Storing in gas of elektriciteit? Voorkom of beperk schade

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Storing in gas of elektriciteit? Voorkom of beperk schade"

Transcriptie

1 Storing in gas of elektriciteit? Voorkom of beperk schade 1

2 Inleiding Inhoud Een storing in het elektriciteit- of gasnet komt altijd ongelegen en ongepland. Als netbeheerder zorgt Enexis ervoor dat u hier zo weinig mogelijk hinder van ondervindt. Toch kan het gebeuren dat uw bedrijf een moment zonder gas of elektriciteit zit. In deze brochure leest u wat u, als zakelijke klant, kunt doen bij een storing en hoe u schade voorkomt tijdens een storing. Voor een storing Checklist risico s bij gas of elektriciteitsonderbreking 5 Te treffen maatregelen 7 Verzekeren tegen (omzet)schade 7 Geschikte apparatuur 7 Overspanningsbeveiliging 7 Noodstroomvoorziening 7 Tijdens een storing Stappenplan en veiligheidsmaatregelen tijdens een storing 9 Nationaal Storingsnummer (gratis) 10 Enexis storingenproces 10 Ontwikkelingen 10 Geplande energieonderbreking 10 Na een storing Schade- en of compensatievergoeding na een storing 13 Compensatievergoeding 13 Schadevergoeding en beperkingen 13 Schade melden en afhandeling van uw schademelding 13 Contact Nationaal Storingsnummer 15 Klantenservice 15 Schade melden

3 Voor de storing De meest voorkomende schade die u als zakelijke klant kunt ondervinden, is schade aan apparatuur die veroorzaakt wordt door een te hoge spanning of schade door langdurige onderbreking van gas of elektriciteit. Uw bedrijf kan hierdoor stil komen te liggen waardoor u uw klanten niet meer kunt helpen of u productieverlies lijdt. Winst- en omzetderving zijn inherent hieraan. Door goed voorbereid te zijn op dit soort situaties ondervindt u bij een storing geen onnodige overlast. Het in kaart brengen van mogelijke risico s en treffen van noodmaatregelen voor de belangrijkste processen in uw bedrijf is een eerste stap. Checklist risico s bij een gasof elektriciteits onderbreking Hieronder vindt u een checklist die inzichtelijk maakt welke risico s uw bedrijf loopt bij een gas of elektriciteitsonderbreking. Het helpt u nu alvast de juiste maatregelen te treffen om zo weinig mogelijk schade en ongemak te hebben van een mogelijke storing. Mocht u op een van onderstaande vragen het antwoord niet weten, dan is het goed om deze binnen uw organisatie aan de orde te stellen. 1. Heeft uw bedrijf een intern calamiteitenplan? Dat wil zeggen: weet iedereen wat hem/haar te doen staat ingeval van nood? En zo ja, staan daar specifieke voorschriften in als het gaat om gas- of elektriciteitsuitval? 2. Wat zijn de belangrijkste energie-afhankelijke processen binnen uw bedrijf? Denk bijvoorbeeld aan zaken als: koeling, computersystemen, hydrofoor, licht, temperatuur, luchtkwaliteit en applicaties. Binnen de zorgsector kunt u hierbij ook denken aan een intensive care, bejaardenafdeling of kinderafdeling. Het is verstandig om een duidelijk beeld te hebben van de hoogste prioriteiten in uw instelling of bedrijf. Ook in de agrarische sector is de elektriciteit- en gasvoorziening onontbeerlijk geworden. Denk aan de ventilatie van stallen, belichting en koeling van gewassen. Maak eens een inventarisatie van de mogelijke risico s. 3. Als de elektriciteit uitvalt (of u ruikt gas), met wie neemt u dan contact op? Bent u bekend met het Nationaal storingsnummer ? Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar voor het melden van een gaslucht, elektriciteits-, gasen meter storingen. 4. Hoe kunnen uw bedrijfsprocessen doorgaan bij elektriciteitsonderbreking? Als de elektriciteit uitvalt en u wilt uw belangrijkste bedrijfsprocessen laten doorgaan, moet u waarschijnlijk een noodvoorziening treffen om apparatuur toch van elektriciteit te blijven voorzien. Ziekenhuizen en luchthavens hebben in de regel noodvoorzieningen in eigen beheer. Om te kunnen vaststellen welke capaciteit uw aggregaat moet kunnen leveren, moet u nagaan wat uw spanningsniveau is en wat het elektriciteitsverbruik is van de belangrijkste energie-afhankelijke processen binnen uw bedrijf. 5. Hoe lang kan uw bedrijf zonder elektriciteit en /of gas zonder dat schadelijke effecten optreden of dat uw bedrijfsvoering beïnvloed wordt? Denk aan het milieu, zorgverlening, uw bedrijfsvoering en de omgeving. Zodra duidelijk is hoelang u zonder elektriciteit of gas kunt, weet u wat u als eerste moet doen om schadelijke effecten of de kans op uitval van bedrijfsvoering te minimaliseren. 6. Weet u welke apparaten gevoelig zijn voor spanningsdips en welk effect dit kan hebben op uw bedrijfsproces? Door het kortstondig wegvallen van het noodzakelijke spanningsniveau kunnen gevoelige apparaten uitvallen. Voorbeelden van gevoelige apparaten zijn: Computers of besturingseenheden (PLC s) Frequentieomvormers Magneetschakelaars Vaak spelen dergelijke apparaten een centrale rol in bijvoorbeeld een productieproces. Als bijvoorbeeld een centrale besturingscomputer in een productieproces uitvalt vanwege een korte spanningsdip, kan dat gevolgen hebben voor alle elementen in de productielijn. Het is dus van belang om te inventariseren welke apparaten gevoelig zijn voor de gevolgen van een spanningsdip en welk effect dit kan hebben op het bedrijfsproces. 7. Hebt u een noodvoorziening voorhanden? Zo ja, hoe vaak test u deze? Vraag bij de leverancier van uw noodvoorziening na hoe vaak deze getest moet worden. Als u geen noodvoorziening beschikbaar hebt, maak dan nu alvast afspraken met verhuurders van tijdelijke noodvoorzieningen. Als de nood aan de man is, lukt dat vaak niet meer. Typ noodaggregaat in de zoekmachine van internet en u vindt verschillende adressen van verhuurders. Wellicht herbergt uw gebouw verschillende activiteiten, zoals winkels, bedrijvigheid of zorgverlening. Kent u de wensen van deze exploitanten ten aanzien van noodvoorzieningen als de energie uitvalt? En zijn er mogelijkheden om samen met hen van een noodvoorziening gebruik te maken? 8. Zijn uw bedrijfsprocessen voorzien van procesbeveiliging? Gezien de vitaliteit van sommige bedrijfsprocessen, kiezen nogal wat bedrijven ervoor om controles en beveiligingen in te bouwen die waarschuwen zodra een proces niet optimaal verloopt. Het is verstandig om na te gaan hoe die beveiligingen omgaan met uitval van elektriciteit. 9. Hoe is de fysieke beveiliging van uw pand geregeld bij een elektriciteitsonderbreking? Grote bedrijvencomplexen worden in de regel beveiligd met slagbomen, camera s, en verschillende andere vormen van elektronisch toezicht. Hoe werken deze systemen bij uw bedrijf als de elektriciteit uitvalt? 10. Is evacuatie mogelijk? Bij een elektriciteitsonderbreking kunnen elektronische deuren en liften niet goed meer functioneren. Is het voor iedereen mogelijk (tijdig) het complex te verlaten? 11. Is een evacuatieplan opgesteld? Hoe vaak wordt dit getest? En hoe communiceert u met bezoekers in uw pand(en) bij een elektriciteitsonderbreking? 12. Beschikt het bedrijf over noodverlichting? Als het licht uitvalt, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Het kan verstandig zijn om noodverlichting aan te brengen die op een aparte voeding werkt. 13. Bent u goed verzekerd tegen schade door een gas- of elektriciteitsstoring? De schade als gevolg van een onderbreking in gas of elektriciteit kan voor u als ondernemer behoorlijk oplopen. In sommige gevallen hebt u recht op compensatievergoeding. In sommige gevallen echter niet (meer hierover leest u in het laatste onderdeel van deze brochure). Het is daarom verstandig om te controleren of uw inboedelverzekering of uw bedrijfsschadeverzekering dekking biedt tegen eventuele schade aan uw apparatuur of tegen derving van inkomsten. 4 5

4 Te treffen maatregelen Als de u de risico s hebt geïnventariseerd, bepaalt u welke (nood)maatregelen u treft. Wij geven u hieronder een aantal mogelijke maatregels die u kunt treffen tegen spanningsfluctuaties en algehele storingen. Verzekeren tegen (omzet)schade In geval van overmacht of aansprakelijkheid van derden vergoedt Enexis schade niet. In de Algemene Voorwaarden wordt de aansprakelijkheid van Enexis beperkt en - voor bedrijfsschade - uitgesloten. Het is verstandig om te controleren of uw inboedelverzekering of uw bedrijfsschadeverzekering dekking biedt tegen eventuele schade aan uw apparatuur of tegen derving van inkomsten. Zo niet, informeer dan bij uw verzekering of en hoe u dit kunt afdekken. Geschikte apparatuur Noodstroomvoorziening De apparatuur die in Nederland gebruikt wordt, moet volgens Europese normen bestand zijn tegen normaal voorkoonderbreking lang duurt. Wanneer u schade ondervindt, Het is niet altijd direct duidelijk of een elektriciteitsmende korte spanningsfluctuaties. Tegen te hoge of te lage bijvoorbeeld door bedrijfsstilstand, adviseren wij u op spanningsfluctuaties is apparatuur vaak niet bestand. Als voorhand voorzorgsmaatregelen te treffen om uw apparatuur niet bestand is tegen normaal voorkomende deze te voorkomen, ook tijdens langdurige storingen. spanningsfluctuaties, raakt deze dus defect. In dit geval bent Denkt u hierbij aan een noodstroomvoorziening. Bijvoorbeeld in de vorm van een aggregaat. Een aggregaat levert u zelf verantwoordelijk voor deze schade. meestal elektriciteit met een (diesel)motor. Er zijn vele U kunt zelf maatregelen nemen ter preventie. Zo kunt u bij varianten op de markt die u kunt aanschaffen of huren, aanschaf van uw apparatuur erop letten dat het apparaat afhankelijk van uw risicoprofiel. Ook hiervoor zijn gespecialiseerde bedrijven op de markt. Vaak is het niet nodig om uw bestand is tegen spanningsfluctuaties. Aan de CE-markering ziet u dat het apparaat voldoet aan de daarvoor geldende volledige installatie van noodstroomvermogen te voorzien. regels binnen de Europese Economische Ruimte. U kunt ook Door te werken met preferente groepen, die voorrang navraag doen bij de leverancier of de apparatuur hiertegen krijgen bij stroomstoringen, bent u in staat om de belangrijkste installatiedelen draaiende te houden. bestand is. Een No break-set kan ook hier handig zijn. In sommige Overspanningsbeveiliging gevallen duurt het even voordat de noodstroomvoorziening is opgestart. Een No break-set zorgt ervoor dat (delen Met een overspanningsbeveiliging beschermt u waardevolle apparatuur zoals servers en productiemiddelen tegen schade van) uw installatie gedurende deze periode van elektriciteit door te hoge spanningsverschillen. Er zijn diverse produc- wordt voorzien. 6 7 ten te koop die dienen als overspanningsbeveiliging. Deze beveiliging biedt in beperkte mate ook bescherming tegen beschadiging door blikseminslag. Het is mogelijk met andere middelen tegen hogere kosten uw installatie en uw apparatuur volledig te beveiligen, ook tegen de gevolgen van blikseminslag. Zo zijn er No breaksets verkrijgbaar, voorzien van een accu en een wisselrichter, die u voor verschillende vermogens kunt inzetten. Laat u hiervoor door een deskundige adviseren. U vermindert hiermee het risico op grote schades, ongemak en overlast aanzienlijk. Beperken gevolgen spanningsdips Er zijn verschillende maatregelen die u kunt nemen om de gevolgen van spanningsdips tegen te gaan dan wel te beperken. Bijvoorbeeld het plaatsen van een Uninterruptable Power Supply (UPS). Meer informatie over deze en andere te nemen maatregelen vindt u op onze website. U vindt deze informatie op het zakelijke deel van onze website, in het menu Spanningskwaliteit onder Storingen.

5 Tijdens de storing Stappenplan en veiligheidsmaatregelen tijdens een storing Het liefst voorkomen we iedere storing. Is er onverhoopt toch sprake van een gas- of elektriciteitsstoring, controleer dan eerst wat de mogelijke oorzaak is. Elektriciteit Wat is het probleem U bent geconfronteerd met een stroomstoring of spanningsuitval Wat moet u doen Bepaal waar de oorzaak ligt van de storing: 1. uw eigen installatie (vaak bent u de enige in de omgeving zonder elektriciteit) > neem contact op met uw installateur. 2. daarbuiten (vaak zijn er meerdere getroffenen in uw omgeving) > neem contact op met het Nationaal storingsnummer en meld de storing. Binnen 1 uur zijn medewerkers van Enexis (of vertegenwoordiging van Enexis) ter plaatse. De aardlekschakelaar of zekering is uitgevallen Schakel apparaten uit Haal stekkers uit het stopcontact Vervang de groepszekering in de meterkast Schakel zo nodig de groepsschakelaar of aardlekschakelaar weer in Gas Wat is het probleem U hebt (mogelijk) een gaslek of u ruikt gas Wat moet u doen Sluit de hoofdkraan bij de gasmeter Open ramen en deuren Gebruik geen open vuur Rook niet Gebruik geen schakelaars, mobiele telefoons, zaklantaarns, etc. Voorkom vonkvorming Ga naar buiten en bel het Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom: (gratis) 8 9

6 Storing melden Nationaal Storingsnummer (gratis) Wanneer u een storing meldt bij het Nationaal Storingsnummer gas en stroom, komt uw melding direct terecht bij uw lokale netbeheerder, Enexis. Wij nemen meteen de juiste maatregelen om uw gas- of elektriciteitsprobleem op te lossen. Meestal komt een medewerker of vertegenwoordiger van Enexis ter plaatse. Het Nationaal Storingsnummer gas en stroom geldt uitsluitend voor meldingen van storingen bij levering en transport van elektriciteit en gas tot en met de aansluiting. Enexis storingenproces Via het Nationaal Storingsnummer gas en stroom komt u direct in contact met Enexis. Onze medewerkers van Centraal Meldpunt Storingen staan u telefonisch te woord en zijn dag en nacht bereikbaar. Controleer de mogelijke oorzaak. Is de storing niet te verhelpen? Bel het Nationaal Storingsnummer waar u een medewerker van ENEXIS Centrale Meldkamer Storingen aan de lijn krijgt. Intakegesprek De medewerker van Centrale Meldpunt Storingen neemt de details met u door en zet een melding in het Storingensysteem. Bij gasstoringen waarschuwt Enexis direct de autoriteiten. Inplannen monteur De afdeling Planning ontvangt de storingsmelding en geeft de details van de storing direct door aan een monteur in de betreffende regio. De monteur is binnen 2 uur ter plekke. Verhelpen storing De monteur herstelt de voorziening en repareert de storingsoorzaak. Als de storing is verholpen meldt hij de storing af in het storingssysteem. App en SMS-dienst Geplande energieonderbreking Tijdens een storing informeren wij u via SMS. Met onze gratis SMS-dienst houden we u op de hoogte over de omvang, duur en locatie van een storing en over het verloop van de reparatie. Als u de storing meldt via het storingsnummer, krijgt u de optie om zich aan te melden voor deze sms-dienst. U kunt ook de gratis Enexis-app downloaden in de app-store of de play-store. Door uw postcode in te voeren via de app ziet u of er in uw omgeving een gas- of elektriciteitsstoring is. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om pushberichten in te stellen voor uw postcodegebied. U bent dan automatisch direct op de hoogte van storingen in dit gebied. Om de kwaliteit van ons energienet te waarborgen, zijn we dagelijks met onderhoud bezig. Meestal merkt u hier niets van. In verband met de veiligheid, is het soms noodzakelijk het energietransport te onderbreken. Van tevoren informeren wij u hierover. Uiteraard doen we onze uiterste best om de duur van de onderbreking voor u zo kort mogelijk te houden

7 Na de storing Schade- en/of compensatievergoeding na een storing We doen er alles aan om gas-en elektriciteitsstoringen te voorkomen. Toch kan het gebeuren dat u met een storing te maken krijgt. U kunt wellicht aanspraak maken op vergoeding van uw schade door een storing. Schadevergoeding en beperkingen Hebt u schade geleden als gevolg van een storing van elektriciteit of gas, dan hebt u in enkele gevallen recht op een schadevergoeding. Dit geldt wanneer schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Enexis. Enexis beoordeelt aanvragen tot vergoeding op basis van de omstandigheden en met inachtneming van de toepasselijke Algemene voorwaarden. Is er sprake van overmacht, aansprakelijkheid van derden, ondeugdelijke apparatuur, bedrijfsschade (zoals gederfde winst of inkomsten) of beveiligingsrisico s op het eigen netwerk (dus niet het publieke netwerk), vergoeden wij de schade niet. Deze schade valt in dat geval onder uw bedrijfsrisico. U kunt dit afdekken door een specifieke verzekering hiervoor af te sluiten. Na ontvangst van uw schademelding ontvangt u binnen 10 werkdagen bericht van ons. Afhankelijk van uw schademelding kan het zijn dat wij meer tijd nodig hebben om nader onderzoek te doen. In dat geval melden wij dit aan u. Mocht u over onze afhandeling vragen hebben of het niet met ons standpunt eens zijn, dan kunt u dit bij ons melden. Compensatievergoeding Voor langdurige storingen is er een wettelijke regeling waarbij u recht hebt op een vergoeding als compensatie voor het door u geleden ongemak. U hoeft hiervoor niets te doen, wij informeren u hier proactief over. Voor schadevergoedingen hanteren wij andere voorwaarden. Bent u getroffen door een langdurige storing (zie tabel op de volgende pagina) en u hebt na zes weken nog geen reactie van Enexis ontvangen, dan kunt u zich melden door het formulier Compensatie aanvragen op onze website in te vullen. Wij zorgen dan alsnog voor een correcte afhandeling. Schade melden en afhandeling van uw schademelding U kunt uw schade melden door het schadeformulier op in te vullen of ons een brief te schrijven. Adresgegevens voor het indienen van een klacht of schadeclaim vindt u onder Contact achter in deze brochure. Wij hanteren een indientermijn van 4 weken na schadedatum

8 Hoogte van de compensatievergoeding In onderstaande tabel is de hoogte van de vergoeding voor verschillende situaties aangegeven (Prijspeil 2015). Kijk voor de meest actuele bedragen op Contact Elektriciteit Nationaal Storingsnummer De vergoeding voor elektriciteitsstoringen is afhankelijk van de deelmarkt en duur: Deelmarkt Technische oorzaak Duur onderbreking Compensatie plus per 4 uur meer LS: t/m 3x25 Ampère in HS-, MS- of LS-net 4-8 uur 35,00 20,00 LS: >3x25 Ampère in HS-net 1-8 uur 195,00 100,00 in MS-net 2-8 uur 195,00 100,00 in LS-net 4-8 uur 195,00 100,00 MS in HS-net 1-8 uur 910,00 500,00 in MS-net 2-8 uur 910,00 500,00 HS in HS-net 1-8 uur 0,35/kWgec 0,20/kWgec LS-net: laagspanningsnet (380 Volt) MS-net: middenspanningsnet (10, 20 en 30 kilovolt) HS-net: het landelijke hoogspanningsnet (50, 110 en 220 kilovolt) U hebt géén recht op compensatievergoeding bij storingen die zich bevinden in aansluitingen: die aangesloten zijn op het elektriciteitsnet met een spanningsniveau van 220 KV en hoger; ten behoeve van de openbare verlichting; in de categorie kleiner dan of gelijk aan 1x6 Ampère Klantenservice Enexis Klantenservice Zakelijk is het eerste aanspreekpunt voor uw vragen. Onze medewerkers nemen uw vragen direct in behandeling en helpen u graag verder. Op werkdagen is Klantenservice Zakelijk bereikbaar van 8.00 uur tot uur, via nummer Schade melden Gas Via het schadeformulier op onze website of per brief: De vergoeding voor ernstige gasstoringen (langer dan 4 uur): Soort aansluiting Duur onderbreking Vergoeding Compensatie Kleinverbruiker capaciteit t/m 40 m uur 35,00 35,00 Profielgrootverbruiker capaciteit boven 40 m uur 195,00 100,00 Telemetriegrootverbruiker capaciteit boven 40 m uur 910,00 500,00 Enexis B.V. Afdeling Klantenservice Zakelijk Postbus AW s-hertogenbosch 14 15

9 De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven, werken, produceren en ons verplaatsen. Daarmee vervult energie een centrale plek in de samenleving. Wat ons bij Enexis drijft is energie te kunnen brengen naar de plekken waar mensen licht en warmte nodig hebben. Elke dag weer werken we aan een slimmer, duurzamer en veilig energienetwerk. Dat doen we met vakmanschap en vanuit betrokkenheid. Energie in goede banen Enexis B.V. Afdeling Klantenservice Zakelijk Postbus AW s-hertogenbosch Telefoon: enexis.nl

Storing in gas of elektriciteit? Voorkom of beperk schade

Storing in gas of elektriciteit? Voorkom of beperk schade enexis.nl Storing in gas of elektriciteit? Voorkom of beperk schade Inleiding Inhoud Een storing in het elektriciteit- of gasnet komt altijd ongelegen. Als netbeheerder zorgt Enexis ervoor dat u hier zo

Nadere informatie

PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN

PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN Een betrouwbare energievoorziening is van essentieel belang voor de samenleving. Elektriciteit speelt in onze moderne wereld een grote, zo niet de grootste, rol en is onmisbaar.

Nadere informatie

Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf

Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf Een praktische handleiding voor incidenten en calamiteiten in uw eigen bedrijf Een initiatief van de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV) 2 Colofon Bezoekadres Postadres Gerbrandyweg

Nadere informatie

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING

ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING LOGO van de instelling ZORGCONTINUÏTEITSPLAN NAAM INSTELLING KORTE INFORMATIE: AANTAL BEDDEN; SOORT ZORG; EN BIJBEHORENDE VOORZIENINGEN BESCHRIJVING VAN: MISSIE/DOEL INSTELLING Bereikbaarheid NAAM INSTELLING

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Handleiding aanvraag & implementatie 14+netnummer Antwoord versie 19 - augustus 2013 1 Handleiding aanvraag & implementatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Vodafone Power to you

Algemene voorwaarden. Vodafone Power to you Algemene voorwaarden Vodafone Power to you 1 Inhoud Algemene Voorwaarden Consumenten Vodafone Libertel B.V. Artikel 1 Algemeen 4 Artikel 2 Hoe overeenkomsten tot stand komen, communiceren en administratie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1

Algemene Voorwaarden 1 Algemene Voorwaarden 1 Inhoud Artikel 1 Algemeen 3 Artikel 2 Hoe overeenkomsten tot stand komen, communiceren en administratie 3 Artikel 3 Het abonnement 3 Artikel 4 Verantwoordelijkheden 3 Artikel 5 Aanvullende

Nadere informatie

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam Contingency Planning Universiteit van Amsterdam B. Eenink bas@os3.nl D.J. van Helmond dirkjan@os3.nl 29 maart 2006 Samenvatting Veel MKB-bedrijven zijn niet voorbereid op ramp-scenario s die hen kunnen

Nadere informatie

IT Service Centrum ICT & Instrumentele Dienst. workplace

IT Service Centrum ICT & Instrumentele Dienst. workplace IT Service Centrum ICT & Instrumentele Dienst workplace services 3 Een EFFICIËNTE ict-werkplek is het halve werk Het IT Service Centrum, kennis uit ervaring 3 Het IT Service Centrum heeft ervaring met

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

installatiehandleiding Basisalarmsysteem

installatiehandleiding Basisalarmsysteem installatiehandleiding Basisalarmsysteem 1 INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMSYSTEEM Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmsysteem. Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer informatie

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

T-MOBILE PRIVACY STATEMENT

T-MOBILE PRIVACY STATEMENT 1. WAAROM DIT PRIVACY STATEMENT? T-MOBILE PRIVACY STATEMENT T-Mobile biedt een breed pakket aan diensten op het gebied van mobiele telefonie en internet. Als gevolg van de soort dienstverlening beschikt

Nadere informatie

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Voorzien in primaire levensbehoefte Deelproces 22. Organisatorisch deel

Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond. Voorzien in primaire levensbehoefte Deelproces 22. Organisatorisch deel Gemeentelijk Draaiboek, gemeente Helmond Voorzien in primaire levensbehoefte Deelproces 22 Organisatorisch deel Gemeente Helmond Vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 23 december 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen Huurwegwijzer Huren bij Wonen Wateringen Van harte welkom in uw nieuwe woning Wonen Wateringen heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

Monitoring. Voorkomen is beter dan genezen! Kon ik maar in de toekomst kijken!

Monitoring. Voorkomen is beter dan genezen! Kon ik maar in de toekomst kijken! Monitoring ieder bedrijf heeft te maken met IT. IT is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de bedrijfsvoering. Binnen het MKB zijn de bedrijven vaak te klein om de benodigde specifieke IT kennis in

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Productwijzers Camperverzekering

Productwijzers Camperverzekering s Productwijzers Camperverzekering De volgende productwijzers vindt u in dit document: Motorrijtuigenverzekering.. pagina 2 Ongevallenverzekering inzittenden.. pagina 11 Pechhulpverzekering.. pagina 17

Nadere informatie

Productwijzers Reisverzekering

Productwijzers Reisverzekering s Productwijzers Reisverzekering De volgende productwijzers vindt u in dit document: Reis- en annuleringsverzekering.. pagina 2 Rechtsbijstandverzekering.. pagina 11 Reis- en annuleringsverzekering Productwijzer

Nadere informatie

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas Deze aansluit- en transportovereenkomst wordt verstrekt door VanHelder namens uw regionale netbeheerder Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas de kleinverbruiker 1 en de regionale

Nadere informatie

Zuinig zijn op wat je dierbaar is. Dienstenwijzer Lifeline verzekeringen

Zuinig zijn op wat je dierbaar is. Dienstenwijzer Lifeline verzekeringen Zuinig zijn op wat je dierbaar is Dienstenwijzer Lifeline verzekeringen Lifeline is een handelsnaam van The Phone House Netherlands BV. Lifeline handelt als bemiddelaar inzake de administratie en het aanbieden

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Het Vermogenshuys De vastberaden partner. Financiële Dienstverlening helder in kaart. Het Vermogenshuys INSURANCE & FINANCE.

Het Vermogenshuys De vastberaden partner. Financiële Dienstverlening helder in kaart. Het Vermogenshuys INSURANCE & FINANCE. Het Vermogenshuys De vastberaden partner Financiële Dienstverlening helder in kaart Het Vermogenshuys INSURANCE & FINANCE Het Vermogenshuys Voorstraat 6 3281 AV Numansdorp. Het Vermogenshuys INSURANCE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Vodafone

Algemene voorwaarden. Vodafone Algemene voorwaarden Vodafone 1 Inhoud Algemene Voorwaarden Consumenten Vodafone Libertel B.V. Artikel 1 Algemeen 4 Artikel 2 Hoe overeenkomsten tot stand komen, communiceren en administratie 4 Artikel

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage n 49 1: Voorbeelden van boetebedragen bij overtredingen arbowetgeving Overtreding Boetebedrag Onvoldoende voorlichting / onderricht 540 Medewerkers onvoldoende informeren over wijze waarop arbodeskundigheid

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie