Energie Audit Verslag Maart 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie Audit Verslag 2012. 13 Maart 2013"

Transcriptie

1 Energie Audit Verslag Maart 2013

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en energiegebruikers 5 4. Gebieden met significant energieverbruik 7 5. Gerealiseerde maatregelen en initiatieven 8 Energie Audit Verslag

3 1. Inleiding Het Energie Audit verslag beschrijft de energiegebruikers binnen Peek Bouw & Infra BV en omvat de volgende onderdelen: Een omschrijving van het bedrijf; Een inventarisatie van het energieverbruik, actueel en in het verleden, en energiefactoren die op metingen en andere gegevens zijn gebaseerd; Identificatie van gebieden waar sprake is van significant energieverbruik, met name van significante veranderingen over de afgelopen periode; Identificatie van kansen voor het behalen van CO 2 -reductie; Identificatie van mogelijke initiatieven die interessant zijn Energie Audit Verslag

4 2. Bedrijf Activiteiten De werkzaamheden van Peek Bouw & Infra BV bestaan grotendeels uit het ontwerpen, aannemen en uitvoeren van: Grond-, water- en wegenbouwkundige werken; Civiele betonbouw; Burgerlijke en utiliteitsbouwwerken; Geluidswerende voorzieningen; Baggerwerken; (Water-)bodemsaneringswerkzaamheden; Sloopwerkzaamheden. Bedrijfsonderdelen In de onderstaande tabel zijn de bedrijfsonderdelen van Peek Bouw & Infra BV weergegeven. Onderdeel Vloeroppervlak [m 2 ] Bedrijfstijd [uren per jaar] Toelichting Kantoren Kantoor Houten Werkplaats chef werkplaats, 1 magazijnmedew. Magazijn Projectlocaties PM PM PM Totaal Factoren die het energieverbruik beïnvloeden In dit Energie Audit verslag wordt het energieverbruik gerelateerd aan factoren die het energieverbruik waarschijnlijk hebben beïnvloed. Het voordeel van het beschouwen van het specifieke energieverbruik is dat het verbruik op deze manier als het ware wordt gecorrigeerd voor allerlei invloeden. In het geval van de Peek Bouw & Infra BV wordt het energieverbruik hoofdzakelijk beïnvloed door de omzet. Factoren die energiegebruik beïnvloeden zijn: Omzet; Soort projecten (met name inzet materieel); Reisafstanden; Inzet van uren; Uitbestede werkzaamheden. Energie Audit Verslag

5 3. Energieverbruik en energiegebruikers Energieverbruik en kosten Het jaarlijkse energieverbruik van Peek Bouw & Infra BV over de laatste volledige kalenderjaren is waar mogelijk vastgesteld op basis van maand- en jaarfacturen en opgaven van brandstofleveranciers en weergegeven in de onderstaande tabel. Energiestroom Gemiddeld/jaar t.b.v. onderzoek Elektra ,3 Aardgas ,3 Diesel/benzine ,3 Propaan ,7 CO 2 -uitstoot (ton) Energieverbruikers Elektriciteit: Verlichting; Kantoorapparatuur; Airconditioning ICT-apparatuur; Elektrisch gereedschap; Keukenapparatuur. Gas: HR-ketel. Gasolie/benzine: Bedrijfswagens; Vrachtwagens; Materieel (o.a. kranen, shovels). Autogas N.v.t. Energiebalansen In de volgende paragrafen wordt een gedetailleerd overzicht weergegeven van de energieverbruikers binnen de categorie materieel. Materieel (machines, vrachtauto s en bedrijfsauto s) is namelijk verantwoordelijk voor bijna 90% van de CO 2 -uitstoot. Bij het opstellen hiervan is gebruik gemaakt van de geïnventariseerde vermogens van de betreffende verbruikers. Energie Audit Verslag

6 Materieel - Diesel Minirupskranen F - Minirupskraan lichte klasse F - 5 ltr F - Minirupskraan midden klasse F - 7 ltr F - Minirupskraan zware klasse F - 10 ltr Rupskranen F - Rupskraan 800 ltr F - 13 ltr F - Rupskraan 1000 ltr F - 13 ltr F - Rupskraan 1200 ltr F - 20 ltr F - Rupskraan 1500 ltr F - 32 ltr F - Rupskraan 1800 ltr F - 34 ltr F - Rupskraan 2000 ltr F - 36 ltr Verbruik p/u F - Rupskraan + lange giek 30/ton 18 mtr F - 36 ltr F - Bulldozer D6H F - 33 ltr Shovels F - Minishovel klein model F - 7 ltr F - Minishovel groot model F - 10 ltr F - Shovel 1200 ltr F - 13 ltr F - Shovel 1800 ltr F - 12,5 ltr F - Shovel 2000 ltr F - 14,5 ltr F - Shovel 2400 ltr F - 20 ltr F - Shovel 3000 ltr F - 26 ltr Mobiele kranen F - Mobiele kraan 600 ltr F - 13 ltr F - Mobiele kraan 800 ltr F - 14 ltr F - Mobiele kraan 1000 ltr F - 16 ltr Overige F - Minitrekker + kieper 5m3 F - 5,5 ltr F - Minitrekker + bezem F - 5,5 ltr F - Trekker + bezem F - 15 ltr F - Trekker + becokieper 10 m3 F - 15 ltr F - Trekker + waterwagen F - 15 ltr F - Dumper 15 m3 F - 32 ltr Cursief weergegeven is niet in gebruik binnen Peek Bouw & Infra. Energie Audit Verslag

7 4. Gebieden met significant energieverbruik Uit de emissie inventaris blijkt dat de volgende energiestromen het meest significant zijn: Gasolie en benzine: Brandstofverbruik door materieel (kranen, shovels, tractoren). Brandstofverbruik door materieel en zakelijk autoverkeer (vrachtwagens, dienstwagens). Significante veranderingen over de afgelopen periode zijn niet van toepassing. In de onderstaande tabel is de verdeling over 2012 weergegeven. Gas (verwarming) Materieel en vrachtauto s Leaseauto s Bedrijfswagens Zakelijke kilometers Elektriciteit grijs Elektriciteit groen Propaan Uit het vorige hoofdstuk blijkt dat vooral de kranen, machines en de bedrijfsauto s veel brandstof verbruiken. Energie Audit Verslag

8 5. Gerealiseerde maatregelen en initiatieven Een daling van het energieverbruik leidt in bijna alle gevallen ook tot CO 2 -reductie. Het nemen van maatregelen die het energieverbruik verlagen dragen daardoor bij aan het behalen van de CO 2 - reductiemaatregelen. In het onderstaande overzicht staan de maatregelen die al getroffen zijn en die mogelijk kansen bieden om het energieverbruik en de CO 2 -uitstoot verder te verlagen. Al getroffen maatregelen Aanschaf nieuw softwareprogramma voor registratie energiestromen en berekenen CO 2 - uitstoot in 2011: voor de registratie van de energiestromen en het berekenen van de CO 2 -uitstoot is een nieuw software programma in gebruik genomen. Het programma Primium fungeert tevens als managementtool; Afsluiten van een (verplicht) lidmaatschap met SKAO in 2011; Opstellen van een procedure voor het monitoren van het verbruik van gasolie en diesel: er is een volledig beeld van het verbruik per auto, bedrijfsbus en machine. Verminderd gasolieverbruik door aankoop van een nieuwe kraan (Liebherr 926) met milieukeurmerk: ondanks het feit dat deze kraan groter en zwaarder is dan de vorige (door gewijzigde marktomstandigheden moesten we wel aan dit formaat kraan) en dus meer gasolie verbruikt, is het een kraan met een uitstekend milieu keurmerk en is bij de aanschaf goed geïnformeerd naar milieuaspecten. Door bewustwording over energiegebruik, is het gasolieverbruik omlaag gegaan; Uitvoeren van energiebesparende aanpassingen aan de gebouwen in 2011 en 2012; naar verwachting komt het elektriciteitsverbruik hierdoor lager uit; De elektriciteit die wij in onze gebouwen gebruiken is sinds 2010 groen: het gebruik van groene stroom levert een CO 2 -besparing op van 3,4% op jaarbasis in scope 2; Ons bouwplaatspersoneel doet aan carpoolen wanneer ze naar en van de werklocatie reizen: omdat er minder busjes en auto s gebruikt worden, wordt een reductie op de afgelegde kilometers gerealiseerd en dus brandstof bespaard. De CO 2 -besparing is 1,7% op jaarbasis in scope 1; Ons bedrijfswagenpark wordt vergroend: de auto s binnen ons bedrijf mogen alleen nog een A- of B-label hebben. Bij aanschaf van nieuwe bedrijfswagens zal zuinigheid in het eisenpakket staan. Verwachte CO 2 -besparing is 1,9% op jaarbasis. Deze besparing wordt gerealiseerd in scope 1. Intiatieven CO 2 -reductie Binnen de sector vinden steeds meer initiatieven plaats op het gebied van het verminderen van energieverbruik en CO 2 -uitstoot. Onder staat een overzicht met initiatieven binnen de sector die bekend zijn. Op de hoogte blijven Peek Bouw & Infra BV blijft op de hoogte van initiatieven die spelen in de markt door: Vaktijdschrift Cobouw Belangrijkste ontwikkelingen in de bouw; Verschijnt 5 maal per week. Bezoek van beurs/seminar Infratech Ontmoetingsplaats voor de infrastructuur; Jaarlijks in januari. Lidmaatschap branche-organisatie MKB Infra/inkoopcombinatie NICW: Periodieke bijeenkomsten, themabijeenkomsten en actieve informatie vanuit de vereniging. Lopende deelnames Peek Bouw & Infra BV is niet het enige bedrijf dat bezig is met het reduceren van haar CO 2 - uitstoot. Dat is maar goed ook, want hoe meer bedrijven hier actief mee bezig zijn, hoe meer we van elkaar kunnen leren en hoe minder CO 2 er wordt uitgestoten. Binnen branchevereniging MKB Infra heeft directeur Gert Peek (vice voorzitter van de vereniging) het initiatief genomen tot een collectieve certificering op de CO 2 -prestatieladder op minimaal niveau 3. Vanuit MKB Infra is samen met mede-bestuurslid Marcel Stoop onderhandeld met adviesbureau DHV voor een ondersteuningstraject. Inmiddels hebben 10 leden hiervan gebruik gemaakt en zijn al 7 bedrijven van deze groep gecertificeerd. Energie Audit Verslag

9 Namens MKB Infra neemt directeur Gert Peek ook deel aan het overleg ten aanzien van de CO 2 -prestatieladder met SKAO, Prorail, Rijkswaterstaat, MKB Infra, BNL en de Waterbouwers. Tenslotte heeft Gert Peek het onderwerp CO 2 -reductie als voorzitter van SPG Midden Nederland en AB Midden Nederland op de agenda gezet. Ook bij deze organisaties wordt gewerkt aan certificatie volgens de CO 2 -prestatieladder. Afgeronde deelnames Geen. Projecten met gunningsvoordeel Geluidsschermen Breda (ProRail). Informatiebehoefte Voor de start van het CO 2 -reductiepakket is informatie ingewonnen bij branchevereniging MKB Infra, bij inkooporganisatie NICW, bij diverse collega-bedrijven en bij onze adviseur AKA van Anen. Daarnaast is onder andere de website van de beheerder van de CO 2 -prestatieladder, SKAO, geraadpleegd. Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen Ten aanzien van de CO 2 -footprint en CO 2 -prestatieladder zijn (nog) geen afwijkingen, corrigerende of preventieve maatregelen vastgesteld. Trainingen De volgende trainingen die zijn gevolgd in het kader van de CO 2 -Prestatieladder: Inhoud eisen en consequenties van de ISO deel 1, 2 en 3 (DNV). De volgende trainingen zijn interessant om te volgen: Werkplaats CO 2 ; CO 2 -Prestatieladder nivo 3; Ketenanalyse, maken van een ketenanalyse; Training Duurzaam Inkoopmanagement, duurzaam inkopen; Van KAM naar MVO door NEN Energie Audit Verslag