Kwaliteit uit Limburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteit uit Limburg"

Transcriptie

1 Kwaliteit uit Limburg jaarbericht 2011 mediaan automatisering

2 Kwaliteit uit Limburg jaarbericht 2011 mediaan automatisering

3

4 Inhoud Kwaliteit uit Limburg 5 Mensen met passie maken het verschil 9 Profiel, missie en visie 13 De wereld van ICT in 2011 en Mediaan automatisering in Mediaan Duitsland 25 Klanttevredenheid 27 Tevredenheid medewerkers 31 Succesvol ondernemen en maatschappelijke betrokkenheid 35 Publicaties 39 Enkele kengetallen 43 Bedankt 47

5 Er met kop en schouder boven uit steken 4

6 Kwaliteit uit Limburg Dit jaarbericht van Mediaan automatisering beschrijft de resultaten en ontwikkelingen die zijn gerealiseerd door Mediaan automatisering in het verslagjaar Net als in 2009 en 2010 vertellen we u in dit jaarbericht graag wie we zijn, wat we doen en wie de opdrachtgevers zijn waarvoor we werken. Ondanks aanhoudend moeilijke economische omstandigheden mogen we vaststellen dat 2011 opnieuw een belangrijk en bijzonder succesvol jaar is geweest voor ons bedrijf. Het is een resultaat waar we trots op zijn en dat ons met voldoening vervult. Het motiveert ons extra om ook in 2012 met passie en overtuiging ons werk te blijven doen en ons te blijven concentreren op onze kernwaarden professionaliteit, kwaliteit, klant- en medewerkerstevredenheid en een solide financiële positie. In dit jaarbericht schetsen we kort hoe het de automatiseringsbranche in 2011 is vergaan, hoe Mediaan automatisering hierop heeft ingespeeld en wat de resultaten daarvan zijn. De overige onderwerpen die in dit jaarbericht in de diverse hoofdstukken aan de orde komen, zijn Mediaan Duitsland, Klant- en Medewerkerstevredenheid, Publicaties in 2011 en Succesvol ondernemen en maatschappelijke betrokkenheid. We besluiten dit jaarbericht met het hoofdstuk Kengetallen. Limburg We hebben gekozen voor Kwaliteit uit Limburg als titel en motto voor dit jaarbericht. Uit eigen ervaring weten wij dat in onze provincie heel wat ondernemers actief zijn die dagelijks aantonen dat hun Limburgse producten voortreffelijk zijn. Ze dragen bij aan de goede gezondheid en aan het welbehagen van de consumenten die deze producten kopen. De makers van deze streekproducten geloven in eigen kracht en vertellen zelfbewust en trots iedere keer vol overtuiging hun verhaal. Met plezier delen zij hun kennis en ervaring met anderen. Het is het type ondernemer dat niets te veel is. Op een gepassioneerde manier werkt hij duurzaam aan kwaliteitsverbetering en innovatie. Hij motiveert als vanzelfsprekend zijn medewerkers en koestert zijn klanten en de leveranciers waarmee hij jarenlang samenwerkt. Korte-termijn-denken is hem of haar vreemd. Oog en oor voor zijn omgeving, de mensen die er wonen en werken en de zorg voor een bestendige toekomst juist niet. 5

7 6

8 Wat deze ondernemer kenmerkt is de passie en de bevlogenheid waarmee hij dagelijks zijn bemodderde laarzen aantrekt om zijn werk te doen. Succes maakt hem niet hoogmoedig of arrogant, authenticiteit en bescheidenheid zijn voor hem voorname karaktertrekken. Succes is voor deze man of vrouw het vanzelfsprekende resultaat van hard werken, focussen en de juiste inrichting van een productieproces dat er op natuurlijke wijze voor zorgt dat de beoogde doelen gerealiseerd worden. Zo maakt deze ondernemer het verschil. Net zoals Mediaan dat doet. De Limburgse bedrijven die hun medewerking hebben gegeven aan dit jaarbericht zijn voor ons een waardevolle inspiratiebron geweest bij de samenstelling. Diverse van hen hebben ons van beeldmateriaal voorzien. We zijn trots en dankbaar dat we met hen mochten kennismaken en van hun kennis en ervaring konden leren. Net als wij hechten deze Limburgse ondernemingen veel belang aan topkwaliteit en zijn zij trots op de omgeving waarin zij wonen en werken. Ook de uitspraken en gezegden in dit bericht verbinden hen met ons. Wij identificeren ons hier graag mee, omdat ze kenmerkend en illustratief zijn voor de bedrijfsfilosofie en cultuur van ons bedrijf. Een digitale versie van het Jaarbericht 2011 staat op onze website Léon Beerendonk 7

9 Gouden appels op zilveren schalen 8

10 Mensen met passie maken het verschil Mediaan is sinds 1984 onafgebroken succesvol en boekt op verschillende terreinen duurzaam positieve resultaten. Dat heeft alles te maken met onze visie op ondernemen, op klanten, de mensen die bij ons werken en op de manier waarop zij onze kernwaarden in de praktijk brengen. Die kernwaarden zijn de hoogste kwaliteit, klant- en medewerkerstevredenheid en duurzame en gedegen finan ciële resultaten. In het verlengde hiervan zijn de volgende aspecten eveneens belangrijk: het verwerven van topprojecten bij topklanten, de passie en toewijding van onze medewerkers bij het helpen realiseren van projecten, sociale competenties en de ambitie om altijd de beste te willen zijn. Dit rijtje wordt gecompleteerd met een hoog innovatiegehalte en een realistisch ambitieniveau. De combinatie van een heldere lange termijnstrategie en het op korte termijn winnen van offertes en realiseren van projecten maakt van Mediaan een uitdagend bedrijf dat flexibel en slagvaardig opereert in een internationale omgeving. Wij zijn als een vlucht trekvogels in de lucht of een school vissen in het water. Onze kritische blik is gericht op de lange termijn. Dat zorgt ervoor dat we in goede tijden niet overmoedig worden en in slechte tijden lef tonen en een stap naar voren doen. We nemen juist dan verantwoordelijkheid voor de toekomst van ons zelf en die van onze opdrachtgevers. Succes is immers niet voor lafaards. Iedere dag opnieuw draait daarbij alles om ondernemende mensen. Dit type medewerker kan goed samenwerken in een op duurzame resultaten gerichte organisatie en doet geen concessies aan zijn persoonlijke en professionele kwaliteiten of aan de kwaliteit van onze producten en diensten. Onze medewerkers zijn empathisch, blijven dicht bij zichzelf, hebben passie voor hun werk en komen altijd hun afspraken na. Zij zijn creatieve teamspelers die met beide voeten op de grond staan en hebben de moed en de competenties om in het contact met hun klanten positief kritisch te zijn en desnoods tegen de stroom in te zwemmen. Zij verpersoonlijken onze visie en slagen er ieder jaar opnieuw in om positieve cijfers te realiseren. Wij zijn er trots op dat 2011 voor Mediaan - ondanks forse economische tegenwind - in termen van netto omzet het beste jaar was sinds de oprichting van ons bedrijf. 9

11 10

12 Uiteindelijk gaat het niet om het korte termijn succes als doel op zichzelf, maar vooral om succes in relatie tot de manier waarop dat wordt bereikt, met andere woorden de inrichting van het productie proces. Erin slagen je doelstellingen te verwezenlijken impliceert dat het productieproces zodanig is ingericht dat het beoogde doel vanzelfsprekend bereikt wordt. Financiële resultaten zijn een gevolg van deze werkwijze. Onze aanpak faciliteert leidinggevenden om randvoorwaarden te scheppen voor onze uitvoerend specialisten. Zij werken in multi - disciplinaire teams en realiseren voor onze klanten de IT-oplossingen die zij nodig hebben om hun bedrijfsprestaties nog verder te verbeteren. Onze processen zijn gericht op het realiseren van maximale toegevoegde waarde in termen van tevreden klanten, tevreden medewerkers, een kwalitatief hoogstaande dienstverlening en een efficiënte professionele bedrijfsvoering. Passie staat daarbij centraal en maakt het verschil: passie is de echte waarde tussen mensen en de ware drijfveer achter de successen die zij samen realiseren. Mensen met een passie willen altijd beter, vergaren voortdurend nieuwe kennis en delen die graag met anderen. Zij blijven hun verhaal uitleggen en uitdragen, zijn vol zelfvertrouwen en geloven in hun eigen kunnen. Zo maken zij, zo maakt Mediaan het echte verschil. 11

13 Weten waar Abraham de mosterd haalt 12

14 Profiel, missie en visie Profiel Mediaan is een onafhankelijk en internationaal opererend ICT-bedrijf, opgericht in 1969 en actief in de automatisering sinds Inclusief extern personeel werken bij Mediaan 90 medewerkers. Het hoofdkantoor is gevestigd in Heerlen, ons Duitse zusterbedrijf opereert vanuit Düsseldorf. Mediaan is in 2011 voor de vierde keer op rij gekozen als Top ICT Werkgever en is ISO 9001 gecertificeerd. Onze D&B Rating is 2A1 ( AAA ). Visie Mediaan is ervan overtuigd dat ICT een onmisbare bijdrage levert aan het succes van bedrijven, overheden en organisaties. Zowel in de ontwikkeling van producten en diensten als in de realisatie van een adequate bedrijfsvoering en van kwaliteitsmanagement speelt informatietechnologie steeds vaker een bedrijfskritische rol. De mate waarin wij erin slagen om onze opdrachtgevers te helpen een voorsprong op hun concurrenten te nemen én te behouden door het gebruik van informatietechnologie, is de beste graadmeter voor de kwaliteit en de effectiviteit van onze dienstverlening. Missie Our mission: smiling and proud customers with best-in-class businessperformance, based on superior implementation of processes and ICT, loyal to our brands in Benelux, Germany, Austria and Switzerland. Het is onze missie om met behulp van informatietechnologie (IT) doorbraken te realiseren in de bedrijfsprestaties van onze klanten. Vanuit het streven hen maximaal te faciliteren, werken wij aan de realisatie van duurzame, strategische en bedrijfskritische IT-oplossingen van de hoogste kwaliteit. Kernactiviteiten De kernactiviteiten van Mediaan kunnen we als volgt omschrijven en samenvatten. Het voor (inter)nationale opdrachtgevers voeren van regie (programma- en projectmanagement) over complexe, bedrijfskritische ICT innovatie en -renovatie (mega)projecten, alsmede 13

15 14

16 het vaststellen van de (enterprise-, solution-, project-) architectuur voor deze projecten. Het adviseren en ondersteunen van opdrachtgevers met het daadwerkelijk veranderen van de integrale bedrijfsvoering met als focus klant- en bedrijfsprocessen, organisatie en cultuur. Het ontwikkelen, realiseren en beheren van bedrijfskritische maatwerkapplicaties. Het betrouwbaar schonen en omzetten van data in grote migratieprojecten volgens een eigen ontwikkelde methode met rapportages die de hoge controle-eisen van onze opdrachtgevers, auditors en accountants doorstaan. Het adviseren van opdrachtgevers hoe maatwerkapplicaties gerealiseerd en beheerd kunnen worden. Het ontwikkelen, onderhouden en beheren van producten voor het primair en voortgezet onderwijs (IKnow en IGrow). Onderscheidend Om onze missie te realiseren hebben onze hoog gekwalificeerde medewerkers kennis van ICT en van de business van de klant en van die van zijn concurrenten. Onze aanpak ( de dood of de gladiolen ) kenmerkt zich door professionaliteit, kwaliteit, focus, passie en betrokkenheid. De megaprojecten die wij voor onze klanten uitvoeren, een bijzondere tak van sport, hebben Mediaan sinds de oprichting een groot aantal successen en een schat aan ervaring en kennis opgeleverd. Deze succesvolle (mega)projecten stellen ons in staat onze klanten te volgen in zowel binnen- als buitenland. Toekomst Algemeen directeur Léon Beerendonk heeft begin 2012 aangeven de komende 5 jaar met passie en ambitie te blijven werken aan een Mediaan dat over 15 jaar nog steeds een kern - gezond bedrijf is, een fijn bedrijf om voor te werken, met een uitstekende uitstraling naar klanten en medewerkers. Om die ambitie te kunnen waarmaken moet ons bedrijf groeien. Enerzijds gebeurt dit door te starten met de voorbereidingen voor een eigen vestiging in België, anderzijds door optimalisering van de samenwerking tussen Mediaan Nederland en Duitsland (Telecom en Utilities & Programma Management). Op de langere termijn werken we aan de realisatie van Mediaan-Zuid (omgeving München) en Mediaan-West (in het westen van Nederland). Daarnaast willen we echter ook autonome groei realiseren in Nederland door het verwerven van opdrachten bij grote (Limburgse) bedrijven binnen een straal van 100 km. 15

17 Klare wijn schenken 16

18 De wereld van ICT in 2011 en 2012 Ondanks de wereldwijde economische malaise en de diepe recessie zijn in 2011 de ICTbestedingen op peil gebleven. De grootste kostenposten zijn software, servers, telecom, websites en randapparatuur. Cloud computing wordt als grootste groeipost gezien. De bestedingen voor consultancy, interim management en opleidingen staan onder druk. In de eerste helft van 2011 trekt de markt weliswaar aan, later in het jaar zakken de cijfers echter weg en zijn de effecten van de crisis duidelijk merkbaar. Van een groeiende vraag is zeker niet langer sprake. Als gevolg van de Europese schuldencrisis en negatieve economische ontwikkelingen is de ICT-markt onzeker en volatiel. Een consistent beeld in 2011 is dat het MKB over de hele linie vrijwel uitsluitend verantwoordelijk is voor het op peil blijven van de vraag naar ICT-ers. De sectoren productie en industrie zetten de toon waar het gaat om bestedingen in hardware, software en externe ICT-services. Opvallend is wel de terugloop van het bestedingsniveau bij bedrijven met meer dan 500 medewerkers. Ruim een kwart van de managers van deze 500+ organisaties ziet een afname van interne en externe ICT ers. Bijna 40 procent van deze managers verwacht tevens een daling van ICT-investeringen. Ten aanzien van de uitgaven voor software hebben de grootste bedrijven als enige positieve groeiverwachtingen. De ICT-bestedingen bij de overheid laten nauwelijks groei zien. Het optimisme dat de overheidssector in oktober 2010 laat zien, is nu verdwenen. Overheids- en non profit organisaties met meer dan 500 werknemers worden geconfronteerd met stevige bezuinigingsmaatregelen. Ze schroeven hun bestedingen aan hardware en software terug, een signaal dat ook de overheid het water tot aan de lippen staat. De vraag naar externe ICT-ers neemt in het laatste kwartaal van 2011 af. Zij zijn daarmee de eerste slachtoffers van de crisis. Tot het eind van 2011 wisten zij de dans nog te ontspringen, zij constateren nu dat bedrijven vooralsnog minder behoefte hebben aan hun diensten. Vooral bij ondernemingen met meer dan 500 werknemers zijn ze uit de gratie, een beeld dat wordt geïllustreerd door de ICT Indicator van Ernst & Young. Die daalt van een niveau van 116 punten in juli en 89 punten in oktober 2011 naar 75 punten begin De verwachte afname voor bestedingen aan hardware en externe ICT-services is slecht nieuws 17

19 18

20 voor de toeleverende bedrijven. Vooral ondernemingen met meer dan 500 werknemers en het kleinbedrijf willen in hun ICT-uitgaven snijden. Alleen onder middelgrote bedrijven lijkt er nog animo te zijn om te investeren. Conclusie Het beeld over 2011 en voor 2012 is grillig. De markt is op zoek naar richting maar heeft die nog niet gevonden. De belangrijkste trend is wel dat ICT-dienstverleners blijven reorganiseren om hun personeelsaantallen af te stemmen op de vraag uit de markt. Daarbij zullen outsourcingscontracten waarschijnlijk stabiel blijven, systeemintegratie en consulting daarentegen komen onder druk te staan. Ondanks die onrust en grilligheid is 2011 voor Mediaan automatisering een meer dan goed jaar geweest. 19

21 Groeien als hop 20

22 Mediaan automatisering in 2011 In economisch opzicht was 2011 een jaar waarin de Europese schuldencrisis zorgde voor een opeenstapeling van risico s voor de economie en de financiële markten. Mediaan heeft desondanks een uitstekend resultaat behaald. In netto omzettermen is 2011 voor onze onder neming zelfs het beste jaar in haar 27-jarige bestaan. Onze continuïteit is voor de korte en middellange termijn gewaarborgd. De basis voor deze goede financiële resultaten wordt gevormd door continuïteit: een stevig en groeiend klanten bestand en een solide en vaste groep medewerkers in combinatie met een producten- en dienstenportfolio met een hoge toegevoegde waarde. Projecten In Nederland hebben we in 2011 diverse grote toonaangevende projecten succesvol afgerond: o.a. bij XS4ALL IT management reorganisation en bij Telfort de overgang naar een nieuw prepaid platform. De inzet voor Aevitae is in 2011 gegroeid. De klanttevredenheid bleef onverminderd hoog: 9. Voor het ministerie van EL&I is in het Client Export traject een internationale doorbraak gerealiseerd met het project E-certificering. Voor het gros van haar klanten werkt Mediaan langer dan 7 jaar. Op het gebied van programmamanagement hebben we in de loop der jaren een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd, o.a. in de telecomsector. Het gaat hierbij om projecten met opgeteld een totaal aan programmakosten van meer dan 2 miljard Euro. Dat geldt ook voor de ontwikkeling en het onderhoud van software in de publieke sector (m.n. ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie). En hierbij gaat het om een totaal van meer dan 130 miljoen Euro waarvan 70 miljoen Euro op basis van fixed price/fixed date. HRM 34% Van de Medianers werkt in 2011 langer dan 20 jaar bij ons bedrijf en nog eens 28% tussen de 10 en 20 jaar. In 2011 vieren 5 medewerkers een jubileum, samen goed voor 75 jaar Mediaan. Met het oog op de toekomst is in 2010 stevig geïnvesteerd in mensen. Dat levert in 2011 nieuwe.net-, Prince 2- en Java-certificeringen op, evenals de kwalificatie Microsoft Certified Silver Partner. In 2011 zijn voor het stimuleren van kennisontwikkeling drie kennisgroepen gestart: Microsoft, Oracle en Social Media. In 2011 is Mediaan voor het vierde opeenvolgende jaar uitgeroepen tot TOP ICT werkgever door CRF. De beoordeling van de audit voor ISO 9001 levert het maximale resultaat op. 21

23 22

24 Financiële resultaten Het geconsolideerde resultaat van Mediaan Nederland en Mediaan Deutschland GmbH gepland* 2011 resultaat* Netto omzet 10,95 11,56 Kostprijs omzet 01,75 01,53 Bruto marge 09,20 10,03 Kosten 07,85 08,18 Bruto resultaat 01,35 01,85 Baten en lasten 00,05 00,01 Resultaat voor VPB 01,40 01,86 Belastingen 00,40 00,49 Deelnemingen ,04 Resultaat na VPB 01,00 01,34 * x f 1 miljoen Tabel 1. Trend ontwikkeling netto omzet, bruto marge, netto winstmarge Tabel 2. Trend rentabiliteit TV, rentabiliteit EV, solvabiliteit Definities: Netto omzet omzetontwikkeling indexgetal (2006 = 100) Rentabiliteit TV bedrijfsresultaat / totale vermogen Bruto marge bruto omzet resultaat / netto omzet Rentabiliteit EV Netto winstmarge resultaat na belastingen / netto omzet Solvabiliteit eigen vermogen / balanstotaal resultaat na belastingen / eigen vermogen 23

25 Spek op de ribben hebben 24

26 Mediaan Duitsland Hoewel Mediaan Duitsland formeel buiten de scope ligt van deze jaarrapportage van Mediaan automatisering in Nederland, besteden we er hier toch aandacht aan. MediaanABS GmbH heeft in de vijf jaar van haar bestaan (2011) inmiddels een uitstekende reputatie en een duidelijke positie in Duitsland verworven. Het bedrijf ontwikkelt zich gestaag en heeft sinds de start in 2006 inmiddels 18 topmensen in dienst genomen. In 2011 zijn opnieuw 3 medewerkers erbij gekomen, het personeelsverloop is tot nu toe 0%. Voor MediaanABS GmbH is 2011 een topjaar geweest in bruto omzet, netto omzet en resultaat. In totaal zijn meer dan 60 klantcontracten afgesloten, die betrekking hebben op circa 36 projecten, een duidelijke stijging ten opzichte van Deze projecten hebben vooral betrekking op Boardroom Consultancy, Programma- & Projectmanagement, Architectuur & Ontwerp en Verander- & Implementatiemanagement. Waar dat mogelijk is, is gezocht naar een integrale capaciteitsplanning en bemensing over Nederland en Duitsland heen. Het vijfjarig bestaan van MediaanABS GmbH is in juni 2011 groots gevierd met naar schatting 500 klanten en overige relaties. Het merk MediaanABS GmbH is daarnaast prominent in de markt gezet door actief deel te nemen in samenwerkingsverbanden met diverse partners: DASMA, TMF, M2M Alliance, Digitale Stadt Düsseldorf, enzovoorts. De groei van MediaanABS GmbH in Duitsland levert een substantiële bijdrage aan de continuïteit en de groei van de onderneming Mediaan. Een noodzakelijke ontwikkeling, want de directie wil de komende jaren met passie en ambitie werken aan een kerngezonde euregionale onder - neming die tot in lengte van jaren kan blijven voortbestaan. Net als in Nederland worden onze Duitse collega s gestimuleerd om op inhoudelijke deelgebieden persoonlijk meesterschap te ontwikkelen. Het doel daarvan is het onderscheidend vermogen van Mediaan verder te ver - groten. 25

27 Van de hoed en de rand weten 26

28 Klanttevredenheid Klanttevredenheid is één van de pijlers waarop Mediaan haar bedrijfsfilosofie baseert. Dit onderdeel van het bedrijfsproces wordt gemonitord en vastgesteld in tussen- en eindevaluaties met de klant en door middel van interne voortgangsrapportages. We hebben daarnaast een klachtenprocedure en stellen vast dat in 2011 geen klachten van klanten zijn ontvangen, van welke aard ook, die ertoe hebben geleid dat opdrachtgevers afscheid van ons hebben genomen. In 2011 zijn geen facturen verstuurd die aanleiding gaven tot het indienen van klachten. Tijdens de looptijd van programma s en projecten hebben geen ontwikkelingen plaats gevonden die leidden tot klant ontevredenheid. Vermeldenswaard is de klanttevredenheidsscore van onze grootste klant: 9,0 op een schaal van 10. Dit heeft in 2011 geleid tot verlenging voor een langere periode van de samenwerking met ons bedrijf en tot een verdere uitbreiding van onze dienstverlening. Mediaan is zelf ook klant en maakt gebruik van leveranciers die producten en diensten leveren. De conclusie over 2011 is dat we tevreden zijn over de samenwerking met deze leveranciers, met de producten en diensten die zij hebben geleverd en met de medewerkers en consultants die zij in deze projecten hebben ingezet. We kunnen vaststellen dat de klanttevredenheid in 2011 onverminderd hoog is (schaal 1-10). Prestatie-indicatoren norm Klanttevredenheid A&M/V&I* 7,0 8,1 7,9 7,6 Klanttevredenheid I&A** 7,0 8,3 8,2 8,1 Klanttevredenheid A&M/V&I 3 jaren klant 4,3 4,6 3,4 Klanttevredenheid I&A 3 jaren klant 10,7 8,8 7,3 * A&M/V&I: Architectuur & Management / Verander & Implementatie Management ** I&A: Informatisering & Automatisering 27

29 28

30 Voor Mediaan zijn medewerkerstevredenheid, klanttevredenheid en klantloyaliteit de basis voor het succesvol uitvoeren van projecten. Die projecten zijn doorgaans maatwerkoplossingen voor onze klanten en altijd bedrijfskritische applicaties voor het (grotere) MKB. Onze maatwerkoplossingen karakteriseren zich door transparantie (omvang uitgedrukt in functiepunten), een vaste prijs per functiepunt en een leverbetrouwbaarheid van 99,9%. Jos Wulms Essentieel voor het bereiken van een hoge klanttevredenheid is het leveren van een herkenbare toegevoegde waarde. Wij zijn er van overtuigd dat onze klanten niet op zoek zijn naar meer van hetzelfde. Wij dienen voor hen een meerwaarde te zijn op het gebied van kennis, kwaliteit, inzet en betrokkenheid. Die kernwaarden vormen de basis voor een partnership, waarin we niet alleen leveren wat de klant vraagt, maar ook wat de klant nodig heeft. Klanttevredenheid en -vriendelijkheid komt er in feite op neer dat je je de problemen en de uitdagingen van de klant letterlijk eigen maakt. Dit doe je om van daaruit voor klanten de best passende oplossingen te realiseren. Eigen maken wil zeggen, dat je handelt alsof het je eigen probleem of uitdaging is en alsof het bedrijf waarin een en ander speelt je eigen bedrijf is. Jan Stegink Arndt van den Beuken 29

31 Er is leven in de brouwerij 30

32 Tevredenheid medewerkers In het Mediaan meester-gezel-leerlingsysteem worden onze juniormedewerkers begeleid door een seniormedewerker vanaf hun binnenkomst tot het moment waarop zij doorgroeien naar een hogere functie. Deze begeleiding staat aan de basis van een beleid, dat erin voorziet dat medewerkers groeistappen kunnen zetten en werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Learning on the job is daarin belangrijk, net als goede primaire en secundaire arbeids - voorwaarden, voortgezette opleidingen en trainingen, carrière- en doorgroeikansen en een gezonde en prettige bedrijfscultuur. Dit leidt tot een medewerkerstevredenheidscore, die zich al jaren op het zelfde hoge niveau beweegt. Niet voor niets werd Mediaan in 2011 voor het vierde jaar op rij door het onafhankelijke instituut CRF Top Employers Nederland (CRF) uitverkozen tot Top ICT Werkgever. Een uitverkiezing waarvoor ons bedrijf in 2012 overigens niet meer in aanmerking kan komen, omdat CRF met ingang van 2012 haar toelatingseisen wijzigde en alleen nog bedrijven beoordeelt met meer dan 250 medewerkers in actieve dienst. Vaststelling van de medewerkerstevredenheid gebeurt op basis van beoordelingsgesprekken en d.m.v. schriftelijke rapportages. De gesprekken kenmerken zich door diepgang, een 360 graden beoordeling en positief kritisch gehalte. De onderwerpen waarop de tevredenheidsscore van toepassing is, zijn arbeidsvoorwaarden, opleidingsmogelijkheden, werkklimaat en werkdruk. In een aparte meting geven onze medewerkers hun tevredenheidsscore over de projecten waaraan zij voor onze klanten werken. Medianers krijgen verder de gelegenheid om in deze en andere gesprekken duidelijk te maken of zij plezier in hun werk hebben. De resultaten van beoordelingsgesprekken worden systematisch geanalyseerd en zijn input voor sturing door ons management. De medewerkerstevredenheid is in 2011 onverminderd hoog (schaal 1-10). Prestatie-indicatoren Norm Medewerkertevredenheid A&M/V&I 7,0 8,0 7,7 7,6 Medewerkertevredenheid I&A 7,0 7,3 7,2 7,3 31

33 32

34 Mediaan biedt mij kansen om mijzelf te ontwikkelen in uitdagende en leerzame projecten. Die manier van werken bevalt mij erg goed. Het zorgt ervoor dat ik elke dag met veel plezier naar mijn werk kom. Stefan Daelemans Van oud geleerd is jong gedaan. Mediaan zorgt dat nieuwe Medianers kunnen excelleren in hun vakgebied. Bij elke fase, staat er een senior klaar, om je waar nodig te begeleiden met zijn jarenlange ervaring. Timothy Pranger In 2011 heb ik mijn certificaat Microsoft Certified Professional Developer gehaald. Ik krijg bij Mediaan de tijd en de vrijheid om mijn eigen leerplan te kunnen voltooien. En als ik tijdens mijn programmeerwerkzaamheden ergens niet uit kom, zijn er altijd collega s die bereid zijn om je te helpen en mee te denken over oplossingen. Simone Janssen 33

35 Het komt voor de bakker 34

36 Maatschappelijke betrokkenheid Mediaan voelt zich als succesvolle onderneming betrokken bij Heerlen en Parkstad Limburg. Vanuit die betrokkenheid ondersteunen we duurzaam organisaties en personen die topprestaties nastreven, onderwijsinstellingen en sociaal-culturele of sportieve initiatieven. Passie voor de regio, onze ambitie topkwaliteit te leveren, de betrokkenheid van onze medewerkers met hun sociale omgeving en het stimuleren van jonge mensen om het beste uit zich zelf te halen, bepalen onder meer de keuze van projecten die we ondersteunen. In die keuze zijn we kritisch: als activiteiten geen toegevoegde waarde hebben in relatie tot hun omgeving of de regio verbinden we daar geen mensen of middelen aan. Zuyd Hogeschool Als internationaal opererend ICT-bedrijf zijn we voor jonge mensen die zich onderscheiden door talent, ijver, ambitie, arbeidsvreugde, doorzettingsvermogen en betrokkenheid graag een steun in de rug. Het is mede om die reden dat we aan de Zuyd Hogeschool in Heerlen elk jaar een ICT-prijs uitreiken. In 2011 vindt deze uitreiking voor de zevende keer plaats. Het is onze overtuiging dat de interactie tussen theorie en praktijk opleidingen beter in staat stelt om betekenisvolle professionals af te leveren voor de arbeidsmarkt. Dit is niet alleen een belang van de jongeren zelf, maar ook van Zuyd Hogeschool en van het regionale bedrijfsleven. Mediaan Euregioklassement Mediaan is hoofdsponsor van het Mediaan Euregioklassement, met wielerwedstrijden in Nederland, Duitsland en België. Dit klassement is een stimulans voor jonge en talentvolle wielrenners om de top te halen. In 2011 is dit succesvolle internationale wielerevenement voor de vijfde keer op rij verreden. Naast de categorieën Beloften en Elite zonder contract is in 2011 een klassement ingesteld voor nieuwelingen. Verder heeft een uitbreiding plaats gevonden van het aantal deelnemende wedstrijdenlocaties met onder andere Eijsden en Buchten. Net als in het verleden geeft Mediaan in 2011 steun aan diverse sportevenementen in Parkstad Limburg. Zowel verenigingen als individuele sporters mogen een bijdrage tegemoet zien. 35

37 36

38 Kunst en cultuur Ook op sociaal-cultureel vlak ondersteunt Mediaan initiatieven die de identiteit en het karakter van de omgeving bepalen. Het is een belangrijk motief waarom we ons in 2011 opnieuw verbinden aan belangrijke regionale evenementen, organisaties en verenigingen en de reden waarom we in 2011 opnieuw steun verlenen aan belangrijke carnavalsverenigingen in Heerlen. Uit waardering brengen zij op vrijdag voor carnaval een bezoek aan ons hoofdkantoor, die dag een van de drukst bezochte narrentempels van Heerlen. Grenzeloze en kleurrijke expositie Kleur zonder grenzen. Dat is de titel van de internationale grensoverschrijdende tentoonstelling die in 2011 plaats vindt in ons kantoor in Heerlen. 5 Nederlandse en 3 Duitse kunstenaars tonen in het tweede weekend van oktober hun bekendste werken in verschillende disciplines. Rocco Malherbe, directeur van het bekende cultuurfestival Cultura Nova in Heerlen, verricht de officiële opening. 37

39 De wereld is een pijp kaneel, ieder zuigt eraan maar krijgt zijn deel 38

40 Publicaties In onze Mediaanpublicaties staan kennis van de markt, professionaliteit, innovatie in ICT, maatschappelijke betrokkenheid en de ervaringen van opdrachtgevers met ons bedrijf en onze medewerkers centraal. Zij informeren de lezer en bieden tevens de mogelijkheid om te komen tot kennisuitwisseling. Ze verdiepen, bevestigen en hernieuwen onze relatie met opdrachtgevers en overige relaties. Mediaanspraak Mediaanspraak is een kwartaaluitgave waarmee we de ontvanger informeren over wie Mediaan is, wat Mediaan doet en voor wie we dat doen. In 2011 komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: de realisatie van digitale exportcertificaten met elektronische handtekening in samenwerking met de nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit; de tweede Chateau St. Gerlach-meeting over de betekenis en het gebruik van social media; het keurmerk Top ICT Werkgever; het belang van internationale en grensoverschrijdende IT-projecten; de jaarkalender De vele gezichten van Limburg internet en security; de onderwijsprogramma s IKnow en IGrow; de Mediaanprijs voor IT-studenten van de Zuyd Hogeschool te Heerlen; de internationale Mediaan-vernissage; het eerste lustrum van het Mediaan Euregio(wieler)klassement; diverse andere onderwerpen m.b.t. Mediaan, IT en communicatie. Publicatie social media Op donderdag 7 april 2011 vindt de tweede Sint Gerlach-kennismeeting plaats in Chateau St. Gerlach in Valkenburg a/d Geul. Mediaan organiseert deze bijzondere studiedag (samen met ICTLoket.nl) rond het thema social media met als motto Gebakken lucht, nieuwste hype of revolutie in het contact met de klant?. Onder leiding van dagvoorzitter Martin Eurlings (burgemeester van Valkenburg) discussiëren deelnemers uit de wereld van de media, het bedrijfsleven en de wetenschap over de kansen en de risico s van sociale media. Centraal thema is hoe 39

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 4

J A A R V E R S L A G 2 0 1 4 JA ARVERSL AG 2014 GROEI OP ALLE NIVEAUS 2014 was op alle fronten een jaar van groei voor Hot ITem. Samen met een groot aantal nieuwe medewerkers helpen we een groeiend aantal organisaties beter te presteren

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep

Jaarverslag 2014. Rabobank Groep Jaarverslag 2014 Rabobank Groep Bericht van de voorzitter Het jaar 2014 vormt in veel opzichten een positief keerpunt voor de Rabobank. Na een bewogen 2013 hebben we in dit jaar belangrijke stappen genomen

Nadere informatie

JAARVERSLAG de Baak 2014

JAARVERSLAG de Baak 2014 JAARVERSLAG de Baak 2014 Driebergen - Noordwijk - Den Haag Verbonden met VNO-NCW De Baak Postbus 69 2200 AB Noordwijk Koningin Astrid Boulevard 23 2202 BJ Noordwijk (071) 369 01 00 info@debaak.nl www.debaak.nl

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 JAARVERSLAG 2013 IN BEWEGING In 2013 is de visie op performance improvement sterk veranderd. Hot ITem volgt niet alleen alle veranderingen, maar draagt ook bij aan de ontwikkelingen met eigen innovaties

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011

Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland. Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 Op weg naar een nieuw ROC Midden Nederland Jaarbericht 2010 / Vooruitblik 2011 1 Inhoud 3 Voorwoord 4 De balans opmaken 6

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

verbeteren door innovatie

verbeteren door innovatie 2 3 verbeteren door innovatie Al vijftien jaar helpen wij onze klanten hun performance te verbeteren met onze integrale aanpak. We vertalen de strategie naar concrete doelen en definiëren samen met onze

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M 2010 eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag 2010 KLZQCDBN T M Van mens tot mens Colofon Inhoud Redactie Valentina Walta Tekstschrijvers.nl Eindredactie Valentina Walta Vormgeving

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

hét carrièremagazine voor salesprofessionals! maart 2011

hét carrièremagazine voor salesprofessionals! maart 2011 hét carrièremagazine voor salesprofessionals! maart 2011 1 In gesprek met Hilti, veel kansen voor sales Neomax, bij ons heeft het vrouwelijk denken voorrang TNT Post professionaliseert haar salesorganisatie

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk

communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk communicatie onpartijdig het proces onafhankelijk inhoudsopgave Voorwoord 4 leeswijzer 4 inleiding 5 managementsamenvatting 6 hoofdstuk 1 Algemene introductie 8 1.1 De omgeving 9 1.2 netwerkorganisatie

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

GEHEIMEN van SUCCES PHIL H. KLEINGELD

GEHEIMEN van SUCCES PHIL H. KLEINGELD Wilt u uw zakelijke succes vergroten? Lees dan dit boek! Voor geen enkele ondernemer is de weg naar succes gelijk. Succes hebben is van teveel verschillende factoren afhankelijk zoals de in dit boek geprofileerde

Nadere informatie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie Source Group N.V. Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord van de directie 1. Samenstelling directie 2. Raad van Commissarissen 3. Bedrijfsprofiel 4. Directieverslag 5. Overnamerichtlijn 6. Corporate Governance

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

Jaarverslag. Source Group N.V.

Jaarverslag. Source Group N.V. 14 Jaarverslag Source Group N.V. 2 jaarverslag 2014 Source group n.v. 14 jaarverslag 2014 Source group n.v. 3 Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Voorwoord van de directie Samenstelling van de

Nadere informatie

Verslag van de Directie

Verslag van de Directie Verslag van de Directie Een tijd van grote veranderingen Er is de afgelopen jaren veel in beweging. Dat zet burgers, bedrijven en overheden aan om zich te bezinnen op de vraag in welke richting de samenleving

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE * Antwoordkaart op pagina 25 ocus! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 2 nr 1 2013 Digitale versie? Scan hier: 1 2013 Incl. bijeenkomsten AGENDA 2013 DIV benchmark ook in 2013 Beheersing

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

inhoud Voorwoord 20 Kengetallen 21 Jaarrekening 49 Overige gegevens 51 controleverklaring accountant 52 adressen

inhoud Voorwoord 20 Kengetallen 21 Jaarrekening 49 Overige gegevens 51 controleverklaring accountant 52 adressen jaarverslag inhoud 2 Voorwoord 2 Kengetallen 4 jaarverslag 21 Jaarrekening 4 Directieverslag 21 Geconsolideerde jaarrekening QNH Consulting Geconsolideerde balans per 31 december FastFlex Geconsolideerde

Nadere informatie