[rubriek] machineveiligheid [CHAPEAU] Europese Unie verlengt harmonisatie EN 954

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[rubriek] machineveiligheid [CHAPEAU] Europese Unie verlengt harmonisatie EN 954"

Transcriptie

1 [rubriek] machineveiligheid [CHAPEAU] Europese Unie verlengt harmonisatie EN 954 [KOP] EN gaat nog 3 jaar door! [intro] In een eerder artikel is aangekondigd dat de norm NEN-EN zou gaan verdwijnen per 28 december Deze geharmoniseerde EN-norm zou dan vervangen worden door zijn opvolger NEN-EN-ISO Toch ziet het er naar uit dat de Europese Commissie in december gaat besluiten om de harmonisatie van de EN 954 met maar liefst 3 jaar te verlengen. Dit artikel gaat in op de beweegredenen hiervoor en de eventuele gevolgen voor machinebouwers. Nick de With Geschiedenis NEN-EN In 1996 is de Europese norm NEN-EN aangenomen. Deze norm behandelt de algemene ontwerpbeginselen en -eisen van onderdelen van een besturingssysteem (elektrisch, hydraulisch, pneumatisch of mechanisch) met een veiligheidsfunctie. De norm beschikt niet over eisen voor programmeerbare veiligheidscircuits, maar hierover later meer. De norm EN werd ook op internationaal niveau gewaardeerd en is al in 1999 ook op internationaal niveau (ISO) aangenomen onder de naam ISO NEN-EN of NEN-EN-ISO :1999 kent een kwalitatieve risicobeoordelingsmethodiek, risicograaf genoemd, die het risico in vijf categorieën: B, 1, 2, 3 of 4 verdeelt. Iedere categorie stelt speciale technische eisen aan de opbouw en uitvoering van het totale veiligheidscircuit. Bijvoorbeeld in categorie 3 (zie schakeling figuur 1) mag een enkele fout niet tot verlies van de veiligheidsfunctie leiden en moet deze (indien praktisch mogelijk) worden gedetecteerd. Een opeenhoping van fouten kan in deze categorie wel tot verlies van de veiligheidsfunctie leiden. In de NEN-EN 954 wordt helemaal geen rekening gehouden met de betrouwbaarheid (faalkans) van de toegepaste componenten in het veiligheidscircuit. Dat kan ertoe leiden dat je met slechte componenten toch een goede EN 954 categorie kunt bereiken! 1

2 Nadat het conceptontwerp van de veiligheidsfuncties van de besturing is gerealiseerd is een belangrijke stap het controleren van de juistheid van het ontwerp. De norm spreekt in dit geval over de term validatie en sinds 2003 is hiervoor de zusternorm NEN-EN-ISO :2003 beschikbaar. Toepassing NEN-EN-ISO vaak vergeten! De huidige norm NEN-EN is slechts gericht op het ontwerp van onderdelen van het besturingssysteem dat een veiligheidsfunctie vervult. In de praktijk komt het regelmatig voor dat een hardware engineer wel veiligheidscomponenten voor de juiste EN 954 categorie selecteert, maar ze foutief toepast en daarmee de categorie van de totale schakeling degradeert. [figuur 1] [bijschrift] Deurbeveiligingscircuit machine. (bron: Pilz Nederland c.v.) De norm pren uit 1999 beschrijft een methodiek voor de validatie van het ontwerp van een veiligheidsfunctie. Deze norm is echter nooit definitief geworden als Europese EN-norm en daarom is validatie geen gemeen goed bij veel machinebouwers. Toch is de inhoud van de norm via een omweg in 2004 geharmoniseerd onder de Machinerichtlijn met de naam NEN-EN-ISO

3 2:2003. Dit betekent dat vanaf dat moment validatie op het ontworpen veiligheidscircuit tot een verplichte activiteit is gaan behoren! Kortom na elk ontwerp van een veiligheidsfunctie volgens NEN-EN zal het ontwerp gevalideerd moeten worden met de norm NEN-EN-ISO NEN-EN niet voor programmeerbare veiligheidssystemen! Alhoewel het wel wordt genoemd in toepassingsgebied van de norm geeft NEN- EN geen eisen voor veiligheidscomponenten die opgebouwd zijn uit programmeerbare logica, zoals de tegenwoordig beschikbare programmeerbare veiligheidsrelais of veiligheids-plc s. In dat geval wordt de gebruiker in EN paragraaf 4.2 (step 5) doorverwezen naar de uit 7 delen opgebouwde norm NEN- EN-IEC die in totaal maar liefst 780 pagina s bevat. De IEC norm moet worden gezien als een sector overschrijdende basic safety publication en is veel te uitgebreid voor de machinesector. Dat probleem is onderkend door zowel de International Electrotechnical Commission (IEC) als ook de International Organization for Standardization (ISO). Door het ontbreken van een vroegtijdige afstemming heeft dit helaas geleid tot de ontwikkeling van respectievelijk de normen NEN-EN-IEC 62061:2005 en NEN-EN-ISO :2006. De eerstgenoemde norm geeft het gerealiseerde veiligheidsniveau van een veiligheidsfunctie weer met safety integrity level (SIL), terwijl de tweede norm spreekt over Performance Level (PL). NEN-EN-IEC 62061, de SIL-norm voor machines In het jaar 2005 heet IEC de ontwikkeling van een specifieke SIL-norm voor de machinesector afgerond, namelijk de norm NEN-EN-IEC Deze nieuwe norm, die slechts 200 pagina s bevat, behandelt de functionele veiligheid van elektrische, elektronische en programmeerbaar elektronische veiligheidscircuits in de machinesector. De benodigde prestaties van elke veiligheidsfunctie worden uitgedrukt in de vorm van een safety integrity level (SIL). Er zijn drie SIL-niveaus (SIL 1 t/m SIL 3) en een SIL level geldt voor de complete keten van componenten (sensor-logicaactuator) waaruit de veiligheidsfunctie is opgebouwd. Elk SIL-niveau (zie tabel 1) komt overeen met een bepaalde Probability of dangerous Failure per Hour (kans op gevaarlijk falen per uur). Hoe hoger het SIL-niveau des te kleiner is de kans 3

4 dat het systeem faalt. Voor een SIL 2 systeem geldt bijvoorbeeld dat de kans op falen per uur kleiner is dan 10-6 (0, ) dat wil zeggen kleiner dan 1 keer per miljoen uur. [KADER 1] Tabel 1: Performance level versus Safety integrity level [einde kader] In hoofdstuk 6.10 wordt beschreven hoe de integriteit van applicatiesoftware op een programmeerbaar veiligheidsrelais of een veiligheids-plc kan worden gegarandeerd. Toepassing van NEN-EN-IEC voor bedrijven die zelf een controller met geïntegreerde programmeerbare veiligheidsfuncties ontwikkelen is verplicht volgens dit hoofdstuk in NEN-EN-IEC Hierbij moet eveneens vermeld worden dat ook de nieuwe Machinerichtlijn een veiligheidscomponent die fungeert als Logische eenheden voor veiligheidsfuncties op Bijlage IV heeft geplaatst. Dit betekent dat een fabrikant van zo n component een typekeuring door een Notified Body moet laten uitvoeren. Voor bedrijven die gebruik maken van veilige veldbussen is door IEC een Technical Report opgesteld in de vorm van NPR-IEC/TR 62513:2008. Dit is een handig hulpmiddel bij het ontwerp en het gebruik van een veiligheidsveldbus. Hoofdstuk 8 van de norm NEN-EN-IEC beschrijft de eisen en methodieken voor de validatie van elke veiligheidsfunctie in de machinebesturing. 4

5 Deze NEN-EN-IEC is al op 31 december 2005 opgenomen in de lijst van geharmoniseerde normen onder de Machinerichtlijn en opvolging geeft het zogenaamde vermoeden van overeenstemming met de besturingstechnische eisen uit de Machinerichtlijn. In tabel 2 vindt u een uitgebreid overzicht van de versies van EN 954, ISO en IEC NEN-EN-ISO , de PL-norm voor machines In het jaar 2006 heeft ISO, de internationale normcommissie voor nietelektrische normen, ter vervanging van de oude NEN-EN de totaal vernieuwde norm NEN-EN-ISO aangenomen. Deze norm voert naast een systeemgedrag, ook een faalkansberekening van een veiligheidscircuit in op basis van kwaliteit en zelfdiagnose. Zo is ook elektronica en software toe te passen in veiligheidsfuncties van machinebesturingen. Deze nieuwe NEN-EN-ISO :2006 specificeert voor het gewenste veiligheidsniveau geen categorie meer maar een zogenaamd Performance Level (PLa, PLb, PLc, PLd of PLe), zie tabel 1. Een PL level kan gelden voor een component, een subsysteem en ook de gehele keten waaruit een veiligheidsfunctie is opgebouwd. De norm beschrijft in hoofdstuk 4.6 de eisen voor de software van programmeerbare veiligheidssystemen. NEN-EN-ISO beschrijft eisen voor zowel veiligheidsgerelateerde applicatiesoftware als ook veiligheidsgerelateerde embedded software (software in chip op controllerprint). Hierbij moet worden opgemerkt dat in een aantal gevallen, maar zeker in PLe, de norm NEN-EN-IEC moet worden toegepast. Hierbij moet eveneens vermeld worden dat ook de nieuwe Machinerichtlijn een veiligheidscomponent die fungeert als Logische eenheden voor veiligheidsfuncties op Bijlage IV heeft geplaatst. Dit betekent dat een fabrikant van zo n component een typekeuring door een Notified Body moet laten uitvoeren. Voor de eindcontrole (validatie) van de totale veiligheidsfunctie zal de norm NEN- EN-ISO :2008 moeten worden toegepast. Helaas is deze norm echter op dit moment nog niet aangepast aan de nieuwe Performance Level methodiek. Deze NEN-EN-ISO :2006 is al op 8 mei 2007 opgenomen in de lijst van geharmoniseerde normen onder de Machinerichtlijn en opvolging geeft het 5

6 zogenaamde vermoeden van overeenstemming met de besturingstechnische eisen uit de Machinerichtlijn. In tabel 2 vindt u een uitgebreid overzicht van de versies van EN 954, ISO en IEC [KADER 2] Tabel 2: Overzicht versies EN 954, ISO en IEC Europese norm Cat./SIL/PL Opmerkingen NEN-EN 954-1:1996 (H1) Cat. Eerste deel EN 954 met cat. B,1,2,3 en 4 ISO :1999 Cat. Gelijk aan deel 1 van huidige EN 954 NEN-EN-ISO :2006 (H4) PL Opvolger EN met PL-levels a,b,c,d en e NEN-EN-ISO :2008 (H5) PL Gelijk aan 2006 versie met toevoeging annex ZA+ZB! pren954-2:1999 Cat. Tweede deel EN 954, nooit als EN-norm aangenomen NEN-EN-ISO :2003 (H2) Cat. ISO versie van pren met cat. B,1,2,3 en 4 NEN-EN-ISO :2008 (H5) Cat. Gelijk aan 2003 versie met toevoeging annex ZA+ZB! NEN-EN-IEC 62061:2005 (H3) SIL Machinesectorversie van NEN-EN-IEC NPR-IEC/TR 62513:2008 SIL Richtlijnen voor het gebruik van veilige veldbussen voor veiligheidsfuncties Vetgedrukte normen zijn op dit moment geharmoniseerd (H1) Geharmoniseerd sinds Harmonisatie wordt (naar verwachting) verlengt tot (H2) Geharmoniseerd sinds (H3) Geharmoniseerd sinds (H4) Geharmoniseerd sinds (H5) Geharmoniseerd sinds [einde kader] Reden prolongatie NEN-EN Op 30 juli 2009 heeft het Comité Européen de Normalisation (CEN) aan de Machinery Working Group van de Europese commissie gevraagd om harmonisatie van de NEN-EN 954-1:1996 met maar liefst drie jaar te verlengen tot 31 december 2012! Dit verzoek is gedaan om de volgende drie redenen: 1) Veel actuele C-normen hebben hun verwijzing naar NEN-EN nog niet omgezet naar de andere twee normen NEN-EN-IEC en NEN-EN-ISO : ) Veel leveranciers kunnen de faalgegevens van hun veiligheidscomponenten nog niet leveren. 3) De machinebouwers in de industrie en zeker de kleine en middelgrote bedrijven hebben aangegeven nog niet klaar te zijn voor de overgang van een kwalitatieve naar een kwantitatieve (rekenkundige) analyse van de veiligheidscircuits. 6

7 Op 7 en 8 december wordt het verzoek van CEN besproken in de vergadering van de Machinery Working Group, waarna de Europese Commissie een definitief besluit hierover zal gaan nemen. Omdat in een eerdere vergadering (begin juli) van deze commissie het idee voor verlenging al is besproken bestaat er een grote kans dat het voorstel definitief wordt aangenomen. Conclusie Bedrijven die nog geen gebruik maken van programmeerbare veiligheidscomponenten kunnen, door de verwachte prolongatie van de NEN-EN 954-1:1996, nog tot gebruik maken van de EN 954 categorieën. Ze hoeven nog geen kwantitatieve berekening van de faalkans van de complete veiligheidsfunctie te bepalen. Voor de bedrijven die wel gebruik maken van een programmeerbaar veiligheidsrelais of een veiligheids-plc s is toepassing van de NEN-EN toch ontoereikend en zal gekozen moeten worden voor toepassing van NEN-EN-IEC 62061:2005 of NEN-EN-ISO :2008, zie tabel 3. [KADER 3] Tabel 3: Toepassingsgebied EN 954, ISO en IEC Type systeem NEN-EN 954-1:1996* ISO :2008 IEC 62061: ISO : ISO :2008 Elektromechanisch JA* JA JA Electronisch JA* JA JA Programmeerbaar NEE JA JA electronisch * toepasbaar tot uiterlijk [einde kader] De overgang van de oude en vertrouwde NEN-EN 954-1:1996 naar de nieuwe normen zal voor de meeste bedrijven wel wat inspanningen kosten. Allereerst moet men zich de nieuwe methodieken eigen maken en vergt het bepalen van de benodigde parameters het nodige rekenwerk. Daarnaast zullen de toeleveranciers van veiligheidscomponenten ook moeten beginnen met het leveren van adequate faalkansgegevens. Het verdient aanbeveling om de betrokken medewerkers van de engineeringafdeling nu een opleiding NEN-EN-ISO (PL), NEN-EN-IEC (SIL) of een combinatie daarvan, aan te bieden, zodat de overgang zonder problemen zal geschieden. Naast het NEN (zie kader 4) zijn er steeds meer opleidingsbedrijven die zich op deze nieuwe kennisbehoefte richten. 7

8 [KADER 4] Het Nederlands Normalisatie Instituut ( heeft een productonafhankelijke cursus Ontwerp veilige machinebesturing: Inleiding PL en SIL ontwikkeld voor de engineers van machinebouwers en/of eindgebruikers. Hierin wordt de methodiek van beide normen uitvoerig onder de loep genomen. [einde kader] Ing. Nick de With is senior consultant bij Fusacon B.V., docent bij NEN en lid van de normcommissies NEC 44 en IEC TC44/WG7. Adresgegevens FUSACON B.V. Functional Safety Consultants Nederland Vogelenzangseweg 20, 4124 AS HAGESTEIN E : P : +31 (0) F : +31 (0) W : 8

HET IA-VAKBLAD VOOR NEDERLAND EN BELGIE 60STE JAARGANG 2016. Netwerken voor Internet-of-things. Machineveiligheid: PL versus SIL

HET IA-VAKBLAD VOOR NEDERLAND EN BELGIE 60STE JAARGANG 2016. Netwerken voor Internet-of-things. Machineveiligheid: PL versus SIL HET IA-VAKBLAD VOOR NEDERLAND EN BELGIE 60STE JAARGANG 2016 Netwerken voor Internet-of-things Machineveiligheid: PL versus SIL ISO stapt uit Joint Working Group Samenvoeging SIL en PL machinesector mislukt

Nadere informatie

Nieuwe normen onder de Machinerichtlijn, een overzicht

Nieuwe normen onder de Machinerichtlijn, een overzicht Nieuwe normen onder de Machinerichtlijn, een overzicht Bijdrage door FUSACON B.V. Ing. N.W. (Nick) de With W: www.fusacon.nl E: info@fusacon.nl F U S A C O N B.V. www.fusacon.nl info@fusacon.nl pagina

Nadere informatie

Speel op veilig! Reyskens B. 1

Speel op veilig! Reyskens B. 1 Speel op veilig! Reyskens B. 1 Doel van het veiligheidscircuit. De machine bij bevel veilig stoppen met als resultaat: geen gevaar (beweging) meer, mogelijke aansturingen van energie beletten het starten

Nadere informatie

Wat veiligheidsnormen gemeen hebben

Wat veiligheidsnormen gemeen hebben Normen Algemeen 1 Wat veiligheidsnormen gemeen hebben Gewone besturingen en stuurkringen zijn niet 100% te vertrouwen. Voorgeschreven oplossingen zijn het perfecte antwoord 2 Wat veiligheidsnormen gemeen

Nadere informatie

Wijzigingen in Wet- en Regelgeving

Wijzigingen in Wet- en Regelgeving 1 Wijzigingen in Wet- en Regelgeving Even voorstellen 2 Vladimir Dragosavic Lid SafetyPlaza Normcommissie NEC44 & 60204 Certified VCA+VOL VVA1/VVA2 CE-Consultant General Manager EUCHNER Benelux Safety

Nadere informatie

Programma. Uw (kennis-) partner voor SIL/PL en machineveiligheid! Activiteiten FUSACON B.V. Uw KennisPartner. Hoeveel Machinerichtlijnen zijn er?

Programma. Uw (kennis-) partner voor SIL/PL en machineveiligheid! Activiteiten FUSACON B.V. Uw KennisPartner. Hoeveel Machinerichtlijnen zijn er? Programma Uw (kennis-) partner voor SIL/ en machineveiligheid! Introductie Nieuwe machinerichtlijn 2006/42/EG Machinerichtlijn en de procesindustrie? Machines met SIL-M of? Verschillen tussen SIL-M en

Nadere informatie

Zijn standaardcomponenten inzetbaar voor veiligheidsfuncties?

Zijn standaardcomponenten inzetbaar voor veiligheidsfuncties? Zijn standaardcomponenten inzetbaar voor veiligheidsfuncties? >> Met de komst van de nieuwe veiligheidsnormen NEN-EN-ISO 3849- en NEN-EN 6206 onder de Machinerichtlijn krijgt SICK van steeds meer machine

Nadere informatie

PL en SIL, het ontwerp V-model in de praktijk

PL en SIL, het ontwerp V-model in de praktijk PL en SIL, het ontwerp V-model in de praktijk Verificatie en validatie van veiligheidsfuncties. FUSACON B.V. Functional Safety Consultants Nederland ing. Nick de With, Senior Safety Consultant Safety Event

Nadere informatie

Wat is de enige zekerheid in de techniek 25-4-2010 F U S A C O N. Wat is de enige zekerheid. Wat doet D&F Consulting? Consulting / Software / Training

Wat is de enige zekerheid in de techniek 25-4-2010 F U S A C O N. Wat is de enige zekerheid. Wat doet D&F Consulting? Consulting / Software / Training Learnshop SIL-PL in de praktijk Door: Nick de With Fusacon en Harry Krosse D&F Onderwerpen: - Introductie D&F en Fusacon - Herkomst en achtergrond SIL en PL - Gebruik standaard PLC versus veiligheid PLC

Nadere informatie

Altijd veilig met Rexroth In 10 Stappen naar Performance Level. The Drive & Control Company

Altijd veilig met Rexroth In 10 Stappen naar Performance Level. The Drive & Control Company Altijd veilig met Rexroth In 10 Stappen naar Performance Level The Drive & Control Company Deze brochure is een hulpmiddel bij het ontwerpen van een besturingssysteem, gebaseerd op ISO 13849-1 en ISO 13849-2.

Nadere informatie

Uw (kennis-) partner voor SIL/PL, CE en machineveiligheid!

Uw (kennis-) partner voor SIL/PL, CE en machineveiligheid! Risicobeoordeling volgens de nieuwe Machinerichtlijn, een vak apart?! Uw (kennis-) partner voor SIL/PL, CE en machineveiligheid! Risico Gevaar Wet Norm Eisen Hoe begin je? Documentatie? Programma Risicobeoordeling

Nadere informatie

Cursusprogramma. the spirit of safety. Voor uw kennis op gebied van veiligheidsoplossingen. Pilz opleidingscentrum Nederland

Cursusprogramma. the spirit of safety. Voor uw kennis op gebied van veiligheidsoplossingen. Pilz opleidingscentrum Nederland Cursusprogramma Pilz opleidingscentrum Nederland Voor uw kennis op gebied van veiligheidsoplossingen. the spirit of safety De filosofie van het Pilz cursusprogramma 3 Opleidingen - Opleiding Expert Machineveiligheid

Nadere informatie

volgens EN 62061 en EN ISO 13849-1

volgens EN 62061 en EN ISO 13849-1 Safety Evaluation Tool Online verificatie-tool voor veiligheidsfuncties Snel en betrouwbaar naar een veilige machine: volgens EN 62061 en EN ISO 13849-1 Safety Evaluation Tool Safety Evaluation Tool -

Nadere informatie

Seminar een nieuwe kijk op veiligheid

Seminar een nieuwe kijk op veiligheid Seminar een nieuwe kijk op veiligheid Henrie Verwey Manager Consultancy Department Pilz Nederland Inhoud lezing Ontwikkelingen in wetgeving machineveiligheid Nieuwe Machinerichtlijn 2006/42/EG Nieuwe normen

Nadere informatie

STEPP-Contactdag 'Hef en Hijs, 19-5-2015. Voorstellen

STEPP-Contactdag 'Hef en Hijs, 19-5-2015. Voorstellen STEPP-Contactdag 'Hef en Hijs, 19-5-2015 Eeuwe Vos Voorstellen Dutch Theatre Systems & Services DTS² Gevestigd te Groningen Nederland Sinds 1985 werkzaam o.h.g.v. theatertechniek (Roden Staal) Waar zijn

Nadere informatie

Normen We raken er niet over uitgepraat 14-12-2015 1

Normen We raken er niet over uitgepraat 14-12-2015 1 Normen We raken er niet over uitgepraat 14-12-2015 1 Geen norm 1929 en 1989 Bij toepassing van nieuwe technologie ontstaat al gauw de behoefte bij een opdrachtgever om eisen te stellen aan de nieuwe installatie.

Nadere informatie

EN IEC 62061 Praktisch. September 2010

EN IEC 62061 Praktisch. September 2010 EN IEC 62061 Praktisch September 2010 Inhoud Situatie SRECS en SIL assignment Verificatie SIL Software Besluit Situatie Situatie Geautomatiseerde stapelinstallatie (robot) Risico beoordeling wijst op belangrijk

Nadere informatie

Machinebeveiliging. Ben Van Gompel. De normen theoretisch en toegepast op een rondhoekmachine bij Cartamundi Turnhout NV CAMPUS.

Machinebeveiliging. Ben Van Gompel. De normen theoretisch en toegepast op een rondhoekmachine bij Cartamundi Turnhout NV CAMPUS. Departement Industriële en Biowetenschappen Geel Master in de industriële wetenschappen Optie Elektromechanica Machinebeveiliging De normen theoretisch en toegepast op een rondhoekmachine bij Cartamundi

Nadere informatie

Machineveiligheid. Praktische benadering. Joris Ceyssens CMSE Tüv Nord

Machineveiligheid. Praktische benadering. Joris Ceyssens CMSE Tüv Nord Machineveiligheid Praktische benadering Joris Ceyssens 0032 473 73 88 03 Joris.ceyssens@ima-nv.be CMSE Tüv Nord IMA Bedrijfsprofiel +7m Houthalen - Maldegem 47 Small components Complete lines Praktische

Nadere informatie

Risicoanalyse volgens de nieuwe normen

Risicoanalyse volgens de nieuwe normen Risicoanalyse volgens de nieuwe normen INLEIDING... 2 1. OVERZICHT VAN DE NORMEN:... 4 1.1 DE NORM EN ISO 13849-1 (PL)... 4 1.2 DE NORM EN 62061 (SIL)... 5 1.3 2010... 5 1.4 OPBOUW VAN EEN VEILIGHEIDSFUNCTIE...

Nadere informatie

Gewijzigde mechanische veiligheidseisen bij: - Trappen, ladders en bordessen. - Vaste en beweegbare afschermingen.

Gewijzigde mechanische veiligheidseisen bij: - Trappen, ladders en bordessen. - Vaste en beweegbare afschermingen. Gewijzigde mechanische veiligheidseisen bij: - Trappen, ladders en bordessen. - Vaste en beweegbare afschermingen. Safety Event 2017. Auteur : John Moulen. 2017 FUSACON B.V. - www.fusacon.nl Page 1 Inhoud

Nadere informatie

Safety Integrated: Normen machineveiligheid

Safety Integrated: Normen machineveiligheid EN ISO 13849 EN 62061 Safety Integrated: Normen machineveiligheid Functionele veiligheid voor besturingstechnische veiligheidsfuncties volgens EN ISO 13849 (PL) en EN 62061 (SIL) www.siemens.nl/industry/machineveiligheid

Nadere informatie

Introductie van (EN) ISO 14119 Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen

Introductie van (EN) ISO 14119 Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen Introductie van (EN) ISO 14119 Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen Derek Jones Business Development Manager (Functional Safety Engineer TÜV Rheinland) David Reade Business Development Consultant

Nadere informatie

Safety Integrated: Normen machineveiligheid

Safety Integrated: Normen machineveiligheid EN ISO 13849 EN 62061 Safety Integrated: Normen machineveiligheid Functionele veiligheid voor besturingstechnische veiligheidsfuncties volgens EN ISO 13849 (PL) en EN 62061 (SIL) www.siemens.nl/industry/machineveiligheid

Nadere informatie

WHITEPAPER WIJZIGINGEN AAN NORM IEC 61496 EN DE GEVOLGEN ERVAN VOOR HET GEBRUIK VAN AANRAKINGSVRIJE ELEKTRISCHE BEVEILIGINGSINRICHTINGEN

WHITEPAPER WIJZIGINGEN AAN NORM IEC 61496 EN DE GEVOLGEN ERVAN VOOR HET GEBRUIK VAN AANRAKINGSVRIJE ELEKTRISCHE BEVEILIGINGSINRICHTINGEN WHITEPAPER WIJZIGINGEN AAN NORM IEC 61496 EN DE GEVOLGEN ERVAN VOOR HET GEBRUIK AUTHORS Hans-Jörg Stubenrauch Manager Safety Marketing & Documentation at SICK AG, Waldkirch/Germany Andreas Sixt Productmanager

Nadere informatie

Theorie van SIL door Herman Jansen

Theorie van SIL door Herman Jansen Vakgroep WESP bijeenkomst 28 oktober 2009 Theorie van SIL door Herman Jansen De nieuwe Machinerichtlijn Observatie: De beproefde wijze van risico-evaluatie in de procesindustrie, wordt steeds meer toegepast

Nadere informatie

9-5-2011. Door: Gerald van Engeland en Harry Krosse D&F. Wat doet D&F Consulting? Consulting / Software / Training

9-5-2011. Door: Gerald van Engeland en Harry Krosse D&F. Wat doet D&F Consulting? Consulting / Software / Training - Door: Gerald van Engeland en Harry Krosse D&F Onderwerpen: - Introductie D&F - PL - SIL opbouw kwalitatief en kwantitatief, stappenplan - Valkuilen architectuur categorie 2 - Begrippen zoals: - foutuitsluiting

Nadere informatie

systemen van en natte kunstwerken Safety Event 2014 Leon Uijttewaal

systemen van en natte kunstwerken Safety Event 2014 Leon Uijttewaal Machineveiligheid bij systemen van beweegbare bruggen en natte kunstwerken Safety Event 2014 Chris Tettero Leon Uijttewaal Wie zijn wij? Chris Tettero en Leon Uijttewaal Namens Expertteam Machineveiligheid

Nadere informatie

Manipulatie van veiligheidssystemen is te voorkomen (!) (?) Profidag Edegem 2012 / Manipulatie v eiligheidssystemen is te v oorkomen

Manipulatie van veiligheidssystemen is te voorkomen (!) (?) Profidag Edegem 2012 / Manipulatie v eiligheidssystemen is te v oorkomen 1 Manipulatie van veiligheidssystemen is te voorkomen (!) (?) 2 Presentatie ProfiDag Edegem donderdag 7 juni 2012 Even voorstellen 3 Vladimir Dragosavic General Manager Benelux International Training Manager

Nadere informatie

Ondersteuning & Tools

Ondersteuning & Tools Ondersteuning & Tools Internet Functional Examples Technical Product Support Trainingen Machineveiligheid Tools & configuratoren Safety Demotruck Gratis engineer! Partners Safety Integrated Ondersteuning

Nadere informatie

www.fusacon.nl, e-mail: info@fusacon.nl 1

www.fusacon.nl, e-mail: info@fusacon.nl 1 Programma Uw (kennis-) partner voor SIL/PL en machineveiligheid! Workshop machineveiligheid: Introductie Safety expensive? Try having an accident! door: Kosten ongevallen als ijsberg Europese Richtlijn:

Nadere informatie

WAGO-TRAININGS PROGRAMMA

WAGO-TRAININGS PROGRAMMA WAGO-TRAININGS PROGRAMMA 2015 1 WAGO-TRAININGEN Uw doel is onze maatstaf Productgerelateerde en klant-specifieke trainingen Kleine Groepen Teamwork Praktijkgericht Door de kleine groepen bij de WAGO trainingen

Nadere informatie

Safety Evaluation Tool Oefeningen

Safety Evaluation Tool Oefeningen Workshop-exemplaar, a.u.b. niet meenemen Safety Evaluation Tool Oefeningen Praktijkoefeningen met de Safety Evaluation Tool (V1.1 01-2017) www.siemens.nl/safety-evaluation-tool SET Praktijkcase - Oefeningen

Nadere informatie

Wat houdt functionele veiligheid in?

Wat houdt functionele veiligheid in? Wat houdt functionele veiligheid in? First draft/concept by Derek Jones (Rockwell Automation) translated in Dutch and elaborated by Paul Hoogerkamp ISO TC 199 / IEC TC44 JWG Copyright IEC, Geneva, Switzerland

Nadere informatie

Functionele veiligheid

Functionele veiligheid Functionele veiligheid EN ISO 13849-1 Auteur: Dirk Van Mechelen Versie: 2010 Wat doet Prosave? Ingenieursbureau voor technische veiligheid en preventie. Begeleiding, opleiding en expertise. dirk.vanmechelen@prosave.be

Nadere informatie

Nieuwe CE-markering bij ingrijpende aanpassing machine?!

Nieuwe CE-markering bij ingrijpende aanpassing machine?! Nieuwe CE-markering bij ingrijpende aanpassing machine?! Bij veel bedrijven worden regelmatig aanpassingen uitgevoerd op bestaande of zelfs nieuwe machines. Bij een ingrijpende aanpassing van een machine

Nadere informatie

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag. Share our Vision for Automation

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag. Share our Vision for Automation De PROFIBUS, PROFINET & Share our Vision for Automation IO-Link dag 2010 Veiligheidstechniek Machine veiligheid in PROFIBUS en PROFINET 2 Harm Geurink Product Manager AUTOMATION systems Phoenix Contact

Nadere informatie

WAGO-I/O-SYSTEM Trainings programma

WAGO-I/O-SYSTEM Trainings programma WAGO-I/O-SYSTEM Trainings programma 2014 WAGO-trainingen WAGO ontwikkeld en produceerd producten met innovatieve ideeën, volgens de laatste stand van de techniek. Het maximale voordeel van deze producten

Nadere informatie

Safety Integrated. Eenvoudige implementatie van de Europese machinerichtlijn. Answers for industry. EN 954-1 EN ISO 13849-1 EN 62061

Safety Integrated. Eenvoudige implementatie van de Europese machinerichtlijn. Answers for industry. EN 954-1 EN ISO 13849-1 EN 62061 Functionele veiligheid van machines en productie-installaties Eenvoudige implementatie van de Europese machinerichtlijn EN ISO 13849-1 EN 62061 Safety Integrated Answers for industry. Nieuwe normen ondersteunen

Nadere informatie

Engineering event: Safety. Hoe kan ik door aanscherping van inkoopspecificaties mijn risico's verkleinen?

Engineering event: Safety. Hoe kan ik door aanscherping van inkoopspecificaties mijn risico's verkleinen? Engineering event: Safety Hoe kan ik door aanscherping van inkoopspecificaties mijn risico's verkleinen? FUSACON B.V. ing. N.W. (Nick) de With F U S A C O N B.V. www.fusacon.nl info@fusacon.nl Aanscherpen

Nadere informatie

Safety Basics: Machinesafety versus Foodsafety

Safety Basics: Machinesafety versus Foodsafety Safety Basics: Machinesafety versus Foodsafety Een Uitdaging! Martijn Drost Sr. Consultant Teamleider Consultancy Pilz Services 1 Martijn Drost 8 november 2011 Inhoud Safety Basics: Waarom van belang,

Nadere informatie

Safety Integrated: Praktische invulling van machineveiligheid

Safety Integrated: Praktische invulling van machineveiligheid Safety Integrated: Praktische invulling van machineveiligheid Introductie in het risicobeoordelingstraject en normen voor functionele veiligheid EN ISO 13849 (PL) / EN 62061 (SIL) www.siemens.nl/industry/machineveiligheid

Nadere informatie

ISO 14119 - Veranderingen? M. Drost

ISO 14119 - Veranderingen? M. Drost 1 Inhoud Functieblokkering? Stellingen Algemeen Basis schakelen Veranderingen Codering typen Vergrendeling Foutuitsluiting Serieschakeling Conclusie 2 Interlocking devices associated with guards Principles

Nadere informatie

CE IN 15 STEPS. CE-markeren van een productiecel met laserlas-robot in 15 stappen. Interactieve learnshop! Bert Stap/ Jaco Wajer

CE IN 15 STEPS. CE-markeren van een productiecel met laserlas-robot in 15 stappen. Interactieve learnshop! Bert Stap/ Jaco Wajer CE IN 15 STEPS CE-markeren van een productiecel met laserlas-robot in 15 stappen. Interactieve learnshop! Bert Stap/ Jaco Wajer Inhoud deel 1 Korte introductie van de sprekers Behandeling van CE in 15

Nadere informatie

(On)veilige producten, waar ligt de grens tussen veilig en onveilig?

(On)veilige producten, waar ligt de grens tussen veilig en onveilig? (On)veilige producten, waar ligt de grens tussen veilig en onveilig? Nick de With, FUSACON B.V. Powered by: Sponsored by: 1 Veiligheidscomponent of veilige standaard component? (On) veilige producten,

Nadere informatie

Risicograaf voor SIL en PL

Risicograaf voor SIL en PL Risicograaf voor SIL en PL 1. NORMEN VOOR MACHINES... 2 2. OPMERKINGEN... 3 3. PROBLEEMSTELLING... 3 3.1 RISICOBEOORDELING VAN MACHINES EN PROCESINSTALLATIES... 4 3.2 RISICOREDUCERENDE MAATREGELEN... 4

Nadere informatie

kenmerk Error! Bookmark not defined. datum pagina 1/5 Commissieplan 2016 Normcommissie , Machineveiligheid

kenmerk Error! Bookmark not defined. datum pagina 1/5 Commissieplan 2016 Normcommissie , Machineveiligheid kenmerk Error! Bookmark not defined. datum 2016-01-13 pagina 1/5 Commissieplan 2016 Normcommissie NORMCOMMISSIE DATUM: 30 OKTOBER 2015 1 Algemene gegevens 1.1 Commissie NEN Industrie & Veiligheid Postbus

Nadere informatie

Veranderingen Machineveiligheid 2012 2014. Profidag Evoluon Eindhoven 2012 / Veranderingen machineveiligheid 2012 2014

Veranderingen Machineveiligheid 2012 2014. Profidag Evoluon Eindhoven 2012 / Veranderingen machineveiligheid 2012 2014 1 Veranderingen Machineveiligheid 2012 2014 2 Presentatie: Veranderingen Machineveiligheid 2012 2014 ProfiDag Evoluon Eindhoven donderdag 15 november 2012 Even voorstellen 3 Vladimir Dragosavic General

Nadere informatie

NLF: Accreditatie & Certificatie

NLF: Accreditatie & Certificatie NLF: Accreditatie & Certificatie De conformiteitsbeoordeling en de rol van de aangemelde instanties Koen Chielens Product manager machinery CEN Cenelec consultant Seminarie Agoria 15 oktober 2015 Het EU

Nadere informatie

Wetgeving voor Medische hulpmiddelen en Kwaliteitsverbetering. Peter N. Ruys

Wetgeving voor Medische hulpmiddelen en Kwaliteitsverbetering. Peter N. Ruys Wetgeving voor Medische hulpmiddelen en Kwaliteitsverbetering Peter N. Ruys Europese richtlijnen voor medische hulpmiddelen Actieve Implantaten (90/385/EEC) - AIMD Medische Hulpmiddelen (93/42/EEC) - MDD

Nadere informatie

LEARNSHOP Opstellen van een risicobeoordeling (Machinerichtlijn) of een RI&E (Arbowet)

LEARNSHOP Opstellen van een risicobeoordeling (Machinerichtlijn) of een RI&E (Arbowet) LEARNSHOP Opstellen van een risicobeoordeling (Machinerichtlijn) of een RI&E (Arbowet) spreker Ing. Henrie Verwey Inhoud learnshop Overzicht wet- en regelgeving Introductie (termen en definities) Doelstellingen

Nadere informatie

Specificatie Veiligheidsfuncties Beweegbare Bruggen en Schutsluizen

Specificatie Veiligheidsfuncties Beweegbare Bruggen en Schutsluizen Specificatie Veiligheidsfuncties Beweegbare Bruggen en Schutsluizen Onderdeel van de brug- en sluisstandaard Datum 9 december 2013 Status Vrijgegeven (versie 2.1) Uitgegeven door: Versie: 2.1 Status: Vrijgegeven

Nadere informatie

Rapport Noodstopinrichtingen voor Natte Kunstwerken Technisch deel

Rapport Noodstopinrichtingen voor Natte Kunstwerken Technisch deel Rapport Noodstopinrichtingen voor Natte Kunstwerken Technisch deel Bredaseweg 69-71 4872 LA ETTEN LEUR Tel.: 076 504 03 40 Fax.: 076 504 03 41 E-mail: secretariaat@denf.nl Website: www.denf.nl Handelsregister

Nadere informatie

Het ontwerpproces verloopt meestal volgens een vastomlijnd traject: 1)opstellen van de specificaties - van de klant - normering - onze eigen spec's

Het ontwerpproces verloopt meestal volgens een vastomlijnd traject: 1)opstellen van de specificaties - van de klant - normering - onze eigen spec's Kennismaking met ADD-Controls. De firma ADD-Controls ontwerpt en fabriceert elektronica voor industriële toepassingen. Een groot deel hiervan bestaat uit machinebesturingen. Voorbeelden hiervan zijn: een

Nadere informatie

Functionele Veiligheid en SIL. Gebruik van Partial Stroke Testing. Willem van der Bijl PRODUCA Consultancy BV

Functionele Veiligheid en SIL. Gebruik van Partial Stroke Testing. Willem van der Bijl PRODUCA Consultancy BV PRODUCA Functionele Veiligheid en SIL Gebruik van Partial Stroke Testing Willem van der Bijl PRODUCA Consultancy BV Copyright PRODUCA Communicatie BV Toepassing van SIL-r6.PPT / WvdB / Mei, 2009 / Blz.

Nadere informatie

CE-markering: mat of glashelder

CE-markering: mat of glashelder CE-markering: mat of glashelder Regelgeving EER (mbt vrije verhandeling van produkten) Vroeger Nu ( new approach ) Landen Landen Wetten Wetten wetten vergelijkbaar wetten vergelijkbaar Europese Richtlijnen

Nadere informatie

Welkom! "Drive Based Safety" en de nieuwe machinerichtlijn. We presenteren u: Ede, 12 november 2009

Welkom! Drive Based Safety en de nieuwe machinerichtlijn. We presenteren u: Ede, 12 november 2009 Welkom! We presenteren u: "Drive Based Safety" en de nieuwe machinerichtlijn Ede, 12 november 2009 Text Doelstelling Aan de hand van een voorbeeldapplicatie verduidelijken van: De eisen van de nieuwe machinerichtlijn

Nadere informatie

Safety Integrity Level en Performance Level bepaling

Safety Integrity Level en Performance Level bepaling Safety Integrity Level en Performance Level bepaling Risicobeoordeling voor het ontwerp van automatische systemen met een veiligheidsfunctie voor machines en procesinstallaties G.D. Schmitz Safety Integrity

Nadere informatie

Welkom bij de Pilz Academy

Welkom bij de Pilz Academy Trainingsprogramma 2015 Welkom bij de Pilz Academy Trainingsprogramma voor diensten en producten rond het thema machineveiligheid Vernieuwd trainingsprogramma met o.a. 12 vervolgtrainingen Safety PLC training.

Nadere informatie

CE markeren van machinerie

CE markeren van machinerie CE markeren van machinerie 1 2 Rinus Simonis CE markeren van machinerie 2012, Rinus Simonis Uitgegeven in eigen beheer (info@simonisweb.nl) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Nieuw: controllers van Syel Europe

Nieuw: controllers van Syel Europe INDUSTRIËLE ELEKTRONICA Nieuw: controllers van Syel Europe De compacte controller die intelligent én voordelig is. voor seriebouw en klantspecifieke toepassingen voor complexe berekeningen én eenvoudige

Nadere informatie

Basiscursus Functionele Veiligheid

Basiscursus Functionele Veiligheid Pilz Belgium Bijenstraat 4 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem) Belgium Tel. 09/321.75.70 Fax. 09/321.75.71 Basiscursus Functionele Veiligheid Document : Pilz basiscursus functionele veiligheid page 1 of 51

Nadere informatie

De nieuwe Machinerichtlijn

De nieuwe Machinerichtlijn De nieuwe Machinerichtlijn De nieuwe Machinerichtlijn Wat is de Machinerichtlijn? Elke machine die binnen de Europese Unie op de markt wordt gebracht of in gebruik wordt genomen, moet voldoen aan essentiële

Nadere informatie

Wie installeert de lift? En volgens welke eisen?

Wie installeert de lift? En volgens welke eisen? auteur Harrie Heemskerk Wereldmarkt van 950 duizend nieuwe liften volgt Europese normen Wie installeert de lift? En volgens welke eisen? Wereldwijd worden jaarlijks 950 duizend nieuwe elektrische liften

Nadere informatie

Pilz Academy Cursusprogramma. NIEUW! Cursusprogramma. Inclusief 3D animaties Virtual Reality

Pilz Academy Cursusprogramma. NIEUW! Cursusprogramma. Inclusief 3D animaties Virtual Reality Pilz Academy Cursusprogramma Trainingsprogramma voor diensten en producten rond het thema industriële automatisering en machineveiligheid. NIEUW! Cursusprogramma Inclusief 3D animaties Virtual Reality

Nadere informatie

SAFETY CLASS, Programma 2012-2013

SAFETY CLASS, Programma 2012-2013 SAFETY CLASS, Programma 2012-2013 Wilt u een - pert worden? In de markt van explosieveiligheid gaan de ontwikkelingen in een steeds sneller tempo. Denk bijvoorbeeld aan de zone 2 toepassingen en de opmars

Nadere informatie

Working together. Technische Workshops Industry 2012. siemens.nl/industry/workshop

Working together. Technische Workshops Industry 2012. siemens.nl/industry/workshop Working together Technische Workshops Industry 2012 siemens.nl/industry/workshop Working together Industry Automation Technische Workshops (tijdsduur halve dag, uitgezonderd PCS7 Introduction) TIA Portal

Nadere informatie

Certificering van Skids & Assemblies: zin of onzin? Karel Neleman BARTEC

Certificering van Skids & Assemblies: zin of onzin? Karel Neleman BARTEC Certificering van Skids & Assemblies: zin of onzin? Karel Neleman BARTEC 1 Wie ben ik? >25 jaar ervaring in elektrische explosieveiligheid bij >15 jaar lid van de Nederlandse normcommissie Deelnemer in

Nadere informatie

SAFETY CLASS, Programma 2010

SAFETY CLASS, Programma 2010 SAFETY CLASS, Programma 2010 Wilt u een - pert worden? In de markt van explosieveiligheid gaan de ontwikkelingen in een steeds sneller tempo. Denk bijvoorbeeld aan de zone 2 toepassingen en de opmars van

Nadere informatie

Whitepaper. Normering en standaardisatie: Structuur en waarde CCTV/VSS WP 2015-002 1

Whitepaper. Normering en standaardisatie: Structuur en waarde CCTV/VSS WP 2015-002 1 Whitepaper Normering en standaardisatie: Structuur en waarde CCTV/VSS WP 2015-002 1 VEBON 2015 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze uitgave worden uitdrukkelijk

Nadere informatie

zomer 2009 focus sieformatie Achtergronden uit het hart van de industrie Safety Integrated

zomer 2009 focus sieformatie Achtergronden uit het hart van de industrie Safety Integrated focus sieformatie zomer 2009 Achtergronden uit het hart van de industrie Safety Integrated inleiding 2 normering 3 2009: een belangrijk jaar voor uw machineveiligheid! Een aantal wijzigingen in de normeringen

Nadere informatie

H.-J. Stubenrauch (May 2014)

H.-J. Stubenrauch (May 2014) H.-J. Stubenrauch (May 2014) MUTING IEC/TS 62046:2008-02 IEC 62046 De IEC 62046 geeft praktische oplossingen voor applicaties met Electro Sensitive Protective Equipment (ESPE) IEC 61496 1 t/m 4 en voor

Nadere informatie

Zorg voor veilige machines

Zorg voor veilige machines Zorg voor veilige machines wie doet wat en wat moet u doen Dordrecht: 19 januari, 2015 C. van den Einden Introduction Carl van den Einden Product Manager Machines Hogere veiligheidskundige Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Aanpak Manipulatie Veiligheidssensoren

Aanpak Manipulatie Veiligheidssensoren 1 Aanpak Manipulatie Veiligheidssensoren Even voorstellen 2 Vladimir Dragosavic Lid SafetyPlaza Normcommissie NEC44 & 60204 Certified VCA+VOL VVA1/VVA2 CE-Consultant General Manager EUCHNER Benelux Safety

Nadere informatie

WET- EN REGELGEVING. Selectieve toegangssystemen? Kies voor een veilige, betrouwbare en duurzame oplossing. BUITENGEWOON INNOVATIEF

WET- EN REGELGEVING. Selectieve toegangssystemen? Kies voor een veilige, betrouwbare en duurzame oplossing. BUITENGEWOON INNOVATIEF WET- EN REGELGEVING Selectieve toegangssystemen? Kies voor een veilige, betrouwbare en duurzame oplossing. BUITENGEWOON INNOVATIEF NOODZAKELIJK, MAAR NIET VANZELFSPREKEND Erdi is ontwikkelaar, producent,

Nadere informatie

Sponsored by: Powered by: aandrijven en besturen. e + embedded systems. Constructeur

Sponsored by: Powered by: aandrijven en besturen. e + embedded systems. Constructeur Sponsored by: Powered by: aandrijven en besturen Constructeur e + embedded systems VEILIGHEIDSLASERSCANNER OS32C De meest compacte veiligheidslaserscanner ter wereld Gemakkelijk te hanteren en te installeren

Nadere informatie

De realisatie van een veiligheidsbesturingssysteem voor de bruginstallaties van één van de grootste hefbruggen van Europa. Marc Schröder 10/19/2015

De realisatie van een veiligheidsbesturingssysteem voor de bruginstallaties van één van de grootste hefbruggen van Europa. Marc Schröder 10/19/2015 De realisatie van een veiligheidsbesturingssysteem voor de bruginstallaties van één van de grootste hefbruggen van Europa Marc Schröder 10/19/2015 2 De realisatie van een veiligheidsbesturingssysteem voor

Nadere informatie

VISION & ROBOTICS. Dossier Robotveiligheid. Stappenplan Machinerichtlijn. Robots volgens EN-NEN-ISO 10218-1. Vuistregels voor robotintegratie

VISION & ROBOTICS. Dossier Robotveiligheid. Stappenplan Machinerichtlijn. Robots volgens EN-NEN-ISO 10218-1. Vuistregels voor robotintegratie VISION & ROBOTICS Stappenplan Machinerichtlijn Robots volgens EN-NEN-ISO 10218-1 Vuistregels voor robotintegratie Dossier Robotveiligheid Perfecte driedimensionale bescherming SafetyEYE is het eerste veilige

Nadere informatie

markering van de grootste beweegbare hefbrug van Europa

markering van de grootste beweegbare hefbrug van Europa markering van de grootste beweegbare hefbrug van Europa Don Postma (Ontwerpmanager, Strukton) Nick de With (Safety Consultant, Fusacon) 2011 2012 2013 2014 2015 Inhoud presentatie Introductie project Uitleg

Nadere informatie

Fysieke belasting. Stephanie Jansen 22 november 2017

Fysieke belasting. Stephanie Jansen 22 november 2017 Fysieke belasting Stephanie Jansen 22 november 2017 NEN Nederlands Normalisatie-instituut Opgericht in 1916 Onafhankelijke stichting Non-profit Netwerk van ca. 800 commissies & ca. 5000 leden Ontwikkelt,

Nadere informatie

Nieuwe brugnormering. WoW - Oog voor blinde vlekken. Ing. Chris Tettero CMSE Beweegbare bruggen Veiligheid Sluizen

Nieuwe brugnormering. WoW - Oog voor blinde vlekken. Ing. Chris Tettero CMSE Beweegbare bruggen Veiligheid Sluizen Nieuwe brugnormering WoW - Oog voor blinde vlekken 3510010211 Beweegbare bruggen Veiligheid 6787 3510010209 Sluizen Ing. Chris Tettero CMSE Certified Machinery Safety Expert (TÜV Nord) Chris Tettero en

Nadere informatie

SAFETY CLASS, Programma 2012

SAFETY CLASS, Programma 2012 SAFETY CLASS, Programma 2012 Wilt u een - pert worden? In de markt van explosieveiligheid gaan de ontwikkelingen in een steeds sneller tempo. Denk bijvoorbeeld aan de zone 2 toepassingen en de opmars van

Nadere informatie

Hoe SICK de MTTFd-waarde voor standaardsensoren bepaalt

Hoe SICK de MTTFd-waarde voor standaardsensoren bepaalt Hoe ICK de voor standaardsensoren bepaalt Een professionele bepaling van de is essentieel voor een hoogwaardige en betrouwbare sensor. Daarom beschrijven we in deze ICKipedia op welke basis de voor de

Nadere informatie

SIL Verificatie in de praktijk

SIL Verificatie in de praktijk SIL Verificatie in de praktijk Herman Jansen Safety Solutions Consultants 6 november 2008 Herman Jansen Senior Safety Consultant (TNO) SSC BV -TÜV gecertificeerd voor Functional Safety - Leiding geven

Nadere informatie

Auteur: Dirk Van Mechelen François Hermans Datum: november 2011 Locatie: VIK Wommelgem

Auteur: Dirk Van Mechelen François Hermans Datum: november 2011 Locatie: VIK Wommelgem Auteur: Dirk Van Mechelen François Hermans Datum: november 2011 Locatie: VIK Wommelgem Wat doet Prosave? Ingenieursbureau voor technische veiligheid en preventie. Begeleiding, opleiding en expertise. Dirk

Nadere informatie

Even voorstellen. Vladimir Dragosavic. General Manager Benelux. Normcommissie NEC44 Certified VCA+VOL VVA1/VVA2. Algemeen - 02/2012.

Even voorstellen. Vladimir Dragosavic. General Manager Benelux. Normcommissie NEC44 Certified VCA+VOL VVA1/VVA2. Algemeen - 02/2012. Pagina 1 Even voorstellen Vladimir Dragosavic General Manager Benelux Normcommissie NEC44 Certified VCA+VOL VVA1/VVA2 Pagina 2 De EUCHNER organisatie EUCHNER GmbH + Co. KG Fabrikant van industriële sensoren

Nadere informatie

NE1A/DST1. DeviceNetveiligheidssysteem

NE1A/DST1. DeviceNetveiligheidssysteem DeviceNet-veiligheidssysteem Omron biedt nu een met DeviceNet compatibel veiligheidssysteem dat op drie manieren kan worden gebruikt: als een standalone controller, als een veiligheidsnetwerk dat kan worden

Nadere informatie

IEC Mikaël Degent Product Manager - Industrial Safety Systems

IEC Mikaël Degent Product Manager - Industrial Safety Systems IEC 62046 Mikaël Degent Product Manager - Industrial Safety Systems IEC 62046 TOEPASSINGSGEBIED Praktische oplossingen voor applicaties met: Electro Sensitive Protective Equipment (ESPE) IEC 61496 1 t/m

Nadere informatie

NORMEN. Functioneel voor Iedereen. Willem van der Bijl. Nederland is Geregeld

NORMEN. Functioneel voor Iedereen. Willem van der Bijl. Nederland is Geregeld NORM Functioneel voor Iedereen Willem van der Bijl 1 Nederland is Geregeld Typ dit in bij Google en het levert bijna 10.000 hits! Is Nederland overgeregeld?? 2 Copyright Communicatie BV [Presentatie PPA2008.ppt]

Nadere informatie

Safety Doctor: Paul Hoogerkamp

Safety Doctor: Paul Hoogerkamp Safety Doctor: Paul Hoogerkamp Een procesinstallatie bestaat vaak uit procestechnisch equipement en voor een deel ook uit machines (bijv. tank met roerwerk). Wanneer moet nu gebruik worden gemaakt van

Nadere informatie

Safety Event 2015. Dennis van Loon Adviseur en Functional Safety Engineer @ D&F Consulting FS Eng (TÜV Rheinland, #9013/14, Machinery)

Safety Event 2015. Dennis van Loon Adviseur en Functional Safety Engineer @ D&F Consulting FS Eng (TÜV Rheinland, #9013/14, Machinery) Voettekst Gestructureerd software ontwerpproces is essentieel! IF (fail_safe_software == 100% foutloos) THEN CLAIM_SIL_OR_PL = true, ELSE CLAIM_SIL_OR_PL = false, END IF Dennis van Loon Adviseur en Functional

Nadere informatie

Welke standaard is het beste? 4 december 2008, Bianca Scholten, bianca.scholten@task24.nl, tel. 06 52 45 25 98

Welke standaard is het beste? 4 december 2008, Bianca Scholten, bianca.scholten@task24.nl, tel. 06 52 45 25 98 Welke standaard is het beste? 4 december 2008, Bianca Scholten, bianca.scholten@task24.nl, tel. 06 52 45 25 98 Level 4 Business Planning & Logistics ISA-99 beveiliging binnen het control domain Level 3

Nadere informatie

Lockout-Tagout -Tryout. LoToTo in de praktijk - Safety Forever

Lockout-Tagout -Tryout. LoToTo in de praktijk - Safety Forever Lockout-Tagout -Tryout 1 Safety Forever: LoToTo advies en implementatie Praktische machineveiligheidsadviezen Spreker: Alain Rotthier, oprichter Middelbaar Veiligheidskundige (MVK) Specialisatie: Machineveiligheid

Nadere informatie

Rexroth Safety on Board Oplossingen voor intelligente en economische machineveiligheid

Rexroth Safety on Board Oplossingen voor intelligente en economische machineveiligheid Rexroth Safety on Board Oplossingen voor intelligente en economische machineveiligheid 2 3 Veiligheidstechnologie vermindert het risico op ongelukken. Safety on Board verhoogt uw productiviteit. Het ontwerp

Nadere informatie

Schakelkasten bouwen is een vak

Schakelkasten bouwen is een vak 12 Roel Ritsma, Entheq Technology Group (Voorzitter van de Nederlandse normcommissie laagspannings-schakelmateriaal en lid van de IEC-werkgroep) Schakelkasten bouwen is een vak Nieuwe IEC 61439-norm geeft

Nadere informatie

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010 29-8-2014 16:22 Juni 2014-4 Stekerend installeren (4) Commentaar op NIEUWSBRIEF NEN 3140 van mei 2014 Stekerend installeren een tijdbom? Inleiding Jay Smeekes, die namens UNETO-VNI lid is van de normcommissie

Nadere informatie