Website Maaskanters:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Website Maaskanters: www.maaskanters.nl"

Transcriptie

1

2 BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS KORFBALVERENIGING DE MAASKANTERS TE WELL Clubgebouw Maaijenstraat 9, Well Telefoon: Secretariaat Penningmeester Geertrude van de Bogert Telefoon: Jeugdraad Webmaster Afmelden uiterlijk woensdag Wedstrijdsecretariaat B- en E-jeugd Inleveren wedstrijdformulieren Maaike Kos Gouwakker 5, Hedel Telefoon: Jeugdteams afmelden bij het wedstrijdsecretariaat!!! Vervoer Janny van den Bogert Mezenweg 11, 5321 JR Hedel Telefoon: / Routebeschrijving Trainers Wim, Jochem & Thom E-jeugd Woensdag Ari Jan Vink B-jeugd Woensdag Senioren Woensdag Contributie seizoen 2013/2014 Leden t/m 6 jaar 6,- p/maand Leden 7 t/m 10 jaar 7,- p/maand Leden 11 t/m 14 jaar 8,60 p/maand Leden 15 t/m 18 jaar 12,- p/maand Spelende leden van 19 jaar en ouder 14,- p/maand Steunend lid 4,- p/maand De peildatum voor de vaststelling van de contributie is 1 juli 2013 Opzeggen lidmaatschap dient schirftelijk of per mail voor 1 juni te gebeuren bij het secretariaat BANKNUMMER: K.V. de Maaskanters: Rabobank Website Maaskanters:

3 Van de redactie Alweer het laatste M etje van 2014! De feestdagen komen eraan, zaterdag zijn even de laatste korfbalwedstrijden geweest en nu voor iedereen een welverdiende korfbalpauze tot 3 januari wanneer de E2 en de B-jeugd weer aan de slag mogen. Maar vergeet de Maaskanters niet in de kerstvakantie, op 31 december is de welbekende oliebollenactie! Kom helpen of anders tenminste oliebolllen kopen in de kantine. In dit M etje een stukje van het bestuur, kerstwensen, de notulen van de ledenvergadering en wat informatie over de standen van de teams. Helaas geen verslag van het kampioensfeest van de E1 of Sinterklaas, maar op zijn wel de foto s te vinden. Heel fijne feestdagen toegewenst! De redactie

4 Van het bestuur Nieuwe samenstelling bestuur Dit jaar hebben Janny van den Bogert en Laura Holdermans een punt gezet achter hun bestuursfunctie. Jarenlang heeft de organisatie van De Maaskanters voor een belangrijk deel op hun inzet en kennis gedreven, dus het was wel even slikken voor de achterblijvende bestuursleden. Gelukkig zijn de lege plaatsen weer opgevuld door Dirk Schinkel, die ook het voorzitterschap op zich wil nemen, en Louise de Koning. Beiden met Wellse wortels en het korfballen is hen op het lijf geschreven, dus dat geeft veel vertrouwen voor de toekomst. Janny en Laura, deze alinea is eigenlijk te kort om woorden van dank te vinden, maar we proberen het dus toch Geweldig wat jullie voor onze vereniging hebben betekend. Heel hartelijk dank hiervoor. Jullie hebben beiden aangegeven, nog bepaalde taken te willen blijven uitvoeren, ook hiervoor hartelijk dank. Tijdens de ledenvergadering heeft ook Geertrude van den Bogert aangegeven, haar bestuurstaken neer te willen gaan leggen in Alle begrip hiervoor, maar tegelijk rijst er dus wel een dringende vraag: wie wordt onze nieuwe penningmeester??? Een belangrijke taak, waarvoor je goed ingewerkt moet worden. Dus weet je iemand of voel je er zelf voor, neem dan contact op met het bestuur. We zien uit naar reacties. Veldcompetitie De veldcompetitie is dit seizoen afgesloten met een kampioenschap voor de E1. Dames en heren van de E1, goed werk geleverd, van harte gefeliciteerd met jullie succes. Jullie hebben een mooie beloning gehad: een puzzeltocht door Heusden en daarna nog een heerlijke pannenkoek bij de Pannekoekenbakker. Grote Clubactie Dit jaar heeft Maaike Kos de grote clubactie georganiseerd. Maaike, petje af voor je geduld en doorzettingsvermogen, want het was een hele klus om al het toegezegde geld binnen te krijgen. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen, met de prachtige opbrengst van ruim 672,-. Natuurlijk deed Maaike het niet alleen; als bestuur bedanken we iedereen die zijn of haar best heeft gedaan om zoveel mogelijk loten aan de man te brengen. En ook alle afnemers: hartelijk dank voor jullie financiële steun. Algemene ledenvergadering Op 22 oktober was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Allen die aanwezig waren: hartelijk dank voor de betrokkenheid. Op de ALV worden belangrijke zaken aangaande KV De Maaskanters besproken, je kunt er terecht met vragen, opmerkingen, tips en tops, dus goed om hier een avondje voor vrij te maken. In dit M etje vinden jullie de notulen van deze vergadering.

5 Oliebollenactie De voorbereidingen zijn alweer in gang gezet. Louise, veel sterkte en energie toegewenst bij deze mega-klus. Hopelijk zijn er ook dit jaar voldoende helpers. Kun je op 31 december (ze beginnen al om 5.00 uur!), stuur Louise dan een mail. Alle leden wil ik oproepen de heerlijke oliebollen van De Maaskanters te bestellen om ons zo financieel te steunen. Louise, deegmakers, bakkers, inpakkers en bezorgers: veel succes! Korte vooruitblik Voor 2015 worden weer allerlei sportieve plannen gemaakt. Zo gaan we een pilot draaien met een scholenkorfbal nieuwe stijl. We gaan ons met deze acitiviteit komend jaar volledig richten op de groepen 3 en 4. De reden hiervoor is, dat kinderen op deze leeftijd volop bezig zijn met het kiezen van een sport. Vaak wordt er niet verder gekeken dan het voetbalveld, terwijl niet of nauwelijks bekend is, hoe super het is om te korfballen. Hier valt voor de Maaskanters wellicht winst (lees: leden) te behalen. Verder heeft Louise mooie ideeën om op het korfbalveld regelmatig een sport- en spelmiddag voor basisschoolleerlingen te gaan organiseren. Motto: We willen laten zien dat we er zijn en wie we zijn en dat we veel te bieden hebben aan de gemeenschap van Well en omstreken. Fijne Feestdagen! Volgende week is het Kerst en dan Oud- en Nieuw, tijd voor wat vrije dagen of vakantie en even wat rustiger aan wat het korfballen betreft. Geniet ervan en alvast een gezond en sportief 2014 gewenst!

6

7 31 december Kv De Maaskanters Steun onze club en vul hieronder uw keuze in De bestellijst wordt 17 of 18 december bij u op gehaald. U kunt ook via ons adres of telefonisch bestellen bij Louise de Koning Schinkel telnr De uiterste besteldatum is 30 december. We zouden het prettig vinden als u vooraf betaalt en zelf uw bestelling ophaalt. U hoeft dan 31 december niet de hele dag thuis te blijven tot uw bestelling wordt gebracht. U kunt de bestelling op komen halen in ons clubgebouw Maaijenstraat 9, Well telnr Hieronder afknippen en meegeven: Naam Adres Woonplaats :.. :.. :.. Zak(ken) 10 stuks met krenten à 5,00 euro =.. euro Zak(ken) 5 stuks met krenten à 3,00 euro =.. euro Zak(ken) 10 stuks zonder krenten à 5,00 euro =.. euro Zak(ken) 5 stuks zonder krenten à 3,00 euro =.. euro Totaal.. euro Betaald JA / NEE Zelf halen JA / NEE SCHINKEL TEGELZETBEDRIJF Restaurant t oude veerhuis Ook voor een borrel en partijen AJ VINK rietdekker/timmerbedrijf VAN LOON tweewielers

8

9 Notulen van de ledenvergadering van K.V. de Maaskanters gehouden op 22 oktober 2014 om uur in het clubgebouw Aanwezig: Bestuursleden: 4 Geertrude van den Bogert, Janny van den Bogert, Maaike Kos, Laura Holdermans Leden: 13 Pieternel van den Berg, Anne-Marij van den Bogert, Jochem van den Bogert, Johan Kras, Weilke van Loon, Wim van den Oord, Maart Rooijens, Dirk Schinkel, Jeroen Venrooij, Ari-Jan Vink, Agnes Vis, Sjanet de Weert, Corien Westveer Afmelding: Adriaan van den Bogert, Annemarie van den Bogert, Bart-Jan van den Bogert, Marian van den Bogert, Bart Hoogendijk, Louise de Koning, Ouders Ralph Oomen, Rina Westlaken 1. Opening Janny opent de vergadering en heet iedereen welkom. 2. Mededelingen WSV heeft een verzoek gedaan om ons veld te gebruiken voor het damesteam, 2x per week, 1-1,5 uur. Gemeente vindt dit een goed idee. WSV geeft ons een vergoeding voor. Aparte kast & meter voor licht, zodat zij niet in de kantine hoeven. Het bestuur maakt afspraken met WSV daarover. 3. Notulen ledenvergadering De notulen hebben in het M etje van gestaan. Er zijn toen geen opmerkingen over ontvangen. De notulen zijn bij deze vastgesteld. Terugkoppeling op een aantal punten: - Andere energieleverancier - nog niet uitgewerkt. Was erg lastig om een vergelijking te maken. - Website & M'etje combineren - sponsorinkomsten is dan een punt dus blijft zo - Beleidsplan - schaatsbaan in de winter. Onderzocht, kon niet zonder ten koste te gaan van het veld - WK-open - niet echt meer reclame gemaakt. Heeft wel in de kranten gestaan. Wordt dit seizoen weer opgepakt. Vroeg beginnen, dan kan je ook bij andere sportverenigingen langs. Anne-Marij pakt dit op. Ook flyeren in Well. - Boerendag - aanwezig geweest als korfbalvereniging. Viel in goede aarde, succes geweest - Toernooi / activiteit voor groep 3 en 4 - kon niet meegenomen worden met het schoolkorfbaltoernooi. Louise pakt dit op. Opmerking van Wim: voorstel om groep en groep te combineren. Andere scholen worden uitgenodigd, maar doen niet mee omdat er

10 teveel andere activiteiten zijn. Verzoek om nog eens kritisch te kijken naar de tijd van het jaar waarin het toernooi georganiseerd wordt, wellicht net voor de meivakantie. - Jaarplanning van de acties - uitgebreid besproken in het bestuur. Vrijwel iedereen doet al iets, ook vaste helpers. Ook data zijn niet altijd aan het begin van het seizoen beschikbaar. - Na bestuursvergadering verslag op de site - dit is gebeurd. Hier wordt wisselend gebruik van gemaakt. 4. Jaarverslag 2013/2014 Het jaarverslag is via mail toegestuurd aan de leden. Naar aanleiding van het jaarverslag informeert Janny de leden over het volgende: In april/mei lastige beslissingen voor het bestuur om goede teams samen te stellen. Dit in verband met afmeldingen en leeftijden. Dispensatie was niet mogelijk. Daarom is het een B- team geworden. Dit was de enige mogelijkheid. Naar aanleiding daarvan zijn er weer opzeggingen geweest. Nu nog steeds een B-team en maar 7 spelers. We moeten roeien met de riemen die we hebben. Oud-leden worden gevraagd om het team aan te vullen. Hoe dit gaat verlopen is nog niet bekend. Volgend jaar hopelijk makkelijker. Goed nieuws: inmiddels dit seizoen al 8 nieuwe leden, 4 bij senioren, 4 bij E-jeugd. Aanvulling op het jaarverslag: schoolkorfballessen staan er nog niet in. Wordt toegevoegd. Het jaarverslag wordt met bovenstaande wijziging vastgesteld. 5. Jaarverslag jeugdraad 2013/2014 Voor volgend jaar wordt gekeken of de talentenjacht goedkoper georganiseerd kan worden. Veel ouders komen niet meer mee, waardoor je geen inkomsten hebt voor entree en minder voor verlotingen. Johan biedt aan om voor de muziek te zorgen. Voorstel van de jeugdraad is dat de trainers meedoen met Sinterklaas. Het bestuur bedankt de jeugdraad voor het organiseren van de leuke activiteiten en het verslag. 6. Balans en resultatenrekening 2013/2014 Geertrude licht de balans en resultatenrekening toe. Resultatenrekening, opvallende zaken: - inkomsten totaal wat lager dan begroot. Acties zijn normaal verlopen, alleen het WK-open had een lagere opbrengst. Grote stijging bij opbrengsten sponsoring i.v.m. nieuwe shirtsponsoren. In het bedrag van sponsoring zijn ook de opbrengsten van de clubkascampagne van de Rabobank opgenomen. Rentebaten zijn lager door dalende rente. - Uitgaven zijn lager dan begroot. Bankkosten lager door alles te digitaliseren. Belastingen ook lager omdat nog geen aanslag lokale belastingen 2013 is ontvangen. Ledenwerving betreft kosten voor flyers boerendag. Opleidingskosten betreft een trainersmodule voor de E-

11 jeugd. - Winst een stuk hoger dan begroot, 1.710,88 Euro. Balans: Debet: afschrijving gebouw en spelmateriaal. Debiteuren: contributiegelden en sponsoren. Credit: reservering onderhoud gebouw jaarlijks Dit jaar geen gebruik gemaakt dan deze reservering. Geld jeugdraad in beheer omdat ze geen eigen bankrekening meer hebben. Janny bedankt Geertrude voor de toelichting en het samenstellen van de documenten. 7. Verslag kascommissie 2013/2014 Wim van den Oord & Sjanet de Weert gaan akkoord. Janny bedankt hun voor de inzet. 8. Decharge bestuur Decharge wordt verleend door de aanwezigen. Hierdoor geven de leden goedkeuring aan het jaarverslag en de resultatenrekening waardoor de verantwoordelijkheid niet meer op de schouders van het bestuur ligt. Janny bedankt de leden voor het gestelde vertrouwen. 9. Verkiezing kascommissie 2014/2015 Sjanet de Weert is nog een jaar lid van de kascommissie. Anne-Marij van den Bogert stelt zich beschikbaar als tweede lid. Geertrude geeft een toelichting op de rol van de kascommissie. Voor deze commissie dient nog een checklist gemaakt te worden met punten waar de commissie op kan letten. Wim van den Oord stelt deze op samen met Geertrude. 10. Begroting 2014/2015 De begroting is opgesteld op basis van de resultatenrekening van het afgelopen seizoen en mutaties in leden. Sponsoropbrengsten zijn iets lager, conform contract met de hoofdsponsor. Totale inkomsten worden iets lager verwacht dan afgelopen seizoen. Kosten: belasting hoger opgenomen in verband met afrekening die nog verwacht wordt. Overige kantinekosten is bedoeld voor aanschaf nieuwe bankjes. De kosten van de grote clubacties zijn hoger dan verwacht. Deze kosten zijn al gemaakt. Maaike kijkt hier nog naar. In de volgende bestuursvergadering wordt gekeken of we volgend jaar alleen loten met automatische incasso kunnen doen. Dit scheelt werk en ook kosten van loten die over zouden zijn. KNKV-contributies zijn hoger dan vorig seizoen. Dit is voorzichtig begroot omdat de kosten afhankelijk zijn van de leeftijd. Janny bedankt Geertrude voor het opstellen van de begroting.

12 11. Bestuursverkiezingen Janny en Laura zijn aftredend en niet herkiesbaar. Dirk Schinkel en Louise de Koning hebben zich verkiesbaar gesteld. De leden gaan akkoord. De nieuwe bestuursleden wordt veel succes gewenst. 12. Invulling en organisatie acties Ine Verhulst stopt met de organisatie van de perkplantenactie. Er wordt gezocht naar ondersteuning van Bart Hoogendijk bij de organisatie. Pieternel van den Berg zal dat op zich nemen, afhankelijk van wat de taken precies zijn. Jeroen Venrooij komt helpen. Coleta Goesten wil de donateursactie nog wel organiseren. Maar zij denkt dat het beter is als iemand uit Well dit oppakt. Vrijwilligers kunnen zich melden. Anja Huiberts is gestopt bij de bardienst. Mogelijk stopt Mariet van Genderen ook. Er zal nog een oproep komen. Vrijwilligers kunnen zich melden bij Janny. Geertrude stopt volgend jaar als penningmeester. Zij is dan aftredend en niet verkiesbaar. Anne-Marij van den Bogert zal het overwegen. Ari-Jan stelt voor om Ab Westeneng te vragen. 13. Thema: Beleidsplan KV de Maaskanters Voor dit seizoen zijn er geen specifieke doelen geformuleerd voor het beleidsplan. Het bestuur stelt voor dat ledenwerving het belangrijkste punt wordt. Hieronder valt: - schoolkorfbaltoernooi - schoolkorfballessen - iets voor groep 3/4 - boerendag Wim van den Oord stelt voor om andere acties te laten vallen, zodat de mensen die daarbij helpen vrijgemaakt worden om hierbij te ondersteunen. De vraag is of dit helpt, of dit voor mensen een reden is om niet mee te helpen met dit soort acties. Daarnaast is het ook belangrijk dat de vereniging financieel gezond blijft. Met dit soort acties blijf je ook zichtbaar in het dorp. Aangegeven wordt dat acties ruim van te voren aangegeven moeten worden. Daarnaast zijn sommige acties lastig omdat het tijdens werktijden vallen. Voorstel is ook dat acties zichtbaar zijn in het dorp, bijvoorbeeld met een bord wat er ruim van te voren hangt. Johan Kras en Jochem van dan Bogert kijken hiernaar. We moeten ervoor zorgen dat grotere teams komen, dan maakt het niet uit als een enkeling stopt. Het team blijft dan compleet en bij elkaar. Dan is er ook minder reden om te stoppen.

13 Groep 3/4 is het handigst om te focussen. Want die kinderen zitten nog niet op andere sporten. 14. Opmerkingen/rondvraag Corien Westveer wil meer aanlevering van bijvoorbeeld activiteiten voor de website. Sjanet de Weer stuurt de jaarplanning van de jeugdraad naar het bestuur en Corien Westveer. Ari-Jan Vink geeft aan dat de bankjes na het veldseizoen binnen moeten worden gezet. 15. Sluiting Janny sluit de vergadering door iedereen te bedanken voor hun inbreng en aanwezigheid !!LET OP!! Als je nog aanvullingen hebt op deze notulen, laat dat dan a.u.b. voor 31 januari 2015 weten via Alvast bedankt, Marian van den Bogert

14

15 Kerstwensen

16 Competitienieuws De stand van de teams op dit moment: # Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo 1 HKC (U) De Maaskanters RDZ Hebbes Ter Leede/De Jager Fortissimo DVO # Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals voor Goals tegen Doelsaldo 1 Sparta (N) B De Eemvogels B Tweemaal Zes B Het Bosch B Antilopen B De Maaskanters B Synergo B SGV B # Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals Goals voor tegen Doelsaldo 1 SKF E Dalto/BNApp.nl E SGV E Woudenberg E Victum/War Child E De Maaskanters E RDZ E # Team Gespeeld Punten Gewonnen Verloren Gelijk Goals Goals voor tegen Doelsaldo 1 DVO E Wageningen E SKF E De Maaskanters E DOT/Klaverblad Verzekeringen E Activitas E Noviomagum E Actuele informatie is altijd te vinden op de site van de KNKV, of download gratis de KNKV-app! De senioren draaien aardig mee in de competitie. Tegen HKC werd slecht gestart en de achterstand kon niet meer goedgemaakt worden. Afgelopen zaterdag trokken ze helaas bij de ontzettend spannende (maar ook leuke) wedstrijd tegen Fortissimo aan het kortste eind. De B-jeugd heeft minder wedstrijden gespeeld dan de andere teams. De B scoort weinig, maar heeft in ieder geval al 1 wedstrijd gewonnen. Hopelijk volgen er meer! Het is natuurlijk ook lastig omdat er iedere keer andere invallers zijn om het team compleet te krijgen. Gelukkig is dat tot op heden wel iedere keer gelukt!

17 De E1 speelt in een sterke competitie en heeft twee nieuwe spelers, Esther en Ellemijn. Ook was het natuurlijk weer even wennen met de nieuwe teamsamenstelling. Coaches Weilke en Agnes zien het iedere wedstrijd beter gaan! De E2 heeft nog wat minder wedstrijden gespeeld dan de anders teams in de poule. Maar van de drie wedstrijden hebben ze er wel 2 gewonnen. Dat belooft nog wat voor de komende week! Alle teams heel veel succes gewend tijdens de tweede helft van de zaalcompetitie!

18 Jeroen Verhoeckx uw groenten- en fruitspecialist De Haar - Ammerzoden

Van de redactie. Groetjes, De redactie

Van de redactie. Groetjes, De redactie Van de redactie Het was weer tijd voor een M etje. Alleen onze redacteur (Gerben van Wijnen ) heeft eerder aangegeven te willen stoppen met de redactie. Hij korfbalt al langere tijd niet meer, dus misschien

Nadere informatie

Website Maaskanters:

Website Maaskanters: BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS KORFBALVERENIGING DE MAASKANTERS TE WELL Clubgebouw Maaijenstraat 9, Well Telefoon: 073-5994337 Voorzitter Dirk Schinkel E-mail: voorzitter@maaskanters.nl Telefoon:

Nadere informatie

Website Maaskanters: www.maaskanters.nl

Website Maaskanters: www.maaskanters.nl BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS KORFBALVERENIGING DE MAASKANTERS TE WELL Clubgebouw Maaijenstraat 9, Well Telefoon: 073-5994337 Secretariaat Laura Holdermans E-mail: secretariaat@maaskanters.nl

Nadere informatie

Website Maaskanters:

Website Maaskanters: BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS KORFBALVERENIGING DE MAASKANTERS TE WELL Clubgebouw Maaijenstraat 9, Well Telefoon: 073-5994337 Secretariaat Laura Holdermans E-mail: secretariaat@maaskanters.nl

Nadere informatie

Website Maaskanters: www.maaskanters.nl

Website Maaskanters: www.maaskanters.nl BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS KORFBALVERENIGING DE MAASKANTERS TE WELL Clubgebouw Maaijenstraat 9, Well Telefoon: 073-5994337 Secretariaat Laura Holdermans E-mail: secretariaat@maaskanters.nl

Nadere informatie

Website Maaskanters: www.maaskanters.nl

Website Maaskanters: www.maaskanters.nl BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS KORFBALVERENIGING DE MAASKANTERS TE WELL Clubgebouw Maaijenstraat 9, Well Telefoon: 073-5994337 Secretariaat Laura Holdermans E-mail: secretariaat@maaskanters.nl

Nadere informatie

Goede Kerstdagen en een Sportief 2011!

Goede Kerstdagen en een Sportief 2011! Korbalvereniging De Maaskanters Korfbalvereniging de Maaskanters Wenst jullie wenst iedereen Goede kerstdagen En een Sportief 2011! Goede Kerstdagen en een Sportief 2011! BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS

Nadere informatie

Van de redactie. Beste Maaskanters,

Van de redactie. Beste Maaskanters, Van de redactie Beste Maaskanters, Lekker aan het uitbuiken op de bank na kerstdagen met veel te veel eten? De redactie in ieder geval wel. Juist nu is er geen trainen, terwijl de kilo s van het gourmetten

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE KORFBALVERENIGING DE MAASKANTERS

INFORMATIEBOEKJE KORFBALVERENIGING DE MAASKANTERS INFORMATIEBOEKJE KORFBALVERENIGING DE MAASKANTERS Korfbalvereniging De Maaskanters Wij zijn erg blij dat je interesse hebt in onze vereniging. Dit boekje geeft je een eerste indruk van de sport korfbal

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Website Maaskanters:

Website Maaskanters: BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS KORFBALVERENIGING DE MAASKANTERS TE WELL Clubgebouw Maaijenstraat 9, Well Telefoon: 073-5994337 Secretariaat Laura Holdermans E-mail: secretariaat@maaskanters.nl

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

Website Maaskanters:

Website Maaskanters: BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS KORFBALVERENIGING DE MAASKANTERS TE WELL Clubgebouw Maaijenstraat 9, Well Telefoon: 073-5994337 Secretariaat Laura Holdermans E-mail: secretariaat@maaskanters.nl

Nadere informatie

Website Maaskanters:

Website Maaskanters: BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS KORFBALVERENIGING DE MAASKANTERS TE WELL Clubgebouw Maaijenstraat 9, Well Telefoon: 073-5994337 Secretariaat E-mail: secretariaat@maaskanters.nl Penningmeester Geertrude

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Opening Algemene ledenvergadering op 11 juni 2013 bij Dekker Glascultures. Afwezig met afbericht: Patricia, Mariska, Willeke, Henry, Minko, Sharon, Sam en Henk.

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Triade nieuwsbrief Editie

Triade nieuwsbrief Editie Triade nieuwsbrief Editie 4 09-09-2016 DE ZOMERVAKANTIE IS VOORBIJ, DUS NIEUW SEIZOEN IS BEGONNEN! We hopen dat jullie allemaal een goede, leuke en vooral ontspannende zomervakantie hebben gehad en dat

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7.

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7. Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7 Informatieboekje 2 Beste aankomende HVV-er Van harte welkom bij HVV 70. We zijn

Nadere informatie

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR Penningmeester Technische Commissie (TC) Activiteiten Commissie (AC) Commissie Communicatie & Publiciteit (CC&P) Algemene Zaken (AZ) TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 26 september 2013 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Jasper de Munck (bestuurslid), Johan Klein (bestuurslid recreanten),

Nadere informatie

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage

Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Nieuwsbrief 2 - Februari 2015 In dit nummer: Banen 1 t/m 4 tijdelijk minder beschikbaar voor recreatief tennissen ivm slijtage Automatische incasso s penningmeester in maart en april Nieuwe bondspas 2015

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2013

Nieuwsbrief September 2013 Nieuwsbrief September 2013 Door: Esther Koevoets Arnold Lexmond 1 Van de voorzitter Hoi allemaal, De vakantie is voorbij en de trainingen zijn weer begonnen. De teamindelingen zijn bekend en ook dit jaar,

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

MEPPELER HOCKEY VERENIGING

MEPPELER HOCKEY VERENIGING Nieuwsbrief mei Het schiet al weer aardig op met het seizoen. Voor een paar teams (o.a. dames 1) breekt een cruciale fase aan in de competitie. Kampioen of niet?? Natuurlijk kijken we met z n allen ook

Nadere informatie

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER ALV: 18 november Nieuws vanuit de mini s Foto uit de oude doos Activiteitencommissie Standenlijst ALV MAANDAG 18 NOVEMBER Op maandag 18 november om 21:15 uur is de algemene ledenvergadering in de kantine

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2014

Nieuwsbrief september 2014 Nieuwsbrief september 2014 Beste MHCU'ers, De zomervakantie is achter de rug en het nieuwe seizoen staat op het punt van losbarsten! We hebben een roerige zomer achter de rug met ups en downs. Iedereen

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015 ALV HC Nuenen 22 Juni 2015 Agenda Opening en vaststelling agenda Ingekomen stukken Notulen voorgaande ALV Terugblik op het afgelopen seizoen Vooruitblik naar komend seizoen Verkiezing nieuwe voorzitter

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1) Inleiding. 2) Informatie Korfbalvereniging Scheldevogels. 3) Informatie sponsoring Scheldevogels

INHOUDSOPGAVE. 1) Inleiding. 2) Informatie Korfbalvereniging Scheldevogels. 3) Informatie sponsoring Scheldevogels INHOUDSOPGAVE 1) Inleiding 2) Informatie Korfbalvereniging Scheldevogels 3) Informatie sponsoring Scheldevogels 4) Sponsormogelijkheden Scheldevogels 5) Teamfoto s 1) Inleiding Scheldevogels is opgericht

Nadere informatie

Christelijke Korfbal Club KINDERDIJK

Christelijke Korfbal Club KINDERDIJK Christelijke Korfbal Club KINDERDIJK Opgericht 6 juni 1953 Sportcomplex MOLENZICHT Gr. v Prinstererstraat, Alblasserdam 078-6915988 Website: www.ckc-kinderdijk.nl Via dit schrijven willen wij je graag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nieuwe Technische Commissie

NIEUWSBRIEF. Nieuwe Technische Commissie SPORTVERENIGING D.I.O Pagina 1 NIEUWSBRIEF Beste DIO Volleyballers, Het seizoen 2015/2016 zit er al weer op. We hebben een succesvol jaar gehad, met een aantal kampioensteams. De laatste trainingen zijn

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering. Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering. Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Voetbalvereniging Monnickendam d.d. 25 november 2014 Locatie Aanwezig Afwezig met kennisgeving Verslag : Kantine Voetbalvereniging Monnickendam : leden : Cees Zonneveld,

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE KORFBALVERENIGING

INFORMATIEBROCHURE KORFBALVERENIGING INFORMATIEBROCHURE KORFBALVERENIGING 1 Inhoudsopgave Voorwoord Algemene korfbalinformatie 1. Bestuur blz. 3 2. Competitiezaken van onze vereniging blz. 4 3. Accommodatie blz. 4 4. Teamindeling blz. 4 5.

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

KORFBALVERENIGING D. E. S. INSCHRIJFFORMULIER BIJ INLEVERING VAN DIT FORMULIER, ÉÉN PASFOTO BIJVOEGEN!!! Datum: Handtekening: Doorlopende machtiging

KORFBALVERENIGING D. E. S. INSCHRIJFFORMULIER BIJ INLEVERING VAN DIT FORMULIER, ÉÉN PASFOTO BIJVOEGEN!!! Datum: Handtekening: Doorlopende machtiging KORFBALVERENIGING D. E. S. INSCHRIJFFORMULIER Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders/verzorgers mede te ondertekenen. Lidnummer: Naam: Voorna(a)m(en): Tussenvoegsel: Straat: Huisnummer: Postcode:

Nadere informatie

VOREO. 13 oktober 2014. Algemene Leden Vergadering 2014

VOREO. 13 oktober 2014. Algemene Leden Vergadering 2014 VOREO 13 oktober 2014 Algemene Leden Vergadering 2014 ALV 2014 1. Opening 2. Mededelingen bestuur 3. Vaststelling notulen 2013-2014 4. Verslagen van de commissies 5. Financieel verslag 6. Verkiesbaar stellingen

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt.

Geen opmerkingen, worden definitief gemaakt. Notulen ledenvergadering WIJHKO 28 mei 2015 Aanwezig: 35 leden inclusief bestuur. Afwezig: Henny vanuit het bestuur en een aantal leden. Opening Moniek opent de vergadering Notulen vorige vergadering Geen

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Senioren aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering SIOL woensdag 23 september 2015

Algemene Ledenvergadering SIOL woensdag 23 september 2015 Algemene Ledenvergadering SIOL woensdag 23 september 2015 Agenda (1) 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen 2. Notulen vergadering 6 oktober 2014 3. Jaarverslag seizoen 2014/2015 en vooruitblik

Nadere informatie

Ledenvergadering LAC Frisia 1883

Ledenvergadering LAC Frisia 1883 L.A.C. Frisia 1883 Ledenvergadering LAC Frisia 1883 Maandag 12 december 2016 Agenda: 1. Opening L.A.C. Frisia 1883 2. Ingekomen stukken 3. Notulen van de Algemene ledenvergadering d.d. juni 2016 4. Jaarverslag

Nadere informatie

Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom!

Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom! Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom! Webversie presentatie 21 maart 2013 Agenda 19.30 19.40 Welkom 19.40 20.20 Presentatie 20.20 21.00 Vragen en antwoorden 21.00 Sluiting Aanleiding tot de herinrichting

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013

Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013 Verslag Algemene Leden Vergadering van de Renkumse Tennisvereniging Bakkershaag d.d. 12 november 2013 Aanwezig: 40 leden Afwezig m.k.: Margriet Hensema, Monique Lanjouw 1. Opening De voorzitter opent de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nummer 35, 26 oktober Van het bestuur

NIEUWSBRIEF. Nummer 35, 26 oktober Van het bestuur NIEUWSBRIEF Nummer 35, 26 oktober 2016 Van het bestuur De afgelopen periode is er op bestuurlijk vlak het nodige gebeurd. Tijdens de afgelopen ledenvergadering hebben we immers afscheid genomen van vier

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl:

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl: ENQUETEFORMULIER Het bestuur wil graag op de hoogte zijn van wat onder de leden leeft. Om te inventariseren wat de wensen en behoeftes van de leden zijn, hebben wij deze enquête opgesteld. Het bestuur

Nadere informatie

IN DIT NUMMER. Inleveren Kopy

IN DIT NUMMER. Inleveren Kopy N I E U W S B R I E F J A A R G A N G 5 D E C E M B E R 2 0 1 5 IN DIT NUMMER 1. nieuws vanuit JES Wegwijs JARIG IN Pupil van de week Pupil van de week Sporten met griep Surprise Kangoeroeklup Hart voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER (s.v.p. invullen in blokletters)

AANMELDINGSFORMULIER (s.v.p. invullen in blokletters) PERSOONSGEGEVENS AANMELDINGSFORMULIER ACHTERNAAM : M/V VOORNAMEN VOLUIT : ROEPNAAM : STRAAT EN HUISNUMMER : POSTCODE EN WOONPLAATS : TELEFOONNUMMER (VAST) : TELEFOONNUMMER (MOBIEL) : E-MAILADRES : GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 1. Agenda Algemene Leden Vergadering 30 maart 2015 2. Verslag Algemene Leden Vergadering 24 maart 2014 5-8 Jaarverslag penningmeester 2014 Agenda van

Nadere informatie

Dan ben je altijd op de hoogte!

Dan ben je altijd op de hoogte! De Muis www.hcliempde.nl Dan ben je altijd op de hoogte! Hierbij de drieëntwintigste muis van het hockeyseizoen 2012-2013. In deze muis : 115 jaar KNHB Dames 2 : zaalkampioen! DWF = Digitaal Wedstrijd

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inschrijving competitie. Toernooien. Maart Jaargang 7

Nieuwsbrief. Inschrijving competitie. Toernooien. Maart Jaargang 7 Nieuwsbrief Maart 2016 Jaargang 7 Inschrijving competitie Anouk Engelen Evie Vaessen Stan vd Homberg Czeslaw Kobylko Frans van Geesink Sanne van Geffen Max Zonnevijlle Casper van Rens Marco Hezel Stef

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 27 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 20:00 uur (de koffie staat klaar!) Agenda

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 27 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 20:00 uur (de koffie staat klaar!) Agenda Algemene Ledenvergadering Vrijdag 27 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 20:00 uur (de koffie staat klaar!) Agenda 1. Opening 2. Notulen ALV d.d. 28 september 2012 3. Jaarverslagen, jaarrekening

Nadere informatie

B U L L Y. bully@ddhc.nl. W E E K 2 7 2 9 j u n i 2 0 1 5. In deze Bully:

B U L L Y. bully@ddhc.nl. W E E K 2 7 2 9 j u n i 2 0 1 5. In deze Bully: B U L L Y W E E K 2 7 2 9 j u n i 2 0 1 5 In deze Bully: ME8-1 bezoekt de Hockey World League in Brasschaat. Nieuwe jas???? TEAMINDELING INFORMATIE Aanleveren van kopij (maandag vóór 20.00 uur) Wijzigingen

Nadere informatie

1. Waar staat Midlandia voor?

1. Waar staat Midlandia voor? Sponsoring Deze map geeft informatie over de sponsormogelijkheden van korfbalvereniging Midlandia. Midlandia is op zoek naar sponsoren die zich kunnen identificeren met onze visie en onze activiteiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

een bloeiende vereniging

een bloeiende vereniging een bloeiende vereniging Waarom dit jaarplan? Waar willen we ook alweer naartoe? Wat zijn resultaten 2013-2014? Wat zijn de plannen 2014-2015? Bijlage: resultaten 2013-2014 in detail Waarom dit jaarplan?

Nadere informatie

Hoofdsponsor Langhenkel. hoofdsponsor sinds augustus 2001 en zij gaan door!

Hoofdsponsor Langhenkel. hoofdsponsor sinds augustus 2001 en zij gaan door! Nieuwsbrief Nummer 18 Datum: 12 oktober 2012 Volleybal vereniging LANGHENKEL-H.E.C. Hoofdsponsor Langhenkel Langhenkel is onze Volley hoofdsponsor sinds augustus 2001 en zij gaan door! vereniging Op 25

Nadere informatie

Gymnia Waalwijk. Nieuwsbrief. Inhoud. Vanuit de redactie: Like onze facebookpagina! www.gymnia.nl

Gymnia Waalwijk. Nieuwsbrief. Inhoud. Vanuit de redactie: Like onze facebookpagina! www.gymnia.nl Gymnia Waalwijk Nieuwsbrief www.gymnia.nl Inhoud Vanuit de redactie en kalender 1 Vanuit het bestuur 2 Actueel 3 Fotopagina 6 Kletspraatjes 7 Lesrooster 8 Vanuit de redactie: Het jaar zit er al bijna weer

Nadere informatie

Het bestuur bestond bij aanvang van het seizoen uit de volgende personen:

Het bestuur bestond bij aanvang van het seizoen uit de volgende personen: Verslag secretariaat Haaften Kwiek seizoen 2014-2015 Het bestuur bestond bij aanvang van het seizoen uit de volgende personen: Vacature Jan Poppelier Angela de Best Alie van der Moore John van der Meer

Nadere informatie

Jaarplan Kalinko 2015-2016. Tijd om te oogsten!

Jaarplan Kalinko 2015-2016. Tijd om te oogsten! : Tijd om te oogsten! Waarom dit jaarplan? Waar willen we ook alweer naartoe? Wat zijn resultaten 2014-2015? Wat zijn de plannen 2015-2016? Bijlage: resultaten 2014-2015 in detail Waarom dit jaarplan?

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE PEELKORF

WELKOM BIJ DE PEELKORF WELKOM BIJ DE PEELKORF SV Ysselsteyn is een fusievereniging met voetbal-korfbal. Zij heeft een eigen dagelijks bestuur. Daarnaast heeft afd.voetbal en afd. korfbal ieder een eigen bestuur. De Peelkorf

Nadere informatie

Agenda Algemene Ledenvergadering SAVOSA 30 oktober 2015

Agenda Algemene Ledenvergadering SAVOSA 30 oktober 2015 Agenda Algemene Ledenvergadering SAVOSA 30 oktober 2015 1. Notulen ALV 2014 2. Mededelingen/ingekomen stukken 3. Jaarverslagen a. Voorzitter b. Secretariaat/leden administratie c. SCP 4. Verkiezingen (zie

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

BELEIDSDOCUMENT JEUGDCOMMISSIE HANDBAL. Versie 15112012. O.Roukens. Algemeen

BELEIDSDOCUMENT JEUGDCOMMISSIE HANDBAL. Versie 15112012. O.Roukens. Algemeen 1 BELEIDSDOCUMENT JEUGDCOMMISSIE HANDBAL Versie 15112012 O.Roukens Algemeen In dit document worden taken en verantwoordelijkheden van de jeugdcommissie van de afdeling handbal van Avanti Wilskracht vastgelegd.

Nadere informatie

Nieuwsbrief zwemvereniging Becha

Nieuwsbrief zwemvereniging Becha NUMMER 6 Nieuwsbrief zwemvereniging Becha Augustus 2013 6 e editie Woordje van de voorzitter. In dit nummer 1 Woordje van de voorzitter 2 Nieuwe hoofd trainer 3 Even voorstellen Carla Notermans 4 De laatste

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE MHCC

INFORMATIEBOEKJE MHCC INFORMATIEBOEKJE MHCC SEIZOEN 2015-2016 informatie 2015-2016 Pagina 1 van 7 Informatie van de Mixed Hockey Club te Coevorden Welkom bij de gezelligste hockeyclub van Zuid-Oost Drenthe, In dit informatieboekje

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda 1. Opening 2. Notulen ALV d.d. 26 september 2013 (bijgevoegd) 3. Jaarverslagen,

Nadere informatie

Informatiebrochure. Auteur: Bestuur K.V. Elko. Datum van uitgifte: November 2013. Informatiebrochure 2013-1 -

Informatiebrochure. Auteur: Bestuur K.V. Elko. Datum van uitgifte: November 2013. Informatiebrochure 2013-1 - Informatiebrochure Auteur: Bestuur K.V. Elko Datum van uitgifte: November 2013 Informatiebrochure 2013-1 - Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...2 Inleiding:...3 De besturen:...5 Bestuur:...5 Technische Commissie:...6

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

Nieuwsbrief Devinco Maart 2015

Nieuwsbrief Devinco Maart 2015 Nieuwsbrief Devinco Maart 2015 Inhoud van deze nieuwsbrief: - vrijwilligersavond 18 april - trainingstijden en -indeling teams - enquête van de TC - oefenwedstrijden NOVA 21 maart - kom helpen op het DEFinco

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West

Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West V.V. Dieze-West heet u of uw zoon of dochter van harte welkom bij de club. V.V. Dieze-West speelt zijn thuiswedstrijden op het Sportpark het Hoge Laar. Luttekeweg 15A

Nadere informatie

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Deze aflevering: Van de voorzitter 3 Eindfeest op zaterdag 8 november 5 Klusdag op zaterdag 15 november 6 Activiteiten kalender 2014 7 Van de ledenadministratie

Nadere informatie

Stichting HandbalSchool Brabant, Tilburg

Stichting HandbalSchool Brabant, Tilburg Nieuwsbrief 4, 3 mei 2014 Stichting HandbalSchool Brabant, Tilburg Secretariaat: Linge 23 5172 DP Kaatsheuvel handbalschoolbrabant@gmail.com www.handbalschoolbrabant.nl Geplande activiteiten 03-05-2014

Nadere informatie

Nieuwsbrief HV MINOR De Doorzetters

Nieuwsbrief HV MINOR De Doorzetters Nieuwsbrief HV MINOR De Doorzetters HV Minor De Ping 26 6361 AS Nuth Tel. 045 5245332 2e jaargang, nummer 5 Onze nieuwsbrief verschijnt 2 tot 4 keer per jaar en wordt via onze website verspreidt. Veel

Nadere informatie

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00 Belangrijke telefoonnummers. Trainingstijden en locatie. Boomtoppers mobiel: 06-37221619 Wij trainen in de gymzaal van de Focus. Annie Hart (voorzitter) 072-5744377 Umbriëllaan 1, 1702 AJ, Heerhugowaard.

Nadere informatie

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren

Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren Verslag 70 e jaarvergadering SV Angeren 1. Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. Wat er afgelopen seizoen is gepasseerd is te lezen in het jaarverslag, welke we

Nadere informatie

Het verslag wordt paginagewijs doorgenomen. Er worden geen opmerkingen gemaakt. De notulen zijn hierbij vastgesteld. De secretaris wordt bedankt.

Het verslag wordt paginagewijs doorgenomen. Er worden geen opmerkingen gemaakt. De notulen zijn hierbij vastgesteld. De secretaris wordt bedankt. Concept Verslag 1. Opening en welkom Walter Wind zit de vergadering technisch voor. Er zijn een aantal formele afmeldingen binnen gekomen. Velen hebben zich niet afgemeld; het aantal aanwezigen is erg

Nadere informatie

Verslag ALV vergadering 06 november 2014

Verslag ALV vergadering 06 november 2014 Verslag ALV vergadering 06 november 2014 Aanwezig: 19 personen en 5 bestuursleden. Afwezig met kennisgeving: Miquel, Anja(moeder van Eline), Liesbeth, Peter(vader van Linde), Leon, Rina, Nadia, Willy 1.

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE MHCC

INFORMATIEBOEKJE MHCC INFORMATIEBOEKJE MHCC SEIZOEN 2013-2014 informatie 2013-2014 Pagina 1 van 7 Informatie van de Mixed Hockey Club te Coevorden Welkom bij de gezelligste hockeyclub van Zuid-Oost Drenthe, In dit informatieboekje

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

voor de winst! Kledingsponsoring Bordsponsoring Adverteren in het clubblad Adverteren op onze website

voor de winst! Kledingsponsoring Bordsponsoring Adverteren in het clubblad Adverteren op onze website Amsterdamse Christelijke Korfbal Vereniging ORANJE-NASSAU opgericht 10 januari 1919 Korfbalvereniging Oranje-Nassau bestaat al sinds 1919 en drukt winst niet alleen uit in doelpunten en kampioenschappen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

MHC-Liberty. Vereniging of n B.V.?

MHC-Liberty. Vereniging of n B.V.? Algemene Leden Vergadering 2014 MHC-Liberty Vereniging of n B.V.? dinsdag 2 december 2014, aanvang 20.00 uur Het programma van de avond 1: Opening door de voorzitter. Vaststellen notulen van de vorige

Nadere informatie

www.vsts.nl TopJeugdToernooi_2008.indd 1 15-12-2008 19:04:36

www.vsts.nl TopJeugdToernooi_2008.indd 1 15-12-2008 19:04:36 e TopJeugdtoernooi 15 www.vsts.nl TopJeugdToernooi_2008.indd 1 15-12-2008 19:04:36 15 e TopJeugdToernooi Dit jaar organiseert alweer voor de 15 e keer het Topjeugdtoernooi. Dit toernooi is bedoeld als

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag seizoen 2013-2014 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2014 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2012-2013 2013-2014 Voorraden Voorraad shuttles 815 777 Voorraad clubkleding

Nadere informatie

Jaarverslag KSV seizoen 2013 2014

Jaarverslag KSV seizoen 2013 2014 Jaarverslag KSV seizoen 2013 2014 Handbalseizoen 2013-2014 zijn we gestart met in totaal 19 teams. Vier damesteams, 1 recreantenteam, 1 G-handbalteam, 1 A-team, twee B-teams, drie C-teams, twee D- teams,

Nadere informatie