ING in België. Boekjaar 2007 Resultaten bieden goed weerstand Winst na belastingen 936 miljoen euro Geen impact van de subprime crisis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ING in België. Boekjaar 2007 Resultaten bieden goed weerstand Winst na belastingen 936 miljoen euro Geen impact van de subprime crisis"

Transcriptie

1 ING in België Boekjaar 2007 Resultaten bieden goed weerstand Winst na belastingen 936 miljoen euro Geen impact van de subprime crisis Ondanks het moeilijke economische klimaat genereerden de verschillende activiteiten van ING in België in 2007 samen een winst na belastingen, exclusief de operaties binnen de groep, van 936 miljoen euro. Dit is gelijk aan het uitzonderlijke resultaat van Deze goede resultaten bevestigen de sterke vooruitgang sinds verschillende jaren. Dit is te danken aan de volgende elementen: 1. een forse volumegroei, zowel voor deposito's (+ 8%) als voor leningen (+ 18%); dit kon de negatieve impact op de resultaten door de hogere vergoeding van de cliëntendeposito's en de afplatting van de rentecurve, vooral in de tweede jaarhelft, nochtans slechts gedeeltelijk compenseren; 2. een voorzichtige benadering van het risicobeheer, waardoor de bank geen nadeel ondervond van de subprime crisis; 3. een goede kostenbeheersing: de kosten stegen slechts met 2% tot miljoen euro, en dat ondanks de activiteitengroei. Een hoge efficiëntie heeft de natuurlijke groei van de kosten voor een deel gecompenseerd. ING in België / Zuidwest-Europa - Globale resultatenrekening BANK In miljoen euro Evolutie Retailbank % Wholesale bank % Totaal inkomsten % Operationele kosten % Voorziening voor verliezen op kredieten % Winst voor belastingen % VERZEKERINGEN In miljoen euro Evolutie Verzekeringen leven % Schadeverzekeringen % Winst voor belastingen % TOTAAL In miljoen euro Evolutie Bank % Verzekeringen % Winst voor belastingen % Belastingen % Winst na belastingen n/s KERNCIJFERS Evolutie Cost/Income ratio (excl. verzekeringen) 65,5% 63,7% - Gewogen risicovolume (excl. leasing) % Personeel (voltijdse equivalenten einde periode) % 1

2 De groei van de activiteiten en het volume zijn het resultaat van een sterke commerciële dynamiek die zich uitte in de lancering van verschillende nieuwe producten, zoals de ING Lion Account, een volledig internet - gebaseerde gratis zichtrekening, ING Auto.be, een on line autoverzekering, en ING Tax Shelter Invest, een product ter bevordering van de financiering van Belgische films. De groei is ook te danken aan de hoogstaande competenties die maken dat ING in België kon uitgroeien tot: 1. de eerste bank voor het aantal transacties qua fusies en acquisities (1) ; 2. de tweede bank op vlak van beursintroducties; 3. laureaat 2007 van de prijs TMI European Cash Management toegekend door Treasury Management International (TMI) Magazine in samenwerking met de European Associations of Corporate Treasurers (EACT), die de financiële instelling beloont die de beste oplossingen biedt op gebied van pan-europees thesauriebeheer. Bij retail en private banking leidde de dynamiek tot een stijging van de spaardeposito s in België met 6% en een stijging van de kredieten met 14%; voor het derde jaar op rij werd een netto-aangroei van het aantal actieve cliënten bij ING België met meer dan opgetekend. Record Bank boekte een mooie inkomstenstijging met 14% en heeft haar zichtbaarheid bij het publiek sterk verbeterd. Private Banking heeft haar activa onder beheer fors uitgebreid tot 33,5 miljard euro (+10%) en dat ondanks de onzekerheid op de financiële markten en de opwaardering van de euro ten opzichte van andere referentiemunten. Ondanks deze positieve elementen zijn de totale inkomsten van de activiteiten met 4% teruggelopen, waardoor de winst vóór belastingen exclusief uitzonderlijke elementen met 17% is gedaald. Deze daling is vooral het gevolg van de verhoging van de vergoedingen op de spaardeposito s halfweg 2006 en ING heeft zo haar positie in de sector van de middelgrote ondernemingen in alle regio s versterkt werd ook gekenmerkt door de ontwikkeling van echte synergie tussen alle metiers van de groep: van de distributie van verzekeringsproducten via het netwerk van de retailbank tot het vermogensbeheer van bedrijfsleiders. Retailbank & Private banking - Resultatenrekening In miljoen euro Evolutie België % Luxemburg % Zwitserland % Totaal inkomsten % Operationele kosten % Voorziening voor verliezen op kredieten % Winst voor belastingen excl. uitzonderlijke elementen % Uitzonderlijke elementen 0 66 n/b Winst voor belastingen incl. uitzonderlijke elementen % KERNCIJFERS Evolutie Cost/Income ratio 75,8% 71,9% - Gewogen risicovolume % Personeel (voltijdse equivalenten einde periode) % (1) Bron: 2

3 Bij wholesale banking is de winst vóór belastingen met 13% toegenomen dankzij een kostendaling met 1% en een inkomstenstijging met 4%. De traditionele bankactiviteiten, net zoals de retailbankactiviteiten hadden te lijden onder een druk op de marges, maar dit werd ruimschoots gecompenseerd door de uitstekende groei van de ontwikkeling van financiële producten (+ 23%), leasing (+ 19%) en de activiteiten structured finance (+ 11%). Bij leasing gaf de verkoop van de ING-participatie in International Factors (IFB) aanleiding tot de ontwikkeling in België en Luxemburg van ING Commercial Finance. Deze nieuwe entiteit legt zich toe op de activiteiten factoring, beheer van kredietportefeuilles, schuldinvordering en overname van het kredietrisico. Het handelsfonds van ING dat in het kader van IFB werd opgebouwd en de betrokken personeelsleden werden in het nieuwe bedrijf opgenomen. Bij de verzekeringen leidde de strategische hergroepering van de activiteiten in België tot de beslissing om de verkoop van producten Leven en Niet-Leven exclusief via het banknet te laten verlopen. Dit leidde tot de overdracht van de makelaarsactiviteiten en de Employee Benefits aan P&V Verzekeringen voor een bedrag van 750 miljoen euro (de meerwaarde van 418 miljoen is niet inbegrepen in de resultaten). De operationele splitsing die doorgevoerd werd in de loop van het eerste halfjaar maakte het mogelijk twee nieuwe ondernemingen op te richten: ING Life Belgium en ING Non-Life Belgium. De sterke groei van de geïnde premies, zowel bij de levensverzekeringen (+ 15%) als bij de schadeverzekeringen (+ 12%) en de stijging van de winst vóór belastingen met 8% - bij gelijke consolidatiekring - zijn de eerste vruchten van deze nieuwe structuur en van de nauwere samenwerking met het banknet van ING België en Record. Wholesale Bank - Resultatenrekening In miljoen euro Evolutie Algemeen bankieren % Structured finance % Leasing & factoring % Financiële producten % Andere % Totaal inkomsten % Operationele kosten % Voorziening voor verliezen op kredieten % Winst voor belastingen % KERNCIJFERS Evolutie Cost/Income ratio 55,7% 58,6% - Gewogen risicovolume (excl. leasing) % Personeel (voltijdse equivalenten einde periode) % Verzekeringen - Resultatenrekening In miljoen euro Evolutie Bruto premies leven % Bruto premies schadeverzekeringen % Andere inkomsten % Totaal inkomsten % Verzekeringstechnische lasten % Operationele kosten % Andere kosten % Winst voor belastingen % KERNCIJFERS Evolutie Personeel (voltijdse equivalenten einde periode) % Nota: de rekeningen van 2006 werden aangepast van de wijzigingen in de consolidatiekring. 3

4 Sociale balans Door de vele pensioneringen en door outsourcing is het aantal voltijdse equivalenten (FTE) van ING in België / Zuidwest-Europa in 2007 met 5% gedaald ten opzichte van 2006, van naar Wijzigingen in de consolidatiekring buiten beschouwing gelaten, werden door ING in België 802 medewerkers aangeworven (tegenover 666 aanwervingen in 2006, dat is een toename met 20%), wat maar een gedeeltelijke compensatie is van het vertrek van werknemers waarvan de helft met pensioen ging. In 2008 zullen meer dan 900 nieuwe medewerkers worden aangeworven, gespreid over alle activiteitsdomeinen, terwijl er 500 à 600 pensioneringen zullen zijn. Profiel ING Groep staat met haar medewerkers ten dienste van 75 miljoen cliënten in meer dan 50 landen. In termen van beurskapitalisatie maakt haar dat tot één van de 20 grootste financiële instellingen op wereldniveau en tot één van de 10 grootste op Europees niveau. In 2007 genereerde de groep een nettowinst van 9,2 miljard euro (+ 19,4%). Tien procent van de winst vóór belastingen (11,1 miljard euro) werd gerealiseerd door de entiteiten in België en Zuidwest-Europa die gegroepeerd zijn rond ING België; dit percentage stijgt tot 20% als men enkel de bankactiviteiten in aanmerking neemt. In België stelt de groep ING voltijdse equivalenten (FTE) tewerk en is actief: 1. in bankactiviteiten met: ING België, FTE, 792 kantoren, actief in retail banking, private banking en wholesale banking (www.ing.be); Record Bank, 702 FTE, 750 zelfstandige bankagenten (www.recordbank.be); 2. in verzekeringen met ING Life Belgium en ING Non-Life Belgium (www.ing.be); 3. in leasing & factoring, met ING Lease Belgium, ING Car Lease en ING Commercial Finance BeLux (www.inglease.be in real estate, met de ondernemingen ING Real Estate Development Belgium en ING Real Estate Investment Management Belgium, respectievelijk actief in het domein van de ontwikkeling van bouwprojecten en het beheer van bouweenheden voor rekening van fondsen die investeren in gebouwen (www.ingrealestate.be). Aandeel van ING in België in de ING Groep - Winst vóór belastingen Retail in % Wholesale in % Totaal bank in % Totaal ING Groep in %

5 In Zuidwest-Europa is de ING Groep actief: 1. in Luxemburg, in retail banking, private banking en wholesale banking, levensverzekeringen, leasing, car lease en commercial finance; 2. in Frankrijk, in wholesale banking, leasing, car lease, commercial finance en real estate; 3. in Zwitserland, in private banking, wholesale banking en financiering van de internationale handel; 4. in Italië, in wholesale banking, leasing, car lease, commercial finance en real estate; 5. in Spanje, in wholesale banking, leasing, car lease, commercial finance en real estate; 6. in Portugal, in wholesale banking. In totaal stelt de groep ING FTE s tewerk in België en Zuidwest-Europa. ING Lease stelt in totaal personen tewerk in 13 landen en bevindt zich in de Europese top 5. ING Real Estate is nummer één wereldwijd voor wat het beheer van gebouwen betreft, met een portefeuille van gebouwen van meer dan 100 miljard euro en activiteiten in 21 landen. Management (per 30/04/2008) ING België Raad van Bestuur Luc Vandewalle Voorzitter van de Raad van Bestuur Erik Dralans Voorzitter van de Bank (1) Michael Jonker Gedelegeerd bestuurder (1) Jan Op de Beeck Gedelegeerd bestuurder (1) André Vanden Camp Gedelegeerd bestuurder (1) Guy Beniada Gedelegeerd bestuurder (1) Baron Luc Bertrand Voorzitter van het Uitvoerend Comité, Ackermans & van Haaren Eric Boyer de la Giroday Lid van de Raad van Bestuur, ING Groep Baron Philippe de Buck van Overstraeten Secretaris-generaal, Businesseurope Philippe Delaunois Voorzitter van de Raad van Bestuur, CFE, Mediabel, Alcopa Graaf Diego du Monceau de Bergendal Gedelegeerd bestuurder, Rainyve Eli Leenaars Lid van de Raad van Bestuur, ING Groep Philippe van de Vyvere Gedelegeerd bestuurder, Groep Sea Invest Record Group Raf Haccour Chief Executive Officer ING Investment Management Belgium Karl Van Borm General Manager ING Life Belgium en ING Non-Life Belgium Bart De Bondt Chief Executive Officer ING Lease Belgium Patrick Beselaere Managing Director/CEO ING Car Lease Aernout van der Mersch Managing Director ING Commercial Finance BeLux Bruno Verhofstede Managing Director ING Real Estate Development Belgium Luc Plasman Managing Director ING Real Estate Investment Management Belgium Patrick Meutermans Managing Director (1) Lid van het directiecomité. 5

6 Bank van particulieren en ondernemingen ING België RPR Marnixlaan 24 B-1000 Brussel T F E Record Group RPR Henri Matisselaan 16 B-1140 Brussel T (NL) T (FR) F E Vermogensbeheer ING Investment Management Belgium RPR Marnixlaan 24 B-1000 Brussel T F E Verzekeringen ING Life Belgium RPR ING Non-Life Belgium RPR Sint-Michielswarande 70 B-1040 Brussel T F E Leasing ING Lease Belgium RPR Kolonel Bourgstraat 155 B-1140 Brussel T F E ING Car Lease Short Term Rental RPR Ingberthoeveweg 6 B-2630 Aartselaar T F E ING Car Lease Long Term Rental RPR Ingberthoeveweg 6 B-2630 Aartselaar T F E Commercial finance ING Commercial Finance BeLux RPR Kolonel Bourgstraat 155 B-1140 Brussel T F E Vastgoed ING Real Estate Investment Management Belgium RPR Kunstlaan 46 B-1000 Brussel T F ING Real Estate Development Belgium RPR Kunstlaan 46 B-1000 Brussel T F

7 Mecenaatsfonds ING in België Activiteitenverslag 2007

8

9 Voorwoord Alle mecenaatsacties van ING in België lopen via het Mecenaatsfonds ING in België, een bedrijfsfonds dat door ING werd opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting. Via dit fonds nemen de verschillende entiteiten van ING in België hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op en verlenen ze steun aan diverse initiatieven, gegroepeerd rond vier doelstellingen.

10

11 Inleiding Als vooraanstaande financiële instelling in België acht ING het haar verantwoordelijkheid om via verschillende kanalen bij te dragen tot het maatschappelijk welzijn. Eén daarvan is het Mecenaatsfonds. ING ontvangt immers tal van steunaanvragen voor de financiering van particuliere projecten of de werking van verenigingen die een doel van algemeen nut nastreven. Om aan die aanvragen zo objectief en professioneel mogelijk tegemoet te komen, besliste ING in 2004 om in de schoot van de Koning Boudewijnstichting een Mecenaatsfonds op te richten dat alle mecenaatsacties van de groep in België bundelt. Naast de werking van het Mecenaatsfonds hebben we binnen ING Groep ook het wereldwijde programma ING Chances for Children gelanceerd, in samenwerking met Unicef. De geldinzameling, zowel intern als extern, mag dan wel vooral bedoeld zijn om kinderen uit de derde wereld onderwijs te verstrekken, toch gaat het project ook niet voorbij aan de lokale noden. In het kader van het bedrijfsvrijwilligerswerk ging immers een project van huiswerkbegeleiding van start en werden in verschillende kansarme wijken in grote Belgische steden initiatieven inzake moreel peterschap gelanceerd. Dankzij die projecten kunnen de personeelsleden zich ook inzetten voor een grotere sociale verbondenheid. In 2007 besteedde het Mecenaatsfonds bijzondere aandacht aan de behandeling van schoolmoeheid en de hulp aan ongeneeslijk zieken. We zijn ons ervan bewust dat onze hulp beperkt is in verhouding tot de bestaande noden. We hopen echter dat onze steun voor de begunstigden een duwtje in de rug was om hen opnieuw in het leven te doen geloven. Erik Dralans, Voorzitter van ING België

12 euro in 2007 ING België ING Investment Management ING Lease Belgium ING Car Lease ING Private Portfolio Management Record Group euro euro euro euro euro euro 57 projecten Schoolmoeheid 29 Ongeneeslijk zieken 21 Architecturaal erfgoed 6 Wetenschappelijke leerstoel 1 Hoe dient u een project in? Om een project in te dienen, vult u het kandidatuurformulier in van het Mecenaatsfonds ING in België. Dit formulier is terug te vinden op de internetsite van de Koning Boudewijnstichting De link naar de stichting staat ook op de internetsite van ING, onder de rubriek Over ING. Voor bijkomende inlichtingen: Mecenaatsfonds ING in België Koning Boudewijnstichting Brederodestraat 21 - B-1000 Brussel Tel (0) Per doelstelling worden een aantal projecten uitvoeriger besproken. Daarna volgt een overzicht van de overige gesteunde projecten.

13 Doelstelling 1: Reïntegratie van jongeren Steun aan opleidingsinitiatieven voor jongeren die sociaal uitgesloten dreigen te worden Voor jongeren die schoolmoe zijn bestaan er talrijke initiatieven op het vlak van opvoeding, onderwijs en sociale opvang. Het Mecenaatsfonds ING in België steunt initiatieven die deze jongeren de kans bieden om kennis en vaardigheden te verwerven die hun reïntegratie of hun eerste stappen in het beroepsleven vergemakkelijken. De projecten kunnen worden ingediend door verantwoordelijken, leerkrachten en leerlingen van scholen voor technisch en beroepsonderwijs, met inbegrip van het deeltijds onderwijs, evenals door schoolbemiddelaars en sociale actoren. In 2007 werden onder deze doelstelling 29 projecten gesteund door het Mecenaatsfonds ING in België.

14 L Amarrage Braine-l Alleud euro Zelfstandigheid voor kinderen onder toezicht van de rechter L Amarrage is een onthaal- en hulpdienst voor jongeren, die afhangt van de vzw Aide aux Maisons Familiales. De onthaaldienst zorgt voor een honderdtal kinderen, die daar naar aanleiding van een administratieve of gerechtelijke beslissing werden geplaatst. Deze kinderen van 3 tot 18 jaar werden soms tijdelijk weggehaald bij hun familie die niet meer in staat was om voor hen te zorgen. De plaatsing beschermt de jongeren, wil voorkomen dat ze afhaken op school of in de maatschappij en helpt hen er weer bovenop te komen. L Amarrage wil een nieuw pedagogisch project realiseren: studentenkamers aanbieden aan zes jongeren in moeilijkheden tussen 16 en 18 jaar voor wie een terugkeer naar hun familie niet opportuun wordt geacht. De bevoegde autoriteiten kunnen dan beslissen om de jongeren in een instelling te plaatsen of ze op eigen benen te laten staan, zoals de bedoeling is van het project. Die tieners moeten zich vroeger dan de anderen voorbereiden op een zelfstandig leven, maar hebben niet altijd de middelen om een woonst te vinden. Aan deze behoefte wil l Amarrage nu net tegemoetkomen: deze jongeren de noodzakelijke educatieve en psychosociale begeleiding bieden om hen te leren zich te organiseren en in alle verantwoordelijkheid voor zichzelf te zorgen, waarbij ze zoveel mogelijk in contact blijven met hun familie. Het is essentieel dat deze jongeren naar school blijven gaan in goede omstandigheden, tot ze volledig op eigen benen staan. Cidar Kortenberg euro Clubwerking voor probleemjongeren Het jongerencentrum Cidar begeleidt sinds 1983 probleemjongeren van 12 tot 18 jaar en bouwde in die tijd een ruime expertise uit op het vlak van de aanpak van leer-, gedrags- en schoolproblematiek. Het project Radick is erop gericht om met deze jongeren een clubwerking uit te bouwen rond twee polen: enerzijds de redactie van een tijdschrift en anderzijds de inrichting van een multimediaclub, waarbij ruim gebruikgemaakt wordt van digitale technieken. Door hun deelname aan het project verwerven de jongeren een aantal elementaire sociale en technische vaardigheden, zoals samenwerken, schrijven, rekenen en het gebruik van interactieve communicatiemiddelen. Deze vaardigheden kunnen later worden aangewend in schoolse en beroepsvoorbereidende situaties, waardoor zij hun kansen om stand te houden in de maatschappij, aanzienlijk vergroten.

15 Aïcha Sint-Gillis euro Onthaal en begeleiding van jongeren in moeilijkheden, in het bijzonder nietbegeleide minderjarige vreemdelingen De vzw Aïcha werd opgericht in Het project richt zich tot jongeren van minder dan 18 jaar die een migratie-ervaring meemaakten, die leidde tot een breuk met hun herkomstcultuur, de verbreking van familiebanden of het verlies van geborgenheid. Het kan gaan om straatkinderen, kindsoldaten, slachtoffers van kinderhandel of niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Door hun zware verleden hebben ze vaak weinig onderwijs genoten en kunnen ze zich soms moeilijk uitdrukken. Het project Aïcha wil de jongeren een ontmoetingsen expressieruimte bieden, waar ze weer een eigen identiteit kunnen opbouwen, in contact kunnen komen met anderen en aan duurzame en zinvolle projecten kunnen werken. De jongeren worden rechtstreeks betrokken bij de verwezenlijking van de projecten en hebben veel inspraak in de keuze, uitwerking, organisatie en evaluatie van collectieve activiteiten voor artistieke expressie. De verschillende acties en de ondersteuning van de vereniging beogen hun herintegratie op school, in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Aïcha is een project op lange termijn. De steun van het Mecenaatsfonds van ING in België werd onder andere aangewend voor de aankoop van pedagogisch materieel (informaticaruimte, bibliotheek...), documentatie en opleidingen. Daidalos Peer euro Intensieve crisisbegeleiding voor gezinnen met problemen De vzw geeft hulp en begeleiding aan gezinnen met schoolgaande kinderen, waar sprake is van een problematische opvoedingssituatie in combinatie met een ernstige schoolproblematiek. Via crisisbegeleiding wordt getracht de gezinnen concrete vaardigheden en technieken aan te leren om op een andere manier met de problemen om te gaan. Het is de bedoeling dat het gezin leert de problemen op een constructievere manier aan te pakken, waardoor de situatie leefbaarder wordt en er opnieuw perspectief ontstaat. Daidalos richt zich specifiek op kansarme en multiprobleemgezinnen. Gezien de specifieke situatie van de regio waarbinnen de vereniging actief is, wordt veel gewerkt met migrantengezinnen van diverse origine. Meer algemeen beoogt Daidalos ook een drempelverlaging voor de probleemgezinnen naar de hulpverlening toe, zodat de doelgroep beter bereikt wordt en meer gezinnen een beroep doen op de noodzakelijke hulpverlening.

16 La Chaloupe Ottignies euro Integratie van kwetsbare jongeren met het oog op hun resocialisatie La Chaloupe heeft als taak jongeren te helpen in hun leefmilieu en in hun relatie met de sociale omgeving. La Chaloupe richt zich vooral tot jongeren van minder dan 20 jaar die moeilijkheden ondervinden (conflicten, verlies van zelfvertrouwen, gebrek aan structuur en identiteit, moeizame schoolrelaties, geweld, weglopen, isolement, gebrek aan informatie...) of hulp nodig hebben bij de uitwerking van een project. De vereniging richt zich ook tot ouders die te maken krijgen met opvoedings- of familiale problemen. La Chaloupe stelt als project L Année Citoyenne en Brabant Wallon voor. Aan tien jongeren tussen 16 en 25 jaar wordt gevraagd om zich gedurende zes maanden in te zetten voor de realisatie van een burgerproject. Zo zullen ze bijvoorbeeld meewerken aan de renovatie van een gebouw of helpen bij het onderhoud van natuurreservaten, waardoor ze een eerste beroepservaring kunnen opdoen in een gepersonaliseerd kader. Het vrijwillige engagement zet de jongere aan het denken, waardoor hij de kans krijgt zijn verwachtingen en professionele voorkeuren te bepalen. Het Mecenaatsfonds van ING in België draagt onder andere bij in de kosten voor de promotie van de actie, de werkkleding en de individuele uitrusting, evenals de vergoeding van de jongeren, zodat het project voor iedereen toegankelijk is. CDO Spoor 5 Mechelen euro Verbeteren van sollicitatievaardigheden voor kansarme jongeren De leerlingen van het Centrum voor Deeltijds beroepssecundair Onderwijs worden over het algemeen omschreven als kansarm. Het zijn voornamelijk 15- tot 18-jarigen die schoolmoe zijn, die afgehaakt hebben in het voltijds onderwijs, jongeren die liever geld willen gaan verdienen of die socio-emotionele problemen hebben, maar ook gewoon jongeren die enkel een duw(tje) in de rug nodig hebben. In de praktijk blijkt dat deze jongeren niet echt taalvaardig zijn en veel problemen ondervinden wanneer ze moeten solliciteren. Voor een aantal van deze jongeren is het niet evident om zichzelf voor te stellen, waardoor hun kansen bij sollicitatiegesprekken gevoelig afnemen. De steun van het Mecenaatsfonds van ING ging in 2007 naar het project Portfolio, dat jongeren wil leren om op een aangename manier om te gaan met taal, presentatie en informatie. Stap voor stap stellen zij zelf een portfolio samen, waarmee zij een aantal testsollicitaties doen of effectief gaan solliciteren. De ervaring leert dat hun kansen op tewerkstelling dankzij dit project aanzienlijk toenemen.

17 Overzicht van de overige gesteunde projecten Amos Schaarbeek Preventie van de sociale uitsluiting van jongeren Arktos Hasselt Hulp voor maatschappelijk kwetsbare jongeren Aux Sources Huy Onthaal van jongeren die schoolmoe zijn Centre d hébergement Les Cailloux Ukkel Onthaal van jongeren met gedragsstoornissen Centre scolaire Éperonniers Brussel Leerstrategieën via een project rond voeding Centrum Algemeen Welzijnswerk Kortrijk Socialevaardigheidstraining Collectif des Femmes des Radis-Marolles Brussel Project voor de sociale verbondenheid in de Marollen Développement Intégré de la Jeunesse Bergen Huiswerkbegeleiding Enseignement secondaire diocésain de Saint-Remacle Luik Bevordering van de herintegratie van jongeren Équipe Médiation Basse Sambre Fosses-la-Ville Projectenplatform voor het beroepsonderwijs Groep Intro Brussel Grensverleggende en netwerkverbredende activiteiten voor jongeren Groep Intro Limburg Genk Jongeren leren omgaan met multimedia Habbekrats Gent Muzikale vorming voor jongeren uit randgroepen Huize Godtschalck Loker Tewerkstellingsproject voor jongeren uit het begeleidingstehuis Hydrojeunes Sint-Gillis Hulp voor jongeren in moeilijkheden

18 Overzicht van de overige gesteunde projecten (vervolg) Kansen In De Stad Antwerpen Vrijetijdsbesteding voor kansarme jeugd La Rue Sint-Jans-Molenbeek Jongeren opnieuw zin doen krijgen in schoolwerk Lycée Maria Assumpta Laken Jongeren die schoolmoe zijn opnieuw op het juiste spoor krijgen Maison des jeunes Le Hangar Sclayn Socioculturele vereniging voor jongeren Meridiaan Cultuur- en Opleidingscentrum Gent Begeleiding van jongeren in een door ICT ondersteunde leeromgeving Seuil Etterbeek Dienst om jongeren weer aansluiting te laten vinden met de school Study Car Moeskroen Huiswerkbegeleiding Velo Leuven Werkervaring voor jongeren

19 Doelstelling 2: De levenskwaliteit van ongeneeslijk zieken verbeteren De levenskwaliteit verbeteren voor ongeneeslijk zieken en hun omgeving Voor mensen met een ernstige of ongeneeslijke ziekte is medische zorgverstrekking van essentieel belang. Maar hun levenskwaliteit wordt niet enkel bepaald door medische zorgen. Het ontbreekt hen vaak ook aan comfort en welzijn, ze voelen zich eenzaam en onzeker, ze hebben plots geen plannen meer en er staan voor hen geen activiteiten meer op het programma. De behoeften van deze patiënten zijn vaak zeer verscheiden, al naargelang ze thuis, in het ziekenhuis of in een verzorgingstehuis worden opgevangen. De levenskwaliteit van een zwaarzieke patiënt hangt ook samen met die van zijn omgeving (familie, vrijwilligers, verzorgend personeel). Deze mensen moeten worden opgeleid, geïnformeerd, begeleid en ze hebben af en toe behoefte aan een luisterend oor. Het Mecenaatsfonds ING in België steunt dan ook projecten die de levenskwaliteit van de patiënten én hun omgeving verbeteren. 21 projecten die onder deze doelstelling een aanvraag indienden, kregen in 2007 de steun van het Mecenaatsfonds ING in België.

20 Act A Institut de Clown Relationnel et de la Clown-Thérapie (ICRCT) Luik euro Niet-verbale communicatie afgestemd op senioren met de ziekte van Alzheimer Het project van het ICRCT draagt de naam La pratique du Clown Relationnel en maison de repos et de soins. Het betreft een actieonderzoek dat gericht is op senioren die lijden aan dementie en aanverwante aandoeningen en in het rust- en verzorgingstehuis Aux Ursulines in Brussel verblijven. Een team van relatieclowns ontmoet er regelmatig tien inwoners, die psychisch en relationeel afhankelijk zijn en soms totaal ontredderd. De tussenkomst en de magie van de clowns kan werkelijk inwerken op hun humeur en de sfeer op de afdelingen en momenten van gedeelde vreugde en plezier bevorderen. Het verzorgend personeel (een honderdtal personen) kan moeilijkheden ondervinden om de inwoners te begrijpen of in contact te komen met de zwijgzame of volledig in zichzelf gekeerde zieken. Het project richt zich ook tot dit verzorgend personeel. Het voornaamste doel van het project is de kwaliteit van de relationele zorgen te verbeteren door de bewoners empathisch te benaderen. Dankzij het budget van het Mecenaatsfonds van ING in België kan het actieonderzoek worden begeleid door twee trainers van het ICRCT. Centre Coordonné de l Enfance Châtelet euro Integratie van autistische kinderen in de kinderopvang Het project van het centrum Tous pareils, tous différents, dat in 1996 werd opgericht, wil een kwalitatieve en aangepaste opvang bieden voor maximaal zes kinderen tussen 2 en 9 jaar met een handicap (autisme, psychosen...), wiens ouders om professionele of sociale redenen een zwaar werkschema hebben (werkzoekend, opleiding...). Deze kinderen worden bij de andere kinderen geïntegreerd, wat tal van voordelen biedt. Zo krijgen ze toegang tot het gemeenschapsleven en wordt hun sociale integratie bevorderd, maar wordt ook de aanvaarding van het anders-zijn aangemoedigd. De onthaalstructuur wil middelen vinden om het anders-zijnde kind stabiliteit en houvast te bieden zonder daarbij de andere kinderen te vergeten. Het bedrag dat door het Mecenaatsfonds van ING in België werd toegekend, werd aangewend voor de specifieke inrichting van onthaalruimten, de terbeschikkingstelling van een begeleidingsteam en de uitbreiding van het begeleidend personeel voor de kinderen.

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Verslag van de Directie

Verslag van de Directie Verslag van de Directie Een tijd van grote veranderingen Er is de afgelopen jaren veel in beweging. Dat zet burgers, bedrijven en overheden aan om zich te bezinnen op de vraag in welke richting de samenleving

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Inhoudstafel. Belfius Insurance Jaarverslag 2012 3

Inhoudstafel. Belfius Insurance Jaarverslag 2012 3 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudstafel Boodschap van de voorzitters 5 Kerncijfers van Belfius Insurance 6 Beheersverslag 9 Geconsolideerde jaarrekening 41 Aanvullende inlichtingen 130 Belfius Insurance Jaarverslag

Nadere informatie

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv 2012 G E C O M B I N E E R D J A A R V E R S L A G 2 Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING Leef vol vertrouwen INHOUD Leef vol vertrouwen 1 Kerncijfers van de AXA Groep in de wereld 1 De AXA-Visie 2 Boodschap van Jean-Pierre

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010 Fortis Bank nv Jaarverslag 2010 Inleiding Het Jaarverslag 2010 van Fortis Bank omvat zowel de Geconsolideerde als de Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag van de Raad van

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis NV. Jaarverslag 2012

BNP Paribas Fortis NV. Jaarverslag 2012 BNP Paribas Fortis NV Jaarverslag 2012 Inleiding Het Jaarverslag 2012 van BNP Paribas Fortis omvat zowel de geauditeerde Geconsolideerde als de Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het

Nadere informatie

Extra. Vernieuwing in het financiële landschap. Troeven van de financiële tussenpersoon. 24 oktober 2013. www.bzbcongres.be

Extra. Vernieuwing in het financiële landschap. Troeven van de financiële tussenpersoon. 24 oktober 2013. www.bzbcongres.be Extra BZB-congres Vernieuwing in het financiële landschap Troeven van de financiële tussenpersoon 24 oktober 2013 www.bzbcongres.be CRM Group presenteert: De nieuwste en meest complete totaaloplossing

Nadere informatie

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen 2007 ING Groep Jaarverslag Aangescherpte strategie om groei te versnellen In dit verslag 1.1 Ons profiel Management 2 Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Aandeelhoudersinformatie

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv 2013 Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie

KLEUR VAN GELD. Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 124 - WINTER 2014 - www.triodos.be

KLEUR VAN GELD. Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 124 - WINTER 2014 - www.triodos.be DE KLEUR VAN GELD Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 124 - WINTER 2014 - www.triodos.be IN DIT NUMMER: BANKIEREN ALS EVEN- WICHTSKUNST EEN WONING IS MEER DAN EEN DAK: SOLIDAIRE SPAARACTIE EXKi IN NEW

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2010

Maatschappelijk jaarverslag 2010 Maatschappelijk jaarverslag 200 0.000 Aantal ING medewerkers wereldwijd 4,9% van onze ING Management Council bestaat uit vrouwen 72/00 ING heeft een score van 72 in de Dow Jones Sustainability Index +40

Nadere informatie

kleur geld Van EEn uitgave van TRIODOS BANK - NUMMER 114 - HERFST 2010 - WWW.TRIODOS.BE

kleur geld Van EEn uitgave van TRIODOS BANK - NUMMER 114 - HERFST 2010 - WWW.TRIODOS.BE de kleur Van geld EEn uitgave van TRIODOS BANK - NUMMER 114 - HERFST 2010 - WWW.TRIODOS.BE In dit nummer: meerwaarde voor social profit baanbrekend In bouwsector: Instapklare passiefwoningen filmklassiekers

Nadere informatie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma Economie Een strategisch plan duurzame ontwikkeling 1. Het Vlaamse beleid dient integraal afgestemd te worden op het internationale project duurzame ontwikkeling. Toename

Nadere informatie

Balans & Vooruitzichten 2012-2013

Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Inhoud InleIdIng door Bart De Smet 3 Voorzitter Voorwoord door PhIlIPPe Colle 6 Gedelegeerd Bestuurder algemene omgeving 8 PersoonsVerzekerIngen 22 schadeverzekeringen

Nadere informatie

QBMT. De intelligente robot verovert de wereld. Fabrice Goffin Tommy Deblieck Oprichters OVERDRACHT DRIES VAN NOTEN SUCCESS STORY SOCIAAL RECHT

QBMT. De intelligente robot verovert de wereld. Fabrice Goffin Tommy Deblieck Oprichters OVERDRACHT DRIES VAN NOTEN SUCCESS STORY SOCIAAL RECHT # 208 oktober > december 2014 INGOnderneming QBMT Fabrice Goffin Tommy Deblieck Oprichters De intelligente robot verovert de wereld SOCIAAL RECHT Het eenheidsstatuut: tekst en uitleg OVERDRACHT Voorrang

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2008

TlB Jaarverslag 2008 TlB Jaarverslag 2008 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2006 2005 2004 Financieel Eigen vermogen 204 200 124 120 102 Aantal certificaathouders 11.797 12.084 9.039 9.271 8.231 Toevertrouwde middelen

Nadere informatie

ING Groep. Jaarverslag. Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd

ING Groep. Jaarverslag. Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd ING Groep Jaarverslag 2008 Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd In dit verslag 1.1 Ons profiel Samenstelling van de Raden 2 Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Brief aan onze stakeholders 6

Nadere informatie

No child is born to grow up alone

No child is born to grow up alone No child is born to grow up alone Jaarverslag 2014 SOS Kinderdorpen België Onder Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin Inhoud p.3 Voorwoord p.4 SOS Anno 2015 p.6 SOS kort samengevat p.8 Onze

Nadere informatie

Vrouwelijk ondernemerschap in België: Behandel ons anders, maar op gelijke voet. een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen ENQUÊTE

Vrouwelijk ondernemerschap in België: Behandel ons anders, maar op gelijke voet. een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen ENQUÊTE September 2010 n 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry ENQUÊTE een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen DOSSIER FACILITY MANAGEMENT, OUTSOURCING & ENERGIE: hoe kosten

Nadere informatie