20 ICT middelen inzetten. 21 Boekhouden en saiarisadministratie bekijken. - Opstalverzekering - Bedrijfsschadeverzekering - Rechtsbijstandverzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "20 ICT middelen inzetten. 21 Boekhouden en saiarisadministratie bekijken. - Opstalverzekering - Bedrijfsschadeverzekering - Rechtsbijstandverzekering"

Transcriptie

1 - Opstalverzekering - Bedrijfsschadeverzekering - Rechtsbijstandverzekering Als ondernemer ben je wettelijk aansprakelijk voor schade die door een werknemer tijdens het werk wordt veroorzaakt. Je kunt ook aansprakelijk gesteld worden als een klant door achterstallig onderhoud aan je bedrijfspand schade ondervindt. Maar je kunt ook aansprakelijk gesteld worden als je de Arbeidsomstandighedenwet niet naleeft en je personeel ondervindt daar schade van. Je moet zorgen voor een veilig en praktisch Ingericht bedrijf. Om niet zelf op te draaien voor deze kosten, sluit je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af. De polis dekt overigens geen schade die je had kunnen of moeten voorkomen. Een goederen- en inventarisverzekering dekt de schade van de inboedel van je bedrijf bij bijvoorbeeld brand. Een opstalverzekering dekt de schade bij bijvoorbeeld brand aan het gebouw. Een bedrijfsschadeverzekering dekt de schade die ontstaat na brand of diefstal. Als je bedrijf stil komt te liggen, verdien je niets. De verzekering vergoedt deze kosten. Een rechtsbijstandverzekering regelt juridische hulp. Juridische hulp kan wenselijk zijn bij bijvoorbeeld arbeidsconflicten, conflicten met leveranciers en overheid. 20 ICT middelen inzetten Uit recent onderzoek is gebleken dat nog maar weinig ondernemers in het midden en kleinbedrijf op de hoogte zijn van alle mogelijkheden van ICT. De meeste ondernemers zijn bekend met het internet, en softwareprogramma's. Maar datje erg voordelig kunt bellen via internet, datje een netwerk moet beveiligen of datje je computer moet beveiligen is minder bekend. Hetzelfde geldt voor het 'koppelen' van handelingen door optimaal gebruik te maken van software. Een manier om dit voor je eigen bedrijf te analyseren en mogelijkheden te bekijken is het inzetten van een ICT specialist. Je kunt in ieder geval beginnen met het opzetten van een eigen website. Wist je dat gemiddeld 81% van alle klanten zich oriënteert op internet? 21 Boekhouden en saiarisadministratie bekijken Uit onderzoek blijkt dat ondernemers met een goede en bijgewerkte administratie een kleinere kans hebben om failliet te gaan. De administratieplicht is overigens bij wet vastgesteld in het Burgerlijk Wetboek. In de administratie moeten bezittingen, schulden en verplichtingen van de onderneming i vastgelegd zijn. Een ondernemer is verder verplicht de 26 KOC Nederland 2007 KOC Nederland

2 regels noem je dan je arbobeleid. De arbowet zegt datje een preventiewerker moet aanstellen (in kleine bedrijven is dit vrijwel altijd de ondernemer) die ervoor moet zorgen datje personeel en stagiaires de regels kennen en naleven. 17 Code volgen De Code van de kapper is een klein boekje waarin precies staat waaraan je bedrijf zich moet houden volgens de wet. Daarnaast staan er richtlijnen in waaraan je je kunt houden. Deze richtlijnen zijn opgesteld door de branche. De wetten en richtlijnen zijn gericht op de onderwerpen hygiëne, arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu. Naast wet- en regelgeving en branchespecifieke richtlijnen staan er onder andere praktische tips en de erkenningsregeling in. Met de Code en checklist risico inventarisatie en evaluatie analyse stel je een arbobeleid op conform de arbowet Je leest een korte samenvatting van de wet in bijlage 1.3a. Je zorgt als preventiemedewerker in je bedrijf dat de leerling de regels die je hebt opgesteld in je arbobeleid naleeft. Je zorgt op deze manier voor een veilige en gezonde werkomgeving. - facturen die je uitschrijft; - facturen die je moet betalen; - uitgaven en ontvangsten; - privé-gebruik van goederen en diensten. Je kunt je administratie zelf doen of je kunt de administratie uitbesteden aan een administratiekantoor. 22 Archiveren Als je je administratie gaat archiveren, kun je dat zowel op papier als digitaal doen. Ais je met ordners werkt, breng je elk jaar je ordners naar bijvoorbeeld de zoider. Wel bereikbaar, maar uit het zicht. Als je digitaal archiveert, moetje rekening houden met een aantal zaken. Je moet de vragen 'Hoe sla ik gegevens op?', 'Waar sla ik gegevens op?' en 'Welke gegevens sla ik op?' beantwoorden. Als antwoord op de vraag 'Hoe sla ik gegevens op?' moetje rekening houden met de snelle ontwikkelingen op ICT gebied. De bestanden moeten wel zeven jaar leesbaar blijven. Op de vraag 'Waar sla ik mijn gegevens op?'is het van belang om de ontwikkelingen van de manieren om gegevens op te slaan bij te houden. Zo kun je ze tijdig over zetten. Op de vraag 'Welke gegevens sla ik op?'is het antwoord datje niet alles hoeft te digitaliseren. Brieven die via de post binnenkomen bewaar je gewoon in een ordner. En oude documenten hoefje ook niette scannen. In een digitaal 24 KOC Nederland 2007 KOC Nederland

3 Op de volgende pagina kun je weer kiezen. Je kunt kiezen uit Aangifte doen, Belastingen, Veranderingen, Elektronisch aangifte doen en Overigen. Als je op één van deze opties klikt, krijg je meer informatie over dat onderwerp. Op de afbeelding is gekozen voor Aangifte doen, belastingen en premies betalen. Als je op deze optie klikt krijg je onderstaande afbeelding. Er staat algemene informatie over Aangifte doen, belastingen en premies betalen. In de linkerkolom kun je meer informatie kiezen over het onderwerp. Zo kun je steeds specifiekere informatie krijgen. Je kunt altijd zien waar je bent op de site. In 24 Afspraken maken Voordat je met een leerling aan de slag gaat, maak je een aantal afspraken. Met jezelf, met de leerling en met de school. Je stelt als een leerlingenprofiel op en een bedrijfsprofiel. In het leerlingenprofiel staat welke (optimale) stagiaire je voor ogen hebt. In het bedrijfsprofiel staat een korte, herkenbare beschrijving van je bedrijf. Voorbeelden van een format (formulier met vaste formule) van zowel een leerlingenprofiel als een bedrijfsprofiel vind je achter de TAB Bijlagen of in het Kwaliteitshandboek. Na het opstellen van de profielen nodig je leerlingen uit, die graag in jouw bedrijf stage willen lopen. Je voert sollicitatiegesprekken. Als de leerling en jij een goede match lijken te vormen, sluit je met de school een stageovereenkomst af. Deze overeenkomst kent verschillende benamingen, bijvoorbeeld POK (praktijkovereenkomst) en SOK (stageovereenkomst). De inhoud van deze overeenkomsten kan verschillen. Lees de tekst voordat je de overeenkomst tekent. Plan besprekingen aan het eind van de dag of aansluitend. aan de tunch.stel een eindtijd vast. 22 KOC Nederland 2007 KOC Nederland

4 - wie controleert de voorraad? - wie controieert de bestellingen? 14 Wet- en regelgeving bekijken In Nederland gelden een aantal wetten en regels waaraan bedrijven en ondernemers moeten voldoen. Deze wetten veranderen regelmatig. Om op de hoogte te blijven van deze veranderingen kun je de Kamer van Koophandel bezoeken of bijvoorbeeld kijken op de site Typ in het zoekvenster wetten en regels. Klik in de rechterkolom onder Kies resultaten 'Bedrijvenlokef aan. Klik dan op optie 1 (rood kader op afbeelding). "rêjk ^ thpprinjwi ^eeatla ^Uno«wwrt.Ut -jai*t»fptey«ffc htibedrijvenloket wdlcn(and>arkwd>no«1f Zevk binnen reiultatan Zoekresultaten Er ïijn f» documantan gavandan. 1. Badi^ranlokat - Niauw* «attan an reg«l«... UM ngto Hituna r»«al< Subiidiai Op 17 «n 10 m Bvdnrrenlohat p«r KlorgoR «n ch4t niet» Arbo Nleu n raga(«dal* pagina Print Stuur door... /«lb«drijv«nlol(db(ukb) Z. Badrijvantakst - Sitemap... Zakandaen mm da everh«ld Kkuna ivbttan «n n BaUcting» adininirrati* BQvardianan Sont». Niai en r«ffbla HuliVoAing Bounan s.- /tieadrijvantabatf'takb) 3, Badhjvanlokat- Nlauwa iiattan an ragal*... UM rada Nlw*» rwflvla SubiMIa* Op 17 an IB m BtdrIJveniekat par telifoon vn ehat nlst. en nqtüi tl enihmbnian Niauwu Hrttah an ra«(.> V ^ OailriJwenr»h«trerthMHa BadriiriovardnchKs) Ciilm w tntndi <13) nrunninnq (S) loimvau* (S) InUnutianMl <2) Milisu <3) ovengu endsnuarpan (12) Pananaal (15) HuulUtBn per bran Hin'rtterle Van FcMndan (34M) Katnir van Koophandel (20S4} Mlniitorla V«n VROM (2284) Miniitvrii van SZW (1436) Hlni>tari«van UJV11302) MIntitan* Van OCW (MS) MinlDUrie Vin VWS (406) Mlniftori* van KK (3«0) lntdmatiom«hindarmman,n (3") - Hoe lang mag een leerling van jou aan het begin van de opleiding over een werkproces doen en hoe lang aan het eind van de opleiding? - Wanneer vind ik dat de leerling zelfstandig een werkproces kan uitvoeren? - Welke competenties moet de leerling aan het eind van de opleiding ontwikkeld hebben? - Welke werkprocessen starten op school? - Welke eindigen in het bedrijf? - Welke worden helemaal op school of in het bedrijf uitgevoerd? Als je deze vragen hebt beantwoord, kun je aan de slag met het begeleiden. Je kunt de voortgang controleren met behulp van een Persoonlijke ontwikkelingsmeter (POM). In de POM staat een deel van een werkproces of criterium beschreven in de eerste kolom. In de tweede kolom lees je een beschrijving wanneer de leerling nog niet voldoet aan de gestelde eis. Het advies is om de opdracht te herhalen. In de tweede kolom lees je waar een leerling aan het begin van de opleiding of het oefenen moet voldoen. In de derde kolom waar de leerling aan het eind van de opleiding of na meerdere malen oefenen. Hier is sprake van ervaring met het werkproces en wel zodanig, dat je er als leerling direct mee aan de slag kan in het beroep. De vierde kolom is van de 'expert'. Dit biedt de leerling groeikansen. In deze kolom voldoet de leerling ruim aan de gestelde eisen. 20 KOC Nederland 2007 KOC Nederland

5 loon van medewerkers. Indirecte kosten zijn niet direct toe te rekenen aan je behandelingen en producten. Voorbeelden zijn telefoonkosten, verzekeringen en kosten voor het uitbesteden van de boekhouding, b vaste en variabele kosten Vaste kosten zijn, binnen bepaalde grenzen, onafhankelijk van de productie omvang. Hieronder vallen bijvoorbeeld de afschrijving van je bedrijfspand, je apparaten en je eigen loon. Variabele kosten variëren met het aantal klanten dat je in je bedrijf behandelt en het aantal producten dat je verkoopt. Hieronder vallen bijvoorbeeld de inkoop en het onderhoud van de apparaten. Je berekent de kostprijs om er voor te zorgen dat je bedrijf kan blijven bestaan. Stel dat je als ondernemer 40 uur per week werkt. Dan werkje per jaar 2080 uur. Per jaar gaat een ondernemer gemiddeld 25 dagen op vakantie. Dat is 200 uur. Er zijn elk jaar 8 feestdagen, waarop je bedrijf niet geopend is. Dat is 64 uur. En dan is de gemiddelde ondememer 86 uur ziek of naar de dokter per jaar. Als je 40 uur per week werkt betekent dat je niet elk uur in de week wat verdient. Per week besteed een gemiddelde kapper 10 uur aan andere, niet betaalde, ondernemerstaken. Dat betekent dat je per week maximaal 23 uur behandelingen uitvoert. In die 23 uur moetje dus voldoende verdienen om van te leven en je bedrijf draaiende te houden. Als je een willekeurige verkoopprijs neemt, zou dat wel eens niet kunnen kloppen. per periode welke competenties de leerling in een bepaalde periode gaat ontwikkelen en hoe ze dat gaat doen. Om de planning en de voortgang te bewaken vul je regelmatig, bijvoorbeeld elke maand een voortgangsrapportage in. De rapportage bespreek je met de leerling. Je geeft feedback op verbeterpunten. De rapportage bewaar je in je administratie. Een kopie lever je volgens afspraak met de school in bij de praktijkbegeleider. 27 Plannen en organiseren Wanneer je je werkzaamheden goed kunt plannen en organiseren, houd je overzicht. Je hebt dan voldoende tijd voor uitvoerende taken, begeleiding en de overige activiteiten. Binnen je werk en daarbuiten. Wr ëê ^Mo^m d^émï!^<m: 'èjêmëm-'s É mè^mm r'^ "'*'"' SI J É n j ' é ï l i É r l S i j i i :, '';" ' _'-., lmn)5i) JiU^'ïojg5(oj ^!Ji2.if J5 ^: ' -- '.-,5'i^t=(oJ(o)'P g}[ng[o)5fe[fij5glf y^!2)ï3i o!.._ " - 18 KOC Nederland 2007 KOC Nederland

6 P of er knelpunten of verbeterpunten zijn en hoe je deze punten kunt oplossen. 9 Trends en ontwikkelingen volgen Als ondernemer volg je de trends en ontwikkelingen in de branche natuurlijk op de voet. Je bezoekt vakbeurzen, volgt lezingen, lees vakliteratuur, organiseert trainingen of volgt een workshop. Als praktijkopleider volg je ook de trends en ontwikkelingen op onderwijsgebied. Om de ontwikkelingen te volgen, kun je bijvoorbeeld regelmatig contact opnemen met de praktijkbegeleider van de school, de opleidingsadviseur van KOC Nederland, de krant lezen of op het internet kijken. Als je op het internet kijkt, moetje een aantal zaken checken om zeker te weten datje informatie betrouwbaar is. De zaken die je in ieder geval checkt zijn: de datum van het artikel en de herkomst. Als je meerdere bronnen raadpleegt en de informatie uit de verschillende bronnen komt overeen, heb je grote kans dat de informatie klopt. 10 Reflecteren Je kent vast wel de kreet 'Een leven lang Ieren'. Als praktijkopleider betekent dit datje je competenties voor het graag van hun fouten, de beslissers weten graag precies wat ze moeten doen en zijn goed geholpen met een stappenplan en de onderzoei<ers gaan eerst op onderzoeic uit, raadplegen verschillende bronnen en komen dan pas in actie. Niemand past precies in een groep en zeker niet wanneer je ervaring hebt opgedaan met leren. Net als de vier hoofdgroepen, waarop je de manieren van leren kunt indelen, kun je ook de manier waarop je leiding kunt geven indelen in vier hoofdgroepen. De vier Ieiderschapstijlen zijn: - opdrachtstijl; - de overtuigende stijl; - de participatiestijl; - de delegatiestijl. Bij de opdrachtstijl geef je weinig ruimte voor initiatieven. Je geeft een opdracht en die moet ook precies zo worden uitgevoerd. Bij de overtuigende stijl laatje iets meer ruimte voor initiatief. Je legt de opdracht,--* uit en controleert de opdracht tijdens de uitvoer. Je geeft feedback na de uitvoer. Bij de participerende stijl laatje de leerling meedenken over de uitvoer van de opdracht en bij de delegatiestijl laatje de leerling zelf initiatieven nemen. Als je je manier van 16 KOC Nederland 2007 KOC Nederland

7 6. Richt je niet op kinderen of i<wetsbare groepen. 7. Wees voorzichtig bij gevoelige onderwerpen (deni< aan het milieu, kansspeien of genotsmiddelen) 8. Denk aan afspraken over ongeadresseerd reclamedrukwerk en reclame via Zorg dat de inhoud van je reclame waar is en te achterhalen. 10. Zet duidelijk je naam of de naam van het bedrijf in je advertentie. [Bron: reclame code commissie] Je kunt meer lezen over deze tips op 8 Marketingplan bijstellen Als je je marketingplan gaat bijstellen weetje watje bedrijfsformule is. Je weet watje aanbiedt (welke producten en diensten) tegen welke prijs. Je weet watje doelgroep is (welke klanten in je bedrijf komen) en waar je bedrijf gevestigd is. Je weet hoe je de naamsbekendheid van je bedrijf vergroot en of je personeel in dienst hebt. Je weet wie je concurrenten zijn en wat ze aanbieden en je kent de branche. Kortom: je gaat uit van een bestaande situatie. Deze situatie ga je bekijken en bijstellen. Waar zitten de knelpunten en hoe kan ik deze knelpunten oplossen? Om deze knelpunten en verbeterpunten demonstratie geven. Je kunt de instructie 'in zijn geheel' of in stappen opdelen. Hoe je instructie geeft, hangt af van het werkproces of taak, van de leerstijl van de leerling en haar niveau en van de manier van instrueren, die het beste bij jou past. Het is belangrijk datje leerling de instructie goed begrijpt. Dat motiveert om enthousiast aan de slag te gaan. Maar het is net zo belangrijk dat de tijd, die het geven van de Instructie kost, past binnen het bedrijfsbelang. Maar een goede instructie aan het begin van een nieuw werkproces betaalt zich zelf terug. De leerling kan waarschijnlijk sneller zelfstandig het hele werkproces uitvoeren. 31 Opleiden Competentiegericht opleiden is Een POM formulier fs een een manier van opleiden waarbij ; persoonlijke' de leerling centraal staat en de r' ontwikkefingsmeter. Je praktijk leidend is. De leerling ^ kunt het niveau van de gaat gedurende de opleiding \ leerling meten met het steeds zelfstandiger werken en f formutier; De leerling kan krijgt de ruimte om zelf te plannen \ het formulier ook zelf binnen de kaders en \_ fnvullen(reflectie). 14 KOC Nederland 2007 KOC Nederland

8 en zwakten, kansen en bedreigingen. Door goed na te denken over je sterke en zwakke punten en je kansen en bedreigingen krijg je een goed beeld van de organisatie in je bedrijf. Je kunt eenvoudig verbeterpunten aangeven. Sterkten en zwakten kun je in het bedrijf verbeteren. Kansen kun je benutten en bedreigingen moetje uit de weg gaan. 7 Reclame maken Reclame maken kan aan een aantal regels gebonden zijn. Het hangt er van waar je reclame maakt, hoe je reclame en waarvoor je reclame maakt of er regels zijn en wat die regels zijn. Voor buitenreclame heb je meestal een vergunning nodig. De vergunning kun je aanvragen bij de gemeente waarin je bedrijf gevestigd is. De voorwaarden verschillen per gemeente. Meestal gelden er in het centrum strengere regels dan in de buitenwijken. Als je een uithangbord aan je bedrijf wilt hangen of een bord op de stoep wilt zetten, maak je gebruik van de openbare ruimte van de gemeente. Voor dit gebruik betaal je precariorechten of reclamebelasting. Het bedrag verschilt per gemeente. Soms is dit bedrag al verrekend in de reclamevergunning. Je moet deze vergunning dan jaarlijks opnieuw aanvragen. Als je meedoet aan een winkelweekactie waarbij gratis loten worden uitgedeeld en minimaal 10 bedrijven aan meedoen, krijg je te maken met de kansspelbelasting. Je vraagt een vergunning aan bij de Kamer 32 Coachen De taak van de praktijkopleider binnen het competentiegericht opleiden is veranderd ten aanzien van het 'oude' onderwijs. Voorheen bepaalde de school hoe de opleiding verliep en nu kun je als praktijkopleider meedenken. Coachen betekent de leerling begeleiden tijdens de opleiding. Zodanig dat er een blijvend positief verschil ontstaat in de ontwikkeling tussen het begin en eindsituatie. Deze ontwikkeling vindt van begin naar eind steeds meer plaats door zelfsturing. De coach herkent leerstijlen en onderlinge achtergrondverschillen tussen de leerlingen en speelt hier op in. De coach wijst op het plan van aanpak en de mogelijkheid om dit aan te vullen, gebruikt de aangeboden verschillende werkvormen en vraagt, confronteert, controleert of geeft support als de leerling dat nodig heeft. De coach evalueert regelmatig met de leerling en stelt in overleg de leerroute bij. Aan de start van de opleiding 12 KOC Nederland 2007 KOC Nederland

9 Functioneringsgesprek Een functioneringsgesprek is een gesprek wat meestal één of twee keer per jaar plaatsvindt tussen de werkgever en een personeelslid. Als een leerling stage loopt in je bedrijf, kun je ook een functioneringsgesprek houden. In het gesprek bespreek je hoe de leerling haar taken uitvoert. De relatie tussen jou en de leerling wordt ook besproken. Je houdt een functioneringsgesprek om de kwaliteit van de diensten te verbeteren en de motivatie van de leerling te vergroten. Begin een functioneringsgesprek met een goede voorbereiding. Bekijk het POP van de leerling en lees het verslag van het vorige functioneringsgesprek. Leg een formulier voor functioneringsgesprekken klaar. Open het gesprek en stel de leerling op haar gemak. Vertel het doel van het gesprek. Kijk dan terug op het vorige gesprek: zijn de afgesproken doelen gerealiseerd? Zo nee, waarom niet? Vraag dan hoe de leerling vindt dat het gaat. Vraag naar wat er goed ging en wat er nog beter kan. Zoek samen naar oplossingen en stel een doel. Breng dan je eigen punten naar voren. Controleer of de boodschap is aangekomen. Maak duidelijke afspraken en een taakverdeling. Vat alle afspraken samen. Vraag wat de leerling van het gesprek vond. Vul samen het formulier in en onderteken dit allebei. Het kan je eigen ervaring zijn, maar ook de houding van de leerling of de eerste indruk, de situatie of de klant. Als je weet watje gaat beoordelen, kun je je makkelijker richten op feiten. 35 Voortgang beoordelen Als praktijkopleider heb je voor de leerling in ieder geval twee rollen: de rol van begeleider en de rol van beoordelaar. In de rol van begeleider bouw je een vertrouwensrelatie op met de leerling. Ze weet datje haar wilt begeleiden naar het diploma. In de rol van beoordelaar heb je die niet. Je zegt precies hoe het er voor staat. Deze twee rollen kunnen verwarring scheppen voor de leerling. Je voorkomt dit door van te voren aan te geven wanneer je begeleidt en wanneer je beoordeelt. iicom afspraken na. Bij het beoordelen van de voortgang De leerling spiegelt gebruik je een formulier zich aan jou: goed voortgangsrapportage, een POMformulier of een formulier van de school. voorb^td doet vóigén! 36 Feedback geven Feedback geef je om te zorgen dat de leerling zich verder kan ontwikkelen. Je moet oppassen datje feedback niet als kritiek ervaren wordt door de leerling. Je kunt dit meestal voorkomen als je benoemt wat je gezien hebt. Hang er geen oordeel aan. 10 KOC Nederland 2007 KOC Nederland

10 Als afronding van het gesprek vat je het gesprek samen in je eigen woorden. Je controleert of je gesprekspartner het hier mee eens kan zijn. 3 Afstemmen Als je een boodschap ontvangt van je gesprekspartner, komt er ongemerkt een heel proces bij kijken. Als je weet dat er per minuut ongeveer prikkels op je af komen, kun je je voorstellen datje een selectie maakt van al deze informatie. Je hersenen 'filteren' alles wat er binnenkomt De meeste prikkels komen er niet in, een deel gaat naar je 'onderbewuste' en een klein deel gebruik je direct. Natuurlijk gaat dit 'selectieproces' bij iedere persoon anders. Waardoor iedereen anders naar situaties kijkt en ze anders ervaart. Daarom is het belangrijk datje 'kijkt' naar de persoon waarmee je praat en controleert of de afspraken die jij denkt gemaakt te hebben, ook begrepen zijn door de ander. Bij afstemmen kun je denken aan hoe de boodschap overkomt bij je gesprekspartner, maar ook aan het informeren van derden. Belangrijke afspraken die je met je leerling maakt in je bedrijf koppel je terug naar de praktijkbegeleider van de school. 38 Personeelsbeleid ontwikkelen Als je je personeel aan je bedrijf wilt binden, kun je als werkgever een personeelsbeleid ontwikkelen wat daar bij aansluit. Plan functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken voor het hele jaar. Bespreek tijdens de functioneringsgesprekken ook de trainingen of andere scholing die je werknemer wenst of die jij wenselijk vindt. Richt je personeelsbeleid verder zo in, datje personeel gemotiveerd wordt om voor jou te werken en door jou gewaardeerd wordt. 39 Personeel coachen Voordat je je personeel gaat coachen, moetje weten wat coachen is. Naast het geven van instructies laat je je werknemer ook ontdekken wat er goed gaat en wat niet. Dat vraagt soms veel geduld. Natuurlijk speelt het ook mee hoe je iets zegt of vraagt. Waar leg ik de klemtoon in de zin? en Wat wil ik eigenlijk zeggen? is watje je voordat je de zin uitspreekt moet realiseren. En dan is het ook nog zo dat alleen gesprekken voeren je nog niet tot een coach maakt. Het gaat ook om het motiveren en stimuleren van je leerling of personeel. Je moet zien waar de leerling of medewerker kan gaan bloeien en hoe ze dat kan bereiken. Je moet haar ook de 8 KOC Nederland 2007 KOC Nederland

11 Ik reageer flexibel op onverwachte situaties Ik ben eerlijk en betrouwbaar Ik weet wat haalbaar is in mijn bedrijf en wat niet. Ik neem graag een initiatief Ik heb nooit last van stress Ik heb veel vakkennis en ervaring Ik kan goed plannen en organiseren Ik heb financieel inzicht Ik ben creatief en vind overal een oplossing voor Ik kan mezelf goed motiveren om iaan het werk te gaan I Ik kan goed en snel de Juiste ik kan goed onderhandelen Ik kan goed communiceren met klanten, leveranciers, leerlingen en docenten. Ik kom afspraken op tijd na E 1 41 Investeringsbegroting maken Een investeringsbegroting maak je als je een onderneming start of reorganiseert. Investeren wil zeggen datje nieuwe bedrijfsmiddelen aanschaft. Uitgaven die voortkomen uit de onderneming zijn geen investeringen maar kosten. Deze kosten zetje in de exploitatierekening. In een investeringsbegroting staan vaste activa, vlottende activa, kosten voor levensonderhoud en de post onvoorzien. Voorbeelden van vaste activa zijn: computer, printer en meubilair. Voorbeelden van vlottende activa zijn:voorraden of voorfinanciering van de BTW. Kosten voor levensonderhoud kun je opvoeren als je nog niet voldoende omzet om van te kunnen leven. Om onvoorziene kosten te kunnen dekken voer je de post onvoorzien op. Als je een bedrijf start kun je aanloopkosten opvoeren. Aanloopkosten zijn bijvoorbeeld kosten voor het uitvoeren van een marktonderzoek, kosten voor visitekaartjes en briefpapier en de opening van je bedrijf. 42 Jaarrekening lezen Een jaarrekening bestaat meestal uit een balans met een toelichting hierop en een expioitatiebegroting met eventueel een toelichting hierop. Er kan ook een directieverslag bijzitten en een accountantsverklaring. De balans is een berekening 6 KOC Nederland 2007 KOC Nederland

12 22 Archiveren Financiële administratie bijiiouden Afspraken nfiai<en Voortgang controleren Rapporteren Plannen en organiseren Leerstijlen herkennen en leiding geven Observeren Instrueren Opleiden Coachen Begeleiden Objectief beoordelen Voortgang beoordelen Feedback geven Beoordelen Personeelsbeleid ontwikkelen Personeel coachen Personeel en organisatie Investeringsbegroting maken Jaarrekening lezen Ondernemingsplan opstellen 48 Algemene tips 48 Hulpmiddelen en bronnen 50 Erkenningsreglement De hoofdpunten uit het erkenningsreglement zijn: 1. Je biedt de leerling een veilige werkomgeving waarin ze competenties kan ontwikkelen voor haar toekomstig beroep. 2. Je biedt de faciliteiten om de leerling op te leiden, (tijd, ruimte, middelen). 3. Je hebt een leerlingenprofiel en een bedrijfsprofiel opgesteld. 4. Je gebruikt het kwaliteitshandboek. 5. Je communiceert regelmatig met de leerling en de praktijkopleider (school). 6. Je kunt de leerling professioneel opleiden. Je kunt aantonen datje de competenties van een praktijkopleider bezit. 7. Je hebt bedrijfsregels opgesteld. De volledige erkenningsregeling kun je vinden op de site van KOC Nederland: Als je voldoet aan de regels in het erkenningreglement krijg je een erkenning. Je bedrijf is erkend leerbedrijf. Je kunt nu een 'match' maken met een leerling van de opleiding. Als je een leerling hebt geselecteerd stel je met de school een contract op. Afhankelijk van de leerling (BOL of BBL) regel je een aantal administratieve zaken. Een checklist vind je terug in de bijlage van opdracht KOC Nederland 2007 KOC Nederland

13 Website van de Black Hairdresser Organisation Nederland (BHON) Adres: Omschrijving: Op de website van het Hoofdbedrijfschap Ambachten vind je naast algemene informatie branchespecifiei^e informatie. Je i<unt informatie over de Code van de kapper downloaden. Op de website van kennisnet (community uiterlijke verzorging) vind je actuele informatie over de branche, onderwijsvernieuwing, materialen, een agenda met vakbeurzen, congressen en symposia en een nieuwsbrief. Op de website van de belastingdienst vindt je alle informatie rond aangifte doen, eerstedagsmelding, regels voor de administratie etc. Op de site van de Kamer van Koophandel vind je alle informatie rond ondernemen. Je kunt het handelsregister bekijken, wetten en regels, branche-informatie, regioinformatie, workshops rond ondernemen en startersinformatie. 2 KOC Nederland 2007 KOC Nederland

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240)

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240) instructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01/CREBO:50240) pi.cal0v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan www.jooplengkeek.nl Ondernemingsplan Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan Persoonlijk plan Persoonsgegevens Motivatie om ondernemer te worden Sterke punten & zwakke punten 1 Ondernemingsplan

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Ondernemersplan. Bedrijfsnaam

Ondernemersplan. Bedrijfsnaam Ondernemersplan Bedrijfsnaam 1. De ondernemer 1.1 Persoonlijke gegevens Naam : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E-mailadres : Geboortedatum : Geboorteplaats : Nationaliteit : Burgerservicenummer

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Een stagiaire instrueren en begeleiden bij het uitvoeren van leeractiviteiten en werkzaamheden

Een stagiaire instrueren en begeleiden bij het uitvoeren van leeractiviteiten en werkzaamheden 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Opdrachtformulier Een stagiaire instrueren en begeleiden bij het uitvoeren van leeractiviteiten en werkzaamheden Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Verantwoordingsmatrix Portfolio Medisch Pedicure Ondernemen. Bron: Branche kwalificatiedossier Medisch Pedicure, maart 2009.

Verantwoordingsmatrix Portfolio Medisch Pedicure Ondernemen. Bron: Branche kwalificatiedossier Medisch Pedicure, maart 2009. Verantwoordingsmatrix Portfolio Medisch Pedicure Ondernemen. Branche Examenbureau Bron: Branche kwalificatiedossier Medisch Pedicure, maart 2009. Ondernemen Competentie 14, 15, 16, 17, 18 en 19 Ondernemingsplan

Nadere informatie

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl Voor de belastingdienst moet u elk kwartaal BTW-aangifte doen. U krijgt hierover elk kwartaal een brief van de belastingdienst met de

Nadere informatie

Je creëert en produceert zelfstandig en in opdracht. Je stelt doelen, neemt de verantwoordelijkheid en streeft naar het beste resultaat

Je creëert en produceert zelfstandig en in opdracht. Je stelt doelen, neemt de verantwoordelijkheid en streeft naar het beste resultaat 08720 Artiest muziek 10-04-2008 08:37 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als muzikant Artiest Muziek Wat laat je zien? Je creëert en produceert zelfstandig en in opdracht Je zet ideeën om in concepten

Nadere informatie

Business Ondernemingsplan opstellen en uitvoeren. Inleiding

Business Ondernemingsplan opstellen en uitvoeren. Inleiding Inleiding Nederland heeft meer ondernemers nodig, zeker nu met de economische crises. Jongeren worden in Nederland vooral opgeleid om te werken voor een baas, maar in werkelijkheid wordt 1 op de 8 jongeren

Nadere informatie

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG:

GESPREKKEN VOEREN NEDERLANDS AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters op een

Nadere informatie

Werken als productvormgever

Werken als productvormgever 08764 product Design 05-03-2009 08:23 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als productvormgever Product Design Wat laat je zien? Je brengt creatieve ideeën en technische mogelijkheden bij elkaar Je

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Bibliotheekmedewerker niveau 4

Voorbeeld Praktijkopdracht. Bibliotheekmedewerker niveau 4 Voorbeeld Praktijkopdracht Bibliotheekmedewerker niveau 4 Betreft: Dagelijkse werkzaamheden coördineren Kwalificatiedossier Medewerker informatiedienstverlening 2011-2012 Kwalificatie Bibliotheekmedewerker

Nadere informatie

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 Opdrachtformulier Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen.

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Werken als artiest drama

Werken als artiest drama 08763 Atirst Drama 29-10-2008 11:52 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als artiest drama Artiest Drama Wat laat je zien? Je hebt passie voor theater Je laat jezelf zien Je gaat ervoor en je zet door

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Junior company 2. Ondernemingsplan

Junior company 2. Ondernemingsplan Voortgezet onderwijs Junior company 2. Ondernemingsplan Stichting Stichting Jong Jong Ondernemen: Ondernemen: Postbus Postbus 93002 93002 2509 2509 AA AA Den Den Haag Haag Bezuidenhoutseweg Bezuidenhoutseweg1212

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

Werken als Interieuradviseur

Werken als Interieuradviseur 1 2 3 4 Werken als Interieuradviseur Interieuradviseur Wat laat je zien? Je durft, bent creatief en klantgericht Je adviseert de klant vakkundig en enthousiast Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen,

Nadere informatie

Stappenplan om een stageplaats te vinden

Stappenplan om een stageplaats te vinden Stappenplan om een stageplaats te vinden Versie 24 september 2015 12 stappen die je helpen om zelf een geschikte stageplaats te vinden Stap 1: Stages op niveau 3 en stages op niveau 4 Je bent aan het begin

Nadere informatie

Werken in de evenementenbranche

Werken in de evenementenbranche werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken in de evenementenbranche Medewerker Evenementenorganisatie Wat laat je zien? Je organiseert evenementen zelfstandig en in opdracht van anderen Je bent de spin in het web,

Nadere informatie

Belangrijke stappen in je voorbereiding

Belangrijke stappen in je voorbereiding Belangrijke stappen in je voorbereiding Een bedrijf starten kan op allerlei manieren: fulltime, parttime of als zzp'er. Wat je ook kiest, je moet goed voorbereid aan de slag. Onderstaande punten helpen

Nadere informatie

Werken als SoundDesigner

Werken als SoundDesigner 08722 Artiest Sounddesign 29-05-2008 14:22 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 Werken als SoundDesigner Artiest SoundDesign Wat laat je zien? Je maakt opnames en produceert zelfstandig en in opdracht Je creëert

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN VOORBEELD

ONDERNEMINGSPLAN VOORBEELD graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop ONDERNEMINGSPLAN VOORBEELD MAAK WERK VAN JE ZAAK! Het ondernemingsplan Een goede voorbereiding vergroot je kans op succes. Het opstellen

Nadere informatie

"Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt."

Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt. "Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt." (Pieter Klaas Jagersma) Belastingen voor veel starters iets waar ze liever niet over nadenken omdat het niet leuker te maken is en zo ingewikkeld

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders!

Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Gevraagd: Bekwame praktijkopleiders! Leerbedrijven geven leerlingen de kans om ervaring op te doen in het beroep waarvoor zij opgeleid worden. Zij vervullen daarmee een belangrijke en onmisbare rol voor

Nadere informatie

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong Starten met een plan Alles op een rij Robert Loontjens & Anne de Jong Even voorstellen Robert Loontjens en Anne de Jong Accountmanager MKB Rabobank Parkstad Limburg (045) 533 44 44 bedrijven@parkstadlimburg.rabobank.nl

Nadere informatie

Mediawijs met Kidsweek in de Klas

Mediawijs met Kidsweek in de Klas Handleiding 2016-2017 Mediawijs met Kidsweek in de Klas Inhoud 1. Inleiding pag.2 Mediawijs met Kidsweek in de Klas 2. Opbouw methode pag.3 Les 1 Participeren in sociale netwerken Les 2 Participeren in

Nadere informatie

Je ontwikkelt een eigen stijl en durft je te onderscheiden. Je werkt in opdracht, zowel zelfstandig als in teamverband

Je ontwikkelt een eigen stijl en durft je te onderscheiden. Je werkt in opdracht, zowel zelfstandig als in teamverband 1 2 3 4 Werken als stylist Styling Design Wat laat je zien? Je ontwikkelt een eigen stijl en durft je te onderscheiden Je bent nieuwsgierig en veelzijdig Je denkt creatief en commercieel Je neemt initiatief

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie Proeve... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties en beoordelingscriteria... 4 De beoordeling

Nadere informatie

Administratieve valkuilen startende ondernemers

Administratieve valkuilen startende ondernemers Administratieve valkuilen startende ondernemers Barneveld, 29 november 2011 Cooster coaching accountants Jan van Leeuwen AA Agenda Starten Administratie Belastingen Accountant, boekhouder of.. Starten

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Niveau : 3 Crebonr. : 25171 Kerntaak : P2-K3 Dossier : Vanaf

Nadere informatie

Werken als videoproducent

Werken als videoproducent 1 2 3 4 5 Werken als videoproducent AV Productie Video Editor Wat laat je zien? Je toont passie en inzet Je zet ideeën om in beelden Je zet je talenten in en kent je belemmeringen Je werkt resultaatgericht

Nadere informatie

Starterspakket. Wij bieden een oplossing als jij minder goed bent in administratie, speciaal op maat gemaakt voor in de sportwereld.

Starterspakket. Wij bieden een oplossing als jij minder goed bent in administratie, speciaal op maat gemaakt voor in de sportwereld. Wat kan PvN voor jou betekenen? Is administratie niet je sterkste punt? Heb je vooral zin om je op de leuk kanten van het ondernemer te richten? Of wil je gewoon zeker weten dat alles goed geregeld wordt?

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

Het eigen adviesbureau De eigen winkel (vaardigheidstoets voor de opleidingen Mode en Interieuradviseur)

Het eigen adviesbureau De eigen winkel (vaardigheidstoets voor de opleidingen Mode en Interieuradviseur) Het eigen adviesbureau De eigen winkel (vaardigheidstoets voor de opleidingen Mode en Interieuradviseur) MODULE 5: HET MARKETINGPLAN Inhoud: SWOT-analyse concurrentie-onderzoek conclusies marktonderzoeken

Nadere informatie

Feedback. in hapklare brokken

Feedback. in hapklare brokken Feedback in hapklare brokken Jan van Baardewijk Zorgteamtrainer Op zorgteamtraining.nl is de meest recente versie van feedback gratis beschikbaar. Mocht je willen weten of je de meest recente versie hebt,

Nadere informatie

Zelfreflectieformulier ondersteunend personeel

Zelfreflectieformulier ondersteunend personeel School Naam personeelslid Zelfreflectieformulier ondersteunend personeel PERSOONLIJKE STELLINGEN 1 voor ONDERSTEUNEND PERSONEEL ter voorbereiding van een FUNCTIONERINGSGESPREK 2. I Enkele richtlijnen en

Nadere informatie

Mediawijs met Kidsweek in de Klas

Mediawijs met Kidsweek in de Klas Handleiding 2015-2016 Mediawijs met Kidsweek in de Klas Inhoud 1. Inleiding pag.2 Mediawijs met Kidsweek in de Klas 2. Opbouw methode pag.3 Les 1 Inzicht hebben in de medialisering van de samenleving Les

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2 (Teambegeleider) PORTFOLIO OPDRACHT IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2.1

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2 (Teambegeleider) PORTFOLIO OPDRACHT IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2.1 KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2 (Teambegeleider) PORTFOLIO OPDRACHT IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2.1 Portfolioopdracht 2.1; Zelfanalyse Naam Adres Vereniging Praktijkbegeleider Docent

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud Inhoud BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst Inleiding 3 1. Hoe belangrijk is de POK eigenlijk? 5 2. Wat moet er in de POK staan? 6 2.1 De administratieve gegevens 6 2.2 De algemene

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Portfolio-opdracht 1 O 2 Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) De Handelsroute Uitgeverij Sarphati Niveau Keuzedeel Kwalificatie Dossierdatum 2 Ondernemend gedrag Niveau 2-dossiers Kerntaak en werkproces

Nadere informatie

Begeleide interne stage

Begeleide interne stage Ik, leren en werken Begeleide interne stage Deel 2 Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Marian van der Meijs Inhoudelijke redactie: Titel: Ik, leren

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

Instructie BTW-Aangifte

Instructie BTW-Aangifte Instructie BTW-Aangifte Voor de belastingdienst moet u elk kwartaal BTW-aangifte doen. U krijgt hierover elk kwartaal een brief van de belastingdienst met de titel : Aangifte Omzetbelasting. Dit is de

Nadere informatie

Praktijkwerkboek AKA. Dataverwerking. Mutaties doorvoeren... 8 In deze opdracht voer je mutaties door in een databestand.

Praktijkwerkboek AKA. Dataverwerking. Mutaties doorvoeren... 8 In deze opdracht voer je mutaties door in een databestand. Praktijkwerkboek AKA Dataverwerking 1 Inhoud Een ander woord voor gegevens is data. Elk bedrijf werkt met data. Dat kunnen bijvoorbeeld data zijn over klanten, zoals de naam en het adres. Het kan ook gaan

Nadere informatie

De wizard leidt u in een aantal stappen door de migratie van uw gegevens uit de oude versie van Compleet boekhouden naar de nieuwe versie.

De wizard leidt u in een aantal stappen door de migratie van uw gegevens uit de oude versie van Compleet boekhouden naar de nieuwe versie. Welkom bij de migratie wizard De wizard leidt u in een aantal stappen door de migratie van uw gegevens uit de oude versie van Compleet boekhouden naar de nieuwe versie. De migratie bestaat uit een aantal

Nadere informatie

Werken in de techniek

Werken in de techniek 08740 Arbeidsmarkt Assistent 05-06-2008 10:44 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 Werken in de techniek Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Wat laat je zien? Je komt op tijd en houdt je aan afspraken Je assisteert

Nadere informatie

Kop. Romp. Lesbrief Zoekgedrag Leerjaar 1-Profiel 1,2,3

Kop. Romp. Lesbrief Zoekgedrag Leerjaar 1-Profiel 1,2,3 Lesbrief Zoekgedrag Leerjaar 1-Profiel 1,2,3 Tijd: 45 50 minuten Kop Introductie Introduceer de opdracht kort: Informatie opzoeken op internet gaat snel en is gemakkelijk toegankelijk. Soms is het niet

Nadere informatie

Competentieprofiel Werkbegeleider

Competentieprofiel Werkbegeleider Competentieprofiel Werkbegeleider Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl E info@calibris.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Stageverslag klas 9 Parcival College 2013 Inhoudsopgave Stages Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Tijdens je stage Doel van de stage Stageprogramma Voorbereiding en afsluiting Waar moet je op letten

Nadere informatie

Module 1 Maak een plan

Module 1 Maak een plan Geleerd in vorige presentatie Module 1 Maak een plan Les 2. Creëer rust en vertrouwen met een goed financieel plan Falen a.g.v. slechte financiële planning Business Plan op 1 A4 van visie naar actie O.G.S.M.

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Google naar Instructieposter, kies daar goede voorbeelden uit (korte en krachtige teksten, afbeeldingen) die u in bij opdracht 2 kunt gebruiken 1.

Google naar Instructieposter, kies daar goede voorbeelden uit (korte en krachtige teksten, afbeeldingen) die u in bij opdracht 2 kunt gebruiken 1. Handleiding Les 1 Deze schrijfles is de derde waarin leerlingen oefenen in het genre instrueren. Het is een oefenles: leerlingen passen de schrijfstrategie KLUNS toe, die trouwens in deze les verkleind

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 1 van 6 Vragen competentiescan POP Overige Functies Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie

administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie Examen VMBO-GL 2012 gedurende 240 minuten CSPE GL administratie - handel en administratie - handel en verkoop - mode en commercie Bij dit examen horen een bijlage, een uitwerkbijlage en digitale bestanden.

Nadere informatie

Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer

Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer Als je klaar bent met de opleiding Van deskundige naar trainer en alle opdrachten gemaakt hebt, kun je examen doen. Dat is facultatief en je betaalt

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016 Sectorwerkstuk Theoretische Leerweg Klas 4 TL/M 2015-2016 Naam leerling Naam mentor/begeleider Inleiding Met het maken van dit sectorwerkstuk oefen je vaardigheden die je als leerling van het VMBO nodig

Nadere informatie

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies. U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.nl Samenvatting Het woord samenvatting zegt hier natuurlijk eigenlijk

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18 15 De werkbegeleider Samenvatting De werkbegeleider heeft een belangrijke rol binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Zij helpt de student zich het vak eigen te maken en leert tegelijkertijd zelf hoe zij

Nadere informatie

Ontwikkelingsgericht meten en beoordelen Uitgangspunten en stroomschema digitale omgeving

Ontwikkelingsgericht meten en beoordelen Uitgangspunten en stroomschema digitale omgeving Ontwikkelingsgericht meten en beoordelen Uitgangspunten en stroomschema digitale omgeving Uitgangspunten De student ontwikkelt in een praktijkomgeving zijn/haar vaardigheden, handelingen en gedrag aan

Nadere informatie

HOW TO: OMGAAN MET SLECHT FUNCTIONERENDE MEDEWERKERS

HOW TO: OMGAAN MET SLECHT FUNCTIONERENDE MEDEWERKERS HOW TO: OMGAAN MET SLECHT FUNCTIONERENDE MEDEWERKERS INTRODUCTIE Elk bedrijf krijgt wel eens te maken met een medewerker die niet functioneert zoals gehoopt. Dat is vervelend voor zowel de medewerker als

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

BOEKHOUDING EN FINANCIERING

BOEKHOUDING EN FINANCIERING graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop BOEKHOUDING EN FINANCIERING Inhoudsopgave Inleiding 1. Het financiële deel van het ondernemingsplan 2. Het beoordelen van uw financiële

Nadere informatie

Deelopdracht 3 Werkoverdracht

Deelopdracht 3 Werkoverdracht Deelopdracht 3 Werkoverdracht Onderstaande leerstappen voer je tijdens de opdrachten uit. 3.1 Observeren werkoverdracht a. Observeer hoe de informatie-uitwisseling (overleg) bij een ploegoverdracht plaatsvindt.

Nadere informatie

Inhoud. Mijn leven. ik regel mijn geldzaken

Inhoud. Mijn leven. ik regel mijn geldzaken Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Bewaren...5 Hoofdstuk 2 Administratie...7 Hoofdstuk 3 Inkomsten... 8 Hoofdstuk 4 Uitgaven... 10 Hoofdstuk 5 Sparen... 12 Hoofdstuk 6 Verzekeringen...15 Hoofdstuk 7 Begroting...

Nadere informatie

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE STUDENT EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K0440 2. INFORMATIE VOOR DE STUDENT Versie 1.0 31.05.2016 Informatie Deze informatie is voor jou omdat je examen gaat doen in het keuzedeel Verrijking

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding

CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding CBL STAGEWERKBOEK Afdelingsmanager handleiding centraal bureau levensmiddelenhandel 1 stagewerkboek handleiding voor de praktijkopleider (Afdelingsmanager) 1 Copyright 2012 OVD Educatieve Uitgeverij bv

Nadere informatie

Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen.

Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen. Dit document hoort bij de training voor mentoren blok 4 coachingsinstrumenten, leerstijlen. Leerstijlentest van David Kolb Mensen, scholieren dus ook, verschillen nogal in de wijze waarop ze leren. Voor

Nadere informatie

Workshop Solliciteren

Workshop Solliciteren Workshop Solliciteren Haagse Hogeschool Maandag 4 maart Saskia Slotboom Poll - Ik heb al een stageplek - Ik heb ideeën over waar ik stage wil lopen - Ik heb nog geen idee Workshop Solliciteren Tips om

Nadere informatie

Het ondernemingsplan

Het ondernemingsplan Meesterproef Dienstverlening & Commercie Meesterproef D&C - Ondernemingsplan Het ondernemingsplan Pleincollege Nuenen Schooljaar 2015/2016 1 Inhoud 1. Korte inleiding... 3 2. Het ondernemingsplan... 4

Nadere informatie

Functioneringsgesprek

Functioneringsgesprek Naam van het instrument Onderdeel van Functioneringsgesprek Aandachtsgebied functioneren en beoordelen Inleiding Een functioneringsgesprek dat regelmatig (bijvoorbeeld een keer per jaar) wordt gehouden,

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

De nieuwe zorgmedewerker

De nieuwe zorgmedewerker Werkblad De nieuwe zorgmedewerker De zorg verandert in snel tempo. Ook jouw rol als verzorgende of helpende verandert: meer aandacht voor individuele cliënten en hun netwerk. Werken met een zorg-leefplan

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Werken als specialist in de mode

Werken als specialist in de mode 1 2 3 4 5 Werken als specialist in de mode Specialist mode/maatkleding Wat laat je zien? Je toont passie voor het maken van mode Je zet je talenten in en staat open voor reacties Je ontwikkelt een eigen

Nadere informatie

Praktijkinstructie Dataverwerking 1 (CSE02.1/CREBO:50236)

Praktijkinstructie Dataverwerking 1 (CSE02.1/CREBO:50236) instructie Dataverwerking 1 (CSE02.1/CREBO:50236) pi.cse02.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

MaS Instructie Stagerage

MaS Instructie Stagerage Hieronder vind je een uitgebreide instructie voor de website Stagerage. Stap 1: Inloggen en aanmelden: 1. Ga naar de website van MaS Gennep: www.masgennep.nl. Op deze site vind je een link naar Stagerage:

Nadere informatie

Werken op een servicedesk

Werken op een servicedesk 10 BEROEPSTAAK Werken op een servicedesk Opleiding MEDEWERKER ICT 69310128 Bestelnummer 00615780011 COLOFON Leden werkgroep Wilfred Kempers en Ton Zuijderduin Ontwikkelgroepleider Taco Vos Eindredactie

Nadere informatie