STICHTING CONFESSIONEEL ONDERWIJS LUCAS Meer dan duizend collega s bij elkaar op de Studiedag Primair Onderwijs! JAARVERSLAG pagina 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING CONFESSIONEEL ONDERWIJS LUCAS 2005. Meer dan duizend collega s bij elkaar op de Studiedag Primair Onderwijs! JAARVERSLAG pagina 5"

Transcriptie

1 het Jaarverslag STICHTING CONFESSIONEEL ONDERWIJS LUCAS 2005 Leerschool on Tour: Rondreis langs vernieuwend onderwijs in Nederland Meer dan duizend collega s bij elkaar op de Studiedag Primair Onderwijs! Tweede jaargang, nummer 1, zomer 2006, abonnement gratis ISW Poeldijk wint 7.500,- als Schoonste School van Nederland! JAARVERSLAG pagina 3 JAARVERSLAG pagina 5 JAARVERSLAG pagina 7 VAN DE REDACTIE Veel enthousiaste reacties mochten we vorig jaar in ontvangst nemen na het verschijnen van ons jaarverslag op krantenformaat. Ook dit jaar droegen scholen enthousiast bij met groot en klein nieuws uit hun eigen omgeving. De 42 scholen voor basisonderwijs, zes speciale scholen voor basisonderwijs, drie expertisecentra, zeven scholen voor voortgezet onderwijs en één school voor speciaal voortgezet onderwijs met bij elkaar personeelsleden en leerlingen, maken de organisatie tot één geheel, met alle diversiteit en couleur locale die daarbij hoort. Dát is wat het bestuur u wil laten zien in dit jaarverslag. Wij wensen u veel leesplezier. De redactie Partners in Learning Microsoft ondersteunt in Nederland scholen en schoolbesturen die zich bezighouden met onderwijsinnovatie. De SCO Lucas ontvangt financiering voor drie projecten: het sharepoint, de elektronische leeromgeving en het digitaal leerlingportfolio. Lees verder op pagina 5 Afscheid Rob de Haan Bestuurslid Primair Onderwijs Rob de Haan kondigde in 2005 zijn vertrek aan. In een openhartig interview vertelt hij over 25 jaar SCO Lucas. Lees verder op pagina 6 Waar is Dolf? Aardrijkskundedocent Dolf Zwaanswijk van De Populier gaf via internet les vanaf de andere kant van de wereld. Leerlingen in heel Den Haag uit groep acht van de basisschool en de brugklas van het voortgezet onderwijs, volgden de reis van Dolf op de voet. De site was een groot succes. Lees verder op pagina 8 SBO Het Avontuur Met 21 kinderen startte in augustus 2005 in Ypenburg een nieuwe school voor Speciaal Basisonderwijs. SBO Het Avontuur is het resultaat van een unieke samenwerking tussen schoolbesturen. Lees verder op pagina 9 Lucas Academie in ontwikkeling De Lucas Academie heeft in 2005 flinke stappen gezet. Kennis delen en talent ontwikkelen zijn basisbegrippen. John Swildens van het Hofstadcollege werkte mee aan de eerste pilot: een leergang voor teamleiders in het onderwijs. Lees verder op pagina : noodzaak tot verandering De meest opmerkelijke verandering in 2005 was wel de omslag in denken die op bestuursniveau plaatsvond. De overvolle agenda's van de bestuursleden maken dat tijd voor reflectie en heroverweging van de bestaande structuren een zeldzaamheid was. De noodzaak tot een herziening van de organisatiestructuur was de bestuursleden al langere tijd duidelijk. Het vertrek van Rob de Haan, bestuurslid voor het primair onderwijs, maakte dat die noodzaak niet langer kon worden genegeerd. Sleutelen aan de bestaande structuur was niet meer mogelijk, het moest écht anders. In het voorjaar van 2005 spraken de bestuursleden al met elkaar over de organisatiestructuur van de SCO Lucas. Tegen de zomer werd die discussie fundamenteler. Het is echter juist de huidige structuur die maakt dat de waan van de dag overheerst, waardoor concrete stappen op dat gebied verder in de tijd werden geschoven. Alle bestuursleden hielden zich met te veel dingen tegelijk bezig te zijn. Zo bleef er te weinig tijd over voor hoofdtaak van het bestuur, namelijk het strategisch beleid van de organisatie. Overvolle agenda s Bestuursvoorzitter Huub van Blijswijk: We waren te veel bezig met branden blussen. De druk van scholen waar zaken mis gaan en van scholen die ondersteuning nodig hebben. Je kunt dan onvoldoende zorg besteden aan mensen in de directe omgeving, zoals de staf en de schoolleiders. Overvolle agenda s zorgden er tevens voor dat de bestuursleden geen mogelijkheid zagen die situatie structureel te veranderen. Het aangekondigde vertrek van Rob de Haan, die aangaf het bestuurswerk niet meer te kunnen combineren met zijn privéleven, gaf de doorslag. Het bestuur besloot niet langer op een rustig moment te wachten, maar een extern bureau in te schakelen om de situatie onder de loep te nemen. Hein van Asseldonk: We waren zelf al met de analyse bezig, maar door het vertrek van Rob realiseerden we ons dat het zo veel te lang ging duren. Het analyseren, nadenken over de verandering, een ontwerp maken, de zaak implementeren. Een extern bureau inschakelen was de beste oplossing. Uiteraard hielden we zelf de regie. Inzicht verplicht De extern adviseur hield een enquête en bracht een rapport uit, dat eind van het jaar verscheen. Inzicht verplicht was de titel van dit onderzoek. In de analyse was gesproken met medewerkers uit alle geledingen van de organisatie. Het rapport deed stellige uitspraken over de bestuurbaarheid van de organisatie. Zo heeft de SCO Lucas onvoldoende middenkader en onvoldoende mensen op tactisch niveau. Daardoor worden steeds dezélfde medewerkers teveel belast. Een organisatie met de omvang van de SCO Lucas moet er op berekend zijn dat er altijd ergens iets aan de hand is. Van Asseldonk: Het is dus zaak de structuur van de organisatie daarbij te laten aansluiten. Dringende situaties moet je kunnen opvangen zonder dat de strategische kant van het bestuur in het geding komt. Je kunt mensen wel even vragen iets meer te doen dan de 38 uur waar ze voor tekenden, maar de medewerkers hier doen al langere tijd veel meer dan je mag verwachten. De inzet van de medewerkers en de betrokkenheid bij het werk en bij elkaar, is één van de grote complimenten die in het onderzoek naar voren komen. De SCO Lucas is een hechte en betrokken organisatie. Daar zit ook het gevaar, schetst Van Asseldonk. Mensen werken te lang, te hard uit loyaliteit. Je moet voorkomen dat mensen onderuit gaan. Er moet meer lucht komen. A B O N N E M E N T E N Ja! Naam Adres Postcode/ plaats Telefoon is het jaar van het besef van de urgentie Ik abonneer mij op het jaarverslag van de SCO Lucas en/of op LeerKracht. Managementlaag Als ik 2005 moet bestempelen, dan is dat het jaar van het besef van de urgentie. De omslag in denken voor het College van Bestuur, zo stelt Hein van Asseldonk. Van rennen van feit naar feit, hebben we in het afgelopen jaar de noodzaak ingezien om ons te bezinnen en de boel om te gooien. Die urgentie maakt dat de bestuursleden ook over onderwerpen konden praten die lange tijd taboe waren. Een managementlaag tussen de scholen in het primair onderwijs en het bestuur bijvoorbeeld. Bestuursvoorzitter Van Blijswijk: In het primair onderwijs gaat het om bijna vijftig scholen die allemaal een beroep doen op anderhalve persoon in het bestuur. Dat is een onhoudbare situatie. En toch deden we niets anders dan de grenzen steeds een beetje verder oprekken. Het vertrek van Rob betekende een onomkeerbaar moment in het proces.toen werd echt duidelijk dat sleutelen niet meer voldoende was. Een herontwerp en niets minder dan dat. Verantwoording 2005 was ook het jaar van de controlerende overheid. Van Blijswijk: Veel energie lekte weg naar het afleggen van verantwoording. Die controlerende overheid gaf veel druk en dat merkten de medewerkers bij de SCO Lucas. Het maakt ook dat we anders naar zaken gaan kijken. Subsidies bijvoorbeeld. We zien dat niet meer alleen als een welkome extra inkomstenbron voor onze scholen. We kijken nu ook veel kritischer wat daar voor verantwoording aan vast zit en als dat meer moeite kost dan het oplevert, laten we die subsidie liever liggen. Lucas Academie In het afgelopen jaar werd de aftrap gegeven voor de Lucas Academie: een eigen opleidingscentrum voor en door Lees verder op pagina 2 Ik kies voor een gratis abonnement op het jaarverslag van de SCO Lucas. Ik kies voor een gratis abonnement op LeerKracht, het personeelsblad van de SCO Lucas. Het abonnement is gratis en geldt tot wederopzegging. Vult u de bon volledig in en stuurt u deze op naar: SCO Lucas, t.a.v mw. van Schie, Postbus 702, 2270 AS Voorburg. U kunt zich ook telefonisch aanmelden op nummer

2 J2 Vervolg voorpagina medewerkers van de organisatie zelf. Een bijzonder concept dat aanslaat. Medewerkers die lesmodules ontwikkelen voor hun collega s. En kennis die gedeeld wordt in een virtuele omgeving: het sharepoint. Sleutelen aan de bestaande structuur was niet meer mogelijk, het moest écht anders. Samenwerking In het voortgezet onderwijs vond de SCO Lucas in 2005 versterking in de samenwerking met andere besturen. Een uniek convenant werd ondertekend, waarin is vastgelegd dat de huidige scholen de komende vijf jaar het aanbod vormen. Er komen geen nieuwe scholen bij en scholen gaan niet de strijd met elkaar aan om leerlingen. De huidige scholen vormen een samenhangend geheel, zodat elke leerling op de voor hem of haar juiste plaats terecht komt. Ook de samenwerking binnen de G4, de grote steden, werd in 2005 onder de loep genomen. De vraag was of deze samenwerking zinvol was en of een voortzetting ervan alle partijen voldoende opleverde. Die vraag werd door iedereen met een ja beantwoord. Vervolgens hebben de deelnemers de invulling van de samenwerking bekeken. JAARVERSLAG 2005 Nieuwe structuur nodig na jaren van bijbouwen Schaalvergroting in het onderwijs is een gegeven geworden dat de trend voorbij is. Ook de SCO Lucas is in de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. Daarbij hoort een schoolbestuur dat daarnaar kan handelen en tegelijkertijd de identiteit en diepgewortelde betrokkenheid op de scholen weet te behouden. Het bestuur heeft de bestuursstructuur voortdurend aangepast aan de situatie. Na jaren van bijbouwen werd in 2005 duidelijk dat een herontwerp meer op zijn plaats is. Dat herontwerp is inmiddels in volle gang. Een bestuurlijke krachtenbundeling geeft scholen meer armslag om de veranderingen in het onderwijs vorm te geven. Dat was eind 1998 dan ook de motivatie voor enkele besturen voor (inter)confessioneel onderwijs om de mogelijkheden van een fusie te laten onderzoeken. Op 1 januari 2000 gingen de Stichting Confessioneel (RK/PC) Voortgezet Onderwijs, de Stichting voor Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs voor Rijswijk en Omgeving, de Stichting Sint Stanislascollege en de Lucas Stichting samen verder onder de naam Stichting Confessioneel Onderwijs Lucas (SCO Lucas). Aan het eind van 2002 traden ook de scholen voor primair onderwijs van de SKON en LIOS toe tot de SCO Lucas en begin 2003 die van de PCOV, wat een forse toename betekende in leerlingen en medewerkers. De SCO Lucas is met deze partners kwalitatief en kwantitatief aanzienlijk versterkt. SCO Lucas Doel van de stichting is het bevorderen van het rooms-katholiek, protestantschristelijk en interconfessioneel onderwijs in de regio Zuid-Holland West met het Evangelie van Jezus Christus als leidraad. Richtinggevend daarbij is de missie van de SCO Lucas. Het bestuur van de SCO Lucas is momenteel verantwoordelijk voor 42 scholen voor basisonderwijs, 6 speciale scholen voor basisonderwijs, 3 expertisecentra, 7 scholen voor voortgezet onderwijs en 1 school voor speciaal voortgezet onderwijs. In de scholen zijn ongeveer personeelsleden werkzaam. Zij hebben de zorg voor meer dan leerlingen. Een groot bestuur kan de scholen krachtig ondersteunen, omdat het een volwaardig gesprekspartner is in het overleg met plaatselijke, regionale en landelijke overheden. Bovendien kan een groot bestuur zich een stafbureau veroorloven, waar scholen gebruik kunnen maken van deskundigheid die nodig is om veranderingen binnen scholen te helpen realiseren. Onder de paraplu van één bestuur kunnen scholen van elkaar leren door samen in gesprek te zijn over het te voeren beleid. Eventuele concurrentie krijgt zo een andere dimensie: het probleem van de ene school is ook het probleem van de andere scholen en in gezamenlijkheid probeert men oplossingen te bedenken. Een onderdeel van de besturingsfilosofie is dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid blijft, maar bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie worden gelegd. Voor de scholen van de SCO Lucas ligt er een uitdaging om, in samenspraak met het bestuur, het onderwijs eigentijds vorm te geven. Bestuursorganen In de bestuurlijke organisatie ziet de SCO Lucas de school, mogelijk op meerdere locaties, als lokale eenheid. In het primair onderwijs is dat een school met een directie. In het (speciaal) voortgezet onderwijs is dat een school met een (centrale) directie.als gevolg van de nieuwe bestuursstructuur is de positie van de curatoria gewijzigd. Zij treden op als adviseur van de schoolleiding. De curatoria hebben met ingang van 1 januari 2003 instemmingsrecht bij wijziging van de identiteit, fusie, overdracht of verplaatsing en benoeming van de centrale directie. Statutair is vastgelegd dat het management van de scholen voor voortgezet onderwijs de plicht heeft het curatorium te raadplegen en te informeren over de voor de school en schoolontwikkeling relevante aangelegenheden. In de loop van 2005 heeft het denken over een nieuwe bestuursstructuur ingezet. Het herontwerp wordt in 2006 verder uitgewerkt en aansluitend geïmplementeerd. Samenstelling Raad van Toezicht en College van Bestuur In 2005 had de Raad van Toezicht de volgende samenstelling: Drs. P.W. Doop (voorzitter) Ing. L.M.Valstar Ing. L.H.C. de Keijzer Mw. drs. E.M.G. Lammerts (m.i.v. 22 juni 2005) Drs. I.J.A.C. Mulders Drs. E.M.J. Schoenmaker J.P.G. Jörning (voorgedragen door de ouders VO) Ir. J.C.M. van der Zanden (voorgedragen door ouders PO) Mr.W.G.J.M. van de Camp Het bestuur van de SCO Lucas wordt gevormd door een College van Bestuur. Dit was op 31 december 2005 als volgt samengesteld: H.W.M. van Blijswijk, voorzitter H.A.J. van Asseldonk, lid (portefeuille voortgezet onderwijs) J.G.M. Gerrits lid ad-interim (portefeuille primair onderwijs) Organogram Stichting Confessioneel Onderwijs Lucas (per ) Raad van Toezicht GMR en PO en VO College van Bestuur Directieberaad PO/VO Schoolcommissie PO School PO 42 basisscholen 6 speciale scholen voor basisonderwijs 3 expertisiecentra Stafbureau Beleidsondersteuning Administratie ICT-ondersteuning Interim-management Secretariële ondersteuning School VO 7 VO-scholen 1 SVO-school Curatorium VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT De Raad van Toezicht had in het verslagjaar de volgende samenstelling: Drs. P.W. Doop (voorzitter) Ing. L.M.Valstar Ing. L.H.C. de Keijzer Mw. drs. E.M.G. Lammerts (m.i.v. 22 juni 2005) Drs. I.J.A.C. Mulders Drs. E.M.J. Schoenmaker J.P.G. Jörning (voorgedragen door de ouders VO) Ir. J.C.M. van der Zanden (voorgedragen door ouders PO) Mr.W.G.J.M. van de Camp Met ingang van 31 december 2004 heeft de heer mr. H.C. Nuijt, conform het vastgestelde rooster van aftreden, de Raad van Toezicht verlaten. Vervolgens is een benoemingsadviescommissie samengesteld die op zoek is gegaan naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht. Dit heeft op 22 juni 2005 geleid tot de benoeming van mevrouw drs. E.M.G. Lammerts als nieuw lid van de Raad. De Raad van Toezicht is in het verslagjaar zeven keer bijeen geweest. Het betrof vijf reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht en twee bijzondere vergaderingen, de Koersdag en vergadering over het organisatieonderzoek. Tijdens de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn vele actuele onderwerpen aan de orde geweest, waaronder managementinformatie, kwaliteit van het onderwijs, inrichting van de organisatie, kwalitatieve en kwantitatieve bezetting van scholen en bureau, medezeggenschap, Educational Governance en sponsoring. Op 23 april 2005 vond een Koersdag plaats met het College van Bestuur. Tijdens de Koersdag is gesproken over de conceptnota identiteit de grondslag verdiept, de ontwikkeling van islamitische scholen in Nederland, de schaalgrootte van de individuele scholen PO en VO, de positiebepaling van de SCO Lucas in relatie tot de omvang van het stafbureau en het spreidingsbeleid/toerusting en bereikbaarheid. Op 8 november 2005 heeft een extra vergadering van de Raad van Toezicht plaatsgevonden.tijdens deze vergadering is de Raad van Toezicht nader geïnformeerd door het bestuur inzake het voornemen de organisatie te laten analyseren door een extern deskundige, resulterend in het rapport Inzicht Verplicht. Aanleiding voor deze beslissing was de conclusie van het CvB en RvT dat meer integrale benadering van de verbeteringen noodzakelijk was. De Raad van Toezicht is tijdens de reguliere vergaderingen uitvoerig geïnformeerd over financiële onderwerpen zoals: de gemeentelijke verantwoording afrekening ; de voortgang van het plan van aanpak van de verbetering van de financiële organisatie; nieuwe financiële Management Informatie zoals de forecast Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs, waardoor scholen en College van Bestuur eerder en beter geïnformeerd zijn en indien nodig kunnen bijsturen. Daarnaast zijn de begroting 2005 en de jaarrekening 2004, na toelichting door de accountant en voorzien van accountantsverklaring, vastgesteld. In verband met het aftreden van de heer Nuijt bestond de Financiële Commissie van de Raad van Toezicht in 2005 uit de heren Schoenmaker (voorzitter) en Jörning (lid). De Financiële Commissie is in 2005 vijf keer bij elkaar geweest. Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft tijdens het verslagjaar een vergadering bijgewoond van de GMR-PO en de GMR-VO. Ook hebben de leden van de Raad van Toezicht kennis kunnen maken met het BasisOverleg en het Directieberaad VO. Een aantal leden van de Raad van Toezicht heeft werkbezoeken gebracht aan een aantal scholen voor primair onderwijs. Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft eind 2005 portfoliogesprekken gevoerd met de individuele leden van het College van Bestuur.

3 JAARVERSLAG 2005 Nieuwbouw en verbouw Een goed gebouw is belangrijk voor goed onderwijs. De scholen van de SCO Lucas onderzoeken ook welke invloed de ruimte heeft op het pedagogisch klimaat en passen de ruimte aan hun onderwijsconcept aan. De SCO Lucas streeft naar optimale huisvesting voor haar scholen. Het gebouw, de ruimte, moet de schoolontwikkeling ondersteunen. Daar waar dat niet het geval is, wordt gezocht naar mogelijkheden om te komen tot vervangende nieuwbouw. Daarnaast zijn sommige gebouwen niet te exploiteren. De kosten voor instandhouding liggen ver boven de beschikbare inkomsten, ook dan is vervangende nieuwbouw een optie. Stadsvernieuwing Ook kan het zijn dat in het kader van stadsvernieuwing nieuwbouw aan de orde komt. Bovendien zijn in de afgelopen jaren in de Vinexlocaties veel nieuwe schoolgebouwen gerealiseerd. In de contacten met de gemeente wordt hierover gesproken. In een aantal gemeenten is sprake van vastgestelde integrale huisvestingsplannen waarin de plannen van de scholen voor de komende jaren worden vastgelegd. Daarnaast is er met de gemeenten overleg in huisvestingswerkgroepen (vertegenwoordigers van gemeente en schoolbesturen) en is er een bilateraal overleg. De volgende scholen konden in 2005 hun nieuw gebouwde deuren openen: Basisschool de Fontein opende officieel de nieuwbouw op 15 april Op dit moment wordt al weer gekeken naar een locatie voor tijdelijke huisvesting als uitbreiding op die nieuwbouw. Basisschool de Driemaster kon in januari 2005 de nieuwbouw in gebruik nemen. De verbouwing startte in april In minder dan een jaar tijd werd de aanbouw gerealiseerd. Samenwerkingsschool Emmaüs beschikt nu volgens eigen zeggen over een modern gebouw. Dat werd in De Grote Beer is vanaf augustus 2005 gevestigd in een prachtig nieuw gebouw. Vanaf het allereerste begin hebben medewerkers mee kunnen denken en filosoferen. Op vrijdag 4 november 2005 openden wethouder Pierre Heijnen en Rob de Haan van de SCO Lucas de nieuwbouw door het maken van een snelschilderij op linnendoek met als thema: 2005 gerenoveerd en uitgebreid. Emmaüs beschikt nu over een goed geoutilleerde school met 21 groepslokalen, een handvaardigheidslokaal, een computerlokaal en aparte werkruimten voor personeel, directie, intern begeleiders, remedial teachers, de logopediste en ICT-ers en een multifunctioneel speellokaal/aula. De Hofstede Praktijkschool valt onder een groter project dat het aanzien van de hele buurt verandert. In het Haagse Vrederust verrijst een heel scholenveld. De bestaande flats aan de Wolweversgaarde worden gesloopt om plaats te maken voor afwisselender woningbouw. Aan de Gaardes in Den Haag Zuid-West worden binnen vier jaar twee schoolgebouwen en 117 woningen gebouwd. De nieuwbouw past in de plannen van de gemeente Den Haag om de naoorlogse wijken in Zuid-West nieuw leven in te blazen. Door de woonomgeving aantrekkelijker te maken, wil de gemeente voorkomen dat gezinnen de wijk of de stad verlaten. Op het Hofstad Heldring is de opening van het gebouw aan de Morsestraat goed gevierd. Wethouder Heijnen was bij de officiële opening aanwezig. De school was wel al vanaf het begin van het schooljaar in het nieuwe gebouw aan de Morsestraat begonnen, maar het officiële tintje volgde op 1 december. Na een gewone lesdag als alle andere, werd een korte, maar daarom niet minder feestelijke openingsceremonie, met de nodige toeters en bellen gehouden. Na een korte toespraak van wethouder Heijnen en van Karina Baarda, directeur van Hofstad Heldring, verzorgden leerlingen en personeelsleden van de school een swingende openingsact: Kom over de brug naar de Morsestraat. Daarna was het tijd voor de leerlingen van Hofstad Heldring om te laten zien dat het vmbo werkt! elk kind is uniek... zeker in Moerwijk. Dames en heren, we zijn een Jenaplanschool in een prachtig gebouw aan de rand van de bossen van Moerwijk, zo eindigde directeur Peter Grootscholten zijn speech bij de opening. Aansluitend volgde een feestweek voor alle leerlingen en ouders met op maandag een spellencircuit door de gehele school en een koffieochtend voor de ouders. Op dinsdag was het Circusdag met Circus Kristal.Woensdag Door middel van workshops konden de aanwezigen zelf ervaren waar de leerlingen in het vmbo zich zoal mee bezig houden.tot slot werden alle ervaringen uitgewisseld onder het genot van een hapje en een drankje. Internationaal College Edith Stein heeft ook nieuwbouwplannen. Dat is vooral naar aanleiding van het inmiddels eerder in gebruik genomen Juniorgebouw. Het bestaande hoofdgebouw is niet meer geschikt voor het onderwijs. Kenmerken van de nieuwbouw zullen - net als in het juniorgebouw - zijn: flexibel in te delen ruimtes voor groepen van wisselende samenstelling, ruimte voor zelfstandig werken, werken met behulp van de computer en ICT, sportzalen, kortom een rijke leeromgeving. Als alles volgens verwachting verloopt, zal in 2008 de nieuwbouw vrijwel op dezelfde plek als het huidige gebouw in gebruik worden genomen. Op dat moment moet het nieuwe leren voor de hele school eveneens een feit zijn In 2006 kunnen de volgende scholen een feestje vieren op hun nieuwe of vernieuwde locaties: basisschool De Bras (nieuwbouw nieuwe school), Jeroen (vervangende nieuwbouw), de Jonge Wereld (uitbreiding), de Prins Mauritsschool (vervangende nieuwbouw), De Vlieger (uitbreiding met tien schoolwoningen),willemspark (vervangende nieuwbouw), De Zonnewijzer (vervangende nieuwbouw), Stanislas Pijnacker (nieuwbouw voor leerlingen), ISW Naaldwijk (vervangende nieuwbouw aan de Tiendweg) en het praktijkonderwijs Esloo (vervangende nieuwbouw). Bij De Opritbrug, het Statenkwartier, de Shalomschool en De Triangel vinden aanpassingen aan het gebouw plaats in het kader van onderwijskundige vernieuwingen. Nieuwbouw Jenaplanschool Grote Beer was een rustdag en donderdag was gereserveerd voor streetdance. Op vrijdag was er vossenjacht in het aangrenzende Overvoordepark en smulden de leerlingen van echte kwaliteitspoffertjes! Een enerverende week! De nieuwbouw bleek ook een prima samenwerking op te leveren tussen drie stichtingen: de Stichting Mooi Escamp (Peuterspeelzaal Kleine Beer), de Stichting 2Samen (Naschoolse Opvang 2 Spelende Beren) en de SCO Lucas (Jenaplanschool Grote Beer), allen gevestigd in dit gebouw. Vanuit het Evangelie op een eigentijdse manier Geïnspireerd door de Bijbel hecht de SCO Lucas aan de overdracht van die waarden en normen, die in de christelijke traditie al eeuwenlang richtinggevend zijn en waaraan de SCO Lucas eigentijds vorm wil geven. Vol vertrouwen wil zij in gezamenlijkheid bouwen aan de toekomst van allen, die zijn betrokken bij de SCO Lucas. Respect voor elkaars religieuze inspiratiebronnen en vertrouwen in elkaar zijn voor haar belangrijke waarden. Christelijke naastenliefde en solidariteit met kansarmen worden als een gedeelde verantwoordelijkheid aanvaard. LeerSchool kijkt rond bij collega-scholen Kijken in de keuken van een collega is in toenemende mate een manier om als leerkracht, als onderwijsvernieuwer, zélf te blijven leren. De LeerSchool van de SCO Lucas ging op reis in eigen land en nam het nieuwe leren onder de loep bij zeven basisscholen, één SBOschool, één school voor voortgezet onderwijs en één PABO. De LeerSchool on tour Onder die titel reed in oktober 2005 een touringcar met vijftien deelnemers door het land. Made, Den Haag, Rosmalen, Almere, Hilversum, Arnhem en Lichtenvoorde.Want op talloze plaatsen in Nederland ontstaan nieuwe onderwijsinitiatieven. Scholen die uitgaan van de behoefte van het kind, die hun onderwijs dáárop afstemmen. Onderwijs dat er heel anders uitziet dan we gewend zijn. Er wordt gewerkt in hoeken, studieruimtes en ateliers. Kinderen bepalen samen met de leerkracht welke leerdoelen zij stellen en hoe zij die willen bereiken. Leerkrachten functioneren als begeleiders. Hoe pakken anderen het aan? Wat kunnen wij daarvan leren? Dat waren de vragen die de deelnemers aan de tour zichzelf stelden. De Tour van 2005 was een groot succes, in 2006 wordt de Tour voor de tweede keer georganiseerd. Actieve leerling De LeerSchool is een verzamelnaam Op talloze plaatsen in Nederland ontstaan nieuwe onderwijsinitiatieven. J3 voor activiteiten vanuit de SCO Lucas die bedoeld zijn om het nieuwe leren onder de aandacht te brengen. De website van de LeerSchool is de plek waar alle informatie bij elkaar komt. Daar wordt ook beschreven waar het om gaat (de kenmerken): een school waar ruimte is voor de initiatieven van de actieve leerling, waar de leraar haar pedagogisch handelen afstemt op de ondersteuningsbehoefte van het kind. In zo n school vind je een uitdagende leeromgeving, waar leerlingen, binnen de wettelijke kaders, samen met de leerkracht de inhoud en het tempo bepalen en leren in een betekenisvolle context plaatsvindt. De LeerSchool ondersteunt ook scholen die zelf al met het nieuwe leren bezig zijn. Op verzoek verzorgen beleidsmedewerkers ook meer op de school gerichte begeleiding, zoals coaching van de directie of een managementteam of een bijdrage leveren aan een studiedag of teamvergadering. De meest intensieve vorm van begeleiding vanuit de leerschool is detachering van een medewerker bij een school.

4 J4 JAARVERSLAG 2005 Op 1 maart 2005 overleed Ien Post op 65-jarige leeftijd. Ien was een enthousiaste, bevlogen collega en een warme juf, zoals haar collega's van het team van de Prins Mauritsschool haar typeren. Haar wens, om tot aan de pensioengerechtigde leeftijd te blijven werken, kon door ziekte helaas niet in vervulling gaan en het kostte haar moeite om eerder te stoppen met werken. Ze wilde nog zo graag. Wel bleef ze betrokken bij de school: ze verzorgde de schooltuin, las met kinderen en zette zich in bij het honderdjarig jubileum. Ien heeft zich een bijzondere plek weten te verwerven in haar kring en zal bij velen in de gedachten blijven. Op 12 maart 2005 overleed Sunna Autar op 6-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartstilstand. Sunna maakte vanuit basisschool Onze Wereld de overstap naar Merlijn waar hij herinnerd wordt als een bijzonder vrolijke en innemende jongen. Zijn overlijden deed een schok door de school gaan. Op maandag 8 augustus is, op 55-jarige leeftijd, Niek Peeters, ex-schoolleider van basisschool de Vuurvlinder, overleden ten gevolge van een hartaanval. Het bericht van Nieks overlijden sloeg in als een bom. Niek was een bevlogen schoolleider met hart voor onderwijs. Hij schrok er niet voor terug de leiding van een naburige school er bij te nemen toen daar de directeurspost tijdelijk vacant was. Zijn belangstelling voor leerlingen en onderwijs zette hij voort op de PABO in Rotterdam waar hij studentbegeleider werd. Onze gedachten gaan thans uit naar zijn vrouw en zoon en naaste familie. In Memoriam 2005 Enkele weken nadat bij hem een ernstige ziekte werd geconstateerd, werden wij overrompeld door het trieste bericht dat op 5 oktober Piet Koks, één dag voor zijn 67-ste verjaardag, is overleden. Piet heeft tientallen jaren gewerkt op ons secretariaat, op de postkamer, op de afdeling onderhoud gebouwen en in het archief. Daarvoor was hij werkzaam bij de gemeente 's-gravenhage. Na 40 dienstjaren is hij op 57-jarige leeftijd met vervroegd pensioen gegaan, maar hij bleef zich inzetten voor de SCO Lucas. Elke dinsdag kwam hij, zoals altijd op de fiets, naar het stafbureau van de SCO Lucas en zorgde voor het archief in de kelder. Regelmatig ging hij op bezoek bij oud-collega s op de scholen en zorgde voor een informele uitwisseling van allerlei wetenswaardigheden. Wij zullen zijn humorvolle verhalen, zijn vrolijkheid en collegialiteit missen. Op maandag 10 oktober is voor Piet een herdenkingsdienst gehouden op het stafbureau. Onder grote belangstelling werd hij in Loosduinen begraven. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, zijn kinderen, kleinkinderen, verwanten en vrienden. Wij wensen hen veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies. Op 24 oktober 2005 overleed Henk Olde Rikkert op 71-jarige leeftijd. Het valt nog niet te bevatten dat een prachtig mens als Henk niet meer in ons midden zal zijn. We zijn er door uit het veld geslagen. Zijn vakmanschap, maar vooral zijn persoonlijke kwaliteiten die hij onvermoeibaar inzette, hebben velen binnen onze organisatie doen groeien als professional, maar bovenal als mens. Wij verliezen in hem een onderwijsman, een inspirator, een coach en een persoonlijke vriend. Onze gedachten zijn bij zijn vrouw Ina, bij de kinderen en kleinkinderen en zijn hechte familie waar hij zielsveel van hield. Guus van Elsenprijzen 2005 Riet van de Beek, directeur van SBO Merlijn, en Ad van Unen, muziekdocent op het Stanislas College, werden op 18 maart 2005 onderscheiden met de Guus van Elsenprijs 2005 voor respectievelijk het primair en het voortgezet onderwijs. Trots, blij, maar zeker ook overdonderd namen beide prijswinnaars de prijs - een beeldje en een bedrag van 500 euro - in ontvangst in de aula van het Stanislas College. Riet van de Beek: Ik zit op een roze wolk. De jury roemde Riet van de Beek om haar drive om te veranderen, haar energie en krachtig schoolleiderschap. Zij draagt haar visie uit met een elan en dynamiek die inspireert en motiveert, aldus het juryrapport. In haar dankwoord reageerde Riet van de Beek: Ik vind het wel meevallen allemaal. Ik heb ten slotte veertig jaar kunnen oefenen om die vaardigheden te verkrijgen. Muziek op niveau Stanislas-muziekdocent Ad van Unen droeg de prijs in zijn dankwoord op aan degenen die hem steunden. Dat collega's de moeite nemen om je te nomineren, dat is echt geweldig, aldus Van Unen. Het juryrapport: Ad van Unen motiveert al gedurende twintig jaren leerlingen van de brugklas tot en met de examenklas, maar ook hun ouders en zijn collega s om op niveau muziek te maken en bundelt hun krachten in een koor en een orkest. De Guus van Elsenprijs werd in 2002 ingesteld na het overlijden van Guus van Elsen, toenmalig directeur voortgezet onderwijs bij de SCO Lucas. Tijdens de verschillende speeches werden herinneringen opgehaald, maar ook de betekenis van het werk van Guus werd benadrukt. Het is in die combinatie van persoon en inzet voor het werk dat de jury jaarlijks op zoek gaat naar de winnaars van de prijs. Dave Tegelaar, een leerling van het Montaigne Lyceum, overleed tijdens de zomervakantie op 9 augustus aan de gevolgen van leukemie. Hij was pas 13 jaar. De ziekte had zich kort na de meivakantie geopenbaard en bleek niet meer behandelbaar. Na een aanvankelijk tegenvallend eerste rapport wist hij in de daarop volgende periode een spectaculaire verbetering tot stand te brengen door zich fanatiek in te zetten. Dave was een aardige jongen die met iedereen goed overweg kon. Zijn vriend Bas begeleidde hem trouw elke dag, ook toen het erg moeilijk werd. Vanuit school hebben velen zijn afscheidsplechtigheid bijgewoond. Wij zijn diep geraakt door de korte, ernstige ziekte en het plotselinge overlijden van Meltem Hafikli op 16 november. Meltem zat in 3 havo van het Internationaal College Edith Stein. Ze was een serieuze, opgewekte en positieve leerlinge. Meltem had een duidelijke plek binnen de klas en binnen de school en ze houdt haar plaats in onze harten. Onze gedachten zijn bij haar ouders, haar tweelingzus Mehtap, haar overige familieleden en vrienden. Op 25 september 2005 overleed Ellen Coerts na een langdurige ziekte. Ellen was vanwege haar ziekte niet meer actief werkzaam op het Interconfessioneel Makeblijde College, maar tot het laatste moment is zij met de school verbonden gebleven. In de 32 jaar die zij aan het IMC verbonden is geweest, heeft zij verschillende functies en rollen vervuld. Als docente Nederlands, roostermaker en afdelingsdirecteur Brugklas heeft zij heel veel van haar vrije tijd gestoken in het welzijn van de school. De SCO Lucas verliest een zeer betrokken en gewaardeerde collega. Op dinsdag 4 oktober is zij tijdens een bijeenkomst op het IMC herdacht. Op 15 december 2005 is Henk van Beek, oud-leerkracht van de Trampoline, op 60-jarige leeftijd overleden. Hij was een gedreven bovenbouwleraar met hart voor zijn kinderen. Dat hij eigentijdse ontwikkelingen niet schuwde, blijkt uit het feit dat hij voor de school ICT implementeerde. Hij was al geruime tijd met ziekteverlof, desondanks kwam zijn overlijden onverwacht. Wij wensen zijn familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies. Actie voor Azië Het bedrag dat wereldwijd werd ingezameld voor de slachtoffers van de tsunami was enorm. Door het hele land werden geldinzamelingen georganiseerd. Ook op scholen werden fondsen geworven. Het bestuur van de SCO Lucas stelde voor die inspanningen te bundelen en zó versnippering van het geld te voorkomen. Bovendien bood een gezamenlijk, groter geldbedrag de mogelijkheid om een eigen project te volgen.voor de heropbouw van een school in Sri Lanka zou een ton nodig zijn. Inmiddels is meer dan euro bij elkaar gespaard door scholen van de SCO Lucas. Dick van Waas van basisschool De Krullevaar zit in de werkgroep die vanuit de SCO Lucas op zoek ging naar een geschikt project en een geschikte organisatie. Via kwam de werkgroep in contact gekomen met Solid House, een kleine organisatie.van Waas: Het is best een stap om te gaan samenwerken met een organisatie. Je hoort zoveel verhalen over geld dat aan de strijkstok blijft hangen. Wij wilden een organisatie met een contactpersoon ter plaatse. Solid House heeft dat. Maar er komt veel meer bij kijken dan je vooraf zou denken.wij dachten aan een school, maar Solid House doet aan community building, zij bouwen gemeenschappen weer op. Daar zit veel aan vast. Inmiddels is meer dan euro bij elkaar gespaard door scholen van de SCO Lucas. Eigendomsbewijzen Wim Stroecken is directeur van de Solid House Foundation en licht toe: Wij zijn geen bouwonderneming, wij zijn partner als bouwende partij. We voeren uit, maar werken gezamenlijk met lokale mensen aan de leefomgeving. Daarbij hoort ook de sociale Foto Solid House Foundation samenhang, niet alleen de huizen en voorzieningen. Van Waas vindt het soms best moeilijk uit te leggen dat de bouw van de school nog niet is gestart. Er is zoveel geld ingezameld, dan wil je ook tastbare resultaten zien. Maar het voortraject moet wel goed geregeld zijn. Zo heeft het natrekken en in orde maken van eigendomsbewijzen heel veel tijd gekost. Maar het eigendom - van wie is wat je bouwt - moet wel helder zijn, anders ontstaan er straks allerhande problemen. De werkgroep rondt de fondsenwervende acties af, maar wil wel contact blijven houden met Sri Lanka, bijvoorbeeld door het organiseren van stages voor vmbo-leerlingen die de techniekrichting volgen.

5 JAARVERSLAG 2005 Partners in Learning: samenwerken met een softwaregigant Bill Gates: softwaregigant en één van de rijkste mensen ter wereld. De bedrijfsstrategie van Microsoft ligt nogal eens onder vuur. Maar zo'n vier jaar geleden werd ook langzaam bekend dat de familie Gates forse bijdragen levert aan ontwikkelingshulp wereldwijd. Partners in Learning is het programma waarmee Microsoft onderwijsvernieuwing stimuleert. Het programma gaat vooral om het beschikbaar stellen van kennis, het opzetten van netwerken en contacten mogelijk maken, bijvoorbeeld via het innovative teacher's network, een digitale omgeving waar leerkrachten elkaar virtueel ontmoeten en materialen en ideeën uitwisselen. Op onderdelen krijgen organisaties via Partners in Learning aanvullende financiering. De SCO Lucas is één van de Nederlandse partners en ontvangt ongeveer euro per jaar voor een periode van vijf jaar. Uniek in Nederland is dat de Liduinaschool veilt kunst voor Azië ondersteuning van Microsoft direct bedoeld is voor scholen en schoolbesturen en niet via de overheid verloopt. Sharepoint Om voor ondersteuning in aanmerking te komen, moet het gaan om een echt innovatief idee, iets waarmee het onderwijs daadwerkelijk verandert. De schoolkrant online zetten, valt daar dus niet onder, licht Koos Eichhorn van AB-ZHW toe. Drie deelprojecten van De SCO Lucas is één van de Nederlandse partners. de SCO Lucas kregen ondersteuning van de softwaregigant. Ten eerste het sharepoint van de Lucas Academie. Het Gericht op een rechtvaardige samenleving tweede project is de elektronische leeromgeving voor het voortgezet onderwijs. En het derde project vindt plaats in het primair onderwijs. Op basisschool De Bras wordt gewerkt aan een digitaal leerlingportfolio. Winkelwagentje We zijn voor De Bras bezig met het digitaal portfolio. Leerling en leerkracht De SCO Lucas maakt vandaag werk van de leefbaarheid van de maatschappij van (over-)morgen. Dat doet zij door goed onderwijs te verzorgen. Zij heeft daarbij een open oog voor de kansen en belemmeringen van kinderen en hun ouders in haar regio. Voor iedere leerling die aan haar zorg is toevertrouwd, wil zij het beste onderwijs aanbieden. Op die manier wil ze een bijdrage leveren aan een toekomst mét perspectief voor eenieder. De SCO Lucas wil toonaangevend zijn bij ontwikkelingen en innovaties in het onderwijs en mede bepalen welke nieuwe wegen worden ingeslagen. J5 volgen daarin het hele leertraject. De leerling heeft zelf inbreng, bijvoorbeeld met de planningsmodule. Dat is een tijdbalk waarop de kinderen zelf eenvoudig kunnen vastleggen wat ze gaan doen en hoe lang, vertelt Eichhorn enthousiast. Daarnaast komt dan een winkelwagentje waarin een kind stopt wat het allemaal daarvoor nodig heeft. De kinderen van de Liduina basisschool hebben zich bezig gehouden met het project Uit de kunst voor Azië. De leerlingen hebben kennis gemaakt met verschillende kunststromingen. Zo kwam er in iedere groep een bepaalde stroming centraal te staan. Vervolgens richtten de kinderen hun aandacht op allerlei aspecten die de kunstuitingen kenmerken. Er is veel gevraagd van de kinderlijke creativiteit in dit opzicht, de kinderen zijn zelf aan de slag gegaan. De kunstzinnige producten die aangeleverd werden door de Liduina-kinderen, zijn geveild. De opbrengst daarvan kwam in zijn geheel ten bate van de slachtoffers van de tsunami in Azië. Het geproduceerde kunstzinnige materiaal is tentoongesteld in diverse lokalen, waarna een veiling plaats heeft gevonden. Ouders en omwonenden zijn door flyers hierover ingelicht. De veiling heeft euro opgebracht! Dit zal terecht komen bij de nieuwe school in Trincomalee in Noord-Oost Sri Lanka. LeerSaam: Studiedag primair onderwijs Een goeie duizend leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en aanverwanten bezochten de studiedag primair onderwijs en gaven zich over aan een dag vol workshops, presentaties, koffie, broodjes en in de middag zelfs cabaret. Leer... Het programma van de dag was indrukwekkend. Ruim vijftig workshops in de ochtend, verdeeld over zes locaties met ieder een eigen thema. LeerRijk, Leer.com, LeerKracht, LeerMeester, LeerWijze en LeerVraag. De titel van de studiedag - LeerSaam - stond vooral symbool voor de manier waarop over leren en ontwikkeling wordt gedacht binnen de SCO Lucas. Leren doe je met elkaar en van elkaar. Het principe van de Lucas Academie werd dan ook breed uitgedragen.veel, zoniet de meeste, workshops werden gegeven door eigen collega's. Het Nieuwe Leren Ben Endlich, directeur van de Heilig Hartschool, gaf op de Prins Mauritsschool een presentatie over de noodzaak van het Nieuwe Leren en de concrete invulling ervan op zijn eigen school en de Wereldwijzer. In het nieuwe leren is plaats voor intersubjectieve beoordeling, leerrendement in plaats van behandelrendement, competentiegericht onderwijs en kernteams. Leerlingen worden 'eigenaar en dader', wat inhoudt dat ze hun eigen leerdoelen gaan stellen en een eigen plan van aanpak maken voor thematische, complexe, contextuele taken. Zo ook op het Heilig Hart. Na zes weken werd er uitgebreid geëvalueerd, vertelt Endlich de zaal. Toen bleek dat het nog lang niet eenvoudig was om dergelijke plannen van aanpak goed te coachen. Je kunt kinderen niet zomaar in het diepe gooien als ze nog nooit zo n plan gemaakt hebben. Het adagium Uitdagen, niet voorzeggen leidt vaak tot frustratie, met name bij de docenten. Maar dat beschouwt Endlich niet als een probleem: Ik vond dat juist gaaf, dat iedereen even de vaste bodem kwijtraakte. Leerkrachten moeten veel meer vertrouwen hebben in het vermogen van hun leerlingen om zichzelf aan te sturen en te leren. Reggio Emilia Natasja Verkammen en Marjan van Rijn promoten leeromgevingen, gebaseerd op de kindercentra/kleuterscholen van pedagoog Loris Malaguzzi in het Italiaanse Reggio Emilia. Kerngedachte achter deze kleuterscholen is vervat in een gedicht van Malaguzzi, met de boodschap: Een kind heeft honderd talen, maar de school en de samenleving stelen er negenennegentig van. De dames hebben één van die scholen in Reggio Emilia bezocht en zijn laaiend enthousiast teruggekomen. De vrolijke kleurendia s laten blije kinderen zien in een omgeving die met recht prachtig kan worden genoemd: heel veel licht en groen, alle mogelijke speelplekken. Alle scheidingswanden zijn van glas. Binnen lijkt buiten en omgekeerd: waarlijk een school zonder muren, zonder grenzen. Van Rijn en Verkammen benadrukken hoezeer de kinderen met elkaar in dialoog treden, hoe opgeruimd en respectvol het eraan toe gaat in de school en hoe de ontwikkelingen worden bijgehouden door het docententeam. Leerkrachten moeten veel meer vertrouwen hebben in het vermogen van hun leerlingen om zichzelf aan te sturen en te leren. Vreedzame School Dat leren van elkaar ook leren van leerlingen betekent, werd heel duidelijk in de workshop over de Vreedzame School. Directeur Dick van Waas van De Krullevaar had voor de studiedag een aantal leerlingen meegenomen. Zij laten de aanwezigen in een rollenspel zien én ervaren hoe conflicthantering verloopt op hun school. De leerlingen zijn door hun medeleerlingen aangewezen als geschikte bemiddelaars bij conflicten en hebben daarna een training gevolgd. Een sterk moment in het rollenspel is wanneer de conflicthebbers naar elkaar wijzen voor de oplossing van het probleem. Nee, repliceert één van de mediators, wat zou jij zélf kunnen doen om het op te lossen zodat jullie allebei tevreden zijn?" De Vreedzame School - zo laat Van Waas zien in zijn presentatie - verandert de manier van denken voor de hele school. Redenen voor invoering van het programma waren de toename van geweld, individualisering en de behoefte aan aandacht voor normen en waarden. De kracht zit volgens de enthousiaste directeur in het feit dat kinderen anders met elkaar praten en nu bewust leren met conflicten om te gaan. Ja maar... Na de lunch op locatie trokken de ruim duizend congresgangers naar de Rijswijkse evenementenhal voor het middagprogramma. Berthold Gunster en Marthijn de Groot vertolkten daar in een grote hal hun ja-maar-filosofie. Het tweetal stelt dat ja-maar als levenshouding niet erg vruchtbaar is. Alternatieve manieren om te reageren zijn nee-want en ja-en. Ja-en houdt in dat je accepteert en toevoegt. Neewant is voor diegenen die een lijn trekken en de strijd aangaan. Beide situaties werden met het publiek geoefend in herkenbare en cabaretachtige situaties tot de filosofie er goed in zat.

6 J6 JAARVERSLAG 2005 Bestuurswerk is topsport Met de voor hem kenmerkende openhartigheid kondigde bestuurslid PO Rob de Haan in november zijn vertrek aan. De dagelijkse belasting van het werk en de complexiteit ervan waren niet langer te combineren met het privéleven. Rob de Haan aan het woord. Het draait bij de SCO Lucas écht om onderwijs. Het viel me zwaar de knoop door te hakken, maar nu het is gebeurd, voelt het als de enige juiste beslissing. Ik kom nogal eens mensen tegen in het onderwijs die vastlopen omdat ze niet kunnen kiezen.voor mij was de verhouding volledig uit balans. Mijn kinderen zitten nu op het voortgezet onderwijs. Juist nu wil ik alert zijn als ouder. Maar ja, weggaan viel me zwaar. Dit is een waanzinnig gave organisatie. Ik heb vriendschappen hier die al 25 jaar bestaan. Er werken hier echt heel veel mensen met het hart op de juiste plaats, met vakmanschap, moed en lef. Bestuurswerk betekent ook veel acte de présence geven. Je moet toch overal verschijnen waar het bestuur gewenst is. Voor het primair onderwijs doen vijftig schoolleiders direct een beroep op anderhalf bestuurslid, voor schoolzaken, maar ook in de aansturing, functioneringsgesprekken enzovoort.wat me tegenstond was dat je niet iedereen bedienen kan zoals je eigenlijk zou willen. Trots ben ik op de uitwerking van ons strategisch beleidsplan. De SCO Lucas heeft een ijzersterke missie en vanuit de missie hebben we met veel tijd en aandacht strategische keuzes gemaakt en meerjarenbeleid ingezet. Ook positief vind ik dat de laatste jaren erg veel nieuw élan de organisatie binnen is gekomen. Er zijn meer vrouwen op leidinggevende posities terecht gekomen en veel nieuw talent heeft zich van buiten de stichting aangediend. Ik heb ook genoten van de eendaagse die we drie keer per jaar met alle schoolleiders van het primair onderwijs houden. Dáár zie je de ontmoeting. Dáár zie je dat de som der delen een absolute meerwaarde heeft. Dáár zie je langzaam de contouren van een lerende organisatie ontstaan. Schoolleiders kijken nu meer naar buiten en halen kansrijke ideeën naar binnen. Het onderwijs is nog lang niet klaar. De verschillen tussen kinderen worden eerder groter dan kleiner. En kinderen zijn voor het leren niet meer alleen afhankelijk van de school. De school moet zich ervan bewust zijn welke andere informatiebronnen en leermomenten er zijn. Bovendien wordt niveaumatig werken en de autonomie van het kind de komende jaren een grote uitdaging. Binnen de SCO Lucas groeit volgens mij het besef dat de kwaliteit van de relatie tussen de leerkracht en leerling een voorwaarde is voor leren. Een bestuur dat zich daar druk om maakt, is hierin uniek. Het draait bij de SCO Lucas écht om onderwijs. 25 jaar SCO Lucas Rob de Haan heeft ruim 25 jaar voor de SCO Lucas en haar rechtsvoorgangers gewerkt. Hij begon in 1980 op basisschool Onze Wereld en werd vijf jaar later aangenomen als directeur op de Jeroenschool. In 1992 werd hij beleidsmedewerker personeelsbeleid op het bestuurssecretariaat. In 2000 werd De Haan adjunctdirecteur primair onderwijs en eind 2002 bestuurslid. Oase sportiefste school Voor het tweede achtereenvolgende jaar is De Oase uitgeroepen tot de sportiefste school van Den Haag. Tijdens de dit schooljaar door de gemeentelijke sportstimuleringsorganisatie Sportsupport gehouden toernooien gingen teams van deze basisschool het beste om met tegenstanders, scheidsrechters en publiek. Wethouder Sander Dekker van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport reikte de aan de onderscheiding verbonden prijs uit op woensdag 14 juni 2005 in de school aan de Donker Curtiusstraat 4-6. De prijs bestaat uit een wisselbeker, een ingelijst shirt met de opdruk 'Sportiefste school ' en een waardebon van 250 euro. Voetbalscheidsrechter Dick Jol reikte de prijs vorig jaar ook uit aan De Oase. Peer coaching op t Palet Basisschool t Palet is in het schooljaar gestart met een pilot op het gebied van peer coaching. Peer betekent gelijke. Peer coaching is een methodiek waar gelijken coachen en worden gecoacht. Het is een vorm van collegiaal leren, je leert van en met elkaar. Peer coaching is een veilige methode waarbij leerkrachten samenwerken en elkaar voorzien van feedback op actuele situaties uit de praktijk. Het doel van peer coaching is het optimaliseren van het functioneren van elk individu. In eerste instantie werd de methodiek ingezet voor de nieuwe leerkrachten. De groepen kwamen regelmatig bij elkaar. Leerkrachten formuleerden zelf hun leerdoel in een plan van aanpak. In de periode tussen de bijeenkomsten maakten alle leerkrachten video-opnames in hun groep. Bij de volgende bijeenkomst werden deze opnames teruggekeken en werd er gereflecteerd op het leerdoel en werd er een nieuw plan opgesteld. De intern begeleider begeleidde het groepsproces. Video-opnamen Peer coaching bleek een manier van werken die bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs. Leerkrachten zijn zo groepsgewijs en permanent met hun vak bezig. Ze worden aangezet tot nadenken over hun vak en hun handelen. Het heeft een gunstig effect op Het doel van peer coaching is het optimaliseren van het functioneren van elk individu. collegiale en professionele verstandhouding en het bevordert een open communicatie. Eén van de deelnemers: Iedere leerkracht denkt wel eens Hoe zorg ik er voor dat ik niet opnieuw in zo n situatie terecht kom? en Heb ik nu wel juist gehandeld met deze leerling(en)? Ik wist dan soms niet waar ik de oplossing kon vinden. Je reflecteert dan wel op je eigen handelen, maar soms kom je er zelf niet verder uit. Bij peer coaching kun je de situatie met behulp van video-opnamen laten zien aan je collega s. Zij kunnen het dan objectief bekijken en je met vragen een richting opsturen waar je andere oplossingen voor die situatie vindt.

7 JAARVERSLAG 2005 t Palet in actie voor behoud van bossen op Borneo Het Wereld Natuur Fonds voerde in 2005 een campagne om de bossen op Borneo met de inwonende Oerang Oetangs te behouden. Commercials en publicaties lieten weten dat het slecht gesteld is met de bossen in Borneo: Borneo behoort ook tot één van de vijf gebieden op aarde waar de bossen het meest bedreigd worden. Als we nú niets doen, is een groot deel van de bossen van Borneo in 2010 verloren gegaan. t Palet wilde hier graag iets aan doen en heeft voor dit goede doel een actie gehouden. Er werd een Fancy Fair georganiseerd. In maart werden de leerlingen tijdens de lessen overvallen door een tijger en een cheetah. De tijger en de cheetah vertelden dat ze bedreigd worden. Ze vroegen of 't Palet niet wilde helpen met het inzamelen van geld voor het Wereld Natuur Fonds. Ze hadden een idee voor een tekenwedstrijd. Alle kinderen gingen hun best doen om hun allermooiste wilde dier(en) te tekenen. De mooiste dieren werden door de cheetah en de tijger uitgekozen en werden afgedrukt op een echte ansichtkaart! Deze kaarten werden verkocht op het actiefeest. Op een vrijdagmiddag in april werden de schoolpleinen omgebouwd tot speeltuinen met allerlei spelletjes en een springkussen. Binnen werd er een restaurant in het leven geroepen en de gymzaal werd omgetoverd tot een echt spookhuis. Ook was er een markt waar mooie spullen te koop waren. In dezelfde periode hebben de kinderen van de bovenbouw geld ingezameld met sponsorzwemmen. De kinderen van de onder- en middenbouw met sponsorlopen. De opbrengst van deze actie was in totaal euro! Gericht op persoonlijke betrokkenheid Onderwijs is de kernactiviteit van de organisatie. Dit betekent dat het onderwijskundig, pedagogisch en organisatorisch handelen van de leraar centraal staat. De activiteiten van bestuur, directieleden en andere medewerkers zijn erop gericht dit mogelijk te maken. Daarbij heeft de SCO Lucas veel oog voor het welbevinden van de medewerkers. De SCO Lucas wil voorwaarden creëren om het de leraren mogelijk te maken een zo gunstig mogelijk pedagogisch klimaat te scheppen, waarbinnen waarden en normen worden toegepast, doorgegeven en verder ontwikkeld. Zij wil een beroep doen op de persoonlijke kracht van de leraar en in dialoog met de ouders op zoek gaan naar de optimale vormgeving van het onderwijs op haar scholen. Om dat te bereiken investeert zij niet alleen in een klimaat van naastenliefde, veiligheid, respect en onderling vertrouwen, maar ook in de uitwisseling van kennis op vele niveaus en daarmee in de deskundigheid van de medewerkers. Op de onderlinge solidariteit wordt vaak een beroep gedaan om, door de kracht van het collectief, met dezelfde middelen meer te bereiken. J7 Leerlingen organiseren Montaigne Zelfportret Het Montaigne Lyceum organiseert jaarlijks ter gelegenheid van de geboortedag van Michel de Montaigne (28 februari 1533) het Montaigne Zelfportret. Aan een bijzondere Nederlander uit de wereld van sport, kunst of politiek wordt gevraagd te vertellen waarom juist hij of zij zulke bijzondere prestaties heeft kunnen verrichten. Welke gebeurtenissen hebben daartoe geleid, wat heeft iemand bewogen om bepaalde keuzes te maken, waardoor werd iemand die doorzetter, die rebel, die visionair? Politicus Frank de Grave schilderde het eerste portret, internationaal voetbalscheidsrechter John Blankenstein het tweede en vorig jaar schilderde Neerlands eerste astronaut Wubbo Ockels zijn zelfportret. Muziek Leerlingen van het Montaigne Lyceum organiseerden in 2005 het Leerling Zelfportret. Saskia Visser is één van de leerlingen die in de organisatie zit en zij vertelt hoe het Montaigne Leerling Zelfportret tot stand is gekomen. De gasten die in voorgaande jaren voor het Montaigne Zelfportret kwamen, hadden niet bepaald mijn interesse. Ik hou erg van muziek. Dus het leek mij leuk om iemand te gast te hebben die iets met muziek doet. Vanuit school werd het niet georganiseerd, dus kwam ik op het idee om het zelf te doen! Mijn eerste keuze was eigenlijk de band Tweak maar zij hadden jammer genoeg al andere verplichtingen. Ik ging verder zoeken naar andere getalenteerde bands en zo kwam ik bij de Stud Muffins. Ik heb toen contact opgenomen met Ed Struijlaart, de zanger. Hij, en ook de rest van de band, vond het een heel leuk idee. Toen alles vast stond, ben ik begonnen met het promoten binnen de school. Hierbij heb ik goede hulp gekregen van mijn vriendinnen, aldus Saskia. Stud Muffins Op vrijdag 16 december was het dan eindelijk zover. In de grote zaal van het Jozefhuis vond het Montaigne Leerling Zelfportret plaats. Rond kwart over twee kwamen de leerlingen en ook enkele ouders. Om half drie kondigde Piet Post, rector van het Montaigne Lyceum, de Stud Muffins aan en alle leden van de band vertelden hun verhaal. Tussendoor speelden ze stukjes van hun liedjes en aan het einde was er nog een spetterend optreden! ISW Poeldijk: Schoonste School De vmbo-locatie van de Interconfessionele Scholengemeenschap het Westland (ISW) in Poeldijk is de schoonste school van Nederland. De school had de beste antwoorden op vragen als:wat is het geheim van een schone school? Hoe maak je leerlingen bewust dat ze zelf (ook) verantwoordelijk zijn voor een frisse school zonder troep? En wat is de beste methode om zwerfafval op te ruimen? Na drie maanden van vuilwerende opdrachten heeft het ISW de Schoonste School Wedstrijd 2005 gewonnen! De prijs bestaat uit een geldbedrag van euro dat moet worden besteed aan een project ter bestrijding van zwerfafval, een reusachtige gouden afvalbak en de eer om een jaar lang de Schoonste School van Nederland te zijn!

8 J8 JAARVERSLAG 2005 Docent aardrijkskunde geeft les down under Zondagochtend 2 oktober vertrok om 7:45 mijn vliegtuig naar Sydney. Via Wenen en Maleisië heb ik in 24 uur kilometer afgelegd en ben ik aangekomen aan (bijna) de andere kant van de wereld: Australië. Dat is de openingstekst op de site Dolf Zwaanswijk - aardrijkskundedocent op De Populier - gaf via internet les vanaf de andere kant van de wereld. Veel leerlingen in de Haagse regio uit groep acht van de basisschool en de brugklas van het voortgezet onderwijs, volgden de reis van Dolf op de voet en leerden van alles over landen, klimaten, coördinaten en culturen. Digitale module Dolf ontwikkelde eerder een digitale lesmodule over Sierra Leone die aansloeg. Dat idee, gecombineerd met zijn verlangen om een lange, verre reis te De kinderen volgden de reis op de voet als een soort jongensboek. maken, leidde op De Populier vrij snel tot het internetproject. De gedachte achter het geheel is Hoe groot is jouw wereld?, vertelt Dolf. We wilden op De Populier kinderen een reëler wereldbeeld geven. Met een aantal collega's zijn we aan de slag gegaan en snel groeide het project verder. Dolf bezocht verschillende scholen in de Haagse regio die alle enthousiast mee wilden doen. Voor de kosten van de website werd subsidie aangevraagd. Inmiddels is Dolf terug in Nederland. Zijn reis verliep voorspoedig en de site staat vol met informatie, reisverslagen foto's, lesmodulen en bijbehorende quizvragen. Met de quiz zijn voor de scholieren ook prijzen te winnen. De kinderen volgden de reis op de voet als een soort jongensboek. Giving back op Edith Stein Internationaal College Edith Stein doet met drie andere Nederlandse scholen mee aan het project Giving back. Dit project is gestart door een Amerikaanse ondernemer die in Nederland goede zaken heeft gedaan en iets terug wilde doen voor de kansen die hij hier als buitenlander kreeg. Het initiatief richt zich vooral op jongeren die de intelligentie en ambitie hebben om het te maken, maar waarbij afkomst of omgeving die kansen bemoeilijken. Initiatiefnemer Charles Ruffolo heeft een aantal contacten uit zijn netwerk, hoge functionarissen uit het bedrijfsleven en de overheid, bereid gevonden om gedurende een schooljaar een leerling onder de hoede te nemen. Tijdens een intensief programma - deels met de groep, deels individueel - krijgt de leerling de kans een kijkje achter de schermen te nemen en zelf een begin van een netwerk op te bouwen. Sociale vaardigheden In 2005 is de tweede lichting van start gegaan. Marcel van der Kooij, die dit jaar de leerlingen begeleid, heeft zelf verschillende onderdelen van het Giving back-project meegemaakt en is zeer enthousiast. Het begint met een survivalachtig teambuildingweekend, waarbij de deelnemers overnachten in het managementtrainingscomplex van Philips. Daarnaast is er een workshop geweest over politiek, maatschappij en communicatie, waar de leerlingen leerden debatteren en een workshop sociale vaardigheden. Het programma zit erg goed in elkaar. Bovendien zien mentor en leerling elkaar minimaal eens per maand. Het is echt een prachtige tijd voor de leerlingen. Voor de leerlingen en de school is deelname aan het project gratis. De mentoren, die de leerlingen onder hun hoede nemen, stellen hun tijd geheel kosteloos ter beschikking.

9 JAARVERSLAG 2005 J9 Het Avontuur van start! Unieke SBO-school in Ypenburg Maandag 15 augustus 2005 stonden 21 kinderen voor de deur van hun nieuwe school. Een avontuur voor hen én voor de leerkrachten die de deuren openden. De nieuwe SBO-school draagt dan ook de toepasselijke naam Het Avontuur. Directeur Marjo van Zwet over de eerste spannende weken. Die eerste dag hebben we een rondleiding gedaan langs alle lokalen, we hebben alles laten zien aan de kinderen en hun ouders: waar de rekenspullen waren, de taalmaterialen, wereldoriëntatie en de kunst- en techniekplek. Daarna hebben we met de kinderen namen bedacht voor de ruimten. De kinderen kwamen in eerste instantie wat bedeesd binnen, maar om half elf zat iedereen gemoedelijk samen te spelen. Zelf hadden we als team ook behoorlijk de kriebels in de buik voor zo'n eerste dag. Een week eerder hadden we met elkaar de school ingericht, goed voor de teambuilding. Plezier Je ziet dat de kinderen nu weer wat meer zichzelf worden, met gedrag dat hen eigen is. Er zijn kinderen die in de afgelopen jaren negatieve leerervaringen hebben opgedaan.wij leggen er de nadruk op dat ze er toe doen, dat ze een eigen manier van leren hebben.we zien ze in een paar weken tijd opbloeien. Een ouder vertelde dat naar school gaan bij hen thuis dagelijks een drama opleverde. Nu staat hun kind bij het krieken van de dag naast het bed te roepen dat ze wakker moeten worden en hem naar school moeten brengen. Zo moet het ook zijn. Kinderen moeten plezier hebben in school. De kinderen gaan nu ook individueel aan het werk. Zo is er een meisje dat van paarden houdt. Dan vragen we haar wat ze daarmee kan doen op bijvoorbeeld de letterplek, wat en wie ze daarbij nodig heeft en hoe ze denkt het aan te pakken. Ze maakt dan zelf een plan van aanpak en bespreekt dat nog weer na met de leerkracht. Hoe is het gegaan? Wat kun je nog meer doen? Tegenvraag Op Het Avontuur wordt vraaggericht gewerkt. Er is vooraf contact geweest met basisschool De Bras waar deze pedagogische benadering wordt gepraktiseerd. Bijzonder aan de invoering van dit concept op Het Avontuur, is dat het gaat om een groep kinderen die bijzondere aandacht nodig heeft. Voor één van de leerkrachten is het concept niet nieuw. Voor de anderen wel. Zij moeten vraaggericht aan het werk. Nu, na een paar weken, ontstaat er wat discussie rondom de vraag of een kind niet meer structuur nodig heeft. De tegenvraag is natuurlijk of het kind of de leerkracht dat nodig heeft. We reflecteren elke dag met elkaar en om de twee weken is er een teamoverleg. We hebben een visie-huis gemaakt en zijn dat nu met elkaar aan het invullen. Het is een zoektocht, maar we dwalen niet.we krijgen bovendien volop begeleiding van beleidsmedewerker Rikie van Blijswijk en dat is nodig, want we moeten veel loslaten. Kinderen moeten plezier hebben in school. De naam leidde Marjo van Zwet af van de (half)edelsteen avonturijn. Die steen staat voor geluk en vriendschap. De naam Avontuur drukt uit dat leren ontdekken en onderzoeken is. Passender kan bijna niet, lijkt me. Bovendien is alles ook een enorm avontuur! Unieke samenwerking Het Avontuur is om nog een reden een toepasselijke naam. Het is namelijk een school die uit een unieke krachtenbundeling is ontstaan. Marjo: In Ypenburg- Leidschendam staan momenteel dertien basisscholen die onder vijf verschillende besturen vallen. Zij hebben gezamenlijk besloten een samenwerkingsverband op te richten. Hierdoor kwam er ruimte om een school voor speciaal basisonderwijs neer te zetten.voor het samenwerkingsverband 3505 was dit een unieke kans. Beleidsmedewerker Theo Etman heeft zich er dan ook sterk voor gemaakt dat deze school van de grond kwam. Wij vallen officieel onder de SCO Lucas, maar leggen ook verantwoording af aan een bestuur waarin alle vijf de organisaties vertegenwoordigd zijn. In 2008 wil de school verhuizen naar nieuwbouw. Dan zullen naar verwachting 60 kinderen op Het Avontuur zitten. In de toekomst zal de school waarschijnlijk groeien naar 120 tot 140 kinderen. Een lerende organisatie De SCO Lucas vindt dat een goede communicatie tussen alle betrokkenen de kwaliteit in de scholen waarborgt. In een lerende organisatie worden in toenemende mate de voorwaarden gecreëerd waaronder medewerkers werkervaringen delen, zich professionaliseren, zich spiegelen aan elkaar, elkaar met respect bejegenen en waardoor een veilig klimaat ontstaat. In dit groeiproces is de stimulans van betrokken, deskundige en gemotiveerde medewerkers cruciaal, waardoor mensen van elkaar leren en de juiste keuzes kunnen maken. Zij zoekt een werkwijze die zich laat omschrijven als uitdagend, spannend en creatief, maar ook zorgvuldig en behoedzaam. De betrokkenheid van ouders en leerlingen bij het onderwijs op de scholen bevordert zij door de oprichting en instandhouding van oudercommissies, leerlingenraden en vertegenwoordiging in de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad(raden) en voor ouders tevens vertegenwoordiging in schoolcommissies, curatoria en in het bestuur van de stichting. Maatschappelijke stage op het Montaigne Lyceum De maatschappelijke stage is een vorm van leren binnen of buiten school, waarbij leerlingen door middel van vrijwilligersactiviteiten kennismaken met allerlei aspecten en onderdelen van de samenleving. Hoofddoel is leerlingen ervaringen op te laten doen waarmee zij kunnen reflecteren op hun rol in de maatschappij en de betekenis die zij voor andere mensen kunnen hebben. Op het Montaigne Lyceum is de maatschappelijke stage het tweede jaar ingegaan. Wereldwinkel, Vluchtelingenwerk, de Nierstichting, Unicef, een dierenasiel en twee zorginstellingen. Daarnaast kunnen ze ook binnen de school (een deel van) hun stage afleggen. Volleybal De zestienjarige Patricia vertelt over haar stage: Later wil ik graag lerares worden op de basisschool en dat is de bal en daar geef ik sinds vorig jaar training. Als ik training geef, dan heb ik een eigen groepje kinderen van rond de zeven en acht jaar. Door deze stage heb ik geleerd dat ik ook wel eens streng moet zijn, want als ze niet willen luisteren, dan kan je er op rekenen dat ze dan een keer een strafrondje moeten rennen. Op die manier weten ze naar wie ze moeten luisteren en dat Door deze stage heb ik geleerd dat ik ook wel eens streng moet zijn Rode Kruis Het eerste jaar vonden veel van de stages 'intern' plaats, zoals het geven van wiskundebijles en het werken aan de schoolkrant. Daarop organiseerde het Montaigne Lyceum samen met de gemeente Pijnacker-Nootdorp een succesvolle wervingsactie. Nu lopen de leerlingen stage bij het Rode Kruis, de reden waarom het mij leuk leek om hier op het Montaigne Lyceum te helpen bij de tweede klassen. Ik heb in klas 2C geholpen met wiskunde uitleggen. Dit is niet mijn enige stage geweest dit jaar, want ik zit op volley- ze niet alleen maar lachend en gillen door de zaal kunnen rennen. Ze moeten ten slotte ook nog wat leren. Ik vond deze stage een leuke ervaring, maar dat komt dan ook doordat ik leuke dingen heb gedaan.

10 J10 JAARVERSLAG 2005 LUCAS ACADEMIE: eigen talent ontwikkelen Talenten ontwikkelen voor en door het eigen personeel. Die wens realiseert de SCO Lucas in de Lucas Academie. John Swildens van het Hofstadcollege werkte mee aan de eerste pilot: een leergang voor teamleiders in het onderwijs. De Lucas Academie is een initiatief van de SCO Lucas om deskundigheid te bevorderen en uit te wisselen tussen haar medewerkers, vertelt Swildens. Via een uitgebreide infrastructuur stel je mensen in de gelegenheid zich te ontwikkelen en hun deskundigheid beschikbaar te stellen. Dat staat nu in de steigers. Het moet mensen echt professioneel verrijken De leergang voor teamleiders wordt voorafgegaan door een uitgebreide intake. Swildens: Daarna stellen we een groep samen van mensen, elk met een eigen leerprofiel en eigen leervragen. Centraal staat dat de kwaliteit van het werk en je eigen deskundigheid zodanig verbetert, dat je als een verrijkt persoon uit de leercirkel komt. Het is niet de bedoeling om mensen met een computercursusje een handigheidje bij te brengen: het moet mensen echt professioneel verrijken en perspectieven bieden. We willen dat groepen heterogeen zijn samengesteld, zodat je veel van elkaar kunt leren. Dubbele dimensie Teamleiderschap ziet er in elke school anders uit. Er is niets leuker dan dingen te leren en ontdekken die je daarvoor nog niet wist. De dubbele dimensie zit hierin dat we allemaal in een organisatie werken waarin kinderen zich ontwikkelen. Wij zijn professioneel op het gebied van hoe kinderen leren. Zelf daarin weer te reageren door voortdurend in een lerende situatie te zitten, maakt het voor mij een hele mooie combinatie. Klachtenregeling Het reglement van de Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs en van de Landelijke Klachtencommissie schrijft de aangesloten scholen voor dat zij een aantal stukken voor iedereen ter inzage moeten hebben liggen, namelijk de geldende klachtenregeling, de samenstelling van de Klachtencommissie, het kantooradres van het secretariaat van de Klachtencommissie en het reglement van de Klachtencommissie.

11 JAARVERSLAG 2005 Balans en resultatenrekening Verdeling werknemers naar werktijdfactor (excl. stafbureau) 2005 (Speciaal) Primair Onderwijs (Speciaal) Voortgezet Onderwijs J11 Balans per 31 december 2005 na verdeling resultaat ACTIVA 31 december december 2004 VASTE ACTIVA ( 1.000) ( 1.000) Materiële vaste activa Financiële vaste activa TOTAAL VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen op korte termijn Liquide middelen TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL ACTIVA WTF van 0,5 tot 1 WTF gelijk aan & groter dan 1 WTF kleiner dan 0,5 Verdeling werknemers naar functiecategorie en geslacht (excl. stafbureau) (Speciaal) Primair Onderwijs 800 PASSIVA EIGEN VERMOGEN EGALISATIERESERVE VOORZIENINGEN SCHULDEN OP LANGE TERMIJN SCHULDEN OP KORTE TERMIJN DIR OOP OP Vrouw Man TOTAAL PASSIVA (Speciaal) Voortgezet Onderwijs DIR OOP OP Vrouw Man Instroom werknemers SCO Lucas (excl. stafbureau) Resultatenrekening 2005 en BATEN Resultaat Resultaat ( 1.000) ( 1.000) Rijksbijdragen OCenW Overige Overheidsbijdrage Overige baten (S)PO (S)VO LASTEN Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingskosten Overige lasten FINANCIELE BATEN EN LASTEN Baten Lasten SALDO EXPLOITATIE Uitstroom werknemers SCO Lucas (excl. stafbureau) op basis van ongeschiktheid voor de functie wegens ziekte of gebrek op eigen verzoek wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd wegens beëindiging project wegens beëindiging van de duur van de afwezigheid en/of de bekostiging van de vervanging wegens eigen verzoek wegens ongeschiktheid voor de uitgeoefende functie anders dan op grond van ziels- of lichaamsgebreken wegens overige redenen wegens overlijden

12 J12 COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van: SCO Lucas Postbus AS VOORBURG Telefoon: (070) Fax: (070) Internet: Redactie: M.A. Breeve Drs. I.J.A.C. Mulders C.B. van Schie Met dank aan: H.A.J. van Asseldonk H.W.M. van Blijswijk R.A.P. de Haan Medewerkers SCO Lucas Eindredactie: Breeve Media & Communicatie, Rotterdam Ontwerp en drukwerk: The Happy Horseman BV, Rotterdam Fotografie: Lou Wolfs Fotografie, Rotterdam Illustratie: Auke Herrema, Delft De fotografie vond plaats op de volgende scholen: Basisschool de Fontein Basisschool de Grote Beer Stanislascollege, locatie Krakeelpolderweg Hofstede Praktijkschool AB-ZHW AVS BAO BOVO CPS DVO GMR HAVO HBO HCO IPB ISW IVBO JRK KPC LBO LIOS LOM LWO MAVO MBO OvO PCOV PDS PI PO POP ROC SBO/SBAO SCO Lucas SO SKON SVO TOM VMBO VO VWO ZMOK ZMLK IN HET VOLGENDE NUMMER In de volgende uitgave van het jaarverslag... Inzicht verplicht: herontwerp bestuursstructuur De LeerSchool: het nieuwe leren zet door Lucas Academie: vol in beweging En nog veel, veel meer!! Afkortingen JAARVERSLAG 2005 Automatiseringsbureau Zuid-Holland West Algemene Vereniging van Schoolleiders in het Primair Onderwijs Basisonderwijs Doorstroming Basis Onderwijs Voortgezet Onderwijs Christelijk Pedagogisch Studiecentrum Directieberaad (Speciaal) Voortgezet Onderwijs Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Hoger Beroeps Onderwijs Haags Centrum voor Onderwijsbegeleiding Integraal Personeelsbeleid Interconfessionele Scholengemeenschap Westland Individueel Voorbereidend Beroeps Onderwijs Jonge Risico Kind Katholiek Pedagogisch Studiecentrum Lager Beroeps Onderwijs Leidschendamse Interconfessionele Onderwijs Stichting Leer- en Opvoedings Moeilijkheden Leer Weg Ondersteunend Onderwijs Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs Oriëntatie op Vervolg Onderwijs Protestants Christelijk Onderwijs Vlietlanden Professional Development School Pedologisch Instituut Primair Onderwijs Persoonlijk Ontwikkel Plan Regionaal Opleidings Centrum Speciaal Basis Onderwijs Stichting Confessioneel Onderwijs Lucas Speciaal Onderwijs Stichting Katholiek Onderwijs Nootdorp Speciaal Voortgezet Onderwijs Teamonderwijs op Maat Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Voortgezet Onderwijs Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen Zeer Moeilijk Lerende Kinderen Adressen Naam school en plaats Telefoon Basisonderwijs Samenwerkingsschool Balans, Den Haag Basisschool De Bras, Den Haag Basisschool St. Carolusschool, Den Haag Peuterspeelzaal Carlijn, Den Haag Basisschool De Drie Linden, Den Haag Peuterspeelzaal de kleine Linde, Den Haag Basisschool De Dijsselbloem, Voorburg Peuterspeelzaal Lydie Plate, Voorburg Basisschool De Driemaster, Voorburg Samenwerkingsschool Emmaüs, Leidschendam Basisschool De Fontein, Den Haag Basisschool Groen van Prinsterer, Voorburg Peuterspeelzaal De Speeldoos, Voorburg Jenaplanschool Grote Beer, Den Haag Peuterspeelzaal Kleine Beer, Den Haag Basisschool Heilig Hart, Den Haag Peuterspeelzaal Nijntje, Den Haag Basisschool J.F. Kennedy, Den Haag Peuterspeelzaal Kareltje, Den Haag Basisschool Jeroen, Den Haag Peuterspeelzaal Dikkie Dik, Den Haag Basisschool De Jonge Wereld, Den Haag Peuterspeelzaal de Smurfjes, Den Haag Basisschool De Krullevaar, Den Haag Peuterspeelzaal Pinkeltje, Den Haag Basisschool De Kubus, Den Haag Peuterspeelzaal Harlekijntje, Den Haag Basisschool Het Lichtbaken, Den Haag Peuterspeelzaal Schuitje varen, Den Haag Basisschool Liduina, Den Haag Peuterspeelzaal t Opstapje, Den Haag Prins Mauritsschool, Rijswijk Basisschool De Oase, Den Haag Peuterspeelzaal De Peuterkaravaan, Den Haag Basisschool Onze Wereld, Den Haag Peuterspeelzaal Het Speelhuis, Den Haag Basisschool Oprit-Brug, Rijswijk Basisschool t Palet, Den Haag Peuterspeelzaal 't Peuterpalet, Den Haag Basisschool De Parkiet, Den Haag Peuterspeelzaal 't Vogelnestje, Den Haag RKBS De Paradijsvogel, Den Haag Basisschool St. Paschalis, Den Haag Peuterspeelzaal Snoopy, Den Haag Basisschool De Regenboog, Den Haag Peuterspeelzaal Regenboog, Den Haag Basisschool Savelberg, Den Haag Voorschool Savelbergje, Den Haag Basisschool De Schakel, Den Haag Peuterspeelzaal de Jonge Bevers, Den Haag J.H. Snijdersschool, Rijswijk Peuterspeelzaal Bambi, Rijswijk Shalomschool, Rijswijk Basisschool Statenkwartier, Den Haag Peuterspeelzaal Zagazoo, Den Haag Basisschool De Trampoline, Leidschendam Basisschool De Triangel, Den Haag Peuterspeelzaal De Musjes, Den Haag De Vijverhof, Voorburg Peuterspeelzaal Klein Duimpje, Voorburg Basisschool De Vlieger, Den Haag Basisschool De Vuurvlinder, Den Haag Peuterspeelzaal t Vlindertje, Den Haag Basisschool De Wereldwijzer, Den Haag Peuterspeelzaal Tomteboe, Den Haag Basisschool Willemspark, Den Haag Peuterspeelzaal 2 Loopings, Den Haag RK basisschool De Waterwilg, Nootdorp Basisschool Het Zonnelicht, Rijswijk De Zonnewijzer, Leidschendam Speciaal Basis Onderwijs SBO Het Avontuur, Den Haag Bernardusschool ZMLK, Den Haag ZMLK t Kraaienest, Nootdorp SBO Meander, Rijswijk SBO Merlijn, Den Haag SBO de Octaaf, Den Haag De Opperd ZMOK, Rijswijk Pastoor van Ars SBO, Den Haag SBO de Vliethorst, Leidschendam Voortgezet Onderwijs Esloo Onderwijsgroep Centrale Directie, Voorburg Corbulo College, Voorburg Montaigne Lyceum, Nootdorp Internationaal College Edith Stein, Den Haag Overbosch College, Den Haag St. Paul College, Den Haag Esloo Praktijkonderwijs, Den Haag Interconfessioneel Hofstadcollege Centrale Directie, Den Haag Hofstad Heldring, Den Haag Hofstad Lyceum, Den Haag Hofstad Mavo, Den Haag De Hofstede Praktijkschool, Den Haag Interconfessioneel Makeblijde College Centrale Directie, Rijswijk Locatie Roland Holstlaan, Rijswijk Locatie Burg. Elsenlaan, Rijswijk Locatie De Schakel, Rijswijk Locatie Praktijkschool Don Bosco, Rijswijk Christelijk College De Populier, Den Haag Stanislascollege Kerndirectie, Delft Locatie Krakeelpolderweg, Delft Locatie Reinier de Graafpad, Delft Locatie Westplantsoen, Delft Locatie Pijnacker, Pijnacker Interconfessionele Scholengroep Westland (ISW) Centrale Directie, Naaldwijk Unit Oost VMBO, Poeldijk VMBO, Naaldwijk Havo/Vwo, Naaldwijk Unit Midden VMBO en LWOO, Naaldwijk PRO en LWOO, Naaldwijk Unit West VMBO, s Gravenzande Havo/Vwo, Monster Havo/Vwo, s Gravenzande Zandvlietcollege, Den Haag

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

- Betrokkenheid - Vertrouwen - Verantwoordelijkheid Betrokkenheid is motivatie. Leerlingen die gemotiveerd zijn, ontwikkelen zich.

- Betrokkenheid - Vertrouwen - Verantwoordelijkheid Betrokkenheid is motivatie. Leerlingen die gemotiveerd zijn, ontwikkelen zich. Waarom vinden wij deze kernwaarden belangrijk voor de leerlingen van de Driesprong? Hoe organiseren we ons onderwijs gebaseerd op onze overtuigingen? Wat voor soort onderwijs geven wij op de Driesprong?

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA:

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA: LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, NR. 5 31 OKTOBER 2014 SchOuderCom De komende nieuwsbrief willen we gaan verspreiden via SchOuderCom. Daarbij zullen we een splitsing maken tussen berichten die van belang

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF april 2015

NIEUWSBRIEF april 2015 NIEUWSBRIEF april 2015 Bericht van directie: Te laat komen kinderen We zien dat steeds meer kinderen te laat op school komen en steeds meer ouders langer in de groepen blijven kletsen of afscheid nemen

Nadere informatie

Wat speelt er op dit moment op De Blauwe Ster

Wat speelt er op dit moment op De Blauwe Ster Wat speelt er op dit moment op De Blauwe Ster 18e nieuwsbrief 2016-2017 Het zijn actieve dagen! Deze week zijn de kinderen van groep 7/8 op kamp naar Egmond geweest. Ze hebben natuurlijk erg mooi weer

Nadere informatie

Schooljaar , nr. 6 datum: 01 maart 2007

Schooljaar , nr. 6 datum: 01 maart 2007 Schooljaar 2006-2007, nr. 6 datum: 01 maart 2007 Afscheid Op donderdag 1 maart neemt Antoinette Berns afscheid van haar school: basisschool Montessori Nijmegen. Meer dan veertig jaar heeft Antoinette op

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 Ter Inleiding Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over de fusie tussen de scholen Kinderland en Groenhorst. In de eerste editie hebben wij u uitgenodigd

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

Activiteitmail maart 2016 Jaargang 13 nr. 2

Activiteitmail maart 2016 Jaargang 13 nr. 2 Activiteitmail maart 2016 Jaargang 13 nr. 2 Voor u ligt de Activiteitmail. De Activiteitmail is een actuele nieuwsbrief van De Activiteit, het landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Middels

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Openbaar Onderwijs Muiden - Muiderberg

Openbaar Onderwijs Muiden - Muiderberg Aan: Leden van de MR Ouderraden Vinkenbaan en PC Hooft Directie, Remko van der Heijden Medezeggenschapsraad Notulen MR-vergadering Datum: woensdag 20 september 2017 Tijd: 19.30 22.00 start met eigen vergadering

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013

Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013 Terugblik op het Schoolcafé Andere Schooltijden, 23 mei 2013 Op 23 mei woonden circa 30 ouders het 'Schoolcafe' over andere schooltijden bij. Net als veel andere scholen, oriënteert ook De Schelven zich

Nadere informatie

Christelijke Basisschool De Schakel

Christelijke Basisschool De Schakel t Schakelaartje Christelijke Basisschool De Schakel Hoofdgebouw: Botter 40-77, 8243 KW Lelystad Telefoon: 0320-413001 Dependance: Kennemerland 17 8245 ER Lelystad Telefoon: 0320-413002 e-mail: info@schakellelystad.nl

Nadere informatie

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 schooljaar 2015 2016 Geachte ouders, beste leerlingen, Dit is de laatste Van Hasseltschool nieuwsbrief van 2015. Het is ook de allerlaatste van mijn hand. Na ruim 40 jaar

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

De Kraanvogel Vluchtnieuws 1

De Kraanvogel Vluchtnieuws 1 Aug. 2013 Vanuit de directie Beste ouders en verzorgers, De kop is er af! Vol enthousiasme zijn we gestart. Hopelijk heeft u dat ook zo ervaren.. Een nieuw schooljaar, nieuwe kinderen, een nieuwe juf/meester

Nadere informatie

Bijlage 1 Interviewleidraad voor het interview met locatiemanagers

Bijlage 1 Interviewleidraad voor het interview met locatiemanagers 245 Bijlage 1 Interviewleidraad voor het interview met locatiemanagers Datum van het interview : Vensterschool: Introductie: Het GION doet onderzoek naar de ontwikkeling van vier Vensterscholen: Vinkhuizen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Voorwoord. Geslaagde Tour met de Raad van Toezicht. Positieve resultaten teldatum. Interne nieuwsbrief november 2017

Nieuwsbrief. Voorwoord. Geslaagde Tour met de Raad van Toezicht. Positieve resultaten teldatum. Interne nieuwsbrief november 2017 Interne nieuwsbrief november 2017 Voorwoord We zijn volop bezig met de toekomst van het onderwijs, waarbij de maatschappelijke veranderingen centraal staan. Sommige onderwijsontwikkelingen gaan vanuit

Nadere informatie

AGENDA nr. 19 NIEUWS. JARIG Lisa Oskam 24 juni groep 5/6 Nanou Lazoe 27 juni groep 3. Dinsdag 27 juni Donderdag 29 juni GMR-vergadering

AGENDA nr. 19 NIEUWS. JARIG Lisa Oskam 24 juni groep 5/6 Nanou Lazoe 27 juni groep 3. Dinsdag 27 juni Donderdag 29 juni GMR-vergadering AGENDA nr. 19 Dinsdag 20 juni schoonmaakavond Woensdag 21 juni inloopochtend Maandag 26 juni studiedag Dinsdag 27 juni staken Donderdag 29 juni GMR-vergadering Vrijdag 30 juni rapporten mee Vrijdag 30

Nadere informatie

Aan directies, leerkrachten bovenbouw PO en docenten Mensen Maatschappijonderwijs in het VO

Aan directies, leerkrachten bovenbouw PO en docenten Mensen Maatschappijonderwijs in het VO Aan directies, leerkrachten bovenbouw PO en docenten Mensen Maatschappijonderwijs in het VO Rotterdam, 6 maart 2017 Geachte collega s, Onderwijs over uitsluiting en discriminatie is bijzonder urgent. Kinderen

Nadere informatie

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied.

JANUARI 2014. leerlingen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Vrijwilligers zullen vanuit school begeleid worden op vakinhoudelijk en didactisch gebied. UITGAVE NR 2 ATELIER SPECIAAL JANUARI 2014 Eerste Atelier Speciaal een groot succes In november vond de eerste Atelier Speciaal plaats op Olivijn. Mede dankzij een groep van 16 enthousiaste vrijwilligers

Nadere informatie

Talent voor talent. Meerjarenbeleidsplan 2015-2020

Talent voor talent. Meerjarenbeleidsplan 2015-2020 Talent voor talent Meerjarenbeleidsplan 2015-2020 Onderwijs In 2020 bereiken alle leerlingen op al onze scholen hun hoogst mogelijke niveau als ze naar het vervolgonderwijs gaan. We hebben oog voor de

Nadere informatie

Nederlands (2 e graad); 12 lesuren

Nederlands (2 e graad); 12 lesuren Wij zoeken wegens zwangerschapsvervanging voor de periode na de meivakantie tot de zomervakantie een kandidaat met onderwijservaring voor het vak: Nederlands (2 e graad); 12 lesuren Voor deze functie ligt

Nadere informatie

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht

Directeur Daltonschool Rijnsweerd. Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht Directeur Daltonschool Rijnsweerd Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht 1 SPO Utrecht De Stichting Openbaar Primair Onderwijs, kortweg SPO Utrecht genoemd, is verantwoordelijk voor 33 openbare basisscholen

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Vrijdag 10 juni 2016 Jaargang 12 nr. 20

Vrijdag 10 juni 2016 Jaargang 12 nr. 20 Vrijdag 10 juni 2016 Jaargang 12 nr. 20 In deze Link: - Warm weer - Groepsindeling 2016 2017 - Studiedag - Vooruitblik voorgezet onderwijs eind groep 7 - de Digitale Leerschool - Kalender Uit de groepen:

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

Maart 2015. In deze nieuwsbrief: Rots en water in groep 8. Paastoernooien. Nieuws van de oudervereniging. Groene voetstappen. Kapstokken gevraagd

Maart 2015. In deze nieuwsbrief: Rots en water in groep 8. Paastoernooien. Nieuws van de oudervereniging. Groene voetstappen. Kapstokken gevraagd In deze nieuwsbrief: Rots en water in groep 8 Reggio in groep 4 Paastoernooien Nieuws van de oudervereniging Groene voetstappen Kapstokken gevraagd Schoolfoto s manier zijn ze weer meer water. Verder hebben

Nadere informatie

BROCHURE TIENER COLLEGE

BROCHURE TIENER COLLEGE BROCHURE TIENER COLLEGE School is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf. John Dewey loopbaan wilt vervolgen. Door het werken met een speciaal voor jou samengesteld programma willen

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

De Geluksvogel. Welkom! Inhoud: Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Social media

De Geluksvogel. Welkom! Inhoud: Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Social media Nummer 1: december 2014 De Geluksvogel Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Inhoud: Welkom Nieuw onderwijsconcept Even voorstellen.. Info avond nieuwbouw Welkom! Nieuwbouwproject Integraal KindCentrum

Nadere informatie

PAULUSPRAAT 3. Januari 2017

PAULUSPRAAT 3. Januari 2017 PAULUSPRAAT 3 Januari 2017 Inhoudsopgave - Van de directie - Even voorstellen Nieuwe leerkrachten in groep 3 - Even voorstellen Nieuwe leerkracht in de taalklas - Even voorstellen Jeugdteam IJsselstein

Nadere informatie

Onderwerp voortgangsrapportage brede school ontwikkeling

Onderwerp voortgangsrapportage brede school ontwikkeling Wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport S. Dekker Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Commissie Jeugd en Burgerschap Uw brief van Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl Lelystad, 9 oktober 2015 Onderwerp: Aftreden GMR Geachte leden van de gemeenteraad van Lelystad, De gemeenschappelijke

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 5e nieuwsbrief, vrijdag 16 oktober 2015 Beste ouders, Terwijl u dit leest, is de herfstvakantie al begonnen, en hebben

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN IEDERWIJS.INFO

SAMENVATTING VAN IEDERWIJS.INFO SAMENVATTING VAN IEDERWIJS.INFO Iederwijs is begonnen als school in Schoonhoven in 2002, na vier jaar voorbereiding. Het groeide uit tot een landelijke beweging. Iederwijs verhuisde naar Lopik in 2005.

Nadere informatie

N ieuwsbrief 02 december 2016

N ieuwsbrief 02 december 2016 Kattebelletje Maandag 5 december Sinterklaasviering Kerst-versieren woensdag 7 december vanaf half 9 Maandag 19 december Kerst-inloop. Tussen 18.30-19.30 uur Let op! Donderdag 22 december zijn de kinderen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Schooljaar 2015-2016, nr. 3 december 2015. Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van december 2015

NIEUWSBRIEF. Schooljaar 2015-2016, nr. 3 december 2015. Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van december 2015 NIEUWSBRIEF Schooljaar 2015-2016, nr. 3 december 2015 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van december 2015 In deze nieuwsbrief: Van de directeur Van de teamleider onderbouw

Nadere informatie

Serooskerkestraat maandag 1 september uur - alle groepen

Serooskerkestraat maandag 1 september uur - alle groepen Communicatie Dit schooljaar zal er wat veranderen met de verschijningsfrequentie van de nieuwsbrief van De Evenaar. Steeds meer groepsgebonden informatie wordt door de leerkrachten via digiduif aan de

Nadere informatie

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak Willem Braak Maandag 15 oktober start Opleidingscentrum Granbeeuw met een fundraiser voor een nieuw initiatief: Vrienden van Opleidingscentrum Granbeeuw. Het bedrijfsleven zal benaderd en aangemoedigd

Nadere informatie

Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs

Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs Omdat slimme mensen snel leren bieden wij korte interventies aan in de vorm van eendaagse trainingen, om u in een zo kort mogelijke tijd maximaal te

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Gekke haren dag! Op vrijdag 8 juli is het weer gekke haren dag op school! We maken er een gezellige dag van!

Gekke haren dag! Op vrijdag 8 juli is het weer gekke haren dag op school! We maken er een gezellige dag van! 30 ste jaargang nr. 11, juli 2016 Afscheid Anja Allereerst hartelijk bedankt voor de lieve reacties die ik heb ontvangen via de mail of persoonlijk naar aanleiding van mijn vertrek. Het doet me goed. De

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 6 FEBRUARI 2015 AGENDA:

LOCATIE PARKWIJK 6 FEBRUARI 2015 AGENDA: LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, 7 6 FEBRUARI 2015 In deze nieuwsbrief: Tevredenheisonderzoek Het nieuwe schoolplan Thema-avond: Dyslexie en Verkeer High tea op vrijdagmiddag Het Tevredenheidsonderzoek Eens

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Samen bouwen aan jouw toekomst

Samen bouwen aan jouw toekomst Visser t Hooft Lyceum Rijnsburg KANSRIJK EN UITDAGEND Samen bouwen aan jouw toekomst i atheneum havo vhl.nl mavo (vmbo-t) Noordeinde 24 q Dit is mijn school. Ik heb moeite met schoolwerk maken. Maar op

Nadere informatie

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101 Aantal geregistreerde deelnemers : 11 Periode evaluatie : 19 maart 01 t/m 6 april 01 Aantal evaluaties : 101 8% ingevuld niet ingevuld % 0% anoniem niet anoniem 0% RESULTATEN EVALUATIE ICT-PRAKTIJKDAG

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 21. De Fairytale Fair

Nieuwsbrief nr. 21. De Fairytale Fair Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 21 12 e jaargang Vrijdag 17 juli 2015 De Fairytale

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

De Schoolwerkplaats school van nu

De Schoolwerkplaats school van nu 2015 De Schoolwerkplaats school van nu Visie en uitgangspunten Manon van der Linde Ilse Overzier Marjan van Baekel- Kan 1. Waar de Schoolwerkplaats voor staat Missie Wat we willen is dat alle kinderen

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Nieuwsbrief 13 november 2014

Nieuwsbrief 13 november 2014 Nieuwsbrief 13 november 2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief. Onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Tomas Brief van Yvonne De week van respect Algemene ouderavond

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

De Trampetter. Nieuwsbrief De Trampoline Jaargang 22

De Trampetter. Nieuwsbrief De Trampoline Jaargang 22 De Trampetter Nieuwsbrief De Trampoline Jaargang 22 Leidschendam, 23 november 2016 Vanuit de directie Rapporten en rapportavonden Op vrijdag 25 november krijgen de leerlingen hun rapport. Om een afspraak

Nadere informatie

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje.

Ouders eindigen na bezoek in de museumwinkel. Tot slot krijgen de ouders op vertoon van hun entreekaartje een hapje en drankje. Nieuwsbrief Nummer 11 jaargang 6 ALGEMEEN Agenda Activiteiten Wat hebben we komende tijd voor de kinderen in petto: 25 april - Duinendag/Koningsspelen voor de groepen 3 t/m 8 - Sport voor kleuters 13-23

Nadere informatie

7. Conclusies en aanbevelingen

7. Conclusies en aanbevelingen 7. Conclusies en aanbevelingen 7.1 Algemeen Op CBS Het Galjoen worden al goede initiatieven genomen om de ouderbetrokkenheid te stimuleren en te vergroten, ook al kan er nog het één en ander aan uitgebreid

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De Zilveren Maan. Start van het schooljaar 2015-2016 Zes weken zomervakantie zijn voorbij gevlogen! van Openbare Basisschool

Nieuwsbrief. De Zilveren Maan. Start van het schooljaar 2015-2016 Zes weken zomervakantie zijn voorbij gevlogen! van Openbare Basisschool Nieuwsbrief van Openbare Basisschool De Zilveren Maan veertiende jaargang nummer 1 datum: 28-08-2015 De Zilveren Maan Start van het schooljaar 2015-2016 Zes weken zomervakantie zijn voorbij gevlogen! De

Nadere informatie

April 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 9. Woensdag 1 april ( echt geen grap) was de Grote Rekendag. In een ander stukje kunt u hier nog meer over lezen.

April 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 9. Woensdag 1 april ( echt geen grap) was de Grote Rekendag. In een ander stukje kunt u hier nog meer over lezen. Nieuwsbrief april 2015: Nieuws vanuit: De directie Terwijl u deze maandbrief leest zijn de kinderen net een lang weekend vrij geweest. De reden van deze vrije dagen zijn toch altijd bijzonder. Een Goede

Nadere informatie

Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin

Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin De pedagogisch medewerkers aan het woord over de pedagogische kwaliteit van TintelTuin 1 VEILIGHEID + UITDAGING = GROEI Waarom kiezen ouders kinderopvang van

Nadere informatie

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl NIEUWSFLITS 31e jaargang / Nummer 11 / 9 februari 2016 Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl Agenda Belangrijke data vr 19.02.2016 Margedag: alle

Nadere informatie

In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid.

In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid. Jaarverslag 2012 1 Jaarverslag 2012 In 2012 heeft Stichting Chimding in samenwerking met organisaties in Nepal en in Nederland weer diverse activiteiten ontplooid. Samenwerkingsprojecten in Nepal OLE-Nepal

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Uitwerkingen van Brainpower sessies

Uitwerkingen van Brainpower sessies Hieronder zijn de resultaten van de Brainpower ingeklonken weergegeven. We zijn zo dicht mogelijk gebleven bij de geschreven teksten, maar hebben de tweedeling leraar/directeur weggelaten. Het is voor

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 1 Inleiding: In dit resumé geven wij u inzicht in de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek van 2009. Het gehele rapport omvat

Nadere informatie

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats

1. Naar gelijke schooltijden maakt een pas op de plaats Nieuwsbulletin voor ouders over het project Naar gelijke schooltijden No 3, Februari 2012 Vorig jaar is het project Naar gelijke schooltijden van start gegaan. Binnen de Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Maart 2015 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

De nieuwsbrief van 7 september 2012. Datum Activiteit Voor wie September

De nieuwsbrief van 7 september 2012. Datum Activiteit Voor wie September Overzicht activiteiten september 2012 De nieuwsbrief van 7 september 2012 Datum Activiteit Voor wie September Di. 11-09 Aangekondigde BHV oefening Gr 1-8 Di. 11-09 Informatie-ochtend Ouders van potentiële

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

Obs Het Palet Javastraat 5 2405 CS Alphen aan den Rijn 0172 472380 www.obs-palet.nl info@obs-palet.nl

Obs Het Palet Javastraat 5 2405 CS Alphen aan den Rijn 0172 472380 www.obs-palet.nl info@obs-palet.nl Datum: 18 februari 2016 Obs Het Palet Javastraat 5 2405 CS Alphen aan den Rijn 0172 472380 www.obs-palet.nl info@obs-palet.nl Vakantie Komende week hebben de kinderen Voorjaarsvakantie. Het team van Het

Nadere informatie

Nieuwsbrief. jaargang 20 nummer 2 oktober 2015

Nieuwsbrief. jaargang 20 nummer 2 oktober 2015 Nieuwsbrief jaargang 20 nummer 2 oktober 2015 Bouwcoördinator onderbouw: groepen 1 en 2 Mijn naam is Trudy Scharroo, leerkracht van groep 1 2a. In januari 2003 ben ik op Daltonschool Rijnsweerd gaan werken

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 29 SEPTEMBER 2014 AGENDA: 1 oktober: start Kinderboekenweek t/m 12 oktober Thema Feest

LOCATIE PARKWIJK 29 SEPTEMBER 2014 AGENDA: 1 oktober: start Kinderboekenweek t/m 12 oktober Thema Feest LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, NR. 3 29 SEPTEMBER 2014 THEMA AFRIKA: van de The making off tot aan The day after Wat eindigde als een fraaie afsluiting waar alles wat we als school wenselijk en belangrijk

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Met een hartelijke groet bedankt Margareth iedereen voor de fijne samenwerking en voor de mooie tijd waar ze als juf van heeft genoten.

Met een hartelijke groet bedankt Margareth iedereen voor de fijne samenwerking en voor de mooie tijd waar ze als juf van heeft genoten. Lemborgher Jaargang 20 Nummer 1 4 september 2013 Schooljaar 2013-2014 heet u van harte welkom. De eerste weken van het nieuwe schooljaar zitten er weer op. Inmiddels heeft u op school of d.m.v. een informatieavond

Nadere informatie

10 oktober 2014. Gerrit Bussink

10 oktober 2014. Gerrit Bussink 10 oktober 2014 VAN DE DIRECTEUR De komende week ben ik dinsdag, donderdag en vrijdag op De Branding en Hans Boelen maandag en woensdag. Donderdag hebben wij een studiedag waarin we onze ambities gaan

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Start brede school Steenvoorde Met deze nieuwsbrief informeren wij jou als medewerker van de toekomstige brede school Steenvoorde over de voortgang van onze brede school.

Nadere informatie

Profielschets. Ondernemende school

Profielschets. Ondernemende school Profielschets Ondernemende school Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00 1 Scholen met Succes Een school

Nadere informatie

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD! po Inhoud Inleiding blz. 3 Samenstelling

Nadere informatie

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming!

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming! Drie workshops over medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming 1. De parels benutten - voor leidinggevenden en medewerkers van organisaties 2. Meedoen, meepraten en meedenken

Nadere informatie

schoolverlaters 2012-2013

schoolverlaters 2012-2013 schoolverlaters 20122013 Uitslagen Vragenlijst Samenwerkingsschool Emmaüs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

september 2014 Uit de directiekamer

september 2014 Uit de directiekamer september 2014 Uit de directiekamer De eerste nieuwsbrief van dit jaar en ook de eerste nieuwsbrief van mijn hand. Allereerst wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het ontzettend warme welkom!

Nadere informatie

Op expeditie naar waarde(n)

Op expeditie naar waarde(n) Op expeditie naar waarde(n) 21e eeuwse educatie Effectief leiderschap Vakmanschap: de leraar doet ertoe! Verbinding met de gemeenschap Waardengedreven onderwijs Op expeditie naar waarde(n) De hele opvoeding

Nadere informatie

Lopend Vuurtje Nieuwsbrief September 2015

Lopend Vuurtje Nieuwsbrief September 2015 Inspectiebezoek Maandag 24 augustus was de inspecteur van het onderwijs op bezoek bij De Vuurvogel. Hij heeft lessen bezocht, gesproken met het team, ouders en kinderen en daarnaast allerlei zaken bekeken.

Nadere informatie