Van Mensvoort Beheer bv. Energie Audit Verslag 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van Mensvoort Beheer bv. Energie Audit Verslag 2014"

Transcriptie

1 Van Mensvoort Beheer bv Energie Audit Verslag 2014 B. van Lier

2 Inhoud 1. Inleiding Bedrijf Activiteiten Bedrijfsonderdelen Factoren die het energieverbruik beïnvloeden Energieverbruik en energiegebruikers Energieverbruik en kosten Energieverbruikers Energiebalansen Gebieden met significant energieverbruik Gerealiseerde maatregelen en initiatieven van 10

3 1. Inleiding Het Energie Audit verslag beschrijft de energiegebruikers binnen Van Mensvoort Beheer bv en omvat de volgende onderdelen: - Een omschrijving van het bedrijf; - Een inventarisatie van het energieverbruik, actueel en in het verleden en energiefactoren die op metingen en andere gegevens zijn gebaseerd; - Identificatie van gebieden waar sprake is van significant energieverbruik, met name van significante veranderingen over de afgelopen periode; - Identificatie van kansen voor het behalen van CO2-reductie; - Identificatie van mogelijke initiatieven die interessant zijn. 3 van 10

4 2. Bedrijf 2.1. Activiteiten De werkzaamheden van Van Mensvoort Beheer bv bestaan grotendeels uit het uitvoeren van: - Grondwerkzaamheden; - Rioleringswerkzaamheden; - Sloopwerkzaamheden; - Bodemsaneringen; - Recycling Bedrijfsonderdelen In onderstaande tabel zijn de bedrijfsonderdelen van Van Mensvoort Beheer bv weergegeven. Gezien van Mensvoort Beheer bv en de gelieerde bedrijven zich op verschillende locaties bevinden zal deze splitsing ook gemaakt worden. Onderdeel Vloeroppervlak (m 2 ) Bedrijfstijd (uren per jaar) Toelichting Kantoren Werkplaats Magazijn Kantoren aan de Udenseweg 16 te Veghel en aan Het Rukven 2A te Heeswijk-Dinther Locatie Udenseweg 16 te Veghel. 1 monteur actief. Locatie Udenseweg 16 te Veghel. Projectlocaties Totaal PM PM PM Fig. 1; Bedrijfsonderdelen Van Mensvoort 2.3. Factoren die het energieverbruik beïnvloeden In dit Energie Audit verslag wordt het energieverbruik gerelateerd aan factoren die het energieverbruik waarschijnlijk hebben beïnvloed. Het voordeel van het beschouwen van het specifieke energieverbruik is dat het verbruik op deze manier als het ware wordt gecorrigeerd voor allerlei invloeden. In het geval van Van Mensvoort Beheer bv wordt het energieverbruik hoofdzakelijk beïnvloed door de behaalde omzet. Om het verbruik te meten wordt dit gerelateerd aan de behaalde omzet, zoals ook is aangegeven in ons document 3.B.1 d.d Hierin zijn we uitgegaan van ons basisjaar 2012 met een omzet zoals in onderstaande tabel is getoond. Echter, deze omzet is de totale omzet en hierbij worden dus ook onze inkoop en algemene bedrijfskosten opgenomen. Om ons energieverbruik meer in verhouding te zetten hebben we besloten om de omzet behaald uit ons materieel en arbeid mee te nemen bij het meten van onze energieprestaties. Hierdoor blijft de omzet over welke direct in relatie staat met de uitgevoerde werkzaamheden welke tot eigen CO2-emissies hebben geleid. Dit noemen we de relatieve omzet. De relevantie van de vergelijking wordt zo groter. 4 van 10

5 3. Energieverbruik en energiegebruikers 3.1. Energieverbruik en kosten Het jaarlijkse energieverbruik van Van Mensvoort Beheer bv over de laatste volledige kalenderjaren is waar mogelijk vastgesteld op basis van maand- en jaarfacturen, opgaven van brandstofleveranciers en metingen en weergegeven in onderstaande tabel. Energiestromen Diesel (liter) Euro 95 (liter) LPG (liter) Propaan (liter) Acetyleen (kilo) Aardgas (m 3 ) Elektra (kwh) Gemiddeld /jaar t.b.v. onderzoek , , , ,51 76,87 91,52 51,15 73,18 444,95 368,61 314,37 375,98 61,76 288,24 0,00 116,67 103,3 15,3 0,00 39, , ,67 CO2-uitstoot (ton) 759,09 787,02 714,32 753,48 Fig. 2; Jaarlijkse energieverbruik Om een meetbaar getal te krijgen zetten we de CO2-emissies in verhouding tot de relatieve omzet. Hiervoor nemen we de relatieve omzet van het basisjaar 2012 en zetten deze in verhouding tot het aantal CO2-uitstoot per miljoen euro relatieve omzet. Het getal dat hieruit voortkomt noemen we het indexgetal met waarde 100. Op deze manier kunnen we in de komende jaren snel zien of onze gestelde reductiedoelstellingen behaald kunnen worden. Onderstaande tabel geeft de indexen weer. Jaar Index , ,65 In 2014 is het indexgetal verder gedaald, echter een mogelijke verklaring is dat er meer omzet is behaald met arbeid dan met de inzet van materieel in vergelijk tot voorgaande jaren. Arbeid geeft logischerwijs minder CO2 uitstoot dan materieel. Bovenstaande indexgetallen geven een algemene indruk weer van de algehele organisatie maar hiermee kunnen niet de specifieke reductiedoelstellingen onderbouwd worden. Om deze reden wordt dit in Hoofdstuk 5 Reductiedoelstellingen en maatregelen van dit verslag verder uiteengezet. 5 van 10

6 3.2. Energieverbruikers Elektriciteit: Verlichting; Kantoorapparatuur; ICT apparatuur; Keukenapparatuur; Elektrisch gereedschap t.b.v. magazijn en werkplaats. Gas: HR Verwarmingsketel. Diesel / benzine: Bedrijfswagens; Vrachtwagens; Materieel (o.a. kranen en loaders). Gas (LPG): Materieel (o.a. heftruck). Gasflessen: Propaan; Acetyleen. 6 van 10

7 3.3. Energiebalansen In de volgende paragraven wordt een gedetailleerd overzicht weergegeven van de energieverbruikers binnen de categorie materieel. Materieel (machines, vrachtauto s en bedrijfsauto s) is namelijk verantwoordelijk voor 89,47% van de totale CO2-emissies. Bij het opstellen hiervan is gebruik gemaakt van de geïnventariseerde vermogens van de betreffende verbruikers. Materieel - Diesel Minirupskranen Verbruik p/u F - Minirupskraan lichte klasse F 3 ltr F - Minirupskraan midden klasse F 4 ltr F - Minirupskraan zware klasse F 5 ltr Rupskranen Verbruik p/u F - Rupskraan 1500 ltr F 14 ltr F - Rupskraan 1800 ltr F 15 ltr F - Rupskraan 2000 ltr F 15,5 ltr Shovels Verbruik p/u F - Minishovel klein model F 3,5 ltr F - Shovel 2000 ltr F 6 ltr F - Shovel 2400 ltr F 15 ltr Mobiele kranen Verbruik p/u F - Mobiele kraan 800 ltr F 14 ltr Overige Verbruik p/u F - Mobiele breker F 30 ltr F - Mobiele zeef F 10 ltr F - Wals F 8,6 ltr Al het bovenstaande materieel is in gebruik bij Van Mensvoort Beheer bv. 7 van 10

8 4. Gebieden met significant energieverbruik Uit de emissie inventaris blijkt onderstaande energiestroom het meest significant: Diesel: - Brandstofverbruik door materieel en zakelijk autoverkeer (kranen, loaders, vrachtwagens, dienstwagens) In onderstaande tabel is de verdeling over 2014 weergegeven. Emissie naar bron 4,23% 0,00%3,06% 72,79% 19,91% Brandstof vervoer personen Brandstof vervoer projecten Verwarming kantoor Verbruik propaan en acetyleen Elektriciteit kantoor Koudemiddelen 0,00% Emissie door gedeclareerde kilometers 0,00% Vliegtuiggebruik 0,00% Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat vooral de kranen, vrachtwagens en bedrijfswagens veel brandstof gebruiken. Door betere brandstofregistratie wordt het onderscheid tussen deze verschillende stromen steeds duidelijker. 5. Reductiedoelstellingen en maatregelen Een daling van het energieverbruik leidt in bijna alle gevallen ook tot CO2-reductie. Het nemen van maatregelen die het energieverbruik verlagen dragen daardoor bij aan het behalen van de CO2-reductiemaatregelen. In het onderstaand overzicht staan de maatregelen die al getroffen zijn en die mogelijk kansen bieden om het energieverbruik en de CO2-uitstoot verder te verlagen. Al getroffen maatregelen: Aanschaf dieseltank op de werf met een registratiesysteem t.b.v. afname brandstof; Plaatsing van 56 stuks zonnepanelen op de werkplaats; Afsluiten van een (verplicht) lidmaatschap bij SKAO voor 2014 en 2015; Kwartaal opname meterstanden elektra en gas; Maandelijkse uitdraai brandstoftank; Nakijken verwarmingsketel (december 2014 en maart 2015); Plaatsen tochtstrip deur magazijn/kantine; 8 van 10

9 Het houden van voorlichtingen en het verspreiden van nieuwsbrieven aan het personeel binnen het bedrijf om bewustwording over onze CO2-emissies en reductiedoelstellingen te creëren; Afstemmingen vervoer naar projecten (carpoolen). Gevonden resultaten Over het jaar 2014 is over het geheel minder CO2 uitstoot geweest. Bij projecten komt dit mede door het feit dat we meer arbeid hebben verricht en minder omzet met materieel. Reductiedoelstelling scope 1 brandstofverbruik Om helder te krijgen of het verbruik van de machines is afgenomen wordt een indexgetal berekend welke gerelateerd is aan de omzet behaald met materieel. Op deze manier kunnen we onze gestelde reductiedoelstellingen op realistische wijze beoordelen. Jaar Indexgetal materieel , ,86 Uit bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat in 2013 veel materieel op een locatie gestationeerd is geweest, dit in tegenstelling tot 2014 waarin juist veel kleine projecten op verschillende locaties zijn gerealiseerd. Reductiedoelstelling scope 1 gasverbruik Bij het kantoor hebben de getroffen maatregelen grote invloed op de reductie het gasverbruik. Ten opzichte van 2012 is er een CO2 reductie van 26,99%. Alleen het onderhoud en reparatie van de verwarming zal minimale invloed hebben gehad aangezien dit in december 2014 heeft plaatsgevonden. Bewustwording van het personeel heeft tevens bijgedragen aan de flinke reductie. Het aantal medewerkers op kantoor is vergeleken met 2013 gelijk gebleven. Wel is het jaar 2014 kouder geweest dan het jaar 2013 maar dit heeft geen gevolgen gehad voor de energiekosten. Echter de grootste bijdrage aan de gasreductie heeft te maken met de locatie Rukven 2a, hier zijn verschillende energieslurpende apparaten van de hand gedaan. De reductiedoelstelling van scope 1, 5% CO2 reductie wat betreft het gasverbruik, is daarom bijgesteld naar 30% in Deze gewijzigde doelstelling is terug te vinden in verslag 3.B.1. d.d Reductiedoelstelling scope 2 elektraverbruik Ten opzichte van 2012 is er een CO2 reductie van 45,23% wat betreft het elektraverbruik. Ook hier heeft bewustwording van het personeel bijgedragen aan de flinke reductie. Het aantal medewerkers op kantoor is vergeleken met 2013 gelijk gebleven. Wel is het jaar 2014 kouder geweest dan het jaar 2013 maar dit heeft geen gevolgen gehad voor de energiekosten. Echter de grootste bijdrage aan de energiereductie heeft te maken met de locatie Rukven 2a, hier zijn verschillende energieslurpende apparaten van de hand gedaan. De reductiedoelstelling van scope 2, 10% CO2 reductie wat betreft het elektraverbruik, is bijgesteld naar 50% in Deze gewijzigde doelstelling is terug te vinden in verslag 3.B.1. d.d van 10

10 6. Initiatieven Initiatieven CO2-reductie. Actieve initiatieven: Aanschaffen elektrisch materieel; Elektrische vorkheftruck Toyota (april 2014); Energiezuinige wals (december 2014); Actieve deelname aan een IPC Project waarbij collectief met 11 bedrijven een innovatieve elektrische slooprobot wordt ontwikkeld. Op de hoogte blijven: Op de hoogte blijven van actieve ontwikkelingen en initiatieven op CO2 gebied d.m.v. nieuwsbrieven via mailing van Cobouw en MKB Energie info; Bestuurslid van Jong Bouwend Nederland; Lid Vitaal Bedrijvig Veghel; Bezoeken van relevante beurzen. Lopende deelnames: Geen. Afgeronde deelnames: Geen. Projecten met gunningsvoordeel: Geen. Informatiebehoefte: De website van de beheerder van de CO2-prestatieladder, SKAO, geraadpleegd; GHG Protocol geraadpleegd; Collega bedrijven en seminars geraadpleegd. Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen: Ten aanzien van de CO2-footprint en CO2-prestatieladder zijn (nog) geen afwijkingen, corrigerende of preventieve maatregelen vastgesteld. Toekomstige initiatieven: Personeel aanmelden voor een cursus Het nieuwe rijden (gepland 2015) en Het nieuwe draaien (gepland 2015/2016); LEAN cursus voor management en projectleiders. 10 van 10

Van Mensvoort Beheer bv. Energie Audit Verslag 2013

Van Mensvoort Beheer bv. Energie Audit Verslag 2013 Van Mensvoort Beheer bv Energie Audit Verslag 2013 B. van Lier 1 5 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Bedrijf... 4 2.1. Activiteiten... 4 2.2. Bedrijfsonderdelen... 4 2.3. Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

Energie Audit Verslag 2012. 13 Maart 2013

Energie Audit Verslag 2012. 13 Maart 2013 Energie Audit Verslag 2012 13 Maart 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en energiegebruikers 5 4. Gebieden met significant energieverbruik 7 5. Gerealiseerde maatregelen en

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

A. Emissie Inventaris

A. Emissie Inventaris A. Emissie Inventaris Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl 1/14 Inhoudsopgave Inleiding CO 2 -prestatieladder Gubbels Beheer...

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope

Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3. 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Algemeen 2.2 Per scope Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm () A.T. Zweers (A.T.

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V.

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: blz. 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 3. De rapportage periode 5 4. Organisatorische grenzen 6 5. Klein bedrijf 7 6. Operationele grenzen 8 7. De directe en indirecte

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015 ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 3 d.d. 23 juni 2015 Inhoud P0.6 - ENERGIEMANAGEMENTSYSTEEM 1 Algemeen... 3 2 Algemeen... 4 2.1 Bepalen grootte van het bedrijf m.b.t. CO 2- uitstoot...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 41 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 Samenvatting; Klaver fietsparkeren neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en energie heel serieus. Sinds de invoering van de door ProRail opgestelde

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

BIJLAGE KAM-JAARVERSLAG

BIJLAGE KAM-JAARVERSLAG BIJLAGE KAM-JAARVERSLAG 2014 CO2-PRESTATIELADDER Holding Heezen B.V. Boven Zijde 7 5626 EB Eindhoven Datum: 7 mei 2015 1. Rapportage emissie inventaris 1.1 Bedrijfsgegevens Tabel 1: Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam

Nadere informatie

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Handboek Het opstellen van een CO 2 -footprint Voor leveranciers van Beelen Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Inhoud 1. Wat is uw Footprint?... 3 2. Hoe gaat u te werk?...

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie