Van Mensvoort Beheer bv. Energie Audit Verslag 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van Mensvoort Beheer bv. Energie Audit Verslag 2013"

Transcriptie

1 Van Mensvoort Beheer bv Energie Audit Verslag 2013 B. van Lier

2 Inhoud 1. Inleiding Bedrijf Activiteiten Bedrijfsonderdelen Factoren die het energieverbruik beïnvloeden Energieverbruik en energiegebruikers Energieverbruik en kosten Energieverbruikers Energiebalansen Gebieden met significant energieverbruik Gerealiseerde maatregelen en initiatieven van 9

3 1. Inleiding Het Energie Audit verslag beschrijft de energiegebruikers binnen Van Mensvoort Beheer bv en omvat de volgende onderdelen: - Een omschrijving van het bedrijf; - Een inventarisatie van het energieverbruik, actueel en in het verleden en energiefactoren die op metingen en andere gegevens zijn gebaseerd; - Identificatie van gebieden waar sprake is van significant energieverbruik, met name van significante veranderingen over de afgelopen periode; - Identificatie van kansen voor het behalen van CO2-reductie; - Identificatie van mogelijke initiatieven die interessant zijn. 3 van 9

4 2. Bedrijf 2.1. Activiteiten De werkzaamheden van Van Mensvoort Beheer bv bestaan grotendeels uit het uitvoeren van: - Grondwerkzaamheden; - Rioleringswerkzaamheden; - Sloopwerkzaamheden; - Bodemsaneringen; - Recycling; 2.2. Bedrijfsonderdelen In onderstaande tabel zijn de bedrijfsonderdelen van Van Mensvoort Beheer bv weergegeven. Gezien van Mensvoort Beheer bv en de gelieerde bedrijven zich op verschillende locaties bevinden zal deze splitsing ook gemaakt worden. Onderdeel Vloeroppervlak (m 2 ) Bedrijfstijd (uren per jaar) Toelichting Kantoren Werkplaats Magazijn Kantoren aan de Udenseweg 16 te Veghel en aan Het Rukven 2A te Heeswijk-Dinther Locatie Udenseweg 16 te Veghel. 1 monteur actief. Locatie Udenseweg 16 te Veghel. Projectlocaties Totaal PM PM PM Fig. 1; Bedrijfsonderdelen Van Mensvoort 2.3. Factoren die het energieverbruik beïnvloeden In dit Energie Audit verslag wordt het energieverbruik gerelateerd aan factoren die het energieverbruik waarschijnlijk hebben beïnvloed. Het voordeel van het beschouwen van het specifieke energieverbruik is dat het verbruik op deze manier als het ware wordt gecorrigeerd voor allerlei invloeden. In het geval van Van Mensvoort Beheer bv wordt het energieverbruik hoofdzakelijk beïnvloed door de behaalde omzet. Om het verbruik te meten wordt dit gerelateerd aan de behaalde omzet, zoals ook is aangegeven in ons document 3.B.1 d.d Hierin zijn we uitgegaan van ons basisjaar 2012 met een omzet zoals in onderstaande tabel is getoond. Echter, deze omzet is de totale omzet en hierbij worden dus ook onze inkoop en algemene bedrijfskosten opgenomen. Om ons energieverbruik meer in verhouding te zetten hebben we besloten om de omzet behaald uit ons materieel en arbeid mee te nemen bij het meten van onze energieprestaties. Hierdoor blijft de omzet over welke direct in relatie staat met de uitgevoerde werkzaamheden welke tot eigen CO2-emissies hebben geleid. Dit noemen we de relatieve omzet. De relevantie van de vergelijking wordt zo groter. 4 van 9

5 3. Energieverbruik en energiegebruikers 3.1. Energieverbruik en kosten Het jaarlijkse energieverbruik van Van Mensvoort Beheer bv over de laatste volledige kalenderjaren is waar mogelijk vastgesteld op basis van maand- en jaarfacturen, opgaven van brandstofleveranciers en metingen en weergegeven in onderstaande tabel. Energiestromen Diesel (liter) Euro 95 (liter) LPG (liter) Propaan (liter) Acetyleen (kilo) Aardgas (m 3 ) Elektra (kwh) Gemiddeld /jaar t.b.v. onderzoek , , ,67 76,87 91,52 84,20 444,95 368,61 406,78 61,76 288, ,3 15,3 59, , ,50 CO2-uitstoot (ton) 759,09 787,02 773,06 Fig. 3; Jaarlijkse energieverbruik Om een meetbaar getal te krijgen zetten we de CO2-emissies in verhouding tot de relatieve omzet. Hiervoor nemen we de relatieve omzet van het basisjaar 2012 en zetten deze in verhouding tot het aantal CO2-uitstoot per miljoen euro relatieve omzet. Het getal dat hieruit voortkomt noemen we het indexgetal met waarde 100. Op deze manier kunnen we in de komende jaren snel zien of onze gestelde reductiedoelstellingen behaald kunnen worden. Onderstaande tabel geeft de door ons berekende indexen weer. Jaar Index ,25 5 van 9

6 3.2. Energieverbruikers Elektriciteit: Verlichting; Kantoorapparatuur; ICT apparatuur; Keukenapparatuur; Elektrisch gereedschap t.b.v. magazijn en werkplaats. Gas: HR Verwarmingsketel. Diesel / benzine: Bedrijfswagens; Vrachtwagens; Materieel (o.a. kranen en loaders) Gas (LPG): Materieel (o.a. heftruck) Gasflessen: Propaan; Acetyleen. 6 van 9

7 3.3. Energiebalansen In de volgende paragraven wordt een gedetailleerd overzicht weergegeven van de energieverbruikers binnen de categorie materieel. Materieel (machines, vrachtauto s en bedrijfsauto s) is namelijk verantwoordelijk voor 89,47% van de totale CO2-emissies. Bij het opstellen hiervan is gebruik gemaakt van de geïnventariseerde vermogens van de betreffende verbruikers. Materieel - Diesel Minirupskranen F - Minirupskraan lichte klasse F - 3 ltr F - Minirupskraan midden klasse F - 4 ltr F - Minirupskraan zware klasse F - 5 ltr Rupskranen F - Rupskraan 1500 ltr F - 14 ltr F - Rupskraan 1800 ltr F - 15 ltr F - Rupskraan 2000 ltr F - 15,5 ltr Shovels F - Minishovel klein model F - 3,5 ltr F - Shovel 2000 ltr F - 6 ltr F - Shovel 2400 ltr F - 15 ltr Mobiele kranen F - Mobiele kraan 800 ltr F - 14 ltr Overige F - Mobiele breker F - 30 ltr F - Mobiele zeef F - 10 ltr Al het bovenstaande materieel is in gebruik bij Van Mensvoort Beheer bv. 7 van 9

8 4. Gebieden met significant energieverbruik Uit de emissie inventaris blijkt dat de energiestromen het meest significant: Diesel: - Brandstofverbruik door materieel en zakelijk autoverkeer (kranen, loaders, vrachtwagens, dienstwagen) In onderstaande tabel is de verdeling over 2013 weergegeven. Emissie naar bron 5,82% 0,06%4,09% 0,59% 89,44% Brandstof vervoer personen Brandstof vervoer projecten Verwarming kantoor Verbruik propaan en acetyleen Elektriciteit kantoor Koudemiddelen 0,00% Emissie door gedeclareerde kilometers 0,00% Vliegtuiggebruik 0,00% Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat vooral de kranen, vrachtwagens en bedrijfswagen veel brandstof gebruiken. 8 van 9

9 5. Gerealiseerde maatregelen en initiatieven Een daling van het energieverbruik leidt in bijna alle gevallen ook tot CO2-reductie. Het nemen van maatregelen die het energieverbruik verlagen dragen daardoor bij aan het behalen van de CO2-reductiemaatregelen. In het onderstaande overzicht staan de maatregelen die al getroffen zijn en die mogelijk kansen bieden om het energieverbruik en de CO2-uitstoot verder te verlagen. Al getroffen maatregelen. Aanschaf dieseltank op de werf met een registratiesysteem t.b.v. afname brandstof; Plaatsing van 56 stuks zonnepanelen op de werkplaats; Afsluiten van een (verplicht) lidmaatschap bij SKAO in 2014; Maandelijkse opname meterstanden elektra en gas; Het houden van voorlichtingen aan het personeel binnen het bedrijf om bewustwording over onze CO2-emissies en reductiedoelstellingen te creëren; Afstemmingen vervoer naar projecten (carpoolen); Initiatieven CO2-reductie. Actieve initiatieven: Aanschaffen elektrisch materieel; Actieve deelname aan een IPC Project waarbij collectief met 11 bedrijven een innovatieve elektrische slooprobot wordt ontwikkeld; Op de hoogte blijven: Op de hoogte blijven van actieve ontwikkelingen en initiatieven op CO2 gebied d.m.v. nieuwsbrieven via mailing van Cobouw en MKB Energie info; Bestuurslid van Jong Bouwend Nederland; Bezoeken van relevantie beurzen. Lopende deelnames: Geen. Afgeronde deelnames: Geen. Projecten met gunningsvoordeel: Geen. Informatiebehoefte: De website van de beheerder van de CO2-prestatieladder, SKAO, geraadpleegd; Collega bedrijven en seminars geraadpleegd. Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen: Ten aanzien van de CO2-footprint en CO2-prestatieladder zijn (nog) geen afwijkingen, corrigerende of preventieve maatregelen vastgesteld. Toekomstige initiatieven: Personeel aanmelden voor een cursus het nieuwe rijden en het nieuwe draaien. 9 van 9