Storing in gas of elektriciteit? Voorkom of beperk schade

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Storing in gas of elektriciteit? Voorkom of beperk schade"

Transcriptie

1 enexis.nl Storing in gas of elektriciteit? Voorkom of beperk schade

2 Inleiding Inhoud Een storing in het elektriciteit- of gasnet komt altijd ongelegen. Als netbeheerder zorgt Enexis ervoor dat u hier zo weinig mogelijk hinder van ondervindt. Toch kan het gebeuren dat uw bedrijf een moment stroomloos is. In deze brochure leest u wat te doen bij een storing en hoe u schade voorkomt tijdens een storing. Voor een storing 04 Veiligheid en preventie op het werk 04 Geschikte apparatuur 04 Overspanningsbeveiliging 04 Noodstroomvoorziening 04 Checklist risico s bij stroomuitval 05 Tijdens een storing 06 Stappenplan en veiligheidsmaatregelen tijdens een storing 06 Nationaal Storingsnummer (gratis) 07 Enexis storingenproces 07 Ontwikkelingen 08 Geplande energieonderbreking 08 Na een storing 08 Schade- en of compensatievergoeding na een storing 08 Compensatievergoeding 08 Schadevergoeding en beperkingen 08 Schade melden en afhandeling van uw schademelding 08

3 Voor een storing Veiligheid en preventie op het werk De meest voorkomende schade die u als grootzakelijke klant kunt ondervinden, is schade aan apparatuur die veroorzaakt wordt door een te hoge spanning of schade door langdurige onderbreking van de stroom. Geen werkende verlichting, ICT-netwerken die uitvallen en liften die niet meer werken, kunnen dan de gevolgen zijn. Door goed voorbereid te zijn op dit soort situaties ondervindt u bij een stroomuitval geen onnodige overlast. Het in kaart brengen van mogelijke risico s en treffen van noodmaatregelen voor de belangrijkste processen in uw bedrijf is een eerste stap. Geschikte apparatuur De apparatuur die in Nederland gebruikt wordt, moet volgens Europese normen bestand zijn tegen normaal voorkomende korte spanningsfluctuaties. Te hoge spanning kan ook worden veroorzaakt door blikseminslag. Daartegen is apparatuur vaak niet bestand. Indien uw apparatuur niet bestand is tegen normaal voorkomende spanningsfluctuaties, raakt uw apparaat defect. In dit geval bent u zelf verantwoordelijk voor deze schade. U kunt zelf maatregelen nemen ter preventie. Zo kunt u bij aanschaf van uw apparatuur erop letten dat het apparaat geschikt is tegen spanningsfluctuaties. Aan de CE-markering ziet u dat het apparaat voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte. U kunt ook navraag doen bij de leverancier of de apparatuur hiertegen bestand is. Overspanningsbeveiliging Er zijn diverse producten te koop die dienen als overspanningsbeveiliging. U beschermt hiermee waardevolle apparatuur (computers, inbouwapparatuur, productiemiddelen e.a.) tegen beschadiging. Deze beveiliging biedt in beperkte mate ook bescherming tegen beschadiging door blikseminslag. Het is mogelijk met andere middelen tegen hogere kosten uw installatie en uw apparatuur volledig te beveiligen, ook tegen de gevolgen van blikseminslag. Zo zijn er No break-sets verkrijgbaar, voorzien van een accu en een wisselrichter, die u voor verschillende vermogens kunt inzetten. Laat u hiervoor door een deskundige adviseren. U vermindert hiermee het risico op grote schades, ongemak en overlast aanzienlijk. Noodstroomvoorziening Het is niet altijd direct duidelijk of een stroomonderbreking lang duurt. Wanneer u schade ondervindt, bijvoorbeeld door bedrijfsstilstand, adviseren wij u op voorhand voorzorgsmaatregelen te treffen om deze te voorkomen. Denkt u hierbij aan een noodstroomvoorziening of noodaggregaat. Ook hiervoor zijn gespecialiseerde bedrijven op de markt. Vaak is het niet nodig om uw volledige installatie van noodstroomvermogen te voorzien. Door te werken met preferente groepen, die voorrang krijgen bij stroomstoringen, bent u in staat om de belangrijkste installatiedelen draaiende te houden. 4 5

4 Checklist risico s bij stroomuitval Hieronder vindt u een checklist die inzichtelijk maakt welke risico s uw bedrijf loopt bij stroomuitval. Het helpt u nu alvast de juiste maatregelen te treffen om zo weinig mogelijk schade en ongemak te hebben van een mogelijke stroomstoring. Mocht u op een van onderstaande vragen het antwoord niet weten, dan is het goed om deze binnen uw organisatie aan de orde te stellen. 1. Heeft uw bedrijf een intern calamiteitenplan? Dat wil zeggen: weet iedereen wat hem/haar te doen staat ingeval van nood? En zo ja, staan daar specifieke voorschriften in als het gaat om gas- of stroomuitval? 2. Wat zijn de belangrijkste stroomafhankelijke processen binnen uw bedrijf? Denk bijvoorbeeld aan zaken als: koeling, computersystemen, hydrofoor, licht, temperatuur, luchtkwaliteit en applicaties. Binnen de zorgsector kunt u hierbij ook denken aan een intensive care, bejaardenafdeling of kinderafdeling. Het is verstandig om een duidelijk beeld te hebben van de hoogste prioriteiten in uw instelling of bedrijf. 3. Als de stroom uitvalt (of u ruikt gas), met wie neemt u dan contact op? Bent u bekend met het Nationaal storingsnummer ? Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar voor het melden van een gaslucht, stroom-, gas- en meterstoringen. 4. Hoe kunnen uw bedrijfsprocessen doorgaan bij stroomonderbreking? Als de stroom uitvalt en u wilt uw belangrijkste bedrijfsprocessen laten doorgaan, moet u waarschijnlijk een noodvoorziening treffen. Bijvoorbeeld in de vorm van een aggregaat. Een aggregaat levert meestal stroom met een (diesel)motor. Er zijn vele varianten op de markt die u kunt aanschaffen of huren, afhankelijk van uw risicoprofiel. Ziekenhuizen en luchthavens hebben in de regel noodvoorzieningen in eigen beheer. Om te kunnen vaststellen welke capaciteit uw aggregaat moet kunnen leveren, moet u nagaan wat uw spanningsniveau is en wat het stroomverbruik is van de belangrijkste stroomafhankelijke processen binnen uw bedrijf. 5. Hoe lang kan uw bedrijf zonder stroom zonder dat schadelijke effecten optreden of dat uw bedrijfsvoering beïnvloed wordt? Denk aan het milieu, zorgverlening, uw bedrijfsvoering en de omgeving. Zodra duidelijk is hoelang u zonder stroom kunt, weet u wat u als eerste moet doen om schadelijke effecten of de kans op uitval van bedrijfsvoering te minimaliseren. 8. Hoe is de fysieke beveiliging van uw pand geregeld bij stroomuitval? Grote bedrijvencomplexen worden in de regel beveiligd met slagbomen, camera s, en verschillende andere vormen van elektronisch toezicht. Hoe werken deze systemen bij uw bedrijf als de stroom uitvalt? 9. Is evacuatie mogelijk? Bij stroomuitval kunnen elektrische deuren en liften niet goed meer functioneren. Is het voor iedereen mogelijk (tijdig) het complex te verlaten? 10. Is een evacuatieplan opgesteld? Hoe vaak wordt dit getest? En hoe communiceert u met bezoekers in uw pand(en) bij stroomuitval? 11. Beschikt het bedrijf over noodverlichting? Als het licht uitvalt, kunnen in industriële bedrijven gevaarlijke situaties ontstaan. Het kan verstandig zijn om noodverlichting aan te brengen die op een aparte voeding werkt. 12. Wanneer u actief bent in de agrarische sector: Ook in de agrarische sector is de elektriciteitsvoorziening onontbeerlijk geworden. Denk aan de ventilatie van stallen, belichting en koeling van gewassen. Maak eens een inventarisatie van de mogelijke risico s. Tijdens een storing Stappenplan en veiligheidsmaatregelen tijdens een storing Het liefst voorkomen we iedere storing. Hebt u onverhoopt toch een gas- of elektriciteitsstoring, controleer dan eerst wat de mogelijke oorzaak is. 6. Hebt u een noodvoorziening voorhanden? Zo ja, hoe vaak test u deze? Vraag bij de leverancier van uw noodvoorziening na hoe vaak deze getest moet worden. Indien u geen noodvoorziening beschikbaar hebt, maak dan nu alvast afspraken met verhuurders van tijdelijke noodvoorzieningen. Als de nood aan de man is, lukt dat vaak niet meer. Typ noodaggregaat in de zoekmachine van internet en u vindt verschillende adressen van verhuurders. Wellicht herbergt uw gebouw verschillende activiteiten, zoals winkels, bedrijvigheid of zorgverlening. Kent u hun wensen ten aanzien van noodvoorzieningen als de stroom uitvalt? En zijn er mogelijkheden om samen met hen van een noodvoorziening gebruik te maken? 7. Zijn uw bedrijfsprocessen voorzien van procesbeveiliging? Gezien de vitaliteit van sommige bedrijfsprocessen, kiezen nogal wat bedrijven ervoor om controles en beveiligingen in te bouwen die waarschuwen zodra een proces niet optimaal verloopt. Het is verstandig om na te gaan hoe die beveiligingen omgaan met stroomuitval. Elektriciteit Wat is het probleem U bent geconfronteerd met een stroomstoring of spanningsuitval De aardlekschakelaar of zekering is uitgevallen Wat moet u doen Bepaal waar de oorzaak ligt van de storing: 1. uw eigen installatie (vaak bent u de enige in de omgeving zonder stroom) neem contact op met uw installateur 2. daarbuiten (vaak zijn er meerdere getroffenen in uw omgeving) neem contact op met het Nationaal storingsnummer en meld de storing Binnen 1 uur zijn medewerkers van Enexis (of vertegenwoordiging van Enexis) ter plaatse Schakel apparaten uit Haal stekkers uit het stopcontact Vervang de groepszekering in de meterkast Schakel zonodig de groepsschakelaar of aardlekschakelaar weer in 6 7

5 Gas Wat is het probleem U hebt (mogelijk) een gaslek of u ruikt gas Wat moet u doen Sluit de hoofdkraan bij de gasmeter Open ramen en deuren Gebruik geen open vuur Rook niet Gebruik geen schakelaars, mobiele telefoons, zaklantaarns, etc. Voorkom vonkvorming Ga naar buiten en bel het Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom: (gratis) Ontwikkelingen Ons storingenproces wordt hoog gewaardeerd door klanten. Toch geven onze klanten heel duidelijk een verbeterpunt aan: de informatieverstrekking tijdens een storing moet beter. Klanten willen tijdens de storing geïnformeerd worden over de omvang, duur en locatie van een storing. Hier wordt hard aan gewerkt. Zo testen we momenteel een gratis SMS-service, waarmee we de melder van een storing op de hoogte willen houden van het verloop van de reparatie. Geplande energieonderbreking Om de kwaliteit van ons energienet te waarborgen, zijn we dagelijks met onderhoud bezig. Meestal merkt u hier niets van. In verband met de veiligheid, is het soms noodzakelijk het energietransport te onderbreken. In dat geval stellen we u hiervan minstens tien werkdagen van tevoren op de hoogte. Nationaal Storingsnummer (gratis) Wanneer u een storing meldt bij het Nationaal Storingsnummer gas en stroom, komt uw melding direct terecht bij uw lokale netbeheerder, Enexis. Wij nemen meteen de juiste maatregelen om uw gas- of elektriciteitsprobleem op te lossen. Meestal komt een medewerker of vertegenwoordiger van Enexis ter plaatse. Het Nationaal Storingsnummer gas en stroom geldt uitsluitend voor meldingen van storingen bij levering en transport van elektriciteit en gas tot en met de meteraansluiting. Na een storing Enexis storingenproces Via het Nationaal Storingsnummer gas en stroom komt u direct in contact met Enexis. Onze medewerkers van Centraal Meldpunt Storingen staan u telefonisch te woord en zijn dag en nacht bereikbaar. Schade- en/of compensatievergoeding na een storing We doen er alles aan om gas-en elektriciteitsstoringen te voorkomen. Toch kan het gebeuren dat u met een storing te maken krijgt. U kunt wellicht aanspraak maken op vergoeding van uw schade door een storing. Storing melden Intakegesprek Controleer de mogelijke oorzaak. Is de storing niet te verhelpen? Bel het Nationaal Storingsnummer waar u een medewerker van Enexis CMS aan de lijn krijgt. De medewerker van Centrale Meldkamer Storingen neemt de details met u door en zet een melding in het Storingssysteem. Bij gasstoringen waarschuwt Enexis direct de autoriteiten. Compensatievergoeding Voor langdurige storingen is er een wettelijke regeling waarbij u recht hebt op een vergoeding als compensatie voor het door u geleden ongemak. U hoeft hiervoor niets te doen, wij informeren u hier proactief over. Voor schadevergoedingen hanteren wij andere voorwaarden. Schadevergoeding en beperkingen Hebt u schade geleden als gevolg van een storing van elektriciteit of gas, dan hebt u in enkele gevallen recht op een schadevergoeding (bijvoorbeeld wanneer de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Enexis). Enexis beoordeelt aanvragen tot vergoeding op basis van de omstandigheden en met inachtneming van de toepasselijke Algemene voorwaarden. Inplannen monteur Verhelpen storing De afdeling Planning ontvangt de storingsmelding en geeft de details van de storing direct door aan een monteur in de betreffende regio. De monteur herstelt de voorziening en repareert de storingsoorzaak. Als de storing is verholpen meldt hij de storing af in het storingensysteem. Is er sprake van overmacht, aansprakelijkheid van derden, ondeugdelijke apparatuur, bedrijfsschade (zoals gederfde winst of inkomsten) of beveiligingsrisico s op het eigen netwerk (dus niet het publieke netwerk), vergoeden wij de schade niet. Schade melden en afhandeling van uw schademelding U kunt uw schade melden door het schadeformulier op in te vullen of ons een brief te schrijven. Adresgegevens voor het indienen van een klacht of schadeclaim vindt u onder Contact op de achterzijde van deze brochure. Wij hanteren een indientermijn van 4 weken na schadedatum. Na ontvangst van uw schademelding ontvangt u binnen 10 werkdagen bericht van ons. Afhankelijk van uw schademelding kan het zijn dat wij meer tijd nodig hebben om nader onderzoek te doen. In dat geval melden wij dit 8 9

6 aan u. Mocht u over onze afhandeling vragen hebben of het niet met ons standpunt eens zijn, dan kunt u dit bij ons melden. Bent u getroffen door een langdurige storing (zie tabel hieronder) en u hebt na zes weken nog geen reactie van Enexis ontvangen, dan kunt u zich melden door het formulier Compensatie aanvragen op onze website in te vullen. Wij zorgen dan alsnog voor een correcte afhandeling. Hoogte van de vergoeding In onderstaande tabel is de hoogte van de vergoeding voor verschillende situaties aangegeven. Kijk voor de meest actuele bedragen op Contact Nationaal Storingsnummer Elektriciteit De vergoeding voor elektriciteitsstoringen is afhankelijk van de deelmarkt en duur: Vergoeding elektriciteitsstoring Deelmarkt Technische oorzaak Duur onderbreking Compensatie Plus per 4 uur meer LS: t/m 3x25 Ampère LS: >3x25 Ampère in HS-, MS- of LS-net 4-8 uur 35,00 20, 00 in HS-net in MS-net in LS-net 1-8 uur 2-8 uur 4-8 uur 195,00 195,00 195,00 100,00 100,00 100,00 Klantenservice Enexis Klantenservice ( , lokaal tarief) is het eerste aanspreekpunt voor uw vragen. Onze medewerkers nemen uw vragen direct in behandeling en helpen u graag verder. Op werkdagen is de Klantenservice bereikbaar van 8.00 uur tot uur. MS in HS-net in MS-net 1-8 uur 2-8 uur 910,00 910,00 500,00 500,00 Schade melden HS in HS-net 1-8 uur 0,35/kWgec 0,20/kWgec LS-net: laagspanningsnet (380 Volt) MS-net: middenspanningsnet (3 tot 110 kilovolt) HS-net: het landelijke hoogspanningsnet (110 kilovolt en hoger) Gas De vergoeding voor ernstige gasstoringen (langer dan 4 uur): Vergoeding gasstoring Soort aansluiting Vergoeding Grootverbruikaansluiting 910,00 Kleinverbruikaansluiting 35,00 Grootverbruikaansluiting: u hebt een gasaansluiting met een capaciteit groter dan 40 m3/uur en een elektriciteitsaansluiting van meer dan 3 x 80 Ampère. Kleinverbruikaansluiting: u hebt een gasaansluiting met een capaciteit tot en met 40 m3/uur en een elektriciteitsaansluiting tot en met 3 x 80 Ampère. Via het schadeformulier op of per brief: Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland Enexis Afdeling Klantenservice Grootverbruik Postbus BS Groningen Noord-Brabant en Limburg Enexis Afdeling Klantenservice Grootverbruik Postbus AA Nederweert 10 11

7 enexis.nl ENEXIS Postbus AW s-hertogenbosch

PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN

PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN Een betrouwbare energievoorziening is van essentieel belang voor de samenleving. Elektriciteit speelt in onze moderne wereld een grote, zo niet de grootste, rol en is onmisbaar.

Nadere informatie

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING LOGO van de instelling ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING KORTE INFORMATIE: AANTAL BEDDEN; SOORT ZORG; EN BIJBEHORENDE VOORZIENINGEN BESCHRIJVING VAN: MISSIE/DOEL INSTELLING Bereikbaarheid NAAM INSTELLING

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Handleiding aanvraag & implementatie 14+netnummer Antwoord versie 19 - augustus 2013 1 Handleiding aanvraag & implementatie

Nadere informatie

IT Service Centrum ICT & Instrumentele Dienst. workplace

IT Service Centrum ICT & Instrumentele Dienst. workplace IT Service Centrum ICT & Instrumentele Dienst workplace services 3 Een EFFICIËNTE ict-werkplek is het halve werk Het IT Service Centrum, kennis uit ervaring 3 Het IT Service Centrum heeft ervaring met

Nadere informatie

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam Contingency Planning Universiteit van Amsterdam B. Eenink bas@os3.nl D.J. van Helmond dirkjan@os3.nl 29 maart 2006 Samenvatting Veel MKB-bedrijven zijn niet voorbereid op ramp-scenario s die hen kunnen

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1

Algemene Voorwaarden 1 Algemene Voorwaarden 1 Inhoud Artikel 1 Algemeen 3 Artikel 2 Hoe overeenkomsten tot stand komen, communiceren en administratie 3 Artikel 3 Het abonnement 3 Artikel 4 Verantwoordelijkheden 3 Artikel 5 Aanvullende

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Welkom bij Antargaz. Meer dan energie alleen

Welkom bij Antargaz. Meer dan energie alleen Welkom bij Antargaz Meer dan energie alleen Inhoud P1 Uw favoriete energie P2-3 Bestellen en levering P4-5 Veiligheid en onderhoud van de propaantank P6 Noodprocedures P7 Betalingsmogelijkheden P8 Bijkomende

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

Zuinig zijn op wat je dierbaar is. Dienstenwijzer Lifeline verzekeringen

Zuinig zijn op wat je dierbaar is. Dienstenwijzer Lifeline verzekeringen Zuinig zijn op wat je dierbaar is Dienstenwijzer Lifeline verzekeringen Lifeline is een handelsnaam van The Phone House Netherlands BV. Lifeline handelt als bemiddelaar inzake de administratie en het aanbieden

Nadere informatie

Vraag en Antwoord over de Warmtewet

Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag Antwoord 1 Wat is de Warmtewet? De Warmtewet is er om huurders te beschermen tegen het betalen van te hoge kosten voor energieverbruik en meer inzicht te geven

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Vodafone Power to you

Algemene voorwaarden. Vodafone Power to you Algemene voorwaarden Vodafone Power to you 1 Inhoud Algemene Voorwaarden Consumenten Vodafone Libertel B.V. Artikel 1 Algemeen 4 Artikel 2 Hoe overeenkomsten tot stand komen, communiceren en administratie

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer

Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer Inhoud Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer... 1 JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 4 VOORWAARDEN VERMOGENSBEHEER... 6 1. Wat hoort er bij Knab Vermogensbeheer?...

Nadere informatie

Het Vermogenshuys De vastberaden partner. Financiële Dienstverlening helder in kaart. Het Vermogenshuys INSURANCE & FINANCE.

Het Vermogenshuys De vastberaden partner. Financiële Dienstverlening helder in kaart. Het Vermogenshuys INSURANCE & FINANCE. Het Vermogenshuys De vastberaden partner Financiële Dienstverlening helder in kaart Het Vermogenshuys INSURANCE & FINANCE Het Vermogenshuys Voorstraat 6 3281 AV Numansdorp. Het Vermogenshuys INSURANCE

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

FPN Groep Dienstverlening Particulier

FPN Groep Dienstverlening Particulier FPN Groep Dienstverlening Particulier Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Nuts van nuts-aansluitingen?

Nuts van nuts-aansluitingen? Nuts van nuts-aansluitingen? Dit stuk bevat informatie voor bouwondernemers die moeilijkheden ondervinden met het aanvragen en gerealiseerd krijgen van kabels en -leidingen. Dit stuk: 1. helpt u met het

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

CompleetVerzekerd. Zakelijke dienstverlening Voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening. Branche. Specialist

CompleetVerzekerd. Zakelijke dienstverlening Voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening. Branche. Specialist Schadeverzekeringen Informatie voor de ondernemer CompleetVerzekerd Zakelijke dienstverlening Voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening Branche Specialist Extra s voor de zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT

DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT DIENSTENWIJZER WET FINANCIEEL TOEZICHT APRIL 2010 Teeuwen Verzekeringen De Sitterlaan 89 2313TL LEIDEN Postbus 1147 2302BC LEIDEN Telefoonnr: 071-514 99 67 Telefaxnr: 071-514 99 79 Internet: www.teeuwenverzekeringen.nl

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Internet. Dienstverleningsdocument

Internet. Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Pakket voor de Zaak

Voorwaarden Reaal Pakket voor de Zaak Voorwaarden Reaal Pakket voor de Zaak Persoonlijke Verzorging 03 178 15-01 VM In deze voorwaarden leest u: Wat u van ons mag verwachten en wij van u verwachten. Waarvoor u wel en niet bent verzekerd. Welke

Nadere informatie

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen

Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Overeenkomst en Voorwaarden Zakelijk Betalen Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 1 VOORWAARDEN ZAKELIJK BETALEN... 3 1. Wat hoort er bij de overeenkomst?... 3 2. Welke algemene regels gelden voor je zakelijke

Nadere informatie