CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014"

Transcriptie

1 CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen

2 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen van Timmerhuis middels deze rapportage in kaart gebracht. Het terugdringen van de CO₂ emissie is van groot belang voor de leefbaarheid van de aarde met betrekking op het milieu beleid van de Timmerhuis Groep. In dit reductieplan worden handvaten geboden om de CO₂ emissie te reduceren. De Timmerhuis Groep heeft 2011 als referentie jaar genomen. Dit is niet het vertrekpunt van het reductieplan. Het jaar 2013 zal ons tweede reductiejaar zijn. Het eindpunt waarbij wij denken onze totale reductiedoelstelling te behalen is het jaar Na deze doelstelling zal er een nieuw reductieplan opgesteld worden. De Timmerhuis Groep reduceert haar CO₂ uitstoot tot en met het jaar 2016 op de volgende onderdelen: Schoner leasewagenpark; Schoner materieel; Optimaliseren logistiek; Reductie elektriciteitsverbruik; Bewustwording werknemers; Onze algemene doelstelling is om eind 2016 een reductiedoelstelling behaald te hebben van 5% in ton per medewerker en dit te realiseren voor scope 1 en 2. Tijdens de periode van 5 jaar zullen de doelstellingen elk half jaar worden besproken om zo tijdig te kunnen bijsturen. Mocht de doelstelling niet behaald worden is het zaak hier tijdig aanpassingen in het bedrijfsvoeringsysteem in door te voeren. 2

3 2. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Organisatorische grens... 4 Organisatie... 4 Projectgroep... 4 Organisatorische grens Co₂-reductie scope Wagenpark Energie en CO₂-reductie scope Energie en CO₂-reductie scope 1 en Overzicht reductie doelstellingen Overzicht reductiedoelstellingen Directieverklaring

4 2. ORGANISATORISCHE GRENS ORGANISATIE Timmerhuis is al sinds 1976 actief in de weg- en waterbouw op verschillende vlakken. Timmerhuis Groep is gevestigd in Vriezenveen en is de overkoepelende naam voor 6 businessunits, elk met hun eigen expertise en discipline. Deze kunnen los worden ingezet maar ze fungeren ook complementair en kunnen elkaar waar nodig ondersteunen en versterken. Timmerhuis wordt onder andere ingeschakeld voor het ontwikkelen, coördineren en realiseren van civieltechnische projecten, het bouw- en woonrijp maken van diverse locaties, het uitvoeren van sloop- en saneringswerkzaamheden en het leveren van ophoog- en industriezand. PROJECTGROEP Voor het in kaart brengen van de CO 2 - footprint is de volgende projectgroep opgesteld: Edo Evers Remco Wissink Kasper Kolman Directeur Bedrijfsleider Projectvoorbereider ORGANISATORISCHE GRENS Het reglementstelt: de organisatorische grens dient zodanig gekozen te zijn dat er zich geen C-aanbieders onder de A-aanbieders bevinden. A-aanbieders zijn hierbij de aanbieders die samen verantwoordelijk zijn voor 80% van de inkoopomzet van het bedrijf. De C-aanbieders zijn bedrijven die een zeggenschapsrelatie met het bedrijf hebben. Het GreenHouse Gas protocol (hierna GHG) geeft twee methoden voor het bepalen van de organisatorische grens zodat deze voldoet aan bovenstaande voorwaarde: de financial control approach en de operational control approach (vrij vertaald: gebaseerd op de omzet of op het operationele vlak van het bedrijf). In dit geval zijn de grenzen bepaald op grond van het operationele vlak van het bedrijf. Hieronder vallen alle 6 de businessunits waaruit de Timmerhuis Groep bestaat: - Timmerhuis Projecten - Devri Infra civieltechnisch projectburo - Maathuis Braakhuis sloopwerken en (asbest)saneringen - Timmerhuis Sloop en Milieu - Timmerhuis Zandwinning - Timmerhuis Weg- en Waterbouw 4

5 3. CO₂-REDUCTIE SCOPE 1 In scope 1 wordt er gekeken naar de reductiedoelstellingen ten aanzien van het verbruik van brandstoffen met betrekking tot bedrijfsauto s en materieel. Tevens wordt er gekeken naar het verbruik betreffende koel- en verwarmingsinstallaties. Hieronder zullen de doelstellingen verder worden geformuleerd. WAGENPARK Doelstelling voor de CO₂ uitstoot op het wagenpark aan het einde van 2016 een reductie te behalen van 5% t.o.v. het referentiejaar De grootste CO₂ uitstoot wordt veroorzaakt door het materieel. Hieronder in het diagram is de verdeling te zien tussen het verbruik van diesel en benzine. Hoeveelheid brandstof 2012 Hoeveelheid brandstof 2013 Diesel Benzine Gasolie Diesel 5% Benzine 37% 59% 4% 95% Diagram 1 brandstofverbruik wagenpark 2012 Diagram 2 brandstofverbruik wagenpark 2013 In totaal is er liter diesel en liter benzine verbruikt door het materieel en de bedrijfsauto s binnen de Timmerhuis Groep. Aan de hand van deze registratie kan er aankomende jaren in de periodieke overleggen grip worden verkregen betreffende het verbruik van ons materieel en wagenpark. Hier kan waar nodig worden bijgestuurd met betrekking tot het verbruik. 5

6 TYPE BEDRIJFSAUTO EN LEASEAUTO S In 2013 reden 17 personen auto s en 13 bedrijfswagens onder de vlag van de Timmerhuis Groep. Geen van de auto s behoort tot de hybride middenklasse. Energielabel personenauto s en bedrijfsauto s 2012 Energielabel personenauto s en bedrijfsauto s A B C D E F G R Euro 5 A B C D E F G R Euro 5 Diagram 3 Energielabel wagenpark 2012 Diagram 4 Energielabel wagenpark 2013 REDUCTIEMAATREGEL ENERGIELABEL AUTO S VAN DE ZAAK EN BEDRIJFSAUTO S Door bij de aanschaf of het vernieuwen van het leasewagenpark rekening te houden met verschillende selectiecriteria als randvoorwaarden kan de CO₂ uitstoot worden verlaagd. Bij het uitzoeken van een nieuwe leaseauto dient hij qua energielabel hoger te zijn aangemerkt als de vorige auto. Dit houdt bijvoorbeeld in dat er van een energielabel C naar een energielabel B wordt overgegaan, waar mogelijk. De auto s van de zaak worden om de 3 á 4 jaar vervangen. Hier is t.a.v. het referentiejaar winst op te boeken. Als er wordt gekeken naar de bedrijfsauto s kan hier dezelfde conclusie worden getrokken. Binnen de Timmerhuis is er geen vaste vervangdatum voor de bedrijfsauto s. Qua CO₂ uitstoot zorgen de bedrijfsauto s voor een hoge CO₂ uitstoot per gereden kilometer. Hier zal bij de vervanging rekening gehouden moeten worden. Aan de hand van een kosten baten analyse zal bekeken worden voor welke bedrijfsauto s er gekozen worden. De waarde R staat voor "uitstoot deeltjes" minder dan 0,005 g/km. Alleen van toepassing op een personenauto of bedrijfsauto met een dieselmotor die niet voldoet aan Euro 5 of hoger. 6

7 HET NIEUWE RIJDEN Het opleiden en trainen van de medewerkers in de aspecten van veilig en bewust omgaan met het voertuig zal leiden tot een significante verbeteringen van het brandstofverbruik. Voor voertuigen zoals personenauto s of bedrijvenvoertuigen is de training het nieuwe rijden ontwikkeld. Het is niet alleen de reductie betreffende de CO₂ uitstoot maar tevens een directe kostenbesparing. Zeker in deze economisch moeilijke tijden kan dit tot een grotere drijfveer lijden. Een belangrijk onderdeel van het geheel is de betrokkenheid van de medewerkers. Doormiddel van bijeenkomsten en interne overleggen wordt er getracht de betrokkenheid van de medewerkers te verhogen. OPTIMALISEREN LOGISTIEK Door de planning qua logistiek te optimaliseren met leveranciers en onderaannemers is het mogelijk om het aantal transportkilometers te reduceren. Daarbij is het van belang om duidelijk en helder samen te werken met de leveranciers en onderaannemers. Ook de inzet van werknemers, leveranciers en onderaannemers die dichter bij de projectlocaties zijn gelegen dragen bij aan het reduceren van de transportbewegingen en tegelijkertijd het verminderen van de CO₂ uitstoot. AIRCO- EN GAS VERBRUIK Bewustwording van de medewerkers is een belangrijk onderdeel om het airco en gas verbruik te reduceren. Er zal twee keer per jaar een bijeenkomst worden georganiseerd waar de stand van zaken betreffende bewustwording wordt gecommuniceerd. Door halfjaarlijks te monitoren kan er tijdig worden bijgestuurd om zo aan de doelstelling te voldoen. Dit is deels afhankelijk van de weersomstandigheden. Hieronder in diagram 5 zijn de gegevens betreffende het gasverbruik van de Timmerhuis Groep te vinden over het jaar 2011, 2012 en Uit deze tabel is te herleiden dat er ten opzichte van het jaar 2012 een reductie is behaald van 1075m3 gas. Gas Gas CO₂/ton m ton Co Gas m co2/ton 20,6 21,06 19,1 Diagram 5 Gasverbruik 2011, 2012 en

8 4. ENERGIE EN CO₂-REDUCTIE SCOPE 2 In scope 2 wordt er gekeken naar de reductie doelstellingen ten aanzien van het verbruik van elektra, uitstoot m.b.t. werkkilometers met privéauto. Hieronder zullen de doelstellingen verder worden geformuleerd. REDUCTIE ELEKTRAVERBRUIK Binnen de Timmerhuis Groep wordt er 3% van de totale CO₂ uitstoot veroorzaakt door de elektra verbruik. Dit is verhoudingsgewijs een kleine uitstoot. Toch denken wij binnen de Timmerhuis groep hier winst op te behalen. Door deze constatering is er besloten een energieadvies te laten opstellen. Deze is te vinden in Bijlage 1. De conclusie die uit het onderzoek getrokken kan worden is dat de Timmerhuis Groep zich qua elektra verbruik onder het branchegemiddelde bevind. Als er naar het gas verbruik wordt gekeken kan de conclusie getrokken worden dat we binnen het branche gemiddelde blijven. Verder zal het personeel twee keer per jaar op de hoogte worden gehouden van reductiedoelstellingen en de bewustwording betreffende het elektra verbruik. Hieronder in diagram 6 is het Electra verbruik te zien van de jaren 2011 en Hieruit valt op te maken dat we in het jaar 2013 een kleine reductie hebben behaald op het electra verbruik. Deze reductie is te wijten aan het onder de aandacht brengen van kleine besparingstips op energieverbruik. Deze besparingstips zijn tijdens de personeelsbijeenkomst vermeld. kwh kwh kwh Astitel Electra CO₂/ton co2/ton 18,36 17,35 16,57 Diagram 6 (Electraverbruik 2011 en 2013) VLIEGTUIG KILOMETERS Binnen de Timmerhuis Groep worden er elke jaar enkele reizen afgelegd voor maatschappelijke en zakelijke doeleinden. In onderstaand diagram 7 zijn de tonnen Co2 die er bij de vliegreizen zijn uitgestoten. 8

9 ton/co2 Vliegtuigkilometers 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, ton/co2 3,55 0,52 0 Diagram 7 vliegtuigkilometers en 2013 OVERIGE De CO₂ reductie is bij veel bedrijven en instanties een onder geschoven kindje. Als Timmerhuis Groep zijn wij er van overtuigd dat het veelal onder de aandacht brengen van de CO₂ reductie kan leiden tot reductie. Dit heeft effect op alle fronten, zoals het aan- en uitdoen van de verlichting verminderen van het papier verbruik en het gebruik van elektrische apparaten. Deze maatregelen en bewustwording zal geen directe effecten opleveren m.b.t. reductie van de CO₂ uitstoot, maar zeker wel op de langere termijn. 9

10 5. ENERGIE EN CO₂-REDUCTIE SCOPE 1 EN 2 De doelstellingen die in het reductieplan worden geformuleerd hebben invloed op de verschillende scopes 1 en 2. Om er voor te zorgen dat de reductiedoelstellingen worden behaald wordt er volgens PDAC principe gewerkt: PLAN : Kijk naar huidige werkzaamheden en ontwerp een plan voor de verbetering van deze werkzaamheden. Stel voor deze verbetering doelstellingen vast; DO : Voer de geplande verbetering uit in een gecontroleerde proefopstelling; CHECK : Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk deze met de oorspronkelijke situatie en toets deze aan de vastgestelde doelstellingen; ACT : Bijstellen aan de hand van de gevonden resultaten bij CHECK. Door de doelstelling op deze methode te benaderen kan er waar nodig tijdig worden bijgestuurd. Tevens wordt er in kaart gebracht wie, waar verantwoordelijk voor is. Mochten doelstellingen niet behaald worden heeft dit consequenties voor het bedrijfsvoering systeem. De constateringen, conclusies en maatregelen worden schriftelijk vastgelegd. Voor verder implementatie wordt verwezen naar het KAM handboek SCOPE 1 In dit hoofdstuk wordt het PDCA principe geïntegreerd in scope 1. In het onderstaande schema worden de verschillende criteria ingevuld. Voor scope 1 is binnen onze organisatie de heer R. Wissink verantwoordelijk. Hij is tevens verantwoordelijk voor het gehele begeleidingsproces. De halfjaarlijkse inventarisaties zullen door hem worden gerapporteerd aan het managementteam en worden verwerkt in het halfjaarlijkse duurzaamheidsverslag. PLAN In figuur 1 is te zien dat er onder het hoofdstuk plan verschillende plannen zijn te vinden waarmee er getracht wordt de reductiedoelstelling van 5% te behalen. DO In het hoofdstuk Do zijn de maatregelen benoemd waarmee wij de plannen denken te behalen. Deze maatregelen zullen waar het mogelijk is strikt worden nageleefd. Dit wordt uitgevoerd door de verantwoordelijke persoon van scope 1. CHECK In het hoofdstuk check worden de maatregelen getoetst die zijn genomen om de plannen m.b.t. CO₂ reductie te controleren. Het controleren zal worden uitgevoerd door de heer K. Kolman dit mag niet de zelfde persoon zijn die verantwoordelijk is voor de plannen en maatregelen van scope 1. Mochten doelstellingen in de halfjaarlijkse controle achter lopen op schema zal hier bijgestuurd dienen te worden. Deze gegevens worden gerapporteerd aan de verantwoordelijke persoon van scope 1 en het managementteam. 10

11 ACT De gerapporteerde gegevens uit hoofdstuk 1.3 zullen worden verwerkt tot een plan waarbij de doelstellingen wel worden behaald. Dit zal gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering. Hieruit blijkt welke maatregelen er dienen te worden getroffen om zo wel te voldoen aan de doelstellingen op gebied van reductie. Figuur 1 11

12 7. OVERZICHT REDUCTIE DOELSTELLINGEN In dit hoofdstuk zal er een overzicht worden gegeven van de in hoofdstuk 3 en 4 genoemde kwantitatieve reductie doelstellingen betreffende de CO₂ uitstoot. In het schema op de volgende pagina is te zien dat er in 2016, 5% is gereduceerd in scope 1 en 2. In eerste instantie worden de reductie doelstellingen gaan formuleren t.o.v. het aantal medewerkers. Begin 2013 zijn alle kilometerstanden van het materieel en wagenpark genoteerd. Zo kan er in de toekomst gereduceerd geworden t.o.v. gereden kilometers. Gezien de ontwikkelingen in de markt is de kans aanwezig dat de werken zich op een grotere afstand bevinden. Uit figuur 2 blijkt dat er geen reductie is behaald, maar dat de CO2 uitstoot is verhoogd met 6.5% t.o.v. het vorige jaar. Als er wordt gekeken naar de doelstelling is deze dus niet behaald. Zoals hierboven vermeld is dit ook niet reëel. De werken zijn steeds meer op grotere afstand. Mede hierdoor willen wij deze reductie nu gaan omzetten naar gereden kilometers. Dit wordt behandeld in het hoofdstuk analyse scope 1 In scope 2 is er een forse reductie behaald van 21.3%. Dit is deels te herleiden zachte winter. Verder zijn er geen zakelijke reizen gemaakt met het vliegtuig. Tevens wordt er hard gewerkt aan de bewustwording onder de werknemers. In hoofdstuk 8 worden maatregelen benoemd waarmee er volgend jaar wordt getracht de juiste reductie te bewerkstelligen. 12

13 Figuur 2 13

14 ANALYSE BEHAALDE REDUCTIE SCOPE 1 In dit hoofdstuk worden de uitstoot gegevens van het jaar 2013 vergeleken met het referentiejaar 2011 dit zal gebeuren per onderdeel in scope 1. BRANDSTOF VERBRUIK WAGENPARK EN MATERIEEL In dit hoofdstuk wordt er een analyse gemaakt qua uitstoot van het wagenpark en materieel. Ten opzichte van het referentiejaar 2011 is er een overschrijding gemaakt van 45.5 ton co2 op het wagenpark. Dit kan een gevolg zijn van werken die op verdere afstand zijn. Verder is er door voorlichting d.m.v. het nieuwe rijden mogelijk winst behaald. De reductie is niet voldoende als we kijken naar de doelstelling. Als we kijken naar de reductie per gereden kilometer kunnen wij wel constateren dat er een reductie is behaald. In het jaar 2012 werd er gemiddeld 12.6 kilometer gereden op 1 liter brandstof. In het jaar 2013 werd er 14.7 kilometer gereden op 1 liter brandstof. Er is hier een reductie behaald van 15%. Hier komt bij dat er in het jaar 2013 bijna kilometer meer is gereden. Als er wordt gekeken naar het verbruik per voertuig kan de conclusie worden getrokken dat we meer kilometers gaan rijden per liter brandstof. Dit is kijkende naar de ontwikkelingen in ons wagenpark ook een logisch gevolg van de huidige technologieën. Deze winst willen we in 2014 nog uitbreiden door een pilot te draaien met het Nieuwe rijden een aantal chauffeurs. GASVERBRUIK In dit hoofdstuk wordt er een analyse gemaakt van het gasverbruik in het bedrijfspand van de Timmerhuis Groep. Ten opzichte van het referentiejaar is er een reductie behaald van 837 m3 gas en dus ook de Co2 uitstoot. In totaal is er 837m3 minder gas verbruikt in vergelijk met het referentiejaar. Doordat in het vorige jaar een stijging was opgemerkt in het gasverbruik zijn er maatregelen genomen om het gasverbruik te reduceren. Er is een installatiebedrijf ingeschakeld om het e.e.a. te bekijken. Hieruit bleek dat er een aantal technische mankementen naar voren kwamen. LEKGAS AIRCO S EN KOELINSTALLATIES Er is in de footprint analyse als uitgangspunt genomen dat er in 2013 hetzelfde aan koelvloeistof is gelekt als Hier hebben we dus geen reductie behaald ten opzichte van het referentiejaar. TOTAAL SCOPE 1 In dit hoofdstuk wordt er gekeken naar de totale uitstoot van scope 1 ten opzichte van het referentiejaar De totale uitstoot in het jaar 2011 is ton Co2. In het jaar 2013 is de totale uitstoot voor 846ton Co2. Er is dus een verhoging te zien van 45.5 ton Co2. Als dit wordt omgerekend naar een percentage komen wij niet aan de reductie van 1.25% per jaar. Er is in 2013 een reductie behaald van -8% per medewerker. Wordt er gekeken naar gereden kilometers hebben we per medewerker een reductie behaald van 15%. Deze stijgende lijn proberen wij door te zetten naar het jaar

15 ANALYSE BEHAALDE REDUCTIE SCOPE 2 In dit hoofdstuk worden de uitstoot gegevens van het 2013 vergeleken met het referentiejaar 2011 zal gebeuren per onderdeel in scope 2. ELEKTRICITEIT In dit hoofdstuk wordt er een analyse gemaakt qua uitstoot van de elektra. Ten opzichte van het referentiejaar 2011 is er een reductie behaald van 1.80 ton Co2. Dit is mede het gevolg van bewust zijn van de medewerkers. Tijdens bijeenkomsten worden de werknemers bewust gemaakt op energiezuinig denken. Dit heeft invloed op het elektra verbruik. Toch zijn er nog veel verbeterpunten. Er zijn nog meldingen dat computers, verlichting en airco s in geschakeld zijn. Dit is een aandachtspunt hier is dus nog veel winst te behalen. Er is een reductie behaald van 10%. Dit is een goed resultaat kijkende naar de doelstelling van 1.25% ZAKENREIZEN VLIEGTUIG In dit hoofdstuk wordt er een analyse gemaakt qua uitstoot van de vliegtuigreizen. Ten opzichte van het referentiejaar 2011 heeft er een reductie plaatsgevonden van de 3.55 Co2 uitstoot. In 2011 was de uitstoot met vliegtuigreizen nog 3.55 ton Co2. In het jaar 2013 is dit afgenomen naar een uitstoot van 0.00 ton Co2. Er zijn in het jaar 2013 geen zakelijke vluchten geweest. WERK KILOMETERS MET PRIVÉAUTO S In dit hoofdstuk wordt er een analyse gemaakt qua uitstoot van de werkkilometers die gemaakt worden met privéauto s. In het referentiejaar 2011 is er in totaal ton co2 uitgestoten. In het jaar 2013 is dit verlaagd. De uitstoot voor 2013 is ton Co2. Deze daling is te wijten aan feit dat de medewerkers worden gestimuleerd om te carpoolen. TOTAAL SCOPE 2 In dit hoofdstuk wordt er gekeken naar de totale uitstoot van scope 1 ten opzichte van het referentiejaar De totale uitstoot in het jaar 2011 is ton Co2. In het jaar 2013 is de totale uitstoot voor ton Co2. Er is dus behoorlijk gereduceerd.. Er is een afname van 8.35 ton Co2 behaald. Als dit wordt omgerekend naar een percentage komen aan de reductie van 22% per jaar. Er is sprake van een grote afname. Dit is natuurlijk ook te herleiden uit de afname van de zakelijke vluchten. 15

16 8. OVERZICHT REDUCTIEDOELSTELLINGEN Nu bekend is geworden dat er bij scope 1 en 2 minimale reductie is behaald gaan we kijken hoe er in het jaar 2014 wel de juiste reductie kan worden behaald. Hieronder een korte opsomming van de maatregelen die aangescherpt gaan worden. De maatregelen die wij hebben uitgevoerd zijn terug te vinden in de bijlage (CO2- initiatieven reductie Timmerhuis Groep. Scherper toezicht op naleven regels personeel m.b.t. energie besparing (bewustwording personeel); Uitzoeken of het rendabel is om zonnepanelen te gaan gebruiken m.b.t. energie besparing; Nieuwe auto is een lager energie label; Zuiniger materieel; Het nieuwe rijden promoten bij werknemers; Afval scheiden. 16

17 9. DIRECTIEVERKLARING Hierbij verklaart de directie van de Timmerhuis Groep B.V., vertegenwoordigd door de heer E. Evers, directeur, dat zij het eens is met en achter de doelstellingen staat, zoals beschreven in dit rapport. Voor akkoord: Edo Evers Directeur Timmerhuis Groep B.V. 17

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2011-2015

Energie Management Actieplan 2011-2015 Energie Management Actieplan 2011-2015 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 December 2011 Update Augustus 2013 Waaronder de werkmaatschappijen; Pinetum Beheer BV BKC BV BKC NL Nano7 Nano 7 6902 KD ZEVENAAR

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Handboek Het opstellen van een CO 2 -footprint Voor leveranciers van Beelen Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Inhoud 1. Wat is uw Footprint?... 3 2. Hoe gaat u te werk?...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 09 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 41 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 Samenvatting; Klaver fietsparkeren neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en energie heel serieus. Sinds de invoering van de door ProRail opgestelde

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

CO2-beleidsplan & milieuzorgprogramma. BK Groep. Periode 2012 t/m 2015. Versienummer: 1.2. Plaats, datum: IJmuiden, 22 mei 2013.

CO2-beleidsplan & milieuzorgprogramma. BK Groep. Periode 2012 t/m 2015. Versienummer: 1.2. Plaats, datum: IJmuiden, 22 mei 2013. CO2-beleidsplan & milieuzorgprogramma Periode 2012 t/m 2015 Versienummer: 1.2 Plaats, datum: IJmuiden, 22 mei 2013 Auteur: drs. M. van Alphen Autorisatie: de heer A. Zijl Paraaf: bk groep Dokweg 17A Postbus

Nadere informatie