ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE IDCAB-DIENSTVERLENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE IDCAB-DIENSTVERLENING"

Transcriptie

1 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE IDCAB-DIENSTVERLENING 1. DEFINITIES Klant: verwijst zowel naar de gebruiker van de reserveringsdienst van de Website als naar de gebruiker van de Vervoerdienst. Bestuurder: natuurlijke persoon verantwoordelijk voor het besturen van de voertuigen in verband met de Vervoerdienst. Rit of Transportdienst: vervoersprestatie in een voertuig met chauffeur of in een taxi, die erin bestaat de Klant te vervoeren vanaf het afhaalpunt tot het afzetpunt. Tijdstip van afspraak: bij zijn reservering door de klant vermelde tijdstip van afspraak Afhaalpunt - Voor een rit vanaf het station ligt dit punt in de buurt van een toegangspunt voor voertuigen. Afhankelijk van het station is dit een "Kiss and Ride"-zone, een taxistandplaats of een gereserveerde parkeerplaats; het is duidelijk aangegeven voor elke station waar de dienst wordt verricht en wordt aan de klant meegedeeld bij zijn reservering of in de bevestigings- . - Voor een rit naar het station stemt dit punt overeen met het door de klant opgegeven vertrekadres. Afzetpunt - Voor een rit naar het station stemt dit punt overeen met de plaats waar de Klanten worden afgezet. - Voor een rit vanaf het station stemt dit punt overeen met het door de klant gekozen adres van bestemming. Optie: extra dienst die de klant op het ogenblik van zijn bestelling kan reserveren en die ofwel bestaat in de begeleiding van de klant tot aan zijn trein voor ritten naar een station ofwel in het afhalen van de klant aan het begin van de trein voor ritten vanaf een station. Naargelang van het station en de richting van de rit in kwestie is het mogelijk dat de optie niet wordt aangeboden. In het kader van de optie 'Begeleiding naar de trein' zal de Klant naar zijn trein worden begeleid indien de trein aangekondigd staat wanneer de Klant in het station aankomt. Anders zal hij begeleid worden tot aan het mededelingenbord of tot in de stationshal. Website: Door SNCF gemaakte website om de Klant in staat te stellen een bestelling te plaatsen voor een vervoerdienst van of naar het station. De site kan geraadpleegd worden op het adres Vervoersmaatschappij: vervoerder aan wie SNCF het verrichten van het wegvervoer, het voorwerp van de Vervoerdienst, heeft uitbesteed. 2. VOORWERP Deze Algemene verkoopvoorwaarden en Voorwaarden voor het gebruik van de site (hierna de "Algemene Verkoopvoorwaarden") hebben als doel de contractuele relaties en wederzijdse verplichtingen tussen de Société Nationale des Chemins de Fer (hierna "SNCF") en haar klanten alsook de gebruiksregels van de IDCAB-site vast te stellen. 3. PERIMETER VAN DE DIENST IDCAB is een dienst die openstaat voor SNCF-klanten die een treinticket gekocht hebben. Deze dienst heeft als doel de Klanten te vervoeren van het Afhaalpunt tot aan het Afzetpunt. De dienst is beschikbaar van of naar de volgende stations: -Aix en Provence TGV -Massy TGV -Massy Palaiseau -Paris Gare de l Est -Strasbourg TGV -Paris Bercy -Paris Gare de Lyon -Lyon Part-Dieu -Lyon Perrache -Lyon Saint Exupéry 1

2 -Paris Montparnasse -Paris Austerlitz -Bordeaux Saint Jean -Toulouse-Matabiau -Paris Saint-Lazare -Paris Nord -Marne la Vallée -Roissy CDG 2 -Lille Europe -Lille Flandres -Rennes -Nantes -Marseille -Toulon -Nice -Cannes -Avignon TGV -Montpellier 4. ALGEMENE BEPALINGEN De Klant kan via de website van idcab een vervoerdienst per taxi of met een personenwagen met chauffeur reserveren van of naar één van de stations vastgesteld in artikel 3 van de Algemene Verkoopvoorwaarden. Deze Vervoerdienst wordt verstrekt in ruil voor de voorafgaande en volledige betaling door de Klanten van de desbetreffende prijs op de site van IDCAB. Voor deze Dienst is, tijdens het verrichten ervan, het bezit van een gsm vereist. 5. AANVAARDING VAN DE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE SITE De bestelling van de Dienst op de website is voorbehouden aan Klanten die vooraf, zonder voorbehoud en integraal de Algemene Verkoopvoorwaarden hebben gelezen en aanvaard die toegankelijk zijn op het volgende adres: pap.sncf.com/starcab/img/cgv.pdf. Door het desbetreffende vakje aan te vinken en zijn persoonlijke en bankgegevens mee te delen, aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden volledig. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat deze aanvaarding als bewijs dient voor het feit dat de Klant instemt met de Algemene Verkoopvoorwaarden en met zijn bestelling. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn geldig vanaf 10/12/2012 en blijven van kracht totdat de door de Klant bestelde en door SNCF aanvaarde Diensten volledig zijn verricht. SNCF behoudt zich het recht voor de Algemene Verkoopvoorwaarden op ieder moment te wijzigen of te schrappen, met dien verstande dat dergelijke wijziging of schrapping niet van toepassing is op de eerder door SNCF aanvaarde bestellingen. 6. VOORWAARDEN VOOR HET VERRICHTEN VAN DE DIENST 6.1. Aard SNCF biedt na reservering de Dienst voor het vervoer van personen aan van of naar één van de in artikel 3 van de Algemene Verkoopvoorwaarden vermelde stations aan. Voor het verrichten van de Vervoerdienst doet SNCF een beroep op vervoersondernemingen in onderaanneming die groeperingen van taxi's of personenwagens met chauffeur kunnen zijn Modaliteiten Het tijdstip van afspraak wordt door de Klant opgegeven op het ogenblik van de bestelling. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een raming te maken van: - de vervoertijd die nodig is om zijn trein te kunnen nemen, in geval van een rit naar het station - de tijd die nodig is om op tijd op het Afhaalpunt te zijn, in het geval van een rit vanaf het station. Bij de reservering verschijnt een informatieboodschap indien het door de Klant gewenste Tijdstip van afspraak ertoe kan leiden dat de Klant later in het station aankomt dan het vertrekuur van de trein. Dit bericht is gebaseerd op een schatting van de duur van de rit van de Klant, rekening houdend met historische verkeersgegevens en met een veiligheidsmarge. De naleving van deze indicatie vormt geen garantie voor het op tijd komen van de klant Personen met beperkte mobiliteit 2

3 SNCF levert grote inspanningen in verband met het afhalen van personen met beperkte mobiliteit. Personen met beperkte mobiliteit die zich verplaatsen in een opvouwbare stoel die vervoerbaar is door een persoon, worden afgehaald binnen heel het IDCABnetwerk. Personen met beperkte mobiliteit van wie het vervoer het gebruik van aangepaste middelen (voertuig met laadperron bijvoorbeeld) vereist, kunnen zich wenden tot het IDCAB-team dat hun verzoek zal onderzoeken. In de mate van het mogelijke kan hen een oplossing worden aangeboden. Hiertoe worden de desbetreffende personen uitgenodigd om hun behoefte kenbaar te maken door middel van het formulier "Nous contacter" op het adres Tarieven De tarieven worden vermeld bij de reservering op de website. De prijzen zijn onderworpen aan een niet-terugvorderbare btw Aantal personen en hoeveelheid vervoerde stuks bagage Er kunnen niet meer dan 4 plaatsen per voertuig gereserveerd worden. Elk voertuig kan twee koffers of reistassen en twee stuks handbagage vervoeren. De chauffeur kan bagage of voorwerpen weigeren die deze laadcapaciteit overschrijden Annulering Ritten kunnen online via de website geannuleerd worden tot op de dag vóór de datum waarop ze plaatsvinden, om 20 uur. Daarna is het niet meer mogelijk om de ritten te annuleren Wijzigingen Indien de Klant een bestelde rit wenst te wijzigen, dan wordt hij verzocht zijn bestelling te annuleren volgens de in artikel 6.6 vastgestelde modaliteiten en een nieuwe reservering te maken Huisdieren Kleine honden en andere huisdieren die niet meer dan 6 kg wegen en goed opgesloten zitten in een container die niet groter is dan 45cmx30cmx25cm worden gratis aan boord toegelaten, met een maximum van twee dieren. Onder voorbehoud van de bepalingen van de vorige paragraaf wordt geen enkel ander huisdier in de voertuigen toegelaten. 7. MODALITEITEN IN VERBAND MET DE RESERVERING OP DE WEBSITE 7.1. Handelingsbekwaamheid en solvabiliteit van de Klant Om een bestelling te kunnen plaatsen en een betaling te kunnen doen, moet de Klant meerderjarig of ontvoogd minderjarig zijn, juridisch in staat zijn om een contract af te sluiten en de Algemene Verkoopvoorwaarden naleven. De Klant is verantwoordelijk voor de bestellingen die hij plaatst en dit zowel in zijn naam en voor zijn rekening als voor rekening van derden wanneer hij voor rekening van deze derden handelt. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de informatie die hij verstrekt Reserveringstermijnen De IDCAB-vervoerdienst kan door de Klant gereserveerd worden zodra de verkoop van het SNCF-ticket waaraan de dienst gekoppeld moet zijn, geopend wordt, dit is over het algemeen vanaf 90 dagen vóór het vertrek van de trein. De Klant kan de Vervoerdienst reserveren tot op de dag voor het vertrek van de trein, om 20 uur. Na dit tijdstip kan geen enkele reservering meer in aanmerking genomen worden Hoe een bestelling te plaatsen? Om een idcab-rit te kunnen bestellen moet eerst een treinreis besteld zijn. Aan de klant zal de referentie van zijn Reisdossier (RD) gevraagd worden om een rit te kunnen reserveren naar het station waar zijn trein vertrekt of vanaf het station waar zijn trein toekomt. De bestellingen vinden uitsluitend plaats via de website 3

4 Wanneer de Klant een bestelling plaatst, dan - kiest hij de adressen van vertrek en aankomst (noodzakelijkerwijs bij het vertrek vanaf of de aankomst aan één van de in artikel 3 van de Algemene Voorwaarden bedoelde stations) - kiest hij eventueel de optie "afhalen aan het begin van de trein" of "afzetten aan de trein" - deelt hij zijn persoonlijke gegevens mee en voert hij de betaling uit Na de reservering en de betaling van de rit wordt een naar de Klant gestuurd met een bevestiging van de verrichte bewerkingen en de gegevens die de Klant heeft meegedeeld. Dit bericht vermeldt: - een bestelnummer dat bij de bestelling/reservering werd toegekend - de referenties van de rit: de afhaal- en afzetplaats, de dag en het tijdstip van afhaling - de prijs van de bestelling - de link om een rit online te annuleren - een link naar de van toepassing zijnde algemene verkoopvoorwaarden - de wettelijke vermeldingen in verband met de bescherming en de verbetering van persoonsgegevens 7.4. Betaling In het bij de betaling vermelde tarief zijn het verstrekken van de Vervoerdienst aan de Klant plus de eventuele opties begrepen. De definitieve bevestiging van de reservering is onderworpen aan de betaling door de Klant op de website. Aan boord van de voertuigen vindt geen enkele betaling plaats. De betaling geschiedt uitsluitend via bankkaart. Aanvaard worden: de bankkaarten van de Bankkaartnetwerken, van VISA, van EuroCard en van Mastercard. De betaling van de Vervoerdienst en van de door de Klant bestelde Opties vindt plaats met een bankkaart via een beveiligd systeem. Dankzij dit systeem kunnen de door de Klant meegedeelde gegevens (bankkaartnummer en vervaldatum) niet door een derde worden onderschept. 8. CONTACT MET DE BESTUURDER De Klant moet een gsm of een ander toestel bij zich hebben waarmee sms'en verstuurd of ontvangen kunnen worden. Voordat de bestuurder aankomt bij het Afhaalpunt wordt een sms naar de Klant gestuurd. Deze sms bevat een telefoonnummer waarop de Klant de bestuurder kan bellen in geval van moeilijkheden. Indien de Bestuurder het geplande afhaalpunt niet kan bereiken (werken, versperringen...), dan zal de Bestuurder de Klant rechtstreeks (via telefoon of SMS) contacteren om hem een ander afhaalpunt in de buurt mee te delen. Bij afwezigheid van een alternatieve oplossing betaalt de SNCF de prijs van de rit volledig terug aan de Klant. Is het niet mogelijk om een sms te versturen (telecomstoring, enz.), dan blijven de bepalingen van de afspraak ongewijzigd zoals ze werden afgesloten bij de reservering. Ze staan vermeld op de naar de klant gestuurde bevestigingsmail. De klant begeeft zich dan op het vastgestelde tijdstip naar het geplande Afhaalpunt. Is de bestuurder op het tijdstip van afspraak niet aanwezig en lukt het niet om met hem contact op te nemen, dan kan de klant de volgende nummers bellen: In Aix-en-Provence TGV: Radio Taxis Aixois ( ) In Paris Gare de Lyon, Paris Bercy en Massy TGV: Onderneming Navendis ( ) In Paris Gare de l Est: Onderneming LeCab ( ) In Paris Gare du Nord en Paris Saint Lazare: De Onderneming SnapCar ( ) In Strasbourg TGV: E-Cab ( ) In Lyon Perrache, Lyon Part-Dieu en Lyon Saint-Exupéry: Onderneming Allocab ( ) In Paris Montparnasse, Paris Austerlitz en Bordeaux: Onderneming Allocab ( ) In Bordeaux: Onderneming Allocab ( ) In Toulouse: Onderneming Pink Me Up ( ) In Lille Europe en Lille Flandres: de onderneming EcoTaco ( ) In Toulon, Avignon TGV, Montpellier, Nice, Cannes : Onderneming Allocab ( ) In Marseille Saint Charles: Les Taxis Marseillais ( ) In Rennes en Nantes: Onderneming Allocab ( ) 9. AFWEZIGHEID OF VERTRAGING VAN DE BESTUURDER 4

5 De bestuurder wordt geacht te laat te zijn als er meer dan 10 minuten verstrijken tussen zijn aankomst aan het Afhaalpunt en het Tijdstip van afspraak. In geval van vertraging neemt de Klant contact op met de vervoerder om hem van deze vertraging in kennis te stellen of, indien het voor de Bestuurder niet mogelijk is om de Klant af te halen, om hem een alternatieve oplossing voor te stellen. Bij afwezigheid van een alternatieve oplossing betaalt de SNCF de Klant terug. 10. AFWEZIGHEID OF VERTRAGING VAN DE KLANT Vertraging van de klant wanneer de Bestuurder aankomt De Klant dient op het Tijdstip van afspraak aanwezig te zijn aan het Afhaalpunt. De Bestuurder moet na het bij de bestelling vastgestelde Tijdstip van afspraak 10 minuten op de Klant wachten. Behoudens het specifieke geval vastgesteld in punt 10.2 wordt de Klant die na deze tijd niet op het Afhaalpunt aanwezig is, geacht afwezig te zijn. In dat geval kan de Klant in geen geval de terugbetaling van de Vervoerdienst vragen die het voorwerp is van zijn bestelling en blijft de prijs volledig verworven aan SNCF Vertraging van de klant bij de aankomst van de Bestuurder voor een afhaling in het station Als de trein waarin de Klant reist meer dan 10 minuten vertraging heeft, dan wordt de afhaling van de Klant gegarandeerd ten laatste 15 minuten na het daadwerkelijke tijdstip van aankomst van de trein. In dat geval dient de klant bij het Afhaalpunt te verschijnen en daar te blijven tot de termijn van 15 minuten na de daadwerkelijke aankomst van zijn trein verstreken is. Indien de klant niet aan het Afhaalpunt verschijnt en hij de genoemde termijn niet naleeft, dan wordt hij geacht afwezig te zijn. 11. ANNULERING OF WIJZIGING VAN DE VERVOERDIENST IN GEVAL VAN ANNULERING OF VERTRAGING VAN EEN TREIN Indien zijn trein geannuleerd wordt, dan kan de klant bij de SNCF de annulering en de volledige terugbetaling van zijn bestelling vragen (zie artikel 13). 12. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING Aansprakelijkheid Lichamelijke en materiële schade die ontstaat door of naar aanleiding van de uitvoering van het wegvervoer SNCF wordt, overeenkomstig het gemene recht ingevolge de bepalingen van de gewijzigde wet nr van 5 juli 1985 betreffende de verkeersongevallen, aansprakelijk geacht voor eventuele lichamelijke of materiële schade aan Klanten, onder wie vervoerde personen, en derden Andere schade dan de bovengenoemde Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 11.1 hierboven is SNCF aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die mogelijk aan Klanten, onder wie vervoerde personen, en derden veroorzaakt wordt door haar, in overeenstemming met de bepalingen van het gemene recht, bewezen schuld Verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van motorlandvoertuigen (MLV) SNCF verbindt zich ertoe dat haar dienstverleners (personenwagens met bestuurder of taxi's) houder zijn van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor motorlandvoertuigen. 13. INTELLECTUELE EIGENDOM Alle inhoud van de Site en alle eraan verbonden industriële en intellectuele eigendomsrechten zijn eigendom van SNCF, haar verbonden ondernemingen of haar partners. De naam IDCAB en alle andere merken, logo's en andere op de site weergegeven voorstellingen van IDCAB zijn geregistreerde handelsmerken van SNCF of van haar verbonden ondernemingen. Aan de Klant wordt geen enkel recht op de beschermde inhoud en de industriële en intellectuele eigendomsrechten van de website toegekend: deze inhoud en rechten blijven de exclusieve eigendom van SNCF, haar verbonden ondernemingen of haar partners. 5

6 Het aanbrengen van hyperlinks naar beschermde inhoud van de website is slechts toegestaan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van SNCF. Elk onrechtmatig gebruik van alle of een deel van de inhoud van de Site en van de eraan verbonden industriële en intellectuele eigendomsrechten kan gerechtelijk worden vervolgd. 14. PERSOONSGEGEVENS IDCAB beschikt over informaticamiddelen om (uw) persoonsgegevens te verzamelen in het kader van het verrichten van de Dienst. Alle gevraagde persoonsgegevens zijn verplicht en noodzakelijk voor de uitvoering van de dienst en deze gegevens zullen niet gebruikt worden voor marketingdoeleinden. De geregistreerde gegevens worden 2 jaar bewaard en zijn bedoeld voor het gebruik van de desbetreffende dienst of diensten en worden uitsluitend meegedeeld aan de volgende ontvangers: Voor ritten van of naar het station van Ontvanger betrokken bij de uitvoering van de ritten Aix-en-Provence - Voyages et Business, dochteronderneming van SNGT G7 - de onderneming Radio-Taxis Aixois Massy TGV, Paris Bercy en Paris Gare de Lyon - De onderneming Navendis/OEFT Transports Paris Gare de L Est - De onderneming Voxtur-LeCab Strasbourg TGV - De onderneming E-Cab Lyon Part-Dieu, Lyon Perrache en Lyon Saint-Exupéry - De onderneming Allocab Paris Montparnasse, Paris Austerlitz, Bordeaux, Nantes, Rennes, - De onderneming Allocab Toulon, Avignon TGV, Nice, Cannes, Montpellier Toulouse-Matabiau - De onderneming Pink Me Up Paris Saint-Lazare, Paris Nord, Marne la Vallée Chessy, Roissy - De onderneming SnapCar CDG 2 Lille Europe en Lille Flandres - De onderneming EcoTaco Marseille Saint Charles - De Taxis Marseillais In overeenstemming met de artikelen 39 en volgende van de wet van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden kan iedere persoon zijn recht van toegang, rechtzetting, schrapping en bezwaar tegen de verwerking van zijn gegevens uitoefenen door naar de dienst te schrijven op het volgende adres: SNCF Service idcab CNIT 2, 2 place de la Défense Paris la Défense 15. KLACHTEN Iedere klacht moet via de website geformuleerd worden in de zone "Nous contacter" op het adres Met betrekking tot de "Klacht" moet het veld "motif" (reden) van het contactformulier worden ingevuld. 16. VAN TOEPASSING ZIJNDE WET Deze Algemene Verkoopvoorwaarden en hun bijlagen zijn onderworpen aan het Franse recht. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden nietig of niet toepasbaar zouden zijn, dan behouden alle andere bepalingen hun uitwerking en draagwijdte. 17. WETTELIJKE VERMELDINGEN Adres: SNCF 34, rue du Commandant René Mouchotte Paris Webhosting: VSC Technologies Betaling uitgevoerd bij de onderneming ATOS 6

IZY, de nieuwe low-cost trein Brussel-Parijs. Het aanbod in enkele woorden

IZY, de nieuwe low-cost trein Brussel-Parijs. Het aanbod in enkele woorden IZY, de nieuwe low-cost trein Brussel-Parijs IZY zal de nieuwe trein low cost zijn, uitgevoerd door Thalys, vanaf 3 april 2016 tussen Brussel en Parijs met 2 tot 3 vertrekken per dag. De verkoop zal geopend

Nadere informatie

TGV DIENSTREGELINGEN TGV BRUSSEL-FRANKRIJK. Zoveel meer dan een treinticket. Geldig tot 13 december 2014

TGV DIENSTREGELINGEN TGV BRUSSEL-FRANKRIJK.  Zoveel meer dan een treinticket. Geldig tot 13 december 2014 TGV DIENSTREGELINGEN TGV BRUSSEL-FRANKRIJK www.nmbs-europe.com Geldig tot 13 december 2014 Zoveel meer dan een treinticket 5 uitstekende redenen om met TGV Brussel-Frankrijk te reizen 1. Frankrijk binnen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België

Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België Algemene voorwaarden VEGA Nederland B.V. - België 1. Algemene clausule: Wij leveren alleen aan bedrijven die bij de KvK geregistreerd zijn, wij verkopen niet aan particulieren. De onderhavige algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

prijzen en dienstregelingen

prijzen en dienstregelingen prijzen en dienstregelingen www.snelnaarfrankrijk.be 13.12.2009-12.12.2010 Brussel - Frankrijk Heel snel door heel Frankrijk Bestemming beter Ontdek TGV Ontdek TGV 5 uitstekende redenen om met TGV Brussel-Frankrijk

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

TGV BRUSSEL - FRANKRIJK

TGV BRUSSEL - FRANKRIJK BRUSSEL - FRANKRIJK SNEL, RECHTSTREEKS, DAGELIJKS,... EN HEEL HET JAAR DOOR www.nmbs-europe.com/ 14/12/14-12/12/15 Zoveel meer dan een treinticket 5 uitstekende redenen om met Brussel-Frankrijk te reizen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: Tinker Nederland B.V. Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer

Nadere informatie

Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer van Consument door Vervoerder tegen een vooraf vastgestelde prijs.

Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer van Consument door Vervoerder tegen een vooraf vastgestelde prijs. Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: Taxi Airport Boeken, handelende onder naam Airport Service. Aanbod: het aanbod door Aanbieder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Uitgeverij Goede Daad

Algemene voorwaarden Uitgeverij Goede Daad Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1. Deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (voorwaarden) zijn van toepassing op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van. Door het totstandkomen van een overeenkomst

Nadere informatie

Aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden door de begunstigde

Aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden door de begunstigde Aanhef De volledige website www.newbusiness.be is eigendom van de vennootschap MADE IN BELGIUM bvba, samen met alle bijhorende rechten; voor elke (volledige of gedeeltelijke) reproductie is systematisch

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Anne Sara webwinkel

Algemene voorwaarden Anne Sara webwinkel Algemene voorwaarden Anne Sara webwinkel 1. Definities en identiteit 1.1 Onder Anne Sara wordt verstaan; De eenmanszaak Anne Sara gevestigd te (2652JP) Berkel en Rodenrijs, aan de Ijmeerstraat 139, geregistreerd

Nadere informatie

Aanbieder: Taxi Broos Schipholheenenweer 4bpersonenvervoer handelende onder de naam Taxi Broos

Aanbieder: Taxi Broos Schipholheenenweer 4bpersonenvervoer handelende onder de naam Taxi Broos Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: Taxi Broos Schipholheenenweer 4bpersonenvervoer handelende onder de naam Taxi Broos Aanbod: het

Nadere informatie

TGV Brussel-Frankrijk

TGV Brussel-Frankrijk TGV Brussel-Frankrijk Snel, rechtstreeks en dagelijks. Geldig vanaf 11/12/16 t.e.m 30/06/17 NEW! Onthaal op het perron Brussel Bruxelles Lille 5 uitstekende redenen om met TGV Brussel-Frankrijk te reizen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Inleidende bepaling Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Trappelend Geheim via de webwinkel op www.trappelendgeheim.be. Het plaatsen van

Nadere informatie

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Smartwares Safety & Lighting zijn deze Algemene Voorwaarden van

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Smartwares Safety & Lighting zijn deze Algemene Voorwaarden van Algemene voorwaarden Voorwaarden Voorwaarden ELRO Business 2 Business Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Smartwares Safety & Lighting zijn deze Algemene

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van: Ranjana: Praktijk voor Transformatie en Ommekeer

Algemene Leveringsvoorwaarden van: Ranjana: Praktijk voor Transformatie en Ommekeer Artikel 1. Definities Algemene Leveringsvoorwaarden van: Ranjana: Praktijk voor Transformatie en Ommekeer 1) Aanbieder: Ranjana, Praktijk voor Transformatie en Ommekeer 2) Afnemer: client / deelnemer /koper.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden sneleentaxi luchthavenplatform

Algemene voorwaarden sneleentaxi luchthavenplatform Algemene voorwaarden sneleentaxi luchthavenplatform Versie voor klanten, 19 januari 2017 Gelieve deze voorwaarden nauwkeurig te lezen voordat u van onze diensten gebruik maakt. 1) Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers

Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers Internet Quotations: Handleiding voor Fleet Managers Version: 3.1.1 1. Inloggen op leaseplan.be 3 2. Aanmelden op My LeasePlan en Internet Quotations 4 3. Een bestuurdersprofiel aanmaken en beheren 4 3.1

Nadere informatie

De bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze diensten zijn omschreven in deze gebruikersovereenkomst.

De bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze diensten zijn omschreven in deze gebruikersovereenkomst. Algemene voorwaarden 1. Algemene bepalingen De diensten op deze website worden aangeboden door CHALK PAINT SHOP, maatschappelijke zetel Zilverberklaan 58, 9032 WONDELGEM (ondernemingsnummer: BE 0552 941

Nadere informatie

1.1 Op de website van QDeliver bevinden zich (externe) restaurants/winkels met en zonder samenwerkingsovereenkomst.

1.1 Op de website van QDeliver bevinden zich (externe) restaurants/winkels met en zonder samenwerkingsovereenkomst. Voor het online aanbod van restaurants en winkels van QDeliver.nl zijn leveringsvoorwaarden van toepassing. Plaats je een order op QDeliver bij een van onze restaurants en winkels dan ga je automatisch

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door ENGELTJEBENGELTJE.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door ENGELTJEBENGELTJE. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door. Het plaatsen van een bestelling op de website van leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. behoudt zich het

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden van Utrecht Promotions.

Algemene leveringsvoorwaarden van Utrecht Promotions. Algemene leveringsvoorwaarden van Utrecht Promotions. 1. Algemeen 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten bij Utrecht-Promotions zijn bij uitsluiting van eventuele andere voorwaarden deze

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

TGV Brussel Frankrijk

TGV Brussel Frankrijk TGV Brussel Frankrijk Snel, rechtstreeks en dagelijks. Geldig vanaf 02/07/17 t.e.m. 09/12/17 NEW! Bagagedienst in Brussel-Zuid Brussel Bruxelles Lille 5 uitstekende redenen om met TGV Brussel-Frankrijk

Nadere informatie

Koper De natuurlijke- of rechtspersoon die aan Stichting omgaan met parkinson de opdracht heeft gegeven tot de levering van producten.

Koper De natuurlijke- of rechtspersoon die aan Stichting omgaan met parkinson de opdracht heeft gegeven tot de levering van producten. Algemene voorwaarden levering boeken ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Stichting omgaan met parkinson. In het vervolg van deze voorwaarden zal over Stichting omgaan met parkinson

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Friendgift

Algemene Voorwaarden Friendgift Algemene Voorwaarden Friendgift Beschrijving Friendgift biedt via haar website www.friendgift.nl een unieke cadeauservice aan. Via digitale waardebonnen voor diensten en producten van verschillende Aanbieders.

Nadere informatie

INHOUD DE RESERVATIEPROCEDURE STAP VOOR STAP NAVERKOOP OP WWW.VOYAGES- SNCF.EU PAS, KORTINGKAART OF ABONNEMENT KOPEN SOORTEN TICKETS GROEPSRESERVATIES

INHOUD DE RESERVATIEPROCEDURE STAP VOOR STAP NAVERKOOP OP WWW.VOYAGES- SNCF.EU PAS, KORTINGKAART OF ABONNEMENT KOPEN SOORTEN TICKETS GROEPSRESERVATIES INHOUD DE RESERVATIEPROCEDURE STAP VOOR STAP 1: EEN ACCOUNT AANMAKEN 2: VERBINDING MAKEN MET HTTP://BENELUX.VOYAGES-SNCF.EU/NL/ 3: DE RESERVATIEMOTOR 4: STOELVOORKEUR INGEVEN EN TARIEF KIEZEN 5: DE VERPLICHTE

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van: Ranjana: Praktijk voor Transformatie en Ommekeer

Algemene Leveringsvoorwaarden van: Ranjana: Praktijk voor Transformatie en Ommekeer Artikel 1. Definities Algemene Leveringsvoorwaarden van: Ranjana: Praktijk voor Transformatie en Ommekeer 1) Aanbieder: Ranjana, Praktijk voor Transformatie en Ommekeer 2) Afnemer: cliënt / deelnemer /koper.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Local Express

Algemene voorwaarden Local Express Algemene voorwaarden Local Express Inhoud Algemene Voorwaarden... 3 Artikel 1 Definities... 4 Artikel 2 Toepasselijkheid... 7 Artikel 3 Registratie en Bestelling... 6 Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst...

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden van WWF BELGIUM

Algemene verkoopvoorwaarden van WWF BELGIUM Algemene verkoopvoorwaarden van WWF BELGIUM 1. Voorrang en aanvaarding van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden 1.1. Onder WWF wordt in de zin van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden het volgende

Nadere informatie

Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid

Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid Fon algemene voorwaarden & aankoopbeleid Definities Voorwaarden: Deze materiaal verkoopvoorwaarden (hierna MVV ). Fon Technology, S.L.: Het bedrijf dat de producten, die via deze website aan de klanten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ivado ivado behoudt zich nadrukkelijk het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en aan te passen.

Algemene voorwaarden ivado ivado behoudt zich nadrukkelijk het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en aan te passen. Algemene voorwaarden ivado ivado behoudt zich nadrukkelijk het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en aan te passen. 1 Toepasselijkheid 1.1 De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn

Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Waardijn: de natuurlijke of rechtspersoon die namens de ASVZ onder deze naam de producten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Toepassing. Betreffende de website van de handelszaak: Karo schoenen & lederwaren het bezoek en het gebruik ervan en de online en afstandsverkoop die er uit voortvloeit. Zowel Schoenen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN QONNEQTED B.V. Bemiddeling tussen klant en parkeeraanbieder

ALGEMENE VOORWAARDEN QONNEQTED B.V. Bemiddeling tussen klant en parkeeraanbieder ALGEMENE VOORWAARDEN QONNEQTED B.V. Bemiddeling tussen klant en parkeeraanbieder 1. Definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende begripsomschrijvingen: 1.1. Bemiddelingsovereenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement-

SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement- FEDERATION INTERNATIONALE DES LOGIS 83 avenue d'italie - 75013 Parijs Tel +33 (0)1 45 84 70 00 Fax +33 (0)1 45 83 59 66 Service-marketing@logishotels.com SPEL '100.000 ste O Logis-lid' - Reglement- Vanaf

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Naturana Webshop

Algemene Voorwaarden van Naturana Webshop Algemene Voorwaarden van Naturana Webshop gevestigd en kantoorhoudend te Duiven Naturana webshop is een onderdeel van Naturana Nederland B.V. gevestigd te Duiven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN 1 Algemene voorwaarden Trainingen Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a - Studio Zuidas BV: Het management, medewerkers en freelance

Nadere informatie

Aanvullende algemene verkoopvoorwaarden webshop

Aanvullende algemene verkoopvoorwaarden webshop Aanvullende algemene verkoopvoorwaarden webshop 1.Definities en toepasselijkheid: In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Webshop De Webshop is de digitale winkel op www.paservice.nl,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden loonbureau.nl

Algemene voorwaarden loonbureau.nl Algemene voorwaarden loonbureau.nl Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via nuvintage.nl een bestelling plaatst.

1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via nuvintage.nl een bestelling plaatst. Algemene voorwaarden Artikel 1 : Definities 1.1 Onder "NuVintage" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de Eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes Artikel 1. Definities Werkman: Werkman Horseshoes Webwinkel: website van Werkman waarop zij zaken te koop aanbiedt Overeenkomst: de overeenkomst van koop

Nadere informatie

Onlinecamerashop.nl. Leveringsvoorwaarden Online Camera Shop:

Onlinecamerashop.nl. Leveringsvoorwaarden Online Camera Shop: Leveringsvoorwaarden Online Camera Shop: Artikel 1 Toepasselijkheid 1.a. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Online Camera Shop zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing. Het accepteren

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ!

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! 1. Definities Onder de volgende aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan: 1.1 Aanvraag: een door Afnemer geplaatste aanvraag voor het verrichten

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 26.12.2014 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) zijn van toepassing op alle Bestellingen en Contracten die zijn afgesloten of die zullen afgesloten worden door TraKKs, hierna

Nadere informatie

Reglement van toepassing op Croky Memory Game

Reglement van toepassing op Croky Memory Game Reglement van toepassing op Croky Memory Game Artikel 1: Algemeen Roger&Roger NV, eigenaar van het merk Croky, met maatschappelijke zetel gelegen te Rue de la Bassée 1, 7700 Moeskroen, België, met KBOnummer

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering

Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 2. Levering Leveringsvoorwaarden 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van Across4/DeGriekseWinkel handelend onder de handelsnaam De Griekse

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel.

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. 1. Toepasselijkheid. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en aangegane overeenkomsten

Nadere informatie

ten gevolge van enige overtreding door u van dit Reglement.

ten gevolge van enige overtreding door u van dit Reglement. Forumreglement DCN Reglement voor het gebruik van de forums op de website van de Dehler Club Nederland (verder te noemen het Reglement ) Door deel te nemen aan de forums op de website van de Dehler Club

Nadere informatie

De Consument: Een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

De Consument: Een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. Algemene Voorwaarden voor levering aan consumenten Van: DutchMudMen.com - Tutum B.V. Gevestigd en kantoorhoudende aan de Asterweg 19 D12 1301, 1031 HL te Amsterdam. Telefoonnummer 020 820 11 41. KvK nummer:

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden online verkoop Silhouettewinkel.com

Algemene Voorwaarden online verkoop Silhouettewinkel.com Algemene Voorwaarden online verkoop Silhouettewinkel.com De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bistrot du Nord voor verkoop op afstand

Algemene voorwaarden Bistrot du Nord voor verkoop op afstand Algemene voorwaarden Bistrot du Nord voor verkoop op afstand 1. Contactgegevens van Bistrot du Nord Bistrot du Nord Lange Dijkstraat 36 BE 2060 Antwerpen BTW-nummer: 0849273602 Hierna Bistrot du Nord genoemd.

Nadere informatie

OV taxi. Makkelijk van deur tot deur

OV taxi. Makkelijk van deur tot deur OV taxi Makkelijk van deur tot deur VOOr wie is de OV-Taxi? Iedereen kan gebruik maken van deze vorm van openbaar vervoer, van deur tot deur. De OV-Taxi is met name zeer geschikt voor mensen die moeilijk

Nadere informatie

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketservice maakt.

2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Ticketservice maakt. Gebruiksvoorwaarden In deze voorwaarden worden de condities besproken die van toepassing zijn op elk gebruik dat Gebruiker maakt van de diensten van Stager B.V. Eenieder wordt aangeraden deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

BRUSSEL. Dienstregelingen en prijzen van 01.04 t.e.m. 08.12.2007. blz. 9. blz. 5. blz. 8. blz. 6 en 7 REISFORMULES PRIJZEN

BRUSSEL. Dienstregelingen en prijzen van 01.04 t.e.m. 08.12.2007. blz. 9. blz. 5. blz. 8. blz. 6 en 7 REISFORMULES PRIJZEN BRUSSEL BRUSSEL-FRANKRIJK FRANKRIJK Dienstregelingen en prijzen van 01.04 t.e.m. 08.12.2007 AEROPORT CDG MARNE-LA-VALLEE LYON AVIGNON MARSEILLE PERPIGNAN TOURS POITIERS BORDEAUX REISFORMULES PRIJZEN blz.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Detox E-book

Algemene Voorwaarden Detox E-book Algemene Voorwaarden Detox E-book Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit Vegadutchie Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN IT TALENT COLLEGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN IT TALENT COLLEGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN IT TALENT COLLEGE 1. Definities De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis: a. Algemene Voorwaarden: deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: definities 1.1. Ondernemer: De natuurlijk persoon (eenmanszaak) die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft door producten en diensten van op afstand (e-commerce)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Leest u voor u uw bestelling doet eerst onze algemene voorwaarden en product informatie. Na uw bestelling gaan wij er van uit dat u kennis heeft genomen en akkoord gaat met onderstaande

Nadere informatie

INDIENINGSATTEST 2012. - Uittreksel van het proces-verbaal opgesteld op aanvraag van de firma EN3mots -

INDIENINGSATTEST 2012. - Uittreksel van het proces-verbaal opgesteld op aanvraag van de firma EN3mots - SCP GATIMEL ARMENGAUD-GATIMEL de MONTALEMBERT d ESSE Huissiers de Justice Associés 40, rue de Monceau 75008 PARIS 01.53.53.09.10 01.53.53.09.11 jeux@gatimel.com INDIENINGSATTEST 2012 - Uittreksel van het

Nadere informatie

Voorwaarden luchthavenvervoer.

Voorwaarden luchthavenvervoer. Voorwaarden luchthavenvervoer. VDB-MULTISERVICES 1 Voorwaarden 2 Goede afspraken maken goede vrienden Onze algemene voorwaarden bevatten alle wederzijdse afspraken zodat u zeker bent van een comfortabele,

Nadere informatie

Goedkoop Busje Huren Voorwaarden

Goedkoop Busje Huren Voorwaarden Goedkoop Busje Huren Voorwaarden Onze uitvoerende autoverhuurmaatschappijen) door Goedkoopbusjehuren.com worden aangeboden. Door onze website te bezoeken, te bekijken, te gebruiken en/of een reservering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemeen Onder Nena's Sweet Creations wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de eenmanszaak Nena's Sweet Creations gevestigd Raadhuisplein 10A, 1701EJ te

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Backx Positief Schoolfotografie, Webwinkel

Leveringsvoorwaarden Backx Positief Schoolfotografie, Webwinkel Leveringsvoorwaarden Backx Positief Schoolfotografie, Webwinkel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Backx Positief Schoolfotografie: is een bedrijf gevestigd te Almelo aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Hof van Cleve. voor verkoop op afstand 1. CONTACTGEGEVENS VAN HOF VAN CLEVE. Hof van Cleve

Algemene voorwaarden. Hof van Cleve. voor verkoop op afstand 1. CONTACTGEGEVENS VAN HOF VAN CLEVE. Hof van Cleve Algemene voorwaarden Hof van Cleve voor verkoop op afstand 1. CONTACTGEGEVENS VAN HOF VAN CLEVE Hof van Cleve Riemegemstraat 1 BE-9770 Kruishoutem RPR / BTW-nummer: BE 0480.498.705 Hierna Hof van Cleve

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Online Verzendservice 2015

Algemene voorwaarden. Online Verzendservice 2015 Algemene voorwaarden Online Verzendservice 2015 Inhoud Algemene voorwaarden Online Verzendservice 3 Geldigheid Leveringsvoorwaarden 4 1. Definities 5 2. Registratie en Bestelling 6 3. Vervoer en Aflevering

Nadere informatie

Vertrouwelijkheidsbeleid

Vertrouwelijkheidsbeleid Vertrouwelijkheidsbeleid Planet Parfum respecteert en beschermt je privéleven. Daarom stellen wij je dit vertrouwelijkheidscharter ter beschikking zodat je op onze e-shop een positieve ervaring beleeft

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via www.bemvindo-lifestyle.nl.

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via www.bemvindo-lifestyle.nl. 1. Definities 1.1 Onder Bemvindo -Lifestyle wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de Eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34231086.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching diensten

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching diensten Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching diensten Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer: Maurits Hoogerwerf Praktijk voor bewustzijnscoaching

Nadere informatie

1. Definities. 3. Ontvangstbevestiging. De ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.

1. Definities. 3. Ontvangstbevestiging. De ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden. 1. Definities 1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: keukenproducten.nl,. De Keukenproducten-site van Lemmers coordinates vof, gevestigd te Hellendoorn. 2. Lemmers coordinates, verzorgt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden op adultspeeltjes

Algemene voorwaarden op adultspeeltjes Algemene voorwaarden op adultspeeltjes Inleidende Bepaling Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door flandersshopping via haar webwinkel â œadultspeeltjesâ. Het plaatsen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: KBCSAASFORCE.HOME-USE.EU

Algemene Voorwaarden: KBCSAASFORCE.HOME-USE.EU Algemene Voorwaarden: KBCSAASFORCE.HOME-USE.EU Laatste aanpassing: 09 april 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Identiteit van de verkoper Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Ons aanbod en jouw bestelling Artikel

Nadere informatie

OV taxi. Makkelijk VERVOER van deur tot deur

OV taxi. Makkelijk VERVOER van deur tot deur OV taxi Makkelijk VERVOER van deur tot deur GELDIG vanaf 1 maart 2014 VOOr wie is de OV-Taxi? Iedereen kan gebruikmaken van deze vorm van openbaar vervoer. De OV-taxi is met name geschikt als u moeilijk

Nadere informatie

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Welkom bij de applicatie e-coupons van Beneficio by Edenred Belgium 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE APPLICATIE AANDACHTIG TE LEZEN We vragen u deze Algemene

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Aanvraagformulier Het (online) formulier

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van en met MyBloknote.nl, een handelsnaam van Druk-Store

Nadere informatie

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. Algemene voorwaarden 1. Algemeen De producten die worden aangekocht via www.therubz-shop.be zijn onderworpen aan de verkoopsvoorwaarden van Pas de Deux BVBA met ondernemingsnummer BE 0443.623.263 en maatschappelijke

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Directboodschappen functioneert als bemiddelaar tussen klant en bezorger.

Directboodschappen functioneert als bemiddelaar tussen klant en bezorger. Algemene Voorwaarden. Laatst bijgewerkt: 13 September 2015 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de diensten aangeboden door DirectBoodschappen B.V. en bij gebruik van de DirectBoodschappen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA DESIGN YOUR DREAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA DESIGN YOUR DREAM ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA DESIGN YOUR DREAM Stijlvol Creatie Vuurdoornstraat 14 8171 XK Vaassen info@stijlvolcreatie.nl KVK: 54735289 BTW: NL0285.31.413.B01 Bank: NL47RABO0181697378 1. Definities

Nadere informatie

1. Algemeen 2. Bestellen & tot stand komen overeenkomst 3. Prijzen

1. Algemeen 2. Bestellen & tot stand komen overeenkomst 3. Prijzen ALGEMENE VOORWAARDEN Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door De Bouwkampioen, Pontstraat 54, bus A, 9090 Melle, BTW BE 0539.724.133 ten behoeve van de webshop http://www.bouwkampioen.be

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP Ondernemingsgegevens ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP CAVES LENOIR ABDIS AGNESSTRAAT 2, 8510 MARKE info@caveslenoir.be 056/44.40.95 0497/45.28.39 BE 0543.766.855 Artikel 1: Algemene bepalingen

Nadere informatie

1.2 BUSY BABY is een online winkel, webshop, in babyspeelgoed en andere babyaccessoires, welke via BUSY-BABY.NL, bezocht kan worden.

1.2 BUSY BABY is een online winkel, webshop, in babyspeelgoed en andere babyaccessoires, welke via BUSY-BABY.NL, bezocht kan worden. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSY BABY 1.DEFINITIES 1.1 Onder BUSY BABY wordt in deze algemene voorwaarden verstaan webwinkel BUSY-BABY.nl, onderdeel van de eenmanszaak Femmy Obdam, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Bepalingen Technische Unie Internet Gebruikersovereenkomst.

Bepalingen Technische Unie Internet Gebruikersovereenkomst. Bepalingen Technische Unie Internet Gebruikersovereenkomst. Versie 1.3 d.d. 17 februari 03 1. Definities 1.1. Technische Unie website: Het binnen Internet - of enig ander door Technische Unie B.V. te verkiezen

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door Van Zuylen ijzerwaren V.O.F., handelend onder Probin van Zuylen en Probin

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

Informatie over de Regiotaxi-Oosterschelde

Informatie over de Regiotaxi-Oosterschelde Informatie over de Regiotaxi-Oosterschelde Wat is Regiotaxi-Oosterschelde? Reisgebied en kosten van de Regiotaxi Regiotaxi-Oosterschelde is een vervoersvoorziening voor mensen die op grond van de Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Rowin Enckhof Personal Training webshop

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Rowin Enckhof Personal Training webshop Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Rowin Enckhof Personal Training webshop Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Rowin Enckhof Personal Training: De onderneming

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

Naamloze vennootschap met een kapitaal van 185.030.527,37 Euro

Naamloze vennootschap met een kapitaal van 185.030.527,37 Euro GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR HET My Lab Ski -PORTAL - Frankrijk 1. VERMELDINGEN MET BETREKKING TOT DE My Lab Ski -SITE 1.1 Uitgever De website My Lab Ski (hierna het Portal of My Lab Ski-portal ) geeft de

Nadere informatie

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van groothandelmineralen.nl en op alle met groothandelmineralen.nl aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

Consument: de particuliere klant of het bedrijf die een overeenkomst afsluit met de ondernemer Ondernemer: Flor artes bvba

Consument: de particuliere klant of het bedrijf die een overeenkomst afsluit met de ondernemer Ondernemer: Flor artes bvba Algemene voorwaarden Flor artes bvba Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Consument: de particuliere klant of het bedrijf die een overeenkomst afsluit met de ondernemer Ondernemer:

Nadere informatie