ING in België. Boekjaar 2007 Resultaten bieden goed weerstand Winst na belastingen 936 miljoen euro Geen impact van de subprime crisis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ING in België. Boekjaar 2007 Resultaten bieden goed weerstand Winst na belastingen 936 miljoen euro Geen impact van de subprime crisis"

Transcriptie

1 ING in België Boekjaar 2007 Resultaten bieden goed weerstand Winst na belastingen 936 miljoen euro Geen impact van de subprime crisis Ondanks het moeilijke economische klimaat genereerden de verschillende activiteiten van ING in België in 2007 samen een winst na belastingen, exclusief de operaties binnen de groep, van 936 miljoen euro. Dit is gelijk aan het uitzonderlijke resultaat van Deze goede resultaten bevestigen de sterke vooruitgang sinds verschillende jaren. Dit is te danken aan de volgende elementen: 1. een forse volumegroei, zowel voor deposito's (+ 8%) als voor leningen (+ 18%); dit kon de negatieve impact op de resultaten door de hogere vergoeding van de cliëntendeposito's en de afplatting van de rentecurve, vooral in de tweede jaarhelft, nochtans slechts gedeeltelijk compenseren; 2. een voorzichtige benadering van het risicobeheer, waardoor de bank geen nadeel ondervond van de subprime crisis; 3. een goede kostenbeheersing: de kosten stegen slechts met 2% tot miljoen euro, en dat ondanks de activiteitengroei. Een hoge efficiëntie heeft de natuurlijke groei van de kosten voor een deel gecompenseerd. ING in België / Zuidwest-Europa - Globale resultatenrekening BANK In miljoen euro Evolutie Retailbank % Wholesale bank % Totaal inkomsten % Operationele kosten % Voorziening voor verliezen op kredieten % Winst voor belastingen % VERZEKERINGEN In miljoen euro Evolutie Verzekeringen leven % Schadeverzekeringen % Winst voor belastingen % TOTAAL In miljoen euro Evolutie Bank % Verzekeringen % Winst voor belastingen % Belastingen % Winst na belastingen n/s KERNCIJFERS Evolutie Cost/Income ratio (excl. verzekeringen) 65,5% 63,7% - Gewogen risicovolume (excl. leasing) % Personeel (voltijdse equivalenten einde periode) % 1

2 De groei van de activiteiten en het volume zijn het resultaat van een sterke commerciële dynamiek die zich uitte in de lancering van verschillende nieuwe producten, zoals de ING Lion Account, een volledig internet - gebaseerde gratis zichtrekening, ING Auto.be, een on line autoverzekering, en ING Tax Shelter Invest, een product ter bevordering van de financiering van Belgische films. De groei is ook te danken aan de hoogstaande competenties die maken dat ING in België kon uitgroeien tot: 1. de eerste bank voor het aantal transacties qua fusies en acquisities (1) ; 2. de tweede bank op vlak van beursintroducties; 3. laureaat 2007 van de prijs TMI European Cash Management toegekend door Treasury Management International (TMI) Magazine in samenwerking met de European Associations of Corporate Treasurers (EACT), die de financiële instelling beloont die de beste oplossingen biedt op gebied van pan-europees thesauriebeheer. Bij retail en private banking leidde de dynamiek tot een stijging van de spaardeposito s in België met 6% en een stijging van de kredieten met 14%; voor het derde jaar op rij werd een netto-aangroei van het aantal actieve cliënten bij ING België met meer dan opgetekend. Record Bank boekte een mooie inkomstenstijging met 14% en heeft haar zichtbaarheid bij het publiek sterk verbeterd. Private Banking heeft haar activa onder beheer fors uitgebreid tot 33,5 miljard euro (+10%) en dat ondanks de onzekerheid op de financiële markten en de opwaardering van de euro ten opzichte van andere referentiemunten. Ondanks deze positieve elementen zijn de totale inkomsten van de activiteiten met 4% teruggelopen, waardoor de winst vóór belastingen exclusief uitzonderlijke elementen met 17% is gedaald. Deze daling is vooral het gevolg van de verhoging van de vergoedingen op de spaardeposito s halfweg 2006 en ING heeft zo haar positie in de sector van de middelgrote ondernemingen in alle regio s versterkt werd ook gekenmerkt door de ontwikkeling van echte synergie tussen alle metiers van de groep: van de distributie van verzekeringsproducten via het netwerk van de retailbank tot het vermogensbeheer van bedrijfsleiders. Retailbank & Private banking - Resultatenrekening In miljoen euro Evolutie België % Luxemburg % Zwitserland % Totaal inkomsten % Operationele kosten % Voorziening voor verliezen op kredieten % Winst voor belastingen excl. uitzonderlijke elementen % Uitzonderlijke elementen 0 66 n/b Winst voor belastingen incl. uitzonderlijke elementen % KERNCIJFERS Evolutie Cost/Income ratio 75,8% 71,9% - Gewogen risicovolume % Personeel (voltijdse equivalenten einde periode) % (1) Bron: 2

3 Bij wholesale banking is de winst vóór belastingen met 13% toegenomen dankzij een kostendaling met 1% en een inkomstenstijging met 4%. De traditionele bankactiviteiten, net zoals de retailbankactiviteiten hadden te lijden onder een druk op de marges, maar dit werd ruimschoots gecompenseerd door de uitstekende groei van de ontwikkeling van financiële producten (+ 23%), leasing (+ 19%) en de activiteiten structured finance (+ 11%). Bij leasing gaf de verkoop van de ING-participatie in International Factors (IFB) aanleiding tot de ontwikkeling in België en Luxemburg van ING Commercial Finance. Deze nieuwe entiteit legt zich toe op de activiteiten factoring, beheer van kredietportefeuilles, schuldinvordering en overname van het kredietrisico. Het handelsfonds van ING dat in het kader van IFB werd opgebouwd en de betrokken personeelsleden werden in het nieuwe bedrijf opgenomen. Bij de verzekeringen leidde de strategische hergroepering van de activiteiten in België tot de beslissing om de verkoop van producten Leven en Niet-Leven exclusief via het banknet te laten verlopen. Dit leidde tot de overdracht van de makelaarsactiviteiten en de Employee Benefits aan P&V Verzekeringen voor een bedrag van 750 miljoen euro (de meerwaarde van 418 miljoen is niet inbegrepen in de resultaten). De operationele splitsing die doorgevoerd werd in de loop van het eerste halfjaar maakte het mogelijk twee nieuwe ondernemingen op te richten: ING Life Belgium en ING Non-Life Belgium. De sterke groei van de geïnde premies, zowel bij de levensverzekeringen (+ 15%) als bij de schadeverzekeringen (+ 12%) en de stijging van de winst vóór belastingen met 8% - bij gelijke consolidatiekring - zijn de eerste vruchten van deze nieuwe structuur en van de nauwere samenwerking met het banknet van ING België en Record. Wholesale Bank - Resultatenrekening In miljoen euro Evolutie Algemeen bankieren % Structured finance % Leasing & factoring % Financiële producten % Andere % Totaal inkomsten % Operationele kosten % Voorziening voor verliezen op kredieten % Winst voor belastingen % KERNCIJFERS Evolutie Cost/Income ratio 55,7% 58,6% - Gewogen risicovolume (excl. leasing) % Personeel (voltijdse equivalenten einde periode) % Verzekeringen - Resultatenrekening In miljoen euro Evolutie Bruto premies leven % Bruto premies schadeverzekeringen % Andere inkomsten % Totaal inkomsten % Verzekeringstechnische lasten % Operationele kosten % Andere kosten % Winst voor belastingen % KERNCIJFERS Evolutie Personeel (voltijdse equivalenten einde periode) % Nota: de rekeningen van 2006 werden aangepast van de wijzigingen in de consolidatiekring. 3

4 Sociale balans Door de vele pensioneringen en door outsourcing is het aantal voltijdse equivalenten (FTE) van ING in België / Zuidwest-Europa in 2007 met 5% gedaald ten opzichte van 2006, van naar Wijzigingen in de consolidatiekring buiten beschouwing gelaten, werden door ING in België 802 medewerkers aangeworven (tegenover 666 aanwervingen in 2006, dat is een toename met 20%), wat maar een gedeeltelijke compensatie is van het vertrek van werknemers waarvan de helft met pensioen ging. In 2008 zullen meer dan 900 nieuwe medewerkers worden aangeworven, gespreid over alle activiteitsdomeinen, terwijl er 500 à 600 pensioneringen zullen zijn. Profiel ING Groep staat met haar medewerkers ten dienste van 75 miljoen cliënten in meer dan 50 landen. In termen van beurskapitalisatie maakt haar dat tot één van de 20 grootste financiële instellingen op wereldniveau en tot één van de 10 grootste op Europees niveau. In 2007 genereerde de groep een nettowinst van 9,2 miljard euro (+ 19,4%). Tien procent van de winst vóór belastingen (11,1 miljard euro) werd gerealiseerd door de entiteiten in België en Zuidwest-Europa die gegroepeerd zijn rond ING België; dit percentage stijgt tot 20% als men enkel de bankactiviteiten in aanmerking neemt. In België stelt de groep ING voltijdse equivalenten (FTE) tewerk en is actief: 1. in bankactiviteiten met: ING België, FTE, 792 kantoren, actief in retail banking, private banking en wholesale banking (www.ing.be); Record Bank, 702 FTE, 750 zelfstandige bankagenten (www.recordbank.be); 2. in verzekeringen met ING Life Belgium en ING Non-Life Belgium (www.ing.be); 3. in leasing & factoring, met ING Lease Belgium, ING Car Lease en ING Commercial Finance BeLux (www.inglease.be in real estate, met de ondernemingen ING Real Estate Development Belgium en ING Real Estate Investment Management Belgium, respectievelijk actief in het domein van de ontwikkeling van bouwprojecten en het beheer van bouweenheden voor rekening van fondsen die investeren in gebouwen (www.ingrealestate.be). Aandeel van ING in België in de ING Groep - Winst vóór belastingen Retail in % Wholesale in % Totaal bank in % Totaal ING Groep in %

5 In Zuidwest-Europa is de ING Groep actief: 1. in Luxemburg, in retail banking, private banking en wholesale banking, levensverzekeringen, leasing, car lease en commercial finance; 2. in Frankrijk, in wholesale banking, leasing, car lease, commercial finance en real estate; 3. in Zwitserland, in private banking, wholesale banking en financiering van de internationale handel; 4. in Italië, in wholesale banking, leasing, car lease, commercial finance en real estate; 5. in Spanje, in wholesale banking, leasing, car lease, commercial finance en real estate; 6. in Portugal, in wholesale banking. In totaal stelt de groep ING FTE s tewerk in België en Zuidwest-Europa. ING Lease stelt in totaal personen tewerk in 13 landen en bevindt zich in de Europese top 5. ING Real Estate is nummer één wereldwijd voor wat het beheer van gebouwen betreft, met een portefeuille van gebouwen van meer dan 100 miljard euro en activiteiten in 21 landen. Management (per 30/04/2008) ING België Raad van Bestuur Luc Vandewalle Voorzitter van de Raad van Bestuur Erik Dralans Voorzitter van de Bank (1) Michael Jonker Gedelegeerd bestuurder (1) Jan Op de Beeck Gedelegeerd bestuurder (1) André Vanden Camp Gedelegeerd bestuurder (1) Guy Beniada Gedelegeerd bestuurder (1) Baron Luc Bertrand Voorzitter van het Uitvoerend Comité, Ackermans & van Haaren Eric Boyer de la Giroday Lid van de Raad van Bestuur, ING Groep Baron Philippe de Buck van Overstraeten Secretaris-generaal, Businesseurope Philippe Delaunois Voorzitter van de Raad van Bestuur, CFE, Mediabel, Alcopa Graaf Diego du Monceau de Bergendal Gedelegeerd bestuurder, Rainyve Eli Leenaars Lid van de Raad van Bestuur, ING Groep Philippe van de Vyvere Gedelegeerd bestuurder, Groep Sea Invest Record Group Raf Haccour Chief Executive Officer ING Investment Management Belgium Karl Van Borm General Manager ING Life Belgium en ING Non-Life Belgium Bart De Bondt Chief Executive Officer ING Lease Belgium Patrick Beselaere Managing Director/CEO ING Car Lease Aernout van der Mersch Managing Director ING Commercial Finance BeLux Bruno Verhofstede Managing Director ING Real Estate Development Belgium Luc Plasman Managing Director ING Real Estate Investment Management Belgium Patrick Meutermans Managing Director (1) Lid van het directiecomité. 5

6 Bank van particulieren en ondernemingen ING België RPR Marnixlaan 24 B-1000 Brussel T F E Record Group RPR Henri Matisselaan 16 B-1140 Brussel T (NL) T (FR) F E Vermogensbeheer ING Investment Management Belgium RPR Marnixlaan 24 B-1000 Brussel T F E Verzekeringen ING Life Belgium RPR ING Non-Life Belgium RPR Sint-Michielswarande 70 B-1040 Brussel T F E Leasing ING Lease Belgium RPR Kolonel Bourgstraat 155 B-1140 Brussel T F E ING Car Lease Short Term Rental RPR Ingberthoeveweg 6 B-2630 Aartselaar T F E ING Car Lease Long Term Rental RPR Ingberthoeveweg 6 B-2630 Aartselaar T F E Commercial finance ING Commercial Finance BeLux RPR Kolonel Bourgstraat 155 B-1140 Brussel T F E Vastgoed ING Real Estate Investment Management Belgium RPR Kunstlaan 46 B-1000 Brussel T F ING Real Estate Development Belgium RPR Kunstlaan 46 B-1000 Brussel T F

7 Mecenaatsfonds ING in België Activiteitenverslag 2007

8

9 Voorwoord Alle mecenaatsacties van ING in België lopen via het Mecenaatsfonds ING in België, een bedrijfsfonds dat door ING werd opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting. Via dit fonds nemen de verschillende entiteiten van ING in België hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op en verlenen ze steun aan diverse initiatieven, gegroepeerd rond vier doelstellingen.

10

11 Inleiding Als vooraanstaande financiële instelling in België acht ING het haar verantwoordelijkheid om via verschillende kanalen bij te dragen tot het maatschappelijk welzijn. Eén daarvan is het Mecenaatsfonds. ING ontvangt immers tal van steunaanvragen voor de financiering van particuliere projecten of de werking van verenigingen die een doel van algemeen nut nastreven. Om aan die aanvragen zo objectief en professioneel mogelijk tegemoet te komen, besliste ING in 2004 om in de schoot van de Koning Boudewijnstichting een Mecenaatsfonds op te richten dat alle mecenaatsacties van de groep in België bundelt. Naast de werking van het Mecenaatsfonds hebben we binnen ING Groep ook het wereldwijde programma ING Chances for Children gelanceerd, in samenwerking met Unicef. De geldinzameling, zowel intern als extern, mag dan wel vooral bedoeld zijn om kinderen uit de derde wereld onderwijs te verstrekken, toch gaat het project ook niet voorbij aan de lokale noden. In het kader van het bedrijfsvrijwilligerswerk ging immers een project van huiswerkbegeleiding van start en werden in verschillende kansarme wijken in grote Belgische steden initiatieven inzake moreel peterschap gelanceerd. Dankzij die projecten kunnen de personeelsleden zich ook inzetten voor een grotere sociale verbondenheid. In 2007 besteedde het Mecenaatsfonds bijzondere aandacht aan de behandeling van schoolmoeheid en de hulp aan ongeneeslijk zieken. We zijn ons ervan bewust dat onze hulp beperkt is in verhouding tot de bestaande noden. We hopen echter dat onze steun voor de begunstigden een duwtje in de rug was om hen opnieuw in het leven te doen geloven. Erik Dralans, Voorzitter van ING België

12 euro in 2007 ING België ING Investment Management ING Lease Belgium ING Car Lease ING Private Portfolio Management Record Group euro euro euro euro euro euro 57 projecten Schoolmoeheid 29 Ongeneeslijk zieken 21 Architecturaal erfgoed 6 Wetenschappelijke leerstoel 1 Hoe dient u een project in? Om een project in te dienen, vult u het kandidatuurformulier in van het Mecenaatsfonds ING in België. Dit formulier is terug te vinden op de internetsite van de Koning Boudewijnstichting De link naar de stichting staat ook op de internetsite van ING, onder de rubriek Over ING. Voor bijkomende inlichtingen: Mecenaatsfonds ING in België Koning Boudewijnstichting Brederodestraat 21 - B-1000 Brussel Tel (0) Per doelstelling worden een aantal projecten uitvoeriger besproken. Daarna volgt een overzicht van de overige gesteunde projecten.

13 Doelstelling 1: Reïntegratie van jongeren Steun aan opleidingsinitiatieven voor jongeren die sociaal uitgesloten dreigen te worden Voor jongeren die schoolmoe zijn bestaan er talrijke initiatieven op het vlak van opvoeding, onderwijs en sociale opvang. Het Mecenaatsfonds ING in België steunt initiatieven die deze jongeren de kans bieden om kennis en vaardigheden te verwerven die hun reïntegratie of hun eerste stappen in het beroepsleven vergemakkelijken. De projecten kunnen worden ingediend door verantwoordelijken, leerkrachten en leerlingen van scholen voor technisch en beroepsonderwijs, met inbegrip van het deeltijds onderwijs, evenals door schoolbemiddelaars en sociale actoren. In 2007 werden onder deze doelstelling 29 projecten gesteund door het Mecenaatsfonds ING in België.

14 L Amarrage Braine-l Alleud euro Zelfstandigheid voor kinderen onder toezicht van de rechter L Amarrage is een onthaal- en hulpdienst voor jongeren, die afhangt van de vzw Aide aux Maisons Familiales. De onthaaldienst zorgt voor een honderdtal kinderen, die daar naar aanleiding van een administratieve of gerechtelijke beslissing werden geplaatst. Deze kinderen van 3 tot 18 jaar werden soms tijdelijk weggehaald bij hun familie die niet meer in staat was om voor hen te zorgen. De plaatsing beschermt de jongeren, wil voorkomen dat ze afhaken op school of in de maatschappij en helpt hen er weer bovenop te komen. L Amarrage wil een nieuw pedagogisch project realiseren: studentenkamers aanbieden aan zes jongeren in moeilijkheden tussen 16 en 18 jaar voor wie een terugkeer naar hun familie niet opportuun wordt geacht. De bevoegde autoriteiten kunnen dan beslissen om de jongeren in een instelling te plaatsen of ze op eigen benen te laten staan, zoals de bedoeling is van het project. Die tieners moeten zich vroeger dan de anderen voorbereiden op een zelfstandig leven, maar hebben niet altijd de middelen om een woonst te vinden. Aan deze behoefte wil l Amarrage nu net tegemoetkomen: deze jongeren de noodzakelijke educatieve en psychosociale begeleiding bieden om hen te leren zich te organiseren en in alle verantwoordelijkheid voor zichzelf te zorgen, waarbij ze zoveel mogelijk in contact blijven met hun familie. Het is essentieel dat deze jongeren naar school blijven gaan in goede omstandigheden, tot ze volledig op eigen benen staan. Cidar Kortenberg euro Clubwerking voor probleemjongeren Het jongerencentrum Cidar begeleidt sinds 1983 probleemjongeren van 12 tot 18 jaar en bouwde in die tijd een ruime expertise uit op het vlak van de aanpak van leer-, gedrags- en schoolproblematiek. Het project Radick is erop gericht om met deze jongeren een clubwerking uit te bouwen rond twee polen: enerzijds de redactie van een tijdschrift en anderzijds de inrichting van een multimediaclub, waarbij ruim gebruikgemaakt wordt van digitale technieken. Door hun deelname aan het project verwerven de jongeren een aantal elementaire sociale en technische vaardigheden, zoals samenwerken, schrijven, rekenen en het gebruik van interactieve communicatiemiddelen. Deze vaardigheden kunnen later worden aangewend in schoolse en beroepsvoorbereidende situaties, waardoor zij hun kansen om stand te houden in de maatschappij, aanzienlijk vergroten.

15 Aïcha Sint-Gillis euro Onthaal en begeleiding van jongeren in moeilijkheden, in het bijzonder nietbegeleide minderjarige vreemdelingen De vzw Aïcha werd opgericht in Het project richt zich tot jongeren van minder dan 18 jaar die een migratie-ervaring meemaakten, die leidde tot een breuk met hun herkomstcultuur, de verbreking van familiebanden of het verlies van geborgenheid. Het kan gaan om straatkinderen, kindsoldaten, slachtoffers van kinderhandel of niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Door hun zware verleden hebben ze vaak weinig onderwijs genoten en kunnen ze zich soms moeilijk uitdrukken. Het project Aïcha wil de jongeren een ontmoetingsen expressieruimte bieden, waar ze weer een eigen identiteit kunnen opbouwen, in contact kunnen komen met anderen en aan duurzame en zinvolle projecten kunnen werken. De jongeren worden rechtstreeks betrokken bij de verwezenlijking van de projecten en hebben veel inspraak in de keuze, uitwerking, organisatie en evaluatie van collectieve activiteiten voor artistieke expressie. De verschillende acties en de ondersteuning van de vereniging beogen hun herintegratie op school, in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Aïcha is een project op lange termijn. De steun van het Mecenaatsfonds van ING in België werd onder andere aangewend voor de aankoop van pedagogisch materieel (informaticaruimte, bibliotheek...), documentatie en opleidingen. Daidalos Peer euro Intensieve crisisbegeleiding voor gezinnen met problemen De vzw geeft hulp en begeleiding aan gezinnen met schoolgaande kinderen, waar sprake is van een problematische opvoedingssituatie in combinatie met een ernstige schoolproblematiek. Via crisisbegeleiding wordt getracht de gezinnen concrete vaardigheden en technieken aan te leren om op een andere manier met de problemen om te gaan. Het is de bedoeling dat het gezin leert de problemen op een constructievere manier aan te pakken, waardoor de situatie leefbaarder wordt en er opnieuw perspectief ontstaat. Daidalos richt zich specifiek op kansarme en multiprobleemgezinnen. Gezien de specifieke situatie van de regio waarbinnen de vereniging actief is, wordt veel gewerkt met migrantengezinnen van diverse origine. Meer algemeen beoogt Daidalos ook een drempelverlaging voor de probleemgezinnen naar de hulpverlening toe, zodat de doelgroep beter bereikt wordt en meer gezinnen een beroep doen op de noodzakelijke hulpverlening.

16 La Chaloupe Ottignies euro Integratie van kwetsbare jongeren met het oog op hun resocialisatie La Chaloupe heeft als taak jongeren te helpen in hun leefmilieu en in hun relatie met de sociale omgeving. La Chaloupe richt zich vooral tot jongeren van minder dan 20 jaar die moeilijkheden ondervinden (conflicten, verlies van zelfvertrouwen, gebrek aan structuur en identiteit, moeizame schoolrelaties, geweld, weglopen, isolement, gebrek aan informatie...) of hulp nodig hebben bij de uitwerking van een project. De vereniging richt zich ook tot ouders die te maken krijgen met opvoedings- of familiale problemen. La Chaloupe stelt als project L Année Citoyenne en Brabant Wallon voor. Aan tien jongeren tussen 16 en 25 jaar wordt gevraagd om zich gedurende zes maanden in te zetten voor de realisatie van een burgerproject. Zo zullen ze bijvoorbeeld meewerken aan de renovatie van een gebouw of helpen bij het onderhoud van natuurreservaten, waardoor ze een eerste beroepservaring kunnen opdoen in een gepersonaliseerd kader. Het vrijwillige engagement zet de jongere aan het denken, waardoor hij de kans krijgt zijn verwachtingen en professionele voorkeuren te bepalen. Het Mecenaatsfonds van ING in België draagt onder andere bij in de kosten voor de promotie van de actie, de werkkleding en de individuele uitrusting, evenals de vergoeding van de jongeren, zodat het project voor iedereen toegankelijk is. CDO Spoor 5 Mechelen euro Verbeteren van sollicitatievaardigheden voor kansarme jongeren De leerlingen van het Centrum voor Deeltijds beroepssecundair Onderwijs worden over het algemeen omschreven als kansarm. Het zijn voornamelijk 15- tot 18-jarigen die schoolmoe zijn, die afgehaakt hebben in het voltijds onderwijs, jongeren die liever geld willen gaan verdienen of die socio-emotionele problemen hebben, maar ook gewoon jongeren die enkel een duw(tje) in de rug nodig hebben. In de praktijk blijkt dat deze jongeren niet echt taalvaardig zijn en veel problemen ondervinden wanneer ze moeten solliciteren. Voor een aantal van deze jongeren is het niet evident om zichzelf voor te stellen, waardoor hun kansen bij sollicitatiegesprekken gevoelig afnemen. De steun van het Mecenaatsfonds van ING ging in 2007 naar het project Portfolio, dat jongeren wil leren om op een aangename manier om te gaan met taal, presentatie en informatie. Stap voor stap stellen zij zelf een portfolio samen, waarmee zij een aantal testsollicitaties doen of effectief gaan solliciteren. De ervaring leert dat hun kansen op tewerkstelling dankzij dit project aanzienlijk toenemen.

17 Overzicht van de overige gesteunde projecten Amos Schaarbeek Preventie van de sociale uitsluiting van jongeren Arktos Hasselt Hulp voor maatschappelijk kwetsbare jongeren Aux Sources Huy Onthaal van jongeren die schoolmoe zijn Centre d hébergement Les Cailloux Ukkel Onthaal van jongeren met gedragsstoornissen Centre scolaire Éperonniers Brussel Leerstrategieën via een project rond voeding Centrum Algemeen Welzijnswerk Kortrijk Socialevaardigheidstraining Collectif des Femmes des Radis-Marolles Brussel Project voor de sociale verbondenheid in de Marollen Développement Intégré de la Jeunesse Bergen Huiswerkbegeleiding Enseignement secondaire diocésain de Saint-Remacle Luik Bevordering van de herintegratie van jongeren Équipe Médiation Basse Sambre Fosses-la-Ville Projectenplatform voor het beroepsonderwijs Groep Intro Brussel Grensverleggende en netwerkverbredende activiteiten voor jongeren Groep Intro Limburg Genk Jongeren leren omgaan met multimedia Habbekrats Gent Muzikale vorming voor jongeren uit randgroepen Huize Godtschalck Loker Tewerkstellingsproject voor jongeren uit het begeleidingstehuis Hydrojeunes Sint-Gillis Hulp voor jongeren in moeilijkheden

18 Overzicht van de overige gesteunde projecten (vervolg) Kansen In De Stad Antwerpen Vrijetijdsbesteding voor kansarme jeugd La Rue Sint-Jans-Molenbeek Jongeren opnieuw zin doen krijgen in schoolwerk Lycée Maria Assumpta Laken Jongeren die schoolmoe zijn opnieuw op het juiste spoor krijgen Maison des jeunes Le Hangar Sclayn Socioculturele vereniging voor jongeren Meridiaan Cultuur- en Opleidingscentrum Gent Begeleiding van jongeren in een door ICT ondersteunde leeromgeving Seuil Etterbeek Dienst om jongeren weer aansluiting te laten vinden met de school Study Car Moeskroen Huiswerkbegeleiding Velo Leuven Werkervaring voor jongeren

19 Doelstelling 2: De levenskwaliteit van ongeneeslijk zieken verbeteren De levenskwaliteit verbeteren voor ongeneeslijk zieken en hun omgeving Voor mensen met een ernstige of ongeneeslijke ziekte is medische zorgverstrekking van essentieel belang. Maar hun levenskwaliteit wordt niet enkel bepaald door medische zorgen. Het ontbreekt hen vaak ook aan comfort en welzijn, ze voelen zich eenzaam en onzeker, ze hebben plots geen plannen meer en er staan voor hen geen activiteiten meer op het programma. De behoeften van deze patiënten zijn vaak zeer verscheiden, al naargelang ze thuis, in het ziekenhuis of in een verzorgingstehuis worden opgevangen. De levenskwaliteit van een zwaarzieke patiënt hangt ook samen met die van zijn omgeving (familie, vrijwilligers, verzorgend personeel). Deze mensen moeten worden opgeleid, geïnformeerd, begeleid en ze hebben af en toe behoefte aan een luisterend oor. Het Mecenaatsfonds ING in België steunt dan ook projecten die de levenskwaliteit van de patiënten én hun omgeving verbeteren. 21 projecten die onder deze doelstelling een aanvraag indienden, kregen in 2007 de steun van het Mecenaatsfonds ING in België.

20 Act A Institut de Clown Relationnel et de la Clown-Thérapie (ICRCT) Luik euro Niet-verbale communicatie afgestemd op senioren met de ziekte van Alzheimer Het project van het ICRCT draagt de naam La pratique du Clown Relationnel en maison de repos et de soins. Het betreft een actieonderzoek dat gericht is op senioren die lijden aan dementie en aanverwante aandoeningen en in het rust- en verzorgingstehuis Aux Ursulines in Brussel verblijven. Een team van relatieclowns ontmoet er regelmatig tien inwoners, die psychisch en relationeel afhankelijk zijn en soms totaal ontredderd. De tussenkomst en de magie van de clowns kan werkelijk inwerken op hun humeur en de sfeer op de afdelingen en momenten van gedeelde vreugde en plezier bevorderen. Het verzorgend personeel (een honderdtal personen) kan moeilijkheden ondervinden om de inwoners te begrijpen of in contact te komen met de zwijgzame of volledig in zichzelf gekeerde zieken. Het project richt zich ook tot dit verzorgend personeel. Het voornaamste doel van het project is de kwaliteit van de relationele zorgen te verbeteren door de bewoners empathisch te benaderen. Dankzij het budget van het Mecenaatsfonds van ING in België kan het actieonderzoek worden begeleid door twee trainers van het ICRCT. Centre Coordonné de l Enfance Châtelet euro Integratie van autistische kinderen in de kinderopvang Het project van het centrum Tous pareils, tous différents, dat in 1996 werd opgericht, wil een kwalitatieve en aangepaste opvang bieden voor maximaal zes kinderen tussen 2 en 9 jaar met een handicap (autisme, psychosen...), wiens ouders om professionele of sociale redenen een zwaar werkschema hebben (werkzoekend, opleiding...). Deze kinderen worden bij de andere kinderen geïntegreerd, wat tal van voordelen biedt. Zo krijgen ze toegang tot het gemeenschapsleven en wordt hun sociale integratie bevorderd, maar wordt ook de aanvaarding van het anders-zijn aangemoedigd. De onthaalstructuur wil middelen vinden om het anders-zijnde kind stabiliteit en houvast te bieden zonder daarbij de andere kinderen te vergeten. Het bedrag dat door het Mecenaatsfonds van ING in België werd toegekend, werd aangewend voor de specifieke inrichting van onthaalruimten, de terbeschikkingstelling van een begeleidingsteam en de uitbreiding van het begeleidend personeel voor de kinderen.

ING in België. Boekjaar 2007 Resultaten bieden goed weerstand Winst na belastingen 936 miljoen euro Geen impact van de subprime crisis

ING in België. Boekjaar 2007 Resultaten bieden goed weerstand Winst na belastingen 936 miljoen euro Geen impact van de subprime crisis ING in België Boekjaar 2007 Resultaten bieden goed weerstand Winst na belastingen 936 miljoen euro Geen impact van de subprime crisis Ondanks het moeilijke economische klimaat genereerden de verschillende

Nadere informatie

Mecenaatsfonds ING in België Activiteitenverslag 2007

Mecenaatsfonds ING in België Activiteitenverslag 2007 Mecenaatsfonds ING in België Activiteitenverslag 2007 WWW.ING.BE Voorwoord Alle mecenaatsacties van ING in België lopen via het Mecenaatsfonds ING in België, een bedrijfsfonds dat door ING werd opgericht

Nadere informatie

ING, partner van familiale ondernemers

ING, partner van familiale ondernemers ING, partner van familiale ondernemers Familiebedrijven, de motor van de economie Leidt u een familiebedrijf? Familiebedrijven professionaliseren In België vertegenwoordigen familiebedrijven maar liefst

Nadere informatie

ING Personal Banking. Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING

ING Personal Banking. Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING ING Personal Banking Profiteer van een persoonlijke aanpak van uw financiële patrimonium. Le Personal Banking ING KENT U UW SPAARCAPACITEIT OF HET GLOBALE RENDEMENT VAN UW BELEGGINGSPORTEFEUILLE? KUNT

Nadere informatie

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger.

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger. PERSBERICHT Boekjaar 2006 BANK- EN VERZEKERINGSGROEP ARGENTA ARGENTA : PRIJZENCONCURRENTIE EN RENDABELE GROEI Het beleid van scherpe prijzen en lage kosten wordt duidelijk gewaardeerd door de klanten van

Nadere informatie

HEBBEN KINDEREN EN JONGEREN IN MOEILIJKHEDEN OOK EEN PLAATS

HEBBEN KINDEREN EN JONGEREN IN MOEILIJKHEDEN OOK EEN PLAATS IN EEN WERELD IN VERANDERING, HEBBEN KINDEREN EN JONGEREN IN MOEILIJKHEDEN OOK EEN PLAATS OPROEP VOOR PROJECTEN 2016 AWARDSPROGRAMMA 4 INLEIDING 6 BELANGRIJKSTE BEOORDELINGSCRITERIA VORMING VAN KANSARME

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Geen stress voor Argenta-cliënten

PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Geen stress voor Argenta-cliënten PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Geen stress voor Argenta-cliënten Argenta versterkt zijn kapitaal tot 1,149 mia euro. Hierdoor verhoogt de bancaire tier 1-ratio van 10,24 % naar 14,38

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Cijfers. Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 2009 30.754 2007 21.486 2002 11.873 2011 36.949 2003 13.309 2004 14.030 2008 24.407 2005 15.

Cijfers. Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 2009 30.754 2007 21.486 2002 11.873 2011 36.949 2003 13.309 2004 14.030 2008 24.407 2005 15. Cijfers Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 4 35 3 25 2 15 1 5 22 11.873 23 13.39 24 14.3 25 15.712 19.727 27 21.486 28 24.47 29 3.754 21 34.726 211 36.949 38.763 Evolutie verzekeringscontracten

Nadere informatie

De Awards van BNP Paribas Fortis Foundation

De Awards van BNP Paribas Fortis Foundation De Awards van Foundation Steun aan educatieve projecten voor kinderen en jongeren in moeilijkheden Oproep voor projecten 2015 http://foundation.bnpparibasfortis.be Oproep voor projecten 2015 Awards-programma

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

Persmededeling vanwege de Argenta Groep

Persmededeling vanwege de Argenta Groep Persmededeling vanwege de Argenta Groep Ook in 2008 hebben 100.000 nieuwe cliënten voor Argenta gekozen Datum 27-03-2009 Tijdstip 10:30uur Bericht Pers 2009/01 Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv Belgiëlei

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014 Belfius Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius 18 december 2014 Wat was. 2008-2011 2008 2011 20,8 A+ 11,9 2002 2008 BBB- 2008 2011 ICELAND 30 A 12 2002 2008 Vertrouwen

Nadere informatie

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen Iedereen online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. 96 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Telenet Foundation Telenet Foundation

Nadere informatie

Crelan: 100 % coöperatief verankerd

Crelan: 100 % coöperatief verankerd B R U S S E L, 1 8 j u n i 2015 Crelan: 100 % coöperatief verankerd Ruim een jaar geleden kondigde Crelan aan dat er een akkoord bereikt was tussen de Franse en de Belgische aandeelhouders van de bank,

Nadere informatie

Network Banking. Kerncijfers Network Banking. Kerncijfers FB Verzekeringen

Network Banking. Kerncijfers Network Banking. Kerncijfers FB Verzekeringen 31 Network Banking biedt financiële diensten aan particulieren, kleine en (middel)grote ondernemingen. Als bank voor particulieren is Network Banking vooral actief in de Benelux, met een leidende marktpositie

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012

Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 DOSSIER Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 13 Distributiekanalen van de verzekering: cijfers 2012 Verzekeringsmakelaar blijft stand houden Onlangs verscheen het jaarlijkse rapport van

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

1 AXA in België - november 2009 - www.axa.be. AXA in België

1 AXA in België - november 2009 - www.axa.be. AXA in België 1 AXA in België inhoud 1 wat doen we voor u? 3 2 een antwoord op maat 6 3 AXA anders bekeken 16 4 een verantwoorde onderneming 24 Alle cijfers in deze presentatie dateren van 31.12.2008 fotokrediet: Jacques

Nadere informatie

Banden smeden in een wereld in verandering

Banden smeden in een wereld in verandering HELP2HELP STEUNT HET SOCIAAL ENGAGEMENT VAN MEDEWERKERS. OPROEP VOOR PROJECTEN HELP2HELP 2015 Banden smeden in een wereld in verandering 2 Oproep voor projecten 2015 van 18 mei tot 18 juli Het programma

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie. Financial Forum Gent, 29 mei 1

Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie. Financial Forum Gent, 29 mei 1 Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie Financial Forum Gent, 29 mei 1 Agenda 19.00u. Welkomstwoord 19.15u. Presentatie door Michel Vermaerke, Gedelegeerd Bestuurder Febelfin

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van ABN AMRO maakt bekend dat ABN AMRO een bod zal uitbrengen op het volledige aandelenkapitaal van de Generale Bank in België.

De Raad van Bestuur van ABN AMRO maakt bekend dat ABN AMRO een bod zal uitbrengen op het volledige aandelenkapitaal van de Generale Bank in België. Amsterdam, 26 mei 1998 HOGER BOD VAN ABN AMRO OP GENERALE BANK Bod bestaande uit 19 gewone aandelen ABN AMRO en BEF 9.000 in contanten, equivalent aan circa BEF 27.095 per aandeel; totale waarde van het

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

Care Invest II. De ideale combinatie van. rendement, stabiliteit en nabijheid

Care Invest II. De ideale combinatie van. rendement, stabiliteit en nabijheid INVESTEREN Care Invest II De ideale combinatie van rendement, stabiliteit en nabijheid Uniek aanbod: enkel beschikbaar tussen 19 mei en 26 juni 2015 (een vervroegde afsluiting is mogelijk) Inleiding Via

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Brussel, 15 maart 2012 PERSBERICHT BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Nettoresultaat voor beëindigde bedrijfsactiviteiten van EUR 585 miljoen (*), na een waardevermindering van 75%

Nadere informatie

Care Invest Een andere manier om te investeren in immobiliën

Care Invest Een andere manier om te investeren in immobiliën Care Invest Een andere manier om te investeren in immobiliën Care Invest, Een mooi vooruitzicht in de beleggingsmarkt In deze tijden is het niet gemakkelijk om nog een stabiel en renderend beleggingsproduct

Nadere informatie

la mondi- ale Euro- part- ner

la mondi- ale Euro- part- ner la mondiale Europartner BUSI- NESSBedrijfsactiviteiten en kerncijfers van Europartner Geïnde premies 2008 2009 295 M 597 M 2010 826 M 2013 1097 M 1693 M 2200 M 2008 2009 295 M 597 M 2010 826 M 2013 1097

Nadere informatie

Maak kennis met de bankagent en verzekeringsmakelaar in uw buurt. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Maak kennis met de bankagent en verzekeringsmakelaar in uw buurt. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Maak kennis met de bankagent en verzekeringsmakelaar in uw buurt. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. De bankagent en verzekeringsmakelaar in uw buurt. Meer dan 310 gedreven professionals kozen ervoor om

Nadere informatie

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016 Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview uitgave 2016 Kerncijfers per 31/12/2015 > De Baloise-groep De Baloise-groep werd opgeicht in het Zwitserse Bazel en is een Europese aanbieder van verzekerings-

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen Syntrus Achmea Real Estate & Finance is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

U bent sterk in uw vak, wij in kredieten. Welkom!

U bent sterk in uw vak, wij in kredieten. Welkom! U bent sterk in uw vak, wij in kredieten. Welkom! Betaal minder belastingen! Wilt u minder belastingen betalen? Wat een vraag. Als zelfstandige hebt u er alle voordeel bij om uw belastingen vooraf te betalen.

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

ING zoekt een Business Developer Trainee in de regio Limburg/Leuven

ING zoekt een Business Developer Trainee in de regio Limburg/Leuven Business Developer Trainee in de regio Limburg/Leuven. ING zoekt een Business Developer Trainee in de regio Limburg/Leuven Je start je traineeship met een opleiding in onze General Banking Sales Academy.

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke combinatie van pensioenexpertise en vastgoedexpertise

Nadere informatie

Risico s beheren in een veranderende wereld

Risico s beheren in een veranderende wereld GRAS SAVOYE I BELGIË Risico s beheren in een veranderende wereld Advies, bescherming en risicobeheer: Van ondernemingen en hun werknemers Van vrije beroepen Van particulieren Wij willen u kennen u begrijpen

Nadere informatie

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB).

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB). NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T3 2017 Barometer 34 MACRO-ECONOMISCH Het consumentenvertrouwen trekt sinds juli terug aan, de indicator stijgt van -2 in juni naar 2 in juli en bereikte hiermee

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer VIVIUM Managed Funds Tak 23-fonds met een mooi rendement Professioneel portefeuillebeheer door experts Interessante fiscale voordelen Een belegging aangepast aan uw profiel Verdient u meer dan wat u vandaag

Nadere informatie

Kredieten en beleggingen blijven groeien

Kredieten en beleggingen blijven groeien PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Prestaties Argenta uitzonderlijk in crisisjaar 2011 De op vier na grootste bank van dit land is duidelijk de stiel van het retailbankieren niet verleerd.

Nadere informatie

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007

VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 VLAAMS WONINGFONDS VAN DE GROTE GEZINNEN cvba PERSBERICHT de Meeûssquare, 26-27 21 mei 2008 1000 BRUSSEL KBO 0421 111 543 RPR Brussel BLIKVANGER VAN HET ACTIVITEITENVERSLAG 2007 Dankzij het ter beschikking

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN www.ing.be 1 2 ADVIES VOOR HET BEHEER VAN UW PORTEFEUILLE 6 DOELSTELLINGEN, RISICO S EN BELEGGINGSHORIZON UW BELEGGERSPROFIEL

Nadere informatie

Netwerk van makelaars & agenten medewerkers 102 miljoen klanten

Netwerk van makelaars & agenten medewerkers 102 miljoen klanten Netwerk van 30.000 makelaars & agenten 159.000 medewerkers 102 miljoen klanten Activiteiten Locaties Bedrijfsbeoordeling Rating Solvabiliteitsratio S&P s A+ 233% Moody s Aa3 Fitch AA- Cijfers 31/12/2012

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Company Profile. ERGO Insurance nv

Company Profile. ERGO Insurance nv Company Profile ERGO Insurance nv Ons voordeel: Munich Re we kunnen beroep doen op de knowhow van de ganse groep. Daar halen we ons voordeel uit wanneer we nieuwe Munich Re verzekeringsoplossingen uit

Nadere informatie

De Awards van BNP Paribas Fortis Foundation

De Awards van BNP Paribas Fortis Foundation De Awards van BNP Paribas Fortis Foundation Oproep voor Pr ojecten 2013 Steun aan educatieve projecten voor kinderen en jongeren in moeilijkheden http://foundation.bnpparibasfortis.be Oproep voor Projecten

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18.02.1998 De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder

Nadere informatie

UNIEK IN BELGIË. TWINSTAR Tomorrow. Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later.

UNIEK IN BELGIË. TWINSTAR Tomorrow. Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later. UNIEK IN BELGIË TWINSTAR Tomorrow Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later. 1 2 Levenslang een gegarandeerd extra maandelijks inkomen. Een innovatief product voor een inventieve generatie.

Nadere informatie

Institutioneel beheer

Institutioneel beheer Institutioneel beheer volgens KBC. Een integrale benadering van uw institutioneel vermogen. Financiering Kasstromen Risico Marktstandaard Regelgeving Opbrengsten Kredieten Inkomen Volgens een duidelijke

Nadere informatie

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting 2010: Europees jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting In Gent steeg het aantal mensen met financiële moeilijkheden met 12,6 procent ten opzichte van vorig jaar (van 7.870 leefloongerechtigden

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be

many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be Beleef verschillende levens in één leven Op een serene manier verschillende levens beleven in één leven vol ervaringen

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Missie, visie en waarden en strategie

Missie, visie en waarden en strategie Missie, visie en waarden en strategie Voor allen die betrokken zijn in de zorg voor de ouderen is het belangrijk om te weten wat de missie, visie en waarden en strategie zijn die het woonzorgcentrum Maria

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Resultaten 1H 2014. Versie 1 19 08 12:00. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers

Resultaten 1H 2014. Versie 1 19 08 12:00. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Resultaten 1H 2014 Versie 1 19 08 12:00 Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Brussel, 10 september 2014 Trots op onze resultaten Vertrouwen in onze toekomst Brussel, 10 september 2014 Kernboodschappen

Nadere informatie

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme www.hetraster.be Wat is outreach autisme? Outreach autisme bestaat uit vorming en advies voor iedereen die deskundiger wil worden in

Nadere informatie

Private Banking. ten dienste van ondernemers. Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession

Private Banking. ten dienste van ondernemers. Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession Private Banking ten dienste van ondernemers Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession Private Banking ten dienste van ondernemers In elke fase van uw leven en dat van uw onderneming komt u dagelijks grote,

Nadere informatie

ING profielpresentatie

ING profielpresentatie ING profielpresentatie 4Q/FY2016 Amsterdam 2 februari Over ING ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een stevige Europese basis die bancaire diensten aanbiedt via haar werkmaatschappij

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg»

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg. «Historisch Koekelberg» «Historisch Koekelberg» in enkele cijfers Gewestelijke toelage : 11.000.000 Federale

Nadere informatie

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 Persbericht 27 februari 2014 Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 De Rabobank Groep boekte in 2013 een nettowinst van 2.012 miljoen euro. Dit is 46 miljoen euro of 2% minder dan in 2012.

Nadere informatie

MARKTANALYSE: BELGIË

MARKTANALYSE: BELGIË 2016 MARKTANALYSE: BELGIË I. KANTOORMARKT IN BELGIË A. BRUSSEL Met de sterkste vraag in 4 jaar tijd bleek 2016 een voortreffelijk jaar voor de Brusselse kantoormarkt. Daarbij waren er twee verhalen die

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

ABBEYFIELD. Zelfstandig wonen en toch niet alleen. Kabinet Minister M. Keulen. Brussel, 10 april 2009

ABBEYFIELD. Zelfstandig wonen en toch niet alleen. Kabinet Minister M. Keulen. Brussel, 10 april 2009 ABBEYFIELD Zelfstandig wonen en toch niet alleen Kabinet Minister M. Keulen Brussel, 10 april 2009 De Europese context van de veroudering Aantal 60+ stijgt We leven langer en veel langer (ook zonder handicap).

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv

P E R S B E R I C H T Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv P E R S B E R I C H T Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Halfjaarlijkse cijfers van Argenta Mooie resultaten voor bank en verzekeraar Met een nettowinst van 65 mio euro evenaart Argenta eind juni 2010

Nadere informatie

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld Het leven zit vol risico s Speel op zeker met uw spaargeld Veilige en sterke prestaties voor uw spaargeld De DL Eternal en DL Eternal Alpha fondsen van DL Strategy 1 Uw spaargeld is veilig, rendabel en

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Groeps-Directiecomité

Groeps-Directiecomité Europese Private Banking Groeps-Directiecomité Ondersteunende diensten op groepsniveau België Centraal- en Oost- Europa en Rusland Merchantbanking Europese Private Banking Gemeenschappelijke diensten en

Nadere informatie

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK OPDRACHTSVERKLARING SINT- LODEWIJK cliënt-organisatie-medew MISSIE SINT-LODEWIJK - biedt aangepast onderwijs

Nadere informatie

Partnership 2014. Inhoud. Tools. 3 MyBaloise 3 Portaal. Concept Safer Life. Baloise Insurance Academy

Partnership 2014. Inhoud. Tools. 3 MyBaloise 3 Portaal. Concept Safer Life. Baloise Insurance Academy Ondersteuning 2 Partnership 2014 Inhoud Tools 3 3 MyBaloise 3 Portaal Concept Safer Life Baloise Insurance Academy 4 6 Partnership 2014 3 Tools Baloise Insurance helpt u en uw business vooruit dankzij

Nadere informatie

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Bij AXA Private Management doen we er alles voor opdat u zich vrij zou voelen U vertrouwt ons uw geld toe Wij zorgen ervoor dat het opbrengt

Nadere informatie

Operationele activiteiten

Operationele activiteiten Tussentijdse verklaring van de Statutaire Zaakvoerder 30 september 2014 Huurinkomsten stijgen tot 28,3 mln (2013: 26,8 mln) Waarde vastgoedportefeuille inclusief projectontwikkelingen 649,4 mln Verwerving

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Fondazione Diamante werkt rond de professionele en sociale integratie van mensen met een beperking.

Fondazione Diamante werkt rond de professionele en sociale integratie van mensen met een beperking. www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche DIAMANTE (CH) Opgericht in 1978 Rechtsvorm Sector Werkgebied Sector Website Vereniging (CCS) Sociaal/Dienstverlener Lokaal (Canton Ticino) Sociaal http://www.f

Nadere informatie

ASSOCIAZIONE SEED. Lokaal, Europees, Internationaal

ASSOCIAZIONE SEED. Lokaal, Europees, Internationaal www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche ASSOCIAZIONE SEED (ZWITSERLAND) Opgericht in 2007 Rechtsvorm Sector Werkgebied Sector Website Vereniging Dienstverlener voor sociale verenigingen/sociaal

Nadere informatie

Kids at the Movies. 1. Kinepolis Group 2. Inleiding 3. Concept 4. Kalender 5. Communicatie 6. Partnership

Kids at the Movies. 1. Kinepolis Group 2. Inleiding 3. Concept 4. Kalender 5. Communicatie 6. Partnership Kids at the Movies 1. Kinepolis Group 2. Inleiding 3. Concept 4. Kalender 5. Communicatie 6. Partnership 1. Kinepolis Group Over Kinepolis : Missie : Opgericht in 1997, fusie Bert-Claeys, beursnotering

Nadere informatie

VFB DAG VAN DE TIPS RUDY DE GROODT GENT, 30/09/2017

VFB DAG VAN DE TIPS RUDY DE GROODT GENT, 30/09/2017 VFB DAG VAN DE TIPS 2017 RUDY DE GROODT GENT, 30/09/2017 TOP 3 AANDELEN 2 DSM: op weg naar 100% Life Sciences Koers Target Potentieel KERNCIJFERS (EUR) Market Cap (miljoen EUR) K/W 2017 K/W 2018 Div. Yield

Nadere informatie

Onafhankelijke denktank Fact-based Lange termijn

Onafhankelijke denktank Fact-based Lange termijn Leeftijd en arbeidsmarkt: naar een nieuw paradigma? Leeftijd en arbeidsmarkt Itinera Institute Onafhankelijke denktank Fact-based Lange termijn Aanreiken, verdedigen en bouwen van wegen voor beleidshervorming

Nadere informatie

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa 1!

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa 1! Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa 1! Wilt u een nieuw huis kopen of uw huidige woning verbouwen?

Nadere informatie