Europese Distributiecentra 3/25/2004 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Europese Distributiecentra 3/25/2004 1"

Transcriptie

1 Europese Distributiecentra 3/25/2004 1

2 Europese Distributiecentra en Value Added Activities in Vlaanderen: Economische betekenis en concurrentiepositie In opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Uitgevoerd door: K.U.Leuven/R.U.Gent/VLGMS: Prof. L. Sleuwaegen/Prof. R. Van Dierdonck/ Isabelle Vandenbroere IDEA Consult: Veerle Minne Business Mobility International: Gino Dereuwe

3 3 Objectieven van de studie (1): Analyse van het economisch belang van EDC s In kaart brengen van de concurrentiepositie van Vlaanderen inzake het aantrekken van EDC s nu en in de toekomst

4 4 Achtergrond van de studie: Vlaanderen neemt historisch een belangrijke plaats in handel en transport Redenen: ligging densiteit van bevolking en industriële activiteit transportfaciliteiten Europese banaan

5

6 6 Objectieven van de studie (2): Kan Vlaanderen die positie bewaren/versterken gegeven evoluties op het vlak van : globalisering veeleisendere markt (mass customization, JIT, ) nieuwe organisatievormen: uitbesteden supply chain management manufacturing postponement 3PL s, 4 PL s nieuwe technologieën (E-logistics)

7 Levering op het juiste tijdstip Vermindering doorlooptijd Hogere flexibiliteit in het netwerk Lagere transportkosten Accuratere leveringen Focus op kernactiviteiten Verbeterd logistiek management Schadevermindering Lagere vaste kosten Lagere opslagkosten Grotere beschikbaarheid van logistieke informatie 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 1: Not important - 5: Very important

8 8 De Europese distributieketen van de toekomst Fabriek EDC NDC Dealer Klant NU Hiërarchisch,inflexibel,statisch, eilandautomatisering,transporteurs TOEKOMST Chaotisch,flexibel,dynamisch, integraleinformatisering,logistieke ketendienstverlening

9 9 Van EDC naar ELC Distributiecentrum dat als hoofdactiviteit niet alleen ontvangst, opslag, orderverzamelen en verzenden van goederen naar minstens 5 Europese landen heeft, maar ook betrokken is in value added logistics ELC service centrum: is de kern van een netwerk van gedifferentieerde logistieke concepten en grondvormen

10 10 Europees Logistiek service Centrum (ELC) Reverse flow EDC RFD Sender ELC Recipient RDC Cross Docking Direct shipments Bron: Nederland Distributieland (2001a): Van EDC naar ELC

11 11 Steeds meer operationele logistieke activiteiten uitbesteed 90% 80% 70% % respondenten 60% 50% 40% 30% 20% 10% Nu Over 5 jaar 0% Internationaal transport Opslag Distributie Value added services After sales logistiek Reverse logistics Andere operationele activiteiten Bron: KPMG Transportation & Distribution (1999): Outsourcing Logistics

12 12 Steeds meer tactische logistieke activiteiten uitbesteed 60% 50% % respondenten 40% 30% 20% Nu Over 5 jaar 10% 0% Postponed manufacturing Virtual warehousing Inventory ownership Optimalisatie van fysiek netwerk Bron: KPMG Transportation & Distribution (1999): Outsourcing Logistics

13 13 Steeds meer strategische logistieke activiteiten uitbesteed 60% 50% % respondenten 40% 30% 20% Nu Over 5 jaar 10% 0% Postponed manufacturing Virtual warehousing Inventory ownership Optimalisatie van fysiek netwerk Bron: KPMG Transportation & Distribution (1999): Outsourcing Logistics

14 14 Economisch belang van logistiek (1) Desindustrialisatie in België sinds 1975 vooral ten voordele van de tertiaire sector en meer in het bijzonder ten voordele van de sector handel en vervoer: naar aantal vestigingen naar omzet naar investeringen

15 15 Economisch belang van logistiek (2) Stijging aantal ondernemingen in de sector handel en vervoer met 11% (tov stagnatie algemeen) Verdubbeling omzet van de sector handel en vervoer ( ) Groeivoet van investeringen ( ) in de sector handel en vervoer 5 keer zo groot als in de secundaire sector

16 16 Economisch belang van logistiek (3) Transport- en distributiesector winnen m.a.w. aan strategisch belang EDC s vormen binnen de sector handel en vervoer een bijzondere activiteit, die vanuit haar aard interessant is

17 17 Economisch belang van logistiek (4) Beide sectoren alsook hun groei is in Vlaanderen geconcentreerd op de verticale as Antwerpen- Halle-Vilvoorde en de horizontale as Kortrijk- Gent-Mechelen-Leuven-Turnhout d.w.z. regio s gekenmerkt door:» de aanwezigheid van zee-en luchthavens» goede ontsluiting» aanwezigheid van multimodale platformen

18 18 Economisch belang van EDC s welke rol kunnen EDC s spelen voor een regio als Vlaanderen? VAL creëert steeds meer werkgelegenheid (studie van CBS in Nederland in 1996, 1998 en 1999) EDC s blijken vaak voorloper te zijn van andere activiteiten, zoals call centers, hoofdkantoren, (studie van NDL Van EDC naar ELC )

19 19 ELC, voorloper van andere internationale activiteiten ELC EHQ Callcenter 18% 47% Toename economische spin-off ELC ELC ELC Productie ELC Productie ELC Productie ELC ELC Ontwikkeling in de tijd Productie Callcenter 4% Callcenter 16% Overig/R&D/training 9% EHQ 4% 4% 9% 36% 17% 36% Totaal Bron: Nederland Distributieland (2001a): Van EDC naar ELC

20 20 EDC s in Vlaanderen Marktaandeel van EDC s in Vlaanderen en omliggende landen (Frankrijk, Nederland, UK) Concurrentiepositie van Vlaanderen op basis van een aantal locatiestudies op basis van bevraging bij 100 verladers in Vlaanderen

21

22 22 Geografische spreiding van EDC s in Vlaanderen en Brussel

23 23 Marktaandeel van EDC s in Vlaanderen en omliggende landen Vlaanderen 28% Verenigd Koninkrijk 15% Frankrijk 13% Nederland 44%

24 24 EDC s in Vlaanderen per sector Other industrial 21% Healthcare 5% Automotive 17% Chemicals 17% ICT 7% Other 10% Food 9% Consumer non-food 14%

25 25 EDC s in Vlaanderen per aantal tewerkgestelden % >200 12% <10 26% % % %

26 26 EDC s in Vlaanderen naar continent van oorsprong Andere 3% Azië 23% N-Amerika 50% Europa 24%

27 27 Concurrentiepositie van Vlaanderen op basis van een aantal locatiestudies (1) Relevante vestigingsfactoren voor EDC s (cfr. 5 studies) 2 sleutelfactoren voor de vestiging van een EDC: centrale ligging en bereikbaarheid Andere: aanwezigheid andere EDC s, personeels-kosten, beschikbaarheid personeel en terreinen

28 28 Aantrekkingskracht van Europese EDClocaties in 2003 (1) European Distribution Report is studie waarin 15 landen vergeleken worden obv 15 locatiefactoren die operatoren in aanmerking nemen bij de vestiging van een distributiecentrum 1. België (idem European Distribution Report 2001) interessante huurprijzen geografische ligging de voortreffelijke verbindingsmogelijkheden

29 29 Aantrekkingskracht van Europese EDClocaties in 2003 (2) 2. Frankrijk Uitstekend wegennet Interessante huurprijzen Goede verbindingen 3. Duitsland Excellent luchtverkeer Voortreffelijk spoorwegennet 4. Nederland van de 2 de plaats naar de 4 de plaats omwille van o.a. duurdere terreinen en grote verkeersproblemen

30 30 Aantrekkingskracht van Europese EDClocaties in 2003 (3) COUNTRY Rents Land prices Labour costs Road density Road congestion Rail density Road freight Rail freight Air freight Sea freight Population density Access to the EU-core Access to the East Built new units > sq m Land supply Score RANKING Austria Belgium Czech Rep France Germany Hungary Ireland Italy Netherlands Poland Portugal Russia Spain Sweden UK Bron: Healey & Baker, 2004 Costs Transport system Accessibility Supply 1=lowest cost location 1=highest network density/low congestion 1=highest population density 1=high supply 1=largest freight market 1=greatest accessibility 5=no supply

31 31 Concurrentiepositie van Vlaanderen op basis van enquête bij verladers in Vlaanderen (1) Bevraging bij 100 verladers in Vlaanderen Belangrijke locatiefactoren voor logistieke activiteiten: centrale ligging in Europa goede ontsluiting Redenen waarom voor Vlaanderen werd gekozen: centrale ligging goede ontsluiting kwaliteit van het personeel

32 32 Indeling van de respondenten naar type Ja Nee N.A. Totaal Produktie-eenheid in VLA EDC in VLA Ja Nee Totaal

33 33 Concurrentiepositie van Vlaanderen op basis van enquête bij verladers in Vlaanderen (2) Bevraging bij 100 verladers in Vlaanderen Belangrijke locatiefactoren voor logistieke activiteiten: centrale ligging in Europa goede ontsluiting Redenen waarom voor Vlaanderen werd gekozen: centrale ligging goede ontsluiting kwaliteit van het personeel

34 34 Belangrijkste determinanten voor locatie van logistieke activiteiten Verladers met EDC in Vlaanderen Verladers zonder EDC in Vlaanderen Rang % Rang % 1 Centrale ligging 72% 1 Centrale ligging 62% 2 Goede ontsluiting via spoor 51% 2 Nabij klantenconcentraties 43% 3 Goede ontsluiting via binnenvaart 43% 3 Goede ontsluiting via havens 38% 4 Goede ontsluiting via havens 32% 4 Goede ontsluiting via spoor 36% 5 Nabij klantenconcentraties 23% 5 Beschikbaarheid van logistieke dienstverleners 23%

35 35 Concurrentiepositie van Vlaanderen op basis van enquête bij verladers in Vlaanderen (3) Bevraging bij 100 verladers in Vlaanderen Belangrijke locatiefactoren voor logistieke activiteiten: centrale ligging in Europa goede ontsluiting Redenen waarom voor Vlaanderen werd gekozen: centrale ligging goede ontsluiting kwaliteit van het personeel

36 36 Redenen waarom voor Vlaanderen gekozen werd Verladers met EDC in Vlaanderen Verladers zonder EDC in Vlaanderen Rang % Rang % 1 Centrale ligging 57% 1 Centrale ligging 45% 2 3 Goede ontsluiting via het spoor Goede ontsluiting binnenvaart 51% 2 36% 3 4 Kwaliteit van het personeel 21% 4 5 Goede ontsluiting via havens Nabijheid van klanten 19% 5 Goede ontsluiting via het spoor Goede ontsluiting binnenvaart Goede ontsluiting via havens Nabijheid van klanten Kwaliteit van het personeel Beschikb.van logist dienstverl. 38% 36% 36% 13%

37 37 Concurrentiepositie van Vlaanderen op basis van enquête bij verladers in Vlaanderen (4) Redenen waarom niet voor Vlaanderen gekozen wordt: Afhandeling van fiscale en douaneformaliteiten Belastingsdruk Locatiekeuze : opnieuw voor Vlaanderen kiezen: 75% zou opnieuw voor Vlaanderen kiezen Verwachte trends: verdere geografische concentratie van de distributie/meer logistiek uitbesteden/verdere verkorting van de doorlooptijden/toenemend belang ICT in de logistieke keten

38 38 Redenen waarom niet voor Vlaanderen gekozen wordt Verladers met EDC in Vlaanderen Verladers zonder EDC in Vlaanderen Rang % Rang % 1 Afhandeling van fiscale en douaneformaliteiten 53% 1 Afhandeling van fiscale en douaneformaliteiten 42% 2 Belastingsdruk 49% 2 Belastingsdruk 42% 3 Ontsluiting via de lucht 23% 3 Aanwezigheid van EDC s 19% 4 Nabijheid van klanten 21% 4 Ontsluiting via de lucht Gunstige regeling voor 17% expats 5 Subsidies en financiële incentives 13% 5 ICT-infrastructuur 15%

39 39 Concurrentiepositie van Vlaanderen op basis van enquête bij verladers in Vlaanderen (5) Redenen waarom niet voor Vlaanderen gekozen wordt: Afhandeling van fiscale en douaneformaliteiten Belastingsdruk Locatiekeuze : opnieuw voor Vlaanderen kiezen: 75% zou opnieuw voor Vlaanderen kiezen Verwachte trends: verdere geografische concentratie van de distributie/meer logistiek uitbesteden/verdere verkorting van de doorlooptijden/toenemend belang ICT in de logistieke keten

40 40 Concurrentiepositie van Vlaanderen op basis van enquête bij verladers in Vlaanderen (6) Redenen waarom niet voor Vlaanderen gekozen wordt: afhandeling van fiscale en douaneformaliteiten Belastingsdruk Locatiekeuze : opnieuw voor Vlaanderen kiezen: 75% zou opnieuw voor Vlaanderen kiezen Verwachte trends: verdere geografische concentratie van de distributie/meer logistiek uitbesteden/verdere verkorting van de doorlooptijden/toenemend belang ICT in de logistieke keten

41 41 Verwachte trends in Vlaanderen akkoord Niet akkoord Geen verandering Geen mening Geogr. concentratie van productie Herlocatie van productie of opslag Aanpassing distributie owv congestie Geogr. concentratie van distributie Ruimere geografische sourcing Ruimere geografische afzet Meer uitbesteden van logist. Meer retourstromen (recyclage) Nauwere relaties met leveranciers Meer aandacht voor organisatie supply chain Rapid fulfillment toepassingen Toenemend belang van e-commerce Kortere doorlooptijden Meer timed deliveries Efficienter gebruik van ruimte in voertuigen Minder risico bij distributie op lange afstand Toenemend belang van ICT Toenemende tracking en tracing Accent verschuift van kost naar kwaliteit Individualisering van producten Complexere producten

42 42 Kansen (1) logistiek en distributie heel complex geworden: EDC doet ook dienst als service center voor het beheer en de aansturing van de goederenstroom steeds meer logistieke activiteiten uitbesteed + toename van geografische reikwijdte van de logistieke partnerships

43 43 Kansen (2) Vlaanderen is een belangrijke distributie- en transportregio, dankzij gunstige geografische ligging en de goede bereikbaarheid (goede infrastructuur/vooral wegvervoer/congestie) Vlaanderen heeft even veel kans als Nederland om een EDC naar zich toe te halen, voor een stuk door problemen waarmee Nederland te kampen heeft (groeiende verkeerscongestie, schaarste aan bedrijventerreinen en werkkrachten)

44 44 en bedreigingen voor Vlaanderen Maar steeds scherpere concurrentie uit Wallonië: gouden croissant van Doornik-Bergen-La Louvière-Namen tot Luik is een dreiging voor Vlaanderen door: ruim aanbod van nieuwe logistieke gebouwen in gouden croissant lage grondprijzen verbetering van infrastructuur even centrale ligging als Vlaanderen dreigend tekort aan terreinen in Vlaanderen Weinig soepele afhandeling van fiscale en douaneformaliteiten

45 45 Conclusies (1) Infrastructuur en vervoermiddelen Internationale concurrentie Complexiteit van logistieke dienstverlening Geografisch bereik van logisitieke dienstverlening Fiscale en douaneformaliteiten

46 46 Conclusies (2) Serviceniveau van de douane Intermodaal transport ICT-toepassingen Research over de logistieke sector Outsourcing/aantrekken logistieke dienstverleners Promotie van de troeven van Vlaanderen Nazorg voor logistieke investeringen

DE TOEKOMST TELT scenario s voor een effectieve, duurzame logistiek

DE TOEKOMST TELT scenario s voor een effectieve, duurzame logistiek DE TOEKOMST TELT scenario s voor een effectieve, duurzame logistiek de europese supply chain in 2020: ontwikkelingen in distributienetwerken Een consumentenelektronica case study Hand-out Nationale Distributiedag

Nadere informatie

Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains

Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains Innovation Intelligence Logistiek en Supply Chains ȟȟ Innovation Intelligence: verkenning Logistiek en Supply Chains Innovation Intelligence: verkenning Logistiek en Supply Chains pagina 2 Onderzoek Dit

Nadere informatie

Logistieke waardenetwerken als troef voor het aantrekken van buitenlandse investeringen

Logistieke waardenetwerken als troef voor het aantrekken van buitenlandse investeringen Kennispartner Onderzoeksrapport Logistieke waardenetwerken als troef voor het aantrekken van buitenlandse investeringen Robert Boute, Rein Robberecht, Ann Vereecke Juni 2011 1 2 FLANDERS DISTRICT OF CREATIVITY

Nadere informatie

Eindrapportage Commissie Van Laarhoven Naar een vitalere supply chain door krachtige innovatie

Eindrapportage Commissie Van Laarhoven Naar een vitalere supply chain door krachtige innovatie CONNEKT-binnenwerk def 21-03-2006 15:00 Pagina 1 Eindrapportage Commissie Van Laarhoven Naar een vitalere supply chain door krachtige innovatie CONNEKT-binnenwerk def 21-03-2006 15:01 Pagina 2 INHOUD CONNEKT-binnenwerk

Nadere informatie

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND

LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND Commissie Van Laarhoven LOGISTIEK EN SUPPLY CHAINS: VISIE EN AMBITIE VOOR NEDERLAND VOORWOORD Met dit document presenteert de Commissie Van Laarhoven, als vertegenwoordiging van de supply chain partijen

Nadere informatie

Potentieanalyse geïntegreerd logistiek platform Roeselare - Izegem

Potentieanalyse geïntegreerd logistiek platform Roeselare - Izegem In opdracht van : Met de steun van : Potentieanalyse geïntegreerd logistiek platform Roeselare - Izegem 22.04.10 In opdracht van : Met de steun van : Potentieanalyse geïntegreerd logistiek platform Roeselare-Izegem

Nadere informatie

Alternatieve logistieke visies voor Intelligente en Ondergrondse Logistieke Systemen (ILS/OLS)

Alternatieve logistieke visies voor Intelligente en Ondergrondse Logistieke Systemen (ILS/OLS) vorig menu TNO-rapport Inro/Log 2000-09 TNO Inro Alternatieve logistieke visies voor Intelligente en Ondergrondse Logistieke Systemen (ILS/OLS) Schoemakerstraat 97 Postbus 6041 2600 JA Delft Telefoon 015

Nadere informatie

Integrale visie op transport en logistiek in 2040: Welke kansen zijn er voor chemie, agrofood en High Tech?

Integrale visie op transport en logistiek in 2040: Welke kansen zijn er voor chemie, agrofood en High Tech? Integrale visie op transport en logistiek in 2040: Welke kansen zijn er voor chemie, agrofood en High Tech? Walther Ploos van Amstel Vrije Universiteit Amsterdam/TNO Mobiliteit Preadvies voor de Raden

Nadere informatie

Logistiek. Service Logistiek in Zuid Nederland

Logistiek. Service Logistiek in Zuid Nederland Logistiek Service Logistiek in Zuid Nederland Colofon Innovatie Zuid Maart 2012 Thema Logistiek: Innovatie in Service Logistiek Samengesteld door Jan Willem Rustenburg en Maarten Driessen van Gordian

Nadere informatie

Met hoofdkantoren naar de top

Met hoofdkantoren naar de top Met hoofdkantoren naar de top Actie-agenda ter versterking van het vestigingsklimaat, de acquisitie en het behoud van internationale bedrijven en talenten Actie-agenda opgesteld door het Topteam Hoofdkantoren

Nadere informatie

Fulfilment van online verkoop

Fulfilment van online verkoop Oktober 2013 Fulfilment van online verkoop It takes two to tango Sop Colofon Auteurs S.J. van der Meulen Ir. M.R.J. Kindt Redactie Mr. M.C. Bode Drs. D. Mulder Drs. Ing. B.P.A.M. van de Loo Financiers

Nadere informatie

AMSTERDAM GLOBALTRADE. Een strategische verkenning naar de wisselwerking tussen de Amsterdamse haven en dienstverleningsclusters

AMSTERDAM GLOBALTRADE. Een strategische verkenning naar de wisselwerking tussen de Amsterdamse haven en dienstverleningsclusters AMSTERDAM SMART PORT in GLOBALTRADE Een strategische verkenning naar de wisselwerking tussen de Amsterdamse haven en dienstverleningsclusters Onderzoek in opdracht van Haven Amsterdam AMSTERDAM SMART PORT

Nadere informatie

Fourth Party Logistics Service Provider (4PL) T.M. Verduijn

Fourth Party Logistics Service Provider (4PL) T.M. Verduijn Fourth Party Logistics Service (4PL) T.M. Verduijn Begripsomschrijving Een Fourth Party Logistics Service biedt aan verladers een complete supply chain oplossing door het bijelkaar brengen, integreren

Nadere informatie

Brainport versterkt Nederlandse concurrentiepositie

Brainport versterkt Nederlandse concurrentiepositie Brainport versterkt Nederlandse concurrentiepositie Brainport Monitor 2014 Brainport versterkt Nederlandse concurrentiepositie - 1 Colofon Copyright 2014 Brainport Development De Brainport Monitor is een

Nadere informatie

Nederland als één logistiek netwerk in 2015

Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Samenhang versnelt versterking van onze positie TRANSPORT EN LOGISTIEK Nederland als één logistiek netwerk in 2015 Samenhang versnelt versterking van onze positie

Nadere informatie

NDL/HIDC Jaarverslag 2013 2014. Nieuwe gezicht(spunt)en

NDL/HIDC Jaarverslag 2013 2014. Nieuwe gezicht(spunt)en NDL/HIDC Jaarverslag 2013 2014 Nieuwe gezicht(spunt)en Zoetermeer, 20 november 2014 NDL/HIDC Nederland Distributieland/Holland International Distribution Council Louis Pasteurlaan 6 2719 EE Zoetermeer

Nadere informatie

whenever real estate matters

whenever real estate matters whenever real estate matters Group Hugo Ceusters-SCMS JAARVERSLAG 2014 VASTGOED TRENDS 2015/2016 Vastgoed trends 2015/2016 JAARVERSLAG 2014 inhoud p 2-3 voorwoord 6 kantoren 10 semi-industrieel en logistiek

Nadere informatie

Vrije Economische Zone

Vrije Economische Zone Vrije Economische Zone Bedrijfsbegeleider: Paul Janssen Kennislab begeleider: Jan-Willen Wesselink HvA begeleider: Johan Kalkoven In Samenwerking met: SADC Gemaakt door: Jesper van Tol 500608406 Mark Vleij

Nadere informatie

Economisch belang mainport Schiphol

Economisch belang mainport Schiphol Ministerie van Verkeer en Waterstaat stuvwxyz Programmadirectie Ontwikkeling Nationale Luchthaven Economisch belang mainport Schiphol 9 december 1999 Ministerie van Verkeer en Waterstaat stuvwxyz Programmadirectie

Nadere informatie

Ondernemen naar 2020. Kansen voor ambitieuze ondernemers. Demografie. Duurzaamheid. Internet. Technologie. Internationalisering

Ondernemen naar 2020. Kansen voor ambitieuze ondernemers. Demografie. Duurzaamheid. Internet. Technologie. Internationalisering Ondernemen naar 2020 Kansen voor ambitieuze ondernemers Inhoudsopgave Voorwoord & inleiding 3 Conclusie 4 Colofon Eindredacteur Maurice van Sante Auteurs Stef Bais Henk van den Brink Max Erich Maarten

Nadere informatie

ACTIELIJN OVERALL THEMA: CROSS CHAIN CONTROL CENTERS

ACTIELIJN OVERALL THEMA: CROSS CHAIN CONTROL CENTERS ACTIELIJN OVERALL THEMA: CROSS CHAIN CONTROL CENTERS Definitie: Een Cross Chain Control (of Collaboration) Center (4C) is een regiecentrum van waaruit meerdere supply chains gezamenlijk gecoördineerd en

Nadere informatie

Vlaams-Brabant Voedingsbodem voor slimme logistiek

Vlaams-Brabant Voedingsbodem voor slimme logistiek Vlaams-Brabant Voedingsbodem voor slimme logistiek 1 Inhoud Innovatie is de motor van economische ontwikkeling 1 Samen sterk 2 Vlaams-Brabant als logistieke Hub 3 Vlaams-Brabant, de slimme regio 10 Vlaams-Brabant,

Nadere informatie

Bundelen doe je zo! Een concreet logistiek stappenplan voor ondernemingen die lading willen bundelen in de Agrosector

Bundelen doe je zo! Een concreet logistiek stappenplan voor ondernemingen die lading willen bundelen in de Agrosector Bundelen doe je zo! Een concreet logistiek stappenplan voor ondernemingen die lading willen bundelen in de Agrosector Auteurs: Buck Consultants International, Marcel Michon (hoofdauteur) Agrotechnology

Nadere informatie

Logistieke Monitor. Regionale Benchmark

Logistieke Monitor. Regionale Benchmark Logistieke Monitor Regionale Benchmark 1 e kwartaal 2014 Inleiding De Kamer van Koophandel is er trots op u de eerste Logistieke Monitor te mogen presenteren. Het unieke van deze monitor is de regionale

Nadere informatie

DE LOGISTIEKE AMBITIES VAN MIDDEN-BRABANT

DE LOGISTIEKE AMBITIES VAN MIDDEN-BRABANT DE LOGISTIEKE AMBITIES VAN MIDDEN- Een onderzoek van TNO en Midpoint Brabant Hans Quak, Sander van der Aa, Bas Holland Tilburg, november 2011 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Logistiek met toegevoegde

Nadere informatie

Actie! 5 Logistics. 1 Hoe ziet de wereld van de logistiek eruit? 7

Actie! 5 Logistics. 1 Hoe ziet de wereld van de logistiek eruit? 7 Inhoud Actie! 5 Logistics 1 7 1.1 Wat is logistiek? 7 1.2 Is er overal evenveel logistieke activiteit? 13 1.3 Hoe is een logistieke keten opgebouwd? 25 1.4 Hoe komen afgewerkte goederen tot bij de consument?

Nadere informatie

Werken aan de toekomst. van Schiphol en de regio. Deelrapport 1: De mainport Deelrapport 2: Het milieustelsel

Werken aan de toekomst. van Schiphol en de regio. Deelrapport 1: De mainport Deelrapport 2: Het milieustelsel Deelrapport 1: De mainport Deelrapport 2: Het milieustelsel Werken aan de toekomst van Schiphol en de regio Een gezamenlijke uitgave van Schiphol Group, KLM en Luchtverkeersleiding Nederland Inhoudsopgave

Nadere informatie

Visie 2030. Port of Amsterdam, Port of partnerships. Ontwerp maart 2014

Visie 2030. Port of Amsterdam, Port of partnerships. Ontwerp maart 2014 Visie 2030 Port of Amsterdam, Port of partnerships Ontwerp maart 2014 Visie 2030 Inhoud VISIE 2030 - SAMENVATTING... 5 1. DE HAVEN ANNO NU... 13 1.1 AMSTERDAMSE HAVENREGIO IN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF...13

Nadere informatie

Ruimtelijk-economische en logistieke analyse: de Vlaams-Nederlandse Delta in 2040

Ruimtelijk-economische en logistieke analyse: de Vlaams-Nederlandse Delta in 2040 Ruimtelijk-economische en logistieke analyse: de Vlaams-Nederlandse Delta in 2040 Vlaams-Nederlandse Delta in 2040 ii Ruimtelijk-economische en logistieke analyse: de Vlaams-Nederlandse Delta in 2040 Thierry

Nadere informatie