Controle your one destiny, or someone else will

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Controle your one destiny, or someone else will"

Transcriptie

1 Van Egmond & Partners Managementadvies & Trainingen Controle your one destiny, or someone else will Carel Vosmaerhove HR Nieuwegein T F I Datum 20 januari 2009 Plaats Auteur H.E. van Egmond Functie 2 e Voorzitter Versie 1.0 (definitief) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een dataverwerkend systeem of uitgezonden in enige vorm door middel van druk, fotokopie of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur

2 Managementsamenvatting De visie van s.v. Kadoelen wordt gekenmerkt door de volgende elementen: De noodzaak van een Omnivereniging Streven naar een rol van maatschappelijk partner Nauwe samenwerking met Stadsdeel -Noord Financieel onafhankelijk In haar missie ontleent s.v. Kadoelen haar identiteit aan: De meest toegankelijke vereniging van -Noord Betrokkenheid van alle leden, ouders en vrijwilligers Geen betaalde functies, met uitzondering van de trainer van de seniorenselectie De strategie van s.v. Kadoelen is gericht op groei, met name: Voetbal op zondag Tennis en overige nog te realiseren sporten In een maatschappelijke rol als facilitair dienstverlener Een belangrijke en bepalende voorwaarde in het realiseren van de groeistrategie is de kwaliteit en de capaciteit van de accommodatie. Dat geldt voor zowel de kantine, kleedkamers en andere ruimten als voor de sportvelden. In het begin van het tweede kwartaal van 2009 dient de planvorming in een dusdanig stadium te zijn dat de eisen aan de capaciteit en kwaliteit van de accommodatie concreet kunnen worden beschreven. Voorts dient de Tennisafdeling eind 2010 tenminste 150 betalende leden te tellen om de continuïteit van tennis binnen de Vereniging te kunnen waarborgen. 2/11

3 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 1 Inleiding Visie Missie Strategie Bijlagen... 8 Visie Missie...10 Strategie /11

4 1 Inleiding Ik de loop van 2008 heeft het Bestuur van s.v. Kadoelen het initiatief genomen om een Toekomstplan te gaan ontwikkelen. Aan dat besluit ligt een aantal redenen ten grondslag: In een aantal opzichten is de accommodatie niet meer toereikend De verhuurder van de sportparken, Stadsdeel -Noord (SDAN), geeft in haar beleid prioriteit aan het optimaliseren van het gebruik van de sportparken In het kader van o.a. Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO), streeft SDAN naar multifunctioneel gebruik van de accommodaties op de sportparken Sportplan van SDAN Olympisch Plan 2028 van NOC*NSF en de plannen op dat gebied van de vier grote steden (G4) WK 2018 waarvoor door NOC*NSF in samenwerking met de G4 een haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd Het door de Overheid verder ontwikkelen van Topsportlocaties Het Bestuur heeft gekozen voor een Toekomstplan met de structuur van een klassiek beleidsplan: het achtereenvolgens ontwikkelen van een Visie, een Missie en een Strategie. De aftrap daartoe vond plaats in het weekend van zaterdag 29 en zondag 30 november 2008 in Slot Assumburg te Heemskerk. Door het voltallige Bestuur van s.v. Kadoelen, aangevuld met aantal direct betrokkenen is in een aantal deelsessies de basis gelegd van het Toekomstplan waarvan in de volgende paragrafen de contouren zullen worden geschetst. 4/11

5 2 Visie In een Visie wordt het verwachte beeld van de toekomst geschetst, de gewenste positie in dat toekomstbeeld en een succesformule. Het Bestuur van s.v. Kadoelen heeft de volgende aanzet gegeven tot haar Visie: De omgeving verandert, maar de identiteit van s.v. Kadoelen niet. De noodzaak om te ontwikkelen en te groeien tot een multifunctionele sportvereniging wordt door het Bestuur herkend, erkend en onderschreven. Voorts ziet het Bestuur een rol weggelegd voor de s.v. als partner voor het aanbieden van maatschappelijke faciliteiten. Een nauwe samenwerking met SDAN, Centrale Stad en andere (semi-)maatschappelijke geledingen zal worden uitgewerkt en onderhouden. De sportieve ambities zullen worden begrensd op het voetbalniveau van de 3 e klasse en mede door deze begrenzing zal s.v. Kadoelen haar financiële onafhankelijkheid kunnen behouden. s.v. Kadoelen ziet de waarde in van het binden en voor langere tijd vasthouden van haar leden; hierin zoekt zij haar succesformule. 5/11

6 3 Missie In een Missie (-statement) wordt de eigen identiteit beschreven van de vereniging; de Missie zegt wat de vereniging wil zijn of waar we voor gaan. Ook maakt de Missie duidelijk waarin de vereniging zich onderscheidt van andere, soortgelijke verenigingen. Een Missie kan niet zo maar worden opgelegd aan een vereniging of organisatie. Ze moet zijn gebaseerd op opvattingen, waarden en ambities c.q. doelstellingen die leden, kader, andere vrijwilligers, (maatschappelijk) partners en toekomstige leden met elkaar willen delen. Dat betekent dat de Missie die het Bestuur hierin beschrijft niet meer dan een aanzet kan zijn tot een definitieve Missie; de hier geformuleerde elementen van de Missie zullen moeten worden uitgedragen, getoetst en bijgesteld aan de hand van overleggen met alle betrokkenen. De Missie die het Bestuur van s.v. Kadoelen heeft geformuleerd luidt: s.v. Kadoelen wil een warme, gezellige, sociale, multiculturele sportvereniging zijn waarin een sterke betrokkenheid heerst van vrijwilligers, met name door de ouders. s.v. Kadoelen onderscheidt zich van andere, soortgelijke verenigingen door een gelijke behandeling en dezelfde benadering van alle leden, geen betaalde functies met uitzondering van de trainer van de seniorenselectie en een lage(re) contributie voor jeugdleden. Bij s.v. Kadoelen kunnen meerdere sporten worden gecombineerd met andere activiteiten en zij staat open voor meer activiteiten overdag als onderdeel van een Topsportlocatie. s.v. Kadoelen wil de meest toegankelijke vereniging zijn van -Noord. 6/11

7 4 Strategie Een strategie is doelen stellen die rekening houden met de Visie, zijn afgeleid van de Missie en op een vooraf aangegeven tijdstip bereikt moeten zijn. In de aanpak van het Bestuur is gekozen voor SMART doelen in tegenstelling tot ER-doelen en MAGIEdoelen. SMART staat voor: Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden Het Bestuur heeft gekozen voor een groeistrategie. Die zal worden uitgewerkt en gerealiseerd rond de volgende thema s: Aanbieder van faciliteiten Uitbouwen van de Zondagafdeling Uitbouwen van de Tennisafdeling Uitbreiden van faciliteiten Een eerste aanzet met tussendoelen en mijlpalen is opgenomen in de bijlage Strategie /11

8 Bijlagen Visie : s.v. Kadoelen is met Sportpark Kadoelen een van de twee Multifunctionele Topsportparken van SDAN 2012/2013: Uitwerken/bijstellen van onderstaande visie 2011: - Bestuur professioneler - Betaalde functies??? - Combifuncties??? 2010: - Kunstgras - Accommodatie updaten of nieuwbouw 2009: - Zondag groeien - Zaterdag maximaliseren De omgeving verandert; Kadoelen niet! (qua identiteit) Zelf een voetbalafdeling blijven, maar de faciliteiten delen met de naaste sportclubs Binnen een tijdbestek van 3 jaar zal ons standpunt t.a.v. tennis, klaverjassen, darts, etc. verder bepaald worden in de zin van: - Continueren - Versterken - Afbouwen - Uitbreiden naar een omnivereniging Nog steeds financieel onafhankelijk De selectie op een zo hoog mogelijk niveau in de 3e klasse brengen en houden Uitbreiden van de kleedkamers en diverse ruimten voor gastpartijen Kunstgras t.b.v. intensiever gebruik van de velden Speciale communicatieaandacht Onderzoek naar voor- en nadelen van meer betaalde trainers NB: aandacht/inpassen inspelen op ontwikkelingen op het gebied van overgewicht, vooral bij de jeugd (Obesitas klinieken) 8/11

9 Later toegevoegd: Onderscheidend van andere voetbalverenigingen: - meiden - ambitie t/m 3 e klasse - laag contributieniveau jeugd Evenwicht tussen meiden/vrouwen en jongens/mannen Het vasthouden van leden (retentie) 9/11

10 Missie s.v. Kadoelen wil een warme, gezellige, sociale, multiculturele vereniging zijn waarin een sterke betrokkenheid is van vrijwilligers, m.n. door de ouders. De meest toegankelijke vereniging van -Noord. Bij Kadoelen kunnen meerdere sporten beoefend worden en zij staat open voor meer activiteiten overdag op het complex als onderdeel van een Topsportlocatie. Een sportvereniging met een sociaal karakter Betrokkenheid bij de vereniging door ALLE leden: - cursussen - ouderparticipatie - geen betaalde krachten Verbeterde ondersteuning voor initiatieven vanuit elk elftal vanuit de ouders en de aanhang Uitbouwen van bovenstaande door middel van o.a. gedegen vrijwilligers / meer vrijwilligers Voor wie: huidige en nieuwe leden en externe partners als SDAN, WMO, e.d. Onderscheidend: - dezelfde benadering naar alle (jeugd)leden - geen betaalde (jeugd)trainers m.u.v. de seniorenselectie - lage(re) contributie voor de jeugd t.o.v. omringende verenigingen - veel vrijwilligers Verbeteren normen en waarden door middel van o.a. goede communicatie 10/11

11 Strategie Doelstelling Aanbieder van faciliteiten planvorming Topsportlocatie korte termijn uitbreiding kleedkamers uitbreiding vergaderruimte, archief, verzorging uitbreiding van faciliteiten, w.o.: - naschoolse opvang - rol SDAN? Overleg eisen en financiering - wie is de uitvoerder van de NSO? - wat zijn de eisen aan het pand? - wie handhaaft en controleert de eisen? Zondagafdeling 7 teams erbij inrichten organisatie en kader trainingsfaciliteiten (kunstgras) Tennis 120 betalende en geregistreerde leden 150 betalende en geregistreerde leden start Commissie Tennis contributie 2009: 90 Algemeen Afhankelijk van de (kleedkamer) capaciteit gaat het Hoofdbestuur in samenwerking met het Jeugdbestuur de zaterdagafdeling maximaliseren Wanneer Plan klaar: mei 2009 eind april 2014 mei 2009 mei 2009 eind mei 2009 mei 2011???? eind 2009 eind januari 2009 seizoen 2009 april /11

Format. Het schrijven van een beleidsplan

Format. Het schrijven van een beleidsplan Format Het schrijven van een beleidsplan Jasper van Houten Laurens Steenbekkers 13-06-2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Beschrijving van de vereniging

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt

Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt www.utrecht.nl 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 6 1 De spelers op het veld 7 Sport 7 Onderwijs 8 Welzijn 9 Gemeente 10 Conclusie 10

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS Handboek 2010-2014 VERSIE 0.9 - Concept DATUM 1 maart 2010 WERKGROEP VERENIGINGSPLAN Dave Dubbink Reinier de Jong Johan Klaren Anne Visserman AANLEIDING In het recente

Nadere informatie

Van idee naar werkelijkheid

Van idee naar werkelijkheid Handleiding voor de realisatie van een nieuw sportcomplex Colofon Tekst: Piet Eversdijk (v.v. De Meern) Peter Kieft (v.v. De Meern) Joeke de Jong (KNVB) Bijdragen: Peter van Kuijk Maaike van Meerten André

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Sportparken Schiedam Visie op moderne sportparken

Sportparken Schiedam Visie op moderne sportparken RAPPORTAGE / 27 februari 2012 Sportparken Schiedam Visie op moderne sportparken Opdrachtgever: Samenstelling: Ton Markink, ICSadviseurs Mark van Rotterdam, ICSadviseurs Referentienummer: 960313/20120227EO01

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Dit Bedrijfsopleidingsplan (BOP) fungeert als voorbeeld voor bij SFRecreatie aangesloten bedrijven die volgens het format van SFRecreatie een BOP willen opstellen.

Nadere informatie

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best

Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Visienotitie Beste Brede School West Beter, breder, best Stadsdeel West Directie Strategie en Beleidsrealisatie Afdeling Talentontwikkeling November 2010-1 - Voorwoord In het coalitieakkoord West maakt

Nadere informatie

Veilige Wieleromgevingen noodzakelijk voor Limburgse Olympische Ambitie. Adviesrapport Veilige wieleromgevingen Fase II

Veilige Wieleromgevingen noodzakelijk voor Limburgse Olympische Ambitie. Adviesrapport Veilige wieleromgevingen Fase II Veilige Wieleromgevingen noodzakelijk voor Limburgse Olympische Ambitie Adviesrapport Veilige wieleromgevingen Fase II Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 5 1: Limburgs wielrennen naar Olympisch

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

handleiding meetbare doelstellingen

handleiding meetbare doelstellingen handleiding meetbare doelstellingen > uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286 1350 internet http://www.onderzoek.utrecht.nl E-mail:

Nadere informatie

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 4 2 Strategie... 5 2.1 Missie... 5 2.2 Visie... 5 2.3 Doelstelling... 5 3 Organisatiestructuur... 6 3.1 Inleiding... 6 3.2 Bestuur...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenbeleid

Strategisch Meerjarenbeleid Strategisch Meerjarenbeleid 2013 2016 Colofon Scribent: Nelleke Vogel Documenteigenaar: Bestuurder Bestemd voor: Geheel Atlant Zorggroep Datum besluit: Februari 2015 Evaluatiedatum: Januari 2016 Versie:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht en de

Nadere informatie

Sportclubs in de jeugdketen

Sportclubs in de jeugdketen Sportclubs in de jeugdketen De mogelijkheden van pedagogische ondersteuning van sportverenigingen Niels Hermens Rob Gilsing Sportclubs in de jeugdketen De mogelijkheden van pedagogische ondersteuning van

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

HC Ypenburg Academie. Top hockey begint bij top kader

HC Ypenburg Academie. Top hockey begint bij top kader HC Ypenburg Academie Top hockey begint bij top kader Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is de HCY Academie?... 3 1.2 Subdoelstellingen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1.3 Scope... 4 2 De weg

Nadere informatie

Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON. Amsterdam, 22 november 2010

Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON. Amsterdam, 22 november 2010 Sector onder de radar Visitatieonderzoek en toekomstverkenning van de publieke lokale mediasector en de OLON Amsterdam, 22 november 2010 Sector onder de radar De publieke lokale mediasector. Een sector

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie