Verantwoordingsmatrix Portfolio Medisch Pedicure Ondernemen. Bron: Branche kwalificatiedossier Medisch Pedicure, maart 2009.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verantwoordingsmatrix Portfolio Medisch Pedicure Ondernemen. Bron: Branche kwalificatiedossier Medisch Pedicure, maart 2009."

Transcriptie

1 Verantwoordingsmatrix Portfolio Medisch Pedicure Ondernemen. Branche Examenbureau Bron: Branche kwalificatiedossier Medisch Pedicure, maart Ondernemen Competentie 14, 15, 16, 17, 18 en 19 Ondernemingsplan Ondernemingsplan, motivatie, ondernemer, ondernemerschap, ondernemersvaardigheden, sterke punten, zwakke punten, Kamer van Koophandel, Belastingdienst, banken, brancheorganisatie, Gemeente, bedrijfshuisvesting, wet- en regelgeving, vergunningen, bestemmingsplan, bedrijfsnaam, rechtsvorm, persoonlijke verzekeringen, bedrijfsverzekeringen, marketing, brancheorganisatie, marktanalyse, micro- en macro-omgeving, marktonderzoek, HBA, SWOT-analyse, marktstrategie, bedrijfsformule. Geschikt zijn voor ondernemerschap Ondernemersbalans Je sterke en zwakke punten inventariseren Creatieve oplossingen bedenken om je zwakke punten te verbeteren Informatie verzamelen Beschrijven waarom het belangrijk is om als startend ondernemer informatie te verzamelen Omschrijven welke keuzes je als startend ondernemer moet maken Ordner ondernemen Informatie bij verschillende instanties verzamelen Relevante informatie verzamelen over algemene en branchespecifieke onderwerpen Een inhoudsopgave maken met bronvermelding Bedrijf vestigen De voor- en nadelen weergeven van elke vorm van bedrijfshuisvesting Aandachtspunten geven voor de factoren locatie, budget, voorzieningen en regelgeving Jullie eigen individuele keuze voor huisvesting onderbouwen met argumenten verantwoordingsmatrix portfolio medisch pedicure ondernemen 1

2 Bedrijfsnaam kiezen Overzicht wat mag wel & wat mag niet Kernachtig beschrijven met welke regels je rekening moet houden bij de inschrijving van de bedrijfsnaam bij de KvK Top-5 criteria geschikte bedrijfsnaam Beschrijven aan welke criteria moet een professionele bedrijfsnaam voldoen De criteria onderbouwen met goede argumenten Naam eigen bedrijf en internetadres Wat is een professionele naam en internetadres voor jouw bedrijf Gezamenlijk de bedrijfsnamen en internetadressen van jullie groep bespreken. Rechtsvorm kiezen De verschillende rechtsvormen beschrijven van bedrijven Uitleggen wat de juridische gevolgen zijn voor de bedrijven Omschrijven wat de fiscale gevolgen zijn voor de bedrijven Voor welke rechtsvorm kies jij en waarom Verzekeringen kiezen Verzekeringstabel Omschrijven met welke verzekeringen je welke risico s kunt afdekken Per verzekering beschrijven wat je precies kunt verzekeren Verslag mijn verzekeringen Beschrijven hoe jij je wilt gaan verzekeren en waarom Aangeven hoeveel deze verzekeringen ongeveer kosten Markt in kaart brengen Marktwijzer - Informatie zoeken over de branche en de marktomgeving - Verschillende betrouwbare bronnen gebruiken - De informatie kernachtig weergeven Marktstrategieën bepalen - Sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen met elkaar in relatie brengen - Nadenken over mogelijke marktstrategieën Bedrijfsformule vaststellen Concurrentieprofiel - Goed onderzoeken op welke wijze jouw belangrijkste concurrent de zes marketinginstrumenten (zes P s: product, prijs, plaats, promotie, presentatie en personeel) heeft ingezet. - Kritisch je mening geven over de bedrijfsformule van je concurrent - Bedenken welk marketinginstrument je hetzelfde of anders wilt gaan inzetten Eigen bedrijfsformule - Gericht onderzoeken hoe jij deze zes marketinginstrumenten voor je eigen bedrijf gaat inzetten verantwoordingsmatrix portfolio medisch pedicure ondernemen 2

3 - Uitleggen waarom je kiest voor deze bedrijfsformule - Bespreken wat goed en minder goed is aan je bedrijfsformule Financiële zaken regelen Financieel plan, balans, bank, bedrijfskosten, beginsaldo, bruto winst, BTW, eigen vermogen, exploitatiebegroting, financieringsbegroting, financieringskosten, investeringsbegroting, liquiditeitsbegroting, netto resultaat, netto winst, omzet, privéinkomsten, privé-uitgaven, vaste activa, vlottende activa, vreemd vermogen, tarief, kostprijsberekening, declarabele- en niet declarabele uren per jaar, tijdsinvestering, materialen, vaste lasten, afschrijvingen, ambulant, parttime, verkoopprijs, producten, diensten, winst, factuur, financiële administratie, boekhouding, financiële stukken, boekhoudpakketten, boekhoudsoftware, boekingsregels, salarisadministratie, ICT, kasadministratie, bankadministratie, inkoopadministratie, rekeningschema, posten, grootboekrekeningen, resultatenrekeningen, coderen, belastingen, inkomstenbelasting, belastingboxen, investeringsaftrek, zelfstandigenaftrek, startersaftrek, meewerkaftrek, fiscale oudedagsreserve, willekeurige afschrijving, voorbelasting, goederen, diensten, inkomsten na loonbelasting, vermogensbelasting en gemeentelijke belastingen. Financieel plan opstellen Schema financieel plan Een overzicht geven van hoe jouw financieel plan in elkaar steekt De gegeven begrippen op de juiste manier in het schema gebruiken Beoordeling begroting andere ondernemer De exploitatiebegroting, investeringsbegroting en liquiditeitsbegroting kunnen beoordelen Beoordelen of een bedrijf goed, gemiddeld of slecht draait en waarom Laten zien dat je inzicht hebt in financiële begrippen Lijst do s en don ts voor gesprek met bank Wat is van belang bij gesprekken met de bank Wat moet je voor, tijdens en na gesprekken met een bank wel en niet doen - Beschrijven wat voor de bank van belang is. Tarief bepalen Stappenplan kostprijsberekening Informatie over hoe je tarief kunt bepalen Rekening houden met beschikbare uren per jaar en totale kosten per jaar Kostprijsberekening Op basis van een stappenplan de kostprijs en behandelingstarieven berekenen verantwoordingsmatrix portfolio medisch pedicure ondernemen 3

4 De behandelingstarieven specificeren in soort behandeling, tijdsduur, inhoud en prijs Eventuele verschillen verklaren Vergelijkingsoverzicht Soort behandeling, tijdsduur, inhoud van de behandeling en de prijs vergelijken De prijs-kwaliteitverhouding beoordelen Tariefverschillen met goede argumenten verklaren Bespreking twee facturen Twee facturen opstellen voor specialistische behandelingen die je hebt uitgevoerd Verslag kostprijs berekenen Beschrijven hoe je tot de kostprijs bent gekomen van de vijf producten Verklaren wat de verschillen zijn met de andere deelnemer Uitleggen hoe jij in de toekomst de kostprijs gaat bepalen van producten. Financiële administratie voeren Presentatie bedrijfsadministratie eigen bedrijf In kaart brengen hoe de bedrijfsadministratie in jouw bedrijf is geregeld Financiële stukken in rekeningschema Kopieën maken van 25 verschillende financiële stukken (kas, bank, inkoop en overige stukken) Deze financiële stukken gezamenlijk in de juiste posten onderbrengen in het rekeningschema Overzicht voor- en nadelen boekhoudsoftware Informatie zoeken over minimaal drie soorten softwarepakken voor de boekhouding De voor- en nadelen over verschillende aspecten (bijvoorbeeld mogelijkheden, gebruiksgemak en prijs) kritisch beschrijven Het beste pakket uitkiezen en dit onderbouwen met argumenten Belangrijkste boekingsregels balans Beschrijven wat de belangrijkste boekhoudregels van de balans zijn Elke regel uitleggen aan de hand van een voorbeeld Plan van aanpak salarisadministratie Beschrijven hoe jij de salarisadministratie zou regelen als je personeel zou hebben Rekening houden met je budget Belastingstelsel Box 1, 2 en 3 Per belastingbox aangeven welke belastingtarieven worden gehanteerd en de posten welke onder elke box valt verantwoordingsmatrix portfolio medisch pedicure ondernemen 4

5 Lijst met gemeetebelastingen Je baseren op recente en betrouwbare informatie Verslag persoonlijke situatie Vanuit jouw (toekomstige) situatie als ondernemer welke kernwoorden (zie kern/sleutelwoorden) van toepassing zijn over de belastingen en waarom Persoonlijke Code van het voetverzorgingsbedrijf Met regels en voornemens beschrijven hoe je belastingzaken goed kunt regelen Uitleggen waarom je voor deze regels en voornemens kiest. Het bedrijf promoten Promotie, promotieactiviteiten, huisstijl, mailing, presentatie, diensten, producten, advertenties, netwerken, beurzen, sponsoring, promotieplan, doelgroep, boodschap en doel, promotieactiviteiten, budget, respons. Diensten en producten presenteren Beoordeelde promotiematerialen en promotieactiviteiten Verschillende promotiematerialen en activiteiten verzamelen en beoordelen Beschrijven wat je goed en minder goed vindt Hoe je deze zou kunnen verbeteren Presentatie miniconferentie Je huisstijl en promotieactiviteiten presenteren Uitleggen hoe je tot deze keuzes bent gekomen Creatief nadenken over het bieden van extra service aan klanten Via ontwerpen laten zien hoe je je diensten en producten wilt gaan presenteren Promotieplan opstellen Beantwoording promotieplanvragen doelgroep, boodschap en doel, promotieactiviteiten, budget en respons Je keuzes onderbouwen met relevante argumenten Promotieplan Hoe kun je de promotie van je bedrijf regelen Welke doelgroep wil je bereiken en met welk doel Verschillende soorten promotieactiviteiten beschrijven Een richtlijn geven hoeveel geld je wilt uittrekken voor de promotie van je bedrijf Hoe je gaat bepalen of jouw promotieactiviteiten resultaat hebben gehad. Maak een verwende advertentie voor je bedrijf verantwoordingsmatrix portfolio medisch pedicure ondernemen 5

6 Inkopen en voorraad beheren Inkoopbeleid, voorraadbeleid, inkoop, inkopen, inkoopschema, producten, leveranciers, kwaliteit, eigenschappen, toepassingsmogelijkheden, prijs, prijskwaliteitverhouding, voorraad, producten, gebruiksfrequentie, houdbaarheidsdatum, levertijd, leveranciers, kwaliteit, eigenschappen, houdbaarheid, voorraad aanvullen, FIFO, kwantumkorting ( first in first out), software voorraadbeheer, ICT. Inkopen Producten Producten kritisch kunnen vergelijken op kwaliteit, eigenschappen, toepassingsmogelijkheden en prijs Rekening houden met de Code van het voetverzorgingsbedrijf Leveranciersvergelijking De leveringsvoorwaarden van de verschillende leveranciers met elkaar vergelijken Op basis van de verkregen informatie de meest geschikte leverancier uitkiezen Onderbouw met goede argumenten Inkoopschema Een praktisch schema bij het inkopen van producten Rekening houden met de levertijden Een planning voor de inkoop Voorraad beheren Producttabel De belangrijkste producten die je als medisch pedicure gebruikt omschrijven Gebruiksfrequentie, levertijd en houdbaarheid De productinformatie op logische wijze rangschikken Slimme planningstools Instrumenten, regels of hulpmiddelen (enz) bedenken die praktisch uitvoerbaar zijn Gebruik maken van de informatie in de producttabel Oplossingen bedenken voor lastige situaties Uitleggen hoe je planningstools kunt gebruiken Vergelijking software voorraadbeheer Softwarepakken voor voorraadbeheer kennen of vergelijken De toepassingsmogelijkheden van software Onderbouw het beste pakket met argumenten verantwoordingsmatrix portfolio medisch pedicure ondernemen 6

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Junior company 2. Ondernemingsplan

Junior company 2. Ondernemingsplan Voortgezet onderwijs Junior company 2. Ondernemingsplan Stichting Stichting Jong Jong Ondernemen: Ondernemen: Postbus Postbus 93002 93002 2509 2509 AA AA Den Den Haag Haag Bezuidenhoutseweg Bezuidenhoutseweg1212

Nadere informatie

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie (c) 2004 NOvAA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Zo maak je een... ondernemingsplan. Roel Grit. Derde druk

Zo maak je een... ondernemingsplan. Roel Grit. Derde druk Zo maak je een... ondernemingsplan Roel Grit Derde druk Zo maak je een ondernemingsplan Roel Grit Derde druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen Omslagillustratie:

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

Voorwoord 11 Inleiding 15. Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19

Voorwoord 11 Inleiding 15. Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 15 Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19 1 Bepaal de financiële haalbaarheid van je plannen 21 1.1 Het ondernemingsplan 21 1.2 De investeringsbegroting

Nadere informatie

20 ICT middelen inzetten. 21 Boekhouden en saiarisadministratie bekijken. - Opstalverzekering - Bedrijfsschadeverzekering - Rechtsbijstandverzekering

20 ICT middelen inzetten. 21 Boekhouden en saiarisadministratie bekijken. - Opstalverzekering - Bedrijfsschadeverzekering - Rechtsbijstandverzekering - Opstalverzekering - Bedrijfsschadeverzekering - Rechtsbijstandverzekering Als ondernemer ben je wettelijk aansprakelijk voor schade die door een werknemer tijdens het werk wordt veroorzaakt. Je kunt

Nadere informatie

Je zit goed bij ANBOS!

Je zit goed bij ANBOS! Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging Je zit goed bij ANBOS! Jouw partner in business! Gids voor de (startende) ondernemer Herkend, bekend, zichtbaar Onderscheidend door kwaliteit Meer dienstverlening

Nadere informatie

Financiële basiskennis voor zzp-ers. Inzicht in uw financiële situatie

Financiële basiskennis voor zzp-ers. Inzicht in uw financiële situatie Financiële basiskennis voor zzp-ers Inzicht in uw financiële situatie 2013 Programma Inleiding en doel seminar Tarief bepalen Begrotingen Financieringsmogelijkheden Begrippen cash flow, rentabiliteit,

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. { Voor de creatieve ondernemer ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN

ONDERNEMINGSPLAN. { Voor de creatieve ondernemer ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN { Voor de creatieve ondernemer Drs. Bernd W. Mintjes Maxwell Group Kunstenaars&CO December 2008 Inhoudsopgave Inleiding Opbouw businessplan I. Achtergrond & Idee 2. De Ondernemer 3. Product/dienst en de

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 - Klaar voor de start? Financiën in uw ondernemingsplan

Hoofdstuk 2 - Klaar voor de start? Financiën in uw ondernemingsplan Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - U bent toch geen boekhouder? 1.1. Uw financiën zijn een uitdaging.... 3 1.2. Hoe gebruikt u dit boek?... 3 1.2.1. Heeft u ook een afkeer van cijferwerk?................ 3 1.2.2.

Nadere informatie

Accountants en Adviseurs. GIBO Groep Starters Een eigen bedrijf als ultieme ambitie

Accountants en Adviseurs. GIBO Groep Starters Een eigen bedrijf als ultieme ambitie Accountants en Adviseurs GIBO Groep Starters Een eigen bedrijf als ultieme ambitie GIBO Groep Starters Een eigen bedrijf als ultieme ambitie Wie een eigen bedrijf wil opzetten, moet beschikken over een

Nadere informatie

Adviezen voor startende ondernemers

Adviezen voor startende ondernemers Adviezen voor startende ondernemers Vincent van Koersveld Gecertificeerd Register Arbeidsdeskundige 3-2-2009 Start onderneming 9.0.doc 2 Vooropmerking Inhoud Bijgaande syllabus heeft geen pretentie om

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Bouwland Klussen

Ondernemingsplan. Bouwland Klussen Ondernemingsplan Bouwland Klussen Inhoud 1. De ondernemer... 4 1.1. Persoonlijke gegevens... 4 1.2. Persoonlijke motieven... 5 1.3. Persoonlijke kwaliteiten... 5 1.4. Doelstellingen... 6 2. De onderneming...

Nadere informatie

PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2

PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2 PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Opdracht... 4 Doelen... 4 Inhoud... 4 Werkwijze... 5 Productinhouden en beoordeling...

Nadere informatie

Van 13.30-18.00 uur. Zelfstandig werken. uw werk- en levens- koffer is goed gevuld. een doorbraak? U heeft een idee. een uitdaging, nieuwe wegen of

Van 13.30-18.00 uur. Zelfstandig werken. uw werk- en levens- koffer is goed gevuld. een doorbraak? U heeft een idee. een uitdaging, nieuwe wegen of Van 13.30-18.00 uur Workshop Ondernemen iets voor mij? Dorrit Wajer Mar Verkade 13.30 Het proces van ondernemer worden Wat wil je? Waar is behoefte aan jouw diensten/producten? Bij ons kunt u.-14.45 Onderscheiden,

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS LEERLINGEN PROGRAMMAPLANNER JUNIOR COMPANY ARTIKEL NR 04

VOORTGEZET ONDERWIJS LEERLINGEN PROGRAMMAPLANNER JUNIOR COMPANY ARTIKEL NR 04 VOORTGEZET ONDERWIJS LEERLINGEN PROGRAMMAPLANNER JUNIOR COMPANY ARTIKEL NR 04 Stichting Jong Ondernemen: Postbus 93002 2509 AA Den Haag Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV Den Haag www.jongondernemen.nl http://mijn.jongondernemen.nl

Nadere informatie

Checklist. Startende Ondernemer

Checklist. Startende Ondernemer Checklist Startende Ondernemer De voorbereiding: 1. Bepaal de vijf W s: 1. Wat zijn de producten/diensten die worden aangeboden? 2. Waarom wordt dit bedrijf succesvol? 3. Wat wordt de doelgroep? 4. Welke

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Het ondernemingsplan is een goed overzicht van mogelijkheden en onmogelijkheden, gekoppeld aan de financiële consequenties

Het ondernemingsplan is een goed overzicht van mogelijkheden en onmogelijkheden, gekoppeld aan de financiële consequenties DE START VAN UW ONDERNEMING Het is een zeer aantrekkelijk idee om eigen baas te zijn en zelf rechtstreeks te profiteren van de resultaten. Veel starters merken echter na korte of langere tijd dat ze de

Nadere informatie

Rapportage Startersscan

Rapportage Startersscan Rapportage Startersscan Organisatie Naam organisatie 29 september 2010 Inhoud Deel I: Persoonlijk Ondernemersprofiel... 3 1. Inleiding Persoonlijk Profiel... 3 2. Mijn DRIVEN Profiel... 4 Deel II: De onderneming...

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Dierenspeciaalzaak Bedrijf A

Dierenspeciaalzaak Bedrijf A Dierenspeciaalzaak Bedrijf A Foto invoegen Dhr. Ondernemer Ondernemingsplan van: Dierenspeciaalzaak Bedrijf A Dit plan is samengesteld door Dhr. Ondernemer in samenwerking met SAB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

Startershandleiding voor 'startende ondernemers'

Startershandleiding voor 'startende ondernemers' Startershandleiding voor 'startende ondernemers' 0497Administratie Turnhoutseweg 22G 5541 NX Reusel Telefoon: 0497-64 44 44 Email: Website: info@0497administratie.nl www.0497administratie.nl Startershandleiding

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

Ondernemingsplan Een praktische gids met internet links

Ondernemingsplan Een praktische gids met internet links Ondernemingsplan Een praktische gids met internet links Inhoudsopgave Ondernemingsplan: hoe en waarom 4 Curriculum vitae 4 Onderneming in kernwoorden 4 Hulpmiddelen 5 Bedrijfsnaam 5 Huisstijl 7 Rechtsvorm

Nadere informatie

Inleiding organisatiekunde Toolbox

Inleiding organisatiekunde Toolbox Inleiding organisatiekunde Toolbox Loek ten Berge Marco Oteman m.m.v. Johan van Kooten bussum 2011 Dit extra materiaal hoort bij de vierde, herziene uitgave van Inleiding organisatiekunde van Loek ten

Nadere informatie