Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heer Struijlaard (50Plus) en de heer Scheurwater (SGPenCU).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heer Struijlaard (50Plus) en de heer Scheurwater (SGPenCU)."

Transcriptie

1 enlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 31 mei Regeling van Werkzaamheden Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heer Struijlaard (50Plus) en de heer Scheurwater (SGPenCU). Er vindt een debat plaats over het wel of niet bespreken van het voorstel van GS over een financiële bijdrage voor waste to chemicals (7005). Besloten wordt om het onderwerp te bespreken. Voor bespreking: SP, D66, VVD, CDA, PVV, SGP en CU. Tegen bespreking: PvdD, PvdA, GL, 50Plus. De voorzitter spreekt een in memoriam uit naar aanleiding van het overlijden van oud-gedeputeerde en oud-statenlid Jan Pool. Daarnaast staat hij stil bij de recent gepleegde aanslagen. Het aantal spreekuren voor PS en GS wordt vastgesteld op 4 uren. Er wordt vergaderd met de agenda die op 30 mei 2017 is gepubliceerd. Mevrouw Hunnink (GroenLinks) heeft het verzoek gedaan om mondelinge vragen te stellen over windmolens in Alpen a/d Rijn en Bodegraven. Mevrouw Hunnink (Groenlinks) kan de vragen stellen na agendapunt 2b. 2. Bespreekstukken a. Jaarstukken 2016 Stemming over het statenvoorstel tot vaststelling van de jaarstukken 2016 (7003): Voor: SP, GL, D66, PvdD, PvdA, VVD, CDA, SGP en CU, 50Plus. Tegen: PVV. Toezeggingen: Gedeputeerde van der Sande zegt bereid te zijn om Provinciale Staten te helpen om volgend jaar een bijeenkomst als genoemd in motie 713 (V-100/Dag van de Verantwoording) te organiseren. Gedeputeerde van der Sande zegt toe een overzicht te verstrekken van hetgeen GS tot op heden heeft gedaan, nu doet en zou kunnen doen ten aanzien van het verbeteren van het voorspellend vermogen van de begroting,

2 De Gedeputeerde zegt toe om op korte termijn (uiterlijk de derde week van juni) met een plan van aanpak te komen omtrent het versnellen van de besteding van de reserves, zodat in de zomervakantie hiermee kan worden begonnen. GS zal proberen om ook de risicoreserves mee te nemen. Amendement 569 Ov tarieven prijspeil 2015 Voor: GL, PvdA, PvdD, 50Plus, PVV. Tegen: SP, D66, VVD, CDA, SGP en CU. Motie 709 Structurele verlaging provinciale opcenten Motie 710 Afscheidskado van gedeputeerde Van der Sande Motie 711 Stop elke medewerking aan asieltsunami Motie 712 Verbeteren doorlooptijd bezwaar- en beroepsprocedures en klachten Omgevingsdienst Haaglanden. Ingetrokken. Motie 713 V-100/Dag van de Verantwoording Voor: SP, GL, D66, PvdD, PvdA, VVD, CDA, SGP en CU, PVV, 50Plus. Tegen: - Met algemene stemmen aangenomen.

3 Motie 714 Reflectie gevoerde provinciale natuurbeleid en concreet verbeterplan Voor: PvdD, PvdA, GroenLinks, 50Plus. Tegen: SP, D66, VVD, CDA, SGP en CU, PVV. b. Financiële bijdrage Waste to Chemicals Stemming over het gewijzigd statenvoorstel tot het verlenen van een financiële bijdrage voor waste to chemicals (7005). Voor: SP, GL, D66, VVD, CDA, SGP en CU, PVV, 50Plus. Tegen: PvdA, PvdD. Amendement 570 vorming over en criteria voor deelname van Zuid-Holland aan Waste to chemicals en het chemie- en industriecluster in Zuid-Holland. Voor: SP, GL, D66, PvdA, VVD, CDA, SGP en CU, PVV, 50Plus. Tegen: PvdD. Amendement 571 Financiële bijdrage voor Waste to Chemicals en het chemie- en industriecluster in Zuid-Holland Voor: SP, GL, D66, PvdA, VVD, CDA, SGP en CU, PVV, 50Plus. Tegen: PvdD. Amendement 572 Financiële bijdrage voor Waste to Chemicals en het chemie- en industriecluster in Zuid-Holland. Voor: PvdA, GL, 50Plus, SGP en CU. Tegen: SP, D66, PvdD, VVD, CDA, PVV. Mondelinge vragen Mevrouw Hunnink (GL) stelt vragen over het plaatsen van windmolens in de regio Alphen a/d Rijn en Bodegraven. De vragen worden door gedeputeerde Weber beantwoord.

4 3. Hamerstukken a. Jaarstukken Provinciaal Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen b. Zienswijze PS op conceptbegrotingen 2018 van 4 Omgevingsdiensten en de DCMR c. Zienswijze PS op conceptbegroting 2018 Wegschap Tunnel Dordtse Kil d. Zienswijze PS op conceptbegroting 2018 van de Grondbank RZG Zuidplas e. 10 e Wijziging gemeenschappelijke regeling ODWH f. Wijziging van het Reglement van de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit Zuid-Holland (PAL) g. Aangenomen en afgehandelde moties Het Statenvoorstel tot vaststelling Jaarstukken 2016 Provinciaal Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland (7008) wordt met algemene stemmen aangenomen. Het Statenvoorstel over de conceptbegrotingen 2018 van de Omgevingsdiensten ZHZ, West-Holland, Midden-Holland, Haaglanden en DCMR Milieudienst Rijnmond (7011) wordt met algemene stemmen aangenomen. Het Statenvoorstel over de concept-begroting 2018 Wegschap Tunnel Dordtse Kil (7013) wordt aangenomen. De PvdD stemt tegen. Het Statenvoorstel over de concept-begroting 2018 Grondbank RZG Zuidplas (7012) wordt met algemene stemmen aangenomen. Het Statenvoorstel tot instemming met de 10 e wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland (7010) wordt met algemene stemmen aangenomen. Het Voorstel van het Comité van Aanbeveling voor de PAL tot wijziging van het Reglement (7009) wordt met algemene stemmen aangenomen. Het Statenvoorstel van de Statencommissies R&L en V&M over afvoeren aangenomen en afgehandelde motie van Provinciale Staten (7006) wordt met algemene stemmen aangenomen. h. (Her)benoeming leden Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit Zuid-Holland Het voorstel tot (her)benoeming leden en voorzitter van de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit Zuid-Holland (PAL) (7007) wordt met algemene stemmen aangenomen.

5 4. Verslag vorige Het verslag Provinciale Statenvergadering 29 maart 2017 wordt zonder wijzigingen vastgesteld. vergadering(en) 5. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken. 6. Sluiting

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017

Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017 enlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Zuid-Holland d.d. 22 februari 2017 Agendapunt 1. Regeling van werkzaamheden Bericht van verhindering ontvangen van mevrouw Balootje (SGP en CU) De

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 9 MEI Besluitenlijst van de vergadering 18 april 2017 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 9 MEI Besluitenlijst van de vergadering 18 april 2017 vastgesteld. A1 Vermeulen PZH-2017-583362226 Kaderbesluit Infrastructuur 2017 (1e lezing) 1. Vast te stellen het statenvoorstel met daarin het Kaderbesluit Infrastructuur 2017 en de beoogde verdeling van financiële

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 15 MEI

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 15 MEI A1 Janssen PZH-2018-645897730 Brief aan PS inzake uitvoering moties 749 bodemdaling en 762 zonneboeren 1. Vast te stellen de GS-brief aan PS waarmee een reactie wordt gegeven op moties 749 bodemdaling

Nadere informatie

gelezen de voordracht van de statencommissie Verkeer en Milieu, nummer 6913;

gelezen de voordracht van de statencommissie Verkeer en Milieu, nummer 6913; Voordracht aan Provinciale Staten van Statencommissies Vergadering September 2016 Nummer 6913 Onderwerp Aangenomen en afgehandelde moties van Provinciale Staten 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 8 juni 2016 Nummer 16008481 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 11 maart 2016 van 9.35 uur tot 20.31

Nadere informatie

gelezen de voordracht van de statencommissies Ruimte en Leefomgeving en Bestuur en Middelen, nummer 6787;

gelezen de voordracht van de statencommissies Ruimte en Leefomgeving en Bestuur en Middelen, nummer 6787; Voordracht aan Provinciale Staten van Statencommissies Vergadering Maart 2015 Nummer 6787 Onderwerp Aangenomen en afgehandelde moties van Provinciale Staten 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 9 januari 2013 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, de heer De Vree,

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

Conclusie: de notulen van beide vergaderingen worden vastgesteld.

Conclusie: de notulen van beide vergaderingen worden vastgesteld. Besluitenlijst Middelburg, 7 juli 2014 nr. 14010192 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 4 juli 2014, 9.30 tot 18.55 uur, in de Statenzaal, Abdij

Nadere informatie

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 28 mei 2014

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 28 mei 2014 PROVINCIE HM FLEVOLAND enlijst PS Registratienummer: 1617233 enlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 28 mei 2014 Aanwezig: Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) De dames R. Azarkan (PvdA), M.C.

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 24 mei 2017 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

Geannoteerde gewijzigde agenda Provinciale Staten met sprekers

Geannoteerde gewijzigde agenda Provinciale Staten met sprekers Geannoteerde gewijzigde agenda Provinciale Staten met sprekers Datum 08-06-2018 Tijd 9:30-17:00 Locatie Voorzitter Omschrijving Statenzaal Dhr. Han Polman 18014123 - Rekening en Voorjaarsnota 1 Opening

Nadere informatie

Besluitenlijst 13 februari 2015

Besluitenlijst 13 februari 2015 Besluitenlijst 13 februari 2015 Middelburg, 19 februari 2015 nr. 15002275 Besluitenlijst voor de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op: 13 februari 2015, 09.30 uur, in

Nadere informatie

Aan de orde zijn de stemmingen. Maar voordat we gaan stemmen, geef ik mevrouw Lodders namens

Aan de orde zijn de stemmingen. Maar voordat we gaan stemmen, geef ik mevrouw Lodders namens Tweede Kamer, 87e vergadering Woensdag 29 mei 2019 Aan de orde zijn de stemmingen. Maar voordat we gaan stemmen, geef ik mevrouw Lodders namens de VVD het woord. Mevrouw Lodders (VVD): Voorzitter. We gaan

Nadere informatie

1. Schriftelijk te verhelderen wat de kosten zijn. 2. Na te gaan hoeveel gebruik wordt gemaakt van. 3. Na te gaan wat de kosten zijn om op alle

1. Schriftelijk te verhelderen wat de kosten zijn. 2. Na te gaan hoeveel gebruik wordt gemaakt van. 3. Na te gaan wat de kosten zijn om op alle Adviezen uit de Statencommissies over Statenvoordrachten t.b.v. PS 9 november 2016 Onderwerp 2. Bespreekstukken: Nieuwe Wet natuurbescherming (6949 6950) en Burgerinitiatief Stop de hobbyjacht (6952) sc

Nadere informatie

Besluitenlijst 1 november 2013

Besluitenlijst 1 november 2013 Besluitenlijst 1 november 2013 Middelburg, 4 november 2013 nr. 13024675 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op: 1 november 2013, 09.30 uur, in de

Nadere informatie

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 20 november 2017

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 20 november 2017 20 november Provinciale Staten Griffie Aan Provinciale Staten Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten + = Fractie is voor behandeladvies = Fractie is tegen behandeladvies x = Fractie is

Nadere informatie

Agenda Provinciale Staten

Agenda Provinciale Staten Agenda Provinciale Staten Datum 01-03-2019 Tijd 9:30-19:00 Locatie Statenzaal Voorzitter Dhr. Han Polman AGENDA - 19003665 1 Opening 2 Mededelingen 3 Vaststellen agenda - 19003665 Afdoeningsvoorstel: vaststellen

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 6 november 2015 Nummer 15015913 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 6 november 2015 van 9.20 tot 19.57

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Datum: 16 december 2016 Tijd: 9:35 16.40 uur Locatie: Statenzaal Voorzitter: Dhr. Han Polman Nummer: 16020826 1. Opening om 9.35 uur. Het lid Van Tilborg (SP) is verhinderd.

Nadere informatie

^ PROVINCIE FLEVOLAND Besluitenlijst PS. Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 21 februari 2018

^ PROVINCIE FLEVOLAND Besluitenlijst PS. Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 21 februari 2018 ^ PROVINCIE FLEVOLAND enlijst PS Registratien u m mer: 2206155 enlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 21 februari 2018 Aanwezig: Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) statengriffier: Mevrouw A.

Nadere informatie

Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 26 oktober 2016

Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 26 oktober 2016 Besluitenlijst procedurevergadering Statencommissie Verkeer en Milieu van 26 oktober 2016 Agendapunt Besluit / toezegging Actie 1 a) Opening en mededelingen De voorzitter, mevrouw Oosterop-van Leussen,

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg 26 mei 2015 Nummer: 15007743 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 26 mei 2015 van 09.40 tot 18.43 uur,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 19 mei 2015 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 19 mei 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 19 mei 2015 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg: 25 september 2015 Nummer 15013794 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 25 september 2015 van 9.35

Nadere informatie

Omschrijving van het voorstel

Omschrijving van het voorstel PS2009-552 Ontwerpbesluitenlijst Provinciale Staten van Gelderland Vergadering op 1 en 8 juli 2009 Omschrijving van het voorstel Besluit 1. Opening en mededelingen van de voorzitter 2. Vaststelling van

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten

Besluitenlijst Provinciale Staten Besluitenlijst Provinciale Staten Middelburg: 16 juli 2015 Nummer: 15009898 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op 3 juli 2015 van 9.35 tot 17.39

Nadere informatie

Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten

Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten Datum: 2 februari 2018 Tijd: 9:30 14.55 uur Locatie: Statenzaal Voorzitter: Dhr. drs. J.M.M. Polman, commissaris van de Koning in Zeeland Nummer: 18003603 Link

Nadere informatie

Besluitenlijst 14 maart 2014

Besluitenlijst 14 maart 2014 Besluitenlijst 14 maart 2014 Middelburg, 17 maart 2014 nr. 14004292 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de provinciale staten van Zeeland, gehouden op: 14 maart 2014, 9.30 uur, in de Statenzaal,

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten - concept

Besluitenlijst Provinciale Staten - concept No. enlijst Provinciale Staten - concept Aldus vastgesteld door de staten van de Provincie Zeeland in hun vergadering van, voorzitter, griffier Datum: 9 november 2018 Tijd: 9.30 17.03 uur Locatie: Statenzaal

Nadere informatie

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 4 juni 2018

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 4 juni 2018 Provinciale Staten Griffie Aan Provinciale Staten Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 4 juni 2018 + = Fractie is voor behandeladvies = Fractie is tegen behandeladvies x = Fractie is

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010

Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Besluitenlijst van de vergadering van de Statencommissie Mobiliteit, Kennis en Economie van 12 mei 2010 Agendapunt Voorstel Besluit / toezegging Actie 1 19:00 uur Opening De voorzitter heet iedereen welkom

Nadere informatie

Adviezen uit de Statencommissies over Statenvoordrachten t.b.v. PS 28 juni 2017

Adviezen uit de Statencommissies over Statenvoordrachten t.b.v. PS 28 juni 2017 Adviezen uit de Statencommissies over Statenvoordrachten t.b.v. PS 28 juni 2017 Onderwerp 2. Bespreekstukken: Voorjaarsnota 2017 en Kadernota 2018-2021; begrotingssubsidies en subsidieplafonds 2018 voor

Nadere informatie

gelezen de voordracht van de statencommissies Verkeer en Milieu en Ruimte en Leefomgeving, nummer 6557;

gelezen de voordracht van de statencommissies Verkeer en Milieu en Ruimte en Leefomgeving, nummer 6557; Voordracht aan Provinciale Staten van Statencommissies Vergadering Maart 2013 Nummer 6557 Onderwerp Aangenomen en afgehandelde moties van Provinciale Staten 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Nadere informatie

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: het als agendapunt 13 geagendeerde voorstel PS/2016/763 HMO wordt omgezet naar hamerstuk. BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 28 september U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de provincie

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 8 juni 2017 vergadering Aanwezig: Ing R.M.M.J. Duijm, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer, drs. C.W.G.J. van Leeuwen, A.K. Quist, ing. C. Verloop,

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 134 Groningen, 2 juni 2016 Besluitenlijst Provinciale Staten 1 juni 2016 Woensdag

Nadere informatie

Gewijzigde Agenda Provinciale Staten Met sprekers

Gewijzigde Agenda Provinciale Staten Met sprekers Gewijzigde Agenda Provinciale Staten Met sprekers Datum 21-09-2018 Tijd 9:30-17:00 Locatie Voorzitter Statenzaal Dhr. Han Polman Omschrijving 18017817 1 Opening Berichten van verhindering: Tobias van Gent

Nadere informatie

2.B.2 Statenmededeling Statenmededeling Informatievoorziening inzake omgevingsdiensten en uitvoering VTH-taken

2.B.2 Statenmededeling Statenmededeling Informatievoorziening inzake omgevingsdiensten en uitvoering VTH-taken Agenda Procedurevergadering Provinciale Staten Datum : 18 december 2017 Tijdstip : 18.00-18.45 uur Locatie : Hart der Provincie 4 1. Opening 2. Behandelvoorstellen Natuur en Milieu 2.A.1 Statenvoorstel

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 26 september 2018

Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 26 september 2018 BESLUITENLIJST Vergadering Provinciale Staten van Overijssel op woensdag 26 september 2018 1.Opening en vaststelling van de agenda De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 140 Groningen, 10 november 2016 Besluiten Provinciale Staten 9 november 2016

Nadere informatie

Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel. Woensdag 27 juni 2007

Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel. Woensdag 27 juni 2007 Versie 4 Handleiding vergadering Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 27 juni 2007 PROVINCIALS STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Dat. ontv.: 0 4 JUL 2007 a.d. Routing Bijl.: WOENSDAG 27 juni 2007 aanvang:

Nadere informatie

Besluitenlijst. van de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe

Besluitenlijst. van de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe Besluitenlijst van de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe gehouden op 23 mei 2011 2 BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe Maandag 23 mei 2011 U kunt de statenvoorstellen

Nadere informatie

Gewijzigde agenda Provinciale Staten Met sprekers

Gewijzigde agenda Provinciale Staten Met sprekers Gewijzigde agenda Provinciale Staten Met sprekers Datum: 10-02-2017 Tijd: 09:30-17:00 Locatie: Statenzaal Voorzitter: Dhr. Han Polman Toelichting: Punt Omschrijving 1 Opening Berichten van verhindering:

Nadere informatie

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA

Dhr. S. Nieuwkoop (gemeentesecretaris) wethouders drs. P.W.J. Hoek, F.J.A. Hommel, mr. G.J. Harmsen, Wethouder C.L. van Dis MBA BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum vergadering Aanwezig: Voorzitter: Griffier: College: Afwezig: 2 november 2017 Mw. G. Boelhouwers-Stigter, Ing R.M.M.J. Duijm, A.C. Fase, H. Geluk,

Nadere informatie

Geannoteerde Agenda Provinciale Staten

Geannoteerde Agenda Provinciale Staten Geannoteerde Agenda Provinciale Staten Datum 17-03-2017 Tijd 9:30-12:30 Locatie Statenzaal Voorzitter Dhr. Han Polman Omschrijving 17004171 Kenmerk Omschrijving 1 Opening Bericht van verhindering: René

Nadere informatie

GEANNOTEERDE gewijzigde AGENDA Provinciale Staten met sprekers

GEANNOTEERDE gewijzigde AGENDA Provinciale Staten met sprekers GEANNOTEERDE gewijzigde AGENDA Provinciale Staten met sprekers Datum: 05-02-2016 Tijd: 09:30 15:30 Locatie: Voorzitter: Statenzaal Dhr. Han Polman Toelichting: 16000270 Punt Omschrijving 01 Opening 02

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur.

Op grond van art. 60 van het reglement van orde kunnen raadsleden gebruik maken van het vragen-half-uur. Vergadering Gemeenteraad 19-06-2008 Plaats: Nieuwveen Tijd: 16:00 Voorzitter: Frans Buijserd 0 BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 19 JUNI 2008 1 Opening 2 Vaststellen agenda Agendapunten 7, 10 en 12 worden

Nadere informatie

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 6 april 2016

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 6 april 2016 PROVINCIE FLEVOLAND enlijst PS Registratienummer: 1898701 enlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 6 april 2016 Aanwezig: Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) Mevrouw R. Azarkan (PvdA), mevrouw

Nadere informatie

Bestemming vloeivelden Suikerunie Puttershoek. Nr. motie : M Aangenomen Verworpen Overgenomen door GS Aangehouden Ingetrokken

Bestemming vloeivelden Suikerunie Puttershoek. Nr. motie : M Aangenomen Verworpen Overgenomen door GS Aangehouden Ingetrokken Titel motie : Nr. motie : M - 398 Bestemming vloeivelden Suikerunie Puttershoek Datum PS-Vergadering : 30 januari 2013 Voordrachtnummer : 6546 Onderwerp : Actualisering 2012 Provinciale Structuurvisie

Nadere informatie

door door Dit loopt nog. Jaarverslag is nog niet beschikbaar. Pagina 1 van 5

door door Dit loopt nog. Jaarverslag is nog niet beschikbaar. Pagina 1 van 5 Commissie Economie nr COM Bestuurder datum onderwerp 45 Economie De Reu 16-6-2017 N.a.v. GS brief evaluatie ZB Planbureau: Ik zal de statenleden regelmatig informeren over de vorderingen van ZB Planbureau

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Economie

Besluitenlijst Commissie Economie Besluitenlijst Commissie Economie Datum 10-05-2019 Tijd 9:00-12:30 Locatie Louise de Colignyzaal Voorzitter J.A.M. van Hertum Toelichting Videotulen Registratienummer: 19014769 https://channel.royalcast.com/provinciezeeland/#!/provinciezeeland/20190510_1

Nadere informatie

a.1. Bespreekstukken eerstvolgende overlegvergadering

a.1. Bespreekstukken eerstvolgende overlegvergadering Planning a) aangekondigde stukken b) toezeggingen c) geplande commissieactiviteiten d) aanbevelingen Rekenkamer e) openstaande moties Statencommissie Bestuur en Middelen per 20 oktober 2016 a.1. Bespreekstukken

Nadere informatie

Gewijzigde Agenda Provinciale Staten

Gewijzigde Agenda Provinciale Staten Gewijzigde Agenda Provinciale Staten Datum 01-03-2019 Tijd 9:30-19:00 Locatie Statenzaal Voorzitter Dhr. Han Polman AGENDA - 19003665 1 Opening 2 Mededelingen 3 Vaststellen agenda - 19003665 Afdoeningsvoorstel:

Nadere informatie

Besluitenlijst Provinciale Staten - concept

Besluitenlijst Provinciale Staten - concept No. Besluitenlijst Provinciale Staten - concept Aldus vastgesteld door de staten van de Provincie Zeeland in hun vergadering van, voorzitter, griffier Datum: 6 april 2018 Tijd: 9.30 16.30 uur Locatie:

Nadere informatie

Statencommissie Bestuur en Middelen per 13 juni 2018

Statencommissie Bestuur en Middelen per 13 juni 2018 Planning a.1 bespreekstukken komende overlegvergaderingen a.2) aangekondigde stukken lange termijn b) toezeggingen c) geplande commissieactiviteiten d) aanbevelingen Rekenkamer e) openstaande moties Statencommissie

Nadere informatie

procedurevergadering overlegvergadering

procedurevergadering overlegvergadering Planning openstaande moties toezeggingen Statencommissie Ruimte en Leefomgeving Onderwerpen Uiterlijke Portefeuillehouder door GS Door GS aan te bieden onderwerpen aan de commissie Voorhangprocedure regionale

Nadere informatie

1. Het dragen van een gezichtsbedekkende sluier in publieke ruimten moet worden verboden.

1. Het dragen van een gezichtsbedekkende sluier in publieke ruimten moet worden verboden. 1. Het dragen van een gezichtsbedekkende sluier in publieke ruimten moet worden verboden. EENS (VVD, PvdA, SP, CDA, PVV, SGP, CU, VNL, 50Plus, PvdD). ONEENS (D66, GL, DENK). Op 27 november 2015 is er door

Nadere informatie

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 25 oktober 2018

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 25 oktober 2018 PROVINCIE FLEVOLAND Besluitenlijst PS Registratienummer: 2330970 Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 25 oktober 2018 Aanwezig: Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) Adjunct Statengriffier:

Nadere informatie

Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten Datum 1 maart 2019 Tijd. 9: uur Locatie. Statenzaal Voorzitter

Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten Datum 1 maart 2019 Tijd. 9: uur Locatie. Statenzaal Voorzitter Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten Datum 1 maart 2019 Tijd 9:35-15.35 uur Locatie Statenzaal Voorzitter Dhr. Han Polman Nummer 19006771 Link naar de videotulen: https://channel.royalcast.com/provinciezeeland/#!/provinciezeeland/20190301_1

Nadere informatie

Besluitenlijst nummer 5 van Provinciale Staten van Flevoland van 20 maart 2013

Besluitenlijst nummer 5 van Provinciale Staten van Flevoland van 20 maart 2013 enlijst PS Registratienummer: 1474739 *1474739* enlijst nummer 5 van Provinciale Staten van Flevoland van 20 maart 2013 Aanwezig: Voorzitter: De heer A. Stuivenberg De heer A.W.H.J. van der Avoird (PvdD),

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 9 mei 2017 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 9 mei 2017 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 9 mei 2017 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: J. Hoekzema,

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 2 juli 2015 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 2 juli 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 2 juli 2015 in de raadzaal Voorzitter, M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

4. Vaststelling Lange Termijn Agenda. De lange termijnagenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Vaststelling Lange Termijn Agenda. De lange termijnagenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Besluitenlijst 1 van de vergadering van Provinciale Staten van Noord-Holland van 17 december 2007 Voorzitter: mr. H.C.J.L. Borghouts/dr. A.P. vd Meché Griffier: mw. mr. C.A. Peters 1. Opening en mededelingen.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 24 APRIL Besluitenlijst van de vergadering 17 april 2018 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 24 APRIL Besluitenlijst van de vergadering 17 april 2018 vastgesteld. A1 Baljeu PZH-2018-646077549 Reactie accountantsverslag 2017 1. De GS-brief, als reactie op het accountantsverslag 2017, gericht aan Provinciale Staten, vast te stellen. 2. Vast te stellen de publiekssamenvatting

Nadere informatie

De licht gearceerde onderwerpen worden als afgedaan beschouwd en zullen uit het overzicht verwijderd worden. deel) Eerste kwartaal 2018 (2 e

De licht gearceerde onderwerpen worden als afgedaan beschouwd en zullen uit het overzicht verwijderd worden. deel) Eerste kwartaal 2018 (2 e Planning a) aangekondigde stukken b) toezeggingen c) geplande commissieactiviteiten d) aanbevelingen Rekenkamer e) openstaande moties Statencommissie Ruimte en Leefomgeving vergadering 25 oktober 2017

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VERGADERING VHL-BERAAD

BESLUITENLIJST VERGADERING VHL-BERAAD BESLUITENLIJST VERGADERING VHL-BERAAD Datum vergadering: woensdag 17 januari 2018 Locatie vergadering: Tijdstip: Voorzitter: Secretaris: Raadzaal, Stadhuis Vianen 19.30 uur A.F. Bonthuis, wnd. burgemeester

Nadere informatie

De voorzitter: Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

De voorzitter: Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen. Stemmingen Stemmingen Wijziging Paspoortwet Paspoortwet in verband met een andere status van de Nederlandse identiteitskaart, het verlengen van de geldigheidsduur van reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten,

Nadere informatie

A. Door fracties en Gedeputeerde Staten (GS) aangedragen bespreekpunten

A. Door fracties en Gedeputeerde Staten (GS) aangedragen bespreekpunten Agenda woordvoerdersoverleg thema 23 juni 2017 1. Opening en mededelingen 2. Bespreekpunten A. Door fracties en Gedeputeerde Staten (GS) aangedragen bespreekpunten Aanvrager(s) Korte motivatie / achtergrond

Nadere informatie

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 15 april 2019

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 15 april 2019 Provinciale Staten Griffie Aan Provinciale Staten Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 15 april 2019 + = Fractie is voor behandeladvies = Fractie is tegen behandeladvies x = Fractie

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 27 NOVEMBER Besluitenlijst van de vergadering van 20 november 2018 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 27 NOVEMBER Besluitenlijst van de vergadering van 20 november 2018 vastgesteld. A1 Janssen PZH-2018-670833863 Voortgang oeververvanging Rijn-Schiekanaal nabij Delftweg Zuid te Rijswijk 1. In te stemmen met het ter hoogte van de Delftweg Zuid te Rijswijk afwijken van het vastgestelde

Nadere informatie

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur KORT Verslag De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150 Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur 1. Vragenuur De vragen van het CDA

Nadere informatie

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform Kort verslag Datum: raadsvergadering 21 maart 2013 1. Vragenuur De vragen gesteld door de fractie D66 inzake provinciale herverdeling worden beantwoord door burgemeester Schneiders De vragen gesteld door

Nadere informatie

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 22 maart 2017

Besluitenlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 22 maart 2017 PROVINCIE FLEVOLAND enlijst PS Registratienummer: 2050478 enlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 22 maart 2017 Aanwezig: Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) Statengriffier: Mevrouw A. Kost WD:

Nadere informatie

^ PROVINCIE FLEVOLAND

^ PROVINCIE FLEVOLAND ^ PROVINCIE FLEVOLAND enlijst PS Registratienummer: 2191180 enlijst van Provinciale Staten van Flevoland van 24 januari 2018 Aanwezig: Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) statengriffier: Mevrouw A. Kost

Nadere informatie

Pagina 1 van 8 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 10 OKTOBER 2017

Pagina 1 van 8 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 10 OKTOBER 2017 Pagina 1 van 8 A1 A2 Janssen/Weber PZH-2017-613294574 Samenwerkingsovereenkomst en incidentele subsidie KWR Water BV voor Transitie WKO naar HTO Energie- en milieubeheerstrategieën Vervallen. 1. Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Concept-Besluitenlijst

Concept-Besluitenlijst Registratienummer: 2015173765 Uitnodiging tot het bijwonen van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal 16 december 2015 om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis te Overveen

Nadere informatie

Besluitenlijst provinciale staten

Besluitenlijst provinciale staten Besluitenlijst provinciale staten Besluitenlijst van de vergadering van maandag 18 september 2006 03. Ingekomen stukken 04. Vragenhalfuurtje Geen vragen. 05. Vaststellen van de notulen van de vergadering

Nadere informatie

door door Dit loopt nog. Jaarverslag is nog niet beschikbaar. Pagina 1 van 5

door door Dit loopt nog. Jaarverslag is nog niet beschikbaar. Pagina 1 van 5 Commissie Economie nr COM Bestuurder datum 48 Economie Van der Maas 24-11-2017 N.a.v. brief GS motie Toegankelijk Zeeland: ik zal u jaarlijks informeren over aanpassingen provincie en andere wegbeheerders

Nadere informatie

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017

Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 juli 2017 Aanwezig: dhr. M.R. Beek (Pro Veenendaal), dhr. J. van den Berg (ChristenUnie), mw. S. Bette- van de Nadort (ChristenUnie), dhr. J.P. Blad (ChristenUnie),

Nadere informatie

Agenda Commissie Economie

Agenda Commissie Economie Datum 18-05-2018 Tijd 13:30-17:00 Agenda Commissie Economie Locatie Voorzitter Louise de Colignyzaal Dhr. Peter van Dijk Omschrijving Agenda commissie Economie 18 mei 2018 (18011805) 1 Opening en mededelingen

Nadere informatie

Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen

Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen Lijst van besluiten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Strijen Datum 26 april 2016 Openbaar Ja Adviesnr/zaaknr Onderwerp ADV-16-02784/Z.07091 Uitnodigingen - B&W

Nadere informatie

Agenda Commissie Economie

Agenda Commissie Economie Agenda Commissie Economie Datum 18-05-2018 Tijd 13:30-17:00 Locatie Voorzitter Louise de Colignyzaal Dhr. Peter van Dijk Omschrijving Agenda commissie Economie 18 mei 2018 (18011805) 1 Opening en mededelingen

Nadere informatie

Besluitenlijst raad 26 mei 2016.

Besluitenlijst raad 26 mei 2016. Besluitenlijst raad 26 mei 2016. Omschrijving van het voorstel 1 Opening en mededelingen. Besluit De heer van Ooijen (SGP)heeft zich afgemeld voor deze vergadering(20). Mevr. Rachak (PvdA)is vanaf agendapunt

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 18 DECEMBER Besluitenlijst van de vergadering 11 december 2018 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 18 DECEMBER Besluitenlijst van de vergadering 11 december 2018 vastgesteld. A1 Bom-Lemstra PZH-2018-671403917 Bedrijventerreinenbeleid Zuid-Holland - terugblik 2018, vooruitblik 2019 1. Vast te stellen de notitie: Bedrijventerreinenbeleid Zuid-Holland: Terugblik 2018, vooruitblik

Nadere informatie

Besluitenlijst. van de vergadering van de provinciale staten van Drenthe

Besluitenlijst. van de vergadering van de provinciale staten van Drenthe Besluitenlijst van de vergadering van de provinciale staten van Drenthe gehouden op 3 juni 2009 BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Drenthe Woensdag 3 juni 2009 U kunt de statenvoorstellen

Nadere informatie

Notulen van Provinciale Staten

Notulen van Provinciale Staten Notulen van Provinciale Staten Vergadering 31 mei 2017 Index Paginanummer Opening van de vergadering 21451 Regeling van de werkzaamheden 21451 Statenvoorstel tot vaststelling van de (7003) 21454 Gewijzigd

Nadere informatie

Resumé van de openbare commissievergadering ABM

Resumé van de openbare commissievergadering ABM Resumé van de openbare commissievergadering ABM Datum: donderdag 18 april 2019 Aanvangstijd: 20.00 uur Eindtijd: 22.22 uur Locatie: Raadszaal gemeentehuis van Huizen Aanwezig: Voorzitter en commissiegriffier

Nadere informatie

kis?... PROVINCIE FLEVOLAND

kis?... PROVINCIE FLEVOLAND kis?... PROVINCIE FLEVOLAND PROVINCIALE STATEN Postbus 55 8200 AB Lelystad 411M0 Aan Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht OLSCAND - 031 1 4.11. 2014 Telefoon (03201-265265 Fax

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Bestuur

Besluitenlijst Commissie Bestuur Besluitenlijst Commissie Bestuur Datum 1 december 2017 Tijd 13:30-14:30 uur Locatie Louise de Colignyzaal Voorzitter Dhr. Hans van Geesbergen Nr. 17029102 Link naar Webcast http://player.companywebcast.com/provinciezeeland/20171201_4/nl/player

Nadere informatie

Statenvoorstel van de Statencommissies Ruimte en Leefomgeving, Duurzame Ontwikkeling

Statenvoorstel van de Statencommissies Ruimte en Leefomgeving, Duurzame Ontwikkeling Statenvoorstel van de Statencommissies Ruimte en Leefomgeving, Duurzame Ontwikkeling Vergadering februari 2019 Nummer 7173 Onderwerp Aangenomen en afgehandelde moties van Provinciale Staten Toelichting

Nadere informatie

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 19 februari 2018

Provinciale Staten Griffie. Aan Provinciale Staten. Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 19 februari 2018 Provinciale Staten Griffie Aan Provinciale Staten Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 19 februari 2018 + = Fractie is voor behandeladvies = Fractie is tegen behandeladvies x = Fractie

Nadere informatie

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum vergadering Aanwezig: Voorzitter: Griffier: College: Afwezig: 23 juni 2016 Ing R.M.M.J. Duijm, H. Geluk, mw. K. 't Hart-Tekamp, ing. P. Kraamer,

Nadere informatie

Gewijzigde agenda Provinciale Staten

Gewijzigde agenda Provinciale Staten Gewijzigde agenda Provinciale Staten Datum: 16-12-2016 Tijd: 09:30-17:00 Locatie: Statenzaal Voorzitter: Dhr. Han Polman Toelichting: Punt Omschrijving 1 Opening 2 Mededelingen 3 Vaststellen agenda 4 Vaststellen

Nadere informatie

Pagina 1 van 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 12 november 2015 in de raadzaal

Pagina 1 van 6. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 12 november 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 12 november 2015 in de raadzaal Voorzitter, M.A.P. Michels Griffier: G.A. Stavenga-Joling Aanwezig: Gemeentebelangen: G.

Nadere informatie

Besluitenlijst nummer 4 van Provinciale Staten van Flevoland van 27 februari 2013

Besluitenlijst nummer 4 van Provinciale Staten van Flevoland van 27 februari 2013 PROVINCIE FLEVOLAND enlijst PS Registratienummer: 1466686 enlijst nummer 4 van Provinciale Staten van Flevoland van 27 februari 2013 Aanwezig: Voorzitter: De heer L. Verbeek (CdK) De dames R. Azarkan (PvdA),

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten. Fractie is voor behandeladvies Fractie is tegen behandeladvies Fractie is afwezig Fractie heeft zich onthouden van stemming

Aan Provinciale Staten. Fractie is voor behandeladvies Fractie is tegen behandeladvies Fractie is afwezig Fractie heeft zich onthouden van stemming Provincie Noord-Brabant Provinciale Staten Griffie Aan Provinciale Staten Behandeladviezen Procedurevergadering Provinciale Staten 22 januari 2018 + x o = = = = Fractie is voor behandeladvies Fractie is

Nadere informatie