8. TREFWOORDENREGISTER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "8. TREFWOORDENREGISTER"

Transcriptie

1 8. TREFWOORDENREGISTER Aanbodfinanciering 18 Aanbodsturing 18 Aardgasbaten 187 Aardgas 122 Actal 39 Administratieve lasten 24, 38 Apparaatsuitgaven 134 Arbeidsaanbod 13, 14, 17 Arbeidsmarkt 13, 16 Arbeidsparticipatie 13, 16, 17, 19 Arbeidsradar 54 Armoedeval 17 Barcelona 21 Basisbedrijvenregister 24 Bedrijfsinvesteringsquote 70 Bedrijfsterreinen 20 Bedrijfsvoering 138 Bedrijventerreinen 72 Beheersing 139 Beleidsevaluatie 7 Besluit Borgstellingsregeling MKB 78 Besluit Subsidies Energieprogramma s (BSE) 94 Besluit Subsidies Exportfinancierings-arrangementen 183 Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie BLOW 99 Borgstellingsregeling 20 Breedband-glasvezelverbindingen 176 Broeikasgassen 15 BSE- Matching 112 BTS/BIT 176 BTS 58 Budgetflexibiliteit 8 Buitenlandse investeringen 81 Bureau I.E. 159 Bureau Industrieel Eigendom 25 Bureau voor de Industriële Eigendom 139 Cardiff-procedure 21, 107 CBS 25, 26 Centraal Bureau voor de Statistiek 131 Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA) 119 Centraal Planbureau 128 Commissie Donner 17 Compensatiebeleid 80 Concurrentiepositie 13, 14, 20 Consumentenbeleid 41 Consumentenmarkttoets 42 Consumentennota 23 Consumentenportaal 42 Consumenten 15, 23 Convenant Benchmarking energie-efficiency 91, 92, 93, 105 CO 101 COVA 185 CPB 13 Crisisbeheersing 117 De Baak 111 Persexemplaar 227

2 De Digitale Delta 62 De Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) 29 Demografische ontwikkelingen 13 Depletiebeleid 123 Derdeninformatie 7 Deregulering 22 Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) 29 Doelfinancieringsprogramma EZ Geo-onderzoek 125 Dreamstart 56 DTe 26 Duurzame Bedrijventerreinen 74 Duurzame economie 14, 15 Duurzame economische groei 78 Duurzame energie 22, 181 E21E 19, 24 EBN 187 E-Commerce Monitor 63 E-commerce 24, 61 Economie, Ecologie en Technologie 58 Economisch beleid 11, 12, 13, 14, 16, 21 Economisch groeivermogen 11, 12, 13, 17, 18, 19 Economische groei 11, 12, 15, 23 Economische structuur 14, 16, 17, 19, 23 Economische veiligheid 117 Economische vernieuwing 13, 16, 23 Economische Voorlichtingsdienst (EVD) 111 Effectbereik 8 EINP 25, 26 Elektriciteitswet 22, 29, 32, 33, 34, 40 Elektronisch loket 24 Emission Reduction Unit Procurement Tender (ERUPT) 102 Energie Investeringsaftrekregeling (EIA) 95, 104 Energie uit afval 99 Energiebeheer Nederland B.V. (EBN) 123 Energie-etikettering 96 Energiemarkten 19, 21 Energiemarkt 22 Energiepremieregeling (EPR) 95 Energierapport 22, 90, 91, 93, 96, 97, 98, 105, 124, 127 Energiesector 21, 22 Energievoorzieningen in de non-profit en bijzondere sectoren (EINP) 95 Energievoorziening 88 Enig Programmerings Documenten 179 EU-convenanten 93 EU-milieusteunkader 90, 94 Europees 14, 18 Europese Raden 18 Europese Unie 20, 21 EVD 150 Exportbrief 21 Exportcontrole 110 Exportinstrumentarium 21 Faillissementswet 20 Fiscale klimaat 14, 19 Fiscale maatregelen 85 Fonds economische structuurversterking 187 Persexemplaar 228

3 Fysieke ruimte 72 Garantiefaciliteit Opkomende Markten (GOM) 113 Gasbaten 123 Gaswet 29, 124, 127 Gedragscode E-commerce 63 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 21 Generieke steun 179 Genomics 24, 26 Gezondheidszorg 14, 15 GigaPort 61 Globale Richtsnoeren 21 Groei van de arbeidsproductiviteit 12, 13, 19 Groeiparagraaf 6 Groencertificaat 33 Groencertificaten 100 Grotestedenbeleid 75 Het MKB in de Digitale Delta 175 ICES 75 ICT-beleid 59 ICT-Competenties 61 ICT-kennispositie 60 ICT 13, 16, 23, 25, 26 IJkwet 43 Impulsbrief 19 Individualisering 14, 16 Industriële eigendomrechten 52 Informatiemaatschappij 62 Informatisering 14 Infrastructuur voor innovatie 49 Innovatie in de markt 56 Innovatiebeleid 18, 23 Innovatief ondernemerschap 55 Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma s 51 Innovatiekracht 46 Innovatieprofiel 47 Innovatie 16, 18, 23, 24 Innovatieve onderzoeksclusters 51 Interdepartementaal Beleidsonderzoek 23 Intermediairs 139 Internationaal is de norm 43, 173 Internationale handel 16 Internationalisering 14 Internationalisering 14, 16 Interne markt 21 Internet 24 Investeringsbesch ermi ngsovereenkomsten 110 Investeringsfaciliteit Opkomende Markten (IFOM) 112 Investeringsklimaat 15 Investors in People 54 IOP 24 Joint Implementation 181 Kabel 15 Kansspelen 43 Kapitaalmarkt 20 Kenniseconomie 14, 15, 16, 19, 20 Kennisoverdracht ondernemers MKB 58 Kennis 12, 14, 15, 16, 19, 23 Persexemplaar 229

4 Klachtenloket Europese markt 108 Klanttevredenheid 142 Kleine velden beleid 123, 124 Kompas voor het Noorden 75 Kyoto 101 Lastenverlichting 18 Leeswijzer 6 Level playing field 80, 112 Liberalisering 19, 21, 22 Life sciences 24 Lissabondoelstelling 48 Lissabon 13, 18, 21 Loonbijstelling 136, 192 Maasvlakte 20 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 15, 20, 21 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 79, 109 Mainport 20 Majeure beleidsmatige mutaties 171 Marin 51 Markt & Overheid 31 Marktimperfecties 14 Marktordening 21, 22 Marktordeningsbeleid 19, 20, 21 Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW) 36 Marktwerking 13, 16, 18, 19, 20, 22 Marktwerkingsbeleid 28 Matchingsprincipe 112 MDW 17, 19, 20, 23 Mededeling over de bedrijfsvoering 139 Mededingingswet 22, 29 Meerjarenafspraken (MJA s 92 MEET 67 Menselijk kapitaal 53 Micro-electronica-stimule ring 61 Midden en kleinbedrijf 24 Mijnbouwklimaat 122, 123, 124, 127 Mijnbouwwet 122, 123 Mijnraad 125 Milieuproblemen 15 Milieu 15, 20 MJA2 92, 93, 105 MKB 25, 26 MVO 15, 20 Naar een nieuwe maatschap 19 Nationaal innovatiesysteem 18, 23 Nationale Contactpunt voor multinationale ondernemingen 110 Near Shore Windpark 97 Nederlands Meet Instituut (NMi) 43 Netwerksectoren 21 Niet-beleidsartikel 134 NMa 22, 25, 26 Novem 25 Nutssectoren 18, 21 NVVP 17 Octrooibeleid 159 Octrooisysteem 52 OECD 18 Persexemplaar 230

5 OESO 14, 18, 21, 110 Oliecrisisbeleid 118 Ondernemerschap en Onderwijs 176 Ondernemerschap 12, 21, 23 Ondernemingsklimaat 13, 14, 16, 17, 18, 19, 26, 69 Onderwijs 15, 16, 17, 18, 23, 24 Ontwikkelingslanden 20 Onvoorzien 136 Openbaar vervoer 21 Ordening 18, 21 Overheidsfinanciën 18 Overzichtsconstructies 9 Personeelsuitgaven 191 Personele uitgaven 9 Platform Versnelling Energie Liberalisering 32 Potentiële economische groei 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 Prijsbijstelling 136, 192 Privatisering 19, 22 Productiefact oren 77 Productiefactoren 12, 15, 17, 18 Productiviteit 15, 18, 22, 23 Programma Economische Samenwerking Projecten (PESP 111 Programma Samenwerking Oost-Europa (PSO) 111 Programma Starters Buitenlandse Markten (PSB) 111 Programma Uitzending Managers (PUM) 111 Projectbureau Duurzame Energie (PDE) 101 Protocol Monitoring Duurzame Energie 96 Prototype Carbon Fund (PCF) 102 PSI 183 PSO-preaccessie 108 PSO-programma 183 Publiek private samenwerkin 83 Publieke belangen en marktordening 35 Publieke belangen 21 Publieke doelstellingen 18 Publieke sector 15 «technologisch onderzoek 15 Raadsformatie voor de Concurrentiekracht 107 R&D 16, 47 Regeling Ondernemerschap en onderwijs 56 Regionaal economisch beleid 75 Regulerende Energiebelasting (REB) 93, 100 Renteoverbruggingsfaciliteit (ROF) 112 Resultaatgericht sturen 138 Resultaatv erantwoordelijkheid 6 Ruimte 12, 15, 17, 18 Ruimtevaartprogramma s 175 Scheepsbouw 179 Schiphol 20 Scholingsimpuls 54 Scholingsmarkt 17 SCP 14 SENO- en GOM faciliteit 183 SENO-faciliteit 113 Senter 141 SER 19 Spoor 15 Persexemplaar 231

6 Staatsschuld 18 Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) 124 Starters 20, 23 Steunpunt Voorgenomen Regelgeving 41 Stichting Technische Wetenschappen 51 Stockholm 13, 18, 21 Structuurfondsen 21 Studiegroep Begrotingsruimte 18 Succesratio missies 115 Succesratio/exp ort-investeringsmultiplier 116 Syntens 58 Systeemverantwoordelijkheid 6 Technische Assistentie-regeling (TA) 111 Technische Commissie Bodembeweging (TCBB) 125 Technologie-instrumentarium 23 Technologische Top Instituten 51 Telecom 21 Tenderregeling Investeringsprogramma s Provincies 74 TenneT 33 Toekomstverkenningen 24 Toerisme 76 TOK 176 TOP 58 Trends 16 Twinning 61 UNCTAD 110 Vennootschapsbelasting 14, 19 Verbeterpunten 7 Verdiepingsbijlage 171 Vergrijzing 13, 14, 16 Verificatieburo Benchmarking Energie (VBE) 92 Verkeerscongestie 15, 17 Verkenning Economische Structuur 14 Verkenning Onderwijs & Onderzoek in Vijno 17 Vraagfinanciering 18 Vraagsturing 16, 18, 23 WAO 13, 17 WBSO 58, 59 Welvaart 11, 15 Werkplancyclus 7 Wet Markt en Overheid 22 Wet Voorraadvorming Aardolieproducten 118 Wetenschappelijk 15, 16 WKK 89, 94 WTO 14, 18, 20 WTO-regels 109 ZBO 139 Persexemplaar 232

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 XIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2004 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Lijst van gebruikte afkortingen

Lijst van gebruikte afkortingen Lijst van gebruikte afkortingen ABP ABW AKW AMA AMVB AMW ANW AOF AOK AOW APB ARBVO AVI s AWBZ AWF AZ BANS BBE BBP BEW BIKK BKWI BKZ BLS BNP BOR BPM BSE BTW BUZA BVE BZK CAO CARDS CBS CDM CDV CEP CFI CJIB

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 400 XIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 1996

Nadere informatie

Kennis als motor Aanbevelingen voor het technologieen wetenschapsbeleid

Kennis als motor Aanbevelingen voor het technologieen wetenschapsbeleid Kennis als motor Aanbevelingen voor het technologieen wetenschapsbeleid Vereniging VNO-NCW De Vereniging VNO-NCW is de grootste centrale ondernemingsorganisatie van Nederland. Zij behartigt de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting. Artikel 14: Energiebeleid 2007-2012 EINDRAPPORTAGE

Beleidsdoorlichting. Artikel 14: Energiebeleid 2007-2012 EINDRAPPORTAGE Beleidsdoorlichting Artikel 14: Energiebeleid 2007-2012 EINDRAPPORTAGE November 2014 2 Beleidsdoorlichting Energiebeleid 2007-2012 Eindrapportage Inhoud Inleiding Hoofdstukken 1. Legitimatie van overheidsingrijpen

Nadere informatie

Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie

Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie Stichting Laka: Documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie De Laka-bibliotheek Dit is een pdf van één van de publicaties in de bibliotheek van Stichting Laka, het in Amsterdam gevestigde documentatie-

Nadere informatie

Partnerschapsovereenkomst Nederland

Partnerschapsovereenkomst Nederland Partnerschapsovereenkomst Nederland 2014-2020 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Europees Sociaal Fonds Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europees Fonds voor Maritieme Zaken en

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting Energiebeleid 2007 t/m 2012

Beleidsdoorlichting Energiebeleid 2007 t/m 2012 Beleidsdoorlichting Energiebeleid 2007 t/m 2012 Amsterdam, september 2014 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Beleidsdoorlichting Energiebeleid 2007 t/m 2012 Evaluatie van artikel 14

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting. Internationaal Ondernemen. Terugkijken met een blik vooruit

Beleidsdoorlichting. Internationaal Ondernemen. Terugkijken met een blik vooruit Beleidsdoorlichting Internationaal Ondernemen Terugkijken met een blik vooruit Nicolette Tiggeloove Christi van Essen Yvonne Prince Jolanda Hessels Maarten Overweel Zoetermeer, 14 december 2009 Dit onderzoek

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005 Ministerie van Economische Zaken Nu voor later Energierapport 2005 Nu voor later Energierapport 2005 Dit rapport is een uitgave van het Ministerie van Economische Zaken Het Energierapport 2005 is op 8

Nadere informatie

Naar een nieuw Operationeel Programma 2014 2020 Investeren en verbinden in Zuid Nederland

Naar een nieuw Operationeel Programma 2014 2020 Investeren en verbinden in Zuid Nederland Naar een nieuw Operationeel Programma 2014 2020 Investeren en verbinden in Zuid Nederland Het Europees regionaal beleid is geen vorm van liefdadigheid, maar een investeringsbeleid. Woorden van Johannes

Nadere informatie

Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid

Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Inhoudsopgave Inleiding 5 Thema 1: Duurzame overheid en andere thema s 7 Thema 2: Duurzame energieproductie

Nadere informatie

Brainport versterkt Nederlandse concurrentiepositie

Brainport versterkt Nederlandse concurrentiepositie Brainport versterkt Nederlandse concurrentiepositie Brainport Monitor 2014 Brainport versterkt Nederlandse concurrentiepositie - 1 Colofon Copyright 2014 Brainport Development De Brainport Monitor is een

Nadere informatie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie Energie in Beweging Advies Topsector Energie Inhoudsopgave Essenties van dit advies... 1 Inleiding... 1 De energiesector... 2 Visie... 2 Huidige energiemarkt... 2 Knelpunten en gewenste ontwikkelingen...

Nadere informatie

Trend- en SWOT-analyse provincie Utrecht

Trend- en SWOT-analyse provincie Utrecht Trend- en SWOT-analyse provincie Utrecht High Voltage Engineering, Amersfoort EBU Economic Board Utrecht Omgevingstrends Trends, scenario s en opgaven voor de provincie Utrecht kunnen leiden tot economische

Nadere informatie

Met hoofdkantoren naar de top

Met hoofdkantoren naar de top Met hoofdkantoren naar de top Actie-agenda ter versterking van het vestigingsklimaat, de acquisitie en het behoud van internationale bedrijven en talenten Actie-agenda opgesteld door het Topteam Hoofdkantoren

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland

Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland Operationeel Programma EFRO 2014 2020 Oost-Nederland Januari 2014 Versie voor SFC Versie sfc 1 1. Bijdrage Operationeel Programma aan Europe2020 1.1 Strategie van het OP om bij te dragen aan het realiseren

Nadere informatie

Nederland krijgt nieuwe energie

Nederland krijgt nieuwe energie Nederland krijgt nieuwe energie voor welvaart en welzijn in de 21 e eeuw Een partijoverstijgend voorstel voor een Deltaplan Nieuwe Energie CDA Duurzaamheidsberaad D66 Platform Duurzame Ontwikkeling PvdA

Nadere informatie

Werken aan de innovaties van de toekomst

Werken aan de innovaties van de toekomst Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Postbus 93144 2509 AC Den Haag T +31 (0) 88 602 5452 www.agentschapnl.nl Rijksoverheid December 2010 Publicatie-nr. 3IPJR1002 Fotograaf

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66

Verkiezingsprogramma D66 voor de Tweede Kamer 2012 / 2017. En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 En nu vooruit D66 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 04 Inleiding 28 Gezondheid 50 Vrijheid door recht 06 Nieuwe welvaart 08 Nieuwe groei 10 De kansen van een groene, duurzame economie 11 Oneindige

Nadere informatie

Agentschap NL januari 2013

Agentschap NL januari 2013 g mele d. eren oordeel ende e gegeling sfschrijving en nogramma. en op gend p. Ook kelijk iness men lijst epen. oordeel nt n euro. estering; elorganidernemers ele elijk te ederland. ogramma eproductie)

Nadere informatie

Colofon/ Identificatie. Operationeel Programma Zuid-Nederland 2007-2013. Jaarlijks verslag over de uitvoering

Colofon/ Identificatie. Operationeel Programma Zuid-Nederland 2007-2013. Jaarlijks verslag over de uitvoering Jaarverslag 2014 Colofon/ Identificatie Dit is een uitgave van Stimulus Programmamanagement namens de Beheersautoriteit provincie Noord-Brabant. Copyright 2015 Mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds

Nadere informatie

Brainport 2020 TOP ECONOMY, SMART SOCIETY SAMENVATTING VISIE, STRATEGIE EN URGENTIEPROGRAMMA

Brainport 2020 TOP ECONOMY, SMART SOCIETY SAMENVATTING VISIE, STRATEGIE EN URGENTIEPROGRAMMA Brainport 2020 TOP ECONOMY, SMART SOCIETY SAMENVATTING VISIE, STRATEGIE EN URGENTIEPROGRAMMA AIRPORT SEAPORT BRAINPORT 2020 2 - Brainport 2020 Samenvatting Brainport 2020 BRAINPORT 2020: TOP ECONOMY, SMART

Nadere informatie

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Samenvatting Deze Agenda Duurzaamheid zet uiteen wat de kabinetsinzet is om de samenleving te verduurzamen en geeft aan wat de speerpunten

Nadere informatie

Splitsing in de energiesector

Splitsing in de energiesector Splitsing in de energiesector Een verdeeld of onverdeeld succes? 8 oktober 2013 Inhoudsopgave Lijst figuren 3 Managementsamenvatting 4 1. Inleiding 9 1.1. Achtergrond en vraagstelling onderzoek 9 1.2.

Nadere informatie

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 ENERGIERAPPORT 1999 15 november 1999 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Het Decor 1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 Hoofdstuk 2: Energie, een zekere voorziening 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Brainport 2020. top economy, smart society. Samenvatting. Visie, strategie en urgentieprogramma

Brainport 2020. top economy, smart society. Samenvatting. Visie, strategie en urgentieprogramma Brainport 2020 top economy, smart society Samenvatting Visie, strategie en urgentieprogramma AIRPORT SEAPORT BRAINPORT 2020 2 - Brainport 2020 Samenvatting Brainport 2020 Brainport 2020: Top Economy, Smart

Nadere informatie