20 ICT middelen inzetten. 21 Boekhouden en saiarisadministratie bekijken. - Opstalverzekering - Bedrijfsschadeverzekering - Rechtsbijstandverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "20 ICT middelen inzetten. 21 Boekhouden en saiarisadministratie bekijken. - Opstalverzekering - Bedrijfsschadeverzekering - Rechtsbijstandverzekering"

Transcriptie

1 - Opstalverzekering - Bedrijfsschadeverzekering - Rechtsbijstandverzekering Als ondernemer ben je wettelijk aansprakelijk voor schade die door een werknemer tijdens het werk wordt veroorzaakt. Je kunt ook aansprakelijk gesteld worden als een klant door achterstallig onderhoud aan je bedrijfspand schade ondervindt. Maar je kunt ook aansprakelijk gesteld worden als je de Arbeidsomstandighedenwet niet naleeft en je personeel ondervindt daar schade van. Je moet zorgen voor een veilig en praktisch Ingericht bedrijf. Om niet zelf op te draaien voor deze kosten, sluit je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af. De polis dekt overigens geen schade die je had kunnen of moeten voorkomen. Een goederen- en inventarisverzekering dekt de schade van de inboedel van je bedrijf bij bijvoorbeeld brand. Een opstalverzekering dekt de schade bij bijvoorbeeld brand aan het gebouw. Een bedrijfsschadeverzekering dekt de schade die ontstaat na brand of diefstal. Als je bedrijf stil komt te liggen, verdien je niets. De verzekering vergoedt deze kosten. Een rechtsbijstandverzekering regelt juridische hulp. Juridische hulp kan wenselijk zijn bij bijvoorbeeld arbeidsconflicten, conflicten met leveranciers en overheid. 20 ICT middelen inzetten Uit recent onderzoek is gebleken dat nog maar weinig ondernemers in het midden en kleinbedrijf op de hoogte zijn van alle mogelijkheden van ICT. De meeste ondernemers zijn bekend met het internet, en softwareprogramma's. Maar datje erg voordelig kunt bellen via internet, datje een netwerk moet beveiligen of datje je computer moet beveiligen is minder bekend. Hetzelfde geldt voor het 'koppelen' van handelingen door optimaal gebruik te maken van software. Een manier om dit voor je eigen bedrijf te analyseren en mogelijkheden te bekijken is het inzetten van een ICT specialist. Je kunt in ieder geval beginnen met het opzetten van een eigen website. Wist je dat gemiddeld 81% van alle klanten zich oriënteert op internet? 21 Boekhouden en saiarisadministratie bekijken Uit onderzoek blijkt dat ondernemers met een goede en bijgewerkte administratie een kleinere kans hebben om failliet te gaan. De administratieplicht is overigens bij wet vastgesteld in het Burgerlijk Wetboek. In de administratie moeten bezittingen, schulden en verplichtingen van de onderneming i vastgelegd zijn. Een ondernemer is verder verplicht de 26 KOC Nederland 2007 KOC Nederland

2 regels noem je dan je arbobeleid. De arbowet zegt datje een preventiewerker moet aanstellen (in kleine bedrijven is dit vrijwel altijd de ondernemer) die ervoor moet zorgen datje personeel en stagiaires de regels kennen en naleven. 17 Code volgen De Code van de kapper is een klein boekje waarin precies staat waaraan je bedrijf zich moet houden volgens de wet. Daarnaast staan er richtlijnen in waaraan je je kunt houden. Deze richtlijnen zijn opgesteld door de branche. De wetten en richtlijnen zijn gericht op de onderwerpen hygiëne, arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu. Naast wet- en regelgeving en branchespecifieke richtlijnen staan er onder andere praktische tips en de erkenningsregeling in. Met de Code en checklist risico inventarisatie en evaluatie analyse stel je een arbobeleid op conform de arbowet Je leest een korte samenvatting van de wet in bijlage 1.3a. Je zorgt als preventiemedewerker in je bedrijf dat de leerling de regels die je hebt opgesteld in je arbobeleid naleeft. Je zorgt op deze manier voor een veilige en gezonde werkomgeving. - facturen die je uitschrijft; - facturen die je moet betalen; - uitgaven en ontvangsten; - privé-gebruik van goederen en diensten. Je kunt je administratie zelf doen of je kunt de administratie uitbesteden aan een administratiekantoor. 22 Archiveren Als je je administratie gaat archiveren, kun je dat zowel op papier als digitaal doen. Ais je met ordners werkt, breng je elk jaar je ordners naar bijvoorbeeld de zoider. Wel bereikbaar, maar uit het zicht. Als je digitaal archiveert, moetje rekening houden met een aantal zaken. Je moet de vragen 'Hoe sla ik gegevens op?', 'Waar sla ik gegevens op?' en 'Welke gegevens sla ik op?' beantwoorden. Als antwoord op de vraag 'Hoe sla ik gegevens op?' moetje rekening houden met de snelle ontwikkelingen op ICT gebied. De bestanden moeten wel zeven jaar leesbaar blijven. Op de vraag 'Waar sla ik mijn gegevens op?'is het van belang om de ontwikkelingen van de manieren om gegevens op te slaan bij te houden. Zo kun je ze tijdig over zetten. Op de vraag 'Welke gegevens sla ik op?'is het antwoord datje niet alles hoeft te digitaliseren. Brieven die via de post binnenkomen bewaar je gewoon in een ordner. En oude documenten hoefje ook niette scannen. In een digitaal 24 KOC Nederland 2007 KOC Nederland

3 Op de volgende pagina kun je weer kiezen. Je kunt kiezen uit Aangifte doen, Belastingen, Veranderingen, Elektronisch aangifte doen en Overigen. Als je op één van deze opties klikt, krijg je meer informatie over dat onderwerp. Op de afbeelding is gekozen voor Aangifte doen, belastingen en premies betalen. Als je op deze optie klikt krijg je onderstaande afbeelding. Er staat algemene informatie over Aangifte doen, belastingen en premies betalen. In de linkerkolom kun je meer informatie kiezen over het onderwerp. Zo kun je steeds specifiekere informatie krijgen. Je kunt altijd zien waar je bent op de site. In 24 Afspraken maken Voordat je met een leerling aan de slag gaat, maak je een aantal afspraken. Met jezelf, met de leerling en met de school. Je stelt als een leerlingenprofiel op en een bedrijfsprofiel. In het leerlingenprofiel staat welke (optimale) stagiaire je voor ogen hebt. In het bedrijfsprofiel staat een korte, herkenbare beschrijving van je bedrijf. Voorbeelden van een format (formulier met vaste formule) van zowel een leerlingenprofiel als een bedrijfsprofiel vind je achter de TAB Bijlagen of in het Kwaliteitshandboek. Na het opstellen van de profielen nodig je leerlingen uit, die graag in jouw bedrijf stage willen lopen. Je voert sollicitatiegesprekken. Als de leerling en jij een goede match lijken te vormen, sluit je met de school een stageovereenkomst af. Deze overeenkomst kent verschillende benamingen, bijvoorbeeld POK (praktijkovereenkomst) en SOK (stageovereenkomst). De inhoud van deze overeenkomsten kan verschillen. Lees de tekst voordat je de overeenkomst tekent. Plan besprekingen aan het eind van de dag of aansluitend. aan de tunch.stel een eindtijd vast. 22 KOC Nederland 2007 KOC Nederland

4 - wie controleert de voorraad? - wie controieert de bestellingen? 14 Wet- en regelgeving bekijken In Nederland gelden een aantal wetten en regels waaraan bedrijven en ondernemers moeten voldoen. Deze wetten veranderen regelmatig. Om op de hoogte te blijven van deze veranderingen kun je de Kamer van Koophandel bezoeken of bijvoorbeeld kijken op de site Typ in het zoekvenster wetten en regels. Klik in de rechterkolom onder Kies resultaten 'Bedrijvenlokef aan. Klik dan op optie 1 (rood kader op afbeelding). "rêjk ^ thpprinjwi ^eeatla ^Uno«wwrt.Ut -jai*t»fptey«ffc htibedrijvenloket wdlcn(and>arkwd>no«1f Zevk binnen reiultatan Zoekresultaten Er ïijn f» documantan gavandan. 1. Badi^ranlokat - Niauw* «attan an reg«l«... UM ngto Hituna r»«al< Subiidiai Op 17 «n 10 m Bvdnrrenlohat p«r KlorgoR «n ch4t niet» Arbo Nleu n raga(«dal* pagina Print Stuur door... /«lb«drijv«nlol(db(ukb) Z. Badrijvantakst - Sitemap... Zakandaen mm da everh«ld Kkuna ivbttan «n n BaUcting» adininirrati* BQvardianan Sont». Niai en r«ffbla HuliVoAing Bounan s.- /tieadrijvantabatf'takb) 3, Badhjvanlokat- Nlauwa iiattan an ragal*... UM rada Nlw*» rwflvla SubiMIa* Op 17 an IB m BtdrIJveniekat par telifoon vn ehat nlst. en nqtüi tl enihmbnian Niauwu Hrttah an ra«(.> V ^ OailriJwenr»h«trerthMHa BadriiriovardnchKs) Ciilm w tntndi <13) nrunninnq (S) loimvau* (S) InUnutianMl <2) Milisu <3) ovengu endsnuarpan (12) Pananaal (15) HuulUtBn per bran Hin'rtterle Van FcMndan (34M) Katnir van Koophandel (20S4} Mlniitorla V«n VROM (2284) Miniitvrii van SZW (1436) Hlni>tari«van UJV11302) MIntitan* Van OCW (MS) MinlDUrie Vin VWS (406) Mlniftori* van KK (3«0) lntdmatiom«hindarmman,n (3") - Hoe lang mag een leerling van jou aan het begin van de opleiding over een werkproces doen en hoe lang aan het eind van de opleiding? - Wanneer vind ik dat de leerling zelfstandig een werkproces kan uitvoeren? - Welke competenties moet de leerling aan het eind van de opleiding ontwikkeld hebben? - Welke werkprocessen starten op school? - Welke eindigen in het bedrijf? - Welke worden helemaal op school of in het bedrijf uitgevoerd? Als je deze vragen hebt beantwoord, kun je aan de slag met het begeleiden. Je kunt de voortgang controleren met behulp van een Persoonlijke ontwikkelingsmeter (POM). In de POM staat een deel van een werkproces of criterium beschreven in de eerste kolom. In de tweede kolom lees je een beschrijving wanneer de leerling nog niet voldoet aan de gestelde eis. Het advies is om de opdracht te herhalen. In de tweede kolom lees je waar een leerling aan het begin van de opleiding of het oefenen moet voldoen. In de derde kolom waar de leerling aan het eind van de opleiding of na meerdere malen oefenen. Hier is sprake van ervaring met het werkproces en wel zodanig, dat je er als leerling direct mee aan de slag kan in het beroep. De vierde kolom is van de 'expert'. Dit biedt de leerling groeikansen. In deze kolom voldoet de leerling ruim aan de gestelde eisen. 20 KOC Nederland 2007 KOC Nederland

5 loon van medewerkers. Indirecte kosten zijn niet direct toe te rekenen aan je behandelingen en producten. Voorbeelden zijn telefoonkosten, verzekeringen en kosten voor het uitbesteden van de boekhouding, b vaste en variabele kosten Vaste kosten zijn, binnen bepaalde grenzen, onafhankelijk van de productie omvang. Hieronder vallen bijvoorbeeld de afschrijving van je bedrijfspand, je apparaten en je eigen loon. Variabele kosten variëren met het aantal klanten dat je in je bedrijf behandelt en het aantal producten dat je verkoopt. Hieronder vallen bijvoorbeeld de inkoop en het onderhoud van de apparaten. Je berekent de kostprijs om er voor te zorgen dat je bedrijf kan blijven bestaan. Stel dat je als ondernemer 40 uur per week werkt. Dan werkje per jaar 2080 uur. Per jaar gaat een ondernemer gemiddeld 25 dagen op vakantie. Dat is 200 uur. Er zijn elk jaar 8 feestdagen, waarop je bedrijf niet geopend is. Dat is 64 uur. En dan is de gemiddelde ondememer 86 uur ziek of naar de dokter per jaar. Als je 40 uur per week werkt betekent dat je niet elk uur in de week wat verdient. Per week besteed een gemiddelde kapper 10 uur aan andere, niet betaalde, ondernemerstaken. Dat betekent dat je per week maximaal 23 uur behandelingen uitvoert. In die 23 uur moetje dus voldoende verdienen om van te leven en je bedrijf draaiende te houden. Als je een willekeurige verkoopprijs neemt, zou dat wel eens niet kunnen kloppen. per periode welke competenties de leerling in een bepaalde periode gaat ontwikkelen en hoe ze dat gaat doen. Om de planning en de voortgang te bewaken vul je regelmatig, bijvoorbeeld elke maand een voortgangsrapportage in. De rapportage bespreek je met de leerling. Je geeft feedback op verbeterpunten. De rapportage bewaar je in je administratie. Een kopie lever je volgens afspraak met de school in bij de praktijkbegeleider. 27 Plannen en organiseren Wanneer je je werkzaamheden goed kunt plannen en organiseren, houd je overzicht. Je hebt dan voldoende tijd voor uitvoerende taken, begeleiding en de overige activiteiten. Binnen je werk en daarbuiten. Wr ëê ^Mo^m d^émï!^<m: 'èjêmëm-'s É mè^mm r'^ "'*'"' SI J É n j ' é ï l i É r l S i j i i :, '';" ' _'-., lmn)5i) JiU^'ïojg5(oj ^!Ji2.if J5 ^: ' -- '.-,5'i^t=(oJ(o)'P g}[ng[o)5fe[fij5glf y^!2)ï3i o!.._ " - 18 KOC Nederland 2007 KOC Nederland

6 P of er knelpunten of verbeterpunten zijn en hoe je deze punten kunt oplossen. 9 Trends en ontwikkelingen volgen Als ondernemer volg je de trends en ontwikkelingen in de branche natuurlijk op de voet. Je bezoekt vakbeurzen, volgt lezingen, lees vakliteratuur, organiseert trainingen of volgt een workshop. Als praktijkopleider volg je ook de trends en ontwikkelingen op onderwijsgebied. Om de ontwikkelingen te volgen, kun je bijvoorbeeld regelmatig contact opnemen met de praktijkbegeleider van de school, de opleidingsadviseur van KOC Nederland, de krant lezen of op het internet kijken. Als je op het internet kijkt, moetje een aantal zaken checken om zeker te weten datje informatie betrouwbaar is. De zaken die je in ieder geval checkt zijn: de datum van het artikel en de herkomst. Als je meerdere bronnen raadpleegt en de informatie uit de verschillende bronnen komt overeen, heb je grote kans dat de informatie klopt. 10 Reflecteren Je kent vast wel de kreet 'Een leven lang Ieren'. Als praktijkopleider betekent dit datje je competenties voor het graag van hun fouten, de beslissers weten graag precies wat ze moeten doen en zijn goed geholpen met een stappenplan en de onderzoei<ers gaan eerst op onderzoeic uit, raadplegen verschillende bronnen en komen dan pas in actie. Niemand past precies in een groep en zeker niet wanneer je ervaring hebt opgedaan met leren. Net als de vier hoofdgroepen, waarop je de manieren van leren kunt indelen, kun je ook de manier waarop je leiding kunt geven indelen in vier hoofdgroepen. De vier Ieiderschapstijlen zijn: - opdrachtstijl; - de overtuigende stijl; - de participatiestijl; - de delegatiestijl. Bij de opdrachtstijl geef je weinig ruimte voor initiatieven. Je geeft een opdracht en die moet ook precies zo worden uitgevoerd. Bij de overtuigende stijl laatje iets meer ruimte voor initiatief. Je legt de opdracht,--* uit en controleert de opdracht tijdens de uitvoer. Je geeft feedback na de uitvoer. Bij de participerende stijl laatje de leerling meedenken over de uitvoer van de opdracht en bij de delegatiestijl laatje de leerling zelf initiatieven nemen. Als je je manier van 16 KOC Nederland 2007 KOC Nederland

7 6. Richt je niet op kinderen of i<wetsbare groepen. 7. Wees voorzichtig bij gevoelige onderwerpen (deni< aan het milieu, kansspeien of genotsmiddelen) 8. Denk aan afspraken over ongeadresseerd reclamedrukwerk en reclame via Zorg dat de inhoud van je reclame waar is en te achterhalen. 10. Zet duidelijk je naam of de naam van het bedrijf in je advertentie. [Bron: reclame code commissie] Je kunt meer lezen over deze tips op 8 Marketingplan bijstellen Als je je marketingplan gaat bijstellen weetje watje bedrijfsformule is. Je weet watje aanbiedt (welke producten en diensten) tegen welke prijs. Je weet watje doelgroep is (welke klanten in je bedrijf komen) en waar je bedrijf gevestigd is. Je weet hoe je de naamsbekendheid van je bedrijf vergroot en of je personeel in dienst hebt. Je weet wie je concurrenten zijn en wat ze aanbieden en je kent de branche. Kortom: je gaat uit van een bestaande situatie. Deze situatie ga je bekijken en bijstellen. Waar zitten de knelpunten en hoe kan ik deze knelpunten oplossen? Om deze knelpunten en verbeterpunten demonstratie geven. Je kunt de instructie 'in zijn geheel' of in stappen opdelen. Hoe je instructie geeft, hangt af van het werkproces of taak, van de leerstijl van de leerling en haar niveau en van de manier van instrueren, die het beste bij jou past. Het is belangrijk datje leerling de instructie goed begrijpt. Dat motiveert om enthousiast aan de slag te gaan. Maar het is net zo belangrijk dat de tijd, die het geven van de Instructie kost, past binnen het bedrijfsbelang. Maar een goede instructie aan het begin van een nieuw werkproces betaalt zich zelf terug. De leerling kan waarschijnlijk sneller zelfstandig het hele werkproces uitvoeren. 31 Opleiden Competentiegericht opleiden is Een POM formulier fs een een manier van opleiden waarbij ; persoonlijke' de leerling centraal staat en de r' ontwikkefingsmeter. Je praktijk leidend is. De leerling ^ kunt het niveau van de gaat gedurende de opleiding \ leerling meten met het steeds zelfstandiger werken en f formutier; De leerling kan krijgt de ruimte om zelf te plannen \ het formulier ook zelf binnen de kaders en \_ fnvullen(reflectie). 14 KOC Nederland 2007 KOC Nederland

8 en zwakten, kansen en bedreigingen. Door goed na te denken over je sterke en zwakke punten en je kansen en bedreigingen krijg je een goed beeld van de organisatie in je bedrijf. Je kunt eenvoudig verbeterpunten aangeven. Sterkten en zwakten kun je in het bedrijf verbeteren. Kansen kun je benutten en bedreigingen moetje uit de weg gaan. 7 Reclame maken Reclame maken kan aan een aantal regels gebonden zijn. Het hangt er van waar je reclame maakt, hoe je reclame en waarvoor je reclame maakt of er regels zijn en wat die regels zijn. Voor buitenreclame heb je meestal een vergunning nodig. De vergunning kun je aanvragen bij de gemeente waarin je bedrijf gevestigd is. De voorwaarden verschillen per gemeente. Meestal gelden er in het centrum strengere regels dan in de buitenwijken. Als je een uithangbord aan je bedrijf wilt hangen of een bord op de stoep wilt zetten, maak je gebruik van de openbare ruimte van de gemeente. Voor dit gebruik betaal je precariorechten of reclamebelasting. Het bedrag verschilt per gemeente. Soms is dit bedrag al verrekend in de reclamevergunning. Je moet deze vergunning dan jaarlijks opnieuw aanvragen. Als je meedoet aan een winkelweekactie waarbij gratis loten worden uitgedeeld en minimaal 10 bedrijven aan meedoen, krijg je te maken met de kansspelbelasting. Je vraagt een vergunning aan bij de Kamer 32 Coachen De taak van de praktijkopleider binnen het competentiegericht opleiden is veranderd ten aanzien van het 'oude' onderwijs. Voorheen bepaalde de school hoe de opleiding verliep en nu kun je als praktijkopleider meedenken. Coachen betekent de leerling begeleiden tijdens de opleiding. Zodanig dat er een blijvend positief verschil ontstaat in de ontwikkeling tussen het begin en eindsituatie. Deze ontwikkeling vindt van begin naar eind steeds meer plaats door zelfsturing. De coach herkent leerstijlen en onderlinge achtergrondverschillen tussen de leerlingen en speelt hier op in. De coach wijst op het plan van aanpak en de mogelijkheid om dit aan te vullen, gebruikt de aangeboden verschillende werkvormen en vraagt, confronteert, controleert of geeft support als de leerling dat nodig heeft. De coach evalueert regelmatig met de leerling en stelt in overleg de leerroute bij. Aan de start van de opleiding 12 KOC Nederland 2007 KOC Nederland

9 Functioneringsgesprek Een functioneringsgesprek is een gesprek wat meestal één of twee keer per jaar plaatsvindt tussen de werkgever en een personeelslid. Als een leerling stage loopt in je bedrijf, kun je ook een functioneringsgesprek houden. In het gesprek bespreek je hoe de leerling haar taken uitvoert. De relatie tussen jou en de leerling wordt ook besproken. Je houdt een functioneringsgesprek om de kwaliteit van de diensten te verbeteren en de motivatie van de leerling te vergroten. Begin een functioneringsgesprek met een goede voorbereiding. Bekijk het POP van de leerling en lees het verslag van het vorige functioneringsgesprek. Leg een formulier voor functioneringsgesprekken klaar. Open het gesprek en stel de leerling op haar gemak. Vertel het doel van het gesprek. Kijk dan terug op het vorige gesprek: zijn de afgesproken doelen gerealiseerd? Zo nee, waarom niet? Vraag dan hoe de leerling vindt dat het gaat. Vraag naar wat er goed ging en wat er nog beter kan. Zoek samen naar oplossingen en stel een doel. Breng dan je eigen punten naar voren. Controleer of de boodschap is aangekomen. Maak duidelijke afspraken en een taakverdeling. Vat alle afspraken samen. Vraag wat de leerling van het gesprek vond. Vul samen het formulier in en onderteken dit allebei. Het kan je eigen ervaring zijn, maar ook de houding van de leerling of de eerste indruk, de situatie of de klant. Als je weet watje gaat beoordelen, kun je je makkelijker richten op feiten. 35 Voortgang beoordelen Als praktijkopleider heb je voor de leerling in ieder geval twee rollen: de rol van begeleider en de rol van beoordelaar. In de rol van begeleider bouw je een vertrouwensrelatie op met de leerling. Ze weet datje haar wilt begeleiden naar het diploma. In de rol van beoordelaar heb je die niet. Je zegt precies hoe het er voor staat. Deze twee rollen kunnen verwarring scheppen voor de leerling. Je voorkomt dit door van te voren aan te geven wanneer je begeleidt en wanneer je beoordeelt. iicom afspraken na. Bij het beoordelen van de voortgang De leerling spiegelt gebruik je een formulier zich aan jou: goed voortgangsrapportage, een POMformulier of een formulier van de school. voorb^td doet vóigén! 36 Feedback geven Feedback geef je om te zorgen dat de leerling zich verder kan ontwikkelen. Je moet oppassen datje feedback niet als kritiek ervaren wordt door de leerling. Je kunt dit meestal voorkomen als je benoemt wat je gezien hebt. Hang er geen oordeel aan. 10 KOC Nederland 2007 KOC Nederland

10 Als afronding van het gesprek vat je het gesprek samen in je eigen woorden. Je controleert of je gesprekspartner het hier mee eens kan zijn. 3 Afstemmen Als je een boodschap ontvangt van je gesprekspartner, komt er ongemerkt een heel proces bij kijken. Als je weet dat er per minuut ongeveer prikkels op je af komen, kun je je voorstellen datje een selectie maakt van al deze informatie. Je hersenen 'filteren' alles wat er binnenkomt De meeste prikkels komen er niet in, een deel gaat naar je 'onderbewuste' en een klein deel gebruik je direct. Natuurlijk gaat dit 'selectieproces' bij iedere persoon anders. Waardoor iedereen anders naar situaties kijkt en ze anders ervaart. Daarom is het belangrijk datje 'kijkt' naar de persoon waarmee je praat en controleert of de afspraken die jij denkt gemaakt te hebben, ook begrepen zijn door de ander. Bij afstemmen kun je denken aan hoe de boodschap overkomt bij je gesprekspartner, maar ook aan het informeren van derden. Belangrijke afspraken die je met je leerling maakt in je bedrijf koppel je terug naar de praktijkbegeleider van de school. 38 Personeelsbeleid ontwikkelen Als je je personeel aan je bedrijf wilt binden, kun je als werkgever een personeelsbeleid ontwikkelen wat daar bij aansluit. Plan functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken voor het hele jaar. Bespreek tijdens de functioneringsgesprekken ook de trainingen of andere scholing die je werknemer wenst of die jij wenselijk vindt. Richt je personeelsbeleid verder zo in, datje personeel gemotiveerd wordt om voor jou te werken en door jou gewaardeerd wordt. 39 Personeel coachen Voordat je je personeel gaat coachen, moetje weten wat coachen is. Naast het geven van instructies laat je je werknemer ook ontdekken wat er goed gaat en wat niet. Dat vraagt soms veel geduld. Natuurlijk speelt het ook mee hoe je iets zegt of vraagt. Waar leg ik de klemtoon in de zin? en Wat wil ik eigenlijk zeggen? is watje je voordat je de zin uitspreekt moet realiseren. En dan is het ook nog zo dat alleen gesprekken voeren je nog niet tot een coach maakt. Het gaat ook om het motiveren en stimuleren van je leerling of personeel. Je moet zien waar de leerling of medewerker kan gaan bloeien en hoe ze dat kan bereiken. Je moet haar ook de 8 KOC Nederland 2007 KOC Nederland

11 Ik reageer flexibel op onverwachte situaties Ik ben eerlijk en betrouwbaar Ik weet wat haalbaar is in mijn bedrijf en wat niet. Ik neem graag een initiatief Ik heb nooit last van stress Ik heb veel vakkennis en ervaring Ik kan goed plannen en organiseren Ik heb financieel inzicht Ik ben creatief en vind overal een oplossing voor Ik kan mezelf goed motiveren om iaan het werk te gaan I Ik kan goed en snel de Juiste ik kan goed onderhandelen Ik kan goed communiceren met klanten, leveranciers, leerlingen en docenten. Ik kom afspraken op tijd na E 1 41 Investeringsbegroting maken Een investeringsbegroting maak je als je een onderneming start of reorganiseert. Investeren wil zeggen datje nieuwe bedrijfsmiddelen aanschaft. Uitgaven die voortkomen uit de onderneming zijn geen investeringen maar kosten. Deze kosten zetje in de exploitatierekening. In een investeringsbegroting staan vaste activa, vlottende activa, kosten voor levensonderhoud en de post onvoorzien. Voorbeelden van vaste activa zijn: computer, printer en meubilair. Voorbeelden van vlottende activa zijn:voorraden of voorfinanciering van de BTW. Kosten voor levensonderhoud kun je opvoeren als je nog niet voldoende omzet om van te kunnen leven. Om onvoorziene kosten te kunnen dekken voer je de post onvoorzien op. Als je een bedrijf start kun je aanloopkosten opvoeren. Aanloopkosten zijn bijvoorbeeld kosten voor het uitvoeren van een marktonderzoek, kosten voor visitekaartjes en briefpapier en de opening van je bedrijf. 42 Jaarrekening lezen Een jaarrekening bestaat meestal uit een balans met een toelichting hierop en een expioitatiebegroting met eventueel een toelichting hierop. Er kan ook een directieverslag bijzitten en een accountantsverklaring. De balans is een berekening 6 KOC Nederland 2007 KOC Nederland

12 22 Archiveren Financiële administratie bijiiouden Afspraken nfiai<en Voortgang controleren Rapporteren Plannen en organiseren Leerstijlen herkennen en leiding geven Observeren Instrueren Opleiden Coachen Begeleiden Objectief beoordelen Voortgang beoordelen Feedback geven Beoordelen Personeelsbeleid ontwikkelen Personeel coachen Personeel en organisatie Investeringsbegroting maken Jaarrekening lezen Ondernemingsplan opstellen 48 Algemene tips 48 Hulpmiddelen en bronnen 50 Erkenningsreglement De hoofdpunten uit het erkenningsreglement zijn: 1. Je biedt de leerling een veilige werkomgeving waarin ze competenties kan ontwikkelen voor haar toekomstig beroep. 2. Je biedt de faciliteiten om de leerling op te leiden, (tijd, ruimte, middelen). 3. Je hebt een leerlingenprofiel en een bedrijfsprofiel opgesteld. 4. Je gebruikt het kwaliteitshandboek. 5. Je communiceert regelmatig met de leerling en de praktijkopleider (school). 6. Je kunt de leerling professioneel opleiden. Je kunt aantonen datje de competenties van een praktijkopleider bezit. 7. Je hebt bedrijfsregels opgesteld. De volledige erkenningsregeling kun je vinden op de site van KOC Nederland: Als je voldoet aan de regels in het erkenningreglement krijg je een erkenning. Je bedrijf is erkend leerbedrijf. Je kunt nu een 'match' maken met een leerling van de opleiding. Als je een leerling hebt geselecteerd stel je met de school een contract op. Afhankelijk van de leerling (BOL of BBL) regel je een aantal administratieve zaken. Een checklist vind je terug in de bijlage van opdracht KOC Nederland 2007 KOC Nederland

13 Website van de Black Hairdresser Organisation Nederland (BHON) Adres: Omschrijving: Op de website van het Hoofdbedrijfschap Ambachten vind je naast algemene informatie branchespecifiei^e informatie. Je i<unt informatie over de Code van de kapper downloaden. Op de website van kennisnet (community uiterlijke verzorging) vind je actuele informatie over de branche, onderwijsvernieuwing, materialen, een agenda met vakbeurzen, congressen en symposia en een nieuwsbrief. Op de website van de belastingdienst vindt je alle informatie rond aangifte doen, eerstedagsmelding, regels voor de administratie etc. Op de site van de Kamer van Koophandel vind je alle informatie rond ondernemen. Je kunt het handelsregister bekijken, wetten en regels, branche-informatie, regioinformatie, workshops rond ondernemen en startersinformatie. 2 KOC Nederland 2007 KOC Nederland

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

Stagetraining FORUM 3-4-2014

Stagetraining FORUM 3-4-2014 Stagetraining FORUM 3-4-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen Praktische voorbereiding 4 Programma 5 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Elevator pitch 7 Introductie

Nadere informatie

Voorwoord 11 Inleiding 15. Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19

Voorwoord 11 Inleiding 15. Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 15 Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19 1 Bepaal de financiële haalbaarheid van je plannen 21 1.1 Het ondernemingsplan 21 1.2 De investeringsbegroting

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. { Voor de creatieve ondernemer ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN

ONDERNEMINGSPLAN. { Voor de creatieve ondernemer ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN { Voor de creatieve ondernemer Drs. Bernd W. Mintjes Maxwell Group Kunstenaars&CO December 2008 Inhoudsopgave Inleiding Opbouw businessplan I. Achtergrond & Idee 2. De Ondernemer 3. Product/dienst en de

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

Zo maak je een... ondernemingsplan. Roel Grit. Derde druk

Zo maak je een... ondernemingsplan. Roel Grit. Derde druk Zo maak je een... ondernemingsplan Roel Grit Derde druk Zo maak je een ondernemingsplan Roel Grit Derde druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen Omslagillustratie:

Nadere informatie

Rapportage Startersscan

Rapportage Startersscan Rapportage Startersscan Organisatie Naam organisatie 29 september 2010 Inhoud Deel I: Persoonlijk Ondernemersprofiel... 3 1. Inleiding Persoonlijk Profiel... 3 2. Mijn DRIVEN Profiel... 4 Deel II: De onderneming...

Nadere informatie

Waar sta je en waar wil je heen?

Waar sta je en waar wil je heen? Hoofdstuk 1 Waar sta je en waar wil je heen? Over jouw plaats in de organisatie en hoe je jezelf kan laten gelden Uit de praktijk Ondertussen, op de werkvloer Linda werkt sinds een maand als managementassistent

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS LEERLINGEN PROGRAMMAPLANNER JUNIOR COMPANY ARTIKEL NR 04

VOORTGEZET ONDERWIJS LEERLINGEN PROGRAMMAPLANNER JUNIOR COMPANY ARTIKEL NR 04 VOORTGEZET ONDERWIJS LEERLINGEN PROGRAMMAPLANNER JUNIOR COMPANY ARTIKEL NR 04 Stichting Jong Ondernemen: Postbus 93002 2509 AA Den Haag Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV Den Haag www.jongondernemen.nl http://mijn.jongondernemen.nl

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Nooit te oud. Laaggeschoolde oudere medewerkers bewegen tot ontwikkeling en scholing

Nooit te oud. Laaggeschoolde oudere medewerkers bewegen tot ontwikkeling en scholing Nooit te oud Laaggeschoolde oudere medewerkers bewegen tot ontwikkeling en scholing WERKGEVERSVERENIGING VOOR ENERGIE, KABEL & TELECOM, AFVAL & MILIEU Nooit te oud Laaggeschoolde oudere medewerkers bewegen

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere 2015-2016 2012-2013 en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere Economie Brede kantooropleiding Secretarieel Financiële beroepen Juridisch Marketing en communicatie

Nadere informatie