Website Maaskanters:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Website Maaskanters: www.maaskanters.nl"

Transcriptie

1

2 BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS KORFBALVERENIGING DE MAASKANTERS TE WELL Clubgebouw Maaijenstraat 9, Well Telefoon: Secretariaat Penningmeester Geertrude van de Bogert Telefoon: Jeugdraad Webmaster Afmelden uiterlijk woensdag Wedstrijdsecretariaat B- en E-jeugd Inleveren wedstrijdformulieren Maaike Kos Gouwakker 5, Hedel Telefoon: Jeugdteams afmelden bij het wedstrijdsecretariaat!!! Vervoer Janny van den Bogert Mezenweg 11, 5321 JR Hedel Telefoon: / Routebeschrijving Trainers Wim, Jochem & Thom E-jeugd Woensdag Ari Jan Vink B-jeugd Woensdag Senioren Woensdag Contributie seizoen 2013/2014 Leden t/m 6 jaar 6,- p/maand Leden 7 t/m 10 jaar 7,- p/maand Leden 11 t/m 14 jaar 8,60 p/maand Leden 15 t/m 18 jaar 12,- p/maand Spelende leden van 19 jaar en ouder 14,- p/maand Steunend lid 4,- p/maand De peildatum voor de vaststelling van de contributie is 1 juli 2013 Opzeggen lidmaatschap dient schirftelijk of per mail voor 1 juni te gebeuren bij het secretariaat BANKNUMMER: K.V. de Maaskanters: Rabobank Website Maaskanters:

3 Van de redactie Alweer het laatste M etje van 2014! De feestdagen komen eraan, zaterdag zijn even de laatste korfbalwedstrijden geweest en nu voor iedereen een welverdiende korfbalpauze tot 3 januari wanneer de E2 en de B-jeugd weer aan de slag mogen. Maar vergeet de Maaskanters niet in de kerstvakantie, op 31 december is de welbekende oliebollenactie! Kom helpen of anders tenminste oliebolllen kopen in de kantine. In dit M etje een stukje van het bestuur, kerstwensen, de notulen van de ledenvergadering en wat informatie over de standen van de teams. Helaas geen verslag van het kampioensfeest van de E1 of Sinterklaas, maar op zijn wel de foto s te vinden. Heel fijne feestdagen toegewenst! De redactie

4 Van het bestuur Nieuwe samenstelling bestuur Dit jaar hebben Janny van den Bogert en Laura Holdermans een punt gezet achter hun bestuursfunctie. Jarenlang heeft de organisatie van De Maaskanters voor een belangrijk deel op hun inzet en kennis gedreven, dus het was wel even slikken voor de achterblijvende bestuursleden. Gelukkig zijn de lege plaatsen weer opgevuld door Dirk Schinkel, die ook het voorzitterschap op zich wil nemen, en Louise de Koning. Beiden met Wellse wortels en het korfballen is hen op het lijf geschreven, dus dat geeft veel vertrouwen voor de toekomst. Janny en Laura, deze alinea is eigenlijk te kort om woorden van dank te vinden, maar we proberen het dus toch Geweldig wat jullie voor onze vereniging hebben betekend. Heel hartelijk dank hiervoor. Jullie hebben beiden aangegeven, nog bepaalde taken te willen blijven uitvoeren, ook hiervoor hartelijk dank. Tijdens de ledenvergadering heeft ook Geertrude van den Bogert aangegeven, haar bestuurstaken neer te willen gaan leggen in Alle begrip hiervoor, maar tegelijk rijst er dus wel een dringende vraag: wie wordt onze nieuwe penningmeester??? Een belangrijke taak, waarvoor je goed ingewerkt moet worden. Dus weet je iemand of voel je er zelf voor, neem dan contact op met het bestuur. We zien uit naar reacties. Veldcompetitie De veldcompetitie is dit seizoen afgesloten met een kampioenschap voor de E1. Dames en heren van de E1, goed werk geleverd, van harte gefeliciteerd met jullie succes. Jullie hebben een mooie beloning gehad: een puzzeltocht door Heusden en daarna nog een heerlijke pannenkoek bij de Pannekoekenbakker. Grote Clubactie Dit jaar heeft Maaike Kos de grote clubactie georganiseerd. Maaike, petje af voor je geduld en doorzettingsvermogen, want het was een hele klus om al het toegezegde geld binnen te krijgen. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen, met de prachtige opbrengst van ruim 672,-. Natuurlijk deed Maaike het niet alleen; als bestuur bedanken we iedereen die zijn of haar best heeft gedaan om zoveel mogelijk loten aan de man te brengen. En ook alle afnemers: hartelijk dank voor jullie financiële steun. Algemene ledenvergadering Op 22 oktober was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Allen die aanwezig waren: hartelijk dank voor de betrokkenheid. Op de ALV worden belangrijke zaken aangaande KV De Maaskanters besproken, je kunt er terecht met vragen, opmerkingen, tips en tops, dus goed om hier een avondje voor vrij te maken. In dit M etje vinden jullie de notulen van deze vergadering.

5 Oliebollenactie De voorbereidingen zijn alweer in gang gezet. Louise, veel sterkte en energie toegewenst bij deze mega-klus. Hopelijk zijn er ook dit jaar voldoende helpers. Kun je op 31 december (ze beginnen al om 5.00 uur!), stuur Louise dan een mail. Alle leden wil ik oproepen de heerlijke oliebollen van De Maaskanters te bestellen om ons zo financieel te steunen. Louise, deegmakers, bakkers, inpakkers en bezorgers: veel succes! Korte vooruitblik Voor 2015 worden weer allerlei sportieve plannen gemaakt. Zo gaan we een pilot draaien met een scholenkorfbal nieuwe stijl. We gaan ons met deze acitiviteit komend jaar volledig richten op de groepen 3 en 4. De reden hiervoor is, dat kinderen op deze leeftijd volop bezig zijn met het kiezen van een sport. Vaak wordt er niet verder gekeken dan het voetbalveld, terwijl niet of nauwelijks bekend is, hoe super het is om te korfballen. Hier valt voor de Maaskanters wellicht winst (lees: leden) te behalen. Verder heeft Louise mooie ideeën om op het korfbalveld regelmatig een sport- en spelmiddag voor basisschoolleerlingen te gaan organiseren. Motto: We willen laten zien dat we er zijn en wie we zijn en dat we veel te bieden hebben aan de gemeenschap van Well en omstreken. Fijne Feestdagen! Volgende week is het Kerst en dan Oud- en Nieuw, tijd voor wat vrije dagen of vakantie en even wat rustiger aan wat het korfballen betreft. Geniet ervan en alvast een gezond en sportief 2014 gewenst!

6

7 31 december Kv De Maaskanters Steun onze club en vul hieronder uw keuze in De bestellijst wordt 17 of 18 december bij u op gehaald. U kunt ook via ons adres of telefonisch bestellen bij Louise de Koning Schinkel telnr De uiterste besteldatum is 30 december. We zouden het prettig vinden als u vooraf betaalt en zelf uw bestelling ophaalt. U hoeft dan 31 december niet de hele dag thuis te blijven tot uw bestelling wordt gebracht. U kunt de bestelling op komen halen in ons clubgebouw Maaijenstraat 9, Well telnr Hieronder afknippen en meegeven: Naam Adres Woonplaats :.. :.. :.. Zak(ken) 10 stuks met krenten à 5,00 euro =.. euro Zak(ken) 5 stuks met krenten à 3,00 euro =.. euro Zak(ken) 10 stuks zonder krenten à 5,00 euro =.. euro Zak(ken) 5 stuks zonder krenten à 3,00 euro =.. euro Totaal.. euro Betaald JA / NEE Zelf halen JA / NEE SCHINKEL TEGELZETBEDRIJF Restaurant t oude veerhuis Ook voor een borrel en partijen AJ VINK rietdekker/timmerbedrijf VAN LOON tweewielers

8

9 Notulen van de ledenvergadering van K.V. de Maaskanters gehouden op 22 oktober 2014 om uur in het clubgebouw Aanwezig: Bestuursleden: 4 Geertrude van den Bogert, Janny van den Bogert, Maaike Kos, Laura Holdermans Leden: 13 Pieternel van den Berg, Anne-Marij van den Bogert, Jochem van den Bogert, Johan Kras, Weilke van Loon, Wim van den Oord, Maart Rooijens, Dirk Schinkel, Jeroen Venrooij, Ari-Jan Vink, Agnes Vis, Sjanet de Weert, Corien Westveer Afmelding: Adriaan van den Bogert, Annemarie van den Bogert, Bart-Jan van den Bogert, Marian van den Bogert, Bart Hoogendijk, Louise de Koning, Ouders Ralph Oomen, Rina Westlaken 1. Opening Janny opent de vergadering en heet iedereen welkom. 2. Mededelingen WSV heeft een verzoek gedaan om ons veld te gebruiken voor het damesteam, 2x per week, 1-1,5 uur. Gemeente vindt dit een goed idee. WSV geeft ons een vergoeding voor. Aparte kast & meter voor licht, zodat zij niet in de kantine hoeven. Het bestuur maakt afspraken met WSV daarover. 3. Notulen ledenvergadering De notulen hebben in het M etje van gestaan. Er zijn toen geen opmerkingen over ontvangen. De notulen zijn bij deze vastgesteld. Terugkoppeling op een aantal punten: - Andere energieleverancier - nog niet uitgewerkt. Was erg lastig om een vergelijking te maken. - Website & M'etje combineren - sponsorinkomsten is dan een punt dus blijft zo - Beleidsplan - schaatsbaan in de winter. Onderzocht, kon niet zonder ten koste te gaan van het veld - WK-open - niet echt meer reclame gemaakt. Heeft wel in de kranten gestaan. Wordt dit seizoen weer opgepakt. Vroeg beginnen, dan kan je ook bij andere sportverenigingen langs. Anne-Marij pakt dit op. Ook flyeren in Well. - Boerendag - aanwezig geweest als korfbalvereniging. Viel in goede aarde, succes geweest - Toernooi / activiteit voor groep 3 en 4 - kon niet meegenomen worden met het schoolkorfbaltoernooi. Louise pakt dit op. Opmerking van Wim: voorstel om groep en groep te combineren. Andere scholen worden uitgenodigd, maar doen niet mee omdat er

10 teveel andere activiteiten zijn. Verzoek om nog eens kritisch te kijken naar de tijd van het jaar waarin het toernooi georganiseerd wordt, wellicht net voor de meivakantie. - Jaarplanning van de acties - uitgebreid besproken in het bestuur. Vrijwel iedereen doet al iets, ook vaste helpers. Ook data zijn niet altijd aan het begin van het seizoen beschikbaar. - Na bestuursvergadering verslag op de site - dit is gebeurd. Hier wordt wisselend gebruik van gemaakt. 4. Jaarverslag 2013/2014 Het jaarverslag is via mail toegestuurd aan de leden. Naar aanleiding van het jaarverslag informeert Janny de leden over het volgende: In april/mei lastige beslissingen voor het bestuur om goede teams samen te stellen. Dit in verband met afmeldingen en leeftijden. Dispensatie was niet mogelijk. Daarom is het een B- team geworden. Dit was de enige mogelijkheid. Naar aanleiding daarvan zijn er weer opzeggingen geweest. Nu nog steeds een B-team en maar 7 spelers. We moeten roeien met de riemen die we hebben. Oud-leden worden gevraagd om het team aan te vullen. Hoe dit gaat verlopen is nog niet bekend. Volgend jaar hopelijk makkelijker. Goed nieuws: inmiddels dit seizoen al 8 nieuwe leden, 4 bij senioren, 4 bij E-jeugd. Aanvulling op het jaarverslag: schoolkorfballessen staan er nog niet in. Wordt toegevoegd. Het jaarverslag wordt met bovenstaande wijziging vastgesteld. 5. Jaarverslag jeugdraad 2013/2014 Voor volgend jaar wordt gekeken of de talentenjacht goedkoper georganiseerd kan worden. Veel ouders komen niet meer mee, waardoor je geen inkomsten hebt voor entree en minder voor verlotingen. Johan biedt aan om voor de muziek te zorgen. Voorstel van de jeugdraad is dat de trainers meedoen met Sinterklaas. Het bestuur bedankt de jeugdraad voor het organiseren van de leuke activiteiten en het verslag. 6. Balans en resultatenrekening 2013/2014 Geertrude licht de balans en resultatenrekening toe. Resultatenrekening, opvallende zaken: - inkomsten totaal wat lager dan begroot. Acties zijn normaal verlopen, alleen het WK-open had een lagere opbrengst. Grote stijging bij opbrengsten sponsoring i.v.m. nieuwe shirtsponsoren. In het bedrag van sponsoring zijn ook de opbrengsten van de clubkascampagne van de Rabobank opgenomen. Rentebaten zijn lager door dalende rente. - Uitgaven zijn lager dan begroot. Bankkosten lager door alles te digitaliseren. Belastingen ook lager omdat nog geen aanslag lokale belastingen 2013 is ontvangen. Ledenwerving betreft kosten voor flyers boerendag. Opleidingskosten betreft een trainersmodule voor de E-

11 jeugd. - Winst een stuk hoger dan begroot, 1.710,88 Euro. Balans: Debet: afschrijving gebouw en spelmateriaal. Debiteuren: contributiegelden en sponsoren. Credit: reservering onderhoud gebouw jaarlijks Dit jaar geen gebruik gemaakt dan deze reservering. Geld jeugdraad in beheer omdat ze geen eigen bankrekening meer hebben. Janny bedankt Geertrude voor de toelichting en het samenstellen van de documenten. 7. Verslag kascommissie 2013/2014 Wim van den Oord & Sjanet de Weert gaan akkoord. Janny bedankt hun voor de inzet. 8. Decharge bestuur Decharge wordt verleend door de aanwezigen. Hierdoor geven de leden goedkeuring aan het jaarverslag en de resultatenrekening waardoor de verantwoordelijkheid niet meer op de schouders van het bestuur ligt. Janny bedankt de leden voor het gestelde vertrouwen. 9. Verkiezing kascommissie 2014/2015 Sjanet de Weert is nog een jaar lid van de kascommissie. Anne-Marij van den Bogert stelt zich beschikbaar als tweede lid. Geertrude geeft een toelichting op de rol van de kascommissie. Voor deze commissie dient nog een checklist gemaakt te worden met punten waar de commissie op kan letten. Wim van den Oord stelt deze op samen met Geertrude. 10. Begroting 2014/2015 De begroting is opgesteld op basis van de resultatenrekening van het afgelopen seizoen en mutaties in leden. Sponsoropbrengsten zijn iets lager, conform contract met de hoofdsponsor. Totale inkomsten worden iets lager verwacht dan afgelopen seizoen. Kosten: belasting hoger opgenomen in verband met afrekening die nog verwacht wordt. Overige kantinekosten is bedoeld voor aanschaf nieuwe bankjes. De kosten van de grote clubacties zijn hoger dan verwacht. Deze kosten zijn al gemaakt. Maaike kijkt hier nog naar. In de volgende bestuursvergadering wordt gekeken of we volgend jaar alleen loten met automatische incasso kunnen doen. Dit scheelt werk en ook kosten van loten die over zouden zijn. KNKV-contributies zijn hoger dan vorig seizoen. Dit is voorzichtig begroot omdat de kosten afhankelijk zijn van de leeftijd. Janny bedankt Geertrude voor het opstellen van de begroting.

12 11. Bestuursverkiezingen Janny en Laura zijn aftredend en niet herkiesbaar. Dirk Schinkel en Louise de Koning hebben zich verkiesbaar gesteld. De leden gaan akkoord. De nieuwe bestuursleden wordt veel succes gewenst. 12. Invulling en organisatie acties Ine Verhulst stopt met de organisatie van de perkplantenactie. Er wordt gezocht naar ondersteuning van Bart Hoogendijk bij de organisatie. Pieternel van den Berg zal dat op zich nemen, afhankelijk van wat de taken precies zijn. Jeroen Venrooij komt helpen. Coleta Goesten wil de donateursactie nog wel organiseren. Maar zij denkt dat het beter is als iemand uit Well dit oppakt. Vrijwilligers kunnen zich melden. Anja Huiberts is gestopt bij de bardienst. Mogelijk stopt Mariet van Genderen ook. Er zal nog een oproep komen. Vrijwilligers kunnen zich melden bij Janny. Geertrude stopt volgend jaar als penningmeester. Zij is dan aftredend en niet verkiesbaar. Anne-Marij van den Bogert zal het overwegen. Ari-Jan stelt voor om Ab Westeneng te vragen. 13. Thema: Beleidsplan KV de Maaskanters Voor dit seizoen zijn er geen specifieke doelen geformuleerd voor het beleidsplan. Het bestuur stelt voor dat ledenwerving het belangrijkste punt wordt. Hieronder valt: - schoolkorfbaltoernooi - schoolkorfballessen - iets voor groep 3/4 - boerendag Wim van den Oord stelt voor om andere acties te laten vallen, zodat de mensen die daarbij helpen vrijgemaakt worden om hierbij te ondersteunen. De vraag is of dit helpt, of dit voor mensen een reden is om niet mee te helpen met dit soort acties. Daarnaast is het ook belangrijk dat de vereniging financieel gezond blijft. Met dit soort acties blijf je ook zichtbaar in het dorp. Aangegeven wordt dat acties ruim van te voren aangegeven moeten worden. Daarnaast zijn sommige acties lastig omdat het tijdens werktijden vallen. Voorstel is ook dat acties zichtbaar zijn in het dorp, bijvoorbeeld met een bord wat er ruim van te voren hangt. Johan Kras en Jochem van dan Bogert kijken hiernaar. We moeten ervoor zorgen dat grotere teams komen, dan maakt het niet uit als een enkeling stopt. Het team blijft dan compleet en bij elkaar. Dan is er ook minder reden om te stoppen.

13 Groep 3/4 is het handigst om te focussen. Want die kinderen zitten nog niet op andere sporten. 14. Opmerkingen/rondvraag Corien Westveer wil meer aanlevering van bijvoorbeeld activiteiten voor de website. Sjanet de Weer stuurt de jaarplanning van de jeugdraad naar het bestuur en Corien Westveer. Ari-Jan Vink geeft aan dat de bankjes na het veldseizoen binnen moeten worden gezet. 15. Sluiting Janny sluit de vergadering door iedereen te bedanken voor hun inbreng en aanwezigheid !!LET OP!! Als je nog aanvullingen hebt op deze notulen, laat dat dan a.u.b. voor 31 januari 2015 weten via Alvast bedankt, Marian van den Bogert

14

15 Kerstwensen

16 Competitienieuws De stand van de teams op dit moment: # Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo 1 HKC (U) De Maaskanters RDZ Hebbes Ter Leede/De Jager Fortissimo DVO # Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo 1 Sparta (N) B De Eemvogels B Tweemaal Zes B Het Bosch B Antilopen B De Maaskanters B Synergo B SGV B # Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals Goals voor tegen Doelsaldo 1 SKF E Dalto/BNApp.nl E SGV E Woudenberg E Victum/War Child E De Maaskanters E RDZ E # Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals Goals voor tegen Doelsaldo 1 DVO E Wageningen E SKF E De Maaskanters E DOT/Klaverblad Verzekeringen E Activitas E Noviomagum E Actuele informatie is altijd te vinden op de site van de KNKV, of download gratis de KNKV-app! De senioren draaien aardig mee in de competitie. Tegen HKC werd slecht gestart en de achterstand kon niet meer goedgemaakt worden. Afgelopen zaterdag trokken ze helaas bij de ontzettend spannende (maar ook leuke) wedstrijd tegen Fortissimo aan het kortste eind. De B-jeugd heeft minder wedstrijden gespeeld dan de andere teams. De B scoort weinig, maar heeft in ieder geval al 1 wedstrijd gewonnen. Hopelijk volgen er meer! Het is natuurlijk ook lastig omdat er iedere keer andere invallers zijn om het team compleet te krijgen. Gelukkig is dat tot op heden wel iedere keer gelukt!

17 De E1 speelt in een sterke competitie en heeft twee nieuwe spelers, Esther en Ellemijn. Ook was het natuurlijk weer even wennen met de nieuwe teamsamenstelling. Coaches Weilke en Agnes zien het iedere wedstrijd beter gaan! De E2 heeft nog wat minder wedstrijden gespeeld dan de anders teams in de poule. Maar van de drie wedstrijden hebben ze er wel 2 gewonnen. Dat belooft nog wat voor de komende week! Alle teams heel veel succes gewend tijdens de tweede helft van de zaalcompetitie!

18 Jeroen Verhoeckx uw groenten- en fruitspecialist De Haar - Ammerzoden

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering.

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Even bijpraten 4. Notulen ledenvergadering 31 mei 2007 5. Notulen extra ledenvergadering 13 december 2007 7. Beste leden, Verslag laatste wedstrijd 8

Even bijpraten 4. Notulen ledenvergadering 31 mei 2007 5. Notulen extra ledenvergadering 13 december 2007 7. Beste leden, Verslag laatste wedstrijd 8 Even bijpraten 4 Notulen ledenvergadering 31 mei 2007 5 Beste leden, Hierbij nodigen we jullie uit voor de ledenvergadering van volleybalvereniging WIJHKO op donderdag 29 mei 2008 in de kantine van sporthal

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV)

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Datum: Woensdagavond 12 maart 2014, om 20.00 uur Locatie: De Loods, Hoornsedijk 4 te Haren, telefoon Loods: 050 527 00 30

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Aanwezig: J. van Antwerpen, B. van Avezaath, A. Bakker, C. Bast, T. Bast, D. Bek, H. van den Berg, R. van Dam, R. van Dijk, R. van

Nadere informatie

Uitnodiging! voor de. Algemene Ledenvergadering 2013. L.T.C. Kruiningen. 22 maart om 20.00 uur in de kantine. 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen

Uitnodiging! voor de. Algemene Ledenvergadering 2013. L.T.C. Kruiningen. 22 maart om 20.00 uur in de kantine. 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen Uitnodiging! voor de Algemene Ledenvergadering 2013 L.T.C. Kruiningen 22 maart om 20.00 uur in de kantine 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen Komt allen!! Meidam 4A 4416 AJ Kruiningen 1 Voorwoord Beste

Nadere informatie

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel.

Nummer 285 september 2011. Kontakten. Smash. Tafeltennisvereniging. R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. Nummer 285 september 2011 Kontakten Tafeltennisvereniging Smash R i n u s N e d e r p e l z a a l Jan Steenstraat Monster Tel. 0174-242 395 Kontakten 285 september 2011 Kontakten is een uitgave van Tafeltennisvereniging

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2013 nr.95 Pagina 1 van 18. Sponsor All In. Opbrengst mrt 20.97

Nieuwsbrief april 2013 nr.95 Pagina 1 van 18. Sponsor All In. Opbrengst mrt 20.97 Nieuwsbrief nr. 95 jaargang 9 April 2013 Hallo allemaal, De Algemene ledenvergadering is geweest, de competitie is bekend, en we zijn klaar om het seizoen te beginnen! Ondanks dat de winter voorbij is

Nadere informatie

Week 43 5e DOORLOPER

Week 43 5e DOORLOPER Week 43 5e DOORLOPER ADOS INFORMATIE SEIZOEN 2011-2012. Opgericht 18 april 1975. Jaargang 39, verschijnt 2 wekelijks. Voorzitter Secretaris Penningmstr. Algemeen Lid ADOS Doorloper Ernst Wijnands Tel:

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Verslag jaarvergadering

Verslag jaarvergadering Verslag jaarvergadering Datum: 7 oktober 2013 20:00 uur Locatie: Kantine AD'69 Aanwezig: 47 leden 1. Welkom Erik-Jan opent de vergadering en heet iedereen welkom. We hopen vandaag op deze jaarvergadering

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie

PluimPleiter. BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL. Seizoen 2014-2015, nummer 3

PluimPleiter. BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL. Seizoen 2014-2015, nummer 3 PluimPleiter BBV Garage Wilgenlaan/PIP WWW.BBVPIP.NL Seizoen 2014-2015, nummer 3 `DOESBURG Berkel en Rodenrijs, Westerwater 20 (010-5116670) en Kerksingel 13 (010-5116037) 15 % korting voor leden van BBV

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

Looping Driver september 2009, 45e jaargang (2009-2010), nr. 1

Looping Driver september 2009, 45e jaargang (2009-2010), nr. 1 Looping Driver september 2009, 45e jaargang (2009-2010), nr. 1 De Looping Driver is het clubblad van Docos tafeltennis, te Leiden. De Looping Driver verschijnt met uitzondering van de zomer een keer per

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

Uitnodiging Jaarvergadering 2013

Uitnodiging Jaarvergadering 2013 Uitnodiging Jaarvergadering 2013 Dinsdag 8 april 2014 Aanvang 19.45 uur Hotel Restaurant Zalen Het Roode Hert Voorwoord Beste leden en donateurs, Voor u ligt het bekende groene boekje van Plaatselijk Belang

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MAART 2009

NIEUWSBRIEF MAART 2009 NIEUWSBRIEF MAART 2009 Doelstelling van de vereniging: Bevorderen van de volleybalsport voor jong en oud, zowel op recreatief gebied als op NeVoBo competitie niveau. Bestuur volleybalvereniging Isala 77:

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

Een heel gelukkig 2013!

Een heel gelukkig 2013! Verenigingsblad van Korfbalclub Antilopen januari 2013. jaargang 7. nr. 30 Een heel gelukkig 2013! Antilopenjeugd verrast Sinterklaas Maagdenburgstraat 20 a 7421 ZC DEVENTER Postbus 2038 7420 AA DEVENTER

Nadere informatie