Jaarverslag Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord

2 Inhoudsopgave 1 voorwoord algemeen organisatie zorgaanbod kwaliteitsbeleid externe contacten toekomst Akerstraat Noord HN Hoensbroek E I vormgeving & opmaak ron eijkman 2013

3 VOORWOORD Gelukkig niet verplicht Sinds het Gezondheidscentrum niet meer verplicht is een jaarverslag te schrijven is het veel leuker om er een te maken. Tenminste dat vinden wij in het Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord. We hoeven gelukkig geen verplichte opsomming meer te geven van allerlei gegevens over de bevolking, de wijk en onze productie. Vinken moeten we al genoeg. In het kader van het inzichtelijk maken van de zorg moeten we steeds meer rijtjes invullen, vinkjes zetten. Het is belangrijk om al die vinkjes goed te zetten want anders volgt er geen betaling. Soms moeten de gegevens in twee of in zelfs drie niet goed gekoppelde systemen worden vastgelegd. Bij prestatieindicatoren is het vaak ook een kwestie van vinkjes zetten. Terwijl het maar de vraag is of al die vinkjes een werkelijke afspiegeling zijn van de kwaliteit van de prestaties die geleverd zijn. Eigenlijk willen we niet vinken maar vonken. We willen laten zien dat er met enthousiasme gewerkt wordt en dat er goed gewerkt wordt. Niet alleen in de reguliere zorg maar ook bij innovatieve projecten. De medewerkers in het Gezondheidscentrum zijn niet tevreden om gewoon hun werk goed te doen maar zijn telkens bezig om te zoeken waar verbeteringen mogelijk zijn. Goed samenwerken is daarvoor erg belangrijk. Niet alleen om de zorg op elkaar af te stemmen en daardoor efficiënter te werken, maar vooral ook omdat we geleerd hebben dat samenwerking de bron van nieuwe ideëen is. Ideëen die de zorg voor de patiënten in de meest brede zin ten goede komen.van dat alles wil dit jaarverslag een afspiegeling zijn. Niet vinken maar vonken! VOORWOORD 5

4 1 ALGEMEEN De Stichting Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord is gestart op 1 maart 1970 als stand-alone organisatie. Het Gezondheidscentrum ligt in de wijk Hoensbroek Noord en heeft patiënten. De specifieke kenmerken van de wijk zijn in de ROS Wijkscan 2012 nogmaals uitgelicht: Veel GGZ-problematiek en psychosociale problematiek Lage Sociaal Economische Status Toenemende vergrijzing/ontgroening/kwetsbare ouderen Jeugdproblematiek/kwetsbare jongeren Hoge zorgvraag/chronische aandoeningen Relatief veel gehandicapten Hoge werkeloosheid De kenmerken bieden het Gezondheidscentrum een uitdagende stimulans om innovatief met zorg te blijven omgaan en deze zorg laagdrempelig aan te bieden. Missie Het bieden van geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg en het bevorderen van welzijnszorg in de breedste zin van het woord. Visie integrale zorg in multidisciplinaire samenwerking, zo vroeg mogelijk in het zorgtraject. wijkgericht de juiste zorg op de juiste tijd op de juiste plek bij de juiste hulpverlener vraaggestuurd / patiëntgericht zorg moet simpel, zuinig en op maat zijn patiënten stimuleren zelf regie te nemen. Praktijkkenmerken ligging > grote stad > inwoners fte PA 6,11 HIS > MicroHis fte huisarts 3,6 praktijkvorm > gezondheidscentrum fte POH+GGZ 2,94 centrale HAP > Nightcare Heerlen 1 ALGEMEEN 7

5 Overzicht opbouw leeftijd / populatie praktijk Leeftijd Man Vrouw Totaal 0 t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m Cijfers chronische zorg/dbc HOZL COPD 228 patiënten (2.9% t.o.v. landelijk 2%) 43% onder behandeling eerste lijn 100% rookgedrag bekend 94% BMI bekend 43% een spirometrie in het laatste jaar 70% influenzavaccinatie Diabetes Mellitus type II 327 patiënten (4.2% > landelijk 3,9%) 45% diabeten met HbA1C < 53 mmol/mol 15% diabeten met HbA1C > 69 mmol/mol 96% bepaling cholesterol in het afgelopen jaar 95% bepaling kreatinine in het afgelopen jaar 32% fundusfoto in het gezondheidscentrum gemaakt 93% influenzavaccinatie CVRM 1561 patiënten, waarvan 1290 patiënten op het spreekuur PO zijn geweest 88% rookgedrag bekend 72% alcoholgebruik bekend 83% bepaling cholesterol 90 t/m t/m ALGEMEEN 9

6 2 DE ORGANISATIE Het pand aan de Akerstraat Noord is eigendom van de Stichting Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord. De Stichting verhuurt ruimten en personeel aan de huisartsen en aan externe hulpverleners. Huisartsen Assistentes Praktijkondersteuners Overige werknemers Mw. B. Bruls Pascal Geurts Anneke Coenen Monique v.d.camp Dhr. R. Fornaro Marian Jussen Lana van Herk Gotfried Mehrl Dhr. M. Lutgens Nikki Eurlings Jasja Janssen Cecile de Vos Dhr. M. van Nunen Valerie Meelis Veerle Krekels Harrie Hermsen Mw. H. Zwanikken Wanda Schils Daniëlle Muyres Mw. N. Foss (hidha) Jenny Schols Josefien Spronken Mw. Y. de Freese (waarnemer) Virgie Vorage Whitney Schrooijesteijn Reini Stals(laboratorium) Algemeen Bestuur/dagelijks bestuur Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur René Stijns, voorzitter Martijn van Nunen, lid DB Nico Wilms, penningmeester Bem Bruls, lid DB Carola Soethoudt, secretaris Martine van Hattem, lid Peter Nederlof, lid Gerard Benthem, lid Als het niet stormt en het schip mooi voor de wind gaat dan hoeft de kapitein niet veel te doen. Deze metafoor is van toepassing op de werkzaamheden van het Stichtingsbestuur in het jaar Het bestuur is vier maal bij elkaar geweest en heeft steeds met belangstelling kennis genomen van alles wat er binnen het Gezondheidscentrum werd gedaan. 2 ORGANISATIE 11

7 Vooral Plannen & Projecten werden op afstand gevolgd. Per 1 januari 2012 is FysioStofberg in het Gezondheidscentrum begonnen met een brede afdeling Fysiotherapie ter vervanging van de fysiotherapie die onder de verantwoordelijkheid van het bestuur viel. De fysiotherapeuten die in dienst waren bij het Gezondheidscentrum konden overgaan naar FysioStofberg. In 2012 is gebleken dat de overgang een goede beleidskeuze is geweest. Niet alleen inhoudelijk maar ook zakelijk is het een verbetering voor beide partijen. De gemeente Brunssum heeft het Gezondheidscentrum gevraagd vanuit de expertise die er in het Gezondheidscentrum is met de gemeente mee te denken over de ontwikkeling van een brede maatschappelijke voorziening in de wijk Treebeek. Het stichtingsbestuur heeft besloten om positief te reageren op de vraag van de gemeente Brunssum. Tot 2012 was de zorgsector net als het onderwijs vrijgesteld van belastingen. In 2012 heeft de Belastingdienst laten weten dat zij vindt dat het Gezondheidscentrum Vennootschapsbelasting moet betalen. Er is nog geen definitieve uitspraak. De ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd. Nadat 2011 een financieel verlies voor de Stichting liet zien kon 2012 gelukkig met een klein positief saldo worden afgesloten. De financiële situatie van het Gezondheidscentrum is bij de huidige richtlijnen van overheid en zorgverzekeraars niet zorgwekkend. Naast bovenstaande punten zijn er een groot aantal andere zaken de bestuurstafel gepasseerd die allemaal op een adequate manier zijn behandeld. De begroting, de jaarrekening, het beleidsplan en de verantwoording daarvan blijven de vier bakens waar het bestuur op vaart. Het bestuur heeft 2012 met een voldaan gevoel afgesloten en heeft alle vertrouwen in de toekomst. Plannen & projecten Iedere twee jaar formuleert het Dagelijks Bestuur een beleidsplan dat door het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld: Plannen & Projecten. Daarbij gaat het om plannen en projecten die niet binnen de reguliere gezondheidszorg vallen. Het betreft innovatieve zorg. 1. Evaluatie Plannen & Projecten Bij de evaluatie van de plannen en projecten die in 2012 zijn uitgevoerd blijkt dat de meeste plannen succesvol zijn afgerond. Sommige plannen waren achteraf gezien te ambitieus of te groot voor één Gezondheidscentrum. Wat we er van geleerd hebben is dat het voor sommige projecten beter is om andere (grotere/sterkere) partners te zoeken om de kans op succes groter te maken. Voor de Jeugdzorg willen we meer aansluiting zoeken bij de Jeugdgezondheidszorg van Meander en de GGD en voor de Ouderenzorg willen we zien of we met de gemeente en de HOZL verder kunnen komen. Jeugdzorg en Ouderenzorg blijven een topic in het Gezondheidscentrum en op beide terreinen hebben we in 2012 weer vorderingen geboekt. Ook het project Medicatie achter de voordeur is een succes geworden en wordt vanaf nu geïntegreerd in de reguliere zorg bij het ouderenassesment. Het project Werkprocedures is niet spectaculair maar uitmate degelijk en nodig als waarborg voor continue kwaliteit. Het project Multimorbiditeit is een succes geworden. Hierbij ging het om een afgeleid project van de Ouderenzorg, waarbij patiënten (niet alleen ouderen) met veel verschillende ziektes beter in kaart gebracht werden en beter werden begeleid. Het kost veel tijd maar het levert op voor de patiënten (beter afgestemde zorg) voor de medewerkers (efficiënter werken) en voor de financiering (goedkoper). Op een landelijk congres hebben we verslag gedaan van onze bevindingen. Bij het project Taakdifferentiatie en functieverschuiving was er meer mogelijk dan we aanvankelijk gedacht hadden. Verschillende taken van de huisartsen konden gedelegeerd worden naar de praktijkondersteuners en de assistentes. Er waren ook taken die tot voor kort door het laboratorium en de assistentes werden gedaan maar die vrij makkelijk gedelegeerd konden worden naar de patiënten zelf. Niet alle plannen en projecten zijn een succes geworden. Depressie en armoedebestrijding op wijkniveau in samenwerking met de gemeente was te hoog gegrepen. Ook het project Revalidatie in de eerstelijn is helaas niet van de grond gekomen Eind 2012 werd de tweejarige cyclus Plannen en Projecten afgesloten. Het Algemeen Bestuur en CZ Zorgverzekeringen waren tevreden met de resultaten. In 2013 start een nieuwe cyclus waarover hieronder meer. 2. Plannen en projecten Het beleidsplan, dat in het laatste kwartaal 2012 werd vervaardigd, is in december 2012 besproken met zorgverzekeraar CZ en met enthousiasme goedgekeurd. Plannen en projecten die goed van de grond komen worden geïntegreerd in de reguliere zorg. De navolgende projecten zijn uitgewerkt in P&P : Jeugd 1. Jeugd & toekomst samenwerking op één lijn 2. Kinderen die niet lekker in hun vel zitten Spanningen? 3. Zorg Traject Begeleiding - Jeugd Ouderen 1. Oud & Wijs, deel III 2. Multimorbiditeit Plus 3. Ouderen en mobiliteit Kwaliteit en differentiatie zorgaanbod 1. Zwanger? Voorkom overgewicht 2. Internist in de eerstelijn 3. Complexe schouderklachten 4. Supervisie Huisartsen 1. Algemeen Het leveren van hoogkwalitatieve en innovatieve 1 e -lijnszorg blijft de core-business voor de huisartsen. Daarnaast is de focus in 2012 verschoven in de richting van de eigen zorggroep. De huisartsen voelen zich verantwoordelijk voor het uitdragen van hun expertise binnen de regio. Door verder te werken met Nicole Foss als HIDHA en het aannemen van Yvette de Freese als waarnemer dragen de huisartsen er zorg voor dat ook de directe patiëntenzorg gewaarborgd blijft. Een aantal zaken die in 2012 de revue passeerden: Diabetes Dialoog: aangestuurd vanuit de zorggroep en gestimuleerd door CZ is getracht de medicatiecontrole bij diabeten naar een hoger plan te tillen door de communicatie tussen huisarts, patiënt en apotheker te verbeteren. Omdat er regiobreed weinig aanmeldingen waren, heeft CZ helaas de stekker uit dit project getrokken. 2 ORGANISATIE 13

8 Op praktijkniveau heeft het opgeleverd dat Apotheek Boswijk samen met de huisartsen patiënten met polyfarmacie (ouder dan 65 jaar en meer dan 5 geneesmiddelen) beter onder de loep neemt. Signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling: implementatie van de nieuwe CBO-richtlijn familiaal huiselijk geweld aan de hand van een aantal bijscholingen gesubsidieerd door de gemeente en Beyaert. Medio 2012 hebben Finse psychiaters en psychiatrische verpleegkundigen het gezondheidscentrum bezocht. Zij hebben van Martijn van Nunen en Micha Lutgens uitleg gekregen hoe de geestelijke gezondheidszorg georganiseerd is binnen het Gezondheidscentrum. Healthy Pregnancy for All: In samenwerking met Erasmus Medisch Centrum zijn we in het Gezondheidscentrum gestart met kinderwensspreekuren voor iedereen die zwanger wil worden. Een gezonde zwangerschap begint met gezond zwanger raken. De kinderwensspreekuren worden verzorgd door praktijkondersteuner (Jasja Janssen) of de verloskundige (verloskundige praktijk ISIS). Telepsy: toepassing van E-health voor screening van psychische klachten Hanka Zwanikken heeft tijdens het Wenckebachsymposium samen met KNO-arts drs. Flikweert een bijscholing gegeven over zwelling in de halsregio. Door deelname aan het COPD-preventieconsult van de NHG hebben we geprobeerd patiënten op te sporen die roken en mogelijk COPD hebben. De respons is helaas niet erg groot geweest. Het project vroegsignalering alcohol heeft uiteindelijk tot een artikel rond alcoholproblematiek bij ouderen geleid waarbij Hanka Zwanikken medeauteur is. Het artikel zal in 2013 in Huisarts en Wetenschap verschijnen. 2. Bijkomende bekwaamheden Zorg die in de wijk geleverd kan worden proberen de huisartsen ook te leveren. Hiertoe hebben meerdere huisartsen door de jaren heen extra opleidingen gevolgd en bekwaamheden ontwikkeld: kaderhuisarts COPD Riccardo Fornaro kaderhuisarts diabetes Martijn van Nunen kaderhuisarts ouderenzorg Martijn van Nunen CHBB registratie oogheelkunde Bem Bruls en Micha Lutgens CHBB registratie echo Bem Bruls (abdomen en obstetrie, spieren en gewrichten) en Micha Lutgens (abdomen) CHBB en LCR registratie reizigersadvies Bem Bruls en Micha Lutgens EKC (Erkend Kwaliteits Coördinator) bevoegdheid Riccardo Fornaro, Hanka Zwanikken en Martijn van Nunen expertise osteoporose Micha Lutgens expertise cardiovascular risicomanagement Bem Bruls kleine chirurgische ingrepen Micha Lutgens 3. Regionaal / HOZL In 2012 is het accent in de samenwerking verschoven van academie naar zorggroep. De participatie binnen de HOZL (Huisartsen Oostelijke Zuid Limburg) en MSH (Medische Staf Huisartsen) is geïntensiveerd. Grote frustratie blijft een slecht functionerend KIS (Keten Informatie Systeem) Pamires waardoor de geleverde goede kwaliteit van zorg niet goed bij de zorggroep wordt geregistreerd. Het is mede daarom belangrijk voor de huisartsen om actief te blijven in beide regionale huisartsenorganisaties, via de volgende activiteiten: DBC en expertteam CVRM: Bem Bruls Werkgroep CVRM: Anneke Coenen DBC en expertteam COPD: Riccardo Fornaro Expertteam ouderenzorg: Martijn van Nunen Expertteam GGZ: Hanka Zwanikken Dagelijks Bestuur: MSH Bem Bruls Stafcommissie Kwaliteit MSH: Micha Lutgens Commissie scholing: Hanka Zwanikken Scholing praktijkondersteuners Hogeschool Zuyd: Bem Bruls en Anneke Coenen Praktijkondersteuning somatiek De praktijkondersteuners somatiek zijn in het Gezondheidscentrum de peilers waarop de chronische zorg steunt. Met hun kennis, kunde en geduld verzorgen zij spreekuren voor patiënten met chronische ziektes zoals Diabetes Mellites, COPD en CVRM. Daarnaast hebben zij in 2012 veel tijd besteed aan osteoporose, valpreventie en ouderenzorgzorg. De reisvaccinaties, het aansluiten van holters, 24-uurs bloeddrukmetingen, enkel-armindex en het maken van fundusfoto s behoren ook tot hun werkzaamheden. Overige aandachtspunten praktijkondersteuners: Polyfarmacie Interventiestudie Limburg (zie ook accreditatie) In samenwerking met Vilans is het project multimorbiditeit opgezet Jasja Janssen doet kleine ingreepjes onder supervisie van een huisarts Mindmotion: communicatietraining samen met assistentes, huisartsen en fysiotherapeuten met als doel de kwaliteit van het spreekuur te verbeteren en diepgang te creëren COPD-onderzoek AZM samen met Annemiek Fastenou Medicatie achter de voordeur Zwangeren en overgewicht SMS-project: diabetesbegeleiding via sms-berichten Stoppen met roken is in 2012 door de zorgverzekeraars helaas uit het pakket gehaald. De praktijkondersteuners zijn betrokken bij de scholing voor praktijkondersteuners door de Hogeschool Zuyd Praktijkondersteuning GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg) De aanwezigheid van een POH GGZ in het Gezondheidscentrum heeft in 2012 ertoe geleid dat minder patiënten naar GGZ-instellingen zijn verwezen. In 387 consulten werden in totaal ruim 100 patiënten behandeld voor GGZ-problematiek Het betrof hier voornamelijk 1,5-lijns problematiek: dat wil zeggen GGZ-problematiek die te complex is voor algemeen maatschappelijk werk en de 1 e -lijnspsycholoog. Daarnaast zag de POH-GGZ ook verschillende mensen die verwezen werden naar de 2 e lijn maar daar door de wachtlijsten niet terecht konden. Assistentes Taakdifferentiatie en verschuiving van zorg heeft in 2012 ook bij de assistentes doorgezet. Zij hebben hun eigen spreekuur op afspraak. Men kan er terecht voor onder andere: Wondverzorging Hechtingen verwijderen Hartfilmpjes Gehoortesten Longfunctietesten Oren uitspuiten Allergietesten Oogfoto s Injecteren Tapen Wratbehandeling Uitstrijkjes 2 ORGANISATIE 15

9 De assistentes zijn bekwaam in het stellen van de juiste vragen om samen met de patiënt te bekijken hoe men zo snel en goed mogelijk geholpen kan worden. Daarvoor hebben zij allen de opleiding voor Triage doorlopen. Door middel van het opnemen en evalueren van telefoongesprekken is triage een continue punt van aandacht evenals scholing en bijscholing. Deelname aan scholing wondverzorging en oogheelkunde De jaarlijkse bijscholing voor reanimatie. Betrokkenheid bij diverse onderdelen van Plannen & Projecten. Belangrijke rol bij de verbeterplannen praktijkaccreditatie Aanschaffingen In het kader van specialistisch onderzoek in de huisartsenpraktijk: 30-minuten bloeddrukmeter. Hiermee wordt gedurende een half uur om de 5 minuten de bloeddruk gemeten. Uit onderzoek blijkt dat de gemeten bloeddrukken overeenkomen met een thuismeting van de bloeddruk. I-care. Dit is een apparaat waarmee oogboldruk kan worden gemeten. Nieuwe zorg en onderzoeksmogelijkheden in 2012 Zorgaanbod In 2012 is het Gezondheidscentrum gestart met Re-set. Dat is een maandelijks spreekuur voor mensen met een verslavingsprobleem. Het spreekuur wordt gedaan door een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) van de Mondriaan Zorggroep. Verwijzing gebeurt via de huisarts. Na groen licht van CZ zorgverzekeringen kon het proefproject internist in de eerstelijn starten in oktober 2012 in het Gezondheidscentrum. Een keer per week heeft een internist spreekuur in het Gezondheidscentrum. Complexe internistische patiënten kunnen op deze manier toch in het Gezondheidscentrum gezien worden en hoeven niet naar het ziekenhuis te worden verwezen. In het eerste kwartaal van deze proef bleken de resultaten veelbelovend. Wordt vervolgd. 2 ORGANISATIE 17

10 3 ZORGAANBOD Interne samenwerking Behalve de zorg die door de huisartsen, assistentes, praktijkondersteuners en laborante wordt geleverd zijn er ook veel andere zorgaanbieders in het Gezondheidscentrum werkzaam. We vermelden ze hieronder bij overige disciplines Samen met de disciplines konden we ook in 2012 een laagdrempelig en compleet aanbod van zorg leveren in ons Gezondheidscentrum. Overige disiplines In het totaal werken in het Gezondheidscentrum ongeveer 60 medewerkers / 37 FTE. Samenwerking is de hoeksteen van de geleverde zorg in het Gezondheidscentrum. De samenwerking van de disciplines wordt gerealiseerd in een integrale, multidisciplinaire aanpak. Daarmee kunnen we zorgen voor een goede interne doorverwijzing van cliënten. De samenwerkende disciplines zijn bekend met elkaar en elkaars werkwijze. Er is gezamenlijke aandacht voor kwaliteit en vernieuwing van zorg-, dienst- en hulpverlening. Wekelijks is er een multidisciplinair overleg. De samenwerkende disciplines hebben ook nog eigen samenwerkingspartners en netwerken en dat is bevorderend voor de samenwerking. Jeugdgezondheidszorg GGD en Meander Ergotherapie Zuid Psychologie Virenze Verloskunde Isis FysioStofberg Maatschappelijk werk Alcander Osteopathie de Keyser Mondriaan Ouderenzorg Logopedie Crol Meander Thuiszorg WMO Mondriaan Jeugdzorg Diëtiste Meander CIZ Podotherapie Hanssen Footcare CJG 3 ZORGAANBOD 19

11 Overlegvormen Om het werk binnen het Gezondheidscentrum vlot en effectief te laten verlopen zijn er verschillende vormen van overleg. Het overleg moet steeds vraaggestuurd, efficiënt, patiëntgebonden, effectief en computercentered zijn. In 2012 waren er de volgende overlegvormen: monodisciplinair overleg huisartsenoverleg assistentenoverleg patiëntbespreking KLIP (klinische patiëntenbespreking, samen met MC Putstraat te Landgraaf) bilateraal overleg praktijkondersteuningoverleg fysiotherapieoverleg huisarts-assistente-overleg overleg met de apotheker(s) multidisciplinair overleg Subteam 1: huisarts, AMW, psychologe, POH-GGZ, kinder- en jeugdpsychologe, Mondriaan Jeugdzorg en verpleegkundig consultatiebureau Subteam 2: huisarts, Mondriaan Ouderenzorg, wijkverpleging, gezinszorg, ergotherapeute, WMO, Zorg Traject Begeleiding, Fysiotherapie Overleg consultatiebureau: verpleegkundige CB, jeugdarts 0-4 jaar, huisarts FTO (FarmacoTherapeutisch Overleg) Algemeen overleg één keer per maand met alle medewerkers Centrum voor Jeugd en Gezin Heerlen Korte Lijnen psychosociale zorg Fysio Stofberg Voor FysioStofberg en Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord is in 2012 gebleken dat de samenwerking erg waardevol is en zijn vruchten afwerpt. Er zijn korte lijnen en vooral het wekelijks overleg blijkt erg efficiënt. In 2012 zijn de ruimtes van Fysiotherapie verbouwd en opnieuw ingericht. Daardoor zijn er moderne en prettige ruimtes ontstaan met de nieuwste apparatuur. Door het succes van de samenwerking is FysioStofberg in staat geweest in de loop van het jaar alle specialisaties ook in het Gezondheidscentrum aan te bieden. Ergotherapie Zuid In 2012 is Ergotherapie Zuid ontstaan uit een fusie van twee praktijken. Onder het motto samen staan wij sterk kan nog meer kwaliteit, specialisatie en flexibiliteit geboden worden. In het verslagjaar heeft Ergotherapie Zuid zich aangesloten bij: Parkinson Netwerk Kinderergotherapiepraktijken Nederland (Ketp Nederland). Dit is een landelijk dekkend kwaliteitsnetwerk dat kinderergotherapie biedt op een eenduidig en hoog kwaliteitsniveau. Virenze Virenze heeft in 2012 voor de 1e lijn in de GGZ een behandeling opgesteld die gebaseerd is op internetinterventies. Dit programma Enter Your Life genaamd is door de verzekeraars aangenomen en wordt door hen vergoed. De kosten voor de cliënt zijn lager dan die van reguliere 1e lijns GGZ. Er zijn verschillende onderwerpen die al naar gelang de vraag van de cliënt aan de orde komen: b.v. piekeren, stress in de relatie, zin in seks, actief worden. Een programma bestaat uit psychoeducatie, vragen en opdrachten. De eerste ervaringen zijn positief maar laten ook zien dat cliënten nog moeten wennen aan deze vorm van hulp. Jaarverslagen overige disciplines Voor de jaarverslagen van disciplines die in het Gezondheidscentrum actief zijn, verwijzen wij naar de verschillende instanties. 3 ZORGAANBOD 21

12 4 KWALITEITSBELEID Klachten Voor klachten is het gezondheidscentrum aangesloten bij Stichting Klachtenregeling Zuid-Nederland. Daar zijn geen klachten voorgelegd. In het verslagjaar zijn er ook bij de Stichting geen klachten ingediend. Vertrouwenspersoon Voor alle betrokkenen bij het gezondheidscentrum zijn twee vertrouwenspersonen beschikbaar, Hanka Zwanikken en Ans Quaedackers. Zij zijn in het verslagjaar niet benaderd. kwaliteit van zorg voldoet is het jaar geweest van de overgang naar de accreditatie nieuwe stijl. De eisen voor de accreditatie zijn aangepast in de richting van de nieuwe Europese ISO-2001-norm voor de zorg. Ook in 2012 heeft het Gezondheidscentrum het certificaat ontvangen. De HOZL is in 2012 samen met een aantal andere zorggroepen aan de slag gegaan om een eigen kwaliteitstraject te ontwikkelen als tegenhanger van de NHG praktijkaccreditatie. VIM (Veilig Incidenten Melden) In het kalenderjaar 2012 waren er 24 meldingen: 11 meldingen hadden direct of indirect betrekking op medicatie 5 meldingen hadden betrekking op een niet juist ingestelde behandeling 3 meldingen hadden betrekking op de privacy en uitwisseling van patiëntengegevens 1 melding had betrekking op het plotse overlijden van een patiënt die s ochtends nog op het spreekuur was geweest. Dit is als calamiteit benoemd en ook als zodanig bij de Inspectie van de Volksgezondheid gemeld. Cliëntenraad De cliëntenraad is in 2012 gestopt met de werkzaamheden. Er is geen nieuwe cliëntenraad van de grond gekomen. Scholing Diverse medewerkers bezochten specifieke scholingen die van belang zijn voor hun taakuitoefening. NHG praktijkaccreditatie NHG praktijkaccreditatie: gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg. Jaarlijks vindt er een toetsing plaats door de NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) om te kijken of onze praktijk nog aan alle eisen voor het leveren van een goede 4 KWALITEITSBELEID 23

13 Evaluatie verbeterplannen medicatie achter de voordeur: dit plan is een zodanig groot succes geworden dat het deel is gaan uitmaken van onze reguliere zorg en dan vooral binnen de ouderenzorg. Keep it cool: met de bestaande koelkast bleek het niet mogelijke de koude keten te waarborgen. Eindresultaat van dit plan is dat er een nieuwe medische koelkast is aangeschaft met een digitaal af te lezen thermometer. Het beheer van de koude keten levert dan ook geen problemen meer op. Verhogen van het percentage patiënten met ICPC R96 (astma) die structureel geprotocolleerde zorg krijgen: in totaal hebben 271 astmapatiënten een vragenlijst ontvangen met een totaalrespons van 109 dit is een percentage van 40%. Dit ligt ruim onder de 75% die we als doel hadden gesteld over 2 jaar. Dit onderschrijft nogmaals dat patiënten met astma moeilijk te motiveren zijn om geprotocolleerde zorg te volgen ook al is de mogelijkheid aanwezig. Zwangeren met overgewicht: de respons op dit plan was zodanig laag dat het plan is uitgebreid naar alle zwangeren in plaats van alleen zwangeren met al een bestaand overgewicht. Dit betekende dat de oorspronkelijke groep van 4 patiënten kon worden uitgebreid naar 13 patiënten. Maar het aantal afhakers was zo groot dat het project na een aantal bijeenkomsten is stopgezet. Opmerkingen accrediteur: Gezondheidscentrum Hoensbroek-Noord opereert al jaren vanuit een duidelijke visie met concrete projecten voor verbetering van patiëntenzorg, in samenwerking met diverse lokale hulpverleners en afgestemd op de kwetsbare positie van de praktijkpopulatie. Het betrokken team stelt zich open en positief kritisch op ten aanzien van kwaliteitstoetsen. Diversen Verbouwing / renovatie Vanwege een chronischruimtegebrek heeft er begin 2012 een kleine interne verbouwing en renovatie plaatsgevonden waardoor er een extra spreek / onderzoekskamer is gerealiseerd. In 2012 zijn de plafonds rondom de balie en in de gangen richting fysiotherapie vervangen en geverfd en voorzien van nieuwe verlichting. Zoals eerder vermeld zijn de ruimten van FysioStofberg verbouwd en gerenoveerd en opnieuw ingericht medio juli Adviezen accrediteur: opstellen duidelijker protocol bestellingen behandelkamer opstellen protocol orale anticoagulantia verbeterplan privacy in de keten 4 KWALITEITSBELEID 25

14 5 EXTERNE CONTACTEN met de afdeling Huisartsgeneeskunde is er in 2012 Wat de externe contacten betreft heeft het Gezondheidscentrum in 2012 het signaal gekregen dat er voor gewaakt moet worden dat het niet aan zijn eigen succes ten onder gaat. Steeds vaker werden medewerkers van het Gezondheidscentrum gevraagd om bij allerlei commissies en organisaties aan te schuiven voor hulp en advies bij ontwikkelingen binnen de eerstelijns gezondheidszorg. Aan de ene kant doen we het graag en vinden we het ook onze verantwoordelijkheid uit te dragen wat we in het Gezondheidscentrum hebben ontwikkeld. Aan de andere kant is het zaak om er voor te waken dat we niet te veel uit huis zijn en dat zorg voor de patiënten en de samenwerking in huis voldoende tijd en aandacht blijft krijgen. In de tweede helft van 2012 hebben we de export nog eens kritisch tegen het licht gehouden en een aantal activiteiten beperkt. De wezenlijke externe contacten hebben in 2012 voldoende aandacht gekregen om de integrale zorg en het wijkgericht werken zoals het Gezondheidscentrum dat voorstaat te kunnen faciliteren. Met de gemeente Heerlen en ook met de gemeente Brunssum zijn wij verder gegaan met de trajecten zoals die in het vorig jaarverslag beschreven staan. Ook met CZ zorgverzekeringen was de samenwerking steeds uitstekend. CZ is altijd bereid om naar inhoud en innovaties te kijken. CZ heeft het mogelijk gemaakt dat het pré-pilot project internist eerste lijn in oktober 2012 kon starten in het Gezondheidscentrum. De formule die daarbij gekozen is mag gerust uniek genoemd worden omdat die gebaseerd is op inhoud en gericht is op bezuiniging. Met de Gezondheidscentra Zuid Nederland (GZN) zijn de ontwikkelingen constructief uitgebouwd. De zorgverzekeraars zijn enthousiast over de ontwikkelingen. ZonMw heeft voor het werk van GZN een subsidie verstrekt. Thuiszorgorganisatie Meander blijft voor het Gezondheidscentrum een degelijk en betrouwbare partner als het gaat om wijkzorg, diëtetiek, palliatieve zorg en ouderenzorg. Met de Universiteit Maastricht (UM) was er in 2012 wel een nieuwe ontwikkeling. Naast de samenwerking ook contact gelegd met de afdeling Health Services Research (HSR). Deze relatief nieuwe afdeling heeft een veel bredere belangstelling voor alles wat er in de eerste lijn gebeurt en is erg geïnteresseerd in alle innovatieve zaken die in het Gezondheidscentrum plaats vinden. Het ziet er naar uit dat het een vruchtbare samenwerking gaat worden. Ook met de GGD (Geestelijke GezondheidsDienst) is de samenwerking veranderd. Er is een nieuwe ploeg in het Gezondheidscentrum gekomen om de Jeugdzorg te revitaliseren. Daarnaast heeft het Gezondheidscentrum onder de vlag van de academische werkplaats van de GGD en de afdeling HSR van de Universiteit een aanvraag ingediend bij ZonMw om subsidie te krijgen voor een groot onderzoek naar het wijkgericht werken en integrale zorg. Eind 2012 hebben we van ZonMw bericht gehad dat de subsidie is toegekend en dat het onderzoek de komende twee jaar mag worden uitgevoerd. Niet alleen in het Gezondheidscentrum maar ook in de vijf andere gezondheidscentra in Oostelijk Zuid Limburg. 5 EXTERNE CONTACTEN 27

15 Vijf huisartsenpraktijken in Oostelijk Zuid Limburg hebben in 2012 besloten tot de oprichting van een samenwerkingsverband: de Regionale Academische Huisartsen Praktijken (RAPH). De vijf gezondheidscentra willen bereiken dat er een samenwerkingsverband bestaat dat onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg in de eerstelijn op een academisch niveau faciliteert. Met de Mondriaan Zorggroep is de samenwerking deels geconsolideerd zoals in het jaarverslag van 2011 vermeld staat. In 2012 is binnen het Gezondheidscentrum gestart is met Re-set, een afdeling van de verslavingszorg van Mondriaan zodat ook dat deel van de zorg binnen het Gezondheidscentrum geboden kan worden. De GGZ-zorg in het Gezondheidscentrum staat op hoog niveau en dat is mede te danken aan de inzet van de POH GGZ. Eind 2012 was het Gezondheidscentrum onthand doordat de functionaris met ontslag ging maar in overleg met de Mondriaan Zorggroep kon de vacature snel worden ingevuld. CZ zorgverzekeringen heeft er oog voor dat de positie van de POH GGZ van groot belang is en heeft er voor gezorgd dat er in 2013 meer ruimte komt voor de POH GGZ. Met Vilans, kenniscentrum voor Chronische Zorg in Utrecht, is er een goede samenwerking geweest met als doel een zorgpad te ontwerpen voor de aanpak van Multimorbiditeit. Het is een succes geworden waarbij Vilans gezorgd heeft voor de theoretische onderbouwing en het Gezondheidscentrum voor de implementatie en de praktische uitvoering. Last but not least moet vermeld worden dat de samenwerking met de HOZL weer beter en intensiever geworden is. Alle huisartsen van het Gezondheidscentrum hebben een functie binnen de HOZL. Het Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord zal dan ook een van de pilot praktijken zijn in het nieuwe project Mijn Zorg dat er op gericht is om voor de toekomst via regioregie en regiobekostiging de zorg in Oostelijk Zuid Limburg beter en goedkoper te maken. 5 EXTERNE CONTACTEN 29

16 6 TOEKOMST In 2013 zullen de volgende zaken uitgebreid aandacht krijgen: Verder onderzoek naar een mogelijke deelname van het Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord in de wijk Treebeek aan een op ter richten centrum voor wijkgerichte multidisciplinaire 1elijns gezondheidszorg. De accreditatie NHG, nieuwe stijl. Vanuit een samenwerkingsverband tussen verschillende zorggroepen wordt een kwaliteitstraject ontwikkeld als tegenhanger van de NHG-praktijkaccreditatie. Verder ontwikkelen van ICT, E-Health en social media binnen de eerstelijns gezondheidszorg. 6 TOEKOMST 31

17

Jaarverslag 2011. Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord

Jaarverslag 2011. Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord Jaarverslag 2011 Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 voorwoord... 4 2 algemeen... 6 3 organisatie... 10 4 zorgaanbod... 16 5 kwaliteitsbeleid... 20 6 externe contacten...

Nadere informatie

Jaarverslag Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord

Jaarverslag Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord Jaarverslag 2013 Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord INHOUDSOPGAVE 1 voorwoord... 4 1 algemeen... 6 2 organisatie... 10 3 zorgaanbod... 18 4 kwaliteitsbeleid... 22 5 externe contacten... 24 6 toekomst...

Nadere informatie

Jaarverslag Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord

Jaarverslag Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord Jaarverslag 2014 Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord INHOUDSOPGAVE 1 voorwoord... 4 1 algemeen... 6 2 organisatie... 10 3 samenwerking... 22 4 kwaliteitsbeleid... 26 5 externe contacten... 28 6 toekomst...

Nadere informatie

Twee geloven op één kussen: wie zit daar tussen? Maarten Klomp, huisarts medisch directeur DOH

Twee geloven op één kussen: wie zit daar tussen? Maarten Klomp, huisarts medisch directeur DOH Twee geloven op één kussen: wie zit daar tussen? Maarten Klomp, huisarts medisch directeur DOH Preventie is hot Nota s van VWS, CVZ, KNMG, LHV/NHG Patienten vragen er om. Vele initiatieven uit alle hoeken.

Nadere informatie

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Horizontale Verwijzingen... 2 Specifieke verrichtingen (kleine ingrepen)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep...

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Horizontale Verwijzingen... 2 Specifieke verrichtingen (kleine ingrepen)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep... Inhoud Plan van aanpak werkgroep Horizontale Verwijzingen... 2 Specifieke verrichtingen (kleine ingrepen)... 2... 2... 2 groep... 2 stelling/resultaat... 2... 2 Betrokken partijen... 3... 3 Opzetten van

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg koopt zorg in met een focus op kwaliteit, kosten en klantbeleving. De verschillende deelgebieden leiden in hun

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor patiënten Generalistische basis ggz U bent door uw huisarts verwezen voor behandeling naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) van Mondriaan. Mondriaan Generalistische

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017 2019 Deldense Huisartsen Groep Maart 2017 Inhoud 1. Organisatie Deldense Huisartsen Groep... 3 2. Missie en visie Deldense Huisartsen Groep... 4 3. Plannen voor de komende 2 jaar... 5

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij.

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij. Verbindt Verbetert Versterkt Jaarplan 2016 Samen de beweging maken Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij Inleiding De maatschappij verandert. We regelen steeds meer zelf. De zorgvraag neemt

Nadere informatie

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen ZORGAANBODPLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Reflectie Hartfalen Het hartfalenprogramma wordt in 4 huisartsenpraktijken geïmplementeerd. Er is een selectie gemaakt van patiënten die geïncludeerd moeten

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Wegwijs in Gezondheidscentrum Vleuterweide

Patiënteninformatie. Wegwijs in Gezondheidscentrum Vleuterweide Patiënteninformatie Wegwijs in Gezondheidscentrum Vleuterweide Utrechtse Heuvelrug 130 3452 JA VLEUTEN Tel: [030] 658 21 40 Internet: www.lrjg.nl Email: vleuterweide@lrjg.nl Openingstijden De praktijk

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

Jaarverslag Huisartspraktijk H.A.Mantingh Boslaan KH Roden T: I: E:

Jaarverslag Huisartspraktijk H.A.Mantingh Boslaan KH Roden T: I:  E: Jaarverslag 2015 Huisartspraktijk H.A.Mantingh Boslaan 4 9301 KH Roden T: 0505019072 I: www.mantingh.info E: huisarts@mantingh.info Inhoudsopgave: 1. Praktijkbeschrijving 2. Spiegelinformatie medisch handelen.

Nadere informatie

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015

Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Beleidsplan huisartsenpraktijk Metz & Smits 2015 2018 versie september 2015 Inhoud 1. inleiding 2. de organisatie 3. de populatie 4. missie 5. samenwerking 6. zorgaanbod 7. zorgvraag 8. automatisering

Nadere informatie

uw antwoord op de Basis GGZ

uw antwoord op de Basis GGZ uw antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Iemand met overzicht die met me meedenkt Ouderenzorgproject Midden Utrecht. Petra Cornelis

Iemand met overzicht die met me meedenkt Ouderenzorgproject Midden Utrecht. Petra Cornelis Iemand met overzicht die met me meedenkt Ouderenzorgproject Midden Utrecht Petra Cornelis OmU in de praktijk Petra Cornelis, praktijkverpleegkundige ouderen en operationeel manager 2014 Introductie Inhoud

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Huisartsenpraktijk G. Kerster De patiënt centraal Huisartsenpraktijk G. Kerster Bijlmerdreef 695 1102 RR Amsterdam Publicatiedatum: 29 juni 2017 Inhoud 1 VOORWOORD... 3 2 MISSIE EN

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn Inleiding: Sinds 1 januari 2008 wordt in Noord-Limburg de diabeteszorg in de eerste lijn door Cohesie Cure and Care georganiseerd. De diabeteszorg wordt als DBC Diabetes Mellitus Eerste Lijn op gestructureerde

Nadere informatie

Twintig veranderingen in de huisartsenzorg in de afgelopen 10 jaar

Twintig veranderingen in de huisartsenzorg in de afgelopen 10 jaar Twintig veranderingen in de huisartsenzorg in de afgelopen 10 jaar Spaarndam, 9-11-2014 In het onderstaande wil ik u uitleggen wat er allemaal veranderd is in het werk van huisartsen. De reden hiervoor

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt NHG-Standpunt Huisartsgeneeskunde voor ouderen Er komt steeds meer bij... standpunt Schatting: in 2040 - op het hoogtepunt van de vergrijzing - zal zo n 23 procent van de bevolking ouder zijn dan 65 jaar.

Nadere informatie

Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden?

Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden? Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden? Nooit te oud om te leren Gelderse bijeenkomst Consultatiebureaus voor Ouderen, 12-01- 2010, Provinciehuis, Arnhem Bankjes, buurtsuper, betaalbaar

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

Eén loket voor leefstijl op maat

Eén loket voor leefstijl op maat Eén loket voor leefstijl op maat Daan Kerklaan Directeur Zorroo 28 maart 2014 Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier

Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier Jaarverslag Praktijk Jonker Koetsier 1 Huisartsenpraktijk Jonker Koetsier Beverwijkstraat 9C 1024 VR Amsterdam Tel: 020-6360086 info@jonkerkoetsier.nl

Nadere informatie

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Coöperatie VGZ Inhoud Inleiding Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 Inzet ondersteuningsgelden Basisondersteuning 4 Projectondersteuning 4 Thema

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

WELKOM CONFERENTIE WIJKGERICHT WERKEN

WELKOM CONFERENTIE WIJKGERICHT WERKEN WELKOM CONFERENTIE WIJKGERICHT WERKEN PROGRAMMA 17.30 uur: Opening en toelichting programma door dagvoorzitter, de heer René Heman 17.35 uur: Inleiding over decentralisaties en inrichting wijkteams gemeente

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat Van zorgen voor naar zorgen dat fysiotherapeutisch COPD zorg in de eerste lijn. Annemarie de Vey Mestdagh- van der List van zorgen voor 1988 Cursus Astma en COPD Pt. werd gestuurd door arts Kracht en Cardio

Nadere informatie

Midden Limburg. Meditta organisatie. en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken. Westelijke Mijnstreek

Midden Limburg. Meditta organisatie. en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken. Westelijke Mijnstreek Meditta organisatie Midden Limburg Westelijke Mijnstreek en Midden Limburg 428.607 inwoners 205 gevestigde huisartsen 113 huisartsenpraktijken Westelijke Mijnstreek Dienstenaanbod Meditta Spoedzorg Huisartsen

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Kader voor een POH-GGZ Jeugd

Kader voor een POH-GGZ Jeugd Kader voor een POH-GGZ Jeugd 1. Inleiding Onderwerp van deze notitie is het Kader voor een POH-GGZ Jeugd voor de provincie Friesland. Per 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet in werking getreden. Daarmee

Nadere informatie

VGZ Beleid Module POH-S 2013

VGZ Beleid Module POH-S 2013 VGZ Beleid Module POH-S 2013 1. Inleiding VGZ investeert in een sterke eerste lijn en vindt het van belang dat de eerstelijnszorg geïntegreerd en in de nabije omgeving van de patiënt plaatsvindt. Voor

Nadere informatie

Zie hieronder. NIVEL / ABF / ROS en

Zie hieronder. NIVEL / ABF / ROS en (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder Andere relatie, namelijk

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen Bemoeizorg Parkstad Volwassenen Bemoeizorg Parkstad 7 1 2 3 4 8 5 9 10 6 Wat is bemoeizorg? Bemoeizorg is de ongevraagde bemoeienis van hulpverleners met mensen die hulp nodig hebben, maar daar zelf niet

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Jaarplan Stichting EMC Fysiotherapeuten Houten

Jaarverslag 2014 Jaarplan Stichting EMC Fysiotherapeuten Houten Jaarverslag 2014 Jaarplan 2015 Stichting EMC Fysiotherapeuten Houten Jaarplan 2015 StEF, versie 4, 22-04-2015 Leden van de Stichting EMC Fysiotherapeuten Fysiotherapie Medisch Centrum Dorp, Fysiotherapiepraktijk

Nadere informatie

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410 Beleid Coöperatie VGZ module POH-S 2015 D0084-201410 1. Inleiding VGZ investeert in een sterke laagdrempelige eerste lijn en vindt het van belang dat de eerstelijnszorg geïntegreerd en in de nabije omgeving

Nadere informatie

PRAKTIJK INFORMATIE. Huisartsenpraktijk Dolium. Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel. Telefoon Huisartsen spoednummer

PRAKTIJK INFORMATIE. Huisartsenpraktijk Dolium. Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel. Telefoon Huisartsen spoednummer PRAKTIJK INFORMATIE Huisartsenpraktijk Dolium Adres Gebint 1b 5521 WD Eersel Telefoon 0497 598360 Huisartsen spoednummer 0497 598368 Receptenlijn 0497 598369 www.huisartsendolium.nl Na 17.00 uur en in

Nadere informatie

Uw melding, ons toezicht

Uw melding, ons toezicht 2016 kwartaal 3 Uw melding, ons toezicht Deze uitgave laat ieder kwartaal zien welke meldingen bij de Nederlandse Zorgautoriteit binnenkomen en wat wij ermee doen. Heeft u zelf een melding? Meld het ons!

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

Zorg op 1 lijn in Leidsche Rijn

Zorg op 1 lijn in Leidsche Rijn Zorg op 1 lijn in Leidsche Rijn Verleiden Verbinden Netwerkbijeenkomst platform personalized prevention dr. Karolien van den Brekel-Dijkstra huisarts, intern consulent preventie Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra,

Nadere informatie

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Chronische Zorg... 2 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep...

Inhoud Plan van aanpak werkgroep Chronische Zorg... 2 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep... Inhoud Plan van aanpak werkgroep Chronische Zorg... 2 Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)... 2 Probleem... 2 Doel... 2 Doelgroep... 2 Doelstelling/resultaat... 2 Knelpunten... 2 Plan van aanpak... 3 Bewaking

Nadere informatie

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Deze éénjarige leergang bereidt u voor op de functie van praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (POH). Het lesprogramma sluit

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor verwijzers Generalistische basis ggz Met ingang van januari 2014 heeft Mondriaan, naast haar specialistische zorgaanbod, ook een aanbod in de generalistische basis

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder

Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder Mining van data uit KIS Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder Wie ben ik Dan Hoevenaars Huisarts, kaderarts diabetes, voorzitter zorggroep Synchroon

Nadere informatie

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Beschrijving van de prestatie De module gestructureerde complexe ouderenzorg richt zich op de zorg aan ouderen van 75 jaar en ouder in de eerste

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisartsenzorg en jeugd. Kom, we gaan naar de dokter... standpunt

NHG-Standpunt. Huisartsenzorg en jeugd. Kom, we gaan naar de dokter... standpunt NHG-Standpunt Huisartsenzorg en jeugd Kom, we gaan naar de dokter... standpunt Het kind als lijdend voorwerp Mevrouw Haverslag en de heer Pieters vormen sinds twee jaar een gezin. Zij hebben elk een kind

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Welke items spelen een rol

Welke items spelen een rol COPD Ketenzorg Wat is ketenzorg? ketenzorg zorg waarin de verschillende schakels van zorgverlening op elkaar zijn afgestemd, zodat een samenhangend aanbod ontstaat, gericht op de behoeften van de patiënt

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, maart 2011 Inleiding Op 1 juli 2010 werd in de regio /Heuvelland gestart met eerstelijns ketenzorg voor patiënten

Nadere informatie

Studiemiddag V VN - SPV. GGZ zorg in de eerstelijn; de POH GGZ heeft de toekomst!

Studiemiddag V VN - SPV. GGZ zorg in de eerstelijn; de POH GGZ heeft de toekomst! Studiemiddag V VN - SPV GGZ zorg in de eerstelijn; de POH GGZ heeft de toekomst! Prof. dr. Niek de Wit, huisarts Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde UMC Utrecht Mijn

Nadere informatie

Praktijkmanagement in de huisartspraktijk

Praktijkmanagement in de huisartspraktijk Praktijkmanagement in de huisartspraktijk Voorstellen Yvette Hesp; Praktijkmanager De Hagen Personeelsadviseur Thoon Gezondheidswetenschappen & Personeelsmanagement Werkervaring zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

CHV Zorggroep Gelders Rivierenland

CHV Zorggroep Gelders Rivierenland CHV Zorggroep Gelders Rivierenland Voor een Voor gezond een gezond Rivierenland! rivierenland! Huidige structuur wie zijn wij? Voor een Voor gezond een gezond Rivierenland! rivierenland! Huidige structuur

Nadere informatie

Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University

Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University Opbouw Context - Setting Regio Maastricht-Heuvelland Zorggroep ZIO Blauwe

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne

Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Gezondheidscentrum de Marne Maak kennis met Gezondheidscentrum de Marne Vanaf oktober 2012 heeft Leens een nieuw gezondheidscentrum: Gezondheidscentrum de Marne.

Nadere informatie

Gezondheidscentrum Lombok: de vruchten van 35 jaar samenwerking

Gezondheidscentrum Lombok: de vruchten van 35 jaar samenwerking Gezondheidscentrum Lombok: de vruchten van 35 jaar samenwerking Jaarverslag 2014 Stichting Gezondheidscentrum Lombok J.P. Coenstraat 200 3531 HX UTRECHT Tel.: (030) 880 28 38 www.gclombok.nl info@gclombok.nl

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk. L. Hiltermann B. van der Velden

Huisartsenpraktijk. L. Hiltermann B. van der Velden Huisartsenpraktijk L. Hiltermann B. van der Velden Algemene Informatie Huisartsenpraktijk Hiltermann en Van der Velden Adres: Vossenbrinkweg 1k 7491 DA Delden Telefoon: 074 376 1257 Fax: 074 376 5208 E-mail:

Nadere informatie

Gezondheids centrum. advies, therapie en behandeling door onze experts. Gezondheidscentrum Valkenhof

Gezondheids centrum. advies, therapie en behandeling door onze experts. Gezondheidscentrum Valkenhof Gezondheids centrum advies, therapie en behandeling door onze experts 1 Gezondheidscentrum Valkenhof Inhoud Verwijzing en vergoeding Fysiotherapie Diëtetiek Ergotherapie Logopedie Specialist ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012 De beste zorg dicht bij huis Organiseert, ondersteunt & regisseert In oostelijk Zuid-Limburg hebben 135 huisartsen zich verenigd in de zorggroep Huisartsen OZL.

Nadere informatie

Towards an evidence-based Workforce Planning in Health Care?

Towards an evidence-based Workforce Planning in Health Care? Symposium Towards an evidence-based Workforce Planning in Health Care? Sodehotel La Woluwe 25/04, 09u-13u. Symposium - Towards an evidence-based Workforce Planning in Healthcare. Hoe is het dreigende huisartsentekort

Nadere informatie

100% 90% 80% 70% 60% 50% 58% 59% 50% 43% 45% 38% 40% 30% 20% 10% 0%

100% 90% 80% 70% 60% 50% 58% 59% 50% 43% 45% 38% 40% 30% 20% 10% 0% Multidisciplinaire samenwerking tussen de huisarts en andere eerstelijns zorgverleners: ontwikkelingen door de tijd 1 Johan Hansen, Raymond Kenens, Dinny de Bakker, Ronald Batenburg Inleiding Samenwerking

Nadere informatie

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum W.N van Tuijl, huisarts Klaver 1, 9761 LD Eelde Geachte patiënten, beste mensen, Zoals de meesten van jullie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Regionaal ketenzorg protocol COPD

Regionaal ketenzorg protocol COPD Bijlage 1. Regionaal Ketenzorgprotocol Titel Regionaal ketenzorg protocol Verwijzing naar formulier Verwijzing naar protocol Protocol case finding Kwaliteitsbeleid Zorggroep Privacyreglement Zorggroep

Nadere informatie

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 VGZ Inkoopbeleid ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 2 Inzet ondersteuningsgelden 4 Basisondersteuning 4 Projectondersteuning

Nadere informatie

Verslag Rondje door de Regio Deelgemeente Noord

Verslag Rondje door de Regio Deelgemeente Noord Verslag Rondje door de Regio Deelgemeente Noord Inleiding Op 23 april vond de bijeenkomst Rondje door de Regio in Deelgemeente Noord plaats, georganiseerd door ZorgImpuls, adviseurs Annelies de Vries en

Nadere informatie

Evaluatie module zorg voor kwetsbare ouderen

Evaluatie module zorg voor kwetsbare ouderen Evaluatie module zorg voor kwetsbare ouderen Inleiding Deze digitale vragenlijst is gezamenlijk door CZ en VGZ opgesteld en bedoeld voor huisartspraktijken die de module ouderenzorg bij CZ en/of bij VGZ

Nadere informatie

1. Inleiding. Aanleiding

1. Inleiding. Aanleiding ASTMA EN COPD ZORG 1. Inleiding Stichting Huisartsenlaboratorium Friesland (HAL) ondersteunt huisartsenpraktijken bij opsporing, diagnostiek en controle van Astma en COPD patiënten. In samenwerking met

Nadere informatie

NHG-Standpunt. GGZ in de huisartsenzorg. Ik zie het even niet meer zitten. standpunt

NHG-Standpunt. GGZ in de huisartsenzorg. Ik zie het even niet meer zitten. standpunt NHG-Standpunt GGZ in de huisartsenzorg Ik zie het even niet meer zitten standpunt Het aantal mensen met psychische problemen dat een beroep doet op de huisarts, groeit en zal blijven toenemen... Mevrouw

Nadere informatie

Verwijzen naar de GGZ. Wanneer verwijzen naar de Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ?

Verwijzen naar de GGZ. Wanneer verwijzen naar de Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ? Verwijzen naar de GGZ Wanneer verwijzen naar de Generalistische basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ? Nieuwe structuur in de geestelijke gezondheidszorg Om de kwaliteit en de kostenbeheersing in de geestelijke

Nadere informatie

Analyse van de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk over de periode

Analyse van de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk over de periode Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Beurs, D. de, Magnée, T., Bakker, D. de, Verhaak, P. Analyse van de inzet van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk over

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Wegwijs in Gezondheidscentrum Parkwijk

Patiënteninformatie. Wegwijs in Gezondheidscentrum Parkwijk Patiënteninformatie Wegwijs in Gezondheidscentrum Parkwijk Eerste Oosterparklaan 78 3544 AK UTRECHT Tel: [030] 670 21 30 Fax: [030] 670 21 39 Internet: www.lrjg.nl Email: parkwijk@lrjg.nl Openingstijden

Nadere informatie

Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3. Algemeen

Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3. Algemeen Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3 Algemeen Om richting te geven aan de invulling van uitkomstbekostiging zijn op landelijk niveau separate deelprestaties geformuleerd voor een aantal domeinen

Nadere informatie

Intensieve regionale samenwerking is noodzakelijk voor substitutie in de GGZ!

Intensieve regionale samenwerking is noodzakelijk voor substitutie in de GGZ! Intensieve regionale samenwerking is noodzakelijk voor substitutie in de GGZ! 1. Inleiding en achtergrond; 2. Regionale samenwerking; 3. Substitutie in de GGZ; 4. ICT samenwerking; 5. Resultaten. 2 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Projectplan 3+ regeling Basis GGZ, 2014-2015

Projectplan 3+ regeling Basis GGZ, 2014-2015 Projectplan 3+ regeling Basis GGZ, 2014-2015 Inleiding Vanaf begin 2013 tot heden zijn door Synchroon diverse acties uitgezet voor een goede implementatie van de Basis GGZ. Met ondersteuning van Synchroon

Nadere informatie

Wijkscan Enschede Zuid-West. November 2013

Wijkscan Enschede Zuid-West. November 2013 Wijkscan Enschede Zuid-West November 2013 Gezond ouder worden in Enschede Zuid-West Wijkscan Enschede Zuid-West Van het gebied Enschede Zuid-West is een wijkscan gemaakt. In deze brochure vindt u de opvallendste

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein

Toegang Sociaal Domein Toegang Sociaal Domein Samen als gemeente Appingedam en EZA naar 1 loket voor inwoners met vragen over Zorg, Wmo, Welzijn, Jeugd, Werk & Participatie Wie zijn wij Roland Riemersma, huisarts med. coördinator

Nadere informatie

ROS-Wijkscan gemeente Ridderkerk

ROS-Wijkscan gemeente Ridderkerk ROS-Wijkscan gemeente Ridderkerk Mei 2013 Wilmar van Dop, manager Stichting KOEL Inhoud wijkscan 1. Wijken in beeld Demografische gegevens Sociaal economisch 2. Gezondheid inwoners 3. Zorgaanbod eerstelijnsgezondheidszorg

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep, en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

De huisarts: uw regisseur van de zorg! Esther van Engelshoven, algemeen directeur Hozl Wiro Gruisen, manager Regioregie CZ

De huisarts: uw regisseur van de zorg! Esther van Engelshoven, algemeen directeur Hozl Wiro Gruisen, manager Regioregie CZ De huisarts: uw regisseur van de zorg! Esther van Engelshoven, algemeen directeur Hozl Wiro Gruisen, manager Regioregie CZ Conferentie Duurzame Zorg, Kasteel Vaeshartelt 20 november 2012 Traditie van samen

Nadere informatie

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is vastgesteld dat u een hart- en/of vaatziekte heeft, of een verhoogd risico hierop. Om zo goed mogelijk met uw

Nadere informatie

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel.

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel. Thuis in Behandelen Behandelcentrum Vrijthof, Tiel www.szr.nl/behandelcentrum THUIS IN BEHANDELEN Wanneer inschakelen U kunt het behandelteam inschakelen voor advies en behandeling bij ouderdomsklachten,

Nadere informatie

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT).

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). Welkom bij ACT II Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). ACT liep van 2010-2012 en heeft een groot deel van de Amsterdamse huisartsen gestimuleerd

Nadere informatie

Visie op de rol van de zorggroep

Visie op de rol van de zorggroep Beleid Integrale Zorg 2014 e.v. Zorggroep RCH 09 september 2013

Nadere informatie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum Medische Psychologie In deze folder informeren we u over de manier van werken van de psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische psychologie van Zuyderland

Nadere informatie

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen:

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen: Inleiding Met een jaarverslag biedt de maatschap inzicht in de geboekte resultaten over het afgelopen jaar. Vaak wordt daarbij gereflecteerd op de doelstellingen die zijn opgenomen in het jaarplan van

Nadere informatie

Verbinden van zorg en welzijn

Verbinden van zorg en welzijn Verbinden van zorg en welzijn Dr. Gerard Molleman Hoe in Nijmegen de zorgpartijen werken aan de verbinding met welzijn (vooral in 1 e en 0 e lijn) Manager GGD Gelderland Zuid Projectleider Academische

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie