Vrijwilligersbeleid Omni - Vereniging SDZZ Aangenomen door de Algemene Ledenvergadering oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijwilligersbeleid Omni - Vereniging SDZZ 2015. Aangenomen door de Algemene Ledenvergadering oktober 2013"

Transcriptie

1 Vrijwilligersbeleid Omni - Vereniging SDZZ Aangenomen door de Algemene Ledenvergadering oktober 2013

2 Samenvatting. Zoals veel andere voetbalverenigingen ervaart SDZZ dat het in toenemende mate lastig is om vrijwilligers te vinden voor de verschillende taken en functies binnen de vereniging. Daardoor komt het werk dat gedaan moet worden op de schouders van steeds minder vrijwilligers. In het verleden zijn verschillende acties geweest om meer vrijwilligers te vinden, helaas zonder veel resultaat. Dat is de reden,waarom het Bestuur van SDZZ, besloten heeft beleid te maken, dat deze situatie gaan verbeteren. In 2013 is er een klein commissie onder leiding van coördinator John Kummeling in het leven geroepen, om het vrijwilligersbeleid van voetbalvereniging SDZZ te ontwikkelen. In verschillende stappen is door de commissie het plan opgesteld en gepresenteerd op de Algemene Ledenvergadering van Oktober Vervolgens is het vrijwilligersbeleid met algehele stemmen aangenomen. Het vrijwilligersbeleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: Je mag lid worden van Omni-vereniging SDZZ; Je hebt dan recht op het spelen van wedstrijden,maar Je hebt de plicht om bij te dragen in de organisatie van SDZZ. De essentie van het plan is, dat vrijwilligerswerk verplicht wordt voor alle leden vanaf 17 jaar. Per seizoen moet men 3 x 3 uur verenigingsdiensten verrichten. Voor de ouders of verzorgers van de jeugd van S.D.Z.Z. is een uitzondering gemaakt en bestaat deze verplichting niet. Wel willen wij een dringend beroep op hen doen om een aantal werkzaamheden voor de vereniging te verrichten. Als het betreffende lid zijn of haar vrijwilligerstaak- of functie dat jaar niet heeft uitgevoerd, dan wordt aan het eind het seizoen 40,-- in rekening gebracht en vervolgens zal inning plaatsvinden door automatisch afschrijving van zijn of haar bank- of giro rekening. Leden en ouders/verzorgers van spelende jeugdleden dienen aan het begin van het seizoen aan de coördinator door te geven welke vrijwilligerswerk zij willen te gaan doen. Een overzicht van werkzaamheden en functies vindt U hieronder. Om het vrijwilligersbeleid uit te voeren is er een vrijwilligerscommissie in het leven geroepen, die door de coördinator zal worden aangestuurd. Deze commissie zorgt ervoor, dat de daarvoor in aanmerking komende leden of ouders van leden worden ingedeeld in de verschillende functies of taken en waar nodig worden ingeroosterd. De vrijwilligerscoördinator zal aan het bestuur rapporteren. In het voor u liggende plan worden de te vullen functies en taken beschreven, alsmede de spelregels van ons vrijwilligersbeleid. Het is de bedoeling dat het plan met ingang 2015/2016 definitief in werking treedt. Al met al hoopt het bestuur dat met dit plan de komende jaren alle activiteiten en faciliteiten gehandhaafd kunnen blijven, en wij daarmee de continuïteit van de vereniging kunnen waarborgen.

3 Uitgangspunten vrijwilligersbeleid. Uitgaande van eerder geformuleerde motto: Je mag lid worden van Omnivereniging SDZZ; Je hebt dan recht op het spelen van wedstrijden,maar Je hebt de plicht om bij te dragen in de organisatie van SDZZ. Heeft het bestuur van SDZZ de volgende uitgangspunten geformuleerd voor het vrijwilligersbeleid: Voetbalvereniging SDZZ doet een beroep op een ieder lid en/of ouder/verzorger om bij te dragen aan het functioneren van de vereniging. Voetbalvereniging SDZZ vervult ook een sociale en maatschappelijke functie. Leden dragen daarin bij en hebben daar zelf baat bij. Uitgangspunt van het vrijwilligersbeleid is dat ieder lid dan wel de ouders(s)/verzorger(s) van onze jeugdleden tenminste één vrijwilligerstaak vervult. Jeugdleden vanaf 16 jaaar en ouder kunnen in plaats van hun ouder of verzorger een vrijwilligerstaak vervullen m.u.v. een kantinedienst waarbij alcohol wordt geschonken. Hier geldt een minimum leeftijd van18 jaar. Junioren scheidsrechters die als vrijwilligers door de coördinator worden geaccepteerd en voldoende wedstrijden fluiten in 1 seizoen, hebben daarmee ook een vrijwilligerstaak verricht. Nieuwe leden of ouders van jeugdleden dienen bij inschrijving op het vrijwilligersbeleid worden gewezen. Om een goede positie aan het begin van ieder seizoen te krijgen worden de leden verplicht hun voorkeur van een vrijwilligerstaak kenbaar te maken en ook eventuele voorkeuren t.a.v. tijden waarop dit gewenst is om te vervullen. Bij een tekort aan vrijwilligers voor één van de taken kan een vrijwilliger ook verplicht ingedeeld worden. De roosters voor het vervullen van de taken zullen worden gepubliceerd op onze website. Van alle vrijwilligers wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de algemeen geldende regels bij SDZZ, zoals geformuleerd in Normen en Waarden van voetbalvereniging SDZZ. Voetbalvereniging SDZZ stimuleert vrijwilligers om cursussen te volgen, bijvoorbeeld voor trainers- en scheidsrechteropleidingen. Voetbalvereniging SDZZ zet zich in om de inzet van vrijwilligers op diverse wijzen te waarden. Het bestuur van voetbalvereniging SDZZ stelt zich ten doel het vrijwilligersbeleid verder te ontwikkelen.

4 Diensten/activiteiten en functies vrijwilligerswerk. Welke soort diensten zijn er Er zijn vier soorten diensten n.l.: Activiteiten Onderhoud en schoonmaak kantine en accommodatie Bar- en keukendiensten Kaderfuncties Wat ga ik doen als ik voor Activiteiten kies? Onder activiteiten vallen bijv: Meehelpen organiseren van een voetbaltoernooi, feestavond of een speciale ( jeugd) activiteit zoals het sinterklaasfeest en winteractiviteiten. Meehelpen opbouwen. afbreken van de Bazaar kramen in juni Fluiten van pupillenwedstrijden Steun bieden aan de Jeugd Activiteiten Commissie. Zaterdagdiensten/bardiensten op zaterdag. Organisatie Kerstbroden Actie en Grote Club Actie Natuurlijk word je door leden van de diverse commissies begeleid. Wat ga ik doen als ik voor onderhoud en schoonmaak kies? Dan help je met onderhoudswerkzaamheden tijdens de klusdagen, zoals schuren, snoeiwerkzaamheden,schilderen en kleine reparaties. Of met schoonmaakwerkzaamheden zoals opruimen,vegen,dweilen en poetsen. In overleg met de commissie wordt met je afgesproken wat de werkzaamheden zijn. Wat ga ik doen als ik voor Bar- en keukendiensten kies? Dan help je achter de bar met het bedienen van kantinebezoekers. Denk aan het inschenken en afrekening van koffie,limonade en misschien wel het tappen van bier. Ook kun je meehelpen in de keuken met bijvoorbeeld patat en snacks bakken. Je mag ook mee komen helpen schoonmaken, Je wordt door de kantinebeheerster begeleid. Wat ga ik doen als ik voor een kaderfunctie kies? Heeft u ervaring op het gebied van besturen of heeft u ervaring in het begeleiden/trainen van een elftal of het fluiten van een jeugdelftal kies dan uit de lijst Totaal functies S.D.Z.Z..

5 Totaaloverzicht functies Voetbal Omni Vereniging S.D.Z.Z. BIJLAGE 2 Verwijzing Bestuur / commissie / overig Functienaam Hoofdbestuur: 1.1 Voorzitter (lid dagelijks bestuur) 1.2 Secretaris (lid dagelijks bestuur) 1.3 Penningmeester (lid dagelijks bestuur) 1.4 Bestuurslid voetbaltechnische zaken senioren 1.5 Bestuurslid jeugdzaken 1.6 Bestuurlid commerciële zaken 1.7 Bestuurslid PR 1.8 Bestuurslid vrijwilligerszaken 1.9 Bestuurslid kantine zaken 1.10 Medewerker ondersteuning penningmeester( geen lid van HB) Jeugdbestuur: 2.1 Voorzitter jeugdcommissie (lid van het Algemeen Bestuur) 2.2 Secretaris jeugdcommissie 2.3 Penningmeester jeugdcommissie 2.4 Wedstrijdsecretaris jeugd 2.5 Voorzitter Technische zaken 2.6 Voorzitter Materialenbeheer 2.7 Voorzitter PR/Sponsoring 2.8 Ledenadministratie Jeugd 2.9 Algemeen lid 2.10 Medewerker ledenwerving jeugd Overige zaken Jeugd 3.1 Technisch Jeugdcoördinator 3.2 Jeugd coördinator A t/m F 3.3 Scheidsrechters coördinator 3.4 Jeugd scheidsrechter jeugd 3.5 Jeugdtrainer 3.6 Keeperstrainer jeugd 3.7 Jeugdleider 3.8 Activiteiten commissie voetbal/toernooicommissie 3.9 Lid van de jeugdactiviteiten 3.10 Medewerker/ster loterij op zondag 3.11 Medewerker organisatie pupil vd week Seniorencommissie 4.1 Voorzitter seniorencommissie ( lid van het Algemeen bestuur) 4.2 Algemeen lid seniorencommissie 4.3 Wedstrijdsecretaris senioren Overige zaken Senioren 5.1 Hoofdtrainer selectie 5.2 Assistent-trainer selectie 5.3 Trainer overige senioren elftallen 5.4 Keeperstrainer senioren elftallen 5.5 Elftalleider senioren elftallen 5.6 Assistent scheidsrechter selectie 5.7 Verzorger selectie / sportmasseur / fysiotherapeut

6 5.8 Ledenadministratie 5.9 Consul 5.10 Gastvrouw op zondag 5.11 Medewerker/ster entree heffen 5.12 Omroeper bij 1 e elftal Kantinecommissie 6.1 Voorzitter barcommissie (lid van het Algemeen Bestuur) 6.2 Bar/keuken medewerker/ster 6.3 Medewerker financiën 6.4 Medewerker schoonmaak kantine 6.5 Roostercoördinator Terrein en onderhoudcommissie 7.1 Voorzitter commissie onderhoudszaken 7.2 Lid van de commissie onderhoudszaken 7.3 Medewerker schoonmaak kleedkamers 7.4 Medewerker onderhoud velden Vrijwilligerscommissie 8.1 Hoofd vrijwilligerszaken (lid van het Algemeen bestuur) 8.2 Roostercoördinator Kascontrole commissie 9.1 Lid kascontrole commissie Evenementen commissie 10.1 Medewerker/organisator div activiteiten o.a vrijwilligersdag- kerstbingo Redactie De Stem 11.1 Voorzitter clubblad De Stem 11.2 Redactielid De Stem Websitebeheer 12.1 Webmaster 12.2 Designer Website PR/Sponsorcommissie 13.1 Voorzitter sponsorcommissie 13.2 Lid sponsorcommissie 13.3 Medewerker contractbeheer 13.4 Medewerker Fanshop 13.5 Medeweker PR De Vrienden van SDZZ 14.1 Voorzitter 14.2 Medewerker/ster Club van Voorzitter 15.2 Medewerkers

7 Spelregels vrijwilligersbeleid voetbalvereniging SDZZ Het bestuur van voetbalverening SDZZ wijst inzake verzekeringen op het volgende/ Alle vrijwilligers zijn verzekerd via de Gemeente Zevenaar. Verder gaat SDZZ er van uit dat iedereen persoonlijk verantwooordelijk is voor de volgende verzekeringen : Een aansprakelijkheidsverzekering (WA) Een ongevallen verzekering Een autoverzekering Een auto inzittendenverzekering. Voor de praktische invulling van het bovenbeschreven vrijwilligersbeleid zijn een aantal spelregels opgesteld. Deze spelregels zullen elk seizoen getoetst op praktische haalbaarheid en indien nodig aangepast. De volgende spelregels/uitgangspunten zijn van toepassing : 1. (ouders(s)/verzorgers van ) leden kunnen aan het begin van iedere seizoen hun voorkeur voor het vervullen van een vrijwilligerstaak kenbaar maken aan de vrijwilligerscoördinator). Op dat moment kunnen ook voorkeurstijden worden doorgegeven. Bij een tekort aan vrijwilligers voor één van de taken, kan een vrijwilliger ook verplicht ingedeeld worden op een andere dan zijn/haar voorkeurstaak. 2. (ouders(s)/verzorgers van ) leden die geen voorkeuren doorgeven worden door de vrijwilligercoördinator ingedeeld 3. Elk nieuw lid zal bij inschrijving worden gewezen op de verplichting voortkomend uit het vrijwilligersbeleid. 4. De roosters voor het vervullen van vrijwilligerswerk zullen worden gepubliceerd op de website. 5. Is een taak eenmaal ingeroosterd dan kan men dit niet meer afzeggen. Wel staat het iedereen vrij om te ruilen. 6. Bij afgelastingen en speelvrije dagen vallen soms diensten uit. De betrokkene worden daarover zoveel mogelijk van te voren ingelicht. 7. Uitgevallen diensten hoeven niet te worden ingehaald. Het lid of de ouder/verzorger die voor de taak staat ingeroosterd is zelf ingeroosterd voor om zich te overtuigen dat er ook daadwerkelijk niet gespeeld wordt. Bij algehele afgelasting kan het voorkomen dat andere activiteiten worden georganiseerd. 8. Leden of ouder/verzorger van leden die in omstandigheden verkeren die hen het uitvoeren van een vrijwilligerstaak of functie onmogelijk maakt, kunnen bij de vrijwilligercoördinator een met redenen omkleed verzoek indienen om uitgezonderd te worden van een taakplicht. De vrijwilligercoördinator is bevoegd om een besluit te nemen over dit verzoek. Om te komen tot een goed functionerend vrijwilligersbeleid is het noodzakelijk toezicht en controle te houden op de invulling van het vrijwilligersbeleid. Daarvoor is er een commissie in het leven geroepen en die wordt voorgezeten door de coördinator. De voornaamste taak van deze commissie is het uitvoeren, administreren ( en opzetten van een sluitend systeem hiervoor), coördineren en handhaven/controleren van het uitgezette vrijwilligersbeleid. Daarnaast kan deze commissie voorstellen aan het bestuur doen voor het verder vormen en waar nodig bijstellen van dit vrijwilligersbeleid.

Vrijwilligersplan SVV 04

Vrijwilligersplan SVV 04 Vrijwilligersplan SVV 04 1. Samenvatting Zoals veel andere voetbalverenigingen ervaart SVV 04 dat het in toenemende mate lastig is om vrijwilligers te vinden voor de verschillende taken en functies binnen

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Voetbalvereniging Helios

Vrijwilligersbeleid Voetbalvereniging Helios Vrijwilligersbeleid Voetbalvereniging Helios 1. Samenvatting Zoals veel andere voetbalverenigingen ervaart SV Helios dat het in toenemende mate lastig is om vrijwilligers te binden voor de verschillende

Nadere informatie

Voetbalvereniging Terneuzen. Vrijwilligersbeleid 2013-2018. 1 vrijwilligersbeleid VV Terneuzen

Voetbalvereniging Terneuzen. Vrijwilligersbeleid 2013-2018. 1 vrijwilligersbeleid VV Terneuzen Voetbalvereniging Terneuzen Vrijwilligersbeleid 2013-2018 1 vrijwilligersbeleid VV Terneuzen Wijzigingshistorie: Rev. Datum Auteurs Omschrijving A 1-9-2013 Projectgroep vrijwilligersbeleid 1 e aanzet voor

Nadere informatie

G UDA S P O R T V E R E N I G I N G G O U D A

G UDA S P O R T V E R E N I G I N G G O U D A www.svgouda.nl info@svgouda.nl Vrijwilligersregeling SV Gouda Eigenaar: het bestuur van SV Gouda Opsteller: het bestuur van SV Gouda Beheerder: de Vrijwilligerscommissie Versie: 1.3 Datum: 24 april 2014

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Voetbalvereniging G.A.V.C

Vrijwilligersbeleid Voetbalvereniging G.A.V.C Vrijwilligersbeleid Voetbalvereniging G.A.V.C Grou, 21 november 2016 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting blz 3 2. Inleiding blz 4 3. Uitgangspunten vrijwilligersbeleid blz 5 4. Functies en taken binnen voetbalvereniging

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Voetbalvereniging RCL

Vrijwilligersbeleid Voetbalvereniging RCL Vrijwilligersbeleid Voetbalvereniging RCL Aangenomen door de Bijzondere LedenVergadering van RCL d.d.... 2010 1. Samenvatting Zoals veel andere voetbalverenigingen ervaart RCL Leiderdorp dat het in toenemende

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid CVV De Jodan Boys

Vrijwilligersbeleid CVV De Jodan Boys Vrijwilligersbeleid CVV De Jodan Boys Beheerder: Eigenaar Schrijver Beheerder Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Vrijwilligerscommissie Versie 1.3 Datum 6-7-2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding...

Nadere informatie

Organigram DEV-Arcen. Bestuur

Organigram DEV-Arcen. Bestuur Organigram DEV-Arcen Bestuur Vertrouwens- en klachtencommissie PR/Sponsor Technische Accommodatie Activiteiten Vrijwilligers Leden Financiën Veteranen Senioren Jeugd Organigram DEV-Arcen Bestuur Commissies

Nadere informatie

De vacaturebank van SV Zwolle.

De vacaturebank van SV Zwolle. De vacaturebank van SV Zwolle. Geef de code op van de werkzaamheden die u wilt verrichten als vrijwilliger! Code Omschrijving. 14.10 Administratiecommissie. Kennis van Exel en cijfermatig een pre. 14.20

Nadere informatie

Beleidsplan Vrijwilligers AV Spirit Lelystad

Beleidsplan Vrijwilligers AV Spirit Lelystad Beleidsplan Vrijwilligers AV Spirit Lelystad 1 Inhoudsopgave 1) Inleiding. Blz. 3 2) Vrijwilligersbeleid. Blz. 4 3) Beleidsgroep vrijwilligers/vrijwilligerscoördinator. Blz. 5 4) Functies binnen AV Spirit

Nadere informatie

Voetbalvereniging Terneuzen. Vrijwilligersbeleid vrijwilligersbeleid VV Terneuzen

Voetbalvereniging Terneuzen. Vrijwilligersbeleid vrijwilligersbeleid VV Terneuzen Voetbalvereniging Terneuzen Vrijwilligersbeleid 2013-2018 1 vrijwilligersbeleid VV Terneuzen Wijzigingshistorie: Rev. Datum Auteurs Omschrijving A 1-9-2013 Projectgroep vrijwilligersbeleid 1 e aanzet voor

Nadere informatie

Versie 4; Vrijwilligersbeleid v.v. SPARTA 30 ANDEL

Versie 4; Vrijwilligersbeleid v.v. SPARTA 30 ANDEL Versie 4; 112016 Vrijwilligersbeleid v.v. SPARTA 30 ANDEL Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vrijwilligerscoördinator 3 3. Vrijwilligers 3 3.1 Vrijstelling 3 3.2 Nieuwe leden 4 4. Afstemming vrijwilligerscoördinator/afdelingen/werkwijze

Nadere informatie

Schoonebeekse Voetbal Vereniging '04

Schoonebeekse Voetbal Vereniging '04 Schoonebeekse Voetbal Vereniging '04 AANMELDING / WIJZIGING FORMULIER Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid of wijzigt zijn lidmaatschap bij SVV'04 te Schoonebeek. Datum:... Nieuw wijziging Naam:...

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Korloo

Vrijwilligersbeleid Korloo Vrijwilligersbeleid Korloo 2011 2012 Bestuur Korloo Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Aanleiding...1 1.2 Doelstelling...1 2 Activiteiten en taken...2 2.1 Verplichte taken...2 2.2 Korfbaltechnische taken...3

Nadere informatie

Bijlage 3 Behorende bij huishoudelijk reglement. Samenstelling, Taakomschrijving en Bevoegdheden vrijwilligerscoördinator.

Bijlage 3 Behorende bij huishoudelijk reglement. Samenstelling, Taakomschrijving en Bevoegdheden vrijwilligerscoördinator. Samenstelling, Taakomschrijving en Bevoegdheden vrijwilligerscoördinator De vrijwilligerscoördinator maakt deel uit van de Bestuursgroep Secretariaat. De vrijwilligers coördinator heeft als taken: - het

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West

Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West V.V. Dieze-West heet u of uw zoon of dochter van harte welkom bij de club. V.V. Dieze-West speelt zijn thuiswedstrijden op het Sportpark het Hoge Laar. Luttekeweg 15A

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Voetbalvereniging JVC Cuijk

Vrijwilligersbeleid Voetbalvereniging JVC Cuijk Vrijwilligersbeleid Voetbalvereniging JVC Cuijk Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3. 2. Doelstellingen en kernwaarden JVC Cuijk 4. 3. Diversiteit aan leden en vrijwilligers 4. 4. Uitgangspunten vrijwilligersbeleid

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Senioren aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

FUNCTIE - EN BEZETTINGSOVERZICHT SV COLMSCHATE '33

FUNCTIE - EN BEZETTINGSOVERZICHT SV COLMSCHATE '33 S. V. COLMSCHATE '33 DAGELIJKS BESTUUR 1.1 BS DB VOORZITTER (tvs Hfd Afd Maatschappelijke betrokkenheid) 1 J 1.2 BS DB SECRETARIS (tvs Hfd Afd Secretariaat) 1 J 1.3 BS DB PENNINGMEESTER 1 J BESTUURSONDERSTEUNING

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID OLIVEO SEIZOEN

VRIJWILLIGERSBELEID OLIVEO SEIZOEN Januari 2013 VRIJWILLIGERSBELEID OLIVEO SEIZOEN 2013-2014 INHOUD 1. ALGEMEEN... 3 2. DOELSTELLINGEN VRIJWILLIGERSBELEID... 4 3. UITGANGSPUNTEN VRIJWILLIGERSBELEID... 4 4. SPELREGELS VRIJWILLIGERSBELEID...

Nadere informatie

Het vrijwilligersbeleid

Het vrijwilligersbeleid Het vrijwilligersbeleid voetbalvereniging Hooglanderveen Zonder vrijwilligers geen vereniging Versie: Mei 2017 Status: Definitief Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 SAMENVATTING... 3 INLEIDING... 4 HET VRIJWILLIGERSBELEID...

Nadere informatie

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter.

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter. Bestuur VV SWEEL Voorzitter Wedstrijd Secretariaat Secretaris Financiën Faciliteiten Beheerder Commercieel Technische coördinator Senioren Voetbalzaken Jeugd Technisch coördinator Jeugd Missie Visie Wedstrijd

Nadere informatie

Vrijwilligersprotocol

Vrijwilligersprotocol Vrijwilligersprotocol 1. Inleiding : Op de Algemene Ledenvergadering van 04 november 2009 is het voorgenomen besluit aanvaard om, ingaande seizoen 2010-2011, een vrijwilligersbijdrage in te voeren voor

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Zwemclub Zeist

Vrijwilligersbeleid Zwemclub Zeist Vrijwilligersbeleid Zwemclub Zeist Doel Het bestuur van de Zwemclub Zeist heeft met het vrijwilligersbeleid tot doel om meer ouders en leden te betrekken bij de vereniging om de continuïteit van de Vereniging

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Atletiekvereniging PEC 1910

Vrijwilligersbeleid Atletiekvereniging PEC 1910 Vrijwilligersbeleid Atletiekvereniging PEC 1910 Deel 1 Versie 6-Vrijwilligersbeleid atletiekvereniging PEC[1]. 1/18 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten vrijwilligersbeleid 3 3. Organisatie

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk instructie vv UNO Seizoen (1)

Vrijwilligerswerk instructie vv UNO Seizoen (1) Hieronder volgt een instructie hoe u kunt aangeven wat u als vrijwilligerswerk zou willen verrichten binnen vv UNO. Uiteraard zullen er vragen zijn waar op u het antwoord in onderstaand instructie niet

Nadere informatie

Invulling Commissies HRC 14

Invulling Commissies HRC 14 Invulling Commissies HRC 14 Naast het gebruikelijke hoofdbestuur hebben we ervoor gekozen om de structuur van voetbalvereniging HRC 14 op te bouwen uit een aantal commissies. Het hoofdbestuur is verantwoordelijk

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier CSV 1928

Aanmeldingsformulier CSV 1928 Aanmeldingsformulier CSV 1928 De Christelijke Sport Vereniging 1928 Voetbal, zoals onze naam officieel is, heet u of uw zoon of dochter van harte welkom bij de club. CSV 1928 speelt zijn thuiswedstrijden

Nadere informatie

Vrijwilligersregeling

Vrijwilligersregeling Vrijwilligersregeling 1. Inleiding 2. Vrijwilligersregeling 2.1 Waardering en beloning 2.1.1. Vormen van waardering 3. Nieuwe Leden 4. Vrijwilligerstaken 5. Taakindeling 5.1 Afzeggen voor of wijzigen van

Nadere informatie

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Waarom een regelement? Plezier beleven aan de sport is het uitganspunt van handbal vereniging WPK/Westlandia, iedereen moet plezier hebben in zijn/haar activiteit,

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

Bestuur Dagelijks bestuur : Voorzitter + Secretaris + Penningmeester Bestuurslid algemene-, accommodatie-, jeugdzaken Commissievoorzitters (6)

Bestuur Dagelijks bestuur : Voorzitter + Secretaris + Penningmeester Bestuurslid algemene-, accommodatie-, jeugdzaken Commissievoorzitters (6) INFORMATIE VOETBALVERENIGING HSC 28 Organisatie van de vereniging Onze vereniging heeft een bestuur welke is opgebouwd uit een dagelijks bestuur, en commissieleden, n.l. bij voorkeur de voorzitters van

Nadere informatie

SAMEN SCOREN. Beleidsplan Fc. Grootegast 2015-2020. Fc. Grootegast Provincialeweg 139 9863 PE Doezum 0594 612608 (sportcomplex)

SAMEN SCOREN. Beleidsplan Fc. Grootegast 2015-2020. Fc. Grootegast Provincialeweg 139 9863 PE Doezum 0594 612608 (sportcomplex) SAMEN SCOREN Beleidsplan 2015-2020 is een grote, ambitieuze dorpsvereniging uit Grootegast/Doezum en telt in 2015 ongeveer 520 leden, 33 teams en ruim 100 vrijwilligers. De vereniging heeft een regionale

Nadere informatie

Organisatiestructuur. Inhoudsopgave. 1.0 Inleiding. 2.0 Jaarlijkse Algemene Vergadering 2.1 Verenigingsvertegenwoordiger 2.

Organisatiestructuur. Inhoudsopgave. 1.0 Inleiding. 2.0 Jaarlijkse Algemene Vergadering 2.1 Verenigingsvertegenwoordiger 2. Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 2.0 Jaarlijkse Algemene Vergadering 2.1 Verenigingsvertegenwoordiger 2.2 Kascommissie 3.0 Bestuur 3.1 Algemeen 3.2 Bestuurstaken 3.3 Commissies 4.0 Technische Commissie 4.1

Nadere informatie

Definitief versie

Definitief versie Uitvoering vrijwilligerstaken Reeuwijk, 31 mei 2011 In dit rapport is de uitvoering van vrijwilligerstaken beschreven geldend voor het seizoen 2011/12. Na het moeilijke proefjaar 2010, waarin met vallen

Nadere informatie

Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen)

Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen) VV Bergambacht Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen) => We hebben de jeugd, dus we hebben de toekomst! 150 actieve vrijwilligers; bestuur, (diverse) commissieleden, leid(st)ers,

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MHC Forescate Mei 2011 Versie1.4

Vrijwilligersbeleid MHC Forescate Mei 2011 Versie1.4 Vrijwilligersbeleid MHC Forescate Mei 2011 Versie1.4 Vrijwilligersbeleid MHC Forescate Geen enkele sportclub kan zonder de inzet van vrijwilligers. Immers, er zijn vele taken te verrichten en daarbij vormen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van SV Nootdorp

Huishoudelijk Reglement van SV Nootdorp Huishoudelijk Reglement van SV Nootdorp Het huishoudelijk reglement van SV Nootdorp is een verzameling van regels en bepalingen ter ondersteuning van de statuten van SV Nootdorp. Het huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Om die reden heeft het bestuur besloten om een beleidsplan vrijwilligersbeleid op te stellen.

Om die reden heeft het bestuur besloten om een beleidsplan vrijwilligersbeleid op te stellen. Vrijwilligers beleid voetbalvereniging TOP 63 Inhoud 1. Inleiding 2. Visie op vrijwilligerswerk 3. Uitgangspunten voor vrijwilligersbeleid 4. Wat verwacht de club van een vrijwilliger? 5. Wat mag de vrijwilliger

Nadere informatie

Samenstelling: Hoofdbestuur s.v. Grol. Datum:

Samenstelling: Hoofdbestuur s.v. Grol. Datum: Samenstelling: Hoofdbestuur s.v. Grol Datum: Januari 2016 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 HANDBOEK EN S.V. GROL... 8 1.1 HANDBOEK... 8 1.2 SPORTVERENIGING GROL... 8 1.3 BELEID... 8 HOOFDSTUK 2 ORGANOGRAM, STATUTEN,

Nadere informatie

AANMELDING LIDMAATSCHAP R.K.S.V. JULIANA

AANMELDING LIDMAATSCHAP R.K.S.V. JULIANA AANMELDING LIDMAATSCHAP R.K.S.V. JULIANA VOLGNR JULIANA... DATUM. ALLE GEGEVENS NAUWKEURIG INVULLEN S.V.P. 1 Vanaf 11 jaar is het verplicht een PASFOTO in te leveren voor de SPELERSPAS van de KNVB ACHTERNAAM:.

Nadere informatie

Informatiebrochure. Auteur: Bestuur K.V. Elko. Datum van uitgifte: November 2013. Informatiebrochure 2013-1 -

Informatiebrochure. Auteur: Bestuur K.V. Elko. Datum van uitgifte: November 2013. Informatiebrochure 2013-1 - Informatiebrochure Auteur: Bestuur K.V. Elko Datum van uitgifte: November 2013 Informatiebrochure 2013-1 - Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...2 Inleiding:...3 De besturen:...5 Bestuur:...5 Technische Commissie:...6

Nadere informatie

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v2016 0.4 1.1 Aanleiding Binnen onze vereniging worden diverse activiteiten verricht. Uiteraard zijn dit hoofdzakelijk korfbalactiviteiten, maar daarnaast maken we ook graag

Nadere informatie

FUSIEPROCES. ALV 1 oktober 2015

FUSIEPROCES. ALV 1 oktober 2015 FUSIEPROCES ALV 1 oktober 2015 ONDERWERPEN - Tijdpad fusie - Organogram - Missie, visie & beleid - Keuze zaterdag / zondag voor selectie senioren - Accommodatie TIJDPAD FUSIEPROCES maart-oktober 2015:

Nadere informatie

UITNODIGING JAARVERGADERING

UITNODIGING JAARVERGADERING UITNODIGING JAARVERGADERING 23 november 2015 om 20.00 uur in kantine SV Mariënheem 1. Opening door vice- voorzitter 2. Vaststellen van de agenda en mededelingen 3. Notulen jaarvergadering november 2014,

Nadere informatie

1 DAGELIJKS BESTUUR. Algemeen

1 DAGELIJKS BESTUUR. Algemeen 1 DAGELIJKS BESTUUR Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het totale gevoerde beleid voor de RKSV Groesbeekse Boys vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement. De leden van het dagelijks

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleidsplan HCV`90 2015-2017

Vrijwilligersbeleidsplan HCV`90 2015-2017 Vrijwilligersbeleidsplan HCV`90 2015-2017 Kiest voor vrijwilligerswerk! Carola Arxhoek Ellen Leussink oktober 2015 1 Voorwoord HCV`90 heeft, net als veel andere verenigingen, een tekort aan enthousiaste

Nadere informatie

Aarle-Rixtelse Sport Vereniging. Onderzoekscommissie vrijwilligers Informatieavonden 10 en 11 mei 2016

Aarle-Rixtelse Sport Vereniging. Onderzoekscommissie vrijwilligers Informatieavonden 10 en 11 mei 2016 Aarle-Rixtelse Sport Vereniging Onderzoekscommissie vrijwilligers Informatieavonden 10 en 11 mei 2016 Aanleiding analyse Een vereniging als ASV 33 kan alleen goed functioneren door de vrijwilligers die

Nadere informatie

Het ingevulde en ondertekende formulier en eventueel bijbehorende informatie kunt u opsturen naar :

Het ingevulde en ondertekende formulier en eventueel bijbehorende informatie kunt u opsturen naar : Inschrijven als nieuw lid bij v.v. Sparta Nijkerk Wij heten je graag welkom bij v.v. Sparta Nijkerk. Aanmelding Elke voetbalspeler dient in KNVB verband lid te zijn van een voetbalvereniging aangesloten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014

www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Communicatieplan R.K.V.V. St. Odiliënberg www.vvoberg.nl Schepersheuvel 2A 6077HH Sint Odiliënberg april 2014 Inhoud: 1. Inleiding... 3 2. Doelgroepen... 4 3. Communicatiemiddelen... 5 4. Interne en externe

Nadere informatie

Voor het uitvoeren van het Vrijwilligersbeleid dient de in dit aanmeldingsformulier opgenomen Ledenkaart CVC Reeuwijk te worden ingevuld.

Voor het uitvoeren van het Vrijwilligersbeleid dient de in dit aanmeldingsformulier opgenomen Ledenkaart CVC Reeuwijk te worden ingevuld. AANMELDINGSFORMULIER 2011 / 2012 Ondergetekende geeft te kennen toe te willen treden als lid van CVC Reeuwijk en verklaart kennis genomen te hebben van en zich te onderwerpen aan de bepalingen van haar

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

Beleidsplan Senioren. v.v. Sportclub Eefde

Beleidsplan Senioren. v.v. Sportclub Eefde Beleidsplan Senioren 2017 2020 Eefde, mei 2017 v.v. Sportclub Eefde Algemeen Het voetbaltechnisch beleidsplan van v.v. Sportclub Eefde bestaat uit onderdelen en elementen welke op het technisch gebied

Nadere informatie

Sportclub Deventer. Organisatie Sportclub Deventer

Sportclub Deventer. Organisatie Sportclub Deventer Organisatie Sportclub Deventer Doel: Invulling geven aan een nieuwe organisatie, met heldere verdeling van taken en verantwoordelijkheden, die past bij de fase waarin Sportclub Deventer zich bevindt en

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER (s.v.p. invullen in blokletters)

AANMELDINGSFORMULIER (s.v.p. invullen in blokletters) PERSOONSGEGEVENS AANMELDINGSFORMULIER ACHTERNAAM : M/V VOORNAMEN VOLUIT : ROEPNAAM : STRAAT EN HUISNUMMER : POSTCODE EN WOONPLAATS : TELEFOONNUMMER (VAST) : TELEFOONNUMMER (MOBIEL) : E-MAILADRES : GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen)

Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen) VV Bergambacht Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen) => We hebben de jeugd, dus we hebben de toekomst! 150 actieve vrijwilligers; bestuur, (diverse) commissieleden, leid(st)ers,

Nadere informatie

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Naam : Voornaam : Adres : Postcode/woonplaats : / Telefoonnummer : / Mobiel: Geboortedatum : / E-mail adres Geslacht : M / V* *doorstrepen wat niet van toepassing is.

Nadere informatie

5 september tot 2 oktober: Actieperiode Scoren voor de Club

5 september tot 2 oktober: Actieperiode Scoren voor de Club TVC Breda, NIEUWSBRIEF nr. 1, augustus 2016 Beste jeugdleden van TVC Breda, Na de vakantie gaat het nieuwe voetbalseizoen weer beginnen. We hopen dat het weer een succesvol, sportief en vooral gezellig

Nadere informatie

Vrijwilligers gezocht. AVC Heracles heeft besloten een vrijwilligersbeleid te implementeren. Voor een aantal

Vrijwilligers gezocht. AVC Heracles heeft besloten een vrijwilligersbeleid te implementeren. Voor een aantal Vrijwilligerskrant Eenmalige uitgave voor alle leden van AVC Heracles Vrijwilligers gezocht V erenigen doe je met elkaar AVC Heracles heeft besloten een vrijwilligersbeleid te implementeren. Voor een aantal

Nadere informatie

Enquête vrijwilligerswerk v.v. Advendo 57

Enquête vrijwilligerswerk v.v. Advendo 57 Enquête vrijwilligerswerk v.v. Advendo 57 Waarom deze enquête? Geen enkele amateur-sportvereniging kan tegenwoordig nog bestaan zonder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ook binnen onze vereniging

Nadere informatie

Heb je nog leuke foto s voor de niewsbrief of website? Stuur deze dan met een korte beschrijving naar

Heb je nog leuke foto s voor de niewsbrief of website? Stuur deze dan met een korte beschrijving naar TVC Breda, NIEUWSBRIEF nr. 1, februari 2017 Beste jeugdleden van TVC Breda, De winter is ver voorbij, de feestneus kan uit de kast. Bij TVC is dit het moment om te gaan denken aan het volgende seizoen.

Nadere informatie

Wij willen je eerst enkele algemene vragen stellen! 2. Wat is je leeftijd? jaar jaar jaar jaar jaar ouder dan 40

Wij willen je eerst enkele algemene vragen stellen! 2. Wat is je leeftijd? jaar jaar jaar jaar jaar ouder dan 40 Ledenenquete Let op! Ben je zelf géén lid van, maar heb je wel kind(eren) beneden de 15 jaar die lid zijn, vul dan s.v.p. namens ( en in overleg met) je kind(eren) deze vragenlijst in. Ben je zelf lid

Nadere informatie

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Beleid Jeugdafdeling S.V. Real Lunet Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Visie...3 Beleid...4 Selectiebeleid...4 Overlegstructuur...5 Organigram

Nadere informatie

KORFBALVERENIGING D. E. S. INSCHRIJFFORMULIER BIJ INLEVERING VAN DIT FORMULIER, ÉÉN PASFOTO BIJVOEGEN!!! Datum: Handtekening: Doorlopende machtiging

KORFBALVERENIGING D. E. S. INSCHRIJFFORMULIER BIJ INLEVERING VAN DIT FORMULIER, ÉÉN PASFOTO BIJVOEGEN!!! Datum: Handtekening: Doorlopende machtiging KORFBALVERENIGING D. E. S. INSCHRIJFFORMULIER Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders/verzorgers mede te ondertekenen. Lidnummer: Naam: Voorna(a)m(en): Tussenvoegsel: Straat: Huisnummer: Postcode:

Nadere informatie

Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe

Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe Vastgesteld door het bestuur en de jeugdcommissie, januari 2010 ALGEMEEN De eerste van de gestelde randvoorwaarden ter realisering van de doelstellingen is een goede

Nadere informatie

Vrijwilligers vv Bruheze

Vrijwilligers vv Bruheze Vrijwilligers vv Bruheze Kernwaarden vv Bruheze. kernwaarden. Vv Bruheze wil staan voor: Een sociale verbondenheid binnen en buiten de club. Betrokkenheid tussen de vereniging en haar leden. Een uitnodigende

Nadere informatie

Overzicht vacatures sv Die Haghe

Overzicht vacatures sv Die Haghe Overzicht vacatures sv Die Haghe Een voetbalclub draait volledig op de inzet van vrijwilligers! Bij Die Haghe proberen we het vrijwilligerswerk zo goed mogelijk te verdelen. Want, ook vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Welkom bij AFC 34! Clubgegevens

Welkom bij AFC 34! Clubgegevens Welkom bij AFC 34! Voetbal is een mooie sport en we hopen dat uw kind de komende jaren met veel plezier bij onze club zal spelen. Bij AFC 34 kan zowel voor ontspanning en recreatie worden gevoetbald als

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

Het ingevulde en ondertekende formulier en eventueel bijbehorende informatie kunt u opsturen naar :

Het ingevulde en ondertekende formulier en eventueel bijbehorende informatie kunt u opsturen naar : Inschrijven als nieuw lid bij v.v. Sparta Nijkerk Wij heten je graag welkom bij v.v. Sparta Nijkerk. Aanmelding Elke voetbalspeler dient in KNVB verband lid te zijn van een voetbalvereniging aangesloten

Nadere informatie

Arbitragebeleid MHC Made 2014

Arbitragebeleid MHC Made 2014 Arbitragebeleid MHC Made 2014 Geen wedstrijd zonder scheidsrechters, daar zijn we ons allemaal van bewust. Helaas is op dit moment de verdeling tussen jeugdleden en volwassenenleden binnen MHC Made onevenredig.

Nadere informatie

Organogram. Taakomschrijvingen. Almere Bowls Club. Aangepast 1 maart 2006

Organogram. Taakomschrijvingen. Almere Bowls Club. Aangepast 1 maart 2006 Organogram En Taakomschrijvingen Almere Bowls Club Aangepast 1 maart 2006 Organisatiestructuur ABC Algemene Ledenvergadering kascommissie vertrouwenspersoon Bestuurslid Algemene Zaken Secretaris (DB) Voorzitter

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

editie 7, september 2016

editie 7, september 2016 digitale Clubkrant editie 7, september 2016 Voorzitter aan het woord Na alle voorbereidingen is nu eindelijk de competitie begonnen. Dit is waar het om gaat. Na drie competitie-loze maanden weer aan de

Nadere informatie

Atletiekvereniging. ACO Van Elderen

Atletiekvereniging. ACO Van Elderen Vrijwilligersbeleidsplan Atletiekvereniging ACO Van Elderen versie 1: oktober 2011 werkgroep ACO-vrijwilligers : Marry de Lange Ria Kroon Gert Otten Bram v.d. Boon Cor Bronk Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4. Kick off Wist je dat? Club van 100 Nieuwe spelregels jeugd

Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4. Kick off Wist je dat? Club van 100 Nieuwe spelregels jeugd Easterlittens, oktober 2017 Beste vrienden van VV Oosterlittens, Het voetbalseizoen 2017-2018 is voor de meesten van jullie al weer begonnen. Enkele teams hebben de eerste bekerwedstrijden alweer gespeeld.

Nadere informatie

Teamleidersmap. FC Blauw-Wit Amsterdam

Teamleidersmap. FC Blauw-Wit Amsterdam Teamleidersmap FC Blauw-Wit Amsterdam Teamleider bij FC Blauw-Wit Amsterdam FC Blauw-Wit Amsterdam streeft naar het ontplooien van talenten en het verbinden van mensen uit Amsterdam die plezier hebben

Nadere informatie

Voetbal Vereniging Haastrecht

Voetbal Vereniging Haastrecht Voetbal Vereniging Haastrecht Vrijwilligers- en taakplichtigenbeleid Voetbal Vereniging Haastrecht versie 01-2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding.3 2. Doel vrijwilligersbeleid 3 3. Uitgangspunten vrijwilligersbeleid...3-4

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voetbalvereniging Rood Zwart

Huishoudelijk reglement voetbalvereniging Rood Zwart Huishoudelijk reglement voetbalvereniging Rood Zwart Vastgesteld in de ALV vergadering d.d. 7 november 2011 Het onderstaande huishoudelijk reglement is zoveel mogelijk afgestemd op de KNVB-modelstatuten

Nadere informatie

Beleidsadvies Almere Bowls Club

Beleidsadvies Almere Bowls Club Beleidsadvies Almere Bowls Club Bijlage 2 Taakomschrijvingen (definitieve versie) Voorzitter: - Algehele leiding van de vereniging - Leidt de vergaderingen - Houdt zich bezig met algemene beleidszaken

Nadere informatie

OMNI-VERENIGING S.D.Z.Z. Sportpark De Griethse Poort Edisonstraat Zevenaar WELKOM

OMNI-VERENIGING S.D.Z.Z. Sportpark De Griethse Poort Edisonstraat Zevenaar WELKOM WELKOM Beste sportvriend, Jij hebt interesse getoond in de sportvereniging S.D.Z.Z. in Zevenaar. Vandaar dat wij je deze informatiemap aanbieden. Wat is het doel van deze informatiemap meer te weten te

Nadere informatie

Jeugdvoetbal beleidsplan Sport Combinatie Badhoevedorp 2014 2017

Jeugdvoetbal beleidsplan Sport Combinatie Badhoevedorp 2014 2017 Augustus 2014 Jeugdvoetbal beleidsplan Sport Combinatie Badhoevedorp 2014 2017 Sport Combinatie Badhoevedorp (SCB) heeft in de afgelopen jaren bij het voetbal bij de jeugd een enorme groei en ontwikkeling

Nadere informatie

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren)

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Nieuw Schoonebeek, 14 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Ledenaantallen/elftalindeling

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering. 28 November 2008

Algemene Ledenvergadering. 28 November 2008 Algemene Ledenvergadering 28 November 2008 Agenda Opening en welkom Notulen vorige Algemene Ledenvergadering Algemeen verslag en beleid Secretarieel verslag Financieel verslag en verslag Kascommissie Jeugd-

Nadere informatie

Taakverdeling & Verantwoordelijkheden. Handbalvereniging H.M.C.

Taakverdeling & Verantwoordelijkheden. Handbalvereniging H.M.C. Taakverdeling & Verantwoordelijkheden Handbalvereniging H.M.C. Inhoud HET BESTUUR... 3 Voorzitter... 3 Secretaris... 3 Penningmeester... 4 Bestuurslid Technische Zaken... 4 Bestuurslid Accommodatiebeheer...

Nadere informatie

Sportclub Purmerland Beleidsplan voor de seizoenen

Sportclub Purmerland Beleidsplan voor de seizoenen Sportclub Purmerland Beleidsplan voor de seizoenen 2013 2018 Voetballen met plezier en ambitie Versie Datum Akkoord 3.0 voor publicatie 01 oktober 2013 30 juli 2013 1 1. Inhoud 2. Beleidsplan SC Purmerland

Nadere informatie

PLAN INVOERING VRIJWILLIGERSBIJDRAGE VVOG 28 mei 2015

PLAN INVOERING VRIJWILLIGERSBIJDRAGE VVOG 28 mei 2015 PLAN INVOERING VRIJWILLIGERSBIJDRAGE VVOG 28 mei 2015 Doel Ervoor zorgen dat VVOG nu en in de toekomst over voldoende vrijwilligers beschikt om haar doelstellingen te realiseren. Achtergronden Hoewel VVOG

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Jeugd aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015)

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015) Elst, juli 2015 Voorwoord De voetbal vereniging Musketiers is opgericht in januari 1952. Wij mogen ons gelukkig prijzen met een goede ledenaanwas en zijn een financieel gezonde vereniging. Zoals bij veel

Nadere informatie

De ingevulde enquête kun je inleveren bij coach (jeugd), aanvoerder(senioren),... Doe dit uiterlijk..20.

De ingevulde enquête kun je inleveren bij coach (jeugd), aanvoerder(senioren),... Doe dit uiterlijk..20. Enquêteformulier. Het bestuur wil graag op de hoogte zijn wat onder de leden leeft. Om te inventariseren wat de wensen en behoeftes van de leden zijn, is deze enquête opgesteld. Het bestuur kan door middel

Nadere informatie

SAMENWERKING JEUGDOPLEIDINGEN 'OOSTERMOER'

SAMENWERKING JEUGDOPLEIDINGEN 'OOSTERMOER' SAMENWERKING JEUGDOPLEIDINGEN 'OOSTERMOER' vfv Pagina 1 17-10-2013Onderwerp: SAMENWERKING JEUGDOPLEIDINGEN 'OOSTERMOER' vv Gieterveen vv Gasselternijveen vv G.K.C. VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN Versie

Nadere informatie

Vrijwilligers HC Rijnvliet

Vrijwilligers HC Rijnvliet Vrijwilligers HC Rijnvliet Zoals elke vereniging is ook HC Rijnvliet grotendeels aangewezen op de inzet van vrijwilligers. In dit hoofdstuk is beschreven hoe HC Rijnvliet om wil gaan met vrijwilligers.

Nadere informatie

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal 1 Voorzitter 1. Vertegenwoordigen van de vereniging ten opzichte van derden. 2. Zorg voor de algemene organisatie van bestuur en commissies. 3. Zorg voor toepassing

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid 2015-2020

Vrijwilligersbeleid 2015-2020 Vrijwilligersbeleid Het vinden en binden van (nieuwe) vrijwilligers 2015-2020 Voorwoord Voetbal is een teamsport en binnen de teamsport is samenwerken de sleutel tot succes. Dat geldt niet alleen binnen

Nadere informatie

Overzicht vacatures sv Die Haghe

Overzicht vacatures sv Die Haghe Overzicht vacatures sv Die Haghe Een voetbalclub draait volledig op de inzet van vrijwilligers! Bij Die Haghe proberen we het vrijwilligerswerk zo goed mogelijk te verdelen. Want, ook vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Historie DSVP in vogelvlucht

Historie DSVP in vogelvlucht Welkom bij D.S.V.P. Historie DSVP in vogelvlucht Opgericht in 1948 Door Samenwerking Verkregen Pijnacker Speelde 22 jaar aan de Boezemweg (de Boezem) Sinds 1970 op de Groene Wijdte Er voetballen zowel

Nadere informatie

Voetbalverenigingen in de Zaanstreek

Voetbalverenigingen in de Zaanstreek Voetbalverenigingen in de Zaanstreek De toekomst van voetbalverenigingen in de Zaanstreek De komende jaren zal er hoogstwaarschijnlijk een consolidatieslag van het aantal voetbalverenigingen in de Zaanstreek

Nadere informatie

www.geel-wit.nl Taken van de Leider

www.geel-wit.nl Taken van de Leider Taken van de Leider De Zaterdag: Zorgt er samen met de ouders van de spelers voor dat er voldoende vervoer naar uitwedstrijden is. Maakt de opstelling en houdt de wisselbeurten bij Plaatsen en/of verwijderen

Nadere informatie