Tegen de stroom in. jaarbericht 2012 mediaan automatisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tegen de stroom in. jaarbericht 2012 mediaan automatisering"

Transcriptie

1 Tegen de stroom in jaarbericht 2012 mediaan automatisering

2

3 Tegen de stroom in jaarbericht 2012 mediaan automatisering

4

5 Inhoud Altijd in beweging 4 De bakens verzetten 8 De juiste koers 12 In control zijn 16 Stroomversnelling 20 Tegen de stroom in 24 Grensoverschrijdend 28 Bruggen slaan 32 Alle zeilen bijzetten 36 Verbinden 40 Communiceren 44 Waterstanden 48 Bedankt 54 3

6 Altijd in beweging 4

7 Stilstand is achteruitgang. Dat geldt in de wereld van de ICT, waarin veranderingen elkaar in razendsnel tempo opvolgen, maar vooral ook voor de markten van de opdrachtgevers waar Mediaan voor werkt. Het is voor ons een uitdaging om hen te helpen deze veranderingen om te zetten in nieuwe successen. Tegen de stroom van moeilijke econo mische ontwikkelingen in zijn we daar in het afge - lopen jaar opnieuw in geslaagd. Door hard te werken, niet stil te vallen en voortdurend in beweging te blijven. 5

8 Altijd in beweging Dit jaarbericht van Mediaan beschrijft de resultaten en ontwikkelingen die we hebben gerealiseerd in We vertellen u graag wie we zijn, wat we doen, wat ons drijft en hoe we werken aan projecten en programma s die we voor onze opdrachtgevers uitvoeren. Ondanks aanhoudend moeilijke economische omstandigheden mogen we vaststellen dat 2012 opnieuw een succesvol jaar is geweest voor ons bedrijf met een resultaat waar we trots op zijn en dat ons met voldoening vervult. Het laat zien dat professionaliteit, kwaliteit, klant- en medewerkerstevredenheid en het realiseren van een solide financiële positie, juist in tijden van crisis meer dan ooit hun waarde bewijzen. In dit jaarbericht schetsen we kort hoe het de ICT-branche in 2012 is vergaan, hoe Mediaan hierop heeft ingespeeld en wat de resultaten zijn. De overige onderwerpen die in dit jaar - bericht aan de orde komen zijn onder andere missie en visie; klant- en medewerkerstevredenheid; hoe wij de bakens verzetten om de juiste koers te kunnen volgen; de inrichting van onze processen; publicaties en maatschappelijke betrokkenheid. We besluiten dit jaarbericht met een hoofdstuk met kengetallen. Tegen de stroom in is de titel en het motto dat we voor dit jaarbericht 2012 hanteren. Hoewel de economische omstandigheden en de ontwikkelingen in de marktsector in het verslagjaar onzeker zijn, de bestedingen en het consumentenvertrouwen verder teruglopen en de spanningen op de huizenmarkt fors toenemen, heeft Mediaan ondanks alle tegenwind opnieuw positieve resultaten geboekt. De marsroute naar bestendiging daarvan is daarom nog fermer uitgezet: in 2012 hebben we naast ons zusterbedrijf in Duitsland een vestiging geopend in Brussel. Ook zijn de voor bereidingen gestart voor Mediaan Amsterdam. Dit laat zien dat we de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. We zijn ervan overtuigd dat het tempo waarin we werken omhoog moet en dat we scherper aan de wind moeten zeilen dan we ooit hebben gedaan. Technische en economische ontwikkelingen, internationalisering, veranderende arbeidsmarkten, informatietechnologie en nieuwe vormen van marketing en sales (mede door de opkomst van mobile devices en social media) dwingen ons en onze klanten bovendien tot vergaande innovaties. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om web-toepassingen, kantoorautomatisering, (maatwerk)applicaties, 6

9 bedrijfs processen in back en front office en om de competenties van management en medewerkers. Als specialisten in informatie- en communicatietechnologie zijn wij in staat om ICT -toepassingen aan te reiken die een brug slaan naar hun business. Meer dan ooit maken we daarom extra werk van innovaties in onze producten en diensten. Reinventing your business is tenslotte niet alleen het adagium voor onze opdrachtgevers, maar ook voor onze eigen onderneming. De transitie die we in deze turbulente tijden door - maken daagt ons uit om blijvend na te denken over de te volgen koers, de gevolgen die dat voor onze klanten heeft en hoe wij hen kunnen helpen de juiste beslissingen te nemen. Om het motto van dit jaarbericht op treffende wijze te kunnen illustreren, hebben wij gebruik mogen maken van tot de verbeelding sprekend en karakteristiek fotomateriaal. De bedrijven en organisaties die ons dit ter beschikking stelden beheren de stromen, beken, rivieren en andere waterlopen aan beide zijden van de Limburgse grens. Wij zijn hen bijzonder erkentelijk voor de hulp die zij ons hebben geboden. Wij identificeren ons graag met hen, omdat ze de bedrijfs - filosofie en de cultuur van ons bedrijf in hun foto s op voortreffelijke wijze weerspiegelen. Een digitale versie van het Jaarbericht 2012 staat op onze website Léon Beerendonk 7

10 De bakens verzetten 8

11 Medianers zijn ondernemende specialisten met ambitie, vakmanschap en een goed netwerk. En vooral: gepassioneerde medewerkers met verstand van zaken van de business van onze klanten. Zij slagen erin om de uitdagingen van de sterk veranderende wereld om ons heen aan te gaan en die om te zetten in innovatieve producten en diensten. Zij willen altijd beter, vergaren voortdurend nieuwe kennis en delen die graag met anderen. Medianers hebben zelfvertrouwen en zijn een autoriteit in hun vakgebied. In het contact met hun klanten denken en handelen zij kritisch en proactief en doen er alles aan om op tijd de bakens te verzetten. 9

12 De bakens verzetten Wie wereldwijd de trends volgt op het gebied van ICT kan vaststellen dat we aan het begin staan van een omvangrijke transitie naar een nieuwe werkelijkheid. Was er tot nu toe een duidelijk onderscheid tussen de aandachtsgebieden hardware (o.a. Apple, Samsung) en technische infrastructuur (bijv. HP, Cisco), software (o.a. SAP, Oracle, Huawei) en internet (bijv. Google, Amazon), Io.a. CT-providers (IBM, Atos Origin, Cap Gemini) en telecomproviders (o.m. Vodafone, Deutsche Telekom), de jongste ontwikkelingen laten zien dat individuele marktpartijen in snel tempo naar elkaar toegroeien en voorwaarts en achterwaarts integreren. Wie als winnaars uit deze convergentieslag tevoorschijn komen is op voorhand niet voor - spelbaar. De eerste tekenen wijzen er echter op dat dit mogelijk de leveranciers van softwarepakketten zijn, bijv. SAP en HuaWei. De motor achter deze internationale transitie is de sterke opkomst van cloudtoepassingen en Software as a Service (SaaS), ook wel Software on Demand genoemd. Zij ondersteunen in hoge mate gestandaardiseerde applicaties en zijn daardoor relatief goedkoop in aanschaf, implementatie en gebruik. Zij krijgen steeds meer het karakter van commodities en zijn beschikbaar als stroom uit de muur ten behoeve van klant- en bedrijfsprocessen, ondersteunende applicaties, kantoorautomatisering of technische infrastructuur (hardware, opslag, netwerk, capaciteit). Nieuwe werkelijkheid De aandacht van bedrijven was in het verleden vooral gericht op backoffice-processen met als focus het realiseren van meer efficiëntie en het besparen van kosten. Hierbij was tot nu toe altijd een belangrijke rol weggelegd voor de eigen ICT-afdeling van de onder neming. Onder invloed van de nieuwste ontwikkelingen worden deze backofficeprocessen steeds vaker ondersteund door oplossingen uit de cloud. De aandacht verschuift hierdoor richting de frontoffice en klantprocessen met als belangrijkste aandachtspunten vergroting van omzet en marge, een real time online en multichannel aanpak, het gebruik van webapplicaties en portals, de inzet van social media en customer relation management en verander-, security-, privacy- en identitymanagement. Bedrijven gaan in dit veranderingsproces in hun backoffice- en frontofficeprocessen meer en meer voorbij aan de traditionele IT-afdeling binnen het eigen bedrijf. Zij kopen liever rechtstreeks gestandaardiseerde en goedkopere integrale (cloud)toepassingen in bij externe pakket - leveranciers. Deze toepassingen ondersteunen de innovatieve en uniforme werkprocessen in 10

13 front office en waar nodig ook in backoffice. De gekozen externe pakketleveranciers zorgen in de toekomst niet alleen voor de integratie van de noodzakelijke systemen, maar leveren tevens de technische infrastructuren. Bedrijven worden door de toename van deze uitbestedingen gedwongen tot een strakke regievoering op deze veranderprocessen; tot kostenbewust inkoopmanagement; tot het inrichten van een duidelijke architectuur (o.a. producten en diensten, bedrijfsprocessen, de eigen organisatie, ICT) en tot het strikt managen van de vraag naar eigen ICT-support van de eigen organisatie. Deze nieuwe werkelijkheid impliceert dat er steeds minder werk overblijft voor ICT-providers die zich uitsluitend bezig houden met systeemintegratie. De afhankelijkheid van opdracht - gevers t.o.v. deze systeemintegratoren neemt immerssterk af. Dat slaat de bodem weg onder een verdienmodel dat zij jarenlang hebben gehanteerd. Paradigma shift Voor Mediaan is dit alles reden om de bakens te verzetten. We doen minder zaken met ICTafdelingen binnen organisaties en ondernemingen, in plaats daarvan rechtstreeks en meer met de business-verantwoordelijken bij bedrijven. Omdat wij als geen ander integraal het speelveld overzien en begrijpen wat de gevolgen van de actuele ontwikkelingen zijn voor bedrijven en organisaties, kunnen we hen helpen om binnen de paradigma shift die zich momenteel voordoet de juiste keuzes te maken. In combinatie met de stand van zaken in de internationale economie, gewijzigde concurrentieverhoudingen, een om zich heen grijpende financiële en bankencrisis en vergrijzing van de bevolking vraagt dit op alle fronten om nog scherper en alerter acteren en om fundamentele koerswijzigingen, in het bijzonder op het terrein van marketing, sales en services. Meer dan ooit tevoren hebben opdrachtgevers behoefte aan werkende bedrijfsoplossingen in plaats van technologische hoogstandjes. Oplossingen die hen helpen overleven, sterker nog: die hen in staat stellen zich te onderscheiden bij hun klanten. Het vergroten van omzet en marge en het realiseren van kostenreducties zijn daarbij de belangrijkste speerpunten. De ingrijpende veranderingen die zich voltrekken - in combinatie met de huidige status van de economie, internationale ontwikkelingen wereldwijd op tal van terreinen en een steeds heviger concurrentie vereisen extra commerciële slagkracht en nog meer ondernemerschap. Om ook in de nieuwe werkelijkheid onze klanten van dienst te kunnen zijn, heeft Mediaan zich in Nederland, België en Duitsland versterkt op het terrein van marketing, sales en services. Leven lang leren Vanzelfsprekend heeft dit alles gevolgen voor de kenniswerkers die bij Mediaan actief zijn: mensen van alle leeftijden, vakgebieden en disciplines, medewerkers bovendien die een leven lang blijven leren. Alleen met de juiste houding, mentale instelling en basiscompetenties kan deze medewerker de weg afleggen die wij hem vragen te bewandelen. Waar nodig en noodzakelijk zal Mediaan hem daarbij faciliteren met opdrachten in topprojecten bij topklanten, innovatieve opleidingen, seminars, trainingen en specialisaties. Employability op de lange termijn is de persoonlijke verantwoordelijkheid van de individuele medewerker. Door hem maximaal te ondersteunen en de juiste randvoorwaarden te scheppen, stelt Mediaan hem graag in staat die te nemen. 11

14 De juiste koers 12

15 ICT gaat hand in hand met het succes van bedrijven, overheden en organisaties. Zowel in de ontwikkeling van producten en diensten als in de realisatie van een adequate bedrijfsvoering speelt ICT de hoofdrol. Het is onze missie om vanuit die visie de juiste doorbraken te realiseren in de bedrijfsprestaties van onze klanten. Vanuit het streven hen maximaal te faciliteren, werken wij aan de realisatie van duurzame en strategische oplossingen van de hoogste kwaliteit. Zodat onze klanten de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. 13

16 De juiste koers Mediaan is een onafhankelijk, internationaal opererend bedrijf, opgericht in 1969 en actief in ICT sinds Bij Mediaan zijn 75 medewerkers actief. Inclusief extern personeel zijn er dat in 2012 gemiddeld 90. Het hoofd - kantoor is gevestigd in Heerlen, onze (zuster)bedrijven opereren vanuit Düsseldorf (D), Brussel (B) en Amsterdam. Op middellange termijn overwegen we een vestiging te openen in het zuiden van Duitsland (München). Mediaan is ISO 9001 gecertificeerd, onze D&B Rating is 2A1 ( AAA ). Visie en missie ICT levert een onmisbare bijdrage aan het succes en het voortbestaan van ondernemingen, overheden, instellingen en organisaties. In de ontwikkeling van producten en diensten, in klant-, bedrijfs- en productieprocessen, maar ook in de algemene bedrijfsvoering, HRM en het management speelt informatietechnologie een niet te onderschatten kritieke hoofdrol. Mediaan wil door het gebruik van informatietechnologie opdrachtgevers helpen hun toekomst duurzaam veilig te stellen en de voorsprong op hun concurrenten te behouden. De mate waarin we hierin slagen is de beste graadmeter voor de kwaliteit en de effectiviteit van onze dienstverlening. Klanten en activiteiten Mediaan werkt sinds 1984 voor onder andere telecom- en energiebedrijven, verzekeraars, banken en bedrijven in het MKB. Ook onderwijs en gezondheid zijn sectoren waarin wij actief zijn. Wij helpen onze opdrachtgevers bij het renoveren en vernieuwen van hun bedrijfsprocessen en applicaties. Wij zijn hen van dienst met adviesdiensten zoals Boardroomconsultancy; Programma- & Projectmanagement; Architectuurontwerp; Verander- & Implementatie management; Businessmetrics met kwantitatieve analyses en advies. Daarnaast bieden wij oplossingen aan, bijv. de selectie, migratie, totstandkoming en implementatie van ICT-toepassingen die een relatie hebben met hun bedrijfsprocessen en automatisering (bijv. op het gebied van Oracle, Microsoft, Business Intelligence, SharePoint, apps, portals, social media). Tevens ontwikkelen wij voor onze opdrachtgevers maatwerksoftware waarmee zij zich onderscheiden bij hun klanten. Wij garanderen dat we dit realiseren tegen een vooraf afgesproken prijs, kwaliteit en levertijd. Wij doen dit in ingrijpende innovatie- en renovatieprojecten die gevolgen hebben voor de 14

17 producten en diensten, klant- en bedrijfsprocessen en verdienmodellen van onze klanten. De projecten die wij doorvoeren leiden tot omzet- en margeverhoging en/of tot kostenreducties. Europa als marktgebied Met Brussel heeft West-Europa na Washington het tweede grootste gouvernementele administratieve centrum ter wereld en met onder andere Île de France, Scandinavië, Zwitserland en het zuiden van Duitsland zijn er sterke economische en technologische topregio s vertegenwoordigd uit de internationale top 15. En hoewel wij er niet vanuit gaan dat de Europese economie op het niveau van weleer terugkeert, zijn wij er ook van overtuigd dat op de lange termijn Duitsland, België en Nederland hun vooraanstaande rol in Europa blijven spelen. In het bijzonder geldt dit voor de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen met Düsseldorf als internationale hotspot; voor de steden München in Beieren en Stuttgart in de deelstaat Baden Württemberg en voor de agglomeraties rond Brussel, Amsterdam en Rotterdam. Onze internationale aanwezigheid en activiteiten stellen Mediaan in staat om met succes in de toekomst actief te blijven in Noordwest-Europa. Zij leiden bovendien tot een betere risicospreiding, meer groei en extra ontplooiingskansen voor onze eigen kenniswerkers. Brainport 2020 In Nederland gaat onze aandacht uit naar drie mainports: Airport (regio Amsterdam), Seaport (Rotterdam) en Brainport (Eindhoven) in het zuidoosten van Brabant en Limburg. Brainport is van deze drie nationale regio s de grootste speler op het gebied van export (79 miljard) en private R & D-uitgaven (3,3 miljard). Het programma Brainport 2020 moet Zuidoost-Nederland binnen tien jaar een top 10-positie opleveren in de meest succesvolle economische en technologische topregio s wereldwijd en een top 3-positie in West-Europa. 15

18 In control zijn 16

19 Iedereen weegt bij het nemen van beslissingen risico s af. Het is een wezenlijk aspect van het ondernemen. Om die risico s beheersbaar te houden hebben werknemers, klanten en leveranciers het liefst van doen met een integere en betrouwbare partner die zijn interne processen op orde heeft, die aantoonbaar in control is en maatschappelijk zijn verantwoordelijkheid neemt. Kloppende cijfers alléén volstaan daarbij al lang niet meer. Onze opdrachtgevers vragen steeds meer inzicht in de wijze waarop wij onze onderneming leiden en besturen en hoe wij de processen borgen om de kwaliteit te managen die wij leveren. 17

20 In control zijn Mediaan hanteert een kwaliteitsmanagementsysteem dat initieel is ontwikkeld in de periode en dat in de daarop volgende jaren is doorontwikkeld. Diverse processen en kritieke prestatie indicatoren (KPI s) zijn in die voorbije periode gewijzigd als gevolg van veranderende inzichten, ontwikkelingen in de markt, wijzigingen in het producten- en dienstenportfolio en als gevolg van verbetervoorstellen uit de jaarlijkse externe ISO 9001-audits. Het kwaliteitsmanagementsysteem in zijn huidige vorm levert een aantoonbare bijdrage aan het realiseren van deze doelstellingen in het bijzonder en aan de kwaliteit van de bedrijfs voering van Mediaan in zijn algemeen. De management review is als onderdeel van dit kwaliteits managementsysteem een goed instrument voor kennisdeling en ondersteunt en bevordert het collectieve geheugen van Mediaan (historie, trends, kennisbank). ISO 9001 De ISO 9001-herbeoordeling door Certiked (Rotterdam) heeft in het voorjaar van 2012 voor Mediaan geen specifieke aanmerkingen of tekortkomingen opgeleverd. Het onderzoek spitste zich toe op de onderdelen Beleid; Organisatie; Primaire processen; Resultaten; Mensen en Hulpbronnen. Net als in 2011 is vastgesteld dat het kwaliteitsmanagementsysteem van Mediaan transparant, gestructureerd en binnen de organisatie goed bekend is. De in het kader van het kwaliteits - managementsysteem geïntroduceerde instrumenten, zoals de management review, kwaliteitsdoelstellingen en prestatie-indicatoren, zijn volledig geïntegreerd in de beleidscyclus. Het beheer van het kwaliteitsmanagementsysteem gebeurt adequaat en consciëntieus. Dat is onder andere terug te zien in de wijze waarop proces beschrijvingen worden aangepast aan veranderde werkwijzen en hoe interne en externe audits worden voorbereid. Bij Mediaan is sprake van een volwassen kwaliteitsmanagementsysteem. Waar ISO 9001 geldt als de basis voor de beheersing van de bedrijfsprocessen, gebruikt Mediaan het EFQM-model dat zich richt op duurzame excellentie voor de besturing van de organisatie in bredere zin. De aandacht voor de omgeving valt hierin op. Vanuit de overtuiging iets terug te willen doen voor de maatschappij, wordt een deel van het bedrijfskapitaal gereserveerd voor regionale sponsoring van studenten, sporters en sociaal-culturele initiatieven. 18

21 Certiked stelt vast dat als Mediaan besluit iets te doen, dit gebeurt met passie en overgave. Als de toegevoegde waarde van activiteiten niet wordt ingezien, wordt er geen energie in gestopt. Met deze kritische grondhouding borgt Mediaan dat de organisatie de juiste dingen blijft doen. Tijdens het onderzoek is, op basis van de gemaakte afspraken tijdens het onderzoek van 2011, bijzondere aandacht besteed aan Service Level Agreements (SLA) tussen Mediaan en haar klanten. Vastgesteld is dat deze SLA s op adequate wijze worden afgesloten en gemonitord. Maart 2013 De uitkomsten van het Certiked-onderzoek 2012 met betrekking tot de eisen voor de ISO certificering laten opnieuw geen aanmerkingen of tekortkomingen zien. Voor de vierde maal op rij. Volgens Certiked is dat uniek in Nederland. De conclusie die uit het onderzoek wordt getrokken is dat Mediaan beschikt over een volwassen kwaliteitssysteem. De onderzoekers beschouwen dit niet als vanzelfsprekend. Zij stellen vast dat Mediaan blijk geeft van discipline in het beheer van haar kwaliteitssysteem. Dit komt onder andere tot uitdrukking in een adequaat beheer van het kwaliteitshandboek, het consequent uitvoeren van interne audits en de volledigheid van het samenvoegen van informatie ten behoeve van de management review. Het onderzoek stelt tevens vast dat de strategie van Mediaan op een juiste wijze een vervolg krijgt op het operationele niveau. Mediaan heeft haar ambities vastgelegd in een helder beleidsplan. Op de realisatie hiervan wordt door het management aantoonbaar en consistent gestuurd. Dit is onder andere af te leiden uit de jaarplannen op afdelingsniveau, de bekendheid van medewerkers met de ambities van Mediaan en de wijze waarop de voortgang van de doelstellingen wordt gemonitord. Over Certiked Certiked certificeert, toetst en traint kennisintensieve organisaties, op het gebied van management - systemen en deelaspecten daarvan: kwaliteitsmanagement, risicomanagement, kennismanagement, maatschappelijk verantwoord ondernemen, planning & control. Certiked maakt deel uit van Lloyd's Register Nederland B.V. Meer informatie: 19

22 Stroom versnelling 20

23 ICT raakt het hart van iedere onderneming. Eigen servers en harde schijven op de werkvloer raken daarbij meer en meer in onbruik. Online ondernemen, werken in de cloud, SharePoint, social CRM, warehouses, security, privacy en identitymanagement zijn daarin belangrijke trefwoorden Is opnieuw een jaar van stroomversnellingen dankzij talloze technologische innovaties. Het gebruik van mobile devices als smartphones en tablets blijft explosief groeien. Hetzelfde geldt voor de online sociale netwerken waar mensen deel van uitmaken. Wie nu buiten de boot valt, dreigt te kapseizen en gaat misschien wel voorgoed kopje onder. 21

24 Stroomversnelling Nederland wordt in 2012 geconfronteerd met een krimpende economie. Ook de bestedingen aan ICT dalen. De Nederlandse ICT-markt laat een wisselend beeld zien. Bepaalde deelsegmenten, bijvoorbeeld applicatiesoftware, maken een gezonde groei door, terwijl bestedingen in deelsegmenten als consultancy flink zijn gedaald. In zijn geheel wordt er in ,6 procent minder aan ICT besteed dan een jaar eerder. De totale bestedingen komen hierdoor uit op 29,7 miljard euro. Daarmee bedragen de bestedingen ongeveer 5 procent van het Nederlandse Bruto Binnenlands Product van 603 miljard euro (CPB, 2013). Het herstel van de ICT-markt dat in 2010 en 2011 plaatsvond heeft zich in 2012 niet weten door te zetten. Ondanks een lichte krimp presteert de ICT-branche wel beter dan de gehele Nederlandse economie. Naar verwachting zullen de bestedingen in 2013 op hetzelfde niveau blijven als in Het economische vertrouwen van de ICT-branche samengesteld uit reacties op de indicatoren omzet, winst en werkgelegenheid - is hoger dan het economisch vertrouwen van de hele zakelijke dienstverlening zoals gemeten door het CBS. Het vertrouwen van de branche piekt in het tweede kwartaal van 2012, om in het derde kwartaal snel en het vierde kwartaal langzamer te dalen. (Bron: ICT Marktmonitor 2012). Ernst & Young In de sector productie/industrie laat het ICT-budget volgens Ernst & Young een lichte groei zien, terwijl het budget in de sector dienstverlening nagenoeg stabiel blijft. Handel/distributie daarentegen vertoont een duidelijk afwijkend en negatief beeld. In deze sector dalen de bestedingen aanmerkelijk. Het historisch lage consumentenvertrouwen is een van de belangrijkste oorzaken. Bedrijven met meer dan 500 werknemers bezuinigen in 2012 op hun ICT-uitgaven. De budgetten van deze grote ondernemingen dalen vanwege de kostenreductieprogramma s die zij doorvoeren. Alleen middelgrote bedrijven investeren nog in ICT. Wel is er een toename zichtbaar in de bestedingen aan hardware. Bij veel bedrijven is het besef er dat het niet langer verantwoord is om vervangingsinvesteringen langer uit te stellen. Ten slotte laat de vraag naar interne ICT ers een daling zien, hoewel driekwart van de bedrijven er in 2012 nog in slaagt om de omvang van de eigen ICT-afdeling op peil te houden. De daling in de vraag naar externe ICT ers houdt in 2012 aan. 22

25 ING Economisch Bureau ING Economisch Bureau stelt vast dat de omzet van softwareontwikkelaars en andere dienstverleners in 2012 met 2% krimpt. Teruglopende investeringen bij bedrijven en bezuinigingen bij de overheid zorgen voor aanhoudende druk op de omzet van de sectoren software en dienstverlening. Met name het consultancywerk heeft duidelijk te kampen met moeilijke omstandigheden. Er is sprake van neerwaartse druk in de tarieven, terwijl ook de vraag naar consultants sterk afneemt. In Nederland vinden in 2012 talloze reorganisaties plaats bij de grotere ondernemingen in de ICT-sector. Als gevolg daarvan worden bij Cap Gemini, Ordina, Logica, Getronics en HP samen ongeveer 2000 arbeidsplaatsen geschrapt. Aan oudere medewerkers wordt gevraagd om een percentage van hun salaris in te leveren om zoveel mogelijk arbeidsplaatsen te behouden. Desondanks is er op sommige fronten sprake van een tekort aan ICT-ers. Het gaat daarbij om hoog opgeleid personeel t.b.v. mobiele apps, cybercrime en security, cloudoplossingen en business intelligence. Ondanks moeilijke marktomstandigheden liggen hier dus groeikansen. Gartner Het internationale onderzoeks- en adviesbureau Gartner ziet 2012 als een pessimistisch jaar voor ICT-uitgaven. Die dalen in West-Europa met 5,9 procent, in de hele EMEA-regio met 3,6 procent. Gartner voorziet een lichte groei in Europa in 2013 en extra groei in omzet en banen als de nieuwste technologische ontwikkelingen (cloud computing, social media, Big Data) worden gecombineerd. De stormachtige ontwikkeling van software en de verkoop van mobiele devices (smartphones, tablets, notebooks) bevinden zich in een stroomversnelling en doen het in 2012 het beste volgens Gartner. Die groei zet door: in 2016 zal tweederde van alle werknemers een tablet of een smartphone gebruiken tijdens en voor zijn werk. Dat betekent extra kansen voor software - leveranciers, omdat zij hun applicaties dienen aan te passen voor mobiele platforms. 23

26 Tegen de stroom in 24

27 Gezonde vissen zwemmen tegen de stroom in, dode vissen drijven met de stroom mee. Deze uitdrukking symboliseert de Mediaan-mentaliteit. Niet passief meedrijven met de golven, maar actief stroomopwaarts zwemmen, het oog gericht op de kansen en mogelijkheden die we onze opdrachtgevers kunnen aanreiken zonder de bedreigingen uit het oog te verliezen. Dat we goede resultaten behalen in tijden wanneer het anderen tegenzit, danken wij aan een consistente strategie door de jaren heen. Gericht op con - tinuïteit en niet op het behalen van korte termijnsuccessen. 25

28 Tegen de stroom in Het jaar 2012 gaat de geschiedenisboeken in als een crisisjaar. De groei van het Bruto Nationaal Product neemt af. De bestedingen van de overheid en de consumenten zijn substantieel minder, evenals de investeringen van bedrijven. Het bruto binnenlands product is gezakt naar het niveau van 2008, het aantal banen naar het niveau van De koopkracht is verslechterd en de werkloosheid neemt toe. De Nederlandse arbeids- en woningmarkt zitten op slot en banken verlenen mondjesmaat kredieten aan bedrijven en consumenten. Het in 2012 aangetreden kabinet profileert zich vooral door in grijpende bezuinigingen en aanzienlijke lastenverzwaringen. De economie met in haar kielzog de ICT-markt in Nederland, blijft dan ook kwakkelen zonder zicht op substantieel herstel. Mediaan heeft, ondanks moeilijke economische omstandigheden, over 2012 goede zwarte cijfers behaald en gaat daarmee niet voor het eerst in haar bestaan tegen de stroom in. Ook de resultaten in Duitsland zijn uitstekend: 2012 was een topjaar v.w.b. bruto en netto omzet. In Nederland zijn in 2012 binnen Architectuur & Management (A&M) diverse projecten gestart: o.a. bij XS4ALL (KPN): het inrichten van een nieuwe orderstraat; bij Vebego (1,1 miljard omzet, medewerkers): het invoeren van standaarden bij Corporate IT en het selecteren, contracteren en implementeren van een nieuwe technische infrastructuur; en bij Heuts (Nederlands nr. 3 grossier in automaterialen): strategische heroriëntatie op de inrichting van front- (web sales), mid- en back office). Voor Aevitae is in 2012 door Informatisering & Automatisering (I&A) de Zorg app opgeleverd en is de dienstverlening uitgebreid met inter action design. Bij Eneco en Cofely zijn Functie Punt Analyse (FPA) projecten uitgevoerd. En in een artikel in het vakblad Informatie wordt de systeemontwikkeling van Mediaan als Best in Class gekwalificeerd. De door Mediaan ontworpen en gebouwde Client Export applicatie wordt door de Dienst ICT van het ministerie EZ als hét voorbeeld project genoemd voor wat betreft het gebruik van FPA bij systeemontwikkeling en -beheer. Mediaan krijgt sinds 12 jaar onafgebroken van Dun & Bradstreet de 2A1 (AAA) status voor haar kredietwaardigheid. De basis voor deze solide financiële positie wordt gevormd door continuïteit: een sterk en groeiend klantenbestand en een solide groep hoog opgeleide medewerkers in 26

29 combinatie met een producten- en dienstenportfolio met een hoge toegevoegde waarde. Op 3 oktober 2012 is Mediaan België officieel van start gegaan in Brussel, een nieuwe stap in de strategie van internationalisering. In de Randstad is sinds eind 2012 een kwartiermaker gestart met de voorbereidingen voor een vestiging in Amsterdam. In de Brainportregio (Brabant en Limburg) moet groei worden gerealiseerd door het verwerven van opdrachten bij grotere bedrijven. Om dit te realiseren is eind 2012 een extra salesmanager aangetrokken. 29% Van de Medianers werkt in 2012 langer 20 jaar bij Mediaan, 53% langer dan 10 jaar en 70% langer dan 5 jaar. In 2012 vieren 4 medewerkers een jubileum, samen goed voor 87,5 jaar Mediaan. In 2012 is geïnvesteerd in nieuwe mensen (5) en opleidingen voor de bestaande bezetting. Dat levert o.a. nieuwe.net, Prince 2 en HTML5-certificeringen op, evenals de kwalificatie tot Microsoft Certified Gold Partner. In 2012 is in eigen beheer een kennisbeheersysteem ontwikkeld. In 2012 raakt Mediaan het keurmerk TOP ICT Werkgever van CRF kwijt omdat de minimale bedrijfs omvang voor deelnemers werd verhoogd naar 250 medewerkers. De ISO 9001 herbeoordeling levert voor de vierde keer op rij het maximale resultaat op: geen aanmerkingen. Door de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit is Mediaan genomineerd voor de Innovation Award 2012 (uit meer dan 4300 benaderde bedrijven). Dat levert uiteindelijk een eervolle derde plaats op. Resultaat Het geconsolideerde resultaat van Mediaan Nederland, MediaanABS Deutschland GmbH en MediaanABS België over 2012 is als volgt. 2012* 2011* Netto omzet ME ME Kostprijs omzet ME ME Bruto marge ME ME Kosten ME ME Bruto resultaat ME ME Baten en lasten ME ME Resultaat voor VPB ME 01,86 ME Belastingen ME ME Deelnemingen ME ME Resultaat na VPB ME ME * x 1 miljoen Verschil gerealiseerde resultaten voor/na Vennootschapsbelasting (VPB) : - In 2012 hebben we zowel in NL als in DE de hoogste bruto marge ooit gerealiseerd; - Daarnaast hebben we in 2012 fors geïnvesteerd in vergroting van onze commerciële slagkracht en ons ondernemerschap in NL, DE en BE in combinatie met reserveringen m.b.t. het verder klaar maken van Mediaan NL, DE en BE voor de toekomst. 27

IT Job market report. IT Job Board, Januari 2013

IT Job market report. IT Job Board, Januari 2013 IT Job market report 2013 IT Job Board, Januari 2013 De Nederlandse IT kandidaat Freelance 39% Werkzaam in 85% 15% Man Vrouw 61% Vaste dienst 74% Private sector 26% Publieke sector Top 15 Skills 1 Helpdesk

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Kwaliteit uit Limburg

Kwaliteit uit Limburg Kwaliteit uit Limburg jaarbericht 2011 mediaan automatisering Kwaliteit uit Limburg jaarbericht 2011 mediaan automatisering Inhoud Kwaliteit uit Limburg 5 Mensen met passie maken het verschil 9 Profiel,

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7 Inleiding Taak 10 gaat over het oriënteren op het vakgebied van onze toekomst. Als we straks afgestudeerd zijn zullen we automatisch werk moeten gaan zoeken. Maar welk werk of in welke sector? Dat gaan

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals. In opdracht van:

Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals. In opdracht van: Rapport Onderzoek Visie en ambitie van ICT professionals In opdracht van: IDG Nederland Arianna Ardia Sr Marktonderzoeker/ Marketing & Sales analist Mei 2011 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting p. 2 2. Opzet

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services BEHEER CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies om de beschikbaarheid van uw platform en daarmee de user experience te verbeteren. Inclusief concrete

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De digitale overheid verovert steeds meer terrein. Want burgers en bedrijven regelen hun overheidszaken steeds meer online. Dit vraagt om een

Nadere informatie

De solide basis voor uw ICT-oplossingen. Overzicht en inzicht. Altijd en overal.

De solide basis voor uw ICT-oplossingen. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. De solide basis voor uw ICT-oplossingen Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Overzicht en inzicht. Altijd en overal. Succes vereist een solide én flexibele basis, zeker voor bedrijven die willen blijven

Nadere informatie

Cloud Computing. Broodje IT: Cloud Computing. Agenda:

Cloud Computing. Broodje IT: Cloud Computing. Agenda: Broodje IT: Cloud Computing Agenda: Welkomstwoord door Jan Mudde Breedband Drechtsteden door Wico Lunch Cloud Computing door William Geluk Cloud Computing Agenda Opening (Jan Mudde) Breedband Drechtsteden

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Groothandel in computers, randapparatuur en software Computergroothandels richten zich doorgaans op bedrijfsmatige afnemers. Ze leveren hardware, software en toebehoren. Ook service- en adviesdiensten

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Digital Agencies 2015

Digital Agencies 2015 Websurvey onder 117 respondenten (werkzaam bij 108 Nederlandse digital agencies), waarvan 85% directie. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van cloud- en hostingprovider True, in samenwerking met Emerce.

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Microsoft trainingen en certificeringen: dé bouwstenen voor uw carrière in de ICT

Microsoft trainingen en certificeringen: dé bouwstenen voor uw carrière in de ICT trainingen en certificeringen: dé bouwstenen voor uw carrière in de ICT www.globalknowledge.nl/microsoft info@globalknowledge.nl www.globalknowledge.nl trainingen & certificeringen: dé bouwstenen voor

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken.

Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken. ICT Monitor 2014 Introductie: Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken. Goede morgen/middag, U spreekt met van 24Interactive Smart Services. We zijn momenteel bezig

Nadere informatie

Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government

Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government Total Specific Solutions (TSS) Visie & Strategie TSS: Specialisten; geen generalisten 'best-in-class' bedrijfsoplossingen Gedelegeerd

Nadere informatie

CONTINU WORDT VOLLEDIG ONTZORGD DANKZIJ PARTNERSHIP MET UNICA SCHUTTE ICT. Verwachtingsmanagement is het sleutelwoord

CONTINU WORDT VOLLEDIG ONTZORGD DANKZIJ PARTNERSHIP MET UNICA SCHUTTE ICT. Verwachtingsmanagement is het sleutelwoord CONTINU WORDT VOLLEDIG ONTZORGD DANKZIJ PARTNERSHIP MET UNICA SCHUTTE ICT Verwachtingsmanagement is het sleutelwoord Continu Als intermediair voor bouw en industrie zorgt Continu ervoor dat specialisten

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

: Implementeren SCM, Change Management, UNIX, Linux, Oracle, ITIL

: Implementeren SCM, Change Management, UNIX, Linux, Oracle, ITIL Beste relatie, Zoals u al van ons gewend bent doen wij u bij deze weer een selectie toekomen van een aantal van onze - per direct - beschikbare dedicated top professionals. Zoals gezegd; het betreft een

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation

Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation Microsoft Dynamics CRM & Integrated Innovation 22 mei 2008 Qurius Page 1 Agenda Uitdagingen People Ready Business Integrated Innovation Case: FNV Bondgenoten Qurius en samenvatting Qurius Page 2 Uitdagingen

Nadere informatie

De toekomst van bereikbaarheid

De toekomst van bereikbaarheid De toekomst van bereikbaarheid www.detron.nl De toekomst van bereikbaarheid De wereld verandert. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Mensen werken steeds vaker samen in virtuele omgevingen

Nadere informatie

BENT U ER KLAAR VOOR?

BENT U ER KLAAR VOOR? ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 HERZIENINGEN ZIJN IN AANTOCHT BENT U ER KLAAR VOOR? Move Forward with Confidence WAT IS NIEUW IN ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 MEER BUSINESS GEORIENTEERD KERNASPECTEN "LEIDERSCHAP

Nadere informatie

Score Ram Mobile Data BV

Score Ram Mobile Data BV Score Ram Mobile Data BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering Versterken en uitbouwen

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Vakmanschap in Java Software Development

Vakmanschap in Java Software Development Vakmanschap in Java Software Development Software ontwikkeling wordt steeds complexer. Meer devices, nieuwe IT en architectuur concepten (Cloud computing), veiligheid van systemen, gebruikersvriendelijkheid

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015 Maak kennis met wie is GeeFirm GeeFirm Ervaring en referenties in allerlei sectoren Synmotive Internet Overal Cloud - Telecom - Web - IT 24 x 7 support 100% web based office onderdeel van AllSolutions

Nadere informatie

Comm ant & Bouw. Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e

Comm ant & Bouw. Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e Methode en web-based software voor proces en resultaatverbetering Comm ant & Bouw Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e Frans Münninghoff Sandra Steijvers Heijmans gebruikt

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Transport & Logistiek

Onderzoeksrapport. Transport & Logistiek Onderzoeksrapport Transport & Logistiek trends en ontwikkelingen op het gebied van ICT en managementinformatie in de sector transport en logistiek september 2011 Over Solipsis Al sinds 1984 is Solipsis

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Transport & Logistiek

Onderzoeksrapport Transport & Logistiek Onderzoeksrapport Transport & Logistiek trends en ontwikkelingen op het gebied van ICT en managementinformatie in de sector transport en logistiek september 2011 Onderzoek naar rol van ICT in complexe

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Beleef het plezier in werken...

Beleef het plezier in werken... Beleef het plezier in werken... Pylades levert erp-software die werkt! Voor u, uw medewerkers en klanten. Pylades, uw branche specialist Binnen de Microsoft Dynamics wereld is Pylades dé specialist voor

Nadere informatie

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE Europe Europese Professional Services Provider Consultancy, Projects & Solutions, Staffing Belangrijkste Partnerships

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Een centrale Operations bridge met Service Level Management

Een centrale Operations bridge met Service Level Management HP Software: Apps meet Ops 2015 Een centrale Operations bridge met Service Level Management Marcel de Wit/ March 31 st, 2015 HP Software: Apps meet Ops 2015 Operations Bridge "A physical location where

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB ERP nu ook geschikt voor midden- en kleinbedrijf Was Enterprise Resource Planning (ERP) tot aan het begin van het millennium vooral voor de grote

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Qurius heeft met Microsoft Dynamics CRM een kwaliteitsslag weten te maken. De onderlinge vestigingen communiceren nu beter

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services CLOUD MIGRATIE Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform

Nadere informatie

Kunst & culturele sector Ontwikkelingswerk, non-profit Fotografie Zakelijke en Financiële dienstverlening Detailhandel

Kunst & culturele sector Ontwikkelingswerk, non-profit Fotografie Zakelijke en Financiële dienstverlening Detailhandel Profiel Sinds begin jaren tachtig heb ik een schat aan kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van automatisering, veelal bij de grootste financiële instellingen van deze wereld. Van hardcore programmering,

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Succesvol ERP selecteren en implementeren Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Onze concurrenten hebben veel betere informatie! Onze klanten verwachten meer van ons! Onderhoud

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed Cloud Computing -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015 Opvallend betrokken, ongewoon goed Agenda Inleiding Mijn achtergrond Over Innvolve Cloud Computing Overwegingen Afsluiting

Nadere informatie

Portfolio Manager Hosted Desktop

Portfolio Manager Hosted Desktop Portfolio Manager Hosted Desktop Over IS Group IS (internedservices) Group is de grootste onafhankelijke Nederlandse aanbieder van IT en Cloud solutions. Opgericht in 1996 en door fusies en overnames gegroeid

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher Hét complete Uitzendbureau in de Cloud matcher Een processysteem in plaats van een administratiesysteem Meer dan twee keer zoveel tijd besteden aan sales en zo uw omzet verhogen. e-matcher maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS Geïntegreerde Operations Support oplossingen Geïntegreerde Operations Support voor Telecom, Utilities & Media Als branchespecialist ondersteunt Atos Origin

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

ComPromise Cross Info Event 7 november 2013

ComPromise Cross Info Event 7 november 2013 ComPromise Cross Info Event 7 november 2013 Kees Woortmeijer en Maurice de Wit Grip op ICT ICT de klok rond Passie voor ICT ICT met een glimlach Kennis van ICT Inhoud ComPromise Strategie en ontwikkelingen

Nadere informatie

WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG?

WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG? WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG? SOCIAAL INTRANET EN DIGITALE WERKPLEK VOOR DE ZORGVERLENER Office 365 is een veilig platform die als dienst afgenomen kan worden en bijvoorbeeld ingezet kan worden als Digitale

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien.

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De automobielbranche ondergaat wereldwijd enorme veranderingen. Bedrijven in de sector worden steeds meer geconfronteerd

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

PRESENTS. CO3 Talent Ontwikkel Programma ICT i.s.m. Bridging the gap between business and talent

PRESENTS. CO3 Talent Ontwikkel Programma ICT i.s.m. Bridging the gap between business and talent PRESENTS CO3 Talent Ontwikkel Programma ICT i.s.m. Bridging the gap between business and talent With Humanic Talent Tracks HUMANIC DEVELOPMENT BUILDING IT PROFESSIONALS AT WORK AMSTERDAM NIJMEGEN - EINDHOVEN

Nadere informatie

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 De drie organisaties Adapcare: Levert ECD voor ouderen- en gehandicaptenzorg, RIBW s en jeugdzorg. g-company: Google Cloud Premier

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie