Studiegids WORKclass Evidence Based Staffing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids WORKclass Evidence Based Staffing"

Transcriptie

1 Studiegids WORKclass Evidence Based Staffing 22 januari uur uur Welkom We zijn er trots op u binnenkort te mogen verwelkomen als deelnemer aan de Workclass Evidence Based Staffing. Ter voorbereiding hierop doen we u deze studiegids toekomen met praktische informatie over het programma. Achtergrond opleiding Hoe bepaalt u de zwaarte van het werk op een verpleegafdeling? Hoe bepaalt u dan hoeveel formatie toe te wijzen aan deze afdeling? En hoe zet u de toegewezen verpleegkundige capaciteit dan het meest optimaal in, gezien de fluctuaties in het patiëntenaanbod? De WORKclass EBS geeft op een praktische en toepassingsgerichte wijze antwoord op deze vragen. Ten grondslag aan EBS ligt meer dan 5 jaar wetenschappelijk onderzoek in de VS en Nederland. De afgelopen jaren heeft er onder 177 ziekenhuizen (waarvan 24 Nederlandse ziekenhuizen), 788 klinieken en verpleegkundigen onderzoek plaatsgevonden, wat heeft geleid tot een nieuwe standaard in verpleegkundige normstelling. Voor het eerst is op wetenschappelijk grondslagen vastgesteld welke indicatoren een relatie hebben met de werklast op verpleegafdelingen en hoe dit te vertalen naar een verpleegkundige formatie, die garant staat voor veilige en efficiënte patiëntenzorg op verpleegafdelingen afdeling.

2 Filosofie WORKclass We zijn de overtuiging toegedaan dat leren een samenspel is van ontdekken, toepassen en zelfreflectie. Deze drie didactische pijlers vormen de basis voor de WORKclass en noemen we Hands-on learning. De WORKclass staat dus voor: handen uit de mouwen en op een praktische wijze aan de slag. Concreet en praktijkgericht. Leerdoelen Tijdens de workclass leert u: Welke indicatoren bepalend zijn voor de werklast op een afdeling Hoe u de werklastindex en verpleegkundige normstelling bepaalt voor een verpleegafdeling Hoeveel verpleegkundige capaciteit er benodigd is om veilige en efficiënte patiëntenzorg op de afdeling te garanderen Hoe u de bezettingseisen bepaalt op basis van het (wisselende) patiëntenaanbod op de afdeling Hoe u tot het meest optimale basisrooster voor de afdeling komt Hoe u de werklast en de capaciteitsbehoefte voor de komende dagen/ weken prognosticeert en hoe u de meest doelmatige inzet van de verpleegkundige capaciteit garandeert Binnen de WORKclass wordt gewerkt met geanonimiseerde data van bestaande ziekenhuizen en gaat u aan de slag met data van uw eigen ziekenhuis, zodat u de concepten ook concreet kunt toepassen in de context van uw eigen ziekenhuis.

3 Opzet Programma Het programma bestaat uit 1 dag plenair onderwijs: Tijdstip Module Omschrijving inhoud uur uur Opening, introductie en Opening, introductie programma en kennismaking. kennismaking uur uur Inleiding EBS In deze inleiding verkennen we hoe ziekenhuizen nu tot verpleegkundige normstelling komen en op welke grondslagen deze gebaseerd zijn. We introduceren ook het EBS-concept en de pijlers waarop EBS gebaseerd is. Wat maakt EBS anders dan de huidige methodieken? WORKclass Deel I: Toepassen methode met een demo dataset uur uur EBS-indicatoren en bepalen van de werklastindex Van werklastindex naar formatie Van formatie naar bezettingseisen In dit blok leert u op basis van patiëntenclassificatie te bepalen hoe groot de werklast is op een afdeling. U leert welke indicatoren hierbij bepalend zijn en hoe u deze toepast en we gaan ontdekken waar de verschillen en overeenkomsten liggen tussen verschillende verpleegafdelingen. Tijdens dit blok leert u de werklastindex voor een verpleegafdeling te vertalen naar een verpleegkundige normstelling en formatie op basis van de patiëntaanwezigheid. We maken ook een verdieping naar activiteitenniveau en leggen een relatie met de wijze waarop de werkprocessen op de afdeling zijn georganiseerd en de effecten die dit heeft op de formatietoewijzing. Het patientenaanbod op verpleegafdelingen kan van dag tot dag wisselen. In dit blok leert u hoe vanuit het patiëntenaanbod te komen tot een bezettingeis. We zullen tevens stil staan bij de vraag of de fluctuaties in het patiëntenaanbod natuurlijk of onnatuurlijk zijn en welke winst er in formatie behaald kan worden door optimalisatie van het OK-schema of de opnameplanning. Gezamenlijke Lunch WORKclass Deel II: Toepassen methode met uw eigen ziekenhuisdata uur uur Indicatoren, werklastindex, formatie en bezettingseis voor uw eigen ziekenhuis In dit blok past u de methode van de voorgaande drie blokken toe op uw eigen ziekenhuis. Welke verbetermogelijkheden ziet u op het gebied van personele capaciteitsmanagement? En hoe scoort uw ziekenhuis ten opzichte van andere ziekenhuizen?

4 16.00 uur uur Prognosticeren van de capaciteitsbehoefte uur uur Afsluiting Capita selecta en evaluatie Net als de weersverwachting, zou het van meerwaarde zijn als ziekenhuizen kunnen beschikken over een betrouwbare prognose omtrent de benodigde verpleegkundige capaciteit voor de komende dagen. In dit blok gaan we met elkaar ontdekken op welke wijze tot een dergelijke prognose te komen en welke mogelijkheden er zijn om bij te sturen in de capaciteitsinzet op de afdeling Afhankelijk van de groep en specifieke leervragen vanuit de groep kan door de docenten - uitsluitend in samenspraak met de groep - inhoudelijk afgeweken worden van het programma als dit het leerresultaat ten goede komt.

5 Studiemateriaal Binnen de opleiding wordt gewerkt met Nederlandstalig en Engelstalig studiemateriaal. De WORKclass is Nederlandstalig evenals de hand-outs. Bij aanvang van de WORKclass ontvangt u uw studiemateriaal. Docenten De Workclass wordt verzorgd door Carmen van der Mark en Marcel de Jong. Carmen is programmaleider EBS in Nederland en heeft de afgelopen jaren het onderzoeksprogramma in Nederland geleid. Marcel de Jong is directeur van HOTflo en heeft zich in het verleden uitgebreid bezig gehouden met vraagstukken rondom formatiebepaling, roostering, werktijdregelingen en werktijdenergonomie van personeel. Contactgegevens: Carmen van der Mark Telefoon: Marcel de Jong Telefoon: Data Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van geanonimiseerde datasets van bestaande Nederlandse Ziekenhuizen. HOTflo draagt zorg voor de beschikbaarheid van deze data. HOTflo biedt u ook de mogelijkheid om tijdens de workclass gebruik te maken van eigen data. Bij aanmelding ontvangt u een specificatie van de benodigde data. U bent er zelf verantwoordelijk voor om conform de specificatie de data tijdig aan te leveren bij HOTflo. HOTflo draagt er dan zorg voor dat deze data ingeladen wordt in de EBS-software die gedurende de workclass tot uw beschikking staat. HOTflo kan niet garant staan voor de kwaliteit en volledigheid van de data die u aanlevert. De aan te leveren data omvat geen patiëntgegevens en zal op geen enkele wijze herleidbaar zijn naar een individuele patiënt. U wordt geacht uiterlijk voor 14 januari 2015 het databestand aan HOTflo toe te sturen. U kunt hierbij gebruik maken van: https://hotflo.wetransfer.com/ Via deze link komt u op een HOTflo-webpagina dat geschikt is om grote databestanden beveiligd naar ons toe te sturen. U kunt het bestand dan sturen naar U ontvangt per mail een bevestiging dat het bestand is aangekomen.

6 Locatie De WORKclass wordt verzorgd in Leerhotel Het Klooster te Amersfoort: Leerhotel Het Klooster Daam Fockemalaan KG Amersfoort Telefoon (+31) Routebeschrijving vanuit Utrecht, A28 Volg de A28 richting Amersfoort. Neem afslag Soesterberg, links richting Soest (Richelleweg). Weg volgen en bij het tweede verkeerslicht rechtsaf richting Amersfoort (N237 Amersfoortsestraat, overgaand in Utrechtsestraat). Voor de Stichtse Rotonde (Amersfoort) gaat u linksaf (borden Soest/Dierenpark volgen) en vervolgens na 100 meter weer links, de Daam Fockemalaan in. Na 50 meter links de ventweg in (vóór het Shell-pompstation). U ziet de ingang van Leerhotel Het Klooster na 30 meter aan uw rechterzijde. Routebeschrijving via de A1 Bij knooppunt Hoevelaken richting Amersfoort/Utrecht de A28 volgen. Neem afrit 5 (Maarn/Soest) rondweg N221 (richting Soest/Dierenpark). Deze rondweg komt uit op de Stichtse Rotonde. Op de rotonde rechtsaf en direct daarna links (richting Soest/Dierenpark Amersfoort). Rechts de Daam Fockemalaan in. Na 50 meter links de ventweg in (vóór het Shellpompstation). U ziet na 30 meter de ingang van Leerhotel Het Klooster aan uw rechterzijde. Routebeschrijving vanaf Amersfoort CS Lopend vanaf station Amersfoort, rechts de Barchman Wuytierslaan volgen. Bij de stoplichten links de Daam Fockemalaan in. Leerhotel Het Klooster bevindt zich voorbij het pompstation aan de rechterkant. De loopafstand is ca 2 km. Met het openbaar vervoer Amersfoort CS: Streekbussen: Bus 56 richting Wijk bij Duurstede en bus 52 richting Utrecht. Uitstaphalte Zorgcentrum de Lichtenberg aan de Utrechtseweg. U passeert Leerhotel Het Klooster aan de rechterkant. Over het voetpad terug lopen (ca 200 m). De ingang van Leerhotel Het Klooster bevindt zich aan de linkerkant. Er rijden taxi s vanaf station Amersfoort. Parkeergelegenheid Leerhotel Het Klooster beschikt over een ruime gratis parkeervoorziening Kosten De kosten voor deelname aan de WORKclass EBS bedragen 495,- excl. BTW. Deze kosten zijn bedoeld om de kosten voor de organisatie, zaalhuur, lunches, koffie/thee et cetera te dekken. Indien u gebruik wenst te maken van een hotelovernachting, dan is dit voor eigen rekening.

7 Overige zaken Lunches Tijdens de collegedagen wordt er een lunch verzorgd. Verder kunt u onbeperkt genieten van koffie en thee. In de ochtendpauze worden huisgemaakte lekkernijen geserveerd en in de middagpauze is er een fruitig-gezond tussendoortje beschikbaar. Laptop Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van een laptop. Deelnemers dienen deze mee te nemen op de opleidingsdagen. De laptop dient voorzien te zijn van een WIFI-internetconnectie en Excel (minimaal Excel 2007). Een basiservaring met Excel is gewenst. Verhinderd Indien u door omstandigheden verhinderd bent (een deel van) het programma bij te wonen, neem dan contact op met uw docent. In samenspraak wordt dan gezocht naar een oplossing voor de gemiste lesstof. Afmelding Kosteloze afmelding is mogelijk tot 4 weken voor aanvang van het programma. Voor latere afmeldingen is het gehele bedrag verschuldigd. De deelnemer heeft de mogelijkheid om bij afmelding een vervanger te sturen. Annulering HOTflo behoudt zich het recht voor bij onvoldoende belangstelling (minder dan 8 aanmeldingen) het programma te annuleren tot uiterlijk 3 weken voor aanvang van het programma. Het lesgeld wordt in dit geval gerestitueerd. Evaluatie Wij stellen uw mening sterk op prijs. Na afloop van het programma wordt u gevraagd schriftelijk te evalueren en we waarderen het zeer als u deze evaluatie wilt invullen. Vragen? Indien u nog vragen heeft van welke aard dan ook, neem contact op met HOTflo: Telefoon: +31 (0) Certificaat U ontvangen na afloop een certificaat van deelname.

Studiegids WORKclass Bedden & Verpleegkundige Capaciteit

Studiegids WORKclass Bedden & Verpleegkundige Capaciteit Studiegids WORKclass Bedden & Verpleegkundige Capaciteit Dag 1 05 februari 2015 Dag 2 05 maart 2015 09.00 uur - 17.00 uur 09.00 uur - 17.00 uur Welkom We zijn er trots op u binnenkort te mogen verwelkomen

Nadere informatie

TOPCLASS HOSPITAL CAPACITY MANAGEMENT

TOPCLASS HOSPITAL CAPACITY MANAGEMENT TOPCLASS HOSPITAL CAPACITY MANAGEMENT HOTflo Academy is een onderdeel van HOTflo Company HOTFLO ACADEMY Bewustwording, expertise en vaardigheden vormen de basis voor verandering. Op basis hiervan is de

Nadere informatie

veel gestelde vragen Het Talenhuis

veel gestelde vragen Het Talenhuis Het Talenhuis Heeft u nog een vraag over studeren bij Het Talenhuis? Op deze pagina vindt u de antwoorden op de. Staat uw vraag er niet tussen, stel hem dan via het contactformulier. Overzicht : Het Talenhuis

Nadere informatie

Vervolgopleiding Systemisch coachen

Vervolgopleiding Systemisch coachen Vervolgopleiding Systemisch coachen Al het persoonlijke is universeel Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting wil ik op? Hoe vind ik de balans tussen

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Sales en Klantgerichtheid Succesvol Pitchen programma Onder leiding van deskundige trainers wordt aandacht besteed aan

Nadere informatie

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde -

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde - Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding Professional coach Wie zichzelf kent, kent iedereen - Chinees gezegde - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Leadership Academy TraineEship voor Young Potentials Veel grote, vooraanstaande organisaties hebben

Nadere informatie

Informatie over de training Wijzer Werken

Informatie over de training Wijzer Werken Informatie over de training Wijzer Werken Toepassen van de Theory of Constraints en Thinking Processes (in de gezondheidszorg) De methodiek is, naast de gezondheidszorg, ook in andere organisaties toepasbaar

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 PRACTITIONER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 1.690,- Studiemateriaal: 125,- Examenkosten:

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 FOUNDATION In deze training wordt ingegaan op principes van projectmatig werken volgens de PRINCE2-methode.

Nadere informatie

Samen verder met NEN 1010

Samen verder met NEN 1010 Galvanistraat 51 6716 AE Ede T 0318-631 670 E info@elektroraad.nl www.elektroraad.nl leertraject voor werkzoekenden in de elektrotechniek Samen verder met NEN 1010 een initiatief van Elektroraad datum:

Nadere informatie

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Ouderbrochure Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Over deze brochure Deze brochure is bedoeld voor de ouders van patiënten die bij Curium-LUMC

Nadere informatie

Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders

Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd,

Nadere informatie

www.5-wheeldrive.com BELEVING & Het 5 Wheel Drive Concept Train de Trainer voor docenten en opleiders

www.5-wheeldrive.com BELEVING & Het 5 Wheel Drive Concept Train de Trainer voor docenten en opleiders BELEVING & Het 5 Wheel Drive Concept Train de Trainer voor docenten en opleiders Algemeen De hoge kwaliteitseisen op het gebied van de belevingswaarde vragen om steeds meer inzicht in beleven. Om die reden

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie

Studiegids 2015 Opleiding tot Coach

Studiegids 2015 Opleiding tot Coach Studiegids 2015 Opleiding tot Coach Basisjaar: Academisch Coach Inhoudsopgave Coachen... 3 Resultaat van de opleiding... 3 Doelgroep... 3 De Organisatie... 4 Onze Visie... 4 De Opleiding... 5 Opzet van

Nadere informatie

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013

Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013 Uitnodiging Masterclass Aan de slag met zorgverzekeraars: hoe organiseer ik dat? Voorjaar/zomer 2013 Voor de burger is het straks van belang dat gemeenten en zorgverzekeraars tot een goede afstemming van

Nadere informatie

Didactiek voor HBO-docenten

Didactiek voor HBO-docenten Didactiek voor HBO-docenten Programmagids 2013/2014 Didactiek voor HBO-docenten 2013/2014 Inhoud pagina Didactiek voor HBO-docenten 2 Inleiding 2 Doelgroep 2 Inhoud en doelen 2 Opleiders 7 Inlichtingen

Nadere informatie

Coachen voor professionals

Coachen voor professionals Informatiefolder Coachen voor professionals Coaching opleidingen geïnspireerd op Generatief Leiderschap Caleidoscoop Leertrajecten Leo van der Weijdenstraat 8 5461 EH Veghel T. 0413 321783 F. 0848 368056

Nadere informatie

Krediet, Vermogen en Inkomensvoorziening

Krediet, Vermogen en Inkomensvoorziening Krediet, Vermogen en Inkomensvoorziening In deze opleiding ontwikkelt u algemene kennis van Krediet, Vermogen en Inkomensvoorziening. Dit praktijkgerichte programma is dan ook specifiek afgestemd op uw

Nadere informatie

ABC ABC 13-14 STUDIEGIDS ABC ONDERWIJSINSTITUUT PD BESTUURLIJKE INFORMATIEVOORZIENING BASISKENNIS BOEKHOUDEN BASISKENNIS LOONADMINISTRATIE

ABC ABC 13-14 STUDIEGIDS ABC ONDERWIJSINSTITUUT PD BESTUURLIJKE INFORMATIEVOORZIENING BASISKENNIS BOEKHOUDEN BASISKENNIS LOONADMINISTRATIE ABC ONDERWIJSINSTITUUT postbus 8118 3301 CC Dordrecht telefoon 078 618 66 62 ABC ABC STUDIEGIDS PD BESTUURLIJKE 13-14 INFORMATIEVOORZIENING BASISKENNIS BOEKHOUDEN BASISKENNIS LOONADMINISTRATIE BASISKENNIS

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRAKTIJKGERICHTE OPLEIDING MET OFFICIËLE CERTIFICERING LEAN SIX SIGMA - BLACK BELT UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 4.490,- Studiemateriaal: 250,-

Nadere informatie

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Brochure Training HR en timemanagement In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Training HR en timemanagement 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie