beton toegepast, zowel ter plaatse gestort als geprefabriceerd, en vaak in combinatie met staal en andere constructiematerialen. Vanwege de vergaande versnippering in deze sector moeten functionarissen in de uitvoering zowel praktische als theoretische kennis van beton en constructies bezitten. Behalve kennis van de mechanica en dynamica is het denken in bouwsystemen van belang. Bouwen is meer dan de inkoop van losse componenten zoals vloeren, balken en wanden. Het gaat bij een constructie altijd om het samenvoegen van verschillende losse componenten en de constructieve knoop is de plek waar alles bij elkaar komt. Tot slot spelen ook de verhardingsbeheersing en andere betontechnologische aspecten een rol. De cursus is bestemd voor projectleiders, uitvoerders en werkvoorbereiders in de aannemerij in de B&U-sector. Maar ook constructeurs die werken bij ingenieursbureaus of voor de prefab-betonsector, alsook bouwprojectmanagers hebben veel baat bij deze cursus. Cursisten hebben enkele jaren praktijkervaring en willen zich verder ontwikkelen in de werkvoorbereiding, de uitvoering of het constructief ontwerp. De cursus bestaat uit twaalf lesmiddag/-avonden van zes lesuren, die in een aantal samenhangende blokken en binnen een tijdsbestek van zes maanden plaatshebben. De cursus wordt gegeven door praktijkdocenten; in elke les vormen praktijkcases (en bouwfouten) de didactische kern. Vervolgcursussen Basiskennis Beton Technologie Prefab beton - Uitvoeringsaspecten Schoon beton in de Praktijk EC2 Ontwerp De basiscursus is als volgt opgebouwd: Inleiding; de plaats van techniek in het bouwproces Uitvoeringstechniek en tijdelijke constructies In het werk gestort beton Prefab beton Combinaties van prefab en in het werk gestort beton Installaties Verhardingsbeheersing en betontechnologische uitvoeringsaspecten Ontwerp en engineering; denken in bouwsystemen Ketensamenwerking en constructieve veiligheid Aanvangsdatum Nieuwegein 27 januari 2016 Cursusgeld 3.350, ,- In het cursusgeld is het cursusmateriaal inbegrepen. Cursisten die het gehele lesprogramma hebben gevolgd, verkrijgen een Bewijs van Deelname. actuele informatie en inschrijvingen: zie > opleidingen > ontwerp overig > integraliteit

24 Cursusaanbod Werkvoorbereiding en Uitvoering Techniek wordt weer gewaardeerd in de uitvoerende bouw. Waar jarenlang procesmanagers hoog stonden aangeschreven, is men nu toch tot de conclusie gekomen dat goed vakmanschap de beste garantie is voor kwalitatief hoogwaardige betonconstructies. 22 De Betonvereniging verzorgt traditioneel sinds jaren al diverse, technisch inhoudelijke cursussen op het gebied van betonuitvoering en werkvoorbereiding. Zo kenden we de cursussen Bekistingen Uitvoering, spantechniek Uitvoering, Betontechnologie in de Uitvoering en Verhardingsbeheer, alle cursussen die niet op elkaar waren afgestemd. Om hierin verandering te brengen en duidelijkheid naar het beroepenveld te verschaffen is de opleiding Betonuitvoerder/-werkvoorbereider BV in het leven geroepen. Deze opleiding, waarvoor cursisten minimaal een MBO+-niveau moeten hebben, bestaat uit twee cursussen: 1. Bekistingen, Hulpconstructies en Uitvoeringsmethoden [bhu]. In deze cursus, die steevast in het najaar wordt gegeven, is er veel aandacht voor bouwkuipen, wapening, bekistingen, hulpconstructies en uitvoeringsmethoden. De eerste drie lessen kunnen los als module Bouwkuipen Uitvoering [bku] worden gevolgd. 2. Betonstorten: van voorbereiding tot verhardingsbeheersing [bvv] Hierin worden alle aspecten, organisatorisch en technisch behandeld bij het omgaan van betonspecie op de bouwplaats: het gehele proces vanaf het bestellen van betonspecie tot en met het nabehandelen van het verhardende beton. Daarna wordt uitgebreid ingegaan op de invloed van de samenstelling van de betonspecie op de ontwikkeling van sterkte en warmte bij verhardend beton. Deze voorjaarscursus is ook in 3 losse modules van telkens 3 lesdagen te volgen. Inhoudelijk sluiten de cursussen perfect aan op het opleidingstraject van Civilion. De cursussen worden afgesloten met een examen, waarna een deelcertificaat kan worden verkregen. Wanneer de cursussen met succes zijn afgesloten, verwerft men het diploma Betonuitvoerder/werkvoorbereider BV. Beide cursussen kunnen binnen één studiejaar worden gevolgd. Om het diploma te verkrijgen zijn de aparte deelcertificaten 5 jaar geldig bouwplaatspersoneel (VMBO) dat zich verder wil oriënteren zijn er twee cursussen die voor subsidie van het Scholingsfonds in aanmerking komen: de eendagscursus Basiscursus Beton Uitvoering [bbu] en de driedaagse cursus Spanmonteur VVbN. Wilt u zich specialiseren in de voorspantechniek, dan is de cursus spantechniek Uitvoering [vsu] uitstekend geschikt. Ook over het maken van schoon beton kunt u veel meer te weten komen; daartoe volgt u de cursus Schoon beton in de praktijk. Speciaal voor medewerkers van gemeenten is er de cursus Inspectie & Handhaving bouwtoezicht. Nieuw zijn dit voorjaar twee cursussen die zich afspelen op het grensvlak betonbouw-installatietechniek. Zowel in de B&U-sector als in de civiele tunnelbouw vraagt dit goede afstemming aan het begin van het ontwerptraject. Op het grensvlak van constructief ontwerp en uitvoering in de B&Usector speelt zich de cursus Integraal Ontwerpen en Uitvoeren [iou] af. (zie blz. 21) En begeeft u zich ten slotte op het grensvlak van ontwerp, uitvoering én technologie, dan móet u de cursus Betontechnologisch Adviseur [bta] volgen! Overzicht Werkvoorbereiding en Uitvoering jaar 2016 Basiscursus Betonuitvoering spantechniek Uitvoering Betonstorten, van voorbereiding tot verhardingsbeheersing, bestaande uit de modules: - bereiding voor het betonstorten - Betontechnologie in de uitvoering - Verhardingsbeheersing Installat ietechniek in b&u Installat ietechniek in civiele tunnelbouw Schoon beton in de prakt ijk Inspect ie & handhaving bouwtoezicht Betontechnologisch Adviseur Najaar 2016 Bekistingen, Hulpconstructies & Uitvoeringsmethoden

Studiegids najaar 2015

Studiegids najaar 2015 Studiegids najaar 2015 www.betonvereniging.nl BV Nieuws Jaargang 2015 Special Edition woord Opleidingen van en voor de praktijk Fundament voor carrières Onze economie krabbelt langzaam uit een diep dal.

Nadere informatie

Agenda Studiedagen Cursussen B-E-T-O-N-I-N-F-O. BV Nieuws. Betonschade? Betonreparatie! jaargang 2014 februari, nummer 1

Agenda Studiedagen Cursussen B-E-T-O-N-I-N-F-O. BV Nieuws. Betonschade? Betonreparatie! jaargang 2014 februari, nummer 1 Agenda Studiedagen Cursussen B-E-T-O-N-I-N-F-O 1 BV Nieuws Betonschade? Betonreparatie! jaargang 2014 februari, nummer 1 1 INHOUD 9 20 Agenda 2 Concreet 5 Studiedagen 6 Cursussen 9 28 Mededelingen/ B-E-T-O-N-I-N-F-O

Nadere informatie

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR'

DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' DEELEXAMENREGLEMENT 'BETONTECHNOLOGISCH ADVISEUR' Uitgave 1 januari 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het deelexamen ter verkrijging van het deelcertificaat Betontechnologisch

Nadere informatie

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result

11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie. Imagine the result 11 oktober 2012 W2.4: Constructieve aspecten van transformatie Imagine the result Wie zijn wij? Jeroen Bunschoten Senior adviseur bouwregelgeving ARCADIS Nederland BV Gerard van Engelen Senior adviseur

Nadere informatie

Repareren van Betonconstructies. Bart van der Woerd Practice-Engineering Voorzitter VBR

Repareren van Betonconstructies. Bart van der Woerd Practice-Engineering Voorzitter VBR Repareren van Betonconstructies Dat doe je zo! Bart van der Woerd Practice-Engineering Voorzitter VBR Repareren van Betonconstructies; dat doe je niet zomaar! Hoe komt de opdrachtgever tot een uitvraag

Nadere informatie

CURSUS BETONTECHNOLOGIE LEUVEN 2007

CURSUS BETONTECHNOLOGIE LEUVEN 2007 DOEL VAN DE CURSUS Het doel van de cursus is het verschaffen van grondige kennis over de bestanddelen, de samenstelling, het vervaardigen en het verwerken van beton. Ook de eigenschappen, het uiterlijk,

Nadere informatie

schaaldaken richtlijnen voor het ontwerpen, berekenen en uitvoeren COMMISSIE VOOR UITVOERING VAN RESEARCH INGESTELD DOOR DE BETO N VE R EN IGI NG

schaaldaken richtlijnen voor het ontwerpen, berekenen en uitvoeren COMMISSIE VOOR UITVOERING VAN RESEARCH INGESTELD DOOR DE BETO N VE R EN IGI NG schaaldaken richtlijnen voor het ontwerpen, berekenen en uitvoeren COMMISSIE VOOR UITVOERING VAN RESEARCH INGESTELD DOOR DE BETO N VE R EN IGI NG ONDERZOEKINGSCOMMISSIES (1971) COMMISSIE A 1 A 7 A 11 A

Nadere informatie

Balanceren voor gevorderden

Balanceren voor gevorderden thema 1 De praktijk van onderwaterbeton voor ontwerp, uitvoering en technologie Balanceren voor gevorderden Het klinkt simpel, het maken van een bouwput met een vloer van ongewapend onderwaterbeton (owb).

Nadere informatie

Cursus. montessori leidster

Cursus. montessori leidster Cursus voor montessori leidster van peutergroepen en kinderdagverblijven Brochure cursus Cursus voor montessori leidster van peutergroepen en kinderdagverblijven Achtergrond Doelgroep Inhoud Cursusopzet

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. 'Algemene Basiskennis Beton [abb]'

EXAMENREGLEMENT. 'Algemene Basiskennis Beton [abb]' EXAMENREGLEMENT 'Algemene Basiskennis Beton [abb]' Uitgave januari 2014 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Algemene Basiskennis Beton [abb],

Nadere informatie

WAT IS EEN CUR-AANBEVELING? Doel, positie en status

WAT IS EEN CUR-AANBEVELING? Doel, positie en status WAT IS EEN CUR-AANBEVELING? Doel, positie en status Inhoud 1 Wat hebt u aan een CUR-Aanbeveling?...3 2 Wat is een CUR-Aanbeveling?...4 3 Opstellen van een CUR-Aanbeveling...6 2 1 Wat hebt u aan een CUR-Aanbeveling?

Nadere informatie

Deelexamen : BETONTECHNOLOOG Datum : 26 mei 2015. : 14.00 tot 17.00 uur (180 minuten)

Deelexamen : BETONTECHNOLOOG Datum : 26 mei 2015. : 14.00 tot 17.00 uur (180 minuten) Deelexamen : BETONTECHNOLOOG Datum : 26 mei 21 Tijd : 14. tot 17. uur (18 minuten) Het deelexamen bestaat uit 9 open vragen. Indien een open vraag volledig juist is beantwoord, zal dit worden gewaardeerd

Nadere informatie

Betonsterkte in de praktijk

Betonsterkte in de praktijk thema 1 Toelichting op Stufib/Stutech-rapport Betonsterkte vs. Duurzaamheid Betoniek 15/20 In Betoniek 15/20 Living apart together gaat het net als dit Cementartikel over de samenwerking tussen constructeur,

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2502

Wijzigingsblad BRL 2502 Wijzigingsblad BRL 2502 Korrelvormig materialen met een volumieke massa van ten minste 2000 kg/m 3 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Korrelvormige

Nadere informatie

Aandachtspunten voor ontwerp, ondersteuningsconstructies en planning

Aandachtspunten voor ontwerp, ondersteuningsconstructies en planning Bekistingen Inleiding Aandachtspunten voor ontwerp, ondersteuningsconstructies en planning ir. Niki Cauberg, WTCB Technologisch Adviseur niki.cauberg@bbri.be Inleiding: basisaspecten Bekistingsontwerp

Nadere informatie

Opleiding. Plaatbewerking. mbo niveau 4+ BBL 2014-2015. Pilot in februari 2015! kweekvijver voor techniek, vakmanschap en creativiteit

Opleiding. Plaatbewerking. mbo niveau 4+ BBL 2014-2015. Pilot in februari 2015! kweekvijver voor techniek, vakmanschap en creativiteit Opleiding Plaatbewerking mbo niveau 4+ BBL 2014-2015 Pilot in februari 2015! kweekvijver voor techniek, vakmanschap en creativiteit Opleiding BBL-opleiding op mbo niveau 4+ Plaatbewerking De metaalbewerking

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

De beantwoording van de categorieën A, B en C steeds op een nieuw vel papier beginnen.

De beantwoording van de categorieën A, B en C steeds op een nieuw vel papier beginnen. Deelexamen : Betononderhoudskundige Datum : 16 april 2015 Tijd : 14.00 16.30 uur (150 minuten) Het examen bestaat uit drie gedeelten met een totaal van 13 vragen: categorie A (5 vragen), categorie B (4

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'METSELMORTELLABORANT BV' Uitgave 1 januari 2010 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Metselmortellaborant BV, uitgeschreven

Nadere informatie

Praktijkgerichte pensioenopleidingen voor de professional!

Praktijkgerichte pensioenopleidingen voor de professional! Praktijkgerichte pensioenopleidingen voor de professional! Praktijkgerichte pensioenopleidingen voor de professional! Ontwikkelingen in de pensioenbranche gaan snel. Heel snel! Het opdoen en actualiseren

Nadere informatie

Workshop Groen Beton - Integraal kunstwerken

Workshop Groen Beton - Integraal kunstwerken Workshop Groen Beton - Integraal kunstwerken Duurzaam ontwerpen uit oogpunt van Beheer & Onderhoud Agenda Agenda 1. Welkom en even voorstellen; 2. Wat is de doelstelling van deze case?; 3. Duurzaam ontwerpen

Nadere informatie

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... pagina 1 Presentatie NEN 3140... pagina 2 Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Installatieverantwoordelijke... pagina 3 Werkverantwoordelijke... pagina

Nadere informatie

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie!

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie! Vakopleidingen Breng puur vakmanschap in uw organisatie! 1 Vakopleidingen Succesvol zijn. Resultaat boeken. Kansen pakken. Met gekwalificeerde medewerkers die het beste uit zichzelf halen. Die in een veilige

Nadere informatie

Ambities in hybride beton

Ambities in hybride beton Ambities in hybride beton Motto Innovatie is en blijft onze voornaamste drijfveer ir. Erwin ten Brincke RC adviseur 2 Introductie Multidisciplinair adviesbureau voor de gebouwde omgeving 250 medewerkers

Nadere informatie

HOGESCHOOL ROTTERDAM. Cluster: RIBACS

HOGESCHOOL ROTTERDAM. Cluster: RIBACS HOGESCHOOL ROTTERDAM Cluster: RIBACS MODULEWIJZER voor de module ribkev01c KRACHT EN VORMGEVING Een oriëntatie op het dimensioneren van draagconstructies Module-Code : ribkev01c Opgesteld door : Ing. M.

Nadere informatie

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL MBO HBO Maritieme techniek Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL DEELTIJD MBO- EN HBO-OPLEIDINGEN Nederlandse scheeps- en jachtwerven horen tot de absolute wereldtop. De voorsprong op

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Samen in de schoolbanken

Samen in de schoolbanken 1 Aannemer en constructeur zijn eenzijdig opgeleid Samen in de schoolbanken De huidige economische malaise biedt de bouwsector kans schoon schip te maken met de prijsvechterscultuur en stappen te zetten

Nadere informatie

Agenda Concreet Studiedagen Cursussen/Mededelingen. BV Nieuws. Kennisinfrastructuur. jaargang 2015 februari, nummer 1

Agenda Concreet Studiedagen Cursussen/Mededelingen. BV Nieuws. Kennisinfrastructuur. jaargang 2015 februari, nummer 1 Agenda Concreet Studiedagen Cursussen/Mededelingen 1 BV Nieuws Kennisinfrastructuur jaargang 2015 februari, nummer 1 1 INHOUD 7 20 Agenda 2 Concreet 5 Studiedagen 6 22 Cursussen 10 Mededelingen 20 Aangesloten

Nadere informatie

Examenregelement Beton- Staaltechniek

Examenregelement Beton- Staaltechniek Regeling toelating tot de cursus BC of SC De cursussen Betonconstructeur HTI (BC) en staalconstructeur HTI (SC) bestaan uit twee cursusjaren, respectievelijk BC/SC2 en BC/SC3. Studenten worden uitsluitend

Nadere informatie

Bijlage(n): (Liqal BV.) tek.nr. P1402/32_001 rev.dat. 01-12-2014 tek.nr. 864-B2 (beton vld. vloer) rev.dat. 08-12-2014

Bijlage(n): (Liqal BV.) tek.nr. P1402/32_001 rev.dat. 01-12-2014 tek.nr. 864-B2 (beton vld. vloer) rev.dat. 08-12-2014 Ref. nr. STAT-864(b) Statische (ontwerp)berekening voor een vloeistofdichte betonvloer met geïntegreerde (tankstation) luifel fundering, voor een truck tankstation aan de Graafschap Hornelaan 151 te Weert

Nadere informatie

Opleiding Nagelstyling Brochure

Opleiding Nagelstyling Brochure Opleiding Nagelstyling Brochure www.simply-you.nl www.simply-you-webwinkel.nl info@simply-you.nl tel: 0645752514 Algemene informatie opleidingen Het vak nagelstyling wint de laatste jaren enorm aan populariteit.

Nadere informatie

Beton. college Utrecht maart 2010 HKU. Beton Tadao Ando

Beton. college Utrecht maart 2010 HKU. Beton Tadao Ando Beton college Utrecht maart 2010 HKU Beton Tadao Ando 1 14-03-2011 Lengte: 2460 meter Breed: 32 meter Hoogte: 343 4 meter beton gieten in 3 dagen Glijbekisting Architect: Norman Foster 127.000 m3 beton

Nadere informatie

NBN EN 13670 en prnbn B15-400. Uitvoering van Betonconstructies

NBN EN 13670 en prnbn B15-400. Uitvoering van Betonconstructies NBN EN 13670 en prnbn B15-400 Uitvoering van Betonconstructies Bekisting en ontkistingstermijnen Michel Denayer NBN EN 13670 Inhoudstafel NBN EN 13670 1. Toepassingsgebied 2. Normverwijzingen Bijlagen

Nadere informatie

PRESENTATIE CUR-AANBEVELING REPARATIE VAN BETON

PRESENTATIE CUR-AANBEVELING REPARATIE VAN BETON TECHNOCONSULT Bouwtechnisch en bouwfysisch onderzoek en advies Postadres Postbus 24 tel. (0413) 293737 5473 ZG Heeswijk fax (0413) 294135 Kantoor Hoofdstraat 81 c site www.technoconsult.nl 5473 AP Heeswijk

Nadere informatie

Opleidingen Boekhouden

Opleidingen Boekhouden Opleidingen Boekhouden Bij Avondopleidingen SKO kunt u kiezen uit 3 verschillende niveau's opleidingen boekhouden: Opleiding Basiskennis Boekhouden BKB vergelijkbaar met MBO-3 niveau (= Elementair Boekhouden

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/006bijl26 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Opleiding Openbare Werken IT 005 (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie

Nadere informatie

Plus betonmortel. Bouw er iets mooi mee!

Plus betonmortel. Bouw er iets mooi mee! Plus betonmortel Bouw er iets mooi mee! De plussen van Van Nieuwpoort Betonmortel Kennis, ervaring en assortiment Van Nieuwpoort Betonmortel is al meer dan 50 jaar expert in de productie van mortelproducten

Nadere informatie

U kunt zich richten op uw kerntaken! Volledig op elkaar afgestemd en passend casco. Geen werkvoorbereiding, alleen controle op uitgangspunten

U kunt zich richten op uw kerntaken! Volledig op elkaar afgestemd en passend casco. Geen werkvoorbereiding, alleen controle op uitgangspunten Volledig op elkaar afgestemd en passend casco Geen werkvoorbereiding, alleen controle op uitgangspunten Geen faalkosten, geen bouwfouten Geschikt voor enkele en seriematige woningbouw 100% ontzorging voor

Nadere informatie

R303.07 NIL/EWF OPLEIDINGS- EN EXAMENREGLEMENT INDUSTRIEEL LIJMEN

R303.07 NIL/EWF OPLEIDINGS- EN EXAMENREGLEMENT INDUSTRIEEL LIJMEN Pagina 1 van 5 R303.07 R303.07 NIL/EWF OPLEIDINGS- EN EXAMENREGLEMENT INDUSTRIEEL LIJMEN 1. ALGEMEEN Dit Opleidings- en Examenreglement is de uitwerking van het Algemeen Reglement voor Opleiding, Examinering

Nadere informatie

Leergang Niveau 2 Opleiding Bodemadviseur

Leergang Niveau 2 Opleiding Bodemadviseur Leergang Niveau 2 Opleiding Bodemadviseur Cursisten brochure 2011 V5: 19/10/10 De leergang op niveau 2 voor bodemadviseurs is tot stand gebracht door de BodemBreedAcademie in samenwerking met het Omgevingsatelier

Nadere informatie

Constructieve veiligheid en NEN 8700. Ing. A. de Vries

Constructieve veiligheid en NEN 8700. Ing. A. de Vries Constructieve veiligheid en NEN 8700 Ing. A. de Vries Regels Bouwbesluit 2012, afd. 2.1 Algemene sterkte van de bouwconstructie Regels Bouwbesluit 2012, overige afdelingen, Rechtens verkregen niveau Definitie

Nadere informatie

Betonsterkte vs. Duurzaamheid

Betonsterkte vs. Duurzaamheid Oorzaak en gevolg vs. Duurzaamheid De aanleiding : Vaste commissie in situ Cur vc12 voorschriftenbetontechnologie Stufib en Stutech Stufib rapport 20 (studiecel 18) te downloaden www.stufib.nl Ab van den

Nadere informatie

Consequenties Interim advies Aardbevingsbestendig bouwen 6 mei 2014 Notitie is opgesteld door EZ, NEN, NAM en Arup.

Consequenties Interim advies Aardbevingsbestendig bouwen 6 mei 2014 Notitie is opgesteld door EZ, NEN, NAM en Arup. Consequenties Interim advies Aardbevingsbestendig bouwen 6 mei 2014 Notitie is opgesteld door EZ, NEN, NAM en Arup. 1. Inleiding en aanleiding Interim advies Eurocode 8 (NEN-EN 1998-serie) is een Europese

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeurs in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeurs in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Algemeen Reglement van de Certificering voor instructeurs in het toepassingsgebied van de bedrijfsnoodorganisatie Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 3: Maart 2015 Inhoudsopgave 1. Samenvatting...

Nadere informatie

School voor PraktijkManagement:

School voor PraktijkManagement: School voor PraktijkManagement: Het opleidingsinstituut voor praktijkmanagers in de eerstelijns zorg. Praktijken worden steeds groter. Meerdere kamers en meer personeel zorgt voor een grotere complexiteit.

Nadere informatie

Een goede fundering voor uw bouwkennis

Een goede fundering voor uw bouwkennis Selectie trainingen najaar 2016 Ga voor kwaliteit met NEN Bouwtrainingen: Een goede fundering voor uw bouwkennis www.nen.nl/trainingbouw Meer maatwerk met een bedrijfstraining Wist u dat we in 2015 ruim

Nadere informatie

Het constructeursregister

Het constructeursregister Het constructeursregister Rob Lutke Schipholt Het constructeursregister Een initiatief van: Doelstellingen van het register 1. Constructieve veiligheid 2. Kwalificeren van de individuele constructeur 3.

Nadere informatie

Introductie tot de cursus

Introductie tot de cursus Inhoud introductietalen en ontleders Introductie tot de cursus 1 Plaats en functie van de cursus 7 2 Inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en

Nadere informatie

Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf

Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf Aanstellingsbeleid Onderwijsgevenden Staf Vastgesteld in CvB: 15-06-2015 Vastgesteld in Breed Overleg: 15-06-2015 De opbouw van dit aanstellingsbeleid is als volgt: Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Nieuw dit jaar zijn de cursussen Afvaladministratie en Basiskennis Recycling en Grondstoffen.

Nieuw dit jaar zijn de cursussen Afvaladministratie en Basiskennis Recycling en Grondstoffen. Notitie aan : Leden BRBS Recycling Notitie van : Wilma Kraaij Datum : 27 november 2012 Betreft : Cursusaanbod BRBS Recycling 2013 Opleidingen 12-00221 Cursusaanbod 2013 In de periode januari t/m maart

Nadere informatie

Dimensionale toleranties op betonconstructies

Dimensionale toleranties op betonconstructies Dimensionale toleranties op betonconstructies Jörg Wijnants Afdeling Technisch Advies WTCB NBN EN 13670 en prnbn B15-400: Toleranties 06/11/2013 - Pagina 1 Inleiding Bij de bepaling van de toleranties

Nadere informatie

Toelichting. Accreditatieschema AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement

Toelichting. Accreditatieschema AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement Toelichting Accreditatieschema AS SIKB 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement 25 juni 2012 pagina 1 van 7 1 Inleiding Waarom inspecties van bodembeschermende

Nadere informatie

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5

attest-met-productcertificaat Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 KOMO attest-met-productcertificaat Nummer K24174/02 Vervangt K24174/01 Uitgegeven 2006-09-01 d.d. 2004-01-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 5 Betonwarenindustrie Dautzenberg B.V. VERKLARING VAN KIWA

Nadere informatie

Combiplan Nijverdal. Martijn Takken 6 November 2014

Combiplan Nijverdal. Martijn Takken 6 November 2014 Combiplan Nijverdal Martijn Takken 6 November 2014 1 Volker InfraDesign Het Interne integrale ontwerpbureau voor de infrasector van VolkerWessels en voor Volker Construction International / Volker Stevin

Nadere informatie

Uitvoering van betonconstructies: NBN EN 13670 en prnbn B 15-400 (ANB)

Uitvoering van betonconstructies: NBN EN 13670 en prnbn B 15-400 (ANB) Uitvoering van betonconstructies: NBN EN 13670 en prnbn B 15-400 (ANB) Betonstorten en nabehandeling ir. Bram Dooms Uitvoering van betonconstructies - 06/11/2013 - Pagina 1 Betonstorten en nabehandeling

Nadere informatie

ToP opleiding oktober 2014-2015

ToP opleiding oktober 2014-2015 -2015 Informatie voor belangstellenden uit het verzorgingsgebied van het Academisch Ziekenhuis Maastricht en het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren

Nadere informatie

Handreiking bij raakvlakken voegovergangen

Handreiking bij raakvlakken voegovergangen Handreiking bij raakvlakken voegovergangen Het Platform Voegovergangen & Opleggingen heeft besloten om een selectie van belangrijke raakvlakken bij voegovergangen, inzichtelijk te maken. Deze raakvlakken

Nadere informatie

Hoogspanning. NEN 3840. Geef positieve lading aan je werk!

Hoogspanning. NEN 3840. Geef positieve lading aan je werk! Hoogspanning NEN 3840. Geef positieve lading aan je werk! 1 Hoogspanning NEN 3840 Een veilige werkomgeving levert veel op voor mens en organisatie; geen of minder ongelukken, lagere kosten en continuiteit

Nadere informatie

SKO. Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden

SKO. Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden Avondopleidingen SKO Financiële Opleidingen Ondernemer opleidingen Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden Basiskennis Calculatie BKC Praktijkdiploma Boekhouden PDB Moderne Bedrijfsadministratie

Nadere informatie

Ir. A.M. de Roo MBA RO Hoofd Adviesgroep Constructies ARCADIS Nederland BV

Ir. A.M. de Roo MBA RO Hoofd Adviesgroep Constructies ARCADIS Nederland BV Ir. A.M. de Roo MBA RO Hoofd Adviesgroep Constructies ARCADIS Nederland BV 1 1 Introductie Aardbevingen 2 Kaders en normen 3 Aanpak Bouwkundig Versterken 4 Noodzaak van een efficiënt ontwerp 5 Belangrijke

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

Eurocodes. Veiligheidsfilosofie en belastingscombinaties. Eurocode 0 Basis of structural design Grondslag voor het constructief ontwerp

Eurocodes. Veiligheidsfilosofie en belastingscombinaties. Eurocode 0 Basis of structural design Grondslag voor het constructief ontwerp Eurocodes Veiligheidsfilosofie en belastingscombinaties C.R. Braam 2 March 29 Afdeling Bouw - Betonconstructies Eurocode Basis of structural design Grondslag voor het constructief ontwerp Inleiding Betrouwbaarheid

Nadere informatie

CUR-Aanbeveling 118 Het nieuwe betonrepareren

CUR-Aanbeveling 118 Het nieuwe betonrepareren C.A. van der Steen -13, 14, 15 oktober 2015 TechnoConsult BV CUR-Aanbeveling 118 Het nieuwe betonrepareren Ir. Corné van der Steen Voorzitter VABOR (vereniging adviseurs betononderhoud en reparatie) Directeur

Nadere informatie

INFORMATIE RIJ-OPLEIDING

INFORMATIE RIJ-OPLEIDING INFORMATIE RIJ-OPLEIDING VRACHTWAGEN & AANHANGWAGEN ACHTER VRACHTWAGEN Voor persoonlijke informatie Openingstijden kantoor Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag REGULIERE RIJOPLEIDING CATEGORIE C

Nadere informatie

Impact van schade; omgaan met verkregen informatie

Impact van schade; omgaan met verkregen informatie Impact van schade; omgaan met verkregen informatie Prof.dr.ir. Dick Hordijk Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V. en TU-Delft Aanleiding COBc-dag 2012: Presentatie Winkelcentrum t Loon (Peeters) Onderzoek

Nadere informatie

ir. Niki Cauberg, WTCB Technologisch Adviseurs

ir. Niki Cauberg, WTCB Technologisch Adviseurs Ontwerp en uitvoering van vloeistofdichte constructies in beton ir. Niki Cauberg, WTCB ir. Benoit Parmentier, WTCB Technologisch Adviseurs Voorbeeld mogelijk probleem: waterinfiltraties, vertikale scheuren

Nadere informatie

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen)

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen) Pieters Bouwtechniek Haarlem B.V. Dr. Schaep manstraat 284 2032 GS Haarlem Postbus 4906 2003 EX Haarlem Tel.: 023-5431999 Fax: 023-5316448 Email: pbt.haarlem@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

UNIEKE TURN-KEY INDUSTRIEBOUW IN PREFAB BETON

UNIEKE TURN-KEY INDUSTRIEBOUW IN PREFAB BETON UNIEKE TURN-KEY INDUSTRIEBOUW IN PREFAB BETON OVER ONS WILLY NAESSENS Met Willy Naessens kiest u voor een ideaal bouwsysteem. In constructie en in uitstraling. Dankzij onze verticale integratie beheren

Nadere informatie

Rekenregels vvuhsb; een voorzet

Rekenregels vvuhsb; een voorzet 23 Juni 2011 Ir. P.C. van Hennik Ing. P.P.F. van Rijen Rekenregels vvuhsb; een voorzet Inhoudsopgave CAE Nederland B.V. Introductie Praktijk voorbeelden Het materiaal (samenstelling & eigenschappen) Rekenen:

Nadere informatie

Besteksomschrijving Voton HSP. volgens Stabu- en RAW-systematiek. Voton HSP is een product van Voorbij Funderingstechniek

Besteksomschrijving Voton HSP. volgens Stabu- en RAW-systematiek. Voton HSP is een product van Voorbij Funderingstechniek Besteksomschrijving Voton HSP volgens Stabu- en RAW-systematiek Voton HSP heeft een eigen website : www.voton-hsp.nl Stelt u prijs op nader contact, informatie of een Cd rom over het HSP systeem, dan kunt

Nadere informatie

Vervang de inhoud van de volgende paragrafen in de BRL door de aangegeven tekst.

Vervang de inhoud van de volgende paragrafen in de BRL door de aangegeven tekst. Wijzigingsblad BRL 2811 Ferrocement-producten Datum wijzigingsblad 27-09-2012 Vastgesteld door CvD Constructief Beton d.d. 21 juni 2012 Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit

Nadere informatie

Colofon. Dycore B.V. (1.19), Kees Quartel, Spanbeton (1.20, 1.21 en 1.24), Dywidag-Systems International B.V. (1.25 en 1.27)

Colofon. Dycore B.V. (1.19), Kees Quartel, Spanbeton (1.20, 1.21 en 1.24), Dywidag-Systems International B.V. (1.25 en 1.27) Colofon Constructieleer Voorgespannen Beton is een onderdeel van de Cement en Beton-reeks en is een uitgave van Æneas, uitgeverij van vakinformatie bv in samenwerking met het Cement&BetonCentrum. Auteur:

Nadere informatie

Staalberekening dakopbouw bouwdeel C, E en L

Staalberekening dakopbouw bouwdeel C, E en L Nieuwbouw Amphia Ziekenhuis Breda Staalberekening dakopbouw bouwdeel C, E en L code: 11714K Nieuwbouw Amphia ziekenhuis Breda Staalberekening Dakopbouw bouwdeel C, E en L Berekening deel S-CEL - Concept

Nadere informatie

projectnr. 130121 berekend J.E. datum 12-11-14

projectnr. 130121 berekend J.E. datum 12-11-14 1 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 2 1.1 CONSTRUCTIEVE SIMPLICITEIT... 2 1.2 UNIFORMITEIT, SYMMETRIE EN REDUNDANTIE... 2 1.3 TWEEZIJDIGE WEERSTAND EN STIJFHEID... 2 1.4 WEERSTAND EN STIJFHEID TEGEN TORDEREN...

Nadere informatie

Installatievoorschriften. Een veilige elektrische installatie draagt bij aan een veilige werkomgeving.

Installatievoorschriften. Een veilige elektrische installatie draagt bij aan een veilige werkomgeving. Installatievoorschriften Een veilige elektrische installatie draagt bij aan een veilige werkomgeving. 1 Installatievoorschriften Klinkt erg saai: regeltjes uit het hoofd leren van de NEN 1010. Maar het

Nadere informatie

ONDERZOEKINGSCOMMISSIES (1977)

ONDERZOEKINGSCOMMISSIES (1977) ONDERZOEKINGSCOMMISSIES (1977) COMMISSIE A 7 A 13 A16 A 19 A21 A 23 A 24 A 26 Onderzoek naar het plastische gedrag van constructies. Onderzoek naar de krachtsverdeling in scheve platen. Veiligheid. Statisch

Nadere informatie

Constructief over Duurzaamheid 2.0

Constructief over Duurzaamheid 2.0 Maandag 9 mei 2016 van 15.30 tot 20.30 uur Royal HaskoningDHV te Amersfoort onmisbaar vervolg op college Constructief 2014 de nieuwste ontwikkelingen afgelopen anderhalf jaar zowel bij staal- als betonconstructies

Nadere informatie

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek.

Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. Competenties met indicatoren bachelor Civiele Techniek. In de BEROEPSCOMPETENTIES CIVIELE TECHNIEK 1 2, zijn de specifieke beroepscompetenties geformuleerd overeenkomstig de indeling van het beroepenveld.

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Restaureren van monumentale betonconstructies. Inhoud presentatie. Laveren tussen richtlijnen en beleving.

Restaureren van monumentale betonconstructies. Inhoud presentatie. Laveren tussen richtlijnen en beleving. Restaureren van monumentale betonconstructies Restaureren van monumentale betonconstructies. Laveren tussen richtlijnen en beleving. Laveren tussen richtlijnen en beleving. Peter Nuiten (Rendon Onderhoudsgroep)

Nadere informatie

Opleiding Meer Bewegen voor Ouderen Gymnastiek

Opleiding Meer Bewegen voor Ouderen Gymnastiek Opleiding Meer Bewegen voor Ouderen Gymnastiek Doel Cursisten leren veilig en verantwoord les te geven volgens de visie en doelstellingen van het Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO). Centraal in de methode

Nadere informatie

Ingenieursbureau Amsterdam

Ingenieursbureau Amsterdam Ingenieursbureau Amsterdam Uyllander brug A dam (2013) Staalconstructie in S460 en de dwarsdragers van het dek in S355 Naam: Ir. S.X. Greven (RC) Functie: specialist constructies 16 januari 2014 Inhoud

Nadere informatie

Vitruvius opleidingen

Vitruvius opleidingen Vitruvius opleidingen OPLEIDINGEN Gespecialiseerde kostendeskundigen maken steeds vaker deel uit van het projectteam. Opdrachtgevers en ontwerpers willen deskundige ondersteuning en advies bij het dragen

Nadere informatie

Bijscholing betontechnologie 7 november 2014. Jaap van Eldik, Senior Betontechnologisch Adviseur Mebin B.V.

Bijscholing betontechnologie 7 november 2014. Jaap van Eldik, Senior Betontechnologisch Adviseur Mebin B.V. Bijscholing betontechnologie Jaap van Eldik, Senior Betontechnologisch Adviseur Mebin B.V. Onderwerpen Beton Regelgeving Sterkteklassen Milieuklassen Rekenvoorbeeld Sterkteontwikkeling Krimpgedrag Beton

Nadere informatie

Welke internationale norm wordt gehanteerd mbt aardbeving. Waar zou deze eventueel kunnen worden opgevraagd?

Welke internationale norm wordt gehanteerd mbt aardbeving. Waar zou deze eventueel kunnen worden opgevraagd? Welke internationale norm wordt gehanteerd mbt aardbeving. Waar zou deze eventueel kunnen worden opgevraagd? In Europa geldt Eurocode 8 voor Aardbevingen. Eurocode 8 kunt u bestellen bij het NNI op www.nni.nl.

Nadere informatie

12.1 Indeling volgens NEN-EN 1008

12.1 Indeling volgens NEN-EN 1008 12 Aanmaakwater 12 Aanmaakwater is een essentiële grondstof voor beton; zonder water geen hydratatie. Het is daarom belangrijk dat het aanmaakwater geen verontreinigingen bevat die: het hydratatieproces

Nadere informatie

NBF Opleidingsbrochure 2010-2011 Wedstrijdleiders

NBF Opleidingsbrochure 2010-2011 Wedstrijdleiders NBF Opleidingsbrochure 2010-2011 Wedstrijdleiders Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal, september 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding wedstrijdleider 4 Wedstrijdleider niveau 1 5 Wedstrijdleider

Nadere informatie

Cursusgids vervolgcursus 1. georganiseerd door. Bijenhouders vereniging Utrecht e.o.

Cursusgids vervolgcursus 1. georganiseerd door. Bijenhouders vereniging Utrecht e.o. Cursusgids vervolgcursus 1 georganiseerd door Bijenhouders vereniging Utrecht e.o. Henk Verver 2012 1 Soms wordt nog de verouderde term gevorderden cursus voor deze cursus gebruikt Inleiding De Bijenhouders

Nadere informatie

ONDERZOEKINGSCOMMISSIES (1972)

ONDERZOEKINGSCOMMISSIES (1972) ONDERZOEKINGSCOMMISSIES (1972) COMMISSIE A 7 A 12 A 13 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 23 Onderzoek naar het plastische gedrag van constructies. Krachtsverdeling in platen met verstijvingsribben in de

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Opleidingen Personeel & Arbeid

Opleidingen Personeel & Arbeid VOORJAAR 2015 Zo investeer ik in mijn eigen toekomst... Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement Bekijk alle Opleidingen Personeel & Arbeid klik hier 2 Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement

Nadere informatie

PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR

PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR 3 BASISTHEMA S 26 maart Huurovereenkomsten en Huurrecht 8 april Huurprijs(beleid) en servicekosten 22 april Fiscale aspecten bij scheiden van wonen en zorg 2 SPECIFIEKE

Nadere informatie

Scheurvorming in jong beton

Scheurvorming in jong beton Scheurvorming in jong beton Scheurtjes in beton zijn niet direct reden voor ongerustheid. Sterker nog, wapeningsstaal in beton kan zijn werk pas doen als er enige scheurvorming in het beton is opgetreden.

Nadere informatie

Piekresultaten aanpakken op platen in Scia Engineer

Piekresultaten aanpakken op platen in Scia Engineer Piekresultaten aanpakken op platen in Scia Engineer Gestelde vragen en antwoorden 1. Kan er ook een webinar gegeven worden op het gebruik van een plaat met ribben. Dit voorstel is doorgegeven, en al intern

Nadere informatie

Uitvoeringsfiche Soil mix wanden Type 2: wanden opgebouwd uit panelen

Uitvoeringsfiche Soil mix wanden Type 2: wanden opgebouwd uit panelen Uitvoeringsfiche Soil mix wanden Type 2: wanden opgebouwd uit panelen a. Typering van het systeem De grond wordt in situ mechanisch vermengd met een bindmiddel. Deze menging met een frees resulteert in

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht De cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een

Nadere informatie