Jaarverslag Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord

2 Inhoudsopgave 1 voorwoord algemeen organisatie zorgaanbod kwaliteitsbeleid externe contacten toekomst Akerstraat Noord HN Hoensbroek E I vormgeving & opmaak ron eijkman 2013

3 VOORWOORD Gelukkig niet verplicht Sinds het Gezondheidscentrum niet meer verplicht is een jaarverslag te schrijven is het veel leuker om er een te maken. Tenminste dat vinden wij in het Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord. We hoeven gelukkig geen verplichte opsomming meer te geven van allerlei gegevens over de bevolking, de wijk en onze productie. Vinken moeten we al genoeg. In het kader van het inzichtelijk maken van de zorg moeten we steeds meer rijtjes invullen, vinkjes zetten. Het is belangrijk om al die vinkjes goed te zetten want anders volgt er geen betaling. Soms moeten de gegevens in twee of in zelfs drie niet goed gekoppelde systemen worden vastgelegd. Bij prestatieindicatoren is het vaak ook een kwestie van vinkjes zetten. Terwijl het maar de vraag is of al die vinkjes een werkelijke afspiegeling zijn van de kwaliteit van de prestaties die geleverd zijn. Eigenlijk willen we niet vinken maar vonken. We willen laten zien dat er met enthousiasme gewerkt wordt en dat er goed gewerkt wordt. Niet alleen in de reguliere zorg maar ook bij innovatieve projecten. De medewerkers in het Gezondheidscentrum zijn niet tevreden om gewoon hun werk goed te doen maar zijn telkens bezig om te zoeken waar verbeteringen mogelijk zijn. Goed samenwerken is daarvoor erg belangrijk. Niet alleen om de zorg op elkaar af te stemmen en daardoor efficiënter te werken, maar vooral ook omdat we geleerd hebben dat samenwerking de bron van nieuwe ideëen is. Ideëen die de zorg voor de patiënten in de meest brede zin ten goede komen.van dat alles wil dit jaarverslag een afspiegeling zijn. Niet vinken maar vonken! VOORWOORD 5

4 1 ALGEMEEN De Stichting Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord is gestart op 1 maart 1970 als stand-alone organisatie. Het Gezondheidscentrum ligt in de wijk Hoensbroek Noord en heeft patiënten. De specifieke kenmerken van de wijk zijn in de ROS Wijkscan 2012 nogmaals uitgelicht: Veel GGZ-problematiek en psychosociale problematiek Lage Sociaal Economische Status Toenemende vergrijzing/ontgroening/kwetsbare ouderen Jeugdproblematiek/kwetsbare jongeren Hoge zorgvraag/chronische aandoeningen Relatief veel gehandicapten Hoge werkeloosheid De kenmerken bieden het Gezondheidscentrum een uitdagende stimulans om innovatief met zorg te blijven omgaan en deze zorg laagdrempelig aan te bieden. Missie Het bieden van geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg en het bevorderen van welzijnszorg in de breedste zin van het woord. Visie integrale zorg in multidisciplinaire samenwerking, zo vroeg mogelijk in het zorgtraject. wijkgericht de juiste zorg op de juiste tijd op de juiste plek bij de juiste hulpverlener vraaggestuurd / patiëntgericht zorg moet simpel, zuinig en op maat zijn patiënten stimuleren zelf regie te nemen. Praktijkkenmerken ligging > grote stad > inwoners fte PA 6,11 HIS > MicroHis fte huisarts 3,6 praktijkvorm > gezondheidscentrum fte POH+GGZ 2,94 centrale HAP > Nightcare Heerlen 1 ALGEMEEN 7

5 Overzicht opbouw leeftijd / populatie praktijk Leeftijd Man Vrouw Totaal 0 t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m t/m Cijfers chronische zorg/dbc HOZL COPD 228 patiënten (2.9% t.o.v. landelijk 2%) 43% onder behandeling eerste lijn 100% rookgedrag bekend 94% BMI bekend 43% een spirometrie in het laatste jaar 70% influenzavaccinatie Diabetes Mellitus type II 327 patiënten (4.2% > landelijk 3,9%) 45% diabeten met HbA1C < 53 mmol/mol 15% diabeten met HbA1C > 69 mmol/mol 96% bepaling cholesterol in het afgelopen jaar 95% bepaling kreatinine in het afgelopen jaar 32% fundusfoto in het gezondheidscentrum gemaakt 93% influenzavaccinatie CVRM 1561 patiënten, waarvan 1290 patiënten op het spreekuur PO zijn geweest 88% rookgedrag bekend 72% alcoholgebruik bekend 83% bepaling cholesterol 90 t/m t/m ALGEMEEN 9

6 2 DE ORGANISATIE Het pand aan de Akerstraat Noord is eigendom van de Stichting Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord. De Stichting verhuurt ruimten en personeel aan de huisartsen en aan externe hulpverleners. Huisartsen Assistentes Praktijkondersteuners Overige werknemers Mw. B. Bruls Pascal Geurts Anneke Coenen Monique v.d.camp Dhr. R. Fornaro Marian Jussen Lana van Herk Gotfried Mehrl Dhr. M. Lutgens Nikki Eurlings Jasja Janssen Cecile de Vos Dhr. M. van Nunen Valerie Meelis Veerle Krekels Harrie Hermsen Mw. H. Zwanikken Wanda Schils Daniëlle Muyres Mw. N. Foss (hidha) Jenny Schols Josefien Spronken Mw. Y. de Freese (waarnemer) Virgie Vorage Whitney Schrooijesteijn Reini Stals(laboratorium) Algemeen Bestuur/dagelijks bestuur Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur René Stijns, voorzitter Martijn van Nunen, lid DB Nico Wilms, penningmeester Bem Bruls, lid DB Carola Soethoudt, secretaris Martine van Hattem, lid Peter Nederlof, lid Gerard Benthem, lid Als het niet stormt en het schip mooi voor de wind gaat dan hoeft de kapitein niet veel te doen. Deze metafoor is van toepassing op de werkzaamheden van het Stichtingsbestuur in het jaar Het bestuur is vier maal bij elkaar geweest en heeft steeds met belangstelling kennis genomen van alles wat er binnen het Gezondheidscentrum werd gedaan. 2 ORGANISATIE 11

7 Vooral Plannen & Projecten werden op afstand gevolgd. Per 1 januari 2012 is FysioStofberg in het Gezondheidscentrum begonnen met een brede afdeling Fysiotherapie ter vervanging van de fysiotherapie die onder de verantwoordelijkheid van het bestuur viel. De fysiotherapeuten die in dienst waren bij het Gezondheidscentrum konden overgaan naar FysioStofberg. In 2012 is gebleken dat de overgang een goede beleidskeuze is geweest. Niet alleen inhoudelijk maar ook zakelijk is het een verbetering voor beide partijen. De gemeente Brunssum heeft het Gezondheidscentrum gevraagd vanuit de expertise die er in het Gezondheidscentrum is met de gemeente mee te denken over de ontwikkeling van een brede maatschappelijke voorziening in de wijk Treebeek. Het stichtingsbestuur heeft besloten om positief te reageren op de vraag van de gemeente Brunssum. Tot 2012 was de zorgsector net als het onderwijs vrijgesteld van belastingen. In 2012 heeft de Belastingdienst laten weten dat zij vindt dat het Gezondheidscentrum Vennootschapsbelasting moet betalen. Er is nog geen definitieve uitspraak. De ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd. Nadat 2011 een financieel verlies voor de Stichting liet zien kon 2012 gelukkig met een klein positief saldo worden afgesloten. De financiële situatie van het Gezondheidscentrum is bij de huidige richtlijnen van overheid en zorgverzekeraars niet zorgwekkend. Naast bovenstaande punten zijn er een groot aantal andere zaken de bestuurstafel gepasseerd die allemaal op een adequate manier zijn behandeld. De begroting, de jaarrekening, het beleidsplan en de verantwoording daarvan blijven de vier bakens waar het bestuur op vaart. Het bestuur heeft 2012 met een voldaan gevoel afgesloten en heeft alle vertrouwen in de toekomst. Plannen & projecten Iedere twee jaar formuleert het Dagelijks Bestuur een beleidsplan dat door het Algemeen Bestuur wordt vastgesteld: Plannen & Projecten. Daarbij gaat het om plannen en projecten die niet binnen de reguliere gezondheidszorg vallen. Het betreft innovatieve zorg. 1. Evaluatie Plannen & Projecten Bij de evaluatie van de plannen en projecten die in 2012 zijn uitgevoerd blijkt dat de meeste plannen succesvol zijn afgerond. Sommige plannen waren achteraf gezien te ambitieus of te groot voor één Gezondheidscentrum. Wat we er van geleerd hebben is dat het voor sommige projecten beter is om andere (grotere/sterkere) partners te zoeken om de kans op succes groter te maken. Voor de Jeugdzorg willen we meer aansluiting zoeken bij de Jeugdgezondheidszorg van Meander en de GGD en voor de Ouderenzorg willen we zien of we met de gemeente en de HOZL verder kunnen komen. Jeugdzorg en Ouderenzorg blijven een topic in het Gezondheidscentrum en op beide terreinen hebben we in 2012 weer vorderingen geboekt. Ook het project Medicatie achter de voordeur is een succes geworden en wordt vanaf nu geïntegreerd in de reguliere zorg bij het ouderenassesment. Het project Werkprocedures is niet spectaculair maar uitmate degelijk en nodig als waarborg voor continue kwaliteit. Het project Multimorbiditeit is een succes geworden. Hierbij ging het om een afgeleid project van de Ouderenzorg, waarbij patiënten (niet alleen ouderen) met veel verschillende ziektes beter in kaart gebracht werden en beter werden begeleid. Het kost veel tijd maar het levert op voor de patiënten (beter afgestemde zorg) voor de medewerkers (efficiënter werken) en voor de financiering (goedkoper). Op een landelijk congres hebben we verslag gedaan van onze bevindingen. Bij het project Taakdifferentiatie en functieverschuiving was er meer mogelijk dan we aanvankelijk gedacht hadden. Verschillende taken van de huisartsen konden gedelegeerd worden naar de praktijkondersteuners en de assistentes. Er waren ook taken die tot voor kort door het laboratorium en de assistentes werden gedaan maar die vrij makkelijk gedelegeerd konden worden naar de patiënten zelf. Niet alle plannen en projecten zijn een succes geworden. Depressie en armoedebestrijding op wijkniveau in samenwerking met de gemeente was te hoog gegrepen. Ook het project Revalidatie in de eerstelijn is helaas niet van de grond gekomen Eind 2012 werd de tweejarige cyclus Plannen en Projecten afgesloten. Het Algemeen Bestuur en CZ Zorgverzekeringen waren tevreden met de resultaten. In 2013 start een nieuwe cyclus waarover hieronder meer. 2. Plannen en projecten Het beleidsplan, dat in het laatste kwartaal 2012 werd vervaardigd, is in december 2012 besproken met zorgverzekeraar CZ en met enthousiasme goedgekeurd. Plannen en projecten die goed van de grond komen worden geïntegreerd in de reguliere zorg. De navolgende projecten zijn uitgewerkt in P&P : Jeugd 1. Jeugd & toekomst samenwerking op één lijn 2. Kinderen die niet lekker in hun vel zitten Spanningen? 3. Zorg Traject Begeleiding - Jeugd Ouderen 1. Oud & Wijs, deel III 2. Multimorbiditeit Plus 3. Ouderen en mobiliteit Kwaliteit en differentiatie zorgaanbod 1. Zwanger? Voorkom overgewicht 2. Internist in de eerstelijn 3. Complexe schouderklachten 4. Supervisie Huisartsen 1. Algemeen Het leveren van hoogkwalitatieve en innovatieve 1 e -lijnszorg blijft de core-business voor de huisartsen. Daarnaast is de focus in 2012 verschoven in de richting van de eigen zorggroep. De huisartsen voelen zich verantwoordelijk voor het uitdragen van hun expertise binnen de regio. Door verder te werken met Nicole Foss als HIDHA en het aannemen van Yvette de Freese als waarnemer dragen de huisartsen er zorg voor dat ook de directe patiëntenzorg gewaarborgd blijft. Een aantal zaken die in 2012 de revue passeerden: Diabetes Dialoog: aangestuurd vanuit de zorggroep en gestimuleerd door CZ is getracht de medicatiecontrole bij diabeten naar een hoger plan te tillen door de communicatie tussen huisarts, patiënt en apotheker te verbeteren. Omdat er regiobreed weinig aanmeldingen waren, heeft CZ helaas de stekker uit dit project getrokken. 2 ORGANISATIE 13

8 Op praktijkniveau heeft het opgeleverd dat Apotheek Boswijk samen met de huisartsen patiënten met polyfarmacie (ouder dan 65 jaar en meer dan 5 geneesmiddelen) beter onder de loep neemt. Signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling: implementatie van de nieuwe CBO-richtlijn familiaal huiselijk geweld aan de hand van een aantal bijscholingen gesubsidieerd door de gemeente en Beyaert. Medio 2012 hebben Finse psychiaters en psychiatrische verpleegkundigen het gezondheidscentrum bezocht. Zij hebben van Martijn van Nunen en Micha Lutgens uitleg gekregen hoe de geestelijke gezondheidszorg georganiseerd is binnen het Gezondheidscentrum. Healthy Pregnancy for All: In samenwerking met Erasmus Medisch Centrum zijn we in het Gezondheidscentrum gestart met kinderwensspreekuren voor iedereen die zwanger wil worden. Een gezonde zwangerschap begint met gezond zwanger raken. De kinderwensspreekuren worden verzorgd door praktijkondersteuner (Jasja Janssen) of de verloskundige (verloskundige praktijk ISIS). Telepsy: toepassing van E-health voor screening van psychische klachten Hanka Zwanikken heeft tijdens het Wenckebachsymposium samen met KNO-arts drs. Flikweert een bijscholing gegeven over zwelling in de halsregio. Door deelname aan het COPD-preventieconsult van de NHG hebben we geprobeerd patiënten op te sporen die roken en mogelijk COPD hebben. De respons is helaas niet erg groot geweest. Het project vroegsignalering alcohol heeft uiteindelijk tot een artikel rond alcoholproblematiek bij ouderen geleid waarbij Hanka Zwanikken medeauteur is. Het artikel zal in 2013 in Huisarts en Wetenschap verschijnen. 2. Bijkomende bekwaamheden Zorg die in de wijk geleverd kan worden proberen de huisartsen ook te leveren. Hiertoe hebben meerdere huisartsen door de jaren heen extra opleidingen gevolgd en bekwaamheden ontwikkeld: kaderhuisarts COPD Riccardo Fornaro kaderhuisarts diabetes Martijn van Nunen kaderhuisarts ouderenzorg Martijn van Nunen CHBB registratie oogheelkunde Bem Bruls en Micha Lutgens CHBB registratie echo Bem Bruls (abdomen en obstetrie, spieren en gewrichten) en Micha Lutgens (abdomen) CHBB en LCR registratie reizigersadvies Bem Bruls en Micha Lutgens EKC (Erkend Kwaliteits Coördinator) bevoegdheid Riccardo Fornaro, Hanka Zwanikken en Martijn van Nunen expertise osteoporose Micha Lutgens expertise cardiovascular risicomanagement Bem Bruls kleine chirurgische ingrepen Micha Lutgens 3. Regionaal / HOZL In 2012 is het accent in de samenwerking verschoven van academie naar zorggroep. De participatie binnen de HOZL (Huisartsen Oostelijke Zuid Limburg) en MSH (Medische Staf Huisartsen) is geïntensiveerd. Grote frustratie blijft een slecht functionerend KIS (Keten Informatie Systeem) Pamires waardoor de geleverde goede kwaliteit van zorg niet goed bij de zorggroep wordt geregistreerd. Het is mede daarom belangrijk voor de huisartsen om actief te blijven in beide regionale huisartsenorganisaties, via de volgende activiteiten: DBC en expertteam CVRM: Bem Bruls Werkgroep CVRM: Anneke Coenen DBC en expertteam COPD: Riccardo Fornaro Expertteam ouderenzorg: Martijn van Nunen Expertteam GGZ: Hanka Zwanikken Dagelijks Bestuur: MSH Bem Bruls Stafcommissie Kwaliteit MSH: Micha Lutgens Commissie scholing: Hanka Zwanikken Scholing praktijkondersteuners Hogeschool Zuyd: Bem Bruls en Anneke Coenen Praktijkondersteuning somatiek De praktijkondersteuners somatiek zijn in het Gezondheidscentrum de peilers waarop de chronische zorg steunt. Met hun kennis, kunde en geduld verzorgen zij spreekuren voor patiënten met chronische ziektes zoals Diabetes Mellites, COPD en CVRM. Daarnaast hebben zij in 2012 veel tijd besteed aan osteoporose, valpreventie en ouderenzorgzorg. De reisvaccinaties, het aansluiten van holters, 24-uurs bloeddrukmetingen, enkel-armindex en het maken van fundusfoto s behoren ook tot hun werkzaamheden. Overige aandachtspunten praktijkondersteuners: Polyfarmacie Interventiestudie Limburg (zie ook accreditatie) In samenwerking met Vilans is het project multimorbiditeit opgezet Jasja Janssen doet kleine ingreepjes onder supervisie van een huisarts Mindmotion: communicatietraining samen met assistentes, huisartsen en fysiotherapeuten met als doel de kwaliteit van het spreekuur te verbeteren en diepgang te creëren COPD-onderzoek AZM samen met Annemiek Fastenou Medicatie achter de voordeur Zwangeren en overgewicht SMS-project: diabetesbegeleiding via sms-berichten Stoppen met roken is in 2012 door de zorgverzekeraars helaas uit het pakket gehaald. De praktijkondersteuners zijn betrokken bij de scholing voor praktijkondersteuners door de Hogeschool Zuyd Praktijkondersteuning GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg) De aanwezigheid van een POH GGZ in het Gezondheidscentrum heeft in 2012 ertoe geleid dat minder patiënten naar GGZ-instellingen zijn verwezen. In 387 consulten werden in totaal ruim 100 patiënten behandeld voor GGZ-problematiek Het betrof hier voornamelijk 1,5-lijns problematiek: dat wil zeggen GGZ-problematiek die te complex is voor algemeen maatschappelijk werk en de 1 e -lijnspsycholoog. Daarnaast zag de POH-GGZ ook verschillende mensen die verwezen werden naar de 2 e lijn maar daar door de wachtlijsten niet terecht konden. Assistentes Taakdifferentiatie en verschuiving van zorg heeft in 2012 ook bij de assistentes doorgezet. Zij hebben hun eigen spreekuur op afspraak. Men kan er terecht voor onder andere: Wondverzorging Hechtingen verwijderen Hartfilmpjes Gehoortesten Longfunctietesten Oren uitspuiten Allergietesten Oogfoto s Injecteren Tapen Wratbehandeling Uitstrijkjes 2 ORGANISATIE 15

9 De assistentes zijn bekwaam in het stellen van de juiste vragen om samen met de patiënt te bekijken hoe men zo snel en goed mogelijk geholpen kan worden. Daarvoor hebben zij allen de opleiding voor Triage doorlopen. Door middel van het opnemen en evalueren van telefoongesprekken is triage een continue punt van aandacht evenals scholing en bijscholing. Deelname aan scholing wondverzorging en oogheelkunde De jaarlijkse bijscholing voor reanimatie. Betrokkenheid bij diverse onderdelen van Plannen & Projecten. Belangrijke rol bij de verbeterplannen praktijkaccreditatie Aanschaffingen In het kader van specialistisch onderzoek in de huisartsenpraktijk: 30-minuten bloeddrukmeter. Hiermee wordt gedurende een half uur om de 5 minuten de bloeddruk gemeten. Uit onderzoek blijkt dat de gemeten bloeddrukken overeenkomen met een thuismeting van de bloeddruk. I-care. Dit is een apparaat waarmee oogboldruk kan worden gemeten. Nieuwe zorg en onderzoeksmogelijkheden in 2012 Zorgaanbod In 2012 is het Gezondheidscentrum gestart met Re-set. Dat is een maandelijks spreekuur voor mensen met een verslavingsprobleem. Het spreekuur wordt gedaan door een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) van de Mondriaan Zorggroep. Verwijzing gebeurt via de huisarts. Na groen licht van CZ zorgverzekeringen kon het proefproject internist in de eerstelijn starten in oktober 2012 in het Gezondheidscentrum. Een keer per week heeft een internist spreekuur in het Gezondheidscentrum. Complexe internistische patiënten kunnen op deze manier toch in het Gezondheidscentrum gezien worden en hoeven niet naar het ziekenhuis te worden verwezen. In het eerste kwartaal van deze proef bleken de resultaten veelbelovend. Wordt vervolgd. 2 ORGANISATIE 17

10 3 ZORGAANBOD Interne samenwerking Behalve de zorg die door de huisartsen, assistentes, praktijkondersteuners en laborante wordt geleverd zijn er ook veel andere zorgaanbieders in het Gezondheidscentrum werkzaam. We vermelden ze hieronder bij overige disciplines Samen met de disciplines konden we ook in 2012 een laagdrempelig en compleet aanbod van zorg leveren in ons Gezondheidscentrum. Overige disiplines In het totaal werken in het Gezondheidscentrum ongeveer 60 medewerkers / 37 FTE. Samenwerking is de hoeksteen van de geleverde zorg in het Gezondheidscentrum. De samenwerking van de disciplines wordt gerealiseerd in een integrale, multidisciplinaire aanpak. Daarmee kunnen we zorgen voor een goede interne doorverwijzing van cliënten. De samenwerkende disciplines zijn bekend met elkaar en elkaars werkwijze. Er is gezamenlijke aandacht voor kwaliteit en vernieuwing van zorg-, dienst- en hulpverlening. Wekelijks is er een multidisciplinair overleg. De samenwerkende disciplines hebben ook nog eigen samenwerkingspartners en netwerken en dat is bevorderend voor de samenwerking. Jeugdgezondheidszorg GGD en Meander Ergotherapie Zuid Psychologie Virenze Verloskunde Isis FysioStofberg Maatschappelijk werk Alcander Osteopathie de Keyser Mondriaan Ouderenzorg Logopedie Crol Meander Thuiszorg WMO Mondriaan Jeugdzorg Diëtiste Meander CIZ Podotherapie Hanssen Footcare CJG 3 ZORGAANBOD 19

11 Overlegvormen Om het werk binnen het Gezondheidscentrum vlot en effectief te laten verlopen zijn er verschillende vormen van overleg. Het overleg moet steeds vraaggestuurd, efficiënt, patiëntgebonden, effectief en computercentered zijn. In 2012 waren er de volgende overlegvormen: monodisciplinair overleg huisartsenoverleg assistentenoverleg patiëntbespreking KLIP (klinische patiëntenbespreking, samen met MC Putstraat te Landgraaf) bilateraal overleg praktijkondersteuningoverleg fysiotherapieoverleg huisarts-assistente-overleg overleg met de apotheker(s) multidisciplinair overleg Subteam 1: huisarts, AMW, psychologe, POH-GGZ, kinder- en jeugdpsychologe, Mondriaan Jeugdzorg en verpleegkundig consultatiebureau Subteam 2: huisarts, Mondriaan Ouderenzorg, wijkverpleging, gezinszorg, ergotherapeute, WMO, Zorg Traject Begeleiding, Fysiotherapie Overleg consultatiebureau: verpleegkundige CB, jeugdarts 0-4 jaar, huisarts FTO (FarmacoTherapeutisch Overleg) Algemeen overleg één keer per maand met alle medewerkers Centrum voor Jeugd en Gezin Heerlen Korte Lijnen psychosociale zorg Fysio Stofberg Voor FysioStofberg en Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord is in 2012 gebleken dat de samenwerking erg waardevol is en zijn vruchten afwerpt. Er zijn korte lijnen en vooral het wekelijks overleg blijkt erg efficiënt. In 2012 zijn de ruimtes van Fysiotherapie verbouwd en opnieuw ingericht. Daardoor zijn er moderne en prettige ruimtes ontstaan met de nieuwste apparatuur. Door het succes van de samenwerking is FysioStofberg in staat geweest in de loop van het jaar alle specialisaties ook in het Gezondheidscentrum aan te bieden. Ergotherapie Zuid In 2012 is Ergotherapie Zuid ontstaan uit een fusie van twee praktijken. Onder het motto samen staan wij sterk kan nog meer kwaliteit, specialisatie en flexibiliteit geboden worden. In het verslagjaar heeft Ergotherapie Zuid zich aangesloten bij: Parkinson Netwerk Kinderergotherapiepraktijken Nederland (Ketp Nederland). Dit is een landelijk dekkend kwaliteitsnetwerk dat kinderergotherapie biedt op een eenduidig en hoog kwaliteitsniveau. Virenze Virenze heeft in 2012 voor de 1e lijn in de GGZ een behandeling opgesteld die gebaseerd is op internetinterventies. Dit programma Enter Your Life genaamd is door de verzekeraars aangenomen en wordt door hen vergoed. De kosten voor de cliënt zijn lager dan die van reguliere 1e lijns GGZ. Er zijn verschillende onderwerpen die al naar gelang de vraag van de cliënt aan de orde komen: b.v. piekeren, stress in de relatie, zin in seks, actief worden. Een programma bestaat uit psychoeducatie, vragen en opdrachten. De eerste ervaringen zijn positief maar laten ook zien dat cliënten nog moeten wennen aan deze vorm van hulp. Jaarverslagen overige disciplines Voor de jaarverslagen van disciplines die in het Gezondheidscentrum actief zijn, verwijzen wij naar de verschillende instanties. 3 ZORGAANBOD 21

12 4 KWALITEITSBELEID Klachten Voor klachten is het gezondheidscentrum aangesloten bij Stichting Klachtenregeling Zuid-Nederland. Daar zijn geen klachten voorgelegd. In het verslagjaar zijn er ook bij de Stichting geen klachten ingediend. Vertrouwenspersoon Voor alle betrokkenen bij het gezondheidscentrum zijn twee vertrouwenspersonen beschikbaar, Hanka Zwanikken en Ans Quaedackers. Zij zijn in het verslagjaar niet benaderd. kwaliteit van zorg voldoet is het jaar geweest van de overgang naar de accreditatie nieuwe stijl. De eisen voor de accreditatie zijn aangepast in de richting van de nieuwe Europese ISO-2001-norm voor de zorg. Ook in 2012 heeft het Gezondheidscentrum het certificaat ontvangen. De HOZL is in 2012 samen met een aantal andere zorggroepen aan de slag gegaan om een eigen kwaliteitstraject te ontwikkelen als tegenhanger van de NHG praktijkaccreditatie. VIM (Veilig Incidenten Melden) In het kalenderjaar 2012 waren er 24 meldingen: 11 meldingen hadden direct of indirect betrekking op medicatie 5 meldingen hadden betrekking op een niet juist ingestelde behandeling 3 meldingen hadden betrekking op de privacy en uitwisseling van patiëntengegevens 1 melding had betrekking op het plotse overlijden van een patiënt die s ochtends nog op het spreekuur was geweest. Dit is als calamiteit benoemd en ook als zodanig bij de Inspectie van de Volksgezondheid gemeld. Cliëntenraad De cliëntenraad is in 2012 gestopt met de werkzaamheden. Er is geen nieuwe cliëntenraad van de grond gekomen. Scholing Diverse medewerkers bezochten specifieke scholingen die van belang zijn voor hun taakuitoefening. NHG praktijkaccreditatie NHG praktijkaccreditatie: gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg. Jaarlijks vindt er een toetsing plaats door de NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) om te kijken of onze praktijk nog aan alle eisen voor het leveren van een goede 4 KWALITEITSBELEID 23

13 Evaluatie verbeterplannen medicatie achter de voordeur: dit plan is een zodanig groot succes geworden dat het deel is gaan uitmaken van onze reguliere zorg en dan vooral binnen de ouderenzorg. Keep it cool: met de bestaande koelkast bleek het niet mogelijke de koude keten te waarborgen. Eindresultaat van dit plan is dat er een nieuwe medische koelkast is aangeschaft met een digitaal af te lezen thermometer. Het beheer van de koude keten levert dan ook geen problemen meer op. Verhogen van het percentage patiënten met ICPC R96 (astma) die structureel geprotocolleerde zorg krijgen: in totaal hebben 271 astmapatiënten een vragenlijst ontvangen met een totaalrespons van 109 dit is een percentage van 40%. Dit ligt ruim onder de 75% die we als doel hadden gesteld over 2 jaar. Dit onderschrijft nogmaals dat patiënten met astma moeilijk te motiveren zijn om geprotocolleerde zorg te volgen ook al is de mogelijkheid aanwezig. Zwangeren met overgewicht: de respons op dit plan was zodanig laag dat het plan is uitgebreid naar alle zwangeren in plaats van alleen zwangeren met al een bestaand overgewicht. Dit betekende dat de oorspronkelijke groep van 4 patiënten kon worden uitgebreid naar 13 patiënten. Maar het aantal afhakers was zo groot dat het project na een aantal bijeenkomsten is stopgezet. Opmerkingen accrediteur: Gezondheidscentrum Hoensbroek-Noord opereert al jaren vanuit een duidelijke visie met concrete projecten voor verbetering van patiëntenzorg, in samenwerking met diverse lokale hulpverleners en afgestemd op de kwetsbare positie van de praktijkpopulatie. Het betrokken team stelt zich open en positief kritisch op ten aanzien van kwaliteitstoetsen. Diversen Verbouwing / renovatie Vanwege een chronischruimtegebrek heeft er begin 2012 een kleine interne verbouwing en renovatie plaatsgevonden waardoor er een extra spreek / onderzoekskamer is gerealiseerd. In 2012 zijn de plafonds rondom de balie en in de gangen richting fysiotherapie vervangen en geverfd en voorzien van nieuwe verlichting. Zoals eerder vermeld zijn de ruimten van FysioStofberg verbouwd en gerenoveerd en opnieuw ingericht medio juli Adviezen accrediteur: opstellen duidelijker protocol bestellingen behandelkamer opstellen protocol orale anticoagulantia verbeterplan privacy in de keten 4 KWALITEITSBELEID 25

14 5 EXTERNE CONTACTEN met de afdeling Huisartsgeneeskunde is er in 2012 Wat de externe contacten betreft heeft het Gezondheidscentrum in 2012 het signaal gekregen dat er voor gewaakt moet worden dat het niet aan zijn eigen succes ten onder gaat. Steeds vaker werden medewerkers van het Gezondheidscentrum gevraagd om bij allerlei commissies en organisaties aan te schuiven voor hulp en advies bij ontwikkelingen binnen de eerstelijns gezondheidszorg. Aan de ene kant doen we het graag en vinden we het ook onze verantwoordelijkheid uit te dragen wat we in het Gezondheidscentrum hebben ontwikkeld. Aan de andere kant is het zaak om er voor te waken dat we niet te veel uit huis zijn en dat zorg voor de patiënten en de samenwerking in huis voldoende tijd en aandacht blijft krijgen. In de tweede helft van 2012 hebben we de export nog eens kritisch tegen het licht gehouden en een aantal activiteiten beperkt. De wezenlijke externe contacten hebben in 2012 voldoende aandacht gekregen om de integrale zorg en het wijkgericht werken zoals het Gezondheidscentrum dat voorstaat te kunnen faciliteren. Met de gemeente Heerlen en ook met de gemeente Brunssum zijn wij verder gegaan met de trajecten zoals die in het vorig jaarverslag beschreven staan. Ook met CZ zorgverzekeringen was de samenwerking steeds uitstekend. CZ is altijd bereid om naar inhoud en innovaties te kijken. CZ heeft het mogelijk gemaakt dat het pré-pilot project internist eerste lijn in oktober 2012 kon starten in het Gezondheidscentrum. De formule die daarbij gekozen is mag gerust uniek genoemd worden omdat die gebaseerd is op inhoud en gericht is op bezuiniging. Met de Gezondheidscentra Zuid Nederland (GZN) zijn de ontwikkelingen constructief uitgebouwd. De zorgverzekeraars zijn enthousiast over de ontwikkelingen. ZonMw heeft voor het werk van GZN een subsidie verstrekt. Thuiszorgorganisatie Meander blijft voor het Gezondheidscentrum een degelijk en betrouwbare partner als het gaat om wijkzorg, diëtetiek, palliatieve zorg en ouderenzorg. Met de Universiteit Maastricht (UM) was er in 2012 wel een nieuwe ontwikkeling. Naast de samenwerking ook contact gelegd met de afdeling Health Services Research (HSR). Deze relatief nieuwe afdeling heeft een veel bredere belangstelling voor alles wat er in de eerste lijn gebeurt en is erg geïnteresseerd in alle innovatieve zaken die in het Gezondheidscentrum plaats vinden. Het ziet er naar uit dat het een vruchtbare samenwerking gaat worden. Ook met de GGD (Geestelijke GezondheidsDienst) is de samenwerking veranderd. Er is een nieuwe ploeg in het Gezondheidscentrum gekomen om de Jeugdzorg te revitaliseren. Daarnaast heeft het Gezondheidscentrum onder de vlag van de academische werkplaats van de GGD en de afdeling HSR van de Universiteit een aanvraag ingediend bij ZonMw om subsidie te krijgen voor een groot onderzoek naar het wijkgericht werken en integrale zorg. Eind 2012 hebben we van ZonMw bericht gehad dat de subsidie is toegekend en dat het onderzoek de komende twee jaar mag worden uitgevoerd. Niet alleen in het Gezondheidscentrum maar ook in de vijf andere gezondheidscentra in Oostelijk Zuid Limburg. 5 EXTERNE CONTACTEN 27

15 Vijf huisartsenpraktijken in Oostelijk Zuid Limburg hebben in 2012 besloten tot de oprichting van een samenwerkingsverband: de Regionale Academische Huisartsen Praktijken (RAPH). De vijf gezondheidscentra willen bereiken dat er een samenwerkingsverband bestaat dat onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg in de eerstelijn op een academisch niveau faciliteert. Met de Mondriaan Zorggroep is de samenwerking deels geconsolideerd zoals in het jaarverslag van 2011 vermeld staat. In 2012 is binnen het Gezondheidscentrum gestart is met Re-set, een afdeling van de verslavingszorg van Mondriaan zodat ook dat deel van de zorg binnen het Gezondheidscentrum geboden kan worden. De GGZ-zorg in het Gezondheidscentrum staat op hoog niveau en dat is mede te danken aan de inzet van de POH GGZ. Eind 2012 was het Gezondheidscentrum onthand doordat de functionaris met ontslag ging maar in overleg met de Mondriaan Zorggroep kon de vacature snel worden ingevuld. CZ zorgverzekeringen heeft er oog voor dat de positie van de POH GGZ van groot belang is en heeft er voor gezorgd dat er in 2013 meer ruimte komt voor de POH GGZ. Met Vilans, kenniscentrum voor Chronische Zorg in Utrecht, is er een goede samenwerking geweest met als doel een zorgpad te ontwerpen voor de aanpak van Multimorbiditeit. Het is een succes geworden waarbij Vilans gezorgd heeft voor de theoretische onderbouwing en het Gezondheidscentrum voor de implementatie en de praktische uitvoering. Last but not least moet vermeld worden dat de samenwerking met de HOZL weer beter en intensiever geworden is. Alle huisartsen van het Gezondheidscentrum hebben een functie binnen de HOZL. Het Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord zal dan ook een van de pilot praktijken zijn in het nieuwe project Mijn Zorg dat er op gericht is om voor de toekomst via regioregie en regiobekostiging de zorg in Oostelijk Zuid Limburg beter en goedkoper te maken. 5 EXTERNE CONTACTEN 29

16 6 TOEKOMST In 2013 zullen de volgende zaken uitgebreid aandacht krijgen: Verder onderzoek naar een mogelijke deelname van het Gezondheidscentrum Hoensbroek Noord in de wijk Treebeek aan een op ter richten centrum voor wijkgerichte multidisciplinaire 1elijns gezondheidszorg. De accreditatie NHG, nieuwe stijl. Vanuit een samenwerkingsverband tussen verschillende zorggroepen wordt een kwaliteitstraject ontwikkeld als tegenhanger van de NHG-praktijkaccreditatie. Verder ontwikkelen van ICT, E-Health en social media binnen de eerstelijns gezondheidszorg. 6 TOEKOMST 31

17

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg

Jaarverslag. Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg Jaarverslag 2013 Stichting Gezondheidscentrum Lewenborg Inhoudsopgave Hoofdstuk 1; Algemene informatie... 2 Hoofdstuk 2; Ontwikkelingen in 2013... 11 Hoofdstuk 3; Ouderenzorg... 17 Hoofdstuk 4; Diabetes...

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Gezondheidscentrum Camminghaburen

Jaarverslag 2008. Gezondheidscentrum Camminghaburen Jaarverslag 2008 Gezondheidscentrum Camminghaburen Jaarverslag 2008 Gezondheidscentrum Camminghaburen Voorwoord In dit jaarverslag leggen bestuur en directie van de Stichting Wijkcentrum voor Gezondheidszorg

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Juni 2015

JAARVERSLAG 2014 Juni 2015 JAARVERSLAG 2014 Juni 2015 COLOFON Colofon Uitgave: Zorroo Zorg B.V. Tekstredactie: Exito Vertaalbureau Vormgeving en opmaak: HoncDesign Exito Vertaalbureau Fotomateriaal: istockphoto persoonlijke afbeelding

Nadere informatie

Samen werken in de wijk

Samen werken in de wijk Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage A - Gezamenlijke

Nadere informatie

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk Huisarts & Gemeente Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage

Nadere informatie

Bevorderende en belemmerende factoren van twee best practices Hartslag Limburg en Gezonde Wijk Overvecht. Mevrouw drs. S.S.

Bevorderende en belemmerende factoren van twee best practices Hartslag Limburg en Gezonde Wijk Overvecht. Mevrouw drs. S.S. Bevorderende en belemmerende factoren van twee best practices Hartslag Limburg en Gezonde Wijk Overvecht Mevrouw drs. S.S. Baldewsing Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo

jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo jaarverslag 2011 huisartsenpost hengelo voorwoord In het verslagjaar 2011 hebben we als organisatie een aantal belangrijke kwaliteitsverbeteringen kunnen doorvoeren: de overgang op het nieuwe landelijke

Nadere informatie

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit?

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Een ziekte komt zelden alleen Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Resultaten pilot 2012 Colofon Vilans, 2013 Tekst: Lidewij Vat, Ruth Pel, Hans Vlek, Evianne Wijenberg en Barbara

Nadere informatie

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum.

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum. multidisciplinair kwaliteit jaarrapport Specialismen Patiënt Basiszorg monodisciplinair ambitie Kernziekenhuis Gastvrijheid partners Zorgboulevard Multidisciplinair E Health 2.0 samenwerken Topklinisch

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

een rijdende trein...

een rijdende trein... Jaarverslag 20 ROHA, 13 een rijdende trein... ROHA - regionale organisatie huisartsen amsterdam Inhoud 4x ROHA in 2013 2 Wat zijn de kernpunten in 2013? 3 Wat leveren de ketenprogramma s op? 4 Ketenprogramma

Nadere informatie

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art

Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art Vijf jaar cardiovasculair risicomanagement in Nederland: the state of the art van en voor mensen met een hart- of vaatziekte Voorwoord Samen werken aan een betere aanpak van risicofactoren voor hart-

Nadere informatie

jaarversl JAARVERSL a AG 2010 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost

jaarversl JAARVERSL a AG 2010 HuiSARtSEndiEnSt twente-oost jaarverslag JAARVERSLAG 2010 Huisartsendienst Twente-Oost INHOUDSOPGAVE 2 Ik ben Chantal Kok 30 jaar en al bijna 9 jaar werkzaam bij Huisartsendienst Twente Oost. Daar voel ik me als een vis in het water.

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Duurzaamheid in de zorg JAARVERSLAG 2012

Duurzaamheid in de zorg JAARVERSLAG 2012 Duurzaamheid in de zorg JAARVERSLAG 2012 Colofon Uitgave: Redactie: Vormgeving: Fotografie: ZIO Zorg in Ontwikkeling Ingeborg Wijnands-Hoekstra en Anna Huizing, ZIO R&R Communication Paul Röling, Shutterstock

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2011 is het tweede jaar dat wij, als Raad van Commissarissen (RvC), vorm hebben mogen geven aan onze rol als toezichthouder op het beleid van directie

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Maastricht. Vrouwengezondheidscentrum. Spoorweglaan 9 6221 BS Maastricht Telefoon: 043-3 25 23 19 www.vrouwengezondheidscentrum.

Jaarverslag 2010. Maastricht. Vrouwengezondheidscentrum. Spoorweglaan 9 6221 BS Maastricht Telefoon: 043-3 25 23 19 www.vrouwengezondheidscentrum. Jaarverslag 2010 Vrouwengezondheidscentrum Maastricht Vrouwengezondheidscentrum Spoorweglaan 9 6221 BS Maastricht Telefoon: 043-3 25 23 19 www.vrouwengezondheidscentrum.nu April 2011 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Jaarverslag 2013! !!!! ! " Huisartsenpraktijk Deunisvelt! Zandeveltplein 39! 2692AH s-gravenzande! www.deunisvelt.nl

Jaarverslag 2013! !!!! !  Huisartsenpraktijk Deunisvelt! Zandeveltplein 39! 2692AH s-gravenzande! www.deunisvelt.nl Jaarverslag 2013 " Huisartsenpraktijk Deunisvelt Zandeveltplein 39 2692AH s-gravenzande www.deunisvelt.nl Inhoudsopgave Pagina Inleiding 1 Historie van de praktijk 2 Missie van de praktijk 3 Terugblik

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl

Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl Rapport Stade over kwetsbare gezinnen in Woerden. Aangeboden door Woerden.dichtbij.nl Rapportage Kwetsbare gezinnen Woerden Pagina 1 Stade Advies Kwaliteit van samenleven Pagina 2 Stade Advies BV Rapportage:

Nadere informatie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Jaardocument 2008 1. Voorwoord Voor u ligt het jaardocument over het boekjaar 2008 van de Stichting Curium-LUMC, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met vestigingen in Oegstgeest en Gouda.

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in de. Huisartsenpraktijk. Eindrapportage. Steunpunt Mantelzorg Drenthe. Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen

Mantelzorgondersteuning in de. Huisartsenpraktijk. Eindrapportage. Steunpunt Mantelzorg Drenthe. Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen Steunpunt Mantelzorg Drenthe Het Haagje 131 7902 LE Hoogeveen Telefoon 0522 27 39 25 Internet www.mantelzorg.info en www.jongerenzorgen.nl Mantelzorgondersteuning in de KvK 41020244 Meppel Huisartsenpraktijk

Nadere informatie

Gemeentescan Barendrecht

Gemeentescan Barendrecht Gemeentescan Barendrecht Rotterdam Mei 2014 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Ontwikkelingen in de gezondheidszorg 2 2.1 Landelijke ontwikkelingen 2 2.2 Regionale ontwikkelingen 6 3 Gemeente in beeld 9 3.1 Kenmerken

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie

Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie Zorgconsulent Palliatieve Zorg Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie september 213 Zorgconsulent Palliatieve Zorg Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van

Nadere informatie