8. TREFWOORDENREGISTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "8. TREFWOORDENREGISTER"

Transcriptie

1 8. TREFWOORDENREGISTER Aanbodfinanciering 18 Aanbodsturing 18 Aardgasbaten 187 Aardgas 122 Actal 39 Administratieve lasten 24, 38 Apparaatsuitgaven 134 Arbeidsaanbod 13, 14, 17 Arbeidsmarkt 13, 16 Arbeidsparticipatie 13, 16, 17, 19 Arbeidsradar 54 Armoedeval 17 Barcelona 21 Basisbedrijvenregister 24 Bedrijfsinvesteringsquote 70 Bedrijfsterreinen 20 Bedrijfsvoering 138 Bedrijventerreinen 72 Beheersing 139 Beleidsevaluatie 7 Besluit Borgstellingsregeling MKB 78 Besluit Subsidies Energieprogramma s (BSE) 94 Besluit Subsidies Exportfinancierings-arrangementen 183 Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie BLOW 99 Borgstellingsregeling 20 Breedband-glasvezelverbindingen 176 Broeikasgassen 15 BSE- Matching 112 BTS/BIT 176 BTS 58 Budgetflexibiliteit 8 Buitenlandse investeringen 81 Bureau I.E. 159 Bureau Industrieel Eigendom 25 Bureau voor de Industriële Eigendom 139 Cardiff-procedure 21, 107 CBS 25, 26 Centraal Bureau voor de Statistiek 131 Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA) 119 Centraal Planbureau 128 Commissie Donner 17 Compensatiebeleid 80 Concurrentiepositie 13, 14, 20 Consumentenbeleid 41 Consumentenmarkttoets 42 Consumentennota 23 Consumentenportaal 42 Consumenten 15, 23 Convenant Benchmarking energie-efficiency 91, 92, 93, 105 CO 101 COVA 185 CPB 13 Crisisbeheersing 117 De Baak 111 Persexemplaar 227

2 De Digitale Delta 62 De Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) 29 Demografische ontwikkelingen 13 Depletiebeleid 123 Derdeninformatie 7 Deregulering 22 Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) 29 Doelfinancieringsprogramma EZ Geo-onderzoek 125 Dreamstart 56 DTe 26 Duurzame Bedrijventerreinen 74 Duurzame economie 14, 15 Duurzame economische groei 78 Duurzame energie 22, 181 E21E 19, 24 EBN 187 E-Commerce Monitor 63 E-commerce 24, 61 Economie, Ecologie en Technologie 58 Economisch beleid 11, 12, 13, 14, 16, 21 Economisch groeivermogen 11, 12, 13, 17, 18, 19 Economische groei 11, 12, 15, 23 Economische structuur 14, 16, 17, 19, 23 Economische veiligheid 117 Economische vernieuwing 13, 16, 23 Economische Voorlichtingsdienst (EVD) 111 Effectbereik 8 EINP 25, 26 Elektriciteitswet 22, 29, 32, 33, 34, 40 Elektronisch loket 24 Emission Reduction Unit Procurement Tender (ERUPT) 102 Energie Investeringsaftrekregeling (EIA) 95, 104 Energie uit afval 99 Energiebeheer Nederland B.V. (EBN) 123 Energie-etikettering 96 Energiemarkten 19, 21 Energiemarkt 22 Energiepremieregeling (EPR) 95 Energierapport 22, 90, 91, 93, 96, 97, 98, 105, 124, 127 Energiesector 21, 22 Energievoorzieningen in de non-profit en bijzondere sectoren (EINP) 95 Energievoorziening 88 Enig Programmerings Documenten 179 EU-convenanten 93 EU-milieusteunkader 90, 94 Europees 14, 18 Europese Raden 18 Europese Unie 20, 21 EVD 150 Exportbrief 21 Exportcontrole 110 Exportinstrumentarium 21 Faillissementswet 20 Fiscale klimaat 14, 19 Fiscale maatregelen 85 Fonds economische structuurversterking 187 Persexemplaar 228

3 Fysieke ruimte 72 Garantiefaciliteit Opkomende Markten (GOM) 113 Gasbaten 123 Gaswet 29, 124, 127 Gedragscode E-commerce 63 Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 21 Generieke steun 179 Genomics 24, 26 Gezondheidszorg 14, 15 GigaPort 61 Globale Richtsnoeren 21 Groei van de arbeidsproductiviteit 12, 13, 19 Groeiparagraaf 6 Groencertificaat 33 Groencertificaten 100 Grotestedenbeleid 75 Het MKB in de Digitale Delta 175 ICES 75 ICT-beleid 59 ICT-Competenties 61 ICT-kennispositie 60 ICT 13, 16, 23, 25, 26 IJkwet 43 Impulsbrief 19 Individualisering 14, 16 Industriële eigendomrechten 52 Informatiemaatschappij 62 Informatisering 14 Infrastructuur voor innovatie 49 Innovatie in de markt 56 Innovatiebeleid 18, 23 Innovatief ondernemerschap 55 Innovatiegerichte Onderzoeksprogramma s 51 Innovatiekracht 46 Innovatieprofiel 47 Innovatie 16, 18, 23, 24 Innovatieve onderzoeksclusters 51 Interdepartementaal Beleidsonderzoek 23 Intermediairs 139 Internationaal is de norm 43, 173 Internationale handel 16 Internationalisering 14 Internationalisering 14, 16 Interne markt 21 Internet 24 Investeringsbesch ermi ngsovereenkomsten 110 Investeringsfaciliteit Opkomende Markten (IFOM) 112 Investeringsklimaat 15 Investors in People 54 IOP 24 Joint Implementation 181 Kabel 15 Kansspelen 43 Kapitaalmarkt 20 Kenniseconomie 14, 15, 16, 19, 20 Kennisoverdracht ondernemers MKB 58 Kennis 12, 14, 15, 16, 19, 23 Persexemplaar 229

4 Klachtenloket Europese markt 108 Klanttevredenheid 142 Kleine velden beleid 123, 124 Kompas voor het Noorden 75 Kyoto 101 Lastenverlichting 18 Leeswijzer 6 Level playing field 80, 112 Liberalisering 19, 21, 22 Life sciences 24 Lissabondoelstelling 48 Lissabon 13, 18, 21 Loonbijstelling 136, 192 Maasvlakte 20 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 15, 20, 21 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 79, 109 Mainport 20 Majeure beleidsmatige mutaties 171 Marin 51 Markt & Overheid 31 Marktimperfecties 14 Marktordening 21, 22 Marktordeningsbeleid 19, 20, 21 Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW) 36 Marktwerking 13, 16, 18, 19, 20, 22 Marktwerkingsbeleid 28 Matchingsprincipe 112 MDW 17, 19, 20, 23 Mededeling over de bedrijfsvoering 139 Mededingingswet 22, 29 Meerjarenafspraken (MJA s 92 MEET 67 Menselijk kapitaal 53 Micro-electronica-stimule ring 61 Midden en kleinbedrijf 24 Mijnbouwklimaat 122, 123, 124, 127 Mijnbouwwet 122, 123 Mijnraad 125 Milieuproblemen 15 Milieu 15, 20 MJA2 92, 93, 105 MKB 25, 26 MVO 15, 20 Naar een nieuwe maatschap 19 Nationaal innovatiesysteem 18, 23 Nationale Contactpunt voor multinationale ondernemingen 110 Near Shore Windpark 97 Nederlands Meet Instituut (NMi) 43 Netwerksectoren 21 Niet-beleidsartikel 134 NMa 22, 25, 26 Novem 25 Nutssectoren 18, 21 NVVP 17 Octrooibeleid 159 Octrooisysteem 52 OECD 18 Persexemplaar 230

5 OESO 14, 18, 21, 110 Oliecrisisbeleid 118 Ondernemerschap en Onderwijs 176 Ondernemerschap 12, 21, 23 Ondernemingsklimaat 13, 14, 16, 17, 18, 19, 26, 69 Onderwijs 15, 16, 17, 18, 23, 24 Ontwikkelingslanden 20 Onvoorzien 136 Openbaar vervoer 21 Ordening 18, 21 Overheidsfinanciën 18 Overzichtsconstructies 9 Personeelsuitgaven 191 Personele uitgaven 9 Platform Versnelling Energie Liberalisering 32 Potentiële economische groei 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 Prijsbijstelling 136, 192 Privatisering 19, 22 Productiefact oren 77 Productiefactoren 12, 15, 17, 18 Productiviteit 15, 18, 22, 23 Programma Economische Samenwerking Projecten (PESP 111 Programma Samenwerking Oost-Europa (PSO) 111 Programma Starters Buitenlandse Markten (PSB) 111 Programma Uitzending Managers (PUM) 111 Projectbureau Duurzame Energie (PDE) 101 Protocol Monitoring Duurzame Energie 96 Prototype Carbon Fund (PCF) 102 PSI 183 PSO-preaccessie 108 PSO-programma 183 Publiek private samenwerkin 83 Publieke belangen en marktordening 35 Publieke belangen 21 Publieke doelstellingen 18 Publieke sector 15 «technologisch onderzoek 15 Raadsformatie voor de Concurrentiekracht 107 R&D 16, 47 Regeling Ondernemerschap en onderwijs 56 Regionaal economisch beleid 75 Regulerende Energiebelasting (REB) 93, 100 Renteoverbruggingsfaciliteit (ROF) 112 Resultaatgericht sturen 138 Resultaatv erantwoordelijkheid 6 Ruimte 12, 15, 17, 18 Ruimtevaartprogramma s 175 Scheepsbouw 179 Schiphol 20 Scholingsimpuls 54 Scholingsmarkt 17 SCP 14 SENO- en GOM faciliteit 183 SENO-faciliteit 113 Senter 141 SER 19 Spoor 15 Persexemplaar 231

6 Staatsschuld 18 Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) 124 Starters 20, 23 Steunpunt Voorgenomen Regelgeving 41 Stichting Technische Wetenschappen 51 Stockholm 13, 18, 21 Structuurfondsen 21 Studiegroep Begrotingsruimte 18 Succesratio missies 115 Succesratio/exp ort-investeringsmultiplier 116 Syntens 58 Systeemverantwoordelijkheid 6 Technische Assistentie-regeling (TA) 111 Technische Commissie Bodembeweging (TCBB) 125 Technologie-instrumentarium 23 Technologische Top Instituten 51 Telecom 21 Tenderregeling Investeringsprogramma s Provincies 74 TenneT 33 Toekomstverkenningen 24 Toerisme 76 TOK 176 TOP 58 Trends 16 Twinning 61 UNCTAD 110 Vennootschapsbelasting 14, 19 Verbeterpunten 7 Verdiepingsbijlage 171 Vergrijzing 13, 14, 16 Verificatieburo Benchmarking Energie (VBE) 92 Verkeerscongestie 15, 17 Verkenning Economische Structuur 14 Verkenning Onderwijs & Onderzoek in Vijno 17 Vraagfinanciering 18 Vraagsturing 16, 18, 23 WAO 13, 17 WBSO 58, 59 Welvaart 11, 15 Werkplancyclus 7 Wet Markt en Overheid 22 Wet Voorraadvorming Aardolieproducten 118 Wetenschappelijk 15, 16 WKK 89, 94 WTO 14, 18, 20 WTO-regels 109 ZBO 139 Persexemplaar 232

2. HET BELEID 2.1 DE BELEIDSAGENDA Inleiding

2. HET BELEID 2.1 DE BELEIDSAGENDA Inleiding 2. HET BELEID 2.1 DE BELEIDSAGENDA 2.1.1 Inleiding Om de welvaart van de burgers te verhogen en onze maatschappelijke doelstellingen te verwezenlijken is economische groei nodig. De centrale doelstelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 191 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 1995 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 137 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2001 (wijziging

Nadere informatie

vra2001ez.009 Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2002

vra2001ez.009 Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2002 vra2001ez.009 Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2002 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Economische Zaken,

Nadere informatie

5. DE VERDIEPINGSBIJLAGE

5. DE VERDIEPINGSBIJLAGE 5. DE VERDIEPINGSBIJLAGE In deze verdiepingsbijlage bij de EZ-begroting 2002 vindt u per beleidsartikel een toelichting op de majeure beleidsmatige mutaties, voorzover deze niet reeds zijn opgenomen in

Nadere informatie

TOETS OP HET CONCUR RENTIE VERMOGEN

TOETS OP HET CONCUR RENTIE VERMOGEN TOETS OP HET CONCUR RENTIE VERMOGEN.14.4.19.5.0.5.3.benchmarken om te groeien.15.14.15.13.9.5.0.23.15.18.4.20.0.7.5.13.5.20.5.14.1.0.13.5.20.8.15.4.9.5.11.0.5.14.0.4.15.5.12.19.20.5.12.12.9.14.7.0.22.1.14.0.8.5.20.0.2.5.14.3.8.13.1.18.11.5.14.0.26.9.10.14.0.15.14.7.5.23.9.10.26.9.7.4..0.18.1.14.4.22.15.15.18.23.1.1.18.4.5.14.0.22.15.15.18.0.5.3.15.14.15.13.9.19.3.8.5.0.2.5.4.18.9.10.22.9.7.8.5.9.4.0.28.9.14.19.20.9.20.21.20.9.5.19.29.0.18.5.7.21.12.5.18.9.14.7.29.0.5.20.3..28.0.9.14.0.5.5.14.0.7.18.15.5.16.0.22.1.14.0.2.5.14.3.8.13.1.18.11.12.1.14.4.5.14.0.23.15.18.4.5.14.0.13.5.20.0.5.12.11.1.1.18.0.22.5.18.7.5.12.5.11.5.14.29.0.13.5.20.0.1.

Nadere informatie

9. LIJST MET AFKORTINGEN

9. LIJST MET AFKORTINGEN 9. LIJST MET AFKORTINGEN ACTAL ACTS ADSL AIVD AM ANWB APX ASEM ASPECT AVI AWBZ AWT B4 BBMKB BBP BIE BLM BLOW BMB BMW BNP BSE BSE BTMB BTMW BUZA/OS BZK CBb CBS CD FEZ CDIU CDM CEC CEP CIC CIS CMT CoP COVA

Nadere informatie

Een Duurzaam Nederlands Energiebeleid?

Een Duurzaam Nederlands Energiebeleid? Een Duurzaam Nederlands Energiebeleid? "Dutch energy policy; Part 1: Which priorities for renewable energy? 6e Energy Economics Policy Seminar CPB, Tilec, EZ en NMa 7 december 2010 Aad Correljé TU Delft

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2001

Nadere informatie

Beleidsartikelen. 4.0 Grafieken

Beleidsartikelen. 4.0 Grafieken 4 DOELMATIGE EN DUURZAME ENERGIEHUISHOUDING Onderdelen toelichting 4.0 Grafieken 4.1 Algemene doelstelling 4.2 Operationele doelstellingen 4.2.1 Voorzieningszekerheid 4.2.2 Energie-efficiëntie 4.2.3 Duurzame

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 880 Jaarverslagen over het jaar 2002 Nr. 28 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (XIII) Aangeboden 21 mei 2003 KST66894 0203tkkst28880-28

Nadere informatie

Bijlage E: samenvatting convenanten energie efficiency

Bijlage E: samenvatting convenanten energie efficiency Bijlage E: samenvatting convenanten energie efficiency 1. Het Convenant Benchmarking energie efficiency Op 6 juli 1999 sloot de Nederlandse overheid met de industrie het Convenant Benchmarking energieefficiency.

Nadere informatie

Financieringsinstrumentarium

Financieringsinstrumentarium Financieringsinstrumentarium NL EVD Internationaal Jane de Jong-Aerts 21 december 2011 NL EVD Internationaal stimuleert internationaal en een positieve beeldvorming van Nederland in het buitenland. 2 Belangrijkste

Nadere informatie

Toekomst Europese programma s. Ivka Orbon Commissie Europa 13 oktober 2006

Toekomst Europese programma s. Ivka Orbon Commissie Europa 13 oktober 2006 Toekomst Europese programma s Ivka Orbon Commissie Europa 13 oktober 2006 Inhoud - Operationeel Programma Zuid (doelstelling 2, EFRO) - Stand van zaken andere Europese programma s: - Doelstelling 3, grensoverschrijdende

Nadere informatie

subsidy house Villapark 7/8 3051 BP Rotterdam +31-(0)10-2189743

subsidy house Villapark 7/8 3051 BP Rotterdam +31-(0)10-2189743 Om als bedrijf concurrerend te blijven is het van belang voortdurend te ontwikkelen. Hierbij is het betreden van nieuwe markten, samenwerken met andere bedrijven en investeren vaak noodzakelijk. Dergelijke

Nadere informatie

2.2 DE BELEIDSARTIKELEN 1 WERKING VAN DE BINNENLANDSE MARKTEN. 1.0 Grafieken

2.2 DE BELEIDSARTIKELEN 1 WERKING VAN DE BINNENLANDSE MARKTEN. 1.0 Grafieken 2.2 DE BELEIDSARTIKELEN 1 WERKING VAN DE BINNENLANDSE MARKTEN Onderdelen toelichting 1.0 Grafieken 1.1 Algemene doelstelling 1.2 Operationele doelstellingen 1.2.1 Het bevorderen van concurrentie 1.2.2

Nadere informatie

Creëren van een innovatief Europa Verslag van de Onafhankelijke Expertengroep inzake O&O en innovatie, aangesteld na de top van Hampton Court

Creëren van een innovatief Europa Verslag van de Onafhankelijke Expertengroep inzake O&O en innovatie, aangesteld na de top van Hampton Court Creëren van een innovatief Europa Verslag van de Onafhankelijke Expertengroep inzake O&O en innovatie, aangesteld na de top van Hampton Court SAMENVATTING Januari 2006 Het volledige verslag is beschikbaar

Nadere informatie

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling ICT in Drenthe: een economische kijk Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 22 februari 2005, kenmerk 5.3/2005001126,

Nadere informatie

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB High Tech Systems & Materials Life Sciences & Health Agro-Food Logistiek BEDRIJVEN Water Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB Creatieve Industrie Energie Meer geld en betere dienstverlening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar

Nadere informatie

Onderzoek naar het gevoerde kabinetsbeleid. September 2016

Onderzoek naar het gevoerde kabinetsbeleid. September 2016 Onderzoek naar het gevoerde kabinetsbeleid September 2016 Samenvatting - Middenbedrijf geeft gevoerde kabinetsbeleid een ruime voldoende Nederlandse middelgrote en kleine bedrijven zijn in het algemeen

Nadere informatie

Feiten en cijfers Agentschap NL. Augustus 2012

Feiten en cijfers Agentschap NL. Augustus 2012 Feiten en cijfers Augustus 2012 Deze brochure is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan deze brochure en de daarin opgenomen voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. is niet aansprakelijk voor

Nadere informatie

2.2 DE BELEIDSARTIKELEN 1 WERKING VAN DE BINNENLANDSE MARKTEN

2.2 DE BELEIDSARTIKELEN 1 WERKING VAN DE BINNENLANDSE MARKTEN 2.2 DE BELEIDSARTIKELEN 1 WERKING VAN DE BINNENLANDSE MARKTEN Onderdelen toelichting 1.1 Algemene doelstelling 1.2 Operationele doelstellingen 1.2.1 Tegengaan concurrentieverstoringen 1.2.2 Bevorderen

Nadere informatie

2. HET BELEID 2.1 BELEIDSAGENDA

2. HET BELEID 2.1 BELEIDSAGENDA 2. HET BELEID 2.1 BELEIDSAGENDA Inleiding De huidige problemen van de Nederlandse economie zijn niet alleen conjunctureel, maar in belangrijke mate structureel van aard. Nog meer dan voorheen moet het

Nadere informatie

Kabinetsstandpunt Joint Employment Report 2004

Kabinetsstandpunt Joint Employment Report 2004 Kabinetsstandpunt Joint Employment Report 2004 Inleiding De Lidstaten van de Europese Unie hebben in Luxemburg in 1997 de Europese Werkgelegenheidsstrategie afgesproken om de doelstellingen op het gebied

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Overzicht (nieuwe) subsidiemogelijkheden Noordoost-Fryslân

Overzicht (nieuwe) subsidiemogelijkheden Noordoost-Fryslân Overzicht (nieuwe) subsidiemogelijkheden Noordoost-Fryslân Inleiding Eind vorig jaar/begin dit jaar zijn er weer een aantal nieuwe subsidieregelingen beschikbaar gekomen. Voor ondernemers maar ook voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 200 XIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2004 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Minister van Economische Zaken

Minister van Economische Zaken Aan de Voorzitter van de Sociaal-Economische Raad De heer H.H.F. Wijffels Bezuidenhoutseweg 60 2594 AW DEN HAAG Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 1 c ren op

Nadere informatie

Subsidies in de regio

Subsidies in de regio Subsidies in de regio Noord Nederland Subsidies in de regio -- Noord-Nederland Om bepaalde regio s binnen Nederland direct of indirect te versterken zijn er verschillende regionale, nationale en Europese

Nadere informatie

WIJ WILLEN SAMEN MET U INNOVEREN

WIJ WILLEN SAMEN MET U INNOVEREN WIJ WILLEN SAMEN MET U INNOVEREN Wanneer wij als DB&P de belofte uitspreken om samen met u te innoveren, dan valt of staat dat met de kennis en kwaliteit van ons team. Wij nemen de aanvraag en optimalisering

Nadere informatie

Publiek gefinancierd energieonderzoek In opdracht van het ministerie van Economische Zaken

Publiek gefinancierd energieonderzoek In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Publiek gefinancierd energieonderzoek In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Inleiding Jaarlijks brengt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

1090800001DB&P-Brochure_Rechthoek2.3.indd 1

1090800001DB&P-Brochure_Rechthoek2.3.indd 1 1090800001DB&P-Brochure_Rechthoek2.3.indd 1 12-09-14 15:30 WIJ WILLEN SAMEN MET U INNOVEREN Wanneer wij als DB&P de belofte uitspreken om samen met u te innoveren, dan valt of staat dat met de kennis en

Nadere informatie

Ondernemingsfinanciering

Ondernemingsfinanciering Een beknopt overzicht van de financieringsmogelijkheden die de overheid u kan bieden. Ondernemingsfinanciering Introductie Als ondernemer moet u snel en eenvoudig kunnen zien hoe de overheid kan helpen

Nadere informatie

Een visie op Economie

Een visie op Economie Een visie op Economie Beleidsnota economie 2009-2014 Derrick Gosselin Kabinet Minister President Inhoud beleidsnota 1. Omgevingsanalyse 2. Beleidsvisie 3. Strategische doelstellingen 4. Efficiënte en effectieve

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 2365 23 december 2008 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 8 december 2008, nr. WJZ/8184558, houdende vaststelling

Nadere informatie

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland BIObased logistiek maintenance hightech systems agrofood overheden RIS3 innovatiebevordering duurzaamheid schone energie welzijn samenwerking gezondheid

Nadere informatie

ER Investeren in energie, keuzes voor de toekomst

ER Investeren in energie, keuzes voor de toekomst ER Investeren in energie, keuzes voor de toekomst Energierapport 2002 ER Investeren in energie, keuzes voor de toekomst ER 2002 Investeren in energie, keuzes voor de toekomst Energierapport 2002 Ministerie

Nadere informatie

Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020. Bijlage Succesvolle watertechnologieprojecten

Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020. Bijlage Succesvolle watertechnologieprojecten Uitvoeringskader Watertechnologie 2014-2020 Bijlage Succesvolle watertechnologieprojecten Overzicht succesvolle waterprojecten Vanaf 2000 wordt in Fryslân gewerkt aan de ontwikkeling van het watertechnologiecluster

Nadere informatie

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering Berry Roelofs Principal Consultant Utrecht, 17 december 2015 Goede uitgangssituatie, maar Nederland doet het goed 16 e economie van

Nadere informatie

Publiek of privaat: het normatieve kader

Publiek of privaat: het normatieve kader drs. G.J. van Loef Inleiding: het normatieve kader De discussie over marktwerking en privatisering is in hoge mate een politieke-, waar tegenstrijdige opvattingen bestaan over wat publieke verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Subsidies in de medische sector. Subsidieadviesbureau Raad & Daad Louis Ouwerkerk Vincent Klaarenbeek

Subsidies in de medische sector. Subsidieadviesbureau Raad & Daad Louis Ouwerkerk Vincent Klaarenbeek Subsidies in de medische sector Subsidieadviesbureau Raad & Daad Louis Ouwerkerk Vincent Klaarenbeek Agenda Vraag consortiumleden Start subsidies Samenwerking EU/SA Ontwikkelingen personeel en arbeid Regionale

Nadere informatie

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid

Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Griffie Commissie Economie, Mobiliteit en Grote Stedenbeleid Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1258251 Behandelend ambtenaar : T.M.J. van de Schoot Directie/afdeling : Economie en Mobiliteit

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Cleantech Markt Nederland 2008

Cleantech Markt Nederland 2008 Cleantech Markt Nederland 2008 Baken Adviesgroep November 2008 Laurens van Graafeiland 06 285 65 175 1 Definitie en drivers van cleantech 1.1. Inleiding Cleantech is een nieuwe markt. Sinds 2000 heeft

Nadere informatie

Bijlage C4 Beschrijving Deelnemende aanbestedende diensten perceel 4

Bijlage C4 Beschrijving Deelnemende aanbestedende diensten perceel 4 Bijlage C4 Beschrijving Deelnemende aanbestedende diensten perceel 4 Aanbesteding Inhuur Flexibele Arbeidskrachten op basis van een Uitzendovereenkomst ten behoeve van Deelnemende aanbestedende diensten

Nadere informatie

Innovatie-instrumenten voor bedrijven in Nederland. Naar de top! Ino Ostendorf MT-lid directie Innovatie & Kennis

Innovatie-instrumenten voor bedrijven in Nederland. Naar de top! Ino Ostendorf MT-lid directie Innovatie & Kennis Innovatie-instrumenten voor bedrijven in Nederland Naar de top! Ino Ostendorf MT-lid directie Innovatie & Kennis Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Innovatie-instrumenten voor bedrijven

Nadere informatie

PAKKET ENERGIE-UNIE BIJLAGE STAPPENPLAN VOOR DE ENERGIE-UNIE. bij de

PAKKET ENERGIE-UNIE BIJLAGE STAPPENPLAN VOOR DE ENERGIE-UNIE. bij de EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 PAKKET ENERGIE-UNIE BIJLAGE STAPPENPLAN VOOR DE ENERGIE-UNIE bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Effectiviteit en Coherentie Afdeling Kwaliteit van de Hulp Postbus 20061 2500 EB Den Haag Nederland www.minbuza.nl

Nadere informatie

Innovatie De ontbrekende regionale dimensie

Innovatie De ontbrekende regionale dimensie Innovatie zal meer dan beheerste loonkostenontwikkeling die het poldermodel succesvol maakte de sleutel worden voor economische groei. Er is een duidelijk positieve relatie tussen innovatie en de ontwikkeling

Nadere informatie

Publiek gefinancierd energieonderzoek In opdracht van het ministerie van Economische Zaken

Publiek gefinancierd energieonderzoek In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Publiek gefinancierd energieonderzoek 2016 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken Inleiding Jaarlijks brengt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in opdracht van het ministerie

Nadere informatie

SURINAME ALS MULTINATIONAL

SURINAME ALS MULTINATIONAL SURINAME ALS MULTINATIONAL LET US WORK TOGETHER Globalisatie Duurzaam en Ondernemen Grace Boldewijn Eigenaar BoCari Holding group Europese Zakenvrouw 2002/2003 Columnist Financieel dagblad Microfinanciering

Nadere informatie

Workshop Ruimte voor verbeelding. ICTU / GBO 9 april 2009

Workshop Ruimte voor verbeelding. ICTU / GBO 9 april 2009 Workshop Ruimte voor verbeelding ICTU / GBO 9 april 2009 Aanleiding Programma Kabinet neemt toegenomen administratieve lasten en regeldruk van ondernemers serieus Er zijn diverse overheidsacties in het

Nadere informatie

Digitale Implementatie Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei

Digitale Implementatie Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei Digitale Implementatie Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei Nicole Kroon Directeur directie Regeldruk & ICT-beleid ibestuur congres 26 januari 2011 Waarom doen we het? ICT biedt kansen voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 600 XIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 1998

Nadere informatie

Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota

Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota Inhoud 1. Samenvatting Miljoenennota en Troonrede 2. Advies Raad van State 3. Budgettair beleid per Ministerie 4. Vervolg 2016 Samenvatting Miljoenennota

Nadere informatie

Subsidies voor personeel

Subsidies voor personeel Subsidies voor personeel Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen, heeft de overheid een groot aantal maatregelen getroffen. De meest toegepaste regelingen en subsidies voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 406 Nota «De Kenniseconomie in zicht» Nr. 2 NOTA DE KENNISECONOMIE IN ZICHT DE NEDERLANDSE INVULLING VAN DE «LISSABON-AGENDA» VOOR 2001 1. Inleiding

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag Sociaal-Economische Raad T.a.v. de heer dr. A.H.G. Rinnooy Kan, voorzitter Bezuidenhoutseweg 60 2594 AW 's-gravenhage Directoraat-generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 147 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

2 BEVORDEREN VAN INNOVATIEKRACHT. 2.0 Grafieken

2 BEVORDEREN VAN INNOVATIEKRACHT. 2.0 Grafieken 2 BEVORDEREN VAN INNOVATIEKRACHT Onderdelen toelichting 2.0 Grafieken 2.1 Algemene doelstelling 2.2 Operationele doelstellingen 2.2.1 Infrastructuur voor innovatie 2.2.2 Innovatie in de markt 2.3 Budgettaire

Nadere informatie

De grootste knelpunten van MKB- en technologiebedrijven

De grootste knelpunten van MKB- en technologiebedrijven M200805 De grootste knelpunten van MKB- en technologiebedrijven drs. N.G.L. Timmermans Zoetermeer, juli 2008 Administratieve lasten grootste knelpunt van MKB-bedrijven Veel overheidsbeleid ter stimulering

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Eindverslag EFRO-programma GO 2007-2013 Portefeuillehouder: M. Scheffer Kerntaak/plandoel: Economie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23199 21 december 2011 Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 13 december 2011, nr.

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 7 8 Samenvatting Sociaal-economische beleidsagenda voor Europa 2010-2020 Het kabinet heeft de SER twee adviesvragen voorgelegd: een vraag over de Lissabon-strategie na 2010 en een vraag over de Europese

Nadere informatie

Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma

Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma D66 staat garant voor een solide financieel beleid, dat ruimte biedt voor investeringen in de kwaliteit van de samenleving en economische dynamiek. Het verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Inleiding op businessmodellen en mogelijke ondersteuning door Agentschap Ondernemen. Bernard De Potter Agentschap Ondernemen 4 december 2014

Inleiding op businessmodellen en mogelijke ondersteuning door Agentschap Ondernemen. Bernard De Potter Agentschap Ondernemen 4 december 2014 Inleiding op businessmodellen en mogelijke ondersteuning door Agentschap Ondernemen Bernard De Potter Agentschap Ondernemen 4 december 2014 Groene economie Wat? welvaartscreatieproces welzijnsverhoging

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland 2 Europees stimuleringsprogramma versterkt positie Oost-Nederland Let s GO Gelderland en Overijssel toonaangevend in innovatie Oost-Nederland is een

Nadere informatie

WKK: de energiebesparingtechnologie bij uitstek!

WKK: de energiebesparingtechnologie bij uitstek! WKK: de energiebesparingtechnologie bij uitstek! Deze notitie belicht puntsgewijs de grote rol van WKK bij energiebesparing/emissiereductie. Achtereenvolgens worden de volgende punten besproken en onderbouwd:

Nadere informatie

Economie en arbeidsmarkt in Noord-Nederland

Economie en arbeidsmarkt in Noord-Nederland Economie en arbeidsmarkt in Noord-Nederland Jan Dirk Gardenier 17 april 2015 Lokale verschillen in leefbaarheid veel gesloten platteland Economie is afhankelijk van ruimtelijke gebiedsontwikkeling en de

Nadere informatie

Twee jaar na de nota Duurzaam Voedsel

Twee jaar na de nota Duurzaam Voedsel Twee jaar na de nota Duurzaam Voedsel Waar staan we nu? Joost Reus, Directie Voedsel, Dier en Consument Waar staan we nu? Nota Duurzaam Voedsel en Beleidsagenda Duurzame Voedselsystemen Waar deden wij

Nadere informatie

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top!

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top! Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie Samen naar de top! Drs. G.M. Landheer Directeur Topsectoren en Industriebeleid

Nadere informatie

Technologische ontwikkeling loont! WBSO en RDA in 2015. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken

Technologische ontwikkeling loont! WBSO en RDA in 2015. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken Technologische ontwikkeling loont! WBSO en RDA in 2015 In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken U wilt iets ontwikkelen of onderzoeken? De WBSO en de RDA verlagen eenvoudig uw (loon)kosten

Nadere informatie

Advieswijzer. Verdien geld met innovatie. 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Verdien geld met innovatie. 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Verdien geld met innovatie 26-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt na over hoe

Nadere informatie

1. Nederland. Figuur 1.1. Figuren bij Voorzichtig vooruit Discussiepaper Kenniseconomie Monitor 2006 1

1. Nederland. Figuur 1.1. Figuren bij Voorzichtig vooruit Discussiepaper Kenniseconomie Monitor 2006 1 1. Nederland Figuur 1.1 Figuren bij Voorzichtig vooruit Discussiepaper Kenniseconomie Monitor 2006 1 2. Infrastructuur Figuur 2.1 Figuur 2.2 PA VS Eu 25 EU 15 ICT uitgaven 2004 (EC, 2006) 0 5 10 % van

Nadere informatie

OVERHEIDSSTEUN VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN INVESTERINGEN: Goed voor het bedrijfsleven, ook goed voor ontwikkelingslanden?

OVERHEIDSSTEUN VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN INVESTERINGEN: Goed voor het bedrijfsleven, ook goed voor ontwikkelingslanden? OVERHEIDSSTEUN VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN INVESTERINGEN: Goed voor het bedrijfsleven, ook goed voor ontwikkelingslanden? Wiert Wiertsma, maart 2003 Inhoud Financieel instrumentarium buitenland 3 Financieringsinstrumenten

Nadere informatie

Europese subsidies voor de Sociale Economie

Europese subsidies voor de Sociale Economie Europese subsidies voor de Sociale Economie Kader en functioneren van Europese subsidies Hoe werken EU subsidies? 1 EU BELEIDSKADER BEPALEND VOOR DE INHOUD SUBSIDIEPROGRAMMA S (1) Europa 2020 doelstellingen

Nadere informatie

Koolstofarme economie Link met andere EU- subsidieprogramma s. 25 april 2014

Koolstofarme economie Link met andere EU- subsidieprogramma s. 25 april 2014 Gerichte infosessie Interreg: Noordzee Regio en Noordwest Europa 2014-2020 Koolstofarme economie Link met andere EU- subsidieprogramma s 25 april 2014 Vlaams- Europees verbindingsagentschap Joke Hofmans

Nadere informatie

Wanneer en hoe maak ik optimaal gebruik van subsidies? Dr. Corjan J.T. Visser PNO Consultants

Wanneer en hoe maak ik optimaal gebruik van subsidies? Dr. Corjan J.T. Visser PNO Consultants Wanneer en hoe maak ik optimaal gebruik van subsidies? Dr. Corjan J.T. Visser PNO Consultants Inhoud Wat zijn subsidies? Waarom subsidies? Het subsidielandschap in thema s Uitglijders & valkuilen 2 Subsidies:

Nadere informatie

Het kennisintensieve MKB in Taiwan

Het kennisintensieve MKB in Taiwan Het kennisintensieve MKB in Taiwan door: Erik Blomjous, Tokio, 23 juli 2004 Samenvatting Het MKB speelt in Taiwan een zeer belangrijke rol in de economische en sociale structuur van het land. Ondanks dat

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

De Minister van Buitenlandse Zaken, Drs M.J.M. Verhagen

De Minister van Buitenlandse Zaken, Drs M.J.M. Verhagen Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer u hierbij 11 fiches aan te bieden die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC). 1. Richtlijn betreffende Europees

Nadere informatie

vaste commissie voor Economische Zaken

vaste commissie voor Economische Zaken Den Haag, 8 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 19, 20 BZK i.v.m. agendapunt 20 DEF i.v.m. agendapunt 19 EU i.v.m. agendapunt 6, 21, 22, 23

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Verdien geld met innovatie. Welke mogelijkheden heeft u? whitepaper

Verdien geld met innovatie. Welke mogelijkheden heeft u? whitepaper 26.01.16 Verdien geld met innovatie Welke mogelijkheden heeft u? whitepaper In dit whitepaper: Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt

Nadere informatie

We kunnen de vergrijzing betalen. Dick Scherjon, bestuursadviseur

We kunnen de vergrijzing betalen. Dick Scherjon, bestuursadviseur We kunnen de vergrijzing betalen Dick Scherjon, bestuursadviseur Duurzaamheidsscore Oost-Groningen Zeeuws-Vlaanderen Groot-Rijnmond Zuidoost-Drenthe Zuid-Limburg Delfzijl en omgeving Overig Groningen Midden-Limburg

Nadere informatie

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Doelstellingen - Mondiaal Parijs-akkoord: Well below 2 degrees. Mondiaal circa 50% emissiereductie nodig in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 628 Industrie- en dienstenbeleid Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013

Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst. Brussel, 27 februari 2013 Gimv Health & Care fonds Investeren in de gezondheids- en zorgsector van de toekomst Brussel, 27 februari 2013 Inhoud 1. Health & Care fonds zorgt voor kritische massa en multiplicatoreffect (Urbain Vandeurzen)

Nadere informatie

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Zakendoen met België Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Overzicht 1. Kamer van Koophandel 2. KvK: afdeling Internationale Zaken 3. België: kansen en ontwikkelingen

Nadere informatie

De Overheidsvisie op de bio-based economy in de energietransitie

De Overheidsvisie op de bio-based economy in de energietransitie De Overheidsvisie op de bio-based economy in de energietransitie Irene Mouthaan, themaleider Bio-based Economy, directie Industrie & Handel, ministerie van LNV en IPE 0 Opbouw Presentatie Bio-based Economy

Nadere informatie

Infosessie Zorg 29 april 2014 Europese subsidieprogramma s 2014-2020

Infosessie Zorg 29 april 2014 Europese subsidieprogramma s 2014-2020 Infosessie Zorg 29 april 2014 Europese subsidieprogramma s 2014-2020 Europa 2020 SLIMME GROEI DUURZAME GROEI INCLUSIEVE GROEI De uitdagingen Groei en banen scheppen Klimaatverandering en Energieafhankelijkheid

Nadere informatie

Innovatie in samenwerking. Jasper Wesseling Plaatsvervangend directeur-generaal Bedrijfsleven & Innovatie Ministerie van Economische Zaken

Innovatie in samenwerking. Jasper Wesseling Plaatsvervangend directeur-generaal Bedrijfsleven & Innovatie Ministerie van Economische Zaken InnoTeP 2013 Innovatie in samenwerking Jasper Wesseling Plaatsvervangend directeur-generaal Bedrijfsleven & Innovatie Ministerie van Economische Zaken Stimuleren en maximeren van technologische vernieuwing

Nadere informatie

Bronvermelding figuren & tabellen Overheidsfinanciën 13de druk

Bronvermelding figuren & tabellen Overheidsfinanciën 13de druk Bronvermelding figuren & tabellen Overheidsfinanciën 13de druk Figuren Figuur 2.1 (blz. 35): OESO, Economic Outlook (diverse afleveringen) Figuur 2.2 (blz. 36): Frits Bos (2007), The Dutch fiscal framework.

Nadere informatie

Kiezen Theorieles 1 1 Schriftelijke toets

Kiezen Theorieles 1 1 Schriftelijke toets A. LEER EN TOETSPLAN Onderwerp: Kiezen Kerndoel(en): 40 De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties 46 De leerling leert in de eigen omgeving effecten te herkennen

Nadere informatie