UITNODIGING. Hierbij nodigt het bestuur van LAAC Twente u uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITNODIGING. Hierbij nodigt het bestuur van LAAC Twente u uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING"

Transcriptie

1 UITNODIGING Hierbij nodigt het bestuur van LAAC Twente u uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING op donderdag 14 februari 2008 in de grote zaal van het FKB stadion. De vergadering begint om uur. AGENDA: 1 Opening/vaststelling agenda 2 Ingekomen stukken en mededelingen 3 Notulen Algemene Ledenvergadering 15 februari 2007 (zie pagina 2 t/m 4 in deze Duurloper) 4 Jaarverslag secretaris (zie pagina 5 en 6 in deze Duurloper) 5 Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie (Jon Severijn is aftredend en Martin Bergsma kan aanblijven. Er moet een nieuw reservelid gekozen worden) 6 Financieel overzicht penningmeester 7 Begroting penningmeester 8 Verslag van: Wedstrijdcommissie Huttenkloasloop Activiteitencommissie Redactie Duurloper Trainers Jury Sponsorcommissie 9 Bestuursverkiezing: Voorzitter Henk Offenberg (aftredend en niet herkiesbaar) Secretaris Carla Blokhuis Penningmeester Hans Lenderink (aftredend en herkiesbaar) Lid Corine Schenk (aftredend en niet herkiesbaar) Lid Laura Kotte (aftredend en herkiesbaar) Lid Eric Dogger (aftredend en herkiesbaar) Lid Vacant Tegenkandidaten kunnen zich, conform het huishoudelijk reglement, schriftelijk aanmelden tot aan de aanvang van de algemene ledenvergadering bij de secretaris. 10 Afscheid aftredende bestuursleden 11 Huldiging 1 e plaatsen clubkampioenen 12 Rondvraag LAAC Duurloper Nr. 1 - december 2007

2 Algemene Ledenvergadering LAAC Twente d.d. 15 februari 2007 Locatie: FBK stadion te Hengelo aanvang uur Aanwezig: plusminus 60 personen Afgemeld: 13 personen Verslag: Els Leferink 1. Opening en vaststellen agenda Henk Offenberg opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. In verband met de weersomstandigheden (sneeuw) ging de geplande vergadering vorige week, 8 februari, niet door. Statutair moeten er twee weken tussen zitten, maar vanwege prioriteiten die gesteld moeten worden vraagt Henk de leden akkoord te gaan met 1 week. De leden stemmen hiermee in. 2. Ingekomen stukken en mededelingen Hans Lenderink, penningmeester, heeft zich vanwege een cursus afgemeld voor deze bijeenkomst. Henk neemt agendapunten 6 en 7, financieel overzicht 2006 en begroting 2007, voor zijn rekening. Hans Lenderink probeert na uur nog even te komen voor eventuele vragen. - rode sweaters: deze zijn te koop voor 24,95 per stuk - tijdens de vergadering liggen op de tafels invulstrookjes. Aan de leden wordt gevraagd om de naam van een contactpersoon van een bedrijf (niet persé in Oldenzaal) in te vullen tot wie LAAC zich kan richten voor deelname aan de bedrijvenloop bij de halve van LAAC Eventueel ook voor sponsoring. - LAAC hoopt in 2009 het Nederlandse kampioenschap Veldloop te kunnen organiseren. In juni wordt dit bekend gemaakt. De KNAU biedt ondersteuning aan. Voor de organisatie van dit evenement en tevens voor het 25-jarig jubileumfeest van LAAC dat in 2009 zal plaatsvinden wordt de hulp van de leden gevraagd. 3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 9 februari Naar aanleiding van agendapunt 7, verslag kascommissie: Reserve Jon Severijn wordt nieuw lid van de kascommissie. Benno Lutje Wagelaar meldt zich aan als reserve. - Naar aanleiding van agendapunt 9, vrienden van LAAC: Hier staat vrienden van LAAC mogen niet helpen bij wedstrijden, dit moet zijn: Vrienden van LAAC mogen wel helpen, maar mogen niet deelnemen aan trainingen. 4. Jaarverslag LAAC Twente 2006 (secretaris) - Naar aanleiding van het opzeggen van de huur bij OWC: hier staat dat LAAC de huur bij OWC opzegt voor het gebruik van de faciliteiten op de donderdagavonden, dit moet zijn donderdagochtenden. LAAC maakt wel gebruik van de kleedkamers, niet van de douches. - Naar aanleiding van de oproep van het bestuur aan de juryleden om een cursus starter te volgen: het blijkt dat Johan Kappert niet de enige gediplomeerde starter binnen LAAC is. Henk Vruwink en Rien Salari zijn ook gediplomeerd starter. 5.Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie Jan Grobben brengt verslag uit van de controle welke is uitgevoerd op 28 januari jl. Samen met Jon Severijn is hij op bezoek geweest bij Hans Lenderink. De presentatie ziet er goed uit. Op de begroting is te zien dat het eigen vermogen is toegenomen. Geadviseerd wordt om geld te reserveren voor het 25-jarig jubileum en voor de organisatie van de NK Veldloop in De commissies zijn niet op de hoogte. De bedragen wijken af van de begroting. Afgesproken wordt dat de commissies een begroting opstellen, welke getekend moet worden door het bestuur. De leden verlenen de penningmeester decharge voor het boekjaar Jan Grobben treedt af. Jon Severijn blijft lid van de kascommissie samen met reserve Benno Lutje Wagelaar. Martin Bergsma stelt zich beschikbaar als reserve. 6. Financieel overzicht Henk Offenberg (in plaats van Hans Lenderink). Henk leest het verslag van de penningmeester voor. Hierop worden geen vragen gesteld. 7. Begroting Henk Offenberg (in plaats van Hans Lenderink) - Onder diverse aanschaffingen is de aanschaf van de nieuwe klok opgenomen. - Er moet een budget opgevoerd worden voor de halve van LAAC nieuwe vorm. - Geld reserveren voor de NK Veldloop in Maandag 19 februari a.s. komt dit punt tijdens een extra vergadering aan de orde. 8. Verslag van de overige commissies Verslag van de sponsorcommissie: Henk Offenberg deelt mee dat Jan Maasse v.d. Brink zich heeft teruggetrokken uit de sponsorcommissie omdat hij niet meer beschikt over de tijd die hij hiervoor nodig heeft. Op dit moment bestaat de sponsorcommissie nog uit Huub van Langen en Elly Buijvoets. Het bestuur doet een oproep aan de leden om deel te nemen aan de sponsorcommissie. Het bestuur zoekt naar een lijn vanuit het bestuur naar de sponsorcommissie. Verslag van de wedstrijdcommissie: Hans Punt deelt mee dat in 2006 hetzelfde aantal wedstrijden is georganiseerd als het jaar ervoor; Hulsbeekcross, Halve van LAAC en twee baanwedstrijden. Een record aantal deelnemers heeft de Halve van LAAC in Weerselo gelopen. De dubbele mijl is georganiseerd in samenwerking met de Stichting FBK Games Verslag van de activiteitencommissie: Hans Geltink brengt verslag uit. Hij dankt de leden van de commissie hartelijk voor hun inzet. Veel LAAC ers willen altijd helpen, zoals Herman Holterman, Herman Moelard, Johan Kappert, Hans Damveld, Hennie Borggreve en nog veel meer. Vrijwilligers zijn heel hard nodig bij de vereniging. De eerste vrijwilligersmiddag is gehouden en wordt vervolgd op zondag 4 maart a.s. De puntenestafette, begonnen in het jubileumjaar 2004 op initiatief van Marcel Lucassen, wordt in 2007 georganiseerd op 12 juni. Vlak voor de zomer werd een barbecue georganiseerd. Evenals afgelopen jaar wordt dit jaar weer een weekend georganiseerd voor leden die de ultra-lopers een hart onder de riem willen steken tijdens de 100 km. WK op 8 september a.s. Een aantal zaken staan vast op de agenda. Verslag van de redactie Duurloper: Hans Gerritsen deelt mee dat de Duurloper in 2006 is veranderd. Meer body, meer uitstraling, nieuwe lay out. Er wordt hard aan gewerkt door de redactie, welke bestaat uit de volgende leden: Marcel Lucassen (LAACactiviteiten en geëmmel), Gerry Visser (doorloper), Laura Kotte (loopster en lijn vanuit bestuur naar de redactie), André Bosgraaf (tijden en wedstrijdkalender), Gerrie Broeders (website en technische correctie) en Bart Vos (free-lance redactielid). Het blijkt dat LAAC-leden wel willen schrijven. Hans Gerritsen roept op dit te blijven doen, eventueel met foto s. De deadline voor copy voor de Duurloper is gewijzigd tot 1 week na de bestuursvergadering. Hierdoor is er ruimte gekomen om nagekomen stukken ook te plaatsen. Hans Gerritsen merkt op dat leden zelf verantwoordelijk zijn voor het doorgeven van gelopen tijden voor de wedstrijduitslagen. Verslag van de trainers: Marcel Lucassen deelt mee dat hij het coördinatorschap heeft overgenomen van Peter v.d. Tol. De trainers zijn in een nieuw geel jasje gestoken. De trainers zijn bezig met de voorbereiding van de Nationale Loopdag op 10 maart a.s. in het FBK-stadion. Een nieuwe activiteit is de Fartlektraining welke gehouden wordt op het Hulsbeek onder leiding van Jan en Peter op zondagmorgen om uur. Ook wordt ondersteuning geboden aan de Enschedemarathon door Herman en Paul. Binnen de trainersgroep wordt onderzocht om startende lopers binnen de vereniging op te nemen ongeveer twee maal per jaar. Hierop wordt een visie ontwikkeld. Verslag van de jurycoördinatie door Hans te Nijenhuis: In 2006 is in samenwerking met MPM een basiscursus jury georganiseerd in Hengelo. Van LAAC hebben 6 leden deelgenomen en het examen met goed gevolg afgelegd: Barbera van Dalm, Millie Frankot, Jan Grobben, Wim Molenberg, Jozien Mombarg en Anneke Sleper. Hiermee is het aantal actieve juryleden gestegen tot 22. De jurycursus tijdwaarneming (vorig jaar niet doorgegaan) staat nu gepland in maart 2007 in het FBKstadion. Alle juryleden die deze cursus nog niet hebben gedaan zijn hiervoor uitgenodigd. Eric Dogger heeft de cursus microfonist gedaan. Hij heeft zich bereid verklaard, als Hans Damveld afwezig is, bij LAAC-wedstrijden Hans te vervangen. Drie juryleden hebben een starterslicentie, alleen Johan Kappert heeft daarnaast een wapenvergunning. In de praktijk blijkt dat er in Twente voldoende starters zijn om bij gelegenheid deze functie in te vullen bij LAAC. Bij de Dubbele Mijl in Hengelo is gebruik gemaakt van elektronische tijdwaarneming. Bij de Huttenkloasloop in Oldenzaal zal ook hiervan gebruik gemaakt worden. Bekeken dient te worden of er juryleden hiervoor moeten worden opgeleid. Hans bedankt alle juryleden die zich enthousiast hebben ingezet met name bij LAAC en MPM-wedstrijden om op deze manier wedstrijden mogelijk te maken. 2 LAAC Duurloper Nr. 1 - december

3 Vrienden van LAAC, verslag door Herman Holterman: Vrienden van LAAC mogen niet deelnemen aan trainingen. Ze zijn geen lid van de Atletiekunie. Ze betalen 25,00 per jaar. Er hebben 6 leden aangemeld. 9.Bestuursverkiezing Er zijn geen meldingen van tegenkandidaten binnengekomen bij het secretariaat. Els Leferink, Hans Geltink en Jan Maasse van den Brink zijn aftredend en niet herkiesbaar. Twee van de drie ontstane vacatures worden met goedkeuring van de leden ingevuld: Carla Blokhuis, secretaris en Eric Dogger, bestuurslid, voorlopig zonder portefeuille. Zij worden van harte welkom geheten. - De sponsoring verloopt moeizaam. Er is een positieve ontwikkeling. Een 3-tal sponsoren heeft zich aangediend, waarvan 2 zeker. Ook voor een langere periode, plusminus 3 jaar. Het Boeskoolfonds - donatie. De Rabobank is nog niet definitief, maar zal geen hoofdsponsor worden. Markt & Media wil ons ondersteunen bij publiciteit en dergelijke. Hans doet een oproep voor hulp aan de sponsorcommissie. - Ook wordt een oproep gedaan voor de parcourscommissie. Deze heeft veel mensen nodig. Graag aanmelding voor hulp bij de halve van LAAC. Met name leden die zelf niet lopen. Ondersteuning is hard nodig. - Er worden 3 á 4 clinics aangeboden voor de jeugd en voor de bedrijven ter voorbereiding op de 5 km. loop. - Grondgebied Losser: hiervoor is een vergunning afgegeven. Er zijn technisch geen problemen. - Er komt een aparte website van LAAC voor de Huttenkloasloop. Er wordt veel aan publiciteit gedaan. Ledenstand: Per 31 december 2006 Per 31 december 2007 Leden: 373 (258 M / 115 V) Leden: 373 (255 M / 118 V) Vrienden van Laac: 6 leden Bestuurssamenstelling: Henk Offenberg Carla Blokhuis Hans Lenderink Corine Schenk Laura Kotte Eric Dogger vacature Jaarverslag LAAC Twente 2007 voorzitter (mediacontacten) secretaris penningmeester lid (activiteitencommissie) lid (contactpersoon trainers en redactie) lid (wedstrijdcommissie) lid (sponsorcommissie) 10. Afscheid nemen van bestuursleden Henk Offenberg neemt op passende wijze afscheid van Hans Geltink, de ideeënspuiter. Altijd enthousiast. Jan Maase van den Brink, lid van de sponsorcommissie, welke het bestuurswerk niet meer kon combineren met zijn werk. Deed achter de schermen veel werk. Els Leferink, secretaris. 11. Stand van zaken Huttenkloasloop Hans Punt doet verslag: Vorig jaar zijn de eerste plannen voor de halve van LAAC in Oldenzaal gepresenteerd. Nu komt het evenement dichtbij. Er is veel gebeurd door veel harde werkers. Waar staan we nu: -het parcours: veel gesteggeld, maar nu is het voor elkaar en het is prachtig en interessant voor de lopers. Hennie Borggreve wordt bedankt. -Op zondag 7 oktober 2007 gaat de Huttenkloasloop van start met het volgende programma: 3 wedstrijden voor de jeugd: basisscholen- één rondje bovenbouw - twee rondjes voortgezet onderwijs - drie rondjes Er komt een wisselbeker voor scholen. 5 km. = 1 ronde trimloop en bedrijvenloop (hiervoor strookje invullen voor positieve benadering van de bedrijven) 10 km. = 2 rondes van 5 km. trimloop Halve marathon rondom Oldenzaal met 5 bergen. In de Duurloper wordt een stukje geschreven over het parcours. 12. Huldiging 1e plaatsen clubkampioenschappen 5 km. dames: Miranda Bruins (afwezig) heren: Ton Fiselier 10 km. dames: Bianca van Marle heren: Robert Steinmeijer(afwezig) 21,1 km. dames: Gea Siekmans heren: Jan Sijtsma(afwezig) Marathon dames: Ingrid Prigge heren: Robert Steinmeijer(afwezig) De lange afstandslopers worden gehuldigd: -Guido Gosselink is niet aanwezig. Hij wordt bij een volgende gelegenheid in het zonnetje gezet. -Gerry Visser en Herman Holterman ontvangen een bloemetje voor hun prestaties. -Bé Meerman en Lucie de Ruiter zijn niet aanwezig. 13.Rondvraag - Johan Veerwater vraagt een applaus voor de voorzitter. - Iemand stelt de vraag wat er wordt verwacht van een bestuurslid. Henk Offenberg nodigt deze persoon uit voor een snuffelstage. Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering om uur gesloten. De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar komst. Vrijwilligers: Veel vrijwilligers zijn binnen LAAC-Twente aan de slag in diverse commissies. Zo hebben we rondom de wedstrijden de wedstrijdcommissie, met daarbij de Huttenkloasclub, het wedstrijdsecretariaat (denk o.a. ook aan inschrijfbureau en uitslagen), microfonisten en een sponsorcommissie. Verder is er een grote groep gecertificeerde juryleden en enkele starters. We beschikken momenteel over een grote groep van zo n 15 (onbezoldigde) trainers. De redactie van de Duurloper voorziet ons regelmatig van een zeer lezenswaardig clubblad. Daarnaast verzorgt de Webmaster een mooie website voor/van LAAC-Twente. Tevens hebben we een enthousiaste activiteitencommissie die jaarlijks voor bindende elementen zorgt. Tot slot moet hier nog de ledenadministrateur genoemd worden. Bestuursvergaderingen en bestuurszaken: Het bestuur heeft, afgezien van de maand augustus, het afgelopen jaar maandelijks vergaderd. De jaarlijkse ledenvergadering heeft plaatsgevonden op 15 februari 2007 (zie voor notulen pagina 2, 3 en 4 in deze Duurloper). De belangrijkste zaken waar het bestuur het afgelopen jaar aandacht aan heeft besteed, waren: - Er is veel zorg rondom de bemensing van de sponsorcommissie. Er hebben zich geen leden opgegeven om zitting te nemen in deze commissie. Het bestuur is er evenmin in geslaagd om een bestuurslid erbij te vinden dat bereid is deze taak op zich te nemen. Door gebrek aan menskracht is één en ander rondom de sponsoring niet optimaal verlopen. Dit punt heeft de aandacht van het bestuur. 4 LAAC Duurloper Nr. 1 - december

4 - De Huttenkloasloop; een maandelijks terugkerend punt. Het bestuur is zich bewust van het vele werk dat door even zovele vrijwilligers verzet is om de 1e Huttenkloasloop tot een succes te maken. Net als wedstrijdcommissie/ Huttenkloascommissie wil het bestuur graag verder groeien met deze loop. Sponsoring / relatiebeheer is hierbij zeer belangrijk. Henk Offenberg heeft aangegeven zich hier het komend jaar voor in te willen zetten. - LAAC Twente heeft zich opgegeven om in 2009 het Nederlands Kampioenschap Veldloop te mogen organiseren. Veel leden hadden zich al aangeboden om bij dit evenement te helpen. Helaas is de keuze niet op ons gevallen. De KNAU geeft daarover in een brief aan: In de besluitvorming hebben verschillende argumenten een rol gespeeld. In dit geval heeft de doorslag gegeven dat ook voor dit NK ervoor gekozen is de organisatie enkele jaren aaneen bij dezelfde organisatie neer te leggen, om daarmee de ervaring te vergroten en de kwaliteit verder uit te kunnen bouwen. Wel denken wij dat uw organisatie de potentie heeft om dit NK in de toekomst te kunnen organiseren. We worden aangemoedigd ons ook in de komende jaren weer kandidaat te stellen. - Er zijn nieuwe rode LAAC sweaters te bestellen voor leden à 24,95 per stuk. Te bevragen elke donderdagavond op de baan, bij Henk Offenberg. - De trainers zijn in een nieuw (geel) jasje gestoken. Voor de zomer wordt voor de trainers tevens een t-shirt aangeschaft met op de achterkant trainer. - Er is een nieuwe wedstrijdklok aangeschaft. Jaarverslag LAAC Twente Er is een AED aangeschaft en de trainers hebben hierbij een voorlichting gevolgd, verzorgd door René Davina. De defibrillator is standaard aanwezig op de baan en zal worden meegenomen naar de door LAAC georganiseerde wedstrijden. De AED (Automatische Externe Defibrillator) is een apparaat dat kan helpen bij een plotselinge hartstilstand. Het grote voordeel van de AED is dat het door niet-medici, na het volgen van een AED opleiding, bediend kan worden. Als binnen 2 minuten na het begin van de circulatiestilstand (hartstilstand) met reanimatie wordt begonnen is de overlevingskans 18%. Als in die eerste 5 minuten een AED wordt gebruikt, stijgt de overlevingskans tot 72%. Iedere minuut later gebruik van de AED betekent een afname van de overlevingskans met 10%. - Het bestuur is op zoek naar een nieuwe opbergruimte voor onze materialen. - We laten onze vereniging, volledig gesubsidieerd door en met ondersteuning van de KNAU, objectief doorlichten middels een meetinstrument getiteld: IK Sport, wat staat voor Integrale Kwaliteitszorg Sport. Daarmee wordt de vereniging een soort spiegel voorgehouden die vertaald wordt in een geschreven verslag met analyses en aanbevelingen voor de vereniging. Er wordt bv. gekeken naar zaken als: strategische planning, accommodatie, clubsfeer, communicatie, bestuurlijk kader, financiële draagkracht enz. Uiteraard houden we jullie op de hoogte! - Het voorstel is om onze clubkampioenschappen te laten verlopen tijdens de Halve van Hengelo (en die van MPM tijdens de Huttenkloasloop), om zodoende ook vrijwilligers/helpers mee te kunnen laten doen. Het bestuur wil graag van de gelegenheid gebruik maken om alle vrijwilligers van de vereniging hartelijk te bedanken voor hun inzet dit jaar. Officieel orgaan van de LAAC DUURLOPER REDACTIE Gerry Visser Marcel Lucassen André Bosgraaf Gerrie Broeders Laura Kotte Bart Vos Hans Gerritsen Redactieadres: Brassehorst KH Enschede Kopij: BESTUUR Henk Offenberg (voorzitter, media-contact) Hans Lenderink (penningmeester) Carla Blokhuis (secretaris) Corine Schenk (alg. zaken, activiteiten) Laura Kotte (algemene zaken, duurloper) Eric Dogger (algemene zaken) Jouw naam? (sponsoring) Secretariaat LAAC Twente W. de Clercqstraat VA Hengelo Bankrekening Rabobank Oost Twente: T.n.v. LAAC Twente te Oldenzaal LEDENADMINISTRATIE Johan Kappert De Wilmskamp GW Hengelo Telefoonnummer: CONTRIBUTIE 2008 Wedstrijdleden: 73,25 Recreatieleden: 55,00 Jeugdleden: 35,00 Opgericht 18 oktober 1984 Aangesloten bij de KNAU Verschijnt 6 keer per jaar Nr. 1 - december LANGE AFSTAND ATLETIEK CLUB TWENTE VAN de voorloper Alweer een jaar bijna ten einde. Het finishdoek is in de verte al zichtbaar, nog een stuk rechtdoor en nog wat flauwe bochten links en rechts en dat is het dan weer. Een jaar is zo voorbij lijkt het wel. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb het gevoel dat 2007 net begonnen is. Privé is 2007 een jaar met grote veranderingen gebleken die mijn leven op een positieve manier aardig op de kop heeft gezet. Wat betreft onze vereniging mogen we wel stellen dat 2007 een beetje dubbel was. Toch wel wat teleurstelling omdat wij tijdens ons jubileumjaar in 2009 de NK-Cross niet mogen organiseren, daarnaast de trots dat we met zo n grote groep vrijwilligers een geweldige Halve van LAAC op de kaart hebben gezet. Onze Huttenkloasloop met z n scholierenloop, bedrijvenloop én de 10 kilometer is een prachtig evenement geworden met veel potentie voor de toekomst. De wedstrijd heeft alles in zich om echt een hele grote te gaan worden, niet voor niets is hij al een klassieker genoemd! Voor veel lopers, of ze nou LAAC-lid zijn of niet is het gegeven dat er ergens een wedstrijd is heel normaal. Dat er verenigingen zijn waarbij ze kunnen sporten onder vakkundige leiding van trainers is voor bijna iedereen ook normaal. Maar, al die wedstrijden en verenigingen worden gerund door vrijwilligers. Mensen met een baan die het er in hun vrije tijd bij doen, vaak naast hun gewone sportactiveiten. Dat geldt voor bestuurders, trainers en voor de mensen die binnen de vereniging verantwoordelijk zijn voor het organiseren van hun wedstrijden. Je voelt hem waarschijnlijk al aankomen, LAAC kan nog wel een tweetal bestuurders gebruiken. Denk nou niet, dit is niets voor mij, of ik heb geen tijd als iedereen zo denkt dan kunnen we de tent in de toekomst wel sluiten. Onze club zit best wel redelijk in de vrijwilligers, maar het zou erg fijn als we deze twee bestuursvacatures kunnen vervullen. Heb je zelfs ambitie om voorzitter te worden, ook deze vacature staat nog open, kun je mooi zelf bepalen wat er gaat gebeuren ; -) WEDSTRIJDSECRETARIAAT Herman Holterman F. Zernikestraat EA Hengelo Telefoonnummer: Bankrekening Rabobank Oost Twente: T.n.v. LAAC Twente te Oldenzaal Heb je eens in de maand een paar uur vrij voor een vergadering en af en toe wat ruimte om een telefoontje te plegen dan is een job in het LAAC bestuur misschien iets voor jou! Nogmaals, niet denken dat is niets voor mij, gewoon doen! Ik wens jullie heel fijne feestdagen, en een goed (bestuurlijk) P.s. Nogmaals, niet denken, gewoon doen! 6 LAAC Duurloper Nr. 1 - december

5 IN DIT NUMMER VAN DE REDACTIE VOOR DE WHISKY LIEFHEBBER HEBBEN WE MEER DAN 150 soorten whisky op voorraad Daarnaast 150 hebben soorten we whisky een uitgebreid op voorraad assortiment in: Daarnaast hebben wijn we port een likeur uitgebreid cognac assortiment in: VOOR DE WHISKY LIEFHEBBER HEBBEN WE MEER DAN wijn port likeur cognac Kwaliteit Kennis Kunde Kennis gaan hand in hand bij Kwaliteit Kunde gaan hand in hand bij Gall & Gall In den Vijfhoek 21 Oldenzaal Tel: Gall & Gall In den Vijfhoek 21 Oldenzaal Tel: KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS Uitnodiging ALV 1 Notulen ALV Jaarverslag De Loopster (door Bart Vos) 12 Pre-olympische Marathon 14 Warmlopen (door Marcel Lucassen) 17 Eldoret Express 18 De Doorloper (door Gerry Visser) 21 LAAC Enquête 22 LAAC Mededelingen 23 De Vijf van De Berenloop Marti ten Kate bij LAAC 31 Medianieuws 32 Snert 33 Wedstrijduitslagen 36 Hulsbeekcross Wedstrijdkalender 40 De één piekt tijdens de marathon, en de ander piekt rondom de marathon! Meer wil ik eigenlijk over mijn eigen hardloopprestaties van dit najaar niet kwijt. Waar ik het wel over wil hebben is de LAAC enquête. Daar is ruimschoots op gereageerd. De redactie heeft veel nuttige tips, waardevolle op- en aanmerkingen en verbeterpunten van jullie mogen ontvangen. Vooral met de positieve waardering van De Duurloper en de website is de redactie erg blij. Dat betekent dat we al ons werk dus niet voor niets doen. Met behulp van de uitkomst van de enquête gaan we proberen de inhoud van De Duurloper en de website nog meer naar de wensen van de leden te maken. Het blijft natuurlijk lastig om alle 373 leden tevreden te houden. Het was natuurlijk een prachtjaar 2007, met de Huttenkloasloop als het hoogtepunt voor LAAC Twente. Ook zien we in deze Duurloper weer mooie verhalen van van loopervaringen van LAACers. Iets waar ook naar trouwens ook naar gevraagd wordt in de enquête.dat kan de redactie natuurlijk niet zonder jullie dus blijf in 2008 ook die verhalen sturen naar: Namens de redactie: PRETTIGE FEESTDAGEN en een Gelukkig 2008 Hans Gerritsen VAN DE BESTUURSTAFEL Het bestuur heeft ervoor gekozen om de clubkampioenschappen vanaf nu niet meer tijdens de eigen wedstrijden te gaan houden, maar tijdens een wedstrijd van MPM: de Halve van Hengelo. Dit is samen met MPM besproken. Zij zullen nu hun eigen clubkampioenschappen gaan houden tijdens de Huttenkloasloop. Het voordeel van deze aanpak is dat iedereen (ook mensen die anders zouden moeten helpen) kan meedoen aan de kampioenschappen. Het bestuur SLUITINGSDATUM KOPIJ 13 februari 8 LAAC Duurloper Nr. 1 - december

6 training VOORJAARS- MARATHONs 2008 Voor de marathonliefhebbers is ook komend voorjaar weer de mogelijkheid om gezamenlijk voor een voorjaarsmarathon te trainen. De trainers zijn Paul Meulenbroek en Herman Holterman. Op dinsdagvond trainen we specifiek voor de marathon. De zondagmorgen is voor de lange duurloop mits er geen wedstrijden zijn, dan wordt op zaterdagmiddag gelopen. We lopen in twee groepen zodat een ieder mee kan lopen. We maken een basistrainingsschema om je goed voor te bereiden. Om een overzicht te krijgen in de interesse, en aan welke marathon men wil deelnemen, vragen we geïnteresseerden om voor 9 januari een te sturen naar één van onderstaande trainers. Vermeld in die de volgende gegevens: - je naam - de marathon waarvoor je wil trainen - hoe lang je al hardloopt - hoeveel marathons je al hebt gelopen - beste marathontijd - hoe vaak train je per week - hoe vaak wil je gaan trainen per week - recente tijden op de 10, 15, 21,1 KM Paul Meulenbroek: Herman Holterman: De redactie van LAAC Twente bedankt Henk Offenberg voor zijn 5 jaar, prima voorzitterschap! 10 LAAC Duurloper Nr. 1 - december

7 Door Bart Vos DE LOOPSTER Hans Punt Al 25 tot 30 jaar geleden is Hans Punt ( ) begonnen met hardlopen. Voor de fun, bij het voetballen op het Lutterzand. Maar lopen bleek veel leuker dan voetballen en de eerste wedstrijdjes lieten niet lang op zich wachten. Hans bleef lopen ook tijdens zijn studie in Steenwijk, waarbij hij op kamers woonde. Ook nadat hij een baan had gevonden in Oldenzaal bleef hij hardlopen. Hoe ging dat in het begin? Ik herinner me nog een wedstrijd op de Nürnburgring. Normaal crossen daar de auto s met honderden kilometers per uur overheen, maar eens per jaar werd de baan vrijgemaakt voor hardlopers. Op zaterdagavond was er eerst feest, op zondag werd er hardgelopen, zo n 23,5 km. Daarna gingen we nog naar Kochum, naar de wijnfeesten. In beide disciplines deed ik enorm mijn best. We waren met een kluit ongebonden hardlopers, allemaal Luttenaren. En toen was daar LAAC? Nee, ik was eerst lid van MPM. Er was nog geen LAAC. Maar de nadruk bij MPM lag niet bij het lange afstandslopen buiten op de weg. En dat is toch wat ik het liefst doe. Dus toen er veel lange(re) afstandslopers, waar ik er de nodige van kende, van MPM naar het pas opgerichte LAAC Twente gingen, was dat een logische stap voor mij. Bovendien was het een Oldenzaalse vereniging en voelde ik mij vanaf het begin met LAAC verwant. Heb je veel marathons gelopen? Ik heb er nu 9 gelopen. Dat is nog niet zo veel voor een veteraan als ik. Ik ben er niet gelijk mee begonnen. Ik deed eerst veel halve en 10 km wedstrijden. Mijn eerste was gelijk ook de snelste: in Rotterdam met een tijd van 02:53:16. Dat kwam er snel uit. Nog steeds trots op? Tja, dat was een zeer prestatiegerichte tijd. Ik was zelf nog onder de dertig en we deden veel lange duurlopen. Weken van km waren geen uitzondering. Een training van 10 keer 1 km liep je in 10 keer 3:30. Maar mijn mooiste marathon was toch wel de Jungfrau-marathon. Vertel Daar heb ik het meest genoten van de sfeer, de entourage, ook al op de dagen ervoor. Het was ook fantastisch mooi weer, de hele stad was in de sfeer van de marathon. We hadden er een kleine vakantie van gemaakt natuurlijk. De tijd is absoluut niet belangrijk. De eerste 20 km is nog redelijk vlak, maar dan begint het echt. Je zult nog zo hard tegen jezelf kunnen zeggen: ik ga niet wandelen tijdens een marathon, maar daar ga je wandelen! Ondanks dat is het genieten van de bergen, het uitzicht, de watervallen. Het concert met alpenhoorns, het vuurwerk en veel publiek met koeiebellen. En hoe goed je je in Nederland ook voorbereid met krachttraining en onze Twentse bergen, hier kun je niet echt voor trainen. Dus vooral genieten. Al snel raakte Hans betrokken bij het wel en wee van de vereniging. Hij werd gevraagd voor de redactie van de Duurloper en onder zijn hoede werd menig Loopster geschreven. Na een aantal jaren redactiewerk, werd hij gevraagd als secretaris van het bestuur. Ook dat deed Hans met hart en ziel. Maar het echte talent ligt toch bij het organiseren van allerlei zaken. Tijdens het 10-jarig jubileum hebben we een 100 uurs estafette georganiseerd. Iedereen kon er aan meedoen en de bedoeling was dat we een poging deden om in het Guinness Book of Records te komen. Voor de gewone estafette lukte dat niet, maar er was ook een 24 uurs estafette georganiseerd voor de dames. En dat was heel strak. Ieder teamlid mocht 1 keer 1 uur lopen en werd getimed. Die wedstrijd heeft het Book wel gehaald. En voor het goede doel hebben we ook nog eens ongeveer 7500 gulden opgehaald. Daarna was er nog een feest en een video-avond. Zeer geslaagd. Is de Huttenkloasloop de klap op jouw orginatorische vuurpijl? Als lid van de wedstrijdcommissie ben je natuurlijk altijd al nauw betrokken bij de organisatie van de wedstrijden. In Weerselo konden we niet verder groeien. De gemeente Oldenzaal was positief en zo ging het balletje rollen. En wij hadden zoiets van: als we het doen, dan doen we het goed. Het idee en de ervaring voor het Scholierenkampioenschap had ik van een soortgelijk gebeuren in de Essen. We hebben alles uit de kast gehaald en mede door alle verschillende afstanden en de grote deelname was het een groot succes. De sfeer was ook geweldig. Iedereen die mee heeft geholpen reageerde erg enthousiast. Mensen die hadden geholpen zeiden ook dat ze volgend jaar wel weer wilden helpen. En dat tekent de sfeer van onze club. Het zelf lopen is leuk, maar helpen om zo n wedstrijd mogelijk te maken is ook hartstikke leuk. En zonder dat lukt het ook niet. We hebben in totaal zo n helpers gehad. Echt fantastisch! Je loopt ook graag een cross? Ja, ik vind dat crossen door de bossen prachtig. Er komt wat extra kracht bij kijken, het is mooi om zo buitenaf te lopen. Net als een zwaar parcours. Met je spikes aan heb je veel grip op de mulle bosgrond. Ik heb laatst een totaal versleten paar weggegooid. Is de cross leuker dan de marathon? De marathon is ook wel erg leuk. Het blijft een uitdaging en een afstand om respect voor te hebben. Maar het crossen in de kou en de regen blijft toch een hele mooie bezigheid. En de afwisseling van de zomer- en winterprogramma s is ook leuk. Het samen trainen is sowiezo leuk. Ik loop ook wel samen met mijn vrouw José. Wel in aparte groepjes, maar je kunt samen naar sommige wedstrijden toe. Heb je ooit nog trainersambities? Nee, we hebben bij LAAC hartstikke goede trainers, toch? Iedereen moet doen waar-ie goed in is. Laat mij maar lekker organiseren. PR s van Hans 5 km ongeveer 17 min. 10 km ongeveer min. 21,1 km min. (lang geleden) 42,2 km min. 12 LAAC Duurloper Nr. 1 - december

8 Door Benno Lutje Wagelaar De Preolympische Marathon van Beijing,... een hele ervaring rijker! Mijn marathon debuut in Berlijn was qua organisatie natuurlijk top, Duitse grundlichkeit en alles tot in de puntjes geregeld. Wat een contrast met de laatste ervaring in de hoofdstad van China Beijing, een stad met ruim 15 miljoen inwoners, 3 miljoen auto's en een hoofdweg van 45 kilometer lang, 35 meter breed in een rechte lijn! De stad van de Olympische Spelen 2008 met een preolympische marathon als internationale promotie en test voor de organisatie. Dat hebben we geweten! Twee weken voor vertrek hoorden we dat het bedoelde Olympische parcours was gewijzigd. Op de startplek, het Ti-an-men plein, bleek ineens het vijfjaarlijkse Partij congres te zijn! De beloofde startvakken waren niet duidelijk en bij navraag bleken we "en masse" achter een paar duizend scholieren te starten. Eenmaal in China aangekomen maakten we op zaterdag een parcoursverkenning per bus. Het was warm, zelfs benauwd in de bus met airco, de smog zichtbaar en de wegen slecht, propvol met auto's. De start net buiten een nieuw stadion was een bouwput, net als in de hele stad. Vooral rondom de Olympische locaties, zie je honderden mannetjes met primitief materiaal gigantische bouwwerken uit de grond stampen. Na de start direct langs zo'n bouwput in dikke stof heen en terug, met een hoog viaduct 2x en een onvervalst keerpunt. Dan 8 kilometer een brede rechte weg, langs 4 rijen dik wachtende auto's met ronkende motoren. Dat beloofde niet veel goeds en we besloten de tocht af te breken en de rest tijdens de marathon maar te nemen zoals het was, dan kon het hierna alleen maar meevallen. De volgende dag bleek een ongekende ervaring. Na de verkeerschaos, niet alleen heel veel auto's maar ook hoe ze hier rijden is idioot, kwamen we bij het stadion. Een massa van 7000 man bewoog als mieren een kant op. Maar rustig meelopen dus. Waar je kleding moest inleveren bleek wat onduidelijk, maar was wel netjes geregeld. Doorlopen naar de startvakken, nou ja vakken, dat viel te zeggen. Een mager boogje op een bouwstraat, wat borden en plastic linten! Dat kon toch nooit goed gaan zo en dat bleek ook. Ik stond mooi op tijd en bijna vooraan op 2 meter van het lint van ons "vak", met plan om ondanks de zware condities een goede tijd te gaan lopen. Daarvoor het vak van de scholieren, half vol en naast de vakken veel ruimte slechts gescheiden door een lintje. In China lossen ze volgens mij alles op met veel mankracht, zo ook hier. Veel officials druk gebarend, schreeuwend in megafoons en zwaaiend met vlaggen. Maar het werd steeds drukker met Chinezen, Japanners, Koreanen etc. In ons hotel, de winkels en restaurants zo aardig, nu honds brutaal. Ralf van der Rijst de ex-schaatser en ik probeerden ons samen staande te houden met duwen en trekken en af en toe een elleboog. Ook veter strikken of iets uittrekken werd een uitdaging waarbij we elkaar hielpen. De druk nam met de minuut toe ook bij de officials en we zagen hoe sporters die het studentenvak in slopen met harde hand werden verwijderd, een klap met de stok of een schop schuwden ze niet. Toen het verlossende startschot klonk was de chaos compleet. Van alle kanten stroomden mensen naar de boog met jawel, echte chipmatten. Linten weg, reclame borden omgegooid en de massa knokte zich een uitweg. Met daarvoor de volgende hindernis, honderden scholieren die niet een echt looptempo hadden. Daarna ging het beter over het wel erg saaie parcours van lange rechte wegen en best veel, vaak zwijgend kijkende Chinezen. Het parcours was afgezet met Chinese politie en militairen, elke 5 tot 10 meter eentje. De vaak jongere strak in de houding en soms uren kijkend naar een hek of hoop stenen, de ander wat vrijer foto's makend of zelfs applaudisserend. Als afwisseling soms een touringcar die het parcours opdraaide en vrijwel volledig versperde of tegen de lopers in racende ambulances! Afgezien van de smog, warmte oplopend naar zo n 25 graden, uitlaatgassen van auto's rijen dik naast het parcours over 6-8 baan wegen en veel (bouw) stof viel het onderweg mee en waren er elke 2,5 kilometer, ruime posten met sportdrank, water en sponzen, al klaagden langzamere lopers dat alles op was. De finish was helaas ook weer minder dan verwacht. Een slechte weg met rot bochten het vrijwel lege stadion in. Wel weer de nodige oranje supporters met Erica Terpstra erbij die hard schreeuwde! Maar na de streep geen EHBO, drinken etc. wel wederom veel politie en soldaten, die je alleen maar aanstaarden. Om de hoek eindelijk een handdoek, een tasje met eten en drinken en een mooie pet. Na onder de camera ogen van Nova wat bijgepraat te hebben met debuterende meegereisde (ex) top atleten Simon Vroemen 2.23, Ralf van der Rijst & Marco Koers beide 2.45 Rob Barel 2.48, Marti ten Kate 2.52, en ik zelf 2.58 (8e nederlander :-) was het even wachten op loopmaat Arjan Nieborg. Die liep zijn 2e marathon nu gelukkig goed uit na een moeizame voorbereiding, in een mooie 3.09 en was terecht trots! Toen de spullen ophalen, wat goed verliep en samen een uurtje terug strompelen naar het hotel. Later bleek dat we de met Chinese tekens geschreven bijzondere certificaten hadden gemist, maar dat komt wellicht nog via NOC-NSF. Al met al een bijzondere ervaring om te zien en beleven hoe anders het in China toe gaat en hoe hier dé preolympische marathon werd georganiseerd en uiteraard ook weer een mooie wereldstad op mijn eigen marathon lijstje van inmiddels 8 stuks. Ni hao uit China, Benno. 14 LAAC Duurloper Nr. 1 - december

9 WARMLOPEN Door Marcel Lucassen Je wordt ouder papa! Introweb Nederland bv T (074) introweb.net INTW0006 Adv A5 lig ZW.indd :07:46 Fysiotherapie Manuele therapie Sportfysiotherapie Kruisstraat G J Oldenzaal contactpersoon: André Bosgraaf Met het klimmen van de jaren neemt de kans op sportblessures toe. Wie de leeftijdsgrens van veertig overschrijdt, merkt dat de lichamelijke belastbaarheid verandert. Alles heeft zijn tijd. Over leeftijd, belasting en blessurepreventie In 2007 werd ik twee keer geconfronteerd met een blessure als gevolg van overbelasting. Als enthousiaste loper, die plezier beleeft aan het verkennen van grenzen en mogelijkheden, is mij dat pijnlijk overkomen. Ik loop binnen LAAC Twente in een groep van gretige wedstrijdlopers, die met de beschikbare middelen op zoek gaan naar de grenzen van het haalbare in de loopsport. In deze groep - onder leiding van Teije van der Velde - wordt hard getraind ondanks het jolige karakter van de groep. Wat kunnen we bereiken met ons talent, onze investering en op onze leeftijd? Als 47-jarige hoor ik - wat leeftijd betreft - tot het gemiddelde van de groep. En daar zit nou net het probleem. Wij doen niet aan leeftijdsadequaat loopbeleid. Nee, we gedragen ons nog altijd als een stel jonge honden, die zich zelfs niet door Teije laten manen tot voorzichtigheid. Met het verstrijken van de jaren neemt de elasticiteit van het spierweefsel af en neemt de irritatiegevoeligheid van pezen, banden, kapsels en slijmbeurzen rond de gewrichten toe. Ook weefsel in de vorm van vetkussentjes verdwijnt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er weer eentje van de groep afhaakt na een zaterdagje raggen in de tuin om deze winterklaar te maken. Een ander verrekt een spier in de schouder op pijnlijke wijze tijdens het klussen op zolder en de derde komt aan de kant te staan na een dagje plavuizen leggen. Niet meer doen! Laten liggen die handel. Bloedlink. Worden we te oud voor! Dat wil zeggen in combinatie met hardlopen. Binnen mijn trainingsgroep zijn er dus altijd wel een paar geblesseerden. Eind september liep ik een prima marathon. Je bent diep gegaan en dan kom je met pijnlijke poten thuis. Heel normaal als je kiest voor een hoog belastingsniveau. Eigen schuld, dikke bult. Na een week gaat het al weer veel beter en na twee weken voelen de benen al weer normaal aan. Behalve één plekje in je rechterkuit, dat blijft dapper weerstand bieden. Je geeft je rechterkuit nog een weekje extra rust, maar ook daarna houdt het plekje nog kranig stand. Het pijntje voelt niet als spierpijn en dat weet je best. Tegen beter weten in plak je er nog een week tegenaan. Dan is het wel over. Niet dus. Het plekje reageert alleen maar heftiger. Duurloopjes willen niet meer en je fysiotherapeut stelt een scheuring in de pees van de musculus gastrocnemius vast. En daar ben je nog niet klaar mee. Vergelijk het maar met een stressfractuur. Einde oefening. Oorzaak: overbelasting. Je hebt simpelweg te veel van je lichaam gevergd. Lastig voor een loper, die zijn sport bij voorkeur mentaal benadert en geneigd is om fysieke aspecten uit het oog te verliezen. De kuit wordt ingepakt en drie weken helemaal niks. Je fysio maakt samen met je een analyse over de oorzaak van de blessure. Je periodiseert te weinig, je creëert te weinig tijd voor herstel en kiest te vaak voor een hoog belastingsniveau. Dan speel je met het klimmen van de jaren poker. Je hebt dat dit jaar nu twee keer ervaren. Tijd voor het herstel van de balans. Ik stel me open voor het actieve herstelplan van fysiotherapeut. Hij heeft ontegenzeggelijk gelijk met zijn visie op mijn blessure. Met de ingepakte kuit moet ik gaan wandelen op momenten waarop ik normaal train. Ik wil mijn herstel echt een kans geven en ik laat het even niet kunnen lopen los. Na drie weken stelt mijn fysio vast dat kwaliteit van mijn herstel goed is. Hij stelt een loopplan voor me op. Met VitaSan compressiekousen. Daar moet ik wel even aan wennen. Hardlopen met kniekousen voor meer comfort, een beter herstel en minder kuitklachten. Het lopen met deze kousen ervaar ik daadwerkelijk als comfortverhogend. Je kuiten worden lekker compact bij elkaar gehouden en afvalstoffen zijn niet goed in staat zich daar te nestelen. Een prettige ervaring. De VitaSan compressiekousen hebben ook wel een nadeel. Voor een optimaal rendement moet je de kousen nog zeker drie kwartier na de training aanhouden. Ik zet een streep door alle loopevenementen, die nog op stapel staan voor 2007 en richt me volledig op het herstel. Ik merk aan alles dat deze periode me goed doet en me veel leert. Het klinkt gek, maar ik ervaar deze periode niet eens als vervelend. Even geen wedstrijden, loopjes en trainingen. Een periode van bezinning op mijn loopgedrag. Het is goed. Ondertussen heb ik de duurlopen al weer opgepakt. Lekker op zijn Holtermans: lang en langzaam. Ik heb me voorgenomen vanaf nu anders om te gaan met de loopsport: meer periodiseren, kiezen voor trainen op een lager belastingsniveau en jaarlijks een periode te kiezen om de loopsport te parkeren. Ik ga bewuster mijn wedstrijden kiezen en zal ook vaker verstek laten gaan. Ik ken mezelf te goed om me in te houden tijdens een wedstrijd en dat zal voorlopig niet gaan gebeuren. Per slot van rekening heb ik nog 26 tellen op de marathon weg te werken. Al met al een mooie opdracht voor De loopsport is in 2007 een grote leermeester voor me geweest en ik stel me open voor een andere benadering. Je wordt ouder papa, geef het maar toe. Je bent nog snel, maar toch eerder moe 16 LAAC Duurloper Nr. 1 - december

10 Eldoretexpress De kop doet vermoeden dat het om een trein gaat en misschien is dat ook wel zo. Een hele speciale weliswaar en wij zijn blij dat we kennis mochten maken. Het is al weer zo n 6 weken geleden dat wij het aanbod hebben aangenomen om voor ons bedrijf een bezoek te brengen aan Kenia. Gerard Besseling, de uitvinder van de Gumbuster (een apparaat dat kauwgom moeiteloos kan verwijderen), is vijf jaar geleden verhuisd naar Nairobi, Kenia. Hij heeft kennis genomen van ons project op het gebied van afvalmining en waste-management en ons geïnviteerd. Omdat we zakelijk en privé konden combineren hebben we tevens gekozen voor een 10-daagse rondreis door Kenia. Daar Gerard inmiddels met een struise Keniaanse is gehuwd en zijn vrouw eigenaresse is van Amicabre, een zeer gerenommeerd reisbureau ter plaatse, was ons unieke reisprogramma al snel samengesteld. Kenia ligt op de evenaar, is 17 keer groter dan Nederland en telt circa 30 miljoen inwoners, waarvan een groot gedeelte onder de armoedegrens leeft. Je zou denken dat het in de tropen in deze tijd van het jaar snoeiheet is, maar dat is dus in een groot gedeelte van Kenia niet zo. Nairobi ligt al op 1600 meter en Eldoret op 2400 meter. Tijdens de kleine regentijd zijn de temperaturen overdag circa en s nachts graden Celsius. Ideaal dus voor een doe-vakantie. Luieren kun je trouwens aan de kust bij temperaturen van 35+. Wij kozen, buiten een aantal toeristische plekken, voor avontuur, natuur en cultuur en dat is meer dan gelukt, mede dankzij de persoonlijke begeleiding van Gerard en onze uitstekende Keniaanse gids/chauffeur. Een van de bijzondere belevenissen tijdens ons verblijf in Kenia was ons bezoek aan HATC (High Altitude Training Center) Iten. Dit centrum is opgericht door Lornah Kiplagat (onze eigen wereldkampioen op de halve marathon) en haar man Peter Langerhorst. Het doel van het centrum is om atleten onder bijna ideale omstandigheden te laten wonen en trainen. Bijna alle faciliteiten zijn dan ook aanwezig: fitnessruimte, gym, sauna, rustruimte, bar (maar geen alcohol) en sobere maar schone slaapgelegenheden. Tevens is er een Nederlandse fysiotherapeut/masseur en trainingsbegeleider aanwezig. Binnenkort start de bouw van een 25 meter zwembad. Door de ligging en de zuivere lucht is dit centrum bij uitstek geschikt voor de zogenaamde hoogtestages van atleten. Zo zijn Isaac Songok (2e world cross country 2006), Augustine Choge (1500 en 5000 mtr wereldkampioen), Mercy Koskei (junior zilvermedaille world cross 2007), Luc Krotwaar en de nationale atletiekteams van Bahrein en Quatar er regelmatig te gast. Niet voor niets word het centrum de University of Champions genoemd. Ook verschillende internationale VIP s bezochten dit centrum en ja hoor, wij waren er dus ook. Na een zeer hartelijke ontvangst wordt ons de kamer gewezen en krijgen wij een rondleiding over het kleine overzichtelijke complex. Daar het lunchtijd is, kunnen we direct aan tafel. Het is geen hotel, dus s middags is er een gezamenlijke lunch in huiselijke sferen. Later beseffen we dat we met een aantal internationale elite atleten en misschien wel een aantal toekomstige wereldkampioen aan dezelfde dis hebben gezeten. Het imponeert niet. Alles is gewoon en er hangt een gemoedelijke sfeer. Iedereen is benieuwd naar de achtergrond van de nieuwe gasten en we worden direct in de groep opgenomen. Ook toen mijn vroegere prestaties (2uur 68minuten) op de marathon ter sprake waren geweest, veranderde de houding niet. Integendeel. Sport verbroedert en dus was het een grote familiehappening. Na de lunch mijn loopschoenen maar eens aangetrokken en de buitenlucht opgezocht. Het was alsof de goden het hadden voorzien. Nog geen vijf minuten aan het lopen en de regen valt met bakken uit de hemel. Echt Hollands weer, zelfs de temperatuur is niet warmer dan 14 graden. Ik voel direct het positieve effect van trainen op hoogte. Met een gangetje van nog geen 10 kilometer per uur snak ik na tien minuten al naar adem. Doorzetten dus. Hier worden kampioenen gemaakt, dus doorgaan. Ik krijg begeleiding van een Keniaanse jongen van een jaar of 16, die op blote voeten het tempo van mij waarschijnlijk achteruitlopend nog bij kan houden. We raken aan de praat en binnen twee zinnen weet ik al waar het om draait. Hij kan goed lopen en zoekt een sponsor die hem wil ondersteunen in zijn carrière. Ik moet hem helaas teleurstellen, want gedurende ons verblijf in Kenia heb ik die vraag dagelijks gesteld gekregen en de bus zit dus al nokkie vol. Met gemak loopt hij nog een aantal kilometers mee en geeft dan echt gas. Binnen een paar minuten is hij uit het zicht verdwenen. Verder ontmoet ik weinig mensen en vooral geen hardlopers met dit weer. Watjes zijn het. Na terugkomst en een half uur dood op de bank, douchen en maar naar de bar. Helaas geen bier, dus maar thee gedronken. Ik word begroet door een zeer slanke, aardige nogal donker uitziende dame. Hallo ik ben Lornah, welkom op ons trainingscentrum. Omdat alles in zulke gemoedelijke sfeer gaat, wil ik niet direct om een handtekening en foto vragen en uiteindelijk is dat er ook niet van gekomen. Even later stelt Pieter zich voor en weer krijgen wij het gevoel van gewoon thuis te zijn. De gastvrijheid en spontaniteit, samen met het doe maar gewoon sfeertje brengt dit te weeg. We praten wat en praten wat en voor we het weten is het weer tijd om te dineren. De kok zorgt voor een ieders wensen en iedereen helpt even mee om de tafels te dekken. Wij zitten bij Lornah en Pieter aan tafel en nadien weet ik ook waarom. Tjonge wat kan die meid eten. Ondanks haar lengte zou je niet verwachten dat iemand van haar postuur en lichaamsbouw, vier borden warm eten naar binnen kan werken. Ik kijk voorzichtig eens onder de tafel of zij misschien smokkelt en of er wellicht een huisdier mee eet. Glimlachend vertelt zij dat dit voor haar in een periode van veel trainen normaal is. Ze loopt circa 240 kilometer per week, slaapt dan soms 16 uur per dag en moet wel veel eten, om de verbruikte energie weer aan te vullen en dat alles voor nog geen 10 wedstrijden per jaar. Over passie en topsport gesproken. Ik hou maar snel mijn mond en schep ook nog maar eens op, voordat alles op is. Komende weekend staat de Zeven Heuvelenloop van Nijmegen op het program en mogelijk een aanval op de 15 kilometer wereldtoptijd (helaas is haar dat niet gelukt). Donderdag dus naar Nederland vliegen en maandag weer terug. Na het eten zien wij een heel andere gastvrouw. In het trainingscentrum bevinden zich min of meer een 10 tot 12 tal studenten, die wonen, studeren en trainen hier. Het schooljaar is net voorbij, maar velen weigeren om nu al naar huis te gaan. We zien Lornah als moedertje, mentor en coach tussen haar studenten. Ze hangen aan haar lippen en discussiëren over allerlei zaken van sport tot politiek. Pieter vertelt ons intussen over hun plannen voor het bouwen van een school voor 200 meisjes. De bouw zal volgend jaar worden gestart. Gedreven weet hij ons te boeien met het verhaal van de Lornah Kiplagat Foundation, een stichting die in educatie de oplossing zoekt voor de meisjes van Kenia. Daar in Kenia de meisjes snel volwassen zijn en velen al jong moeder worden en de opvoeding van de kinderen in Kenia aan de moeders wordt overgelaten, is dit de doelgroep voor de stichting. Lornah en Pieter hopen hiermee een bijdrage aan een betere toekomst voor de Keniaanse vrouwen te kunnen leveren. Wellicht is dit een stichting om aan te denken, als Laac weer eens een jubileum heeft te vieren. Vroeg naar bed, want de volgende dag om 6.00 uur begint de training. Ik ben door de spanning om 5 uur al wakker, maar wordt door mijn echtgenote verplicht nog koest gehouden. Eindelijk is het dan zover. Ik ga mijn krachten meten met vroegere, huidige en toekomstige kampioenen. Hoe zal dat uitpakken. Ik zal de lezer snel uit zijn/haar droom helpen. SLECHT dus. Nog minder zuurstof dan gisteren en iets meer concurrentie, zo n 100 atleten met postcode Nairobi en omgeving zoeven mij voorbij, met voorop Lornah Kiplagat die in de volksmond de ELDORET EXPRESS wordt genoemd.. Dit is wel mijn laatste hoogtestage. Ik ben niet meer te helpen, zelfs geen seniorenkampioen. Voor Lornah liggen er nog mooie jaren in het verschiet en wij wensen haar dan ook veel succes, temeer omdat zij dit tezamen met haar man om weet te zetten in een fantastisch project. Mochten Laacers onder jullie ook interesse hebben in een bezoek aan Kenia en aan het trainingscentrum, vraag dan gerust naar de mogelijkheden. Wim en Angele Hoppenreijs 18 LAAC Duurloper Nr. 1 - december

11 Stichting: Trainingscentrum: Reisbureau: (Gerard Besseling) Info: (Robert Obanyi) High Altitude Training Centre Iten, Kenya University of Champions Training at altitude, with a high level of relaxing possibilities Location The High Altitude Training Centre is located in Iten. Iten is a small village 30 Kilometres from Eldoret and some 300 Kilometers from Nairobi. Where Eldoret is known as the runners capital of The world, it s actually Iten where you find all the well known, top level, athletes. Contact High Altitude Training Centre Iten, Kenya P.O. Box 6943, Eldoret Phone: Website: About HATC History The HATC, High Altitude Training Centre, was founded by Elite Athlete Lornah Kiplagat. The HATC was officially opened in November 2000 by Mr. Kipchoge Kipkeino, member of IOC and chairman of Kenya Olympic Committee. Mission Lornah s vision of the HATC was to provide a place for young talented, Kenyan female, athletes to train. The HATC wants to give these athletes the opportunity to build up a career in running, and work at the same time on their academical skills. By sponsoring these girls, they stay for free at the camp, the HATC is now one of a few places where these girls can train and live under the most ideal conditions. Sponsoring these athletes is, however, not the only thing HATC does for the community. We also support some children with their education by paying school-fees. Well-fare If staying in the HATC you support us, supporting the community. For more information please visit our website. What we offer Rooms In total there are 20 rooms. All rooms of the HATC have a toilet, a shower with hot water and a sink. Each room has two single beds or one double. Restaurant The HATC has a restaurant where the guests have there breakfast, lunch and diner. Lunch and diner are warm food and there is a possibility for special wishes like vegetarian food, sandwiches for lunch instead of warm food, etcetera. Coffeehouse There s also a coffeehouse for relaxing during the afternoon and socializing with the other visitors. Our Guests Runners Although the HATC is originally founded for young Kenyan athletes, it is open to everyone. From Kenya and abroad, from recreational runner up to Olympic athlete. The HATC lies at 2400 meters/8000 ft above sea-level. Surrounded by hundred of miles of dirt road and close to a 400 meter track it offers perfect conditions for training. Sport-tourists Besides running there are many other reasons to visit our Centre. There are good possibilities for mountain-biking for example. Because the HATC is surrounded by hills, close to the marvellous great rift valley (see picture) and near some fantastic forests, it s also great for hiking and walking. Non-sporters For people not interested in sports, the HATC is the perfect place to rest and relax and enjoy the beautiful green surroundings of our camp. Gym In 2005 we will open a Gym complete with physiotherapy, sauna and relaxing room! Of course the athletes staying in our camp can use the gym for free. Prices For prices, more information or booking, please visit our website The HATC is very close to the fantastic Great Rift Valley Webdesign D T P Fotografie Doeltreffende websites DTP, van visitekaartje tot full colour brochure en Van logo tot complete huisstijl Ook voor de digitale fotografie die hiervoor nodig is kan men bij HG67 terecht H A N S G E R R I T S E N H aa nn S gg ee rr rr ii tt S ee nn B R A S S E H O R S T K H E N S C H E D E w w w. h g 6 7. n l i n f h g 6 7. n l NL 1512 HG67 Digitale VormgeVing Marathon Groningen 2007 Stel, je hebt in je leven nooit zoveel geluk gehad. Je ouders wisten niet goed wat ze met je aanmoesten en als kind moest je zelf je weg maar vinden. En dat viel niet mee. Keuzes zijn best ingewikkeld als je jong en kwetsbaar bent, en soms maak je net de verkeerde. En voor je het weet, zit je in een situatie die volkomen uitzichtloos is. Je hebt geen werk, geen geld, geen huis en de paar vrienden die je hebt, zitten in hetzelfde schuitje. En dankzij de heroïne lijkt er geen weg terug. Via allerlei omwegen beland je in een afkickcentrum. En daar hebben ze wat nieuws bedacht. Met zijn allen meedoen aan een marathon. De halve afstand mag ook, daar doen ze niet moeilijk over. Maar jij gaat voor de hele, je bent per slot geen mietje. Je gaat trainen. En dat gaat goed. Je houdt het vol en als je niet uitkijkt, ga je het nog leuk vinden ook. Je bent meer buiten dan je ooit bent geweest en je herkent jezelf nauwelijks in de spiegel. Je kijkt uit naar de dag van de marathon, maar bent er ook een beetje bang voor. Het is een onbekende wereld voor jou en wie zegt dat jij daarin thuishoort? Je gaat van start en loopt het tempo dat je hebt getraind. Je bent omringd door andere lopers en niemand kijkt er vreemd van op dat jij er zomaar tussen loopt. Het gaat eigenlijk best lekker en je bent verbaasd wanneer je na een poosje steeds meer mensen ziet die gaan wandelen of zelfs ermee stoppen. Zouden ze misschien minder hebben getraind dan jij? Of zouden ze hun dag niet hebben? Maar dan beginnen jouw benen ook pijn te doen en krijg je het zwaar. Je wordt ingehaald door een paar lopers met een luchtballon boven hun hoofd. Ze hebben een hes aan waarop 4.00 uur staat. Dat is precies de tijd die jij wilde lopen en dus probeer je met ze mee te gaan. Ze zeggen tegen je dat je vol moet houden ook al doet alles pijn. Dat je er bijna bent en dat ze zeker weten dat je het kunt. En dat je nergens meer aan moet denken, behalve aan de medaille bij de finish. En dat doe je dan maar gewoon. Dan komt de finish. Je hebt het gehaald. En wat je ooit ook was, vanaf nu ben je een marathonloper. En dat is een keuze voor het leven. 20 LAAC Duurloper Nr. 1 - december

12 111 Leden hebben meegewerkt aan de LAAC enquête die de redactie in november heeft gehouden. Dat is toch ruim 31% van de leden, waardoor we een goed overzicht hebben gekregen van wat de lezers vinden van De Duurloper en de LAAC website. Ook zijn er erg veel ideeën en tips binnen gekomen om eventueel in De Duurloper en/of de website Duurloper op te nemen. Opvallend is dat er bij géén enkele vraag geantwoord is met -- slecht! vraag 1 Wat is je algemene indruk van De Duurloper en de LAAC website? Op deze vraag wordt hoog gescoord. Met veel goed en uitstekend is de algemene indruk van De Duurloper en de website zéér positief beoordeeld. vraag 2 Wat vind je van de actualiteit van De Duurloper en de LAAC website? Op deze vraag word ook hoog gescoord. Wat opvalt is dat matig in percentage wat hoger is bij de LAAC website. Om een site super-actueel te houden moet je die bijna dagelijks bijwerken. vraag 3 Hoe vind je de vaste rubrieken in De Duurloper? Wederom mooie score. Matig is in percentage wat hoger. Dit zal vooral te maken hebben dat er wel eens (wegens omstandigheden), een vaste rubriek word overgeslagen door de redactie. vraag 4 Hoe vind je de leesbaarheid van De Duurloper en de LAAC website? Weer een positieve score. De vraag is alleen of men onder leesbaarheid, de lettergrootte verstaat of hoe men de verhalen vindt om te lezen? vraag 5 Hoe vind je de vormgeving van De Duurloper en de website? Weer een mooie score. De geënquêteerden zijn over het algemeen positief over de vormgeving van zowel de Duurloper als de website. vraag 6 Hoe vind je de gebruiksvriendelijkheid van de website? Duidelijke cijfers. Laac Enquête vraag 8 Welk cijfer tussen 1 en 10 geef je De Duurloper en de website? Beide verdienen een mooie 7,5 gemiddeld. vraag 9/10 Zou je De Duurloper in kleur willen ontvangen? De percentages zijn zéér duidelijk, waarschijnlijk omdat een kleuren Duurloper ook een conributieverhoging met zich mee zal brengen. vraag 11 Op- of aanmerkingen omtrent De Duurloper en/of website. Natuurlijk zijn er leden die het allemaal maar niets vinden zo n papieren Duurloper, die alleen maar geld kost, en een website die nog actueler moet worden. Gelukkig is het gros van de LAAC leden zéér tevreden over De Duurloper en de website. Dat doet de redactie goed want laten we vooral niet vergeten dat het nog steeds vrijwilligers zijn die dit alles iedere keer weer in elkaar draaien! Mededeling Uit de LAAC enquête is gebleken dat de verhalen in De Duurloper erg gewaardeerd worden Een nieuw schrijvend redactielid zou daarom meer dan welkom zijn. De bedoeling is dat je zo af en toe een stukje gaat schrijven over een LAAC activiteit en/of wedstrijden. Ook voor de vaste rubriek Medianieuws zoeken we iemand die veel met zijn/haar neus in de kranten zit om recent (regionaal) hardloopnieuws te verzamelen, en door te sturen naar de redactie. Heb je zin om je aan te sluiten bij deze gezellige groep LAACers en mee te werken om De Duurloper nog leuker te maken, meld je dan via: Mededelingen van de Redactie van het Bestuur Zoals in het vorige clubblad al werd vermeld, zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter van LAAC Twente. Henk Offenberg heeft aangegeven dat hij zich voor andere zaken binnen de vereniging wil gaan inzetten, en geeft de voorzittershamer graag door. Ook zijn wij nog steeds op zoek naar een bestuurslid algemene zaken. Voel je je geroepen? Of wil je graag weten wat de functie inhoudt? Vraag dit dan aan iemand van het bestuur of aan één van de trainers. Verder zijn wij op zoek naar een materialen man/vrouw. Dit houdt in dat je verantwoordelijk bent voor alle materialen van LAAC Twente, zoals pionnen, vlaggen, emmers, sponsen en nog veel meer. Het bestuur is momenteel bezig met het zoeken naar een nieuwe locatie voor de opslag van alle materialen. Tot slot nog even een herinnering voor wat betreft het helpen tijdens de Carnavalsoptocht van zondagmiddag 3 februari in Oldenzaal. We hebben in totaal 20 verkeersregelaars/helpers nodig. Als het ons lukt, zullen we er als vereniging een mooie geldelijke vergoeding voor krijgen. Er hebben zich momenteel al ongeveer 8 vrijwilligers aangemeld. We zoeken er dus nog 12 bij! Meld je aan via de site: Mededeling van de Activiteitencommissie vraag 7 Wat voor soort informatie zou je graag toegevoegd zien in De Duurloper en/of de website? Trainingsschema s, -methodes en -advies, sportmedisch advies, blessure info en preventie zijn veelgevraagde onderwerpen. Hier gaat de redactie in 2008 zeker wat mee doen. Daarnaast zijn wij op zoek naar iemand die zich vanuit het bestuur wil gaan bezighouden met de activiteitencommissie. Corine Schenk wil deze functie binnenkort graag aan iemand anders overdragen. Tevens vraagt de activiteitencommissie jullie om mee te denken over hoe we het jubileumjaar in 2009 gaan invullen. Heb je belangstelling of ideeën, laat het ons weten en mail naar: 22 LAAC Duurloper Nr. 1 - december

13 De vijf van 2007 Nieuwstraat 103 Oldenzaal Te lefoon (0541) Fax (0541) De Drents Friese woldmarathon ( ) in maart was weer een schitterend begin van een marathonjaar. Mooi en bijna mystiek. Vorig jaar een winterse entourage, koud en rijp op de begroeiing. Op de heidevelden met stuwwallen leek ik elk moment een oergezin in dierenvellen tegen te kunnen komen. Dit jaar was het bijna voorjaar en verwachtte ik elk moment een wandelend orakel Bij de start werd aangekondigd dat eenmalig De afsluitdijkmarathon ( ) zou worden gehouden ter gelegeheid van het 75 jarig bestaan van de dijk. Die kon ik niet laten lopen. 28 April, start bij het gemeentehuis in Hyppolitushoef en de finish na 44 km. bij het gemeentehuis in Witmarsum. Burgemeesters erbij en ontvangst in het gemeentehuis door de bodes met koffie en een drankje, waar maak je dat nog mee? Dit was een intermezzo want feitelijk had ik de Natursti-marathon ( ) in Denemarken op het programma. 17 Mei, Kristi Himmelfartsdag, lopend van Silkeborg via Bryrup naar Braedstrup grotendeels over het vals-plat van een voormalig spoortraject waar nu een fietspad over is aangelegd. Glooiend en slopend maar vooral genieten van Jutland in voorjaarssferen en lopende Denen. De mooiste én de zwaarste blijft natuurlijk de Zeelandmarathon ( ), eerste zaterdag van Oktober, slingerend langs de zeeuwse kust en over de deltawerken. Dit jaar waren de omstandigheden totaal tegengesteld aan wat je daar mag verwachten. Geen strakke wind tegen en daarbij ook nog een zonnetje die het behoorlijk warm maakte. Ik ben een tegen-de-wind en heuvel-op-loper, daar voel ik me op mijn sterkst en in mijn element bij. Het was een uitputtingsslag, deze dag. Steeds maar wachten op die lekkere wind tegen waar je heerlijk tegenaan kunt leunen. En de afsluiter, de Zuiderzeemarathon ( ), tegenwoordig van Nagele, in de polder, naar Zwolle. Een echte winterdepressietester. Als je hier nog fluitend over de streep gaat komt die winterdepressie dit seizoen echt niet meer. Ik heb hem nu 4 keer gelopen en eigelijk hoor je op de helft het gevoel te krijgen van: Wat doe ik hier?!. Alles grijs, grauw eerder. Koud, in de polder nog lekker maar als je bij de balgstuw uit de polder omhoog over de brug richting Kampen gaat IJskoud. (Of is het omdat je over het Kampereiland gaat?) Maar uiteindelijk geeft het uitlopen van deze marathon toch dezelfde voldoening als de mooiste. Met vriendelijke loopgroeten, Ben Sibon 24 LAAC Duurloper Nr. 1 - december

14 Sight-seeing op Terschelling: De Berenloop 2007 Wat eraan vooraf ging Al jaren hoorde ik over die prachtige marathon op Terschelling. Een groep dames van LAAC was al een aantal keren een lang weekend op Terschelling geweest om die halve marathon te lopen. De sfeer zou fantastisch zijn. Niet zo gek, als je bedenkt, dat ze zonder hun echtgenoten even de bloemetjes buiten konden zetten. Gerry Visser had de marathon al diverse keren gelopen. Later begreep ik, waarom zij zo graag en zo vaak naar Terschelling ging. Nico Hagen had zelfs een scherpe tijd staan op de als één van de zwaarste marathons in Nederland beschreven Berenloop. Voldoende redenen voor mij om in 2006 in te schrijven voor de 10e Berenloop. NB: een jubileum marathon. Tenslotte zou ik, nadat ik de Jungfrau marathon al eens had bedwongen, toch ook in staat moeten worden geacht om één van de zwaardere marathons van Nederland aan mijn zegekar te rijgen. April 2006 Op de dag dat de inschrijving op internet geopend was, zat ik voor mijn computer. Vier uur lang ben ik bezig geweest om op de website te komen van de Berenloop teneinde in te schrijven. Vier uur voor niets. Men had mij verteld, dat ik gewoon moest blijven volhouden. Anders zou ik er niet tussenkomen. Na vier uur gaf ik echter op. Het was al diep in de nacht. Ik besloot het 24 uur later nog eens te proberen. Helaas, pindakaas. 24 uur later bleek zowel de halve als de hele marathon vol. Achteraf niet zo erg, omdat ik in het weekend van de Berenloop in 2006 met een hernia in het ziekenhuis lag. Ik had de Berenloop dus toch niet kunnen lopen. Een geluk bij een ongeluk? Voorjaar 2007 Nadat ik hersteld was van de hernia begon het geleidelijk weer te kriebelen. Het zogenaamde loopvirus. In april liep ik de marathon van Enschede. Het resultaat was niet daverend. Het was qua tijd mijn slechtste marathon ooit afgezien van de Jungfrau marathon en een keer hazen op de marathon van Enschede; 3.29 was het resultaat. Niet om naar huis te schrijven. Wellicht dat mijn leeftijd me toch geleidelijk aan parten ging spelen. Misschien moest ik wel niet meer aan tijden denken onder de 3.20 zoals 2 jaar geleden nog in Berlijn. De marathon van Terschelling was derhalve nog niet zo n slecht idee. Ik had hem toch al eens willen lopen. En als ik dan een slechte tijd zou lopen, kon ik altijd nog zeggen, dat het om een zware marathon ging. Zo besloot ik om in april opnieuw voor de computer te gaan zitten om in te schrijven voor de 11e Berenloop. Tot mijn verrassing kwam ik al snel op de website en kon ik inschrijven voor de Berenloop. De halve marathon bleek nadien snel vol getekend. Voor de hele was er nog vele weken lang plaats. Ik had dus helemaal niet zo vroegtijdig voor de computer hoeven te zitten. Wist ik veel, dat er een limiet was afgesproken voor de halve marathon, maar vanaf 2007 niet meer voor de hele marathon. De voorbereiding In de maanden voorafgaand aan de Berenloop werd mij duidelijk, dat dit loopevenement in relatief korte tijd groter is geworden dan de marathon van Enschede lopers hadden voor de halve marathon en 800 lopers hadden voor de hele marathon ingeschreven. Daar kan Enschede nog een puntje aan zuigen. Na Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven maakte men op Terschelling goede sier met de 4e marathon van Nederland. Mijn marathontraining begon 12 weken vooraf aan de Berenloop. Ik maakte het schema zelf uit een mixture van schema s van good old Hans Damveld en Streumaat Gerrit Telgenhof. De training verliep goed. Ik maakte weliswaar ietwat minder kilometers dan gebruikelijk, maar met 950 kilometers in 12 weken was ik toch behoorlijk tevreden. Als test voor de Berenloop liep ik de halve marathon van Oldenzaal, de nieuwe Halve van LAAC of wel de Huttenkloasloop. Een prachtig parcours met vele heuvels overeenkomstig de duinen op Terschelling. De planning was om 1.39 te lopen. Ik wilde niet voluit gaan. De eerste 7 km liep ik rustig met de groep van Daarna bleek er toch meer in te zitten. Ik was geleidelijk aan los gekomen van de groep en dacht, toen ze er niet meer bijkwamen, dan loop ik maar door. Tot mijn verrassing liep ik 1.34 en ik ging nog niet eens voluit. Dat beloofde wat voor de Berenloop. Ik had mij voorgenomen om toch te proberen onder de 3.30 te komen. Met Gerry Visser had ik al gesproken om samen met haar op te lopen. Zij had al eens 3.28 gelopen. Mijn ambitie was om toch voor Gerry te finishen, maar dan zou ik natuurlijk niet kapot moeten gaan. Ten slotte gaat Gerry, een fervente ultraloper, naar mate er meer kilometers volgen telkens beter lopen. Verder probeerde ik een slaapplek te vinden bij één van de vele groepen lopers uit Twente, waaronder de RST groep, die al jaren de Berenloop op haar programma heeft staan. Helaas mislukte dat. Ik moest dus nog zelf een onderkomen zien te vinden. Dat lukte uiteindelijk in het Golden Tulip hotel, relatief dicht bij West-Terschelling, waar ook de start was. Het appartement, dat ik nog wist te krijgen, was echter geschikt voor 6 personen. Daar ik ook nog wel een begeleider tijdens de marathon kon gebruiken, nodigde ik mijn zwager Henk en zijn vrouw, ook Gerrie genaamd, uit. Zeg maar Gerrie 2. Henk had mij al eens geholpen tijdens mijn beste marathon van Enschede door mij op de fiets te begeleiden. Ik had dus alle vertrouwen in Henk. Vooral als er ook veel wind zou staan, kon hij mij mooi uit de wind houden. Van Gerry had ik begrepen, dat dat ook toegestaan was. De veerboot had ik intussen ook gereserveerd. Dat is ook wel noodzakelijk, als je bedenkt, dat er inclusief supporters zo n 5000 mensen voor een weekend even op en neer gaan van Harlingen naar Terschelling. Extra boten werden ingezet. Het weekend Op vrijdagmorgen vroeg vertrokken Rita en ik uit Enschede om allereerst Henk en Gerrie 2 op te halen uit Emmen om daarna door te rijden naar Harlingen. Vervolgens werd de auto achter gelaten op een gereserveerde plek in de parkeergarage op ± 200 meter van de veerboot. Na ± 2 uur varen kwamen wij in het gezellige West-Terschelling aan. We huurden meteen fietsen. De bagage werd naar het hotel vervoerd met een busje. Het appartement was uitstekend. Op vrijdag en zaterdag hebben we wat aan sight-seeing gedaan. Met Henk heb ik het eerste deel van het parcours van de marathon verkend. Daarna hebben wij wat rondgefietst en genoten van het prachtige eiland Terschelling. Terschelling bleek al in de ban van de Berenloop. Overal waren beren te zien. De naam Berenloop heeft te maken met Willem Barentsz. Even een stukje geschiedenis. Hij was geboren op Terschelling. In 1597 overwinterde hij op Nova Zembla. Hij was van plan via de noordelijke route in Azië en Indië te komen. Hij moest vervolgens, vastgezeten in het ijs, overwinteren en hield zich in leven door het schieten van ijsberen. Zo is men aan de naam Berenloop gekomen. Op zaterdagmorgen heb ik nog even in marathontempo een half uurtje gelopen in het bos boven West-Terschelling. Verder hebben we lekker gegeten op vrijdag en zaterdagavond. Aan stapelen doe ik nooit zoveel. Na de finish gooi ik het er toch weer uit. Zonde van al dat eten. Op zondagmorgen was ik er klaar voor. 26 LAAC Duurloper Nr. 1 - december

15 De marathon Om uur was de start. Ik hoefde niet vroeg op. Om uur nam ik mijn laatste boterham met jam. Daarna liep ik van het hotel op mijn dooie gemak richting start. Mijn zwager Henk fietste mee. Een dame, die al eens 3.18 had gelopen, vergezelde mij. Zij zou weggaan op Dat was mij te snel. Ondanks, dat de weersomstandigheden goed waren, leek mij een tijd van 3.30 haalbaar, maar meer ook niet. De temperatuur was 12 boven nul. Het was bewolkt. Er stond enige wind vanuit het noorden. Dat zou volgens Gerry, die ik even later sprak, niet slecht zijn. Dat betekende dat we op het strand de wind ietwat schuin van achteren zouden hebben. Vlak voor de start wisselde ik nog van kleding. Ik trok een shirtje aan met korte mouwen in plaats van lange mouwen met daarover het LAAC shirt. Mijn LAAC pet zou me dit keer geluk moeten brengen. Ik was bij de start Gerry kwijtgeraakt. Ik dacht, ik ga niet helemaal vooraan staan om me niet te laten opjagen met als gevolg een te snelle start. Ik hoopte Gerry later achterop te lopen. Om uur werd het startsein gegeven door Gert-Jan Verbeek, de trainer van Heerenveen. Eerst moesten we een flinke heuvel over in West-Terschelling. Dat is uiteraard niet zo n probleem, als je nog fit bent. Vervolgens ging het langs de haven van West-Terschelling en langs het wad. Na een paar kilometer kwam Gerry mij achterop. Ze bleek dus niet voor me maar achter mij in het startvak te hebben gestaan. Ze hield er een aardig tempo op na, 13 km/uur. Dat konden we exact checken omdat bij kilometerpaal 13 wij exact in 1 uur blank doorkwamen. Gerry vertelde mij van alles over Terschelling. We kwamen langs het beste tapas restaurant van het eiland. We kwamen langs de vriend van Gerry. Dat was Piet, de organisator van deze marathon. Nu begreep ik, waarom Gerry zo vaak naar Terschelling ging. We kwamen ook langs het huis van de ex van Piet. Vele malen werden wij gefotografeerd. Gerry Visser was kennelijk een bekende verschijning op het eiland. Dat is ook niet zo gek als je de vriendin bent van Piet. Vele wetenswaardigheden werden mij verteld. Intussen had zich een groep gevormd rondom ons tweeën. Er deed ook een man mee die al 110 marathons had gelopen, nog 10 meer dan Gerry Visser. Tja, kan het nog gekker? Wel een ervaren rot in het marathonlopen, die met ons samen het tempo aangaf. We kwamen Nico Hagen tegen, die in een of andere rare ochtendjas en een slaapmuts op ons stond aan te moedigen in Hee. Daar hij vermomd was, zagen we hem pas op het laatste moment. Vanwege een knieblessure kon Nico niet meedoen, maar kwam hij de RST lopers en ons LAAC lopers wel aanmoedigen. Hij logeerde in een huis van de dochter van de bekende zanger Hessel op Terschelling. Het eerste uur werd er flink doorgelopen. Af en toe vroeg ik me af of we niet wat te hard gingen. Gerry zei, ik loop lekker. Ik dacht, dan moet ik maar mee. Na Oosterend kwamen de duinen. Op ± 16 km nam Gerry wat gas terug. De rest van de lopers uit onze groep liep weg. Ik twijfelde. Ik besloot echter bij Gerry te blijven. Toch liep ik heel geleidelijk aan een klein beetje weg. Henk hield mij uit de wind op de fiets. Vooral omdat we daar in noordelijke richting gingen en de wind dus tegen hadden. Ik zag een nieuw groepje dichterbij komen. Ik kwam door op 1.39 blank op de helft. Vervolgens haalde voornoemd groepje mij in en besloot ik mee te gaan. Duin op kon ik goed meekomen, duin af ging het af en toe sneller en had ik er meer moeite mee. Dus liet ik het 2de groepje ook maar gaan en ging eenzaam en alleen, maar met fietser Henk verder in eigen tempo. Vervolgens kwamen we in het bos van Hoorn. Daar hadden we uiteraard weinig last van de wind. Op 30 km stonden Rita en Gerrie 2 me aan te moedigen. Als ik terugkijk naar de foto van dat moment, vind ik zelf dat ik er nog best goed uitzie. Dat is wel eens anders bij vorige marathons geweest. Bij 32 km moesten we het duin op om richting strand te gaan. Daar kwam ik de 2e groep waarin ik verzeild was geraakt weer achterop. Die groep kon ik op het duin al weer terugpakken. Op het strand kwam een heel zwaar stuk. De Terschellinger, het wekelijkse krantje, repte zelfs over een zeer zware 11e Berenloop vanwege het strand. Het strand was in 2007 de scherprechter. Dat klopte. Ondanks, dat het heel zwaar was in het zeer mulle zand, wist ik toch de pas erin te houden. De lopers uit de 1e groep haalde ik stuk voor stuk in. Dat geeft natuurlijk een kick. Dat geeft de burger moed. Ook de dame die al eens 3.18 had gelopen en op de 2e plek liep in het damesklassement, liep ik voorbij. Dat gaf de burger Daan nog meer moed. Op 32 km had Henk mij moeten laten lopen. Met de fiets door het mulle zand was een onmogelijke opgave. Achteraf hadden we beter langs de vloedlijn kunnen lopen, omdat daar het strand veel harder was. Dat wist kennelijk niemand, want de grote stroom van lopers, snelle marathon lopers en langzame halve marathon lopers voor me ging over het midden van het strand. Overigens is het strand daar 500 meter breed. Dat betekent, dat je langs de vloedlijn wel een stukje omloopt. Volgens Gerry bleek dat achteraf maar 80 meter te zijn, hetgeen ik achteraf toch wel Terugblik betwijfel. In ieder geval kwam ik redelijk goed na 4 km door het mulle zand weer bovenop het duin bij het 36 km punt. Mijn zwager Henk wachtte mij op. Hij hield mij weer wat uit de wind. Ik was nog in zo n goede doen dat ik weer 13 km/uur kon lopen. Op het strand was ik ± 1 minuut/km kwijtgeraakt, ondanks dat ik de pas erin wist te houden. Op naar West-Terschelling. Tot 39½ km ging het vals plat omhoog. Na ieder bocht dacht ik, nu zal het wel een keer vlak worden. Dat duurde dus nog 3½ km. Bij 40 km ging ik een klein beetje kapot. De man met de hamer heb ik niet echt gezien en 2 km uitlopen is natuurlijk voor een ervaren marathonloper niet zo n probleem. In het dorp West-Terschelling zelf stond veel publiek. Hier en daar muziek. De finish was prachtig. Over de rode loper bereikte ik in 3 uur 23 de eindstreep. Bijna 7 minuten sneller dan ik gepland had. Een mooi resultaat. Ik was meer dan tevreden. Wel moest ik nog even achter uit de nek. Bij stapelen vooraf uiteraard een nog groter probleem. Echter, dat is voor mij een traditionele afsluiting van een wedstrijd. Henk stond me achter de finish op te wachten samen met Rita en Gerrie 2. Een mooie medaille werd uitgereikt en Henk kreeg een dikke zoen op zijn kale kop als dank voor de begeleiding. Vervolgens namen we 2 lekkere biertjes en hebben we s avonds nog heerlijk gegeten. Met vele lopers hebben we s middags en s avonds de bloemetjes buiten gezet en nagenoten van een prachtige Berenloop. Een prachtig weekend hebben we gehad op Terschelling. De weersomstandigheden waren uitstekend. Ik heb de zeer zware 11e Berenloop niet als zodanig zwaar ervaren. Ik kan nu ook weer niet zeggen dat het een fluitje van een cent was, maar toch ging het me goed af. Ik begin al weer te denken aan een tijd op de volgende marathon in Londen onder de Overmoedig? We zullen zien. In ieder geval wil ik via dit geschrift Piet, de vriend van Gerry, meer dan hartelijk bedanken voor een meer dan uitstekend georganiseerde marathon met een fantastisch parcours. Wat mij betreft komt de Berenloop in de top 3 van Nederlandse marathons. Op maandagmorgen op de boot terug naar Harlingen heb ik met Gerry nog wat zitten napraten. Of ik nog een keer de marathon van Terschelling zal lopen, weet ik niet. Ik loop bij voorkeur iedere keer weer een andere marathon en het liefst all over the World. Misschien kom ik echter nog wel een keer terug voor de halve marathon op Terschelling. En dan zal ik kennis maken met Piet en hem persoonlijk bedanken. Rita, Gerrie 2 en mijn trouwe fietser Henk heb ik natuurlijk bedankt voor hun ondersteuning. Lest best; Gerry 1, bovenal dank voor het werk als begeleidend gids op deze prachtige 42 kilometer sight-seeing toer over Terschelling, genaamd de Berenloop. Daniël (alias Daan) Wever 28 LAAC Duurloper Nr. 1 - december

16 Op donderdagavond 15 november was Marti ten Kate te gast bij LAAC Twente. Alle leden waren uitgenodigd om na de baantraining te komen luisteren naar zijn verhaal. De opkomst was niet gering: ongeveer 50 leden schoven aan. Marti (48) vertelde vol passie over zijn sportieve (hard)loopbaan en gaf een paar mooie anekdotes weg; Van zijn eerste training in de prachtige Dwingelose bossen tot aan zijn grote wedstrijden (mét startgeld). Met veel humor ertussendoor werden alle leden goed vermaakt. Marti ten Kate bij laac twente Marti liep zijn snelste marathon in Rotterdam ( 89) in een tijd van 2 uur, tien minuten en vier seconden. In 1988 vertegenwoordigde hij ons land op de Olympische Spelen van Seoul waar hij 9e werd op de tienduizend meter en 13e op de Olympische Marathon. In dat jaar had Nederland een gouden ploeg, vertelde hij enthousiast, samen met onder andere Nelli Cooman, Elly van Hulst, Emiel Mellaard, Erik de Bruin, Carla Beurskens en Gerard Nijboer hadden we een geweldige groep atleten bij elkaar. Tegenwoordig is Marti werkzaam bij het NOC*NSF en organiseert hij samen met de krant jaarlijks de alom bekende Marathon Clinics, waarin hij de beginnende atleten op weg helpt met de eerste stappen van het hardlopen. Laura Kotte Hans Lenderink Administraties Kolenbranderweg SE Haaksbergen tel: mob: privé: fax: Twente s mooiste en (bijna) de snelste Niet de snelste, wel de mooiste. Zo werd vooraf over de Huttenkloas gesproken. Persoonlijk had ik toen al zoiets van hoezo, niet de snelste, persoonlijke records heb ik zelf gelopen op de Diepe Hel en de Zevenheuvelenloop. De Zevenheuvelenloop bezit zelfs het wereldrecord op de 15 km, een heuvelachtig parcours kan dus ook best snel zijn. Natuurlijk is de Huttenkloas de mooiste loop, het is in mijn eigen achtertuin en trainingsloopjes gaan dan ook bijna altijd richting het Huttenkloasgebied. Bezig met de uitslagen en de seizoensranglijsten 2007 voor de duurloper viel het mij al op, er is best hard gelopen op de Huttenkloas. Als je de tijden van de 115 lopers op de halve marathon bij de Huttenkloas, die ook in Enschede hebben gelopen op de halve marathon naast elkaar legt is er slechts een verschil van gemiddeld 18 seconden. Enschede was iets sneller maar als je bedenkt dat de lopers ondertussen allemaal weer een half jaartje ouder geworden zijn (en dus statisch iets langzamer) kun je rustig stellen dat de Huttenkloas ook een snel parcours is. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de Huttenkloas een sneller parcours heeft, in Enschede proberen immers velen te pieken en in Oldenzaal gingen veel lopers van start met de instelling vooral te genieten van de fraaie omgeving en zich niet zo druk te maken over de eindtijd. En als je geniet, loop je vanzelf lekker door. Vooral de lopers met een eindtijd tussen de en hebben dat het beste gedaan, bij die groep lopers is er bij de Huttenkloas zelfs sneller gelopen dan in Enschede (gemiddeld 13 seconden). Dus bij de Huttenkloas 2008 wordt het genieten, ik zal er zeker bij zijn op 5 oktober. André Bosgraaf web: 30 LAAC Duurloper Nr. 1 - december

17 MediaNieuws Handbikegroep wil 'Twentse club' worden Artikel uit TC Tubantia 19 november 2007 OLDENZAAL - Rolstoelfietsers OWC naarstig op zoek naar nieuwe leden Het tweede officiële seizoen van de handbikers van OWC zit erop. Een groep van zo'n twintig 'rolstoelfietsers', gelieerd aan de Oldenzaalse wielerclub OWC, gaat de komende winter actie ondernemen om meer Twentenaren bij de groep te krijgen. "Nu al komen de leden uit Hengelo, Almelo, Enschede, Oldenzaal, Overdinkel en Haaksbergen", zegt Monica Duivenkate, zelf een enthousiast handbikster. De 43-jarige Bornse weet dat er veel animo is om in groepsverband te handbiken, maar dat de drempel vaak nog te hoog is. "Vanaf maart trainen we elke vrijdagavond op de wielerbaan van OWC op het Hulsbeek onder begeleiding van onze trainer Bennie Bouwhuis. Of je nu langzaam of snel gaat, iedereen kan meedoen. Drempelvrees is niet nodig", benadrukt ze. Zo'n tweeënhalf jaar geleden ontstond het idee om op de wielerbaan in Oldenzaal te gaan handbiken. Bennie Bouwhuis, Martin Bekhuis en Ronald Groen staken de koppen daarvoor bij elkaar. Alle drie hadden ze of privé of in hun werkzame leven te maken met rolstoelers. Voormalig marathonloopster Monica Duivenkate belandde door een spierziekte in een rolstoel en kwam dankzij een van deze mannen in aanraking met de groep bij OWC. Door lid te worden van de handbike trainingsgroep kan ze ondanks de lichamelijke beperkingen haar sportieve ei uitstekend kwijt. "Als onderdeel van OWC zijn we nu een officiële club en hebben we de afgelopen twee jaar op de baan én daarbuiten activiteiten in verenigingsverband ondernomen. De toertocht onlangs met start en finish in Albergen betekende de afsluiting van het seizoen. We zijn gegroeid van vijftien naar twintig leden en hopen dat er deze winter nieuwe mensen bijkomen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Want het sociale element speelt een belangrijke rol voor de leden", weet Duivenkate. "Door te kunnen blijven sporten raak je niet in een isolement. En wie wil kan ook in competitieverband handbiken." Duivenkate kwam vorige week nog een handbiker tegen tijdens een trainingstocht. Een fanatieke, want het duurde nogal, voordat ze de man had bijgehaald. "Ik vertelde over de handlbikegroep en die meneer was meteen enthousiast. Nee, hij wist niet dat het bestond en had er wel oren naar om lid te worden. Omdat we nog zo'n jonge club zijn kent lang iedereen ons nog niet. Vanuit revalidatiecentrum het Roessingh wordt Foto s Dinand Buisman het overigens wel gestimuleerd om lid te worden." De wielerbaan op het Hulsbeek in Oldenzaal blijft de thuisbasis, ook al ligt deze niet centraal in Twente. Volgens Duivenkate hoeft dat geen belemmering te zijn voor mensen uit andere plaatsen om lid te worden. "Vervoer is vaak geen probleem voor een rolstoelgebruiker. De voorziening is in de meeste gevallen wel aanwezig. De baan van OWC leent zich uitstekend voor handbiken en ook het clubhuis is rolstoeltoegankelijk. Het gruis op de parkeerplaats vormde een obstakel, maar die wordt nu verhard." Vorige week is er voor het laatst getraind. Maar dat wil niet zeggen dat de conditie niet op peil wordt gehouden. "De handbike gaat nu op de Tacx, een rollerbank die ook wielrenners gebruiken", legt Monica Duivenkate uit. "Zo staan we in maart weer topfit klaar op de wielerbaan voor een nieuw seizoen. Hopelijk mogen we dan veel nieuwe leden verwelkomen." Op de website is een link te vinden met de nodige informatie over het handbiken bij OWC. MediaNieuws Wat is toch het geheim van de Snertloop in De Lutte? Artikel uit TC Tubantia 3 decembber 2007 DE LUTTE - Tal van duurloopwedstrijden worden er door het jaar heen gehouden in de regio. De Snertloop van De Lutte is er daarvan slechts één in de reeks van atletiekevenementen. Toch weet de wedstrijd zich op de één of andere manier te onderscheiden. Het grote deelnemersveld levert daarvoor een overtuigend bewijs. De laatste edities, jaarlijks in de maand december, trekken steevast rond de duizend hardlopers en ook gisteren laten zich in een regenachtig en winderig De Lutte weer 992 deelnemers een startnummer op de borst spelden. In aantal een opvallend succes ten opzichte van vergelijkbare wedstrijden. Wat is het geheim van de Snertloop? Bij deelnemer Tije van der Velde ligt het antwoord op deze vraag voor in de mond. De Snertloop heeft in het circuit een uitstekende naam opgebouwd. Vooral het parcours spreekt tot de verbeelding. Bosrijk, door een schitterend glooiend landschap en met hier en daar venijnige klimmetjes. Dat laat een atletiekhart sneller kloppen, prijst hij de route. De 55-jarige eigenaar en trainer van de loopschool Slangenbeek uit Hengelo heeft de 9,6 kilometer zelf nog vers in de benen en weet waarover hij praat. De wedstrijd houdt ook een beetje het midden tussen een cross en een wegwedstrijd, vindt van der Velde. Je loopt over verharde en onverharde wegen met een behoorlijk hoogteverschil en soms over glibberige paden. Dat maakt de Snertloop bijzonder en aantrekkelijk. En wat veel lopers ook waarderen is het recreatieve aspect. Het is niet puur een wedstrijd. Er hangt een gemoedelijke en gezellige sfeer en na afloop wacht de traditionele kop met erwtensoep. De snert komt weliswaar met liters tegelijk uit de grootverpakking en lijkt voor een buitenstaander misschien niets bijzonders, maar zoiets heeft wel zijn charme en geeft het evenement iets extra s. De eigenaar van de loopschool geldt als een fervent en ervaren duurloper en weet volgens zijn Hengelose leerlingen Silvia Pikkemaat en Mariël Lesscher alle huis- vrouwen uit de wijk te motiveren tot hardlopen. Veel lof heeft Van der Velde voor de organisatie. Hoewel deze wel te kampen heeft met het gebruik van de nieuwe zogenaamde champion chip. Voor het eerst is deze ingezet voor de elektronische tijdsregistratie. Een storing in de software veroorzaakt echter problemen met de automatische notering van de eindklasseringen, waardoor de uitslagen alsnog voor een deel handmatig moeten worden verwerkt. Ron Höfte uit Borne herkent de ervaringen van Teije van der Velde met de Snertloop wel, maar heeft zo zijn eigen praktische reden om in De Lutte aan de start te verschijnen. Het moet vooral in mijn agenda passen. Door mijn werk als diagnostisch laborant moet ik ook in de weekeinden werken en pik ik de wedstrijden eruit die mij passen. Bij de Snertloop ben ik voor de derde keer present. De Lutte is voor mij wel goeie grond. Zo heb ik de halve marathon van Enschede wel eens gelopen, maar dat liep daar gewoon niet lekker. Dat is vooral een probleem tussen de oren, erkent ook Höfte. Maar het zit er wel. Bovendien loop ik zelf sowieso beter met koud weer, zeker als het vooraf heeft geregend. De Lutte bewijst zijn goeie grond voor de 45-jarige inwoner van Borne. Hij wordt immers in de categorie veertigplus derde en eindigt in het totale klassement op de elfde plek op de afstand van 5,3 kilometer. 12 km heren: T. Schootman, dames: M. Withag; 16,4 km heren: R. Dubbelink, dames: E. Moricke; 21,1 km: heren: G. Ruiter, dames: L. van Haeringen. MediaNieuws Bommelasloop trekt 340 hardlopers Artikel uit TC Tubantia 27 november 2007 HAAKSBERGEN - De 57e editie van de Bommelasloop, de hardloopwedstrijd door het Buurserzand, heeft het recordaantal van 340 deelnemers getrokken. Het parcoursrecord bij de dames op de 12 kilometer is verbroken door Esmé Möricke uit Laren (Gld.) met een tijd van De winnaars zijn: 7,4 km: heren: H. van Langen, dames: A. Hendriksen; 12 km heren: T. Schootman, dames: M. Withag; 16,4 km heren: R. Dubbelink, dames: E. Moricke; 21,1 km: heren: G. Ruiter, dames: L. van Haeringen. 32 LAAC Duurloper Nr. 1 - december

18 SNERT Snert: 1 - Erwtensoep 2 - Waardeloos Dit dus niet volgens Bartjes, maar volgens de dikke, je weet wel, van Dale. Deze keer ging het niet zomaar over snert, maar nog erger, de Snertloop. Waar haal je de euvele moed vandaan om op 2 December, onder het streng toeziende oog van Klaas en een leger Pieten onder pure Klaasweeromstandigheden een hollerij te organiseren. a, er was al dagen van tevoren voorspeld dat het die dag onstuimig zou worden, Peter Friemelneef heeft het tot vervelens toe herhaald. We moesten rekening houden met vliegende honden, gierende zwaluwen, wind en andere stoten van meer dan 100 km per uur, en dat bij stortbuien met hagel, onweer en natte sneeuw. Ik had me ver van tevoren al ingeschreven, en besloot dus de inmiddels afgeschreven investering als verloren te beschouwen. Onder de verwachte barre omstandigheden toch met een eigenwijze kop aan een 9,6 km wedstrijd meedoen zou nog minder verantwoord zijn. Hoezo watje? n dan gebeurt het, ik kijk op de bewuste zondagmorgen met een slaperige kop naar buiten, en wat denk je, HET IS DROOG! Nog maar net genoeg tijd om een boterham naar binnen te schrokken en weg te spoelen met een slok sap, en als de gesmeerde bliksem naar de Lutte. Hoewel de geografische coördinaten van dit gat in de grond angstvallig geheim worden gehouden hebben toch meer dan 1000 lopers de start gevonden. Er komt een commissie die gaat uitzoeken waar het informatielek zit. stinct en dus bots ik tegen lopers voor me op. De ren is te klein voor te veel haantjes die allemaal de voorste willen zijn. Hans Klomp is er ook en heeft er zin in. Hij gaat volle bak weg. Ik ga er achteraan, maar weet niet zeker of ik dit tempo de volle afstand vol kan houden. en groepje jonge knapen loopt mijn tempo, en ik sluit me aan. Kan lekker uit de wind lopen. Maar dat duurt nog geen kilometer, want heuvelop gaat het me te traag, en ik ga er vandoor. Loop ook Hans Klomp voorbij, die altijd meer moeite heeft naar boven. Daarna een open stuk, en ik heb een grote groep nekhijgers bij me. Ik mag de kop doen, en dat bevalt me niks, maar de volgers kunnen niet harder, dus niks aan te doen. Bij de volgende heuvel schud ik ze af. Het gaat lekker. Van Hans Klomp niks meer gezien, hij is vast koffie gaan drinken onderweg. e worden getrakteerd op steeds meer bospaden en krijgen een voorproefje van de snert die ons na afloop beloofd is. Mijn nieuwe schoenen en broek zitten onder de bruine, rode en groene snert. Allemaal extra gewicht, waar ik in deze fase niet op loop te wachten. Nog een paar kilometer, en ik zie een vent voor me lopen met verdacht veel leeftijdskenmerken die bij mijn groep horen: grijze kalende kop, stramme kromme poten, beetje voorover lopend. Aangezien ik dat soort figuren liever achter me dan voor me heb, zet ik met de moed der wanhoop een tandje bij. Lukt niet, vooruit, een half tandje dan. Dat blijkt genoeg te zijn. Het slachtoffer doet nog een vruchteloze poging te volgen, maar moet lossen op een modderig hellinkje. Nog even een rondleiding door het stadspark van de Lutte, en dan zit het er op. et noodlot slaat toe: met nog 600 m te gaan krijg ik pijn in mijn zij. Het wordt iedere meter erger, en als ik het bos uitkom voor de laatste 200 m, strompel ik half dubbel geslagen de straat in. Mijn voorsprong op de concurrentie kan niet veel zijn, dus doorbijten en het maximum er uit halen. Helaas is dat niet meer dan een schamele 10 km per uur. De finish, gered! Wat een snertrace! an de start van de 9,6 km staan meer dan 650 lopers te klappertanden, terwijl de starter met een sadistische grijns vertelt dat het nog maar een minuut of 10 duurt voor we weggeschoten worden. Schiet op man, we hebben haast. Intussen waaien de strikken uit mijn veters, het blaast er lekker op los. Ik heb mijn veters weer vast, dubbele knoop om problemen onderweg te voorkomen. En dan die knal, ik ken dat geluid, instinctief begin ik te hollen. We beschikken niet allemaal over hetzelfde inijn voorsprong blijkt geslonken te zijn tot een schamele 20 seconden. Maar net genoeg om mijn eerste plaats veilig te stellen. En Hans Klomp? Die heeft de troostprijs verdiend. Zijn veters zijn tot 2 keer toe losgewaaid, en dat strikken kost tijd. Hij krijgt dan ook als prijs een veterknoopcursus voor gevorderden. Goed oefenen Hans, anders zak je voor je examen en krijg je geen diploma. o, nu allemaal aan de Lutter snert, en daar lust ik wel pap van na deze laatste marteling. Nog een half uurtje in spanning wachten op de uitslag; je kenniewete. Vol verwachting klopt ons hart, wie de koek krijgt.enz. Niemand krijgt hier koek, ook ik niet. r blijkt een plaatsje voor me gereserveerd op de bovenste trede van het schavot, en ik word uitgenodigd om plaats te nemen tussen van de nummers 2 en 3. De schavotplaats geeft recht op een fles Lutterwijn, die geen lang leven beschoren zal zijn. Als goed sporter moet je nu eenmaal je vochthuishouding op peil houden. Proost, en tot de volgende snertloop. Piet Mol Eddy van Essen hardloopbegeleiding & sportmassage licentie KNAU en NGS Hardloopcursussen voor beginners volgens uniek concept. Start twee keer per jaar op de eerste zaterdag in maart en september. 34 LAAC Duurloper Nr. 1 - december

19 WEDSTRIJDUITSLAGEN Gerrit de Klein BERENLOOP Dick Zeedijk Tonnie Mulder TERSCHELLING Maron Euverman ,2 KM Fred Euverman Daan Wever Anja Hoeben Gerry Visser VECHTDALMARATHON Herman hassing Marcel Fiselier Be Meerman OMMEN Erik Winkelmann Gre Alink Peter Vedder ,1 KM 21,1 KM Herman Kemerink Ingrid Prigge Ton Scheuten PALAZZOLOOP OMMEN KM Herman Kemerink BESTHMENERBERGCROSS ,1 KM Herman Kemerink SINGELLOOP UTRECHT KM Ingrid Prigge HERFSTLOOP TERSCHELLING KM Robert ter Beek MARATHON EINDHOVEN ,2 KM Guido Gosselink Jan Sijtsma Huub van Langen ,1 KM Sandra O. Veldhuis MPM ESTAFETTE HENGELO KM Gerben Franke Ron Hofte Ton Fiselier Rob Giesselink Dick Ramerman Marcel Lucassen Hans Geltink Marcel van Tellegen Joop Vriend Wouter van Baaren Frans Koevoets Anton ter Elst Jan Grobben Pascal Butterhoff Rob Giesselink Teije van der Velde Monique Kropmans John Hampsink Marlies Schoonhoven Jan Annink Gea Siekmans Jan van der Meulen Sabine ten Vregelaar Dione Scheuten Gerry Visser Henk Offenberg Herman Wennink Bart Peeters Herman Wennink Marianne de Vries Arjan Heinemans Herman Holterman Maaike Ebbekink Geertje Peeters Karin Kamphuis Jan Meulenkamp Josta Hoenink MARATHON MUNCHEN ,2 KM Gerrit de Klein TEUTOBURGERWALDLAUF ,5 KM Jan Wullink Saskia Bekhuis Theo Valkering BEIJING MARATHON ,2 KM Benno Lutje Wagelaar Hans ter Mors Jan Olsman AMSTERDAM MARATHON ,2 KM Dick Keizer Paul Meulenbroek Fons Nijmeijer Jon Severijn Marcel van Wilpe Hans Gerritsen Benno Benneker Gerry Visser ,1 KM Marcel van Tellegen Pascal Butterhoff WINTERTRIATHLON ASSEN KM Jan Sijtsma DIEPE HEL HOLTERBERGLOOP EM Ingrid Prigge Hans Geltink Marcel van Tellegen John Hampsink Herman Hassing Theo Wegdam Pascal Butterhoff Dick Zeedijk Remko Siers Eddy van Essen Toon Eppink Hans Klomp Herman Wennink Sjef O. Scholtenhuis Diny Detert Jan Olsman Adele Smits Gerard Sander Theo Kok Bjorn Wigger Anja Ligthart Juud de Lange Wim Molenberg Marja van Gerwen Jacoline Huiskes Peter Vedder Hans Hevink Anneke Sleper Henk Offenberg EM Gerben Franke Bart Withag Arnold Klieverik Ben Platier Ron Hofte André Bosgraaf Anton ter Elst Hans Dat Teije van der Velde Erik Winkelmann Dione Scheuten Annelies Lageschaar HALVE VAN DOETINCHEM ,1 KM Ellen Wopereis RONTGENLAUF ,3 KM Jan Grobben Herman Holterman LEMELERBERGLOOP ,8 KM Edward Hertsenberg Marcel van Tellegen Herman hassing Jan Olsman Diny Detert PINGELLOOP HAAKSBERGEN ,8 KM Rob Giesselink ,2 KM Gerben Franke Hans Punt Paul Meulenbroek Frans Koevoets Anton ter Elst Richard Beldhuis Gjalt Gjaltema Marcel van Tellegen Wim Molenberg Gerrit Bultman Lies van Langen Annette Westerink Eva Koevoets Harriet van der Velde ,4 KM Herman Kemerink Dick Ramerman Boudewijn Timmermans33.34 John Hampsink Theo Wegdam Eddy van Essen Hans Klomp Paul Kleinegris ,6 KM Klara Davina Aly Hendriksen WARANDE LOOP TILBURG ,1 KM Kevin Schaap DINKELCROSS ,5 KM Bart Withag Jan Sijtsma Boudewijn Timmermans31.35 Herman Kemerink Dick Ramerman Marcel van Tellegen Herman hassing Monique Kropmans Adele Smits Gerrit Bultman KM Arnold Klieverik Hans Engbers Hans te Nijenhuis Sandra Oude Veldhuis Aly Hendriksen Fons Nijmeijer BOSLOOP OMMEN ,6 KM Jan Olsman ZEVENHEUVELENLOOP KM Arnold Klieverik Edward Hertsenberg Tonnie Bruns Hans Geltink Benno Lutje Wagelaar Harry uit het Broek Ron Hofte Hans Punt Herman Hassing Marcel van Tellegen Frans Koevoets Harry Pot André Bosgraaf Jan Grobben Teije van der Velde Jan Maasse v.d Brink Gjalt Gjaltema Fons Nijmeijer Jeroen Paalman Erik Winkelmann Bé Meerman Henk Offenberg Harry Dessens Adele Smits Thijs Reith Nico Langeslag Bjorn Wigger Ruud ter Huurne Gerard Sander Fons Krabbe Jaqueline van Egmond Rob Reith Miranda Bruins Herman Holterman Bart Peeters Martin Bergsma Gerrit Bultman Ingrid Meenderink Ria Meijerink Toon Janssen Sonja Kruse Maron Euverman Fred Euverman Anneke Sleper Bruno v/d Heuvel Harriet v/d Velde Millie Frankot Annette Westerink Eva Koevoets BOSLOOP DEN HAM ,6 KM Jan Olsman BOMMELASLOOP ENSCHEDE ,4 KM Huub van Langen Hans Dat Anton ter Elst Jan Grobben Aly Hendriksen Ruud ter Huurne Rudi van Beek Jan Meulenkamp KM Gerrit Bultman Jacoline Huiskes Cunera Grootelaar Annette Westerink Om het de redactie gemakkelijker te maken, schrijf altijd in onder de naam LAAC Twente! Voor een zo volledig mogelijke uitslagenlijst, vooral van wedstrijden buiten Twente uitslagen mailen naar: 36 LAAC Duurloper Nr. 1 - december

20 16,4 KM Jan Sijtsma Dick Ramerman Adele Smits ,1 KM Hans Gerritsen Marcel van Tellegen Frans Koevoets Hans ter Mors Dick Zeedijk Herman Hassing Hans Klomp Jeroen Paalman Henk Offenberg Benno Benneker Alphons Polman Robert ter Beek HERIKERBERGCROSS ,5 KM Rob Giesselink KM Gerben Franke Hans Punt Richard Beldhuis ,5 KM John Hampsink Herman Kemerink Theo Wegdam Eddy van Essen Jon Severijn KM Klara Davina Elise Elbert Hans te Nijenhuis BOVENBOERLOOP NIJEVEEN ,1 KM Jan Olsman MONTFERLANDRUN KM Jan Maasse v/d Brink Jan Grobben Ellen Wopereis Fons Krabbe Annie Rouwhorst Herman Holterman SNERTLOOP ,3 KM Gerben Franke Jan Sijtsma Ron Hofte Rob Giesselink Harry uit het Broek 20:41 Hans Engbers Hans Dat Klara Davina Monique Kropmans Eddy van Essen Marlies Schoonhoven Aly Hendriksen Ruud Vlutters Ruud ter Huurne Ruud Kotte Laura Kotte Arjan Heinemans Woudy Leerling 28:53 Lies van Langen Marije Olde Keizer 30:43 Ellie Bijen Maartje Peeters 31:43 Suze Beusink 32:14 Peter Berkers 34:05 Jan Meulenkamp 34:36 Hanny Scheuten Audrey Pol 38:55 Tom Roggema 47:01 9,6 KM Tonnie Bruns Joop Vriend Huub van Langen Ben Platier Marcel van Tellegen Harry Pot Teije van der Velde Hans Gerritsen John Hampsink Dick Zeedijk Gjalt Gjaltema Andre Geerdink 41:21 Remko Siers Raymond Bruns Piet Mol Marcel van Wilpe Hans Klomp Jeroen Paalman Adele Smits Onne Haitsma Toon Eppink 43:42 Peter Muntel 43:59 Jon Severijn Paul Kleinegris Nico Langeslag Herbert Vollenbroek Gerda Scholten Benno Benneker Herman Wennink Bart Peeters 46:01 Juud de Lange 46:54 Gerrit de Klein Eric Vos 47:43 Annelies Lageschaar Martin Bergsma Anja Ligthart Gerrit Bultman Ria Meijerink Gerrit Struik 49:33 Marja van Gerwen 49:41 Peter Haven 49:57 Jacoline Huiskes Alphons Polman Alois Spit Cunera Grootelaar Lucia Ruiter Gerrit Ruiter 51:43 Gerard Wessels 51:50 Ton Scheuten Jan van der Zande Peter van der Tol Andrea van Schoot Brigitte Campos Gre Alink 58:31 Agnes van der Tol 1:00:30 NIJVERDALSE BERGCROSS ,1 KM Saskia Bekhuis Diny Detert Gerrit Bultman Boscross Marathon ,2 km Bé Meerman 3:59:44 vergeten uitslagen Van de vorige duurloper SINGELLOOP ENSCHEDE EM Harry Dessens 1:18:10 5 EM Ruud ter Huurne 36:44 Toon Janssen 41:28 Trudy Tanke 41:23 Ronald Doop 43:52 Ria Meyerink 46:20 Karin Kamphuis 54:39 GRONINGEN MARATHON ,2 KM Herman Holterman 4:28:52 DAM TOT DAMLOOP EM Frans Jannink 1:24:09 Toon Janssen 1:29:58 HUTTENKLOASLOOP km Sandra Oude Veldhuis Jan Meukenkamp Hulsbeekcross Zaterdag 9 februari 2008 Laatste wedstrijd Twentse Cross Competitie Programma: 13:00 uur m Meisjes/Jongens pupillen B/C, triml. t/m 9 jaar uur m Meisjes D, Meisjes/Jongens pupillen A uur m Meisjes C, Jongens D, trimloop t/m 11 jr. 14:00 uur 6 km Wedstrijd Dames, Jongens B en trimloop 3 km Meisjes A/B, Jongens C en trimloop 14:30 uur 12 km Wedstrijd Mannen, Mannen 40+ en trimloop 9 km Mannen 50+, Jongens A en trimloop Start en finish: Parkoers: Voorinschrijving: Online inschrijven: Na-inschrijving: Algemene informatie Grasveld op het Hulsbeek ter hoogte van parkeerplaats P1 op ongeveer 500 m van de inschrijving. Ronden van 3 km op het Hulsbeek. Jeugd aangepaste ronde. KNAU licentiehouders kunnen tot 7 februari inschrijven bij Herman Holterman, Zernikestraat 33, 7553 EA, Hengelo. Tot 30 minuten voor aanvang van het onderdeel in de kantine van wielerclub OWC Oude Almeloseweg. Inschrijfgeld: Voor Na Pupillen 2,00 2,50 Junioren C/D 2,50 3,00 Junioren A/B 3,00 3,50 Vet/Sen/Trimmers 3,00 3,50 Kleedruimte: Prijsuitreiking: Risico: Kleedkamers OWC Oude Almeloseweg (ook douches). Na de wedstrijd prijsuitreiking Hulsbeekcross en overall uitslag van de Twentse Cross Competitie. Iedere deelnemer loopt op eigen risico en verantwoor ding. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprake lijkheid van welke aard dan ook. Informatie: Hans Punt: Internetsite: Leden die hun sportieve plicht als helper mogen gaan vervullen bij de Hulsbeekcross 2008 krijgen hiervoor een oproep via een . Deze mail wordt eind december verstuurd. Ook zal er op een lijst worden geplaatst met de namen van deze helpers. 38 LAAC Duurloper Nr. 1 - december

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal...

2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal... 2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal... Alweer een tijdje geleden, maar vanwege de drukte nog geen verslag, maar zondag 16 november jongstleden liep ik mijn eerste Zevenheuvelenloop in Nijmegen.

Nadere informatie

Offener Internationaler Stadtwerke- Cup 15 Hamm (D)

Offener Internationaler Stadtwerke- Cup 15 Hamm (D) NIEUWSBRIEF SEPTEMBER Seizoen 2015-2016 Hallo allemaal! De eerste weken zitten er weer op en alles draait weer alsof het nooit vakantie is geweest! Iedereen is lekker uitgerust in de vakantie en we kunnen

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Stefan Slot Vriezenveen

Stefan Slot Vriezenveen Beste sponsoren, Zoals jullie waarschijnlijk wel mee hebben gekregen is vorige week de marathon van New York afgelast. De reden waarom deze afgelast is lijkt mij volkomen terecht! Maar het moment en de

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

Masters hangen aan Eelco's lippen...

Masters hangen aan Eelco's lippen... Masters hangen aan Eelco's lippen... De spanning voor het WK-Masters in Lyon loopt bij de deelnemers aan Project 2015 al danig op. Daarom hebben we Eelco gevraagd of hij een keer met ons wilde praten over

Nadere informatie

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer -

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon Beste lezer, Ik hoop dat jouw doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

De voordelen van hardlopen

De voordelen van hardlopen Hardloop tips De voordelen van hardlopen Zodra het buiten lekker weer wordt zie je overal om je heen mensen in hun hardloopschoenen springen. Op een mooie lenteof zomerdag is het heerlijk om na het werk

Nadere informatie

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl:

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl: ENQUETEFORMULIER Het bestuur wil graag op de hoogte zijn van wat onder de leden leeft. Om te inventariseren wat de wensen en behoeftes van de leden zijn, hebben wij deze enquête opgesteld. Het bestuur

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING AGENDA:

ALGEMENE LEDENVERGADERING AGENDA: UITNODIGING Hierbij nodigt het bestuur van LAAC Twente u uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING Op donderdag 12 februari 2009 in de grote zaal van het FKB stadion. De vergadering begint om 21.00 uur. AGENDA:

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten

Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten Weekje weg: shoppen, interview/fotoshoot en veel praten Naar mijn vriendin 19 maart ging ik in de middag naar Den-Haag met de trein. Ik zag hier wel erg tegenop met 6 maanden zwangerschap zo,n lange reis

Nadere informatie

OP KOERS NAAR 25 OKTOBER 2015

OP KOERS NAAR 25 OKTOBER 2015 4 E EDITIE! Wedstrijd- & Recreantenloop Bedrijvenloop G-loop Sponsor Kidsrun Kidsrun OP KOERS NAAR DELFZIJL www.smitsport.nl 2 3 Blijf op de hoogte Kijk regelmatig op onze website www.zeemijlenloopdelfzijl.nl

Nadere informatie

De Road Runners naar Luxemburg.

De Road Runners naar Luxemburg. De Road Runners naar Luxemburg. Donderdag 13 mei was het weer zo ver de Road Runners { zo noemen zich tegenwoordig } en aan hang { supporters } 11 personen, zijn we naar Luxemburg geweest, het is een combinatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4 Nieuwsbrief juli 2011 Van de voorzitter Beste leden, Het seizoen 2011 is halverwege, dat betekent dat veel leden druk bezig zijn met de open toernooien of genieten van hun vakantie. Voor de club is ons

Nadere informatie

Ik woon in Grave, in de provincie Noord Brabant, een stadje 15 km ten zuiden van Nijmegen.

Ik woon in Grave, in de provincie Noord Brabant, een stadje 15 km ten zuiden van Nijmegen. Hallo allemaal. Ik ben Huub Steinmann. Ik woon in Grave, in de provincie Noord Brabant, een stadje 15 km ten zuiden van Nijmegen. Ik ben geboren in 1960 in Gennep in Noord Limburg. Ik ben getrouwd. Wij

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud:

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud: Kooijman Racing ONK Supersport 600 Nieuwsbrief 7 Inhoud: - Verslag GAMMA Racing Days - Kooijman Racing start niet in Spa-Francorchamps - ALS-dag in Assen 22 september - Caravan Verhuur Karsten helpt mee

Nadere informatie

Het nieuwe bestuur stelt zich graag even voor

Het nieuwe bestuur stelt zich graag even voor Het nieuwe bestuur stelt zich graag even voor Bestuur Born Atletiek Totaal Even voorstellen, Beste atleten en ouders, wellicht heeft u er nooit zo bij stil gestaan maar achter de schermen is de Stichting

Nadere informatie

Sponsorplan 2015. Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen!

Sponsorplan 2015. Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen! Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen! Inleiding De Stichting Rondje Bergen is 35 jaar geleden opgericht om een hardloopevenement in het mooie Bergen te organiseren. De prachtige

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

Antwoorden Thema 5 Vrije tijd

Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Luisteren Oefening 2 hobby Willem Linda hockeyen squashen tennissen voetballen bioscoop theater ballet kroegbezoek concertbezoek popmuziek jazz klassieke muziek Spreken Oefening

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering op vrijdag 24 april 2009

Algemene ledenvergadering op vrijdag 24 april 2009 Hiermee nodigt het bestuur van AV Hanzesport alle leden van de vereniging uit voor de Algemene ledenvergadering op vrijdag 24 april 2009 in het clubgebouw aan het Deventerachterpad 1 te Zutphen aanvang

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

Stop met vergelijken. Je bent uniek

Stop met vergelijken. Je bent uniek Stop met vergelijken. Je bent uniek Deze week schrijft Tineke Franssen, een van de wandelcoaches van Het Coach Bureau, het artikel. Vlak voor de zomer rondt zij het wandelcoachtraject af met Hanneke (43).

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!!

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal, het is weer tijd voor een nieuwsbrief! We zitten alweer in maart en zijn we in de tweede periode van dit seizoen

Nadere informatie

Body Combat marathon Uitdaging! Body Combat Marathon 2016

Body Combat marathon Uitdaging! Body Combat Marathon 2016 Body Combat marathon 2016 Uitdaging! Body Combat Marathon 2016 Op 16 Januari 2016 heb ik meegedaan aan de Body Combat Marathon. Een bijzondere ervaring! Opbrengst voor Stichting Stop Pesten Nu! Uit mijn

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

Vanuit de technische commissie DE NIEUWSBRIEF VAN AMERSFOORT NOORD. Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie. 2. Vanuit de jeugdcommissie

Vanuit de technische commissie DE NIEUWSBRIEF VAN AMERSFOORT NOORD. Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie. 2. Vanuit de jeugdcommissie ON DE NIEUWSBRIEF VAN DE GEZELLIGSTE VERENIGING VAN AMERSFOORT NOORD EN OMSTREKEN Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie 2. Vanuit de jeugdcommissie a. Trainers bedankt b. Hoe gaan we met elkaar om

Nadere informatie

Van de bestuurstafel augustus 2016

Van de bestuurstafel augustus 2016 Van de voorzitter Nog een paar weken en het nieuwe hockey seizoen 2016-17 gaat van start. Voor Quick Stick gaat deze zomer een lang gekoesterde wens in vervulling; uitbreiding met een derde veld en een

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand.

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand. Thema 5 Woonomgeving Oefening 2 Situatie 1 Pardon meneer, mag ik iets vragen? Jazeker, wat kan ik voor doen? Weet u het postkantoor is? Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Ledentevredenheidsonderzoek Voorbeeld

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Ledentevredenheidsonderzoek Voorbeeld PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Ledentevredenheidsonderzoek Voorbeeld Online bestaan veel tools om makkelijk en snel enquêtes te kunnen versturen. Hierbij worden ook automatisch de resultaten helder

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou.

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou. JUST BE YOU.NL Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen Marian Palsgraaf - www.justbeyou.nl Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Mijn passie is mensen te helpen

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Trainingskampen 2014-2015

Trainingskampen 2014-2015 Trainingskampen 2014-2015 Like us & Follow us! Trainingskampen 2014-2015 Een trainingskamp is het middel om spelers weer fit te krijgen en om ervoor te zorgen dat er een team staat. Inhoudsopgave Portugal

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

Wat is uw naam en uw functie? Ik ben Robert Veenstra, voorzitter van SC Heerenveen.

Wat is uw naam en uw functie? Ik ben Robert Veenstra, voorzitter van SC Heerenveen. Mijn naam is Aron van der Wal. Ik zit in de sport/brugklas HAVO/VWO van het Fivelcollege in Delfzijl. Naar aanleiding van de opdracht om iemand te interviewen die zich minimaal 20 uren per week met sport

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

Kinderen van 8 t/m 15 jaar kunnen meedoen (minimaal A-diploma verplicht). Deelname is gratis.

Kinderen van 8 t/m 15 jaar kunnen meedoen (minimaal A-diploma verplicht). Deelname is gratis. Algemeen aanleiding In aanloop naar het WK Triathlon, wat van 14-17 september in Rotterdam plaats vindt, organiseren de Gemeente Rotterdam en de Nederlandse Triathlon Bond enkele kleinschalige triathlon-evenementen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering 13 oktober 2016 Aanwezig: 30 leden (inclusief bestuursleden) Voorzitter: Wil Koot Secretaris: Vacant Penningmeester: André Kramer Algemeen bestuurslid: Robert-Jan Post

Nadere informatie

Nieuwsbrief Simius Hircus December en Januari 2016

Nieuwsbrief Simius Hircus December en Januari 2016 Nieuwsbrief Simius Hircus December en Januari 2016 Beste leden, Iedereen is al goed bezig geweest bij verschillende runs en natuurlijk topfit getraind. De winterkou is teruggekomen en de kerstdrukte is

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2013. Neeltje Jans - Zoutelande met de bus!

Nieuwsbrief najaar 2013. Neeltje Jans - Zoutelande met de bus! Nieuwsbrief najaar 2013 Neeltje Jans - Zoutelande met de bus! Exclusief voor Loopgroep Zeeland leden kunnen wij op zaterdag 14 september met de bus van Zoutelande naar Neeltje Jans. Dat betekent dat je

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering 1 UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering Kwaliteit van leven met haarverlies Zaterdag 11 april 2015 van 10:00 uur tot 16.30 uur Locatie: De Landgoederij, Camminghalaan 30,

Nadere informatie

VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017

VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017 VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017 22e Algemene Ledenvergadering bij Avila op 23 Februari 2017 Dit jaar wordt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) wederom in het Koetshuis van het Avila

Nadere informatie

Mascha Pijnenborg. Naast een nieuwe outfit, hoort daar ook een natuurlijk ook nieuwe fiets bij. Deze fiets kon ik begin januari op gaan halen!

Mascha Pijnenborg. Naast een nieuwe outfit, hoort daar ook een natuurlijk ook nieuwe fiets bij. Deze fiets kon ik begin januari op gaan halen! Nieuwsbrief Mascha Pijnenborg Uitgave 1, 2011 Nieuw jaar, nieuwe ploeg, nieuwe fiets Een nieuw jaar is begonnen! Mijn oude ploeg bestaat nu écht niet meer en ik start nu officieel bij het nieuwe Dolmans

Nadere informatie

Van de bestuurstafel

Van de bestuurstafel Jaargang 15 nr 2, 30 april 2013 E-mailadres: info@sv-putten-triathlon.nl Website: http://www.sv-putten-triathlon.nl Van de bestuurstafel Beste mensen, Ja, de eerste blote benen zijn alweer gespot op de

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 1 Vera Kleuskens groep 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Wat is E.H.B.O... 5 2. E.H.B.O. vereniging... 6 3. Cursus... 7+8+9 4. Reanimatie en A.E.D....

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VAN ATLETIEKVERENIGING FLEVO DELTA VOOR PUPILLEN EN JUNIOREN - NUMMER 8: december 2014/ januari 2015

NIEUWSBRIEF VAN ATLETIEKVERENIGING FLEVO DELTA VOOR PUPILLEN EN JUNIOREN - NUMMER 8: december 2014/ januari 2015 NIEUWSBRIEF VAN ATLETIEKVERENIGING FLEVO DELTA VOOR PUPILLEN EN JUNIOREN - NUMMER 8: december 2014/ januari 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Opdracht 1 bij 3.2 Jullie zijn bij het consultatiebureau. Cursist A: je bent arts bij het consultatiebureau. Cursist B: je bent met je baby van twee maanden bij het consultatiebureau.

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?"

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent? Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer "Welkom:..." Introductiefase: 1. "We gaan vandaag proberen te voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?" 3. Discussie:...

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010

Algemene Ledenvergadering AV Start 78. Donderdag 25 maart 2010 Algemene Ledenvergadering AV Start 78 Donderdag 25 maart 2010 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Verslag algemene ledenvergadering 2009 4. Uitreiking prestatiebekers --- run for

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 25-03-2013 Datum: maandag 25-03-2013 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Buurtcentrum Sprang-Driessen Aanwezig: 19 van de 25 leden (volgens presentielijst) 1. Welkom en opening vergadering door de voorzitter Zie bijlage

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

De ingevulde enquête kun je inleveren bij coach (jeugd), aanvoerder(senioren),... Doe dit uiterlijk..20.

De ingevulde enquête kun je inleveren bij coach (jeugd), aanvoerder(senioren),... Doe dit uiterlijk..20. Enquêteformulier. Het bestuur wil graag op de hoogte zijn wat onder de leden leeft. Om te inventariseren wat de wensen en behoeftes van de leden zijn, is deze enquête opgesteld. Het bestuur kan door middel

Nadere informatie

MAKEN WINTERBANDEN KETTINGEN OVERBODIG?

MAKEN WINTERBANDEN KETTINGEN OVERBODIG? INLEIDING Zo daar is ie dan weer, de 3e Skinfo van dit jaar. Dat betekent, dat het jaar aardig ten einde loopt. Het skiseizoen is net begonnen en gelukkig kwam er net op tijd een flinke depressie over

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. Clubdag 10 mei

Algemene ledenvergadering. Clubdag 10 mei Let op! 26 april a.s. (koningsdag) worden er geen trainingen gegeven. Algemene ledenvergadering april 2014 Het bestuur nodigt hierbij alle leden uit voor de algemene ledenvergadering op maandag avond 12

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Beste mensen, Marc Heyrman

Beste mensen, Marc Heyrman Voor jongeren met een beperking GOED wonen Oisterwijk Van harte gefeliciteerd met de organisatie en de persoonlijke aandacht voor iedere deelnemer. Ik heb aan de start en in Arendonk kunnen zien (als toeschouwer)

Nadere informatie

Logeren bij mijn vriendin

Logeren bij mijn vriendin Logeren bij mijn vriendin [social_share] Zaterdag ochtend ging ik al heel vroeg uit bed om 07:00 om precies te zijn. Ik had afgesproken met mijn beste vriendin in Rotterdam, voor de eerste keer zijn we

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 18 Mei 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 15 leden en 5 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 20.00 UUR LOKATIE: CLUBGEBOUW HERMES. Status verslag: definitief

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 20.00 UUR LOKATIE: CLUBGEBOUW HERMES. Status verslag: definitief VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING DONDERDAG 22 APRIL 2010 20.00 UUR LOKATIE: CLUBGEBOUW HERMES Status verslag: definitief Aanwezig: dhr J. Rietveld (Voorzitter), mw. I. Molijn- van Hoepen (Penningmeester),

Nadere informatie

Mr Dim Turkije Zuid-Egeïsche kust Göcek

Mr Dim Turkije Zuid-Egeïsche kust Göcek Mr Dim Turkije Zuid-Egeïsche kust Göcek 1. Algemene informatie Eliza was here - Mr Dim - /turkije/_zuid-egeische_kust/gocek_/mr_dim.htm 1.1. Naam - Ligging - Eliza sterren Mr Dim - (Turkije Zuid-Egeïsche

Nadere informatie

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak Willem Braak Maandag 15 oktober start Opleidingscentrum Granbeeuw met een fundraiser voor een nieuw initiatief: Vrienden van Opleidingscentrum Granbeeuw. Het bedrijfsleven zal benaderd en aangemoedigd

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2017

Nieuwsbrief juli 2017 1947 2017 Nieuwsbrief juli 2017 Feest Heikant 70 jarig bestaan 1947-2017 Datum 8 juli 2017 UITSTAPJE. Het belooft een avontuurlijke dag en avond te worden vol verrassingen en veel gezelligheid! We hopen

Nadere informatie

Vivarium 2015: Lucky #7

Vivarium 2015: Lucky #7 Nieuwsbrief nr.1 Maart 2015 Vivarium 2015: Lucky #7 Na de zeer succesvolle terugkeer van Vivarium in 2014, zijn de voorbereiding op de komende editie al weer in volle gang. Wie de gehele historie van Vivarium

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie