ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE IDCAB-DIENSTVERLENING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE IDCAB-DIENSTVERLENING"

Transcriptie

1 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE IDCAB-DIENSTVERLENING 1. DEFINITIES Klant: verwijst zowel naar de gebruiker van de reserveringsdienst van de Website als naar de gebruiker van de Vervoerdienst. Bestuurder: natuurlijke persoon verantwoordelijk voor het besturen van de voertuigen in verband met de Vervoerdienst. Rit of Transportdienst: vervoersprestatie in een voertuig met chauffeur of in een taxi, die erin bestaat de Klant te vervoeren vanaf het afhaalpunt tot het afzetpunt. Tijdstip van afspraak: bij zijn reservering door de klant vermelde tijdstip van afspraak Afhaalpunt - Voor een rit vanaf het station ligt dit punt in de buurt van een toegangspunt voor voertuigen. Afhankelijk van het station is dit een "Kiss and Ride"-zone, een taxistandplaats of een gereserveerde parkeerplaats; het is duidelijk aangegeven voor elke station waar de dienst wordt verricht en wordt aan de klant meegedeeld bij zijn reservering of in de bevestigings- . - Voor een rit naar het station stemt dit punt overeen met het door de klant opgegeven vertrekadres. Afzetpunt - Voor een rit naar het station stemt dit punt overeen met de plaats waar de Klanten worden afgezet. - Voor een rit vanaf het station stemt dit punt overeen met het door de klant gekozen adres van bestemming. Optie: extra dienst die de klant op het ogenblik van zijn bestelling kan reserveren en die ofwel bestaat in de begeleiding van de klant tot aan zijn trein voor ritten naar een station ofwel in het afhalen van de klant aan het begin van de trein voor ritten vanaf een station. Naargelang van het station en de richting van de rit in kwestie is het mogelijk dat de optie niet wordt aangeboden. In het kader van de optie 'Begeleiding naar de trein' zal de Klant naar zijn trein worden begeleid indien de trein aangekondigd staat wanneer de Klant in het station aankomt. Anders zal hij begeleid worden tot aan het mededelingenbord of tot in de stationshal. Website: Door SNCF gemaakte website om de Klant in staat te stellen een bestelling te plaatsen voor een vervoerdienst van of naar het station. De site kan geraadpleegd worden op het adres Vervoersmaatschappij: vervoerder aan wie SNCF het verrichten van het wegvervoer, het voorwerp van de Vervoerdienst, heeft uitbesteed. 2. VOORWERP Deze Algemene verkoopvoorwaarden en Voorwaarden voor het gebruik van de site (hierna de "Algemene Verkoopvoorwaarden") hebben als doel de contractuele relaties en wederzijdse verplichtingen tussen de Société Nationale des Chemins de Fer (hierna "SNCF") en haar klanten alsook de gebruiksregels van de IDCAB-site vast te stellen. 3. PERIMETER VAN DE DIENST IDCAB is een dienst die openstaat voor SNCF-klanten die een treinticket gekocht hebben. Deze dienst heeft als doel de Klanten te vervoeren van het Afhaalpunt tot aan het Afzetpunt. De dienst is beschikbaar van of naar de volgende stations: -Aix en Provence TGV -Massy TGV -Massy Palaiseau -Paris Gare de l Est -Strasbourg TGV -Paris Bercy -Paris Gare de Lyon -Lyon Part-Dieu -Lyon Perrache -Lyon Saint Exupéry 1

2 -Paris Montparnasse -Paris Austerlitz -Bordeaux Saint Jean -Toulouse-Matabiau -Paris Saint-Lazare -Paris Nord -Marne la Vallée -Roissy CDG 2 -Lille Europe -Lille Flandres -Rennes -Nantes -Marseille -Toulon -Nice -Cannes -Avignon TGV -Montpellier 4. ALGEMENE BEPALINGEN De Klant kan via de website van idcab een vervoerdienst per taxi of met een personenwagen met chauffeur reserveren van of naar één van de stations vastgesteld in artikel 3 van de Algemene Verkoopvoorwaarden. Deze Vervoerdienst wordt verstrekt in ruil voor de voorafgaande en volledige betaling door de Klanten van de desbetreffende prijs op de site van IDCAB. Voor deze Dienst is, tijdens het verrichten ervan, het bezit van een gsm vereist. 5. AANVAARDING VAN DE VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE SITE De bestelling van de Dienst op de website is voorbehouden aan Klanten die vooraf, zonder voorbehoud en integraal de Algemene Verkoopvoorwaarden hebben gelezen en aanvaard die toegankelijk zijn op het volgende adres: pap.sncf.com/starcab/img/cgv.pdf. Door het desbetreffende vakje aan te vinken en zijn persoonlijke en bankgegevens mee te delen, aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden volledig. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat deze aanvaarding als bewijs dient voor het feit dat de Klant instemt met de Algemene Verkoopvoorwaarden en met zijn bestelling. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn geldig vanaf 10/12/2012 en blijven van kracht totdat de door de Klant bestelde en door SNCF aanvaarde Diensten volledig zijn verricht. SNCF behoudt zich het recht voor de Algemene Verkoopvoorwaarden op ieder moment te wijzigen of te schrappen, met dien verstande dat dergelijke wijziging of schrapping niet van toepassing is op de eerder door SNCF aanvaarde bestellingen. 6. VOORWAARDEN VOOR HET VERRICHTEN VAN DE DIENST 6.1. Aard SNCF biedt na reservering de Dienst voor het vervoer van personen aan van of naar één van de in artikel 3 van de Algemene Verkoopvoorwaarden vermelde stations aan. Voor het verrichten van de Vervoerdienst doet SNCF een beroep op vervoersondernemingen in onderaanneming die groeperingen van taxi's of personenwagens met chauffeur kunnen zijn Modaliteiten Het tijdstip van afspraak wordt door de Klant opgegeven op het ogenblik van de bestelling. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een raming te maken van: - de vervoertijd die nodig is om zijn trein te kunnen nemen, in geval van een rit naar het station - de tijd die nodig is om op tijd op het Afhaalpunt te zijn, in het geval van een rit vanaf het station. Bij de reservering verschijnt een informatieboodschap indien het door de Klant gewenste Tijdstip van afspraak ertoe kan leiden dat de Klant later in het station aankomt dan het vertrekuur van de trein. Dit bericht is gebaseerd op een schatting van de duur van de rit van de Klant, rekening houdend met historische verkeersgegevens en met een veiligheidsmarge. De naleving van deze indicatie vormt geen garantie voor het op tijd komen van de klant Personen met beperkte mobiliteit 2

3 SNCF levert grote inspanningen in verband met het afhalen van personen met beperkte mobiliteit. Personen met beperkte mobiliteit die zich verplaatsen in een opvouwbare stoel die vervoerbaar is door een persoon, worden afgehaald binnen heel het IDCABnetwerk. Personen met beperkte mobiliteit van wie het vervoer het gebruik van aangepaste middelen (voertuig met laadperron bijvoorbeeld) vereist, kunnen zich wenden tot het IDCAB-team dat hun verzoek zal onderzoeken. In de mate van het mogelijke kan hen een oplossing worden aangeboden. Hiertoe worden de desbetreffende personen uitgenodigd om hun behoefte kenbaar te maken door middel van het formulier "Nous contacter" op het adres Tarieven De tarieven worden vermeld bij de reservering op de website. De prijzen zijn onderworpen aan een niet-terugvorderbare btw Aantal personen en hoeveelheid vervoerde stuks bagage Er kunnen niet meer dan 4 plaatsen per voertuig gereserveerd worden. Elk voertuig kan twee koffers of reistassen en twee stuks handbagage vervoeren. De chauffeur kan bagage of voorwerpen weigeren die deze laadcapaciteit overschrijden Annulering Ritten kunnen online via de website geannuleerd worden tot op de dag vóór de datum waarop ze plaatsvinden, om 20 uur. Daarna is het niet meer mogelijk om de ritten te annuleren Wijzigingen Indien de Klant een bestelde rit wenst te wijzigen, dan wordt hij verzocht zijn bestelling te annuleren volgens de in artikel 6.6 vastgestelde modaliteiten en een nieuwe reservering te maken Huisdieren Kleine honden en andere huisdieren die niet meer dan 6 kg wegen en goed opgesloten zitten in een container die niet groter is dan 45cmx30cmx25cm worden gratis aan boord toegelaten, met een maximum van twee dieren. Onder voorbehoud van de bepalingen van de vorige paragraaf wordt geen enkel ander huisdier in de voertuigen toegelaten. 7. MODALITEITEN IN VERBAND MET DE RESERVERING OP DE WEBSITE 7.1. Handelingsbekwaamheid en solvabiliteit van de Klant Om een bestelling te kunnen plaatsen en een betaling te kunnen doen, moet de Klant meerderjarig of ontvoogd minderjarig zijn, juridisch in staat zijn om een contract af te sluiten en de Algemene Verkoopvoorwaarden naleven. De Klant is verantwoordelijk voor de bestellingen die hij plaatst en dit zowel in zijn naam en voor zijn rekening als voor rekening van derden wanneer hij voor rekening van deze derden handelt. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de informatie die hij verstrekt Reserveringstermijnen De IDCAB-vervoerdienst kan door de Klant gereserveerd worden zodra de verkoop van het SNCF-ticket waaraan de dienst gekoppeld moet zijn, geopend wordt, dit is over het algemeen vanaf 90 dagen vóór het vertrek van de trein. De Klant kan de Vervoerdienst reserveren tot op de dag voor het vertrek van de trein, om 20 uur. Na dit tijdstip kan geen enkele reservering meer in aanmerking genomen worden Hoe een bestelling te plaatsen? Om een idcab-rit te kunnen bestellen moet eerst een treinreis besteld zijn. Aan de klant zal de referentie van zijn Reisdossier (RD) gevraagd worden om een rit te kunnen reserveren naar het station waar zijn trein vertrekt of vanaf het station waar zijn trein toekomt. De bestellingen vinden uitsluitend plaats via de website 3

4 Wanneer de Klant een bestelling plaatst, dan - kiest hij de adressen van vertrek en aankomst (noodzakelijkerwijs bij het vertrek vanaf of de aankomst aan één van de in artikel 3 van de Algemene Voorwaarden bedoelde stations) - kiest hij eventueel de optie "afhalen aan het begin van de trein" of "afzetten aan de trein" - deelt hij zijn persoonlijke gegevens mee en voert hij de betaling uit Na de reservering en de betaling van de rit wordt een naar de Klant gestuurd met een bevestiging van de verrichte bewerkingen en de gegevens die de Klant heeft meegedeeld. Dit bericht vermeldt: - een bestelnummer dat bij de bestelling/reservering werd toegekend - de referenties van de rit: de afhaal- en afzetplaats, de dag en het tijdstip van afhaling - de prijs van de bestelling - de link om een rit online te annuleren - een link naar de van toepassing zijnde algemene verkoopvoorwaarden - de wettelijke vermeldingen in verband met de bescherming en de verbetering van persoonsgegevens 7.4. Betaling In het bij de betaling vermelde tarief zijn het verstrekken van de Vervoerdienst aan de Klant plus de eventuele opties begrepen. De definitieve bevestiging van de reservering is onderworpen aan de betaling door de Klant op de website. Aan boord van de voertuigen vindt geen enkele betaling plaats. De betaling geschiedt uitsluitend via bankkaart. Aanvaard worden: de bankkaarten van de Bankkaartnetwerken, van VISA, van EuroCard en van Mastercard. De betaling van de Vervoerdienst en van de door de Klant bestelde Opties vindt plaats met een bankkaart via een beveiligd systeem. Dankzij dit systeem kunnen de door de Klant meegedeelde gegevens (bankkaartnummer en vervaldatum) niet door een derde worden onderschept. 8. CONTACT MET DE BESTUURDER De Klant moet een gsm of een ander toestel bij zich hebben waarmee sms'en verstuurd of ontvangen kunnen worden. Voordat de bestuurder aankomt bij het Afhaalpunt wordt een sms naar de Klant gestuurd. Deze sms bevat een telefoonnummer waarop de Klant de bestuurder kan bellen in geval van moeilijkheden. Indien de Bestuurder het geplande afhaalpunt niet kan bereiken (werken, versperringen...), dan zal de Bestuurder de Klant rechtstreeks (via telefoon of SMS) contacteren om hem een ander afhaalpunt in de buurt mee te delen. Bij afwezigheid van een alternatieve oplossing betaalt de SNCF de prijs van de rit volledig terug aan de Klant. Is het niet mogelijk om een sms te versturen (telecomstoring, enz.), dan blijven de bepalingen van de afspraak ongewijzigd zoals ze werden afgesloten bij de reservering. Ze staan vermeld op de naar de klant gestuurde bevestigingsmail. De klant begeeft zich dan op het vastgestelde tijdstip naar het geplande Afhaalpunt. Is de bestuurder op het tijdstip van afspraak niet aanwezig en lukt het niet om met hem contact op te nemen, dan kan de klant de volgende nummers bellen: In Aix-en-Provence TGV: Radio Taxis Aixois ( ) In Paris Gare de Lyon, Paris Bercy en Massy TGV: Onderneming Navendis ( ) In Paris Gare de l Est: Onderneming LeCab ( ) In Paris Gare du Nord en Paris Saint Lazare: De Onderneming SnapCar ( ) In Strasbourg TGV: E-Cab ( ) In Lyon Perrache, Lyon Part-Dieu en Lyon Saint-Exupéry: Onderneming Allocab ( ) In Paris Montparnasse, Paris Austerlitz en Bordeaux: Onderneming Allocab ( ) In Bordeaux: Onderneming Allocab ( ) In Toulouse: Onderneming Pink Me Up ( ) In Lille Europe en Lille Flandres: de onderneming EcoTaco ( ) In Toulon, Avignon TGV, Montpellier, Nice, Cannes : Onderneming Allocab ( ) In Marseille Saint Charles: Les Taxis Marseillais ( ) In Rennes en Nantes: Onderneming Allocab ( ) 9. AFWEZIGHEID OF VERTRAGING VAN DE BESTUURDER 4

5 De bestuurder wordt geacht te laat te zijn als er meer dan 10 minuten verstrijken tussen zijn aankomst aan het Afhaalpunt en het Tijdstip van afspraak. In geval van vertraging neemt de Klant contact op met de vervoerder om hem van deze vertraging in kennis te stellen of, indien het voor de Bestuurder niet mogelijk is om de Klant af te halen, om hem een alternatieve oplossing voor te stellen. Bij afwezigheid van een alternatieve oplossing betaalt de SNCF de Klant terug. 10. AFWEZIGHEID OF VERTRAGING VAN DE KLANT Vertraging van de klant wanneer de Bestuurder aankomt De Klant dient op het Tijdstip van afspraak aanwezig te zijn aan het Afhaalpunt. De Bestuurder moet na het bij de bestelling vastgestelde Tijdstip van afspraak 10 minuten op de Klant wachten. Behoudens het specifieke geval vastgesteld in punt 10.2 wordt de Klant die na deze tijd niet op het Afhaalpunt aanwezig is, geacht afwezig te zijn. In dat geval kan de Klant in geen geval de terugbetaling van de Vervoerdienst vragen die het voorwerp is van zijn bestelling en blijft de prijs volledig verworven aan SNCF Vertraging van de klant bij de aankomst van de Bestuurder voor een afhaling in het station Als de trein waarin de Klant reist meer dan 10 minuten vertraging heeft, dan wordt de afhaling van de Klant gegarandeerd ten laatste 15 minuten na het daadwerkelijke tijdstip van aankomst van de trein. In dat geval dient de klant bij het Afhaalpunt te verschijnen en daar te blijven tot de termijn van 15 minuten na de daadwerkelijke aankomst van zijn trein verstreken is. Indien de klant niet aan het Afhaalpunt verschijnt en hij de genoemde termijn niet naleeft, dan wordt hij geacht afwezig te zijn. 11. ANNULERING OF WIJZIGING VAN DE VERVOERDIENST IN GEVAL VAN ANNULERING OF VERTRAGING VAN EEN TREIN Indien zijn trein geannuleerd wordt, dan kan de klant bij de SNCF de annulering en de volledige terugbetaling van zijn bestelling vragen (zie artikel 13). 12. AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING Aansprakelijkheid Lichamelijke en materiële schade die ontstaat door of naar aanleiding van de uitvoering van het wegvervoer SNCF wordt, overeenkomstig het gemene recht ingevolge de bepalingen van de gewijzigde wet nr van 5 juli 1985 betreffende de verkeersongevallen, aansprakelijk geacht voor eventuele lichamelijke of materiële schade aan Klanten, onder wie vervoerde personen, en derden Andere schade dan de bovengenoemde Onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 11.1 hierboven is SNCF aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die mogelijk aan Klanten, onder wie vervoerde personen, en derden veroorzaakt wordt door haar, in overeenstemming met de bepalingen van het gemene recht, bewezen schuld Verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van motorlandvoertuigen (MLV) SNCF verbindt zich ertoe dat haar dienstverleners (personenwagens met bestuurder of taxi's) houder zijn van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor motorlandvoertuigen. 13. INTELLECTUELE EIGENDOM Alle inhoud van de Site en alle eraan verbonden industriële en intellectuele eigendomsrechten zijn eigendom van SNCF, haar verbonden ondernemingen of haar partners. De naam IDCAB en alle andere merken, logo's en andere op de site weergegeven voorstellingen van IDCAB zijn geregistreerde handelsmerken van SNCF of van haar verbonden ondernemingen. Aan de Klant wordt geen enkel recht op de beschermde inhoud en de industriële en intellectuele eigendomsrechten van de website toegekend: deze inhoud en rechten blijven de exclusieve eigendom van SNCF, haar verbonden ondernemingen of haar partners. 5

6 Het aanbrengen van hyperlinks naar beschermde inhoud van de website is slechts toegestaan met de voorafgaande schriftelijke toestemming van SNCF. Elk onrechtmatig gebruik van alle of een deel van de inhoud van de Site en van de eraan verbonden industriële en intellectuele eigendomsrechten kan gerechtelijk worden vervolgd. 14. PERSOONSGEGEVENS IDCAB beschikt over informaticamiddelen om (uw) persoonsgegevens te verzamelen in het kader van het verrichten van de Dienst. Alle gevraagde persoonsgegevens zijn verplicht en noodzakelijk voor de uitvoering van de dienst en deze gegevens zullen niet gebruikt worden voor marketingdoeleinden. De geregistreerde gegevens worden 2 jaar bewaard en zijn bedoeld voor het gebruik van de desbetreffende dienst of diensten en worden uitsluitend meegedeeld aan de volgende ontvangers: Voor ritten van of naar het station van Ontvanger betrokken bij de uitvoering van de ritten Aix-en-Provence - Voyages et Business, dochteronderneming van SNGT G7 - de onderneming Radio-Taxis Aixois Massy TGV, Paris Bercy en Paris Gare de Lyon - De onderneming Navendis/OEFT Transports Paris Gare de L Est - De onderneming Voxtur-LeCab Strasbourg TGV - De onderneming E-Cab Lyon Part-Dieu, Lyon Perrache en Lyon Saint-Exupéry - De onderneming Allocab Paris Montparnasse, Paris Austerlitz, Bordeaux, Nantes, Rennes, - De onderneming Allocab Toulon, Avignon TGV, Nice, Cannes, Montpellier Toulouse-Matabiau - De onderneming Pink Me Up Paris Saint-Lazare, Paris Nord, Marne la Vallée Chessy, Roissy - De onderneming SnapCar CDG 2 Lille Europe en Lille Flandres - De onderneming EcoTaco Marseille Saint Charles - De Taxis Marseillais In overeenstemming met de artikelen 39 en volgende van de wet van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden kan iedere persoon zijn recht van toegang, rechtzetting, schrapping en bezwaar tegen de verwerking van zijn gegevens uitoefenen door naar de dienst te schrijven op het volgende adres: SNCF Service idcab CNIT 2, 2 place de la Défense Paris la Défense 15. KLACHTEN Iedere klacht moet via de website geformuleerd worden in de zone "Nous contacter" op het adres Met betrekking tot de "Klacht" moet het veld "motif" (reden) van het contactformulier worden ingevuld. 16. VAN TOEPASSING ZIJNDE WET Deze Algemene Verkoopvoorwaarden en hun bijlagen zijn onderworpen aan het Franse recht. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden nietig of niet toepasbaar zouden zijn, dan behouden alle andere bepalingen hun uitwerking en draagwijdte. 17. WETTELIJKE VERMELDINGEN Adres: SNCF 34, rue du Commandant René Mouchotte Paris Webhosting: VSC Technologies Betaling uitgevoerd bij de onderneming ATOS 6

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN. 1. Definities

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN. 1. Definities ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 1. Definities De koop van de producten van het merk Prada die op afstand tot stand komt via de website www.prada.com (hierna: de Site") is onderworpen aan de volgende Algemene

Nadere informatie

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN BUITEN BELGIË NZ VAKANTIES

BIJZONDERE REISVOORWAARDEN BUITEN BELGIË NZ VAKANTIES BIJZONDERE REISVOORWAARDEN BUITEN BELGIË NZ VAKANTIES Definities: De volgende definities hebben dezelfde betekenis in het enkelvoud als in het meervoud: «NZ Vakanties»: de comerciële benaming gebruikt

Nadere informatie

Algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden 1) Algemene Gebruiksvoorwaarden voor het ebusiness BibServe-portaal Belux

Algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden 1) Algemene Gebruiksvoorwaarden voor het ebusiness BibServe-portaal Belux Algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden 1) Algemene Gebruiksvoorwaarden voor het ebusiness BibServe-portaal Belux 2) Algemene Verkoopvoorwaarden Michelin Belux 1) ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF-20150522-NL

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF-20150522-NL ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN CHECKATWORK CAWF--NL 1. Algemene informatie en aanvaarding 1.1. De site en mobiele applicatie en zijn uitgever De website http://www.checkatwork.be en zijn subdomeinen (hierna

Nadere informatie

Update versie 11 september 2013

Update versie 11 september 2013 Algemene Leveringsvoorwaarden voor online winkelen Update versie 11 september 2013 Artikel 1 - Definities: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan Consumenten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KOPEN EN VERKOPEN BIJ BCA AUTOVEILING INLEIDING U wordt sterk aangeraden deze Algemene Voorwaarden te lezen alvorens te verkopen, te bieden of te kopen. Door het enkel ter verkoop

Nadere informatie

Klant : de natuurlijke persoon die een Kredietaanvraag indient dan wel met wie Cashper een Kredietovereenkomst heeft gesloten;

Klant : de natuurlijke persoon die een Kredietaanvraag indient dan wel met wie Cashper een Kredietovereenkomst heeft gesloten; ALGEMENE VOORWAARDEN NOVUM BANK LIMITED KREDIETVOORWAARDEN 1. Definities In de Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Cashper : Novum Bank Limited, een bank geregistreerd in Malta,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP Binnen de veertien dagen vanaf de dag waarop hij materieel in het bezit komt van het product, heeft de klant-consument het recht de verkoper mee te delen dat hij

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN HET ENOTARIAAT VERSIE 5.0 27 AUGUSTUS 2013 1 Inhoudsopgave I. INLEIDING... 3 Definities... 3 Gebruikers... 3 Voorwerp... 4 II. TOEGANG EN GEBRUIK VAN DE IDENTIFICATIEKAARTEN...

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012)

Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Algemene Voorwaarden Connectingpeople Pro BVBA (versie 01/01/2012) Toepassingsgebied Art. 1 : Alle overeenkomsten tussen beide partijen, zijnde Connectingpeople Pro BVBA (ondernemingsnummer 0 8 3 9. 5

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE VELO DIENST

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE VELO DIENST ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE VELO DIENST Art. 1 Voorwerp Velo is een dienst welke aan het publiek wordt aangeboden op het domein van de stad Antwerpen waarbij fietsen ter beschikking

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP Ondernemingsgegevens FJA-OEYEN MOL NV Asstraat 2, 2400 Mol, België info@fja-oeyen.be Tel.: +32 (0)14 31 13 92 Fax: +32 (0)14 31 54 08 Ondernemingsnummer: 0444.678.682

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder

Algemene Voorwaarden Internet en Verkoop op Afstand INTERNET SERVICE. 1. Definities. 2. Bepaling van de Toegang. 2.1. Houder. 2.2. Mede-rekeninghouder Page 1/8 INTERNET SERVICE Aan het gebruik van de Internet-Toegang die de Bank ter beschikking stelt van haar klanten zijn de volgende voorwaarden verbonden: 1. Definities Voor de interpretatie van deze

Nadere informatie

DEBETKAARTEN REGLEMENT VAN CRELAN Bijlage bij het Algemeen Reglement van de Bankverrichtingen van Crelan

DEBETKAARTEN REGLEMENT VAN CRELAN Bijlage bij het Algemeen Reglement van de Bankverrichtingen van Crelan DEBETKAARTEN REGLEMENT VAN CRELAN Bijlage bij het Algemeen Reglement van de Bankverrichtingen van Crelan 1. INLEIDING 1.1 : DEFINITIES In dit reglement worden de volgende termen gebruikt: a. Bank : verwijst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden "Document Management" Versie 2015

Algemene Voorwaarden Document Management Versie 2015 Algemene Voorwaarden "Document Management" Versie 2015 1. Voorwerp (a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienst die door exbo wordt aangeboden in het kader van het Contract, die erin

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Aanvrager : de indiener (natuurlijk persoon) van een Kredietje Aanvraag of van een Herhaalaanvraag

Nadere informatie

BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie

BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie In bijlage vindt u de algemene voorwaarden die de registratie, het gebruik en de toegang van de BC/MC Mobiele App en de uitvoering van mobiele betalingstransacties

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM 1. Definities GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE BETALINGSDIENST TUNZ.COM In toepassing van deze gebruiksvoorwaarden, hebben de volgende woorden, wanneer zij met een hoofdletter worden gebruikt, en behalve indien

Nadere informatie

Artikel 2 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en het bedrijf.

Artikel 2 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en het bedrijf. BOUW I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf; Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM. Artikel 1 : Algemeenheden. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3 : Termijnen. Versie: 1.20603

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM. Artikel 1 : Algemeenheden. Artikel 2 : Offertes. Artikel 3 : Termijnen. Versie: 1.20603 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN HOLONCOM Versie: 1.20603 Artikel 1 : Algemeenheden. 1. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoop en op alle prestaties uitgevoerd door

Nadere informatie

I. ALGEMEEN DEFINITIES

I. ALGEMEEN DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE INSTRUMENTEN VOOR DE ELEKTRONISCHE OVERMAKING VAN GELDMIDDELEN UITGEGEVEN DOOR BNP PARIBAS FORTIS NV - MASTERCARD- EN VISAKAARTEN (geldig vanaf 15/04/2014) I. ALGEMEEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - 1 - Toepassingsgebied. Offerten en bestellingen. Klachten. Ongeoorloofd gebruik. Levering

Algemene voorwaarden - 1 - Toepassingsgebied. Offerten en bestellingen. Klachten. Ongeoorloofd gebruik. Levering Algemene voorwaarden Toepassingsgebied Art. 1 : Onderhavige algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van enige andere, van toepassing op de relatie tussen de BVBA LET S CONNECT (ondernemingsnummer 0828.823.824)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Veiligheidsmaatregel Gelieve in acht te nemen: Vertalingen van Franse juridische teksten hebben geen rechtsgeldigheid. Deze vertaling dient enkel voor het comfort van Nederlandstalige

Nadere informatie