Storing in gas of elektriciteit? Voorkom of beperk schade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Storing in gas of elektriciteit? Voorkom of beperk schade"

Transcriptie

1 Storing in gas of elektriciteit? Voorkom of beperk schade 1

2 Inleiding Inhoud Een storing in het elektriciteit- of gasnet komt altijd ongelegen en ongepland. Als netbeheerder zorgt Enexis ervoor dat u hier zo weinig mogelijk hinder van ondervindt. Toch kan het gebeuren dat uw bedrijf een moment zonder gas of elektriciteit zit. In deze brochure leest u wat u, als zakelijke klant, kunt doen bij een storing en hoe u schade voorkomt tijdens een storing. Voor een storing Checklist risico s bij gas of elektriciteitsonderbreking 5 Te treffen maatregelen 7 Verzekeren tegen (omzet)schade 7 Geschikte apparatuur 7 Overspanningsbeveiliging 7 Noodstroomvoorziening 7 Tijdens een storing Stappenplan en veiligheidsmaatregelen tijdens een storing 9 Nationaal Storingsnummer (gratis) 10 Enexis storingenproces 10 Ontwikkelingen 10 Geplande energieonderbreking 10 Na een storing Schade- en of compensatievergoeding na een storing 13 Compensatievergoeding 13 Schadevergoeding en beperkingen 13 Schade melden en afhandeling van uw schademelding 13 Contact Nationaal Storingsnummer 15 Klantenservice 15 Schade melden

3 Voor de storing De meest voorkomende schade die u als zakelijke klant kunt ondervinden, is schade aan apparatuur die veroorzaakt wordt door een te hoge spanning of schade door langdurige onderbreking van gas of elektriciteit. Uw bedrijf kan hierdoor stil komen te liggen waardoor u uw klanten niet meer kunt helpen of u productieverlies lijdt. Winst- en omzetderving zijn inherent hieraan. Door goed voorbereid te zijn op dit soort situaties ondervindt u bij een storing geen onnodige overlast. Het in kaart brengen van mogelijke risico s en treffen van noodmaatregelen voor de belangrijkste processen in uw bedrijf is een eerste stap. Checklist risico s bij een gasof elektriciteits onderbreking Hieronder vindt u een checklist die inzichtelijk maakt welke risico s uw bedrijf loopt bij een gas of elektriciteitsonderbreking. Het helpt u nu alvast de juiste maatregelen te treffen om zo weinig mogelijk schade en ongemak te hebben van een mogelijke storing. Mocht u op een van onderstaande vragen het antwoord niet weten, dan is het goed om deze binnen uw organisatie aan de orde te stellen. 1. Heeft uw bedrijf een intern calamiteitenplan? Dat wil zeggen: weet iedereen wat hem/haar te doen staat ingeval van nood? En zo ja, staan daar specifieke voorschriften in als het gaat om gas- of elektriciteitsuitval? 2. Wat zijn de belangrijkste energie-afhankelijke processen binnen uw bedrijf? Denk bijvoorbeeld aan zaken als: koeling, computersystemen, hydrofoor, licht, temperatuur, luchtkwaliteit en applicaties. Binnen de zorgsector kunt u hierbij ook denken aan een intensive care, bejaardenafdeling of kinderafdeling. Het is verstandig om een duidelijk beeld te hebben van de hoogste prioriteiten in uw instelling of bedrijf. Ook in de agrarische sector is de elektriciteit- en gasvoorziening onontbeerlijk geworden. Denk aan de ventilatie van stallen, belichting en koeling van gewassen. Maak eens een inventarisatie van de mogelijke risico s. 3. Als de elektriciteit uitvalt (of u ruikt gas), met wie neemt u dan contact op? Bent u bekend met het Nationaal storingsnummer ? Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar voor het melden van een gaslucht, elektriciteits-, gasen meter storingen. 4. Hoe kunnen uw bedrijfsprocessen doorgaan bij elektriciteitsonderbreking? Als de elektriciteit uitvalt en u wilt uw belangrijkste bedrijfsprocessen laten doorgaan, moet u waarschijnlijk een noodvoorziening treffen om apparatuur toch van elektriciteit te blijven voorzien. Ziekenhuizen en luchthavens hebben in de regel noodvoorzieningen in eigen beheer. Om te kunnen vaststellen welke capaciteit uw aggregaat moet kunnen leveren, moet u nagaan wat uw spanningsniveau is en wat het elektriciteitsverbruik is van de belangrijkste energie-afhankelijke processen binnen uw bedrijf. 5. Hoe lang kan uw bedrijf zonder elektriciteit en /of gas zonder dat schadelijke effecten optreden of dat uw bedrijfsvoering beïnvloed wordt? Denk aan het milieu, zorgverlening, uw bedrijfsvoering en de omgeving. Zodra duidelijk is hoelang u zonder elektriciteit of gas kunt, weet u wat u als eerste moet doen om schadelijke effecten of de kans op uitval van bedrijfsvoering te minimaliseren. 6. Weet u welke apparaten gevoelig zijn voor spanningsdips en welk effect dit kan hebben op uw bedrijfsproces? Door het kortstondig wegvallen van het noodzakelijke spanningsniveau kunnen gevoelige apparaten uitvallen. Voorbeelden van gevoelige apparaten zijn: Computers of besturingseenheden (PLC s) Frequentieomvormers Magneetschakelaars Vaak spelen dergelijke apparaten een centrale rol in bijvoorbeeld een productieproces. Als bijvoorbeeld een centrale besturingscomputer in een productieproces uitvalt vanwege een korte spanningsdip, kan dat gevolgen hebben voor alle elementen in de productielijn. Het is dus van belang om te inventariseren welke apparaten gevoelig zijn voor de gevolgen van een spanningsdip en welk effect dit kan hebben op het bedrijfsproces. 7. Hebt u een noodvoorziening voorhanden? Zo ja, hoe vaak test u deze? Vraag bij de leverancier van uw noodvoorziening na hoe vaak deze getest moet worden. Als u geen noodvoorziening beschikbaar hebt, maak dan nu alvast afspraken met verhuurders van tijdelijke noodvoorzieningen. Als de nood aan de man is, lukt dat vaak niet meer. Typ noodaggregaat in de zoekmachine van internet en u vindt verschillende adressen van verhuurders. Wellicht herbergt uw gebouw verschillende activiteiten, zoals winkels, bedrijvigheid of zorgverlening. Kent u de wensen van deze exploitanten ten aanzien van noodvoorzieningen als de energie uitvalt? En zijn er mogelijkheden om samen met hen van een noodvoorziening gebruik te maken? 8. Zijn uw bedrijfsprocessen voorzien van procesbeveiliging? Gezien de vitaliteit van sommige bedrijfsprocessen, kiezen nogal wat bedrijven ervoor om controles en beveiligingen in te bouwen die waarschuwen zodra een proces niet optimaal verloopt. Het is verstandig om na te gaan hoe die beveiligingen omgaan met uitval van elektriciteit. 9. Hoe is de fysieke beveiliging van uw pand geregeld bij een elektriciteitsonderbreking? Grote bedrijvencomplexen worden in de regel beveiligd met slagbomen, camera s, en verschillende andere vormen van elektronisch toezicht. Hoe werken deze systemen bij uw bedrijf als de elektriciteit uitvalt? 10. Is evacuatie mogelijk? Bij een elektriciteitsonderbreking kunnen elektronische deuren en liften niet goed meer functioneren. Is het voor iedereen mogelijk (tijdig) het complex te verlaten? 11. Is een evacuatieplan opgesteld? Hoe vaak wordt dit getest? En hoe communiceert u met bezoekers in uw pand(en) bij een elektriciteitsonderbreking? 12. Beschikt het bedrijf over noodverlichting? Als het licht uitvalt, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Het kan verstandig zijn om noodverlichting aan te brengen die op een aparte voeding werkt. 13. Bent u goed verzekerd tegen schade door een gas- of elektriciteitsstoring? De schade als gevolg van een onderbreking in gas of elektriciteit kan voor u als ondernemer behoorlijk oplopen. In sommige gevallen hebt u recht op compensatievergoeding. In sommige gevallen echter niet (meer hierover leest u in het laatste onderdeel van deze brochure). Het is daarom verstandig om te controleren of uw inboedelverzekering of uw bedrijfsschadeverzekering dekking biedt tegen eventuele schade aan uw apparatuur of tegen derving van inkomsten. 4 5

4 Te treffen maatregelen Als de u de risico s hebt geïnventariseerd, bepaalt u welke (nood)maatregelen u treft. Wij geven u hieronder een aantal mogelijke maatregels die u kunt treffen tegen spanningsfluctuaties en algehele storingen. Verzekeren tegen (omzet)schade In geval van overmacht of aansprakelijkheid van derden vergoedt Enexis schade niet. In de Algemene Voorwaarden wordt de aansprakelijkheid van Enexis beperkt en - voor bedrijfsschade - uitgesloten. Het is verstandig om te controleren of uw inboedelverzekering of uw bedrijfsschadeverzekering dekking biedt tegen eventuele schade aan uw apparatuur of tegen derving van inkomsten. Zo niet, informeer dan bij uw verzekering of en hoe u dit kunt afdekken. Geschikte apparatuur Noodstroomvoorziening De apparatuur die in Nederland gebruikt wordt, moet volgens Europese normen bestand zijn tegen normaal voorkoonderbreking lang duurt. Wanneer u schade ondervindt, Het is niet altijd direct duidelijk of een elektriciteitsmende korte spanningsfluctuaties. Tegen te hoge of te lage bijvoorbeeld door bedrijfsstilstand, adviseren wij u op spanningsfluctuaties is apparatuur vaak niet bestand. Als voorhand voorzorgsmaatregelen te treffen om uw apparatuur niet bestand is tegen normaal voorkomende deze te voorkomen, ook tijdens langdurige storingen. spanningsfluctuaties, raakt deze dus defect. In dit geval bent Denkt u hierbij aan een noodstroomvoorziening. Bijvoorbeeld in de vorm van een aggregaat. Een aggregaat levert u zelf verantwoordelijk voor deze schade. meestal elektriciteit met een (diesel)motor. Er zijn vele U kunt zelf maatregelen nemen ter preventie. Zo kunt u bij varianten op de markt die u kunt aanschaffen of huren, aanschaf van uw apparatuur erop letten dat het apparaat afhankelijk van uw risicoprofiel. Ook hiervoor zijn gespecialiseerde bedrijven op de markt. Vaak is het niet nodig om uw bestand is tegen spanningsfluctuaties. Aan de CE-markering ziet u dat het apparaat voldoet aan de daarvoor geldende volledige installatie van noodstroomvermogen te voorzien. regels binnen de Europese Economische Ruimte. U kunt ook Door te werken met preferente groepen, die voorrang navraag doen bij de leverancier of de apparatuur hiertegen krijgen bij stroomstoringen, bent u in staat om de belangrijkste installatiedelen draaiende te houden. bestand is. Een No break-set kan ook hier handig zijn. In sommige Overspanningsbeveiliging gevallen duurt het even voordat de noodstroomvoorziening is opgestart. Een No break-set zorgt ervoor dat (delen Met een overspanningsbeveiliging beschermt u waardevolle apparatuur zoals servers en productiemiddelen tegen schade van) uw installatie gedurende deze periode van elektriciteit door te hoge spanningsverschillen. Er zijn diverse produc- wordt voorzien. 6 7 ten te koop die dienen als overspanningsbeveiliging. Deze beveiliging biedt in beperkte mate ook bescherming tegen beschadiging door blikseminslag. Het is mogelijk met andere middelen tegen hogere kosten uw installatie en uw apparatuur volledig te beveiligen, ook tegen de gevolgen van blikseminslag. Zo zijn er No breaksets verkrijgbaar, voorzien van een accu en een wisselrichter, die u voor verschillende vermogens kunt inzetten. Laat u hiervoor door een deskundige adviseren. U vermindert hiermee het risico op grote schades, ongemak en overlast aanzienlijk. Beperken gevolgen spanningsdips Er zijn verschillende maatregelen die u kunt nemen om de gevolgen van spanningsdips tegen te gaan dan wel te beperken. Bijvoorbeeld het plaatsen van een Uninterruptable Power Supply (UPS). Meer informatie over deze en andere te nemen maatregelen vindt u op onze website. U vindt deze informatie op het zakelijke deel van onze website, in het menu Spanningskwaliteit onder Storingen.

5 Tijdens de storing Stappenplan en veiligheidsmaatregelen tijdens een storing Het liefst voorkomen we iedere storing. Is er onverhoopt toch sprake van een gas- of elektriciteitsstoring, controleer dan eerst wat de mogelijke oorzaak is. Elektriciteit Wat is het probleem U bent geconfronteerd met een stroomstoring of spanningsuitval Wat moet u doen Bepaal waar de oorzaak ligt van de storing: 1. uw eigen installatie (vaak bent u de enige in de omgeving zonder elektriciteit) > neem contact op met uw installateur. 2. daarbuiten (vaak zijn er meerdere getroffenen in uw omgeving) > neem contact op met het Nationaal storingsnummer en meld de storing. Binnen 1 uur zijn medewerkers van Enexis (of vertegenwoordiging van Enexis) ter plaatse. De aardlekschakelaar of zekering is uitgevallen Schakel apparaten uit Haal stekkers uit het stopcontact Vervang de groepszekering in de meterkast Schakel zo nodig de groepsschakelaar of aardlekschakelaar weer in Gas Wat is het probleem U hebt (mogelijk) een gaslek of u ruikt gas Wat moet u doen Sluit de hoofdkraan bij de gasmeter Open ramen en deuren Gebruik geen open vuur Rook niet Gebruik geen schakelaars, mobiele telefoons, zaklantaarns, etc. Voorkom vonkvorming Ga naar buiten en bel het Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom: (gratis) 8 9

6 Storing melden Nationaal Storingsnummer (gratis) Wanneer u een storing meldt bij het Nationaal Storingsnummer gas en stroom, komt uw melding direct terecht bij uw lokale netbeheerder, Enexis. Wij nemen meteen de juiste maatregelen om uw gas- of elektriciteitsprobleem op te lossen. Meestal komt een medewerker of vertegenwoordiger van Enexis ter plaatse. Het Nationaal Storingsnummer gas en stroom geldt uitsluitend voor meldingen van storingen bij levering en transport van elektriciteit en gas tot en met de aansluiting. Enexis storingenproces Via het Nationaal Storingsnummer gas en stroom komt u direct in contact met Enexis. Onze medewerkers van Centraal Meldpunt Storingen staan u telefonisch te woord en zijn dag en nacht bereikbaar. Controleer de mogelijke oorzaak. Is de storing niet te verhelpen? Bel het Nationaal Storingsnummer waar u een medewerker van ENEXIS Centrale Meldkamer Storingen aan de lijn krijgt. Intakegesprek De medewerker van Centrale Meldpunt Storingen neemt de details met u door en zet een melding in het Storingensysteem. Bij gasstoringen waarschuwt Enexis direct de autoriteiten. Inplannen monteur De afdeling Planning ontvangt de storingsmelding en geeft de details van de storing direct door aan een monteur in de betreffende regio. De monteur is binnen 2 uur ter plekke. Verhelpen storing De monteur herstelt de voorziening en repareert de storingsoorzaak. Als de storing is verholpen meldt hij de storing af in het storingssysteem. App en SMS-dienst Geplande energieonderbreking Tijdens een storing informeren wij u via SMS. Met onze gratis SMS-dienst houden we u op de hoogte over de omvang, duur en locatie van een storing en over het verloop van de reparatie. Als u de storing meldt via het storingsnummer, krijgt u de optie om zich aan te melden voor deze sms-dienst. U kunt ook de gratis Enexis-app downloaden in de app-store of de play-store. Door uw postcode in te voeren via de app ziet u of er in uw omgeving een gas- of elektriciteitsstoring is. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om pushberichten in te stellen voor uw postcodegebied. U bent dan automatisch direct op de hoogte van storingen in dit gebied. Om de kwaliteit van ons energienet te waarborgen, zijn we dagelijks met onderhoud bezig. Meestal merkt u hier niets van. In verband met de veiligheid, is het soms noodzakelijk het energietransport te onderbreken. Van tevoren informeren wij u hierover. Uiteraard doen we onze uiterste best om de duur van de onderbreking voor u zo kort mogelijk te houden

7 Na de storing Schade- en/of compensatievergoeding na een storing We doen er alles aan om gas-en elektriciteitsstoringen te voorkomen. Toch kan het gebeuren dat u met een storing te maken krijgt. U kunt wellicht aanspraak maken op vergoeding van uw schade door een storing. Schadevergoeding en beperkingen Hebt u schade geleden als gevolg van een storing van elektriciteit of gas, dan hebt u in enkele gevallen recht op een schadevergoeding. Dit geldt wanneer schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Enexis. Enexis beoordeelt aanvragen tot vergoeding op basis van de omstandigheden en met inachtneming van de toepasselijke Algemene voorwaarden. Is er sprake van overmacht, aansprakelijkheid van derden, ondeugdelijke apparatuur, bedrijfsschade (zoals gederfde winst of inkomsten) of beveiligingsrisico s op het eigen netwerk (dus niet het publieke netwerk), vergoeden wij de schade niet. Deze schade valt in dat geval onder uw bedrijfsrisico. U kunt dit afdekken door een specifieke verzekering hiervoor af te sluiten. Na ontvangst van uw schademelding ontvangt u binnen 10 werkdagen bericht van ons. Afhankelijk van uw schademelding kan het zijn dat wij meer tijd nodig hebben om nader onderzoek te doen. In dat geval melden wij dit aan u. Mocht u over onze afhandeling vragen hebben of het niet met ons standpunt eens zijn, dan kunt u dit bij ons melden. Compensatievergoeding Voor langdurige storingen is er een wettelijke regeling waarbij u recht hebt op een vergoeding als compensatie voor het door u geleden ongemak. U hoeft hiervoor niets te doen, wij informeren u hier proactief over. Voor schadevergoedingen hanteren wij andere voorwaarden. Bent u getroffen door een langdurige storing (zie tabel op de volgende pagina) en u hebt na zes weken nog geen reactie van Enexis ontvangen, dan kunt u zich melden door het formulier Compensatie aanvragen op onze website in te vullen. Wij zorgen dan alsnog voor een correcte afhandeling. Schade melden en afhandeling van uw schademelding U kunt uw schade melden door het schadeformulier op in te vullen of ons een brief te schrijven. Adresgegevens voor het indienen van een klacht of schadeclaim vindt u onder Contact achter in deze brochure. Wij hanteren een indientermijn van 4 weken na schadedatum

8 Hoogte van de compensatievergoeding In onderstaande tabel is de hoogte van de vergoeding voor verschillende situaties aangegeven (Prijspeil 2015). Kijk voor de meest actuele bedragen op Contact Elektriciteit Nationaal Storingsnummer De vergoeding voor elektriciteitsstoringen is afhankelijk van de deelmarkt en duur: Deelmarkt Technische oorzaak Duur onderbreking Compensatie plus per 4 uur meer LS: t/m 3x25 Ampère in HS-, MS- of LS-net 4-8 uur 35,00 20,00 LS: >3x25 Ampère in HS-net 1-8 uur 195,00 100,00 in MS-net 2-8 uur 195,00 100,00 in LS-net 4-8 uur 195,00 100,00 MS in HS-net 1-8 uur 910,00 500,00 in MS-net 2-8 uur 910,00 500,00 HS in HS-net 1-8 uur 0,35/kWgec 0,20/kWgec LS-net: laagspanningsnet (380 Volt) MS-net: middenspanningsnet (10, 20 en 30 kilovolt) HS-net: het landelijke hoogspanningsnet (50, 110 en 220 kilovolt) U hebt géén recht op compensatievergoeding bij storingen die zich bevinden in aansluitingen: die aangesloten zijn op het elektriciteitsnet met een spanningsniveau van 220 KV en hoger; ten behoeve van de openbare verlichting; in de categorie kleiner dan of gelijk aan 1x6 Ampère Klantenservice Enexis Klantenservice Zakelijk is het eerste aanspreekpunt voor uw vragen. Onze medewerkers nemen uw vragen direct in behandeling en helpen u graag verder. Op werkdagen is Klantenservice Zakelijk bereikbaar van 8.00 uur tot uur, via nummer Schade melden Gas Via het schadeformulier op onze website of per brief: De vergoeding voor ernstige gasstoringen (langer dan 4 uur): Soort aansluiting Duur onderbreking Vergoeding Compensatie Kleinverbruiker capaciteit t/m 40 m uur 35,00 35,00 Profielgrootverbruiker capaciteit boven 40 m uur 195,00 100,00 Telemetriegrootverbruiker capaciteit boven 40 m uur 910,00 500,00 Enexis B.V. Afdeling Klantenservice Zakelijk Postbus AW s-hertogenbosch 14 15

9 De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven, werken, produceren en ons verplaatsen. Daarmee vervult energie een centrale plek in de samenleving. Wat ons bij Enexis drijft is energie te kunnen brengen naar de plekken waar mensen licht en warmte nodig hebben. Elke dag weer werken we aan een slimmer, duurzamer en veilig energienetwerk. Dat doen we met vakmanschap en vanuit betrokkenheid. Energie in goede banen Enexis B.V. Afdeling Klantenservice Zakelijk Postbus AW s-hertogenbosch Telefoon: enexis.nl

Storing in gas of elektriciteit? Voorkom of beperk schade

Storing in gas of elektriciteit? Voorkom of beperk schade enexis.nl Storing in gas of elektriciteit? Voorkom of beperk schade Inleiding Inhoud Een storing in het elektriciteit- of gasnet komt altijd ongelegen. Als netbeheerder zorgt Enexis ervoor dat u hier zo

Nadere informatie

ENEXIS SLUIT BIJ U AAN! AANSLUITINGEN EN INFRASTRUCTUREN BIJ GROTE BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN

ENEXIS SLUIT BIJ U AAN! AANSLUITINGEN EN INFRASTRUCTUREN BIJ GROTE BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN ENEXIS SLUIT BIJ U AAN! AANSLUITINGEN EN INFRASTRUCTUREN BIJ GROTE BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN Enexis, uw netwerkbedrijf Enexis is de schakel tussen particuliere en zakelijke afnemers van energie en de energieleverancier.

Nadere informatie

Factsheet Kwaliteit 2015

Factsheet Kwaliteit 2015 Factsheet Kwaliteit 215 Regionale netbeheerders Autoriteit Consument & Markt Factsheet Kwaliteit 215 Regionale Netbeheerders Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten De gegevens in de grafieken in dit

Nadere informatie

Bewust met energie omgaan. De slimme meter maakt het makkelijk

Bewust met energie omgaan. De slimme meter maakt het makkelijk Bewust met energie omgaan De slimme meter maakt het makkelijk Waarom krijg ik een slimme meter? Makkelijk en klaar voor de toekomst. Enexis brengt gas en elektriciteit van uw energieleverancier veilig

Nadere informatie

Aan- en afsluiten van gas en elektriciteit

Aan- en afsluiten van gas en elektriciteit AAN- EN AFSLUITEN VAN GAS EN ELEKTRICITEIT Aan- en afsluiten van gas en elektriciteit Voor een nieuwe gas of elektriciteitsaansluiting zijn twee aanvragen nodig. Eén bij de netbeheerder en één bij de energieleverancier.

Nadere informatie

enexis.nl Aarding Voor alle zekerheid

enexis.nl Aarding Voor alle zekerheid enexis.nl Aarding Voor alle zekerheid Inhoud Belangrijkste punten 4 Aarding en elektriciteit 5 Geaard of niet? 5 Vier systemen van aarding 7 Aarding is onzichtbaar 8 Een veilige installatie 8 Wanneer

Nadere informatie

Factsheet Kwaliteit 2012

Factsheet Kwaliteit 2012 Factsheet Kwaliteit 212 Regionale Netbeheerders Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die de regionale netbeheerders aan de

Nadere informatie

Betrouwbaar en veilig overal in huis energie beschikbaar

Betrouwbaar en veilig overal in huis energie beschikbaar Betrouwbaar en veilig overal in huis energie beschikbaar Uw vision groepenverdeler van Hager installatieautomaat ( groep ) testknop aardlekschakelaar hoofdschakelaar coderingsstreep (zwart of grijs) De

Nadere informatie

Handleiding voor onze zakelijke klanten

Handleiding voor onze zakelijke klanten Handleiding voor onze zakelijke klanten U hebt schade Schade komt altijd ongelegen. Zeker als de schade grote gevolgen heeft voor de continuïteit van uw bedrijf. Daarom krijgt u van ons en uw verzekeringsadviseur

Nadere informatie

AARDING VOOR ALLE ZEKERHEID

AARDING VOOR ALLE ZEKERHEID AARDING VOOR ALLE ZEKERHEID AARDING VOOR ALLE ZEKERHEID 2 AARDING / VOOR ALLE ZEKERHEID 3 INHOUDSOPGAVE Belangrijkste punten 4 Aarding en elektriciteit 5 Geaard of niet? 5 Vier systemen van aarding 6

Nadere informatie

Factsheet 2010 Kwaliteit Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gasnetten N.V. RENDO. Expert versie

Factsheet 2010 Kwaliteit Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gasnetten N.V. RENDO. Expert versie Factsheet 2010 Kwaliteit Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gasnetten N.V. Expert versie De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die de regionale netbeheerders

Nadere informatie

Schade Handleiding voor onze zakelijke klanten

Schade Handleiding voor onze zakelijke klanten Schade Handleiding voor onze zakelijke klanten Je hebt schade Schade komt altijd ongelegen. Zeker als de schade grote gevolgen heeft voor de continuïteit van je bedrijf. Daarom krijg je van ons en je verzekeringsadviseur

Nadere informatie

Betrouwbaar en veilig overal in huis energie beschikbaar. Uw vision groepenverdeler van Hager

Betrouwbaar en veilig overal in huis energie beschikbaar. Uw vision groepenverdeler van Hager Betrouwbaar en veilig overal in huis energie beschikbaar Uw vision groepenverdeler van Hager De groepenverdeler in uw meterkast Beste bewoner, Uw Hager-groepenverdeler zorgt dat u op veilige wijze stroom

Nadere informatie

Aarding. Voor alle zekerheid. Meer informatie:

Aarding. Voor alle zekerheid. Meer informatie: Meer informatie: Provincie Groningen, Drenthe, Overijssel en de Noordoostpolder Aardingsbureau Noord Postbus 196 8000 GB Zwolle Telefoon 038 852 76 05 Provincie Friesland Postbus 81 8900 AB Leeuwarden

Nadere informatie

Factsheet Kwaliteit 2014 Liander N.V. Autoriteit Consument & Markt. Factsheet Kwaliteit 2014

Factsheet Kwaliteit 2014 Liander N.V. Autoriteit Consument & Markt. Factsheet Kwaliteit 2014 Factsheet Kwaliteit 214 Regionale Netbeheerders Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten N.V. De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die de regionale netbeheerders aan

Nadere informatie

Delta Netwerkbedrijf B.V.

Delta Netwerkbedrijf B.V. Factsheet Kwaliteit 212 Regionale Netbeheerders Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten Delta Netwerkbedrijf B.V. De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die de regionale

Nadere informatie

Netbeheer Nederland Spanningskwaliteit

Netbeheer Nederland Spanningskwaliteit gskwaliteit spanningskwaliteit spa Netbeheer Nederland Inleiding Deze brochure is bedoeld voor de consument en geeft een toelichting op het begrip spanningskwaliteit. Er wordt antwoord gegeven op vragen

Nadere informatie

Factsheet Kwaliteit 2015 Liander N.V. Autoriteit Consument & Markt. Factsheet Kwaliteit 2015

Factsheet Kwaliteit 2015 Liander N.V. Autoriteit Consument & Markt. Factsheet Kwaliteit 2015 Factsheet Kwaliteit 215 N.V. Autoriteit Consument & Markt Factsheet Kwaliteit 215 Regionale Netbeheerders Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten N.V. De gegevens in de grafieken in dit document zijn

Nadere informatie

Factsheet Kwaliteit 2014

Factsheet Kwaliteit 2014 Factsheet Kwaliteit 214 Regionale netbeheerders Autoriteit Consument & Markt Factsheet Kwaliteit 214 Regionale Netbeheerders Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten De gegevens in de grafieken in dit

Nadere informatie

U en Oxxio: een goede zaak

U en Oxxio: een goede zaak U en Oxxio: een goede zaak Uw perfecte partner voor duurzame energie U doet graag zaken met professionele partners. Want u wilt ervan opaan kunnen dat ze doen wat ze beloven en een toegevoegde waarde leveren.

Nadere informatie

Cogas Infra & Beheer B.V.

Cogas Infra & Beheer B.V. Factsheet 2010 Kwaliteit Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gasnetten Energiekamer Infra & Beheer B.V. Expert versie De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

Stedin Netbeheer B.V.

Stedin Netbeheer B.V. Factsheet 2010 Kwaliteit Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gasnetten Netbeheer B.V. Expert versie De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die de regionale netbeheerders

Nadere informatie

Liander N.V. Factsheet Kwaliteit 2011 Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten. Inleiding

Liander N.V. Factsheet Kwaliteit 2011 Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten. Inleiding Factsheet Kwaliteit 211: N.V. Factsheet Kwaliteit 211 Regionaal Netbeheer Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten N.V. De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die de

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN WARMTELEVERING Veenendaalse Woningstichting BEHORENDE BIJ HUURCONTRACT

AANVULLENDE VOORWAARDEN WARMTELEVERING Veenendaalse Woningstichting BEHORENDE BIJ HUURCONTRACT AANVULLENDE VOORWAARDEN WARMTELEVERING Veenendaalse Woningstichting BEHORENDE BIJ HUURCONTRACT blad 1 van 4 Begripsomschrijvingen Artikel 1 1.1 in deze Voorwaarden wordt verstaan onder: Aansluiting: de

Nadere informatie

Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale

Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale Telefonisch niet meer bereikbaar door een storing in de telefooncentrale? Daar sta je als bedrijf niet vaak bij stil. Het is

Nadere informatie

Tabel 1 - Adresgegevens

Tabel 1 - Adresgegevens Tabel 1 - Adresgegevens Bijlage bij module Kwaliteit Dienstverlening en Transport gas Gegevensuitvraag van de Energiekamer in het kader van CODATA Datum: 22 februari 2010 Naam bedrijf Adres Postcode Plaats

Nadere informatie

Uitval Nood Stroom Aggregaat (NSA) op zuiveringsstation Reijerwaard

Uitval Nood Stroom Aggregaat (NSA) op zuiveringsstation Reijerwaard Uitval Nood Stroom Aggregaat (NSA) op zuiveringsstation Reijerwaard Ridderkerk oktober 2006 Uitval NSA zuiveringsstation Reijerwaard Op zuiveringsstation Reijerwaard in Ridderkerk wordt periodiek het Nood

Nadere informatie

Voorkom storing en schade

Voorkom storing en schade Voorkom storing en schade Meld vooraf uw graafwerkzaamheden via https://mijn.kadaster.nl Elektriciteitskabel of gasleiding beschadigd? Bel direct 0800-9009 Beheert het netwerk voor gas en stroom Instructies

Nadere informatie

ArtsenPraktijkPakket!

ArtsenPraktijkPakket! ArtsenPraktijkPakket! Financieel specialist voor artsen Maatwerk voor medici Maatwerk voor medici De volgende verzekeringen kunt u opnemen in het ArtsenPraktijkPakket: Uw pand en inventaris Inventaris

Nadere informatie

Onderhoud & reparaties

Onderhoud & reparaties Onderhoud & reparaties Samen verantwoordelijk voor prettig wonen Leystromen vindt het belangrijk dat u prettig woont. Dat betekent dat wij uw woning goed onderhouden. Zaken die kapot gaan, repareren wij

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2006 VOOR AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR KLEINVERBRUIKERS

TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2006 VOOR AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR KLEINVERBRUIKERS TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN 2006 VOOR AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR KLEINVERBRUIKERS Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overeenstemming met de Consumentenbond

Nadere informatie

Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting. www.enduris.

Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting. www.enduris. Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting www.enduris.nl Wanneer wordt u aangemerkt als grootverbruiker? U valt

Nadere informatie

Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen.

Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen. Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen. Letselschade, wat nu? U bent gewond geraakt bij een ongeval, waarbij één van onze verzekerden betrokken was. Ten eerste wensen wij u een voorspoedig

Nadere informatie

U hebt brand- of waterschade... Wat nu?

U hebt brand- of waterschade... Wat nu? U hebt brand- of waterschade... Wat nu? 1 Wat nu? Schade is vervelend en komt nooit gelegen. Wij kunnen ons dan ook goed voorstellen dat er op dit moment van alles door u heen gaat. Daarom vertellen we

Nadere informatie

Formulier Inboedelschade

Formulier Inboedelschade Formulier Inboedelschade Verzekeringen: wie doet wat? Wij hebben een opstalverzekering voor het woongebouw en uw woning afgesloten. Deze verzekering dekt schade aan de woning die bijvoorbeeld ontstaat

Nadere informatie

Herstel Service. Gegevens Relatie: Naam:... Adres... Postcode / Woonplaats:... Status:... concept Versie:... 1.00 Contractnummer:... Datum:...

Herstel Service. Gegevens Relatie: Naam:... Adres... Postcode / Woonplaats:... Status:... concept Versie:... 1.00 Contractnummer:... Datum:... Herstel Service Gegevens Relatie: Naam:... Adres... Postcode / Woonplaats:... Status:... concept Versie:... 1.00 Contractnummer:... Datum:... Inhoud HERSTEL SERVICE... 3 INLEIDING HERSTEL SERVICE... 3

Nadere informatie

Onze servicenormen Als u de stadswinkel bezoekt

Onze servicenormen Als u de stadswinkel bezoekt Onze servicenormen Regelmatig krijgt u te maken met de gemeente; bijvoorbeeld voor het aanvragen van een paspoort of een vergunning maar bijvoorbeeld ook om ons te laten weten dat er in uw straat een lantaarnpaal

Nadere informatie

ABONNEMENTSVOORWAARDEN ONDERHOUD - CV TOESTEL Versie d.d. 19-04-2006

ABONNEMENTSVOORWAARDEN ONDERHOUD - CV TOESTEL Versie d.d. 19-04-2006 ABONNEMENTSVOORWAARDEN ONDERHOUD - CV TOESTEL Versie d.d. 19-04-2006 Naam Abonnee : Adres : Postcode : Plaats : Debiteurennummer : Datum : Deze abonnementsvoorwaarden hebben betrekking op het hieronder

Nadere informatie

FATUM Compleet bedrijvenpakket. Omdat u alleen genoegen neemt met het beste voor uw bedrijf

FATUM Compleet bedrijvenpakket. Omdat u alleen genoegen neemt met het beste voor uw bedrijf FATUM Compleet bedrijvenpakket Omdat u alleen genoegen neemt met het beste voor uw bedrijf 1 Schade aan uw bedrijfspand, inventaris of goederen is één van de grootste risico s die uw onderneming loopt.

Nadere informatie

Onze helpende hand bij schade. Handleiding voor onze particuliere klanten

Onze helpende hand bij schade. Handleiding voor onze particuliere klanten Onze helpende hand bij schade Handleiding voor onze particuliere klanten Directe hulp bij schade Schade komt altijd ongelegen en u wilt er zo snel mogelijk van af. U wilt weten wat u wel en niet kunt doen.

Nadere informatie

Schade? Geen nood, wij helpen u

Schade? Geen nood, wij helpen u Schade? Geen nood, wij helpen u ABN AMRO Verzekeringen Zakelijk U hebt schade Niemand zit te wachten op schade. Mocht u onverhoopt toch schade hebben dan wilt u zo goed en zo snel mogelijk geholpen worden.

Nadere informatie

Schadeafhandeling zakelijke verzekeringen in 7 stappen

Schadeafhandeling zakelijke verzekeringen in 7 stappen Schadeafhandeling zakelijke verzekeringen in 7 stappen U hebt schade. Wat kunt u van ons verwachten? U hebt schade Schade is vervelend en kan grote impact voor u hebben. Wij kunnen ons goed voorstellen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden zonnepanelen

Vragen en antwoorden zonnepanelen Vragen en antwoorden zonnepanelen Aanbod Hoe doe ik mee? 1. U vult het aanvraagformulier in. 2. 365zon neemt contact met u op voor het maken van een afspraak. 3. De installateur van 365zon bezoekt uw woning

Nadere informatie

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft?

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Netwerkbedrijf Endinet, de werkgever met energie Maar liefst 416.000 klanten in Zuidoost Brabant krijgen via kabels en leidingen van Endinet stroom

Nadere informatie

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen 2012 Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen 2012 3 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZON PRESTATIE CHECK. Feenstra. Zodat de techniek precies doet wat ú wilt.

ALGEMENE VOORWAARDEN ZON PRESTATIE CHECK. Feenstra. Zodat de techniek precies doet wat ú wilt. ALGEMENE VOORWAARDEN ZON PRESTATIE CHECK Feenstra. Zodat de techniek precies doet wat ú wilt. Sinds 1947 actief. Met meer dan 1.500 medewerkers beheert, verzorgt en onderhoudt Feenstra meer dan 800.000

Nadere informatie

'De kassa's werkten niet meer'

'De kassa's werkten niet meer' M200603 'De kassa's werkten niet meer' Economische schade van stroomstoringen in het MKB Ruud Hoevenagel Zoetermeer, 22 mei 2006 Economische schade van stroomstoringen in het MKB Van de MKB-ondernemers

Nadere informatie

Geen stroom, wel spanning

Geen stroom, wel spanning Geen stroom, wel spanning Netwerkdag Calamiteitenplannen 20 september 2012 Maaike Bok (Crisisbeheersing) Inhoud presentatie Netbeheer in Nederland Rol netbeheerder in koude en warme fase Impact stroomstoring

Nadere informatie

Schade? Geen nood, wij helpen u

Schade? Geen nood, wij helpen u Schade? Geen nood, wij helpen u ABN AMRO Verzekeringen U hebt schade Niemand zit te wachten op schade. Mocht u onverhoopt toch schade hebben dan wilt u zo goed en zo snel mogelijk geholpen worden. Als

Nadere informatie

Veilig bij vorst en tocht

Veilig bij vorst en tocht Veilig bij vorst en tocht 1 Veilig bij vorst en tocht Het drinkwater bij u thuis wordt geleverd door Oasen. Oasen ziet erop toe dat die levering vlekkeloos verloopt. We controleren onze installaties nauwkeurig

Nadere informatie

Dé IT-hardware dienstverlener voor Nederland

Dé IT-hardware dienstverlener voor Nederland Retourname Dé IT-hardware dienstverlener voor Nederland Scholten Awater is dé IT-hardware dienstverlener voor Nederland. Met onze uitgebreide IT-diensten nemen wij u veel werk uit handen. Hierdoor kunt

Nadere informatie

Service & Onderhoud abonnement CV ketel

Service & Onderhoud abonnement CV ketel Service & Onderhoud abonnement CV ketel Met een service & onderhoud abonnement van van der Bij bent u verzekerd van een optimaal comfort in uw woning. Onderhoud aan uw CVketel zorgt voor een perfect werkende

Nadere informatie

Schadeafhandeling zakelijke verzekeringen in 7 stappen

Schadeafhandeling zakelijke verzekeringen in 7 stappen Schadeafhandeling zakelijke verzekeringen in 7 stappen 2 U hebt schade. Wat kunt u van ons verwachten? U hebt schade Schade is vervelend en kan grote impact voor u hebben. Wij kunnen ons goed voorstellen

Nadere informatie

Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting. www.dnwg.

Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting. www.dnwg. Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting www.dnwg.nl Wanneer wordt u aangemerkt als grootverbruiker? U valt in

Nadere informatie

Ook in uw bedrijf verdient Power Quality aandacht. Bespaar geld met elektrische energie van goede kwaliteit

Ook in uw bedrijf verdient Power Quality aandacht. Bespaar geld met elektrische energie van goede kwaliteit Ook in uw bedrijf verdient Power Quality aandacht Bespaar geld met elektrische energie van goede kwaliteit Ook in uw bedrijf verdient Power Quality aandacht Bespaar geld met elektrische energie van goede

Nadere informatie

Thuisvoelen in uw huurwoning. Zelf Aangebrachte Veranderingen [Z.A.V.] Maaskant Wonen

Thuisvoelen in uw huurwoning. Zelf Aangebrachte Veranderingen [Z.A.V.] Maaskant Wonen Thuisvoelen in uw huurwoning Zelf Aangebrachte Veranderingen [Z.A.V.] Maaskant Wonen Uitgave 2005 Maaskant Wonen Dross. Jonker van Kesselstraat 8 Postbus 18 6170 AA Stein Telefoon [046] 4203535 Telefax

Nadere informatie

De slimme meter Klaar voor de toekomst

De slimme meter Klaar voor de toekomst De slimme meter Klaar voor de toekomst met de slimme meter bent u klaar voor de toekomst Endinet maakt haar energienetten klaar voor de toekomst. Net als de auto-, de telefoonen bankindustrie worden ook

Nadere informatie

Hoe verzeker je continuïteit? De Machineschadeverzekering. van Nassau. Als het ingewikkeld wordt, zijn wij op ons best.

Hoe verzeker je continuïteit? De Machineschadeverzekering. van Nassau. Als het ingewikkeld wordt, zijn wij op ons best. Hoe verzeker je continuïteit? De Machineschadeverzekering van Nassau Als het ingewikkeld wordt, zijn wij op ons best. De Machineschadeverzekering houdt rekening met de complexe productierisico s van geavanceerde

Nadere informatie

Ons antwoord op de meest gestelde vragen Zit ik vast aan de slimme meter? Over Oxxio Welkom bij Oxxio! Wanneer start Oxxio met de energielevering?

Ons antwoord op de meest gestelde vragen Zit ik vast aan de slimme meter? Over Oxxio Welkom bij Oxxio! Wanneer start Oxxio met de energielevering? Welkom bij Oxxio! Uw overstap naar Oxxio: een slimme keuze Welkom bij Oxxio. Net als u hebben al vele particuliere en zakelijke klanten inmiddels ontdekt dat overstappen naar Oxxio een slimme keuze is.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30

Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30 Algemene Voorwaarden Elektronische Diensten C 03.2.30 Inleiding Voor u ziet u de algemene voorwaarden voor het gebruik van elektronische diensten bij Delta Lloyd Bank. Deze voorwaarden hebben wij zo duidelijk

Nadere informatie

Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen

Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen 2016 Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen 2016 3 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage. Datum 24 februari 2010

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage. Datum 24 februari 2010 > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bedrijf

Dienstenwijzer Bedrijf Dienstenwijzer bedrijf Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. In onze werkwijze staat

Nadere informatie

Werkplekbeveiliging in de praktijk

Werkplekbeveiliging in de praktijk Werkplekbeveiliging in de praktijk M.E.M. Spruit Geautomatiseerde werkplekken vormen een belangrijke schakel in de informatievoorziening van organisaties. Toch wordt aan de beveiliging van werkplekken

Nadere informatie

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud

Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Klein onderhoud / dagelijks onderhoud Buiten het geplande onderhoud, ofwel planmatig onderhoud genoemd, zullen er ook onderhoudsverzoeken komen van eigenaren. In de splitsingsakte die u bij de koop van

Nadere informatie

1.8.1 123456* Stand kwh-levering in tarief 1 tegen laag tarief. 1.8.2 123456* Stand kwh-levering in tarief 2 tegen hoog tarief

1.8.1 123456* Stand kwh-levering in tarief 1 tegen laag tarief. 1.8.2 123456* Stand kwh-levering in tarief 2 tegen hoog tarief Code Meterstand Betekenis 1.8.1 123456* Stand kwh-levering in tarief 1 tegen laag tarief 1.8.2 123456* Stand kwh-levering in tarief 2 tegen hoog tarief 2.8.1 123456** Stand kwh-teruglevering in tarief

Nadere informatie

Korte handleiding zonnepanelen

Korte handleiding zonnepanelen Korte handleiding zonnepanelen Gefeliciteerd met de zonnepanelen die u via huurt Bouwinvest via Waterweg op Wonen. uw dak In heeft onderstaande liggen. In afbeelding onderstaande ziet afbeelding u schematisch

Nadere informatie

In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren

In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren onderhoudswijzer In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren Dergelijke ongemakken kunnen er voor

Nadere informatie

AFTERSALES GROUP WFT DIENSTENWIJZER

AFTERSALES GROUP WFT DIENSTENWIJZER AFTERSALES GROUP WFT DIENSTENWIJZER De Aftersales Group biedt onder meer diensten die vallen onder De Wet op het financieel toezicht (Wft). Aftersales Group treedt onder meer op als assurantiebemiddelingsbedrijf

Nadere informatie

Op het dak van uw woning zijn zonnepanelen aangebracht. In deze handleiding geven wij u uitleg over het gebruik van deze zonnepanelen.

Op het dak van uw woning zijn zonnepanelen aangebracht. In deze handleiding geven wij u uitleg over het gebruik van deze zonnepanelen. Gefeliciteerd! Uw woning heeft zonnepanelen Op het dak van uw woning zijn zonnepanelen aangebracht. In deze handleiding geven wij u uitleg over het gebruik van deze zonnepanelen. 1. Inleiding Hoe werkt

Nadere informatie

Als u niet tevreden bent

Als u niet tevreden bent Klachtenopvang Als u niet tevreden bent Informatie voor patiënten over het indienen van een klacht Wij nemen klachten altijd serieus Wij doen ons uiterste best om goed voor u te zorgen en zowel u als

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Gedurende de afgelopen jaren is er in de financiële branche veel veranderd. Mede als gevolg van deze veranderingen zijn de eisen, gesteld aan financiële dienstverleners,

Nadere informatie

Voorwaarden monteursbezoek.

Voorwaarden monteursbezoek. Voorwaarden monteursbezoek. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle monteursdiensten die geleverd worden door Ziggo. Overal waar we in deze voorwaarden spreken over Ziggo bedoelen we Ziggo Services

Nadere informatie

Huurachterstand Wat nu?

Huurachterstand Wat nu? Huurachterstand Wat nu? Huurachterstand Wat nu? Zayaz helpt u hier graag bij Huurachterstand voorkomen 3 Betalingsregeling 4 Hulp bij langdurige huurschulden 4 Een plotselinge daling van het inkomen 5

Nadere informatie

Duidelijke voorwaarden

Duidelijke voorwaarden Mobiel abonnement Duidelijke voorwaarden Werkt in je voordeel Introductie Klant worden Bij Telfort vinden we het belangrijk dat al onze klanten weten waar ze aan toe zijn. Daarom vind je in dit boekje

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf

Klaverblad Verzekeringen. Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Klaverblad Verzekeringen Verzekeringen voor het middenen kleinbedrijf Deze folder bevat informatie over de volgende verzekeringen. Gebouwenverzekering Inventaris-/goederenverzekering Bedrijfsschadeverzekering

Nadere informatie

In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren

In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren onderhoudswijzer In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren Dergelijke ongemakken kunnen er voor

Nadere informatie

Elektriciteit. Wat is elektriciteit

Elektriciteit. Wat is elektriciteit Elektriciteit Wat is elektriciteit Elektriciteit kun je niet zien, niet ruiken, niet proeven, maar wel voelen. Dit voelen kan echter gevaarlijk zijn dus pas hier voor op. Maar wat is het dan wel? Hiervoor

Nadere informatie

14 Elektriciteit en gas

14 Elektriciteit en gas 14 Elektriciteit en gas crisistypen onderbreking levering elektriciteit onderbreking levering gas bevoegd gezag (nationaal) soorten maatregelen minister EL&I burgemeester of voorzitter veiligheidsregio

Nadere informatie

Kies de zorgverzekering die bij u past

Kies de zorgverzekering die bij u past CZ Zorgpolis 2012 1 2 Kies de zorgverzekering die bij u past Mensen die in Nederland wonen, zijn verplicht verzekerd tegen ziektekosten. Soms kan het zijn dat u geen recht hebt op de Nederlandse verplichte

Nadere informatie

Checklist calamiteiten

Checklist calamiteiten Checklist calamiteiten Op grond van de Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht dienen gevolmachtigde assurantiebedrijven te beschikken over een calamiteitenplan. Het calamiteitenplan moet erin voorzien

Nadere informatie

Format Zorgcontinuïteitsplan

Format Zorgcontinuïteitsplan Format Zorgcontinuïteitsplan LOGO zorginstelling Locatie: naam locatie!!! Pers niet te woord staan!!! Dit wordt gedaan door de overkoepelende organisatie of de gemeente. 1 1. Sluiting van (delen van) de

Nadere informatie

Überspannungsleiste ALDI NL_ BA_Überspann. Handleiding 6-voudige contactdoos met overspannings- en bliksembeveiliging

Überspannungsleiste ALDI NL_ BA_Überspann. Handleiding 6-voudige contactdoos met overspannings- en bliksembeveiliging Handleiding 6-voudige contactdoos met overspannings- en bliksembeveiliging INHOUD Inleiding...3 Leveringspakket...3 Veiligheidsinstructies...3 Voor uw veiligheid...3 Beoogd gebruik...4 Productoverzicht...5

Nadere informatie

Voorwaarden Zwitserleven Mobiel Bankieren

Voorwaarden Zwitserleven Mobiel Bankieren Voorwaarden Zwitserleven Mobiel Bankieren Inhoud 4 De eerste keer Zwitserleven Mobiel Bankieren gebruiken 1. Wat is Zwitserleven Mobiel Bankieren? 2. Wie kan Zwitserleven Mobiel Bankieren gebruiken? 3.

Nadere informatie

Hoe werkt uw elektrische installatie en rookmeldsysteem?

Hoe werkt uw elektrische installatie en rookmeldsysteem? Hoe werkt uw elektrische installatie en rookmeldsysteem? hèt installatieteam Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Uw elektrische installatie in het kort 3 2. Werkzaamheden die niet onder de garantie vallen

Nadere informatie

Enexis. De veranderende rol van de netbeheerder. Peter Vermaat Voorzitter Raad van Bestuur Enexis. 12 november 2015

Enexis. De veranderende rol van de netbeheerder. Peter Vermaat Voorzitter Raad van Bestuur Enexis. 12 november 2015 Enexis De veranderende rol van de netbeheerder Peter Vermaat Voorzitter Raad van Bestuur Enexis 12 november 2015 Rol Enexis in de elektriciteitsketen Elektriciteitscentrale voor de opwek van elektriciteit

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad.

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. Raadsvoorstel raadsvergadering agendapunt 4.10 nummer 12INT00825 voorstel 1. Kennis te nemen van de memo onderzoek en aanpassing van noodstroomvoorziening 2. Kennis te nemen van het advies voor praktische

Nadere informatie

CPAP therapie. Slaapcentrum. Locatie Pasteurlaan Oosterhout. 6359p LON.033/0315

CPAP therapie. Slaapcentrum. Locatie Pasteurlaan Oosterhout. 6359p LON.033/0315 CPAP therapie Slaapcentrum Locatie Pasteurlaan Oosterhout CPAP therapie U ontvangt deze folder omdat bij u een slaap gerelateerde ademhalingsstoornis (slaapapneusyndroom) vastgesteld is. U krijgt een behandeling

Nadere informatie

Waarom kiest u voor Olasol?

Waarom kiest u voor Olasol? Waarom kiest u voor Olasol? Olasol is een jonge onderneming in een dynamische markt. Sinds 2010 zijn we actief en onderscheiden we ons door betrouwbaar advies, een transparante werkwijze en kwalitatief

Nadere informatie

Whitepaper. Effectief beveiligen met mobiele applicaties

Whitepaper. Effectief beveiligen met mobiele applicaties Whitepaper Effectief beveiligen met mobiele applicaties Effectief beveiligen met mobiele applicaties Snel internet, smartphones en tablets zijn niet meer weg te denken. Technische ontwikkelingen volgen

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Letselschade, wat kunt u van ons verwachten?

Rialto.Tóch verzekerd. Letselschade, wat kunt u van ons verwachten? Rialto.Tóch verzekerd Letselschade, wat kunt u van ons verwachten? U heeft niet alleen schade aan zaken of uw auto, maar u bent ook gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Letsel oplopen bij een ongeval

Nadere informatie

ToplandLandbouwPolis. Een Topformule voor de agrarische ondernemer. Reken daar maar op.

ToplandLandbouwPolis. Een Topformule voor de agrarische ondernemer. Reken daar maar op. ToplandLandbouwPolis Een Topformule voor de agrarische ondernemer Reken daar maar op. Inhoud Alles in één keer goed geregeld helder en overzichtelijk 2 Eén polis, één premie, één set voorwaarden 3 Eigentijdse

Nadere informatie

3. De dekking wordt bepaald aan de hand van de algemene voorwaarden van het door u afgesloten verzekeringsproduct.

3. De dekking wordt bepaald aan de hand van de algemene voorwaarden van het door u afgesloten verzekeringsproduct. Dienstenwijzer Vomax BV A. Inleiding De wetgever hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarom is wettelijk voorgeschreven aan welke punten een assurantiekantoor minimaal

Nadere informatie

Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen

Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen Fudura B.V. 2017 Artikel 1 Huurder Definities de partij met wie Fudura B.V. een Huurovereenkomst sluit. Verhuurder Fudura B.V., onderdeel van Enexis

Nadere informatie

In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren

In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren onderhoudswijzer In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren Dergelijke ongemakken kunnen er voor

Nadere informatie

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen storing Diemen

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen storing Diemen OPDRACHTGEVER AUTEUR TenneT TenneT VERSIE 1.0 VERSIE STATUS Definitief PAGINA 1 van 7 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen storing Diemen 27 maart 2015 te Diemen 380 kv PAGINA 2 van 7 Voorwoord Op

Nadere informatie

EM65X0 - e-domotica schakelaar

EM65X0 - e-domotica schakelaar EM65X0 - e-domotica schakelaar 2 NEDERLANDS EM65X0 - e-domotica schakelaar Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten

Nadere informatie

Mogelijkheden van klachtafhandeling 5

Mogelijkheden van klachtafhandeling 5 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Mogelijkheden van klachtafhandeling 5 1 Bespreken op de afdeling 5 2 Indienen bij de afdeling klachtenbemiddeling 5 Melden ter kennisgeving 5 Bemiddeling 6 3 Klachtencommissie

Nadere informatie

Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen.

Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen. Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen. Letselschade Letselschade, wat nu? U bent gewond geraakt bij een ongeval, waarbij één van onze verzekerden betrokken was. Ten eerste wensen wij

Nadere informatie