systemen van en natte kunstwerken Safety Event 2014 Leon Uijttewaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "systemen van en natte kunstwerken Safety Event 2014 Leon Uijttewaal"

Transcriptie

1 Machineveiligheid bij systemen van beweegbare bruggen en natte kunstwerken Safety Event 2014 Chris Tettero Leon Uijttewaal

2 Wie zijn wij? Chris Tettero en Leon Uijttewaal Namens Expertteam Machineveiligheid Interne advisering en kaderstellig tav Machineveiligheid Uitvoeren van regietaken tav Machineveiligheid Betrokken bij de update van de NEN 6787 Het ontwerpen van beweegbare bruggen Veiligheid 2 Safety Event 2014

3 Inhoud Learnshop Doelstelling Wettelijk kader en richtlijnen Bruggen en sluizen zijn machines RWS heeft beleid Levenscyclus van een kunstwerk/machine Aandachtpunten bij inkoop Normalisatie als hulpmiddel Vragen (interactief) 3 Safety Event 2014

4 Doelstelling Learnshop Samen bewust bekwaam worden Door; Dialoog met jullie Delen van kennis vanuit de Opdrachtgever RWS De RWS werkwijze Incidenten van ongeval tot ongewenste gebeurtenissen Onbewust onbekwame handelingen tijdens de realisatie Onbewust onbekwame handelingen tijdens beheer 4 Safety Event 2014

5 Wie zijn jullie? Beheerder Machinebouwer Ingenieursbureau Consultancy Toeleverancier componenten 5 Safety Event 2014

6 Beweegbare bruggen en Sluizen zijn machines een samenstel, voorzien van of bestemd om te worden voorzien van een aandrijfsysteem maar niet op basis van rechtstreeks gebruikte menselijke of dierlijke spierkracht, van onderling verbonden onderdelen of componenten waarvan er ten minste één kan bewegen, en die samengevoegd worden voor een bepaalde toepassing Vuistregel tbv definiëren grenzen van de machine: van bedienlessenaar t/m beweegbare delen van de machine of daaraan gerelateerd (zoals seinen). 6 Safety Event 2014

7 Wettelijk kader Europese wetgeving: Productrichtlijnen c t / EG-richtlijn (o.a. Machinerichtlijn). c Sociale richtlijnen (o.a. Arbeidsmiddelenrichtlijn). Nederlandse wetgeving (o.a. ARBO-wet, warenwet). Productrichtlijnen: Verantwoordelijkheid fabrikant / importeur. Eisen bij in de handel brengen / in gebruik nemen. Resulteert in een CE-markering. Sociale richtlijnen: Verantwoordelijkheid werkgever. Eisen voor veilig gebruik. 7 Safety Event 2014

8 Machinerichtlijn De Machinerichtlijn is een EU productrichtlijn waarin geëist wordt om de veiligheid e van de machine te verzekeren e e e door naleving van de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen. Binnen de productrichtlijnen staat voor beweegbare bruggen de Machinerichtlijn (2006/42/EG) centraal. Geldt voor installaties/machines ti die zijn opgeleverd na 1995 of na substantiële wijzigingen. In de Nederlandse wet verankerd in het Warenwetbesluit machines. 8 Safety Event 2014

9 Productrichtlijnen naast de Machinerichtlijn EMC richtlijn Laagspanningsrichtlijn. Richtlijn Drukapparatuur. Bouwproductenverordering (!). Richtlijn ROHS. Richtlijn WEEE. Etc. 9 Safety Event 2014

10 Naleving van de essentiële V&G eisen Door middel van het uitvoeren van een risicobeoordeling; Bepalen grenzen van de machine. Inventariseren gevaren. Inschatten van risico s. Beoordelen risico s. Risicoreductie: Neem het gevaar bij de bron weg. Breng de nodige beveiligingen aan. Gebruikers informeren over restrisico's, benodigde opleiding en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM s) s). Verantwoordelijkheid ligt bij de fabrikant. 10 Safety Event 2014

11 Fabrikant De definitie fabrikant is vastgelegd in Artikel 2 Machinerichtlijn. Verantwoordelijk voor de conformiteitsbeoordeling (CE markering). Fabrikant is verantwoordelijk voor de verificatie en validatie van de OG eisen én de essentiële eisen Machinerichtlijn. Fabrikant is verantwoordelijk voor het afgeven van een conformiteitsverklaring en de machine CE te markeren. 11 Safety Event 2014

12 RWS beleid Voldoen aan Wet en Regelgeving Leren van ongewenste gebeurtenissen Hoe vult RWS dit in; Kader Machineveiligheid Opleiding en training Kwaliteitsborging g Inkoop Ect Ketelbrug dicht voor scheepvaart na ongeval Geplaatst 5 oktober 2009 ANP LELYSTAD - heeft de Ketelbrug tot nader order afgesloten voor scheepvaartverkeer waarvoor de brug open moet. Dat heeft de politie maandag laten weten. 12 Safety Event 2014

13 Status heden Gaat niet goed moet beter! Aanleg Planmatig beheer Bediening 13 Safety Event 2014

14 Levenscyclus van een machine Planmatig beheer Verkenning Planuitwerking + voorbereiding Realisatie Realisatie Variabel onderhoud Vast onderhoud Bediening Demonteren Productrichtlijnen (CE-markering) Sociale richtlijnen (ARBO) 14 Safety Event 2014

15 Proces m.b.t. machines Beslisboom EU richtlijnen Ja Nieuwbouw? Nee Aanleg Planmatig beheer Ja Renovatie? Nee Variabel onderhoud Vast onderhoud Ja Substantiële wijziging? Nee CE markering Ja Vervangende onderdelen onder productrichtlijnen? Nee Verklaring van Overeenstemming onderdelen + ARBO ARBO 15 Safety Event 2014

16 Cyclus in samenhang met EU richtlijnen Planmatig beheer Verkenning Planuitwerking + voorbere eiding Realisatie Realisatie Variabel onderhoud Vast onderhoud Bediening Productrichtlijnen (CE-markering) Sociale richtlijnen (ARBO) 16 Safety Event 2014

17 Planmatig beheer g e e ng + ing Bediening Demonteren Aanleg g( (Nieuwbouw) Productrichtlijnen (CE markering) Sociale richtlijnen (ARBO) Verkennin Planuitwerki voorbereidi Realisatie Realisatie Variabel onderhoud Vast onderhoud Ja Nieuwbouw? Aanleg CE markering 17 Safety Event 2014

18 Wie doet wat? OG /ON aanleg Opdrachtgever (OG) wijst in de overeenkomst de opdrachtnemer (ON) aan als fabrikant OG vraagt in de overeenkomst het volledig Technisch Dossier op OG bepaalt vooraf de grenzen van de machine ON is fabrikant ON voert alle werkzaamheden voor conformiteit uit ON stelt bij inkoop van deelmachines en installaties randvoorwaarden op ON Geeft CE markering af ON levert minimaal TD conform Mrl Bijl VII af 18 Safety Event 2014

19 Planmatig beheer Vast of Variabel onderhoud ng Verkennin ng + ing e Planuitwerki voorbereidi Realisatie e Realisatie Productrichtlijnen (CE markering) Planmatig beheer Variabel onderhoud Vast onderhoud g Bediening Sociale richtlijnen (ARBO) Demontere en Nieuwbouw? Nee Planmatig beheer Ja Renovatie? Nee Variabel Onderhoud Vast Onderhoud 19 Safety Event 2014

20 Planmatig beheer Planuitwerking + voorbereiding Realisatie Planmatig beheer, vast onderhoud Productrichtlijnen (CE markering) Sociale richtlijnen (ARBO) Verkenning Realisatie Variabel onderhoud Vast onderhoud Bediening Demonteren Planmatig beheer Renovatie? Nee Vast onderhoud ARBO 20 Safety Event 2014

21 Wie doet wat OG/ON bij Planmatig beheer OG stelt Technisch Dossier beschikbaar aan ON OG belegt bijhouden Technisch Dossier bij ON ON onderhoudt conform gebruikershandleiding g van fabrikant ON lost storingen op conform gebruikershandleiding ON houdt Technisch Dossier actueel 21 Safety Event 2014

22 Planmatig beheer (variabel) Planmatig beheer Ja Renovatie? Variabel onderhoud 22 Safety Event 2014

23 Planmatig beheer (variabel) Variabel onderhoud Ja Substantiële wijziging? CE markering 23 Safety Event 2014

24 Substantiële wijziging g Hoe kan vastgesteld worden of renovatie of modificatie leidt tot een substantiële wijziging van de machine? RWS beleid: Nieuwe of extra risico s ontstaan door wijziging. Het gebruiksdoel wijzigt. Het uitvoeren van een risicoanalyse i conform NEN-EN-ISO 12100: Safety Event 2014

25 Substantiële wijziging g Ja/Nee? 1. Renovatie beweegbare brug; Nieuw bedienings-, i besturings- en bewakingsinstallatie i ti Nieuw ander soort bewegingwerk Nieuw val 2. Renovatie beweegbare brug; Nieuw bedienings-, besturings- en bewakingsinstallatie Conditionering bewegingwerk 25 Safety Event 2014

26 Planmatig beheer (variabel) Substantiële wijziging? Nee Ja Vervangende onderdelen onder productrichtlijnen? Nee Verklaring van Overeenstemming onderdelen + ARBO ARBO 26 Safety Event 2014

27 Geen substantiële wijziging g Werkzaamheden conform de Arbowetgeving Aanpassingen op basis van stand der techniek (actuele normalisatie) Aanpassingen documenteren in het TD Tekeningen Documentatie (inclusief eventuele IIB verklaringen) Gebruikershandleiding voor bediening en onderhoud Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) en Plan van aanpak. 27 Safety Event 2014

28 Bediening Planmatig beheer Verkenn ing Planuitwerking + voorbereiding Realisatie Realisatie Variabel onderhoudd Vast onderhoudd Bediening Productrichtlijnen (CE-markering) Sociale richtlijnen (ARBO) Instructie van personeel (woord en geschrift). Gebruikershandleiding (aanvullen). 28 Safety Event 2013

29 Aandachtpunten inkoop Aandachtspunten voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer Opdrachtnemer treedt in praktijk ook namelijk als inkoper op als opdrachtgever! 29 Safety Event 2014

30 Inkoop p( (on)voltooide machine Definieer SMART contractuele afspraken bij inkoop (on)voltooide machines voor samenbouw. De grenzen van de (on)voltooide machine. Wie vervult de rol van de fabrikant = Integrator van Civiel, Werktuigbouw, Besturingstechniek. Specifieke omstandigheden. NEN-EN normen waaraan de machine minimaal dient te voldoen. Afspraken rond de risicobeoordeling. Bij de (on) voltooide machine dient het technisch dossier meegeleverd te worden. Beoordelen van machine en TD voorafgaand aan het samenstellen. 30 Safety Event 2013

31 Inkoop besturingsinstallatie van een brug 31 Safety Event 2014

32 Inkoop besturingsinstallatie van een brug Geen IIA- en ook geen IIB-verklaring afgeven Wel via documenten voldoende aantonen het werk goed is uitgevoerd. Overzicht van de gebruikte elektrische componenten (inclusief conformiteits-verklaringen op basis van de Laagspanningsrichtlijn en/of de EMC-richtlijn). Overzicht van de gebruikte mechanische componenten (kastenmateriaal met de daarbij behorende omgevingseisen). Overzicht van de gebruikte Europese normen met (eventuele) afwijkingen van de eisen uit deze normen. Kopie van de technische tekeningen, uitgevoerde berekeningen en validaties; Indien er besturingstechnische veiligheidsfuncties in de schakelkast zitten, zullen de documentatieeisen uit de normen ISO (PL) of EN (SIL) moeten worden meegenomen. Een gebruikersspecificatie ifi (met daarin o.a. de technische h specificatie en de restgevaren). De fabrikant van de brug kan op basis van deze informatie de CEverklaring, waar de kast onderdeel van uitmaakt, afgeven. 32 Safety Event 2014

33 Normalisatie en standaardisatie als hulpmiddel 1. Voldoen aan de Machinerichtlijn Maak gebruik van Geharmoniseerde normen Fabrikant dient richtlijn en normonderzoek te doen 2. Voldoen aan klantwensen Kaders van OG toepassen Let op! Fabrikant dient OG kaders eisen te toetsen op conformiteit Machinerichtlijn. 33 Safety Event 2014

34 Machinerichtlijn en normalisatie Geharmoniseerde normen (EN). Geen wetgeving (dus niet verplicht). Geeft wel vermoeden van overeenstemming: Beperktere risicobeoordeling noodzakelijk. Efficiënt (minder bewijslast). Onderverdeling in A, B, C normen: A: Fundamentele veiligheidbeginselen. B: Technische veiligheidsaspecten en voorzieningen. C: Veiligheidsspecificaties id ifi voor bepaalde (groepen) machines. 34 Safety Event 2014

35 EN normen beweegbare brug/ schutsluis normen NEN-EN- ISO Algemene ontwerpbeginselen - Risicobeoordeling en risicoreductie B normen NEN-EN-IEC Elektrische veiligheid van machines NEN-EN-ISO 4413 Hydrauliek Algemene regels en veiligheidseisen NEN-EN-ISO Permanente toegangsmiddelen C normen Geen formele EN norm beschikbaar Technisch rapport ISO/TR Risicobeoordeling : Praktische gids en voorbeelden van methoden 35 Safety Event 2014

36 NEN 6787-Het ontwerpen van beweegbare bruggen - Veiligheid De NEN 6787 is een nationale Nederlandse norm. Een soort Nederlandse C-norm voor beweegbare bruggen. Verwijst naar Europese geharmoniseerde EN-normen. Relatie NEN 6786: NEN 6786 staat voor de constructieve veiligheid; De fabrikant van een machine dient randvoorwaarden ten aanzien van de constructie vast te stellen. 36 Safety Event 2014

37 NEN 6787 als C norm Biedt oplossingen voor de fundamentele eisen die door de Machinerichtlijn i htlij aan beweegbare b bruggen worden gesteld. Voorbeeld van de grenzen van de machine. 37 Safety Event 2014

38 NEN 6787 als C norm Biedt oplossingen voor de fundamentele eisen die door de Machinerichtlijn c aan beweegbare eegba e bruggen worden gesteld. Voorbeeld van de grenzen van de machine. Aanpaste ISO lijst gevaren en gevaarlijke gebeurtenissen. 38 Safety Event 2014

39 NEN 6787 als C norm Biedt oplossingen voor de fundamentele eisen die door de Machinerichtlijn c aan beweegbare eegba e bruggen worden gesteld. Voorbeeld van de grenzen van de machine. Aanpaste ISO lijst gevaren en gevaarlijke gebeurtenissen. Normatieve eisen aan risicoreductie. i Eisen aan de nodige aan te brengen beveiligingen: Leuningen en balustrades. Vasthoudinrichtingen. Generiek brugproces als uitgangspunt voor risicoreductie via bediening en besturing: Besturen van de brugbeweging. Veiligheidsfuncties. Eisen aan verificatie en validatie. Eisen aan informatie voor de gebruikers. 39 Safety Event 2014

40 Kennisdeling / vragen LinkedIn groep NEN Safety Event 2014

Introductie. en implementeren in projecten. Waarom het onderwerp Europese richtlijnen:

Introductie. en implementeren in projecten. Waarom het onderwerp Europese richtlijnen: Europese Richtlijnen: toepassen en implementeren in projecten Geleen, 31-05-2012 Waarom het onderwerp Europese richtlijnen: Toepassing in projecten niet altijd vanzelfsprekend; Regelgeving is niet altijd

Nadere informatie

AVAN - Arbeidsveiligheid Advies Nederland

AVAN - Arbeidsveiligheid Advies Nederland Heikeshof 41 1483 XG, DE RIJP Tel: +31 (0)299-720037 Fax: +31 (0)84-7238971 info@avan.nl www.avan.nl Inhoud Algemeen 2 Werkwijze 3 CE markering 4 Risico Inventarisatie Richtlijn Arbeidsmiddelen (RIE RA)

Nadere informatie

markering van de grootste beweegbare hefbrug van Europa

markering van de grootste beweegbare hefbrug van Europa markering van de grootste beweegbare hefbrug van Europa Don Postma (Ontwerpmanager, Strukton) Nick de With (Safety Consultant, Fusacon) 2011 2012 2013 2014 2015 Inhoud presentatie Introductie project Uitleg

Nadere informatie

De nieuwe Machinerichtlijn

De nieuwe Machinerichtlijn De nieuwe Machinerichtlijn De nieuwe Machinerichtlijn Wat is de Machinerichtlijn? Elke machine die binnen de Europese Unie op de markt wordt gebracht of in gebruik wordt genomen, moet voldoen aan essentiële

Nadere informatie

www.fusacon.nl, e-mail: info@fusacon.nl 1

www.fusacon.nl, e-mail: info@fusacon.nl 1 Programma Uw (kennis-) partner voor SIL/PL en machineveiligheid! Workshop machineveiligheid: Introductie Safety expensive? Try having an accident! door: Kosten ongevallen als ijsberg Europese Richtlijn:

Nadere informatie

Safety Basics: Machinesafety versus Foodsafety

Safety Basics: Machinesafety versus Foodsafety Safety Basics: Machinesafety versus Foodsafety Een Uitdaging! Martijn Drost Sr. Consultant Teamleider Consultancy Pilz Services 1 Martijn Drost 8 november 2011 Inhoud Safety Basics: Waarom van belang,

Nadere informatie

Uw (kennis-) partner voor SIL/PL, CE en machineveiligheid!

Uw (kennis-) partner voor SIL/PL, CE en machineveiligheid! Risicobeoordeling volgens de nieuwe Machinerichtlijn, een vak apart?! Uw (kennis-) partner voor SIL/PL, CE en machineveiligheid! Risico Gevaar Wet Norm Eisen Hoe begin je? Documentatie? Programma Risicobeoordeling

Nadere informatie

CE IN 15 STEPS. CE-markeren van een productiecel met laserlas-robot in 15 stappen. Interactieve learnshop! Bert Stap/ Jaco Wajer

CE IN 15 STEPS. CE-markeren van een productiecel met laserlas-robot in 15 stappen. Interactieve learnshop! Bert Stap/ Jaco Wajer CE IN 15 STEPS CE-markeren van een productiecel met laserlas-robot in 15 stappen. Interactieve learnshop! Bert Stap/ Jaco Wajer Inhoud deel 1 Korte introductie van de sprekers Behandeling van CE in 15

Nadere informatie

Veiligheidsaspecten in de machinebouw

Veiligheidsaspecten in de machinebouw IT S ALL IN OUR POWER. Veiligheidsaspecten in de machinebouw IDPB LVT 2015 NL KORTE VOORSTELLING Bedrijfsvoorstelling 2 bedrijven 4 divisies Familiebedrijf +/- 50 werven per dag van 1 tem 60 personen Klanten

Nadere informatie

februari 2010 Machinerichtlijn

februari 2010 Machinerichtlijn februari 2010 Machinerichtlijn Machinerichtlijn 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 B - 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

12.45 Opening 13.00 Veiligheidsnorm(en) voor sluizen 13.45 Veilig besturen van sluizen 14.15 Pauze 14.30 Het belang van de opdrachtgever 15.

12.45 Opening 13.00 Veiligheidsnorm(en) voor sluizen 13.45 Veilig besturen van sluizen 14.15 Pauze 14.30 Het belang van de opdrachtgever 15. 1 12.45 Opening 13.00 Veiligheidsnorm(en) voor sluizen 13.45 Veilig besturen van sluizen 14.15 Pauze 14.30 Het belang van de opdrachtgever 15.15 Het belang van de opdrachtnemer 15.45 Plenaire discussie

Nadere informatie

Safety Basics. Safe Design & CE-Marking. Kernpunten Martijn Drost Sr. Consultant Teamleider Consultancy Pilz Services

Safety Basics. Safe Design & CE-Marking. Kernpunten Martijn Drost Sr. Consultant Teamleider Consultancy Pilz Services ? Safety Basics Safe Design & CE-Marking Kernpunten Martijn Drost Sr. Consultant Teamleider Consultancy Pilz Services 1 Safety Basics: Safety Basics: Inhoud Waarom veilig ontwerpen Wanneer veilig ontwerpen

Nadere informatie

STEPP-Contactdag 'Hef en Hijs, 19-5-2015. Voorstellen

STEPP-Contactdag 'Hef en Hijs, 19-5-2015. Voorstellen STEPP-Contactdag 'Hef en Hijs, 19-5-2015 Eeuwe Vos Voorstellen Dutch Theatre Systems & Services DTS² Gevestigd te Groningen Nederland Sinds 1985 werkzaam o.h.g.v. theatertechniek (Roden Staal) Waar zijn

Nadere informatie

Cursusprogramma. the spirit of safety. Voor uw kennis op gebied van veiligheidsoplossingen. Pilz opleidingscentrum Nederland

Cursusprogramma. the spirit of safety. Voor uw kennis op gebied van veiligheidsoplossingen. Pilz opleidingscentrum Nederland Cursusprogramma Pilz opleidingscentrum Nederland Voor uw kennis op gebied van veiligheidsoplossingen. the spirit of safety De filosofie van het Pilz cursusprogramma 3 Opleidingen - Opleiding Expert Machineveiligheid

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Machinerichtlijn De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Machinerichtlijn De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Machinerichtlijn De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Machinerichtlijn De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT

Nadere informatie

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen De wetgeving met betrekking tot machines en arbeidsmiddelen is niet eenvoudig. Er zijn diverse richtlijnen en wetten binnen de Europese Unie en

Nadere informatie

CE-markering: mat of glashelder

CE-markering: mat of glashelder CE-markering: mat of glashelder Regelgeving EER (mbt vrije verhandeling van produkten) Vroeger Nu ( new approach ) Landen Landen Wetten Wetten wetten vergelijkbaar wetten vergelijkbaar Europese Richtlijnen

Nadere informatie

[rubriek] machineveiligheid [CHAPEAU] Europese Unie verlengt harmonisatie EN 954

[rubriek] machineveiligheid [CHAPEAU] Europese Unie verlengt harmonisatie EN 954 [rubriek] machineveiligheid [CHAPEAU] Europese Unie verlengt harmonisatie EN 954 [KOP] EN 954-1 gaat nog 3 jaar door! [intro] In een eerder artikel is aangekondigd dat de norm NEN-EN 954-1 zou gaan verdwijnen

Nadere informatie

LEARNSHOP Opstellen van een risicobeoordeling (Machinerichtlijn) of een RI&E (Arbowet)

LEARNSHOP Opstellen van een risicobeoordeling (Machinerichtlijn) of een RI&E (Arbowet) LEARNSHOP Opstellen van een risicobeoordeling (Machinerichtlijn) of een RI&E (Arbowet) spreker Ing. Henrie Verwey Inhoud learnshop Overzicht wet- en regelgeving Introductie (termen en definities) Doelstellingen

Nadere informatie

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag. Edegem, 8 juni 2010. PROFIBUS Belgium VZW PROFIBUS, PROFINET & IO-Link

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag. Edegem, 8 juni 2010. PROFIBUS Belgium VZW PROFIBUS, PROFINET & IO-Link De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem, 8 juni 2010 PROFIBUS Belgium VZW PROFIBUS, PROFINET & IO-Link 2010 Nieuwe Machinerichtlijn 2006/42/EC Jo Boullart Adviseur machineveiligheid Agoria jo.boullart@agoria.be

Nadere informatie

CE markeren van machinerie

CE markeren van machinerie CE markeren van machinerie 1 2 Rinus Simonis CE markeren van machinerie 2012, Rinus Simonis Uitgegeven in eigen beheer (info@simonisweb.nl) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Normen We raken er niet over uitgepraat 14-12-2015 1

Normen We raken er niet over uitgepraat 14-12-2015 1 Normen We raken er niet over uitgepraat 14-12-2015 1 Geen norm 1929 en 1989 Bij toepassing van nieuwe technologie ontstaat al gauw de behoefte bij een opdrachtgever om eisen te stellen aan de nieuwe installatie.

Nadere informatie

PRAKTISCHE KIJK OP DE MACHINERICHTLIJN. ir. Ph. Durand FOD WASO philippe.durand@werk.belgie.be

PRAKTISCHE KIJK OP DE MACHINERICHTLIJN. ir. Ph. Durand FOD WASO philippe.durand@werk.belgie.be PRAKTISCHE KIJK OP DE MACHINERICHTLIJN. ir. Ph. Durand FOD WASO philippe.durand@werk.belgie.be Inhoud. (1) - Kort overzicht van de wetgeving. - Wat is een machine? - Wat betekent overeenstemming of conformiteit?

Nadere informatie

EMC en aansprakelijkheid. Michael Gerrits Van Diepen van der Kroef Advocaten

EMC en aansprakelijkheid. Michael Gerrits Van Diepen van der Kroef Advocaten EMC en aansprakelijkheid Michael Gerrits Van Diepen van der Kroef Advocaten Roltrap slaat op hol Case: De rondslijpinstallatie In opdracht van Square Wheels B.V. moet installateursbedrijf All Circles v.o.f.

Nadere informatie

Nieuwe normen onder de Machinerichtlijn, een overzicht

Nieuwe normen onder de Machinerichtlijn, een overzicht Nieuwe normen onder de Machinerichtlijn, een overzicht Bijdrage door FUSACON B.V. Ing. N.W. (Nick) de With W: www.fusacon.nl E: info@fusacon.nl F U S A C O N B.V. www.fusacon.nl info@fusacon.nl pagina

Nadere informatie

Auteur: Dirk Van Mechelen François Hermans Datum: november 2011 Locatie: VIK Wommelgem

Auteur: Dirk Van Mechelen François Hermans Datum: november 2011 Locatie: VIK Wommelgem Auteur: Dirk Van Mechelen François Hermans Datum: november 2011 Locatie: VIK Wommelgem Wat doet Prosave? Ingenieursbureau voor technische veiligheid en preventie. Begeleiding, opleiding en expertise. Dirk

Nadere informatie

De conformiteitsprocedures in de machinerichtlijn 2006/42/EG

De conformiteitsprocedures in de machinerichtlijn 2006/42/EG Agentschap ondernemen Dag van de CE markering 8 juni 2016 De conformiteitsprocedures in de machinerichtlijn 2006/42/EG Koen Chielens E-mail Structuur van de richtlijn 2006/42/EG

Nadere informatie

Wat veiligheidsnormen gemeen hebben

Wat veiligheidsnormen gemeen hebben Normen Algemeen 1 Wat veiligheidsnormen gemeen hebben Gewone besturingen en stuurkringen zijn niet 100% te vertrouwen. Voorgeschreven oplossingen zijn het perfecte antwoord 2 Wat veiligheidsnormen gemeen

Nadere informatie

PBOSnVé progress in safety

PBOSnVé progress in safety PBOSnVé Stappenplan voor samenbouw en wijziging van arbeidsmiddelen November 2011 lr Frangois Hermans Pnosnve Vraaq Wanneer dient een samenbouw van verschillende autonome machines beschouwd te worden als

Nadere informatie

TOOLBOX VEILIG WERKEN MET MACHINES

TOOLBOX VEILIG WERKEN MET MACHINES TOOLBOX VEILIG WERKEN MET MACHINES WAAROM GEBEUREN ER MACHINE - ONGEVALLEN? Accidents are not due to lack of knowledge, but failure to use the knowledge we have. Mr. T. Kletz Ongevallen worden niet veroorzaakt

Nadere informatie

TOEPASSING VAN HET VOORKOMINGSBELEID BIJ RETROFITS

TOEPASSING VAN HET VOORKOMINGSBELEID BIJ RETROFITS TOEPASSING VAN HET VOORKOMINGSBELEID BIJ RETROFITS Franky De Witte, Senior consultant veiligheid Bronvermelding : De hierna volgende slides zijn gebaseerd op het document Technische Regelsetzung im EG-Binnenmarkt

Nadere informatie

Veiligheid bij Rijkswaterstaat. Wouter van Schelt Adviseur Integrale Veiligheid

Veiligheid bij Rijkswaterstaat. Wouter van Schelt Adviseur Integrale Veiligheid Veiligheid bij Wouter van Schelt Adviseur Integrale Veiligheid 24 september 2015 Inhoud en veiligheidsambitie Domeinen en de procesorganisatie Wet- en regelgeving Incident- en crisismanagement Marktbenadering

Nadere informatie

Safety Event 2015. Remko Roosjen en Didi Rinkel. Aansprakelijkheid na ingebruikname machine. www.vandiepen.com

Safety Event 2015. Remko Roosjen en Didi Rinkel. Aansprakelijkheid na ingebruikname machine. www.vandiepen.com Safety Event 2015 www.vandiepen.com Remko Roosjen en Didi Rinkel Aansprakelijkheid na ingebruikname machine Agenda Introductie Ce-uitspraken.eu Contractuele verplichtingen Europese product- en sociale

Nadere informatie

Speel op veilig! Reyskens B. 1

Speel op veilig! Reyskens B. 1 Speel op veilig! Reyskens B. 1 Doel van het veiligheidscircuit. De machine bij bevel veilig stoppen met als resultaat: geen gevaar (beweging) meer, mogelijke aansturingen van energie beletten het starten

Nadere informatie

Zorg voor veilige machines

Zorg voor veilige machines Zorg voor veilige machines wie doet wat en wat moet u doen Dordrecht: 19 januari, 2015 C. van den Einden Introduction Carl van den Einden Product Manager Machines Hogere veiligheidskundige Vertegenwoordigd

Nadere informatie

CE in de praktijk De juridische kant van techniek

CE in de praktijk De juridische kant van techniek CE in de praktijk De juridische kant van techniek Inleiding Productaansprakelijkheid is een onderwerp waar bedrijven toenemend rekening mee moeten houden. Dit komt enerzijds door een toenemende hoeveelheid

Nadere informatie

Seminar een nieuwe kijk op veiligheid

Seminar een nieuwe kijk op veiligheid Seminar een nieuwe kijk op veiligheid Henrie Verwey Manager Consultancy Department Pilz Nederland Inhoud lezing Ontwikkelingen in wetgeving machineveiligheid Nieuwe Machinerichtlijn 2006/42/EG Nieuwe normen

Nadere informatie

Testen voor duurzame mobiliteit ervaringen met elektrische auto Rob Wouters DARE!! Consultancy

Testen voor duurzame mobiliteit ervaringen met elektrische auto Rob Wouters DARE!! Consultancy Testen voor duurzame mobiliteit ervaringen met elektrische auto Rob Wouters DARE!! Consultancy Testen voor duurzame producten DARE!! Consultancy is gespecialiseerd op keuringen m.b.t. Europese regelgeving

Nadere informatie

CE-markering volgens EN 1090-1 Een update. Ir. G.E. (Bert) van Beek IWE

CE-markering volgens EN 1090-1 Een update. Ir. G.E. (Bert) van Beek IWE CE-markering volgens EN 1090-1 Een update Ir. G.E. (Bert) van Beek IWE EN 1090-1 Opwaaiend stof Waar gaan we het over hebben 1. Disclaimer 2. Terugblik safety event 2012 3. CPR en EN 1090-1 4. Spraakverwarring

Nadere informatie

Aansprakelijkheid uitgesloten

Aansprakelijkheid uitgesloten Aansprakelijkheid uitgesloten mr. M.R.F. Gerrits Van Diepen van der Kroef Advocaten Draaiboek Juridische relevantie EMC Inleiding: Wetgeving systematiek EMC enkele belangrijke (basis)begrippen EMC juridische

Nadere informatie

PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID. Aandachtspunten voor het onderwijs

PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID. Aandachtspunten voor het onderwijs PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID Aandachtspunten voor het onderwijs Wettelijke basis in België Wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, met wijzigingen Wet van 9 februari

Nadere informatie

CE-markering. Wat? Waarom? Hoe? Maureen Logghe Dienst Consumentenveiligheid. Infosessie VOKA 27.03.2014. http://economie.fgov.be

CE-markering. Wat? Waarom? Hoe? Maureen Logghe Dienst Consumentenveiligheid. Infosessie VOKA 27.03.2014. http://economie.fgov.be CE-markering Wat? Waarom? Hoe? Maureen Logghe Dienst Consumentenveiligheid Infosessie VOKA 27.03.2014 inhoud / overzicht CE-markering: Wat? Op welke producten? Waarom? Algemene veiligheidsverplichting

Nadere informatie

De CE-markering voor de FABRIKANT ( dus niet voor de gebruiker) houdt in :

De CE-markering voor de FABRIKANT ( dus niet voor de gebruiker) houdt in : Betreft: Machinerichtlijn (verkorte uiteenzetting) 1. Europese wetgeving De Machinerichtlijn is van kracht geworden op 1-1-1995. Een Europese richtlijn is bindend voor de lidstaten en gaat boven de wetten

Nadere informatie

Herinstructie NEN 3140

Herinstructie NEN 3140 Herinstructie NEN 3140 Danny v. Dam Kees Backx 11-07-2014 1 Programma Voorstel rondje Waarom her-instructie Functies binnen de NEN3140 NEN 3140 en de arbowet Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Het werkplan

Nadere informatie

Beknopte informatie over de Machinerichtlijn

Beknopte informatie over de Machinerichtlijn Beknopte informatie over de Machinerichtlijn 1. Inleiding Machinerichtlijn (98/37/EG)...2 2. De praktijk van de machinerichtlijn...2 3. Machines...4 4. Richtlijnen en normen...6 5. De Machinerichtlijn

Nadere informatie

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Het aanschaffen van systemen en producten die een bepaalde veiligheid moeten waarborgen kan niet vergeleken

Nadere informatie

NLF: Accreditatie & Certificatie

NLF: Accreditatie & Certificatie NLF: Accreditatie & Certificatie De conformiteitsbeoordeling en de rol van de aangemelde instanties Koen Chielens Product manager machinery CEN Cenelec consultant Seminarie Agoria 15 oktober 2015 Het EU

Nadere informatie

ATEX samenstellingen. Michiel Bakker MiBEx

ATEX samenstellingen. Michiel Bakker MiBEx ATEX samenstellingen Michiel Bakker MiBEx Wie ben ik? ATEX en IECEx specialist Consultant Nieuwe en bestaande apparatuur Elektrisch en niet-elektrisch Trainer Fabrikanten Installateurs Monteurs / operators

Nadere informatie

Restrisico: risico's zijn er staads: vb: zaagblad kan men niet volledig inwerken anders kan men er niet meer mee zagen.

Restrisico: risico's zijn er staads: vb: zaagblad kan men niet volledig inwerken anders kan men er niet meer mee zagen. Machine veiligheid: mechanische gevaren van de machine zijn ruimer dan de elektrische. Veiligheid is een continue proces: men moet machines steeds herbekijken of ze aan de meest recente normen voldoen.

Nadere informatie

Veilige toepassing medische software en ICT

Veilige toepassing medische software en ICT Veilige toepassing medische software en ICT Elserieke Gerritsen Boersen Klinisch Informaticus i.o. 11 juni 2015 ICT ontwikkelingen in het zorgproces Wat kan er mis gaan? Verkeerde interpretatie onduidelijke

Nadere informatie

VISION & ROBOTICS. Dossier Robotveiligheid. Stappenplan Machinerichtlijn. Robots volgens EN-NEN-ISO 10218-1. Vuistregels voor robotintegratie

VISION & ROBOTICS. Dossier Robotveiligheid. Stappenplan Machinerichtlijn. Robots volgens EN-NEN-ISO 10218-1. Vuistregels voor robotintegratie VISION & ROBOTICS Stappenplan Machinerichtlijn Robots volgens EN-NEN-ISO 10218-1 Vuistregels voor robotintegratie Dossier Robotveiligheid Perfecte driedimensionale bescherming SafetyEYE is het eerste veilige

Nadere informatie

Rapport Noodstopinrichtingen voor Natte Kunstwerken Technisch deel

Rapport Noodstopinrichtingen voor Natte Kunstwerken Technisch deel Rapport Noodstopinrichtingen voor Natte Kunstwerken Technisch deel Bredaseweg 69-71 4872 LA ETTEN LEUR Tel.: 076 504 03 40 Fax.: 076 504 03 41 E-mail: secretariaat@denf.nl Website: www.denf.nl Handelsregister

Nadere informatie

Richtlijn Machines 98/37/EC - 2006/42/EC Samenbouw

Richtlijn Machines 98/37/EC - 2006/42/EC Samenbouw Richtlijn Machines 98/37/EC - 2006/42/EC Samenbouw Marc Vanderhaeghe Vinçotte - Gent Contract Manager Safety of Machinery Coordinator Conformity of Technical Installations Prebes 27 april 2009 Brugge INHOUD

Nadere informatie

Algemeen. Bedrijfsnaam. KvK nummer. KvK vestigingsnummer. Straatnaam. Huisnummer. Huisnummertoevoeging. Postcode. Plaats. Straatnaam/Postbus

Algemeen. Bedrijfsnaam. KvK nummer. KvK vestigingsnummer. Straatnaam. Huisnummer. Huisnummertoevoeging. Postcode. Plaats. Straatnaam/Postbus Algemene toelichting De Vragenlijst Digitale Inspectie bij LED lampen Fabrikanten en Importeurs is een vragenlijst van drie inspectiediensten: Agentschap Telecom (AT), Inspectie Leefomgeving en Transport

Nadere informatie

Lockout-Tagout -Tryout. LoToTo in de praktijk - Safety Forever

Lockout-Tagout -Tryout. LoToTo in de praktijk - Safety Forever Lockout-Tagout -Tryout 1 Safety Forever: LoToTo advies en implementatie Praktische machineveiligheidsadviezen Spreker: Alain Rotthier, oprichter Middelbaar Veiligheidskundige (MVK) Specialisatie: Machineveiligheid

Nadere informatie

Accreditatie en EU productregelgeving

Accreditatie en EU productregelgeving Accreditatie en EU productregelgeving Eelco Ronteltap Directie mededinging en Consumenten Ministerie van EZ is coördinerend ministerie voor Accreditatie, conformiteitsbeoordeling en normalisatie 2 Opbouw

Nadere informatie

Verbetercheck Machineveiligheid. verdiepende brochure

Verbetercheck Machineveiligheid. verdiepende brochure Verbetercheck Machineveiligheid verdiepende brochure 2 5xbeter inhoudsopgave 5xbeter 3 Waarom deze brochure? 4 1. Verbetercheck machineveiligheid: opzet en achtergrond 7 1.1 Opzet 7 1.2 Technische achtergrond

Nadere informatie

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Persoonlijke Beschermingsmiddelen Persoonlijke Beschermingsmiddelen Wettelijk kader België: ARAB: bundeling Uitv. Besluiten 1947 1993 Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming Europese kaderrichtlijn 89/391/EEG 12 juni 1989 Welzijnswet

Nadere informatie

Wie is er aansprakelijk? De vinger op de zere plek. Safety@Work Evenement

Wie is er aansprakelijk? De vinger op de zere plek. Safety@Work Evenement Wie is er aansprakelijk? De vinger op de zere plek. Safety@Work Evenement Michael Gerrits Avans Hogeschool s-hertogenbosch, 20 mei 2014 1 Wie is er aansprakelijk? Dodelijk ongeval - Explosie in omkasting

Nadere informatie

EMC. Geen probleem voor machinefabrikanten? Rinus Simonis Trainer / Coach machineveiligheid en vicevoorzitter Vereniging FME-RNCM

EMC. Geen probleem voor machinefabrikanten? Rinus Simonis Trainer / Coach machineveiligheid en vicevoorzitter Vereniging FME-RNCM EMC Geen probleem voor machinefabrikanten? Rinus Simonis Trainer / Coach machineveiligheid en vicevoorzitter Vereniging FME-RNCM Machinefabrikant vroeger en nu elektrotechnicus werktuigbouwkundige elektricien

Nadere informatie

Programma. Uw (kennis-) partner voor SIL/PL en machineveiligheid! Activiteiten FUSACON B.V. Uw KennisPartner. Hoeveel Machinerichtlijnen zijn er?

Programma. Uw (kennis-) partner voor SIL/PL en machineveiligheid! Activiteiten FUSACON B.V. Uw KennisPartner. Hoeveel Machinerichtlijnen zijn er? Programma Uw (kennis-) partner voor SIL/ en machineveiligheid! Introductie Nieuwe machinerichtlijn 2006/42/EG Machinerichtlijn en de procesindustrie? Machines met SIL-M of? Verschillen tussen SIL-M en

Nadere informatie

CE-MARKERING VOOR MACHINES

CE-MARKERING VOOR MACHINES CE-MARKERING VOOR MACHINES Aangepast aan de herschikte Machinerichtlijn versie 2006/42/EG van 17 mei 2006, gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU nr. L 157 van 9 juni 2006. Rectificatie gepubliceerd

Nadere informatie

Wijzigingen in Wet- en Regelgeving

Wijzigingen in Wet- en Regelgeving 1 Wijzigingen in Wet- en Regelgeving Even voorstellen 2 Vladimir Dragosavic Lid SafetyPlaza Normcommissie NEC44 & 60204 Certified VCA+VOL VVA1/VVA2 CE-Consultant General Manager EUCHNER Benelux Safety

Nadere informatie

Veiligheid en aansprakelijkheid Michael Gerrits

Veiligheid en aansprakelijkheid Michael Gerrits Is veiligheid nu echt zo belangrijk? www.vandiepen.com Man (50) omgekomen in verpakkingsmachine Veiligheid en aansprakelijkheid Michael Gerrits Bij een bedrijfsongeval aan de Dorpsstraat in het Gelderse

Nadere informatie

RWS Bedrijfsinformatie: RWS I 1/13

RWS Bedrijfsinformatie: RWS I 1/13 Leeswijzer Bevindingen Onderzoek Functie Noodstop Sluiscomplex Zandkreek & Grevelingen Inleiding Bijgaand treft u de rapportage Bevindingen onderzoek noodstop Grevelingen en Zandkreeksluizen aan. Dit betreft

Nadere informatie

9-5-2011. Door: Gerald van Engeland en Harry Krosse D&F. Wat doet D&F Consulting? Consulting / Software / Training

9-5-2011. Door: Gerald van Engeland en Harry Krosse D&F. Wat doet D&F Consulting? Consulting / Software / Training - Door: Gerald van Engeland en Harry Krosse D&F Onderwerpen: - Introductie D&F - PL - SIL opbouw kwalitatief en kwantitatief, stappenplan - Valkuilen architectuur categorie 2 - Begrippen zoals: - foutuitsluiting

Nadere informatie

Markering conform CPD

Markering conform CPD Markering conform CPD - constructies - Even voorstellen Maikel van der Sanden Manager QHSE, Valkenswaard kwaliteit arbo milieu 1 MCB: Service in Metaal Leveranciers Klanten >600 leveranciers >7.500 klanten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9413 1 juni 2011 Bekendmaking normen machines 24 mei 2011 Nr. 200642EG6 De Besturen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut

Nadere informatie

De Nieuwe Machinerichtlijn 2006/42/EG. Praktijkhandboek

De Nieuwe Machinerichtlijn 2006/42/EG. Praktijkhandboek De Nieuwe Machinerichtlijn 2006/42/EG Praktijkhandboek 1 e druk Certification Experts Weesp, Nederlands I ISBN: 978-90-76245-15-7 Nur: 828 2009 CE Publishing, Weesp 1e druk 2009 Behoudens de krachtens

Nadere informatie

Knellen, pletten en snijden bij machines en andere arbeidsmiddelen

Knellen, pletten en snijden bij machines en andere arbeidsmiddelen ARBOCATALOGUS DEEL 4 Knellen, pletten en snijden bij machines en andere arbeidsmiddelen VERSIE 2014 Deel 4: Knellen, pletten en snijden bij machines en andere arbeidsmiddelen Arbocatalogus sector Waterschappen

Nadere informatie

8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen

8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen 8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen (voor het gemak, een machine = een installatie, machine of gemechaniseerd werktuigen, zoals bedoeld in het artikel 8.1 van het KB

Nadere informatie

CE-markering volgens EN 1090-1 en de gevolgen voor het lassen

CE-markering volgens EN 1090-1 en de gevolgen voor het lassen CE-markering volgens EN 1090-1 en de gevolgen voor het lassen Bert van Beek 1 Waar hebben we het over? markering van staalconstructies 2 1 3 Waar komt het vandaan? Richtlijn bouwproducten CPD (Construction

Nadere informatie

5.1. Eindtermen, toetstermen en toetsmatrijs Basis competentieprofiel Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen

5.1. Eindtermen, toetstermen en toetsmatrijs Basis competentieprofiel Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen 5.1. Eindtermen, toetstermen en toetsmatrijs Basis competentieprofiel Inspecteur Elektrische Arbeidsmiddelen Competentie Toetsing Kunde / Vaardigheden 1. Kennis hebben van en inzicht hebben in relevante

Nadere informatie

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit R. Nieuwenhuijs Divisie Consument & Veiligheid inspecteur-generaal & plv. inspecteur-generaal Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 2 1 Wat valt daar allemaal onder? 3 Zwijndrecht Laboratorium mechanische

Nadere informatie

Bijlage 2 Stroomschema processtappen omgaan met CE op hoofdlijnen

Bijlage 2 Stroomschema processtappen omgaan met CE op hoofdlijnen Bijlage 2 Stroomschema processtappen omgaan met CE op hoofdlijnen Werkzaamheden vóór Opsporing; Detectieonderzoek Opsporing; + Ruiming Onderzoek gereed uitgevoerd, niet, onderzoek CE gereed (Rapport VO

Nadere informatie

ATEX REGELGEVING Regels en voorschriften voor apparaten, arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen in explosieve omgevingen

ATEX REGELGEVING Regels en voorschriften voor apparaten, arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen in explosieve omgevingen ATEX REGELGEVING Regels en voorschriften voor apparaten, arbeidsmiddelen en arbeidsplaatsen in explosieve omgevingen Sinds 30 juni 2003 is er het één en ander veranderd voor apparaten en beveiligingssystemen

Nadere informatie

Juridische aspecten verbonden aan import van led verlichting, armaturen en onderdelen

Juridische aspecten verbonden aan import van led verlichting, armaturen en onderdelen Juridische aspecten verbonden aan import van led verlichting, armaturen en onderdelen Mr. Thomas Goethals President Kennedypark 4A 8500 Kortrijk Tel.: 056/22.29.01 Fax: 056/22.29.02 IMPORT Aankoop Productie

Nadere informatie

Risicobeoordeling. Machinerichtlijn (98/37/EG) TeachYou B.V. Sweezz. in het kader van de. April 2009. Verantwoordelijke: Ton Smeenk

Risicobeoordeling. Machinerichtlijn (98/37/EG) TeachYou B.V. Sweezz. in het kader van de. April 2009. Verantwoordelijke: Ton Smeenk Risicobeoordeling in het kader van de Machinerichtlijn (98/37/EG) April 2009 Sweezz TeachYou B.V. Verantwoordelijke: Ton Smeenk TeachYou B.V. Lichtenbergseweg 35 7064 CA Silvolde Uitvoerenden : A.J. Reuser

Nadere informatie

Grondverzetmachines en hijsen

Grondverzetmachines en hijsen Grondverzetmachines en hijsen Inleiding Grondverzetmachines (graafmachines) kunnen naast graven ook andere werkzaamheden uitvoeren. Genoemd wordt heffen, hijsen en activiteiten met verwisselbare uitrustingstukken

Nadere informatie

Met IECEx 05 veiliger werken in explosiegevaarlijke zones. <NVVK congres 2013> 2012 Reed Business Opleidingen not for general distribution

Met IECEx 05 veiliger werken in explosiegevaarlijke zones. <NVVK congres 2013> 2012 Reed Business Opleidingen not for general distribution Met IECEx 05 veiliger werken in explosiegevaarlijke zones 1 2012 Reed Business Opleidingen not for general distribution Wetgeving en certificatie 1. Explosieveiligheidswetgeving in

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn verankeringsvoorzieningen (VAV) t.b.v. het vastzetten van PBM's tegen vallen van hoogte

Beoordelingsrichtlijn verankeringsvoorzieningen (VAV) t.b.v. het vastzetten van PBM's tegen vallen van hoogte Beoordelingsrichtlijn verankeringsvoorzieningen (VAV) t.b.v. het vastzetten van PBM's tegen vallen van hoogte Uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut, Juli 2005 (30209404, Valbescherming)

Nadere informatie

WHITEPAPER WIJZIGINGEN AAN NORM IEC 61496 EN DE GEVOLGEN ERVAN VOOR HET GEBRUIK VAN AANRAKINGSVRIJE ELEKTRISCHE BEVEILIGINGSINRICHTINGEN

WHITEPAPER WIJZIGINGEN AAN NORM IEC 61496 EN DE GEVOLGEN ERVAN VOOR HET GEBRUIK VAN AANRAKINGSVRIJE ELEKTRISCHE BEVEILIGINGSINRICHTINGEN WHITEPAPER WIJZIGINGEN AAN NORM IEC 61496 EN DE GEVOLGEN ERVAN VOOR HET GEBRUIK AUTHORS Hans-Jörg Stubenrauch Manager Safety Marketing & Documentation at SICK AG, Waldkirch/Germany Andreas Sixt Productmanager

Nadere informatie

24 & 30 november 2012. Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Impact van de Bouwproductenverordening Jules De Windt FOD Economie

24 & 30 november 2012. Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Impact van de Bouwproductenverordening Jules De Windt FOD Economie 24 & 30 november 2012 Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Impact van de Bouwproductenverordening Jules De Windt FOD Economie Inhoud Van de Richtlijn naar de Verordening De Verordening

Nadere informatie

Keuring van drukapparatuur

Keuring van drukapparatuur Keuring van drukapparatuur Apply Veiligheidsdag 15 april 2015 Lieke Koets Drukapparatuur Definitie: Drukvaten, installatieleidingen, veiligheidsappendages en onder druk staande appendages met een ontwerpdruk

Nadere informatie

Verreiker: Gebruik als multifunctioneel werktuig.

Verreiker: Gebruik als multifunctioneel werktuig. Verreiker: Gebruik als multifunctioneel werktuig. Achtergrond Verreikers zijn bedoeld om lasten geleid te verplaatsen. Hierbij wordt een vorkenbord gebruikt met daaraan gekoppeld twee vorken om de last

Nadere informatie

Denieuwe Machinerichtlijn 2006/42/EG. Praktijkhandboek

Denieuwe Machinerichtlijn 2006/42/EG. Praktijkhandboek Denieuwe Machinerichtlijn 2006/42/EG Praktijkhandboek DE NIEUWE MACHINERICHTLIJN 2006/42/EG Praktijkhandboek 1 e druk CE Publishing Weesp, Nederland I Redactie, vormgeving en opmaak: JG Gumbs. ISBN: 978-90-76245-15-7

Nadere informatie

ATEX 114. Jos Abbing Electromach Nathan Kuper I-SZW

ATEX 114. Jos Abbing Electromach Nathan Kuper I-SZW ATEX 114 Jos Abbing Electromach Nathan Kuper I-SZW Introductie Nathan Kuper Inspectie SZW Chemische Technologie Universiteit Twente MoSHE TU Delft Expertisecentrum, vakgroep Arbeidshygiëne en Chemische

Nadere informatie

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing.

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing. Toolbox: Veilig werken met persoonlijke valbeveiliging Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat is persoonlijke

Nadere informatie

hijsen zonder hangen

hijsen zonder hangen Wagenweg 58 2012 NG Haarlem (023) 531 90 95 info@toornend.com www.toornend.com hijsen zonder hangen studiemiddag VSCD: instandhouding en garantie 26 april 2010 mevrouw ir. K. Lian The senior projectmanager

Nadere informatie

EMC Geen probleem voor machinefabrikanten?

EMC Geen probleem voor machinefabrikanten? EMC Geen probleem voor machinefabrikanten? Chris van den Dries Adviseur productregelgeving en normalisatie Vereniging FME-CWM Machinefabrikant vroeger en nu elektrotechnicus werktuigbouwkundige elektroboer

Nadere informatie

Herziening R&TTE richtlijn

Herziening R&TTE richtlijn Herziening R&TTE richtlijn Jean-Paul van Assche voor Nationaal FrequentiebeleidsOverleg (NFO) Inhoud 1. Europese context 2. De radiorichtlijn Scope Technische eisen Administratieve eisen Conformiteitbeoordeling

Nadere informatie

Arbeidsmiddelen en machineveiligheid

Arbeidsmiddelen en machineveiligheid Arbeidsmiddelen en machineveiligheid 11 ARBO informatie Machineveiligheid Afschermingen en beveiligingen ARBO-INFORMATIE De reeks Arbo-Informatie bestaat uit 60 thematische praktijkboeken. Elk deel biedt

Nadere informatie

momenteel nog beschikbaar is, zijn de elektrische schema s van de contactorenschakelingen die in 1979 voor het laatst bijgewerkt werden.

momenteel nog beschikbaar is, zijn de elektrische schema s van de contactorenschakelingen die in 1979 voor het laatst bijgewerkt werden. Woord vooraf Eerst en vooral wil ik dhr. Vandecasteele en mvr. Laforce bedanken voor het vertrouwen dat zij in mij stelden en voor de hulp bij het schrijven van mijn thesis. Ik wil ook mijn binnenpromotor

Nadere informatie